Nr årg december december Støttepris 20 kr. Arbejderklassen marcherer ind på scenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 24 15. årg. 2011 9. december - 23. december Støttepris 20 kr. Arbejderklassen marcherer ind på scenen"

Transkript

1 Den offentlige sektor i England i strejke mod nedskæringer den 30. november 2011: Demo i London. Flickr/xpgomes9 Arbejderklassen marcherer ind på scenen Nr årg december december Støttepris 20 kr. TEMA: Nej til traktatændringer: Kræv folkeafstemning! Skræmmekampagne: Euro eller kaos s. 2 Fattigdom efter skøn s. 3 Venstregate under udvikling s. 4 Danmark i recession s. 6 Dansk EU-formandskab: Kalender s. 7 Danske normeringer s. 10 Ny storm på Bastillen s. 11 BCA: Gennem fortielsens mur s. 12 Sindsforstyrret norsk diagnose s. 14 Chikane uden grænser s. 15 COP17 Durban, Sydafrika s. 16 Øst for kanalen s. 17 PCE(m-l): Spansk valg s. 18 Kommunistisk Parti s. 20 Debat s. 22 Må vi være her? s. 23 Forår bag slør s. 24

2 Side 2 Arbejdere i alle lande, forén jer! Skræmmekampagne: Euro eller kaos Det er en skræmmekampagne som skal få danskerne og de øvrige EU-borgere til at sluge Merkozys nye EU-traktat, der eliminerer medlemsstaternes økonomiske (og dermed afgørende politiske) suverænitet. Den skal skabe en angst i befolkningerne, så de køber et stinkende euro-kadaver, der aldrig kommer til at rejse sig op og gå uanset hvor mange nedskæringer og sociale lidelser, det pustes op med. Det var fra starten en fejlkonstruktion, en gigantisk fejlbedømmelse hos dens ophavsmænd: den europæiske storfinans, drevet frem og motiveret af en umættelig profittrang. Allerede nu har man brugt skræmmekampagner for at få hhv. grækere og italienere til at acceptere indsatte statholdere for EU, ECB og IMF: Teknokrat-regeringen i Italien er åbenlyst finanskapitalens diktatur. Og i Grækenland blev Papandreou lederen af den socialdemokratiske internationale - fjernet som premierminister på få dage, efter at han havde lovet grækerne en folkeafstemning om den barske gældsaftale og euro-tilknytningen. Respekten for det parlamentariske demokrati er lige så stor som respekten for demokratiske folkeafstemninger. Det vil sige ikke-eksisterende. Nu skal de to politiske champions i EU den tyske supersværvægter Angela Merkel og den franske fluevægter Nicolas Sarkozy have nye traktatændringer igennem med den samme begrundelse: Euro eller kaos. Og befolkningerne sættes under et skærpet tidspres: Handles der ikke nu, vil alt gå i stykker. Irland vil formentlig forsvinde i Atlanterhavet, København under vægten af en ny økonomisk istid. Derfor fyldes medierne i denne tid med nyheder om hvor dårligt det går for euro en. Selv de sikreste euro-lande trues med en lavere kreditrating og sættes på en negativ overvågningsliste. Det stærke Tyskland indbefattet. Standard&Poors meddeler, at Tyskland, Frankrig og fire andre eurolande, nemlig Luxembourg, Finland, Østrig og Holland, er i farezonen for at miste deres nuværende topkarakterer AAA som en konsekvens af gældskrisen i eurozonen. Ni andre lande risikerer også en endnu lavere kreditvurdering. KOMMUNISTISK POLITIK Nu må alle kunne se, at den er helt gal. Der må gøres noget. Euro en må reddes, og Merkozy har en plan. Et sammenbrud for euro en vil for eurolands befolkninger være at slippe ud af et livsvarigt gældsfængsel. Helle Thorning-Schmidt skal stå i spidsen for det danske EU-formandskab fra 1. januar og det kritiske næste halve år, hvor euroen skal reddes og Merkozys udemokratiske og suverænitetsknusende traktatændringer skal køres igennem. Og vi kan være overbevist om, at det skal ske uden folkeafstemninger noget sted. Det er der ikke tid til, de er dømt ude på forhånd. Et nej kan blive en farlig sag. Og det er smitsomt, som det før er set. Danske EU-parlamentarikere fra både rød og blå blok er allerede langt henne i skræmmekampagnen: - Alternativet til opstramninger er ikke, at livet går videre som før. Det er totalt kaos, forklarer Venstres Anne E. Jensen fra Bruxelles. - Vi er der, hvor det hele kan skride på meget kort tid, vurderer Emilie Turunen fra SF: - Vi kan ikke holde til, at euroen bryder sammen. Vi vil få en depression i mange, mange år. Det lyder næsten, som da man skulle have Danmark med i euro en. Lykkeligvis sagde danskerne nej. De vil også sige Nej til de nye traktatændringer, hvis de bliver spurgt. Derfor skal de skræmmes, så ingen spørger om noget, og det blotte løfte om, at tingene vil ordne sig i kraft af kapitalens stærke mænd er nok. Euro ens fortsatte eksistens er en garanti for fortsat valutauro, vild spekulation og først og fremmest for stadig barskere nedskæringer og indskrænkninger i den offentlige sektor, for arbejderne, ungdommen, pensionister. For alle andre end de rige, som skal forstærkes med kapital. Rød blok og blå blok er to sider af samme neoliberale euro. Thorning-Scmidt bør fraskrive sig æren for at bistå i gennemførelsen af Merkozys reaktionære projekt. Og hendes tilsagn om at Danmark vil have den ny traktat (som støttes af unionsblokkene) må trækkes tilbage. Og først og fremmest: Folket har ret til at stemme om suverænitetsafgivelsen og forlanger det! Redaktionen 6. december 2011 KOMMUNISTISK POLITIK - Hver 14. dag - Centralorgan for Kommunistisk Politik c/o Oktober Forlag Egilsgade 24, kld København S. Tlf Arbejderpartiet Kommunisterne Skibhusvej Odense C Tlf: Ansvarshavende redaktør: Klaus Riis KP s hjemmeside/ Netavisen: APK s hjemmeside: ISSN: Abonnementspriser Halvår (12-13 nr.) 375 kr. År (25 nr.) 675 kr. Institutioner 1 år 940 kr. Betales til Foreningen Oktober Forlag Giro Deadline næste nr

3 Side 3 Det er blevet almindeligt, at medier og politikere går i selvsving i dagevis omkring en eller anden heksejagt på samfundets svageste. På taberne, som skal trynes og have at vide, at det er deres egen skyld. Og det er lige så almindeligt, at man efter mange timers tv og spalteforbrug i kilometer i landets aviser faktisk ikke er blevet et hak klogere på substansen. Det gælder også for den seneste klapjagt, der blev indledt af den nyvalgte folketingspolitiker Joakim B. Olsen fra Liberal Alliance, der udtalte, at han fik kvalme af venstrefløjens føleri for de fattige: - Der er slet ikke substans i fattigdomsdebatten, mener den tidligere statssponsorerede eliteidrætsmand: - De danske overførselsindkomster er blandt de højeste i verden og giver mulighed for at leve uden materiel fattigdom. Problemet er ifølge kuglestøderen tværtimod, at kontanthjælpen er for rundhåndet til, at det kan betale sig at komme i arbejde. Det er et synspunkt, der deles af det meste af folketinget og hvert eneste år bliver fremført mere eller mindre rabiat. Jagten på fattige kronedes til sidst med held, da en enlig forsørger glemte at dukke sig og åbnede døren for mediemøllen og fik sammenlignet sin årsindkomst, inklusive børnepenge og boligsikring, med tilfældige ufaglærte lønninger på månedsbasis, uden at der blev oplyst om ugentlig arbejdstid eller andet relevant. Som en nyhedskonsument, der får sin viden om samfundsforhold fra udgydelser af levebrødspolitikere og medier, er man ilde stedt. Det er ikke faktuel viden, der tynger budgettet i den offentlige meningsdannelsesforretning. Alligevel må der insisteres på, at denne armod ikke skal have lov til at overskygge den fattigdom, som handler om mangel på brød og livsmuligheder, om de mange titusinder i Danmark, der ikke har til at leve og knap til at overleve i et kortere liv. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) skrev i 2010 sammen med en række andre organisationer en klar Fattigdom efter skøn anbefaling til den daværende VKregering om at definere fattigdom i Danmark. Den skulle baseres på tre metoder: relativ fattigdom, budgetmetoden samt afsavnsmetoden: - Opgørelser af den relative fattigdom ud fra folks disponible indkomster i forhold til medianindkomsten med anvendelse af både 50%-grænsen (OECD s standardmetode) og 60%- grænsen (EU s standardmetode). Medianindkomsten er som hovedregel beregnet som et gennemsnit af hele befolkningens indkomst, med de højeste og laveste indkomster udeladt. I rapporten Det opdelte Danmark opgør AE, at der i 2010 var omkring relativt fattige i Danmark baseret på OECD s metode (ikke medregnet studerende). Kommentar - Udvikling af en aktuel minimumsstandard efter budgetmetoden (Hvad koster det at leve?) baseret på en kurv af varer og tjenester. Denne opgørelse giver et meget enkelt mål for fattigdom og er derfor let at forstå, ligesom det umiddelbart kan bruges til at vurdere (u)tilstrækkeligheden af de sociale indkomstoverførsler. Ved at bruge denne metode har Centret for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) beskrevet en minimumsstandard for en enlig forsørger med et barn som kr., mens Rockwool-fonden angiver, at det absolutte minimum for en enlig uden børn er et rådighedsbeløb på kr. Det er, hvad der skal til for at få nok kalorier og blive vasket en gang imellem. Alt derunder beskrives som absolut fattigdom. - At der årligt foretages en interviewundersøgelse, der belyser afsavnssituationen i den danske befolkning. Undersøgelsen skal afdække både sociale, sundhedsmæssige, materielle og boligmæssige afsavn samt afsavn i forhold til børn. Som et supplement til disse tre opgørelsesmetoder er der også udviklet analyser af fattigdommens konsekvenser, som viser en sammenhæng mellem livsindkomst og livskvalitet, og som tydeligt viser, at mennesker med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet har en relativt lavere middellevetid. Desuden viser analyser, at der er en tydelig tendens til, at social arv slår igennem. Børn af fattige forældre bliver selv fattige. Kontanthjælpen strækker i de fleste tilfælde kun lige til at holde sig ude af absolut fattigdom. Men hvis arbejdsløshed udvikler sig til at være en permanent tilstand, bliver det samlede billede, at man reelt er fattig. Således også den forsørger, som borgerskabet og dets mediekarle tæskede ned i rendestenen i første adventsuge. Det er værd at bemærke, at hjælp får man kun, hvis man ikke har noget. Ikke arbejde, pensionsopsparing eller andet af værdi, ikke en ægtefælle med job. Kun hvis man er flad som en fregne. Helt ude i hampen bliver det, når debatten til sidst slet ikke drejer sig om fattigdom, men om, hvem der vandt debatten! Det ligner mere en amatørkonkurrence i tv s fredagsunderholdning end en olympisk disciplin. Ingen af folketingspolitikerne, der optrådte på slap line, har noget at miste. De har deres på det tørre, dem handler sagen ikke om. Uligheden og fattigdommen, derimod, både den relative og den absolutte, vil til gengæld fortsætte med at vokse, også selvom nogle af de værste eksistensminimumssatser bliver fjernet af den nye S-SF-R-regering, der til gengæld vrider kraftigt på afgiftsskruen med såkaldte sundhedsafgifter og forhøjede elafgifter. Som altid vender det den tunge ende nedad og gør fattige fattigere. Derfor skal kampen føres igennem, for at folketinget fastsætter en fattigdomsgrænse baseret på reelle kriterier som anbefalingerne fra AE m.fl. Vurderingen af, hvad der er fattigdom og rimelige minimumslevevilkår, skal ikke overlades til individuelt skøn, hattedamer og superliberalister. -fsk

4 Side 4 V: Så ved du at det sker En undersøgelse kan ikke alene afsløre virkelighedens magtspil En af de største sager om magtmisbrug i moderne dansk politisk historie er ved at udvikle sig: sagen om den politisk styrede kampagne omkring Helle Thorning Schmidts og hendes mand Stephen Kinnocks skatteforhold og forsøgene på påvirkning af en skatteafgørelse. Den er som en boomerang faldet tilbage på VKregeringen og daværende skatteminister Troels Lund Poulsen, hans ministerium og rådgivere. Læser man de tre offentliggjorte skatteredegørelser, kniber mange sig sikkert i øjnene... Nej, det er jo ikke et nyt afsnit i serien Borgen, men virkeligheden er langt værre, end de fleste har kunnet forestille sig: Tidligere skatteminister påstås at gøre forsøg på påvirkning af afgørelse i statsministerkandidats skatteforhold. Blandt de hovedindblandede er ikke kun tidlige skatteminister Troels Lund Poulsen; heller ikke hans pressechef eller departementschefen i hans ministerium går fri. Det hele er en gigantisk og kriminel svinestreg: Det drejer sig om et magtmisbrug fra et ministeriums og en regerings side for at miskreditere oppositionslederen og forhindre Helle Thorning Schmidt i at blive statsminister. Tankerækken går videre til Venstres pressetjeneste og den tidligere Venstre statsminister. Det er svært at forestille sig, at de har været helt uvidende om en sådan påstået forsøg på påvirkning. Man må unægtelig spørge sig selv: Vil den nuværende sag udvikle sig som en Watergate-sag? Det her ligner et vaskeægte Venstregate! Venstregate under udvikling Af Henning Paaske Jensen Det, der allerede er kommet frem, er ekstremt belastende for den tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen, der betegnes som en af partiets kronprinser, hans pressechef (spindoktor) Peter Arnfeldt og også for hans departementschef Peter Loft, der er fortsat som chef for ministeriet under den nuværende SFskatteminister Thor Möger Petersen. Det er slående stor forskel på den københavnske skattedirektør Erling Andersen og departementschef Lofts skriftlige redegørelser for sagen: skattedirektøren ved at være meget detaljeret og belastende for især Troels Lund Poulsen, og departementschefens korte redegørelse, hvor man kommer til at tænke, der helst ikke skal siges for meget. Kan skattedirektørens redegørelse bevidnes af andre, der har deltaget og overværet forløbet, så vil hovederne rulle i den kommende tid. Men nye beviser tårner sig op: Ekstrabladet afslørede søndag, at spindoktoren Peter Arnfeldt for et år siden tilbød avisen dokumenter om Helle Thorning Schmidts skattesag, som skulle benyttes som udgangspunkt for den politiske kampagne mod den socialdemokratiske statsministerkandidat. Men avisen takkede nej. Derpå valgte man tilsyneladende BT som pennefører. Det betyder også, at aviserne hele tiden har vidst, at der var tale om en giftig politisk smædekampagne, tilmed kriminel, men har holdt sig tavse. BT har gjort rakkertjeneste for den tidligere regering. I hele Thorning-Kinnock-sagen har bladet spillet en særlig aktiv rolle fra start til slut, fra den blev rejst til den sluttede med en frikendelse af Helle Thorning Schmidts mand for belastende skatteanklager. BT forsøgte sig tilmed med et da capo lige før folketingsvalget. Det blev en fuser og nu sælger bladet på boomerang-effekten! For Venstre er spørgsmålet, om skaden kan inddæmmes, så den berører færrest mulige. Det er en uhørt afsløring i nyere dansk politisk historie. Det er påfaldende, at Troels Lund Poulsen igen og igen har udtalt, at han har tavshedspligt det har han nemlig pålagt sig selv og ikke vil udtale sig til pressen. I de få bemærkninger, han citeres for i medierne, søger han tydeligvis at friholde partiet Venstre og VK-regeringen for ansvar. Og så kom meddelelsen søndag den 4. december om, at han tog orlov fra folketinget eller blev tvunget til det af Venstres partiledelse. Det kaldes damage control. Troels Lund Poulsen ser ud til at skulle ofres. Og han lader til loyalt at klappe i, så skaden bliver mindst mulig, og så han på et senere tidspunkt kan reddes videre i livet af vennerne til en karriere, selvom den næppe bliver i politik. Det er mere end svært at forestille sig, at den københavnske skattedirektørs detaljerede påstande om forsøg på påvirkning af skatteafgørelsen omkring Thorning Schmidts mand ikke skulle have sit udspring højere oppe end blandt spindoktorer og partiloyale departementschefer. Troels Lund Poulsen har efter al sandsynlighed søgt dækning i regeringen. Ubehagelige pile har vendt sig i Lars Løkke Rasmussens retning. Den nuværende regering anser sagen for at være meget stærk og har derfor nedsat en undersøgelseskommission (formelt nedsat af skatteministeren). Skal man gå videre i Borgen-manuskriptet, kan man få den tanke, at de sidste ugers personsager omkring Thorning-regeringen og ikke mindst stormen mod Ole Sohn (der reelt ikke rummer ret meget nyt) har været et forsøg på at slå en studehandel af: Sohn for Lund Poulsen. Men det er afvist: Troels Lund Poulsen og hans medskyldige får tage skraldet. Men hvad vil undersøgelseskommissionen bringe? Sagen kalder på blot nogle få ærlige journalister og whistleblowere. Så kan afdækningen af en historisk politisk skandale om magtmisbrug i Danmark rulle videre og alle kroge blive belyst. Alle æggene bør ikke lægges i undersøgelseskommissionen. Ikke mindst rejser der sig et afgørende spørgsmål: Hvad kendte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans regering til magtmisbruget ved mediesværtekampagnen og forsøget på at påvirke afgørelsen i en skattesag? Hvor involverede var andre topfolk end Troels Lund Poulsen? 4. december 2011

5 V: Så ved du at det sker Side 5 Venstregate: Hoveder begynder at rulle Den tidligere Skatteminsters personlige rådgiver Peter Arnfeldt var en af Venstres helte til gulvtæppet blev løftet Efter Ekstrabladets sene afsløring af, at det var Venstre-spindoktoren Peter Arnfeldt, rådgiver for daværende skatteminister Troels Lund Poulsen, der kriminelt tilbød avisen historien om Helle Thorning Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag, begynder hovederne at rulle. Og hele sagen kommer tættere og tættere på partitoppen. Peter Arnfeldt er blevet politianmeldt af skatteministeriet, hvor fra hele historien oprindeligt lækkede. Arnfeldt var også spindoktor for de tidligere ministre Marianne Jelved (R) og Bendt Bendtsen (K). Venstre-kronprinsen Troels Lund Poulsen har nu søgt om og fået orlov fra folketinget. Peter Arnfeldts kone Ulla Østergaard, Troels Lund Poulsen sendt hjem på gården politisk redaktør på TV2, er trukket tilbage fra dækningen af aktuel dansk politik. Hun var selv spindoktor for daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen og er datter af den tdl. konservative hhv. forsvars og trafikminister Knud Østergaard. Hendes nuværende stilling på TV2 bekræfter de intime personforbindelser mellem den privatiserede kanal og VKregeringen. Lars Løkke? Men affæren rykker længere op i Venstre-toppen. Fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussens egen spindoktor Mikael Børsting erkender, at han har holdt tæt kontakt til den omstridte spindoktor Peter Arnfeldt om Helle Thorning-Schmidts skattesag. Venstres strategi skulle være at få skattesagen til permanent at klæbe til Thornings Schmidt og dermed miskreditere hende som statsministerkandidat. Er Mikael Børsting uvidende om Arnfeldts kriminelle virksomhed? Og er Thorning-Kinnocks skattesag startede imidlertid ikke, da Troels Lund Poulsen blev skatteminister i februar Han afløste en anden Venstre-minister Kristian Jensen på posten, og da han blev undervisningsminister i marts 2011 afløstes han selv af Peter Christensen, der var skatteminister, da folketingsvalget blev udskrevet og skattesagen fik en repeat i BT. Det er påfaldende, at de mest aktive i BT-kampagnen mod Helle Thorning Schmidt var netop disse tre Venstreskatteministre. FOA: Whistleblowere skal kunne være sikre på kildebeskyttelse Diskussionerne om tidligere skatteminister Troels Lund Poulsens og hans spindoktors roller i sagen om læk af oplysninger til pressen skaber desværre forvirring om, hvem der skal have kildebeskyttelse, og hvornår, mener FOA - I mine øjne må der ikke skabes den mindste tvivl om, at eksempelvis offentligt ansatte, der som den sidste udvej vælger at gå til pressen med oplysninger om svindel, korruption, magtmisbrug eller andre kritisable forhold i den offentlige sektor, skal være sikre på, at kildebeskyttelsen er vandtæt, siger FOA s formand Dennis Kristensen. - Det er uhyre vigtigt, at den offentlige sektor og de offentlige ansatte og deres politikere kan ses over skulderen. I et demokrati er gennemsigtighed og åbenhed i den offentlige sektor et ufravigeligt krav. Og netop muligheden for som offentligt ansat at kunne gå anonymt til pressen, hvis man ikke kan få sin administrative eller politiske ledelse i tale, udgør et vigtigt bidrag til denne gennemsigtighed og åbenhed. - Men det går efter min mening helt galt, hvis en siddende regerings spindoktorers forsøg på at sælge oplysninger til pressen om oppositionslederens skatteforhold opfattes som whistleblower-virksomhed, der skal have den særlige kildebeskyttelse. Jeg tror, at det for langt de fleste står krystalklart, at den pågældende spindoktor i denne sag har været i gang med almindelig politisk tilsvining og dermed almindelig politisk svindlervirksomhed, mener Dennis Kristensen. FOA-formanden har derfor svært ved at se, at Troels Lund Poulsens og hans spindoktors ageren i sagen handler om andet end magtmisbrug. - Når jeg mødes med kolleger fra hele verden, så fylder diskussionen om korruption og magtmisbrug ganske meget. Derfor ærgrer det mig naturligvis, at den tidligere skatteminister og hans spindoktor tilsyneladende har været med til at skubbe et ellers rimeligt ukorrupt Danmark op i bananrepublikkernes 1. division. Men det har efter min bedste overbevisning ikke noget at gøre med kildebeskyttelse, hvis der dækkes over denne form for magtmisbrug. Snarere tværtimod, siger Dennis Kristensen.

6 Side 6 Recession igen Danmark på recessionskurs Offentlige besparelser har hovedansvaret Af Henrik Herløv Lund Mens arbejdsløsheden ser ud til at stige de næste mange år, gennemtrumfes dagpengebesparelser og udhulning af efterlønnen BNP i 3. kvartal falder med 0,8 %. Det er især de offentlige besparelser som følge af VKO s Genopretningsplan, som sender væksten på nedtur. Der bliver brug for et opgør hermed og for en stærkere vækstpolitik, fordi væksten bliver endnu værre i næste kvartal pga. den internationale krise Recession årsskiftet 2010/2011 Tallene for BNP-udviklingen i Danmark i 3. kvartal har været imødeset med spænding og bekymring. Som bekendt faldt BNP i sidste kvartal 2010 og første kvartal 2011, hvormed dansk økonomi var i recession. Herefter rettede væksten sig i 2. kvartal, men den tiltagende forværring af den økonomiske udvikling har som anført skabt spænding og bekymring om, hvad tallene for 3. kvartal ville vise. Det viser sig nu ifølge netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik, at bekymringen har været Henrik H. Lund berettiget. BNP falder i 3. kvartal med 0,8 % det hidtil største fald set et år tilbage Det bliver endnu værre i 4. kvartal Og de videre fremtidsudsigter tegner ikke lyse. På grund af gældskrisen er de omkringliggende landes økonomiske vækst for nedadgående. Hvilket vil ramme dansk eksport og eksportvirksomhedernes investeringer, hvilket er noget af det eneste, som hidtil har skabt vækst. Derfor er der risiko for negativ vækst i 4. kvartal også og at dansk økonomi for anden gang i år havner i recession. Og hermed for en kraftig forværring af beskæftigelsen med flere bruttoledige i 2012 og dermed over Eurolande risikerer nedgradering arbejdsløse. Beskæftigelsen kan hermed ende på det laveste niveau i syv år og på samme niveau som før højkonjunkturen Danmark præsterer særligt dårligt Men selvom dalende vækst er et generelt fænomen internationalt set, hører Danmark til i en særlig eksklusiv gruppe i EU, der direkte har negativ vækst. Kommer Danmark i næste kvartal i recession med igen negativ vækst, er det tredje gang inden for tre år. OFFENTLIGE BESPARELSER HAR ET HOVEDANSVAR. En nærmere analyse viser, at faldet ud over et stagnerende privat forbrug navnlig skyldes et stort fald i det offentlige forbrug. Baggrunden for det store vækstfald er med andre ord, at kommunerne som følge af VKO s Genopretningsplan sparer løs på ældrepleje, skoler, daginstitutioner m.m. Udviklingen viser, at det er en økonomisk politisk fejltagelse af rang at spare på det offentlige, når den private sektor er kriseramt. Det forstærker kun krisen. Standard & Poor s advarer 15 eurolande om, at de risikerer at blive nedjusteret i kreditværdighed. Lande uden for eurozonen undgår en advarsel Det amerikanske kreditvurderingsinstitut Standard & Poor s har sat Tyskland, Frankrig og 13 andre lande i eurozonen på en såkaldt negativ overvågningsliste. Det betyder, at de risikerer at ryge et trin nedad på Standard & Poor s skala over landenes kreditværdighed. Det skriver Nordvestnyt. Det er bekymringen for, at EU ikke er i stand til at løse krisen, der har medført advarslen. Krisen har ifølge kreditvurderingsinstituttet i det forløbne uger nået et omfang, der lægger pres på eurozonens kreditværdighed. Også frygten for, at eurozonen næste år ryger ud i recession er medvirkende til den mulige nedgradering. Risikoen for en recession i hele eurozonen vurderer Standard and Poor s til at være 40 procent. Danmark og andre EU-lande, der ikke har euroen, undgår i denne omgang en nedgradering. Således afspejler kreditinstituttets advarsel, at lande uden euro står stærkere økonomisk, end lande i eurozonen. Folkebevægelsen mod EU Derfor er det et problem, når SRSFregeringen i sit regeringsgrundlag ikke mindst pga. radikal indflydelse erklærer at videreføre og bygge på Genopretningsplanen. Og ganske vist har SRSF vedtaget en kickstart, hvilket i sig selv er godt. Men udsigterne i resten af 2011 og endnu mere for 2012 tegner meget sorte pga. gældskrisen. Ledigheden kan stige med op til Dermed er kickstarten utilstrækkelig. Den vil ikke kunne forhindre en betydelig ledighedsstigning. Der er brug for en stærkere vækstpolitik og for at droppe sparestrategien. Henrik Herløv Lund er økonom og cand.scient.adm.

7 TEMA: Nej til traktatændringer: Kræv folkeafstemning! Side 7 Det danske EU-formandskab: Kalender 2012 Det kommende halvår bliver en kritisk tid for EU, og Danmark overtager formandskabet den 1. januar med traktatændringer og fortsat eurokrise på programmet Regeringen har ikke gjort meget væsen af, at den sidder med formandskabet for EU det kommende halve år. Møderne kommer først og fremmest til at foregå i Bruxelles, men enkelte aktiviteter er lagt i Danmark, de første tre måneder i København og de sidste tre måneder i Horsens. Der er tale om de såkaldte uformelle ministerrådsmøder på syv forskellige områder, der er i gang med at blive planlagt forskellige alternative arrangementer. Ud over de uformelle møder får finansminister Bjarne Corydon travlt med at forberede EU s kommende budgetrammeaftale, og statsministeren er begyndt at løbe ærinder for Euro-gruppen, der stærkt ønsker sig en ny traktat. Uformelle EU ministerrådsmøder i Danmark 2012 Januar Den 26. til 27. Retlige og indre anliggender (København). Møde med deltagelse af EU s justitsministre. Disse møder behandler bl.a. politimæssigt samarbejde, asylområdet og migration, og overvågning af Internettet. Danmark har som bekendt en undtagelse på dette område, men det forhindrer ikke, at justitsminister Morten Bødskov deltager. Februar Den 1. til 3. Konkurrenceevne (København) Møde med deltagelse af erhvervs- og videnskabsministre. Der er endnu ikke en standardisering af de nationale ministerier, så det bliver et gæt, at fra Danmark deltager erhvervs- og vækstminister Ole Sohn samt Morten Østergård, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser. På disse møder behandles det indre marked, industri, forskning og rumfart. Kort sagt alt muligt fra forskning i atomkraft til fælles standarder for mærkning af fødevarer. Marts Den 9. til 10. Udenrigsministermøde Gymnich (København) En dagsorden er endnu ikke offentliggjort. Et gæt er, at der vil blive diskuteret Iran og Syrien og andre lande, som EU gerne vil hjælpe med demokrati. Ud over deltagelse af udenrigsminister Villy Søvndal kan forsvarsminister Nick Hækkerup snige sig med, selvom Danmark faktisk også her er undtaget fra deltagelse. Den 30. til 31. Økonomi og Finans Ecofin (København) Dette er et af de møder, hvor der forventes en mobilisering af protester mod EU s nedskæringspolitik. Fra Danmark deltager mærkeligt nok økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager; alle andre lande sender deres finansminister. April Den 19. til 20. Energi og klima (Horsens) Det fremgår af udenrigsministeriets kalender, at der er tale om både energi og klima. Det vil antagelig involvere Arbejdsløsheden nåede i oktober sit højeste niveau, siden EU startede med at opgøre arbejdsløsheden i Martin Lidegaard (Klima-, energi- og bygningsminister) samt miljøminister Ida Auken. Den 23. til 25. Beskæftigelse (Horsens) Ministermøde for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik. EU planlægger bl.a. at harmonisere medlemslandenes arbejdsløshedsunderstøttelse m.v. Mødet kommer sandsynligvis til at høre under beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Derudover deltager også minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag, social- og integrationsminister Karen Hækkerup samt ligestillingsminister Manu Sareen. Der bliver arbejdet på en alternativ konference om beskæftigelsespolitik. Juni Den 3. til 5. Landbrug (Horsens) Ministre for landbrug og fiskeri. EU har igennem en årrække arbejdet på at nå til enighed om at skære ned på landbrugsstøtten og liberalisere hele fødevareproduktionen. Fra Danmark deltager Mette Gjerskov, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. I april vil folketinget desuden få besøg af de nationale parlamenters Europaudvalg samt repræsentanter fra EU-parlamentet. For mere information, tjek eu-oplysningen.dk Arbejdsløsheden når ny højder i EU 23,5 million mennesker var arbejdsløse i EUlandene i oktober I eurolandene var der 10,3 procent arbejdsløse, mens det for EU som helhed var 9,8 procent. Det viser dagens tal fra Eurostat. Bag tallene gemmer sig 23,5 million arbejdsløse. Hårdest ramt er kvinder, unge og arbejdere i Spanien og Grækenland. Spanien er hårdest ramt med 22,8 procent, mens Grækenlands seneste tal fra august viser 18,3 procent. Østrig har EU s laveste arbejdsløshed med 4,1 procent, mens de seneste danske tal viser en svag stigning i oktober, så der nu er registrerede arbejdsløse, svarende til 6,2 procent. Brink, Fagbevægelsen mod Unionen

8 Side 8 TEMA: Nej til traktatændringer: Kræv folkeafstemning! Folkebevægelsen mod EU: Nej til blankocheck til traktatforhandlinger! - Der er ikke behov for, at EU skal have mere magt, sådan som Merkel lægger op til, udtaler Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen, der kræver folkeafstemning om de kommende traktatændringer Et flertal i Folketingets Europaudvalg gav fredag morgen regeringen mandat til at indgå i forhandlinger om traktatændringer på EU-topmødet i Bruxelles i næste uge. Enhedslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod. Folkebevægelsen mod EU kritiserer flertallet i Folketinget for at give regeringen mandat til traktat-forhandlinger, som handler om at give EU mere magt. - Det, som Angela Merkel og eliten i EU har på dagsordenen, er mere magt til EU, så Bruxelles blandt andet kan bestemme over nationale finanslove. Danmarks EU-minister Nicolai Wammen er kommet tæt på magten Den seneste tid har vist, at det ikke er det, der er brug for. Der er derimod brug for at få en hjælpemekanisme til lande, som ønsker at forlade euroen, udtaler Folkebevægelsens EU-parlamentariker, Søren Søndergaard, og påpeger, at den tyske forbundskanslers forslag også vil forstærke det demokratiske underskud i EU. - Det her viser, at endnu mere magt gradvist overføres til EU. Derfor kræver Folkebevægelsen folkeafstemning om enhver ændring af traktaten, slår Søren Søndergaard fast og bemærker, at S og SF tilsyneladende ikke engang vil sætte fagbevægelsens krav om en social protokol til traktaten på dagsordenen under forhandlingerne. Danske EU-parlamentarikere: Mere union skal stoppe krisen Sådan lyder meldingen fra EU-parlamentarikere fra SF og Venstre. Men mere union betyder, at EU skal bestemme over medlemslandenes finanspolitik, lyder det fra Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen I disse dage drøfter EU s ledere, hvordan krisen kan løses. Euro-obligationer og mere magt til Den Europæiske Centralbank er blandt løsningsforslagene, men Tysklands regering har udtalt modstand mod begge initiativer. Derimod ser den tyske forbundskansler, Angela Merkel, gerne en snarlig traktatændring, der skal lægge grundstenen for en finanspolitisk union. Og blandt de danske EU-parlamentarikere møder Merkels traktatændringsforslag opbakning. Det skriver Nordjyske Stiftstidende. - Jeg er med hele vejen. Sådan svarer EU-parlamentariker for SF, Margrethe Auken, på spørgsmålet om mere finanspolitisk samordning i EU. - Jeg kan ikke udelukke, at det ender med strammere kontrol og styring fra EU, og det vil jeg ikke være ked af, for jeg har meget svært ved at se alternativet, siger Auken til Nordjyske Stiftstidende. Også venstres EU-parlamentariker, Anne E. Jensen, ser mere union som den eneste løsning. - Svaret er øget integration, for alternativet er opløsning og uanset hvad, så er omkostningerne større ved det, siger Anne E. Jensen til Nordjyske Stiftstidende. I Folkebevægelsen stiller Søren Søndergaard sig uforstående over for Venstres og SF s begejstring for udsigten til mere union og finanspolitisk samordning. - Den politik, der bliver ført, er en kombination af fundamentalistisk markedsliberalisme og tysk sparsommelighed, udtaler Søren Søndergaard til Nordjyske Stiftstidende. For Folkebevægelsen er et eurosammenbrud ikke et skrækscenarium, men derimod en mulighed for landene til at få deres økonomiske frihed. Folkebevægelsen står dog ifølge Nordjyske Stiftstidende stort set alene med den holdning i Bruxelles, hvor det store flertal sværger til mere union. Oskar Lund Rasmussen, Folkebevægelsen mod EU

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Gallup til BT om SF, regeringen og folkeskoleforhandlingerne. Gallup til BT om SF, TNS Dato: 21. marts 2013 Projekt: 5918

Gallup til BT om SF, regeringen og folkeskoleforhandlingerne. Gallup til BT om SF, TNS Dato: 21. marts 2013 Projekt: 5918 regeringen og folkeskoleforhandlingerne regeringen og folkeskoleforhanlingerne Feltperiode: Den 20.-21. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat ØKONOMISK REDEGØRELSE DEC. 2012: REGERINGENS ØKONOMISKE

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti, og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, mener jeg, at EU skal

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

Op ad bakke i 100 dage

Op ad bakke i 100 dage Op ad bakke i 100 dage Regeringen har fået en hård start i de danske medier. Det viser en ny undersøgelse af de første 100 dage ved magten. Negative sager som løftebrud, Moskva-penge, rygerum og sexchikane

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

ITALIEN. ROLLEKORT: Premierminister Paolo Gentiloni ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

ITALIEN. ROLLEKORT: Premierminister Paolo Gentiloni ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Paolo Gentiloni Jeg er 62 år og leder det venstreorienterede Demokratiske Parti, som samarbejder med centrum-højrepartier i regeringen. Derudover er jeg forhenværende udenrigsminister.

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011 Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 211 er EU's absolutte duks, når det kommer til holdbare offentlige finanser og mulighederne for at klare fremtidens udfordringer. Men samtidig

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume. Denne indstilling

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER.

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Danskerne: Den største udfordring er ungdomsarbejdsløshed!

Danskerne: Den største udfordring er ungdomsarbejdsløshed! Danskerne: Den største udfordring er ungdomsarbejdsløshed! I prioriteringen af Danmarks største økonomiske udfordringer peger 1/3 af danskerne på ungdomsarbejdsløsheden som dén afgørende. Så, mens underskuddet

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet.

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet. Grækenland er i skrivende stund meget tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Euroen. Grækenland står i en ekstremt vanskelig position. I 214 kom der ellers lidt mere gang i hjulene, men de

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere