FAKTA om budget for Københavns Kommune. 17. september indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA om budget 2010. for Københavns Kommune. 17. september 2009. indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre"

Transkript

1 17. september 2009 FAKTA om budget 2010 for Københavns Kommune indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre SF Enhedslisten dansk folkeparti det konservative folkeparti

2 Budgetaftalens økonomiske nøgletal FOKUS ØKONOMI Københavns Kommunes økonomi er fortsat sund og robust, og selv i en økonomisk krisetid reducerer kommunen på gælden Skatteprocenten er uændret 23,8 pct., og København har fortsat en af landets laveste skatteprocenter I 2010 vil man se resultaterne af en ambitiøs og målrettet effektiviseringsstrategi, der øger ressourcerne til skoler, daginstitutioner, ældre og handicappede og udsatte københavnere med 182 mio. kr. Vi investerer 50 mio. kr. i nye og smartere løsninger, der på længere sigt frigør ressourcer til bedre og mere effektiv drift og service I budgettet er indarbejdet nye, investeringer i byen på 1,5 mia. kr. i Det samlede bruttoanlægsbudget er i 2010 på 2,75 mia. kr. Københavns anlægsudgifter pr. indbygger i 2010 på kr. er kr. højere end det forventede landsgennemsnit Det høje anlægsniveau næste i Københavns Kommune vil sikre omtrent jobs. Frem mod 2013 er kommunens samlede anlægsbudget på ca. 8 mia. kr., hvilket svarer til mere end arbejdspladser. KOMMUNESKAT ,0 24,8 24,6 24,4 24,2 24,0 23,8 23,6 23,4 23,2 København Landsgennemsnit 2009 MASSIVE INVESTERINGER I KØBENHAVNS UDVIKLING Kilde: Indenrigs- og Socialministeriet og Økonomiforvaltningen, København Kommune Anlægsudgifter per indbygger, kr

3 STYR PÅ ØKONOMIEN FOKUS EFFEKTIVITET Fra administration til service. Københavns Kommune bruger for mange penge på tung og utidssvarende administration. De penge skal i stedet gå til service til københavnerne. Mere effektiv administration frigør i alt 182 mio. kr. i 2010 stigende til over 200 mio. kr. i 2013 til ældre og socialt udsatte Vi centraliserer en række administrative støttefunktioner i kommunen Vi effektiviserer kommunens indkøb af konsulentbistand Vi igangsætter Citizen.2012, som indeholder 10 konkrete initiativer, som vil give Københavnerne en mere overskuelig, tilgængelig og effektiv borgerbetjening, og som i 2012 vil give en samlet driftsbesparelse på 23,5 mio. kr. i Københavns Kommunes overordnede økonomi har det godt. Dette er blandt andet resultatet af et målbevidst arbejde med økonomistyring i kommunen, eksempelvis i form af en række initiativer under overskriften styr på økonomien men der er brug for mere. I 2010 tager Københavns Kommune fat på en række initiativer for at effektivisere administrationen på tværs af alle forvaltninger. De penge, som frigøres, skal ikke gå til ny administration, men i stedet anvendes på især socialområdet til glæde for den svageste gruppe af byens borgere. Vi samler en række administrative funktioner på løn-, personale- og regnskabsområdet for både at øge effektiviteten og fagligheden i opgaveløsningen. Vi sammenlægger to store borgerrettede funktioner Københavns Borgerservice fra Økonomiforvaltningen og Administrativ Borgerservice fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Yderligere forpligter vi os på løbende effektiviseringer af Københavns Ejendomme. Institutionsledere i København slås i dag med et utal af forskellige it-systemer. Det skal der laves om på, og derfor samler vi nu systemerne i én it-indgang for kommunens institutionsledere. Målet er, at vores institutionsledere skal bruge mindre tid på administration og mest mulig tid på deres kerneopgave: at lede institutionerne. FLERE PENGE TIL SERVICE PÅ GRUND AF MERE EFFEKTIV ADMINISTRATION mio. kr

4 FLERE PENGE TIL socialområdet FOKUS SOCIALOMRÅDET København skal være en by, hvor stærke som skrøbelige trives. Budget 09 gav socialområdet en historisk saltvandsindsprøjtning. Forpligtigelsen fortsætter med Budget 10. Vi afsætter i alt 148,1 mio. kr. i ekstra årlig drift til socialområdet 41 mio. kr. årligt til at forbedre forholdene på handicapområdet og for psykisk syge 15 mio. kr. årligt skal forbedre hjælpen til døgnanbragte børn, og vi bruger 10 mio. kr. årligt til at forbedre dagtilbuddene for voksne handicappede 11,3 mio. kr. i anlæg til at oprette 12 boliger til handicappede med særligt behov for afskærmning Vi etablerer 64 nye boliger til handicappede og psykisk syge København skal selv kunne huse sine handicappede. Derfor vil vi udarbejde en strategi, der på sigt skal reducere antallet af køb af pladser i andre kommuner Parterne er endvidere enige om at videreføre en række mindre aktiviteter I Boligpakke II er afsat 11 mio. kr. til nybyggeri til beboerne på bostedet Sjælør og 11 mio. kr. i indskud til boliger til socialt udsatte grupper Finansieringen til initiativerne på socialområdet findes ved at afskaffe trappetillæg, så enhedspriserne på dagpasningsområdet reduceres samt ved regeringens afbureaukratiseringsforslag i I København tager vi vores sociale ansvar alvorligt. Byens handicappede og psykisk syge har krav på egnede boliger i København. København kan desværre ikke huse alle sine handicappede og psykisk syge. Ventelisterne vokser, og mange er derfor nødt til at bo på bosteder i andre kommuner. Samtidig bor færdigbehandlede psykiatriske patienter stadig på de regionale behandlingssteder. Det er dyrt for kommunen og urimeligt over for Københavns svage borgere. Med Tryghedsplan I og II har vi afsat finansiering til 278 boliger til psykisk syge og handicappede. Heraf udestår fortsat etableringen af 141 boliger. Tryghedsplanerne forventes færdig implementeret i København vil gøre det bedre og styrke de sociale tilbud. København bruger færre penge på den enkelt handicappede og psykisk syge sammenlignet med de øvrige storbyer. Dette vil vi gerne udjævne. Derfor skal størstedelen af de midler, som frigøres som følge af mindre og bedre administration og reduktion i enhedsomkostningerne på børneområdet, især komme de socialt udsatte og de ældre københavnere til gode. Budget 09 gav socialområdet et samlet løft på 80 mio. kr. Med Budget 10 fortsætter vi arbejdet med at styrke kommunens sociale indsats og afsætter ialt 148,1 mio. kr. IGEN I ÅR ET LØFT TIL SOCIALOMRÅDET mio. kr. tilført socialområdet Tilført i 2007 Tilført i 2008 Tilført i 2009 Tilført i budgetaftalen for 2010 Tilført pågældende år Tilført tidligere år

5 tryg og sikker BY uden bander FOKUS SIKKER BY København er generelt en tryg og sikker by at leve i. Men bandeurolighederne har rystet byen. Vi afsætter 30 mio. kr. til at styrke indsatsen for, at København fortsat er en tryg og sikker by Vi bruger 2 mio. kr. om året i til en tryghedsindsats i Tingbjerg. Vi styrker koordinationen af den forebygende indsats som et supplement til politiets indsats Min Betjent, der betyder, at der vil være 24 betjente på nærpolitistationen på Nørrebro Vi støtter Sjakkets arbejde med udsatte unge og forbedrer adgangen til væresteder for unge over 18 år Vi afsætter 7,2 mio. kr. til at udvide Den korte snor med mandsopdækningen af uroskabende og kriminalitetstruede unge Til at udvide åbningstiderne på skolernes idrætsfaciliteter i udsatte områder afsætter vi 5 mio. kr. i Vi iværksætter aktiviteter i Kildevældsparken, styrket koordination af Sikker By indsatsen, styrkelse af dommervagtsprojektet, bedre belysning på Christianshavn, etablerer et aktivitetshus i Akacieparken og fodboldbaner i Urbanplanen. En del af kriminaliteten i København har ændret karakter. Vold og personfarlig kriminalitet er blevet mere udbredt. En af grundene er de voldsomme bandeuroligheder, som vi alle har været ulykkelige tilskuere til gennem det seneste år. Vi vil med dette års budget sikre, at vi holder potentielle bandemedlemmer væk fra gaderne. Vi sikrer idrætsfaciliteter og fritidstilbud til unge i risikogrupper. Vi fortsætter med at styrke den kriminalpræventive indsats, der retter sig både mod unge under og over 18 år. Københavns Kommune tager sit ansvar alvorligt for at stoppe fødekæden til bandemiljøerne. Med Budget 09 etablerede vi Sikker By - projektet, som betyder, at vi i dag sætter tid ligere ind over for børn med bekymrende adfærd fx med Den korte snor, hvor vi mandsopdækker børn ned til 10-årsalderen. Også de gamle unge over 18 år fik ekstra opmærksomhed med udvidelse af SSP-arbejdet til de årige og med en ny klub på Nørrebro. Dette arbejde fortsætter i Københavns nye tryghedsindeks viser, at folk føler sig utrygge i de udsatte områder om aftenen og det kan vi selvfølgelig ikke leve med. Det gælder især i Tingbjerg og Nørrebro, og derfor intensiverer vi den kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats netop i disse områder. VOLDEN FALDER, MEN DEN GROVE VOLD STIGER Kilde: Danmarks Statistik Index Anmeldte voldsforbrydelser Anmeldte grove voldsforbrydelser

6 Gode skoler og daginstitutioner til alle byens børn Det er godt for København, at byen har fået flere børn, men udviklingen sætter pres på kommunens institutioner og økonomi. Dette forværres yderligere af, at Københavns Kommune bruger flere penge pr. barn sammenlignet med de øvrige storbyer i Danmark. Vi tager nu hul på at bygge institutioner til at sikre plads til alle nye københavnere. Vi afsætter 980 mio. kr. ekstra til udvidelse af skoler, fritidshjem/kkfo er og daginstitutioner for alle byens børn Vi viderefører aktiviteter i faglighed for alle for 110 mio. kr. i 2010 Vi afsætter 367 mio. kr. for at sikre, at kommunen igen i løbet af kan tilbyde pasningsgaranti inden for 4 km af familiens bopæl for de 0-5 årige Vi afsætter 533 mio. kr. til at udvide og forbedre 7 skoler i 2010 Vi afsætter 80 mio. kr. til fritidshjem og KKFO er. FOKUS BØRNEPASNING Sammenlignet med andre kommuner er børnetallet steget voldsomt i København de seneste år. Det er dejligt. Fra fik København flere børn i alderen 0 til 6 år. På landsplan er den gennemsnitlige stigning i samme periode 98 børn pr. kommune. Der er stadig pladsgaranti i Københavns Kommune, men i 2009 måtte vi desværre midlertidigt opgive vores garanti om, at alle børn kan få en daginstitutionsplads inden for 4 km af familiens bopæl. Et centralt mål i Budget 2010 er, at børnepasningen kommer tilbage på sporet. Ligesom de seneste års lappeløsninger på skoleområdet erstattes af gode og holdbare forhold for eleverne. Vores børnefamilier har brug for gode forhold, så arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen, og så børnene oplever den bedst mulige skolegang. Vi afsætter derfor 367 mio. kr., så vi kan genindføre 4 km-garantien. Samtidig investerer vi massivt på skoleområdet ved at etablere flere spor, så skolerne er klar til at tage imod børnene, når de bliver større. KØBENHAVN OPLEVER EN VOLDSOM STIGNING I ANTALLET AF 0-6 ÅRIGE Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes Statistik og Ledelsesinformation København Hele landet

7 Økologisk, sund og sjov mad til Københavns børn FOKUS MADORDNING Maden i skolerne og daginstitutionerne skal give energi til børnenes hverdag. Vi afsætter derfor 80 mio. kr. i anlæg og 10 mio. kr. i drift i 2010 til at sørge for god, sund og økologisk mad til byens børn. Vi sikrer, at alle børn i vuggestuer og børnehaver får morgenmad, frokost og mellemmåltider 1. januar 2010 Børnenes mad skal være økologisk Vi sikrer, at alle kommunens skoler bliver omfattet af den ny skolemadsordning, EAT fra 2011 Finansieringen til forbedringerne findes ved, at forældrebetalingen stiger med knap 100 kr. om ugen i børnehaverne Forældrebetalingen i vuggestuerne stiger ikke. Sund mad giver bedre trivsel og læring og er en vigtig brik i forebyggelsen af fedme og senere sundheds problemer hos unge og voksne. Maden skal være økologisk. Københavns skolebørn har fra august 2009 fået en ny skolemadsordning EAT der sætter nye standarder for kvalitet og smag. Københavns Madhus står for skolemadsordningen EAT. Enkelte skoler har desværre stået uden for ordningen. Med budgettet for 2010 sørger vi nu for, at alle elever får mulighed for at købe et sundt, økologisk og billigt måltid mad på deres skole. Et nyt lovkrav pålægger kommunerne at tilbyde alle børn i daginstitutioner frokost. I København gør vi mere end det! Vi tilbyder alle børn vuggestuebørn og børnehavebørn fuld forplejning i deres institution fra 1. januar Det betyder, at institutionerne for uændrede takster for vuggestuebørn og for ca. 20 kr. ekstra pr. dag for børnehavebørn ud over frokost også tilbyder dagens øvrige små måltider: morgenmad, til dem der kommer tidligt og frugt eller måske en friskbagt bolle om eftermiddagen. Med flere daglige måltider får børn den næring og energi, de behøver for at kunne vokse og blive sunde. MAD TIL ALLE BØRN Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, egne beregninger 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Folkeskoler, som får madordningen EAT Vuggestuer med fuld forplejning Børnehaver med fuld forplejning

8 Krisepakke København tager finanskrisen alvorligt Der er brug for, at København tager sig af de københavnere, som enten på grund af sygdom, mangel på praktikplads eller uddannelsestilbud har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Med Budget 10 får København en Krisepakke, der skal afbøde virkningerne af den stigende ledighed. Vi afsætter 38 mio. kr. ekstra i 2010 til at bekæmpe konsekvenserne af den økonomiske krise Nedbringelse af langvarige sygedagpengesager Ekstra målrettede uddannelsespladser primært til unge 100 nye praktikpladser i København, heraf 50 blandt virksomheder som kommunen indgår købsaftaler med Bedre it-redskaber i jobcentrene og hurtigere afklaring af længerevarende pensionssager. FOKUS KRISEPAKKE Finanskrisen har kastet Danmark ud i en økonomisk tilbagegang. Heldigvis står København godt rustet med et solidt økonomisk fundament. Finanskrisen rammer især de unge på arbejdsmarkedet. Flere og flere risikerer at blive fastholdt i langtidsledighed. Med Krisepakken fastholder vi de unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Vi skaber flere uddannelsespladser og praktikpladser, som både kommer de unge og virksomhederne til gode. Hjælpen til ledige skal være bedre. It-redskaber, selvbetjeningsværktøjer og en Kvik-service, der formidler nye ledige jobs med dags varsel, sikrer bedre hjælp til de ledige. Med Krisepakken fastholder vi den ekstraordinære indsats over for langtidssygemeldte københavnere. København har allerede iværksat initiativer for 45 mio. kr. til bekæmpelse af den stigende ledighed med Beskæftigelsesaftalen. Og Københavns Kommune fastholder sit høje niveau for anlægsinvesteringer i daginstitutioner, skoler m.v. til gavn både for københavnerne og beskæftigelsen. LEDIGHEDEN STIGER I KØBENHAVN Kilde: Danmarks Statistik Index juni 08 juli 08 august 08 september 08 oktober 08 november 08 december 08 januar 09 februar 09 marts 09 april 09 maj 09 juni 09 juli 09

9 København som KLIMABY FOKUS KLIMA I december er København vært for klimatopmødet COP 15. Det er en unik mulighed for at vise, at København tager klimaet alvorligt og er helt i front, når det gælder bæredygtighed og en målrettet indsats for klimaet. Vi lever op til vores forpligtelser som klimaby. Vi afsætter 85,5 mio. kr. til at reducere Københavns CO2-udledning Energiforsyningen i København omstilles fra kul til biomasse. Det betyder, at vi efter 2015 kommer til at udlede 9,4% mindre CO2 i forhold til Omlægningen vil bringe København næsten halvvejs mod målet om en reduktion på 20% i 2015 Vi afsætter 80 mio. kr. til at klimarenovere kommunens bygninger, så energiforbruget falder 2 mio. kr. i 2010 går til en analyse af, hvordan Københavns Kommune bidrager bedst muligt til opsætning af flere vindmøller i København Vi reducerer kommunens bilpark til fordel for cykler og anden energirigtig transport Vi opstiller el-standere rundt om i byen til el-biler En klimatilpasningsstrategi skal ruste byen til kommende klimaforandringer. Strategien skal inddrage alle former for planlægning både kommuneplan, lokalplaner, beredskabsplaner og sektorplaner. Klima har længe været et af Københavns Kommunes fokusområder. København har allerede reduceret CO2-udledningen med mere end 20% i perioden 1990 til Fjernvarme, etablering af vindmøller, en målrettet indsats for flere cyklister og mange andre miljøtiltag har båret frugt. Målet er at komme endnu længere. En samlet Borgerrepræsentation står bag Københavns Kommunes klimaplan med et ambitiøst mål om at reducere udledningen af CO2 med 20% fra 2005 til Visionen er, at København skal være CO2 -neutral i Det kræver en målrettet indsats at nå dertil. En stor del af CO2-besparelserne opnår vi ved at omlægge energiforsyningen. Der skal etableres vindmøller, og ved at fyre med biomasse i stedet for fossile brændstoffer på kraftværkerne sikrer vi over halvdelen af CO2-besparelsen. Københavns Kommunes bygninger skal klimarenoveres, så energiforbruget falder, og vi skal stille krav om energibesparelser i de bygninger, kommunen lejer. Inden for transportområdet vil vi bl.a. satse på elbiler og flere cykelstier, og så skal den kollektive transport udbygges. Det er bare nogle af de 50 initiativer, der er opstillet i klimaplanen for at nå målet i 2015 og visionen om at blive CO2-neutral i KØBENHAVN VIL REDUCERE SIT CO2-UDSLIP 100% 95% CO2-udledning ifht niveau 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%

10 Ældres livskvalitet og NYE sundhedshuse FOKUS ÆLDRE OG SUNDHEDSHUSE København er på mange måder et godt sted at blive gammel. I den tidlige alderdom byder byen på et væld af muligheder og aktiviteter. For de lidt ældre træder kommunen til og yder en god og omfattende service sammenlignet med mange andre kommuner. Vi afsætter 35,4 mio. kr. i drift i 2010 og 19,3 mio. kr. i anlæg til at øge de ældre københavneres livskvalitet Vi etablerer to nye sundhedshuse et i Voldparken (Brønshøj/Husum) og et i Vanløse til rådighed for alle københavnere Vi øger servicen på sundhedshusene på Amager og på Vesterbro Vi afsætter 5 mio. kr. årligt til aktiviteter for plejehjemsbeboere Vi bruger 6,2 mio. kr. årligt til at videreføre ordningen, hvor ældre har mulighed for at visitere sig selv til en ældrebolig Vi tilgodeser de svageste ældre i eget hjem med 10 mio. kr. til mere nærhed i hjemmeplejen Vi tilgodeser de ældre med 5,5 mio. kr. i boligpakken Vi reserverer 15 mio. kr. til at sikre, at moderniseringen af byens mest utidssvarende plejehjem. Med budgetaftalen for 2010 fastholder vi de seneste års fokus på at forbedre livskvaliteten for byens ældre. Samtidig sætter vi ind for at skabe forbedringer på en række områder. Vi har bl.a. tilgodeset de ældre københavnere i vores boligpakke. Ældre i København, der ikke magter at bo i hjemmet, fx efter et hospitalsophold eller ved ægtefælles bortgang, har siden 2007 i en forsøgsordning haft mulighed for i en periode at bo i trygge rammer. Den ordning vil vi videreføre. De svageste ældre som bor i eget hjem, skal have mere nærvær fra hjemmeplejen. Københavns Kommune har siden 2005 modernisere de mest utidssvarende af byens plejehjem. Vi sikrer, at planen holdes på sporet ved at reservere penge til den i Med budgettet for 2010 fortsætter vi det vigtige arbejde med at forbedre københavnernes sundhed. Københavns sundhedshuse er en vigtig del af indsatsen for at forbedre sundheden for alle københavnerne. Med sundhedshusene samles en lang række ydelser til borgerne under ét tag. Sundhedshusene indeholder sygeplejeklinik, sundhedspleje, forebyggelsestilbud samt praktiserende læger og andre sygesikrings ydelser. Det bliver kort sagt nemmere at være syg, og borgene kan få en bedre behandling. Det første sundhedshus åbner på Vesterbro i slutningen af 2009, og det næste slår dørene op på Amager i begyndelsen af I budgetaftalen for 2010 har vi afsat penge til to sundhedshuse i Brønshøj/Husum, Voldparken og i Vanløse. TILFREDSHEDEN BLANDT ÆLDRE STIGER Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, egne beregninger. Tallene fra 2008 er de nyeste tilgængelige. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Plejebolig 2005/ Praktisk hjælp Hjemmepleje Sygepleje Gennemsnitlig tilfredshed

11 Et løft til Københavns boliger FOKUS BOLIG København vil vokse med nye ind byggere frem mod Derfor er der brug for en aktiv boligpolitik, der både skaber plads til mange nye københavnere og fastholder København som en mangfoldig by, hvor alle kan bo også ældre og socialt udsatte Vi afsætter 70 mio. kr. til at forbedre de københavnske boliger og til at bygge nyt Vi opfører 850 almene familieboliger Vi bruger 33 mio. kr. til flere almene boliger til familier, ældre og svage grupper Vi afsætter 15,5 mio. kr. til en pulje til renovering af bad og toiletter i byens almene boliger. 11 mio. kr. går til boliger til beboerne på Bostedet Sjælør 5,5 mio. kr. sættes af til at støtte til ældre, som flytter fra ældreboliger 5 mio. kr. går til at forbedre belysningen i udsatte områder. Siden 2005 er der i København kun opført 173 almene familieboliger og kun 12 billige boliger. Det skyldes de seneste års høje grundpriser og byggeomkostninger. Men fra 2010 til 2013 opfører vi 850 nye almene familieboliger. København skal fortsat være en socialt bæredygtig by med gode boliger til folk med almindelige indkomster, men også til udsatte grupper og københavnere med særlige behov. København skal blive ved med at være en mangfoldig by uden ghettoer. Vi vil arbejde for en boligudvikling med blandede ejerformer og varieret byliv i alle kvarterer. Og vi vil fortsætte arbejdet med at forny og modernisere de mest nedslidte kvarterer, boliger og bolig områder i byen. Vi vil modvirke sociale problemer ved at skabe trygge og attraktive boligområder, hvor københavnerne har lyst til at færdes. 2010: GANG I BYGGERIET AF ALMENE BOLIGER I KØBENHAVN 900 Antal byggede/ planlagte almene familieboliger

12 Mere grøn TRAFIK FOKUS TRAFIK København satser på grøn trafik med gode forhold for cyklister og passagerer i busser, tog og metro. Vi afsætter 51,8 mio. kr. i anlæg og 4,8 mio. kr. i drift til at forbedre den grønne trafik i København Bynet 2018 styrker Flintholm Station som trafikalt knudepunkt mellem bus, metro og tog, og løfter den kollektive trafikbetjening på Frederikssundsvej Vi gør forsøgsordningen Serviceløft i den Kollektive Trafik permanent og afsætter 4,8 mio. kr. årligt i drift til at forbedre busserne og få den kollektive trafik til at hænge bedre sammen Vi afsætter 16 mio. kr. til at bygge en rampe til den nye gang- og cykelbro ved Fisketorvet for at forbedre forholdene for cyklister. Vi gør trafikforsøget på Nørrebrogade permanent og afsætter i alt 37,5 mio. kr. til bredere cykelstier, en busgade ved Elmegade, læssezoner i sidegaderne og hastighedsbegrænsning på 30 km/t. (Et mindretal VOC er imod, at Nørrebrogade-forsøget gøres permanent) Kvaliteten af den kollektive trafik er en afgørende faktor for, at københavnerne og byens mange gæster har en nem hverdag. Og samtidig er en velfungerende offentlig transport det bedste værn mod trængsels- og klimaproblemer. Cyklisterne kan glæde sig over, at København fortsætter indsatsen for bedre cykelstier. I 2018 åbner Cityringen. Vi vil sikre, at byen får optimal glæde og gavn af den nuværende metro og den kommende Cityring. Derfor søsætter vi planen Bynet 2018, som får den kollektive trafik til at hænge bedre sammen og giver brugerne hurtigere busforbindelser, bedre trafikinformation samt bedre muligheder for skift mellem bus, metro og tog i hele København. Samtidig skal den eldrevne og miljøvenlige bus, City Cirkel, fortsat betjene middelalderbyen. Vi afsætter også penge til at gøre forsøgsordningen Serviceløft i den Kollektive Trafik permanent. Mens forsøget stod på, steg antallet af passagerer med på bus nr. 10 og 13. Den vækst vil vi fastholde. FLERE KØBENHAVNERE BRUGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Kilde: Movia og Metroselskabet, egne beregninger 4% Udvikling i antal rejser med bus og metro 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% %

13 Bedre vilkår for kultur og idræt FOKUS kultur og IDRÆT Børn og unge i København skal tilbydes de bedste rammer for en sund og aktiv opvækst. De voksne skal også have muligheden for at holde sig i form, pleje sociale netværk og få udfordring gennem idræts- og kulturtilbud. Derfor er det vigtigt, at vores idrætsanlæg løbende vedligeholdes, og at biblioteker og kulturtilbud fortsat holder en høj standard. Vi afsætter 158 mio. kr. i anlæg og 14 mio. kr. årligt i drift til at skabe bedre vilkår for kulturen og idrætten i København Med Budget 10 afsætter vi yderligere 100 mio. kr. til at renovere byens idrætsanlæg i 2010 og 2011 Vi udvider åbningstiderne på skolernes gymnastiksale, så alle københavnere også kan bruge dem i weekenden fra kl til kl Vi forbedrer fritidstilbuddene for unge i Tingbjerg og omlægger svømmehallen på Tingbjerg Skole til offentlig brug i weekenden Vi afsætter 48 mio. kr. til nyt bibliotek i Ørestaden og nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg med udvidede åbningstider Vi afsætter 10 mio. kr. til renovering af hovedbiblioteket Vi støtter til CPH:PIX, Golden Days, BMX verdensmesterskaber, frivillighedskorpset, projektrådgivning og filmfestival for bøsser og lesbiske Vi etablerer kunstbane ved Nørrebroparken. I 2006 tog Københavns Kommune fat på den kæmpe opgave at istandsætte byens mange idrætsanlæg. De skulle gå fra nedslidte til indbydende og tidssvarende. Til det formål blev der fra 2006 til 2009 afsat 323 mio. kr. til at genoprette Københavns idrætsanlæg ud over de mange millioner der i samme periode blev afsat til nybyggeri af nye svømme- og idrætsanlæg. Selvom vi har brugt mange penge på renoveringerne de seneste år, er der behov for at indsatsen fortsætter. Derfor afsætter vi samlet 100 mio. kr. til at renovere byens idrætsanlæg i 2010 og Det er vigtigt med moderne og velholdte idrætsfaciliteter, men det er ikke nok i sig selv. Hvis flere skal dyrke sport og idræt, skal idrætsfaciliteterne være tilgængelige. I forhold til de unge er det vigtigt, at skolernes idrætsfaciliteter kan tilbyde nogle ordentlige åbningstider, der gør det nemmere for de unge at dyrke sport i fritiden. Vi afsætter derfor 5 mio. kr. i Budget 10 og frem til udvidet brug af skolernes idrætsfaciliteter. Åbningstiderne på skoler nes gymnastiksale udvides til også at omfatte weekendbrug i tidsrummet kl til I et særligt forsøg på at forbedre fritidstilbuddene for unge i Tingbjerg, omlægges svømmehallen på Tingbjerg skole til offentlig brug i weekenden i tidsrummet fra kl til BEDRE VILKÅR FOR IDRÆT OG KULTUR I KØBENHAVN Renoverede idrætsanlæg Færdigrenoverede idrætsanlæg pågældende år Renoveret tidligere år

14 Attraktiv arbejdsplads trivsel og arbejdsglæde FOKUS MEDARBEJDERE Københavnerne skal sikres en god og kvalifi ceret service. Derfor er det nødvendigt fortsat at investere i attraktive arbejdspladser i Københavns Kommune, så vi kan rekruttere og fastholde medarbejdere med gode kompetencer. Vi afsætter 25 mio. kr. årligt til fortsat at udvikle Københavns Kommune som en attraktiv arbejdsplads og sikre medarbejderne de bedst mulige betingelser Vi fastholder fokus på at reducere sygefraværet og iværksætter en række nye initiativer for at hjælpe sygemeldte medarbejdere Med Budget 10 kan kommunens medarbejdere fortsat købe transportkort via bruttolønnen Vi laver to nye bruttolønsordninger for medarbejdere, som ønsker pc og bredbånd. Vi styrker uddannelsen af institutionsledere Vi viderefører indsatsen for at udvikle ledertalenter i Københavns Kommune Vi viderefører kompetenceudvikling af sundhedspersonalet på ældreområdet. Personalegoder bidrager til, at medarbejderne føler sig værdsatte. Derfor viderefører vi, at medarbejderne kan købe transportkort via bruttolønnen samtidig med, at der etableres to nye bruttolønsordninger pc og bredbånd. Ordningen betyder, at medarbejderne får styrket deres it-kompetencer samtidig med, at fleksible arbejdspladser fremmes. Gennem flere år har der været investeret massivt i kompetenceudvikling af sundhedspersonalet på ældreområdet. Denne indsats fortsættes. God ledelse er en forudsætning for effektiv opgaveløsning, trivsel og arbejdsglæde. Vi styrker derfor uddannelsen af institutionsledere og fortsætter arbejdet med at udvikle kommunens ledertalenter. Langvarigt sygefravær kan have alvorlige personlige og økonomiske konsekvenser. Med Budget 10 styrker vi yderligere indsatsen for at nedbringe sygefraværet blandt kommunens ansatte og for at fastholde og støtte langtidssygemeldte medarbejdere. FALDENDE SYGEFRAVÆR BLANDT MEDARBEJDERNE I KØBENHAVNS KOMMUNE Kilde: Økonomiforvaltningen, København Kommune 22 Gennemsnitligt antal sygedage

15 FORDELING PÅ UDVALG DRIFTSUDGIFTER I BUDGETAFTALE 2010 (MIO. KR.) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 39,0 Økonomiudvalget 15,6 Teknik- og Miljøudvalget 2,8 Kultur- og Fritidsudvalget 2,8 Socialudvalget 165,8 Børne- og Ungdomsudvalget 382,5 Sundheds- og Omsorgsudvalget 49,3 ANLÆGSUDGIFTER I BUDGETAFTALE 2010 (MIO. KR.) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 5,0 Økonomiudvalget 15,6 Teknik- og Miljøudvalget 46,4 Socialudvalget 46,0 Kultur- og Fritidsudvalget 2,8 Sundheds- og Omsorgsudvalget 34,8 Børne- og Ungdomsudvalget 241,9

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

[ ] AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET

[ ] AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET KØBENHAVN I VÆKST København er en af verdens bedste storbyer at leve og bo

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre har indgået en aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009. Frederiksberg

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder) Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august 2013 (Det talte ord gælder) København er sprængfyldt af muligheder. Muligheder for at smage på verden i Copenhagen Cooking. Se etableret og undergrundens

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

VÆKST, VELFÆRD OG HVERDAG I HOVEDSTADEN

VÆKST, VELFÆRD OG HVERDAG I HOVEDSTADEN VÆKST, VELFÆRD OG HVERDAG I HOVEDSTADEN FOKUS: ØKONOMI Vi skal have både vækst og velfærd i hovedstaden, og vi skal sikre de københavnere, der kommer flere og flere af, et godt hverdagsliv. Vi skaber rammerne

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN

MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN Foto: Susanne Mertz FREM MOD KOMMUNEVALGET 2017 Borgerinddragelse i bypolitikken Boliger til alle Mod social ulighed Borgerbudgetter Bedre vilkår for socialt udsatte Bedre

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 Forklaring af farvesystem Hvert mål kan opnå 4 forskellige farver: Grøn betyder, at udviklingen mellem 2014 og 2015 viser, at målopfyldelsen er på rette spor. Gul betyder,

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Rammesætningen: De overordnede betragtninger:

Rammesætningen: De overordnede betragtninger: Rammesætningen: Der findes et sted, hvor vi prioriterer bevidst og ansvarligt. Det er overskriften på Lejre Kommunes budgetaftale 2016-2019, og jeg er glad og stolt over i aften at stå med en følelse af,

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2014-2017 V/ Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er i en rivende udvikling og det er vores ansvar

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse.

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et godt sted at blive gammel Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et endnu bedre ældreliv i København København skal være en by for alle aldersgrupper. Mange lever her hele livet, og for mig er det vigtigt,

Læs mere