uforløste potentiale Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "uforløste potentiale Side 6"

Transkript

1 22014 AstraZeneca skulle lære at lede og samarbejde på ny Side 10 Læringsarbejdets uforløste potentiale Side 6 Summen af viden eller summen af kompromisser? Side 14 Kompetenceudvikling skal smitte af på borgerne Side 18 Tema Læring Kursuscenterguiden TIDSSKRIFT OM uddannelse & udvikling

2 Medarbejdere er ikke dit vigtigste aktiv... De rigtige medarbejdere er! Derfor er det vores konsulenters fornemste opgave at skabe værdi for din virksomhed og undgå dyre fejlansættelser. Med solid faglig baggrund inden for specifikke fagområder og erfaring i udvælgelse af kandidater på alle niveauer rekrutterer vi nye medarbejdere til virksomheder i hele landet. TEMP-TEAM tilbyder en bred palette af serviceydelser Rekruttering Projektansættelser Profilanalyser Vikarassistance Outplacement Lønadministration Try & hire Fagrelevante test International rekruttering Drag fordel af vores mangeårige erfaring og omfattende netværk og lad os finde kvalificerede medarbejdere og effektive vikarer med den helt rette personlighed, når du skal ansætte. Vi hjælper dig, hvad enten du har behov for en vikar en enkelt dag, en ny fast medarbejder eller et helt team til et længerevarende projekt. København Aalborg Herlev Allerød København Vest Odense Esbjerg Herning Holstebro Horsens Kolding Viborg Aarhus

3 LEder Vi må aldrig stoppe med at lære I takt med at kundernes behov forandrer sig som følge af blandt andet globaliseringen og den teknologiske udvikling, er det afgørende, at vi er i stand til at tilegne os ny viden og omstille os til de nye vilkår. Samfundet forandrer sig konstant, og den tid, hvor der var lange stabile perioder med en forudsigelig fremtid, hører efterhånden fortiden til. Der findes flere eksempler på virksomheder, der ikke har formået at omstille sig til forandringerne, og som har set sine markedsandele falde eller helt har været nødsaget til at dreje nøglen om. I Danmark skal vores virksomheder overleve på viden og innovation, og derfor er det endnu mere afgørende, at vi hele tiden formår at lære nyt for det, vi vidste i går, er ikke nødvendigvis gældende i dag og slet ikke i morgen. Læring sker individuelt, så derfor er det væsentligt, at virksomhedens ledere forholder sig til, hvordan individuel læring overføres til kollektiv læring og dermed viden, der kan omsættes til nye forretningsstrategier, produktudvikling osv. Læring sker ikke kun på en skolebænk i et formaliseret uddannelsesforløb. Læring sker i høj grad også på arbejdspladsen i det daglige arbejde. Derfor er det ligeledes vigtigt, at virksomhedens ledere forholder sig til, hvordan organisationen kan indrettes og ledes for at skabe de bedste forudsætninger for læring, der kan omsættes til handling. Læring sker både på baggrund af erfaringer og succeser men også på baggrund af fejl. Det er derfor væsentligt med en kultur, der erkender, at man for eksempel lærer af fejl, frem for at fejl fejes ind under tæppet. Man skal desuden huske, at læring og viden ikke nødvendigvis kun kan tilegnes i virksomheden. Vi kan nemlig lære både af kunder, forbrugere og andre interessenter tankegangen fra outside-in perspektivet. LEGO har for eksempel i en årrække inviteret LEGO-fans til at deltage i udviklingen af nye produkter til stor succes for virksomheden. Jeg håber, du med dette nummer får inspiration til arbejdet med læring, så du kan sætte temaet på dagsordenen i din virksomhed og dermed sørge for, at virksomheden holder sig et skridt foran konkurrenterne. God læselyst. Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA, DANSK HR august 2014 Uddannelse & Udvikling 3

4 Indhold 03 Leder 06 Tema: Læringsarbejdets uforløste potentiale 10 Tema: Vi skulle lære at lede og samarbejde på ny 14 Tema: Summen af viden eller summen af kompromisser? 18 Tema: Kompetenceudvikling skal smitte af på borgerne 20 Tema: Læring fra erfaring 24 Fra Skolebænken Lasse Plougstrup Hansen, HR-chef, Hospitalsenheden Vest 26 Nyt&Tal 28 Artikel: Facilitering når processer skal glide TEMA: Læring Læring handler om forandring i vores måder at agere på og en forståelse af, hvad der virker og ikke virker også når det handler om kompetenceudvikling af medarbejderne. 6 Hvordan bliver vi gode til at arbejde sammen virtuelt, og hvad kræver det af den enkelte leder at lede virtuelt? Som en del af strategien for at opnå fuldt udbytte af at være en virtuel organisation valgte AstraZeneca at samarbejde med Ashridge Business School omkring et nyt udviklingsprogram. Målet var at støtte medarbejderne i at forstå og succesfuldt navigere i en ny virtuel virkelighed Artikel: Hvilke overvejelser skal der til, før vi skaber `Det gode møde`? 34 Bogmarkedet 36 Kursuscenter i fokus: Montra Hotel Sabro Kro 14 Rigtig mange beslutninger tages på baggrund af illusioner om teknologi, marked og organisationens processer, og man tager for givet, at personlige reflektoriske holdninger rent faktisk repræsenterer den virkelighed, man forsøger at forbedre. 41 Kursuscenterguiden 4 Uddannelse & Udvikling august 2014 REDAKTION Marie Korsgaard Communikation Manager ANNONCESALG Pernille P. Mønsted Sales Manager GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen TRYK VIBLA Jegstrupvej 4M, 7800 Skive ISSN UDGIVER DANSK HR Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf årgang Tidsskriftet Uddannelse & Udvikling udsendes som en del af medlemskabet af DANSK HR. Medlemskab koster 3320 plus moms. Kan tegnes på tlf.: Uddannelse & Udvikling kan også købes særskilt som årsabonnement til en pris på kr. 395,00 pr. år excl. moms og forsendelse for to numre Ansvarshavende redaktør Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA

5 ÅRETS MØDE OG EVENTSTED 2014 Nørrevej 8, DK-3070 Snekkersten Tel (+45) comwellborupgaard.dk

6 Tema: læring Læringsarbejdets uforløste potentiale At zoome ind på en organisations læringsaktiviteter er en interessant og nødvendig øvelse for at få input til nytænkning af organisationens arbejde med læring. I den sammenhæng er prioriteringen af uformel læring vigtig, og virksomheder kan få større udbytte ved at blive bevidste om og strukturere den uformelle læring. Aktionslæring kan være en tilgang til dette. Af Christina Holm, Chefkonsulent i Rambøll Management Consulting, AttractorKurser, og Master i voksnes læring og kompetenceudvikling fra Aarhus Universitet Det er min oplevelse, at kun et fåtal af virksomheder og organisationer har taget aktivt stilling til, hvilke typer af læringsaktiviteter der kan/skal sættes i spil, når medarbejderne har brug for at lære nyt. Målsætninger omkring det konkrete læringsarbejde synes ofte fraværende, og logikken i, hvilke medarbejdere der får lov til at deltage i hvilke udviklingsaktiviteter, er svær at få øje på. Det er derfor min påstand, at der ligger et uforløst potentiale i at optimere arbejdet med læring for at øge udbyttet af de læringsaktiviteter, der foregår rundt omkring. Zoom ind på læringsaktiviteterne Den danske erhvervsforsker Pernille Bottrup nævner i forbindelse med sit arbejde med læringsrum, at der er en stigende interesse for arbejdspladsens interne, ofte mere uformelle læreprocesser på bekostning af formaliseret ekstern uddannelse og undervisning. Hun hævder, at udviklingen af det læringsteoretiske felt peger på et behov for at skabe nye forståelser og greb til at analysere arbejdspladsrelateret læring og nævner, at det må være et mål at skabe klarhed over, hvad der fremmer og hæmmer, at læringen sker i praksis med fokus på uformelle læreprocesser. At zoome ind på en organisations læringsaktiviteter er derfor en interessant og nødvendig øvelse for netop at give ledere og medarbejderne et udvidet syn på læring og for at få input til nytænkning af organisationens arbejde med læring. Christina Holm, Chefkonsulent i Rambøll Management Consulting, AttractorKurser, og Master i voksnes læring og kompetenceudvikling fra Aarhus Universitet I forlængelse af Pernille Bottrups pointer fandt jeg det interessant at undersøge en gruppe medarbejderes oplevelse af, hvordan læring sker i praksis, og jeg bad derfor gruppen om at tage 6 Uddannelse & Udvikling august 2014

7 Tema: læring billeder af de læringsaktiviteter, de fandt hjælpsomme i forbindelse med deres arbejdsmæssige opgaveløsning. Her blev det tydeligt, at det at sætte fokus på læring i sig selv skaber erkendelser og refleksion, og medarbejderne gav udtryk for, at de havde fået øje på deres egen deltagelse i læringsaktiviteter, de ellers ikke ville have opdaget. Det skærpede fokus på læring har i sig selv en udvidende karakter og bakkes op af en undersøgelse af Cunningham og Hillier, der netop understreger det hjælpsomme i at opmuntre medarbejdere til at blive klogere på deres egen læring. Vi kan faktisk lære hele tiden, hvis det er det, vi vil Medarbejderne blev særligt opmærksomme på de uformelle læringsaktiviteters (dvs. læring fra dagligdagsaktiviteter i arbejdsmæssig sammenhæng) betydning for deres oplevelse af læring, og aktiviteter som kollegasparring, feedback/coachingsamtaler, arbejdsmøder, læringsgruppeaktiviteter, erfaringsudveksling i forskellige former var stærkt repræsenteret på det samlede billede af læring. Det blev tydeligt, at medarbejderne har mulighed for at lære 24/7 vel og mærke hvis det er det, de vil. Læring er ikke længere kun noget, de får, når de går på uddannelse, og dermed får medarbejderne et medansvar for egen læring også når de ikke er på skolebænken. Betydningen af de formelle læringsaktiviteter (dvs. læring der sker gennem et formelt uddannelsesprogram) er dog ikke til at tage fejl af, og sat på spidsen finder (nogle) medarbejdere de uformelle læringsaktiviteter mest hjælpsomme i forbindelse med opgaveløsningen, mens de formelle læringsaktiviteter prioriteres på grund af deres cv- og karrierefremmende værdi. Sæt læringen på dagsordenen I arbejdet med at skabe en bedre sammenhæng mellem den oplevede læring og de organisatoriske krav og forventninger, kan man som iscenesætter af læreprocesser (dvs. HR-professionelle) være med til at opstille nye rammer og muligheder ved at sætte læring på dagsordenen og på den måde skabe forventninger til, at der kan og skal foregå forskellige læreprocesser i det daglige. Kollegasparring, feedbacksamtaler, netværksmøder o.l. bør vægtes og prioriteres på lige fod med formel uddannelse. Det er her, nye input og perspektiver på dagligdagens problemstillinger kan hentes relativt omkostningsfrit. Men det er desværre også disse aktiviteter, der typisk vælges fra, når kalenderen er fyldt og deadlines presser på. august 2014 Uddannelse & Udvikling 7

8 Tema: læring Den nye tænkning stiller krav om et solidt grundlag af HR-aktiviteter, der støtter op om den nye dagsorden. Her tænker jeg særligt på at tilpasse måden at arbejde med kompetence- og organisationsudvikling på, så de formelle uddannelseslignende aktiviteter bliver understøttet af uformelle læringsaktiviteter, så der i alle læringssituationer ideelt set bør forekomme elementer af både uformel og formel karakter. At sætte læring på dagsordenen kan med fordel ske på flere niveauer. Involvering af medarbejderniveauet vil skabe en bevidsthed hos medarbejderne om, hvor mange læringsaktiviteter de allerede deltager i, og hvor mange potentielle læringsaktiviteter der faktisk er. Helt konkret kan dette ske ved at lade medarbejderne kortlægge egne læringsaktiviteter med en stillingtagen til de enkelte aktiviteters værdi i forhold til læring. Der ligger et uforløst potentiale i at optimere arbejdet med læring for at øge udbyttet af de læringsaktiviteter, der foregår rundt omkring Samtidig kan der med fordel arbejdes på strategisk niveau med sammensætningen af organisationens læringsaktiviteter for at skabe en bedre sammenhæng mellem den oplevede læring og de organisatoriske krav og forventninger, f.eks. ved at arbejde med konkrete mål for, hvor stor en andel af læringsaktiviteterne, der skal komme fra henholdsvis formelle og uformelle læringsaktiviteter. Det kræver derfor mod og vilje fra direktionernes side, hvis man vil sætte en udviklingsdagsorden, der i højere grad er præget af uformelle læringsaktiviteter. Mod, fordi der er nogle usagte krav fra arbejdsmarkedet og indgroede vaner i virksomheders prioritering, der kan være med til at fastholde medarbejderne i en tænkning, hvor læring er lig med uddannelse. Aktionslæring som ramme I den sammenhæng er tankerne fra Action Learning Consulting interessante, da grundtanken i aktionslæring er, at man lærer mest effektivt gennem løsning af reelle udfordringer i forbindelse med eksisterende arbejdsopgaver. Og aktionslæring er derfor et godt bud på en lærende arbejdsform, hvor læring fra formelle læringsaktiviteter knyttes sammen med handlinger og aktioner, den enkelte medarbejder foretager i løsning af arbejdsopgaver. Læring handler altså ikke kun om at skaffe sig viden ved at læse en bog eller lytte til en forelæsning læring handler også om at gøre noget på en ny måde, at anvende og benytte nye kompetencer og ny viden og reflektere på nye måder. Læring handler om forandring i vores måder at agere på og en forståelse af, hvad der virker og ikke virker også når det handler om kompetenceudvikling af medarbejderne. 8 Uddannelse & Udvikling august 2014

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA 2 2015 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer?

Læs mere

Gode HR-data til direktionen og mellemlederne

Gode HR-data til direktionen og mellemlederne tidsskrift om personaleledelse I udgivet af DANSK HR 22015 Gode HR-data til direktionen og mellemlederne Benedikte Milbo, HR Seniorkonsulent, Eksport Kredit Fonden side 16 TEMA Gentofte Hospital har genopfundet

Læs mere

Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem?

Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem? tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 12015 Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem? Anders Holm Pallesen, HR-chef, Elbek & Vejrup A/S side 12 Er du klar til paradigmeskifte

Læs mere

Gode HR-data til direktionen og mellemlederne

Gode HR-data til direktionen og mellemlederne tidsskrift om personaleledelse I udgivet af DANSK HR 22015 Gode HR-data til direktionen og mellemlederne Benedikte Milbo, HR Seniorkonsulent, Eksport Kredit Fonden side 16 TEMA HR-AFDELINGENS ABC Gentofte

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

TEMA. Danmark og Nordens største HR-messe. Vælg dine foredragsholdere med ro i maven

TEMA. Danmark og Nordens største HR-messe. Vælg dine foredragsholdere med ro i maven Tilmeld dig GRATIS på www.pid.dk eller www.traefpunkt-hr.dk ATIS Øksnehallen i København den 5. og 6. oktober 2011 GLæD DIG til DEN årlig tilbagevendende HR-bEGIvENHED! PID Personalechefer I Danmark slår

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere