Hæren. September Hærens Operative Kommandos organisation 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæren. September Hærens Operative Kommandos organisation 2007"

Transkript

1 September Hærens Operative Kommandos organisation 2007 En fremragende indsats i Irak Af chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou Den danske bataljon i Irak er sammen med en række andre danske elementer blevet trukket hjem fra Irak i løbet af august Dette skete koordineret med både briterne og irakerne. Hjemtagningen afspejler en overordnet udvikling med aftrapning af engagementet i Irak, herunder gradvis overdragelse af ansvaret for sikkerheden til de irakiske HÆREN udgives af Hærens Operative Kommando Postboks Karup J Telefon: Telefax: Hjemmeside: Redaktion: Ansvarhavende Susanne G. S. Skov, oberstløjtnant Hans Vedholm, presseofficer Kaj-Ivan Bæk, journalist Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup Oplag: 5000 ISSN sikkerhedsstyrker og en styrkelse af hærens engagement i Afghanistan, der ligeledes er koordineret med briterne. Der er tale om at fokusere kræfterne og at prioritere hærens indsats, der fremadrettet har tyngde i Afghanistan. Men hæren vil fortsat have i alt ca. 50 mand i Bagdad-området. De efterhånden mange hold, der har været udsendt til den danske bataljon i det sydlige Irak ni i alt har leveret en formidabel indsats, som alle de udsendte soldater og det personel ved de hjemlige myndigheder, der har gjort det muligt, med rette kan være stolte af. Der er fra forskellig side hævdet, at vi løber fra vores ansvar i det sydlige Irak. Den opfattelse deler jeg slet ikke. Der er sket meget i det sydlige Irak i den periode, hvor vi har haft enheder i Basra området, og vi har præsteret meget synlige resultater. Det er ikke mindst de udsendte soldaters fortjeneste. Men ét område nemlig den sikkerhedsmæssige situation er desværre stadig meget krævende. Det er jeg fuldt opmærksom på, men det er samtidig min klare opfattelse, at irakerne nu selv er i stand til i stigende omfang at overtage ansvaret herfor. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at der fortsat vil være et væsentligt britisk styrkebidrag i Basra-området til at støtte de irakiske sikkerhedsstyrker, hvis der opstår behov herfor. Nu udestår afslutningen af den krævende opgave med at hjemtage materiellet samt at omstille til en gradvis styrkelse af vores engagement i Helmandprovinsen i Afghanistan. Jeg er sikker på, at vi også her fortsat er i stand til at løse denne opgave på samme professionelle måde, som vi har gjort det i Irak. En stor tak til alle danske soldater, der bidrog til indsatsen i Irak.

2 Hærens indsats i det sydlige Irak Hovedopgaverne har været operativ sikkerhed for koalitionen, uddannelse af de irakiske styrker og støtte til genopbygning. Den danske indsats har bestået af en bataljon, som er blevet suppleret af andre enheder ligesom elementer og enkeltpersoner har været indsat forskellige steder i koalitionen i hele perioden. Den Danske Bataljon i Irak har ændret organisation flere gange i takt med de opgaver, bataljonen er blevet sat til at løse. Bataljonen har hele tiden været tilknyttet en britisk brigade, der er indgået i en britisk ledet division, der har dækket de fire provinser i det sydøstlige Irak. På de to første hold var den bærende operative enhed en let opklaringseskadron. I stabskompagniet var der også en panserinfanterideling, der blandt andet skulle være med til at bevogte lejren eller løse andre opgaver, hvor der kræves pansrede bæltekøretøjer. Men hurtigt blev opbygningen en stab, et stabs- og logistikkompagni, et panserinfanterikompagni, en spejdereskadron, et militærpolitidetachement og et nationalt støtteelement. Hertil kom forbindelses- og stabselementer til den britiske brigade og division. Der har fra starten været et bidrag fra Litauen på mand, og litauerne har været organiseret som en deling og været udrustet med stort set samme materiel og køretøjer som de danske soldater. Bataljonen har været forstærket i flere omgange. Ingeniør-soldater har medvirket ved etablering af lejre, og jægersoldater har i perioder været indsat for at sikre den bedst mulige beskyttelse. Desuden har soldater og enheder fra DANILOG medvirket som føringselementer ved forskydninger mellem lejre og ved transporten tilbage til Danmark. Opgaverne har overordnet været at etablere operativ sikkerhed for koalitionen, gennemføre uddannelse af de irakiske styrker og støtte til genopbygningen af det irakiske samfund. Bataljonen har især stået for uddannelsen af 1. bataljon i 10. irakiske division, og det er sket på den måde, at uddannelsen er fulgt op, så de sikkerhedsmæssige opgaver er løst i samarbejde mellem danske, britiske og irakiske sikkerhedsstyrker, således at irakerne selv på et tidspunkt kunne overtage sikkerheden i området. Danske politifolk har på tilsvarende måde stået for uddannelsen af irakiske politistyrker, og de danske militærpoliti-folk har bidraget til uddannelsen af og tilsynet med de lokale politistationer. Genopbygningen er blevet ledet af det britiske Provincial Reconstruction Team, som den danske bataljon har støttet både i civile-militære samar v

3 Hæren Den første danske lejr i Irak var placeret stort set der, hvor floderne Eufrat og Tigris mødes og fik derfor navnet Camp Eden. Den næste lejr Camp Danevang lå på den gamle britiske base Shaiba Log Base. Den sidste lejr, som den danske bataljon havde residens i, var Camp Einherjer, som var placeret ved Basra Air Station. bejdsprojekter og gennem Rebuilding Unit Denmark. I 2003 var den sikkerhedsmæssige situation forholdsvis rolig, selv om det kom til beskydning og direkte træfninger. Vejsidebomber blev efterhånden et stigende problem, fordi ladningerne blev kraftigere, og fordi udløsningen af bomberne blev mere og mere raffineret. Det førte til en række modforholdsregler med kraftigere pansring af køretøjer og indførelse af teknik, der kunne opfange signaler fra vejsidebomberne. Fra midten af 2006 skete der en kraftig stigning i antal af beskyd- ninger af de lejre, som også husede danskerne. Den første danske lejr var Camp Eden. I august 2004 flyttede bataljonen til Shaiba Log Base, hvor lejren fik navnet Camp Danevang. I januar 2007 flyttede lejren ind på Basra Air Station under navnet Camp Einherjer. Som det fremgår af diagrammet var der i 2007 mellem 10 og 20 angreb om ugen med indirekte beskydning af lejren. Da der i lejrene også har været andre nationer, kan angrebene ikke alene betegnes som angreb på danske styrker. Beskydningen af de danske lejre medførte ikke skader på dansk personel, og den materielle skade var meget begrænset. Den danske Bataljon var det største samlede bidrag. Men også andre steder har danske soldater været engageret i Irak. Der har været stabspersonel i den polsk ledede division Multinational Division Central South, i den britisk ledede Multinational Division South East, i Military Training Team (MITT) og i den britisk ledede brigade i Basra. Der har også været et Protection Team i Basra.

4 Milepæle for DANCON Irak Oversigt over vigtige begivenheder i perioden 2003 til Denne oversigt viser nogle vigtige og markante begivenheder, men oversigten er ikke fuldstændig. Nogle vil måske synes, at begivenheder, der var vigtige for dem, ikke er med, og at de burde have været med på listen. Der er således kun medtaget tre træfninger. 7. august 2004 i Al Qurnah, 5. oktober 2006 i Al Hartha og 14. maj 2007 i Al Hartha. I de tre tilfælde har en stor del af bataljonen været indsat. Datoerne for begivenhederne ser således ud: marts: Folketingets beslutning nr. 118 om udsendelse af danske landstyrker til Irak. 15. maj: Folketinget beslutter, at Danmark stiller med en bataljon på ca. 380 mand. Bataljonen skal støtte de britiske enheder i den sydlige del af Irak omkring Basra. 3. juni: Forpatrulje sendes til området juni: Hold 1 udsendes med oberst Niels H. Bundsgaard som chef. Hold 1 bestod af 367 mand i Camp Eden plus 45 ingeniørsoldater til opbygning af lejren. 16. juli: Folketinget beslutter en forstærkning af DANCON fra ca. 380 mand til 410 mand. Forstærkningen bestod af 11 Militær Politi soldater, 12 soldater til eskorte og 9 til stabs- og logistikkompagniet. Endvidere kom det baltiske bidrag op på 55 mand. Derudover var der ca. 14 stabsofficerer ved Multinational Division South East (UK) og den britiske brigade. To sikringshold på hver 10 mand afgives til genopbygningsenheden i henholdsvis Bagdad og i Basra. 16. august: Overkonstabel Preben Pedersen, 34 år, Jydske Dragonregiment, dræbes af friendly fire. August: Danske stabsofficerer til den polsk ledede Multinational Division South, der har hovedkvarter i Babylon. 19. august: Selvmordsbomber angriber FN-hovedkvarteret i Bagdad. 22 personer dræbes. 13. oktober: Hold 2 med chefen oberst Henrik H. Friis overtager kommandoen februar: Hold 3 med chefen oberst Henrik Flach overtager kommandoen. 8. juni: FN resolution 1546 om sikringsstyrken i Irak. 28. juni: Koalitionen overdrager suveræniteten i Irak til en overgangsregering. 2. juli: Folketingsbeslutning om udvidelse af ansvarsområdet til at dække hele den sydlige del af Basra området Dog ikke Basra by som varetages af UK. 7. august: Al Qurnah. En dansk patrulje bliver beskudt med panserværnsraketter og geværer i byens centrum. Der blev tilkaldt forstærkninger, og efter en timelang ildkamp trak gerningsmændene sig tilbage. Ingen danskere kom til skade. August: Camp Eden lukkes, og styrken flyttes til Shaiba Logistic Base, hvor den danske lejr får navnet Camp Danevang. 16. august: Hold 4 med chefen oberst John Dalby overtager kommandoen januar: Første frie og demokratiske valg. En valgdeltagelse på 58 procent anses som en sejr for demokratiet og det irakiske folk. 17. februar: Hold 5 med chefen oberst Henrik Lyhne overtager kommandoen. 20. august: Hold 6 med chefen oberst Flemming A. A. Toft overtager kommandoen. 1. oktober: Premierløjtnant af reserven Bjarke Kirkmand, 21 år, Jydske Dra- Chefen for panserinfanterikompagniet, Johnnie Korsholm Andersen, koordinerede direkte med chefen, oberstløjtnant P.-E. E. Andersen under den timelange træfning i Al Qurnah den 7. august 2004.

5 Quarmat Ali-broen fra Basra til Al Hartha-bydelen er et nåleøje og et yndet sted for bagholdsangreb. 5. oktober 2006 blev danske og britiske enheder angrebet med tunge maskingeværer, håndvåben og mandbårne raketter. Under denne træfning blev konstabel Martin Hjorth hårdt såret og døde kort efter på felthospitalet på Shaiba Log Base. gonregiment, dræbes, da hans køretøj rammes af en vejsidebombe. 15. oktober: Folkeafstemning om ny forfatning. Danmark sender et midlertidigt forstærkningsbidrag. 2. november: Seniorsergent Arne Ziegler, 48 år, Trænregimentet, dør efter et hjerteanfald i den danske lejr. 15. december: Valg til parlamentet. Danmark sender et midlertidigt forstærkningsbidrag februar: Hold 7 med chefen oberst Henrik Berg overtager kommandoen. 23. marts: Konstabel Jesper Nielsen, 20 år, Den Kongelige Livgarde, dræbes af en vejsidebombe. 30. maj: Folketingsbeslutning nr. 139 fastsætter det danske bidrag til i alt 440 mand hvoraf ca. 400 i bataljonen. 6. juni: Overkonstabel Dennis Ove Hansen, 23 år, Telegrafregimentet, omkommer ved et færdselsuheld på Shaiba Log Base. 17. august: Hold 8 med chefen oberst Per. H. Mikkelsen overtager kommandoen. 23. september: Flyverspecialist Kim Wadim, 36 år, fra Protection Team Basra dræbes af en vejsidebombe. 5. oktober: Efter et fjendtligt mislykket angreb med en vejsidebombe blev danske og britiske enheder nogle timer senere angrebet med tunge maskingeværer, håndvåben og mandbårne raketter på Quarmat Ali broen i Al Hartha. Konstabel Martin Hjorth, 20 år, Jydske Dragonregiment, blev hårdt såret og evakueret med helikopter til felthospitalet på Shaiba Log Base, hvor han kort efter ankomsten døde af sine kvæstelser. 30. december: Saddam Hussein henrettes Januar: Den danske bataljon flytter ind på Basra Air Station (Contingency Operations Base). Lejren får navnet Camp Einherjer. 14. februar: Hold 9 med chefen oberst Kim B. Petersen overtager kommandoen. 21. februar: Statsminister Anders Fogh Rasmussen meddeler, at regeringen vil trække den danske styrke hjem i august maj: En dansk patrulje, der er på vej til et møde om genopbygning af en skole i Al Hartha, bliver beskudt med granatkastere, tunge maskingeværer, håndvåben og håndgranater. Konstabel Henrik Nøbbe, 20 år, Jydske Dragonregiment, bliver ramt og dør, mens en anden soldat bliver såret i benene. Den tilkaldte forstærkning bliver angrebet, og en pansret mandskabsvogn rammes af en vejsidebombe. Herunder bliver fire soldater og en lokal tolk såret af fragmenter fortrinsvis i benene. Den britiske brigade indsætter et kompagni i infanterikampkøretøjer og en eskadron kampvogne, og under hårde kampe lykkes det at frigøre den danske styrke, der må efterlade den bomberamte pansrede mandskabsvogn. Maj til august: Truede lokalt ansatte tolke og andre medarbejdere får mulighed for at komme til Danmark sammen med dele af deres familier. I perioden 16. til 20. juli lander tre fly i Danmark med 69 tolke og lokalt ansatte sammen med 156 familiemedlemmer i Danmark. I august ankommer yderligere 85 personer. 31. juli: DANCON Irak overdrager ansvaret til den britiske brigade. 13. august: Chefen oberst Kim B. Petersen ankommer sammen med de sidste fra den danske bataljon til Danmark. 18. august: De sidste soldater fra det Nationale Støtte Element ankommer til Danmark.

6 Samtænkning og genopbygning Status over den danske genopbygningsindsats i Irak i perioden 2003 til Som det anføres nedenfor, så er der i Irak gennemført 692 samtænkningsprojekter til et samlet beløb på 33,5 millioner kroner. Der er samtidig gennemført 116 CIMIC-projekter til støtte for den danske bataljons operationer, og hertil er der anvendt 1,8 millioner kr. Der kan ved den endelige opgørelse forekomme minimale afvigelser, som skyldes kursen på dollars på afregningstidspunktet. De tilbageværende engelske enheder har overtaget de danske opgaver, og de er fuldt kvalificerede til at videreføre genopbygningen. Projekterne er overdraget til irakerne, og det er som planlagt deres opgave at videreføre dem, og det ændrer den danske bataljons tilbagetrækning ikke ved. Det danske forsvar har været glade for at kunne medvirke til at løse opgaverne, og der er ydet en stor indsats både mængdemæssigt og kvalitetsmæssigt, som samtlige hold kan være stolte af. CIMIC-projekter Der er i perioden gennemført 116 CIMIC-projekter til støtte for den danske bataljons operationer. Der er tale om 71 vandprojekter, 19 elektricitetsprojekter, 3 sundhedsprojekter, 3 uddannelsesprojekter og 20 projekter under diverse. Til disse projekter er der samlet anvendt ca. 1,8 millioner danske kr. Nogle af de genopbygningsprojekter, der har haft stor betydning for befolkningen i Basra-området, er forbedrede forhold for skolebørn og lærere.

7 Hæren Danmark har haft og har fortsat betydelig indflydelse på uddannelsen ved NATO Training Mission i Bagdad. Her lærer irakerne gennem rådgivning at klare sig selv. Fortsat danske soldater i Irak Selv om Den Danske Bataljon er trukket hjem fra Irak, er der fortsat danske soldater i Irak. I Basra-området og tilbage i dele af den danske lejr er et helikopterbidrag fra Flyvevåbnet. Styrken er på 55 mand og fire Fennec observationshelikoptere. Styrken er planlagt til at være i Irak for at støtte den britiske styrke indtil udgangen af I Kuwait og i Bagdad vil der være et terminalkommando på fire mand. I Bagdad-området bidrager dansk forsvar til Nato Training Mission in Iraq (NTM-I), Coalition Millitary Assistance Team, (CMATT), Personbeskyttelsesdetachment Bagdad (PBD B) og UN Assistance Mission in Iraq (UNAMI). NTM-I har til opgave at bidrage til uddannelsen af de irakiske sikkerhedsstyrker samt koordinere materielanskaffelser og materieldonationer på baggrund af den irakiske hærs ønsker. NATO rådgiver og bidrager med uddannelse og opbygning af militære uddannelsesinstitutioner, der efterfølgende skal overdrages til irakerne. Det danske stabsbidrag vil være 14 personer. CMATT, der er koalitionens uddannelsesstøtteenhed, har til opgave at lave en detaljeret plan for hærens logistiske set-up og at genopbygge de militære sikkerhedsstyrker i hele Irak ved at organisere og uddanne de militære enhe- der. Det danske bidrag vil være seks personer. PBD B har som primær opgave at beskytte den danske ambassadør og hans folk i Bagdad. Enheden skal yderligere kunne eskortere personel fra Udenrigsministeriets Rådgivningsenhed i Bagdad. UNAMI blev etableret i 2003 ved Sikkerhedsrådets resolution Missionen har til opgave at assistere, rådgive og vejlede i forbindelse med gennemførelse af centrale og regionale valghandlinger, rådgive og støtte i forbindelse med genopbygningen af såvel centralt som decentralt styre, etablering af en grundlov og andet nødvendigt lovgrundlag, etablering af et socialt sikringssystem, håndtering af menneskerettigheder m.v. Missionen er opdelt med det formelle hovedkvarter (politik og humanitært arbejde) i Amman/Jordan. Administration og logistik er placeret i Kuwait. Derudover har man et operativt hovedkvarter i Bagdad og et Area Office i Erbil i det kurdiske selvstyreområde. Danmark bidrager med tre officerer, hvoraf to virker som Military Advisors med udgangspunkt i Erbil i det kurdiske selvstyreområde, og en virker som forbindelsesofficer imellem UNAMI og FN Sikkerhedsorganisation i Bagdad. Totalt set vil der således være lidt mere end 100 danske soldater i Irak frem til årsskiftet Herefter reduceres styrken til omkring 50 danske soldater.

8 Hæren På trods af at det ikke var hovedopgaven, har danske soldater ydet et betydeligt bidrag til genopbygningen i deres område i Irak. Her uddeler de informationsmateriale om de projekter, der er gennemført. End of mission Der har været udsendt ca soldater til Irak i perioden fra 2003 til august I bemærkningerne til Folketingets beslutning den 21. marts 2003 anføres: Egentlige kamphandlinger i Irak vurderes at være bragt til ende. Imidlertid forventes sikkerhedssituationen i en periode fremover fortsat at være spændt overalt i landet. En international militær tilstedeværelse i Irak anses derfor for nødvendig for at sikre og understøtte det internationale nødhjælpsarbejde, skabe rammerne for at genopbygningen af landet kan indledes og understøtte den irakiske befolknings bestræbelser på at skabe en politisk overgangsproces. Ud over de militære opgaver har den danske bataljon medvirket til at uddanne de irakiske sikkerhedsstyrker og politiet. Genopbygningsarbejdet er foregået gennem RUD (Rebuilding Unit Denmark) og det civile militære samarbejde, der blandt andet har bestået i at skaffe rent drikkevand og holde opsyn med civile installationer som oliepumper, vandværker og elektricitetsværker. Ansvarsområder Hold 1-3 Det første danske ansvarsområde var i den nordlige del af Basra-provinsen omkring byerne Al Qurnah og Al Medina. Her løber floderne Eufrat og Tigris sammen i det område, der betegnes som Edens Have. Den danske lejr fik navnet Camp Eden. Hold 4 Det sydlige Irak består af fire provinser. Mod nord Maysan og Dhi Qar, mod vest Al Muthanna og sydligst Basra-provinsen. Hold 4 fik til opgave at dække hele Basra-provinsen på nær selve Basra by, og udvidelsen af ansvarsområdet betød især særlig opmærksomhed omkring havnebyerne Um Qasar (godstrafik) og Al Faw (olieudskibning) i det sydøstlige hjørne. I ansvarsområdet lå også Al Rumaitha oliefeltet, der er et af verdens største oliefelter og hovedcenter for Iraks olieeksport. Hold 5-9 Fra februar 2005 var ansvarsområdet for danskerne den nordlige del af Basra provinsen, Basra Rural North, og det nordlige yderområde af Basra by, mens briterne tog sig af den sydlige del af provinsen og Basra by. Dræbte danske soldater (killed in action): Seks. Øvrige døde: To Sårede (wounded in action): 19. Yderligere oplysninger På hjemmesiden ligger der detaljerede oplysninger om tiden i Irak. Gå ind under Nyt og presse, IRAK og Nyhedsarkiv.

Den nye Hær. En hær med moderne deployerbare styrker, der kan indsættes i alle typer af opgaver og i princippet globalt.

Den nye Hær. En hær med moderne deployerbare styrker, der kan indsættes i alle typer af opgaver og i princippet globalt. Den nye Hær En hær med moderne deployerbare styrker, der kan indsættes i alle typer af opgaver og i princippet globalt. 1 AGENDA KAPACITET UDDANNELSESSTRUKTUR OPERATIVT KONCEPT MISSIONER 2 Ambitionsniveau

Læs mere

W S.HUM E! F.KONS. E! Amb. \XJashmgton E! Amb. London

W S.HUM E! F.KONS. E! Amb. \XJashmgton E! Amb. London Vedrorende: Diverse materiale til bmg for fremszttelse for Folketinget af beslutningsforslag om dansk militzr deltagelse i en mul~ational sikringsstyrke i Irak E! Chefen for Nordoguppen H Chefen for Sydgruppen

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan September 2009 BERETNING OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆRE OPERATIONER I AFGHANISTAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

UKLASSIFICERET SAMTÆNKNING AF CIVIL- OG MILITÆR INDSATS

UKLASSIFICERET SAMTÆNKNING AF CIVIL- OG MILITÆR INDSATS FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L - STK 2007/2008 Kaptajn F.S. Hegner MAJ 2008 (Ad Dayr, sydlige Irak 2006. Genopbygningen af en pumpestation gennemført af den danske

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning 2013/1 BSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 30. september 2014 af udenrigsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til

Læs mere

Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget

Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 6 Offentlig Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 23. november 2004 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007)

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007) Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 0) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Sp1. Mener du, det var en rigtig beslutning, at Danmark deltog aktivt med soldater og materiel i krigen i Irak? Ja Nej

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Årlig Redegørelse. Januar

Årlig Redegørelse. Januar Årlig Redegørelse 79 Januar Årlig Redegørelse 2003 Forsvarsministeren ISBN 87-90616-18-9 Udgiver: Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Oplag: 3000 eksemplarer, August

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

F Ø L G M I G F Ø L G M I G F O R O R D Følg mig! 6 7

F Ø L G M I G F Ø L G M I G F O R O R D Følg mig! 6 7 FØLG MIG FØLG MIG FORORD Følg mig! 6 7 I NOVEMBER 2007 måtte jeg som leder tage en af de sværeste beslutninger, jeg nogensinde har taget. Jeg var chef for den danske bataljon i Helmandprovinsen i Afghanistan

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak

Forslag til folketingsbeslutning. dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak 2013/1 BSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 25. august 2014 af udenrigsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

1. Hvad er formålet med dit indlæg?

1. Hvad er formålet med dit indlæg? 1. Hvad er formålet med dit indlæg? 2. Forklaring af vort symbol, der bæres af alle i uniform ved ISK og i Sprogofficerskorpset. Faklen repræsenterer den viden vi har og leverer i form af oplysning og

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Bilaget beskriver tidligere dansk deltagelse i internationale operationer fra 1948 til i dag, specificeret på missionsområder, opgaver, perioder mv.

Bilaget beskriver tidligere dansk deltagelse i internationale operationer fra 1948 til i dag, specificeret på missionsområder, opgaver, perioder mv. Bilag 2 Tidligere dansk deltagelse i internationale operationer. Bilaget beskriver tidligere dansk deltagelse i internationale operationer fra 1948 til i dag, specificeret på missionsområder, opgaver,

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Kapitel Skabe et overblik over informationer relateret til Danmark og danske styrker, der fremgår

Kapitel Skabe et overblik over informationer relateret til Danmark og danske styrker, der fremgår Kapitel 1 1. Baggrund og formål Den 23. oktober 2010 offentliggjorde internetsitet wikileaks.org, i samarbejde med udvalgte aviser, 392.832 amerikanske Irak-dokumenter, som ulovligt var lækket til wikileaks.org.

Læs mere

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde EEAW EPAF Expeditionary Air Wing Europæisk kampflysamarbejde Tekst: Georg Ask Lunden Jensen, Flyvertaktisk Kommando. Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste. EEAW i aktion Flyvertaktisk Kommando DK-7470 Karup

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Det blodige slag. Prolog

Det blodige slag. Prolog Prolog Det blodige slag Danmark og Afghanistan, juli 2006 Georg Arne Petersen gik og skiftede stikkontakter ud i en lægeklinik i Allerød. Et rutinearbejde for den spinkle, men senede 28-årige elektriker

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Liste udvisende navne på omkomne på. Monumentet over Danmarks Internationale Indsats siden 1948

Liste udvisende navne på omkomne på. Monumentet over Danmarks Internationale Indsats siden 1948 Side 1 af 9 25. september 2015 Liste udvisende navne på omkomne på Monumentet over Danmarks Internationale Indsats siden 1948 Israel, UNTSO Field Officer Svend Aage Rasmussen 1924 1956 Gaza, UNEF I, Hold

Læs mere

RDAF HELDET Nyhedsbrev

RDAF HELDET Nyhedsbrev Uge 38 - September 2007 - Nr. 8 TEMA: CAMP COPENHAGEN HELDET Nyhedsbrev nr. 8 Ansvarshavende redaktør: PL Anders Madsen Presseofficer HELDET/IRAK Alle fotos er taget af PIO med mindre andet er anført.

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

RDAF HELDET Nyhedsbrev

RDAF HELDET Nyhedsbrev Uge 37 - September 2007 - Nr. 7 HELDET Nyhedsbrev nr. 7 Ansvarshavende redaktør: PL Anders Madsen Presseofficer HELDET/IRAK Alle fotos er taget af PIO med mindre andet er opgivet. Denne udgave Nyt fra

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Journalnummer 105.1.80. - Udleveres

Journalnummer 105.1.80. - Udleveres Journalnummer 105.1.80. - Udleveres Titel: Udleveres umiddelbart 1 DUPI Research-brief nr.14 af Peter Viggo Jakobsen, Institut for Statskundskab, KU 01-10-2002 2 Resume af eksperternes oplæg ved internt

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret

Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret Bekendtgørelse nr. 1196 af 08/12/2005 Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret I medfør af 7 i lov nr. 532 af 24. juni 2005 om militær disciplinarlov fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1

Læs mere

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011 INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011 FAD-DI Konference om mulighederne for dansk industri indenfor global sikkerhed, stabilisering og genopbygning i skrøbelige stater. Foto fra Strategi for den danske

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

RDAF HELDET Nyhedsbrev

RDAF HELDET Nyhedsbrev Uge 47 - November 2007 - Nr.17 HELDET Nyhedsbrev nr. 17 Ansvarshavende redaktør: S. Heise, Presseofficer HELDET/IRAK Forsidebillede: HELDET og folkene fra Logistik Bataljonen foran en af de store Mastiff

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352 TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009 Public 56352 Metode Feltperiode: Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.011 personer

Læs mere

Kære alle i Flyverhjemmeværnet

Kære alle i Flyverhjemmeværnet HJV FHD U DEC 2015 Kære alle i Flyverhjemmeværnet Så er vi nået til december, hvor det er tid til at kikke tilbage på året der er gået, og samtidigt få taget hul på de mange spændende ting, der ligger

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

RDAF HELDET Nyhedsbrev

RDAF HELDET Nyhedsbrev Uge 40 - Oktober 2007 - Nr. 10 STATUS: HOLD 1 HELDET Nyhedsbrev nr. 10 Ansvarshavende redaktør: PL Anders Madsen Presseofficer HELDET/IRAK Alle fotos er taget af PIO med mindre andet er anført. Denne udgave

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

RDAF HELDET Nyhedsbrev

RDAF HELDET Nyhedsbrev Uge 41 - Oktober 2007 - Nr.12 HELDET Nyhedsbrev nr. 12 Ansvarshavende redaktør: Premiereløjtnant S. Heise, Presseofficer HELDET/IRAK Denne udgave Nyt fra detachement commander s. 2 I den forgangne uge

Læs mere

DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg

DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg DARIS står for Danish Radar Information System. Hold 16 har opbygget en dagligdag med faste rutiner, og de først seks uger er gået hurtigt. Vi "låner"

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Folketingsbeslutning. om dansk militær deltagelse i den internationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan

Folketingsbeslutning. om dansk militær deltagelse i den internationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2006-07 FOU Alm.del Bilag 54, UM-del - Bilag 25 Offentligt 2001-02,2. samling - B 37 (som vedtaget): Forslag til folketingsbeslutning om dansk... Side 1 af

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Endelig ude! Tager hånd om veteraner. En indsats for børnene. Irak en hård skole. - til Forsvarets medarbejdere. 5. årgang nr.

Endelig ude! Tager hånd om veteraner. En indsats for børnene. Irak en hård skole. - til Forsvarets medarbejdere. 5. årgang nr. ISSN: 1603-483X Forsvaret - til Forsvarets medarbejdere 5. årgang nr. 4 september 2007 Endelig ude! Tager hånd om veteraner En indsats for børnene Irak en hård skole Indhold 4 2007 16 20 8 13 Arbejdsplads

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

OKTOBER Dragon info nr. 5 2013

OKTOBER Dragon info nr. 5 2013 1 N INFO No. 1 OKTOBER Dragon info nr. 5 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler og

Læs mere

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen.

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen. Bilag 3 Udskrift af optakt plus Interview med udenrigsminister Martin Lidegaard i 21 Søndag den 20. juli. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a9dd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 28 Offentligt Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål B Af regeringens finanslovsforslag for 2013 fremgår

Læs mere

Irak analyse. April 2005

Irak analyse. April 2005 Irak analyse April 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Resumé...2 II. Den politiske situation i Irak...4 III. Sikkerhed på irakiske hænder...5 Sikkerhedssituationen... 5 Irakiseringen af

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Til UG med kryds og slange Af regiments- og skolechef oberst Ib Bager. Kære Soldater Så er det tid til lidt nyt hjemmefra, hvor verden ikke just står stille, mens I er i mission. Lige på det sidste har

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

RDAF HELDET Nyhedsbrev

RDAF HELDET Nyhedsbrev Uge 50 - November 2007 - Nr.20 HELDET Nyhedsbrev nr. 20 Ansvarshavende redaktør: S. Heise, Presseofficer HELDET/IRAK Forsidebillede: Denne udgave Nyt fra detachement commander s. 2 Begivenheder i ugen

Læs mere

The Tombstone Telegraph NUMMER 28

The Tombstone Telegraph NUMMER 28 13. mar 2010 The Tombstone Telegraph NUMMER 28 Indhold - Chefens hjørne - 25. februar en historisk dag for SEC COY, Shorabak Garnison - Bagsidebillede Chefens Hjørne Af oberstløjtnant Per Korshøj Andersen,

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Jesper Burlin i RÆSON Danmark i Irak: den fejlagtige genopbygning og dens konsekvenser

Jesper Burlin i RÆSON Danmark i Irak: den fejlagtige genopbygning og dens konsekvenser Jesper Burlin i RÆSON Danmark i Irak: den fejlagtige genopbygning og dens konsekvenser af Jesper Burlin 1. Krigen slutter baggrunden for Danmarks indsats 2. Danmarks drømme om genopbygning 3. Virkelighedens

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær 1. LOGISTIKBATALJON En professionel bataljon, i en moderne hær 1. Logistikbataljon er inde i en særdeles spændende periode med mange forandringer og nye opgaver, indledningsvis med fokus på rekruttering

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding November 2010, nr. 9 Velkommen til novembermødet. Tirsdag, den 16. november kl. 18:00 til sandheden om Danmarks indsats i Afghanistan Du er velkommen til at tage din mand med (!).

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk Tekster om Irak efter krigens start TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Avisartiklerne

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere