Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring"

Transkript

1 Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug Tilskudsbasen og find vej til masser af penge Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring DOF har fået nyt design: Hvorfor, hvordan og hvad? Følelser og oldgræsk symbolik Ny hjemmeside for DOF side 02 side 20 side 26 Læs tema side 6-15

2 Dansk Oplysnings Forbund Spektrum et helt nyt medlemsblad Spektrum05/2014 Årgang 01 Kolofon: Udgiver Dansk Oplysnings Forbund Ny Østergade 7, 1. sal 4000 Roskilde Telefon: Ansvarshavende Henrik Christensen Redaktør Martin Thirstrup Hansen Grafisk design Fritfald/Mai-Britt Bernt Jensen Oplag eksemplarer Tryk One2One, Odense Spektrum Spektrum er medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Bladet sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler - samt til kommuner, samarbejdspartnere og andre interesserede. Synspunkter udtrykt i Spektrum er ikke nødvendigvis DOF's holdning. Eftertryk er tilladt med tydelig kildegengivelse. Næste deadline 4. august 2014 Forsidefoto: Kreationer fra Århus Kunstakademis Børneværksted skuer ud i verden gennem ruden. Foto: Martin Thirstrup Hansen Kære læser Nærmest helt bogstaveligt peger spektrum på logoet og dets tre farver, som man kan se som sit eget lille farvespektrum. Du sidder nu med det første nummer af Spektrum, DOF s nye medlemsblad. Dette nummer er ikke blot introduktionen af et helt nyt logo og design for DOF, men også et helt nyt blad med et nyt navn. DOF NYT har tjent os godt i mange år, men udviklingen har overhalet det. DOF NYT havde som navnet antyder oprindeligt som mål at bringe nyt til medlemsskolerne, men teknologien har betydet, at nyhederne i dag når meget hurtigere ud, end et blad kan konkurrere med. I dag sender vi nyhederne ud via mail og hjemmesiden. Derfor skulle vi revurdere bladets opgave. Skulle vi helt droppe et trykt blad, eller skulle vi lave et nyt og spændende magasin, der kunne inspirere, give dybere baggrundsviden og styrke det fælleskab, som DOF er? Valget faldt på det sidste, og beviset sidder du med mellem hænderne. Spektrum er valgt af flere grunde. Dels er det et navn, som vi mener løfter sig lidt over det helt folkeoplysningsnære. Det er et generelt begreb, der på en gang definerer et afgrænset område og samtidig peger ud over vores egen lille verden. Nærmest helt bogstaveligt peger spektrum på logoet og dets tre farver, som man kan se som sit eget lille farvespektrum. Men også i forhold til DOF og bladet dækker spektrum rigtig godt. Ifølge Den Danske Ordbog på er spektrum en helhed der er bredt sammensat af forskellige bestanddele, holdninger, retninger, muligheder el.lign.. Og Wikipedia skriver, at Spektrum er et område, der er bredt og varieret sammensat, og hvor variationen går fra en yderlighed til en anden. Vi kunne ikke have formuleret det bedre selv. Begge definitioner dækker fantastisk godt over den opfattelse, vi har af DOF, og de tanker, vi har med bladet. Spektrum skal nemlig indeholde artikler og temaer om emner, der er bredt sammensat med udgangspunkt i folkeoplysningen og aftenskolerne. Det kan dække endog meget bredt, og der skal være plads til forskellige holdninger, retninger og muligheder. Men selv om vi har store ambitioner med indholdet, så er det også vigtigt, at det er læsevenligt. Spektrum må ikke føles som pligtlæsning tværtimod! Det skal være en fornøjelse at læse i. Jeg er sikker på, at vi bliver rigtig glade for det nye logo Ingolf Christensen Landsformand DOF Kurser i mental sundhed. 13 Følelser i spil INDHOLD 04 Brobygning i Holbæk Verdenskoret har afholdt koncert med meget forskellige kor. 06 DOF har fået nyt design Hvorfor hvordan og hvad? Følelser i spil Rød, Gul og Blå Logoet i medlemsskolerne Hjemmeside for medlemmerne 16 Fra tobak til kunst Århus Kunstakademi brænder for kunsten. 20 Mange støttemuligheder Tilskudsbasen viser vej til masser af penge. 22 Kurser i mental sundhed Aftenskolerne kan hjælpe mennesker med mentale problemer. 24 Fremtidens administration Temadag med fokus på udvikling af administrationsprogrammer. 26 Aftenskolen på Facebook Tips og tricks til at bruge sociale medier til markedsføring med mere. 28 Kapløb eller bæredygtighed Boganmeldelse af Knud Illeris nye bog om læring i konkurrencestaten. 29 Mindeord for Finn Nevel 32 Det bedste ved aftenskole Heidi Vesterberg om aftenskolekataloger. God læselyst! 2 Martin Thirstrup Hansen Redaktør DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum maj

3 Mangfoldighed Korsang skaber venskaber på kryds og tværs Vi ved godt, at musik kan nedbryde de største barrierer. I Holbæk blev det endnu en gang bevist, da Verdenskoret arrangerede kæmpe forårskoncert med mange, meget forskellige kor. Af Else Vig Jensen, Formand for Verdenskoret i Holbæk I december 2010 fortalte jeg i DOF NYT om dannelsen af Verdenskoret i Holbæk, og i den mellemliggende tid har koret haft sangaftener hver onsdag iblandet mange spændende oplevelser. Gennem årene har vi arbejdet sammen med andre kor, blandt andet Nørrebrokoret og Hjemløsekoret, som har besøgt os og vi dem, og vi så, hvordan andre kor dukkede op med samme formål for øje som os, blandt andet Stemmer fra Odsherred, Grønnedalskoret fra Struer og Nye Stemmer fra Skive Sprogcenter. I Verdenskoret havde vi lyst til at vise, hvad der kan komme ud af sangen i nye miljøer og blandt andre kulturer som for eksempel i et andet medlemskor Alquithara, et irakisk kor fra København, og vi gik i gang med at planlægge en forårskoncert her i Holbæk i den dertil meget velegnede koncertsal Elværket. Programmet blev omfattende med 11 kor; en tyrkisk sanger og sazspiller (tyrkisk strengeinstrument, red.), Yilderim; ToNajt trioen med Hugo Rasmussen, Torben Kjær og Tom McEwan og i spidsen for det hele som konferencier dirigenten Frans Rasmussen. Hvert kor skulle komme med et bidrag, og alle sangerne skulle indøve fire numre med oplæg på lydfiler. Brobygning gennem sang. Formand Else Vig Jensen i duet med Frans Rasmussen efterfulgt af Verdens Sirener. Omfattende forberedelser Og lad mig sige med det samme: Jeg begyndte at bide negle og sove dårligt om natten, da datoen for koncerten nærmede sig. Ikke blot skulle vi holde styr på alle de optrædende. Der skulle også laves plakater og billetter, der skulle sørges for indkvartering af vore jyske gæster og der skulle være bespisning, ikke blot af jyderne, men af mange af de øvrige deltagere. Så hvordan ville det hele spænde af? Lørdag den 15. marts: Kl begyndte medlemmer af Verdenskoret forberedelser til modtagelsen af vores gæster fra Jylland i Kirkeladen, som er vores faste tilholdssted. Der var gang i kartoffel- og gulerodsskrælning. Der blev lavet Waldorffsalat og broccolisalat, og kalkunen blev gjort klar til ovnen. Desserten skulle være chokolademousse. Der var dækket op til festligt kaffebord med hjemmebagte boller og kager, som sammen med kaffen blev indtaget, da Nye Stemmer var bænket omkring bordet. Struerfolkene kørte videre til København. De ville opleve noget mere end Holbæk, nu de endelig var kommet til Sjælland. Efter middagen kørte Skivefolkene med deres respektive værter hjem for at sove. Søndag den 16. marts: Der var gang i den fra morgenstunden. Allerede kl mødte Verdenskorets medlemmer op og gik i gang med at stille stole op i koncertsalen, og snart myldrede alle de andre kor ind ad døren. De fik anvist deres pladser, og man gik i gang med forøvelserne. Efter frokost var der generalprøve, og kl begyndte tilhørerne at strømme ind. Alt var udsolgt, så salen var stopfuld med 200 sangere og 150 tilskuere, og så kunne koncerten begynde. Brobygning gennem sang. Grup Nazar fra Ringsted - med rødder i Tyrkiet. Der var ikke et øje tørt, da alle 200 sangere stemte i med Lad os bygge en bro, der oprindelig er skrevet til foreningen Sange fra Broens første koncert. Og så gik det ellers slag i slag. Det ene kor afløste det andet hele tiden med opbakning fra ToNajt-trioen: Nørrebrokoret, Verdenskoret fra Holbæk, Pigekoret fra Korsør (synger kinesisk), Stemmer fra Odsherred, Alquithara, Hjemløsekoret, Nye Stemmer fra Skive, Verdens Sirener, Onsdagspigerne, Grønnedalskoret og Sine Nomine. De gav hver især prøve på deres sang og var alle med på de fire fællessange. Tom McEwan gav prøver på sine Talking drums, Trioen De Tre havde digtet en særlig sang om koncerten i Holbæk, den tyrkiske sanger og sazspiller Yilderim optrådte sammen med seks meget smukke, unge tyrkiske piger, der både sang og dansede. På tværs af alder, køn og kultur Er det muligt at fremhæve noget? Faktisk ikke. De var bare gode alle sammen, og så alligevel. Måske gjorde enkelte af korene et særligt indtryk: Hjemløsekoret, der sang, så Fakta: Verdenskoret Inspiration: Inspirationen til dannelsen af Verdenskoret stammer fra udsendelserne i Danmarks Radio med Stemmer fra Opgangen (Urbanplanen) og Stemmer fra Volsmose, som havde dirigenten Frans Rasmussen som leder. Sange fra Broen: Stifterne blev samtidig med dannelsen af koret medlemmer af foreningen Sange fra Broen, som på det tidspunkt havde Frans Rasmussen som formand. Formålet med foreningen er at arbejde for at bygge bro mellem mennesker gennem sang og musik og derigennem styrke tolerancen over for forskellighed og udbrede mangfoldigheden i vores samfund. det bragede, Grønnedalskoret, der kommer fra et socialt boligbyggeri i Struer med deres "Gojawten" og "A går en tur te æ hav", Stemmer fra Odsherred, der er mentalt handicappede, hvor alle 35 sang af hjertens lyst, Nye stemmer fra Skive, der har sangere fra Afrika, Rumænien, Thailand, Syrien og flere andre lande, sang så fint på dansk Anemonesangen og Midt om natten. Jo, dem vil jeg længe bevare i mit hjerte. Der afsluttedes med en fællessang Love s in Need of Love Today. Og så havde koncerten også varet i tre timer. Vi har fået masser af positive reaktioner på koncerten, og vi synes også selv, at alt gik, som det gerne skulle. Alle fik en meget fin musikalsk oplevelse med bevis på, at vi kan synge sammen på tværs af alder, køn og kultur. Der er sluttet venskaber på kryds og tværs, og samarbejdet er vi enige om skal fortsætte. Der er allerede planer om en koncert i København i juni med flere af de nævnte kor. Stor tak til DOF s Musikpulje for økonomisk støtte uden hvilken, vi ikke kunne have gennemført koncerten. 4 DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum maj

4 TEMA DOF har fået nyt design Nyt design - samme værdier Et logo er en central og vigtig del af en organisations identitet. Derfor er det en stor begivenhed, når vi skifter DOF s logo ud. I de følgende artikler fortæller vi om, hvorfor vi fandt det nødvendigt at skifte logo, hvordan vi nåede frem til det og hvad tankerne bag det er. Vi håber, I alle vil tage godt i mod logoet og bruge det aktivt, så vi sammen kan profilere og markere DOF rundt i landet! 6 DOF Spektrum april 2014 DOF Spektrum april

5 TEMA DOF har fået nyt design Som den opmærksomme læser formodentlig har bemærket, har DOF fået et nyt logo. Det nye logo signalerer i højere grad end det hidtidige, hvem vi er og hvilke værdier vi står for. Med lanceringen får DOF samtidig en helt ny designlinje, der skal sikre genkendelighed, hvad enten det handler om hjemmesiden, en nyhedsmail, brevpapir eller dette blad. Af Martin Thirstrup Hansen, Kommunikationskonsulent Hvorfor nyt logo? det hidtidige logo blev lavet, før DOF formulerede det nuværende værdigrundlag. Da vi skulle til at lave en ny designlinje for DOF slog den tanke ned i os, at det eksisterende logo måske ikke signalerede DOF s værdier helt så meget, som vi kunne ønske. Dette blev bekræftet af vores grafiker, der helt uopfordret stillede os nogle kritiske spørgsmål i forhold til logoet. Landsstyrelsen besluttede derfor, at vi skulle sætte gang i at lave et nyt logo. Mistanken blev bekræftet Da vi senere i processen lavede en spørgeundersøgelse, fik vi i høj grad bekræftet vores tanker om det eksisterende logo. I undersøgelsen bad vi en række udenforstående mennesker om at vurdere, hvorvidt tre forskellige logoer heriblandt det eksisterende levede op til vores kerneværdier. Her viste det sig, at de adspurgte ikke syntes, vores logo levede specielt godt op til værdierne snarere tværtimod. Ny identitet? Skifter DOF nu identitet? Sådan kunne man måske få lyst til at spørge. Svaret er nej! Snarere tværtimod. DOF forsøger med det nye logo i højere grad at signalere den eksisterende identitet. En organisation udvikler sig hele tiden, og det er ikke mindst tilfældet med DOF. Fra at vi ved stiftelsen i 1973 havde fokus på traditionelle aftenskoler, med mange forskellige fag, så favner vi i dag også en lang række specialskoler, der enten fokuserer på enkelte fagområder eller på specielle målgrupper. Igennem årene har udviklingen da også betydet, at DOF s logo er blevet skiftet ud. Faktisk er dette nye logo det femte i rækken, så vidt vi har kunnet grave os frem til. Hvordan laves et nyt logo? Opgaven med at lave det nye logo har strakt sig overmange måneder. Tilbage i august 2013 begyndte en gruppe medarbejdere at arbejde med en ny designlinje til landsorganisationen. Her stod det hurtigt klart, at det eksisterende logo godt kunne trænge til en opstramning. Landsstyrelsen fik forelagt ideen, og her besluttede de, at hvis vi skulle ændre, kunne vi lige så godt overveje helt nye muligheder i stedet for at begrænse os til at lave småændringer. Herefter arbejdede vi sammen med grafikeren Mai-Britt Bernt Jensen i to forskellige retninger: Dels med at justere det eksisterende logo og dels med et helt nyt. Én ting er at ville justere et eksisterende logo. Alene denne del kom der en masse ganske forskellige forslag ud af. Men da Landsstyrelsen valgte også at åbne for at gå en helt ny vej, kom der virkelig mange muligheder på banen. Grafikeren havde en masse spændende ideer og forslag. Vi spurgte folket Da smag og behag som bekendt er forskellig, kom vi undervejs ud i nogle forventelige diskussioner om, hvilke logo-forslag vi bedst kunne lide. Både medarbejdere, Teknik- og Kommunikationsudvalg og ikke mindst Landsstyrelsen var helt naturligt inddraget i arbejdet, så der var mange meninger i spil. Vi kunne dog koge de mange forslag ned, men selv med tre forskellige var det umuligt at nå til enighed. Derfor valgte vi at lave en spørgeundersøgelse, hvor vi bad en række udenforstående mennesker om at forholde sig til de tre forskellige logo-forslag. Helt præcis skulle de vurdere, hvilket forslag der bedst levede op til de værdier, vi gerne vil have, at logoet signalerer. Her var der en meget klar tendens mod det ene logo. Og da Landsstyrelsen fik fremlagt resultatet af undersøgelsen, valgte den at følge folkets vilje. Efter måneders arbejde og vurderinger fra en masse gode DOF-folk lykkedes det at komme i mål. Herefter skulle der arbejdes på at få logoet sat på al DOF s kommunikation, brevpapir, kuverter, kuglepenne, hjemmesider, medlemsblad og meget mere. Noget var hurtigt og enkelt at klare og andet krævede et helt nyt design. Hvad signalerer det nye logo? Folk er forskellige, og i bund og grund er det op til den enkelte, hvad man indlæser af signaler og værdier i et logo. Men de fleste organisationer og virksomheder prøver at styre logoet i en bestemt retning, så det udstråler noget af det, man gerne vil stå for. For en blomsterhandler kan det være en enkel og ligetil løsning at vælge en buket blomster som logo, men for et oplysningsforbund er det straks en mere kompleks opgave. For hvordan illustrerer man egentligt et oplysningsforbund nemt og enkelt? Vi valgte at grave os ned i DOF s mission, værdier og visioner, for det er her, forbundets dna er beskrevet mest præcist. Forskellighed: Én ting, der går igen i både mission og værdier er, at Dansk Oplysnings Forbund er et netværk af frie og uafhængige aftenskoler. Dette var en central pointe for arbejdet med det nye logo. Og det er en af grundene til, at det nye logo har tre farver i tre adskilte bokse. Dermed signalerer det en organisation med plads til forskellighed; forskellige medlemsskoler med forskellige udgangspunkter, forskellige målgrupper og forskellige aktiviteter. Åbenhed: Det at både d et og f et bryder boksens kant er tænkt som et symbol på, at vi er et åbent og uafhængigt forbund. Vi er ikke lukket mod omverdenen og inviterer gerne nye ind i netværket enten som medlemmer eller samarbejdspartnere. Samtidig er vi et demokratisk forbund, der inddrager medlemmerne i beslutninger. Kvalitet: Logoet udstråler også kvalitet. Det er flot og gennemarbejdet stykke grafik. Det nye logo bliver samtidig fulgt op af et nyt design for hele DOF s virksomhed, således at al DOF s kommunikation fremover vil følge en let genkendelig, visuel linje. Alt i alt mener vi, at det nye logo i høj grad lever op til DOF s værdier, som de er beskrevet i værdigrundlaget. Men samtidig giver logoet også mulighed for, at den enkelte medlemsskole kan indtænke sine egne værdier ind i det. At medlemsskolen kan gøre det til sit eget logo. Bag Om DOF Værdigrundlaget Frihed og respekt for egenart DOF organiserer frie og uafhængige skoler med respekt for deres organisatoriske egenart. Demokrati og dialog DOF skaber udvikling gennem demokrati og dialog og arbejder aktivt for at skabe netværk mellem skolerne. Åbenhed og samarbejde DOF praktiserer åbenhed såvel internt som udadtil og karakteriseres ved vilje til samarbejde. Kvalitet og handlekraft DOF s arbejde karakteriseres ved kvalitet, handlekraft og initiativ. 8 DOF Spektrum april 2014 DOF Spektrum maj

6 TEMA DOF har fået nyt design Følelser i spil Selvom forandringer altid møder modstand, skal det nye logo nok blive modtaget med begejstring. Af Ingolf Christensen, Landsformand for DOF Rød, Gul og Blå Hvad er det, der rører sig i os, når snakken kommer ind på, at der måske skal skiftes logo? Hvilke følelser kommer der i spil, når det eksisterende logo langt om længe er blevet indarbejdet i skolens hjemmeside; når vi endelig har vænnet os til den røde halvcirkel, og der så skal nye streger ind over? Og de passer jo slet ikke! I hvert fald ikke som fod i hose! I virkeligheden er det vel egentlig et ganske godt billede på den dagligdag, som vi også skal have til at gå op. Heldigvis kan vi ikke bare gøre alting, som vi plejer, for heldigvis bliver vi hele tiden udfordret af den udvikling, som jo netop er med til at gøre livet til en spændende rejse at være med på. Måske blev vi for år tilbage lidt forelskede i det Piet Hein-logo, som i sin form var et mesterværk af styrke og enkelhed, men helt ærlig så diskuterede vi hverken symbolik, følelser eller signaler, da det blev lanceret. Så spændte økonomien ben for det logos fortsættelse, og det efterfølgende logo blev født som en slags kloning mellem form og farve og symbolik så tæt på Piet Heins logo, at det lidt kunne ligne, men at det ikke ville bringe os en sag på halsen. Det var ikke de stærke følelser, det nye logo bragte i spil, men nu har vi jo vænnet os til det og så laver de det bare om! Det nye logo bringer dog så mange facetter ind, så vi nu fremstår med et logo, der både er stærkt at arbejde med i forhold til layout, men som også indeholder en så fantastisk symbolik. Farvernes betydning og stærke symbolik går helt tilbage til den græske filosofi i deres samspil med de tre søjler, den doriske, den joniske og den korintiske og fremstår som en helt igennem enestående stærk historie. Tænk, at vi nu gennem vores logo på samme tid symboliserer: Styrke og det at kæmpe for en sag gennem den røde farve. Den højeste visdom og klogskab gennem den blå. Og midt imellem er stedet, hvor visdom og styrke går op i en højere enhed symboliseret ved den gule farve. Tak til alle, der har været med i processen og de diskussioner, der har været undervejs. Jeg er sikker på, at vi bliver rigtig glade for det nye logo, og jeg er sikker på, at det også vil blive modtaget med begejstring ude i skolerne, når man lige har sunket en gang. Doriske søjle. Farven rød. Korintiske søjle. Farven gul. Joniske søjle. Farven blå. Med rødder i gammel visdom, mysticisme og oldtidens symbolverden, tror B. Kim Pedersen på, at logoet kan tilføre ny, stærk energi til DOF. Af B. Kim Pedersen, Medlem af Landsstyrelsen DOF s nye logo bygger på stor symbolik og traditioner fra den græske filosofi cirka 600 år før vores tidsregning og videre op gennem Europas kulturhistorie. Rød har traditionelt symboliseret viljen, styrken og kampen. Gul har været det indre, jeg et, solen, skønheden og inspirationen. Blå har været kodet sammen med visdommen, underviseren og skolen. I det følgende har jeg forsøgt at tænke de tusinder af år gamle tanker ind i vores skolers hverdag. Lad os som eksempel begynde med en kom mende aftenskoledeltager, som har besluttet sig for at starte på en ny vej på at ville lære noget nyt. Det kræver altid en form for styrke at overvinde sig selv til at begynde på noget nyt. Her kommer den røde farve ind. Farve rød har i mange sammenhænge været brugt til at symbolisere udholdenhed, og det skal der til, hvis vi skal lære. Den gule eller guld er lig med solen, men det er også jeg et. Jeg et der i sit samspil med den røde farve (styrken) beslutter sig for at lære nyt. Vi flammer op i den røde styrke og hvad så? Vi må have fat i den blå farve, som symboliserer visdommen, underviseren og skolen. Vores deltager skaber mulighed for, at underviseren kommer i kontakt med sin egen visdom. Når deltageren udfordrer underviseren med spidsfindige spørgsmål, skaber det modstand. Underviseren må søge i sit blå indre og som en gul stjerne springer nye ideer og indsigt frem hos både deltager og underviser. Det er nok det, som Grundtvig ville have kaldt det levende ord, og som vi i dag kalder intuition. På den måde vekselvirker farverne og de energier, der ligger gemt i dem. Vi bygger på antikke søjler Farverne kan også sættes i forbindelse med de græske søjler som en del af deres symbolik. Den doriske søjle, sættes forbindelse farven rød, styrke, mod og tid til forandringer, som igen skaber det mod til at gå nye veje. Den Joniske søjle er lig med farven blå og sættes i forbindelse med visdom, som igen sættes i forbindelse med skolen, underviseren og det levende felt bag ved tanken. Det kommer til udtryk i den lyse idé og i følelserne. Den Korintiske søjle sættes sammen med den gule farve er solen, hjertet og vores indre jeg. Og i denne sammenhæng kursusdeltagerne. Når undervisning slutter, og vores deltager har brugt sin gode, røde vilje og styrke, og underviseren sin blå visdom, sidder de begge og skal tilbage i det gule jeg. Herfra giver den gule farve underviseren mod til at forsætte med nye ideer til kommende undervisning. Så må der gås nye runder, tilbage i det røde felt udholdenhed skal det til før de nye hold er oppe og køre igen, og den blå farve kan vende tilbage igen med nye ideer. Har underviseren og skolen brugt hjertet (guld) og virkelig formået at tænde deltagerne, så bliver de som sole, der lyser op og kommer ud i nye cirkler, ligesom planeterne lægger sig rundt om solen. Det er disse nye cirkler, der skaber virkelig folkeoplysning. Med det nye logo, som bygger på så stor visdom, har DOF nu i sit 41. år taget denne visdom til sig. Det bliver interessant at se, om ikke det smitter af på vores virke. 10 DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum MAJ

7 TEMA DOF har fået nyt design Det nye logo og medlemsskolerne Det nye logo er en mulighed for, at medlemsskolerne kan markedsføre sig selv på en ny måde. Med logoet følger et design, som skolerne kan tage til sig både på tryk og på internettet. Af Martin Thirstrup Hansen, Kommunikationskonsulent Det er ikke kun landsorganisationen, der nu har fået nyt tøj. Medlemsskolerne tilbydes også at iføre sig de nye klæder. Et af målene med det nye design var fra begyndelsen at gøre det mere interessant og tillokkende at læne sig op af DOF s visuelle identitet. Jo flere der benytter designlinjen konsekvent, desto større effekt får det. Derfor har vi lavet en række skabeloner for både trykte og elektroniske materialer, som medlemsskolerne frit kan benytte. Disse skabeloner er lavet med kursussalg for øje. Målet er, at hjælpe skolerne med visuelt at fremstå som interessante, inspirerende og seriøse udbydere af aftenskolekurser. Og samtidig at de fremstår som en del af en større helhed nemlig hele Dansk Oplysnings Forbund. Der er i første omgang lavet skabeloner for kursusfoldere og annoncer, og en skabelon for hjemmesider er på vej. Men spørg, hvis du har andre ønsker. Det hele skal naturligvis kunne ske, uden at skolen giver køb på sin egen identitet og særkende. Designet er tænkt som værende fleksibelt, så den enkelte skole kan tilpasse det efter behov. For eksempel kan en medlemsskole i sit eget design vælge at vægte den ene af de tre farver i logoet mere en de andre farver. Og designet fungerer også med andre logoer end DOF s for de skoler, der har eget logo. For alle de skoler, der i dag benytter DOF som en del af deres navn og dermed også logoet laver vi et nyt logo. Det er bare et spørgsmål om at bestille sit logo hos Martin Thirstrup Hansen (telefon eller mail Logoet ligger i sin grundform på dk under Om DOF. Her kan man downloade logoet i en masse forskellige versioner alt efter behov. Finder man ikke det ønskede, bestiller man det blot. Salg på Internettet Hjemmesiden er for mange medlemsskoler blevet en af de vigtigste salgskanaler for kurser. Derfor er det bydende nødvendigt, at hjemmesiden fremstår som et sted, man som køber har lyst til at tilmelde sig og betale sine penge. DOF s hjemmesidesystem, VuptiWeb, er naturligvis skræddersyet til at sælge kurser for skolen. Med en ny designskabelon kan man lægge sig op af landsforbundets design og få en side, der ikke blot bliver en visuel del af DOF, men også vil være en flot og inspirerende salgshjemmeside. Denne skabelon er ved at blive udviklet og vil blive stillet til rådighed så hurtigt som muligt. Designpakke til skolerne Alle DOF s skoler har netop fået udsendt en designpakke med en designmanual der forklarer, hvordan logo og design skal bruges. Desuden indeholder pakken blok, kuglepen og klistermærker med logo. Logoet ligger i forskellige versioner sammen med diverse skabeloner på under Medlemsservice. 12 DOF Spektrum april 2014 DOF Spektrum MAJ

8 TEMA DOF har fået nyt design Først og fremmest for medlemmerne På DOF s nye hjemmeside er medlemsskolernes behov kommet i højsædet. Det er nu nemmere at finde rundt til lige præcis det, man har brug for. Hvad enten det drejer sig om lønsatser, kursustilbud eller støttemuligheder. Af Martin Thirstrup Hansen, Kommunikationskonsulent Hvordan skal en hjemmeside se ud? Da vi skulle finde ud af, hvordan hjemmesiden skulle bygges op, gennemgik vi på nogle workshops en række øvelser, som medlemsskoler og andre med held kan kopiere, hvis de står over for at skulle lave en ny hjemmeside eller forbedre deres eksisterende. Øvelserne kan for eksempel laves af bestyrelsen, men nogle af dem kan med fordel også laves med repræsentanter for målgruppen. 1) Hvem er den primære målgruppe? Beslut, hvem hjemmesiden først og fremmest skal henvende sig til. Jo flere målgrupper, desto dårligere kommunikerer I med den enkelte. Hvis hjemmesiden skal have flere målgrupper, så prioriter og find den vigtigste. 2) Gennemfør et lille fremtidsværksted (gerne med målgruppen) Kritiser den eksisterende hjemmeside: Lad deltagerne skyde løs med alt det, de ikke er tilfredse med. Lad være med at undskylde eller forklare. Skriv bare ned. Skab den perfekte hjemmeside: Lad deltagerne komme med deres ideer til, hvordan den optimale hjemmeside ser ud. Lad være at kritisere og skriv alt ned. Bliv konkret og realistisk: Lad deltagerne prioritere og diskutere, hvad de mener fra de to foregående seancer, der er vigtigst og mest realistisk at føre ud i livet. Den 30. april fik DOF en ny hjemmeside. Adressen er stadig www. danskoplysning.dk, og meget af indholdet er principielt det samme. Men meget er også anderledes. Nu er der først og fremmest fokus på medlemsskolernes behov. Relevans og genveje Derfor skal det først og fremmest være let for medlemmerne at finde rundt. Blandt de nye tiltag er en forside, hvor vi har forsøgt at lægge de ting, som medlemmerne primært efterspørger. Her finder man for eksempel en oversigt over aktuelle kurser, direkte adgang til puljerne, et link til lederhåndbogen og meget andet. Som noget helt nyt laver vi også specielle, målrettede genveje for forskellige funktioner. Hvis man for eksempel er ny kasserer i en skole, kan man klikke på genvej for kasserer og finde en oversigt over de sider, som er relevante for kassererjobbet. Denne genvejs-funktion vil også stille og roligt blive udbygget hen ad vejen. En anden ny ting er søgefunktionen, der nu burde fungere meget bedre end på den gamle side. Og så har vi lukket op! Det gamle Medlemsnet har været på slankekur og indeholder i dag ikke andet end møderelevante ting. Resten er frit tilgængeligt og kræver ikke kodeord og login. Dermed risikerer vi, at besøgende uden for DOF s medlemskreds kigger med, men omvendt har vi ikke noget imod at vise dem, hvad vi har. Det kunne måske endda overbevise nogen om, at DOF er et godt oplysningsforbund at være medlem af. Behov for nyt Hjemmesiden har gennem længere tid haft behov for en overhaling. Udviklingen har for længst overhalet den tekniske platform, som vi hidtil har baseret hjemmesiden på. Derfor skulle der skiftes til et helt nyt system, og så gav det mening at tænke siden helt forfra. Til at begynde med besluttede vi, at hjemmesiden først og fremmest skal have DOF s medlemsskoler som målgruppe. Medlemsskolerne er DOF s vigtigste interessent, som det hedder. Altså den vigtigste målgruppe overhovedet. Det er helt naturligt, at en medlemsorganisation først og fremmest varetager medlemmernes interesser. Så når hjemmesiden har medlemsskolerne som primære målgruppe, betyder det, at skoleledere og bestyrelsesmedlemmer føler sig velkomne, når det klikker sig ind på De skal hurtigt finde det, de søger. Og måske også lade sig inspirere af de relevante tilbud, de støder på, mens de klikker rundt på siden. Vi spurgte brugerne Hvordan sikrer man sig, at målgruppen hurtigt kan finde rundt og at de synes det er relevant inspiration, kunne man så spørge. Vi spurgte simpelthen repræsentanter for målgruppen. På en workshop bad vi en blanding af nye og garvede skoleledere om at tage stilling til en lang række spørgsmål omkring hjemmesiden. De fik lov at kritisere den eksisterende og komme med bud på den mest ideelle hjemmeside. De fik også lov til at komme med ideer og forslag til indhold og sortere eksisterende indhold fra. Til sidst skulle de tage alt indholdet og sortere det i bunker, som de mente gav mening at samle det i. Efterfølgende stod vi med en masse gode og brugbare tanker, som vi har omsat til en ny hjemmeside. Ting, der tidligere har været gemt væk på undersider er kommet op på forsiden, og ting, der fyldte op på forsiden uden at blive brugt, er blevet fjernet. Er vi færdige? Nu har vi så lanceret den nye hjemmeside, men er vi så færdige med den? Svaret er nej. Nu har vi en hjemmeside, som gode folk har givet os input til. Men nu skal den møde hverdagen og brugerne. Vi vil løbende undersøge, hvilke sider der bliver læst, og teste, om det hele fungerer efter hensigten. Hvis vi oplever, at det kan forbedres, vil vi gøre det. Desuden er vi ikke helt i mål med alle vores planer. Enkelte dele af hjemmesiden har vi ikke nået at få på plads endnu. For eksempel er det planen at give lederhåndbogen en overhaling af de større. Den skal være nemmere at finde rundt i og nemmere at søge i. Allerede nu forventer vi dog, at du vil opleve hjemmesiden som meget mere brugervenlig. Men tag ikke vores ord for det. Kig selv! Og skulle du falde over noget, der ikke lever op til dette, må du meget gerne give os besked så vi kan rette det til. 3) Hvad skal der være af indhold? Gennemgå den eksisterende sides indhold minutiøst (gerne med målgruppen). Lav eventuelt et lille kort med hver underside og lad deltagerne sortere i dem; hvad skal med, hvad skal ikke. Det giver en rigtig god idé om, hvilket indhold der bør prioriteres, og hvilket der eventuelt helt kan udelades 4) Saml sammen og planlæg Når I har gennemført øvelserne sætter I jer og beslutter jer for, hvordan hjemmesiden skal bygges op. Med alle ideer, forslag fra øvelserne, burde I have et godt billede af, hvad der bør være på hjemmesiden. Begynd at tegne hjemmesiden på et stykke papir, side for side. Hvad skal der være på forsiden, og hvilke undersider skal der være? Så har I nogle gode skitser at gå ud fra, når I kaster jer over at bygge siden op på den teknologiske platform, I har valgt. DOF hjælper gerne medlemsskolerne til at gennemføre workshops der ligner ovenstående, hvis de vil have hjælp til at forny hjemmesiden. Kontakt Martin Thirstrup Hansen (telefon eller mail hvis det har interesse. 14 DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum april

9 Portræt af Århus Kunstakademi Fra tobaksasken til kunstnerisk ild I en gammel cigarfabrik er tobakken skiftet ud med pensler, dreje skiver, mejsler og lignende redskaber. Lokalerne danner i dag rammerne for en kunstskole med kvalitet og store ambitioner. Af Martin Thirstrup Hansen, Kommunikationskonsulent På en solrig martsdag kan man sagtens forestille sig, Peter AG og GNAGS nyde livet, mens de slentrer ned ad Vestergade i det centrale Aarhus. Charmerende gamle bindingsværkshuse står side om side med nyere murstens- og betonbygninger, og gadebilledet krydres med alt fra små butikker og hyggelige cafeer til noget, der minder om en moske med et kloster på modsatte side af gaden. Gaderne summer af et aktivt og alligevel roligt liv. Biler og cykler kører ikke hurtigere, end at gående krydser vejen i adstadigt tempo. Alt ånder fred og idyl, og med den stemning i kroppen træder jeg ind i J.E. Schmalfelds Tobaks- og Cigarfabrik. Eller snarere i de bygninger, som for mange år siden rummede produktion af et i dag efterhånden ret ugleset produkt. I dag danner lokalerne stadig rammer om fremstilling, men dog af mere bredt accepteret og ikke sundhedsskadelig karakter. Der fremstilles nemlig kunstværker eller måske snarere kunstnere. For i dag rummer de fine gamle lokaler Århus Kunstakademi en skole der brænder for kunsten. Det er også grunden til, at valget til ny rektor faldt på Marianne Gasbjerg. Hun er nemlig kunsthistoriker, men har samtidig en HD i Afsætning og erfaring fra reklamebranchen. Marianne har denne dag i marts lovet at fortælle mig lidt om Århus Kunstakademi. Men fordi hun først er begyndt i jobbet mindre end en måned forinden, har hun allieret sig med Peter Lunding, der udover at være nyvalgt formand for skolens bestyrelse samtidig er en af skolens garvede undervisere. Vi har ikke talt sammen længe, før det står klart; at de sammen med skolen brænder for kunsten. Vi stræber efter at være det ypperste inden for vores Sammensat. De tre skønne - men meget forskellige - bygninger rummer til sammen Århus Kunstakademi. felt! siger Peter Lunding, og han forklarer straks nærmere: Alle vores undervisere er professionelle kunstnere. De kender ikke kun til det at arbejde med kunsten, men også til hvordan man lever af sin kunst. Uddannelsen En central del af skolens virke er Uddannelsen, som de selv kalder den. Uddannelsen er en fireårig kunstuddannelse, der indledes med et år på basis. På basisdelen får eleverne en generel introduktion til kunstens verden. Her er målet, at de stifter bekendtskab med de fundamentale traditioner, og bliver for eksempel undervist i Vi stræber efter at være det ypperste inden for vores felt. farvelære, rum og flader og de forskellige materialer. Herefter skal eleverne vælge sig ind på et speciale på fagskolen. Her kan der vælges imellem maleri, skulptur, grafik og keramik. Vi opfordrer dog samtidig eleverne til at arbejde tværfagligt, så de blander de forskellige fag i deres projekter, påpeger Marianne Glasbjerg. Ved siden af den kunstneriske uddannelse lærer de også, hvordan man gør kunsten til en levevej. Der undervises for eksempel både i at søge fonde, at håndtere projekter og skrive pressemeddelelser. Undervisningen arrangeres som en række enkeltstående aftenskolehold af et halvt års varighed. Disse hold består af 19 lektioner om ugen fordelt på tre dage. Dertil kommer, at eleverne kan komme og gå, som de vil, i deres eget værksted. Denne del kræver naturligvis også opsyn, og dette afvikles som fleksibel tilrettelæggelse. Med jævne mellemrum afholdes også Artist Talks, hvor gæstekunstnere kommer og fortæller. Dette arrangeres som debataktivitet med støtte fra 10 procentpuljen og i øvrigt i samarbejde med Kunsthal Aarhus. Disse arrangementer er obligatoriske for uddannelsens elever, men samtidig åbne for alle andre. Uddannelsen afrundes med en afsluttende prøve, hvor 16 DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum maj

10 Portræt af Århus Kunstakademi Baggrund De glade 70 ere Århus Kunstakademi blev dannet i 1964, da uenighed førte til en opsplitning fra Jysk Kunstakademi. Uenighederne er i dag for længst bilagt, og mange elever fra Århus Kunstakademi har gennem årene fortsat deres uddannelse på Det Jyske Kunstakademi De første år bar tydeligt præg af den tids tendenser, og undervisningen bar præg af opgøret med den traditionelle opfattelse af uddannelse. Der var en meget friere tilgang til kunsten, og det var nærmest forbudt at bruge de gamle teorier og tilgange. Det hele var frit og til debat. Underviserens rolle var derfor meget tilbagetrukken. I den helt ekstreme form betød det, at nogle af underviserne ikke altid var til stede på skolen, men kunne hentes ovre på Trompeten et værtshus, der lå som nabo til skolen! Gamle elever taler den dag i dag henført om disse gamle dage. I dag har de dog en mere seriøs tilgang til undervisningen på skolen. Og islændersweateren er lagt på hylden, som Peter Lunding med et smil fortæller Info Århus Kunstakademi Vestergade 29, 8000 Aarhus C Startet i 1964 Egne lokaler (lejes af kommunen) Nøgletal for 2013: undervisningstimer (heraf fleksibelt tilrettelagt) 52 hold 852 deltagere 299 børn (via anden lovgivning) eleverne vurderes af censorer. Herefter får den enkelte et diplom med en personlig udtalelse. Der er ikke tale om egentlig eksamination, da ingen kan dumpe. Men Århus Kunstakademi har alligevel opnået formel anerkendelse udadtil. Når elever skal samle point til optagelse i Billedkunstnernes Forbund tæller et diplom fra Århus Kunstakademi fem point ud af de krævede ti point. Eleverne er en meget bred sammensat skare. Der er stor aldersspredning, hvilket giver en fantastisk dynamik. Ved siden af Kunstuddannelsen afholder skolen også en lang række almindelige aftenskoleforløb i de forskellige kunstfag. Kunstkurser som eksempelvis giver større mulighed for at nå igennem nåleøjet på Arkitektskolen, Designskolen eller nogle af de andre formelle kunstneriske uddannelser men også sigter bredt til kunstneriske sjæle, som søger fordybelse i kunstens felt. Der kører også et meget populært Børneværksted, hvor børn og unge arbejder med en lang række kunstfag. Al aktiviteten til børn og unge kører med aktivitetstilskud, som det også kendes fra spejderne eller idrætsforeningerne. Det vil sige, at tilskuddet afregnes på antallet af deltagere under 25 år, skolen har til disse aktiviteter. En drømmestilling Marianne Gasbjerg har fundet en drømmestilling som rektor for Århus Kunstakademi: Det er et kvalitetsbevidst, professionelt og kunstfagligt stærkt uddannelsessted, som byder på mange spændende muligheder og visioner. Allerede nu bobler ideerne til udvikling frem. Der skal tænkes i nye samarbejder og måske aktiviteter ude omkring i Aarhus by. For eksempel små appetitvækkende kurser, der kan tiltrække kursister, til de længerevarende kurser på selve skolen. Århus Kunstakademi er en institution, som har haft en særlig plads inden for kunsten i mere end 50 år, og denne position skal vi fortsat styrke og udbygge, siger Marianne Gasbjerg bestemt og formand, Peter Lunding nikker samtykkende. Fotos Marianne Gasbjerg 02. Presse i grafikværkstedet 03. Nogle af børneværkstedets produktioner 04. Hovedindgangen i Vestergade 05. Fantastisk miljø i akademiets gård 06. Installation på et af værkstederne DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum maj

11 Støttemuligheder Små virksomheder på det store marked Aldrig har der været så mange penge at søge for de aftenskoler, der vil gå nye veje og bruge tid og energi på projekter med hjælp fra Tilskudsbasen. Af Robin Kristiansen, Konsulent Aldrig har der været så mange penge at søge for de aftenskoler, der vil gå nye veje... Når en aftenskoleleder vågner om natten badet i sved over budgettet, er det folkeoplysningslovens tilskud og deltagerbetalingen, der kører rundt i hovedet. Naturligvis for de fleste tænker, at det er de rammer for økonomien, man skal arbejde med. Det har også været god latin, men for mange år siden efterhånden. Der var engang! Men tilskuddene til undervisning, pensionister, lokaler med videre svinder mere og mere ind, og derfor er der tilsyneladende også en nødvendig interesse blandt skolerne for at gå nye veje. Tilslutningen til to DOF-kurser her i marts tyder på det. På henholdsvis Scandic i Roskilde og i Aarhus var der tilsammen op mod 40 DOF-skoler tilmeldt kurser med titlen Fundraising via Tilskudsbasen med Lisbet Lorentsen, den ene af ejerne bag hjemmesiden Tilskudsbasen som instruktør. Aftenskolerne er baseret på foreningsdannelse i henhold til Folkeoplysningslovens regler, men det er ikke forbudt at opføre sig som en lille virksomhed, der blot bruger det folkeoplysende tilskud som grundpillen. Noget der i mange skolers vedtægter anføres som det primære formål, og sådan må det også være. Men det er ikke forbudt at gå ind i andre regi er, for eksempel projekter inden for noget, der er i tæt familie med folkeoplysende virksomhed. Europas genrejsning på Scandic Lisbet Lorentsen forklarede i sine oplæg om fundraising på Scandic, at der aldrig har været så mange penge at søge som nu. Det ligger i 2020-planen for Europa, som ønsker at bevæge sig ud af krisen. Scenarierne var enten at forholde sig passivt, at lave lappeløsninger eller at gå i gang med det største tilskudsprojekt, der rammer flere aktører, frivillige, de ældre, energiområdet og Inspirerede. Deltagerne blev opfordret til at benytte Tilskudsdatabasen - gratis for medlemsskoler. oplysning og uddannelse, og man har valgt det sidste. Tendensen er, at europæiske og danske politikere knyttes tættere og tættere sammen om at genrejse Europa gennem nogle ordninger, der fremover skal være meget bedre dels økonomisk, men også bedre at administrere, for der sættes ind på kortere ekspeditionstider og administrative forenklinger. I kan finde jer selv lige her! Lisbet banker med pegepinden på lærredet vedr. Erasmus+ ordningen. Hun er lille af statur, men stemmen står i modsætning hertil. Man kan høre hende langt væk, når hun tordner for at vække ansøgersjælen i de fremmødte aftenskolefolk: Slå endelig lyttelapperne ud, for det er lige noget for jer! Tonen er bramfri, og der kommer et par selvironiske anekdoter, der glider ned, for de er ikke alene sjove, men pointen passer også ind her. Sidste del af kurset med Lisbet omfatter en praktisk gennemgang af Tilskudsbasen, og der er eksempler på søgninger og oprettelse af fondslister, men også et overblik over alle de praktisk oplysninger, herunder gyldne regler om fundraising, der står på hjemmesiden www. tilskudsbasen.dk. At komme videre, men hvordan? Mange af deltagerne var meget inspirerede efter de korte tretimers kurser. Det lyder så nemt, når Lisbet forklarer om mulighederne, men vi ved godt, at der er gemt en masse arbejde i det også, selv om hun siger, at man også kan søge penge til det, sagde en deltager, og det synspunkt var han ikke ene om. Hvordan kommer man så videre? Ved at arbejde med Tilskudsbasen, naturligvis. Men der er også planer på tegnebrættet om at lave et dagskursus med Lisbet, dels om projektideudvikling og dels om principper for den gode ansøgning. Og desuden en opfølgningsworkshop på et senere tidspunkt, hvor man kan møde frem med sin projektide og få kvalificeret arbejdet frem mod ansøgningstidspunktet, så det er værd at holde godt øje med DOFs kursusudbud. Bramfri. Lisbet Lorentsen lægger ikke fingrene imellem. Fakta: Tilskudsbasen er en netbaseret database over fonde og puljer. Den rummer pt. omkring muligheder, og det forventes, at den runder de ansøgningsmuligheder i Bag Tilskudsbasen står blandt andet Lisbet Lorentsen, som DOF har haft kontakt til i en årrække. DOF har i flere omgange tilbudt sine medlemsskoler et abonnement på Tilskudsbasen. Senest i foråret 2014 har omkring 70 skoler taget imod tilbuddet. Med et abonnement kan man selv søge med avancerede funktioner og oprette sine egne fondslister, og der udsendes automatisk orientering om ændringer i de fonde, man har oprettet på sine fondslister. Nærmere orientering om DOFs skoleabonnementsordning kan ses på DOF s hjemmeside under Medlemsservice. 20 DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum maj

12 Sundhed Kurser i mental sundhed DOF s medlemsskoler indbydes til at udvikle undervisning til mennesker med mentale udfordringer. Sind Skolerne i Aalborg har sammen med Landsforeningen Sind og DOF netop påbegyndt projekt Mental Sundhed. Af Knud Birk Pedersen, Sind Skolerne i Aalborg... praktiserende læger udtaler, at samtale i mange tilfælde er bedre. iet nyt projekt indbydes DOF s medlemsskoler til at udvikle tilbud til mennesker, der har forskellige mentale udfordringer. Projektet skal afprøve folkeoplysningens potentiale som supplement eller alternativ til medicin og psykologsamtaler ved at udbyde undervisningsforløb om forskellige metoder og værktøjer. Det er gratis at deltage i projektet, som tilbyder uddannelse og supervision af undervisere samt konsulentbistand til skoler, der ønsker at være med. Projektet vil også være velegnet til, at skoler under Dansk Oplysnings Forbund etablerer partnerskaber med for eksempel den lokale afdeling af Landsforeningen Sind, sundhedscentre, socialpsykiatrien, patientforeninger, uddannelsesinstitutioner med flere. Gode folk sikrer kvaliteten Målet er at få en række kursusforløb i gang i forskellige aftenskoler. Første skridt var at udvikle et kursus for underviserne på disse forløb. Denne udvikling har projektleder Knud Birk Pedersen stået for i samarbejde med psykoterapeut Merete Lindholmer. Undervejs har de trukket på konsulentbistand fra psykolog Robert Frank. Og det færdige materiale har fået feedback fra sundhedskoordinator Peter Thybo. Projektet har også en styregruppe bestående af Henrik Christensen, DOF; Helene Kemp, Landsforeningen Sind; Jens Ibsen, Sind Daghøjskole og Tove Larsen, Lilleskole for Voksne. Det er således en række me- get kompetente mennesker, der sikrer kvaliteten i projektet. Det hele munder ud i en række kurser for undervisere. Disse arrangeres som 3-dages kurser for undervisere i forbindelse med projektet. De to første kurser er allerede henholdsvis afholdt og overtegnet, men til efteråret afholdes to mere. Hold øje med indbydelserne, der snarest vil blive sendt ud til DOF's medlemsskoler. Samtidig tilbyder Knud Birk Pedersen at hjælpe både skoler og undervisere. Skolerne kan få hjælp til at finde undervisere og til planlægning og markedsføring af kurserne. Underviserne kan få feedback på deres undervisning. Flere partnere Projekt har yderligere tilknyttet Videncenter for Folkeoplysning til at lave en ekstern evaluering. Denne evaluering skal have primært fokus på gennemførsel af kurser for undervisere, deres udbytte af kurserne og hvordan de bruger læring og undervisningsmateriale i deres videre arbejde. Desuden vil der blive evalueret på slutbrugernes vurdering af, hvad livsmestringskurserne har betydet for dem. Projektet er økonomisk støttet af Dansk Oplysnings Forbund, CW Obels Fond og Sind Skolerne i Aalborg og vil blive afsluttet med en konference. Knud Birk Pedersen, skoleleder på Sind Skolerne i Aalborg, er tilknyttet projektet som projektleder og er parat til at komme rundt på skolerne og fortælle mere om projektet, ligesom han er behjælpelig med at skaffe undervisere til kurser på skolerne. Fakta: Om projektet Projektets formål er: At udvikle undervisningskoncepter og -materialer At uddanne undervisere til at undervise i koncepterne At støtte DOF s skoler rundt i landet med etablering af kursusforløb og rekruttering af undervisere At støtte undervisere med supervision i projektperioden At nedbryde tavshed, tvivl og tabu omkring psykisk sygdom At undersøge folkeoplysningslovens egnethed til øget mental sundhed i befolkningen At sikre adgang til personlig udvikling uden økonomiske barriere og uden at blive gjort til patient eller klient Projektets vision er: At folkeoplysningen bliver en aktiv medspiller i løsningen af et stort samfundsmæssigt problem At kursisterne får redskaber og viden til at mestre deres situation, indgå i netværk og styrke deres meningsfulde deltagelse i samfundet. Projektets succeskriterier er: At DOF-skoler ønsker at deltage At ønsker at uddanne sig til undervisere omkring Mental Sundhed At 500 kursister gennemfører et kursusforløb i projektperioden Interesserede kan kontakte Knud Birk Pedersen på telefon: eller Mental sundhed er ikke en selvfølge Op mod 20 procent af alle danskere oplever hvert år symptomer, der svarer til psykiske sygdomme. Oftest behandles de med medicin selv om samtale og undervisning ofte ville være at foretrække. mental sundhed er langt fra en selvfølge, og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved at sikre mental sundhed i hverdagen. Ifølge Statens Institut for folkesundhed (SI) vil cirka 20 procent af den danske befolkning i løbet af et år have problemer i form af symptomer svarende til kriterierne for en eller flere psykiske sygdomme. SI har på det seneste konkluderet, at man ikke kommer sygdomsbyrden med psykiske lidelser til livs alene ved forebyggelse og behandling. Man er nødt til også at lave mentale, sundhedsfremmende indsatser på befolkningsniveau. Over danskere får hvert år ordineret angst- og depressionsmedicin til trods for, at de praktiserende læger udtaler, at samtale i mange tilfælde er bedre. Men det er vanskeligt at ordinere en dyr psykologisk behandling, når der foreligger en billig medicinsk! I stedet for at fokusere på sygdomme og årsagerne hertil, bør man kigge på årsagerne til sundhed, og hvad det er, som holder mennesker sunde. At arbejde med mental sundhedsfremme er undervisning og uddannelse. Folkeoplysningen bør tage udfordringen op og udbyde undervisningsforløb, der har fokus på at gøre kursisten i stand til selv at skabe forandring mod et sundere liv. Hermed kan kursisten styrke sin livskvalitet på en sådan måde, at vedkommende bliver bedre til at håndtere sin egen sundhedstilstand. Dette vil ofte kunne forhindre, at lidelsen bliver værre og faktisk også give mulighed for at overvinde den. Dette kaldes inden for psykiatrien recovery. Fakta: WHO om mental sundhed Verdenssundhedsorganisationen, WHO, definerer mental sundhed som en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet. 22 DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum maj

13 Teknologi- og Kommunikationsudvalget Diskussioner. Anne Marie Hannberg, SUKA, og Lisbeth Lunding, DOF Paarup Aftenskole. Kritikfasen. Deltagerne blev delt op i grupper. Kritik og jordnære visioner Hvordan skal fremtidens administrationssystemer se ud? Dette var fokus på en temadag i TKU s regi. Og ønskerne strakte sig fra systemer, der kan tilpasses den enkelte skole til mere automatik og en masse andet. Af Martin Thirstrup Hansen, Kommunikationskonsulent Temadagen om administrationssystemer den 19. marts bød både på konkret kritik, praktiske løsninger og visioner, der heldigvis ikke fløj højere, end at de måske kan realiseres. Der blev fra starten udstukket to retninger: Hvad skal der til, for at DOFPro fungerer fornuftigt? Og hvad skal et eventuelt nyt system kunne, hvis vi starter helt forfra? DOFPro har efterhånden en del år på bagen. Den teknologi, som DOFPro bygger på, og hele den måde man bygger store systemer på har ændret sig. Dertil kommer, at der gennem årene er foretaget så mange rettelser og tilpasninger, at man populært kan sige, at det i dag er lapper på lapper. Med andre ord er tiden ved at være moden til, at vi kigger os om efter en egentlig afløser for DOFPro. Derfor har vi påbegyndt arbejdet med at se på en alternativ løsning. Men det er en lang og kompliceret vej, så et nyt system ligger år fremme. DOFPro skal fungere Det er således vigtigt, at DOFPro stadig fungerer som et godt og brugervenligt administrationsprogram. Så selv om vi arbejder med et nyt system, holder vi stadig det gamle ved lige. Dog neddrosler vi for udvikling af nye funktioner til DOFPro, da det giver bedre mening at bruge ressourcerne på et nyt system. På temadagen var specielt den første del om DOFPro imødeset med en anelse spænding blandt de deltagende medarbejdere. DOFPro er jo et enormt vigtigt redskab for medlemsskolerne, men det er samtidig et stykke meget kompliceret teknologi, som det kræver en masse ressourcer at vedligeholde. Og det er ikke altid muligt at rette fejl hurtigt eller at imødekomme alles ønsker. Så vi kunne forvente berettiget kritik. Der kom da også kritik, men den var både god og konstruktiv og viste forståelse for de arbejdsgange, som DOFPro-udviklingen er underlagt. Heldigvis var der ikke kritiske fejl eller mangler. Det meste må siges at høre til kategorien Det ville være en stor lettelse i hverdagen, hvis -problemer. De mange gode input bliver nu vurderet og prioriteret af IT-medarbejderne. De deles op i følgende kategorier: Rettes hurtigst muligt Rettes når det kan lade sig gøre Bliver ikke rettet Bliver tænkt med i et fremtidigt system Således er planen, at vi også fremover kan sige, at vi har det bedste administrationssystem i aftenskoleverdenen. De mange gode input bliver nu vurderet og prioriteret af IT-medarbejderne. 24 DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum maj

14 Sociale medier Brug sociale medier til dialog og markedsføring Facebook kan åbne dørene til aftenskolen, så nye kursister lettere kan finde ind. Og så giver Facebook mulighed for hurtigere kommunikation og for dialog - blandt andet. Af Jonna Toft, freelance journalist, arbejder bl.a. med kommunikation på sociale medier. acebook er godt redskab til at nå ud til mange, fordi det er så dynamisk og hurtigt. Vi har for eksempel solgt en event kun via Facebook, siger Carsten Mørch-Bentzen, udviklingsmedarbejder ved Rytmisk Center i København og redaktør for centrets Facebook-side. Sociale medier kan være et potent redskab til markedsføring og dialog, fordi brugerne deler indhold med hinanden, og man på den måde kan nå langt ud med sit budskab. Facebook er det absolut største sociale medie herhjemme med over 3 millioner aktive danske brugere. 72 procent af dem tjekker profilen dagligt. Den største vækst ligger hos de +40-årige, altså de grupper der oftest bruger aftenskoler. Mens mange unge ser Instagram som deres primære sociale medie, strømmer deres forældre og bedsteforældre ind på Facebook for at dele fotos, oplevelser, interesser og holdninger. Læg en strategi Vil aftenskoler blande sig i kakofonien på Facebook og skabe øget interesse for deres kurser og arrangementer, kræver det en strategi. På Rytmisk Center lagde man en stram plan, inden Facebook-siden åbnede for godt tre år siden: På mandage skulle der lægges en nyhed ud. Tirsdage en video. På onsdage linkede man til noget fagrelevant stof. Og så videre. På den måde sikrede vi, at der blev et flow på siden, og det betød, at fanskaren hurtigt voksede. Vi har ikke brugt konkurrencer for at få fans, men vi lægger ind imellem gode tilbud ud om for eksempel gratis studietid, og dét virker, siger Carsten Mørch-Bentzen. Selfie. Carsten Mørch-Bentzen styrer Rytmisk Centers Facebook-side. I dag følges Rytmisk Centers side af over personer. En Facebook-side kræver, at man sætter ressourcer af til det. Jeg lavede en del indhold selv i starten, for eksempel små videoer med underviserne, og det tog selvfølgelig tid. I dag bruger jeg vel tre-fire timer på Facebook om ugen, siger han. De er givet godt ud. Hvis vi for ekempel gerne vil have lidt flere tilmeldinger til et hold, skriver jeg det på Facebook, og så kommer der ofte nogle tilmeldinger. Det er mit klare indtryk, at et Facebook-ryk hjælper. Vi skaber et kendskab til Rytmisk Center hos en stor gruppe mennesker. Gode tilbud og personlighed hitter Det er Carsten Mørch-Bentzens erfaring, at især to slags indlæg hitter på Facebook: Når vi har et virkelig godt tilbud, er der mange af vores fans, som deler det. Folk kan også godt lide, når vi viser noget personligt. For eksempel lagde jeg et foto ud af det nye hold på De Intensive Musikkurser, som er et 14-ugers dagskursus, og skrev velkommen til dem. Vi viser, at vi har set dem og er glade for, de er her, og kursisterne delte det på livet løs. Det har også betydning, hvornår på dagen, man lægger indlæg ud. Aftener og weekender er gode tidspunkter, og heldigvis kan Facebook indstilles, så indlæggene udgives automatisk på forud indstillede tidspunkter. I starten var man lidt bekymrede på Rytmisk Center for, om der ville komme kritik af undervisere, lokaler eller lignende på Facebook-siden. Hvis der kommer en kritik, skal man svare venligt og åbent. Men det har ikke været aktuelt, siger Carsten Mørch-Bentzen. Han vil gerne skabe mere dialog med brugerne fremover: Her er en glimrende mulighed for at få mere viden om, hvad de ønsker. Hvilke kurser vil de gerne have? Hvordan skal de organiseres? Dén dialog vil jeg gerne have i gang. På centrets nye hjemmeside, som man lige nu lægger sidste hånd på, er der lavet integration med sociale medier. Billeder og lyd kommer til at fylde mere, for kunst og kultur skal ses, høres og mærkes. Og så skal det kunne deles. SÅDAN gør man Læg en Facebook-strategi Hvad vil I fortælle? Hvem er de primære målgrupper? Hvad er formålet med Facebook-siden? (Fx flere kursister, nye ideer til kurser, færre aflysninger, større synlighed.) Vil I kun fortælle om aftenskolens tiltag, eller vil I også linke til andet interessant stof om de emner, skolen behandler? Hvis aftenskoler dækker mange områder, fx musik, bevægelse, sprog og kunst, vil I så skrive om det hele på én fælles facebook-side, eller vil I oprette en side for hvert emne? Hvem skal lægge indlæg ud på siden? Hvor ofte skal der lægges indlæg ud? I hvilket omfang skal underviserne involveres? Skal de for eksempel have adgang til at skrive om deres kurser på Facebook-siden og lægge fotos ud? Hvor hurtigt vil I svare på spørgsmål fra brugerne? på facebook Her kan du: Markedsføre kurser og arrangementer. Efterlyse ideer til nye kurser. Søge kursister til de sidste pladser på et hold. Vise helt konkret, hvad kursisterne lærer, for eksempel ved at lægge fotos og video ud fra et smykkekursus, keramikhold med videre. Få ris, ros og forbedringsforslag fra brugerne. Arbejde med at ændre image via fotos, videoer, anmeldelser fra kursister med videre. Skabe et større kendskab til aftenskolen. Få kendskab til kursisters og potentielle kursisters ønsker og behov ved at lægge op til dialog. Give undervisere mulighed for at profilere sig selv og deres kurser. Skabe et lukket grupperum for kursister på bestemte hold eller for kursister, der har den samme underviser. Her kan underviseren lægge videoer, øvelser, supplerende materiale med videre ud til kursisterne. 26 DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum maj

15 Boganmeldelse Nekrolog Konkurrencestatens utilsigtede konsekvenser Af Henrik Christensen, Sekretariatsleder Bliv anmelder I Spektrum vil vi gerne anmelde relevante bøger. Derfor opfordres interesserede læsere til at henvende sig til Martin Thirstrup Hansen på for at blive en del af bladets anmelderkorps. LÆRING I KNUD ILLERIS (RED.) LÆRING I KON KUR RENCE KAPLØB ELLER BÆREDYGTIGHED STATEN KON KUR RENCE STATEN 'Læring i konkurrence staten' Knud Illeris (red.) Samfundslitteratur 300 sider Vejl. pris 298,- Læring i konkurrencestaten kapløb eller bæredygtighed, som er redigeret af professor emeritus Knud Illeris, indeholder en række interessante artikler skrevet af forskere og eksperter på deres respektive felter. Nævnes bør blandt andet Noemi Katznelson og Thomas Ziehe, som fokuserer på unges identitetsudvikling og Steen Hildebrandt, som fokuserer på mellemmenneskelig og global bæredygtighed. Afsættet for bogen er, som titlen også stærkt indikerer, konkurrencestaten, som den indgående er beskrevet af Ove Kaj Pedersen i hans bog af samme navn fra Ove Kaj Pedersen er også forfatter til den første artikel i bogen, hvor han på klar og konsistent vis er lykkedes med at beskrive konkurrencestaten med fokus på de karakteristika, der er af væsentlig betydning for uddannelsespolitikken, undervisning og læring. Den første artikel fungerer i bogen derfor også som en slags referenceartikel. Det er konkurrencestaten og dens konsekvenser, virkemåder og menneskesyn, som de øvrige artikler skriver op imod. Bogen er interessant, fordi den blandt andet beskæftiger sig med en række af de utilsigtede konsekvenser, der er følger af den beskæftigelsespolitik, socialpolitik og uddannelsespolitik, som konkurrencestaten fordrer eller som kritikere vil sige dikterer! Nogle af de vigtigste karakteristika ved konkurrencestaten er, at staten har som primær opgave at sikre, at Danmark og danskerne er så konkurrencedygtige som overhovedet muligt, således at vi som nation ikke sakker bagud i den internationale konkurrence. Det betyder i praksis, at beskæftigelsespolitikken har til opgave at få så mange som muligt til at bidrage med en arbejdsindsats på arbejdsmarkedet, og at uddannelsespolitikken har til opgave at sikre en så veluddannet (og arbejdsmarkedsparat) dansk befolkning som muligt og naturligvis med et så lavt ressourceforbrug som muligt. Dette skal ses i kontrast til staten som velfærdsstat, hvor den primære opgave er at kompensere og træde til, når borgerne af den ene eller den anden årsag har brug for hjælp. Det er imidlertid værd at holde fast i en væsentlig pointe, som er, at i Danmark er konkurrencestaten også en velfærdsstat. Konkurrencestaten har således ikke afskaffet velfærdsstaten, som netop ses som en komparativ fordel i den internationale konkurrence. Denne pointe negligeres desværre ind imellem af blandt andet redaktør Knud Illeris selv, som samtidig stiller utroligt skarpt på, at konkurrencestatslogikken i uddannelsespolitikken på flere områder er kontraproduktiv. Her skal blot nævnes to forhold: For det første medfører uddannelsespolitikken, som den har været praktiseret i mere end ti år, at der fokuseres på mere uddannelse, men at det sker uden væsentlig iagttagelse af, at mere uddannelse ikke nødvendigvis giver mere læring, som i virkeligheden er det, der skal til, hvis danskerne skal klare sig bedre i den internationale konkurrence. For det andet medfører test og ranglister, at der i undervisningen fokuseres på de elementer, der netop kan måles, vejes og testes, men at det testelige ikke er det væsentlige, når det kommer til læring. Her giver Illeris skelnen mellem fire grundlæggende læringsformer mening; kumulativ, assimilativ, akkomodativ og transformativ læring. Bogen kan stærkt anbefales, hvis man interesserer sig for læring, identitet og samfundsdynamikkernes indflydelse herpå. Man skal dog være opmærksom på, at bogen ikke er let tilgængelig, og kendskab til nyere sociologiske tænkere og psykologiske vinkler på identitet kan være en fordel. Som samfundsvidenskabeligt uddannet må jeg nok erkende, at netop Ove Kaj Pedersens artikel om konkurrencestaten var den for mig lettest tilgængelige. Uerstattelig. Ved Finn Nevels pludselige død mistede vi meget, meget mere end en god kollega... Farvel til en person af særlig kaliber Lige så ufattelig og uomgængelig beskeden var, lige så sikkert er det, at livet ind imellem byder os trods. Vi har brug for at være alene vi har brug for at grave dybt ind i os selv og alligevel kan det være svært at finde mening og sammenhæng i det, der sker. Finns imponerende viden om folkeoplysning kan vi ikke længere trække på, men selv om Finn nu er borte, så er der dog tilbage en perlerække af gode erindringer om en person og om en medarbejder af en ganske særlig kaliber. Finns lyse sind og hans gode humør var karakteristisk for hans tilgang til livet, og til de opgaver og arbejdsopgaver, som han blev stillet over for. Familien, musikken, kulturen, det gode grin og samværet med andre mennesker var centrale og vigtige brikker i Finns liv. Derfor blev Finns tilværelse og arbejdsliv også helt naturligt funderet i folkeoplysningen og i respekten for det enkelte menneske. Troværdig kunne der stå om Finns krav til sig selv, og til de mennesker han skulle arbejde sammen med. Finns familie står i dag tilbage med et ufatteligt savn, men minderne og den ballast, som Finn efterlader, kan være gode heste at spænde for vognen, når livet går videre. Dansk Oplysnings Forbund har mistet en værdifuld medarbejder, som bliver svær at erstatte, men som helt sikkert har været med til at skabe en ånd, som vil vare i rigtig mange år. Vi har alle sammen mistet en ven, men i sorgen står vi alligevel tilbage med glæden over at have kendt et menneske, der ikke var bange for at give. Æret være Finn Nevels minde. Ingolf Christensen Finn Nevel død Jeg så Finn Nevel første gang på en ministeriel konference engang i firserne. På det tidspunkt havde jeg kun hørt om ham, som en af de dygtige medhjælpere for amtskonsulenten for fritidsundervisning i Aarhus, Poul Foersom. Nu stod Finn dér, ligetil med godt humør og fløjlsbukser. Senere lærte jeg ham at kende som DOF-konsulent, da jeg selv var skoleleder. Jeg husker et af hans skolebesøg, hvor jeg spurte ham, om DOF ikke havde sådan nogle klippeark med fotoillustrationer, man kunne bruge i sin markedsføring. Det har vi grint af mange gange, fordi opgaven til sidst havnede på mine egne skuldre. Nu hvor jeg har kendt ham i mere end 25 år, fortoner de første indtryk sig og bliver afløst af indtryk af de mange facetter, som hans liv rummede. De dukkede op, når vi underviste på DOF s lederkurser sammen gennem de seneste år. Her var der opstået den tradition, at vi præsenterede hinanden for forsamlingen af deltagere, som selv lige havde været i gennem en to-og-to præsentationsrunde. Ved de lejligheder fik jeg held til at forberede mig lidt ved at høre om nogle af hjørnestenene i Finns liv. Familie og børn var altid det vigtigste. Det at se livet fra den positive side var vigtigt. Musikken var vigtig. Også hans sind som folkeoplyser og pædagog, hans store appetit på kultur i alle afskygninger og hans fine evner som fotograf var vigtige. På trods af hans dybt alvorlige sindelag, var det til det sidste Finns lattermilde grin man hørte, når der var gang i møderne. Trods evnen til at blive begejstret og modet til at gå helt nye veje med kreativitet og udvikling som nøgleord, var Finn et traditionelt ordensmenneske. Og det var ikke kun arbejdsopgaverne, der var orden i. Det var også holdningen til livet, til kollegaer og til andre mennesker. På lederkurserne bad Finn altid kursisterne om at slutte med deres motto efter præsentationen. Og derfor skulle han også selv af med sit motto: It s so fucking great to be alive! Det er et stort tab, at denne livsglæde ikke længere er en del af DOF. Robin Kristensen 28 DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum maj

16 KORTNYT NAVNE KALENDER DOF s nye lokaler i Roskilde 13. maj flytter DOF sit kontor fra det indre København til Roskilde. Med en ny placering lige op ad Roskilde Station bliver det nye kontor meget let at besøge. Da der samtidig indrettes flotte nye mødelokaler, kan den centrale placering blive til glæde for de fleste af DOF s medlemsskoler og politikere. Den nye adresse bliver Ny Østergade 7, 1. sal, 4000 Roskilde. Og vinderen er Redaktionen takker for de mange gode og kreative forslag til nyt navn på dette blad. Da vinderforslaget kom fra en af DOF s medarbejdere, har vi besluttet at trække lod blandt medlemmernes forslag. Vinderen får dermed desværre ikke glæden af at se sit forslag på forsiden af bladet, men bliver omvendt ikke snydt for præmien en boggave eller købmandskurv til 500,-. Tillykke til Erik Ramberg Steen, DOF Klokkerholm Fritidsskole, Hjallerup Pris til Gallo Skolen Gallo Skolen i Aarhus er blevet udvalgt til at modtage Hanne Vibeke Kjærgaard Prisen Prisen sætter fokus på det billedkunstneriske udtryk som en værdifuld faktor i menneskets virkelighedserkendelse, Centralt. DOF's nye kontorlokaler ligger lige ved siden af Roskilde Station. både som hjælp i udviklingsprocessen og som færdigt udtryk. Prisen tildeles udøvende kunstnere, undervisere, institutioner og lignende. Prisoverrækkelsen foregår først i sommeren Grunden til, at Gallo Skolen allerede nu har fået besked, er, at folkene bag prisen er i gang med at forfatte et jubilæumsskrift (10 år) for prisen, og der vil de gerne have næste års modtager med. Med prisen følger kroner. Inspirationsworkshop hos Kor Kalliope Kor Kalliope, der er tilsluttet DOF Middelfart MusikAftenskole, holdt i starten af januar en inspirationsworkshop over et par aftener. Koret har tæt ved 40 medlemmer, og mange af medlemmerne er nye sangere. Derfor var der behov for mere intens stemmetræning og sangteknik, som mange af de nye sangere aldrig har prøvet. Til den opgave havde man allieret sig med den erfarne sangpædagog Christina Dahl, Åbyhøj. Koret havde et par udbytterige og inspirerende dage, hvor deltagerne fik gode stemmetekniske og kortekniske redskaber med hjem. Workshoppen var støttet af DOF s Musikpulje. Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) Det nye Videncenter for Folkeoplysning er kommet i luften med en hjemmeside og et elektronisk nyhedsbr ev. Dermed har alle med interessere for folkeoplysning mulighed for at følge med i centerets spændende arbejde. Vifos opgaver er at skabe overblik over og indsigt i det brede folkeoplysningsområde, at analysere folkeoplysningsområdet og initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedrørende det brede folkeoplysende område. Klik ind på vifo.dk og læs mere. Husk at skrive Tilknyttet DOF Husk, at alle DOF s medlemsskoler ifølge vedtægterne skal skrive Tilnyttet DOF i deres materialer hvad enten det er trykte eller elektroniske. Logoer kan hentes på under Om DOF. Gigtskolen 20 år Gigtskolen på Frederiksberg blev etableret som aftenskole i Der er nu gået 20 år, og det markeres med en reception i Diakonissestiftelsens lokaler (Peter Bangs vej 1, indgang 5, Frederiksberg) torsdag den 15. maj 2014 kl Alle skolens samarbejdspartnere, venner og andre med tilknytning til skolen er meget velkomne. Ny skole i DOF Yoga og Meditationsskolen i Bagsværd (Gladsaxe Kommune) med Morten Ryan Hansen som skoleleder er blevet medlem af DOF. Ny leder i Skolen for kunst og Design Skolen for Kunst & Design i Aarhus har fået ny skoleleder: Winnie Rehné. Ny rektor for Århus Kunstakademi Århus Kunstakademi har pr. 1. marts ansat kunsthistorikeren Marianne Gasbjerg som ny rektor. Læs i øvrigt portrættet af Århus Kunstakademi i dette nummer af Spektrum. Ny leder for OPERAKompagniet OPERAKompagniet i Rudersdal har fået ny skoleleder: Nanni Theill. Ny leder i DOF Sønderborg Aftenskole DOF Sønderborg Aftenskole har fået ny leder: Hanne Dahl. Ny leder og formand i DOF Gigtskolen Syddjurs DOF Gigtskolen Syddjurs har fået ny leder og formand: Kirsten Eriksen Husk at sende besked til DOF, hvis I har nye navne, jubilæer eller andet. DOFPro - Kom i gang 2 7. maj 2014 kl Roskilde Ledere og administrative medarbejdere, der har deltaget på DOFPro - kom i gang 1 eller som har en vis rutine i at anvende DOFPro. Kurset forudsætter et almindeligt kendskab til Windows. Billedbehandling med Adobe Photoshop Elements 9. maj 2014 kl København Introduktion til og demonstration af mulighederne i billedbehandlingsprogrammet Photoshop Elements. Kurset omfatter dels en teoretisk introduktion til billedbehandling og en god mulighed for at efterprøve teorierne i praksis. Hjerne, hjerte & fællesskab 10. maj 2014 kl København Temadag for undervisere i sundhed og bevægelse. Hør bl.a. om Food for brains, Mental sundhed, Aftenskolen Shahrazad og Mavedans. Landsmøde maj 2014 Vejle DOF s årlige landsmøde byder på inspirende foredrag, god erfaringsudveksling og festligt samvær med ligesindede DOF ere. Landsstyrelsesmøde 25. maj 2014 kl Vejle 101. møde i DOF s Landsstyrelse Mental Sundhed 13. juni 2014 kl Ringsted For undervisere, som har en grundlæggende uddannelse inden for social- og sundhedsområdet og ønsker at undervise på kurser om håndtering af forskellige mentale lidelser. DOF Studietur 28. juni - 3. juli Schweiz/ Tyskland/ Frankrig En spændende tur, der bl.a. byder på Naturskønt. Landsmødet 2014 finder sted Munkebjerg Skov lige ud til Vejle Fjord. Politik og Folkeoplysning i EU, Rute des Vins d Alsace, Rudolf Steiner, Hildegard von Bingen, Kultur, Natur og Wellness. Billedbehandling med Adobe Photoshop Elements 19. aug 2014 kl Aalborg Introduktion til og demonstration af mulighederne i billedbehandlingsprogrammet Photoshop Elements. Kurset omfatter dels en teoretisk introduktion til billedbehandling og en god mulighed for at efterprøve teorierne i praksis. Lov og ledelse opfølgning 29. til 31. aug. Nyborg Opfølgningskursus for deltagere fra tidligere lov og ledelseshold. Psoas den oversete muskel 31. okt. København For undervisere i sundhed og bevægelse. Psoas har dels en konkret mekanisk betyd- ning for kroppen, men den er også en såkaldt meddeler fra nervesystemet. Begge sider berøres på dette kursus. Lov og ledelse del okt nov Nyborg Første del af DOF s grundlæggende kursus for nye skoleledere og bestyrelsesmedlemmer. Her gives en grundig introduktion til folkeoplysningsloven og administrativ praksis i aftenskoler. Lov og ledelse del til 16. nov Nyborg Anden del af DOF s grundlæggende kursus for nye skoleledere og bestyrelsesmedlemmer. Her gives en grundig introduktion til folkeoplysningsloven og administrativ praksis i aftenskoler. Læs mere om og tilmeld dig kurser og møder på 30 DOF Spektrum maj 2014 DOF Spektrum maj

17 klumme: Spektrum har bedt Heidi Vesterberg om at tage en tur ind i aftenskolernes verden og berette tilbage til os. I dette nummer kigger hun på kursuskatalogerne. Det bedste ved aftenskolen er... Heidi Vesterberg, journalist Kan man tage et aftenskolekursus i et mord? Ja, det kan man åbenbart. Det bedste ved aftenskolen er katalogerne. Der er stof til mange timers læsning for os med hang til menneskestudier. Og mærkværdigheder. Aftenskolernes katalog er jo ikke bare et katalog over sæsonens udbud af kurser, foredragsrækker og den slags. Det er et stort katalog over passioner, historier og mennesketyper. Hver gang jeg står med sådan et katalog i hånden er det ærligt talt mest for at få tømt postkassen og smide det i skraldespanden. Ja, undskyld, men sådan er det altså. Inden jeg når helt derhen bliver jeg næsten altid fanget af et eller andet. Det kan være et billede af en mand, der spiller på en spansk guitar eller babyer i en svømmehal. Det kan også være et ord. Der er virkelig mange ord i sådan et katalog. Sælsomme ord fra en helt anden verden end min egen. Mulighed for hensyn for eksempel. Barnevognsfitness eller Tang havets grønsager. Det er jo ikke bare titler på aftenskolekurser. Det er jo en slags poesi. Små digte af den meget billedskabende slags. Og nogle af dem sætter lange undrende tankerækker i gang. Hvordan går man til Tang? Hvem dyrker Barnevognsfitness og hvordan gør man det? Mulighed for hensyn det lyder som et rigtigt rart kursus. Det vil jeg meget gerne gå til Det ender altid med, at jeg går helt i stå på vejen mod skraldespanden og sætter mig til rette i sofaen for at studere hver eneste side i kataloget. Ikke fordi jeg har nogen aktuelle planer om at gå på aftenskole, men simpelthen fordi jeg elsker at læse om det. Om alt det mennesker kan gå til og interesse sig for. Faktisk behøver man slet ikke tilmelde sig Aftenskolen for at blive meget klogere af den. Jeg har lært meget af aftenskolekatalogerne i tidens løb. Jeg vidste for eksempel slet ikke, at man kan gå til Bæredygtig familie. Men det kan man faktisk. Man kan også gå til: Stenhugning, Hensyntagende yoga og Guitar. Krokodille, Klarinet og Tranedans i Skåne. Og Undertøj. Det vidste jeg altså ikke. Tænk, at nogle mennesker har en passioneret interesse for: Hvalpe, Verdens litteratur set fra et kvindeligt synspunkt, Hård rock og blomsterbinding, Mavedans, Facebook, Russisk, Turistengelsk og øh Højbjergmordet. Kan man tage et aftenskolekursus i et mord? Ja, det kan man åbenbart. Et kursus i et berømt kvindemord begået i 1967 i Århus et mord, der aldrig er blevet opklaret. Kurset går ud på, at kursuslederen fremlægger hele politiets efterforskning og præsenterer forskellige teorier for at give kursusdeltagerne chancen for at opklare mysteriet. Det er da folkeoplysning, er det ikke? Danskerne er generelt voldsomt interesseret i mord. Vi ser Barnaby hver lørdag og læser tusindvis af krimier. Men alligevel. Det må trods alt vække noget opsigt, når man til middagsselskabet fortæller, at man går til mord på aftenskolen. Den kursusbeskrivelse sætter i hvert fald tusindvis af tanker i gang i mit hoved. Hvem melder sig mon til sådan et kursus i et mord og hvorfor? Og hvad nu hvis det er underviseren, der er morderen? Det er derfor, jeg elsker aftenskolekataloger. De er fulde af mærkelige historier om mennesker og deres vidt forskellige hobbyer. Tænk, at vi kan have så mange og så forskellige interesser. Og så mange muligheder for at dyrke dem. Hvis man læser med de briller på, er aftenskolekataloget ikke bare et katalog. Det er også en lang hyldest til menneskehedens mangfoldighed. Ligesom aftenskolen i sig selv. Mangfoldighed. Aftenskolerne giver noget for enhver smag. DOF Spektrum MAJ 2014

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Mindfulnessinstruktør

Mindfulnessinstruktør Mindfulnessinstruktør Bliv mindfulnessinstruktør for erhvervslivet Bag om uddannelsen som mindfulnessinstruktør MINDFULNESSINSTRUKTØR I ERHVERVSLIVET Vores instruktørprogram er for dig, som ønsker at gøre

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora Hvad betyder det at være en del af FORA? FÅ overblik over FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora HVEM ER VI? Medlem af fora? Fora arbejder for folkeoplysning med kvalitet, vi har fællesskabet i centrum,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Hvor ligger potentialerne for at vende de senere års stagnerende trend på

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere