Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger"

Transkript

1 Barcelona kommune 1 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier fra henholdvis Barcelona Kommune, Bromley Kommune i London, Cascais Kommune, Eastern Shires Purchase Organisation (ESPO) og Kolding Kommune

2 Et initiativ fra: Støttet af: En SmaRt SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011 Forfattere: Helena Estevan, Mar Campanero i Sala, Ana Paula Duarte, Ana Cortiçada, Leonor Sota, Paula Trindade, Bente Møller Jessen, Henrik Jensen Kiel, Peter Joyce, Dave Starling, Kevan Twohy, Kevin Willsher Copyright: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011 design: Rebekka Dold, Freiburg indretning layout: Stephan Köhler, Raimund Tauss, Freiburg Fotos: sxc.hu (pages 1, 48), SMART SPP konsortiet tryk: Wuhrmann, Freiburg ansvarsfraskrivelse: Hele ansvaret for indholdet af denne publikation ligger hos forfatterne. Den afspejler ikke nødvendigvis De Europæiske Fællesskabers holdning. Europa-Kommissionen fralægger sig således ansvaret for enhver anvendelse af oplysninger angivet i denne publikation.

3 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier fra henholdvis Barcelona Kommune, Bromley Kommune i London, Cascais Kommune, Eastern Shires Indkøbsorganisation (ESPO) og Kolding Kommune Partner: Associeret partner:

4 4 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier Index Introduktion til casestudierne... 5 Barcelona Kommune Resumé & Kontekst... 6 Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation... 7 Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip...10 Konklusioner og erfaringer Perspektivering & Kontakt Bromley Kommune i London Resumé & Kontekst...13 Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation...14 Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip...16 Konklusioner og erfaringer...16 Perspektivering & Kontakt...17 Cascais Kommunalbestyrelse Resumé & Kontekst...18 Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation...18 Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip...21 Konklusioner og erfaringer...21 Perspektivering & Kontakt...21 Eastern Shires Purchasing Organisation (ESPO) Resumé & Kontekst Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip Konklusioner og erfaringer Perspektivering & Kontakt Kolding Kommune Resumé & Kontekst Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip Konklusioner og erfaringer Perspektivering & Kontakt Bilagene... 31

5 Introduktion 5 Introduktion til casestudierne I denne række af casestudier udveksler Barcelona (Spanien), London Borough of Bromley (Storbritannien), Cascais kommune (Portugal), Eastern Shires Purchase Organisation (Storbritannien) og Kolding kommune (Danmark) erfaringer og konklusioner. Disse offentlige myndigheder og SMART SPP samarbejdspartnere har anvendt en særlig tilgang til indkøb (se fi gur 1) med henblik på at sikre tidlig og hensigtsmæssig involvering af markedet. Denne tilgang omfatter en vurdering af innovative produkters livscyklusomkostninger og relaterede CO 2 -emissioner og omfatter produkter såsom lysemitterende dioder (LED) til indendørs- og gadebelysning, energieffektive salgsautomater og elektrisk mobilitet. Tilgangen er anvendt før, under og/eller efter udbud. SMART SPP-vejledningen indeholder en guide til innovative energieffektive indkøb, og beskriver forskellige måder at involvere markedet på, samt et leverer et redskab til at beregne livscyklusomkostninger og CO 2 -emissioner for produkter. Vejledningen kan hentes på: Figur 1 Aktiviteter til en fl eksibel tilgang til tilskyndelse til innovation gennem bæredygtig anskaff else. Pilene angiver, at aktiviteterne ikke nødvendigvis følger lineær implementering. a Forberedelse B a: Identifi cer relevante produkt-grupper B: Etabler en projektgruppe C tidligt engagement d E C: Defi ner jeres behov d: Informer markedet E: Kontakt markedet F Udbud og ordregivelse g F: Udbug og ordregivelse g: Udbud for komplekse projekter

6 6 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier Barcelona Kommune 1. Resumé Barcelona kommune har anvendt en udvidet udbudsmetode fra SMART SPP med henblik på at finde den mest innovative og energibesparende løsning i et udbud indeholdende installation, idriftsættelse og styring af ti opladestationer, med to tanke ved hver station, til elbiler. Selvom efterspørgslen på elbiler fortsat er begrænset i byen, er der en stigende bevidsthed blandt borgerne samt en større politisk opbakning til denne form for transport. De vigtigste resultater har været følgende: interaktionen med markedet før og efter opgaven kom i udbud, genereringen af oplysninger om produktets bæredygtighed fra start til slut i forløbet og endelig muligheden for at estimere alle energimæssige og økonomiske omkostninger forbundet med købet og vedligeholdelsen af denne nye kommunale tjeneste (ved hjælp af LCC-redskabet). 2. Kontekst På baggrund af en analyse af påtænkte indkøb foretaget af kommunens afdelinger har initiativet til fremme af elbiler og oprettelsen af de første net af offentlige opladestationer i Barcelona blevet fremhævet som værende både et innovativt og bæredygtigt indkøb. Projektet har vist sig at være velegnet til at afprøve den udvidede udbudsmetode, der er udviklet under SMART SPP-projektet. Inden gennemførelsen af projektet var der i Barcelona allerede to opladestationer i området (PobleNou) og tre stationer på de parkeringspladser, som forvaltes af B:SM (Barcelona de Serveis Municipals) 1 på forsøgsordning. Det er imidlertid i kraft af projektet MOVELE 2 og LIVE 3 -planen, at man planlægger indførslenaf i alt 380 elbiler og opførslen af 191 opladestationer placeret både på gadeniveau og i underjordiske parkeringsanlæg, hvilket sker på initiativ af Agencia de Energía de Barcelona 4. Helt præcist var det i udbuddet af den første fase i projektet, hvor 10 ud af de i alt 191 planlagte opladestationer blev opført, at anvendelsen af SMART SPPretningslinjerne understøttede projektet positivt med udgangspunkt i en sund interaktion med markedet og inddragelse af de relevante miljømæssige oplysninger om produktet eller den tjeneste, der er i udbud (reducering af CO 2 -emissioner, energieffektivitet, analyse af livscyklus, etc). Det skal dog fremhæves, at kommunen via programmet Ayuntamiento mas Sostenible 5 (Den bæredygtige kommune), der blev lanceret i 2001 sammen med Oficina Verde (Det grønne kontor), allerede i en årrække har støttet grønne indkøb med et socialt og innovativt fokus. SMART-projektet har tilført nye redskaber til at fremme innovation og lette tilgangen til viden samt indføre og anerkende nye miljøeffektive teknologier. 1 Læs mere på: 2 Læs mere på: 3 Relateret nyhed læs mere på: LIVE 4 Læs mere på: 5 Læs mere på:

7 Barcelona Kommune 7 3. Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til fremme af bæredygtig innovation 3.1 Aktivitet A Identificer relevante produkt-grupper Det produkt, der er i udbud, defineres som forsyning, installation, integreret styring og vedligeholdelse i overensstemmelse med de miljømæssige kriterier og energieffektivitet i et net af 10 opladestationer til elbiler placeret pågadeniveau med to tanke ved hver station. På de bilaterale møder under aktivitet C (definition af behov) har man for nylig konkretiseret tjenesterne for styringen og vedligeholdelsen af kontrakten (nødvendig software til forvaltning af tjenesten, styring af tilgang og fragang, vedligeholdelse af stationerne, problemløsning i forbindelse med hændelser, udskiftning af stationen og reklamemæssige tiltag vedrørende tjenesten). 3.2 Aktivitet B Etabler en projektgruppe Arbejdsgruppen, som er nødvendig for at koordinere, rådgive og færdiggøre udbudsmaterialet (herunder aftalen) skal stille viden omkring driften, indførelsen af vedvarende energikilder i bytrafikken, finansiering, juridiske anliggender og projektstyring til rådighed. Koordinatorerne på projektet er: Agencia de Energía de Barcelona (Energiagentur Barcelona): Forvalter de planlagte kommunale investeringer for installationen, implementeringen, driften og styringen af opladestationerne, koordineringen og den tekniske rådgivning for afgrænsningen af projektet samt for beskrivelserne af de enkelte opgaver. Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona: (Barcelona kommunes miljøkontor) Koordinere og yder miljøteknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Andre agenturer, der ydede støtte under hele processen, er: Ecoinstitut Barcelona og resten af SMART SPP-teamet yder teknisk og juridisk rådgivning vedrørende miljømæssige hensyn og energieffektivitet i udbudsmaterialet. Área de contratación del Departamento de movilidad del Ayuntamiento Barcelona (indkøbsansvarlige fra afdelingen for mobilitet i Barcelona kommune) yder juridisk og teknisk rådgivning. El distrito 6 (område er det område i Barcelona, hvor pilotprojektets fase gennemføres. Her installeres der to opladestationer og tre parkeringspladser på gadeniveau. 3.3 Aktivitet C Definer jeres behov I denne fase var den primære opgave at gennemføre en lang række interviews (med projektteamet og markedet) med henblik på at identificere mulige berørte aktører, aktører der er involveret og/eller interesseret samt med det formål at danne sig et billede af de aktuelle tjenester. For eksempel blev der foretaget en markedsundersøgelse ved at indsamle kontrakter og afholde møder med leverandører, producenter og andre operatører inden for denne type tjenester (fra juli til november 2009) med det formål at samle indledende oplysninger om omkostningerne i ladestationernes livscyklus (grundlæggende oplysninger for at kunne anvende SMART-SPP-metoden): oplysninger om stationernes energieffektivitet, sammensætning og livscyklusomkostningerne for 6 Læs mere på:

8 8 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier materiale til ladestik, håndtering af stationernes genopladning, information til brugerne, etc. Undersøgelserne var nødvendige for at fastlægge oplysninger, der var afgørende både i forbindelse med udbuddet og de indledende foranstaltninger samt for at sikre, at den anvendte terminologi var forståelig for alle parter. Samtidig konkretiseredes de funktionelle mindstekrav, der skal opfyldes vha. udbudsprocessen, og som varetages af CITCEA-UPC 7, der fastsætter de forudgående tekniske krav for installationen af opladestationerne og involverer administrative medarbejdere med de rette kvalifikationer i processen. For eksempel aftales mulige placeringer af stationerne med distrikterne vha. det eksisterende ledningsnet. 3.4 Aktivitet D Informer markedet Formålet med denne aktivitet var at generere tilstrækkelig interesse, inden udarbejdelsen af udbudsmaterialet, således at interesserede aktører i udbuddet kunne få et godt udbytte af møderne og dermed også en bedre mulighed for at opnå det ønskede resultat i forbindelse med fremlæggelsen af deres tilbud. Følgende salgsfremstød er blevet foretaget: 16/05/2008. Det fremtidige net af opladestationer offentliggøres på Agencia de Energía de Barcelona-webstedet med det formål at reducere CO 2 -emissioner og støj. 21/04/2009. Vejledende forhåndsmeddelelse (Prior Information Notice, PIN) om initiativerne fra SMART SPP-konsortiet 8 vedrørende indkøb af innovativ teknologi med høj energieffektivitet. 31/07/2009. Officiel præsentation af projektet MOVELE med deltagelse af erhvervsministeren og bred dækning i en lang række forskellige medier. Primo 2008 ultimo I dette tidsrum fandt en række bilaterale møder sted mellem leverandører, producenter og andre operatører inden for samme type af tjenester og Agencia de Energía i Barcelona. Aktørerne er interesseret i byen, der er Cataloniens hovedstad, drivkraften bag forandring og innovation i Spanien og særligt involveret inden for økoinnovation og forbedring af energieffektivitet. Virksomhederne henvendte sig på eget initiativ til kommunen for at øge opmærksomheden om deres produkter og tjenester. De indsamlede oplysninger ved disse møder blev knyttet til de tidligere registrerede behov med det formål at danne grundlag for efterfølgende møder med markedet (se aktivitet E). 3.5 Aktivitet E Kontakt markedet Her blev en workshop valgt som den mest hensigtsmæssige høringsmetode, idet den gav mulighed for en åben dialog med de interesserede leverandører og dermed mulighed for at forklare behovene for udbuddet mere udførligt samt at besvare de spørgsmål, der måtte opstå undervejs. Derved blev der foretaget en teknisk dialog og drøftelse om mål, krav og potentielle løsninger i forbindelse med installationen af ladestationerne. Den 23. november 2009 var virksomheder inden for produktion, distribution og vedligeholdelse af ladestationer inviteret til en workshop. Der mødte 63 deltagere op fra 32 virksomheder, en forening inden for ladestationer og fem lokale organisationer. Med henblik på at afholde et dynamisk møde blev der foretaget en anonym spørgeskemaundersøgelse på stedet (ét spørgeskema pr. virksomhed) med det 7 Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos-Universidad Politécnica de Cataluña. 8 Læs mere på:

9 Barcelona Kommune 9 formål at klarlægge holdningen til de miljømæssige forbedringer indeholdt i udbudsmaterialet. Herefter fulgte en åben debat om disse foranstaltninger, hvorved man kunne indsamle oplysninger om andre fremtidige krav. Under workshoppen blev deltagerne informeret om gennemførelsen af endnu en -baseret spørgeskemaundersøgelse, som havde til formål at samle mere konkrete oplysninger om forbrug, effektivitet, etc. 15,62 % af deltagerne svarede på denne -undersøgelse og oplyste om følgende: det aktuelle forbrug uden brug af opladning, forbrug ved brug af ladestik, effektivitet ved genopladningsprocessen, forskellige materialers levetid (ladestik, reservedele, software og andre relevante materialer), muligheden for at forske i ladestikkenes livscyklus og i brugen af genbrugsmateriale i ladestikkene og brugerens kort. 3.5 Aktivitet F Udbug og ordregivelse Af årsager, der ikke vedrører projektet, blev udbudsprocessen varetaget af Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local (FEOSL) 9 (Statslig fond for beskæftigelse og bæredygtighed) i 2010 vha. en standardkontrakt for tjenester, som ikke gør det muligt at vurdere miljømæssige kriterier og energieffektivitet. Derfor var det heller ikke muligt at bruge redskabet SMART SPP LCC-CO 2 til at vurdere de bedste bud med henblik på analyse af livscyklussen og reduktionen af emissioner. I samarbejde med Área de Medio Ambiente (Miljøenheden) og med rådgivning fra Ecoinstitut Barcelona indarbejdede La Agencia de Energía (Energikontoret) de miljømæssige og energibesparende kriterier i den del af materialet, der vedrørte teknik (i form af tekniske specifikationer og gennemførselskriterier grundet de nævnte begrænsninger), ud fra de indsamlede oplysninger under workshoppen. De væsentligste miljømæssige aspekter var følgende: 1. Levetiden for de forskellige enkeltdele på opladestationen. Brugen af genbrugsmateriale i opladningsstationens beholder og beskyttelseselementer. 2. Angivelser om stationens energiforbrug pr. opladning og adgang for brugeren til disse oplysninger på stedet (forbrug eller forbundne omkostninger). Herudover også en beskrivelse af opladningen og en oversigt over tidspunktet for brugen af stationerne (til fremtidig varetagelse i forbindelse med daglige afbrydelser af brugen). 3. Vedligeholdelseskøretøjerne, der bruges ved ladestationerne, skal være elbiler, og typen heraf skal beskrives nøje (mærke, model, registreringsnummer og detaljer om batteriet). Rapport i forbindelse med vedligeholdelsen af stationerne med detaljeret angivelse af hvor mange Kwh bilerne forbruger, og hvor mange kilometer de har kørt. Aftalen indgås på baggrund af den samlede benyttede mængde, buddet og leveringsfristen til UTE Etra Catalunya-Moncobra, som har ladestikkene fra Circutor-Tecnología til elektrisk energieffektivitet. 3.6 Aktivitet G Udbud for komplekse projekter Ikke relevant i denne sammenhæng. 9 Læs mere på:

10 10 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier 4. Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO 2 -udslip Eftersom der i serviceaftalen fra FEOSL ikke var mulighed for at ændre vurderingskriterierne, blev evalueringsværktøjet for LCC-CO 2 til bestemmelse af livscyklus-omkostninger først taget i brug efter indkøbet. Det primære formål med at anvende disse oplysninger efterfølgende var at vurdere de faktiske omkostninger for den nye tjeneste på kort og lang sigt og bygge bro mellem dem i forbindelse med eventuelle fremtidige udbud. Konkret har man beregnet: Omkostninger og CO 2 -udslip som følge af driften på en række forskellige ladestationer. Nedenfor fremgår de årlige driftsomkostninger beregnet på baggrund af forbruget på ladestationerne (i forbindelse med ingen opladning). Oplysningerne er indsamlet fra de deltagende virksomheder på workshoppen: Figur 2: Årlige driftsomkostninger pr. opladestation Samlede omkostninger (EUR) Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt E De påløbne samlede omkostninger og CO 2 -udslip ved indkøb, installation og vedligeholdelse af ti ladestationer for en periode på ti år (i tråd med oplysninger fra den virksomhed, der vandt udbuddet): Figur 3: Samlede omkostninger for tjenesten (målt over 10 år) Samlede omkostninger (EUR) Anskaffelse Drift Vedligeholdelse Andre omkostninger Flytning/Nedlægning af stationen) Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt E

11 Barcelona Kommune Konklusioner og erfaringer I kraft af indførelsen af processen under den egentlige udbudsfase, hvor installation, tjenester og forvaltning af de første genopladningsstationer til elbiler på gadeniveau i Barcelona blev sat i udbud, kan vi fremhæve følgende styrker: En gunstig kontekst og effektiv kommunikation af oplysninger om planlagte energiprojekter via massemedier er nødvendig for at kunne mobilisere en sektor, der stadig befinder sig i startfasen. Mødeformen med aktørerne i overensstemmelse med SMART-SPP-retningslinjerne, dvs. workshoppen, var en stor succes med hensyn til fremmøde og i forhold til inddragelsen af tekniske energi- og miljømæssige aspekter. Endelig var det også et vellykket arrangement takket være den effektive dialog til udveksling af erfaring og viden, og med øje for den fleksibilitet, som innovative løsninger kræver ifølge markedet. Takket være brugen af evalueringsredskabet LCC-CO 2 og indsamlingen af oplysninger om energiforbrug og CO 2 -emissioner gennem stationens livscyklus har det været muligt at beregne energiforbruget for tjenesten. Disse oplysninger kunne muligvis også være relevante i forbindelse med eventuelle fremtidige udbud samt til analyser, i det tilfælde at tjenesten på et givent tidspunkt ikke længere kan tilbydes gratis til brugerne (energiforbrug under opfyldning, brug af det offentlige rum og omkostninger for vedligeholdelse af stationsnettet). Ligeledes har der været følgende svagheder: Set i lyset af den store interesse og deltagerantallet på workshoppen var antallet af bud mærkbart lavere end forventet. Formentlig på grund af det korte tidsrum der var afsat til afgivelsen af bud. Endelig har udbudsprocessen ikke været fleksibel nok, hvilket betød, at der ikke var mulighed for at tage impulsive tekniske løsningsforslag i betragtning undervejs. De overordnede konklusioner, som kan udledes af erfaringerne fra Barcelona, kan videreformidles til andre offentlige organer, der ønsker at anvende den udvidede metode som foreslået af SMART, er følgende: Kommunikationen, dialogen og samtaler med aktørerne på markedet er vigtig, når der arbejdes med moderne og fremtidig teknologi, som f.eks. elbiler. Når der arbejdes med kontrakter med høje budgetter og kontrakter, der tiltrækker stor medieopmærksomhed, sker der en forandring eller overlapning af aktiviteterne i SMART SPP-processen (A, B, C, D, E, F, G). Særligt i store byer hvor interessen fra leverandørerne mangedobles eksponentielt. Eksterne aktører og aspekter i processen (for eksempel Spaniens kriseramte økonomiske politik der optog meget opmærksomhed i udbudsperioden) kan overskygge debatten om miljøkriterier, som f.eks. miljøeffektivitet i dette tilfælde, hvor det førte til, at der ikke blev taget højde for en vurdering af miljøeffektivitet i aftalen. 6. Perspektivering Der er planlagt flere udbud i forbindelse med udvidelsen af stationsnettet til elbiler. Barcelona er en af de byer med flest motorcykler (der kører på benzin) i Europa, hvorfor man forudser, at integrationen af elbiler vil ske i et større omfang her end i andre byer.

12 12 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier Inden for de næste to år forudses det, at Barcelona vil have 28 ladestationer på gadeniveau (22 stationer langs vejene og 6 stationer på parkeringspladser) og 32 stationer, som de kommunale køretøjer kan bruge, (og som vil kunne tages i brug af offentligheden i dagtimerne) samt 131 stationer i offentlige underjordiske parkeringsanlæg. Stationerne vil have en god ydeevne og være spredt over så stort et område som muligt 10. Uvisheden omkring en effektiv udvikling i projekter som disse er generelt stor, idet en positiv udvikling afhænger af en lang række aktører og faktorer. I øjeblikket er det spanske marked i vækst, men fremskridt afhænger af et sideløbende samarbejde med meget forskellige sektorer og med betydelig indvirkning på Spaniens BNP (automobilindustrien og energisektoren). Alle lande i EU har imidlertid skrevet under på at sænke sine CO 2 -emissioner med 20 % indtil 2020, så promoveringen af elbilen er en af de mest interessante muligheder for at erstatte biler med almindelig forbrændingsmotor. Integrationen af elbilen som et meget anvendt køretøj i byerne fremmer brugen af vedvarende energi, nedsætter afhængigheden af olie i transportsektoren og varierer brugen af energikilder i denne sektor. For at fremme indførelsen af elbilen som køretøj er en række tiltag nødvendige For eksempel økonomisk kompensation for aflagte køretøjer, udbygning af Stationsnettet, kommunikationsstrategier for markedsføring af elbilen, udvikling og forskning som grundlag for oprettelsen af intelligente netværk for distribution og ladestationer til husholdninger. Anvendelsen af koncepterne fra SMART-metoden, som for eksempel den samlede opstilling af omkostninger for hele systemet og dialogen med aktørerne på markedet, er nøglen til at finde den bedst mulige løsning for at opnå bæredygtig udvikling. 7. Kontakt Xavier Felip, Barcelona Kommune, Helena Estevan, Ecoinstitut Barcelona, 10 Kilde: Agencia de Energía de Barcelona.

13 Bromley Kommune i London 13 Bromley Kommune i London 1. Resumé Bromley Kommune i London har brugt SMART SPP til at evaluere det spirende marked for LED-belysningsteknologier. Bromley har arbejdet med Eastern Shires Indkøbsorganisation (Eastern Shires Purchasing Organisation ESPO) og bæredygtighedskonsulenter fra Global to Local for at stimulere opbygningen af et netværk af LED-belysningsleverandører og gøre det tilgængeligt for hele den offentlige sektor i Storbritannien. Bromley har været i kontakt med en lang række leverandører, både producenter og importører og belysningskonsulenter. Blandt disse organisationer er både nye små virksomheder og store multinationale virksomheder. Bromley har testet LED-kontorbelysning to steder i the Administrationscentre (Civic Centre) og afprøvet SMART SPP LCC-CO 2 værktøjet. Kommunen har godkendt LEDbelysningskonceptet til fremtidige kontorindretningsprojekter. Rammenotatet er under forberedelse og vil blive annonceret af ESPO i juli Baggrund Bromley ligger i Sydøstlondon og er en af Londons 33 kommuner. Geografisk set er Bromley Londons største kommune. Med sine 150 km2 er Bromley 30% større end den næststørste kommune og har både by- og landområder. Kommunen har indbyggere. Bromley gik med i SMART SPP-projektet af flere grunde. I lang tid har Bromley stolt markedsført sig selv som den rene og grønne London-kommune på grund af sine mange landområder, og fordi det er en strategisk prioritet i kommunen at skabe et kvalitetsmiljø. Økonomi er en anden vigtig problematik for Bromley Kommune, som hvert år har en af de laveste skatteindtægter i London. I den sidste tid er energiomkostninger i stigende grad blevet sat under lup. Kommunen bruger ca. 3 millioner pund sterling på elektricitet og gas. Den hører også under CO 2 -reduktionsengagementet, der er et initiativ fra den britiske regering, hvis målsætning det er at reducere store organisationers energiforbrug. Initiativetvil koste yderligere om året. Som mange andre organisationer i den offentlige sektor må Bromley med betydelige budgetnedskæringer (30 millioner pund sterling over de næste to år) finde måder at gøre mere med færre midler. For at spare penge har Bromley for nylig startet et kontorkonsolideringsprogram; kontorrenovering i udvalgte bygninger med henblik på at forøge deres kapacitet og samtidig afhænde overskydende bygninger. Dette program har givet kommunen mulighed for at undersøge og gennemføre forskellige alternativer for at forbedre energieffektiviteten i den konsoliderede hovedejendom. De forskellige motiverende faktorer nævnt ovenfor skabte mulighed for at deltage i SMART SPP projektet, spare penge og minimere energiforbruget ved hjælp af innovative bæredygtige teknologier.

14 14 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier 3. Oplevelser med 7-trins tilgangen til bæredygtig innovation 3.1 Aktivitet A Identificer relevante produkt-grupper Organisationsprocedurer og politiske retningslinjer er afgørende for at opnå gode projektresultater. For at skabe grundlaget for SMART SPP projektet ændrede Bromley sine interne kontraktprocedurer (økonomiske bestemmelser) for at kunne basere beslutninger på produktlevetidsomkostninger. Dette forpligter den offentlige myndighed til at evaluere de samlede omkostninger ved ejerskab af en vare, ydelse eller service, og tage højde for driftsomkostninger, bortskaffelsesomkostninger osv. (samt den sædvanlige investeringsomkostning) i salgsbeslutningen. Bromley opnåede også accept fra ledelsen af kommunens anvendelse af innovative teknologier ved at indføre en bæredygtig indkøbspolitik vedtaget af byrådet. Udover denne procedure og strategiramme sætter Bromley målsætninger for en reducering af energiforbruget. Det var i forvejen lykkedes Bromley Kommune at indgå en lokalområde-aftale med regeringen om reducering af det samlede energiforbrug i kommunens ejendomme, hvorefter Bromley gik med i de lokale myndigheders CO 2 -forvaltningsprogram. Dette program ledes af Kulstofsammenslutningen (The Carbon Trust), som også er ansvarlig for de eksterne evalueringer. Som deltager i dette program er Bromley Kommune forpligtet til at skære ned på sine CO 2 - emissioner i alle aktiviteter (rejser, leverandører, bygninger, personaletransport) med 25% før Bromley overvejede flere kategorigrupper i SMART SPP, før kommunen besluttede sig for LED-belysning. LED-belysning blev valgt, fordi den ville bidrage til at reducere byrådets energiomkostninger og til CO 2 -reduktionsmålsætningerne. Samtidig ville kontorkonsolideringsprogrammet give kommunen mulighed for at afprøve og installere belysningssystemet. Belysning er også et ideelt produkt til afprøvning af livscyklusomkostnings-tilgangen ved licitation. 3.2 Aktivitet B Etabler en projektgruppe Bromleys projektteam arbejdede tæt sammen med de andre britiske samarbejdspartnere, Eastern Shires Indkøbsorganisation og bæredygtighedskonsulenterne fra Global to Local. Det interne indkøbsteam var tværfagligt og havde ekspertise inden for indkøb, leverandørledelse, bæredygtighed og indkøbslovgivning. Eksterne rådgivere blev dog inddraget, når det var nødvendigt med yderligere præciseringer. Projektteamet opsøgte byrådets afdeling for ejendomsforvaltning og eksterne belysningskonsulenter, når de havde brug for råd om og vurdering af de forskellige belysningsteknologier. Teamet blev også rådgivet om værktøjet af den britiske regerings centraladministration og deres forbedrings- og udviklingsbureau. På den måde opnåede projektet adgang til de nødvendige kernekompetencer for, involvering af markedets aktører, til vurdering af produkterne (om de var passende til formålet), til vurdering af driftsomkostninger og de miljømæssige konsekvenser, og til valg af en passende fremgangsmåde for kontakte med markedets aktører. 3.3 Aktivitet C Definer jeres behov Bromleys behov for kontorbelysning med lavt energiforbrug er relativt enkelt. Den nuværende belysning er typisk varmt hvidt lys fra T5 eller T8 lysstofrør. Denne almindelige belysningsløsning har lave indkøbsomkostninger, men bevirker høje driftsomkostninger, både i kraft af el-forbruget og fejlprocenten. Bromley ledte

15 Bromley Kommune i London 15 efter en løsning med tilsvarende eller bedre belysningskvalitet til kontorforhold med et lavere el-forbrug og lavere vedligeholdelsesomkostninger. For at benchmarke løsningerne blev den eksisterende belysnings energiforbrug beregnet på grundlag af antal watt og antal timer, belysningen var i brug. De samlede energiomkostninger fremgår af el-regningerne. CO 2 -emissionerne er baseret på beregninger udført for de lokale myndigheders CO 2 -forvaltningsprogram og CO 2 - reduktionsengagement. 3.4 Aktivitet D Informer markedet Projektteamet var i regelmæssig kontakt med markedets aktører i den periode, hvor projektteamet mødtes med små og mellemstore virksomheder og store multinationale virksomheder. Teamet identificerede desuden potentielle leverandører på konferencer og messer, via internetsøgninger, salgslitteratur og mund til mund-metoden. Den britiske projektkoordinator organiserede et leverandørseminar for at skabe yderligere interesse omkring projektet. LED belysning er et hurtigt voksende marked med mange nytilkomne virksomheder. Nogle leverandører havde ikke erfaring med den offentlige sektors indkøbsregler. Alle leverandører var interesseret i muligheden. Dog foretrak nogle virksomheder at modtage hurtige ordrer i stedet for at deltage i en licitationsproces. 3.5 Aktivitet E Kontakt markedet Da kommunen kontaktede markedets aktører, stod det hurtigt klart, at det er et voksende marked i konstant udvikling. Der var dog også stor forskel på kvaliteten af leverandørernes produkter. Der er ikke nogle fastlagte kvalitetsstandarder for LED-belysning i Storbritannien eller Europa. Nogle produkter er af ringe kvalitet og i nogle tilfælde endda farlige, da de ligger under minimumsstandarderne for sundhed og sikkerhed. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle produkters ydelse er den samme og konsekvent måles for at muliggøre sammenligninger. På grundlag af ekstern rådgivning vil følgende produktydelser blive vurderet i licitationsprocessen: Hvordan defineres produkternes livscyklus? Dette skal forklares både i form af lystab (ydelse over tid ) og fysiske fejl. Hvad er lampernes lystab? Hvad er farveydelsesindekset? Hvor stabil er farvetemperaturen? Hvilken stuetemperatur er lampernes ydelse baseret på? Hvad er den fotometriske spredning? Hvad er hovedstrømkilden? Hvad er effektfaktoren? Vi har desuden forsøgsvis installeret adskillige 8W LED-rør i kølig hvid i to kontorer i Bromley Civic Centre. Disse LED lyskilder blev placeret i eksisterende lamper og erstattede 18W T8 lysstofrør af samme type. Lampernes ledninger måtte udskiftes og strømforsyningsenheden fjernes. Det var en usædvanlig fremgangsmåde, og det tog elektrikeren en eftermiddag at færdiggøre et kontor. Efter at have udskiftet et 18W rør med et 8W rør bruger kontorerne nu 50% mindre elektricitet til belysning. De nye lys blev også vel modtaget af det involverede personale, der satte pris på at deltage i forsøget.

16 16 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier 3.6 Aktivitet F Udbug og ordregivelse ESPO vil starte en offentlig licitationsproces omhandlende en rammeaftale for bæredygtige leverandører i juli Planen er, at licitationsprocessen skal baseres på stramme udvælgelseskriterier for at sikre den høje kvalitet. Det blev overvejet at benytte konkurrencepræget dialog, men grundet antallet af små og mellemstore virksomheder på markedet, deres begrænsede kendskab til den offentlige sektors indkøbsprocedurer og LED-belysningssystemernes rivende udvikling, blev det ikke anset for unødvendigt. Selv om det ville have været bedre at benytte resultatorienterede specifikationer, kræver det tekniske informationer på et vist niveau, fordi kvaliteten af produktudbuddet varierer i så høj grad. 4. Livscyklusomkostninger og CO 2 -emissioner Bromley har benyttet værktøjet for nylig til sammenligninger i forbindelse med en licitation om multifunktionelt udstyr (kombinerede printere, kopimaskiner, scannere og faxmaskiner). Bromley konkluderede, at værktøjet var for kompliceret at bruge rent teknisk, og at det var svært at indsamle de nødvendige oplysninger fra leverandørerne. Vi viste mindre leverandører værktøjet, som også sagde, at de ikke ville kunne give os alle de forventede oplysninger, men at de kunne påvise energibesparelser og tilbagebetaling for deres produkter uden at benytte værktøjet. Værktøjet gør det ikke muligt at gennemføre og evaluere de forskellige elementer af licitationsprocessen og vurdere forskellige alternativer på sammenligneligt grundlag, blandt andet på grund af leverandørernes forskellige beregningsteknikker. 5. Konklusioner og opsummering af erfaringer Indkøbere skal turde løbe en risiko, når de anskaffer innovative løsninger inden for den nyeste teknologi. Teknologier under udvikling er pr. definition uafprøvede. Der er i dag endnu ingen etablerede kvalitetsmærker for LED-belysning, og nogle importerede produkter lever ikke op til de europæiske sikkerhedsstandarder. Udbudsmarkedet for teknologier under udvikling udgør en risiko sammenlignet med køb af etablerede produkter. Dog er mindre leverandører ofte mere lydhøre og innovative. Til gengæld kan deres handelsvirksomhed ophøre med kort varsel. Det er heller ikke sikkert, at de kan leve op til deres garantier eller opretholde deres tekniske standarder. Et tværfagligt team med teknisk ekspertise er afgørende for at kunne vurdere produktydelser og livscyklusomkostninger. Viden indsamlet gennem tidlig kontakt med markedets aktører og ekstern rådgivning havde stor betydning under diskussioner om de tekniske aspekter af belysning. Vær bevidst om modstand og modstridende budskaber om fordelene ved nye teknologier. Det kan være svært at overbevise kolleger om at overveje alternative løsninger. Vi opdagede, at der er stor forskel på kvaliteten, og den konstatering blev brugt til at argumentere mod at introducere LED-belysningssystemer. Det er dog ikke en grund til at udelukke iværksættelsen af innovative løsninger, men det viser vigtigheden af at foretage grundige markedsundersøgelser og identificere produkter af høj kvalitet. Hvad angår LED-installationer, er en design- og justeringstilgang at foretrække frem for udelukkende at levere produkterne og sætte dem i eksisterende lamper. Det lys, LED-rør producerer, har andre egenskaber end lys fra almindelige lysstofrør. Sættes LED-rør i eksisterende lamper, kan LED-rørets funktionelle ydelse medføre andre lystemperaturer, uønskede skygger og tomme lamper, som ikke er kompatible med LED-rør, men udelukkende passer til lysstofrør. Almindelige lysstofrørslamper skal

17 Bromley Kommune i London 17 også justeres af en elektriker for at passe til LED lyskilder. Hvis lamperne ikke er justeret korrekt, vil LED-systemet ikke fungere ordentligt. Rørene vil forbruge mere elektricitet og brænde hurtigere ud, og dermed negere omkostningsreduktioner og miljømæssige fordele. Disse problemer kan løses, men det er bedre at starte forfra og benytte et planlagt belysningsdesign. Hvis en leverandør udfordres til at opnå en større reduktion af energiforbruget, lysniveauet og budgettet, stimuleres innovation i en højere grad i forhold til leverandører, der arbejder inden for rammer dikteret af strenge informationsspecifikationer. 6. Perspektiver Det er planen at installere LED-systemer andre steder i Bromleys ejendomme, både indenfor og udenfor. Kommunen vil også kigge på gadebelysningssystemer. Bromley bruger 1,2 millioner om året på gadebelysning, og det er sandsynligt, at der kan opnås betydelige energibesparelser og omkostningsreduktioner på dette område. Udover LED-systemer er kommunen også interesseret i at drage fordel af de nye feed-in tarifer for elektricitet ved installering af fotovoltaiske solceller på Civic Centreområdet. Feed-in tarifer gør det muligt med strømproducerende mikroteknologier at tilbagesende overskydende strøm og tage betaling for elektriciteten. Bromley er i gang med de indledende indkøbssamtaler med leverandører for at forstå teknologien, markedet, samt forretnings- og installationsmulighederne. 7. Kontakt Dave Starling, Indkøbs-og Udbudschef, Bromley Kommune i London

18 18 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier Cascais Kommunalbestyrelse 1. Resumé Kommunalbestyrelsen i Cascais, Cascais Energiagentur og LNEG har omsat SMART SPP-metoden i praksis ved at indkøbe energieffektiv gadebelysning og involvere markedets aktører i licitationsprocessen. Anvendelsen af SMART SPP-metoden gjorde det muligt at udvikle tekniske specifikationer, der var tilpasset markedet, hvorved komplicerede licitationsprocedurer blev undgået, og der blev sparet tid og ressourcer. 2. Baggrund Cascais Kommune ligger i Lissabon distriktet ved den østlige flodmunding ved floden Tagus. Den består af 6 sogn (Cascais, Estoril, Parede, Carcavelos, São Domingos de Rana and Alcabideche) og har cirka indbyggere. Siden 2007 har den lokale myndighed haft et kommunalt energiagentur Cascais Energia og har underskrevet Borgmestrenes klimapagt. Indenfor disse rammer implementeres en række initiativer og projekter, der har til formål at fremme energieffektiviteten og brugen af vedvarende energi og dermed reducere CO 2 -udslippet i kommunen. Et af projekterne er SMART SPP-projektet. 3. Erfaringerne med 7-trinsmetoden, der understøtter bæredygtig innovation 3.1 Aktivitet A Identificer relevante produkt-grupper Formålet med de møder, der blev afholdt mellem teknikere fra kommunalbestyrelsen i Cascais og Cascais energiagentur, var at identificere de innovative produkter, der var størst interesse for. Herefter ville en offentlig indkøbsaftale af 3 års varighed blive indgået for det udvalgte produkt. Eftersom kommunen allerede havde planlagt at udskifte cirka 40 højtryksnatriumlamper (HPS) i området omkring Pedra do Sal Miljøcenter, fik energieffektiv gadebelysning størst prioritet. Miljøcentret, hvis mission det er at øge bevidstheden om energieffektivitet og vedvarende energikoncepter, kørte allerede et pilotprojekt, hvor et LED-teknologisystem var blevet installeret. 3.2 Aktivitet B Etabler en projektgruppe Med det formål at sikre tilgangen til de forskellige tekniske kompetencer, der var nødvendige for at udvikle indkøbsprocessen, blev et tværfagligt team sammensat bestående af Cascais Energiagentur, Cascais Urbane Serviceselskab, Enheden for Elektricitet og Gadebelysning, Indkøbsenheden, Transport og Mekanikerenheden, Kystserviceenheden og det Nationale Laboratorium for Energi og Geologi (LNEG). LNEGs rolle var at rådgive Cascais Kommune og yde teknisk assistance i forbindelse med anvendelsen af SMART SPP-metoden, der bruges, i særlig grad i de faser, hvor

19 Cascais Kommunalbestyrelse 19 markedets aktører involveres, og indkøbskriterier udvikles, til at fremme innovation og energieffektivitet gennem indkøb. Teamet afholdt kontinuerligt møder fra oktober 2009 til juli 2011 med aktiv udveksling af viden. Disse møder fremmede resultatet af projektet. 3.3 Aktivitet C Definer jeres behov Formulering af behov for indkøb, kvalitetskrav og mulige løsninger Efter beslutningen om indkøb af energieffektiv udendørs gadebelysning, som skulle erstatte 40 lamper på Pedra do Sal Miljøcenter, blev en markedsundersøgelse gennemført, som havde til formål at: 1) Identificere eksisterende teknologi på markedet og anden teknologi, som står overfor at blive introduceret på markedet, samt teknologiens primære egenskaber, fordele og ulemper 2) Identificere leverandører af denne teknologi LED-teknologi viste sig at være en lovende løsning på markedet for gadebelysning, på trods af at denne teknologi stadig var under udvikling. Vi tog desuden følgende beslutninger i forbindelse med indkøbsprocessen: Vi valgte at udskifte HPS-lamperne, men at beholde de eksisterende lygtepæle. Et lyskontrolsystem blev inkluderet i licitationsprocessen for at muliggøre regulering af strømforbruget og således fremme energibesparelsen. Leverandører blev bedt om at udføre et fotometrisk studie, hvori der skulle tages højde for eksisterende vilkår (lygtepælene ville ikke blive erstattet af nye, og derfor blev afstanden mellem lamperne allerede fastlagt på forhånd). Formålet med studiet var at finde frem til den bedste løsning både hvad angik fotometrisk ydeevne og energieffektivitet. I denne fase blev den første version af kriterierne for den tekniske og energimæssige effektivitet opstillet, som senere skulle inkluderes i licitationsprocessen. 3.4 Aktivitet D Informer markedet Leverandør/køber-workshop For at bringe leverandører og købere sammen, organiserede kommunen en workshop om energieffektiv belysning med fokus på brugen af LED-teknologi til gadebelysning. På workshoppen blev SMART SPP præsenteret. Formålet med workshoppen var: At kommunikere information til potentielle leverandører om indkøbsplaner og førstehåndskrav Forøge købernes viden om energieffektiv belysning og LED-gadebelysning gennem leverandørernes produktpræsentationer efterfulgt af en modereret debat Leverandørerne udstillede også deres produkter. 3.5 Aktivitet E Kontakt markedet Uformelle møder med leverandører og indsamling af viden om produkterne Cascais Energiagentur inviterede 11 leverandører til at deltage i uformelle og individuelle møder. Formålet med møderne var at:

20 20 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier Lære mere om de markedstilgængelige produkters egenskaber Informere leverandørerne om egenskaberne for de lamper, der skal indkøbes (ifølge de tekniske kriterier og kriterierne for energieffektivitet i aktivitet C) Indhente kommentarer fra leverandørerne om de tekniske kriterier og kriterierne for energieffektivitet Indsamle information om teknisk og energimæssig effektivitet og om produkternes livscyklusomkostninger. Alle de leverandører, der blev identificeret i scanningen af markedet og dem som havde deltaget i tidligere kontrakter med Cascais Energiagentur og Cascais Kommunalbestyrelse eller på eget initiativ havde taget kontakt til kommunen, blev inviteret til at deltage og fik alle adgang til den samme information. Den uformelle inddragelse af markedets aktører fandt sted, før opgaven blev sat i udbud. Som forberedelse til møderne blev spørgeskemaer udsendt til potentielle leverandører. Formålet med undersøgelsen var at indsamle information om tekniske og energieffektive aspekter, produkternes livscyklusomkostninger samt om markedsaktørernes vurdering af kriterierne. Under møderne stillede leverandørerne spørgsmål til kriterierne og til de foreslåede ydelsesværdier, hvilket skabte en bedre forståelse af de vigtigste spørgsmål om denne form for teknologi. Debatten bidrog uden tvivl til at opstille de kriterier, der senere skulle indarbejdes i specifikationerne. Efterfølgende kunne de offentlige myndigheder konkludere, at markedet er i stand til at tilbyde passende løsninger. 3.6 Aktivitet F Udbug og ordregivelse Involveringen af markedets aktører førte til forbedringer af de tidligere nævnte tekniske specifikationer. Det blev desuden undersøgt, hvilke kriterier, der var blevet opstillet ved lignende indkøbsprocesser forskellige steder i verden. I kriterierne var følgende inkluderet: energieffektivitet (lysstyrke), udstyrets levetid (overordnet levetid, mekanisk resistens og korrosion), samt områder relateret til den samlede løsnings fotometriske ydeevne (farvetemperatur, lystab, etc.) med udgangspunkt i DIN EN Vejbelysning som reference. Desuden blev garantiforhold og integrationen af lamperne på opsætningsstedet inddraget i vurderingen. Det blev besluttet, at indkøbsprocessen skal udvides til også at inkludere andre gader og turistområder i kommunen. Eftersom der er tale om høje indkøbssummer og anvendelsen af fremspirende teknologi, vil en indkaldelse af interessetilkendegivelse med restriktioner blive benyttet. Vurderingen af de indkomne tilbud vil blive foretaget ud fra kriterier om det mest økonomisk fordelagtige tilbud og omkostningerne gennem hele produktets livscyklus. 3.7 Aktivitet G Udbud for komplekse projekter Denne fase blev ikke gennemført i Cascais-casestudiet. Eftersom markedets aktører blev inddraget på et tidligt tidspunkt i processen, var det ikke nødvendigt at anvende disse redskaber. Dette førte til ressourcebesparelser, da før-kommercielle indkøb og indkøbsdialoger er lange processer, som tager tid og kræver ressourcer.

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Cascais Kommune www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Cascais Kommune www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra Cascais Kommune www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability,

Læs mere

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Bromley Kommune i London www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Bromley Kommune i London www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011

Læs mere

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Barcelona Kommune www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Barcelona Kommune www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011

Læs mere

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Eastern Shires Purchase Organisation (ESPO) www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Eastern Shires Purchase Organisation (ESPO) www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra Eastern Shires Purchase Organisation (ESPO) www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: en smart spp projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: SMART SPP Konsortiet, c/o ICLEI

Læs mere

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Kolding Kommune www.smart-spp.eu

markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Casestudie fra Kolding Kommune www.smart-spp.eu 1 Casestudie fra www.smart-spp.eu Et initiativ fra: Støttet af: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu) Forlægger: Smart SPP Konsortiet, c/o ICLEI Local Governments for Sustainability, 2011

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger Tildeling og livscyklusomkostninger 1 Tildeling og livscyklusomkostninger Pris Tildeling til det økonomisk mest fordelagtige tilbud - 161 Omkostninger alle former for omkostninger, herunder priser og livscyklusomkostninger

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53762-2012:text:da:html DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2012/S 33-053762

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

PRIMES. [1]Introduktion til grønne offentlige udbud. Præsenteret af. (Insert own logo)

PRIMES. [1]Introduktion til grønne offentlige udbud. Præsenteret af. (Insert own logo) PRIMES [1]Introduktion til grønne offentlige udbud Præsenteret af (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Hvorfor købe grønne produkter? At købe billigt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt Supplerende grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler v/kirsten Jensen, chefkonsulent, Region Hovedstaden Baggrund Udbudsprocessen: - et samspil

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere