De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads."

Transkript

1 Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Advarselstavler Advarselstavler opsættes uden for tættere bebygget område normalt 150 m m før farestedet. I tættere bebygget område kan de opsættes kortere før farestedet uden, at den evt. kortere afstand er angivet. U 1: Afstanden til det sted på vejen, hvorfra hovedtavlens angivelse gælder. US 2: Lastbil. U 2: Hovedtavlens angivelse begynder 200 m fremme og slutter 800 m fremme målt fra hovedtavlen. U 3: Hovedtavlen gælder kun i et vist antal timer eller minutter eller på visse ugedage eller inden for bestemte klokkeslæt (8-14) 9-12 U 3: Klokkeslæt med sort eller hvidt gælder hverdage. Klokkeslæt i parentes gælder lørdage. Klokkeslæt med rødt gælder søn- og helligdage. US 3: Stor personbil med over 8 siddepladser foruden førerens plads (bus). US 4: Lastbilvogntog. US 5: Påhængskøretøj. US 6: Køretøj indrettet til campingbrug samt eventuelt trækkende køretøj. US 7: Autocamper. A 11: Farligt vejkryds, hvor den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt. Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, som f.eks. på en motorvej, hvor en tilkørselsbane munder ud i motorvejen, kan det vises på symbolet. A 16: Rundkørsel forude. A 17: Fodgængerfelt forude. I forbindelse med undertavle»gågade«angiver tavlen en krydsende gågade. U 4: Undertavlen angiver hvilken færdselsart hovedtavlen gælder for i dette tilfælde lastbil. US 8: Cykel og lille knallert. A 18: Modkørende færdsel. US 9: Lille knallert. U 5: Undertavlen angiver hvilken færdselsart hovedtavlen ikke gælder for i dette tilfælde cykel og knallert. US 10: Motorcykel og stor knallert. A 19: Lyssignal forude. US 11: Traktor og motorredskab. A 20: Særlig risiko for kødannelse. U 6: Hovedtavlen gælder en tilstødende vej. US 12: Handicappet.

2 A 21: Cyklister og førere af små knallerter kører ud på kørebanen eller krydser den. A 34: Risiko for stenskred og nedfaldne sten. A 42,2: Flere farlige sving, det første til venstre. A 22: Særlig fare. Børn færdes på eller ved vejen, f.eks. ved skoler. A 35: Farlig rabat eller høj kant i højre side. Tavlen kan være spejlvendt. UA 41: Tilrådelig hastighed. Angiver den hastighed (km/t), der er den højest forsvarlige under normale forhold. A 23: Ryttere. A 36: Hastighedsdæmpende bump. De nye pukkelbump (»paddehatte«) gør at busser og lastbiler kan»skræve«over dem. Hermed undgår chaufføren rygbelastninger. A 43,1: Indsnævret vej. Der kan forventes vognbaneskift eller sammenfletning. A 26: Dyrevildt. På tavlen kan anvendes symboler, der viser andre vilde dyr end en hjort. A 37: Ujævn vej. A 43,2: Indsnævret vej i venstre side. A 27: Kreaturer. På tavlen kan anvendes symboler, der viser andre husdyr end en ko. A 39: Vejarbejde. A 43,3: Indsnævret vej i højre side. UA 43: Fri bredde. A 31: Glat vej. Årsagen skal angives på en undertavle f.eks.»glat i vådt føre«. A 41,1: Farligt højresving. UA 31: Isglat. A 44: Tunnel. Husk korrekt lygteføring og hold øje med nødudganges placering. Læs afsnittet Kørsel i tunnel. A 41,2: Farligt venstresving. A 33: Særlig fare for løse sten og stenslag. A 46,1: Stejl nedkørsel. Måles i procent. A 42,1: Flere farlige sving, det første til højre.

3 A 46,2: Stejl stigning. Måles i procent. A 91: Oplukkelig bro. UB 11,1: Forvarsling af den ottekantede færdselstavle Stop B 13 (kan også anvendes ved jernbaneoverkørsel). A 72: Jernbaneoverkørsel uden bomme. UA 72: Se efter tog. A 92: Havnekaj. (Kan være opsat umiddelbart på kanten af kajen). UB 11,2: Dobbeltrettet cykelsti på den krydsende vej. A 95: Sidevind. A 73: Jernbaneoverkørsel med bomme. B 13: Stop. Kørende skal stoppe ved stoplinien før fremkørsel i kryds eller ved jernbaneoverkørsel og har derefter ubetinget vigepligt. UA 73: Varsling af elektrificeret bane. Jernbaneoverkørsel med 4,5 m fri højde under strømførende køreledning. A 96: Lavtgående fly. Trykbølge fra jetmotorer kan være farlige for især tohjulede køretøjer. B 15: Sammenfletning. Anvendes især ved sammenløb af motorvejskørebaner og ved tilkørselsbaner. A 74,1: Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel. A 99: Anden fare. Farens art angives på undertavlen. A 74,2: Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel. Vigepligtstavler Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder. B 16: Hovedvej. Færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt. Parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område. A 75: Afstandsmærker, der tredeler afstanden fra advarselstavlen til jernbaneoverkørslen. Står advarselstavlen (A72/A73) f.eks. 240 m før sporet, vil der være 80 m mellem afstandsmærkerne. B 11: Ubetinget vigepligt angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt). Tavlen anvendes normalt i forbindelse med en vigelinie (hajtænder). B 17: Hovedvej ophører. B 18: Hold tilbage for modkørende. Trafikanter må kun køre ind på vejstrækningen, når de kan passere den uden at tvinge modkørende til at standse.

4 B 19: Modkørende færdsel skal holde tilbage. Forbudstavler Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelser. Hvor andet ikke er bestemt, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet ved en op hørstavle eller angivet ved undertavle. C 11,1: Højresving forbudt. C 22,1: Bil, motorcykel, Stor knallert, traktor og motorredskab forbudt. C 22,2: Motorcykel og Stor knallert forbudt. C 23,1: Lastbil forbudt. Forbuddet kan ved vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. C 25,2: Lille knallert forbudt. C 26,1: Ridning og føring af hest forbudt. C 26,2: Fodgængere forbudt. C 11,2: Venstresving forbudt. Forbud mod venstresving forbyder også vending. C 23,2: Bus forbudt. C 31: Højeste tilladte faktiske totalvægt. Ved vogntog gælder vægtbegrænsningen for hvert enkelt køretøj i vogntoget. C 23,3: Kørsel med farligt gods forbudt. C 32: Største tilladte faktiske totalvægt af det samlede vogntog. C 12: Vending forbudt. Svingning til venstre er dog tilladt. Forbud mod svingning og vending gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet ved en undertavle. C 24,1: Traktor og motorredskab forbudt. C 35: Højeste tilladte faktiske akseltryk. C 19: Indkørsel forbudt, også for f.eks. cykler og knallerter. C 24,2: Hestevogn og lignende forbudt. C 36: Højeste tilladte faktiske tryk på en aksel eller en akselgruppe (bogietryk). C 21: Kørsel i begge retninger forbudt. En undertavle kan angive undtagelser fra forbudet, f.eks. ærindekørsel, varekørsel eller beboerkørsel tilladt. C 25,1: Cykel og Lille knallert forbudt. C 41: Største tilladte køretøjsbredde inkl. læs.

5 C 42: Største tilladte køretøjshøjde inkl. læs. C 61: Standsning forbudt på kørebanen i den vejside, hvor tavlen er opsat. Påbudstavler Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder. C 43: Største tilladte længde af køretøj herunder vogntog inkl. læs. C 62: Parkering forbudt på kørebanen i den vejside, hvor tavlen er opsat. 1 time C 51: Overhaling forbudt. Tilladt at overhale tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. UC 33: Begrænset parkeringstilladelse. UC 61: Standsningsforbud. C 52: Overhaling med lastbil og lastbilvogntog forbudt. UC 62: Parkeringsforbud. D 11: Påbudt kørselsretning. Overhalingsforbuddene gælder også overhaling af motorcykler og stor knallert, men ikke overhaling af tohjulet cykel og lille knallert Forbuddene gælder, indtil de ophæves ved ophørstavle eller ved afstandsangivelse på undertavle. Tavlerne forbyder ikke forbikørsel og gælder ikke overhaling af køretøjer, der svinger bort fra vejen. UC 60,1: Restriktionen gælder både før og efter tavlen. D 12: Påbudt kørselsretning i rundkørsel. UC 60,2: Restriktionen begynder ved tavlen. D 15: Påbudt passage. C 53, C 54: Overhalingsforbud ophører. UC 60,3: Restriktionen ophører ved tavlen. D 16: Valgfri passage. UC 60,5: Standsning på rabat forbudt. C 56: Ophør af lokal hastigheds- begrænsning. C 59: Ophør af forbud. Tavlen ophæver alle forbudstavler på den forudgående vejstrækning bortset fra standsnings- og parkeringsforbud. C 55: Lokal hastighedsbegrænsning. UC 60,6: Parkering på rabat forbudt. C 92: Passage uden stop forbudt. D 21: Cykelsti skal benyttes af cyklister og førere af Lille kallert. UD 21,1: Dobbeltrettet cykeltrafik.

6 UD 21,2: Dobbeltrettet cykeltrafik ophører. Oplysningstavler Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle. E 17: Fodgængerfelt. D 21, UD 1: Undertavlen angiver den bane, som kun må benyttes af den færdselsart, der angives med hovedtavlens symbol. Her cyklister og førere af Lille kallert. E 18: Blind vej. E 19: Ensrettet færdsel. D 22: Gangsti. Skal benyttes af gående. E 21,1: Anbefalet rute for cyklister. D 23: Ridesti. E 11: Ophængt pilafmærkning. Angiver kørselsretning i vognbanen under tavlen. E 21,2: Anbefalet rute for vandrere. D 26: Delt sti. D 27: Fællessti. E 15: Vognbaner ved kryds. E 21,3: Anbefalet rute for ridende. D 55: Mindste hastighed. Gælder dog ikke for cyklister og førere af lille knallert. E 16,1: Vognbaneforløb med sammenfletning. De kørende skal vise gensidig hensyntagen. E 21,4: Anbefalet rute for Lille knallert. D 56: Ophør af mindste hastighed. E 16,2: Vognbaneforløb med vognbaneskift. Vognbaneskiftet skal ske uden fare eller unødvendig ulempe for andre. E 22,1: Anbefalet rute for lastbiler.

7 E 22,2: Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods. E 33: Indendørs parkering. E 40: Anbefalet hastighed ophører. E 23: Vejledning for handicappede. E 33.1: Angiver, at parkeringsbestemmelsen ligger både før og efter tavlen. E 41: Største forsvarlige hastighed på en frakørselsvej under normale forhold. E 33.2: Angiver, at parkeringsbestemmelsen begynder ved tavlen. Områdetavler E 24: Vejledning for synshandicappede. E 26: Fodgængertunnel / fodgængerbro. E 33.3: Angiver, at parkeringsbestemmelsen ophører ved tavlen. E 42: Motorvej. Tavlen var oprindelig blå (kan stadig findes). E 31,1: Busholdeplads for fjerntrafik. E 31,2: Busholdeplads for nærtrafik. E 34: Nødplads. Kan benyttes til nødstop. UE 34: Brandslukker og nødtelefon. E 44: Motorvej ophører. Tavlen opsættes normalt ikke ved frakørsler. Tavlen var oprindelig blå (kan stadig findes). E 31,3: Taxiholdeplads. E 37: Krybespor. Højre vognbane skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den angivne. E 43: Motortrafikvej. E 33: Parkeringsareal. E 39: Anbefalet hastighed. E 45: Motortrafikvej ophører. Tavlen opsættes normalt ikke ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.

8 F 12: Pilvejviser, hvor det forudsættes, at der køres E 56: Ophør af tættere bebygget område. ad motorvej for at komme til målet. E 49: Gågade. Angiver et område, hvor særlige færdselsregler gælder. F 13: Pilvejviser til seværdigheder, serviceanlæg og lign. F 14: Midlertidig pilvejviser. E 50: Ophør af gågade. Ophør kan også vises ved E 49 med rød diagonal streg. E 68: Zonetavle. Tavlen gælder for det område, man kører ind i. Zonetavlen kan også vise hastighedsgrænse. F 16: Frakørselsvejviser. E 69: Ophør af zone. E 51: Opholds- og legeområde. Angiver et område, hvor særlige færdselsregler gælder. F 18: Tabelvejviser. F 21: Stivejvisere. E 52: Ophør af opholds- og legeområde. Ophør kan også vises ved E 51 med rød diagonal streg. F 21,1: Stirutetavle. F 21,2: Stipilvejviser. E 53: Område med fartdæmpning, hvor kørebanen ikke er egnet til højere hastighed end angivet. E 80: Generelle hastighedsbegrænsninger. Opsættes ved landegrænse. F 21,3: Stitabelvejviser. E 54: Ophør af område med fartdæmpning. Ophør kan også vises ved E 53 med rød diagonal streg. Vejvisningstavler Vejvisningstavler anvendes på det almindelige vejnet herunder motor- og motortrafikveje til at lette de kørendes muligheder for at vælge og følge den ønskede rejserute. F 21,4: Stidiagramtavle. E 55: Tættere bebygget område, med hastighedsbegrænsning på 50 km/t, medmindre anden hastighed er anført på tavler langs vejen. F 11: Pilvejviser til geografiske mål samt til havne, lufthavne og lign., hvor der ikke køres ad motorvej. F 30: Særlig servicevejvisning. F 33,1: Parkeringspilvejviser.

9 F 33,2: Parkeringstabelvejviser. G 11: Portalorienteringstavle. I 11: Frakørselsvejviser 0 meter tavle. G 14: Diagramorienteringstavle. I 12: 500 m frakørselstavle. J 12: Forvarsling af vognbaneforløb. E45 Odense Kolding E20ø E20v I 13: 1500-m frakørselstavle. 3 J 13: Diagramorienteringstavle for motorveje. G 15: Vognbaneorienteringstavle. G 18: Tabelorienteringstavle. H 41: Afstandstavle. H 42: Delt afstandstavle. I 16: Frakørselsvejviser 0 m tavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej. I 17: 500 m frakørselstavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej. I 18: 1500-m frakørselstavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej. K 11: Bekræftelsestavle. K 12: Afstandstavle. L 41: Rutenummer for Europavej. L 42: Rutenummer for primære ruter. L 43: Rutenummer for sekundære ruter. L 44: Rutenummer for ringruter. H 45: Stedtavle. L 45: Rutenummer for stier. I 20: Motorvejskryds. H 47: Kommunegrænsetavle. L 50: Ruteidentifikation for turistruten, Margueritruten. J 11: Anviste vognbaner.

10 Servicetavler M 22: Telefon. M 36: Golfbane. M 10: Færge for cyklende og gående. M 23: Værksted. M 37: Fiskesø. M 11: Færge, der medtager motorkøretøjer. M 24: Tankanlæg. M 41: Vandrerhjem. M 12: Lufthavn eller flyveplads. M 30: Primitiv teltplads for stitrafikanter. M 42: Hotel, motel eller kro. M 13: Jernbanestation. M 31: Campingplads for telte og campingvogne. M 43: Restaurant. M 14: Busterminal. M 32: Campingplads for autocampere. M 45: Cafeteria. M 15: Transportcenter. M 33: Campinghytter. M 46: WC. M 16: Parkér og rejs. M 34: Rasteplads. M 47: Tømning af kemisk toilet. M 17: Posthus. M 35: Badested. M 51: Kirke, synagoge el.lign. M 21: Førstehjælp.

11 Kant-, baggrundsafmærkning og færdselsfyr M 52,1: Lokal seværdighed. N 17: Fodgængersøjle. O 41-42: Retningspile. Opsættes hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring. M 52, 2: National seværdighed. M 53: UNESCO verdensarvsmonument. N 41: Kantpæle har gul refleks i højre og hvid refleks i venstre vejside. Kantpælenes toppe hælder ned imod vejen. O 43, 44, 45: Spærrebomme. Anvendes bl.a. hvor vej eller sti ophører, eller hvor vejbredden brat formindskes. Ved bomme med skrå striber fortsætter vejen til den side, som striberne hælder ned imod. M 57: Industriområde. P 11: Hellefyr M 61: Information. N 42: Kantafmærkningsplader. Pladernes striber hælder ned imod vejen. M 100: Mindre virksomheder. N 43: Spidsmarkering. Motorkøretøjer og store knallerter kan passere pladen på begge sider. N 44: Markeringskegle. Keglens farve kan være rød eller hvid eller en kombination heraf.

12 Signalanlæg Miljøzone X 11: Hovedsignal. Betydningen af de forskellige lys: Rødt: Stop. Rødt og gult samtidig: Stop. Signalet skifter snart til grønt Grønt: Kør. Gult: Stop, hvis standsning kan ske uden fare. X 19: Bussignal. Bussignal gælder kun for busser i rutedrift. Signalet har hvidt lys i alle tre åbninger. Lys i øverste: Stop. Lys i øverste og midterste samtidigt: Signalet skifter snart til kør. Lys i midterste: Stop, hvis standsning kan ske uden fare. Lys i nederste: Kør. Miljøzone gældende for lastbiler og busser over kg tilladt totalvægt. X 11: Repetitionssignal/spejlsignal. Sålænge signalet er slukket, har de modkørende grønt lys; i denne situation kræver venstresving særlig opmærksomhed. Når de modkørende har gult lys, tændes signalets gule lys. Når de har rødt, tændes det røde. Y 17: Vognbanesignal. Rødt kryds angiver, at kørsel i vognbanen er forbudt i den pågældende færdselsretning. Gul blinkende diagonal pil angiver, at trafikken snarest skal køre over i den vognbane, pilen peger imod. Grøn pil angiver, at vognbanen er åben for kørsel, hvis det ikke strider mod anden regulering. Skifter signalet til rødt kryds, efter at den kørende har passeret tændt grøn pil, skal køretøjet snarest føres over i en vognbane, der er åben for kørsel. Ophør af miljøzone. X 12: Pilsignal. Pilsignaler gælder for trafikanter, der vil køre i den retning, pilen viser. Venstresvingende cyklister og førere af små knallerter skal dog rette sig efter de signaler, der gælder for kørsel ligeud. Z 72,2: Rødt blinksignal ved jernbaneoverkørsler Rødt blinksignal angiver, at trafikanterne skal standse for stoplinie eller i betryggende afstand foran signalet. Z 72,1: Rødt blinksignal. Kan vise blinkende røde lys. Opsættes ved oplukkelige broer og andre steder, hvor der anvendes bevægelige bomme. Z 93: Gult blinksignal Kan vise blinkende gule lys. Særlig forsigtighed skal udvises. X 16: Cyklistsignal. Cyklistsignal gælder for cyklister samt førere af små knallerter, der har samme placering på vejen som cyklister. Z 95: Blåt blinksignal Kan vise blåt blinklys. Særlig forsigtighed skal udvises på grund af ulykke eller brand. X 18: Fodgængersignal.

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008.

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Der er til denne gang kommet adskillige skriftlige henvendelser. Når jeg bruger udtrykket skriftlige henvendelser, så er det fordi de 5 af henvendelserne er konkrete

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Løsninger for cykel Regler og praksis vedrørende cykelfaciliteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Nederland og sikkerhed ved cykelfaciliteter på strækninger og i kryds Søren Underlien Jensen Juni

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Indhold Side Forord..........................................4 Traktorer........................................6 Hvad er en traktor?...........................6

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV SAB-VN-renhold-Mv-juli08-b.docUDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 66 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

I: CJ dec. 2001 Køretøj under 25 år. Køretøj mellem 25-35 år. Køretøj ældre end 35 år. Køretøj før 1951. VÆGT-

I: CJ dec. 2001 Køretøj under 25 år. Køretøj mellem 25-35 år. Køretøj ældre end 35 år. Køretøj før 1951. VÆGT- Skemaet er udarbejdet og venligst stillet til rådighed af Carsten Justesen fra Rootes Danmark. Rettelser og kommentarer kan sendes til forfatteren på cj@rootes.dk. I: CJ dec. 2001 Køretøj under 25 år.

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND SKILTET! FOR ALLE Her skal I lægge de ti trafiksskilte ud på gulvet i en rundkreds med ca. en halv meters mellemrum. Alle børn stiller sig ind i midten én er

Læs mere

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet.

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet. Biltrafikkens vækst 2500000 Antal biler 2000000 1500000 1000000 500000 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Kurve over antallet af biler i Danmark siden 1900. Bortset fra et mindre fald i 1940 erne på

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere