FAKTA om budget for Københavns Kommune. 17. september indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA om budget 2010. for Københavns Kommune. 17. september 2009. indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre"

Transkript

1 17. september 2009 FAKTA om budget 2010 for Københavns Kommune indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre SF Enhedslisten dansk folkeparti det konservative folkeparti

2 Budgetaftalens økonomiske nøgletal FOKUS ØKONOMI Københavns Kommunes økonomi er fortsat sund og robust, og selv i en økonomisk krisetid reducerer kommunen på gælden Skatteprocenten er uændret 23,8 pct., og København har fortsat en af landets laveste skatteprocenter I 2010 vil man se resultaterne af en ambitiøs og målrettet effektiviseringsstrategi, der øger ressourcerne til skoler, daginstitutioner, ældre og handicappede og udsatte københavnere med 182 mio. kr. Vi investerer 50 mio. kr. i nye og smartere løsninger, der på længere sigt frigør ressourcer til bedre og mere effektiv drift og service I budgettet er indarbejdet nye, investeringer i byen på 1,5 mia. kr. i Det samlede bruttoanlægsbudget er i 2010 på 2,75 mia. kr. Københavns anlægsudgifter pr. indbygger i 2010 på kr. er kr. højere end det forventede landsgennemsnit Det høje anlægsniveau næste i Københavns Kommune vil sikre omtrent jobs. Frem mod 2013 er kommunens samlede anlægsbudget på ca. 8 mia. kr., hvilket svarer til mere end arbejdspladser. KOMMUNESKAT ,0 24,8 24,6 24,4 24,2 24,0 23,8 23,6 23,4 23,2 København Landsgennemsnit 2009 MASSIVE INVESTERINGER I KØBENHAVNS UDVIKLING Kilde: Indenrigs- og Socialministeriet og Økonomiforvaltningen, København Kommune Anlægsudgifter per indbygger, kr

3 STYR PÅ ØKONOMIEN FOKUS EFFEKTIVITET Fra administration til service. Københavns Kommune bruger for mange penge på tung og utidssvarende administration. De penge skal i stedet gå til service til københavnerne. Mere effektiv administration frigør i alt 182 mio. kr. i 2010 stigende til over 200 mio. kr. i 2013 til ældre og socialt udsatte Vi centraliserer en række administrative støttefunktioner i kommunen Vi effektiviserer kommunens indkøb af konsulentbistand Vi igangsætter Citizen.2012, som indeholder 10 konkrete initiativer, som vil give Københavnerne en mere overskuelig, tilgængelig og effektiv borgerbetjening, og som i 2012 vil give en samlet driftsbesparelse på 23,5 mio. kr. i Københavns Kommunes overordnede økonomi har det godt. Dette er blandt andet resultatet af et målbevidst arbejde med økonomistyring i kommunen, eksempelvis i form af en række initiativer under overskriften styr på økonomien men der er brug for mere. I 2010 tager Københavns Kommune fat på en række initiativer for at effektivisere administrationen på tværs af alle forvaltninger. De penge, som frigøres, skal ikke gå til ny administration, men i stedet anvendes på især socialområdet til glæde for den svageste gruppe af byens borgere. Vi samler en række administrative funktioner på løn-, personale- og regnskabsområdet for både at øge effektiviteten og fagligheden i opgaveløsningen. Vi sammenlægger to store borgerrettede funktioner Københavns Borgerservice fra Økonomiforvaltningen og Administrativ Borgerservice fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Yderligere forpligter vi os på løbende effektiviseringer af Københavns Ejendomme. Institutionsledere i København slås i dag med et utal af forskellige it-systemer. Det skal der laves om på, og derfor samler vi nu systemerne i én it-indgang for kommunens institutionsledere. Målet er, at vores institutionsledere skal bruge mindre tid på administration og mest mulig tid på deres kerneopgave: at lede institutionerne. FLERE PENGE TIL SERVICE PÅ GRUND AF MERE EFFEKTIV ADMINISTRATION mio. kr

4 FLERE PENGE TIL socialområdet FOKUS SOCIALOMRÅDET København skal være en by, hvor stærke som skrøbelige trives. Budget 09 gav socialområdet en historisk saltvandsindsprøjtning. Forpligtigelsen fortsætter med Budget 10. Vi afsætter i alt 148,1 mio. kr. i ekstra årlig drift til socialområdet 41 mio. kr. årligt til at forbedre forholdene på handicapområdet og for psykisk syge 15 mio. kr. årligt skal forbedre hjælpen til døgnanbragte børn, og vi bruger 10 mio. kr. årligt til at forbedre dagtilbuddene for voksne handicappede 11,3 mio. kr. i anlæg til at oprette 12 boliger til handicappede med særligt behov for afskærmning Vi etablerer 64 nye boliger til handicappede og psykisk syge København skal selv kunne huse sine handicappede. Derfor vil vi udarbejde en strategi, der på sigt skal reducere antallet af køb af pladser i andre kommuner Parterne er endvidere enige om at videreføre en række mindre aktiviteter I Boligpakke II er afsat 11 mio. kr. til nybyggeri til beboerne på bostedet Sjælør og 11 mio. kr. i indskud til boliger til socialt udsatte grupper Finansieringen til initiativerne på socialområdet findes ved at afskaffe trappetillæg, så enhedspriserne på dagpasningsområdet reduceres samt ved regeringens afbureaukratiseringsforslag i I København tager vi vores sociale ansvar alvorligt. Byens handicappede og psykisk syge har krav på egnede boliger i København. København kan desværre ikke huse alle sine handicappede og psykisk syge. Ventelisterne vokser, og mange er derfor nødt til at bo på bosteder i andre kommuner. Samtidig bor færdigbehandlede psykiatriske patienter stadig på de regionale behandlingssteder. Det er dyrt for kommunen og urimeligt over for Københavns svage borgere. Med Tryghedsplan I og II har vi afsat finansiering til 278 boliger til psykisk syge og handicappede. Heraf udestår fortsat etableringen af 141 boliger. Tryghedsplanerne forventes færdig implementeret i København vil gøre det bedre og styrke de sociale tilbud. København bruger færre penge på den enkelt handicappede og psykisk syge sammenlignet med de øvrige storbyer. Dette vil vi gerne udjævne. Derfor skal størstedelen af de midler, som frigøres som følge af mindre og bedre administration og reduktion i enhedsomkostningerne på børneområdet, især komme de socialt udsatte og de ældre københavnere til gode. Budget 09 gav socialområdet et samlet løft på 80 mio. kr. Med Budget 10 fortsætter vi arbejdet med at styrke kommunens sociale indsats og afsætter ialt 148,1 mio. kr. IGEN I ÅR ET LØFT TIL SOCIALOMRÅDET mio. kr. tilført socialområdet Tilført i 2007 Tilført i 2008 Tilført i 2009 Tilført i budgetaftalen for 2010 Tilført pågældende år Tilført tidligere år

5 tryg og sikker BY uden bander FOKUS SIKKER BY København er generelt en tryg og sikker by at leve i. Men bandeurolighederne har rystet byen. Vi afsætter 30 mio. kr. til at styrke indsatsen for, at København fortsat er en tryg og sikker by Vi bruger 2 mio. kr. om året i til en tryghedsindsats i Tingbjerg. Vi styrker koordinationen af den forebygende indsats som et supplement til politiets indsats Min Betjent, der betyder, at der vil være 24 betjente på nærpolitistationen på Nørrebro Vi støtter Sjakkets arbejde med udsatte unge og forbedrer adgangen til væresteder for unge over 18 år Vi afsætter 7,2 mio. kr. til at udvide Den korte snor med mandsopdækningen af uroskabende og kriminalitetstruede unge Til at udvide åbningstiderne på skolernes idrætsfaciliteter i udsatte områder afsætter vi 5 mio. kr. i Vi iværksætter aktiviteter i Kildevældsparken, styrket koordination af Sikker By indsatsen, styrkelse af dommervagtsprojektet, bedre belysning på Christianshavn, etablerer et aktivitetshus i Akacieparken og fodboldbaner i Urbanplanen. En del af kriminaliteten i København har ændret karakter. Vold og personfarlig kriminalitet er blevet mere udbredt. En af grundene er de voldsomme bandeuroligheder, som vi alle har været ulykkelige tilskuere til gennem det seneste år. Vi vil med dette års budget sikre, at vi holder potentielle bandemedlemmer væk fra gaderne. Vi sikrer idrætsfaciliteter og fritidstilbud til unge i risikogrupper. Vi fortsætter med at styrke den kriminalpræventive indsats, der retter sig både mod unge under og over 18 år. Københavns Kommune tager sit ansvar alvorligt for at stoppe fødekæden til bandemiljøerne. Med Budget 09 etablerede vi Sikker By - projektet, som betyder, at vi i dag sætter tid ligere ind over for børn med bekymrende adfærd fx med Den korte snor, hvor vi mandsopdækker børn ned til 10-årsalderen. Også de gamle unge over 18 år fik ekstra opmærksomhed med udvidelse af SSP-arbejdet til de årige og med en ny klub på Nørrebro. Dette arbejde fortsætter i Københavns nye tryghedsindeks viser, at folk føler sig utrygge i de udsatte områder om aftenen og det kan vi selvfølgelig ikke leve med. Det gælder især i Tingbjerg og Nørrebro, og derfor intensiverer vi den kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats netop i disse områder. VOLDEN FALDER, MEN DEN GROVE VOLD STIGER Kilde: Danmarks Statistik Index Anmeldte voldsforbrydelser Anmeldte grove voldsforbrydelser

6 Gode skoler og daginstitutioner til alle byens børn Det er godt for København, at byen har fået flere børn, men udviklingen sætter pres på kommunens institutioner og økonomi. Dette forværres yderligere af, at Københavns Kommune bruger flere penge pr. barn sammenlignet med de øvrige storbyer i Danmark. Vi tager nu hul på at bygge institutioner til at sikre plads til alle nye københavnere. Vi afsætter 980 mio. kr. ekstra til udvidelse af skoler, fritidshjem/kkfo er og daginstitutioner for alle byens børn Vi viderefører aktiviteter i faglighed for alle for 110 mio. kr. i 2010 Vi afsætter 367 mio. kr. for at sikre, at kommunen igen i løbet af kan tilbyde pasningsgaranti inden for 4 km af familiens bopæl for de 0-5 årige Vi afsætter 533 mio. kr. til at udvide og forbedre 7 skoler i 2010 Vi afsætter 80 mio. kr. til fritidshjem og KKFO er. FOKUS BØRNEPASNING Sammenlignet med andre kommuner er børnetallet steget voldsomt i København de seneste år. Det er dejligt. Fra fik København flere børn i alderen 0 til 6 år. På landsplan er den gennemsnitlige stigning i samme periode 98 børn pr. kommune. Der er stadig pladsgaranti i Københavns Kommune, men i 2009 måtte vi desværre midlertidigt opgive vores garanti om, at alle børn kan få en daginstitutionsplads inden for 4 km af familiens bopæl. Et centralt mål i Budget 2010 er, at børnepasningen kommer tilbage på sporet. Ligesom de seneste års lappeløsninger på skoleområdet erstattes af gode og holdbare forhold for eleverne. Vores børnefamilier har brug for gode forhold, så arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen, og så børnene oplever den bedst mulige skolegang. Vi afsætter derfor 367 mio. kr., så vi kan genindføre 4 km-garantien. Samtidig investerer vi massivt på skoleområdet ved at etablere flere spor, så skolerne er klar til at tage imod børnene, når de bliver større. KØBENHAVN OPLEVER EN VOLDSOM STIGNING I ANTALLET AF 0-6 ÅRIGE Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes Statistik og Ledelsesinformation København Hele landet

7 Økologisk, sund og sjov mad til Københavns børn FOKUS MADORDNING Maden i skolerne og daginstitutionerne skal give energi til børnenes hverdag. Vi afsætter derfor 80 mio. kr. i anlæg og 10 mio. kr. i drift i 2010 til at sørge for god, sund og økologisk mad til byens børn. Vi sikrer, at alle børn i vuggestuer og børnehaver får morgenmad, frokost og mellemmåltider 1. januar 2010 Børnenes mad skal være økologisk Vi sikrer, at alle kommunens skoler bliver omfattet af den ny skolemadsordning, EAT fra 2011 Finansieringen til forbedringerne findes ved, at forældrebetalingen stiger med knap 100 kr. om ugen i børnehaverne Forældrebetalingen i vuggestuerne stiger ikke. Sund mad giver bedre trivsel og læring og er en vigtig brik i forebyggelsen af fedme og senere sundheds problemer hos unge og voksne. Maden skal være økologisk. Københavns skolebørn har fra august 2009 fået en ny skolemadsordning EAT der sætter nye standarder for kvalitet og smag. Københavns Madhus står for skolemadsordningen EAT. Enkelte skoler har desværre stået uden for ordningen. Med budgettet for 2010 sørger vi nu for, at alle elever får mulighed for at købe et sundt, økologisk og billigt måltid mad på deres skole. Et nyt lovkrav pålægger kommunerne at tilbyde alle børn i daginstitutioner frokost. I København gør vi mere end det! Vi tilbyder alle børn vuggestuebørn og børnehavebørn fuld forplejning i deres institution fra 1. januar Det betyder, at institutionerne for uændrede takster for vuggestuebørn og for ca. 20 kr. ekstra pr. dag for børnehavebørn ud over frokost også tilbyder dagens øvrige små måltider: morgenmad, til dem der kommer tidligt og frugt eller måske en friskbagt bolle om eftermiddagen. Med flere daglige måltider får børn den næring og energi, de behøver for at kunne vokse og blive sunde. MAD TIL ALLE BØRN Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, egne beregninger 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Folkeskoler, som får madordningen EAT Vuggestuer med fuld forplejning Børnehaver med fuld forplejning

8 Krisepakke København tager finanskrisen alvorligt Der er brug for, at København tager sig af de københavnere, som enten på grund af sygdom, mangel på praktikplads eller uddannelsestilbud har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Med Budget 10 får København en Krisepakke, der skal afbøde virkningerne af den stigende ledighed. Vi afsætter 38 mio. kr. ekstra i 2010 til at bekæmpe konsekvenserne af den økonomiske krise Nedbringelse af langvarige sygedagpengesager Ekstra målrettede uddannelsespladser primært til unge 100 nye praktikpladser i København, heraf 50 blandt virksomheder som kommunen indgår købsaftaler med Bedre it-redskaber i jobcentrene og hurtigere afklaring af længerevarende pensionssager. FOKUS KRISEPAKKE Finanskrisen har kastet Danmark ud i en økonomisk tilbagegang. Heldigvis står København godt rustet med et solidt økonomisk fundament. Finanskrisen rammer især de unge på arbejdsmarkedet. Flere og flere risikerer at blive fastholdt i langtidsledighed. Med Krisepakken fastholder vi de unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Vi skaber flere uddannelsespladser og praktikpladser, som både kommer de unge og virksomhederne til gode. Hjælpen til ledige skal være bedre. It-redskaber, selvbetjeningsværktøjer og en Kvik-service, der formidler nye ledige jobs med dags varsel, sikrer bedre hjælp til de ledige. Med Krisepakken fastholder vi den ekstraordinære indsats over for langtidssygemeldte københavnere. København har allerede iværksat initiativer for 45 mio. kr. til bekæmpelse af den stigende ledighed med Beskæftigelsesaftalen. Og Københavns Kommune fastholder sit høje niveau for anlægsinvesteringer i daginstitutioner, skoler m.v. til gavn både for københavnerne og beskæftigelsen. LEDIGHEDEN STIGER I KØBENHAVN Kilde: Danmarks Statistik Index juni 08 juli 08 august 08 september 08 oktober 08 november 08 december 08 januar 09 februar 09 marts 09 april 09 maj 09 juni 09 juli 09

9 København som KLIMABY FOKUS KLIMA I december er København vært for klimatopmødet COP 15. Det er en unik mulighed for at vise, at København tager klimaet alvorligt og er helt i front, når det gælder bæredygtighed og en målrettet indsats for klimaet. Vi lever op til vores forpligtelser som klimaby. Vi afsætter 85,5 mio. kr. til at reducere Københavns CO2-udledning Energiforsyningen i København omstilles fra kul til biomasse. Det betyder, at vi efter 2015 kommer til at udlede 9,4% mindre CO2 i forhold til Omlægningen vil bringe København næsten halvvejs mod målet om en reduktion på 20% i 2015 Vi afsætter 80 mio. kr. til at klimarenovere kommunens bygninger, så energiforbruget falder 2 mio. kr. i 2010 går til en analyse af, hvordan Københavns Kommune bidrager bedst muligt til opsætning af flere vindmøller i København Vi reducerer kommunens bilpark til fordel for cykler og anden energirigtig transport Vi opstiller el-standere rundt om i byen til el-biler En klimatilpasningsstrategi skal ruste byen til kommende klimaforandringer. Strategien skal inddrage alle former for planlægning både kommuneplan, lokalplaner, beredskabsplaner og sektorplaner. Klima har længe været et af Københavns Kommunes fokusområder. København har allerede reduceret CO2-udledningen med mere end 20% i perioden 1990 til Fjernvarme, etablering af vindmøller, en målrettet indsats for flere cyklister og mange andre miljøtiltag har båret frugt. Målet er at komme endnu længere. En samlet Borgerrepræsentation står bag Københavns Kommunes klimaplan med et ambitiøst mål om at reducere udledningen af CO2 med 20% fra 2005 til Visionen er, at København skal være CO2 -neutral i Det kræver en målrettet indsats at nå dertil. En stor del af CO2-besparelserne opnår vi ved at omlægge energiforsyningen. Der skal etableres vindmøller, og ved at fyre med biomasse i stedet for fossile brændstoffer på kraftværkerne sikrer vi over halvdelen af CO2-besparelsen. Københavns Kommunes bygninger skal klimarenoveres, så energiforbruget falder, og vi skal stille krav om energibesparelser i de bygninger, kommunen lejer. Inden for transportområdet vil vi bl.a. satse på elbiler og flere cykelstier, og så skal den kollektive transport udbygges. Det er bare nogle af de 50 initiativer, der er opstillet i klimaplanen for at nå målet i 2015 og visionen om at blive CO2-neutral i KØBENHAVN VIL REDUCERE SIT CO2-UDSLIP 100% 95% CO2-udledning ifht niveau 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%

10 Ældres livskvalitet og NYE sundhedshuse FOKUS ÆLDRE OG SUNDHEDSHUSE København er på mange måder et godt sted at blive gammel. I den tidlige alderdom byder byen på et væld af muligheder og aktiviteter. For de lidt ældre træder kommunen til og yder en god og omfattende service sammenlignet med mange andre kommuner. Vi afsætter 35,4 mio. kr. i drift i 2010 og 19,3 mio. kr. i anlæg til at øge de ældre københavneres livskvalitet Vi etablerer to nye sundhedshuse et i Voldparken (Brønshøj/Husum) og et i Vanløse til rådighed for alle københavnere Vi øger servicen på sundhedshusene på Amager og på Vesterbro Vi afsætter 5 mio. kr. årligt til aktiviteter for plejehjemsbeboere Vi bruger 6,2 mio. kr. årligt til at videreføre ordningen, hvor ældre har mulighed for at visitere sig selv til en ældrebolig Vi tilgodeser de svageste ældre i eget hjem med 10 mio. kr. til mere nærhed i hjemmeplejen Vi tilgodeser de ældre med 5,5 mio. kr. i boligpakken Vi reserverer 15 mio. kr. til at sikre, at moderniseringen af byens mest utidssvarende plejehjem. Med budgetaftalen for 2010 fastholder vi de seneste års fokus på at forbedre livskvaliteten for byens ældre. Samtidig sætter vi ind for at skabe forbedringer på en række områder. Vi har bl.a. tilgodeset de ældre københavnere i vores boligpakke. Ældre i København, der ikke magter at bo i hjemmet, fx efter et hospitalsophold eller ved ægtefælles bortgang, har siden 2007 i en forsøgsordning haft mulighed for i en periode at bo i trygge rammer. Den ordning vil vi videreføre. De svageste ældre som bor i eget hjem, skal have mere nærvær fra hjemmeplejen. Københavns Kommune har siden 2005 modernisere de mest utidssvarende af byens plejehjem. Vi sikrer, at planen holdes på sporet ved at reservere penge til den i Med budgettet for 2010 fortsætter vi det vigtige arbejde med at forbedre københavnernes sundhed. Københavns sundhedshuse er en vigtig del af indsatsen for at forbedre sundheden for alle københavnerne. Med sundhedshusene samles en lang række ydelser til borgerne under ét tag. Sundhedshusene indeholder sygeplejeklinik, sundhedspleje, forebyggelsestilbud samt praktiserende læger og andre sygesikrings ydelser. Det bliver kort sagt nemmere at være syg, og borgene kan få en bedre behandling. Det første sundhedshus åbner på Vesterbro i slutningen af 2009, og det næste slår dørene op på Amager i begyndelsen af I budgetaftalen for 2010 har vi afsat penge til to sundhedshuse i Brønshøj/Husum, Voldparken og i Vanløse. TILFREDSHEDEN BLANDT ÆLDRE STIGER Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, egne beregninger. Tallene fra 2008 er de nyeste tilgængelige. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Plejebolig 2005/ Praktisk hjælp Hjemmepleje Sygepleje Gennemsnitlig tilfredshed

11 Et løft til Københavns boliger FOKUS BOLIG København vil vokse med nye ind byggere frem mod Derfor er der brug for en aktiv boligpolitik, der både skaber plads til mange nye københavnere og fastholder København som en mangfoldig by, hvor alle kan bo også ældre og socialt udsatte Vi afsætter 70 mio. kr. til at forbedre de københavnske boliger og til at bygge nyt Vi opfører 850 almene familieboliger Vi bruger 33 mio. kr. til flere almene boliger til familier, ældre og svage grupper Vi afsætter 15,5 mio. kr. til en pulje til renovering af bad og toiletter i byens almene boliger. 11 mio. kr. går til boliger til beboerne på Bostedet Sjælør 5,5 mio. kr. sættes af til at støtte til ældre, som flytter fra ældreboliger 5 mio. kr. går til at forbedre belysningen i udsatte områder. Siden 2005 er der i København kun opført 173 almene familieboliger og kun 12 billige boliger. Det skyldes de seneste års høje grundpriser og byggeomkostninger. Men fra 2010 til 2013 opfører vi 850 nye almene familieboliger. København skal fortsat være en socialt bæredygtig by med gode boliger til folk med almindelige indkomster, men også til udsatte grupper og københavnere med særlige behov. København skal blive ved med at være en mangfoldig by uden ghettoer. Vi vil arbejde for en boligudvikling med blandede ejerformer og varieret byliv i alle kvarterer. Og vi vil fortsætte arbejdet med at forny og modernisere de mest nedslidte kvarterer, boliger og bolig områder i byen. Vi vil modvirke sociale problemer ved at skabe trygge og attraktive boligområder, hvor københavnerne har lyst til at færdes. 2010: GANG I BYGGERIET AF ALMENE BOLIGER I KØBENHAVN 900 Antal byggede/ planlagte almene familieboliger

12 Mere grøn TRAFIK FOKUS TRAFIK København satser på grøn trafik med gode forhold for cyklister og passagerer i busser, tog og metro. Vi afsætter 51,8 mio. kr. i anlæg og 4,8 mio. kr. i drift til at forbedre den grønne trafik i København Bynet 2018 styrker Flintholm Station som trafikalt knudepunkt mellem bus, metro og tog, og løfter den kollektive trafikbetjening på Frederikssundsvej Vi gør forsøgsordningen Serviceløft i den Kollektive Trafik permanent og afsætter 4,8 mio. kr. årligt i drift til at forbedre busserne og få den kollektive trafik til at hænge bedre sammen Vi afsætter 16 mio. kr. til at bygge en rampe til den nye gang- og cykelbro ved Fisketorvet for at forbedre forholdene for cyklister. Vi gør trafikforsøget på Nørrebrogade permanent og afsætter i alt 37,5 mio. kr. til bredere cykelstier, en busgade ved Elmegade, læssezoner i sidegaderne og hastighedsbegrænsning på 30 km/t. (Et mindretal VOC er imod, at Nørrebrogade-forsøget gøres permanent) Kvaliteten af den kollektive trafik er en afgørende faktor for, at københavnerne og byens mange gæster har en nem hverdag. Og samtidig er en velfungerende offentlig transport det bedste værn mod trængsels- og klimaproblemer. Cyklisterne kan glæde sig over, at København fortsætter indsatsen for bedre cykelstier. I 2018 åbner Cityringen. Vi vil sikre, at byen får optimal glæde og gavn af den nuværende metro og den kommende Cityring. Derfor søsætter vi planen Bynet 2018, som får den kollektive trafik til at hænge bedre sammen og giver brugerne hurtigere busforbindelser, bedre trafikinformation samt bedre muligheder for skift mellem bus, metro og tog i hele København. Samtidig skal den eldrevne og miljøvenlige bus, City Cirkel, fortsat betjene middelalderbyen. Vi afsætter også penge til at gøre forsøgsordningen Serviceløft i den Kollektive Trafik permanent. Mens forsøget stod på, steg antallet af passagerer med på bus nr. 10 og 13. Den vækst vil vi fastholde. FLERE KØBENHAVNERE BRUGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Kilde: Movia og Metroselskabet, egne beregninger 4% Udvikling i antal rejser med bus og metro 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% %

13 Bedre vilkår for kultur og idræt FOKUS kultur og IDRÆT Børn og unge i København skal tilbydes de bedste rammer for en sund og aktiv opvækst. De voksne skal også have muligheden for at holde sig i form, pleje sociale netværk og få udfordring gennem idræts- og kulturtilbud. Derfor er det vigtigt, at vores idrætsanlæg løbende vedligeholdes, og at biblioteker og kulturtilbud fortsat holder en høj standard. Vi afsætter 158 mio. kr. i anlæg og 14 mio. kr. årligt i drift til at skabe bedre vilkår for kulturen og idrætten i København Med Budget 10 afsætter vi yderligere 100 mio. kr. til at renovere byens idrætsanlæg i 2010 og 2011 Vi udvider åbningstiderne på skolernes gymnastiksale, så alle københavnere også kan bruge dem i weekenden fra kl til kl Vi forbedrer fritidstilbuddene for unge i Tingbjerg og omlægger svømmehallen på Tingbjerg Skole til offentlig brug i weekenden Vi afsætter 48 mio. kr. til nyt bibliotek i Ørestaden og nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg med udvidede åbningstider Vi afsætter 10 mio. kr. til renovering af hovedbiblioteket Vi støtter til CPH:PIX, Golden Days, BMX verdensmesterskaber, frivillighedskorpset, projektrådgivning og filmfestival for bøsser og lesbiske Vi etablerer kunstbane ved Nørrebroparken. I 2006 tog Københavns Kommune fat på den kæmpe opgave at istandsætte byens mange idrætsanlæg. De skulle gå fra nedslidte til indbydende og tidssvarende. Til det formål blev der fra 2006 til 2009 afsat 323 mio. kr. til at genoprette Københavns idrætsanlæg ud over de mange millioner der i samme periode blev afsat til nybyggeri af nye svømme- og idrætsanlæg. Selvom vi har brugt mange penge på renoveringerne de seneste år, er der behov for at indsatsen fortsætter. Derfor afsætter vi samlet 100 mio. kr. til at renovere byens idrætsanlæg i 2010 og Det er vigtigt med moderne og velholdte idrætsfaciliteter, men det er ikke nok i sig selv. Hvis flere skal dyrke sport og idræt, skal idrætsfaciliteterne være tilgængelige. I forhold til de unge er det vigtigt, at skolernes idrætsfaciliteter kan tilbyde nogle ordentlige åbningstider, der gør det nemmere for de unge at dyrke sport i fritiden. Vi afsætter derfor 5 mio. kr. i Budget 10 og frem til udvidet brug af skolernes idrætsfaciliteter. Åbningstiderne på skoler nes gymnastiksale udvides til også at omfatte weekendbrug i tidsrummet kl til I et særligt forsøg på at forbedre fritidstilbuddene for unge i Tingbjerg, omlægges svømmehallen på Tingbjerg skole til offentlig brug i weekenden i tidsrummet fra kl til BEDRE VILKÅR FOR IDRÆT OG KULTUR I KØBENHAVN Renoverede idrætsanlæg Færdigrenoverede idrætsanlæg pågældende år Renoveret tidligere år

14 Attraktiv arbejdsplads trivsel og arbejdsglæde FOKUS MEDARBEJDERE Københavnerne skal sikres en god og kvalifi ceret service. Derfor er det nødvendigt fortsat at investere i attraktive arbejdspladser i Københavns Kommune, så vi kan rekruttere og fastholde medarbejdere med gode kompetencer. Vi afsætter 25 mio. kr. årligt til fortsat at udvikle Københavns Kommune som en attraktiv arbejdsplads og sikre medarbejderne de bedst mulige betingelser Vi fastholder fokus på at reducere sygefraværet og iværksætter en række nye initiativer for at hjælpe sygemeldte medarbejdere Med Budget 10 kan kommunens medarbejdere fortsat købe transportkort via bruttolønnen Vi laver to nye bruttolønsordninger for medarbejdere, som ønsker pc og bredbånd. Vi styrker uddannelsen af institutionsledere Vi viderefører indsatsen for at udvikle ledertalenter i Københavns Kommune Vi viderefører kompetenceudvikling af sundhedspersonalet på ældreområdet. Personalegoder bidrager til, at medarbejderne føler sig værdsatte. Derfor viderefører vi, at medarbejderne kan købe transportkort via bruttolønnen samtidig med, at der etableres to nye bruttolønsordninger pc og bredbånd. Ordningen betyder, at medarbejderne får styrket deres it-kompetencer samtidig med, at fleksible arbejdspladser fremmes. Gennem flere år har der været investeret massivt i kompetenceudvikling af sundhedspersonalet på ældreområdet. Denne indsats fortsættes. God ledelse er en forudsætning for effektiv opgaveløsning, trivsel og arbejdsglæde. Vi styrker derfor uddannelsen af institutionsledere og fortsætter arbejdet med at udvikle kommunens ledertalenter. Langvarigt sygefravær kan have alvorlige personlige og økonomiske konsekvenser. Med Budget 10 styrker vi yderligere indsatsen for at nedbringe sygefraværet blandt kommunens ansatte og for at fastholde og støtte langtidssygemeldte medarbejdere. FALDENDE SYGEFRAVÆR BLANDT MEDARBEJDERNE I KØBENHAVNS KOMMUNE Kilde: Økonomiforvaltningen, København Kommune 22 Gennemsnitligt antal sygedage

15 FORDELING PÅ UDVALG DRIFTSUDGIFTER I BUDGETAFTALE 2010 (MIO. KR.) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 39,0 Økonomiudvalget 15,6 Teknik- og Miljøudvalget 2,8 Kultur- og Fritidsudvalget 2,8 Socialudvalget 165,8 Børne- og Ungdomsudvalget 382,5 Sundheds- og Omsorgsudvalget 49,3 ANLÆGSUDGIFTER I BUDGETAFTALE 2010 (MIO. KR.) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 5,0 Økonomiudvalget 15,6 Teknik- og Miljøudvalget 46,4 Socialudvalget 46,0 Kultur- og Fritidsudvalget 2,8 Sundheds- og Omsorgsudvalget 34,8 Børne- og Ungdomsudvalget 241,9

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Organisering udfordringer og løsninger

Organisering udfordringer og løsninger Organisering udfordringer og løsninger Pernille Hansted Kostsekretariatet/Ældrestaben www.kk.dk Side 2 / Organisering - udfordringer og løsninger Er det svært? Pleje Køkken Side 3 / Organisering - udfordringer

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere