Foreløbigt idéoplæg til koncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbigt idéoplæg til koncept"

Transkript

1 Foreløbigt idéoplæg til koncept København Maj 2011 GRØN LIVØ - et bæredygtigt kulturmiljø

2

3 "Livø er et miniaturebillede af Danmarks mangfoldige natur indenfor et lille areal. Øen tilbyder en unik stilhed og indre ro, der er en efterspurgt vare i dag." Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune

4

5 Indhold 1. Indledning 7 2. Værdigrundlag for Livø 8 3. Forslag til tre mulige koncepter Grøn Livø 100 % ren energi Grøn Livø naturens stillekupé Grøn Livø bæredygtighed på bordet 18

6 6

7 1. Indledning Dansk Bygningsarv præsenterer her et idéoplæg til, hvilke aktiviteter der for fremtiden skal kendetegne og udfylde Livøs unikke kulturmiljø og sikre en bæredygtig drift af øen. Oplægget er ikke en afrapportering af fase 1, men et foreløbigt bud på koncept for Livø i fremtiden. De foreslåede koncepter er udviklet med inspiration fra en indledende analyse af bygningerne på Livø, et idékatalog om energiløsninger, interviews med 12 udvalgte respondenter samt en idéworkshop afholdt i Skørping den 8. april Workshoppen samlede 37 deltagere, hvoraf halvdelen repræsenterede eksterne aktører, som er involveret i Livø, arbejder med regional udvikling i Nordjylland og/eller har interesse i bæredygtig ø-udvikling, fødevareproduktion og turisme. Når Naturstyrelsen Aalborg har prioriteret koncept og indhold, udvikles det i samarbejde med Naturstyrelsen og COWI og der laves en bæredygtighedsvurdering af konceptet. Projektets sammenfattes til sidst i en forretningsplan, der målrettes den videre fundraising og realisering af visionerne for fremtidens Livø. 7 Dansk Bygningsarv A/S

8 2. Værdigrundlag for Livø Det fremtidige koncept for Livø skal være i overensstemmelse med de tre overordnede ønsker i projekt 'Grøn Livø et bæredygtigt kulturmiljø': 1. At etablere en lokal bæredygtig energiforsyning på Livø, der er afkoblet fastlandet. 2. At udvikle løsninger til at energirenovere Livøs bevaringsværdige bygninger og tilpasse bygningsmassen til de fremtidige aktiviteter på øen. 3. At sikre det erhvervs- og turismemæssige potentiale for øens anvendelse, så Livø også i fremtiden har en fastboende befolkning. Konceptet er endvidere betinget af den gældende naturfredning af Livø, EU's Natura 2000 naturbeskyttelsesdirektiver samt udpegningen af Livø By som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Workshoppen den 8. april satte fokus på nogle centrale kvaliteter ved Livø, der bør bygges videre på: En mangfoldig natur, der er et miniaturebillede af Danmarks flora. En stilhed, der gør Livø ideel som afkobling fra hverdagen. Et unikt kulturmiljø og historie, der tilfører en ekstra dimension til et besøg på Livø. En økologisk landbrugsproduktion, der har potentiale til at brande Livø. En mangeårig tradition for ferie med fællesskab i centrum. Energimæssig selvforsyning, bevaring af Livøs natur- og kulturværdier, testlaboratorium for bæredygtighed, oplevelsesturisme og lokalt engagement er tillige vigtige pejlemærker i udviklingen af den fremtidige vision og strategi for Livø. 8 Dansk Bygningsarv A/S

9 3. Forslag til tre mulige koncepter En grundpræmis for det fremtidige koncept for Livø er bæredygtighed i både miljømæssig, økonomisk og social forstand. De tre koncepter, der foreslås, har forskellige indgangsvinkler til bæredygtighed, men er alle helhedsorienterede i deres tilgang og kan skaleres i forhold til ambitionsniveau, signalværdi og finansieringsmuligheder. Tre mulige og relevante veje at gå i udviklingen af Livø er: 1. Grøn Livø 100 % ren energi Livø som rollemodel for energimæssig selvforsyning og bæredygtig ø-drift 2. Grøn Livø naturens stillekupé Livøs natur og kulturmiljø som et unikt læringsmiljø om bæredygtighed 3. Grøn Livø bæredygtighed på bordet Fra jord til bord med Livø Avlsgård som omdrejningspunkt Fælles for koncepterne er en vision om at udvikle en off-grid energiløsning til Livø, hvilket er helt unikt og hidtil ikke set i en dansk sammenhæng. En sådan løsning vil have stor demonstrationsværdi for øer og lignende småsamfund i såvel Danmark som udlandet. I det følgende præsenteres koncepterne på et foreløbigt overordnet niveau. Formålet er at vise, hvad forskellige anskuelsesvinkler kan gøre for udviklingen og brandingen af Livø og at skabe et grundlag for prioriteringen. I den efterfølgende prioritering af koncept kan indhold og/eller aktiviteter fra de tre forskellige konceptidéer eventuelt kombineres. 9 Dansk Bygningsarv A/S

10 3.1 GRØN LIVØ 100 % REN ENERGI (UK: Livø an off-grid eco island) Vision Livø skal være testlaboratorium og show case for vedvarende energiteknologier. I modsætning til andre danske øer - som eksempelvis Samsø, er Livø 100 % selvforsynende med grøn energi og er i 2020 kendt som en off-grid rollemodel indenfor bæredygtig ø-drift, både i Danmark og udlandet. Der etableres et 'Livø Energy Lab', hvor skoleklasser og familier kan holde lærende ferie, teste forskellige energiformer og dyste om at blive ugens grønne profil. Specielle events á la 'Klima Nørderne 1 på Livø' er med til at tegne øens nye brand. Livø er desuden besøgsmål for fagfolk fra ind- og udland og virksomheder, der ønsker inspiration og kreative rammer for grønne strategiseminarer Baggrund Verden står i disse år over for to store udfordringer på energiområdet. For det første skal den menneskeskabte, globale opvarmning begrænses, hvilket kræver en reduktion i udledningen af drivhusgasser, herunder CO 2. For det andet vil den globale vækst i de kommende årtier kræve markant større mængder energi, hvilket giver knaphed i adgangen til de fossile brændsler, som i dag dækker hovedparten af samfundets energibehov. I EU er målsætningen, at 20 % af energiforbruget i 2020 skal komme fra vedvarende energi, samtidig med at udledning af drivhusgasser skal reduceres med 20 % i forhold til niveauet i 1990, og at energiforbruget skal effektiviseres med 20 %. Disse mål kaldes populært målene. I Danmark er regeringens mål, at landet i 2050 er uafhængig af kul, olie og gas. Miljøministeriet har en vision om, at ministeriet skal være et bæredygtigt ministerium, der begrænser ministeriets eget forbrug af naturens ressourcer og samtidigt er et forbillede for det omgivende samfund. Som del af visionen har Miljøministeriet en målsætning om at reducere energiforbruget med 20 % inden udgangen af 2013 i forhold til 2008 forbrug. Energiforbruget dækker over el, varme og transport. 1 'Klima Nørderne' er en version af tv-serien 'Store Nørd' for teenagere, der blev sendt for første gang i 2005 på DR1 og i dag kører på DR Ramasjang. Nørderne er meget populære blandt børn og unge og demonstrerer sjove ting og opfindelser i klimaets navn. 10 Dansk Bygningsarv A/S

11 I 2010 repræsenterede Livøs el- og varmeforbrug ca. 3,3 % af Miljøministeriets samlede energiforbrug. I dette tal er færgedriften ikke medregnet. En fremtidig løsningsmodel med overgang til vedvarende energi på Livø vil derfor være et væsentligt skridt på vejen mod realiseringen af ministeriets vision. Ønsket om at etablere en bæredygtig energioptimering og -forsyning på Livø ligger endvidere fint i forlængelse af øvrige småøers udviklingsstrategier, hvor bæredygtig energi har en høj prioritet (Småøernes Aktionsgruppe, 2008). Erkendelsen er, at omstillingen til en grøn fremtid ikke alene er en nødvendighed, men også en mulighed for branding, øget bosætning og beskæftigelse, oplevelsesturisme mm. Overordnet har energikonceptet stor signalværdi og lever fuldt op til regeringens ønske om at gøre danske øer til testlaboratorier for del- eller fuldskalaforsøg indenfor en række sektorer som energiforsyning, miljøløsninger, energieffektiviseringer og landbruget ("Danmark i balance i en global verden", september 2010). EnergyLab, Danfoss Universe (Nordborg, Als) EnergyLab er et eksempel på aktiverende formidling i Danfoss Universe, som rummer både indendørs og udendørs aktiviteter. Her kan børn og unge lege med forskellige energiformer og konkurrere med deres venner eller familie om at blive dagens vinder på den grønne profil. I EnergyLab kan man eksempelvis fange naturgas i rør, lave elektrisk energi i trædemøller, styre en vindmølle, lave et springvand med hjælp fra solceller eller omsætte muskelkraft til bølgekraft. Mødelokalerne i Danfoss Universe er indrettet kreativt og der er mulighed for eksperimenterende pauser i oplevelsesparken, der både er for børn og voksne Målgrupper Folkeskole- og gymnasieklasser (undervisning) Familier (lærende ferie) Fagfolk (energi og bygningsrenovering), fx samarbejde med Aalborg Universitet Interesseorganisationer og virksomheder (grønne strategiseminarer og studieture) 11 Dansk Bygningsarv A/S

12 3.1.4 Indhold/aktiviteter Elfærge Synlige energiløsninger (klar signalværdi) Ikon for energifokus ved ankomst til havnen Livø Energy Lab for skoleklasser Livø som statens 1:1 testlaboratorium og lærings-ø Kursusvirksomhed for interesseorganisationer og virksomheder Forskellige typer af energirenovering af bygningerne (metode-show cases) Formidling: Ny Livø hjemmeside og podwalks om energi og bæredygtighed Permanente boliger i udvalgte bygninger (bosætning til nye Livø formidlere?) Økoturisme (high & low) Mulighed for at købe 'LivØ fødevarekasser' (á la Aarstiderne) Bud på tilhørende energiløsninger I dette koncept fokuseres på synlig og rene energiløsninger. Her vurderes især vindmøller og solceller at være oplagte. Disse teknologier kan producere el som bl.a. også anvendes til produktion af varme i varmepumper. Den producerede el kan også anvendes i elbiler, i en elfærge eller eventuelt til fremstilling af brint som kan bruges til brintbiler/brinttraktorer (brændselscelle eller motorbaseret - bemærk dog at brint er dyrt og stadig på udviklings- /demonstrationsniveau og at en vis/betydelig driftsustabilitet må påregnes). For at minimere elforbruget mest muligt - og eftersom varmen også produceres fra el i dette koncept - er det vigtigt, at fokusere på både el- og varmebesparelser. For at få tilstrækkelig med elproduktion forudsætter konceptet at der kan opsættes en vindmølle på øen ("rigtig" vindmølle, ikke blot husstandsmøller). Teknologierne kan således være: Vindmølle (eventuelt mindste Vestas model på 850 kw) Solceller Solvarme Varmepumper Elbiler eller brint til transport Elfærge Batterier eller andet ellager I tilfælde af brint også brintlager Fokus på el- og varmebesparelser, herunder LED belysning 12 Dansk Bygningsarv A/S

13 Renovering af fjernvarmenet eller etablering af decentrale varmeløsninger (varmepumper og solvarme) Dieselmotor som backup/stabilitet Muligheder og udfordringer Muligheder Samarbejde med Samsø, Ærø m.fl. (netværk af energiøer) Livø som statens 1:1 testlaboratorium og lærings-ø om VE løsninger Livø Energy Lab er en ny og 'naturlig' måde at lave oplevelsesturisme for børn og unge, der adskiller sig fra designede videnparker som Danfoss Universe Livøs størrelse og fravær af biler gør den ideel til skoleklasser, undervisning og familieferie Livøs bygninger kan fungere som 1:1 show case for energirenovering med hensyntagen til arkitektoniske bevaringsværdier Læringsø-konceptet er interessant at støtte for eksterne parter, fordi det rummer en høj grad af innovation og formidling Udfordringer Samsø har taget 'patent' på energiøkonceptet og andre danske øer forsøger at gøre Samsø kunsten efter, dvs. der er stor konkurrence i f. t. en energi-overskrift Energivinklen kan signalere for meget 'løftet pegefinger' og er en relativt nørdet vinkel Samsø kører allerede nu Energy Camp undervisningsforløb for skoleklasser Konceptet tilgodeser ikke 'det grå guld', der er en voksende målgruppe og kunne have interesse i Livøs natur og kulturmiljø Bygningsmassen skal tilpasses både skolers og virksomheders behov og økonomiske formåen. Det er endvidere ressourcekrævende at energirenovere og det kan være meget urentabelt, hvis der ikke er helårsanvendelse af bygningerne. Livø Energy Lab er dyrt at udvikle og realisere og kræver ekspertbistand udefra, både i udviklingen af laboratoriet og i den løbende formidling og undervisning Er der marked og kritisk masse til energikonceptet? 13 Dansk Bygningsarv A/S

14 3.2 GRØN LIVØ NATURENS STILLEKUPÉ (UK: Livø enjoy the green silence) Vision Livø profileres som statens beboede ø, der rummer mange af de samme naturmæssige kvaliteter som nationalparkerne. Et unikt besøgssted og læringsmiljø, hvor menneskets interaktion med naturens kredsløb kan opleves på første parket. At øen er selvforsynende med vedvarende energi er en del af fortællingen om det integrerede kredsløb på øen. Livøs mangfoldige natur og bilfri miljø tegner øens grønne profil og er centrum for oplevelsesferier for børnefamilier og folk, der ønsker at koble helt af fra hverdagens stress og jag. Limfjorden og maritim oplevelsesturisme tegner øens blå profil og tiltrækker flere lystsejlere samt børn og voksne med lyst til vandaktiviteter i deres ferie Baggrund Den moderne verden larmer. Stilhed er sjælden. Derfor er flere og flere begyndt at opsøge stilhed og naturoplevelser i ferier, som repræsenterer en time-out i forhold til hverdagen. De danske småøer, der ligger som små natur- og kulturperler omgivet af hav og horisonten, er populære feriemål, der er kendetegnet ved en helt anden rytme og en mulighed for at tune ind på mere sagte lyde; biernes summen, fuglesang, vinden i træerne. Når man går om bord på en færge og sejler af sted mod en ø, træder man ind i en anden verden. Ø-turisme præsenteres ofte som økoturisme. Økoturisme kan bedst beskrives som dét at rejse på en miljøvenlig måde for at opleve og nyde naturen og kulturen. Læring om det pågældende sted er en vigtig del af ferieoplevelsen, der i bedste fald bidrager til de lokale indbyggeres velfærd. Økoturisme indebærer bæredygtighed på tre overordnede niveauer socialt/kulturelt, økonomisk og i forhold til naturen. Hovedfokus vil i de fleste tilfælde ligge på naturen. I oktober 2009 fik Danmark en naturkanon. 216 eksempler på dansk natur - både den sjældne og den velkendte. Naturkanonen har fokus på danske natursteder og arter, der på forskellige måder har en herlighedsværdi for os alle, og som samtidig kan danne grundlag for formidling af naturfaglige emner, problemstillinger og sammenhænge. Livø er ét af de udvalgte steder i naturkanonen. Livø har elementer af mange slags dansk natur med både hede, marker, skov, strandenge og bratte skrænter langs kysterne. Det hele er omkranset af Limfjordens blå vande, der byder på utallige muligheder for sejlads og anden vandsport. De grønne og blå kvaliteter er 14 Dansk Bygningsarv A/S

15 allestedsnærværende og ramme for dette koncept, der arbejder for at aktivere og sætte Livøs eksisterende kvaliteter i spil. Øhavets Smakkecenter, Strynø Øhavets Smakkecenter på Strynø er en selvejende institution, som har til formål at formidle det Sydfynske Øhavs natur- og kulturhistorie. Centret har eksisteret siden 1993 og har til huse i en renoveret gårdbygning og en tilhørende 300 m 2 formidlingstilbygning, der blev indviet juni Øhavets Smakkecenter tilbyder mange ting: Arrangementer for skoleklasser, familiegrupper og lejrskoler, firmaudflugter, fester, undervisning, teambuilding, udstilling m.m. Kilde: Man kan selv lave mad i centrets køkken, på bål eller spise økologisk mad for små priser i caféen Peters Kabys, der ligger i Smakkecentret. Lejrskoler tilbydes forplejning til kun 100 kr. pr. pers. pr. dag, som indbefatter morgenmad, smør-selvmadpakke og aftensmad. For at holde prisen lav, vasker eleverne selv op. I den tilhørende butik sælges øhavsprodukter og delikatesser Målgrupper Børnefamilier Naturinteresserede Lystsejlere og maritime turister 'Back to basic' turister 'Det grå guld' Kunstnere og stilhedssøgende personer 15 Dansk Bygningsarv A/S

16 3.2.4 Indhold/aktiviteter Mest effektive energiløsning ikke den mest synlige (mindre signalværdi) Udbygning af havnen Maritim oplevelsesturisme á la sejlerkurser, kajakskole, vandcykler mm. Pakkerejser for familier (samarbejde med fx Dayz Feriecenter) 'Kom tæt på naturen'-oplevelser Naturværksted og naturpatrulje for børn Endagsturisme for 'det grå guld' og foreninger Økoturisme (high & low) Økologisk forplejning eller 'nature cooking' Refugium i yderperioderne (samarbejde med udvalgte foreninger) Mulighed for at købe 'LivØ fødevarekasser' (á la Aartiderne) Bud på tilhørende energiløsninger I dette koncept fokuseres på interaktion med naturens kredsløb og energiløsningerne er ikke nødvendigvis synlige. Grundlaget for energiforsyningen er således ressourcer fra skov- og landbrug. Ressourcerne udnyttes på en måde, så interaktionen bidrager positivt til balancen i skov- og landbruget. Bl.a. foretages kulstoflagring, idet restfraktionen fra pyrolyse tilbageføres til jorden. Ligeledes udnyttes restfraktionen fra biogas til jordforbedring. Da motorerne producerer en del varme (når de producerer el), vil der ikke være så stort fokus på at foretage varmebesparelser. Dog er der behov for en renovering af fjernvarmenettet. Da motorerne producerer relativt lidt el i forhold til varme er der derimod stort fokus på elbesparelser. Desuden vil der være behov for supplerende elproduktion fra solceller, især om sommeren, hvor elforbruget er højt pga. et højt aktivitetsniveau på øen. Teknologierne kan således være: Stirlingmotor i kombination med pyrolyse (a la årstiderne) samt kulstoflagring (brug af træ fra skov samt evt. affald) Gasmotor i kombination med biogas (brug af gylle fra landbrug samt kløvergræs) Evt. forgasningsanlæg i stedet for pyrolyseanlæg - dog mere kompliceret end pyrolyse (kræver stor bemanding samt risiko for betydelig driftsustabilitet) ligesom det ikke giver mulighed for kulstoflagring Fokus på elbesparelser, herunder LED belysning Renovering af fjernvarmenet Supplering med el fra solceller i kombination med batterier 16 Dansk Bygningsarv A/S

17 Dieselmotor som backup/opstart/stabilitet Muligheder og udfordringer Muligheder Livø bliver en Limfjordsattraktion, der markedsføres på og er kendt for sine grønne og blå kvaliteter Besøgende tilbydes unikke oplevelser og aktiviteter som 'sov i hængekøjer i egeskoven', 'gå på hængebro mellem trætoppene' mm. Livø bliver kendt for det unikke samspil mellem øens natur og kulturmiljø, der tilsammen giver øen et stort formidlingspotentiale om bæredygtighed Et naturværksted på Livø skaber nye rammer for at arbejde med naturens materialer, når vejret ikke er til langvarige ophold udendørs Samarbejde med fx Rønbjerg Sejlklub om maritim oplevelsesturisme Økoturisme er et voksende marked Ydersæsonerne aktiveres til refugium Denne energiløsning har måske den største demonstrationsværdi for andre mindre samfund (billigere og driftssikker) Udfordringer Det er mindre signalværdi for investorer i et koncept, som bygger på de eksisterende kvaliteter selv om de er unikke Overnatningstilbud under åben himmel konkurrerer med Livø Feriecenters overnatningstilbud Der skal etableres et korps af Livø formidlere og naturvejledere En af de eksisterende bygninger tages fra udlejningsmassen i Livø Feriecenter. Alternativt bygges et nyt naturværksted, men som udgangspunkt er der tilstrækkeligt areal i de eksisterende bygninger Havnen bør udbygges og tilpasses de nye lystsejler- og undervisningsbehov Livø skal kunne rumme turismetilbud i både den rustikke og luksusbetonede ende af prisskalaen Målgrupper og mulige samarbejdspartnere skal lokaliseres Det kan være en udfordring at formidle en vedvarende energiløsning, der ikke er så synlig eller spektakulær, til ikke-fagfolk 17 Dansk Bygningsarv A/S

18 3.3 GRØN LIVØ BÆREDYGTIGHED PÅ BORDET (UK: Organic Living at Livø) Vision Livø danner rammen om oplevelsesferier, der sætter fokus på økologi, gode råvarer og madens vej fra jord til bord. Livø Avlsgård er udstillingsvindue for statens højtprofilerede økologiske demonstrationslandbrug og rummer arbejdende værksteder som eksempelvis Kornets Hus på Livø, hvor der undervises i bagning med oprindelige kornsorter og sælges lokale fødevareprodukter og andre ø-specialiteter. I de nærliggende bygninger undervises i ølbrygning, syltning, saftfremstilling mm. Kendte kokke laver 'mad events' og profilerer produkter fra Livø i samarbejde med Karsten og Bente, der er Livøs ansigter udadtil. Når besøgende ikke følger med i livet på avlsgården eller er beskæftiget i værkstederne, danner Livø de perfekte rammer for afslapning og udforskning i uspolerede omgivelser, hvor man bl.a. kan lede efter naturens egne råvarer i det fri. I yderperioderne tiltrækker stilheden på øen kurser og kunstnere, der søger ro og fordybelse Baggrund Økologi, autenticitet, stedsbundne ressourcer og kvalitetsfødevarer er i vækst. Fødevarer med integritet, som man under ét kan betegne fødevarespecialiteter, udmærker sig ved en række parametre såsom bæredygtighed i produktionen, dyresundhed og velfærd samt geografisk oprindelse (sporbarhed). Parametre, som ikke blot fremhæves for at give fødevarer en særegen kvalitet, men som også er elementer i den gode historie. Som ø- producent kan man føje kulturhistoriske værdier til disse kvaliteter og påberåbe sig 'fair trade'-status. Kvalitetsfødevarer skriver sig ind i en diskurs, der nyder stor opmærksomhed i øjeblikket, hvor der er stor forbrugerinteresse og politisk bevågenhed om økologi og bæredygtighed. Lokalt producerede og 'vilde' råvarer får også ekstra opmærksomhed via det nye nordiske køkken, som vinder frem i disse år takket være restauranter som Noma, der netop for andet år i træk er blevet kåret som verdens bedste restaurant, og madguruer som Claus Meyer. Økologisk Landsforening melder ligeledes om en fornyet interesse for traditionelle danske grøntsager, gamle kornsorter, nordiske bær samt kød og mejeriprodukter, der udmærker sig smagsmæssigt på grund af brugen af særlige dyreracer, speciel fodring eller særlige geografiske forhold. Specialfødevareproduktion fremhæves som et erhverv, hvor småøerne i særlig grad kan hævde og udnytte deres egenart. Kulinarisk oplevelsesturisme markedsføres blandt andet af Småøernes Fødevarefællesskab, hvor mikroproduktionsvirksomheder udbyder egne 18 Dansk Bygningsarv A/S

19 produkter til besøgende, ofte kombineret med en rundvisning og fortælling om vejen fra jord til bord. Eksempler på sådanne produkter er vin fra Aarø, is fra Skarø og æblemost fra Fejø. Fælles for disse virksomheder er, at de både udvikler erhverv og kulturtilbud på småøerne og på samme tid styrker øernes brand og turismepotentiale. Fuglebjerggård, Helsinge Fuglebjerggaard er både Camilla Plums og Per Kølsters private hjem og ramme om deres virksomhed. Omdrejningspunktet er, at alle gårdens produkter bliver til mad og drikke. Landbrug, butik og køkken er grundlag for at holde bagekurser, bryggerskole, ølsmagning, teambuilding, rundvisninger, kogekurser m.m. Kilde: Gårdbutikken er åben hver lørdag året rundt., ligesom der er et tilbagevendende høstmarked første weekend i september og julemarked i weekenden omkring 1. december Målgrupper Bevidste fødevareforbrugere Mad- og økoturister Individer og grupper, der søger en 'anderledes' ferie i Danmark Kunstnere og stilhedssøgende personer Indhold/aktiviteter Energidel central, men ikke det primære Økologisk landbrug og fødevarer i fokus Lærende ferie ('deltag i livet på Livø Avlsgård') Samarbejde med Småøernes Fødevarenetværk Temakurser for voksne (bage, sylte, natur mm.) Lær at finde råvarer i naturen Podwalks om spiselig natur Andre kurser med fokus på ro og fordybelse: Yoga, antistress, litteratur (samarbejde m. eksterne) Refugium i yderperioderne Valgbare 'Livø fødevarekasser' til besøgende (á la Aartiderne) 19 Dansk Bygningsarv A/S

20 3.3.5 Bud på tilhørende energiløsninger I dette koncept er ikke så stort fokus på energidelen. Der vælges en stabil og relativ billig løsning med dieselgeneratorer. Der anvendes (importeret) biodiesel/rapsolie i stedet for almindelig dieselolie, således at løsningen også i dette koncept er en VE løsning. Der suppleres i et vist omfang med øvrige VE teknologier i form af solceller, solvarme og eventuelt husstandsvindmøller. Der fokuseres i et vist omfang på el- og varmebesparelser. Der er behov for en renovering af fjernvarmenettet. Teknologierne kan således være: Dieselgenerator som kører på (importeret) biodiesel/rapsolie Supplerende VE produktion fra solceller, solvarme og eventuelt mindre husstandsvindmøller á op til 25 kw. Renovering af fjernvarmenet Et vist fokus på el- og varmebesparelser Renovering af fjernvarmenet Muligheder og udfordringer Muligheder Kulinarisk oplevelsesturisme har en høj profileringsevne og appel til turister Udvikling af nye produkter og nicher (eget mikrobryggeri, Kornets Hus på Livø mm.) Samarbejde med Småøernes Fødevarenetværk, der har udviklet et fælles logo 'Ø-specialiteter', som Livø kunne blive en del af Profilering af Livøs økologiske landbrug og landmandspar Mad events og kendte kokke på Livø TV-udsendelse 'Livø lækkerier'; fx med kendt kok, Karsten & Bente som værtspar eller naturvejleder, der viser vejen til spiselig natur ('Bonderøven' som forbillede) Udfordringer Livø Avlsgård har en relativt lille produktion, der gør det vanskeligt at få attraktive afsætningsaftaler i stand og dyrt at markedsføre produkter ift. mængden Det er usikkerrt, hvor meget landbrugsproduktionen kan udvikles med den nuværende bemanding og hvornår der skal ansættes ekstra mandskab på avlsgården Fødevarekonceptet er meget smalt og mange andre småøer og seværdigheder går efter nicheproduktion af fødevarer At gøre Livø Avlsgård til omdrejningspunkt for konceptet er et smalt og personafhængigt koncept Der skal etableres kontakt til mulige kokke og samarbejdspartnere Det ligger et stort networking- og marketingarbejde i at gøre Livø til omdrejningspunkt for en TV-udsendelse 20 Dansk Bygningsarv A/S

21 Samarbejde med Aalborg Universitet (Smag, Design og Oplevelse) samt Visit Vesthimmerland/Nordjylland (Smagen af Nordjylland) Ydersæsonerne aktiveres til refugium Der skal etableres nye samarbejdsrelationer og Livø fødevarer skal udvikles og markedsføres som nicheprodukter af høj kvalitet Målgrupper og mulige samarbejdspartnere skal lokaliseres Energidelen bliver meget nedtonet i dette koncept 21 Dansk Bygningsarv A/S

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog 2. udgave januar 2015 Vi udvikler visionen i samarbejde med Lolland Kommune, og skaber i fællesskab trygge rammer for en positiv udvikling på Askø/Lilleø Visionsgruppen

Læs mere

Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne

Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne 24. juli 2012 Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne Finansieret af Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som led i forprojektet Småøturisme: oplevelseserhverv

Læs mere

Økologiske oplevelser

Økologiske oplevelser Økologiske oplevelser Inspiration til satsning på kulinarisk økologi, fødevarer og landbrug issue, date Resumé Denne rapport præsenterer konceptet bag økologiske oplevelser; hvordan man igennem oplevelser

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013

Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Af Jesper Holm, Line Maria Bram Pedersen, Eva Diekmann og Runa Lund Sørensen GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere