[UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN]"

Transkript

1 Afslutningsprojekt Hovedforløb 1, December 2009 Mette Vriborg Nielsen i samarbejde med: [UDESTUE / VINTERHAVE TIL SATURNVEJ, HADSTEN] Teknisk Designer Uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009

2 INDHOLD Opgavedefinition... 4 Udestue/vinterhave til Saturnvej... 4 Tidsplan over projektet... 5 Produkt beskrivelse... 6 Tegningsmateriale... 8 Beliggenhedsplan A Plan A Facader og gavle A102 og A D detalje og samlingstegning over mur samling A Møbelplan A Funktionsbeskrivelse til min. én nødvendig konstruktion Bygningsdels beskrivelse D detalje med beskrivende tekst A Kraftpåvirkninger og belastninger på en bygningsdel Udregning og grafisk visning Tagets last Søjlernes styrkeberegning og minimums belastnings holdbarhed Udregning Udregning revidering Prisoverslag, skønsmæssig begrundet Kvalitetssikring Visualiseringer og renderinger af projektet Animation, en walkthrough gennem tilbygningen Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 2

3 Konklusion Litteratur liste Bilag Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 3

4 OPGAVEDEFINITION Rapport projekt, Udestue / vinterhave til Karsten og Mette Lindberg på Saturnvej, Hadsten, December 2009 UDESTUE/VINTERHAVE TIL SATURNVEJ Privatkunderne Karsten og Mette Lindberg ønsker forslag til en udestue / vinterhave på den sydvestlige del af deres villa i Hadsten. Der er på nuværende tidspunkt en mindre udestue, som bl.a. fungerer som opbevaring, men familien ønsker en større tilbygning, i arkitektonisk samspil med de øvrige bygninger. De ønsker at konstruere deres udestue/vinterhave, efter bygningsregelmentet 08, med følgende: Kombineret glas og / eller paptag med begrænset lys/varmeindfald Fundament med murværk ca % Støbt gulv med isolering eller lign. Gulvdækning i træ eller lign. Tag sammenbygges eller i umiddelbar sammenfletning med eksisterende svalegang og tag Udgang fra begge ender med stor åbning, altså 2 stk. Der må gerne være hul i vind mur på hus Der skal være vinduer i det meste af bygningen Udover kravene til selve huset, skal der udarbejdes: 1. Tidsplan over projektet 2. Produkt beskrivelse 3. Tegningsmateriale (plan, facader, minimum én detail og samlingstegning) 4. En funktionsbeskrivelse til minimum én konstruktion, dvs. bygningsdels beskrivelse og / eller 3D detalje med beskrivende tekst, fx af gulvkonstruktionen i den nye tilbygning 5. En grafisk skitse over kræfternes påvirkning og belastning på minimum en bygningsdel, med udgangspunkt i antagelser af kraftpåvirkningerne. 6. Skønsmæssig begrundet prisoverslag 7. Konklusion 8. Litteratur liste 9. Visualiseringer og renderinger fra AutoCad Revit, der bliver efterbehandlet i Photoshop 10. Animation, fx en walkthrough igennem det færdige arbejdede materiale fra AutoCad Revit. Med venlig hilsen Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen 01. December 2009 Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 4

5 TIDSPLAN OVER PROJEKTET Der er blevet udarbejdet en tidsplan over selve projekt forslags fasen og processen. Tidsplanen er opdelt i grupper, således at det er lettere at se, hvordan tiden er blevet brugt på de forskellige faser. Tidsplanen er forsøgt grafisk opstillet som en Gant skema i programmet Excel, og er medsendt som bilag nr. 02 Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 5

6 PRODUKT BESKRIVELSE Privatkunderne Karsten og Mette Lindberg ønsker sig en større og mere brugbar udestue/vinterhave til deres villa i Hadsten. Bygningen skal bygges til villaens sydvestlige gavl med udgang fra køkken alrum, og fungere som en varmt ekstra rum, når det er koldt om vinteren, og som en kølende stue, når det er varmt om sommeren. Bygningen skal desuden have 2 udgange, en til haven og en til terrassen. Huset bliver udformet med tegltag, så det passer med villaen, og med 5 elektriske tagvinduer, således at man kan få gennemstrømning af luft, og skygge til når det er varmt. Huset bliver udover det, udstyret med klinker og gulvvarme, så det bliver dejlig varmt at bruge om vinteren også. Husets gulv bliver af keramiske klinker 30 x 30 cm, og terrændækket bliver opbygget således (bl.a. med 300 mm polystyren isolering (fx fabrikanten Styrolit)), at det følger Bygningsregelmentets kap. 7 og SBI anvisningens minimum krav om isolering. Ifølge Styrolits hjemmeside (se kildefortegnelse), er det tilstrækkeligt, hvis man bruger 300 mm af en Styrolit G60, hvortil u værdien kommer ned på 0,12 W/m²K, hvilket opfylder kravet i henhold til tillæg 12 til BR 95 og tillæg 9 til BR S 98 ved gulvvarme. Der står endvidere, at Ved tykkelser på 150 mm og derover kan pladerne udlægges direkte på afrettet og vibreret sand uden kapillarbrydende stenlag. Der er i denne projektering brugt 300 mm polystyren, som er lagt direkte på 100 mm afrettet og kapilarbrydende sandlag. Mht. varmetab, kan Styrolits hjemmeside (se kildefortegnelse) hjælpe med at vise, hvor meget varmetab et opvarmet rum på min. 15 m 2 max må have, hvilket så kan beregnes derefter. Det kan man fx bruge det gratis program Builddesk til (se kildefortegnelse). Dog er beregningerne ikke taget med her. Udsnit af 3D detaljen, bilag 10 Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 6

7 Selve gulvarealet i den nye udestue / vinterhave bliver 41 m 2, men alt i alt med ydervægge bliver byggeriet på 50 m 2. Det eksisterende byggeri har et bebyggelsesareal på 165 m 2, og bebyggelsesprocenten på hele grunden bliver på (se også Bilag 03 Beliggenhedsplan for yderligere info)= ( ) / 1024 * 100 = 21 % Det er følge BR08, punkt Bebyggelsesprocent, Stk. 1, stadig under det tilladte: Ejendommens etageareal må ved opgørelse af bebyggelsesprocenten ikke overstige: 3) 30 for fritliggende enfamiliehuse og tofamilieshuse med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde. Så med den nye tilbygning, er bebyggelsesprocenten stadig under det tilladte 30 %. Udsnit af plantegningen, bilag 04 Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 7

8 TEGNINGSMATERIALE Tegningerne er udarbejdet med udgangspunkt i de udleverede planer og billeder fra bygherre, i hhv. følgende målestoksforhold: Beliggenhedsplan 1:200 Plantegning 1:50 Snit 1:20 Spærplan 1:75 Tagetageplan u. mål Facade tegninger u. mål Der er blevet udarbejdet til projektet følgende tegninger: Beliggenhedsplan 1:200 Plantegning 1:50 Facade tegninger 1:100 Gavl tegninger 1:100 Detalje og samlingstegning over mursamling > hvor udestue muren møder den eksisterende mur 1:5 Møbelplan 1:50 Saturnvej i Hadsten før ombygningen. Billederne er udleveret af bygherre. Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 8

9 BELIGGENHEDSPLAN A100 Beliggenhedsplanen er udarbejdet på grundlag af den eksisterende beliggenhedsplan, udlånt af bygherre, og er medsendt som bilag nr. 03 Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 9

10 PLAN A101 Plantegningen er udarbejdet på grundlag af den eksisterende plantegning, udlånt af bygherre, er medsendt som bilag nr. 04 Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 10

11 FACADER OG GAVLE A102 OG A103 Facade og gavl tegningerne er udarbejdet på grundlag af foto billedmateriale, udlånt af bygherre, og er medsendt som bilag nr. 05 og 06 Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 11

12 2D DETALJE OG SAMLINGSTEGNING OVER MUR SAMLING A106 2D detalje og samlingstegningen over hvor den nye husmur på udestuen bliver bygget sammen med den eksisterende mur ved køkkenet, på husets sydside. Detaljetegningen er medsendt som bilag nr. 08 MØBELPLAN A109 Møbelplanen er udarbejdet på grundlag af den udarbejdede plantegning, og medsendt som bilag nr. 09 Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 12

13 FUNKTIONSBESKRIVELSE TIL MIN. ÉN NØDVENDIG KONSTRUKTION BYGNINGSDELS BESKRIVELSE Bygningsdelen og detaljen fra bilag 08, detalje tegningen A106, er her bedre og mere detaljeret beskrevet. Gulvets isolering fungerer som tilbygningens største u værdi sparer dvs. det er gulvkonstruktionen, der isolerer bedst i bygningen, og det er pga. gulvkonstruktionen, at der kan være de mange vinduer. Se i øvrigt afsnittet Produktbeskrivelse for yderligere info på side 6. 3D DETALJE MED BESKRIVENDE TEKST A201 Bygningsdelen og 3D detaljen er udarbejdet på grundlag af bilag 08, detalje tegningen A106, og er medsendt som bilag nr. 10 Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 13

14 KRAFTPÅVIRKNINGER OG BELASTNINGER PÅ EN BYGNINGSDEL Byggeriet kan ifølge Teknisk styrkelære, 3. Udg. side 38 og 73(se kildefortegnelse) klassificeres som Normal sikkerhedsklasse, anvendelses klasse 1, da det er en tilbygning til en bolig, og lasttyperne er både konstante/permanent og vekslende/variable, da lasten fra taget, der hviler af på væggene/punkterne (mere uddybet nedenfor) er permanent, og sne og vind lasterne kun er engang imellem, derfor er de vekslende/variable. 3,32 m2 pr. tagflade L / 2 Længde Lasten fra taget og tagkonstruktionen bliver fordelt på de 22 punkter, eller stolper i vindueskonstruktionen, som illustreret herover. Derfor kaldes denne slags belastning for punktbelastning, og disse skal beregnes enkeltvis, da de alle, hver især tager sin del af belastningen. Man skal derfor tage halvdelen af afstanden til den næste stolpe til begge sider, og ind til midten, for at beregne det eksakte antal m 2, som hvert punkt bærer på. Kraftpåvirkningen bliver forklaret yderligere og beregnet på de følgende sider. Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 14

15 UDREGNING OG GRAFISK VISNING Punktbelastningerne kan også illustreres på denne måde, ved at spærrerne går ned i nogle punkter, som så fører belastningen ned til jorden. Det ville være mere rigtigt i forhold til denne slags konstruktion, da det vil være stolperne mellem vinduerne, der vil skulle tage imod lasten fra taget samt de øvrige vekslende belastninger. Punkter, hvor belastningen bliver ført ned til jord Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 15

16 TAGETS LAST Selve vægten på et 45 o tegltag beregnes ud fra disse oplysninger om vægt i Kilo Newton pr. m 2 tagflade, fra bogen Teknisk Styrkelære, 1. Udg. : Vingetegl 0,45 kn/m 2 Lægter 0,05 kn/m 2 Spærfag 0,10 kn/m 2 o I alt 0,60 kn/m 2 tagflade o Det er pr. mm 2 = 0,0006 N/mm 2 Ifølge plantegningen, dvs. vandret aflæst, har de modsatstående punkter/stolper i konstruktionen tilsammen en tagflade på 6,64 m 2 at bære på, omregnet er det: mm 2 6,64 * 10 4 mm 2 Dette skal deles med 2, da taget går op i kip på midten. Hver især har de vandret = mm 2 / 2 = mm 2 tagflade. Dette tal skal derefter regnes om, således at det giver den rigtige belastning i den 45 o s vinkel, som taget har. Dette gøres ved at dividere med Cosinus til 45 = Dvs. hver især bærer de på følgende vægt fra taget = / cos(45) = mm 2 tagflade i en 45 o s vinkel mm 2 * 0,0006 N/mm 2 = N Dette tal er kun tagets egenvægt, den konstante/permanent vægt, dvs. der mangler den vekslende/variable last, såsom sne og vindbelastningen. Så det tal, altså N skal interpoleres og ganges med 1,5, for at være sikker på, at der er regnet nok vægt og belastning på hver stolpe. Dvs. hver stolpe bærer på = N/mm 2 *1,5 = N Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 16

17 SØJLERNES STYRKEBEREGNING OG MINIMUMS BELASTNINGS HOLDBARHED Derefter beregnes søjlerne og hvad de mindst skal kunne holde til, også kaldet styrkeberegning, og dimensionerne på søjlerne, for at være sikker på, at de ikke bliver dimensioneret for små. Sætningen for styrkeberegningen hedder = σ c,o = F K c * F c,o De forskellige symboler og dele af sætningen, samt hvordan de skal beregnes er forklaret herunder: F = Vægten fra taget (kun det resultat, som beregnet herover) = N A = Søjlernes tværsnits areal i mm 2 i det projekteredes tilfælde 100 x 100 mm = mm 2 σ c,o = Trykspændingen i MPa eller kn/m 2 og beregnes ved at dividere trykket/belastningen fra taget med arealet af søjlens tværsnit i mm 2 = F K c = l s = Aflæses i skemaet på side 81 i Teknisk Styrkelære, 3. Udg., efter at λ værdien er fundet. Søjlens beregningslængde i mm λ værdien = Findes ved at dividere søjlens beregningslængde med tværsnitsarealet inertiradius i mm = λ værdien = i = Tværsnittets inerti radius i mm beregnes ved at finde kvadratroden af tværsnitsarealet inerti moment i mm 4 om udbøjningsakse divideret med søjlens tværsnitsareal i mm = I A I = Tværsnitsarealets inerti moment i mm 4. Beregnes som beskrevet på side 13 i Teknisk Styrkelære, 3. Udg. = I = b * h3 = mm 4 Hvor b og h er målene på stolpen, og hvor de er (da stolpen anvendt til denne projektering er kvadratisk) er lige store. F c,o = Findes ved at kigge i skemaet s. 71 i Teknisk Styrkelære, 3. Udg. under trykpåvirkning, hvor stolpen anvendt til denne projektering er blevet bestemt til at være en styrkeklasse K24, og hvor der anvendes P for permanent last, og anvendelses klasse 1 som beskrevet på side 14. Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 17

18 UDREGNING Herefter sættes de kendte værdier ind i de forskellige ligninger, og kraftpåvirkninger og belastninger på punkterne/stolperne beregnes: b = h = 100 mm 100 mm A = 100 x 100 mm = mm 2 I = I = b * h3 = mm 4 I = 100 * 1003 = = 8,33 * 10 6 mm 4 F c,o = 7,3 MPa = 7,3 N/mm 2 (aflæst på side 71 i Teknisk Styrkelære, 3. Udg. ) i = I A, =. = 28,86 mm 2 l s = 2400 mm (aflæst på Bilag 05 Facader) λ værdien = λ værdien = =, = 86,16 K c = 0,39 (aflæst på side 81 i Teknisk Styrkelære, 3. Udg. ) F = N (beregnet se side 16) σ c,o = F. N/ =. = 0,4225 N Dvs. så kan selve styrkebetingelsen beregnes: σ c,o = F K c * F c,o σ c,o = 0,4225 N 0,39 * 7,3 N/mm 2 σ c,o = 0,4225 N 2,847 N/mm 2 Med andre ord, så er stolperne alt for store og kan godt dimensioneres en smule mindre. Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 18

19 UDREGNING REVIDERING Det skal vurderes, om søjlerne skal have en anden form, større dimensioner og en anden styrke og kvalitet. Der beregnes med en ny form på søjlerne og samme kvalitetsklasse, nemlig K24. Så beregningen siger nu: b = h = 80 mm 100 mm A = 80 x 100 mm = mm 2 I = I = b * h3 = mm 4 I = 80 * 1003 = = 6,66 * 10 6 mm 4 F c,o = 7,3 N/mm 2 (aflæst på side 71 i Teknisk Styrkelære, 3. Udg. ) i = I A, =. = 28,87 mm 2 l s = 2400 mm (aflæst på Bilag 05 Facader) λ værdien = λ værdien = =, = 83,13 K c = 0,425 (aflæst på side 81 i Teknisk Styrkelære, 3. Udg. ) F = N (beregnet se side 16) σ c,o = F =. N. = 0,528 N/mm2 Dvs. så kan selve styrkebetingelsen beregnes: σ c,o = F K c * F c,o σ c,o = 0,528 N 0,425 * 7,3 N/mm 2 σ c,o = 0,528 N 3,1 N/mm 2 Stolperne er stadig dimensioneret for store, men det er noget, der kan beregnes videre på. Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 19

20 PRISOVERSLAG, SKØNSMÆSSIG BEGRUNDET Prisberegningen er udført i V&S Priskalk med grundlag i Danmarks Statistik, Byggeomkostningsindeks for boliger, 3. Kvartals indeks: 2009K3, som er 120,1. Priserne i udregningen er reguleret og rettet til, så de passer bedst muligt med projektet, dvs. hvis den akkurate pris eller de akkurate elementer ikke findes, tages det, der ligner mest, og så rettes mængden til (forhøjes eller formindskes), så prisen ville kunne komme til at stemme overens bedst muligt. Fx hvis der ikke findes et terrændæk med lige præcis de mål, materialer eller elementer, som foreslået i projektet, tages der det terrændæk, der lignes mest, og mængden bliver så tilsvarende formindsket eller forhøjet, alt efter om det er mere eller mindre således prisen ikke bliver for høj eller for lav, i forhold til den faktiske pris, det præcise terrændæk ville have kostet. Prisoverslaget er beregnet ud fra mængdeudtagningen fra modellen af byggeriet i Autodesk Revit programmet, regnet sammen, og derefter overført til V&S Priskalk. Prisberegningsskemaet er medsendt som bilag 12. Som det kan ses på prisberegningen, vil det rundt regnet komme til at koste kr. at bygge udestuen / vinterhaven, såfremt man bruger de materialer og konstruktioner, som i prisberegningen er foreslået. Det vil være muligt at bruge andre og billigere byggemetoder og materialer, så prisen kommer væsentligt ned plus der er enkelte elementer i beregningen, man godt kunne vælge fra, som fx gardinerne til omkring kr. Men det er et valg, som bygherre skal tage, og så kan man lave beregningen igen derefter. Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 20

21 KVALITETSSIKRING Der er udarbejdet et kvalitetssikringsskema, et såkaldt gransknings og checkskema, der skal bruges under og efter udførelsen af udestuen / vinterhaven, for at sikre kvaliteten af arbejdet vedrørende bl.a. materialer, håndtering af materialer, udførelse af de forskellige faser mv. Dette er med til at sørge for at byggeriet er opført efter gældende forskrifter og at der ikke sker sjusk, svindel og byggefejl i udførelsesfasen. Efter håndværkerne har checket og gransket byggeriet, og godkendt af entreprenøren, sendes granskningsskemaet til bygherre og rådgiver. Gransknings og check skemaet er medsendt som bilag nr. 13 En rigtig god ide til mere kvalitetssikring af byggeriet ville være at kigge på SBI s hjemmeside (se litteraturliste), om Bygningsregelmentet, stk. 4.1, hvor der står en masse om hvordan der opnås tilfredsstillende forhold i funktions, sikkerheds, holdbarheds og sundhedsmæssig henseende. Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 21

22 VISUALISERINGER OG RENDERINGER AF PROJEKTET For at bygherre bedre kan få et billede af og fornemmelse for, hvordan tilbygningen ville kunne komme til at se ud, er der blevet udarbejdet visualiseringer af projektet. Det vil hjælpe dem med at beslutte om den nye udestue / vinterhave skal have den udformning, som her i projektet foreslået, eller om de hellere vil gå en anden vej, rent designmæssigt og arkitektonisk. Visualiseringerne er vist her, men kan studeres nærmere på de større og medsendte bilag, fra 14.a 14.k.. Bilag 14.a. Indefra mod sofa område Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 22

23 Bilag 14.b. Indefra mod terrasse Bilag 14.c. Indefra sofaen skråt mod hushjørne Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 23

24 Bilag 14.k. Indefra mod rund del og have Bilag 14.e. Udefra syd øst mod huset Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 24

25 Bilag 14.d. Udefra syd mod huset Bilag 14.i. Udefra større billede fra syd Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 25

26 Bilag 14.h. Udefra skråt fra syd vest Bilag 14.f. Udefra med den ene indgang Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 26

27 Bilag 14.g. Udefra hele vest facaden Bilag 14.j. Skråt fra nord med hus Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 27

28 ANIMATION, EN WALKTHROUGH GENNEM TILBYGNINGEN Der er ligeledes blevet udarbejdet en lille animation, en såkaldt walk through, gennem udestuen / vinterhaven på Saturnvej, således at bygherre kan få et endnu bedre billede og fornemmelse af tilbygningen og dens charme og rummelighed. Animationen er medsendt som Bilag nr. 15. Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 28

29 KONKLUSION Projektforslaget til udestue / vinterhave til privatkunderne Karsten og Mette Lindberg er blevet udarbejdet. Ved at kigge konklusionen, kan man vha. punkterne se, hvor man finder de uddybende svar i rapporten. Der er til projektet blevet udarbejdet følgende: 1. Tidsplan over projektet, (se mere side 5) 2. Produkt beskrivelse, (se mere side 6) 3. Tegningsmateriale: o Beliggenhedsplan, (se mere side9) o Plantegning, (se mere side 9) o Facade tegninger, (se mere side 11) o Gavl tegninger, (se mere side11) o En detail og samlingstegning over hvor udestue muren møder den eksisterende mur, (se mere side12) 4. Funktionsbeskrivelse til gulvkonstruktionen i den nye tilbygning, nemlig: o Bygningsdels beskrivelse, (se mere side 13) o 3D detalje med beskrivende tekst, (se mere side 13) 5. Der er blevet regnet på kræfternes påvirkning og belastning på en bygningsdel, nemlig belastningen fra taget ned på de 22 stolper i tilbygningen med udgangspunkt i antagelser af kraftpåvirkningerne. Beregningen viser, hvor meget hver stolpe skal bære, og hvor meget de skal kunne bære, (se mere side 14) 6. Prisoverslag, skønsmæssig begrundet, (se mere side 20) 7. Kvalitetssikring af udførelsen af projektet der er udarbejdet et gransknings og checkskema til entreprenøren og de udførende parter i byggeriet, så man kan sikre sig mod bl.a. sjusk og ukorrekt varebehandling. 8. Visualiseringer og renderinger fra AutoCad Revit, (se mere side 22) 9. Animation, en såkaldt walkthrough, igennem det færdige arbejdede projekt fra AutoCad Revit, (se mere side 28) 10. Konklusion, opsamling på opgavedefinitionen, (se mere side 29) 11. Litteratur liste over alt litteratur brugt til denne rapport, (se mere side 3030) 12. Bilagsliste, udførlig og overskuelig, (se mere side32) Med venlig hilsen Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen 18. December 2009 Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 29

30 LITTERATUR LISTE Litteraturlisten omfatter bl.a. en del hjemmeside adresser, bøger og andet udleveret papirmateriale: byggeservice.dk/historie/ aspx om/have og terasse/artikel/vinterhaven blev skabt afgenbrugsmaterialer/ aluglas.dk/vinterhaver.htm Nirás Kvalitetshåndbog tag.dk Mastering Revit Arch. 2010, af bl.a. Greg Demchak 79ec21ab2972c12574ab004a8f9d/$FILE/Nye%20bebyggelsesprocenter%20i%20BR08.pdf Teknisk styrkelære af Preben Madsen Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 30

31 Teknisk statik af Preben Madsen Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 31

32 BILAG Til rapporten er der følgende bilag: 1. Bygherres ønskeliste, selve listen fra bygherren med ønsker og krav. 2. Tidsplan 3. Beliggenhedsplan, tegning nr. A Plantegning, tegning nr. A Facadetegninger, tegning nr. A Gavltegninger, tegning nr. A D Detalje tegning over mursamling, tegning nr. A Møbelplan, tegning nr. A D Detalje med beskrivende tekst 12. Prisoverslag 13. Kvalitetssikring: Gransknings og check skema af opføringen af udestuen/vinterhaven 14. Visualiseringer, fra nr. 14.a. til 14.k. 15. Animation, en walkthrough gennem udestuen / vinterhaven. Dec Hovedforløb 1 TD Uddannelsen Århus Tekniske Skole Side 32

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Kolonihaveforbundets Århuskreds

Kolonihaveforbundets Århuskreds 1 Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER 2 VEDR. KOLONIHAVEHUSE Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR.

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gyldenrisdalen 6 8930 Randers NØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2024. Energimærkningsnummer 311041245

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen TEGNESTUEN HOUSEGROUP VILLA HARE JENSEN Villa Hare NR. 21035 SIDSTEREVIDERING REVIDERING SIDSTE 14.06.2010 Forside A 3.1 7,97 m 30,50 m TEGNESTUEN HOUSEGROUP 5,71 m 6,27 m 8,98 m N Skraveret felt medregnes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk Energirapport Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Gruppe nr.: 11 Martin Skydstrup, Mikkel Busk, Thomas Hagelquist, Jonas Madsen Klasse: 13BK1B

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016.

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Termin August 2015 juni 2016 Institution HANSENBERG GYMNASIUM Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Byggeri og energi A, (280 timer) Kim Ulrich og Svend Hansen 15hx3bbyg Oversigt

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Studieplan 2010-2011. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieplan 2010-2011. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieplan 2010-2011 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Grenå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 38 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-069906 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet

SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet Søren Ginnerup Rådgiver SBi-anvisning 216 til BR08 Udkommer samtidig med BR08 Er gratis på www.sbi.dk

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Nyt sommerhus Makrelvej 9 8400 Ebeltoft Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer 310021862 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Holmebakken 14 8382 Hinnerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer 311054228

Læs mere

er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..!

er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..! SKJERN UDESTUER er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..! > 1 UDESTUER > VINTERHAVER > KARNAPPER TILBYGNINGER > VINDUER > DØRE er lidt fjern, så køb en udestue fra Skjern..! 2< SKJERN UDESTUER Mere

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Den nye håndbog HB2016

Den nye håndbog HB2016 Følgende gennemgang skal ses som et udpluk af de mest betydende ændringer fra HB2014 til HB2016. Der kan nemt være andre ordlyde, betydninger mv. som kan være ændrede mellem de to håndbogsversioner. Vi

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Stormosevej 4A 8400 Ebeltoft Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. oktober 2016 Til den 17. oktober 2026. Energimærkningsnummer 311207025

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Trelleborg hus. Prins Christiansvej 9 4583 Sjællands Odde Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. juli 2013 Til den 16. juli 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2015-07-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Byhusene Islands Brygge 139-157 Islands Brygge 139 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. juli 2016 Til den 18. juli

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Bondager 62 2670 Greve Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Borgergade 107A-107T Borgergade 107A 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. november 2015 Til den 4. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Kærhavebakken 80 9270 Klarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. maj 2013 Til den 30. maj 2023. Energimærkningsnummer 311000921

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Fasanstien 35 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. februar 2015 Til den 16. februar 2025. Energimærkningsnummer 311095695

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere