AlmenRapport. Digital fremtidssikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenRapport. Digital fremtidssikring"

Transkript

1 AlmenRapport 11 Digital fremtidssikring

2 Kolofon Titel Digital Fremtidssikring Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2011 Projektansvarlig Steen Ejsing, boligkontoret Danmark Projektleder Katrine Fusager Rohde, Boligkontoret Danmark Konsulent til AlmenNet Peter Rasmussen Arbejdsgruppe v/ Tomas Snog, Ai-gruppen: Martin Skouenborg, Ai-gruppen Maria Barrett, Ai-gruppen Økonomisk støtte Realdania, Nykredits Fond, Landsbyggefonden Layout Ai-gruppen AlmenNet design AlmenNet Produktion Ai-gruppen Udgiver AlmenNet, Studiestræde 50, 1554 København Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelse

3 Indhold FORORD... 2 INTRODUKTION... 3 FORMÅLET MED UDVIKLINGSPROJEKTET OG DETS HJEMMESIDE... 3 METODE... 4 SÅDAN LÆSES OG BRUGES RAPPORTEN... 5 OVERSIGT OVER BEHOV... 6 BEHOV: GODE KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER I... 7 EJENDOMMEN... 7 SMART HOME-TEKNOLOGI... 8 BEHOV: AUTOMATISK ÅBEN, TÆND, LUK OG SLUK... 9 LYS HVOR BEBOERNE ER - ELLERS MØRKE AUTOMATISK TÆND OG SLUK FOR VAND ELEKTRONISKE NØGLESYSTEMER BEHOV: ENERGINEUTRALE BOLIGER SOLCELLER OG SOLFANGERE SMÅ VINDMØLLER INTELLIGENT OVERVÅGNING OG STYRING AF FORBRUGET FLEKSIBELT ELFORBRUG OG SMART GRID BEHOV: OVERVÅGE OG OPDAGE SVAMPE- OG FUGTSKADER SENSORER DER MÅLER OG RAPPORTERER FUGT, SVAMP OG RÅD BEHOV: SYNLIGGØRE FORBRUG AF EL, VARME OG VAND BEHOV: FORBEDRET INDEKLIMA INTELLIGENTE FACADER INDVENDIG KLIMASTYRING BEHOV: EFFEKTIV RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE INDBYGGEDE STØVSUGERE NANOFORSEGLING SELVRENGØRENDE VINDUER HØJTEKNOLOGISKE BADERUM BEHOV: INDBRUDSSIKRING BEHOV: OVERVÅGNING AF FÆLLESAREALER BEHOV: SELVHJULPEN, PERSONLIG PLEJE BEHOV: HELBREDSOVERVÅGNING, BEHANDLING OG GENOPTRÆNING I BOLIGEN TELEMEDICIN OG VIDEOKONSULTATIONER GENOPTRÆNING I BOLIGEN BEHOV: POSTEN HELT IND I BOLIGEN ELEKTRONISK POST BEHOV: HURTIG RESPONS PÅ ULYKKER I BOLIGEN BEHOV: TRYG ADGANGSKONTROL VED DØREN BIOMETRISK IDENTIFIKATION BEHOV: LET AT FINDE RUNDT I UDEAREALER KRAV TIL LØSNINGER IT-INFRASTRUKTUR TILGÆNGELIGHED BRUGERVENLIGHED BÆREDYGTIGHED VÆRKTØJER CASES CIM INCARE ENERGYFLEXHOUSE LINKS

4 Forord Den digitale udvikling stormer af sted med gigaskridt. Digitale løsninger og kommunikationsmulighederne i dag og fremover åbner op for helt nye muligheder, som man ikke turde drømme om for bare få år siden. I den almene bolig er digital overvågning af energi og smart home-teknologi udstyr, der bør medtænkes, når vi i snakker om fremtidssikringen af boligen. Begrebet "digital fremtidssikring" dækker over den moderne bolig, der gør brug af indlejret teknologi og digitale løsninger til at skabe mere konkurrencedygtige boliger. For mennesker med særlige behov kan disse løsninger sikre autonomi, tryghed og højere grad af selvhjulpenhed. For alle andre gør de digitale løsninger og indlejret teknologi tilværelsen lettere og mere komfortabel. AlmenNet Rapporten og den tilhørende hjemmeside er produceret i samarbejde med AlmenNet. AlmenNet er en forening af udviklingsorienterede, almene boligorganisationer hvor medlemmerne samarbejder om, at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger. Det sker via netværksmøder, seminarer, ERFA-grupper og gennem fælles udviklingsprojekter. BAGGRUND I Danmark er der ca almene boliger. Det svarer til 20 % af den danske boligmasse. En stor del af de almene boliger står for at skulle renoveres. Hvis man sammenholder dette med, at den demografiske udvikling i Danmark forudser, at der om mindre end 30 år kun vi være 2 voksne personer i arbejde for hver ældreborger, står vi således over for en stor økonomisk og udfordrende problemstilling. Denne rapport er et udviklingsprojekt, igangsat af AlmenNet, for at informere om hvilke behov og ønsker, der er til indlejret teknologi og digitale løsninger i fremtidens boliger. Rapporten skal inspirere til, hvilke tendenser og løsninger, der kan svare på disse behov. 2

5 Introduktion I dag stilles der rigtige mange og konstruktive byggetekniske krav, når vi skal renovere og nybygge. Det være sig inden for energiforbrug, lys- og lydforhold, indretning samt et stadig stigende fokus på tilgængelighed. Men kunne man forestille sig at bo uden adgang til hurtigt, trådløs internet? Det er et krav, der ikke stilles i den forbindelse, men jo er helt utænkeligt at undvære. Fremtidssikringen af vores boliger i dag kræver derfor at vi også ser på, hvordan vi kan indarbejde de digitale løsninger, vi ved, bliver efterspurgt om få år. Hvorfor kan jeg ikke slukke alle standby-apparater i huset med et tryk på fjernbetjeningen, når jeg skal på arbejde? Hvorfor kan jeg ikke følge og styre mit energiforbrug via min smartphone? Eller hvad hvis jeg ikke mere er helt så mobil: hvorfor kan jeg så ikke klare indkøb og lægebesøg hjemmefra, se og følge med i beboermøderne på mit fjernsyn osv.? Vi står over for en række skærpede forventninger fra vores beboere og samfundet. Dels oplever vi en markant ændring i befolkningssammensætningen. Der vil fremover være flere ældre, der hertil også forventer at kunne blive længere i en normal bolig - også når alderen sætter sine spor, så nogle vil leve med et egentligt handicap. I sammenhæng med vores boligdrift, råber fremtidens beboere på optimering og fleksibilitet, for at vi kan være konkurrencedygtige. Det er en udfordring at tænke driften på en måde, så den både bliver billigere og kan tilpasses individuelle behov. Vi må erkende, at boligen bevæger sig imod en ny tidsalder. Digitaliseringen er over os og hvilke muligheder, fremtidens bolig kan byde på, får stor betydning for boligernes konkurrenceevne. Boligen skal kunne tilbyde en lang række af funktioner såsom intranet, overvågning, alarmer, kommunikation via TV/bredbånd m.m. Dertil kommer et øget fokus på forbrugs- og energioptimering, fx at kunne tjekke el- og varmeforbruget og løbende få råd om styring af lyset, overvågning, åbning / lukning af vinduer m.m. Men også hele plejeområdet fra kommunernes side kommer til at stille nye krav til fremtidens bolig. I en lang periode har man arbejdet på at finde modeller, der kan sikre en fremtidssikring af både nye og eksisterende almene boliger. Fremtidssikring har imidlertid handlet meget om boligstørrelser, køkken- og badefaciliteter samt tilgængelighed. Det er hele dette tankesæt omkring fremtidssikring, vi med dette projekt bl.a. vil udfordre med indførelsen af begrebet digital fremtidssikring. FORMÅLET MED UDVIKLINGSPROJEKTET OG DETS HJEMMESIDE Denne rapport nr. 11 Digital Fremtidssikring er et arbejdsredskab til aktører involveret i planlægning og gennemførelse af fremtidssikringsprojekter og / eller nybyggeri af almene boliger. Målet med dette udviklingsprojekt er at inspirere og informere om behov og muligheder for vores boliger inden for digitale løsninger og indlejret teknologi. Behovene til boligen har vi inddelt i tre kategorier: 1. Drift og energistyring 2. Tryghed og sikkerhed 3. Care selvhjulpen i eget hjem Med tjeklisten i bilag 1 vil vi medvirke til at skabe et værktøj, som boligorganisationerne kan bruge både ved nybyggeri og ved større renoveringer. Tanken er, at bygherren med listen forholder sig til 3

6 de nuværende, digitale muligheder, og nye løsninger, der fremtidssikrer boligen til kommende digitale løsninger. METODE De 15 behov til en digitalt fremtidssikret bolig er identificeret ud fra 13 interviews med mennesker, der arbejder professionelt med mennesker og / eller boliger. Nogle har kendskab til mennesker med særlige behov. De 13 semistrukturerede interviews er udført i første halvdel af Interviewpersonerne har blandt andet svaret på, hvordan de oplever de teknologiske / digitale behov til en fremtidssikret bolig. Interviewpersonernes besvarelser er kondenseret til de 15 behov, der ses under Behov & løsninger. Ud fra disse behov er forskellige løsninger, der svarer på disse behov, identificeret. Løsningerne er blot forslag - der kan være mange andre end de listede. De nævnte løsninger er en blanding af eksisterende løsninger i den kommercielle handel, nye eksperimenter og tendenser på vej. I løbet af de kommende år, vil der komme helt nye til. Der er fokus på større, indbyggede løsninger frem for mindre, lokalt monterede løsninger. Der er også fokus på løsninger, der gør boligen mere attraktiv for alle - uanset om man har særlige behov eller ej. INTERVIEWPERSONER Byggechef Ole Nielsen, Boligselskabet Sct. Jørgen Projektleder Tina Hjøllund, Center for Miljø, Teknik- og Miljøforvaltning, Københavns Kommune Tilgængelighedsrevisor og arkitekt MAA Claus Bjarne Christensen, Dansk Handicap Forbund / Handiplan Plus Forretningsfører Peder Hansen, Espergærde Andelsforening Projektleder Stine Tarhan, Projekt Fremtidens Plejehjem, Gentofte Kommune Direktør Bjarne Krog-Jensen, Boligselskabet Fruehøjgaard Konsulent, ergoterapeut, MSI Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet Sektorformand for Social- og sundhedssektoren Karen Stæhr, Social- og Sundhedsafdelingen, FOA Chefkonsulent Michael Bang Kjeldgaard, ITog Telestyrelsen Seniorkonsulent, cand. jur. Margrethe Kähler, Ældresagen Arkitekt Lone Sigbrand, By, Bolig og Ejendom, Statens Byggeforskningsinstitut Byggechef, arkitekt MAA Per Bro, Boligforeningen 3B Kommunikationschef Mads Ellegaard, home a/s. 4

7 SÅDAN LÆSES OG BRUGES RAPPORTEN Rapporten rummer samme indhold som det digitale materiale, der ligger på AlmenNets hjemmeside. De 15 identificerede behov falder inden for en eller flere af de 3 kategorier: 1. Drift og energistyring 2. Tryghed og sikkerhed 3. Care selvhjulpen i eget hjem På s. 6 ses en oversigt over de 15 behov i forhold til de tre kategorier. Senere i rapporten under beskrivelsen af hvert behov er der øverst på siden angivet hvilke(n) af de tre kategorier, dette behov hører under. Efter beskrivelsen af hvert behov er angivet eksempler på løsninger. Disse skal læses netop som eksempler. Der kan være mange andre måder at imødekomme et behov på end de listede. Nogle teknologier er ikke modne forstået på den måde, at de tilgængelige produkter er under så hastig udvikling, at det kan betale sig at vente et par år med at anvende denne teknologi. Alle løsninger skal vurderes i forhold til de generelle krav til løsninger, der findes på s. 41. Nogle løsninger imødekommer flere behov, men er kun beskrevet én gang i rapporten. Øverst på siden for hver løsning er angivet hvilke behov, denne løsning svarer på. De 15 behov kan også downloades som Worddokument og bruges i planlægningen og evalueringen af et bygge- eller renoveringsprojekt. Læs mere i afsnittet Værktøjer på s

8 Oversigt over behov Energineutrale boliger s. 13 Overvåge og opdage svampe- og fugtskader s. 18 Indbrudssikring s. 29 Overvågning af fællesarealer s. 30 Synliggøre forbrug af el, varme og vand s. 20 Gode kommunikationsværktøjer i ejendommen s. 7 Hurtig respons på Drift og Automatisk åben, ulykker i boligen s. 37 Tryghed og Forbedret indeklima energistyring s. 21 tænd, luk og sluk s. 9 Tryg adgangskontrol sikkerhed s. 38 Effektiv rengøring og vedligeholdelse Let at finde rundt i s. 24 udearealer s. 40 Selvhjulpen, personlig pleje s. 31 Helbredsovervågning, behandling og genoptræning i boligen s. 32 Posten helt ind i boligen s. 35 Care selvhjulpen i eget hjem 6

9 Drift og energistyring Care selvhjulpen i eget hjem Tryghed og sikkerhed Behov: Gode kommunikationsværktøjer i ejendommen SCENARIUM Familien Hansen modtager en besked på deres computer om, at fitnesscenteret har ekstraordinær holdundervisning søndag morgen. De modtager denne besked, fordi Hanne og Hans Hansen har medlemskort til fitnessrummet. Når Hanne har læst beskeden, kan hun overføre den til sin kalender, skrive tilbage med uddybende spørgsmål, tilmelde sig og betale. Hun kan også starte en videosamtale med sin veninde på 5. sal for at høre, om hun også kommer. LØSNINGER Smart home-teknologi s. 8 Cim InCare er en digital kommunikationsløsning udviklet til ældre på plejecentre. Løsningen er en integrationsplatform for ejendommen. Læs mere på s. 44. Familien Hansen behøver ikke få børnene passet, når der er beboermøder, for det er muligt at deltage hjemme fra deres egen lejlighed med videokonference. Hvis vandhanen drypper, kan Familien Hansen også kontakte viceværten via samme system. OM BEHOVET Der er behov for et integreret kommunikationssystem, hvor beboere og driftspersonalet kan komme i kontakt med hinanden og beboerne kan kommunikere. Løsningen skal kunne integreres med øvrige løsninger eksempelvis kalender, videresendelse til smartphones, respons- og betalingssystem mv. Elektroniske dokumenter - eksempelvis en digital beboermappe - har åbenlyse fordele i forhold til en fysisk: den er let at opdatere, billigere at distribuere og bliver ikke væk eller fysisk slidt af brug. Derudover kan et elektronisk dokument være bedre tilgængeligt for flere mennesker, fordi det kan præsenteres på flere forskellige måder end et papirdokument. Man kan eksempelvis få indholdet læst op, hvis man ser eller læser dårligt, ændre kontraster og zoome ind på tekst eller læse det på punktskrift. 7

10 LØSNING: SMART HOME- TEKNOLOGI Der er allerede udviklet teknologi, der sikrer, at al husets teknologi kan kommunikere, og du selv kan kommunikere med din teknologi. Det kaldes eksempelvis smart home-teknologi, domotics eller IHC (intelligent housing concept). Smart home-teknologi lader dig "snakke" med al elektronik i dit hjem - og lader de elektroniske enheder "snakke" sammen - oftest trådløst. Fx. dæmpes lyset automatisk og gardinerne trækkes for, når du sætter en film i gang. Man kan også tænde og slukke alt på én gang og overvåge huset, mens man ikke er hjemme. Smart hometeknologi styrer også indeklimaet efter dine ønsker både når du er hjemme og når du ikke er. Der er et utal af muligheder for, hvad der kan integreres i disse systemer, og det vil givetvis kun vil blive udbygget yderligere over de kommende år. Krav til løsninger 1. Tænk stort og helhedsorienteret. Ét enkelt system skal kunne rumme det hele 2. Det skal være let at tilføje nye enheder og tjenester 3. Løsningen skal samlet set spare på forbruget 4. Boligen må ikke være bygget af materialer, der blokerer trådløse signaler 5. Der skal være flere forskellige måder at kommunikere med systemet på, så alle kan være med: touchskærme, stemmestyring, smartphones, fjernbetjening etc. Se eksempelvis disse for inspiration e-home automation IHC fra Lauritz Knudsen HFT Virtual Smart House Z-Wave EnergyFlexHouse er et dansk udviklingsprojekt, der udforsker de nyeste muligheder for intelligente, energineutrale boliger. Husene har eksempelvis indvendig, intelligent klimastyring. Sensobyg har arbejdet med sensorer i byggematerialer, der kommunikerer i tilfælde af råd, fugt, skader etc. GEWA omverdenskontrol er fjernbetjeningsløsninger til mennesker med særlige behov. Se GEWA-produkter på Hjælpemiddelbasen TDC Privatalarm https://privatalarm.tdc.dk/ Løsning til behov Gode kommunikationsværktøjer i ejendommen Effektiv rengøring og vedligeholdelse Automatisk åben, tænd, luk og sluk Indbrudssikring Posten helt ind i boligen Synliggøre forbrug af el, varme og vand 8

11 Drift og energistyring Care selvhjulpen i eget hjem Tryghed og sikkerhed Behov: Automatisk åben, tænd, luk og sluk Langt de fleste nye biler har to nøglesystemer. Bilens låsesystem kan både betjenes elektronisk med tryk på en knap og manuelt med metalnøglen. Det elektroniske nøglesystem er praktisk, når man har hænderne fulde af børn, indkøb eller bare synes den er nemmere at bruge. Men en automatisk nøgle er også smart, hvis man mangler fingerfærdighed. Den manuelle nøgle tjener oftest mest som en reserveløsning. OM BEHOVET Der er brug for sammenkobling af hjemmets elektroniske systemer, så man eksempelvis med et enkelt tryk kan: slukke for alt lys lukke alle vinduer være sikker på at komfur, kaffemaskine, vandhaner etc. er slukkede låse alle yderdøre. Integrerede løsninger er bedre og mere fremtidssikrede end de lokalt monterede løsninger, der også allerede er i handlen. Der skal ikke være lokale løsninger og separat betjening af hhv. låse, elinstallationer, vinduer, lys mv. LØSNINGER Lys hvor beboeren er - ellers mørke s. 10 Automatisk sluk og tænd for vand s. 11 Elektroniske nøglesystemer s. 12 Smart home-teknologi s. 8 9

12 Løsning til behov Automatisk åben, tænd, luk og sluk LØSNING: LYS HVOR BEBOERNE ER - ELLERS MØRKE Der er behov for en funktion, således at beboerne slipper for at tænde og slukke lyset. Dette er særligt eget til rum og arealer, der bruges sporadisk eller særlige typer af beboere, der ikke kan / glemmer at slukke lyset. Nogle beboere har glæde af tisselys, der tændes automatisk eller let kan tændes fra sengen og oplyser turen til toilettet. Krav til løsninger 6. Sammentænk denne løsning med smart hometeknologien i boligen 7. Lad løsningen være fleksibel, så det er nemt for beboeren selv at ændre belysningsmønstre i boligen 8. Funktionsbelysning og effektbelysning i udearealer skal styres af lys- og bevægelsessensorer. Det kan øge trygheden, at udendørsarealer er godt oplyste, så folk føler sig trygge, når de færdes om aftenen og natten. Men hvis der ikke er mennesker på stien, kan lyset lige så vel være slukket. Teknologien med bevægelsessensorer både til inde- og udebrug er for længst i den kommercielle handel og kan købes i velassorterede isenkramforretninger. Udfordringen er at designe lyssætningen funktionelt og smukt. Bevægelsessensorer er ikke egnet til alle indendørsrum. Smart home-teknologi, der styrer lyset i boligen, har ofte forskellige tilstande, man kan indstille lyset til. Eksempelvis: læselys, hyggebelysning, hjemmebiograf etc. Det vigtigste i forhold til indendørsbelysning er, at belysningen er fleksibel, så beboeren føler at have kontrol over belysningen frem for omvendt. 10

13 Løsning til behov Automatisk åben, tænd, luk og sluk LØSNING: AUTOMATISK TÆND OG SLUK FOR VAND Automatisk tænd og sluk for vandet på vandhaner er både hygiejnisk og praktisk på toilettet. Man slipper for at røre ved vandhanen først med snavsede fingre og derefter med rene. Løsningen kendes allerede fra mange offentlige toiletter og er i den kommercielle handel. Automatisk toiletskyl er også kendt fra nogle offentlige toiletter, men allerede nu kan toiletter meget mere end det. Læs mere om højteknologiske baderum på s. 28. Nogle mennesker med manglende fingerfærdighed har glæde af ikke at skulle fumle med vandhanen. Andre har glæde af at få hjælp til at huske at slukke for vandet. Håndvasken fra Sanitronics, der er udviklet til offentlige toiletter, har en tretrinsvandhane med sæbevand, vand og lufttørring. En kørestol kan køre under vasken og spejlet er tiltet let, så både børn og kørestolsbrugere kan anvende det. Krav til løsninger 1. Automatiske løsninger til bad og wc suppleres med armaturer med manuel betjening i fx køkkenet 2. Tilpas sensorerne til funktionen, så det sikres, at løsningen sparer på vandforbruget 3. Automatikken tilsluttes elnettet frem for batterier 4. Løsningerne skal være rengøringsvenlige. Læs mere Baderum for alle - et 2-årigt brugerdrevet innovationsprojekt under Erhvervs- og Byggestyrelsen m-alle Sanitronics' offentlige toilet har en tretrinsvandhane med sæbevand, vand og lufttørring Foto: Sanitronics 11

14 Løsning til behov Automatisk åben, tænd, luk og sluk Posten helt ind i boligen Tryg adgangskontrol ved døren LØSNING: ELEKTRONISKE NØGLESYSTEMER Elektroniske nøglesystemer har den fordel, at de kan udformes mere tilgængeligt end en traditionel nøgle. De fleste kender elektroniske nøglesystemer fra større organisationer, arbejdspladsen, hoteller, biler mv. Elektroniske nøgler kan have mange forskellige udformninger: et plastickort, en fjernbetjening, en chip, din mobiltelefon etc. Elektroniske nøgler har den fordel, at omkostningerne ved nøgletab minimeres. En nøgle kan let deaktiveres. Man slipper også for at have mange nøgler i omløb, og der er mulighed for differentieret styring - eksempelvis tidsbegrænsninger. BEKEY er et eksempel på en elektronisk nøgle til opgangsdøre. BEKEYS elektroniske nøglesystem fjerner behovet for at uddele fysiske nøgler til fremmede. Det er gratis at få installeret og betales af brugerne, når det anvendes. Postbuddet eller hjemmehjælperen lukker sig i stedet ind ved hjælp af mobiltelefonen, og du kan selv styre, hvem der skal have adgang til din ejendom. Krav til løsninger 1. Sikkert 2. Mulighed for differentieret styring (af personer, tidspunkter mv.) 3. Kompatibelt med åbne standarder, så det er let at koble en ny gruppe til (eksempelvis hjemmehjælpere, rengøringsfirma etc.) 4. Let og billigt at aktivere og deaktivere en nøgle. Eksempler på elektroniske nøglesystemer BEKEY Iloq Birepo Forsøg med ansigtsgenkendelse af hjemmehjælpere &NewsID=490 Forsøg: Hjemmeplejen låser døren op med mobiltelefonen meplejen%20låser%20døren%20op%20med% 20mobiltelefonen.aspx Foto: BEKEY 12

15 Drift og energistyring Behov: Energineutrale boliger SCENARIUM En gang imellem tjekker Hanne og Hans Hansen, at deres el-, vand- og varmeforbrug er stabilt og balanceret. De kan både se forbruget for enkelte dage, måneder og år samt sammenligne med tidligere perioder og med de andre beboere i ejendommen. De kan også følge med i, hvor meget energi ejendommens vindmølle samt solcelle- og solvarmeanlæg producerer. Målet for ejendommen er at være selvforsynende med energi og varme. OM BEHOVET Der er forskellige strategier i forhold til at få energineutrale boliger. Disse skal kombineres for at opnå gode løsninger: Adfærd Beboerne kan blive bevidste om deres forbrug ved at dette synliggøres. Passive energitiltag Boligens klimaskærm og tekniske anlæg optimeres for mindst mulig energiforbrug. Vinduer udnyttes til passiv solvarme. Aktive energitiltag Boligen kan selv producere energi vha. solfangere, solvarme, jordvarme, vindmøller mv. LØSNINGER Solceller og solfangere s. 14 Små vindmøller s. 15 Intelligent overvågning og styring af forbruget s. 15 Fleksibelt elforbrug og smart grid s. 17 Solceller. Foto: Torben Åndahl 13

16 Løsning til behov Energineutrale boliger LØSNING: SOLCELLER OG SOLFANGERE Udnyttelse af solens energi har længe været en mulighed. Nettilsluttede solcelleanlæg producerer strøm til boligens energi. Solfangere / solvarmeanlæg producerer varme til eksempelvis vand- og rumopvarmning. Solceller og solfangere kan have mange forskellige udformninger. De kan sidde på taget eller facaden eller være bygget ind i glas og bruges som solafskærmning. I sommermånederne kan solfangere give tilstrækkelig energi til at varme alt det vand op, som en familie har brug for. Resten af året giver solvarmen et tilskud til husets energiforsyning ved at forvarme vandet i varmtvandsbeholderen. Samlet kan solvarmen levere % af den energi, en familie har brug for til opvarmning af varmt vand. (http://www.altomsolvarme.dk/) Krav til løsninger 1. Solceller og solfangere skal integreres i bygningernes arkitektur så anlæggene ikke skæmmer 2. Vurdér solceller og solfangere i sammenhæng med boligens øvrige energiforsyning. Læs mere Solar City Copenhagen Energistyrelsen e.aspx Alt om Solvarme 14 Solfangere. Fotograf: Torben Åndahl

17 Løsning til behov Energineutrale boliger LØSNING: SMÅ VINDMØLLER Der er udviklet mange forskellige typer små vindmøller, der kan bidrage til bygningens elforbrug. Nogle er så støj- og vibrationssvage, at de kan monteres på et tag. Entreprenørvirksomheden Logik & Co har lavet forsøg med bygningsmonterede byvindmøller, der viser, at den testede mølle ikke producerer nok strøm til at være rentabel, men det må forventes at teknologien forbedres over de kommende år. Fotoet viser Logik & Co.'s byvindmølle fra deres forsøg med bygningsmonterede vindmøller. Krav til løsninger 1. Vindmøller skal vurderes i forhold til boligens samlede energiforsyning 2. Tag stilling til støj, refleksioner, vibrationer etc. Læs mere Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har et katalog med datablade på 307 små vindmøller 5 Foto: Logik & Co 15

18 Løsning til behov Energineutrale boliger Synliggøre forbrug af el varme og vand LØSNING: INTELLIGENT OVERVÅGNING OG STYRING AF FORBRUGET Smart home-teknologi sammenkobler bygningens eller boligens el-installationer, så de kan kommunikere. En af fordelene ved dette er, at elforbruget også kan overvåges. Teknologien er stadig under udvikling. EnergyFlexHouse er et dansk forsøgs- og innovationsprojekt under Teknologisk Institut med energiløsninger til boligen. I EnergyFlexFamily bor en familie og afprøver den nyeste teknologi inden for blandt andet indvendig klimastyring. Familien kan selv overvåge hvor meget energi, de forbruger og hvor meget huset producerer. Billedet til højre viser familiens forbrug. De mindst intelligente systemer kan "kun" måle forbruget. De lidt "klogere" systemer kan give forslag til handlinger. De mest intelligente systemer kan selv foretage styring af forbruget på baggrund af målinger og beboernes ønsker. Sidstnævnte gruppe af teknologi er endnu ikke fuldt udviklet. Krav til løsninger 1. Systemet skal understøtte fleksibelt elforbrug 2. Løsningen skal være let at anvende og gøre det lettere at regulere sit elforbrug - ikke sværere og mere frustrerende 3. Forbruget skal kunne kobles intelligent sammen med den indvendige klimastyring. Læs mere Følg energiforbruget i EnergyFlexFamily live html SmartAMM fra Develco Smiley-panel viser energiforbrug for beboere i Frederikshavn Boligforening 16 Skærmbillede af EnergyFlexFamily s energiforbrug

19 Løsning til behov Energineutrale boliger LØSNING: FLEKSIBELT ELFORBRUG OG SMART GRID Smart grid er en populær betegnelse for det intelligente elnet, der er bedre rustet til integrering af vindenergi, el-biler og varmepumper. Smart grid kan håndtere komplekse informationer om forbrugere og leverandører - og om dem, der er begge dele. Men hvis elnettet bliver "smart", er det også nødvendigt at boligens elstyring er det. Så kan elbilen oplade på husets overskudsenergi om natten frem for i peak-perioder, når husets beboere er aktive. Og boligen kan selv beregne, hvornår det vil være smart at fryseren køler frem for det drypvise forbrug, der kendetegner frysere i dag. Læs mere Dansk Energi og Energinet.dk har udarbejdet en rapport om smart grid t_grid.aspx DONG Energy's eflex projekt undersøger fleksibelt elforbrug April/11_04_04B.aspx 17

20 Drift og energistyring Behov: Overvåge og opdage svampe- og fugtskader SCENARIUM Familien Jensen får på deres computer besked om, at der er fugtskade i betonen på deres badeværelse. Vicevært Bent Poulsen har fået samme besked på sin computer. Både Bent og Familien Jensen kan på en grafisk fremstilling se, hvor skaden er. Bent og Familien Jensen aftaler et tidspunkt, hvor Bent kan komme forbi og kigge på gulvet. Det viser sig, at afløbet i brusenichen er utæt. Bent bestiller en håndværker til at udbedre skaden. LØSNINGER Sensorer, der måler og rapporterer fugt, svamp og råd s. 19 OM BEHOVET Det kræver ofte årvågenhed fra beboerne og en dyr specialist at opdage skimmelsvamp, svamp, fugtskader, råd mv. Der er brug for, at boligen, selv kan "mærke" og rapportere små eller truende problemer, inden de bliver store. Herefter skal problemet rapporteres til de korrekte personer. 18

21 Løsning på behov Overvåge og opdage svampe- og fugtskader LØSNING: SENSORER DER MÅLER OG RAPPORTERER FUGT, SVAMP OG RÅD Innovationskonsortiet Sensobyg har undersøgt brug af sensorer i byggeri fx i forhold til fugt, der kan medføre skader. Konsortiet er ledet af Teknologisk Institut. Sensobygs arbejde viser, at det er muligt at: Tilstandsvurdere bygningskomponenter løbende med henblik på at detektere ophobning af fugt i fx tagkonstruktioner og derved forebygge råd og svamp Få tidlig alarmering ved utætheder, fejl og skader Overvåge risikoen for vækst af skimmelsvamp i en bolig på baggrund af målinger af fugt og temperatur Tilstandsvurdere mange forskellige byggematerialer Opnå bedre kvalitet i byggeriet på baggrund af viden om fugt i konstruktioner og materialer allerede i opførelsesfasen. Krav til løsninger 1. Nogle sensorer kan fortælle om fugtskader, andre om spændinger i beton og hvornår facaden trænger til at blive malet. Teknologien er endnu ikke fuldt moden. Definér behovet og undersøg markedet grundigt 2. De forskellige sensorer skal kunne afrapportere til samme system - gerne boligens smart home-teknologi 3. Vær opmærksom på, at sensorer skal bygges ind i materialerne. Læs mere Læs brochuren over de vigtigste resultater af Sensobygs arbejde Sensobyg har blandt andet afprøvet en sensor, der støbes ind i betonen og efterfølgende kan registrere fugt. Oplysningerne sendes trådløst til et system, der informerer de ansvarlige om fugten. Foto: Sensobyg 19

22 Drift og energistyring Behov: Synliggøre forbrug af el, varme og vand Hvis beboerne let kan se hvor meget el, vand og varme, de forbruger, er det både lettere og mere motiverende at spare. Det er eksempelvis let at se, om en ny sparestrategi eller en besparende teknologi har virket. Dette er allerede indbygget i mange typer smart home-teknologi på markedet og EnergyFlexHouse eksperimenterer med at forbedre teknologien. LØSNINGER Intelligent overvågning og styring af forbruget s. 15 Smart home-teknologi s. 8 Man kan også forestille sig en angivelse af forbrug direkte på nogle elementer i hjemmet eksempelvis bruseren så man kan se, hvor meget vand og varme man har brugt på det aktuelle bad. 20

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Intelligente installationer, der hjælper mennesker Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige ting,

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

Om natten vågner Hans, da han skal på toilettet. Ude på badeværelset tænder lyset ganske svagt, men ikke musikken, den tænder kun i dagtimerne.

Om natten vågner Hans, da han skal på toilettet. Ude på badeværelset tænder lyset ganske svagt, men ikke musikken, den tænder kun i dagtimerne. Nyt lavenergi byggeri med m2invision som arkitekt og Lasse Larsen Byg som totalentreprenør. Boligen er under opførelse og forventes indflytningsklar i foråret 2013. I det følgende fortælles nogle af de

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

PDA bluetooth/ wireless LAN

PDA bluetooth/ wireless LAN systemet smart-house bygger på Dupline-systemet, der er et såkaldt bus-system. Det vil sige en installationsbus, der i to ledninger sender signaler rundt i huset til diverse afbrydere, termostater, sensorer,

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Trivselsskærmen careplan

Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan er en tablet-løsning målrettet ældreplejen, der kan skabe stor værdi for borgere og personale i ældreplejen. careplan er skalerbar

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Velkommen til Tranemosegård afd. 12

Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Generel information Vores afdeling består af mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og vi må alle tage hensyn til hinanden. Afdelingen

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer.

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC Bolig - til dine kunder Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC på en helt ny måde Med LK IHC Bolig har vi hos Lauritz Knudsen givet det kendte og populære

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede.

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke For mange er el-installationen i hjemmet noget, som bare er der. Det

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Smarthouse-teknologi. - Styring af alt i et hus. V. Claus Stahl Borghegn. Torsdag den 27. Oktober Aalborg Universitet

Smarthouse-teknologi. - Styring af alt i et hus. V. Claus Stahl Borghegn. Torsdag den 27. Oktober Aalborg Universitet Smarthouse-teknologi - Styring af alt i et hus V. Claus Stahl Borghegn Torsdag den 27. Oktober Aalborg Universitet Agenda - Hvem er Schneider Electric - Hvordan fungerer smarthouseteknologien IHC? - Hvad

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere