Honeywell. SmartDrive HVAC. Applikationsmanual. HVAC-frekvensomformere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Honeywell. SmartDrive HVAC. Applikationsmanual. HVAC-frekvensomformere"

Transkript

1 Honeywell Applikationsmanual SmartDrive HVAC HVAC-frekvensomformere

2 Honeywell 1 INDHOLD Dokument: DPD00946D Version release date: 27/2/12 Svarer til applikationspakke FW0094V Sikkerhed Fare Advarsler Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse Start Opstartsguide PID-miniguide Miniguide til pumpe- og ventilatorkaskade Resonanssweepguide Frekvensomformerens betjeningspanel Standard betjeningspanel med tekst Panelets display Sådan anvendes betjeningspanelet Betjeningspanel med grafisk display (ekstraudstyr) Panelets display Sådan anvendes betjeningspanelet med grafisk display Menustruktur Hurtig opsætning Overvågning Parametre Diagnosticering I/O og hardware Brugerindstillinger Favoritter Idriftsættelse Specifikke funktioner i SmartDrive HVAC Eksempel på styringsforbindelse Parametre til hurtig opsætning Overvågningsgruppe Multiovervågningsvisning med betjeningspanel med grafik Basis Overvågning af tidsmålingsfunktioner Overvågning af PID-kontroller Overvågning af PID2-controller Pumpe- og ventilatorkaskade (PFC) Vedligeholdelsestimere Overvågning af fieldbus-data Applikationsparametre Kolonneforklaringer I/O-programmering Gruppe 3.1: Motorindstillinger Gruppe 3.2: Opsætning af Start/Stop Gruppe 3.3: Styrereferenceindstillinger Gruppe 3.4: Rampe- og bremseopsætning Gruppe 3.5: I/O-konfiguration Gruppe 3.6: Fieldbus-datatilknytning Gruppe 3.7: Forbudte frekvenser Gruppe 3.8: Overvågning af grænser... 62

3 Honeywell Gruppe 3.9: Sikringssystemer Gruppe 3.10: Automatisk nulstilling Gruppe 3.11: Applikationsindstillinger Gruppe 3.12: Tidsmålingsfunktioner Gruppe 3.13: PID-kontroller Gruppe 3.14: PID-kontroller Gruppe 3.15: Pumpe- og ventilatorkaskade Gruppe 3.16: Vedligeholdelsestællere Gruppe 3.17: Brandtilstand HVAC-applikation Yderligere parameteroplysninger Fejlfinding Visning af fejl Fejloversigt Fejlkoder

4 9000.emf 9000.emf 9000.emf 9000.emf 9000.emf 9000.emf 9000.emf emf SIKKERHED Honeywell 3 1. SIKKERHED Denne manual indeholder tydeligt markerede forsigtig- og advarselssymboler. Disse er beregnet på din personlige sikkerhed og til at undgå uforsætlig skade på produktet eller tilsluttede apparater. Læs de pågældende informationer omhyggeligt. Forsigtig- og advarselssymbolerne er følgende: = FARLIG SPÆNDING! = ADVARSEL eller FORSIGTIG Tabel 1. Advarselstegn 1.1 Fare Komponenterne i frekvensomformerens strømenhed er strømførende, når omformeren er tilsluttet forsyningsnettet. Det er ekstremt farligt at komme i berøring med denne spænding og kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Motorklemme U, V, W og bremsemodstandsklemmerne er strømførende, når frekvensomformeren er tilsluttet forsyningsnettet, også selv om motoren ikke kører. Når frekvensomformeren er koblet fra forsyningsnettet, skal du vente, indtil indikatorerne på betjeningspanelet slukker (hvis der ikke er tilsluttet noget betjeningspanel, så se indikatorerne på kabinettet). Vent yderligere 5 minutter, inden du udfører arbejde på frekvensomformerens forbindelser. Kabinettet må ikke åbnes, før der er gået 5 minutter. Når de 5 minutter er gået, skal du bruge måleudstyr til at sikre, at der ikke er nogen spænding til stede. Kontroller altid, at der ikke er nogen spænding, inden du udfører arbejde på det elektriske system. I/O-klemmerne er isoleret fra netspændingen. Der kan dog være farlig styrespænding til stede i relæudgangene og I/O-klemmerne, selv om frekvensomformeren er koblet fra netspændingen. Før frekvensomformeren tilsluttes forsyningsnettet, skal det kontrolleres, at forsiden og kabelskjulerne for frekvensomformeren er lukkede. I tomgang (se brugsvejledningen) genererer motoren stadig spænding til frekvensomformeren. Du må derfor ikke røre ved frekvensomformerens komponenter, før motoren er standset helt. Ventil, til indikatorerne på betjeningspanelet slukker (hvis der ikke er noget betjeningspanel tilsluttet, så se indikatorerne på kabinettet). Vent yderligere 5 minutter, inden du udfører arbejde på frekvensomformeren. 1

5 13006.emf emf emf emf emf emf emf emf emf emf emf emf Honeywell 4 SIKKERHED 1.2 Advarsler Frekvensomformeren er kun beregnet til faste installationer. Der må ikke udføres målinger, når frekvensomformeren er tilsluttet forsyningsnettet. Berøringsstrømmen i Honeywell SmartDrive-frekvensomformere overstiger 3,5 ma vekselstrøm. I henhold til standarden EN skal der sikres en forstærket, beskyttende jordforbindelse. Se kapitel 1.3. Hjørnejording er tilladt for de forskellige typer af frekvensomformere med klassificering fra 72 A til 310 A ved V-forsyning og fra 75 A til 310 A ved V-forsyning. Husk at skifte EMC-niveauet ved at fjerne jumperkablerne. Se installationsmanual. Hvis frekvensomformeren anvendes som en del af en maskine, er det maskinproducentens ansvar, at maskinen forsynes med en forsyningsafbryder (EN ). Der må kun anvendes reservedele fra Honeywell. Ved opstart, strømbremsning eller fejlnulstilling vil motoren starte straks starte, hvis startsignalet er aktivt, medmindre impulsstyring forstart/stop-logik er valgt. I/O-funktionerne (inklusive startindgange) vil derudover blive ændret, hvis parametre, applikationer eller software bliver ændret. Afbryd derfor motoren, hvis en uventet start kan skabe fare. Motoren starter automatisk efter automatisk fejlnulstilling, hvis funktionen til automatisk nulstilling er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger i applikationsmanualen. Inden der udføres målinger på motoren eller motorkablet, skal motorkablet kobles fra frekvensomformeren. Rør ikke ved komponenterne på kredsløbskortene. Statisk spænding kan ødelægge komponenterne. Kontroller, at frekvensomformerens EMC-niveau stemmer overens med kravene i forsyningsnettet. Dette produkt kan i boligområder skabe radioforstyrrelser. I sådanne tilfælde bør tages ekstra forholdsregler for at mindske disse forstyrrelser.

6 13006.emf emf SIKKERHED Honeywell Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse ADVARSEL! Frekvensomformeren skal altid være jordforbundet med et jordkabel tilsluttet jordklemmen mærket med. Berøringsstrømmen i Honeywell SmartDrive overstiger 3,5 ma vekselstrøm. I henhold til EN skal en eller flere af følgende betingelser for den tilhørende beskyttelseskreds være opfyldt: En fast forbindelse og a) den beskyttende jordingsleder skal have en tværsnitsflade på mindst 10 mm 2 Cu eller 16 mm 2 Al. eller b) en automatisk afbrydelse af forsyningen i tilfælde af diskontinuitet i det beskyttende jordingskabel. eller c) forsyning af en ekstra terminal til en ekstra beskyttende jordledning med samme tværsnitsareal som den oprindelige beskyttende jordledning. Tværsnitsflade for fasekabler (S) [mm 2 ] S S < S Minimum for tværsnitsflade for det tilsvarende beskyttende jordingskabel [mm 2 ] De ovenstående værdier er kun gyldige, hvis det beskyttende jordingskabel er lavet af samme metal som fasekablerne. Hvis det ikke er tilfældet, skal tværsnitsfladen for det beskyttende jordingskabel bestemmes på en måde, som giver en ledeevne, som svarer til den, som fremkommer ved brug af denne tabel. Tabel 2. Tværsnitsflade for beskyttende jordingskabel Tværsnitsfladen for hver enkelt beskyttende jordingskabel, som ikke udgør en del af forsyningskablet eller kabelhylsteret skal, i alle tilfælde, ikke være mindre end 2.5 mm 2 hvis der ydes mekanisk beskyttelse eller 4 mm 2 hvis der ikke ydes mekanisk beskyttelse. For kabeltilsluttet udstyr, skal der foretages foranstaltninger, så det beskyttende jordingskabel i kablet, i tilfælde af fejl i stramme-slækkemekanismen, være det sidste kabel til at blive afbrudt. Følg altid de lokale regler vedrørende minimumsstørrelse på den beskyttende jordingsledning. BEMÆRK! På grund af den højkapacitive strøm, der findes i frekvensomformeren, fungerer fejlstrømsbeskyttelseskontakterne muligvis ikke korrekt. S 16 S/2 Der må ikke udføres spændingsmodstandstest på nogen del af frekvensomformeren. Test skal følge en særlig procedure. Ignoreres dette, kan det ødelægge produktet. 1

7 Honeywell 6 START 2. START 2.1 Opstartsguide I Opstartsguiden, bliver du bedt om at angive de oplysninger, der er nødvendige, for at omformeren kan begynde styringsprocessen. Du skal bruge følgende panelknapper i guiden: Pilene venstre/højre. Brug disse til nemt at flytte rundt mellem tal og decimaler. Pilene op/ned. Brug disse til nemt at flytte rundt mellem indstillinger i menuen og til at ændre værdier. OK Knappen OK. Brug denne knap til at bekræfte valg. BACK RESET Knappen Back/Reset. Tryk på denne knap for at vende tilbage til tidligere spørgsmål i guiden. Hvis du trykker på denne knap ved det første spørgsmål, bliver opstartsguiden annulleret. Når du har sat strøm til frekvensomformeren, skal du blot følge denne nemme vejledning for at konfigurere den. BEMÆRK! Frekvensomformeren kan enten udstyres med et standard betjeningspanel eller et betjeningspanel med grafik. 1 Sprogvalg Afhænger af sprogpakken 2 Sommertid Rusland USA EU OFF 3 Tid tt:mm:ss 4 År åååå 5 Dato dd.mm. 6 Kør Opstartsguide? Ja Nej Tryk på knappen OK, med mindre du vil indstille alle parameterværdier manuelt.

8 START Honeywell 7 7 Vælg fremgangsmåde Pumpe Ventilator 8 9 Indstil værdi for Motorens nominelle hastighed (i henhold til typeskiltet) Indstil værdi for Motorens nominelle strøm (i henhold til typeskiltet) Fra: ,200 rpm Fra: Varierer Opstartsguiden er gennemført. Opstartsguiden kan køres igen ved at aktivere parameteret Gendan fabriksstandarder (par. P6.5.1) i undermenuen Parameterbackup (M6.5). BEMÆRK: Hverken parameteret Gendan fabriksstandarder (P6.5.1) eller opstartsguiden virker, hvis der er en ekstern kørselskommando på I/O! 2

9 Honeywell 8 START 2.2 PID-miniguide PID-miniguide aktiveres i Hurtig opsætning -menuen. I guiden er det som standard indstillet, at du vil anvende PID-kontrolleren i tilstanden én feedback/ét setpunkt. Styrestedet er I/O A og procesenheden %. I PID-miniguiden bliver du bedt om at indstille følgende værdier: 1 Procesenhed, valg (Adskillige valgmuligheder. Se par. P ) Hvis du har valgt en anden procesenhed end %, vises følgende spørgsmål: Hvis det ikke er tilfældet, vil guiden gå direkte til trin 4. 2 Procesenhedsminimum 3 Procesenhedsmaksimum 4 Procesenhedsdecimaler Feedback 1 kildevalg Se side 75 for valgmuligheder. Hvis et af signalerne til den analoge indgang er valgt, vises spørgsmålet 6. Hvis det ikke er tilfældet, vises spørgsmålet 7. 6 Signalområde for analog indgang 0 = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma Se side Invertering af fejlværdi 0 = Normal 1 = Inverteret 8 Kildevalg for setpunkt Se side 73 for valgmuligheder. Hvis et af signalerne til den analoge indgang er valgt, vises spørgsmålet 9. Hvis det ikke er tilfældet, vises spørgsmålet 11. Hvis enten setpunkt 1 eller 2 i betjeningspanelet er valgt, vil spørgsmålet 10 blive vist. 9 Signalområde for analog indgang 0 = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma Se side Betjeningspanelets setpunkt 11 Dvalefunktion? Nej Ja Hvis du har valgt Ja, skal du herefter angive yderligere tre værdier: 12 Sovefrekvensgrænse 1 0, ,00 Hz 13 Sove-forsinkelse s 14 Opvågningsniveau 1 Området afhænger af den valgte procesenhed.

10 START Honeywell Miniguide til pumpe- og ventilatorkaskade PFC-miniguiden stiller de vigtigste spørgsmål til konfiguration af et PFC-system. PID-miniguiden kommer altid før PFC-miniguiden. Betjeningspanelet guider dig igennem spørgsmålene som i kapitel 2.2 og efterfølges af nedenstående spørgsmål: 15 Antal motorer Interlock -funktion 17 Autoskift 0 = Ikke i brug 1 = Aktiveret 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret Hvis Autoskift-funktionen er aktiveret, vises følgende tre spørgsmål. Hvis Autoskift ikke bruges, går Guiden direkte til spørgsmål Medtag frekvensomformer 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret 19 Autoskift-interval 0, ,0 h 20 Autoskift: Frekvensgrænse 0, ,00 Hz 21 Båndbredde % 22 Forsinkelse af båndbredde s Herefter viser betjeningspanelet den konfiguration, applikationen har udført for de digitale indgange og relæudgange (kun betjeningspanelet med grafisk display). Skriv disse værdier ned til fremtidig brug. 2

11 Honeywell 10 START 2.4 Resonanssweepguide Sådan startes resonanssweepfunktionen 1. Find parameteret P3.7.9, og tryk på OK. 2. Vælg værdi 1 Aktiver med pilene, og tryk på OK. 3. Tryk på startknappen, mens teksten Start sweep står på displayet. Sweepet starter. 4. Tryk på OK, hver gang resonansen stopper, for at markere, hvor området starter og slutter. 5. Efter et gennemført sweep vil du blive bedt om at gemme. Hvis du vil gemme, skal du trykke på OK. 6. Hvis resonanssweepfunktionen blev gennemført, står der Gennemført på displayet. Tryk så på OK. Displayet vender tilbage til parameteret P3.7.9 med værdien Inaktiv. Find flere oplysninger om denne funktion på side 94. Figur 1. Resonanssweep

12 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Betjeningspanelet fungerer som grænseflade mellem frekvensomformeren og brugeren. Med betjeningspanelet kan du kontrollere motorhastigheden, overvåge udstyrets tilstand og indstille frekvensomformerens parametre. Der kan vælges mellem to typer betjeningspanel til brugergrænsefladen: Panel med tekstsegmentdisplay (standard) og panel med grafisk display (ekstraudstyr). Knapperne er de samme på begge paneltyper. Gå tilbage i menuen Afslut redigeringstilstand Nulstil fejl med et langt tryk Rul op i menuen Øg værdien Skift styrested Access control page Change direction Flyt markøren mod venstre Flyt markøren mod højre Stopknap OK Rul ned i menuen Mindsk værdien Angiv aktivt niveau/objekt Bekræft valg Figur 2.Knapper på panelet Startknap 9086.emf 3

13 Honeywell 12 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL 3.1 Standard betjeningspanel med tekst Panelets display Panelets display angiver status på motor og frekvensomformer samt alle uregelmæssighederi motor- eller frekvensomformerfunktioner. I displayet kan bruger se oplysninger om den aktuelle placering i menustrukturen og det viste emne. Hvis teksten på tekstlinjen er for lang til at kunne vises på displayet, vil teksten rulle fra venstre mod højre for at vise hele tekststrengen Hovedmenu Oplysninger i betjeningspanelet er arrangeret i menuer og undermenuer Brug pilene op/ned til at flytte rundt mellem menuerne. Gå til gruppe/emne ved at trykke på knappen OK, og vend tilbage til det tidligere niveau ved at trykke på knappen retur. Indikatorer: Status Indikatorer: Alarm, fejl Gruppe- eller parameternavn Menuplacering 9167.emf Indikatorer: Retning Indikatorer: Styrested

14 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell Sådan anvendes betjeningspanelet Redigering af værdier Du kan ændre værdien på et parameter ved at følge nedenstående fremgangsmåde: 1. Find parameteret. 2. Åbn tilstanden Rediger ved at trykke på OK. 3. Angiv den nye værdi med pileknapperne op/ned. Du kan også flytte fra tal til tal med pileknapperne venstre/højre, hvis værdien er nummerisk, og derefter ændre værdien med pileknapperne op/ned. 4. Bekræft ændringen med knappen OK, eller ignorer ændringen ved at vende tilbage til tidligere niveau med knappen Back/Reset. OK OK OK LOC REM Figur 3. Redigering af værdier Nulstilling af fejl Du kan finde instruktioner til nulstillingen af fejl i kapitel på side Knappen til lokal-/fjernstyring Knappen LOC/REM bruges til to formål: Til at få hurtig adgang til Styreside og til nemt at skifte mellem styrestederne Lokal (betjeningspanel) og Fjernbetjent. Styresteder: Styrestedet er styrekilden, hvor frekvensomformeren kan startes og stoppes. Hvert styrested har sin egen parameter for udvælgelse af frekvensreferencekilden. I HVAC-frekvensomformeren er det lokale styrested altid panelet Fjernstyringsstedet kan vælges ved hjælp af parametre P1.15 (I/O eller fieldbus). Det udvalgte styrested kan ses på statuslinjen på panelet. Fjernstyringssted I/O A, I/O B og Fieldbus kan bruges som fjerne styresteder. I/O A og Fieldbus har den laveste prioritet og kan vælges med parameter P3.2.1 (Rem Control Place). I/O B kan igen omgå fjernstyringsstedet valgt med parameter P3.2.1 med en digital indgang. Den digitale indgang vælges med parameter P (I/O B Ctrl Force). Lokal styring Panelet er altid brugt som styrested, mens det er i lokalstyring. Lokalstyring har højere prioritet end fjernstyring. Derfor vil styrestedet, hvis det f.eks. er omgået af parameter P via digital indgang mens det er i Fjernstyring, stadig skifte til panel hvis Lokal vælges. Skift mellem lokal og fjernstyring kan gøres ved at trykke på Loc/Rem-knappen på tastaturet eller ved at bruge Local/Remote (ID211) parameteret emf 3

15 Honeywell 14 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Ændring af styrestedet Ændring af styrested fra Fjernstyring til Lokal (panel). 1. Tryk på knappen Loc/Rem et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Brug pileknapperne til at vælge Lokal/Fjern, og bekræft valget med knappen OK. 3. På næste display, vælg Lokal eller fjernbetjening og bekræft igen med OK knappen. 4. Displayet vil vende tilbage til samme sted som før du trykkede på Loc/Rem Men hvis fjernstyringsstedet blev ændret til Lokal (panel) vil du blive bedt om panelreference. LOC REM OK OK 9169.emf Figur 4. Ændring af styrestedet Adgang til styresiden Styresiden benyttes til nemt at håndtere og overvåge de vigtigste værdier. 1. Tryk på knappen Loc/Rem et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Tryk på knappen med pil op eller pil ned for at vælge Styreside og bekræft med OK knappen. 3. Styresiden vises. Når du har valgt betjeningspanelets styrested og panelreferencen, kan du indstille Panelreference efter at du har trykket på knappen OK Hvis der benyttes andre betjeningssteder eller referenceværdier, vil displayet vise en frekvensreference, som ikke kan redigeres. LOC REM OK OK 9170.emf Figur 5. Adgang til styresiden

16 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell Betjeningspanel med grafisk display (ekstraudstyr) Betjeningspanelet med grafisk display består af et LCD-display og 9 knapper Panelets display Panelets display angiver status på motor og frekvensomformer samt alle uregelmæssighederi motor- eller frekvensomformerfunktioner. I displayet kan bruger se oplysninger om den aktuelle placering i menustrukturen og det viste emne Hovedmenu Oplysninger i betjeningspanelet er arrangeret i menuer og undermenuer Brug pilene op/ned til at flytte rundt mellem menuerne. Gå til gruppe/emne ved at trykke på knappen OK, og vend tilbage til det tidligere niveau ved at trykke på knappen retur. Se Figur 2. Placeringsfeltet angiver din aktuelle placering. Statusfeltet viser oplysninger om frekvensomformerens aktuelle status. Statusfelt Statusfelt STOP/KØR KLAR/IKKE KLAR/FEJL Retning ALARM STOP READY I/O ID: Hurtigindstill. ( 17 ) Monitor ( 5 ) Parametre ( 12 ) Hovedmenu M1 Styrested: PC/IO/PANEL/FIELDBUS Placeringsfelt (Parameter-ID-nummer og aktuelle placering i menu) Aktiveret gruppe/emne. Tryk på OK for at gå hertil. Antal emner i gruppen 9159.emf Figur 6. Hovedmenu 3

17 Honeywell 16 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Sådan anvendes betjeningspanelet med grafisk display Redigering af værdier Du kan ændre værdien på et parameter ved at følge nedenstående fremgangsmåde: 5. Find parameteret. 6. Gå til tilstanden Rediger. 7. Angiv den nye værdi med pileknapperne op/ned. Du kan også flytte fra tal til tal med pileknapperne venstre/højre, hvis værdien er nummerisk, og derefter ændre værdien med pileknapperne op/ned. 8. Bekræft ændringen med knappen OK, eller ignorer ændringen ved at vende tilbage til tidligere niveau med knappen Back/Reset. STOP READY I/O STOP READY I/O STOP READY I/O Start/stopindst. Fjernstyr.sted Fjernstyr.sted ID:172 M3.2.1 ID: M3.2.1 M3.2.1 Fjernstyr.sted Rediger I/O-styring OK OK Fieldbus-styring Panel-stopknap Ja Hjælp I/O-styring Startfunktion Ramping Føj t. favor. OK LOC REM ELLER: STOP READY I/O STOP READY I/O Start/stopindst. Fjernstyr.sted ID:172 M3.2.1 M3.2.1 Fjernstyr.sted I/O-styring Panel-stopknap Ja Startfunktion Ramping Fieldbus-styring I/O-styring 9160.emf Figur 7. Redigering af værdier på betjeningspanelet med grafisk panel Nulstilling af fejl Du kan finde instruktioner til nulstillingen af fejl i kapitel på side Knappen til lokal-/fjernstyring Knappen LOC/REM bruges til to formål: Til at få hurtig adgang til Styreside og til nemt at skifte mellem styrestederne Lokal (betjeningspanel) og Fjernbetjent. Styresteder Styrestedet er styrekilden, hvor frekvensomformeren kan startes og stoppes. Hvert styrested har sin egen parameter for udvælgelse af frekvensreferencekilden. I HVAC-frekvensomformeren er det lokale styrested altid panelet Fjernstyringsstedet kan vælges ved hjælp af parametre P1.15 (I/O eller fieldbus). Det udvalgte styrested kan ses på statuslinjen på panelet. Fjernstyringssted I/O A, I/O B og Fieldbus kan bruges som fjerne styresteder. I/O A og Fieldbus har den laveste prioritet og kan vælges med parameter P3.2.1 (Rem Control Place). I/O B kan igen omgå fjernstyringsstedet valgt med parameter P3.2.1 med en digital indgang. Den digitale indgang vælges med parameter P (I/O B Ctrl Force). Lokal styring Panelet er altid brugt som styrested, mens det er i lokalstyring. Lokalstyring har højere prioritet end fjernstyring. Derfor vil styrestedet, hvis det f.eks. er omgået af parameter P via digital indgang mens det er i Fjernstyring, stadig skifte til panel hvis Lokal vælges. Skift mellem lokal og fjernstyring kan gøres ved at trykke på Loc/Rem-knappen på tastaturet eller ved at bruge Local/Remote (ID211) parameteret.

18 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell 17 Ændring af styrestedet Ændring af styrested fra Fjernstyring til Lokal (panel). 1. Tryk på knappen Loc/Rem et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge Lokal/Fjern, og bekræft valget med knappen OK. 3. På næste display, vælg Lokal eller fjernbetjening og bekræft igen med OK knappen. 4. Displayet vil vende tilbage til samme sted som før, du trykkede på Loc/Rem Men hvis fjernstyringsstedet blev ændret til Lokal (panel) vil du blive bedt om panelreference. STOP READY Keypad Hovedmenu ID: M1 Monitor ( 12 ) Parametre ( 21 ) Diagnost. ( 6 ) LOC REM STOP Ready Keypad Vælg handling? ID:1805 ID:211 Change direction Styringsside Lokal/fjern OK STOP READY Keypad Lokal/fjern Lokal Fjern OK STOP READY I/O Hovedmenu ID: M1 Monitor ( 12 ) Parametre ( 21 ) Diagnost. ( 6 ) 9161.emf Figur 8. Ændring af styrestedet Adgang til styresiden Styresiden benyttes til nemt at håndtere og overvåge de vigtigste værdier. 1. Tryk på knappen Loc/Rem et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Tryk på knappen med pil op eller pil ned for at vælge Styreside og bekræft med OK knappen. 3. Nu åbnes styringssiden, hvor det er muligt at indstille betjeningspanelets setpunkt 2 efter tryk på knappen OK. De andre værdier på siden er multiovervågningsværdier. Det er muligt at vælge hvilke overvågningsværdier, der skal vises her (for denne procedure, se side 22). STOP READY I/O Hovedmenu STOP Ready Keypad Vælg handling STOP READY Keypad Panelreference ID: Monitor ( 12 ) Parametre ( 21 ) Diagnost. ( 6 ) M1 LOC REM ID:1805 Change direction Styringsside Lokal/fjern OK ID:184 Udgangsfrekvens 0.00Hz Motorstrøm ( A ) 0.00 Hz Motormoment 0.00% Motoreffekt 0.00% OK STOP READY Keypad Panelreference ID: Hz Udgangsfrekvens Motormoment 0.00Hz Motorstrøm 0.00% Motoreffekt OK ( 60.00A ) 0.00% 9162.emf Figur 9. Adgang til styresiden 3

19 Honeywell 18 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Kopiering af parametre BEMÆRK: Denne funktion findes kun på betjeningspanelet med grafisk display. Parameteret kopi funktion kan bruges til at kopiere parametre fra en frekvensomformer til en andet. Parametrene gemmes først til panelet, derefter afmonteres panelet og forbindes til en anden frekvensomformer. Til slut downloades parametrene til den nye frekvensomformer, så de gendannes fra panelet. Før parametrene med succes kan kopieres fra en frekvensomformer til en anden, skal frekvensomformeren standses, når parametrene er downloadet. Gå først ind i menuen Brugerindstillinger og find undermenuen Parameter backup. I undermenuen Parameter backup kan der vælges mellem tre funktioner: Gendan fabriksindstillinger vil genetablere parameterindstillinger oprindeligt foretaget på fabrikken. Ved at vælge Gem til panel kan du kopiere alle parametrene til panelet. Gendan fra panel vil kopiere alle parametrene fra panelet til frekvensomformeren. STOP READY Keypad ID: M6 I/O og hardware ( 9 ) Brugerindstill. ( 4 ) Favoritter ( 0 ) Hovedmenu OK STOP READY Keypad ID: M6.5 Appl.valg Parameterbackup ( 7 ) Drevnavn Brugerindstill. HVAC Drive OK STOP READY Keypad Parameterbackup ID: M6.5.1 Gendan fabr.std. Gem i panel Gendan fra panel 9164.emf Figur 10. Kopiering af parametre BEMÆRK: Hvis panelet ændres mellem drev af forskellige størrelser, vil de kopierede værdier for disse parametre ikke blive brugt: Motorens nominelle strøm (P ) Motorens nominelle spænding (P ) Motorens nominelle hastighed (P ) Motorens nominelle effekt (P ) Motorens nominelle frekvens (P ) Motorens cos phi (P ) Switchfrekvens (P ) Strømbegrænsning (P ) Stall-strømbegrænsning (P3.9.12) Tidsgrænse for stall (P3.9.13) Frekvensgrænse for stall (P3.9.14) Maksimum frekvens (P3.3.2)

20 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell Hjæpetekster Betjeningspanelet med grafisk display har øjeblikkelige hjælp- og informationsfunktioner for en række punkter. Til alle parametre er der et display til hurtig hjælp. Vælg Hjælp, og tryk på knappen OK. Der er også tekstoplysninger til fejl, alarmer og opstartsguiden. STOP READY I/O Dig. indgange ID:403 M Kontr.signal 1 A Kontr.signal 2 A OK STOP READY I/O ID:403 M Rediger Hjælp Kontr.signal 1 A OK STOP READY I/O Kontr.signal 1 A ID:403 M Start Signal 1 for control Place I/O A. Start Signal 1 functionality chosen with I/O A Logic in Start/Stop Setup Menu. Kontr.signal 1 B ( 6 ) Føj t. favor. ( 6 ) Figur 11. Eksempel på hjælpetekst 9165.emf Tilføjelse af emne til favoritter Du har muligvis brug for ofte at anvende bestemte parameterværdier eller andre emner. Frem for at finde dem én efter én i menustrukturen kan du tilføje dem til mappen Favoritter, så du nemt kan finde dem. Se kapitel 3.3.7, hvis du vil fjerne et emne fra favoritterne. STOP READY I/O Basisindstill. Motormærkespænd V Motormærkefrekv Hz Motormærkehast rpm OK STOP READY I/O STOP READY I/O Rediger Hjælp Føj t. favor. Motormærkefrekv. OK Motormærkefrekv. blev føjet til favoritter. Tryk på OK for at fortsætte emf Figur 12. Tilføjelse af emne til favoritter 3

21 Honeywell 20 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Multi-monitor BEMÆRK: Denne menu findes ikke på standard betjeningspanelet. På multiovervågningssiden kan du finde de ni værdier, du vil overvåge. STOP READY I/O Hovedmenu Hurtigindstill. ( 4 ) ID: M1 Monitor ( 12 ) Parametre ( 21 ) OK STOP READY I/O Monitor ID: M2.1 Multimonitor Basis (7) Timerfunktioner (13) OK STOP READY I/O Frekv.ref Hz ID25 Multimonitor Udgangsfrekv 0.00 Hz 0.00Hz 0.00A 0.00% Frekv.ref. Motorhastigh 0.0rpm Motorstrøm Motormoment Motorspænding DC-linkspænd Enhedstemp. 0.0V Motortemp. 0.0V 81.9 C 0.0% OK STOP Ready I/O Frekv.ref. ID:1 M Udgangsfrekvens Frekv.ref. Motorhastighed Motorstrøm Motormoment Motoreffekt 0.00 Hz Hz 0.00 rpm 0.00 A 0.00 % 0.00 % OK 9171.emf Figur 13. Multiovervågningsside Du kan ændre den overvågede værdi ved at aktivere værdicellen (med pileknapperne venstre/ højre) og trykke på OK. Derefter skal du vælge det nye emne på listen med værdier til overvågning og trykke på OK igen.

22 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell Menustruktur Klik på og marker det emne, du vil vide mere om (elektronisk manual). Hurtig opsætning Se kapitel 4.3. Multi-monitor* Basis Tidsmålingsfunktioner PID kontroller 1 Overvågning PID kontroller 2 PFC Vedligeholdelsestimere Fieldbus-data Parametre Se kapitel 4. Diagnosticering I/O og hardware Brugerindstillinger Favoritter * Aktive fejl Nulstilling af fejl Fejloversigt Totaltæller Triptællere Software-info Standard-I/O Slids D Slids E Ur i realtid Indstillinger af strømenhed, blæserstyring Panel RS-485 Ethernet Sprogvalg Applikationsvalg Parameter backup* Navn på frekvensomformer Se kapitel *. Findes kun på betjeningspanelet med grafisk display. Tabel 3. Panelmenuer 3

23 Honeywell 22 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Hurtig opsætning Menuen Hurtig opsætning indeholder de mest anvendte parametre under installering og idriftssættelse Yderligere oplysninger om parametrene findes i kapitel Overvågning Betjeningspanelet med grafisk display gør det muligt at vise flere overvågningsværdier på samme tid. Se kapitel Basis Basisovervågningsværdierne er de faktiske værdier for såvel valgte parametre og signaler som statusser og målinger. Tidsmålingsfunktioner Overvågning af tidsmålingsfunktioner og Ur i realtid. Se kapitel PID kontroller 1 Overvågning af PID-kontroller-værdier. Se kapitel og PID kontroller 2 Overvågning af PID-kontroller-værdier. Se kapitel og PFC Overvågning af værdier, der er relateret til brug af flere frekvensomformere. Se kapitel Fieldbus-data Fieldbus-data vises som overvågningsværdier til fejlfinding ved f.eks. idriftsættelse af fieldbus. Se kapitel

24 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell Parametre I denne undermenu kan du finde applikationsparametergrupper og parametre. Yderligere oplysninger om parametre findes i kapitel Diagnosticering I denne menu kan du finde Aktive fejl, Nulstilling af fejl, Fejloversigt, Tællere og Software-info Aktive fejl Menu Funktion Bemærkning Aktive fejl Når der opstår fejl, vil displayet Fejlen vil være aktiv, indtil den nulstilles med navnet på fejlen begynde at med knappen til nulstilling (tryk i blinke. Tryk på OK for at vende 2 sekund) eller med et nulstillingssignal fra I/O-terminalen eller fieldbus tilbage til diagnosticeringsmenuen. Undermenuen Aktive fejl viser eller ved at vælge Nulstilling af fejl antallet af fejl. Aktiver fejlen, og (se nedenfor). tryk på OK for at se fejltidsdata. Fejlhukommelsen kan maksimalt Aktiver fejlen, og tryk på OK for gemme 10 fejl i den rækkefølge, at se fejltidsdata. de opstår Nulstilling af fejl Menu Funktion Bemærkning Nulstilling af fejl I denne menu kan du nulstille fejl. For mere detaljerede oplysninger, se kapitel ADVARSEL! Fjern det eksterne styresignal, før du nulstiller, for at ungå, at frekvensomformeren genstartes utilsigtet Fejloversigt Menu Funktion Bemærkning Fejloversigt De 40 seneste fejl bliver gemt i fejlregistreringsmenuen. Hvis du går til fejlregistreringsmenuen, og klikker på OK, vises fejltidsdata (detaljer). 3

25 Honeywell 24 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Totaltæller Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse V4.4.1 Energitæller Varierer 2291 V4.4.3 V4.4.4 V4.4.5 V4.4.6 V4.4.7 V4.4.8 V4.4.9 V V V V V V Driftstid (betjeningspanel med grafisk display) Driftstid (standard betjeningspanel) Driftstid (standard betjeningspanel) Driftstid (standard betjeningspanel) Driftstid (betjeningspanel med grafisk display) Driftstid (standard betjeningspanel) Driftstid (standard betjeningspanel) Driftstid (standard betjeningspanel) Tændt tid (betjeningspanel med grafisk display) Tændt tid (standard betjeningspanel) Tændt tid (standard betjeningspanel) Tændt tid (standard betjeningspanel) Start kommandotæller Tabel 4. Diagnosticeringsmenu, Totaltællerparametre Mængde energi fra forsyningsnetværk. Ingen nulstilling. BEMÆRKNING VEDRØRENDE STANDARD BETJENINGSPANEL: Den højeste energienhed, der kan vises på standard betjeningspanelet, er MW. Hvis den målte energi overstiger 999,9 MW, vises der ikke nogen enhed på betjeningspanelet. a d tt:min 2298 Styremoduls driftstimetæller a d tt:mm:ss Styremoduls driftstimetæller i antal år Styremoduls driftstimetæller i antal dage Styremoduls driftstimetæller i timer, minutter og sekunder. a d tt:min 2293 Motors driftstid a d tt:mm:ss a d tt:min 2294 a d tt:mm:ss 2295 Motorens driftstid i antal år Motorens driftstid i antal dage Motorens driftstid i timer, minutter og sekunder. Den tid strømenheden har været tændt indtil nu. Ingen nulstilling. Samlet tændt tid i antal år Samlet tændt tid i antal dage Tændt tid i timer, minutter og sekunder. Det antal gange strømenheden er blevet startet.

26 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell Triptællere Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse P4.5.1 Energitæller Varierer 2296 P4.5.3 P4.5.4 P4.5.5 P4.5.6 Driftstid (betjeningspanel med grafisk display) Driftstid (standard betjeningspanel) Driftstid (standard betjeningspanel) Driftstid (standard betjeningspanel) Software-info Tabel 5. Diagnosticeringsmenu, Triptællerparametre Energitæller, der kan nulstilles. BEMÆRK: Den højeste energienhed, der kan vises på standard betjeningspanelet, er MW. Hvis den målte energi overstiger 999,9 MW, vises der ikke nogen enhed på betjeningspanelet. Nulstilling af måleren: Standard betjeningspanel med tekst: Hold knappen OK inde i 4 sekunder. Betjeningspanel med grafisk display: Tryk én gang på OK. Nulstillingssiden for tælleren vises. Tryk på OK én gang til. a d tt:min 2299 Kan nulstilles. Se P a d tt:mm:ss Driftstid i samlet antal år Driftstid i samlet antal dage Driftstid i timer, minutter og sekunder Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse V4.6.1 V4.6.2 V4.6.3 Softwarepakke (betjeningspanel med grafisk display) Softwarepakke-ID (standard betjeningspanel) Softwarepakkeversion (standard betjeningspanel) V4.6.4 Systembelastning % 2300 V4.6.5 V4.6.6 V4.6.7 Applikationsnavn (kun betjeningspanel med grafisk display) Applikations-ID Applikationsversion Belastning på styremoduls- CPU Navn på applikation Tabel 6. Diagnosticeringsmenu, Software-infoparametre 3

27 Honeywell 26 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL I/O og hardware Der findes flere valgindstillinger i denne menu Standard-I/O Her overvåges status på indgange og udgange. Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse V5.1.1 Digital indgang Status for digitalt indgangssignal V5.1.2 Digital indgang Status for digitalt indgangssignal V5.1.3 Digital indgang Status for digitalt indgangssignal V5.1.4 Digital indgang Status for digitalt indgangssignal V5.1.5 Digital indgang Status for digitalt indgangssignal V5.1.6 Digital indgang Status for digitalt indgangssignal V5.1.7 Analog indgangssignaltilstand 1 3 Viser tilstand (med jumper) for analog indgangssignal 1 = ma 3 = V V5.1.8 Analog indgang % Status for analogt indgangssignal V5.1.9 Analog indgang 2-tilstand 1 3 Viser tilstand (med jumper) for analog indgangssignal 1 = ma 3 = V V Analog indgang % Status for analogt indgangssignal V Analog udgang 1-tilstand 1 3 Viser tilstand (med jumper) for analog udgangssignal 1 = ma 3 = V V Analog udgang % Status for analogt udgangssignal M Relæudgang M Relæudgang M Relæudgang Status for det digitale udgangssignal Status for det digitale udgangssignal Status for det digitale udgangssignal Tabel 7. Menuen I/O og hardware, Standard-I/O-parametre

28 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell Slidser til optionskort Parametrene i denne gruppe afhænger af det installerede optionskort. Der er ingen synlige parametre, hvis der ikke er placeret optionskort i slot D eller E. Se kapitel for placeringen af slidserne. Når et optionskort fjernes, vises infoteksten F39 Enhed fjernet på skærmen. Se Tabel 55. Menu Funktion Bemærkning Slids D Indstillinger Slidser til optionskort. Overvågning Overvåg oplysninger vedrørende optionskort. Slids E Indstillinger Slidser til optionskort. Overvågning Overvåg oplysninger vedrørende optionskort Ur i realtid Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse V5.4.1 Batteristatus Status for batteri. 1 = Ikke installeret 2 = Installeret 3 = Skift batteri V5.4.2 Tid tt:mm:ss 2201 Aktuelle tidspunkt V5.4.3 Dato dd.mm Aktuel dato V5.4.4 År åååå 2203 Aktuelt år V5.4.5 Sommertid Tabel 8. Menuen I/O og hardware, Ur i realtids-parametre Regler for sommertid 1 = Fra 2 = EU 3 = USA 4 = Rusland Indstillinger af strømenhed, blæserstyring Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse V Blæserhastighed % 1 V Blæserstop = Deaktiveret 1 = Aktiveret Tabel 9. Indstillinger af strømenhed, blæserstyring 3

29 Honeywell 28 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Panel Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse P5.6.1 Timeout-tid 0 60 min. 0 P5.6.2 Normal side P5.6.3 P5.6.4 P5.6.5 Menuindeks Kontrast (kun betjeningspanel med grafisk display) Baggrundsbelysningstid % min. 5 Den tid det tager, før displayet vender tilbage til siden defineret med parameter P = Ikke i brug 0 = Ikke i brug 1 = Angiv menuindeks 2 = Hovedmenu 3 = styreside 4 = Multimonitor Se menuindeks for ønsket side og aktiver med parameter P5.6.2 = 1. Indstil skærmens kontrast ( %). Indstil tiden indtil baggrundsbelysningen på skærmen slukkes ( min). Hvis den indstilles til 0 s, er baggrundslyset altid tændt. Tabel 10. Menuen I/O og hardware, panelparametre

30 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell Fieldbus Parametre, der har forbindelse til de forskellige fieldbus-kort, findes også i menuen I/O og hardware. Disse parametre er beskrevet mere detaljeret i fieldbus-manualen. Undermenu niveau 1 Undermenu niveau 2 Undermenu niveau 3 RS-485 Generelle indstillinger Protokol Modbus RTU Modbus-parametre Modbus-overvågning N2 N2 parametre N2 overvågning BACnet MS/TP BACnet MS/TP-parametre BACnet MS/TP-overvågning Ethernet Generelle indstillinger Modbus/TCP Modbus/TCP parametre Modbus/TCP overvågning BACnetIP BACnet IP-parametre BACnet IP-overvågning 3

31 Honeywell 30 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Brugerindstillinger Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse P6.1 Sprogvalg Varierer Varierer Varierer 802 Afhænger af sprogpakken P6.2 Applikationsvalg 801 M6.5 Parameter backup Se kapitel forneden. P6.7 Navn på frekvensomformer Parameter backup Tabel 11. Menuen Brugerindstillinger, Generelle indstillinger Se kapitel for flere oplysninger. Angiv frekvensomformerens navn, hvis det er nødvendigt. Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse P6.5.1 P6.5.2 P6.5.3 Gendan fabriksstandarder Gem til betjeningspanel * Gendan fra betjeningspanel* *. Findes kun på betjeningspanelet med grafisk display 831 Gendanner standardparameterværdier og starter opstartsguiden. Gem parameterværdier til betjeningspanel for f.eks. at kopiere dem til en anden frekvensomformer. 0 = Nej 1 = Ja Indlæs parameterværdier fra betjeningspanel til frekvensomformeren. Tabel 12. Menuen Brugerindstillinger, Parameterbackup-parametre

32 FREKVENSOMFORMERENS BETJENINGSPANEL Honeywell Favoritter BEMÆRK: Denne menu findes kun på betjeningspanelet med grafisk display. Favoritter bruges normalt til at samle en gruppe parametre eller overvågningssignaler fra alle panelets menuer. Du kan tilføje emner eller parametre til mappen Favoritter, se kapitel Du kan fjerne et emne eller en parameter fra mappen Favoritter på følgende måde. STOP READY I/O Favoritter Motormærkefrekv Hz OK STOP READY I/O Motormærkefrekv. Monitor OK Hjælp Fjern fra favor emf 3

33 Honeywell 32 IDRIFTSÆTTELSE 4. IDRIFTSÆTTELSE Parametrene for denne applikation er anført i kapitel 4.5 i denne manual og forklaret nærmere i kapitel Specifikke funktioner i SmartDrive HVAC SmartDrive HVAC-softwaren er designet til at være en brugervenlig løsning til alle varme-, ventilations- og airconditionsystemer, hvor motorens hastighed kan styres. Softwaren giver også et væld af muligheder for uafhængig PID-kontrol og pumpe- og ventilatorkaskadestyring. Funktioner Opstartsguide for ekstremt hurtig opsætning af grundlæggende pumpe eller ventilationssystemer Miniguider hjælper med opsætningen af fritstående PID- og kaskadereguleringsapplikationer Knappen Loc/Rem, der bruges til nemt at skifte mellem lokalt (panel) og fjernbetjent styrested. Fjernstyringsstedet kan vælges ved hjælp af parametre (I/O eller fieldbus) Styreside, hvor du nemt kan håndtere og overvåge de vigtigste værdier Kør interlock indgang (Interlock-dæmper). Frekvensomformeren kan ikke startes, før denne indgang er aktiveret Forskellige forvarmningstilstande, der bruges for at undgå kondensproblemer Maksimal udgangsfrekvens 320Hz Internt ur og timerfunktioner. Mulighed for at programmere 3 tidskanaler for at opnå forskellige funktioner på frekvensomformeren (f.eks. start/stop og faste hastigheder) Ekstern PID-kontroller. Kan bruges til f.eks. at kontrollere en dæmpningsaktuator ved hjælp af frekvensomformerens I/O Funktionen Sove-tilstand, der automatisk aktiverer og deaktiverer en frekvensomformer med brugerdefinerede niveauer for at spare energi PID-kontroller med 2 zoner (2 forskellige feedback-signaler; minimal og maksimal styring) To setpunktskilder til PID-styring. Kan vælges med digital indgang Funktion til forstærkning af PID-setpunkt Feedforward-funktion, der forbedrer reaktionen på procesændringer Overvågning af procesværdi Pumpe- og ventilatorkaskaderegulering til regulering af et system med flere pumper eller ventilatorer Ride through for strøm, så driften tilpasser sig automatisk for at undgå fejl, f.eks. ved korte spændingstab Ride through for overtemperatur, så driften tilpasser sig automatisk for at undgå fejl i forbindelse med unormale rumtemperaturer Tryktabskompensation for kompensation af tryktab i rørsystemet f.eks når sensoren er forkert placeret nær pumpen eller ventilatoren Enkel indgangsstyring, hvor det analoge signal (0-10 V eller 4-20 ma) også kan anvendes til at starte eller stoppe motoren uden at gøre yderligere Resonanssweepguide, som gør det meget nemt at konfigurere frekvensområder for at undgå resonans i systemet RTO - Rampetidsoptimering, som automatisk tilpasser sig systemet for at undgå hurtige accelerationer og decelerationer, som kan beskadige vandrør eller luftkanaler Langsom opfyldning af pumpen for at undgå overtryk ved opfyldning af rørsystemet med væske

34 IDRIFTSÆTTELSE Honeywell Eksempel på styringsforbindelse Standard I/O-kort Klemme Signal Standard Reference potentiometer k Fjernreference ma/ V (programmerbar) Til relækort ma Vref Referenceudgang 2 AI1+ 4 AI2+ Analog indgang, spænding eller strøm * Analog indgang fælles (strøm) Analog indgang, spænding eller strøm 7 GND I/O-jordforbindelse Mærke- (0 til 10 V) 3 AI1- Mærke- (4 til 20 ma) 8 DI1 Digital indgang 1 Start FREM 9 DI2 Digital indgang 2 Start Tilbage 10 DI3 Digital indgang 3 Ekst. fejl 11 CM Fælles A for DIN1-DIN6 ** 12 24V udgang 24V ekstern spænding 13 GND I/O-jordforbindelse 14 DI4 Digital indgang 4 15 DI5 Digital indgang 5 16 DI6 Digital indgang 6 17 CM 18 AO1+ Fælles A for DIN1-DIN6** Analogt signal (+udgang) 19 AO-/GND Analog udgang fælles Vin 24V ekstern indgangsspænding A RS485 Seriel bus, negativ B RS485 Seriel bus, positiv Fast hastighed, valg 0 Fast hastighed, valg 1 Nulstilling af fejl 5 AI2- Analog indgang fælles (strøm) 6 24V udgang 24V ekstern spænding Udgangsfrekvens * Kan vælges med DIP-kontakter, se installationsmanual. ** Digitale indgange kan være frakoblet jordforbindelse. Se installationsmanual. Tabel 13. Eksempel på forbindelse, standard-i/o-kort 4

35 Honeywell 34 IDRIFTSÆTTELSE Fra Standard I/O-kort Fra klemme #6 eller VAC DRIFT Fra klemme #13 Relækort Klemme Signal Standard 21 RO1/1 NC Relæudgang 1 DRIFT 22 RO1/2 CM 23 RO1/3 NO 24 RO2/1 NC Relæudgang 2 FEJL 25 RO2/2 CM 26 RO2/3 NO 28 TI1+ Termistorindgang 29 TI1- Tabel 14. Eksempel på forbindelse, Relækort

36 IDRIFTSÆTTELSE Honeywell Parametre til hurtig opsætning Parametergruppen Quick Setup er en samling af de mest anvendte parametre under installering og idriftssættelse. De samles i den første parametergruppe, så de nemt og hurtigt kan findes igen. De kan dog også findes og redigeres i deres faktiske parametergrupper. Ændres enparameterværdi i Quick Setup-gruppen, vil værdien af dette parameter også blive ændret i den faktiske gruppe. Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard ID Beskrivelse P1.1 Motorens nominelle spænding Varierer Varierer V Varierer 110 Du kan finde denne værdi U n på motorens typeskilt. Se side 46. P1.2 Motorens nominelle frekvens 8,00 320,00 Hz 50, Du kan finde denne værdi f n på motorens typeskilt. Se side 46. P1.3 Motorens nominelle hastighed rpm Varierer 112 Du kan finde denne værdi n n på motorens typeskilt. P1.4 Motorens nominelle strøm Varierer Varierer A Varierer 113 P1.5 Motorens cos phi 0,30 1,00 Varierer 120 P1.6 Motorens nominelle effekt 0,00 Varierer kw Varierer 116 P1.7 Strømbegrænsning Varierer Varierer A Varierer 107 P1.8 Minimum frekvens 0,00 M3.3.1 Hz Varierer 101 P1.9 Maksimum frekvens M ,00 Hz 50, P1.10 I/O styrested A valg af reference P1.11 Fast hastighed 1 M ,00 Hz 10, P1.12 Fast hastighed 2 M ,00 Hz 15, P1.13 Accelerationstid 1 0,1 3000,0 s Varierer 103 P1.14 Decelerationstid 1 0,1 3000,0 s Varierer 104 Du kan finde denne værdi I n på motorens typeskilt. Du kan finde denne værdi på motorens typeskilt. Du kan finde denne værdi I n på motorens typeskilt. Maksimal motorstrøm fra frekvensomformer Tilladte minimale frekvensreference Tilladte maksimale frekvensreference Valg af referencekilde når styrestedet er I/O A. Se side 50 for valgmuligheder. Vælg med digital indgang: Fast hastighed, valg 0 (P ) Vælg med digital indgang: Fast hastighed, valg 1 (P ) Tid til at accelerere fra nul til maks. hastighed Tid til at accelerere fra minimum til nul hastighed P1.15 Fjernstyringssted Valg af fjernstyringssted (start/stop) 0 = I/O 1 = Fieldbus P1.16 Automatisk nulstilling = Deaktiveret 1 = Aktiveret 4

37 Honeywell 36 IDRIFTSÆTTELSE P1.17 Motorswitch P1.18 PID-miniguide P1.19 PFC-guide Hvis denne funktion aktiveres, forhindres frekvensomformeren i at blive afbrudt i tilfælde af, at en afbryder (vedligeholdelses-/ sikkerhedsafbryder) mellem motoren og frekvensomformeren betjenes. 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret 0 = Inaktiv 1 = Aktiv Se kapitel = Inaktiv 1 = Aktiv Se kapitel 2.3. Tabel 15. Parametergruppe Quick Setup

38 IDRIFTSÆTTELSE Honeywell Overvågningsgruppe Frekvensomformeren gør det muligt at overvåge de faktiske parameter- og signalværdier samt statusser og målinger. Nogle af de værdier, der skal overvåges, kan tilpasses Multiovervågningsvisning med betjeningspanel med grafik På multiovervågningssiden kan du finde de ni værdier, du vil overvåge. Se side 20 for yderligere oplysninger Basis Se Tabel 16 hvor basis-overvågningsværdierne vises. BEMÆRK! Du vil kun kunne se status for Basic I/O-kort i monitormenuen. Status for alle I/O kortsignaler findes som rå data i systemmenuen til I/O og hardware. Kontroller status for I/O-udvidelseskort i systemmenuen til I/O og hardware når det er nødvendigt. Kode Overvågningsværdier Enhed ID Beskrivelse V2.2.1 Udgangsfrekvens Hz 1 Udgangsfrekvens til motor V2.2.2 Frekvensreference Hz 25 Frekvensreference til motorstyring V2.2.3 Motorhastighed rpm 2 Motorhastighed i rpm V2.2.4 Motorstrøm A 3 V2.2.5 Motormoment % 4 Beregnet akselmoment V2.2.7 Motorens akseleffekt % 5 Frekvensomformerens samlede strømforbrug V2.2.8 Motorens akseleffekt kw/hp 73 V2.2.9 Motorspænding V 6 V DC-spænding V 7 V Enhedstemperatur C/ F 8 Kølepladens temperatur V Motortemperatur % 9 Beregnet motortemperatur V Analog indgang 1 % 59 Signal i procent af anvendt område V Analog indgang 2 % 60 Signal i procent af anvendt område V Analog udgang 1 % 81 Signal i procent af anvendt område V Motorforvarmning = Fra 1 = Opvarmning (tilsluttet jævnstrøm) V Bit-kodet status for frekvensomformer B1 = Klar B2 = Kør B3 = Fejl Statusord for B6 = KørAktiver 43 frekvensomformer B7 = AlarmAktiv B10 = Jævnstrøm ved stop B11 = DC-opbremsning aktiv B12 = KørAnmodning B13 = MotorregulatorAktiv V V Sidste aktive fejl 37 Status for brandtilstand 1597 Fejlkoden for den seneste aktiverede fejl er ikke blevet nulstillet. 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret 2 = Aktiveret (Aktiveret + DI åben) 3 = Testtilstand Tabel 16. Overvågningsmenuemner 4

39 Honeywell 38 IDRIFTSÆTTELSE Overvågning af tidsmålingsfunktioner Her kan du overvåge tidsmålingsfunktioner og Ur i realtid. Kode Overvågningsværdier Enhed ID Beskrivelse V2.3.1 TC 1, TC 2, TC Det er muligt at overvåge status på de tre tidskanaler (TC) V2.3.2 Interval Status for tidsmålingsinterval V2.3.3 Interval Status for tidsmålingsinterval V2.3.4 Interval Status for tidsmålingsinterval V2.3.5 Interval Status for tidsmålingsinterval V2.3.6 Interval Status for tidsmålingsinterval V2.3.7 Tidsmåler 1 s 1447 Resterende tid på tidsmåler, hvis den er aktiv V2.3.8 Tidsmåler 2 s 1448 Resterende tid på tidsmåler, hvis den er aktiv V2.3.9 Tidsmåler 3 s 1449 Resterende tid på tidsmåler, hvis den er aktiv V Ur i realtid 1450 Tabel 17. Overvågning af tidsmålingsfunktioner Overvågning af PID-kontroller Kode Overvågningsværdier Enhed ID Beskrivelse V2.4.1 PID1-setpunkt Varierer 20 Valg af procesenhed med parameter V2.4.2 PID1-feedback Varierer 21 Valg af procesenhed med parameter V2.4.3 PID1-fejlværdi Varierer 22 Valg af procesenhed med parameter V2.4.4 PID1-udgang % 23 Udgang til motorstyring eller ekstern styring (AO) V2.4.5 PID1-status 24 0 = Standset 1 = Kører 3 = Sleep mode 2 = I dødzone (se side 72) Tabel 18. Overvågning af PID1-controllerværdi

vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual vacon 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokument: DPD01256C Udgivelsesdato for version: 3.1.14 Svarer til softwarepakke FW0159V008.vcx 1. Vacon 100 FLOW - Lynvejledning...6

Læs mere

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokument-ID: DPD00550H Bestillingskode: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Udgivelsesdato for version: 21.8.1 Svarer til applikationspakke

Læs mere

vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual INDLEDNING VACON 3 INDLEDNING Dokument ID: DPD01105F Dato: 5.12.2013 Softwareversion: FW0072V012 OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING Vacon Plc har ophavsret til

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual INDLEDNING VACON 3 INDLEDNING Dokument ID: DPD01707J Dato: 3.2.2015 Softwareversion: FW0065V030 OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING Vacon Plc har ophavsret

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring 1 kort om vacon Vacon er en ledende leverandør af frekvensomformere med variabel hastighed. Vacon drives af en passion for at udvikle,

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk 474-1-3DK AFFINITY Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang wwwcontroltechniquesdk! ADVARSEL: Dette er blot en kortfattet vejledning Den indeholder ikke information om sikkerhed Fejlagtig installation

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9)

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9) V2.2 (28.05.2014) 1 (9) IDRIFTSÆTTELSE Ledningsnet Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres. Når strømmen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring det er effektivitet, der tæller VACON 100 HVAC er designet til at opfylde og overgå forventningerne fra bygningsautomatiseringsbranchen.

Læs mere

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x ACS 600 Opstartsmanual Denne manual omfatter: Initialisering af ACS 600 med brug af styrepanelet Første start Kontrol af omløbsretning Start via digital indgang Hastighedskontrol med brug af styrepanelet

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

SX Quick Guide v1.0. Quick Guide

SX Quick Guide v1.0. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER... 3 2. FORTRÅDNING... 4 2.1. POTENTIOMETER... 5 2.2. FORTRÅDNING AF DIGITALE INDGANGE... 5 2.3. DIP SWITCHE... 5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Hurtigguide. SmartDrive Compact. SmartDrive Compact Konstant og variabelt moment Variable fartdrev til induktionsmotorer

Hurtigguide. SmartDrive Compact. SmartDrive Compact Konstant og variabelt moment Variable fartdrev til induktionsmotorer Ho Honeywell Hurtigguide SmartDrive Compact SmartDrive Compact Konstant og variabelt moment Variable fartdrev til induktionsmotorer Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel Honeywell

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere