Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8 Højdepunkter Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til Resultater 26 Koncernens resultat Privat & Erhverv Danmark 33 Privat & Erhverv Norge 37 Privat & Erhverv Sverige 40 Privat & Erhverv Finland 42 Industri 44 Investeringsvirksomhed 47 Kapital- og risikostyring 50 Kapitalstyring og overskudsfordeling 52 Risikostyring 56 Ledelse 62 Bestyrelse 64 Koncernledelse 66 Lovpligtig redegørelse for virksomhdsledelse 68 Aflønning 73 Aktionærinformation 76 Regnskab Regnskab indholdsfortegnelse 81 Ledelsens regnskabspåtegning 82 Den uafhængige revisors påtegning 83 Resultatopgørelse og balance TrygVesta koncernen 84 Egenkapitalopgørelse TrygVesta koncernen 88 Pengestrømsopgørelse TrygVesta koncernen 90 Noter TrygVesta koncernen 91 Resultatopgørelse TrygVesta A/S (Moderselskab) 134 Balance (Moderselskab) 135 Egenkapitalopgørelse (Moderselskab) 136 Noter (Moderselskab) 137 Hoved- og nøgletal fordelt på geografiske områder 142 Ordliste 144 Redaktion: Investor Relations Koncept: Blue Business A/S Layout: amo design Tryk: Centertryk A/S Papir: Munken Lynx Foto: Mads Armgaard/gab.dk og Colourbox

3 TrygVesta vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for at levere tryghed til vores kunder hver dag. I 2009 sikrede vores godt medarbejdere tryghed for mere end 2,7 millioner privatpersoner og mere end virksomheder. TrygVesta er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige, hvor vi har haft aktiviteter siden henholdsvis 2001 og 2006, oplever hastig vækst. Positionen i Sverige blev yderligere forstærket med opkøbet af Moderna Försäkringar AB i TrygVesta tilbyder hovedsageligt forsikringer gennem egne salgsog servicekanaler samt gennem partnere som Nordea. Vi stræber efter høj kunde- og medarbejdertilfredshed, og flere undersøgelser viser, at TrygVesta anses for bedst til skadebehandling. Vores forsikringer dækker blandt andet arbejdsskade, bil, ejendom, indbo, transport og ulykke. Årsrapport 2009 l Profil l 1 af 148

4 Introduktion til TrygVesta 2 af 148 l Introduktion til TrygVesta l Årsrapport 2009

5 Tryghed giver mod på livet Introduktion til TrygVesta Årsrapport 2009 l Introduktion til TrygVesta l 3 af 148

6 Introduktion til TrygVesta Koncerndiagram TrygVesta A/S TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk filial) Tryg Ejendomme A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) TrygVesta Garanti (Norsk filial) Vesta Moderna Skadeförsäkring Försäkringar SAK AB (Svensk filial) (svensk datterselskab) TrygVesta Forsikring Enter Forsikring AS (Norsk filial) (Norsk datterselskab) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk filial) Tryg Ejendomsselskabet Ejendomme A/S af 8. maj 2008 Netviq Moderna AB (svensk Försäkringar datterselskab) SAK AB (svensk datterselskab) Respons Inkasso AS (Norsk Enter datterselskab) Forsikring AS (Norsk datterselskab) Ejendomsselskabet Vesta af Eiendom 8. maj 2008 AS (Norsk datterselskab) TrygVesta Vesta Garanti Garanti (Norsk filial) (Svensk filial) MF Bilsport Netviq AB & MC (svensk Specialförsäkring datterselskab) AB (svensk datterselskab) Respons Øvrige Inkasso AS (Norsk ejendomsselskaber datterselskab) (Norske datterselskaber) Vesta Eiendom AS (Norsk datterselskab) Vesta Garanti TrygVesta (Svensk Garanti filial) (Finsk filial) MF Bilsport & MC Specialförsäkring ModernRe S.A AB (svensk (Luxembourg) datterselskab) Øvrige ejendomsselskaber (Norske datterselskaber) TrygVesta Garanti (Finsk filial) ModernRe S.A (Luxembourg) Koncerndiagram pr. 31. december Selskaber og filialer er 100 % danskejede og placeret i Danmark, medmindre andet er angivet. Selskab Filial Koncerndiagram pr. 31. december Selskaber og filialer er 100 % danskejede og placeret i Danmark, medmindre andet er angivet. Selskab Filial 4 af 148 l Introduktion til TrygVesta l Årsrapport 2009

7 Koncernoverblik Privat & Erhverv Industri Danmark Læs mere på side 33 Norge Læs mere på side 37 Sverige Læs mere på side 40 Finland Læs mere på side 42 Danmark, Norge & Sverige Læs mere på side 44 % af samlet forretning Hovedaktiviteter Forsikringer til privatpersoner samt små og mellemstore virksomheder. Forsikringer til privatpersoner samt små og mellemstore virksomheder. Enter Forsikring, som sælger forsikringer til privatpersoner, indgår i Privat & Erhverv Norge. Forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder. Filialen blev etableret i Forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder. Filialen blev etableret i Industrikunder er kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte eller er mæglerbetjent. TrygVesta Garanti, som er den førende leverandør af garantiforsikringer, indgår i Industri. Medarbejdere* Distributionskanaler Kundecentre/ callcentre Egne sælgere Ejendomsmæglere Nordeas filialer Interesseorganisationer Kundecentre/ callcentre Egne sælgere Franchisekontorer Nordeas filialer Interesseorganisationer Callcentre Nordeas filialer Interesseorganisationer Bilforhandlere Internet Callcentre Egne sælgere Nordeas filialer Bilforhandlere Internet Egne sælgere Forsikringsmæglere Bilforhandlere Bilforhandlere Internet Internet Strategisk partnerskab Brands * Stabsfunktioner er fordelt forholdsmæssigt på forretningsområderne. Årsrapport 2009 l Introduktion til TrygVesta l 5 af 148

8 Introduktion til TrygVesta Forord Mikael Olufsen I starten af 2009 var udsigterne for verdensøkonomien yderst usikre, men som året gik, havde effekten af lave renter og stimulipakker fra regeringer en positiv indflydelse på både de finansielle markeder og økonomien, om end betydelig usikkerhed fortsat består. TrygVesta er fokuseret på at blive oplevet som Nordens ledende tryghedsleverandør. I det perspektiv hvordan var 2009 for TrygVesta? Stine Bosse Allerede i 2008 øgede vi paratheden til en økonomisk usikker periode på flere områder vi reducerede aktiebeholdningen, vi var tilbageholdne med nyansættelser og havde fokus på intern rotation, vi styrkede vores kapitalberedskab, og vi afsøgte ekspansionsmuligheder baseret på opkøb og organisk vækst. I 2009 havde vi således færre medarbejdere end tidligere planlagt, og derfor havde vi ikke behov for hastige omkostningstilpasninger. Endelig havde vi valgt at have en kapitalbuffer, som var med til at muliggøre købet af svenske Moderna Försäkringar i foråret Præmieindtægterne steg 9,6 % i lokal valuta i 2009 og selv uden købet af Moderna var væksten 4,7 %, hvilket må anses for tilfredsstillende i en økonomisk lavkonjunktur. Mia. DKK 2009 Bruttopræmieindtægter 18,3 Forsikringsteknisk resultat 1,6 Resultat efter skat 2,0 Egenkapital 9,7 Årets resultat blev forbedret og var sammensat af et væsentligt bedre investeringsresultat og et lavere forsikringsresultat på grund af højere erstatningsudgifter i forhold til Det positive resultat og det opdaterede kapitalbehov betyder, at vi kan foreslå 1,8 mia. DKK udbetalt som samlet udlodning til aktionærerne. Når I ser på bestyrelsens involvering i 2009, hvad lagde I da vægt på og har finanskrisen fået jer til at tænke anderledes om selskabsledelse? Mikael Olufsen Vi havde som altid fokus på strategien herunder at sikre koncernens position og udvikling. Fra bestyrelsens side var vi opmærksomme på, hvordan recessionen påvirkede forretningen. I 2009 betød dette en særlig opmærksomhed omkring investeringsporteføljen og den løbende opfølgning på driften. Da vi i løbet af 2009 blev præsenteret for stigende erstatningsudgifter blandt andet som følge af flere indbrud i Danmark og Norge, var vi enige i ledelsens analyser af og initiativer til skadeforbyggelse og præmieforhøjelser. Det er os magtpåliggende at sikre koncernen en sund finansiel og driftsmæssig udvikling og dermed fundamentet for god udvikling af koncernen i gode såvel som dårlige tider. Finanskrisen var en udfordring for alle finansielle virksomheder, og i bestyrelsen fulgte vi udviklingen tæt. Som børsnoteret finansiel virksomhed med en majoritetsaktionær, som har mere end en million danskere som medlemmer, har vi en særlig forpligtelse til at være skarpe i dag og fremover, når det gælder kompetencer både hos den øverste ledelse og i bestyrelsen. I øvrigt er vi optaget af at leve op til god selskabsledelse, hvilket finanskrisen yderligere understreger. 6 af 148 l Introduktion til TrygVesta l Årsrapport 2009

9 Som daglig ledelse skal I identificere udviklinger inden for de rammer, som bestyrelsen har givet mandat til. Hvilke forhold vil I i den forbindelse særligt pege på? Stine Bosse Jeg mener fortsat, at vi skal være fokuseret på strategien, den finansielle position og selskabets udvikling. Men flere emner er også kommet på dagsorden. Koncernens klimapåvirkning og -adfærd har fået og vil få yderligere øget prioritet. Vi har allerede introduceret et reduceret CO 2 forbrug som bonusparameter i ledergruppen, og i 2009 sænkede vi præmien for kunder med el- og hybridbiler for at gøre miljøbevidst adfærd attraktiv. Det omgivende samfunds demografi ændrer sig også hastigt. Om år vil arbejdsmarkedsstrukturen sandsynligvis være kendetegnet ved flere arbejdsaktive med indvandrerbaggrund og langt flere ældre. Det betyder, at vi skal være innovative med henblik på at tiltrække medarbejdere med indvandrerbaggrund og den rette medarbejderkompetence. I 2009 åbnede vi de første færdige dele af Det Levende Hus, som er en gennemgribende renovering af TrygVesta som arbejdsplads. Dette arbejde rækker også ud over det fysiske aspekt, og som i Den Levende Organisation udmøntes i en kultur, der sigter på at skabe optimale rammer for menneskelighed, handlekraft og nytænkning var også det første år med en nordisk organisation med entydigt nordisk ansvar og ensartethed for salg, produktudvikling, skadebehandling, it-systemer og prissætning. Den nordisk fokuserede organisation styrker koncernens markedsposition, idet vi nu har banet vejen for fælles processer og infrastruktur. Jeg vil også nævne, at arbejdet med det strategiske fokusområde selvbetjening er i gang med at skabe bedre interne og kundedrevne forretningsprocesser, og vores it-systemer skal fremadrettet understøtte forretningsprocesserne inden for selvbetjening fuldt ud. Hvad vil bestyrelsen lægge vægt på fremadrettet? Mikael Olufsen For at være klar til fremtiden mener vi som bestyrelse, at den organisation, som TrygVesta har udviklet siden børsnoteringen i 2005, har en god struktur med mange dygtige medarbejdere og ledere, der kan bære selskabet ind i fremtiden. Den identitet, som et selskab viser over for sine kunder, baseres i vid udstrækning på den oplevelse, kunden har ved henvendelse til selskabet. Det er derfor vigtigt at styrke den interne kultur for service, innovation, udvikling og handlekraft. Derudover skal vi sikre, at vores strategi også i de nuværende meget udfordrende tider er tilpasset omverdenens realiteter. Samtidig skal vi opretholde fokus på vores fire strategiske målepunkter; lønsom vækst, tryghedsleverancen, selvbetjening og human kompetence, for på den måde at sikre tryghed for aktionærer, kunder og medarbejdere og dermed blive oplevet som Nordens ledende tryghedsleverandør. Hvilke planer har I for at gøre det, og hvad bliver resultatet i 2010? Stine Bosse I 2010 skal over 50 ledere i TrygVesta gennemgå et værdibaseret udviklingsprogram, der dels skal være med til at afdække talenter og kompetencer endnu bedre end hidtil og samtidig bidrage til at skabe en organisation af kulturbærere med et tydeligt fælles værdisæt og udgangspunkt. Men når alt kommer til alt, så bliver TrygVesta løbende målt på resultatudviklingen. I 2010 forventer vi en gradvis forbedring i økonomien, som vil skabe bedre forhold for forsikring generelt bliver også et år, hvor der kommer større klarhed om de fremtidige kapitalkrav fra myndighederne de såkaldte Solvency II-regler og dermed grundlaget for langsigtet stabil og disciplineret udvikling i branchen. Hvilke overskrifter vil I sætte på arbejdet i 2010? Mikael Olufsen Bestyrelsen vil fokusere på lønsom vækst, vækst i det forsikringstekniske resultat, stadig forbedret kundebetjening og fortsat udvikling af kompetenceniveauet overalt i virksomheden. Det vil sikre, at TrygVesta fortsat kan skabe værdi for både kunder, medarbejdere og aktionærer Forventet 2010* Præmievækst i lokal valuta 4,7 3-4 % Combined ratio før afløb** 96, Forsikringsteknisk resultat 1,2-1,6 mia. DKK Resultat før skat 1,4-1,8 mia. DKK * Afløb i 2010 forudsættes at være nul ** Uden Moderna God læselyst. Mikael Olufsen Bestyrelsesformand stine Bosse Koncernchef Årsrapport 2009 l Introduktion til TrygVesta l 7 af 148

10 Introduktion til TrygVesta Hoved- og nøgletal for TrygVesta Mio. DKK Kurs NOK/DKK, periodens gennemsnit 92,85 93,04 92,81 91,74 84,59 Kurs SEK/DKK, periodens gennemsnit - 80,37 80,73 78,02 70,02 resultatopgørelse Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Årets resultat før skat Skat Årets resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Relativt afløbsresultat 1,8 3,0 3,6 4,0 3,8 Balance Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt nøgletal Bruttoerstatningsprocent 71,1 65,9 67,3 67,9 72,2 Nettogenforsikringsprocent 0,1 3,7 2,1 3,9 3,2 Skadeforløb 71,2 69,6 69,4 71,8 75,4 Bruttoomkostningsprocent 17,0 16,8 16,7 17,3 16,9 Combined ratio 88,2 86,4 86,1 89,1 92,3 Erstatningsprocent f.e.r. 69,7 68,4 68,1 70,7 74,5 Omkostningsprocent f.e.r. 17,6 17,2 17,1 17,8 17,4 Combined ratio f.e.r. 87,3 85,6 85,2 88,5 91,9 Operating ratio 87,1 84,6 83,5 86,6 91,6 Bruttoomkostningsprocent med korrektion* 17,0 16,8 16,7 16,9 17,0 Egenkapitalforrentning før skat (%) Egenkapitalforrentning efter skat (%)** Resultat pr. aktie, fortsættende aktiviteter (DKK) 31,3 45,5 33,5 12,8 31,2 Resultat pr. aktie udvandet (DKK)*** 31,7 Udbytte pr. aktie (DKK) ,5 15,5 8 af 148 l Introduktion til TrygVesta l Årsrapport 2009

11 Mio. DKK Øvrige oplysninger Indre værdi pr. aktie (DKK) Aktiekurs pr (DKK) 319,2 431,5 388,0 328,0 342,8 Børskurs / Indre værdi 2,6 2,9 2,6 2,6 2,2 Price Earnings 10,2 9,5 11,6 25,7 11,0 Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) Gennemsnitlig antal aktier udvandet (1.000 stk.)*** Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Solvensdækning antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Fortsættende aktiviteter heraf Moderna Försäkringar 310 Ophørte og frasolgte aktiviteter * Ved beregningen af bruttoomkostningsprocenten med korrektion i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse, er omkostningerne fradraget afskrivninger og driftsomkostninger på domicilejendomme, og tillagt en beregnet omkostning(husleje) vedrørende domicilejendomme baseret på en beregnet markedsleje. Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal ** Inklusive ophørte og frasolgte aktiviteter. *** Der har ikke været tilbagekøb af aktier i perioden Årsrapport 2009 l Introduktion til TrygVesta l 9 af 148

12 Introduktion til TrygVesta Højdepunkter 2009 JANUAR Temapakke om klima og miljø Siden efteråret 2005 har arbejdet med temapakker været en hjørnesten i værdiarbejdet internt i koncernen. Temapakken om klima og miljø bestod blandt andet af en elektronisk klimaskole og en klimaquiz, som blev holdt i alle afdelinger. Med dette emne ønskede Tryg- Vesta at gøre alle medarbejdere i stand til at tage bedre og mere bæredygtige beslutninger. Den Levende Organisation 1. januar 2009 trådte en omfattende organisationsændring i kraft. Organisationen fik en nordisk struktur med færre ledelseslag og en fladere organisering mod kunderne. Koncernledelsen blev udvidet fra seks til ni medlemmer. Maj PRI hensigtserklæring Blandt de første nordiske forsikringsselskaber underskrev TrygVesta en hensigtserklæring fremsat af FN om at investere i projekter, der er socialt ansvarlige. Principles for Responsible Investment er baseret på en række principper, som skal sikre, at TrygVestas investeringer lever op til en række miljømæssige og sociale krav foruden, at der også er fokus på god virksomhedsledelse. Bil Børneulykke Indbo Årsrejse Ulykke Villa Juni April Køb af Moderna Försäkringar Den 2. april blev købet af Moderna Försäkringar afsluttet, og Moderna blev dermed en del af TrygVesta. Moderna bragte cirka 250 medarbejdere og en markedsandel på 2 % af det svenske marked ind i koncernen. Selvbetjening på internettet TrygVesta lancerede to nye selvbetjeningsprodukter som led i selvbetjeningsstrategien. På tryg.dk blev selvbetjeningsprodukterne Bil og Indbo lanceret. Forsikringerne kan købes over internettet alle dage mellem klokken 7.00 og klokken Tilslutning til internationalt klimainitiativ Som det første nordiske selskab tilsluttede TrygVesta sig klimainitiativet ClimateWise. ClimateWise er forsikringsbranchens internationale klimainitiativ. Som en del af dette brancheinitiativ kan TrygVesta drage nytte af og udveksle klimakompetencer og erfaringer med nogle af verdens ledende forsikringsselskaber. Samarbejde med Dansk Handicap Forbund TrygVesta indgik en samarbejdsaftale med Dansk Handicap Idræts Forbund. Aftalen skal sikre skadelidte personer den bedst mulige hjælp til at få et indholdsrigt og aktivt liv efter en ulykke. 10 af 148 l Introduktion til TrygVesta l Årsrapport 2009

13 Hundesygedækning YoungLiving August Skæddersyet produkt til unge TrygVesta lancerede YoungLiving et nyt nordisk produkt til unge mellem 18 og 28 år, hvor alle forsikringer er samlet i ét produkt. Oktober Flere selvbetjeningsløsninger I oktober blev det også muligt at købe YoungLivingprodukter og hundesygedækning som selvbetjeningsprodukter på tryg.dk. Klimaaftale underskrevet Stine Bosse underskrev The Copenhagen Communiqué on Climate Change, som støtter op om en ambitiøs, konkret og bindende klimaaftale. Septem ber Kapitalmarkedsdag TrygVesta holdt kapitalmarkedsdag den 1. september i London, hvor 50 analytikere og investorer deltog. Nordisk koncernfest X-party TrygVesta holdt samlet koncernfest for medarbejderne i alle fire nordiske lande. Åbning af Det Levende Hus De første etager af ombygningsprojektet Det Levende Hus, som skal forvandle hovedkontorerne i Ballerup og Bergen til fremtidens arbejdspladser, stod færdige i efteråret Åbningen blev fejret med et indflytningsarrangement i de nye kontorer. Samarbejdsaftale om forsikring til elbiler TrygVesta indgik et samarbejde med Better Place, verdens førende udbyder af tjenesteydelser til elbiler. Samarbejdet skal i første omgang bidrage til at udvikle et skræddersyet forsikringsprodukt til elbiler. OKTOBER Ændret distributionsstrategi I oktober ændrede TrygVesta distributionsstrategi i Danmark og Norge, så kundernes kontaktmuligheder stemmer overens med deres adfærd og behov. Ændringen medførte en stigning i kundetilgængeligheden i kraft af øget bemanding på telefon- og internetservice. Decem ber Fokus på elbiler TrygVesta udvidede samarbejdet med Better Place og vil omlægge dele af koncernens bilflåde til elbiler. Planen er, at cirka 25 % af TrygVestas bilflåde fra 2011 skal bestå af elbiler. Årsrapport 2009 l Introduktion til TrygVesta l 11 af 148

14 Strategi TrygVesta har fokus på fælles forståelse af mål, strategi og prioriterede handlingsplaner 12 af 148 l Strategi l Årsrapport 2009

15 Strategi Årsrapport 2009 l Strategi l 13 af 148

16 Strategi Strategi TrygVestas vision understøttes af vores strategiske fokus og løbende evaluering, tilpasning og udvikling af strategiens fokusområder. Strategien realiseres gennem aktiviteter og handlingsplaner, der implementeres i alle relevante processer; kundeservice, markedsføring, kapitalanvendelse og it og er tydeligt forankret i hele koncernen. Strategiplanen indeholder fire temaer: STRATEGISKE TEMAER Lønsom vækst i vækst i lokal valuta, en combined ratio på 92,3 og en egenkapitalforrentning på 22 %. TrygVestas markedsposition i Norden skal styrkes gennem lønsom vækst. I 2009 havde Moderna Försäkringar en vækst i bruttopræmierne på 12,2 % og et resultat før skat på 117 mio. DKK (9 måneders resultat) svarende til godt 6 % af periodens resultat. Væksten og indtjeningen var højere end ventet på købstidspunktet. På købstidspunktet forventedes Moderna at løfte den samlede indtjening pr. aktie med 5 % i Tryghedsleverancen Selvbetjening Human kompetence Vores kunders behov og forventninger skal imødekommes i alle delmål, aktiviteter og handlingsplaner, der arbejder hen mod det overordnede strategiske mål og de strategiske temaer. I praksis bliver strategien efterlevet gennem løbende optimering af den daglige drift, produktivitetsforbedringer, bedre kvalitet i kundebetjeningen for både salg og skadebehandling samt enklere kommunikation med kunden. Det strategiske arbejde planlægges og styres fra centralt hold, men med tydeligt ejerskab i de relevante forretningsområder. Lønsom vækst TrygVesta lægger vægt på, at vækst skal være lønsom. Derfor har vi stor fokus på lønsom prissætning af risiko og styring af omkostninger i øvrigt. I 2009 opnåede vi 9,6 % I Danmark og Norge, hvor vi henholdsvis er nummer et og tre, foretog vi tilpasninger i forhold til, hvor og hvordan kunderne møder os. Distributionsplatformen blev ændret i forhold til kundernes behov og ønsker, idet bemandingen på telefoner og internettet blev styrket, mens fysiske møder i kundecentre fremover skal aftales på forhånd. Ændringen betyder en reduktion af TrygVestas kundecentre og ventes både at reducere omkostningerne og styrke den samlede kundetilfredshed på grund af bedre telefonbetjening. I Finland og Sverige fokuserede vi i 2009 på at skabe en bedre balance mellem salg og lønsomhed. I Sverige sikrede købet af Moderna en større bredde og styrke i salgsdistributionen og skabte dermed et bedre fundament for lønsom vækst fremover. I Finland var salget gennem Nordea, egne callcentre og sælgere fortsat højt, men lavere end 2008 på grund af fokus på lønsomhedsskabende tiltag som præmieforhøjelser, mersalg til eksisterende kunder og justering af salgskanaler. Tiltagene forventes at påvirke resultatet positivt i de kommende år. 14 af 148 l Strategi l Årsrapport 2009

17 MISSION Vi er til for at sikre en stabil og kvalitativ leverance af tryghed til privatpersoner og virksomheder VISION Vi vil opleves som Nordens ledende trygheds leverandør Koncernens omkostninger i alle forretningsområder og stabe bliver løbende vurderet med henblik på at få afviklet ineffektive processer og omkostninger, hvilket over tid gradvist vil mindske de relative omkostninger. Lean spiller en stor rolle i den proces. Lean er en processtyret og kundeorienteret gennemgang af arbejdsgange og rutiner med henblik på at reducere spild, frigøre ressourcer og dermed give plads til udvikling, nytænkning og mere effektive arbejdsrutiner. TrygVestas arbejde med lean begyndte i 2007, og cirka medarbejdere og 90 ledere har siden starten arbejdet med metoden. Leanprojekterne har skabt gode resultater i form af øget medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og hurtigere og mere effektive processer. I 2009 halverede vi eksempelvis sagsbehandlingen i flere afdelinger. På samme tid er telefontilgængeligheden steget markant i de kundeserviceenheder, som har arbejdet med lean. Struktureret og konsekvent anvendelse af kundeinformation giver mulighed for at prioritere og tilpasse produkter og serviceindsatsen over for den enkelte kunde. Vi har siden 2008 været i gang med at raffinere vores kundesegmentering. Resultatet vil, når det er fuldt implementeret, give øget kundeloyalitet og -tilfredshed, skabe gode muligheder for mersalg og dermed understøtte lønsom vækst. I 2009 fokuserede vi på at anvende segmenteringen til at understøtte rådgivningen af kunderne. Tryghedsleverancen Tryghedsleverancen indebærer, at kundens behov før, under og efter at skaden er sket, bliver varetaget på den bedst mulige måde. Vores forsikringsprodukter og koncepter bygger op omkring rådgivning, der skal hjælpe med at undgå skader. Når skaden alligevel sker, har kunden et pludseligt opstået behov for dækning og service såsom en reparation eller et erstatningskøb. En økonomisk nedgangsperiode er en udfordring for mange mennesker og virksomheder. Derfor er vores tryghedsleverance ekstra relevant i mindre trygge perioder, hvor en uforudset udgift eller hændelse, der ændrer hverdagen for kunden, kan medføre større konsekvenser end ellers. Vores tryghedsleverance sigter mod at mindske kundens bekymringer ved at sikre nemme kontaktmuligheder, tydelig kommunikation, forståelig dækning og ikke mindst afhjælpning, når skaden er sket. TrygVesta arbejder kontinuerligt på at forbedre skadebehandlingen, så vi kan udbygge tryghedsleverancen til kunderne og levere kvalitet til konkurrencedygtige priser. I 2009 blev danske forsikringskunder i en MATI-undersøgelse (markeds- og tilfredshedsmåling udført af Enalyzer) spurgt, hvor tilfredse de var med skadebehandlingen i deres forsikringsselskab. TrygVesta kom bedst ud af undersøgelsen i forhold til de fire største selskaber i Danmark. Resultatet formodes at hænge sammen med gennemførelsen af TrygVestas tryghedsleverandøruddannelse, hvor koncernens skadebehandlere blandt andet lærer at tolke den enkelte kundes behov og arbejder ud fra tesen for at behandle alle kunder ens skal vi behandle dem forskelligt. Ligeledes i 2009 foretog forsikringsmægleren Willis en undersøgelse blandt deres egne medarbejdere, hvor de bad dem vurdere skadebehandlingen hos de selskaber, de samarbejder med. TrygVesta Årsrapport 2009 l Strategi l 15 af 148

18 Strategi kom også bedst ud i denne undersøgelse. En af de fremhævede forklaringer var den ekstra service, som TrygVesta yder gennem Aktiv Skadebehandling. I 2010 tager vi fat på det største forandringsprogram i TrygVestas historie. Forandringsprogrammet er en gennem-gribende proces, som vil udvikle TrygVesta til en ægte nordisk virksomhed. Investeringen betyder, at vi i fremtiden vil have fælles nordisk produktudvikling og -strukturer, der vil skabe overblik, hurtigere produktlanceringer og lavere omkostninger til salg og administration. Det fremtidssikrede forsikringsselskab vil i betydelig omfang basere sig på selvbetjening via nettet. Denne form for interaktion med kunden er den væsentligste ledetråd for projektet, som baner vejen for udvikling og identifikation af synergier ved. Selvbetjening Vores kunder ønsker en tættere dialog med os og efterlyser i stigende grad at kunne kommunikere elektronisk med deres forsikringsselskab. TrygVestas strategiske tema selvbetjening handler netop om, at vi vil møde kunderne på deres betingelser. Vi ønsker at give kunderne mulighed for elektronisk kommunikation og selvbetjening over internettet, så de kan ordne deres forsikringsforretninger på alle tider af døgnet på samme måde, som de fleste efterhånden ordner deres bankforretninger, rejser eller indkøb af bøger, elektronik med videre på internettet. Med selvbetjening mener vi, at kunder betjener sig selv på internettet, og at de bagvedliggende systemer automatisk udarbejder policer med det ønskede indhold, eller at skadebehandlingen for simplere skader foregår automatisk. Selvbetjening omfatter policeændringer, service, rådgivning, skadebehandling og køb af forsikringer. I 2009 udvidede vi kundernes muligheder for at betjene sig selv over internettet. I Danmark fik kunderne eksempelvis mulighed for at købe de mest almindelige forsikringer som bil-, indbo-, hunde- og villaforsikringer over internettet. I løbet af få år vil alle vores kunder få fuld mulighed for selvbetjening, når forsikringen skal ændres, eller når skaden skal anmeldes og behandles. Siden 2008 blev det muligt at tilmelde sig e-boks, og frem til slutningen af TrygVestas e-løsninger DK NO SE FI Hjemmeside Min side med redigerbar kundeprofil og forsikringsoversigt Min virksomhed med forsikringsoversigt og udvalgte services Forsikringsoversigt i netbank Salg af private forsikringer over internettet Salg af forsikringer gennem netbank Prisberegning på partnerhjemmesider Skadeanmeldelsesblanketter på internettet SMS/MSS kundekommunikation Elektroniske kundedokumenter på Min side eller e-boks (DK) eller netbank (SE + FI) = Oprettet = Delvis oprettet = Lanceres i 2010/ af 148 l Strategi l Årsrapport 2009

19 2009 har kunder benyttet sig af denne mulighed. I 2010 sætter vi ekstra fokus på den elektroniske kommunikation med vores kunder. I starten af året indfører vi en ny procedure for indhentning af kundernes adresser og accepter hertil (i Danmark skal kunderne give virksomheder lov til at sende s til dem). Målet er i højere grad at tilpasse vores kommunikation til den enkelte kundes ønsker og behov, så kundeoplevelsen bliver mere personlig og relevant. Human kompetence For at være en attraktiv partner for kunderne og leve op til vores vision om at blive oplevet som Nordens ledende tryghedsleverandør skal vores medarbejdere udvikle sig og evne at sætte sig i kundens sted. Vores strategiske fokus på human kompetence er en forståelse af og respekt for, at den vigtigste ressource i en succesfuld organisation er de mennesker, som organisationen består af. I starten af 2009 foretog vi en større organisationsændring, som betød, at koncernledelsen blev udvidet fra seks til ni medlemmer, og koncernen fik en nordisk struktur. Den nye organisation skaber rammerne for fælles nordisk udvikling af produkter, koncepter og tryghedsleverancer og er medvirkende til væsentligt bedre betingelser for samarbejde mellem divisioner, afdelinger og kolleger bliver det første år, hvor organisationsændringen samt indflytningen i Det Levende Hus begynder at virke sammen. For at give den yderligere momentum er der planlagt en rebranding af koncernen, der bygger op om en fælles forretningsmodel og understøttende nordiske it-systemer. I 2009 fortsatte vi de sidste års intensive videreudvikling af vores uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Vi lancerede et nyt uddannelsesprogram, hvor uddannelsestilbudene blev tænkt langt mere dynamiske end tidligere med kurser i højere grad tilrettelagt efter behov. Det nye uddannelsesprogram skal sikre et identisk håndtryk fra alle medarbejdere, og at alle kender sjælen i, hvad det vil sige at være tryghedsleverandør. Corporate Learning, koncernens træningsenhed, som står for medarbejderuddannelse og kvalitetssikring af uddannelsestilbudene, stod i 2009 for driften af 243 forskellige kurser. I 2009 var hver medarbejder i gennemsnit på kursus 1,7 gange i løbet af året. I starten af 2009 blev første fase af TrygVestas nordiske talentudviklingsprogram påbegyndt. Programmet skal styrke og udvikle talenter inden for ledelse og projektledelse og samtidig give de ambitiøse og talentfulde medarbejdere mulighed for at gøre karriere i koncernen. Første fase af talentudviklingsprogrammet varer 19 måneder og handler om at identificere og udvikle en række medarbejdere uden ledelseserfaring, som har potentiale og ikke mindst ambition om at gøre karriere som leder eller projektleder. I løbet af de næste år vil talentudviklingprogrammet også komme til at omfatte specialister og erfarne ledere. Arbejdet med koncernens uddannelses- og udviklingsaktiviteter vil i 2010 være koncentreret om implementering af effektmåling af alle læringsaktiviteter, som skal give overblik på det økonomiske udbytte af læringsaktiviteterne og samtidig kvalitetssikre og forbedre koncernens uddannelsestilbud. I 2010 vil tryghedsleverandøruddannelsen blive det største uddannelsesinitiativ, hvor over medarbejdere skal uddannes i at give kunden en unik tryghedsoplevelse. Ligeledes i 2010 initieres et værdibaseret udviklingsprogram, som mere end 50 ledere skal gennemgå. Lederudviklingsprogrammet skal være med til at afdække talenter og kompetencer endnu bedre end hidtil og samtidig styrke koncernens værdibaserede organisationskultur. De første renoverede afdelinger på hovedkontorerne i Danmark og Norge Det Levende Hus stod færdige i efteråret 2009 og blev positivt modtaget. Ombygningsarbejdet, som startede i 2008, er udover en fysisk forandring af kontorerne også en kulturændring og et organisatorisk værktøj, som indebærer skabelsen af en arbejdsplads, der opfordrer til aktivitet og kreativitet og genererer energi og inspiration. Udover caféområder, innovations-, møde- og stillerum får alle medarbejdere to skærme, bærbare computer, trådløst internet, som en del af et mobilt og papirløst kontor. Det samlede projekt ventes færdigt i Som en del af arbejdet med ombygningsprojektet arbejder vi også mod at blive en papirløs arbejdsplads, hvor al dokumenthåndtering foregår elektronisk. I 1. halvår af 2010 vil cirka medarbejdere i Skade og Salg i Danmark komme til at arbejde papirløst. Det betyder et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, men også reducerede omkostninger og hurtigere sagsbehandling til fordel for kundeoplevelsen og selskabets indtjening. Årsrapport 2009 l Strategi l 17 af 148

20 Strategi Strategiske temaer Resulater og mål Et udpluk af de resultater, TrygVesta nåede i 2009 inden for de strategiske temaer; lønsom vækst, tryghedsleverancen, selvbetjening og human kompetence - og de planlagte mål for LØNSO M VÆKST I forbindelse med alle tiltag vil vi sikre den rette balance mellem vækst og indtjening. Resultater i 2009 > Køb af Moderna Försäkringer for 939 mio. DKK, hvor præmierne steg 12,2 %, og det forsikringstekniske resultat var 107 mio. SEK (9 måneders resultat) > Præmieforhøjelser i P&E Norge medførte gradvist forbedret indtjening > Årlig præmievækst større end markedsvækst Mål for > Lønsom vækst for Sverige og Finland og øge markedsandel 2012 mål 6-8 % > Præmieinitiativer, der sikrer lønsomhed på mindre lønsomme produkter > Filialisering af Moderna Selvbetjening Vi vil møde kunderne på deres betingelser. Resultater i 2009 > Selvbetjening i Danmark af de mest almindelige forsikringer > Selvbetjening af skadeanmeldelser i Norge > tilmeldte kunder i e-boks i Danmark Mål for > Skadebehandling af biler i Danmark > Ny fælles internetplatform for koncernen > Opstart af fælles nordiske forretningsmodeller, processer og it-systemer Tryg hedsleverancen Vores kunder skal løbende bekræftes i deres valg af forsikringsselskab. Resultater i 2009 > Øget kundeloyalitet > Tilfredshed med skadebehandlingen > Risikorådgivning for industrikunder Mål for > Fælles brandplatform i hele Norden > Øge kundeloyalitet, genvalg og andel af konceptkunder > Forbedre distributionsstrategi og kundetilgængelighed Human kom petence Vi vil have fokus på medarbejderne og være en attraktiv arbejdsplads. Resultater i 2009 > Det Levende Hus taget i brug i Ballerup og Bergen > Faldende medarbejderomsætning og sygefravær > Flere CSR- og klimainitiativer Mål for > Nordens mest attraktive arbejdsplads inden for finans > Leading the Strategy lederuddannelse med øget organisatorisk effekt > Det Levende Hus og Den Levende Organisation begynder at vise effekt > Best in class til CSR-initiativer inden for klimaforbyggelse, inklusion og trivsel. 18 af 148 l Strategi l Årsrapport 2009

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009 1 22. april Velkommen til TrygVestas generalforsamling 22. april 2009 Dagsorden 2 22. april 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på kunderne 11 Året

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere