Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediegrafiker. Valgfagskatalog"

Transkript

1 Valgfagskatalog Version 6 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21, Postbox 132, 4000 Roskilde Telefon Center for Visuel Kommunikation Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Munkebjergvej 130, Postbox 220, 5100 Odense C Telefon HANSENBERG Skovvangen 28, 6000 Kolding Telefon Herningsholm Erhvervsskole Lillelundvej 21, 7400 Herning Telefon Aarhus Tech Halmstadgade 6, Postbox 3322, 8200 Århus N Telefon Media College Aalborg Øster Uttrup Vej 1, Postbox 740, 9100 Aalborg Telefon

2 De 7 grafiske skoler der udbyder mediegrafiker-uddannelsen, ønsker med dette valgfagskata log at gøre det nemt og overskueligt for elev og virksomhed at vælge mellem de 17 valgfri specialefag, der i øjeblikket udbydes på medie grafiker-uddannelsen. Skolerne samarbejder om det fælles udbudskatalog for at gøre elevens og virksomhedens valg så fleksibelt og hensigtsmæssigt som mu ligt i forhold til virksomhedens uddannelsesplanlægning. Hvornår vælges fagene? Skoleperioden med valgfri specialefag skal ligge mellem første og sidste skoleperiode på hovedforløbet. I forbindelse med 1. skoleperiode vil virksomhed og elev blive kontaktet af den skole, eleven skal gennemføre 1. skoleperiode på, og her aftales elevens videre uddannelsesforløb herunder hvilke valgfri specialefag eleven skal gennemføre. Elevens valg Eleven skal vælge fag i samråd med virksomheden, og man kan frit vælge mellem de 7 gra fiske skoler i landet. Det er vigtigt eleven får udarbejdet en uddannelsesplan, for at sikre at eleven får de obligatoiske skoleuger. Din kontaktlærer vil altid være behjælpelig med at hjælpe dig i forhold til din uddannelse På elevplan kan du finde hans/hendes adresse. HUSK du skal selv være aktiv. Det er din uddannelse! Erhvervsrettet påbygning Ud over de 5 ugers obligatoriske valgfri specialefag (2 uger i 1. hovedforløb og 3 uger i 2. hovedforløb) har elev og virksomhed mulighed for at vælge op til 4 ugers ekstra undervisning med valgfrit indhold. Udbuddet af disse fag er i øjeblikket identisk med de fag, der er beskrevet i dette valgfagskatalog. Ønsker elev og virksomhed, at eleven skal have ekstra kompetencer, kan disse fag vælges enkeltvis eller samlet når som helst under hele hovedforløbet. Tilmeldingsfrist Senest 8 uger før startdato. De enkeltstående fag kan bruges til påbygning eller til at opbygge et sammenhængende forløb. Forkortelsere af fagene i skemaerne 1 KD = Kreativitet og design 2 KMD = Kreativitet og manuelt design 3 EDP = Emballage design og produktion 4 DF = Digitalfoto 5 DB = Digital billedbehandling 6 VG = Vektorgrafik 7 AO = Avanceret ombrydning 8 EP = E-publicering 9 FKD = Frontend kodning og design 10 FIB = Frontend Interaktion og avancerede brugerflader 11 MG = Motion graphics medier i bevægelse 12 MV = Multimedie kommunikation, lyd og video 13 CMS = Website med CMS 14 IS = Introduktion til storformatprint 15 PS = Produktion af storformatprint 16 ID = Introduktion til digitaltryk 17 AD = Avanceret digitaltryk 1. hf. 2. hf. 3. hf. 5 uger (3/2) 5 uger (2/3) 5 uger (5/0) Obligatoriske fag (bundne specialefag, grundfag og valgfag) Valgfri specialefag Du kan ikke komme på de valgfri specialefag, før du har været på de 3 ugers obligatoriske fag på 1. hovedforløb.

3 De 17 valgfri specialefag Elev og virksomhed skal i samråd vælge 2 uger af nedenstående valgfri specialefag i forbindelse med 1. hovedforløb og 3 uger i forbindelse med 2. hovedforløb. Derudover kan elev og virksomhed i fællesskab vælge op til 4 ugers erhvervsrettet påbyg ning. 1. Kreativitet og design Kan arbejde med sin personlige kreativitet og evne til idéudvikling, herunder arbejde kreativt med design til medieproduktion Kan arbejde med begreberne kreativitet, idéudvikling og visualisering i forhold til den stillede opgave Kan arbejde med forskellige analysemodeller til brug ved valg af idé, strategi og koncept 2. Kreativitet og manuelt design Kan demonstrere bevidsthed om personlig stil og udtryk Kan arbejde med grafisk trendspotting Kan arbejde med forskellige manuelle udtryksformer, f.eks. kalligrafi, collage, marmorering, linoleumstryk, decoupage, akvarel o.a. og anvende disse i et grafisk produkt Fagene Kreativitet og design og Kreativitet og manuelt design afvikles som enkeltuger eller i et 2 ugers sammenhængende forløb efter skolens eget valg. 3. Emballage design og produktion Kan udvikle og designe forskellige typer af emballage med hovedvægt på branding af et produkt Kan designe forskellige typer af emballage ud fra funktionelle, økonomiske og æstetiske krav Kan inddrage miljø- og lovmæssige krav i emballagedesign Kan inddrage distributionsmæssige krav i emballagedesign Kan producere emballage ud fra givne produktionstekniske krav Kender til efterbehandlingsmuligheder og deres effekt Kender til økonomiske konsekvenser ved redesign Har indsigt i emballagens funktion som del af branding 4. Digitalfoto Niveau: Rutineret Kan anvende et digitalkamera og tilhørende udstyr under hensyntagen til fagtekniske grundprincipper og arbejde kreativt med den fotografiske proces Kan anvende farvestyring til at sikre bedst mulig farvekonsistens, herunder vælge korrekt arbejdsfarverum i forhold til det medie, billedmaterialet skal publiceres i Kan anvende raw-konverter til efterbehandling af billedfiler fra et digitalkamera Kan anvende et digitalkamera og billedbehandlingsprogram til at skabe et specielt udtryk, blandt andet ved anvendelse af Multiple Ex-posure, High Dynamic Range og Colorgrading teknikker 5 Digital billedbehandling Kan anvende et billedbehandlingsprogram til at skabe et billedligt udtryk i en given opgave Kan i en kreativ proces skabe billeder, der fremstår troværdigt, selvom de er skabt ved manipulation

4 Kan følge en kundevejledning med den fri fortolkning, det indebærer Kan arbejde rationelt med forskellige billedbehandlingsteknikker Kan anvende forskellige teknikker til tone- og farvekorrektion af fejlbehæftet billedmateriale Har kendskab til at arbejde med rå datafiler Kan anvende farvestyring til sikring af farvekonsistens gennem en grafisk proces Kan klargøre billedmateriale i forhold til det medie, billedmaterialet skal publiceres i 6. Vektorgrafik Kan rentegne logo i vektorformatet ved anvendelse af rette værktøjer og metoder Kan designe ikoner og piktogrammer til digitale og trykte medier Kan anvende 3D teknikkerne til at skabe simple realistiske objekter Kan kombinere pixel og vektorgrafik Kan inddrage rettighederne for unik grafik, f.eks. ophavsretten på egne og andres grafik Kan oprette og håndtere biblioteker til f.eks. egne mønstre og anden grafik Kan udarbejde unikke og kreative illustrationer til forskellige former for kommunikation Kan anvende vektorgrafik i nye sammenhænge, f.eks. til skilteproduktion, tekstil mm. Kan eksperimentere med grafik og fotografiske effekter til at skabe realistiske og levende håndtegnede illustrationer Kan bruge RGB, CMYK og andre farvetyper, arkivere farve og farve-forløb, masker, samt dækkende og gennemsigtige flader Kan anvende og manipulere vektoriseret skrift til displaytypografi 7. Avanceret ombrydning Kan opbygge og anvende skabeloner til forskellige grafiske produkter Kan ombryde komplekse produkter under anvendelse af modul- og blokprincipper Kan arbejde teknisk og kreativt med typografi og ombrydning og anvende ombrydningsprogrammets muligheder for indstilling og justering af skrift og satsbillede Kan planlægge og anvende ombrydningsprogrammets muligheder for rationalisering og automatisering af produktionen Kan arbejde med import af filer fra tekst- og regnearksprogrammer, import fra datakilder og af billed- og grafikfiler med tilhørende metadata Kan opbygge avancerede tabeller i ombrydningsprogrammet Kan arbejde med grafisk workflow i form af kontrol og kvalitetssikring af det færdige produkt (preflight, pdf-generering, farvestyring) 8. E-publicering Kender til forskellige e-publikationstyper, samt cross media work-flows og kan arbejde med disse Kan anvende e-publikationstypens muligheder for design og udføre dette i forhold til produkt og målgruppe Kan redegøre for valg af medietype og dets muligheder Kan integrere media i form af tekst, lyd, animation, video, billeder og interaktivitet i forskellige e-publikationstyper Kan forberede og optimere filer i forhold til e-publicering Kan tage højde for tekniske krav og distributionsmæssige forhold i forbindelse med e-publicering 9. Frontend kodning og design Kan opbygge komplekse brugerflader og sidetyper til aktuelle digitale publikationer ved hjælp af semantisk kodet opmærkning og -formgivning Kan designe og formgive brugerflader med høj æstetisk og teknisk præcision, kvalitet og detaljeringsgrad Kan designe og fremstille publikationer, der tilpasser sig forskellige visningsforhold Forstår en digital publikations kodestruktur og

5 kan anvende avancerede teknikker til at udvælge og styre formgivningen af dens elementer Kan gennem sit design og i den tekniske implementering tage højde for forhold som f.eks. brugerens oplevelse og brugervenlighed Kan optimere publikationens synlighed på nettet 10. Frontend interaktion og avancerede brugerflader Kan udvikle, formgive og kode digitale produkter eller digitalt indhold til visning på forskellige enheder og publiceringsmedier Kan forstå grundlæggende syntaks til clientside scripting, og samspillet mellem script og det digitale produkts indhold og formgivning. Kan anvende og tilpasse elementer fra script biblioteker, samt selv udvikle mindre clientside scripts. Kan formgive, opbygge og implementere scriptede elementer og interaktivitet til æstetisk, oplevelsesmæssig og funktionel optimering af det digitale produkt Kan udvikle og tilpasse scriptet animation til brug i digitale produkter. 11. Motion graphics medier i bevægelser Kan designe og udvikle simple multimedieelementer til anvendelse i skærmbaserede medier Kan anvende bevægelse, transformation, tid og dynamik som design- og udtryksmiddel i digitale publikationer Kan integrere media i form af lyd, film, grafik og billeder i multimedieelementer til brug i skærmbaserede medier Kan publicere multimedie-elementer til integration i skærmbaserede medier 12. Multimedie kommunikation, lyd og video Kan udvikle multimediebaseret kommunikation til online publicering, skærmbaseret visning og integration i andre digitale medier Kan ud fra overvejelser om kommunikationens budskab, effekt, indhold og målgruppe, bevidst anvende medieindhold som f.eks. animation, tid, video, lyd, effekter, grafik, typografi Kan bearbejde og integrere lyd- og videooptagelser til brug i multimediebaseret kommunikation Forstår forskellige multimediekommunikationsformer, som f.eks. reklame, visualisering, informationsgrafik, motion graphics mv. Kan integrere kreativitet og innovation i sin idéudvikling i forhold til markedsføring og spredning af digitale publikationer Kan varetage de workflowmæssige problemstillinger omkring optimering og publicering til forskellige medier og publikationsformer 13. Websites med CMS Kan selvstændigt implementere og tilpasse et Open Source CMS i forhold til en kundes behov Kan stå for administration og vedligeholde af et Open Source CMS Kan oprette, tilrette og implementere et givent layout til et Open Source CMS Kan arbejde med implementering og tilpasning af plugins i et Open Source CMS Kan redegøre for den strukturelle opbygning og funktionalitet i et Open Source CMS Kan arbejde med de relevante kodesprog i et Open Source CMS 14. Introduktion til storformatprint Niveau: Rutineret Kan bruge rationelle produktionsmetoder til storformatprint

6 Kan vælge den opløsning, der passer til det enkelte trykemne og job Kan udnytte mediet bedst mulig i forhold til produktionsøkonomi Har viden om forskellige teknologier inden for storformatprint Har viden om forskellige trykemner i forhold til storformatprint Kan vælge optimal printteknologi til en given opgave har viden om relevante filer og formater i forhold til storformatprint Kan arbejde med RIP-software 15. Produktion af storformatprint Kan anvende RIP-software Kan laminere i forskellige produktionsprocesser Kan fremstille et salgsprodukt ved anvendelse af storformatprint Kan fremstille produktioner, der printer ud over printerens format Kan fremstille produkter via print- and cutfunktionen Kan montere print på ikke printbare materialer Kan vedligeholde en storformatprinter Kan bruge medieprofiler og fremstille farveprofiler Har viden om håndtering af staffagefarver i en digitaltrykproces Kan bruge quicksets (hot folder) 16. Introduktion til digitaltryk Niveau: Rutineret Kan skifte forbrugsdele på en digitaltrykmaskine med henblik på at opnå en optimal produktion Kan arbejde med RIP-software Kan selvstændigt udføre kalibrering af en digitaltrykmaskine Kan indstille og udnytte trykmaskinens kapacitet Har viden om forskellige teknologier inden for digitaltryk Har viden om efterbehandling i en digital produktion Har viden om relevante filer og formater i forhold til digitaltryk Kan bruge rationelle produktionsmetoder til digitaltryk 17. Avanceret digitaltryk Kan selvstændigt arbejde med RIP-software Kan selvstændigt indstille og udnytte trykmaskinens kapacitet Kan rådgive kunden om den digitale trykteknologis muligheder Kan opbygge mindre komplekse skabeloner med tilknyttede regelsæt til brug i en webto-print løsning Kan bruge rationelle produktionsmetoder til digitaltryk Kan håndtere staffagefarver i en digital trykproces Har viden om håndtering af variable data Kan arbejde med farvestyring i en digital trykproduktion Skud på Stammen Skud på Stammen er et årligt tilbagevendende projekt, der udbydes på Københavns Tekniske Skole. Møbeldesignere udarbejder design som elever på snedkeruddannelserne fremstiller som en del af undervisningen. Projektet udfordrer og udvikler stolte danske og nordiske design- og håndværkstraditioner inden for møbelhåndværk. Møblerne bliver udstillet på Kunstmuseet Trapholt og et kunstmuseum i København. Elever fra medie- og billeduddannelserne skal dokumentere samarbejdet mellem designere og snedkere gennem dokumentarfilm, fotos af arbejdsprocesserne og produktfotos. Mediegrafikereleverne portrætterer hele processen og de færdige produkter i en bog, som designes og produceres gennem deltagelse i 3 valgfri specialefag. Fagene er: Kreativitet og design, Avanceret ombrydning samt Introduktion til digitaltryk. Udbydes også som AMU-kursus

7 Uge Forår 2015 Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge 3 DB AO FKD VG EP DF DB KD AO FKD EP IS VG MG AO DF Uge Herningsholm ID AD Hansenberg FIB KMD AO EP Media College Aalborg VG FIB VG EDP 23/4-8/4 Aarhus Tech AO MG FKD DB AO KD DB AO KMD DB Roskilde Syddansk Erhvervsskole København EP FKD DF CMS FIB

8 Efterår 2015 Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge 33 KD DB AO FKD Uge Herningsholm Hansenberg Media College Aalborg Aarhus Tech PS ID AD MG AO FKD VG Roskilde DF CMS MG AO AO DF AW FKD KD Syddansk Erhvervsskole DF MI KB AO DK AW KB WA MI FS CMS EP VG FKD KD MG EDP EP København FS CMS EP AO DF KD MG KD CMS KMD VG DF FKD EP AO FIB Skud på Stammen IS PS AD DB DB

9 Undertegnede elev og virksomhed har i samråd valgt nedenstående valgfri specialefag som enkeltstående fag eller som erhvervsrettet påbygning: Du bedes sætte kryds om du tager faget som VS (Valgfri Specialefag) eller EP (Erhvervsrettet Påbygning) Elevens navn Cpr-nr. Elevens adresse Elevens adresse Elevens underskrift Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens adresse Telefon Dato Underskrift (evt. stempel) Angiv venligst om der udbetales løn under skoleopholdet: ja nej Skal eleven bo på skolehjem: ja nej Blanketten skal sendes til skolen. Eleven får skriftlig besked om optagelse på holdet/holdene.

10

11 Undertegnede elev og virksomhed har i samråd valgt nedenstående valgfri specialefag som enkeltstående fag eller som erhvervsrettet påbygning: Du bedes sætte kryds om du tager faget som VS (Valgfri Specialefag) eller EP (Erhvervsrettet Påbygning) Elevens navn Cpr-nr. Elevens adresse Elevens adresse Elevens underskrift Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens adresse Telefon Dato Underskrift (evt. stempel) Angiv venligst om der udbetales løn under skoleopholdet: ja nej Skal eleven bo på skolehjem: ja nej Blanketten skal sendes til skolen. Eleven får skriftlig besked om optagelse på holdet/holdene.

12

Sværmer du for grafiske kurser i Odense eller Vejle? kun 118 kr. om dagen!

Sværmer du for grafiske kurser i Odense eller Vejle? kun 118 kr. om dagen! Sværmer du for grafiske kurser i Odense eller Vejle? kun 118 kr. om dagen! SDE.DK Så er der kurser i Odense og Vejle til 118 kr. om dagen! indhold Velkommen Center for Visuel Kommunikations kursuskatalog

Læs mere

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART KURSUSKATALOG kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART VELKOMMEN Velkommen til Jensens Kursers kursuskatalog for efteråret 2015, og tak fordi du læser med. Jensens Kurser har

Læs mere

Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Forår 2015. Roskilde Tekniske Skole

Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Forår 2015. Roskilde Tekniske Skole Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation Forår 2015 Roskilde Tekniske Skole www.rts.dk Efteruddannelseskurser Forår 2015 Webdesign, wordpress, foto eller...? Roskilde tekniske Skole - Center for Medie

Læs mere

Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Forår 2015. Kontakt og info vedr. tilmelding: www.cmok.dk

Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Forår 2015. Kontakt og info vedr. tilmelding: www.cmok.dk Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation Forår 2015 Kontakt og info vedr. tilmelding: www.cmok.dk Amukoordinator Kjeld Pedersen, 51 580 674 (efter kl. 14) Roskilde Tekniske Skole Center for Medie

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser 6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os Stærke grafiske kurser Velkommen på kursus Om kurserne generelt Vores undervisningsmetode er en vekslen mellem tavleundervisning og arbejde ved computeren

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

kts kastrup IT-kursuskatalog

kts kastrup IT-kursuskatalog kts kastrup IT-kursuskatalog Københavns Tekniske Skole Københavns Tekniske Skoles kursuscenter i Kastrup udbyder en række AMU-kurser indenfor IT, som spænder fra kurser i kontor- og grafiske programmer

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011 >> LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0 - Efterår 2011 1 Viden 2.0 - kompetencer og vækstpotentiale Efteråret 2011 tilbyder vi en række special-designede kurser inden for kommunikation, ledelse og IT.

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation 1/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Studieordning The Animation Workshop VIA University College, september 2011 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

rafisk design Kreativitet Usability på nettet Kvalitet i sproget Typografi Skriftdesign Katalog med håndbøger til professionelle Grafisk teknologi

rafisk design Kreativitet Usability på nettet Kvalitet i sproget Typografi Skriftdesign Katalog med håndbøger til professionelle Grafisk teknologi Her får du viden om: rafisk design Typografi Skriftdesign Kreativitet Ledelse og markedsføring Grafisk teknologi Usability på nettet Kvalitet i sproget Katalog med håndbøger til professionelle Praktiske

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE.

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. operate it jesper brochmands gade 10 2200 københavn n tlf 38 16 80 90 Info@operateit.dk www.operateit.dk MÅLRETTET MINDRE ORGANISATIONER

Læs mere

Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Erik David Ahler

Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Erik David Ahler Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Indhold Tidsplan... 03 Synopsis.... 04 Interview... 05 Grafisk Design.... 06 Grafisk Workflow.... 12 Typografi og ombrydning... 20 Grafik og billeder.... 28 Konklusion...

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere