MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT"

Transkript

1 15 7. oktober ÅRIGE STINA: PSYKISK SYGE UNGE FØRTIDSPENSION ELLER EJ? MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT BETTINA POST GENVALGT MEN KAMPVALG I REGION NORD 7 OPFORDRING FRA DS INDFØR FATTIGDOMS- GRÆNSE 33 EKSPERTER ADVARER PSYKISK SYGE HJÆLPES FOR SENT 21

2 AF LARS FRIIS, JOURNALIST 5 HURTIGE : PETER SOELBERG Økonomi fjerner fokus fra børnenes tarv I en ny bog fortæller seks voksne danskere om deres liv. De seks har det til fælles, at de på et tidspunkt har været anbragt på opholdsstedet Ousbjerggaard som også har stået for udgivelsen af bogen. Hvorfor udgiver I bogen nu? Vi synes, at debatten om anbringelser har taget en ubehagelig drejning, og det kan bogen forhåbentlig være med til at rette op på. Spørgsmålet om økonomi er i alt for høj grad kommet til at overtone de faglige vurderinger af barnets tarv. Hvordan kommer det til udtryk? Det gør det for eksempel ved, at vi i samtaler med sagsbehandlere om konkrete sager sagtens kan blive enige om, hvilke foranstaltninger der er mest hensigtsmæssige, men vel at mærke kun uden for referat. Når det kommer til de konkrete handleplaner, er vi i løbet af de seneste ti år kommet ind på en glidebane, hvor de økonomiske rammer i stigende grad begrænser indsatsen over for de udsatte børn. Hvorfor er det sådan? I øjeblikket ser det ud til, at folkestemningen i høj grad bygger på det, man hører om, at anbringelser koster forfærdelig mange penge. Men hver gang jeg har lejlighed til at fortælle nogen om de konkrete eksempler på svigt og om indsatsen og resultaterne efter en anbringelse, så har de stor sympati for det, der bliver gjort. Ole Pass, formand for Socialchefforeningen, har sagt, at indsatsen skal være mere fleksibel, så børn kan anbringes, når forældrene har det skidt, og komme hjem, når de har gode perioder. Hvad mener du om det forslag? Det er ikke realistisk, for et anbragt barn skal først og fremmest have ro og stabilitet. Jeg ser hellere, at man i nogle tilfælde lader barnet blive i hjemmet og tidligt sætter ind med en Peter Soelberg, stifter af opholdsstedet Ousbjerggaard i 1985 og leder frem til I dag formand for bestyrelsen for Ousbjerggaard Fonden. dagbehandling som en permanent foranstaltning. Så kan man for eksempel sikre, at barnet får en stabil hverdag, kommer i skole hver morgen og så videre, samtidig med at forældrene forpligter sig til at indgå i en behandling. Du var med til at starte Ousbjerggaard i Hvordan vurderer du udviklingen på området i de forløbne 25 år? I dag griber man i højere grad end tidligere til overfladiske løsninger, som senere fører til meget vidtrækkende foranstaltninger. Det skyldes ofte, at man har taget for meget hensyn til forældrenes retssikkerhed i forhold til barnets tarv. Og i de senere år er man også i stigende grad begyndt at benytte lægelige diagnoser som for eksempel ADHD, autisme og skizofreni. Det har i mine øjne ført til mere skematiske behandlinger, hvor man tidligere i højere grad tilpassende behandlingen efter børnenes individuelle behov. Stig Andersen: Danske børn Når tavsheden brydes, Forlaget Multe. Læs mere på FOTO: MICHAEL DAUGAARD Socialrådgiveren (ISSN ) udgives af Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Telefon Fax Ansvarshavende Bettina Post Redaktør Mette Ellegaard Journalist Susan Paulsen Journalist Birgitte Rørdam Kommunikationsmedarbejder Birgit Barfoed Grafisk Design EN:60, Forside Poul Palle Madsen Peter Skov Tryk Datagraf Auning a/s Annoncer DG Media a/s Studiestræde Kbh. K Telefon Fax Årsabonnement 650,- kr. (incl. moms) Løssalg 35,- kr. pr. nummer, plus forsendelse Socialrådgiveren udkommer 19 gange om året Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis udtryk for organisationens holdning. Kontrolleret oplag: Trykt oplag:

3 AKTUELT CITAT Kære Kommune, jeg har lavet en regnefejl i mit husholdningsbudget, så jeg bliver desværre nødt til at nedregulere min skattebetaling. Det er ikke en besparelse, det er bare en nedregulering. Bonnie Vittrup, mor til barn med infantil autisme, 22. september i Dagbladet Information som kommentar til, at Københavns Kommune nedregulerer specialpædagogikken. FØRTIDSPENSION Stina Holmgaard fik først sine diagnoser som 24-årig og søgte i årevis tilflugt fra angsten og uroen i stoffer. I dag får hun førtidspension. 16 REFORM Regeringen vil reformere førtidspensionen med stramninger over for især unge psykisk syge. DS foreslår rehabiliteringsforløb og advarer mod fokus på begrænsninger og besparelser. 18 DETTE NUMMER 2 Fem hurtige 4 Arbejdsliv 6 Kort Nyt 7 Fredsvalg: Bettina tager to år til 8 Kampvalg i Nord 10 Valg til hovedbestyrelsen: Nye ansigter 15 Tal om anbringelse 16 Mit liv kunne have været normalt 18 Skal førtidspension for unge sendes på pension? 21 Psykisk syge unge hjælpes for sent 24 Psykiske lidelser bag misbrug 26 Diagnosen banede vejen ud af mit misbrug 28 Jobcentrenes nye rolle 30 Indsigt i psykisk sygdom giver sikkerhed 33 DS vil indføre fattigdomsgrænse 34 Debat 35 Godt samarbejde om ADHD 36 DS:NU 38 DS:Region 47 DS:Kontakt 48 Leder FOR SENT Mange psykisk syge unge bliver ikke diagnosticeret i tide og udvikler et misbrug for at dæmpe uro og angst. Flere ender på førtidspension, advarer eksperter. 21 DIAGNOSER Gode familieforhold bar Per igennem opvæksten med en uopdaget ADD-sygdom og selvmedicinering med hash. Men for omsorgsvigtede børn og unge med uopdagede psykiske lidelser ser det sort ud, mener han. 26 ROLLER Jobcentrene skal spille en nøglerolle, hvis psykisk syge unge skal fra førtidspensionen til en tilværelse tættere på arbejdsmarkedet. Men det vil kræve et opgør med den nuværende måde at tænke på, mener ekspert. 28 SOCIALRÅDGIVEREN 15 I

4 ARBEJDSLIV Redigeret af Tina Juul Rasmussen, FOTO: SCANPIX Jeg er meget opmærksom på mine trælle. Jeg går rundt til alle hver dag klokken 10 og giver en krammer, et kys eller et klask i røven alt efter, hvad de er til det er alle mine bøsser, der får et klask i røven! Jeg takker dem, for jeg har jo brug for mine lønmodtagere, og en krammer er en anerkendelse af, at de gider møde op. Peter Aalbæk Jensen, direktør i filmselskabet Zentropa til Ugebrevet A4 om lønmodtagernes trællenatur Fra SiR til AMiR 1. oktober træder nye regler i kraft for det interne samarbejde om arbejdsmiljø, sikkerhedsorganisationen, på de danske arbejdspladser. I den forbindelse er hele terminologien for arbejdsmiljøarbejdet blevet moderniseret: Sikkerhedsrepræsentanten (SiR) bliver til arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) og sikkerhedsgruppen, som består af AMiR og lederen, bliver til arbejdsmiljøgruppen. Sikkerhedsorganisationen (SIO) bliver ligeledes til arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Med de nye regler sker der også ændringer af arbejdsmiljøarbejdet: Opbygningen af arbejdsmiljøuddannelsen ændres, så nye arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fremover skal deltage i en tre-dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse ved start i arbejdsmiljøorganisationen. Herefter skal arbejdsgiveren tilbyde dem to dages sup- plerende arbejdsmiljøuddannelse det første år og derefter halvanden dag om året, så længe de sidder i arbejdsmiljøorganisationen. Kravene til hvordan arbejdsmiljøsamarbejdet skal foregå forenkles. Tilrettelæggelsen af det kommende års samarbejde sker fremover på en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgivere og medarbejdere i fællesskab skal tage stilling til, hvilke arbejdsmiljøopgaver virksomheden har, og hvordan arbejdsmiljøsamarbejdet om at løse disse opgaver bedst tilrettelægges. Små virksomheder med mindre end 10 ansatte er også omfattet af kravet om en årlig arbejdsmiljødrøftelse. De nuværende detaljerede krav til opbygningen af sikkerhedsorganisationen skiftes ud med mere enkle rammer, så den enkelte virksomhed i højere grad får mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationens struktur til virksomheden. AMiR skal varetage alle sine kollegaers interesser i arbejdsmiljø- og sundhedsspørgsmål i samarbejde med tillidsrepræsentanterne og med lederne på arbejdspladsen samt, når det er nødvendigt, Arbejdstilsynet og autoriserede arbejdsmiljørådgivere. AMiRs arbejde indebærer at være med til at sikre, at arbejdspladsens fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i orden, så ingen medarbejdere mistrives eller bliver syge af deres arbejde. Det sikrer AMiR blandt andet ved at kontrollere arbejdsforholdene, deltage i forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, medvirke til arbejdet med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) og være med til at sikre, at der gives en ordentlig oplæring og instruktion i udførelsen af arbejdet. Fra stress til trivsel Få inspiration til, hvordan I på din arbejdsplads kan forebygge stress og fremme trivsel i fællesskab. Få styr på, hvad stress er og hvad trivsel er. Få et orange gummiarmbånd, en mailpakke med i alt 10 mails en hver 14. dag med forskningsbaseret viden, værktøjer og god praksis, spil StressMester, læs og skriv blogs... Det er noget af indholdet i kampagnen Fra stress til trivsel fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Målet er at udbrede viden om, hvad stress er, hvordan alvorlig stress kan forebygges, og hvordan man fremmer trivsel på arbejdspladsen. Læs mere og tilmeld dig på FOTO: SCANPIX 4 SOCIALRÅDGIVEREN 15 I 2010

5 5

6 KORT NYT Redigeret af Birgitte Rørdam, Socialrådgiver Camilla Daugaard. PRISOVERRÆKKELSE Socialrådgiver får Gadejuristens anerkendelse Gadejuristen i København et projekt, som blandt andet yder retshjælp til udsatte borgere uddelte den 10. september den nyindstiftede pris Gadejuristens anerkendelse. Modtageren var socialrådgiver Camilla Daugaard fra Rudersdal Kommune. Hun fik prisen for god sagsbehandling herunder for en hurtig og fleksibel indsats med fokus på skadesreduktion. I vores arbejde med socialt udsatte er det helt afgørende med et godt samarbejde med kommunerne. Og Camilla Daugaard har gjort dette samarbejde nemt. Hun har på fortrinlig vis løst opgaver, der til at starte med kunne synes uløselige. Det har hun gjort ud fra et indgående kendskab til lovgivningen og med stor menneskelig forståelse, sagde Marie Budtz Andersen, cand.jur. og projektmedarbejder i Gadejuristen. Camilla Daugaard, der kom til prisoverrækkelsen med tre af sine kollegaer fra Rudersdal Kommune, var beæret over anerkendelsen. Jeg er utrolig glad for prisen, både på egne vegne og på vegne af mine kollegaer, som har bakket mig op i mit arbejde med Gadejuristen. Og så er det rart, når det, vi laver som socialrådgivere, bliver påskønnet. Det gælder ikke mindst i en tid, hvor der er så meget fokus på alt det, vi ikke kan nå og ikke gør godt nok, sagde hun. NETVÆRK Unge ta r ansvar Unge fra en lang række ungdomsorganisationer også faglige har dannet netværket Unge ta r ansvar. Det sker i protest mod misforholdet mellem de store krav, ungdommen mødes med, og de ringe vilkår, unge bliver tilbudt. Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende er med i netværket, som blandt andet har fokus på de varslede SU-forringelser, arbejdsløse unge og at næsten 20 procent af en årgang ingen uddannelse får. Læs mere på FOTO: SCANPIX BARNETS REFORM Task Force tilbyder råd og vejledning Servicestyrelsen og Ankestyrelsen er gået sammen om at lave en Task Force, der tilbyder rådgivning og vejledning om Barnets Reform til landets kommuner for at understøtte implementeringen af reformen. Task Forcen tilbyder rådgivning i generelle problemstillinger, men ikke i enkeltsager, lige som man heller ikke rådgiver om, hvordan kommunerne organiserer sig bedst på området. Læs mere på UDSATTE BØRN OG UNGE Test ny vidensportal Servicestyrelsen har netop lanceret en portal, som skal formidle aktuel viden på området for udsatte børn og unge. Målet med vidensportalen, som indeholder både dansk og international viden, er at understøtte arbejdet i kommunerne. Derudover er der beskrivelser af udviklingsprojekter, statistik på området samt oplysninger om relevant lovgivning og tilbud fra leverandører. Portalen er under udvikling og bliver i første fase lanceret i en testversion, hvor brugerne opfordres til at klikke ind på vidensportal.servicestyrelsen.dk og komme med input til forbedring. 6 SOCIALRÅDGIVEREN 15 I 2010

7 VALG I DS Bettina tager to år til DS DEM OKR ATI Ingen udfordrede Bettina Post som formand for Dansk Socialrådgiverforening, så hun tager endnu to år på toppen i DS. Heller ingen krydsede klinger med næstformand Ulrik Frederiksen, ligesom regionsformændene i Syd og Øst, Anne Jørgensen og Majbrit Berlau også blev valgt ved fredsvalg. BETTINA POST FORMAND FOR DS At Dansk Socialrådgiverforening har opnået status som eksperter i socialt arbejde, er ikke tilfældigt. Det har vi arbejdet målrettet på i en årrække, blandt andet igennem udviklingen af en professionsstrategi og en meget bevidst kommunikationsstrategi. Det arbejde vil jeg fortsætte. ULRIK FREDERIKSEN NÆSTFORMAND FOR DS I efteråret rykker vi nærmere OK11, hvilket jeg har forberedt mig til. Rammerne ikke er som ved OK08, men mit mål er at få indflydelse og sikre et resultat, som vi kan være tilfredse med. Det selvom udsigten til store lønforhøjelser eller garantier for penge til Ny Løn ikke står forrest. ANNE JØRGENSEN FORMAND I REGION SYD Jeg vil medvirke til at Dansk Socialrådgiverforening fortsat skal tilbyde en professionel medlemsorganisation, der sikrer medlemmer bedre løn og ansættelsesforhold, og hvor det politiske arbejde baner vej og støtter medlemmerne, når de får brug for hjælp til problemer på arbejdspladsen. MAJBRIT BERLAU FORMAND FOR REGION ØST De næste to år er det Dansk Socialrådgiverforenings fornemmeste opgave at støtte medlemmer, der bliver berørt af nedskæringer. Både de fyringstruede, dem der skal løbe hurtigere, dem der ikke kan forsvare det faglige niveau og dem der som ledere skal gennemfører nedskæringerne. CITATERNE STAMMER FRA POLITIKERNES OPSTILLINGSGRUNDLAG, SOM KAN LÆSES I FULD LÆNGDE PÅ VALG I DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING DS skal vælge sine politikere for de næste to år. Formand, næstformand og to ud af tre regionsformænd (Øst og Syd) blev valgt ved fredsvalg. Til gengæld er der kampvalg om formandsposten i Region Nord, ligesom der er kampvalg om de øvrige pladser i hovedbestyrelsen. Vi præsenterer kandidaterne på de næste sider. På kan du læse kandidaternes fulde opstillingsgrundlag. De vælges ved urafstemning fra ca. 18. oktober til 14. november. Alle aktive medlemmer og seniormedlemmer modtager urafstemningsmaterialet i uge 41. SOCIALRÅDGIVEREN IVERE 15 I

8 VALG I DS Kampvalg i Nord I DS Region Nord træder Søren Andersen tilbage som formand efter otte år. Mads Bilstrup og Susanne Grove kæmper om at overtage pladsen. Vi bringer her deres opstillingsgrundlag. TEKST BIRGITTE RØRDAM MADS BILSTRUP Fra mit mangeårige arbejde som kommunalt ansat socialrådgiver kender jeg alt til fagets udfordringer, glæder og belastninger i dagligdagen. Samtidig har flere års fagligt arbejde som bl.a. fællestillidsmand og hovedbestyrelsesmedlem givet mig solid ballast inden for det faglige og politiske system. Jeg er med andre ord en meget erfaren kandidat, som kender organisationen, systemet og forretningsgangene i DS indefra, og personligt befinder jeg mig særdeles godt i rollen som den, der både tager ansvar, lytter, forhandler, går i dialog og påvirker de politiske beslutninger. Som regionsformand vil jeg være socialrådgivernes ansigt og politiske stemme i Region Nord. Særligt tre områder vil have min opmærksomhed: Jeg vil synlighed og dialog socialrådgiverne er vigtige medarbejdere i velfærdssamfundet. Vi skal høres og accepteres for vores faglige indsats, og politikerne skal orienteres om status for faget. Det kræver direkte dialog mellem mig og jer! Jeg vil sikre, at de valgte arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter uddannes og understøttes i deres arbejde. Vi får brug for det, når regeringens udmelding om 0-vækst nu rammer de offentlige arbejdspladser. Jeg vil gøre DS mere synlig på uddannelsesstederne og arbejdspladserne. De nyuddannede socialrådgivere skal også kende fordelene ved et medlemskab af DS. Gennem de seneste syv år har jeg været fællestillidsmand for de over 800 ansatte socialrådgivere i Århus Kommune. Jeg har siddet i regionsbestyrelsen i to år og i hovedbestyrelsen i DS ligeledes i to år. Er valgt til forhandlingsdelegationen i DS, der forhandlede den nuværende overenskomst og pt. forhandler den kommende overenskomst for socialrådgiverne. SUSANNE GROVE Jeg stiller op til posten som regionsformand i Region Nord, fordi jeg efter mange års fagpolitisk virke i DS føler mig parat til opgaven. Jeg vil derfor gerne forene arbejde med interesse. Jeg har altid haft stor respekt for nuværende formand Søren Jul Andersens arbejde. Han har lært mig meget, som jeg gerne vil føre videre. Alligevel tror jeg, jeg kan gøre en forskel. Kodeordene er for mig nærvær, faglig stolthed og samarbejde: Nærvær: Foreningen skal være nærværende for alle. Medlemmerne skal opleve, at de har gavn af deres forening og medlemskab. Økonomien skal balancere og være så god, at der fortsat kan arrangeres medlemsmøder rundt i regionen. Kendskabet til DS skal bredes ud både i Midt, Vest, Øst og Nordjylland. Bliver jeg valgt, vil jeg inden for de første 100 dage tage kontakt til alle klubber og gennem deres TR aftale et besøg. Inden der er gået et år, vil jeg have besøgt alle arbejdspladser. Medlemmernes synspunkter skal danne grundlag for den politik, der føres. Medlemmerne og medlemsservicen skal altid være i fokus. Faglig stolthed: Vi skal være stolte af vores fag, kæmpe for de svage i samfundet og markere os i den socialpolitiske debat. Vi skal fortsat kæmpe for afbureaukratisering, nedsættelse af sagstal samt forbedring af arbejdsmiljøet. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne skal styrkes. Samarbejde: Vi skal samarbejde med de andre fagforbund samt vore arbejdsgivere for at skabe gode løn og ansættelsesforhold. Desuden skal vi bevare det gode samarbejde internt i foreningen. 8 SOCIALRÅDGIVEREN 15 I 2010

9 MADS BILSTRUP Hvad er den vigtigste opgave i den kommende periode? Som kommende regionsformand mener jeg, at der er flere vigtige opgaver. Skal jeg fremhæve en, bliver det, at sikre, at socialrådgivernes faglige viden og erfaringer bliver bragt i spil, før ledelsesmæssige og politiske beslutninger bliver truffet, så vi fortsat kan være med til at præge og udvikle den socialpolitiske dagsorden. Det er især vigtigt i denne tid, hvor både kommunerne og regionerne gennemfører store sparerunder. Hvordan vil du gøre DS mere synlig på uddannelsesstederne og arbejdspladserne? Jeg vil gå i dialog med de studerende på uddannelsesstederne. Det kan for eksempel være ved at deltage i temadage eller andre arrangementer på skolerne, hvor jeg kan få lejlighed til at fortælle de studerende, hvad de får, når de er medlem af DS. Lige nu er der et generationsskifte i gang, mange nye er på vej ind, og for en stor del af dem er det ikke så naturligt at være med i en fagforening, som det var tidligere. Jeg har studerende, som ikke vidste, hvad en fagforening er. Skal vi sikre os foreningens og dermed fagets fortsatte eksistens, er det derfor vigtigt, at vi bliver synlige på skolerne og får en dialog med de studerende. SUSANNE GROVE Hvad er den vigtigste opgave i den kommende periode? I dag er der mange, der kun har begrænset viden om DS, og det vil jeg gøre noget ved. De kender Bettina Post fra pressen, de får deres fagblad, de har måske en tillidsrepræsentant og de ved, at der er en faglig konsulent, de kan kontakte, hvis de får brug for hjælp. Men de mange gode ting vi også laver som professionsstrategien, ved de fleste ikke noget om. Som regionsformand vil jeg tage kontakt til arbejdspladserne, sende nyhedsbreve ud til medlemmerne og afholde temadage i regionen for på den måde at brede kendskabet til DS ud og styrke det faglige fællesskab. Hvordan vil du styrke forholdene for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne? Det vil jeg gøre ved jævnligt at deltage i deres møder i regionen, ved at tage kontakt til dem på deres arbejdspladser og opfordre de mindre aktive til at deltage i deres netværksmøder, kurser og temadage, så alle får et tættere forhold til politikerne i regionen. Jo større kendskab de har til det politiske niveau og personerne bag, jo nemmere vil det være at bruge regionen, hvis der eksempelvis opstår faglige eller ansættelsesmæssige problemer som følge af de varslede besparelser i kommunerne. BLÅ BOG MADS BILSTRUP 46 år, gift med Jeannette sammen har vi to børn på 14 og 18 år. Uddannet fra Århus-skolen i ansat i en kontanthjælpsafdeling i Århus Kommune. Har arbejdet flere år inden for beskæftigelsesområdet. Blev valgt tillidsrepræsentant i 1997 og har siden 2003 været fuldtidsfrikøbt som fællestillidsmand i Århus Kommune. Næstformand i Århus Kommunes øverste samarbejdsudvalg (MED). Næstformand i Social- og Beskæftigelsesforvaltningens samarbejdsudvalg (MED). Har siddet i regionsbestyrelsen fra Blev I 2008 valgt ti l hovedbestyrelsen i DS. Har siddet i DS`s repræsentantskab siden BLÅ BOG SUSANNE GROVE 54 år, samlevende og bor i Skive. Jeg har tre store børn, men ingen hjemmeboende. Uddannet i Esbjerg i Jeg har en bred socialrådgiver baggrund fra kriminalforsorgen, flere kommuner, amt og nu Region Nordjyllands misbrugscenter som afdelingsleder for Team Syd i Hobro. Faglig aktiv i DS siden 1989 som TR, kreds- og hovedbestyrelsesmedlem. Jeg var medlem af hovedbestyrelsen fra Jeg har tidligere været kredsformand. I Region Nord har jeg tidligere været intern kritisk revisor og siden 2002 været repræsentant. Bestyrelsesmedlem i PKA, LBR-medlem i Morsø Kommune udpeget af FTF og bestyrelsesmedlem i Alkoholfaggruppen. SOCIALRÅDGIVEREN 15 I

10 HOVEDBESTYRELSEN: Nye ansigter melder sig Der er kampvalg til de syv øvrige poster i hovedbestyrelsen, hvor ni kandidater stiller op. NY TRINE QUIST I mit arbejdsliv som kommunalt ansat socialrådgiver og et snart fire-årigt virke som fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Århus Kommune, har jeg fået indblik i og står til dagligt tæt på mange forskellige aspekter af det sociale arbejde og socialrådgivernes arbejdsvilkår bredt set. I tider med nulvækst på budgetterne og medfølgende store besparelser på det sociale område i både kommuner og regioner, synes jeg, at vi som fagforening har flere vigtige opgaver. Færre hænder og ressourcer til at løfte opgaverne, skaber større arbejdspres og dårligere arbejdsmiljø for socialrådgiverne. Kvindelige socialrådgivere ligger på en kedelig top fem over de faggrupper, der oftest anmelder stress, depression eller angst som en arbejdsskade. En udvikling som vi må tage meget alvorligt vi må have en særlig opmærksomhed på arbejdsmiljøet samt indsatser, der kan påvirke dette positivt. For mig er det også vigtigt, at DS som fagforening ikke bare blander sig i debatten om forringelserne i den offentlige sektor og i det sociale arbejde, men også tør tage teten i diskussionen om, hvordan vi udfører socialt arbejde i dag og skal udføre det i fremtiden. Jeg har et stort fokus på udviklingen af faget, samt på den politik, der sætter rammerne for den socialfaglige indsats og dermed vores arbejde. Jeg kan tilføre hovedbestyrelsen min brede viden og erfaring, samt et stort engagement i det politiske arbejde. En stemme på mig er en stemme for fortsat udvikling af vores fag og vores fagforening. GENOPSTILLER SUSANNE LYNGSØ Hvis jeg bliver genvalgt til DS s hovedbestyrelse vil mine pejlemærker være: Strategien for DS Arbejdsmiljøet Socialfagligheden Socialpolitikken Det internationale arbejde DS skal rumme alle socialrådgivere. Uanset ansættelsesformer, uddannelsesniveauer og politiske holdninger. Derfor skal organisationen være gearet til at servicere alle typer af medlemsgrupper og have et klart socialpolitisk fokus ikke partipolitisk. Kvindelige socialrådgivere er nu i top 5 med hensyn til at anmelde arbejdsbetingede psykiske sygdomme til arbejdsskadesstyrelsen. Sygemeldingerne har store menneskelige og økonomiske konsekvenser, for socialrådgiverne og for de borgere, der er afhængige af systemet. DS skal sætte fokus på, at man forebygger stress og følgesygdommene ved at sikre rimelige økonomiske vilkår, kompetent ledelse og faglig udvikling. Socialfagligheden er under stort pres af den offentlige økonomi, og der er mere end nogen sinde brug for, at DS sætter fokus på, hvordan vi får de faglige hensyn øverst på listen over prioriteringerne i det sociale arbejde. DS er en aktør, der lyttes til. Vi skal blive ved med at tale højt om konsekvenserne af den skævvridende socialpolitik, og sætte dagsordenen for andre og bedre måder at gøre tingene på. Globaliseringen er kommet for at blive, og vi kan ikke melde os ud. DS skal have en skarpere prioritering i det internationale arbejde og skabe konkrete resultater, der kan formidles til medlemmerne. BLÅ BOG TRINE QUIST 37 år, bosat i Århus sammen med min datter på syv år. Uddannet fra DSH-Århus i 2000 Master i Interkulturelt arbejde og konflikt management fra Alice-Salomon-Fachhochschule, Berlin 2003 Har arbejdet som socialrådgiver i både Tyskland og Danmark Valgt som fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Århus Kommune i Fra 2006 medlem af Region Nords bestyrelse og i DS repræsentantskab Konstitueret regionsformand i Region Nord i XXXXXXX? BLÅ BOG SUSANNE LYNGSØ 50 år, bor i Århus og har to børn på 16 og 27 år. Uddannet i 1986 Senere efteruddannet som organisationspsykolog. Arbejdet som bl.a. sagsbehandler, misbrugsbehandler, sekretariatsleder og arbejdsmiljøkonsulent. Selvstændig siden 2004 med opgaver som bl.a. brevkasseredaktør og personaletræner. Pt. optaget af at udvikle nye dialogredskaber til socialarbejdere. Medlem af Region Nords bestyrelse og DS hovedbestyrelse siden SOCIALRÅDGIVEREN 15 I 2010

11 NY RASMUS BALSLEV DS er kommet langt de senere år hvad angår offentlig bevågenhed, og skal fortsat være dagsordensættende i social- og beskæftigelsespolitiske spørgsmål. Selv er jeg fagligt engageret og velfunderet, og jeg mener at kunne bidrage til DS politiske udspil omkring forholdene for de socialt udsatte og arbejdet hermed. Når jeg stiller op til hovedbestyrelsen (HB) er det primært fordi jeg mener, der er potentiale for forbedringer på DS indre linjer. Jeg ønsker at fremme yderligere investeringer i arbejdet med at skabe fagligt sammenhold og fagpolitisk engagement nedefra på uddannelsesstederne og arbejdspladserne. Grunduddannelse og rekruttering: Erfaringerne fra mit engagement i studenterorganisationen SDS vil jeg i HB bruge til at sætte fortsat fokus på socialrådgiveruddannelsen, de studerendes vilkår og medlemsrekruttering. Det skal sikre et fremtidigt højt medlemstal og fødekæden af fagpolitisk aktive to forudsætninger for en stærk fagforening. Flere TR og bedre TR-forhold: Der er stadig alt for mange socialrådgiverarbejdspladser, der mangler tillidsrepræsentanter (TR). Mit mål er, at DS får større indflydelse på TR-vilkårene, og at medlemmerne ikke er i tvivl om de fordele, der er ved at vælge og være TR. Som TR ser jeg udveksling med TR-kollegaer samt regelmæssig opkvalificering som afgørende for udviklingen af det gode TR-arbejde, og mulighederne for dette skal sikres. Nærværende fagforening: Ønsket om et DS, som medlemmerne kan forholde sig til og finder vedkommende, kræver iværksættelse af flere og bedre initiativer omkring medlemsfordele og -service. På det faglige område ser jeg et stort potentiale for dette gennem en styrkelse af faggrupperne. NY LOUISE KRISTIANSEN Jeg vil kæmpe for, at faglig stolthed og kvalitet i socialt arbejde kommer tilbage på dagsordnen. Vi skal i samarbejde flytte fokus fra unødvendig dokumentation for at satse på kvalitet i det sociale arbejde, så der eksempelvis med lavere sagstal, kan udføres et forsvarligt stykke arbejde. Vi har alle som socialrådgivere en uundværlig rolle. Vi er en unik fagprofession, som må træde frem og fortælle gode historier om, hvad vi gør, som ikke kan eller skal udføres af andre faggrupper uden socialfaglig baggrund. Hvis vi som faggruppe ikke skal overrumples af virkningsløs forskning og kassetænkning, er vi nødt til at videreuddanne os inden for det sociale arbejde, så vi kan bringe den nyeste viden om det sociale arbejdes metoder ind i det daglige sociale arbejde. Omsorgsdage og ligestilling: Jeg mener at omsorgsdage skal gøres personlige. De skal ikke være afhængige af civilstand i kraft af børn eller alder. Der skal være ligestilling i forhold til omsorgsdage, da alle socialrådgivere ikke nødvendigvis vælger at få børn eller kan få det. De socialrådgivere der ikke har det, har ligeså stort behov for en lovlig fridag uden at skulle forklare fraværet med sygdom eller fleks. Sikkerhed i ansættelsen: Det er en udsat position at være offentligt ansat, og det bliver ikke lettere med regeringens genoprettelsespakke. Kommunerne står overfor mange udfordringer og serviceforringelser i fremtiden. Derfor er det for mig et oplagt indsatsområde at kæmpe for, at socialrådgiverne har mere tryghed i ansættelsen. Der er ikke længere den samme sikkerhed i en ansættelse det er nemt at afskedige personale og vi har desværre set massefyringer i kommunerne. Sammenholdt med at regeringen har sat dagpengeperioden ned fra fire år til to år, er det derfor vigtigt at få ændret opsigelsesvarslet for socialrådgiverne. BLÅ BOG RASMUS BALSLEV 28 år Uddannet fra København Under uddannelsen var jeg aktiv i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS). Næstformand i SDS Repræsenterede de studerende i DS hoved bestyrelse. Sagsbehandler i Københavns Kommunes socialforvaltning i en enhed for udsatte voksne, typisk psykisk syge og/eller misbrugere. Tillidsrepræsentant siden november BLÅ BOG LOUISE KRISTIANSEN 30 år Uddannet i Arbejdet på børne- og ungeområdet siden. Tillidsrepræsentant og suppleant for fællestillidsrepræsentanten. Medlem af Rådhus-MED og Sektor-MED. I gang med kandidat i sociale arbejde, som forventes afsluttet sommeren SOCIALRÅDGIVEREN 15 I

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant AMiR og arbejdsmiljøet December 2013 Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant Indhold Velkommen AMiRs rettigheder 3 AMiRs opgaver, ansvar og pligter 4 DS støtter AMiR 5 Samarbejde med TR 7 Arbejdsmiljøarbejdets

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere