skoleåret 2012/2013, AA rhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skoleåret 2012/2013, AA rhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus"

Transkript

1 skoleåret 2012/2013, Aarhus KOMMUNE, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNE I aarhus 10. klasse

2 10. klassehæftet for skoleåret 2012/2013 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Aarhus Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge Redaktør: Henrik Johansen Oplag: 4000 Foto: Ulla Rose Andersen Grafisk tilrettelæggelse: CDR-Forlag Tryk: Grafisk Service, Aarhus Kommune Hæftet uddeles gratis til alle elever på 9. årgang i Aarhus Kommune Enkelte hæfter kan rekvireres hos Aarhus Kommune, Børn og Unge, tlf.: klasse i Aarhus Kommune: Troværdighed og Professionalisme Sammenhæng og Helhed Udvikling, Udfordring og Forankring På de følgende sider kan du finde informationer om 10. klasse i Aarhus Kommune. Undervisningen foregår på et 10. klassecenter, hvor der er elever fra skoler i hele byen. I Aarhus har vi 5 centre, hvor der tilbydes 10. klasse. Derudover tilbydes særligt tilrettelagte 10. klassetilbud. Bagest i hæftet er der faktabokse, hvor du får et hurtigt overblik over de forskellige 10. klassetilbud, samt henvisning til 10. klassecentrenes hjemmesider med mere udførlige informationer for skoleåret 2012/2013. Uddannelse er afgørende for at kunne tage del i arbejds- og samfundslivet. Derfor er der i disse år meget fokus på, at man skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Som ung i dag skal man kunne bevare overblikket og holde hovedet koldt for at finde vej i de mange forskellige tilbud og muligheder. 10. klasse er for dig, der har brug for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring. Du tilbydes et spændende og lærerigt år hvor, du kan møde nye kammerater og lærere vælge temaer og fag, der passer til dine forudsætninger og behov og som ruster dig til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Undervisningen er sammensat så den retter sig mod både Erhvervsuddannelserne dvs. Teknisk Skole, Handelsskolerne, Social- og Sundhedsuddannelserne og en gymnasial uddannelse dvs. Almen gymnasium (STX), HF, HHX og HTX. Der anvendes undervisningsmetoder, der tilgodeser både unge med særlig flair for praktisk arbejde og unge med mere fokus på det boglige. I Aarhus Kommune tilbyder vi et 10. klassetilbud, der afspejler den mangfoldighed og forskellighed, der kendetegner byens unge. Du kan også vælge at kombinere 10. klasseforløbet så man de første 20 uger er elev på et 10. klassecenter og de efterfølgende 20 uger er elev på en erhvervsuddannelse. Læs mere inde i hæftet under overskriften skoleforløb / Erhvervslinjen og spørg din UU-vejleder. 10. klasse er således helt i tråd med de krav og forventninger, der er på ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at du bruger tid på at indsamle informationer og tænke tingene godt igennem, før du træffer dine valg. Tal med dine forældre, lærere og UU-vejleder undervejs. God arbejdslyst og held og lykke med 10. klasse og din videre uddannelse. Vi har tilrettelagt vores 10. klassetilbud, så du får den bedst mulige start på din videre færd i uddannelsessystemet December 2011 Lotte Henriksen Børn og Ungechef 2 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 3

3 Om uddannelsen Den overordnede målsætning for 10. klasse er gennem faglige udfordringer og succesoplevelser at fungere som springbræt til en ungdomsuddannelse og til et godt og aktivt voksenliv. Der lægges derfor stor vægt på at skabe en kombination af høj kvalitet i undervisningen og trygge og udfordrende ungdomsmiljøer, der fremmer den enkelte elevs faglige og personlige udvikling samt den indbyrdes forståelse mellem eleverne. 10. klasse har de meget klare målsætninger, at du opnår: en forbedring af dine faglige kundskaber at blive afklaret med hensyn til dit valg af ungdomsuddannelse Formålet med 10. klasse i Aarhus Kommune er at skabe et godt grundlag for at du kommer videre med en ungdomsuddannelse For at leve op til formålet og ikke mindst for, at du får et godt og udbytterigt skoleår, er det vigtigt at du: møder skolen og dine kammerater med en positiv indstilling og en god vilje til at gøre en indsats er parat til at udnytte dine evner og muligheder bedst muligt Deltager aktivt og engageret På 10. klassecentrenes hjemmesider (se faktabokse bagest i hæftet) kan du orientere dig yderligere om dine valgmuligheder med hensyn til temaer og fag. Kontakt UU-vejlederen for yderligere oplysninger om forløbene på 10. klassecentrene Din UU-vejleder kan informere nærmere om ordningen. Sammen med de obligatoriske fag medvirker dine valg til, at dit 10. skoleår bliver et år, hvor du både udvikler dig fagligt bliver mere parat til at vælge din videre uddannelse, men også får dyrket dine interesser. Uddannelsesplanen danner grundlag for undervisningens tilrettelæggelse, så du fagligt og personligt opnår det bedste resultat af 10. klasse og får en god overgang til en ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at du sammen med din UUvejleder tydeligt beskriver i din uddannelsesplan, hvad du vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse. 10. klasse er bygget op efter følgende model Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del indeholder obligatoriske fag, obligatorisk selvvalgt opgave og obligatorisk brobygning. Den valgfri del indeholder tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter samt frivillig brobygning til forskellige ungdomsuddannelser. Undervisningen i 10. klasse er et tilbud til elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse er også et tilbud til de unge, der eventuelt falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse skoleforløb / erhvervslinjen Du har også mulighed for at tage 10. klasse efter modellen, der betyder, at du går i skole på et 10. klassecenter de første 20 uger. De efterfølgende 20 ugers undervisning frem til sommerferien foregår på en erhvervsuddannelses grundforløb. Du får en direkte overgang til en erhvervsuddannelse i løbet af 10. klasseforløbet og får derved mulighed for at afslutte 10. klasse og eventuelt dele af et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Hvis du ønsker at gennemføre 10. klasse efter skoleforløbet / Erhvervslinjen er det en betingelse at du er elev på Center 10 Aarhus High School. Efter optagelse på skoleforløbet sammensættes undervisningsplanen i samråd mellem 10. klassecentret, uu-vejlederen og dig selv og uddannelsesinstitutionen. Følgende erhvervsuddannelser deltager i skoleforløbet / Erhvervslinjen: Aarhus Tech: læs mere på Aarhus Købmandsskole: læs mere på Aarhus Social- og Sundhedsskole: læs mere på Jordbrugets Uddannelsescenter Læs mere på 4 Aarhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Aarhus AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 5

4 Uddannelsesparathed I løbet af 10. klasse bliver det vurderet om du er uddannelsesparat til gymnasiet eller erhvervsuddannelse. Din UU-vejleder vil informere mere herom i løbet af 10. skoleår. Obligatoriske fag Dansk, matematik og engelsk. Tilbudsfag Tysk, fransk, fysik/kemi samt en række fag, der fastlægges af det enkelte 10. klassecenter. Se centrenes hjemmesider eller kontakt UUvejlederen for yderligere oplysninger I faktaboksene bagest i hæftet og på skolernes hjemmesider kan du finde flere informationer om de forskellige temaer Her kan du også læse om 10. klassecentrenes samarbejde med de forskellige ungdomsuddannelser i Aarhus Obligatorisk selvvalgt opgave I 10. klasse skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave. Opgaven skal have udgangspunkt i din uddannelsesplan og bedømmes med en skriftlig udtalelse og / eller en karakter. Temaer 10. klassecentrene tilbyder ud over obligatoriske fag og tilbudsfag også en række temaer. Læs mere i skolernes faktabokse. Brobygning Den obligatoriske brobygning udgør 2 uger for et helårs 10. klasseforløb og en uge for et kortere forløb. Der skal brobygges til mindst to forskellige uddannelser, eller du kan vælge at kombinere en uges brobygning med en uges ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Ud over den obligatoriske brobygning kan du deltage i op til fire ugers frivillig brobygning. Din UU-vejleder kan give flere oplysninger om muligheder og retningslinjer. Et brobygningsforløb giver dig mulighed for at stifte bekendtskab med en eller flere ungdomsuddannelser. Betegnelsen dækker over særligt tilrettelagte undervisningsforløb, hvor man deltager i undervisningen på en ungdomsuddannelse. Der kan brobygges til alle ungdomsuddannelser Øvrige aktiviteter Der arrangeres ofte forskellige øvrige aktiviteter som supplement til undervisningen i løbet af 10. klasse f.eks. skolerejser. Det er den enkelte skole, der tilrettelægger omfanget af disse aktiviteter. Vær opmærksom på, at der kan forekomme egenbetaling i forbindelse med skolerejserne. Deltagelse i skolerejser mv. er frivillig. Skolerne tilrettelægger undervisning for de elever, der ikke deltager. Læs mere på skolernes hjemmesider 6 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 7

5 Prøve Ved afslutningen af 10. klasse kan du tilmelde dig 10. klasseprøven (FS10) som helårsforløb eller halvårsforløb. Der er mulighed for at aflægge alle 10. klasseprøverne eller aflægge 10. klasseprøver i udvalgte fag. Du har desuden mulighed for at aflægge en eller flere af Folkeskolens Afgangsprøver (FSA) i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/ kemi. Du kan også vælge at kombinere prøverne, så du aflægger 10. klasseprøver i et eller flere fag og kombinerer det med en eller flere af FSA-prøverne i andre fag. Du tilmelder dig halvårsprøve via Uddannelsesplanen, som bliver udarbejdet i starten af 10. klasse. Hvis du ønsker at gå op til halvårsprøven er det en betingelse, at du er elev på Center 10 Aarhus High School, da det er her prøven afvikles Kontakt din UU-vejleder for nærmere information Vejledning UU-vejlederen kan give dig råd og vejledning om, hvad der er bedst for dig med hensyn til dit videre uddannelsesforløb. Din uddannelsesplan skal være præcis og udførlig, da den bruges i forbindelse med optagelse til 10. klasse Tilmelding Tilmelding til 10. klasse sker via optagelse.dk Din UUvejleder vil informere dig nærmere om proceduren. Tilmeldingsfrist: 1. marts 2012 (Bemærk: Den enkelte skole / UU-vejleder kan have valgt en tidligere ansøgningsfrist, så de har tid nok til den efterfølgende administration. Din vejleder vil give besked, hvis det er tilfældet.) Ca. den 15. april 2012 modtager du besked fra det 10. klassecenter, du er optaget på Alle elever, der søger 10. klasse, bliver i første omgang fordelt i forhold til de prioriterede ønsker og uddannelsesplanen > efterfølgende i forhold til distriktsskolen Hvis du ønsker skoleskift til et andet 10. klassecenter, er det kun muligt, hvis der er ledige pladser. Din UU-vejleder eller klasselærer vil give dig nærmere besked om de praktiske forhold. 8 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 9

6 esaa (elite sports akademi aarhus) kombinerer din uddannelse med din elitesportskarriere Er du elitesportsudøver og ønsker at kombinere din uddannelse med din sport, kan 10. esaa på Rundhøjskolen eller Vejlby Skole være en mulighed for dig. Hvis du bliver en del af 10. esaa, får du mulighed for at morgentræne to gange om ugen i en lang række sportsgrene kombineret med bl.a. styrketræning, kurser og fysioterapiordning. For at blive optaget på 10. esaa skal du søge om sportslig godkendelse gennem din klub. Ansøgningsfristen for sportslig godkendelse er tirsdag den 1. februar 2012 og du vil modtage svar på din ansøgning senest den 15. februar Hvis du vil vide mere kontakt din egen UU-vejleder tjek faktaboksene og find yderligere informationer på skolernes egne hjemmesider om undervisning/temaer mv. deltag i orienteringsmøderne om 10. klasse (tid og sted finder du i faktaboksene og på skolernes hjemmesider) ring til et 10. klassecenter eller en skole med særlig tilrettelagt 10. klassetilbud og få yderligere information Hvis du bliver sportsligt godkendt, er du sikret en plads i 10. esaa på én af de to skoler, men du skal stadig søge optagelse i 10. klasse via optagelse.dk senest den 1. marts Se mere på hvor du også finder ansøgningsskemaet eller på Rundhøjskolens eller Vejlby Skoles hjemmeside. Privatskoler Der er fire privatskoler i Aarhus, der tilbyder 10. klasse. Der er ikke noget ansøgningsskema til privatskolerne. Hvis du er interesseret i optagelse, skal du henvende dig direkte til skolen. Se faktaboksene bagest i hæftet. På de næste sider finder du en samlet oversigt over 10. klassetilbuddene i Aarhus Kommune 10 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 11

7 10. klassecentre: Center 10 Aarhus High School 10. klassecentre: 10. Klassecenter Rundhøjskolen Adresse: Høgevej 25, 8210 Aarhus V Tlf.nr.: Skoleleder: Poul Højmose, Pædagogisk leder: Helene Andersen, UU-vejledere: Ib Jensen, Willi Nors og Palle Misser Web-Adresse: Gastronomi Musik Fodbold Task Force dykning Kunst og Design Erhvervslinjen (20/20 forløb i samarbejde med erhvervsskolerne) Mennesker mødes Boglig STX, HHX, HTX, og HF Teater Sport og Sundhed Naturfagslinjen International Kultur og Samfund Film og Medier Der afholdes indslusningssamtaler for kommende elever den 29. og 30. maj Det er en betingelse at man møder op til indslusningssamtale hvis man ønsker optagelse på linjen. (nærmere information følger) Torsdag den 26. januar 2012 kl På Center 10 Aarhus High School samarbejder vi med en lang række ungdomsuddannelser. Du får mulighed for at få undervisning af lærere fra ungdomsuddannelserne og eller modtage undervisning på de forskellige ungdomsuddannelser. På den måde får du gode chancer for at træffe det rigtige valg, når du skal beslutte hvilken ungdomsuddannelse du skal fortsætte på efter 10. klasse. Adresse: Holmevej 200, 8270 Højbjerg Tlf.nr.: Skoleleder: Mogens Toustrup UU-vejledere: Hans Peter Mehlsen og Anders Skov Vejledningen omfatter tillige esaa Web-adresse: På vej mod gymnasial uddannelse På vej mod teknisk erhvervsuddannelse På vej mod merkantil erhvervsuddannelse Multisportlinjen med adventure / oplevelser Håndboldlinjen Essa linjen (elite sports akademi aarhus) 10. klassecenter Rundhøjskolen har lavet en lang række samarbejdsaftaler med forskellige ungdomsuddannelser, bl.a. Viby Gymnasium (STX og HF), Handelsgymnasiet (HHX) i Viby, Teknisk Gymnasium (HTX) i Viby samt Aarhus Købmandsskole (HG) i Viby. Formålet med samarbejdet er at eleverne dels kan afklare om en af ungdomsuddannelserne er den rigtige og dels være ekstra forberedt når den pågældende uddannelse startes efter 10. klasse. Informationsmøder: Onsdag den 1. februar 2012 kl (generel 10. klasse) Mandag den 23. januar 2012 kl (esaa) 12 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Aarhus AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i Aarhus 13

8 10. klassecentre: 10. Klassecenter Vestergårdsskolen og Grønløkkeskolen 10. klassecentre: 10. Klassecenter Vestergårdsskolen og Grønløkkeskolen Vestergård Adresse: Nordbyvej 25, 8260 Viby J Tlf.nr.: Skoleleder: Bente Andersen UU-vejleder: Torben Gjelstrup Web-Adresse: Adventure Boglige fag Science / Naturvidenskab Teknisk / Praktiske fag På 10. klassecenter Vestergårdskolen har vi samarbejdsaftaler med HHX Viby som giver dig ekstraordinær mulighed for indsigt i undervisningen der. Samarbejdet indebærer bl.a., at du får mulighed for at deltage i særlig tilrettelagte undervisningsforløb, hvor du vil få et reelt indtryk af niveau og arbejdsmetoder. Undervisningen foregår på gymnasiet og varetages af lærere herfra. Formålet er at du forhåbentlig bliver mere afklaret i forhold til valg af uddannelse. Mandag den 30. januar 2012 kl Grønløkke Adresse: Grønløkke Allé 9, 8310 Tranbjerg J Tlf.nr.: Skoleleder: Stefan Møller Christiansen UU-vejleder: Reza Karimi og Per Vandbæk Web-adresse: Boglige fag med bl.a. læringsstile. På denne linje er det er forudsætning, at du har haft tysk fra 7. klasse. Teknisk / Praktiske fag (Erhvervsklasse). På denne linje er du i praktik to gange om ugen i gennemsnit. IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi). På denne linje er en stor del af arbejdet digitalt. Særlig tilrettelagte tilbud: Basisundervisning i dansk som andetsprog samt matematik, engelsk og samfundsfag. Målgruppe: Sent ankomne tosprogede unge i alderen år. D.v.s. elever som hører hjemme i en modtagelsesklasse. Elever visiteres gennem Læssøesgades Skoles Visitationscenter I skoleåret startede vi et samarbejde op med Viby Gymnasium, Erhvervsuddannelserne (Aarhus Købmandsskole på Sønderhøj) samt Aarhus Tech. Dette samarbejde tænkes udvidet til flere ungdomsuddannelser i skoleåret Samarbejdet har fokus på at gøre eleverne mere bevidste om uddannelsesvalg og dermed også bedre rustede til at gennemføre ungdomsuddannelsen. Torsdag den 19. januar 2012 kl AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 15

9 10. klassecentre: 10. Klassecenter Vejlby Skole Særlig tilrettelagte 10. klasse forløb: Læssøesgades Skole Adresse: Vikærsvej 36, 8240 Risskov Tlf.nr.: Skoleleder: Jørgen Tvorup Pæd. leder: Marianne Bach UU-vejleder: Bodil Fisker, Lotte Hviid Jensen Web-Adresse: Fitness og Sundhed Boglige fag Fodbold for drenge Adventure / Sport Esaa elite sports akademi aarhus Erhvervsrettet pigeklasse (Særlig tilrettelagt forløb) 10. klassecenter Vejlby Skole samarbejder primært med ungdomsuddannelserne i Aarhus Nord. Samarbejdet består bl.a. af besøg fra og dialog mellem elever fra ungdomsuddannelserne og elever fra 10. klassecenter Vejlby Skole. Der er ligeledes samarbejde mellem lærerne fra 10. klassecentret og lærerne fra ungdomsuddannelserne. Alle elever deltager minimum i en uges brobygning, men alle har mulighed for yderligere. I den erhvervsrettede pigeklasse er der forventning om flere ugers brobygning eller praktik. Informationsmøder: Tirsdag den 24. januar 2012 kl (esaa) Onsdag den 25. januar 2012 (generel 10. klasse) Adresse: Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C Tlf.nr.: Skoleleder: Niels Bo Nielsen UU-vejleder: Christian Skovborg Web-Adresse: Tema: Et tilbud til unge med dansk som andetsprog 10.I er en international klasse. Det er for dig der har dansk som andetsprog og ønsker at dygtiggøre dig fagligt sammen med andre unge fra hele verden. Der arbejdes målrettet mod: Folkeskolens Afgangsprøve FSA En individuel tilrettelagt uddannelsesplan, med fokus på elevernes ressourcer og personlig vejledning En tæt relation mellem lærere og elever samt uuvejlederen Til dig der har brug for At tage eller forbedre din afgangsprøve En kombination af faglighed og et trygt miljø med fokus på at gennemføre en ungdomsuddannelse Et tæt samarbejde med UU vejleder Mulighed for individuel tilrettelagt praktik, brobygning i samarbejde med de gymnasiale uddannelser og de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser Målrettet undervisning i fem fag dansk, matematik, fysik, engelsk og samfundsfag Samarbejde med skolens 9. Klasse om forskellige faglige og kulturelle forløb Onsdag den 18. Januar 2012 kl AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 17

10 10. klasse på privatskoler: Laursens Realskole 10. klasse på privatskoler: Rudolf Steiner Skolen i Århus 10. klasse på privatskoler: N. Kochs Skole 10. klasse på privatskoler: Sansestormerne Adresse: Hjelmensgade 12, 8000 Aarhus C Tlf.nr.: Skoleleder: Troels Kirkeskov Jensen UU-vejleder: Joan Wøhlk Petersen Web-Adresse: Adresse: Strandvejen 102, 8000 Aarhus C Tlf.nr.: Skoleleder: Jørgen Bendixen UU-vejleder: Karsten Boutrup Intern skolevejleder: Steffen Honoré Web-Adresse: Hovedfag i 3-4 ugers sammenhængende forløb (skriftlig evaluering i alle fag) Fagtimer og fordybelsesfag/valgfag Kunstneriske kurser i 4-6 ugers forløb Værkstedsfag i 4-6 ugers forløb Eksterne arrangementer og praktik Brobygning /studievejledning/udvekslingsophold Portfolie-projekter / individuel fordybelsesopgave Informationsmøder: Torsdag den 12. januar kl Mandag den 23. januar kl Adresse: Skt. Johannes Allé 4, 8000 Aarhus C Tlf.nr.: Skoleleder: Lisbeth Qvortrup UU-vejleder: Ib Jensen Web-Adresse: Film 10 en verden fuld af levende billeder Musik 10 fordyb dig i musikkens verden Gymnasie 10 sproglig linje Gymnasie 10 naturfaglig linje Informationsmøder: Gymnasie 10: Mandag den 16. Januar 2012 kl Musik 10: Onsdag den 18. Januar 2012 kl Film 10: Torsdag den 19. Januar 2012 kl Adresse: Tretommervej 33, 8240 Risskov Tlf. nr Forstander: Inge-Dorte Wandall UU-vejleder: Birthe Balskilde Web-adresse: sansestormerne.dk Onsdag den 11. januar 2011 kl Design & stuff Idræt og Friluft Basketball Mad & Gastronomi International linje New York-ekskursion ESAA Musiklinje Fodboldlinje Adventurelinje Studielinje, Ungdoms - uddannelsesforberedende (3 klasser) Der afholdes informationsmøde for elever, der er optaget til det kommende skoleår. 18 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 19

11 Tilst Vejlby 4 Risskov 11 Hasle 1 9 Åbyhøj 8 brabrand Åby Frederiksbjerg 5 6 Aarhus viby 3 7 Holme 10 Højbjerg 2 Tranbjerg 1. Center 10 Aarhus 2. Grønløkkeskolen 3. Rundhøjskolen 4. Vejlby Skole 5. Vestergårdsskolen 6. Læssøesgades Skole 7. Søndervangskolen 8. Laursens Realskole 9. N. Kochs Skole 10. Rudolf Steiner Skolen 11. Sansestormerne

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere