MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT"

Transkript

1 15 7. oktober ÅRIGE STINA: PSYKISK SYGE UNGE FØRTIDSPENSION ELLER EJ? MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT BETTINA POST GENVALGT MEN KAMPVALG I REGION NORD 7 OPFORDRING FRA DS INDFØR FATTIGDOMS- GRÆNSE 33 EKSPERTER ADVARER PSYKISK SYGE HJÆLPES FOR SENT 21

2 AF LARS FRIIS, JOURNALIST 5 HURTIGE : PETER SOELBERG Økonomi fjerner fokus fra børnenes tarv I en ny bog fortæller seks voksne danskere om deres liv. De seks har det til fælles, at de på et tidspunkt har været anbragt på opholdsstedet Ousbjerggaard som også har stået for udgivelsen af bogen. Hvorfor udgiver I bogen nu? Vi synes, at debatten om anbringelser har taget en ubehagelig drejning, og det kan bogen forhåbentlig være med til at rette op på. Spørgsmålet om økonomi er i alt for høj grad kommet til at overtone de faglige vurderinger af barnets tarv. Hvordan kommer det til udtryk? Det gør det for eksempel ved, at vi i samtaler med sagsbehandlere om konkrete sager sagtens kan blive enige om, hvilke foranstaltninger der er mest hensigtsmæssige, men vel at mærke kun uden for referat. Når det kommer til de konkrete handleplaner, er vi i løbet af de seneste ti år kommet ind på en glidebane, hvor de økonomiske rammer i stigende grad begrænser indsatsen over for de udsatte børn. Hvorfor er det sådan? I øjeblikket ser det ud til, at folkestemningen i høj grad bygger på det, man hører om, at anbringelser koster forfærdelig mange penge. Men hver gang jeg har lejlighed til at fortælle nogen om de konkrete eksempler på svigt og om indsatsen og resultaterne efter en anbringelse, så har de stor sympati for det, der bliver gjort. Ole Pass, formand for Socialchefforeningen, har sagt, at indsatsen skal være mere fleksibel, så børn kan anbringes, når forældrene har det skidt, og komme hjem, når de har gode perioder. Hvad mener du om det forslag? Det er ikke realistisk, for et anbragt barn skal først og fremmest have ro og stabilitet. Jeg ser hellere, at man i nogle tilfælde lader barnet blive i hjemmet og tidligt sætter ind med en Peter Soelberg, stifter af opholdsstedet Ousbjerggaard i 1985 og leder frem til I dag formand for bestyrelsen for Ousbjerggaard Fonden. dagbehandling som en permanent foranstaltning. Så kan man for eksempel sikre, at barnet får en stabil hverdag, kommer i skole hver morgen og så videre, samtidig med at forældrene forpligter sig til at indgå i en behandling. Du var med til at starte Ousbjerggaard i Hvordan vurderer du udviklingen på området i de forløbne 25 år? I dag griber man i højere grad end tidligere til overfladiske løsninger, som senere fører til meget vidtrækkende foranstaltninger. Det skyldes ofte, at man har taget for meget hensyn til forældrenes retssikkerhed i forhold til barnets tarv. Og i de senere år er man også i stigende grad begyndt at benytte lægelige diagnoser som for eksempel ADHD, autisme og skizofreni. Det har i mine øjne ført til mere skematiske behandlinger, hvor man tidligere i højere grad tilpassende behandlingen efter børnenes individuelle behov. Stig Andersen: Danske børn Når tavsheden brydes, Forlaget Multe. Læs mere på FOTO: MICHAEL DAUGAARD Socialrådgiveren (ISSN ) udgives af Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Telefon Fax Ansvarshavende Bettina Post Redaktør Mette Ellegaard Journalist Susan Paulsen Journalist Birgitte Rørdam Kommunikationsmedarbejder Birgit Barfoed Grafisk Design EN:60, Forside Poul Palle Madsen Peter Skov Tryk Datagraf Auning a/s Annoncer DG Media a/s Studiestræde Kbh. K Telefon Fax Årsabonnement 650,- kr. (incl. moms) Løssalg 35,- kr. pr. nummer, plus forsendelse Socialrådgiveren udkommer 19 gange om året Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis udtryk for organisationens holdning. Kontrolleret oplag: Trykt oplag:

3 AKTUELT CITAT Kære Kommune, jeg har lavet en regnefejl i mit husholdningsbudget, så jeg bliver desværre nødt til at nedregulere min skattebetaling. Det er ikke en besparelse, det er bare en nedregulering. Bonnie Vittrup, mor til barn med infantil autisme, 22. september i Dagbladet Information som kommentar til, at Københavns Kommune nedregulerer specialpædagogikken. FØRTIDSPENSION Stina Holmgaard fik først sine diagnoser som 24-årig og søgte i årevis tilflugt fra angsten og uroen i stoffer. I dag får hun førtidspension. 16 REFORM Regeringen vil reformere førtidspensionen med stramninger over for især unge psykisk syge. DS foreslår rehabiliteringsforløb og advarer mod fokus på begrænsninger og besparelser. 18 DETTE NUMMER 2 Fem hurtige 4 Arbejdsliv 6 Kort Nyt 7 Fredsvalg: Bettina tager to år til 8 Kampvalg i Nord 10 Valg til hovedbestyrelsen: Nye ansigter 15 Tal om anbringelse 16 Mit liv kunne have været normalt 18 Skal førtidspension for unge sendes på pension? 21 Psykisk syge unge hjælpes for sent 24 Psykiske lidelser bag misbrug 26 Diagnosen banede vejen ud af mit misbrug 28 Jobcentrenes nye rolle 30 Indsigt i psykisk sygdom giver sikkerhed 33 DS vil indføre fattigdomsgrænse 34 Debat 35 Godt samarbejde om ADHD 36 DS:NU 38 DS:Region 47 DS:Kontakt 48 Leder FOR SENT Mange psykisk syge unge bliver ikke diagnosticeret i tide og udvikler et misbrug for at dæmpe uro og angst. Flere ender på førtidspension, advarer eksperter. 21 DIAGNOSER Gode familieforhold bar Per igennem opvæksten med en uopdaget ADD-sygdom og selvmedicinering med hash. Men for omsorgsvigtede børn og unge med uopdagede psykiske lidelser ser det sort ud, mener han. 26 ROLLER Jobcentrene skal spille en nøglerolle, hvis psykisk syge unge skal fra førtidspensionen til en tilværelse tættere på arbejdsmarkedet. Men det vil kræve et opgør med den nuværende måde at tænke på, mener ekspert. 28 SOCIALRÅDGIVEREN 15 I

4 ARBEJDSLIV Redigeret af Tina Juul Rasmussen, FOTO: SCANPIX Jeg er meget opmærksom på mine trælle. Jeg går rundt til alle hver dag klokken 10 og giver en krammer, et kys eller et klask i røven alt efter, hvad de er til det er alle mine bøsser, der får et klask i røven! Jeg takker dem, for jeg har jo brug for mine lønmodtagere, og en krammer er en anerkendelse af, at de gider møde op. Peter Aalbæk Jensen, direktør i filmselskabet Zentropa til Ugebrevet A4 om lønmodtagernes trællenatur Fra SiR til AMiR 1. oktober træder nye regler i kraft for det interne samarbejde om arbejdsmiljø, sikkerhedsorganisationen, på de danske arbejdspladser. I den forbindelse er hele terminologien for arbejdsmiljøarbejdet blevet moderniseret: Sikkerhedsrepræsentanten (SiR) bliver til arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) og sikkerhedsgruppen, som består af AMiR og lederen, bliver til arbejdsmiljøgruppen. Sikkerhedsorganisationen (SIO) bliver ligeledes til arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Med de nye regler sker der også ændringer af arbejdsmiljøarbejdet: Opbygningen af arbejdsmiljøuddannelsen ændres, så nye arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fremover skal deltage i en tre-dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse ved start i arbejdsmiljøorganisationen. Herefter skal arbejdsgiveren tilbyde dem to dages sup- plerende arbejdsmiljøuddannelse det første år og derefter halvanden dag om året, så længe de sidder i arbejdsmiljøorganisationen. Kravene til hvordan arbejdsmiljøsamarbejdet skal foregå forenkles. Tilrettelæggelsen af det kommende års samarbejde sker fremover på en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgivere og medarbejdere i fællesskab skal tage stilling til, hvilke arbejdsmiljøopgaver virksomheden har, og hvordan arbejdsmiljøsamarbejdet om at løse disse opgaver bedst tilrettelægges. Små virksomheder med mindre end 10 ansatte er også omfattet af kravet om en årlig arbejdsmiljødrøftelse. De nuværende detaljerede krav til opbygningen af sikkerhedsorganisationen skiftes ud med mere enkle rammer, så den enkelte virksomhed i højere grad får mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationens struktur til virksomheden. AMiR skal varetage alle sine kollegaers interesser i arbejdsmiljø- og sundhedsspørgsmål i samarbejde med tillidsrepræsentanterne og med lederne på arbejdspladsen samt, når det er nødvendigt, Arbejdstilsynet og autoriserede arbejdsmiljørådgivere. AMiRs arbejde indebærer at være med til at sikre, at arbejdspladsens fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i orden, så ingen medarbejdere mistrives eller bliver syge af deres arbejde. Det sikrer AMiR blandt andet ved at kontrollere arbejdsforholdene, deltage i forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, medvirke til arbejdet med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) og være med til at sikre, at der gives en ordentlig oplæring og instruktion i udførelsen af arbejdet. Fra stress til trivsel Få inspiration til, hvordan I på din arbejdsplads kan forebygge stress og fremme trivsel i fællesskab. Få styr på, hvad stress er og hvad trivsel er. Få et orange gummiarmbånd, en mailpakke med i alt 10 mails en hver 14. dag med forskningsbaseret viden, værktøjer og god praksis, spil StressMester, læs og skriv blogs... Det er noget af indholdet i kampagnen Fra stress til trivsel fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Målet er at udbrede viden om, hvad stress er, hvordan alvorlig stress kan forebygges, og hvordan man fremmer trivsel på arbejdspladsen. Læs mere og tilmeld dig på FOTO: SCANPIX 4 SOCIALRÅDGIVEREN 15 I 2010

5 5

6 KORT NYT Redigeret af Birgitte Rørdam, Socialrådgiver Camilla Daugaard. PRISOVERRÆKKELSE Socialrådgiver får Gadejuristens anerkendelse Gadejuristen i København et projekt, som blandt andet yder retshjælp til udsatte borgere uddelte den 10. september den nyindstiftede pris Gadejuristens anerkendelse. Modtageren var socialrådgiver Camilla Daugaard fra Rudersdal Kommune. Hun fik prisen for god sagsbehandling herunder for en hurtig og fleksibel indsats med fokus på skadesreduktion. I vores arbejde med socialt udsatte er det helt afgørende med et godt samarbejde med kommunerne. Og Camilla Daugaard har gjort dette samarbejde nemt. Hun har på fortrinlig vis løst opgaver, der til at starte med kunne synes uløselige. Det har hun gjort ud fra et indgående kendskab til lovgivningen og med stor menneskelig forståelse, sagde Marie Budtz Andersen, cand.jur. og projektmedarbejder i Gadejuristen. Camilla Daugaard, der kom til prisoverrækkelsen med tre af sine kollegaer fra Rudersdal Kommune, var beæret over anerkendelsen. Jeg er utrolig glad for prisen, både på egne vegne og på vegne af mine kollegaer, som har bakket mig op i mit arbejde med Gadejuristen. Og så er det rart, når det, vi laver som socialrådgivere, bliver påskønnet. Det gælder ikke mindst i en tid, hvor der er så meget fokus på alt det, vi ikke kan nå og ikke gør godt nok, sagde hun. NETVÆRK Unge ta r ansvar Unge fra en lang række ungdomsorganisationer også faglige har dannet netværket Unge ta r ansvar. Det sker i protest mod misforholdet mellem de store krav, ungdommen mødes med, og de ringe vilkår, unge bliver tilbudt. Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende er med i netværket, som blandt andet har fokus på de varslede SU-forringelser, arbejdsløse unge og at næsten 20 procent af en årgang ingen uddannelse får. Læs mere på FOTO: SCANPIX BARNETS REFORM Task Force tilbyder råd og vejledning Servicestyrelsen og Ankestyrelsen er gået sammen om at lave en Task Force, der tilbyder rådgivning og vejledning om Barnets Reform til landets kommuner for at understøtte implementeringen af reformen. Task Forcen tilbyder rådgivning i generelle problemstillinger, men ikke i enkeltsager, lige som man heller ikke rådgiver om, hvordan kommunerne organiserer sig bedst på området. Læs mere på UDSATTE BØRN OG UNGE Test ny vidensportal Servicestyrelsen har netop lanceret en portal, som skal formidle aktuel viden på området for udsatte børn og unge. Målet med vidensportalen, som indeholder både dansk og international viden, er at understøtte arbejdet i kommunerne. Derudover er der beskrivelser af udviklingsprojekter, statistik på området samt oplysninger om relevant lovgivning og tilbud fra leverandører. Portalen er under udvikling og bliver i første fase lanceret i en testversion, hvor brugerne opfordres til at klikke ind på vidensportal.servicestyrelsen.dk og komme med input til forbedring. 6 SOCIALRÅDGIVEREN 15 I 2010

7 VALG I DS Bettina tager to år til DS DEM OKR ATI Ingen udfordrede Bettina Post som formand for Dansk Socialrådgiverforening, så hun tager endnu to år på toppen i DS. Heller ingen krydsede klinger med næstformand Ulrik Frederiksen, ligesom regionsformændene i Syd og Øst, Anne Jørgensen og Majbrit Berlau også blev valgt ved fredsvalg. BETTINA POST FORMAND FOR DS At Dansk Socialrådgiverforening har opnået status som eksperter i socialt arbejde, er ikke tilfældigt. Det har vi arbejdet målrettet på i en årrække, blandt andet igennem udviklingen af en professionsstrategi og en meget bevidst kommunikationsstrategi. Det arbejde vil jeg fortsætte. ULRIK FREDERIKSEN NÆSTFORMAND FOR DS I efteråret rykker vi nærmere OK11, hvilket jeg har forberedt mig til. Rammerne ikke er som ved OK08, men mit mål er at få indflydelse og sikre et resultat, som vi kan være tilfredse med. Det selvom udsigten til store lønforhøjelser eller garantier for penge til Ny Løn ikke står forrest. ANNE JØRGENSEN FORMAND I REGION SYD Jeg vil medvirke til at Dansk Socialrådgiverforening fortsat skal tilbyde en professionel medlemsorganisation, der sikrer medlemmer bedre løn og ansættelsesforhold, og hvor det politiske arbejde baner vej og støtter medlemmerne, når de får brug for hjælp til problemer på arbejdspladsen. MAJBRIT BERLAU FORMAND FOR REGION ØST De næste to år er det Dansk Socialrådgiverforenings fornemmeste opgave at støtte medlemmer, der bliver berørt af nedskæringer. Både de fyringstruede, dem der skal løbe hurtigere, dem der ikke kan forsvare det faglige niveau og dem der som ledere skal gennemfører nedskæringerne. CITATERNE STAMMER FRA POLITIKERNES OPSTILLINGSGRUNDLAG, SOM KAN LÆSES I FULD LÆNGDE PÅ VALG I DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING DS skal vælge sine politikere for de næste to år. Formand, næstformand og to ud af tre regionsformænd (Øst og Syd) blev valgt ved fredsvalg. Til gengæld er der kampvalg om formandsposten i Region Nord, ligesom der er kampvalg om de øvrige pladser i hovedbestyrelsen. Vi præsenterer kandidaterne på de næste sider. På kan du læse kandidaternes fulde opstillingsgrundlag. De vælges ved urafstemning fra ca. 18. oktober til 14. november. Alle aktive medlemmer og seniormedlemmer modtager urafstemningsmaterialet i uge 41. SOCIALRÅDGIVEREN IVERE 15 I

8 VALG I DS Kampvalg i Nord I DS Region Nord træder Søren Andersen tilbage som formand efter otte år. Mads Bilstrup og Susanne Grove kæmper om at overtage pladsen. Vi bringer her deres opstillingsgrundlag. TEKST BIRGITTE RØRDAM MADS BILSTRUP Fra mit mangeårige arbejde som kommunalt ansat socialrådgiver kender jeg alt til fagets udfordringer, glæder og belastninger i dagligdagen. Samtidig har flere års fagligt arbejde som bl.a. fællestillidsmand og hovedbestyrelsesmedlem givet mig solid ballast inden for det faglige og politiske system. Jeg er med andre ord en meget erfaren kandidat, som kender organisationen, systemet og forretningsgangene i DS indefra, og personligt befinder jeg mig særdeles godt i rollen som den, der både tager ansvar, lytter, forhandler, går i dialog og påvirker de politiske beslutninger. Som regionsformand vil jeg være socialrådgivernes ansigt og politiske stemme i Region Nord. Særligt tre områder vil have min opmærksomhed: Jeg vil synlighed og dialog socialrådgiverne er vigtige medarbejdere i velfærdssamfundet. Vi skal høres og accepteres for vores faglige indsats, og politikerne skal orienteres om status for faget. Det kræver direkte dialog mellem mig og jer! Jeg vil sikre, at de valgte arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter uddannes og understøttes i deres arbejde. Vi får brug for det, når regeringens udmelding om 0-vækst nu rammer de offentlige arbejdspladser. Jeg vil gøre DS mere synlig på uddannelsesstederne og arbejdspladserne. De nyuddannede socialrådgivere skal også kende fordelene ved et medlemskab af DS. Gennem de seneste syv år har jeg været fællestillidsmand for de over 800 ansatte socialrådgivere i Århus Kommune. Jeg har siddet i regionsbestyrelsen i to år og i hovedbestyrelsen i DS ligeledes i to år. Er valgt til forhandlingsdelegationen i DS, der forhandlede den nuværende overenskomst og pt. forhandler den kommende overenskomst for socialrådgiverne. SUSANNE GROVE Jeg stiller op til posten som regionsformand i Region Nord, fordi jeg efter mange års fagpolitisk virke i DS føler mig parat til opgaven. Jeg vil derfor gerne forene arbejde med interesse. Jeg har altid haft stor respekt for nuværende formand Søren Jul Andersens arbejde. Han har lært mig meget, som jeg gerne vil føre videre. Alligevel tror jeg, jeg kan gøre en forskel. Kodeordene er for mig nærvær, faglig stolthed og samarbejde: Nærvær: Foreningen skal være nærværende for alle. Medlemmerne skal opleve, at de har gavn af deres forening og medlemskab. Økonomien skal balancere og være så god, at der fortsat kan arrangeres medlemsmøder rundt i regionen. Kendskabet til DS skal bredes ud både i Midt, Vest, Øst og Nordjylland. Bliver jeg valgt, vil jeg inden for de første 100 dage tage kontakt til alle klubber og gennem deres TR aftale et besøg. Inden der er gået et år, vil jeg have besøgt alle arbejdspladser. Medlemmernes synspunkter skal danne grundlag for den politik, der føres. Medlemmerne og medlemsservicen skal altid være i fokus. Faglig stolthed: Vi skal være stolte af vores fag, kæmpe for de svage i samfundet og markere os i den socialpolitiske debat. Vi skal fortsat kæmpe for afbureaukratisering, nedsættelse af sagstal samt forbedring af arbejdsmiljøet. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne skal styrkes. Samarbejde: Vi skal samarbejde med de andre fagforbund samt vore arbejdsgivere for at skabe gode løn og ansættelsesforhold. Desuden skal vi bevare det gode samarbejde internt i foreningen. 8 SOCIALRÅDGIVEREN 15 I 2010

9 MADS BILSTRUP Hvad er den vigtigste opgave i den kommende periode? Som kommende regionsformand mener jeg, at der er flere vigtige opgaver. Skal jeg fremhæve en, bliver det, at sikre, at socialrådgivernes faglige viden og erfaringer bliver bragt i spil, før ledelsesmæssige og politiske beslutninger bliver truffet, så vi fortsat kan være med til at præge og udvikle den socialpolitiske dagsorden. Det er især vigtigt i denne tid, hvor både kommunerne og regionerne gennemfører store sparerunder. Hvordan vil du gøre DS mere synlig på uddannelsesstederne og arbejdspladserne? Jeg vil gå i dialog med de studerende på uddannelsesstederne. Det kan for eksempel være ved at deltage i temadage eller andre arrangementer på skolerne, hvor jeg kan få lejlighed til at fortælle de studerende, hvad de får, når de er medlem af DS. Lige nu er der et generationsskifte i gang, mange nye er på vej ind, og for en stor del af dem er det ikke så naturligt at være med i en fagforening, som det var tidligere. Jeg har studerende, som ikke vidste, hvad en fagforening er. Skal vi sikre os foreningens og dermed fagets fortsatte eksistens, er det derfor vigtigt, at vi bliver synlige på skolerne og får en dialog med de studerende. SUSANNE GROVE Hvad er den vigtigste opgave i den kommende periode? I dag er der mange, der kun har begrænset viden om DS, og det vil jeg gøre noget ved. De kender Bettina Post fra pressen, de får deres fagblad, de har måske en tillidsrepræsentant og de ved, at der er en faglig konsulent, de kan kontakte, hvis de får brug for hjælp. Men de mange gode ting vi også laver som professionsstrategien, ved de fleste ikke noget om. Som regionsformand vil jeg tage kontakt til arbejdspladserne, sende nyhedsbreve ud til medlemmerne og afholde temadage i regionen for på den måde at brede kendskabet til DS ud og styrke det faglige fællesskab. Hvordan vil du styrke forholdene for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne? Det vil jeg gøre ved jævnligt at deltage i deres møder i regionen, ved at tage kontakt til dem på deres arbejdspladser og opfordre de mindre aktive til at deltage i deres netværksmøder, kurser og temadage, så alle får et tættere forhold til politikerne i regionen. Jo større kendskab de har til det politiske niveau og personerne bag, jo nemmere vil det være at bruge regionen, hvis der eksempelvis opstår faglige eller ansættelsesmæssige problemer som følge af de varslede besparelser i kommunerne. BLÅ BOG MADS BILSTRUP 46 år, gift med Jeannette sammen har vi to børn på 14 og 18 år. Uddannet fra Århus-skolen i ansat i en kontanthjælpsafdeling i Århus Kommune. Har arbejdet flere år inden for beskæftigelsesområdet. Blev valgt tillidsrepræsentant i 1997 og har siden 2003 været fuldtidsfrikøbt som fællestillidsmand i Århus Kommune. Næstformand i Århus Kommunes øverste samarbejdsudvalg (MED). Næstformand i Social- og Beskæftigelsesforvaltningens samarbejdsudvalg (MED). Har siddet i regionsbestyrelsen fra Blev I 2008 valgt ti l hovedbestyrelsen i DS. Har siddet i DS`s repræsentantskab siden BLÅ BOG SUSANNE GROVE 54 år, samlevende og bor i Skive. Jeg har tre store børn, men ingen hjemmeboende. Uddannet i Esbjerg i Jeg har en bred socialrådgiver baggrund fra kriminalforsorgen, flere kommuner, amt og nu Region Nordjyllands misbrugscenter som afdelingsleder for Team Syd i Hobro. Faglig aktiv i DS siden 1989 som TR, kreds- og hovedbestyrelsesmedlem. Jeg var medlem af hovedbestyrelsen fra Jeg har tidligere været kredsformand. I Region Nord har jeg tidligere været intern kritisk revisor og siden 2002 været repræsentant. Bestyrelsesmedlem i PKA, LBR-medlem i Morsø Kommune udpeget af FTF og bestyrelsesmedlem i Alkoholfaggruppen. SOCIALRÅDGIVEREN 15 I

10 HOVEDBESTYRELSEN: Nye ansigter melder sig Der er kampvalg til de syv øvrige poster i hovedbestyrelsen, hvor ni kandidater stiller op. NY TRINE QUIST I mit arbejdsliv som kommunalt ansat socialrådgiver og et snart fire-årigt virke som fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Århus Kommune, har jeg fået indblik i og står til dagligt tæt på mange forskellige aspekter af det sociale arbejde og socialrådgivernes arbejdsvilkår bredt set. I tider med nulvækst på budgetterne og medfølgende store besparelser på det sociale område i både kommuner og regioner, synes jeg, at vi som fagforening har flere vigtige opgaver. Færre hænder og ressourcer til at løfte opgaverne, skaber større arbejdspres og dårligere arbejdsmiljø for socialrådgiverne. Kvindelige socialrådgivere ligger på en kedelig top fem over de faggrupper, der oftest anmelder stress, depression eller angst som en arbejdsskade. En udvikling som vi må tage meget alvorligt vi må have en særlig opmærksomhed på arbejdsmiljøet samt indsatser, der kan påvirke dette positivt. For mig er det også vigtigt, at DS som fagforening ikke bare blander sig i debatten om forringelserne i den offentlige sektor og i det sociale arbejde, men også tør tage teten i diskussionen om, hvordan vi udfører socialt arbejde i dag og skal udføre det i fremtiden. Jeg har et stort fokus på udviklingen af faget, samt på den politik, der sætter rammerne for den socialfaglige indsats og dermed vores arbejde. Jeg kan tilføre hovedbestyrelsen min brede viden og erfaring, samt et stort engagement i det politiske arbejde. En stemme på mig er en stemme for fortsat udvikling af vores fag og vores fagforening. GENOPSTILLER SUSANNE LYNGSØ Hvis jeg bliver genvalgt til DS s hovedbestyrelse vil mine pejlemærker være: Strategien for DS Arbejdsmiljøet Socialfagligheden Socialpolitikken Det internationale arbejde DS skal rumme alle socialrådgivere. Uanset ansættelsesformer, uddannelsesniveauer og politiske holdninger. Derfor skal organisationen være gearet til at servicere alle typer af medlemsgrupper og have et klart socialpolitisk fokus ikke partipolitisk. Kvindelige socialrådgivere er nu i top 5 med hensyn til at anmelde arbejdsbetingede psykiske sygdomme til arbejdsskadesstyrelsen. Sygemeldingerne har store menneskelige og økonomiske konsekvenser, for socialrådgiverne og for de borgere, der er afhængige af systemet. DS skal sætte fokus på, at man forebygger stress og følgesygdommene ved at sikre rimelige økonomiske vilkår, kompetent ledelse og faglig udvikling. Socialfagligheden er under stort pres af den offentlige økonomi, og der er mere end nogen sinde brug for, at DS sætter fokus på, hvordan vi får de faglige hensyn øverst på listen over prioriteringerne i det sociale arbejde. DS er en aktør, der lyttes til. Vi skal blive ved med at tale højt om konsekvenserne af den skævvridende socialpolitik, og sætte dagsordenen for andre og bedre måder at gøre tingene på. Globaliseringen er kommet for at blive, og vi kan ikke melde os ud. DS skal have en skarpere prioritering i det internationale arbejde og skabe konkrete resultater, der kan formidles til medlemmerne. BLÅ BOG TRINE QUIST 37 år, bosat i Århus sammen med min datter på syv år. Uddannet fra DSH-Århus i 2000 Master i Interkulturelt arbejde og konflikt management fra Alice-Salomon-Fachhochschule, Berlin 2003 Har arbejdet som socialrådgiver i både Tyskland og Danmark Valgt som fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Århus Kommune i Fra 2006 medlem af Region Nords bestyrelse og i DS repræsentantskab Konstitueret regionsformand i Region Nord i XXXXXXX? BLÅ BOG SUSANNE LYNGSØ 50 år, bor i Århus og har to børn på 16 og 27 år. Uddannet i 1986 Senere efteruddannet som organisationspsykolog. Arbejdet som bl.a. sagsbehandler, misbrugsbehandler, sekretariatsleder og arbejdsmiljøkonsulent. Selvstændig siden 2004 med opgaver som bl.a. brevkasseredaktør og personaletræner. Pt. optaget af at udvikle nye dialogredskaber til socialarbejdere. Medlem af Region Nords bestyrelse og DS hovedbestyrelse siden SOCIALRÅDGIVEREN 15 I 2010

11 NY RASMUS BALSLEV DS er kommet langt de senere år hvad angår offentlig bevågenhed, og skal fortsat være dagsordensættende i social- og beskæftigelsespolitiske spørgsmål. Selv er jeg fagligt engageret og velfunderet, og jeg mener at kunne bidrage til DS politiske udspil omkring forholdene for de socialt udsatte og arbejdet hermed. Når jeg stiller op til hovedbestyrelsen (HB) er det primært fordi jeg mener, der er potentiale for forbedringer på DS indre linjer. Jeg ønsker at fremme yderligere investeringer i arbejdet med at skabe fagligt sammenhold og fagpolitisk engagement nedefra på uddannelsesstederne og arbejdspladserne. Grunduddannelse og rekruttering: Erfaringerne fra mit engagement i studenterorganisationen SDS vil jeg i HB bruge til at sætte fortsat fokus på socialrådgiveruddannelsen, de studerendes vilkår og medlemsrekruttering. Det skal sikre et fremtidigt højt medlemstal og fødekæden af fagpolitisk aktive to forudsætninger for en stærk fagforening. Flere TR og bedre TR-forhold: Der er stadig alt for mange socialrådgiverarbejdspladser, der mangler tillidsrepræsentanter (TR). Mit mål er, at DS får større indflydelse på TR-vilkårene, og at medlemmerne ikke er i tvivl om de fordele, der er ved at vælge og være TR. Som TR ser jeg udveksling med TR-kollegaer samt regelmæssig opkvalificering som afgørende for udviklingen af det gode TR-arbejde, og mulighederne for dette skal sikres. Nærværende fagforening: Ønsket om et DS, som medlemmerne kan forholde sig til og finder vedkommende, kræver iværksættelse af flere og bedre initiativer omkring medlemsfordele og -service. På det faglige område ser jeg et stort potentiale for dette gennem en styrkelse af faggrupperne. NY LOUISE KRISTIANSEN Jeg vil kæmpe for, at faglig stolthed og kvalitet i socialt arbejde kommer tilbage på dagsordnen. Vi skal i samarbejde flytte fokus fra unødvendig dokumentation for at satse på kvalitet i det sociale arbejde, så der eksempelvis med lavere sagstal, kan udføres et forsvarligt stykke arbejde. Vi har alle som socialrådgivere en uundværlig rolle. Vi er en unik fagprofession, som må træde frem og fortælle gode historier om, hvad vi gør, som ikke kan eller skal udføres af andre faggrupper uden socialfaglig baggrund. Hvis vi som faggruppe ikke skal overrumples af virkningsløs forskning og kassetænkning, er vi nødt til at videreuddanne os inden for det sociale arbejde, så vi kan bringe den nyeste viden om det sociale arbejdes metoder ind i det daglige sociale arbejde. Omsorgsdage og ligestilling: Jeg mener at omsorgsdage skal gøres personlige. De skal ikke være afhængige af civilstand i kraft af børn eller alder. Der skal være ligestilling i forhold til omsorgsdage, da alle socialrådgivere ikke nødvendigvis vælger at få børn eller kan få det. De socialrådgivere der ikke har det, har ligeså stort behov for en lovlig fridag uden at skulle forklare fraværet med sygdom eller fleks. Sikkerhed i ansættelsen: Det er en udsat position at være offentligt ansat, og det bliver ikke lettere med regeringens genoprettelsespakke. Kommunerne står overfor mange udfordringer og serviceforringelser i fremtiden. Derfor er det for mig et oplagt indsatsområde at kæmpe for, at socialrådgiverne har mere tryghed i ansættelsen. Der er ikke længere den samme sikkerhed i en ansættelse det er nemt at afskedige personale og vi har desværre set massefyringer i kommunerne. Sammenholdt med at regeringen har sat dagpengeperioden ned fra fire år til to år, er det derfor vigtigt at få ændret opsigelsesvarslet for socialrådgiverne. BLÅ BOG RASMUS BALSLEV 28 år Uddannet fra København Under uddannelsen var jeg aktiv i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS). Næstformand i SDS Repræsenterede de studerende i DS hoved bestyrelse. Sagsbehandler i Københavns Kommunes socialforvaltning i en enhed for udsatte voksne, typisk psykisk syge og/eller misbrugere. Tillidsrepræsentant siden november BLÅ BOG LOUISE KRISTIANSEN 30 år Uddannet i Arbejdet på børne- og ungeområdet siden. Tillidsrepræsentant og suppleant for fællestillidsrepræsentanten. Medlem af Rådhus-MED og Sektor-MED. I gang med kandidat i sociale arbejde, som forventes afsluttet sommeren SOCIALRÅDGIVEREN 15 I

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi Luk op for Flere i arbejde Der er rigtig mange penge at hente ved at gøre tingene anderledes og tænke i en helt anden forebyggende og socialt ansvarlig indsats Lars Krarup, borgmester i Herning Tidligere

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Dansk Socialrådgiverforening, november 2011 1 Forord af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening Det ville være rart, hvis der var uanede

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne

Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne Kære DS-repræsentanter Først og fremmest endnu en gang tak for to forrygende dage ved REP16, hvor vi både fik taget hul på en række

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 BUPL Nordsjællands bestyrelse består af 15 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode. Herunder kan du se, hvilke

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob 8 bud fra KL til arbejdet August 2010 Indholdsfortegnelse 8 bud fra KL til arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob... 3 Udviklingen... 4 KL

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere