De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads."

Transkript

1 Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Advarselstavler Advarselstavler opsættes uden for tættere bebygget område normalt 150 m m før farestedet. I tættere bebygget område kan de opsættes kortere før farestedet uden, at den evt. kortere afstand er angivet. U 1: Afstanden til det sted på vejen, hvorfra hovedtavlens angivelse gælder. US 2: Lastbil. U 2: Hovedtavlens angivelse begynder 200 m fremme og slutter 800 m fremme målt fra hovedtavlen. U 3: Hovedtavlen gælder kun i et vist antal timer eller minutter eller på visse ugedage eller inden for bestemte klokkeslæt (8-14) 9-12 U 3: Klokkeslæt med sort eller hvidt gælder hverdage. Klokkeslæt i parentes gælder lørdage. Klokkeslæt med rødt gælder søn- og helligdage. US 3: Stor personbil med over 8 siddepladser foruden førerens plads (bus). US 4: Lastbilvogntog. US 5: Påhængskøretøj. US 6: Køretøj indrettet til campingbrug samt eventuelt trækkende køretøj. US 7: Autocamper. A 11: Farligt vejkryds, hvor den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt. Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, som f.eks. på en motorvej, hvor en tilkørselsbane munder ud i motorvejen, kan det vises på symbolet. A 16: Rundkørsel forude. A 17: Fodgængerfelt forude. I forbindelse med undertavle»gågade«angiver tavlen en krydsende gågade. U 4: Undertavlen angiver hvilken færdselsart hovedtavlen gælder for i dette tilfælde lastbil. US 8: Cykel og lille knallert. A 18: Modkørende færdsel. US 9: Lille knallert. U 5: Undertavlen angiver hvilken færdselsart hovedtavlen ikke gælder for i dette tilfælde cykel og knallert. US 10: Motorcykel og stor knallert. A 19: Lyssignal forude. US 11: Traktor og motorredskab. A 20: Særlig risiko for kødannelse. U 6: Hovedtavlen gælder en tilstødende vej. US 12: Handicappet.

2 A 21: Cyklister og førere af små knallerter kører ud på kørebanen eller krydser den. A 34: Risiko for stenskred og nedfaldne sten. A 42,2: Flere farlige sving, det første til venstre. A 22: Særlig fare. Børn færdes på eller ved vejen, f.eks. ved skoler. A 35: Farlig rabat eller høj kant i højre side. Tavlen kan være spejlvendt. UA 41: Tilrådelig hastighed. Angiver den hastighed (km/t), der er den højest forsvarlige under normale forhold. A 23: Ryttere. A 36: Hastighedsdæmpende bump. De nye pukkelbump (»paddehatte«) gør at busser og lastbiler kan»skræve«over dem. Hermed undgår chaufføren rygbelastninger. A 43,1: Indsnævret vej. Der kan forventes vognbaneskift eller sammenfletning. A 26: Dyrevildt. På tavlen kan anvendes symboler, der viser andre vilde dyr end en hjort. A 37: Ujævn vej. A 43,2: Indsnævret vej i venstre side. A 27: Kreaturer. På tavlen kan anvendes symboler, der viser andre husdyr end en ko. A 39: Vejarbejde. A 43,3: Indsnævret vej i højre side. UA 43: Fri bredde. A 31: Glat vej. Årsagen skal angives på en undertavle f.eks.»glat i vådt føre«. A 41,1: Farligt højresving. UA 31: Isglat. A 44: Tunnel. Husk korrekt lygteføring og hold øje med nødudganges placering. Læs afsnittet Kørsel i tunnel. A 41,2: Farligt venstresving. A 33: Særlig fare for løse sten og stenslag. A 46,1: Stejl nedkørsel. Måles i procent. A 42,1: Flere farlige sving, det første til højre.

3 A 46,2: Stejl stigning. Måles i procent. A 91: Oplukkelig bro. UB 11,1: Forvarsling af den ottekantede færdselstavle Stop B 13 (kan også anvendes ved jernbaneoverkørsel). A 72: Jernbaneoverkørsel uden bomme. UA 72: Se efter tog. A 92: Havnekaj. (Kan være opsat umiddelbart på kanten af kajen). UB 11,2: Dobbeltrettet cykelsti på den krydsende vej. A 95: Sidevind. A 73: Jernbaneoverkørsel med bomme. B 13: Stop. Kørende skal stoppe ved stoplinien før fremkørsel i kryds eller ved jernbaneoverkørsel og har derefter ubetinget vigepligt. UA 73: Varsling af elektrificeret bane. Jernbaneoverkørsel med 4,5 m fri højde under strømførende køreledning. A 96: Lavtgående fly. Trykbølge fra jetmotorer kan være farlige for især tohjulede køretøjer. B 15: Sammenfletning. Anvendes især ved sammenløb af motorvejskørebaner og ved tilkørselsbaner. A 74,1: Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel. A 99: Anden fare. Farens art angives på undertavlen. A 74,2: Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel. Vigepligtstavler Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder. B 16: Hovedvej. Færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt. Parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område. A 75: Afstandsmærker, der tredeler afstanden fra advarselstavlen til jernbaneoverkørslen. Står advarselstavlen (A72/A73) f.eks. 240 m før sporet, vil der være 80 m mellem afstandsmærkerne. B 11: Ubetinget vigepligt angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt). Tavlen anvendes normalt i forbindelse med en vigelinie (hajtænder). B 17: Hovedvej ophører. B 18: Hold tilbage for modkørende. Trafikanter må kun køre ind på vejstrækningen, når de kan passere den uden at tvinge modkørende til at standse.

4 B 19: Modkørende færdsel skal holde tilbage. Forbudstavler Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelser. Hvor andet ikke er bestemt, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet ved en op hørstavle eller angivet ved undertavle. C 11,1: Højresving forbudt. C 22,1: Bil, motorcykel, Stor knallert, traktor og motorredskab forbudt. C 22,2: Motorcykel og Stor knallert forbudt. C 23,1: Lastbil forbudt. Forbuddet kan ved vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. C 25,2: Lille knallert forbudt. C 26,1: Ridning og føring af hest forbudt. C 26,2: Fodgængere forbudt. C 11,2: Venstresving forbudt. Forbud mod venstresving forbyder også vending. C 23,2: Bus forbudt. C 31: Højeste tilladte faktiske totalvægt. Ved vogntog gælder vægtbegrænsningen for hvert enkelt køretøj i vogntoget. C 23,3: Kørsel med farligt gods forbudt. C 32: Største tilladte faktiske totalvægt af det samlede vogntog. C 12: Vending forbudt. Svingning til venstre er dog tilladt. Forbud mod svingning og vending gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet ved en undertavle. C 24,1: Traktor og motorredskab forbudt. C 35: Højeste tilladte faktiske akseltryk. C 19: Indkørsel forbudt, også for f.eks. cykler og knallerter. C 24,2: Hestevogn og lignende forbudt. C 36: Højeste tilladte faktiske tryk på en aksel eller en akselgruppe (bogietryk). C 21: Kørsel i begge retninger forbudt. En undertavle kan angive undtagelser fra forbudet, f.eks. ærindekørsel, varekørsel eller beboerkørsel tilladt. C 25,1: Cykel og Lille knallert forbudt. C 41: Største tilladte køretøjsbredde inkl. læs.

5 C 42: Største tilladte køretøjshøjde inkl. læs. C 61: Standsning forbudt på kørebanen i den vejside, hvor tavlen er opsat. Påbudstavler Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder. C 43: Største tilladte længde af køretøj herunder vogntog inkl. læs. C 62: Parkering forbudt på kørebanen i den vejside, hvor tavlen er opsat. 1 time C 51: Overhaling forbudt. Tilladt at overhale tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. UC 33: Begrænset parkeringstilladelse. UC 61: Standsningsforbud. C 52: Overhaling med lastbil og lastbilvogntog forbudt. UC 62: Parkeringsforbud. D 11: Påbudt kørselsretning. Overhalingsforbuddene gælder også overhaling af motorcykler og stor knallert, men ikke overhaling af tohjulet cykel og lille knallert Forbuddene gælder, indtil de ophæves ved ophørstavle eller ved afstandsangivelse på undertavle. Tavlerne forbyder ikke forbikørsel og gælder ikke overhaling af køretøjer, der svinger bort fra vejen. UC 60,1: Restriktionen gælder både før og efter tavlen. D 12: Påbudt kørselsretning i rundkørsel. UC 60,2: Restriktionen begynder ved tavlen. D 15: Påbudt passage. C 53, C 54: Overhalingsforbud ophører. UC 60,3: Restriktionen ophører ved tavlen. D 16: Valgfri passage. UC 60,5: Standsning på rabat forbudt. C 56: Ophør af lokal hastigheds- begrænsning. C 59: Ophør af forbud. Tavlen ophæver alle forbudstavler på den forudgående vejstrækning bortset fra standsnings- og parkeringsforbud. C 55: Lokal hastighedsbegrænsning. UC 60,6: Parkering på rabat forbudt. C 92: Passage uden stop forbudt. D 21: Cykelsti skal benyttes af cyklister og førere af Lille kallert. UD 21,1: Dobbeltrettet cykeltrafik.

6 UD 21,2: Dobbeltrettet cykeltrafik ophører. Oplysningstavler Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle. E 17: Fodgængerfelt. D 21, UD 1: Undertavlen angiver den bane, som kun må benyttes af den færdselsart, der angives med hovedtavlens symbol. Her cyklister og førere af Lille kallert. E 18: Blind vej. E 19: Ensrettet færdsel. D 22: Gangsti. Skal benyttes af gående. E 21,1: Anbefalet rute for cyklister. D 23: Ridesti. E 11: Ophængt pilafmærkning. Angiver kørselsretning i vognbanen under tavlen. E 21,2: Anbefalet rute for vandrere. D 26: Delt sti. D 27: Fællessti. E 15: Vognbaner ved kryds. E 21,3: Anbefalet rute for ridende. D 55: Mindste hastighed. Gælder dog ikke for cyklister og førere af lille knallert. E 16,1: Vognbaneforløb med sammenfletning. De kørende skal vise gensidig hensyntagen. E 21,4: Anbefalet rute for Lille knallert. D 56: Ophør af mindste hastighed. E 16,2: Vognbaneforløb med vognbaneskift. Vognbaneskiftet skal ske uden fare eller unødvendig ulempe for andre. E 22,1: Anbefalet rute for lastbiler.

7 E 22,2: Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods. E 33: Indendørs parkering. E 40: Anbefalet hastighed ophører. E 23: Vejledning for handicappede. E 33.1: Angiver, at parkeringsbestemmelsen ligger både før og efter tavlen. E 41: Største forsvarlige hastighed på en frakørselsvej under normale forhold. E 33.2: Angiver, at parkeringsbestemmelsen begynder ved tavlen. Områdetavler E 24: Vejledning for synshandicappede. E 26: Fodgængertunnel / fodgængerbro. E 33.3: Angiver, at parkeringsbestemmelsen ophører ved tavlen. E 42: Motorvej. Tavlen var oprindelig blå (kan stadig findes). E 31,1: Busholdeplads for fjerntrafik. E 31,2: Busholdeplads for nærtrafik. E 34: Nødplads. Kan benyttes til nødstop. UE 34: Brandslukker og nødtelefon. E 44: Motorvej ophører. Tavlen opsættes normalt ikke ved frakørsler. Tavlen var oprindelig blå (kan stadig findes). E 31,3: Taxiholdeplads. E 37: Krybespor. Højre vognbane skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den angivne. E 43: Motortrafikvej. E 33: Parkeringsareal. E 39: Anbefalet hastighed. E 45: Motortrafikvej ophører. Tavlen opsættes normalt ikke ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.

8 F 12: Pilvejviser, hvor det forudsættes, at der køres E 56: Ophør af tættere bebygget område. ad motorvej for at komme til målet. E 49: Gågade. Angiver et område, hvor særlige færdselsregler gælder. F 13: Pilvejviser til seværdigheder, serviceanlæg og lign. F 14: Midlertidig pilvejviser. E 50: Ophør af gågade. Ophør kan også vises ved E 49 med rød diagonal streg. E 68: Zonetavle. Tavlen gælder for det område, man kører ind i. Zonetavlen kan også vise hastighedsgrænse. F 16: Frakørselsvejviser. E 69: Ophør af zone. E 51: Opholds- og legeområde. Angiver et område, hvor særlige færdselsregler gælder. F 18: Tabelvejviser. F 21: Stivejvisere. E 52: Ophør af opholds- og legeområde. Ophør kan også vises ved E 51 med rød diagonal streg. F 21,1: Stirutetavle. F 21,2: Stipilvejviser. E 53: Område med fartdæmpning, hvor kørebanen ikke er egnet til højere hastighed end angivet. E 80: Generelle hastighedsbegrænsninger. Opsættes ved landegrænse. F 21,3: Stitabelvejviser. E 54: Ophør af område med fartdæmpning. Ophør kan også vises ved E 53 med rød diagonal streg. Vejvisningstavler Vejvisningstavler anvendes på det almindelige vejnet herunder motor- og motortrafikveje til at lette de kørendes muligheder for at vælge og følge den ønskede rejserute. F 21,4: Stidiagramtavle. E 55: Tættere bebygget område, med hastighedsbegrænsning på 50 km/t, medmindre anden hastighed er anført på tavler langs vejen. F 11: Pilvejviser til geografiske mål samt til havne, lufthavne og lign., hvor der ikke køres ad motorvej. F 30: Særlig servicevejvisning. F 33,1: Parkeringspilvejviser.

9 F 33,2: Parkeringstabelvejviser. G 11: Portalorienteringstavle. I 11: Frakørselsvejviser 0 meter tavle. G 14: Diagramorienteringstavle. I 12: 500 m frakørselstavle. J 12: Forvarsling af vognbaneforløb. E45 Odense Kolding E20ø E20v I 13: 1500-m frakørselstavle. 3 J 13: Diagramorienteringstavle for motorveje. G 15: Vognbaneorienteringstavle. G 18: Tabelorienteringstavle. H 41: Afstandstavle. H 42: Delt afstandstavle. I 16: Frakørselsvejviser 0 m tavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej. I 17: 500 m frakørselstavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej. I 18: 1500-m frakørselstavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej. K 11: Bekræftelsestavle. K 12: Afstandstavle. L 41: Rutenummer for Europavej. L 42: Rutenummer for primære ruter. L 43: Rutenummer for sekundære ruter. L 44: Rutenummer for ringruter. H 45: Stedtavle. L 45: Rutenummer for stier. I 20: Motorvejskryds. H 47: Kommunegrænsetavle. L 50: Ruteidentifikation for turistruten, Margueritruten. J 11: Anviste vognbaner.

10 Servicetavler M 22: Telefon. M 36: Golfbane. M 10: Færge for cyklende og gående. M 23: Værksted. M 37: Fiskesø. M 11: Færge, der medtager motorkøretøjer. M 24: Tankanlæg. M 41: Vandrerhjem. M 12: Lufthavn eller flyveplads. M 30: Primitiv teltplads for stitrafikanter. M 42: Hotel, motel eller kro. M 13: Jernbanestation. M 31: Campingplads for telte og campingvogne. M 43: Restaurant. M 14: Busterminal. M 32: Campingplads for autocampere. M 45: Cafeteria. M 15: Transportcenter. M 33: Campinghytter. M 46: WC. M 16: Parkér og rejs. M 34: Rasteplads. M 47: Tømning af kemisk toilet. M 17: Posthus. M 35: Badested. M 51: Kirke, synagoge el.lign. M 21: Førstehjælp.

11 Kant-, baggrundsafmærkning og færdselsfyr M 52,1: Lokal seværdighed. N 17: Fodgængersøjle. O 41-42: Retningspile. Opsættes hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring. M 52, 2: National seværdighed. M 53: UNESCO verdensarvsmonument. N 41: Kantpæle har gul refleks i højre og hvid refleks i venstre vejside. Kantpælenes toppe hælder ned imod vejen. O 43, 44, 45: Spærrebomme. Anvendes bl.a. hvor vej eller sti ophører, eller hvor vejbredden brat formindskes. Ved bomme med skrå striber fortsætter vejen til den side, som striberne hælder ned imod. M 57: Industriområde. P 11: Hellefyr M 61: Information. N 42: Kantafmærkningsplader. Pladernes striber hælder ned imod vejen. M 100: Mindre virksomheder. N 43: Spidsmarkering. Motorkøretøjer og store knallerter kan passere pladen på begge sider. N 44: Markeringskegle. Keglens farve kan være rød eller hvid eller en kombination heraf.

12 Signalanlæg Miljøzone X 11: Hovedsignal. Betydningen af de forskellige lys: Rødt: Stop. Rødt og gult samtidig: Stop. Signalet skifter snart til grønt Grønt: Kør. Gult: Stop, hvis standsning kan ske uden fare. X 19: Bussignal. Bussignal gælder kun for busser i rutedrift. Signalet har hvidt lys i alle tre åbninger. Lys i øverste: Stop. Lys i øverste og midterste samtidigt: Signalet skifter snart til kør. Lys i midterste: Stop, hvis standsning kan ske uden fare. Lys i nederste: Kør. Miljøzone gældende for lastbiler og busser over kg tilladt totalvægt. X 11: Repetitionssignal/spejlsignal. Sålænge signalet er slukket, har de modkørende grønt lys; i denne situation kræver venstresving særlig opmærksomhed. Når de modkørende har gult lys, tændes signalets gule lys. Når de har rødt, tændes det røde. Y 17: Vognbanesignal. Rødt kryds angiver, at kørsel i vognbanen er forbudt i den pågældende færdselsretning. Gul blinkende diagonal pil angiver, at trafikken snarest skal køre over i den vognbane, pilen peger imod. Grøn pil angiver, at vognbanen er åben for kørsel, hvis det ikke strider mod anden regulering. Skifter signalet til rødt kryds, efter at den kørende har passeret tændt grøn pil, skal køretøjet snarest føres over i en vognbane, der er åben for kørsel. Ophør af miljøzone. X 12: Pilsignal. Pilsignaler gælder for trafikanter, der vil køre i den retning, pilen viser. Venstresvingende cyklister og førere af små knallerter skal dog rette sig efter de signaler, der gælder for kørsel ligeud. Z 72,2: Rødt blinksignal ved jernbaneoverkørsler Rødt blinksignal angiver, at trafikanterne skal standse for stoplinie eller i betryggende afstand foran signalet. Z 72,1: Rødt blinksignal. Kan vise blinkende røde lys. Opsættes ved oplukkelige broer og andre steder, hvor der anvendes bevægelige bomme. Z 93: Gult blinksignal Kan vise blinkende gule lys. Særlig forsigtighed skal udvises. X 16: Cyklistsignal. Cyklistsignal gælder for cyklister samt førere af små knallerter, der har samme placering på vejen som cyklister. Z 95: Blåt blinksignal Kan vise blåt blinklys. Særlig forsigtighed skal udvises på grund af ulykke eller brand. X 18: Fodgængersignal.

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008.

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Der er til denne gang kommet adskillige skriftlige henvendelser. Når jeg bruger udtrykket skriftlige henvendelser, så er det fordi de 5 af henvendelserne er konkrete

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. september 2013 18. september 2013. Nr. 1129. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12.

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 Rapport 277 Indberetning af færdselsuheld Vejledning Dato 12. september 2003 Forfattere Stig Hemdorff Hans

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København Referat Emne NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning Mødedato 20. - 21. november 2007 Sted Møde nr. 2-2007 Deltagere, København Gry Horne Johansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet (N) Stine Forsbak,

Læs mere

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren CBR-club Denmark Når vi er mange motorcykler der er ude at køre sammen, har det vist sig, at den nemmeste måde at holde styr på flokken, at få alle med, er at bruge den gruppekørsel-metode, hvor 2. køreren

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Håndbog til motionsryttere i ØCK

Håndbog til motionsryttere i ØCK Håndbog til motionsryttere i ØCK 1. Færdselsloven for cyklister 2. På landevejen 3. Holdkaptajnens rolle 4. 10 gode råd om gruppekørsel 5. Træningsdage i sommerperioden. 6. Træningsdage i vinterperioden.

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Udeladte signaler i Viborg

Udeladte signaler i Viborg Udeladte signaler i Viborg Trafikanters holdninger Søren Underlien Jensen Oktober 2008 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Indledning... 5 2. Metode og gennemførelse... 7 2.1 Udformning af spørgekort

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København Følgebiler SKAL have løbets officielle streamers påsat. Udleveres i nummerafhentning samme sted som startnumre. Følgebiler SKAL overholde normale færdselsregler.

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Udformning af færdselsarealer

Udformning af færdselsarealer FOTO: Lars Bahl Udformning af færdselsarealer For cyklister er udformning af færdselsarealerne et spørgsmål om fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. For at kunne vælge den rigtige udformning er det vigtigt

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Gåprøven består af tre moduler, der med fordel kan afvikles i følgende rækkefølge, og afsluttes med, at du giver diplomer til eleverne. 1 2 3 4

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne.

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne. Karting er en sport, hvor kammeratskab og spænding er overskrifterne. Men karting er også en sport, hvor du lærer respekten for fartens skrevne og uskrevne love, uden du behøver at sætte hverken helbred

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2 min 10 m 5 1,2 m 8 7 6 4 min 20 m 9 3 10 STOP 2 1 Side 2 START Cykelbanen består af 2 fodstykker med sokler 10 lodrette stænger, 177 cm 5 tværstykker 5 hængestænger, 110 cm 2 portstænger med fod 1 overligger

Læs mere

Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister

Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister Håndbog for erfarne bilister 3 Indledning I de seneste år har der været en del debat om ældre bilister, og myten om den trafikfarlige mand

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Løsninger for cykel Regler og praksis vedrørende cykelfaciliteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Nederland og sikkerhed ved cykelfaciliteter på strækninger og i kryds Søren Underlien Jensen Juni

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND SKILTET! FOR ALLE Her skal I lægge de ti trafiksskilte ud på gulvet i en rundkreds med ca. en halv meters mellemrum. Alle børn stiller sig ind i midten én er

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Til nye medlemmer. Vel mødt og god fornøjelse. Med venlig hilsen CK DJURS. CVR-nr: 31133599. Bilag

Til nye medlemmer. Vel mødt og god fornøjelse. Med venlig hilsen CK DJURS. CVR-nr: 31133599. Bilag Til nye medlemmer CVR-nr: 31133599 Velkommen i CK DJURS. På generalforsamlingen d. 19/1 2012 blev der vedtaget, at Thorsager Motions Cykling, TMC, skifter navn til Cykel Klubben Djurs, CK DJURS. Vi håber,

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

Priser Ystad - Rønne 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg

Priser Ystad - Rønne 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg Priser Ystad - 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg Standardbillet enkelttur DKK Voksen 197 197 Barn 12-15 år 98 98 Barn 0-11 år a) 0 0 Længde maks. 6 m, højde maks. 1,95 m 1152 1152 Længde maks. 6 m, højde

Læs mere

Manøvreprøver (motorcykel)

Manøvreprøver (motorcykel) Side 1 af 7 Manøvreprøver (motorcykel) I henhold til EU-direktiv 2006/126/EF skal der i den praktiske prøve til motorcykel (kategorierne A1, A2 og A) indgå 5 særlige manøvrer (manøvreprøver). Disse manøvreprøver

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Parkeringskort for personer med handicap i EU:

Parkeringskort for personer med handicap i EU: Parkeringskort for personer med handicap i EU: betingelser i medlemsstaterne Europa-Kommissionen Anbring den fritstående folder i vinduet ved siden af parkeringskortet, så sproget i det land, du besøger,

Læs mere

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere