Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger"

Transkript

1 Barcelona kommune 1 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier fra henholdvis Barcelona Kommune, Bromley Kommune i London, Cascais Kommune, Eastern Shires Purchase Organisation (ESPO) og Kolding Kommune

2 Et initiativ fra: Støttet af: En SmaRt SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011 Forfattere: Helena Estevan, Mar Campanero i Sala, Ana Paula Duarte, Ana Cortiçada, Leonor Sota, Paula Trindade, Bente Møller Jessen, Henrik Jensen Kiel, Peter Joyce, Dave Starling, Kevan Twohy, Kevin Willsher Copyright: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011 design: Rebekka Dold, Freiburg indretning layout: Stephan Köhler, Raimund Tauss, Freiburg Fotos: sxc.hu (pages 1, 48), SMART SPP konsortiet tryk: Wuhrmann, Freiburg ansvarsfraskrivelse: Hele ansvaret for indholdet af denne publikation ligger hos forfatterne. Den afspejler ikke nødvendigvis De Europæiske Fællesskabers holdning. Europa-Kommissionen fralægger sig således ansvaret for enhver anvendelse af oplysninger angivet i denne publikation.

3 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier fra henholdvis Barcelona Kommune, Bromley Kommune i London, Cascais Kommune, Eastern Shires Indkøbsorganisation (ESPO) og Kolding Kommune Partner: Associeret partner:

4 4 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier Index Introduktion til casestudierne... 5 Barcelona Kommune Resumé & Kontekst... 6 Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation... 7 Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip...10 Konklusioner og erfaringer Perspektivering & Kontakt Bromley Kommune i London Resumé & Kontekst...13 Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation...14 Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip...16 Konklusioner og erfaringer...16 Perspektivering & Kontakt...17 Cascais Kommunalbestyrelse Resumé & Kontekst...18 Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation...18 Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip...21 Konklusioner og erfaringer...21 Perspektivering & Kontakt...21 Eastern Shires Purchasing Organisation (ESPO) Resumé & Kontekst Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip Konklusioner og erfaringer Perspektivering & Kontakt Kolding Kommune Resumé & Kontekst Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip Konklusioner og erfaringer Perspektivering & Kontakt Bilagene... 31

5 Introduktion 5 Introduktion til casestudierne I denne række af casestudier udveksler Barcelona (Spanien), London Borough of Bromley (Storbritannien), Cascais kommune (Portugal), Eastern Shires Purchase Organisation (Storbritannien) og Kolding kommune (Danmark) erfaringer og konklusioner. Disse offentlige myndigheder og SMART SPP samarbejdspartnere har anvendt en særlig tilgang til indkøb (se fi gur 1) med henblik på at sikre tidlig og hensigtsmæssig involvering af markedet. Denne tilgang omfatter en vurdering af innovative produkters livscyklusomkostninger og relaterede CO 2 -emissioner og omfatter produkter såsom lysemitterende dioder (LED) til indendørs- og gadebelysning, energieffektive salgsautomater og elektrisk mobilitet. Tilgangen er anvendt før, under og/eller efter udbud. SMART SPP-vejledningen indeholder en guide til innovative energieffektive indkøb, og beskriver forskellige måder at involvere markedet på, samt et leverer et redskab til at beregne livscyklusomkostninger og CO 2 -emissioner for produkter. Vejledningen kan hentes på: Figur 1 Aktiviteter til en fl eksibel tilgang til tilskyndelse til innovation gennem bæredygtig anskaff else. Pilene angiver, at aktiviteterne ikke nødvendigvis følger lineær implementering. a Forberedelse B a: Identifi cer relevante produkt-grupper B: Etabler en projektgruppe C tidligt engagement d E C: Defi ner jeres behov d: Informer markedet E: Kontakt markedet F Udbud og ordregivelse g F: Udbug og ordregivelse g: Udbud for komplekse projekter

6 6 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier Barcelona Kommune 1. Resumé Barcelona kommune har anvendt en udvidet udbudsmetode fra SMART SPP med henblik på at finde den mest innovative og energibesparende løsning i et udbud indeholdende installation, idriftsættelse og styring af ti opladestationer, med to tanke ved hver station, til elbiler. Selvom efterspørgslen på elbiler fortsat er begrænset i byen, er der en stigende bevidsthed blandt borgerne samt en større politisk opbakning til denne form for transport. De vigtigste resultater har været følgende: interaktionen med markedet før og efter opgaven kom i udbud, genereringen af oplysninger om produktets bæredygtighed fra start til slut i forløbet og endelig muligheden for at estimere alle energimæssige og økonomiske omkostninger forbundet med købet og vedligeholdelsen af denne nye kommunale tjeneste (ved hjælp af LCC-redskabet). 2. Kontekst På baggrund af en analyse af påtænkte indkøb foretaget af kommunens afdelinger har initiativet til fremme af elbiler og oprettelsen af de første net af offentlige opladestationer i Barcelona blevet fremhævet som værende både et innovativt og bæredygtigt indkøb. Projektet har vist sig at være velegnet til at afprøve den udvidede udbudsmetode, der er udviklet under SMART SPP-projektet. Inden gennemførelsen af projektet var der i Barcelona allerede to opladestationer i området (PobleNou) og tre stationer på de parkeringspladser, som forvaltes af B:SM (Barcelona de Serveis Municipals) 1 på forsøgsordning. Det er imidlertid i kraft af projektet MOVELE 2 og LIVE 3 -planen, at man planlægger indførslenaf i alt 380 elbiler og opførslen af 191 opladestationer placeret både på gadeniveau og i underjordiske parkeringsanlæg, hvilket sker på initiativ af Agencia de Energía de Barcelona 4. Helt præcist var det i udbuddet af den første fase i projektet, hvor 10 ud af de i alt 191 planlagte opladestationer blev opført, at anvendelsen af SMART SPPretningslinjerne understøttede projektet positivt med udgangspunkt i en sund interaktion med markedet og inddragelse af de relevante miljømæssige oplysninger om produktet eller den tjeneste, der er i udbud (reducering af CO 2 -emissioner, energieffektivitet, analyse af livscyklus, etc). Det skal dog fremhæves, at kommunen via programmet Ayuntamiento mas Sostenible 5 (Den bæredygtige kommune), der blev lanceret i 2001 sammen med Oficina Verde (Det grønne kontor), allerede i en årrække har støttet grønne indkøb med et socialt og innovativt fokus. SMART-projektet har tilført nye redskaber til at fremme innovation og lette tilgangen til viden samt indføre og anerkende nye miljøeffektive teknologier. 1 Læs mere på: 2 Læs mere på: 3 Relateret nyhed læs mere på: LIVE 4 Læs mere på: 5 Læs mere på:

7 Barcelona Kommune 7 3. Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation 3.1 Aktivitet A Identificer relevante produkt-grupper Det produkt, der er i udbud, defineres som forsyning, installation, integreret styring og vedligeholdelse i overensstemmelse med de miljømæssige kriterier og energieffektivitet i et net af 10 opladestationer til elbiler placeret pågadeniveau med to tanke ved hver station. På de bilaterale møder under aktivitet C (definition af behov) har man for nylig konkretiseret tjenesterne for styringen og vedligeholdelsen af kontrakten (nødvendig software til forvaltning af tjenesten, styring af tilgang og fragang, vedligeholdelse af stationerne, problemløsning i forbindelse med hændelser, udskiftning af stationen og reklamemæssige tiltag vedrørende tjenesten). 3.2 Aktivitet B Etabler en projektgruppe Arbejdsgruppen, som er nødvendig for at koordinere, rådgive og færdiggøre udbudsmaterialet (herunder aftalen) skal stille viden omkring driften, indførelsen af vedvarende energikilder i bytrafikken, finansiering, juridiske anliggender og projektstyring til rådighed. Koordinatorerne på projektet er: Agencia de Energía de Barcelona (Energiagentur Barcelona): Forvalter de planlagte kommunale investeringer for installationen, implementeringen, driften og styringen af opladestationerne, koordineringen og den tekniske rådgivning for afgrænsningen af projektet samt for beskrivelserne af de enkelte opgaver. Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona: (Barcelona kommunes miljøkontor) Koordinere og yder miljøteknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Andre agenturer, der ydede støtte under hele processen, er: Ecoinstitut Barcelona og resten af SMART SPP-teamet yder teknisk og juridisk rådgivning vedrørende miljømæssige hensyn og energieffektivitet i udbudsmaterialet. Área de contratación del Departamento de movilidad del Ayuntamiento Barcelona (indkøbsansvarlige fra afdelingen for mobilitet i Barcelona kommune) yder juridisk og teknisk rådgivning. El distrito 6 (område er det område i Barcelona, hvor pilotprojektets fase gennemføres. Her installeres der to opladestationer og tre parkeringspladser på gadeniveau. 3.3 Aktivitet C Definer jeres behov I denne fase var den primære opgave at gennemføre en lang række interviews (med projektteamet og markedet) med henblik på at identificere mulige berørte aktører, aktører der er involveret og/eller interesseret samt med det formål at danne sig et billede af de aktuelle tjenester. For eksempel blev der foretaget en markedsundersøgelse ved at indsamle kontrakter og afholde møder med leverandører, producenter og andre operatører inden for denne type tjenester (fra juli til november 2009) med det formål at samle indledende oplysninger om omkostningerne i ladestationernes livscyklus (grundlæggende oplysninger for at kunne anvende SMART-SPP-metoden): oplysninger om stationernes energieffektivitet, sammensætning og livscyklusomkostningerne for 6 Læs mere på:

8 8 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier materiale til ladestik, håndtering af stationernes genopladning, information til brugerne, etc. Undersøgelserne var nødvendige for at fastlægge oplysninger, der var afgørende både i forbindelse med udbuddet og de indledende foranstaltninger samt for at sikre, at den anvendte terminologi var forståelig for alle parter. Samtidig konkretiseredes de funktionelle mindstekrav, der skal opfyldes vha. udbudsprocessen, og som varetages af CITCEA-UPC 7, der fastsætter de forudgående tekniske krav for installationen af opladestationerne og involverer administrative medarbejdere med de rette kvalifikationer i processen. For eksempel aftales mulige placeringer af stationerne med distrikterne vha. det eksisterende ledningsnet. 3.4 Aktivitet D Informer markedet Formålet med denne aktivitet var at generere tilstrækkelig interesse, inden udarbejdelsen af udbudsmaterialet, således at interesserede aktører i udbuddet kunne få et godt udbytte af møderne og dermed også en bedre mulighed for at opnå det ønskede resultat i forbindelse med fremlæggelsen af deres tilbud. Følgende salgsfremstød er blevet foretaget: 16/05/2008. Det fremtidige net af opladestationer offentliggøres på Agencia de Energía de Barcelona-webstedet med det formål at reducere CO 2 -emissioner og støj. 21/04/2009. Vejledende forhåndsmeddelelse (Prior Information Notice, PIN) om initiativerne fra SMART SPP-konsortiet 8 vedrørende indkøb af innovativ teknologi med høj energieffektivitet. 31/07/2009. Officiel præsentation af projektet MOVELE med deltagelse af erhvervsministeren og bred dækning i en lang række forskellige medier. Primo 2008 ultimo I dette tidsrum fandt en række bilaterale møder sted mellem leverandører, producenter og andre operatører inden for samme type af tjenester og Agencia de Energía i Barcelona. Aktørerne er interesseret i byen, der er Cataloniens hovedstad, drivkraften bag forandring og innovation i Spanien og særligt involveret inden for økoinnovation og forbedring af energieffektivitet. Virksomhederne henvendte sig på eget initiativ til kommunen for at øge opmærksomheden om deres produkter og tjenester. De indsamlede oplysninger ved disse møder blev knyttet til de tidligere registrerede behov med det formål at danne grundlag for efterfølgende møder med markedet (se aktivitet E). 3.5 Aktivitet E Kontakt markedet Her blev en workshop valgt som den mest hensigtsmæssige høringsmetode, idet den gav mulighed for en åben dialog med de interesserede leverandører og dermed mulighed for at forklare behovene for udbuddet mere udførligt samt at besvare de spørgsmål, der måtte opstå undervejs. Derved blev der foretaget en teknisk dialog og drøftelse om mål, krav og potentielle løsninger i forbindelse med installationen af ladestationerne. Den 23. november 2009 var virksomheder inden for produktion, distribution og vedligeholdelse af ladestationer inviteret til en workshop. Der mødte 63 deltagere op fra 32 virksomheder, en forening inden for ladestationer og fem lokale organisationer. Med henblik på at afholde et dynamisk møde blev der foretaget en anonym spørgeskemaundersøgelse på stedet (ét spørgeskema pr. virksomhed) med det 7 Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos-Universidad Politécnica de Cataluña. 8 Læs mere på:

9 Barcelona Kommune 9 formål at klarlægge holdningen til de miljømæssige forbedringer indeholdt i udbudsmaterialet. Herefter fulgte en åben debat om disse foranstaltninger, hvorved man kunne indsamle oplysninger om andre fremtidige krav. Under workshoppen blev deltagerne informeret om gennemførelsen af endnu en -baseret spørgeskemaundersøgelse, som havde til formål at samle mere konkrete oplysninger om forbrug, effektivitet, etc. 15,62 % af deltagerne svarede på denne -undersøgelse og oplyste om følgende: det aktuelle forbrug uden brug af opladning, forbrug ved brug af ladestik, effektivitet ved genopladningsprocessen, forskellige materialers levetid (ladestik, reservedele, software og andre relevante materialer), muligheden for at forske i ladestikkenes livscyklus og i brugen af genbrugsmateriale i ladestikkene og brugerens kort. 3.5 Aktivitet F Udbug og ordregivelse Af årsager, der ikke vedrører projektet, blev udbudsprocessen varetaget af Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local (FEOSL) 9 (Statslig fond for beskæftigelse og bæredygtighed) i 2010 vha. en standardkontrakt for tjenester, som ikke gør det muligt at vurdere miljømæssige kriterier og energieffektivitet. Derfor var det heller ikke muligt at bruge redskabet SMART SPP LCC-CO 2 til at vurdere de bedste bud med henblik på analyse af livscyklussen og reduktionen af emissioner. I samarbejde med Área de Medio Ambiente (Miljøenheden) og med rådgivning fra Ecoinstitut Barcelona indarbejdede La Agencia de Energía (Energikontoret) de miljømæssige og energibesparende kriterier i den del af materialet, der vedrørte teknik (i form af tekniske specifikationer og gennemførselskriterier grundet de nævnte begrænsninger), ud fra de indsamlede oplysninger under workshoppen. De væsentligste miljømæssige aspekter var følgende: 1. Levetiden for de forskellige enkeltdele på opladestationen. Brugen af genbrugsmateriale i opladningsstationens beholder og beskyttelseselementer. 2. Angivelser om stationens energiforbrug pr. opladning og adgang for brugeren til disse oplysninger på stedet (forbrug eller forbundne omkostninger). Herudover også en beskrivelse af opladningen og en oversigt over tidspunktet for brugen af stationerne (til fremtidig varetagelse i forbindelse med daglige afbrydelser af brugen). 3. Vedligeholdelseskøretøjerne, der bruges ved ladestationerne, skal være elbiler, og typen heraf skal beskrives nøje (mærke, model, registreringsnummer og detaljer om batteriet). Rapport i forbindelse med vedligeholdelsen af stationerne med detaljeret angivelse af hvor mange Kwh bilerne forbruger, og hvor mange kilometer de har kørt. Aftalen indgås på baggrund af den samlede benyttede mængde, buddet og leveringsfristen til UTE Etra Catalunya-Moncobra, som har ladestikkene fra Circutor-Tecnología til elektrisk energieffektivitet. 3.6 Aktivitet G Udbud for komplekse projekter Ikke relevant i denne sammenhæng. 9 Læs mere på:

10 10 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier 4. Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip Eftersom der i serviceaftalen fra FEOSL ikke var mulighed for at ændre vurderingskriterierne, blev evalueringsværktøjet for LCC-CO 2 til bestemmelse af livscyklus-omkostninger først taget i brug efter indkøbet. Det primære formål med at anvende disse oplysninger efterfølgende var at vurdere de faktiske omkostninger for den nye tjeneste på kort og lang sigt og bygge bro mellem dem i forbindelse med eventuelle fremtidige udbud. Konkret har man beregnet: Omkostninger og CO 2 -udslip som følge af driften på en række forskellige ladestationer. Nedenfor fremgår de årlige driftsomkostninger beregnet på baggrund af forbruget på ladestationerne (i forbindelse med ingen opladning). Oplysningerne er indsamlet fra de deltagende virksomheder på workshoppen: Figur 2: Årlige driftsomkostninger pr. opladestation Samlede omkostninger (EUR) Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt E De påløbne samlede omkostninger og CO 2 -udslip ved indkøb, installation og vedligeholdelse af ti ladestationer for en periode på ti år (i tråd med oplysninger fra den virksomhed, der vandt udbuddet): Figur 3: Samlede omkostninger for tjenesten (målt over 10 år) Samlede omkostninger (EUR) Anskaffelse Drift Vedligeholdelse Andre omkostninger Flytning/Nedlægning af stationen) Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt E

11 Barcelona Kommune Konklusioner og erfaringer I kraft af indførelsen af processen under den egentlige udbudsfase, hvor installation, tjenester og forvaltning af de første genopladningsstationer til elbiler på gadeniveau i Barcelona blev sat i udbud, kan vi fremhæve følgende styrker: En gunstig kontekst og effektiv kommunikation af oplysninger om planlagte energiprojekter via massemedier er nødvendig for at kunne mobilisere en sektor, der stadig befinder sig i startfasen. Mødeformen med aktørerne i overensstemmelse med SMART-SPP-retningslinjerne, dvs. workshoppen, var en stor succes med hensyn til fremmøde og i forhold til inddragelsen af tekniske energi- og miljømæssige aspekter. Endelig var det også et vellykket arrangement takket være den effektive dialog til udveksling af erfaring og viden, og med øje for den fleksibilitet, som innovative løsninger kræver ifølge markedet. Takket være brugen af evalueringsredskabet LCC-CO 2 og indsamlingen af oplysninger om energiforbrug og CO 2 -emissioner gennem stationens livscyklus har det været muligt at beregne energiforbruget for tjenesten. Disse oplysninger kunne muligvis også være relevante i forbindelse med eventuelle fremtidige udbud samt til analyser, i det tilfælde at tjenesten på et givent tidspunkt ikke længere kan tilbydes gratis til brugerne (energiforbrug under opfyldning, brug af det offentlige rum og omkostninger for vedligeholdelse af stationsnettet). Ligeledes har der været følgende svagheder: Set i lyset af den store interesse og deltagerantallet på workshoppen var antallet af bud mærkbart lavere end forventet. Formentlig på grund af det korte tidsrum der var afsat til afgivelsen af bud. Endelig har udbudsprocessen ikke været fleksibel nok, hvilket betød, at der ikke var mulighed for at tage impulsive tekniske løsningsforslag i betragtning undervejs. De overordnede konklusioner, som kan udledes af erfaringerne fra Barcelona, kan videreformidles til andre offentlige organer, der ønsker at anvende den udvidede metode som foreslået af SMART, er følgende: Kommunikationen, dialogen og samtaler med aktørerne på markedet er vigtig, når der arbejdes med moderne og fremtidig teknologi, som f.eks. elbiler. Når der arbejdes med kontrakter med høje budgetter og kontrakter, der tiltrækker stor medieopmærksomhed, sker der en forandring eller overlapning af aktiviteterne i SMART SPP-processen (A, B, C, D, E, F, G). Særligt i store byer hvor interessen fra leverandørerne mangedobles eksponentielt. Eksterne aktører og aspekter i processen (for eksempel Spaniens kriseramte økonomiske politik der optog meget opmærksomhed i udbudsperioden) kan overskygge debatten om miljøkriterier, som f.eks. miljøeffektivitet i dette tilfælde, hvor det førte til, at der ikke blev taget højde for en vurdering af miljøeffektivitet i aftalen. 6. Perspektivering Der er planlagt flere udbud i forbindelse med udvidelsen af stationsnettet til elbiler. Barcelona er en af de byer med flest motorcykler (der kører på benzin) i Europa, hvorfor man forudser, at integrationen af elbiler vil ske i et større omfang her end i andre byer.

12 12 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier Inden for de næste to år forudses det, at Barcelona vil have 28 ladestationer på gadeniveau (22 stationer langs vejene og 6 stationer på parkeringspladser) og 32 stationer, som de kommunale køretøjer kan bruge, (og som vil kunne tages i brug af offentligheden i dagtimerne) samt 131 stationer i offentlige underjordiske parkeringsanlæg. Stationerne vil have en god ydeevne og være spredt over så stort et område som muligt 10. Uvisheden omkring en effektiv udvikling i projekter som disse er generelt stor, idet en positiv udvikling afhænger af en lang række aktører og faktorer. I øjeblikket er det spanske marked i vækst, men fremskridt afhænger af et sideløbende samarbejde med meget forskellige sektorer og med betydelig indvirkning på Spaniens BNP (automobilindustrien og energisektoren). Alle lande i EU har imidlertid skrevet under på at sænke sine CO 2 -emissioner med 20 % indtil 2020, så promoveringen af elbilen er en af de mest interessante muligheder for at erstatte biler med almindelig forbrændingsmotor. Integrationen af elbilen som et meget anvendt køretøj i byerne fremmer brugen af vedvarende energi, nedsætter afhængigheden af olie i transportsektoren og varierer brugen af energikilder i denne sektor. For at fremme indførelsen af elbilen som køretøj er en række tiltag nødvendige For eksempel økonomisk kompensation for aflagte køretøjer, udbygning af Stationsnettet, kommunikationsstrategier for markedsføring af elbilen, udvikling og forskning som grundlag for oprettelsen af intelligente netværk for distribution og ladestationer til husholdninger. Anvendelsen af koncepterne fra SMART-metoden, som for eksempel den samlede opstilling af omkostninger for hele systemet og dialogen med aktørerne på markedet, er nøglen til at finde den bedst mulige løsning for at opnå bæredygtig udvikling. 7. Kontakt Xavier Felip, Barcelona Kommune, Helena Estevan, Ecoinstitut Barcelona, 10 Kilde: Agencia de Energía de Barcelona.

13 Bromley Kommune i London 13 Bromley Kommune i London 1. Resumé Bromley Kommune i London har brugt SMART SPP til at evaluere det spirende marked for LED-belysningsteknologier. Bromley har arbejdet med Eastern Shires Indkøbsorganisation (Eastern Shires Purchasing Organisation ESPO) og bæredygtighedskonsulenter fra Global to Local for at stimulere opbygningen af et netværk af LED-belysningsleverandører og gøre det tilgængeligt for hele den offentlige sektor i Storbritannien. Bromley har været i kontakt med en lang række leverandører, både producenter og importører og belysningskonsulenter. Blandt disse organisationer er både nye små virksomheder og store multinationale virksomheder. Bromley har testet LED-kontorbelysning to steder i the Administrationscentre (Civic Centre) og afprøvet SMART SPP LCC-CO 2 værktøjet. Kommunen har godkendt LEDbelysningskonceptet til fremtidige kontorindretningsprojekter. Rammenotatet er under forberedelse og vil blive annonceret af ESPO i juli Baggrund Bromley ligger i Sydøstlondon og er en af Londons 33 kommuner. Geografisk set er Bromley Londons største kommune. Med sine 150 km2 er Bromley 30% større end den næststørste kommune og har både by- og landområder. Kommunen har indbyggere. Bromley gik med i SMART SPP-projektet af flere grunde. I lang tid har Bromley stolt markedsført sig selv som den rene og grønne London-kommune på grund af sine mange landområder, og fordi det er en strategisk prioritet i kommunen at skabe et kvalitetsmiljø. Økonomi er en anden vigtig problematik for Bromley Kommune, som hvert år har en af de laveste skatteindtægter i London. I den sidste tid er energiomkostninger i stigende grad blevet sat under lup. Kommunen bruger ca. 3 millioner pund sterling på elektricitet og gas. Den hører også under CO 2 -reduktionsengagementet, der er et initiativ fra den britiske regering, hvis målsætning det er at reducere store organisationers energiforbrug. Initiativetvil koste yderligere om året. Som mange andre organisationer i den offentlige sektor må Bromley med betydelige budgetnedskæringer (30 millioner pund sterling over de næste to år) finde måder at gøre mere med færre midler. For at spare penge har Bromley for nylig startet et kontorkonsolideringsprogram; kontorrenovering i udvalgte bygninger med henblik på at forøge deres kapacitet og samtidig afhænde overskydende bygninger. Dette program har givet kommunen mulighed for at undersøge og gennemføre forskellige alternativer for at forbedre energieffektiviteten i den konsoliderede hovedejendom. De forskellige motiverende faktorer nævnt ovenfor skabte mulighed for at deltage i SMART SPP projektet, spare penge og minimere energiforbruget ved hjælp af innovative bæredygtige teknologier.

14 14 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier 3. Oplevelser med 7-trins tilgangen til bæredygtig innovation 3.1 Aktivitet A Identificer relevante produkt-grupper Organisationsprocedurer og politiske retningslinjer er afgørende for at opnå gode projektresultater. For at skabe grundlaget for SMART SPP projektet ændrede Bromley sine interne kontraktprocedurer (økonomiske bestemmelser) for at kunne basere beslutninger på produktlevetidsomkostninger. Dette forpligter den offentlige myndighed til at evaluere de samlede omkostninger ved ejerskab af en vare, ydelse eller service, og tage højde for driftsomkostninger, bortskaffelsesomkostninger osv. (samt den sædvanlige investeringsomkostning) i salgsbeslutningen. Bromley opnåede også accept fra ledelsen af kommunens anvendelse af innovative teknologier ved at indføre en bæredygtig indkøbspolitik vedtaget af byrådet. Udover denne procedure og strategiramme sætter Bromley målsætninger for en reducering af energiforbruget. Det var i forvejen lykkedes Bromley Kommune at indgå en lokalområde-aftale med regeringen om reducering af det samlede energiforbrug i kommunens ejendomme, hvorefter Bromley gik med i de lokale myndigheders CO 2 -forvaltningsprogram. Dette program ledes af Kulstofsammenslutningen (The Carbon Trust), som også er ansvarlig for de eksterne evalueringer. Som deltager i dette program er Bromley Kommune forpligtet til at skære ned på sine CO 2 - emissioner i alle aktiviteter (rejser, leverandører, bygninger, personaletransport) med 25% før Bromley overvejede flere kategorigrupper i SMART SPP, før kommunen besluttede sig for LED-belysning. LED-belysning blev valgt, fordi den ville bidrage til at reducere byrådets energiomkostninger og til CO 2 -reduktionsmålsætningerne. Samtidig ville kontorkonsolideringsprogrammet give kommunen mulighed for at afprøve og installere belysningssystemet. Belysning er også et ideelt produkt til afprøvning af livscyklusomkostnings-tilgangen ved licitation. 3.2 Aktivitet B Etabler en projektgruppe Bromleys projektteam arbejdede tæt sammen med de andre britiske samarbejdspartnere, Eastern Shires Indkøbsorganisation og bæredygtighedskonsulenterne fra Global to Local. Det interne indkøbsteam var tværfagligt og havde ekspertise inden for indkøb, leverandørledelse, bæredygtighed og indkøbslovgivning. Eksterne rådgivere blev dog inddraget, når det var nødvendigt med yderligere præciseringer. Projektteamet opsøgte byrådets afdeling for ejendomsforvaltning og eksterne belysningskonsulenter, når de havde brug for råd om og vurdering af de forskellige belysningsteknologier. Teamet blev også rådgivet om værktøjet af den britiske regerings centraladministration og deres forbedrings- og udviklingsbureau. På den måde opnåede projektet adgang til de nødvendige kernekompetencer for, involvering af markedets aktører, til vurdering af produkterne (om de var passende til formålet), til vurdering af driftsomkostninger og de miljømæssige konsekvenser, og til valg af en passende fremgangsmåde for kontakte med markedets aktører. 3.3 Aktivitet C Definer jeres behov Bromleys behov for kontorbelysning med lavt energiforbrug er relativt enkelt. Den nuværende belysning er typisk varmt hvidt lys fra T5 eller T8 lysstofrør. Denne almindelige belysningsløsning har lave indkøbsomkostninger, men bevirker høje driftsomkostninger, både i kraft af el-forbruget og fejlprocenten. Bromley ledte

15 Bromley Kommune i London 15 efter en løsning med tilsvarende eller bedre belysningskvalitet til kontorforhold med et lavere el-forbrug og lavere vedligeholdelsesomkostninger. For at benchmarke løsningerne blev den eksisterende belysnings energiforbrug beregnet på grundlag af antal watt og antal timer, belysningen var i brug. De samlede energiomkostninger fremgår af el-regningerne. CO 2 -emissionerne er baseret på beregninger udført for de lokale myndigheders CO 2 -forvaltningsprogram og CO 2 - reduktionsengagement. 3.4 Aktivitet D Informer markedet Projektteamet var i regelmæssig kontakt med markedets aktører i den periode, hvor projektteamet mødtes med små og mellemstore virksomheder og store multinationale virksomheder. Teamet identificerede desuden potentielle leverandører på konferencer og messer, via internetsøgninger, salgslitteratur og mund til mund-metoden. Den britiske projektkoordinator organiserede et leverandørseminar for at skabe yderligere interesse omkring projektet. LED belysning er et hurtigt voksende marked med mange nytilkomne virksomheder. Nogle leverandører havde ikke erfaring med den offentlige sektors indkøbsregler. Alle leverandører var interesseret i muligheden. Dog foretrak nogle virksomheder at modtage hurtige ordrer i stedet for at deltage i en licitationsproces. 3.5 Aktivitet E Kontakt markedet Da kommunen kontaktede markedets aktører, stod det hurtigt klart, at det er et voksende marked i konstant udvikling. Der var dog også stor forskel på kvaliteten af leverandørernes produkter. Der er ikke nogle fastlagte kvalitetsstandarder for LED-belysning i Storbritannien eller Europa. Nogle produkter er af ringe kvalitet og i nogle tilfælde endda farlige, da de ligger under minimumsstandarderne for sundhed og sikkerhed. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle produkters ydelse er den samme og konsekvent måles for at muliggøre sammenligninger. På grundlag af ekstern rådgivning vil følgende produktydelser blive vurderet i licitationsprocessen: Hvordan defineres produkternes livscyklus? Dette skal forklares både i form af lystab (ydelse over tid ) og fysiske fejl. Hvad er lampernes lystab? Hvad er farveydelsesindekset? Hvor stabil er farvetemperaturen? Hvilken stuetemperatur er lampernes ydelse baseret på? Hvad er den fotometriske spredning? Hvad er hovedstrømkilden? Hvad er effektfaktoren? Vi har desuden forsøgsvis installeret adskillige 8W LED-rør i kølig hvid i to kontorer i Bromley Civic Centre. Disse LED lyskilder blev placeret i eksisterende lamper og erstattede 18W T8 lysstofrør af samme type. Lampernes ledninger måtte udskiftes og strømforsyningsenheden fjernes. Det var en usædvanlig fremgangsmåde, og det tog elektrikeren en eftermiddag at færdiggøre et kontor. Efter at have udskiftet et 18W rør med et 8W rør bruger kontorerne nu 50% mindre elektricitet til belysning. De nye lys blev også vel modtaget af det involverede personale, der satte pris på at deltage i forsøget.

16 16 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier 3.6 Aktivitet F Udbug og ordregivelse ESPO vil starte en offentlig licitationsproces omhandlende en rammeaftale for bæredygtige leverandører i juli Planen er, at licitationsprocessen skal baseres på stramme udvælgelseskriterier for at sikre den høje kvalitet. Det blev overvejet at benytte konkurrencepræget dialog, men grundet antallet af små og mellemstore virksomheder på markedet, deres begrænsede kendskab til den offentlige sektors indkøbsprocedurer og LED-belysningssystemernes rivende udvikling, blev det ikke anset for unødvendigt. Selv om det ville have været bedre at benytte resultatorienterede specifikationer, kræver det tekniske informationer på et vist niveau, fordi kvaliteten af produktudbuddet varierer i så høj grad. 4. Livscyklusomkostninger og CO 2 -emissioner Bromley har benyttet værktøjet for nylig til sammenligninger i forbindelse med en licitation om multifunktionelt udstyr (kombinerede printere, kopimaskiner, scannere og faxmaskiner). Bromley konkluderede, at værktøjet var for kompliceret at bruge rent teknisk, og at det var svært at indsamle de nødvendige oplysninger fra leverandørerne. Vi viste mindre leverandører værktøjet, som også sagde, at de ikke ville kunne give os alle de forventede oplysninger, men at de kunne påvise energibesparelser og tilbagebetaling for deres produkter uden at benytte værktøjet. Værktøjet gør det ikke muligt at gennemføre og evaluere de forskellige elementer af licitationsprocessen og vurdere forskellige alternativer på sammenligneligt grundlag, blandt andet på grund af leverandørernes forskellige beregningsteknikker. 5. Konklusioner og opsummering af erfaringer Indkøbere skal turde løbe en risiko, når de anskaffer innovative løsninger inden for den nyeste teknologi. Teknologier under udvikling er pr. definition uafprøvede. Der er i dag endnu ingen etablerede kvalitetsmærker for LED-belysning, og nogle importerede produkter lever ikke op til de europæiske sikkerhedsstandarder. Udbudsmarkedet for teknologier under udvikling udgør en risiko sammenlignet med køb af etablerede produkter. Dog er mindre leverandører ofte mere lydhøre og innovative. Til gengæld kan deres handelsvirksomhed ophøre med kort varsel. Det er heller ikke sikkert, at de kan leve op til deres garantier eller opretholde deres tekniske standarder. Et tværfagligt team med teknisk ekspertise er afgørende for at kunne vurdere produktydelser og livscyklusomkostninger. Viden indsamlet gennem tidlig kontakt med markedets aktører og ekstern rådgivning havde stor betydning under diskussioner om de tekniske aspekter af belysning. Vær bevidst om modstand og modstridende budskaber om fordelene ved nye teknologier. Det kan være svært at overbevise kolleger om at overveje alternative løsninger. Vi opdagede, at der er stor forskel på kvaliteten, og den konstatering blev brugt til at argumentere mod at introducere LED-belysningssystemer. Det er dog ikke en grund til at udelukke iværksættelsen af innovative løsninger, men det viser vigtigheden af at foretage grundige markedsundersøgelser og identificere produkter af høj kvalitet. Hvad angår LED-installationer, er en design- og justeringstilgang at foretrække frem for udelukkende at levere produkterne og sætte dem i eksisterende lamper. Det lys, LED-rør producerer, har andre egenskaber end lys fra almindelige lysstofrør. Sættes LED-rør i eksisterende lamper, kan LED-rørets funktionelle ydelse medføre andre lystemperaturer, uønskede skygger og tomme lamper, som ikke er kompatible med LED-rør, men udelukkende passer til lysstofrør. Almindelige lysstofrørslamper skal

17 Bromley Kommune i London 17 også justeres af en elektriker for at passe til LED lyskilder. Hvis lamperne ikke er justeret korrekt, vil LED-systemet ikke fungere ordentligt. Rørene vil forbruge mere elektricitet og brænde hurtigere ud, og dermed negere omkostningsreduktioner og miljømæssige fordele. Disse problemer kan løses, men det er bedre at starte forfra og benytte et planlagt belysningsdesign. Hvis en leverandør udfordres til at opnå en større reduktion af energiforbruget, lysniveauet og budgettet, stimuleres innovation i en højere grad i forhold til leverandører, der arbejder inden for rammer dikteret af strenge informationsspecifikationer. 6. Perspektiver Det er planen at installere LED-systemer andre steder i Bromleys ejendomme, både indenfor og udenfor. Kommunen vil også kigge på gadebelysningssystemer. Bromley bruger 1,2 millioner om året på gadebelysning, og det er sandsynligt, at der kan opnås betydelige energibesparelser og omkostningsreduktioner på dette område. Udover LED-systemer er kommunen også interesseret i at drage fordel af de nye feed-in tarifer for elektricitet ved installering af fotovoltaiske solceller på Civic Centreområdet. Feed-in tarifer gør det muligt med strømproducerende mikroteknologier at tilbagesende overskydende strøm og tage betaling for elektriciteten. Bromley er i gang med de indledende indkøbssamtaler med leverandører for at forstå teknologien, markedet, samt forretnings- og installationsmulighederne. 7. Kontakt Dave Starling, Indkøbs-og Udbudschef, Bromley Kommune i London

18 18 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier Cascais Kommunalbestyrelse 1. Resumé Kommunalbestyrelsen i Cascais, Cascais Energiagentur og LNEG har omsat SMART SPP-metoden i praksis ved at indkøbe energieffektiv gadebelysning og involvere markedets aktører i licitationsprocessen. Anvendelsen af SMART SPP-metoden gjorde det muligt at udvikle tekniske specifikationer, der var tilpasset markedet, hvorved komplicerede licitationsprocedurer blev undgået, og der blev sparet tid og ressourcer. 2. Baggrund Cascais Kommune ligger i Lissabon distriktet ved den østlige flodmunding ved floden Tagus. Den består af 6 sogn (Cascais, Estoril, Parede, Carcavelos, São Domingos de Rana and Alcabideche) og har cirka indbyggere. Siden 2007 har den lokale myndighed haft et kommunalt energiagentur Cascais Energia og har underskrevet Borgmestrenes klimapagt. Indenfor disse rammer implementeres en række initiativer og projekter, der har til formål at fremme energieffektiviteten og brugen af vedvarende energi og dermed reducere CO 2 -udslippet i kommunen. Et af projekterne er SMART SPP-projektet. 3. Erfaringerne med 7-trinsmetoden, der understøtter bæredygtig innovation 3.1 Aktivitet A Identificer relevante produkt-grupper Formålet med de møder, der blev afholdt mellem teknikere fra kommunalbestyrelsen i Cascais og Cascais energiagentur, var at identificere de innovative produkter, der var størst interesse for. Herefter ville en offentlig indkøbsaftale af 3 års varighed blive indgået for det udvalgte produkt. Eftersom kommunen allerede havde planlagt at udskifte cirka 40 højtryksnatriumlamper (HPS) i området omkring Pedra do Sal Miljøcenter, fik energieffektiv gadebelysning størst prioritet. Miljøcentret, hvis mission det er at øge bevidstheden om energieffektivitet og vedvarende energikoncepter, kørte allerede et pilotprojekt, hvor et LED-teknologisystem var blevet installeret. 3.2 Aktivitet B Etabler en projektgruppe Med det formål at sikre tilgangen til de forskellige tekniske kompetencer, der var nødvendige for at udvikle indkøbsprocessen, blev et tværfagligt team sammensat bestående af Cascais Energiagentur, Cascais Urbane Serviceselskab, Enheden for Elektricitet og Gadebelysning, Indkøbsenheden, Transport og Mekanikerenheden, Kystserviceenheden og det Nationale Laboratorium for Energi og Geologi (LNEG). LNEGs rolle var at rådgive Cascais Kommune og yde teknisk assistance i forbindelse med anvendelsen af SMART SPP-metoden, der bruges, i særlig grad i de faser, hvor

19 Cascais Kommunalbestyrelse 19 markedets aktører involveres, og indkøbskriterier udvikles, til at fremme innovation og energieffektivitet gennem indkøb. Teamet afholdt kontinuerligt møder fra oktober 2009 til juli 2011 med aktiv udveksling af viden. Disse møder fremmede resultatet af projektet. 3.3 Aktivitet C Definer jeres behov Formulering af behov for indkøb, kvalitetskrav og mulige løsninger Efter beslutningen om indkøb af energieffektiv udendørs gadebelysning, som skulle erstatte 40 lamper på Pedra do Sal Miljøcenter, blev en markedsundersøgelse gennemført, som havde til formål at: 1) Identificere eksisterende teknologi på markedet og anden teknologi, som står overfor at blive introduceret på markedet, samt teknologiens primære egenskaber, fordele og ulemper 2) Identificere leverandører af denne teknologi LED-teknologi viste sig at være en lovende løsning på markedet for gadebelysning, på trods af at denne teknologi stadig var under udvikling. Vi tog desuden følgende beslutninger i forbindelse med indkøbsprocessen: Vi valgte at udskifte HPS-lamperne, men at beholde de eksisterende lygtepæle. Et lyskontrolsystem blev inkluderet i licitationsprocessen for at muliggøre regulering af strømforbruget og således fremme energibesparelsen. Leverandører blev bedt om at udføre et fotometrisk studie, hvori der skulle tages højde for eksisterende vilkår (lygtepælene ville ikke blive erstattet af nye, og derfor blev afstanden mellem lamperne allerede fastlagt på forhånd). Formålet med studiet var at finde frem til den bedste løsning både hvad angik fotometrisk ydeevne og energieffektivitet. I denne fase blev den første version af kriterierne for den tekniske og energimæssige effektivitet opstillet, som senere skulle inkluderes i licitationsprocessen. 3.4 Aktivitet D Informer markedet Leverandør/køber-workshop For at bringe leverandører og købere sammen, organiserede kommunen en workshop om energieffektiv belysning med fokus på brugen af LED-teknologi til gadebelysning. På workshoppen blev SMART SPP præsenteret. Formålet med workshoppen var: At kommunikere information til potentielle leverandører om indkøbsplaner og førstehåndskrav Forøge købernes viden om energieffektiv belysning og LED-gadebelysning gennem leverandørernes produktpræsentationer efterfulgt af en modereret debat Leverandørerne udstillede også deres produkter. 3.5 Aktivitet E Kontakt markedet Uformelle møder med leverandører og indsamling af viden om produkterne Cascais Energiagentur inviterede 11 leverandører til at deltage i uformelle og individuelle møder. Formålet med møderne var at:

20 20 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier Lære mere om de markedstilgængelige produkters egenskaber Informere leverandørerne om egenskaberne for de lamper, der skal indkøbes (ifølge de tekniske kriterier og kriterierne for energieffektivitet i aktivitet C) Indhente kommentarer fra leverandørerne om de tekniske kriterier og kriterierne for energieffektivitet Indsamle information om teknisk og energimæssig effektivitet og om produkternes livscyklusomkostninger. Alle de leverandører, der blev identificeret i scanningen af markedet og dem som havde deltaget i tidligere kontrakter med Cascais Energiagentur og Cascais Kommunalbestyrelse eller på eget initiativ havde taget kontakt til kommunen, blev inviteret til at deltage og fik alle adgang til den samme information. Den uformelle inddragelse af markedets aktører fandt sted, før opgaven blev sat i udbud. Som forberedelse til møderne blev spørgeskemaer udsendt til potentielle leverandører. Formålet med undersøgelsen var at indsamle information om tekniske og energieffektive aspekter, produkternes livscyklusomkostninger samt om markedsaktørernes vurdering af kriterierne. Under møderne stillede leverandørerne spørgsmål til kriterierne og til de foreslåede ydelsesværdier, hvilket skabte en bedre forståelse af de vigtigste spørgsmål om denne form for teknologi. Debatten bidrog uden tvivl til at opstille de kriterier, der senere skulle indarbejdes i specifikationerne. Efterfølgende kunne de offentlige myndigheder konkludere, at markedet er i stand til at tilbyde passende løsninger. 3.6 Aktivitet F Udbug og ordregivelse Involveringen af markedets aktører førte til forbedringer af de tidligere nævnte tekniske specifikationer. Det blev desuden undersøgt, hvilke kriterier, der var blevet opstillet ved lignende indkøbsprocesser forskellige steder i verden. I kriterierne var følgende inkluderet: energieffektivitet (lysstyrke), udstyrets levetid (overordnet levetid, mekanisk resistens og korrosion), samt områder relateret til den samlede løsnings fotometriske ydeevne (farvetemperatur, lystab, etc.) med udgangspunkt i DIN EN Vejbelysning som reference. Desuden blev garantiforhold og integrationen af lamperne på opsætningsstedet inddraget i vurderingen. Det blev besluttet, at indkøbsprocessen skal udvides til også at inkludere andre gader og turistområder i kommunen. Eftersom der er tale om høje indkøbssummer og anvendelsen af fremspirende teknologi, vil en indkaldelse af interessetilkendegivelse med restriktioner blive benyttet. Vurderingen af de indkomne tilbud vil blive foretaget ud fra kriterier om det mest økonomisk fordelagtige tilbud og omkostningerne gennem hele produktets livscyklus. 3.7 Aktivitet G Udbud for komplekse projekter Denne fase blev ikke gennemført i Cascais-casestudiet. Eftersom markedets aktører blev inddraget på et tidligt tidspunkt i processen, var det ikke nødvendigt at anvende disse redskaber. Dette førte til ressourcebesparelser, da før-kommercielle indkøb og indkøbsdialoger er lange processer, som tager tid og kræver ressourcer.

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Barcelona Kommune www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Barcelona Kommune www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011

Læs mere

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Kolding Kommune www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Kolding Kommune www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: Smart SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere, Vi ønsker at vore samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring E-mobility. Dette er vores

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Værktøjskasse til kurser i grønne offentlige indkøb, GPP. Køb grønt! - Gør en forskel med GPP

Værktøjskasse til kurser i grønne offentlige indkøb, GPP. Køb grønt! - Gør en forskel med GPP Europa-Kommissionen Værktøjskasse til kurser i grønne offentlige indkøb, GPP Introduktion Køb grønt! - Gør en forskel med GPP GPP - gør r verden lidt grønnere Klimaforandringer Gennemsnitstemperaturerne

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 1 TCO ved udbud Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt?

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere