Nr årg december december Støttepris 20 kr. Arbejderklassen marcherer ind på scenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 24 15. årg. 2011 9. december - 23. december Støttepris 20 kr. Arbejderklassen marcherer ind på scenen"

Transkript

1 Den offentlige sektor i England i strejke mod nedskæringer den 30. november 2011: Demo i London. Flickr/xpgomes9 Arbejderklassen marcherer ind på scenen Nr årg december december Støttepris 20 kr. TEMA: Nej til traktatændringer: Kræv folkeafstemning! Skræmmekampagne: Euro eller kaos s. 2 Fattigdom efter skøn s. 3 Venstregate under udvikling s. 4 Danmark i recession s. 6 Dansk EU-formandskab: Kalender s. 7 Danske normeringer s. 10 Ny storm på Bastillen s. 11 BCA: Gennem fortielsens mur s. 12 Sindsforstyrret norsk diagnose s. 14 Chikane uden grænser s. 15 COP17 Durban, Sydafrika s. 16 Øst for kanalen s. 17 PCE(m-l): Spansk valg s. 18 Kommunistisk Parti s. 20 Debat s. 22 Må vi være her? s. 23 Forår bag slør s. 24

2 Side 2 Arbejdere i alle lande, forén jer! Skræmmekampagne: Euro eller kaos Det er en skræmmekampagne som skal få danskerne og de øvrige EU-borgere til at sluge Merkozys nye EU-traktat, der eliminerer medlemsstaternes økonomiske (og dermed afgørende politiske) suverænitet. Den skal skabe en angst i befolkningerne, så de køber et stinkende euro-kadaver, der aldrig kommer til at rejse sig op og gå uanset hvor mange nedskæringer og sociale lidelser, det pustes op med. Det var fra starten en fejlkonstruktion, en gigantisk fejlbedømmelse hos dens ophavsmænd: den europæiske storfinans, drevet frem og motiveret af en umættelig profittrang. Allerede nu har man brugt skræmmekampagner for at få hhv. grækere og italienere til at acceptere indsatte statholdere for EU, ECB og IMF: Teknokrat-regeringen i Italien er åbenlyst finanskapitalens diktatur. Og i Grækenland blev Papandreou lederen af den socialdemokratiske internationale - fjernet som premierminister på få dage, efter at han havde lovet grækerne en folkeafstemning om den barske gældsaftale og euro-tilknytningen. Respekten for det parlamentariske demokrati er lige så stor som respekten for demokratiske folkeafstemninger. Det vil sige ikke-eksisterende. Nu skal de to politiske champions i EU den tyske supersværvægter Angela Merkel og den franske fluevægter Nicolas Sarkozy have nye traktatændringer igennem med den samme begrundelse: Euro eller kaos. Og befolkningerne sættes under et skærpet tidspres: Handles der ikke nu, vil alt gå i stykker. Irland vil formentlig forsvinde i Atlanterhavet, København under vægten af en ny økonomisk istid. Derfor fyldes medierne i denne tid med nyheder om hvor dårligt det går for euro en. Selv de sikreste euro-lande trues med en lavere kreditrating og sættes på en negativ overvågningsliste. Det stærke Tyskland indbefattet. Standard&Poors meddeler, at Tyskland, Frankrig og fire andre eurolande, nemlig Luxembourg, Finland, Østrig og Holland, er i farezonen for at miste deres nuværende topkarakterer AAA som en konsekvens af gældskrisen i eurozonen. Ni andre lande risikerer også en endnu lavere kreditvurdering. KOMMUNISTISK POLITIK Nu må alle kunne se, at den er helt gal. Der må gøres noget. Euro en må reddes, og Merkozy har en plan. Et sammenbrud for euro en vil for eurolands befolkninger være at slippe ud af et livsvarigt gældsfængsel. Helle Thorning-Schmidt skal stå i spidsen for det danske EU-formandskab fra 1. januar og det kritiske næste halve år, hvor euroen skal reddes og Merkozys udemokratiske og suverænitetsknusende traktatændringer skal køres igennem. Og vi kan være overbevist om, at det skal ske uden folkeafstemninger noget sted. Det er der ikke tid til, de er dømt ude på forhånd. Et nej kan blive en farlig sag. Og det er smitsomt, som det før er set. Danske EU-parlamentarikere fra både rød og blå blok er allerede langt henne i skræmmekampagnen: - Alternativet til opstramninger er ikke, at livet går videre som før. Det er totalt kaos, forklarer Venstres Anne E. Jensen fra Bruxelles. - Vi er der, hvor det hele kan skride på meget kort tid, vurderer Emilie Turunen fra SF: - Vi kan ikke holde til, at euroen bryder sammen. Vi vil få en depression i mange, mange år. Det lyder næsten, som da man skulle have Danmark med i euro en. Lykkeligvis sagde danskerne nej. De vil også sige Nej til de nye traktatændringer, hvis de bliver spurgt. Derfor skal de skræmmes, så ingen spørger om noget, og det blotte løfte om, at tingene vil ordne sig i kraft af kapitalens stærke mænd er nok. Euro ens fortsatte eksistens er en garanti for fortsat valutauro, vild spekulation og først og fremmest for stadig barskere nedskæringer og indskrænkninger i den offentlige sektor, for arbejderne, ungdommen, pensionister. For alle andre end de rige, som skal forstærkes med kapital. Rød blok og blå blok er to sider af samme neoliberale euro. Thorning-Scmidt bør fraskrive sig æren for at bistå i gennemførelsen af Merkozys reaktionære projekt. Og hendes tilsagn om at Danmark vil have den ny traktat (som støttes af unionsblokkene) må trækkes tilbage. Og først og fremmest: Folket har ret til at stemme om suverænitetsafgivelsen og forlanger det! Redaktionen 6. december 2011 KOMMUNISTISK POLITIK - Hver 14. dag - Centralorgan for Kommunistisk Politik c/o Oktober Forlag Egilsgade 24, kld København S. Tlf Arbejderpartiet Kommunisterne Skibhusvej Odense C Tlf: Ansvarshavende redaktør: Klaus Riis KP s hjemmeside/ Netavisen: APK s hjemmeside: ISSN: Abonnementspriser Halvår (12-13 nr.) 375 kr. År (25 nr.) 675 kr. Institutioner 1 år 940 kr. Betales til Foreningen Oktober Forlag Giro Deadline næste nr

3 Side 3 Det er blevet almindeligt, at medier og politikere går i selvsving i dagevis omkring en eller anden heksejagt på samfundets svageste. På taberne, som skal trynes og have at vide, at det er deres egen skyld. Og det er lige så almindeligt, at man efter mange timers tv og spalteforbrug i kilometer i landets aviser faktisk ikke er blevet et hak klogere på substansen. Det gælder også for den seneste klapjagt, der blev indledt af den nyvalgte folketingspolitiker Joakim B. Olsen fra Liberal Alliance, der udtalte, at han fik kvalme af venstrefløjens føleri for de fattige: - Der er slet ikke substans i fattigdomsdebatten, mener den tidligere statssponsorerede eliteidrætsmand: - De danske overførselsindkomster er blandt de højeste i verden og giver mulighed for at leve uden materiel fattigdom. Problemet er ifølge kuglestøderen tværtimod, at kontanthjælpen er for rundhåndet til, at det kan betale sig at komme i arbejde. Det er et synspunkt, der deles af det meste af folketinget og hvert eneste år bliver fremført mere eller mindre rabiat. Jagten på fattige kronedes til sidst med held, da en enlig forsørger glemte at dukke sig og åbnede døren for mediemøllen og fik sammenlignet sin årsindkomst, inklusive børnepenge og boligsikring, med tilfældige ufaglærte lønninger på månedsbasis, uden at der blev oplyst om ugentlig arbejdstid eller andet relevant. Som en nyhedskonsument, der får sin viden om samfundsforhold fra udgydelser af levebrødspolitikere og medier, er man ilde stedt. Det er ikke faktuel viden, der tynger budgettet i den offentlige meningsdannelsesforretning. Alligevel må der insisteres på, at denne armod ikke skal have lov til at overskygge den fattigdom, som handler om mangel på brød og livsmuligheder, om de mange titusinder i Danmark, der ikke har til at leve og knap til at overleve i et kortere liv. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) skrev i 2010 sammen med en række andre organisationer en klar Fattigdom efter skøn anbefaling til den daværende VKregering om at definere fattigdom i Danmark. Den skulle baseres på tre metoder: relativ fattigdom, budgetmetoden samt afsavnsmetoden: - Opgørelser af den relative fattigdom ud fra folks disponible indkomster i forhold til medianindkomsten med anvendelse af både 50%-grænsen (OECD s standardmetode) og 60%- grænsen (EU s standardmetode). Medianindkomsten er som hovedregel beregnet som et gennemsnit af hele befolkningens indkomst, med de højeste og laveste indkomster udeladt. I rapporten Det opdelte Danmark opgør AE, at der i 2010 var omkring relativt fattige i Danmark baseret på OECD s metode (ikke medregnet studerende). Kommentar - Udvikling af en aktuel minimumsstandard efter budgetmetoden (Hvad koster det at leve?) baseret på en kurv af varer og tjenester. Denne opgørelse giver et meget enkelt mål for fattigdom og er derfor let at forstå, ligesom det umiddelbart kan bruges til at vurdere (u)tilstrækkeligheden af de sociale indkomstoverførsler. Ved at bruge denne metode har Centret for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) beskrevet en minimumsstandard for en enlig forsørger med et barn som kr., mens Rockwool-fonden angiver, at det absolutte minimum for en enlig uden børn er et rådighedsbeløb på kr. Det er, hvad der skal til for at få nok kalorier og blive vasket en gang imellem. Alt derunder beskrives som absolut fattigdom. - At der årligt foretages en interviewundersøgelse, der belyser afsavnssituationen i den danske befolkning. Undersøgelsen skal afdække både sociale, sundhedsmæssige, materielle og boligmæssige afsavn samt afsavn i forhold til børn. Som et supplement til disse tre opgørelsesmetoder er der også udviklet analyser af fattigdommens konsekvenser, som viser en sammenhæng mellem livsindkomst og livskvalitet, og som tydeligt viser, at mennesker med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet har en relativt lavere middellevetid. Desuden viser analyser, at der er en tydelig tendens til, at social arv slår igennem. Børn af fattige forældre bliver selv fattige. Kontanthjælpen strækker i de fleste tilfælde kun lige til at holde sig ude af absolut fattigdom. Men hvis arbejdsløshed udvikler sig til at være en permanent tilstand, bliver det samlede billede, at man reelt er fattig. Således også den forsørger, som borgerskabet og dets mediekarle tæskede ned i rendestenen i første adventsuge. Det er værd at bemærke, at hjælp får man kun, hvis man ikke har noget. Ikke arbejde, pensionsopsparing eller andet af værdi, ikke en ægtefælle med job. Kun hvis man er flad som en fregne. Helt ude i hampen bliver det, når debatten til sidst slet ikke drejer sig om fattigdom, men om, hvem der vandt debatten! Det ligner mere en amatørkonkurrence i tv s fredagsunderholdning end en olympisk disciplin. Ingen af folketingspolitikerne, der optrådte på slap line, har noget at miste. De har deres på det tørre, dem handler sagen ikke om. Uligheden og fattigdommen, derimod, både den relative og den absolutte, vil til gengæld fortsætte med at vokse, også selvom nogle af de værste eksistensminimumssatser bliver fjernet af den nye S-SF-R-regering, der til gengæld vrider kraftigt på afgiftsskruen med såkaldte sundhedsafgifter og forhøjede elafgifter. Som altid vender det den tunge ende nedad og gør fattige fattigere. Derfor skal kampen føres igennem, for at folketinget fastsætter en fattigdomsgrænse baseret på reelle kriterier som anbefalingerne fra AE m.fl. Vurderingen af, hvad der er fattigdom og rimelige minimumslevevilkår, skal ikke overlades til individuelt skøn, hattedamer og superliberalister. -fsk

4 Side 4 V: Så ved du at det sker En undersøgelse kan ikke alene afsløre virkelighedens magtspil En af de største sager om magtmisbrug i moderne dansk politisk historie er ved at udvikle sig: sagen om den politisk styrede kampagne omkring Helle Thorning Schmidts og hendes mand Stephen Kinnocks skatteforhold og forsøgene på påvirkning af en skatteafgørelse. Den er som en boomerang faldet tilbage på VKregeringen og daværende skatteminister Troels Lund Poulsen, hans ministerium og rådgivere. Læser man de tre offentliggjorte skatteredegørelser, kniber mange sig sikkert i øjnene... Nej, det er jo ikke et nyt afsnit i serien Borgen, men virkeligheden er langt værre, end de fleste har kunnet forestille sig: Tidligere skatteminister påstås at gøre forsøg på påvirkning af afgørelse i statsministerkandidats skatteforhold. Blandt de hovedindblandede er ikke kun tidlige skatteminister Troels Lund Poulsen; heller ikke hans pressechef eller departementschefen i hans ministerium går fri. Det hele er en gigantisk og kriminel svinestreg: Det drejer sig om et magtmisbrug fra et ministeriums og en regerings side for at miskreditere oppositionslederen og forhindre Helle Thorning Schmidt i at blive statsminister. Tankerækken går videre til Venstres pressetjeneste og den tidligere Venstre statsminister. Det er svært at forestille sig, at de har været helt uvidende om en sådan påstået forsøg på påvirkning. Man må unægtelig spørge sig selv: Vil den nuværende sag udvikle sig som en Watergate-sag? Det her ligner et vaskeægte Venstregate! Venstregate under udvikling Af Henning Paaske Jensen Det, der allerede er kommet frem, er ekstremt belastende for den tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen, der betegnes som en af partiets kronprinser, hans pressechef (spindoktor) Peter Arnfeldt og også for hans departementschef Peter Loft, der er fortsat som chef for ministeriet under den nuværende SFskatteminister Thor Möger Petersen. Det er slående stor forskel på den københavnske skattedirektør Erling Andersen og departementschef Lofts skriftlige redegørelser for sagen: skattedirektøren ved at være meget detaljeret og belastende for især Troels Lund Poulsen, og departementschefens korte redegørelse, hvor man kommer til at tænke, der helst ikke skal siges for meget. Kan skattedirektørens redegørelse bevidnes af andre, der har deltaget og overværet forløbet, så vil hovederne rulle i den kommende tid. Men nye beviser tårner sig op: Ekstrabladet afslørede søndag, at spindoktoren Peter Arnfeldt for et år siden tilbød avisen dokumenter om Helle Thorning Schmidts skattesag, som skulle benyttes som udgangspunkt for den politiske kampagne mod den socialdemokratiske statsministerkandidat. Men avisen takkede nej. Derpå valgte man tilsyneladende BT som pennefører. Det betyder også, at aviserne hele tiden har vidst, at der var tale om en giftig politisk smædekampagne, tilmed kriminel, men har holdt sig tavse. BT har gjort rakkertjeneste for den tidligere regering. I hele Thorning-Kinnock-sagen har bladet spillet en særlig aktiv rolle fra start til slut, fra den blev rejst til den sluttede med en frikendelse af Helle Thorning Schmidts mand for belastende skatteanklager. BT forsøgte sig tilmed med et da capo lige før folketingsvalget. Det blev en fuser og nu sælger bladet på boomerang-effekten! For Venstre er spørgsmålet, om skaden kan inddæmmes, så den berører færrest mulige. Det er en uhørt afsløring i nyere dansk politisk historie. Det er påfaldende, at Troels Lund Poulsen igen og igen har udtalt, at han har tavshedspligt det har han nemlig pålagt sig selv og ikke vil udtale sig til pressen. I de få bemærkninger, han citeres for i medierne, søger han tydeligvis at friholde partiet Venstre og VK-regeringen for ansvar. Og så kom meddelelsen søndag den 4. december om, at han tog orlov fra folketinget eller blev tvunget til det af Venstres partiledelse. Det kaldes damage control. Troels Lund Poulsen ser ud til at skulle ofres. Og han lader til loyalt at klappe i, så skaden bliver mindst mulig, og så han på et senere tidspunkt kan reddes videre i livet af vennerne til en karriere, selvom den næppe bliver i politik. Det er mere end svært at forestille sig, at den københavnske skattedirektørs detaljerede påstande om forsøg på påvirkning af skatteafgørelsen omkring Thorning Schmidts mand ikke skulle have sit udspring højere oppe end blandt spindoktorer og partiloyale departementschefer. Troels Lund Poulsen har efter al sandsynlighed søgt dækning i regeringen. Ubehagelige pile har vendt sig i Lars Løkke Rasmussens retning. Den nuværende regering anser sagen for at være meget stærk og har derfor nedsat en undersøgelseskommission (formelt nedsat af skatteministeren). Skal man gå videre i Borgen-manuskriptet, kan man få den tanke, at de sidste ugers personsager omkring Thorning-regeringen og ikke mindst stormen mod Ole Sohn (der reelt ikke rummer ret meget nyt) har været et forsøg på at slå en studehandel af: Sohn for Lund Poulsen. Men det er afvist: Troels Lund Poulsen og hans medskyldige får tage skraldet. Men hvad vil undersøgelseskommissionen bringe? Sagen kalder på blot nogle få ærlige journalister og whistleblowere. Så kan afdækningen af en historisk politisk skandale om magtmisbrug i Danmark rulle videre og alle kroge blive belyst. Alle æggene bør ikke lægges i undersøgelseskommissionen. Ikke mindst rejser der sig et afgørende spørgsmål: Hvad kendte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans regering til magtmisbruget ved mediesværtekampagnen og forsøget på at påvirke afgørelsen i en skattesag? Hvor involverede var andre topfolk end Troels Lund Poulsen? 4. december 2011

5 V: Så ved du at det sker Side 5 Venstregate: Hoveder begynder at rulle Den tidligere Skatteminsters personlige rådgiver Peter Arnfeldt var en af Venstres helte til gulvtæppet blev løftet Efter Ekstrabladets sene afsløring af, at det var Venstre-spindoktoren Peter Arnfeldt, rådgiver for daværende skatteminister Troels Lund Poulsen, der kriminelt tilbød avisen historien om Helle Thorning Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag, begynder hovederne at rulle. Og hele sagen kommer tættere og tættere på partitoppen. Peter Arnfeldt er blevet politianmeldt af skatteministeriet, hvor fra hele historien oprindeligt lækkede. Arnfeldt var også spindoktor for de tidligere ministre Marianne Jelved (R) og Bendt Bendtsen (K). Venstre-kronprinsen Troels Lund Poulsen har nu søgt om og fået orlov fra folketinget. Peter Arnfeldts kone Ulla Østergaard, Troels Lund Poulsen sendt hjem på gården politisk redaktør på TV2, er trukket tilbage fra dækningen af aktuel dansk politik. Hun var selv spindoktor for daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen og er datter af den tdl. konservative hhv. forsvars og trafikminister Knud Østergaard. Hendes nuværende stilling på TV2 bekræfter de intime personforbindelser mellem den privatiserede kanal og VKregeringen. Lars Løkke? Men affæren rykker længere op i Venstre-toppen. Fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussens egen spindoktor Mikael Børsting erkender, at han har holdt tæt kontakt til den omstridte spindoktor Peter Arnfeldt om Helle Thorning-Schmidts skattesag. Venstres strategi skulle være at få skattesagen til permanent at klæbe til Thornings Schmidt og dermed miskreditere hende som statsministerkandidat. Er Mikael Børsting uvidende om Arnfeldts kriminelle virksomhed? Og er Thorning-Kinnocks skattesag startede imidlertid ikke, da Troels Lund Poulsen blev skatteminister i februar Han afløste en anden Venstre-minister Kristian Jensen på posten, og da han blev undervisningsminister i marts 2011 afløstes han selv af Peter Christensen, der var skatteminister, da folketingsvalget blev udskrevet og skattesagen fik en repeat i BT. Det er påfaldende, at de mest aktive i BT-kampagnen mod Helle Thorning Schmidt var netop disse tre Venstreskatteministre. FOA: Whistleblowere skal kunne være sikre på kildebeskyttelse Diskussionerne om tidligere skatteminister Troels Lund Poulsens og hans spindoktors roller i sagen om læk af oplysninger til pressen skaber desværre forvirring om, hvem der skal have kildebeskyttelse, og hvornår, mener FOA - I mine øjne må der ikke skabes den mindste tvivl om, at eksempelvis offentligt ansatte, der som den sidste udvej vælger at gå til pressen med oplysninger om svindel, korruption, magtmisbrug eller andre kritisable forhold i den offentlige sektor, skal være sikre på, at kildebeskyttelsen er vandtæt, siger FOA s formand Dennis Kristensen. - Det er uhyre vigtigt, at den offentlige sektor og de offentlige ansatte og deres politikere kan ses over skulderen. I et demokrati er gennemsigtighed og åbenhed i den offentlige sektor et ufravigeligt krav. Og netop muligheden for som offentligt ansat at kunne gå anonymt til pressen, hvis man ikke kan få sin administrative eller politiske ledelse i tale, udgør et vigtigt bidrag til denne gennemsigtighed og åbenhed. - Men det går efter min mening helt galt, hvis en siddende regerings spindoktorers forsøg på at sælge oplysninger til pressen om oppositionslederens skatteforhold opfattes som whistleblower-virksomhed, der skal have den særlige kildebeskyttelse. Jeg tror, at det for langt de fleste står krystalklart, at den pågældende spindoktor i denne sag har været i gang med almindelig politisk tilsvining og dermed almindelig politisk svindlervirksomhed, mener Dennis Kristensen. FOA-formanden har derfor svært ved at se, at Troels Lund Poulsens og hans spindoktors ageren i sagen handler om andet end magtmisbrug. - Når jeg mødes med kolleger fra hele verden, så fylder diskussionen om korruption og magtmisbrug ganske meget. Derfor ærgrer det mig naturligvis, at den tidligere skatteminister og hans spindoktor tilsyneladende har været med til at skubbe et ellers rimeligt ukorrupt Danmark op i bananrepublikkernes 1. division. Men det har efter min bedste overbevisning ikke noget at gøre med kildebeskyttelse, hvis der dækkes over denne form for magtmisbrug. Snarere tværtimod, siger Dennis Kristensen.

6 Side 6 Recession igen Danmark på recessionskurs Offentlige besparelser har hovedansvaret Af Henrik Herløv Lund Mens arbejdsløsheden ser ud til at stige de næste mange år, gennemtrumfes dagpengebesparelser og udhulning af efterlønnen BNP i 3. kvartal falder med 0,8 %. Det er især de offentlige besparelser som følge af VKO s Genopretningsplan, som sender væksten på nedtur. Der bliver brug for et opgør hermed og for en stærkere vækstpolitik, fordi væksten bliver endnu værre i næste kvartal pga. den internationale krise Recession årsskiftet 2010/2011 Tallene for BNP-udviklingen i Danmark i 3. kvartal har været imødeset med spænding og bekymring. Som bekendt faldt BNP i sidste kvartal 2010 og første kvartal 2011, hvormed dansk økonomi var i recession. Herefter rettede væksten sig i 2. kvartal, men den tiltagende forværring af den økonomiske udvikling har som anført skabt spænding og bekymring om, hvad tallene for 3. kvartal ville vise. Det viser sig nu ifølge netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik, at bekymringen har været Henrik H. Lund berettiget. BNP falder i 3. kvartal med 0,8 % det hidtil største fald set et år tilbage Det bliver endnu værre i 4. kvartal Og de videre fremtidsudsigter tegner ikke lyse. På grund af gældskrisen er de omkringliggende landes økonomiske vækst for nedadgående. Hvilket vil ramme dansk eksport og eksportvirksomhedernes investeringer, hvilket er noget af det eneste, som hidtil har skabt vækst. Derfor er der risiko for negativ vækst i 4. kvartal også og at dansk økonomi for anden gang i år havner i recession. Og hermed for en kraftig forværring af beskæftigelsen med flere bruttoledige i 2012 og dermed over Eurolande risikerer nedgradering arbejdsløse. Beskæftigelsen kan hermed ende på det laveste niveau i syv år og på samme niveau som før højkonjunkturen Danmark præsterer særligt dårligt Men selvom dalende vækst er et generelt fænomen internationalt set, hører Danmark til i en særlig eksklusiv gruppe i EU, der direkte har negativ vækst. Kommer Danmark i næste kvartal i recession med igen negativ vækst, er det tredje gang inden for tre år. OFFENTLIGE BESPARELSER HAR ET HOVEDANSVAR. En nærmere analyse viser, at faldet ud over et stagnerende privat forbrug navnlig skyldes et stort fald i det offentlige forbrug. Baggrunden for det store vækstfald er med andre ord, at kommunerne som følge af VKO s Genopretningsplan sparer løs på ældrepleje, skoler, daginstitutioner m.m. Udviklingen viser, at det er en økonomisk politisk fejltagelse af rang at spare på det offentlige, når den private sektor er kriseramt. Det forstærker kun krisen. Standard & Poor s advarer 15 eurolande om, at de risikerer at blive nedjusteret i kreditværdighed. Lande uden for eurozonen undgår en advarsel Det amerikanske kreditvurderingsinstitut Standard & Poor s har sat Tyskland, Frankrig og 13 andre lande i eurozonen på en såkaldt negativ overvågningsliste. Det betyder, at de risikerer at ryge et trin nedad på Standard & Poor s skala over landenes kreditværdighed. Det skriver Nordvestnyt. Det er bekymringen for, at EU ikke er i stand til at løse krisen, der har medført advarslen. Krisen har ifølge kreditvurderingsinstituttet i det forløbne uger nået et omfang, der lægger pres på eurozonens kreditværdighed. Også frygten for, at eurozonen næste år ryger ud i recession er medvirkende til den mulige nedgradering. Risikoen for en recession i hele eurozonen vurderer Standard and Poor s til at være 40 procent. Danmark og andre EU-lande, der ikke har euroen, undgår i denne omgang en nedgradering. Således afspejler kreditinstituttets advarsel, at lande uden euro står stærkere økonomisk, end lande i eurozonen. Folkebevægelsen mod EU Derfor er det et problem, når SRSFregeringen i sit regeringsgrundlag ikke mindst pga. radikal indflydelse erklærer at videreføre og bygge på Genopretningsplanen. Og ganske vist har SRSF vedtaget en kickstart, hvilket i sig selv er godt. Men udsigterne i resten af 2011 og endnu mere for 2012 tegner meget sorte pga. gældskrisen. Ledigheden kan stige med op til Dermed er kickstarten utilstrækkelig. Den vil ikke kunne forhindre en betydelig ledighedsstigning. Der er brug for en stærkere vækstpolitik og for at droppe sparestrategien. Henrik Herløv Lund er økonom og cand.scient.adm.

7 TEMA: Nej til traktatændringer: Kræv folkeafstemning! Side 7 Det danske EU-formandskab: Kalender 2012 Det kommende halvår bliver en kritisk tid for EU, og Danmark overtager formandskabet den 1. januar med traktatændringer og fortsat eurokrise på programmet Regeringen har ikke gjort meget væsen af, at den sidder med formandskabet for EU det kommende halve år. Møderne kommer først og fremmest til at foregå i Bruxelles, men enkelte aktiviteter er lagt i Danmark, de første tre måneder i København og de sidste tre måneder i Horsens. Der er tale om de såkaldte uformelle ministerrådsmøder på syv forskellige områder, der er i gang med at blive planlagt forskellige alternative arrangementer. Ud over de uformelle møder får finansminister Bjarne Corydon travlt med at forberede EU s kommende budgetrammeaftale, og statsministeren er begyndt at løbe ærinder for Euro-gruppen, der stærkt ønsker sig en ny traktat. Uformelle EU ministerrådsmøder i Danmark 2012 Januar Den 26. til 27. Retlige og indre anliggender (København). Møde med deltagelse af EU s justitsministre. Disse møder behandler bl.a. politimæssigt samarbejde, asylområdet og migration, og overvågning af Internettet. Danmark har som bekendt en undtagelse på dette område, men det forhindrer ikke, at justitsminister Morten Bødskov deltager. Februar Den 1. til 3. Konkurrenceevne (København) Møde med deltagelse af erhvervs- og videnskabsministre. Der er endnu ikke en standardisering af de nationale ministerier, så det bliver et gæt, at fra Danmark deltager erhvervs- og vækstminister Ole Sohn samt Morten Østergård, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser. På disse møder behandles det indre marked, industri, forskning og rumfart. Kort sagt alt muligt fra forskning i atomkraft til fælles standarder for mærkning af fødevarer. Marts Den 9. til 10. Udenrigsministermøde Gymnich (København) En dagsorden er endnu ikke offentliggjort. Et gæt er, at der vil blive diskuteret Iran og Syrien og andre lande, som EU gerne vil hjælpe med demokrati. Ud over deltagelse af udenrigsminister Villy Søvndal kan forsvarsminister Nick Hækkerup snige sig med, selvom Danmark faktisk også her er undtaget fra deltagelse. Den 30. til 31. Økonomi og Finans Ecofin (København) Dette er et af de møder, hvor der forventes en mobilisering af protester mod EU s nedskæringspolitik. Fra Danmark deltager mærkeligt nok økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager; alle andre lande sender deres finansminister. April Den 19. til 20. Energi og klima (Horsens) Det fremgår af udenrigsministeriets kalender, at der er tale om både energi og klima. Det vil antagelig involvere Arbejdsløsheden nåede i oktober sit højeste niveau, siden EU startede med at opgøre arbejdsløsheden i Martin Lidegaard (Klima-, energi- og bygningsminister) samt miljøminister Ida Auken. Den 23. til 25. Beskæftigelse (Horsens) Ministermøde for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik. EU planlægger bl.a. at harmonisere medlemslandenes arbejdsløshedsunderstøttelse m.v. Mødet kommer sandsynligvis til at høre under beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Derudover deltager også minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag, social- og integrationsminister Karen Hækkerup samt ligestillingsminister Manu Sareen. Der bliver arbejdet på en alternativ konference om beskæftigelsespolitik. Juni Den 3. til 5. Landbrug (Horsens) Ministre for landbrug og fiskeri. EU har igennem en årrække arbejdet på at nå til enighed om at skære ned på landbrugsstøtten og liberalisere hele fødevareproduktionen. Fra Danmark deltager Mette Gjerskov, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. I april vil folketinget desuden få besøg af de nationale parlamenters Europaudvalg samt repræsentanter fra EU-parlamentet. For mere information, tjek eu-oplysningen.dk Arbejdsløsheden når ny højder i EU 23,5 million mennesker var arbejdsløse i EUlandene i oktober I eurolandene var der 10,3 procent arbejdsløse, mens det for EU som helhed var 9,8 procent. Det viser dagens tal fra Eurostat. Bag tallene gemmer sig 23,5 million arbejdsløse. Hårdest ramt er kvinder, unge og arbejdere i Spanien og Grækenland. Spanien er hårdest ramt med 22,8 procent, mens Grækenlands seneste tal fra august viser 18,3 procent. Østrig har EU s laveste arbejdsløshed med 4,1 procent, mens de seneste danske tal viser en svag stigning i oktober, så der nu er registrerede arbejdsløse, svarende til 6,2 procent. Brink, Fagbevægelsen mod Unionen

8 Side 8 TEMA: Nej til traktatændringer: Kræv folkeafstemning! Folkebevægelsen mod EU: Nej til blankocheck til traktatforhandlinger! - Der er ikke behov for, at EU skal have mere magt, sådan som Merkel lægger op til, udtaler Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen, der kræver folkeafstemning om de kommende traktatændringer Et flertal i Folketingets Europaudvalg gav fredag morgen regeringen mandat til at indgå i forhandlinger om traktatændringer på EU-topmødet i Bruxelles i næste uge. Enhedslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod. Folkebevægelsen mod EU kritiserer flertallet i Folketinget for at give regeringen mandat til traktat-forhandlinger, som handler om at give EU mere magt. - Det, som Angela Merkel og eliten i EU har på dagsordenen, er mere magt til EU, så Bruxelles blandt andet kan bestemme over nationale finanslove. Danmarks EU-minister Nicolai Wammen er kommet tæt på magten Den seneste tid har vist, at det ikke er det, der er brug for. Der er derimod brug for at få en hjælpemekanisme til lande, som ønsker at forlade euroen, udtaler Folkebevægelsens EU-parlamentariker, Søren Søndergaard, og påpeger, at den tyske forbundskanslers forslag også vil forstærke det demokratiske underskud i EU. - Det her viser, at endnu mere magt gradvist overføres til EU. Derfor kræver Folkebevægelsen folkeafstemning om enhver ændring af traktaten, slår Søren Søndergaard fast og bemærker, at S og SF tilsyneladende ikke engang vil sætte fagbevægelsens krav om en social protokol til traktaten på dagsordenen under forhandlingerne. Danske EU-parlamentarikere: Mere union skal stoppe krisen Sådan lyder meldingen fra EU-parlamentarikere fra SF og Venstre. Men mere union betyder, at EU skal bestemme over medlemslandenes finanspolitik, lyder det fra Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen I disse dage drøfter EU s ledere, hvordan krisen kan løses. Euro-obligationer og mere magt til Den Europæiske Centralbank er blandt løsningsforslagene, men Tysklands regering har udtalt modstand mod begge initiativer. Derimod ser den tyske forbundskansler, Angela Merkel, gerne en snarlig traktatændring, der skal lægge grundstenen for en finanspolitisk union. Og blandt de danske EU-parlamentarikere møder Merkels traktatændringsforslag opbakning. Det skriver Nordjyske Stiftstidende. - Jeg er med hele vejen. Sådan svarer EU-parlamentariker for SF, Margrethe Auken, på spørgsmålet om mere finanspolitisk samordning i EU. - Jeg kan ikke udelukke, at det ender med strammere kontrol og styring fra EU, og det vil jeg ikke være ked af, for jeg har meget svært ved at se alternativet, siger Auken til Nordjyske Stiftstidende. Også venstres EU-parlamentariker, Anne E. Jensen, ser mere union som den eneste løsning. - Svaret er øget integration, for alternativet er opløsning og uanset hvad, så er omkostningerne større ved det, siger Anne E. Jensen til Nordjyske Stiftstidende. I Folkebevægelsen stiller Søren Søndergaard sig uforstående over for Venstres og SF s begejstring for udsigten til mere union og finanspolitisk samordning. - Den politik, der bliver ført, er en kombination af fundamentalistisk markedsliberalisme og tysk sparsommelighed, udtaler Søren Søndergaard til Nordjyske Stiftstidende. For Folkebevægelsen er et eurosammenbrud ikke et skrækscenarium, men derimod en mulighed for landene til at få deres økonomiske frihed. Folkebevægelsen står dog ifølge Nordjyske Stiftstidende stort set alene med den holdning i Bruxelles, hvor det store flertal sværger til mere union. Oskar Lund Rasmussen, Folkebevægelsen mod EU

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Op ad bakke i 100 dage

Op ad bakke i 100 dage Op ad bakke i 100 dage Regeringen har fået en hård start i de danske medier. Det viser en ny undersøgelse af de første 100 dage ved magten. Negative sager som løftebrud, Moskva-penge, rygerum og sexchikane

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18 TAK FOR TILLIDEN Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 8. juni 2015, 05:00 Del: Er det lighed, der er grunden til, at danskerne er et af verdens mest

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 3 Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig provinsområderne i Danmark oplever, at folk og arbejdspladser i stigende grad forsvinder, vokser befolkningen

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere