Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport"

Transkript

1 Undersøgelse blandt humanister Sammenfatningsrapport

2 Er du: Svarprocent: 95% (N=744)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 406 Kvinde 338 Svar i alt Er du: Mand Kvinde

3 Hvor gammel er du? Svarprocent: 00% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en år år år år år 0 70 år eller derover 4 Svar i alt Hvor gammel er du? år år år år år 70 år eller derover

4 Hvor har du læst? (sæt gerne flere kryds) Svarprocent: 00% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg flere Aarhus Universitet 585 Københavns Universitet 773 Roskilde Universitet 25 Syddansk Universitet 94 Aalborg Universitet 67 IT-Universitetet 4 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 53 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 2 Det Kongelige Danske Kunstakademi 2 Copenhagen Business School 26 Andet, skriv: 96 Svar i alt 2227

5 Hvor har du læst? (sæt gerne flere kryds)

6 Dansk mm. Svarprocent: 7% (N=306)Spørgsmålstype: Vælg flere dansk 209 nordisk 32 nordisk sprog og litteratur 0 Svar i alt Dansk mm dansk nordisk nordisk sprog og litteratur

7 Medie-, kommunikations-, og informationsvidenskab Svarprocent: 22% (N=406)Spørgsmålstype: Vælg flere multimedier 4 humanistisk datalogi 5 IT, læring og organisatorisk omstilling 4 informationsvidenskab 27 medievidenskab 88 webkommunikation retorik 59 film- og medievidenskab 65 journalistik 9 kommunikation 69 humanistisk informatik 36 interaktive digitale medier Svar i alt 508

8 Medie-, kommunikations-, og informationsvidenskab

9 Humanistisk uddannelse med merkantilt indhold: Svarprocent: 6% (N=0)Spørgsmålstype: Vælg flere arabisk og kommunikation 3 cand.ling.merc. uddannelserne 2 cand.merc.int. communication 2 design og kulturøkonomi designledelse 0 erhvervssprog og international erhvervskommunikation European master in Tourism Management 0 international virksomhedskommunikation 2 kultur, kommunikation og globalisering 39 MSc in Business, Language and Culture negot uddannelserne 0 sprog og internationale forhold 9 sprog og int. virksomhedskommunikation 2 sprog og int. studier 9 Svar i alt 3

10 Humanistisk uddannelse med merkantilt indhold:

11 Større gymnasiesprogfag: Svarprocent: 2% (N=385)Spørgsmålstype: Vælg flere engelsk 28 tysk 24 fransk 98 spansk 55 Svar i alt Større gymnasiesprogfag: engelsk tysk fransk spansk

12 Øvrige sprogfag: Svarprocent: 6% (N=)Spørgsmålstype: Vælg flere arabisk 4 assyriologi 0 brasiliansk bulgarsk 0 eskimologi 5 finsk 3 græsk 4 hebraisk sprog og kultur 7 indologi 3 italiensk 32 japansk 2 kinesisk 0 koreansk 0 latinamerikanske studier 4 moderne græsk 0 Svar i alt 95

13 35 Øvrige sprogfag:

14 Historie mm.: Svarprocent: 24% (N=44)Spørgsmålstype: Vælg flere historie 33 filosofi 00 idehistorie 32 videnskabsteori 53 Svar i alt Historie mm.: historie filosofi idehistorie videnskabsteori

15 Professionsuddannelser: Svarprocent: 5% (N=92)Spørgsmålstype: Vælg flere psykologi 79 audiologi audiologopædi 3 logopædi Svar i alt Professionsuddannelser: psykologi audiologi audiologopædi logopædi

16 Musik/æstetiske fag: Svarprocent: 20% (N=369)Spørgsmålstype: Vælg flere dramaturgi 3 kunsthistorie 0 litteraturhistorie 45 litteraturvidenskab 87 musikvidenskab 73 musikpædagogik/musikformidling 7 musikterapi 8 performancedesign populærmusik og lydproduktion 0 teatervidenskab 25 æstetik og kultur 49 Svar i alt 436

17 Musik/æstetiske fag:

18 Kulturstudier: Svarprocent: 32% (N=584)Spørgsmålstype: Vælg flere amerikanske studier 0 antropologi og etnografi 06 europastudier 26 europæisk etnologi 28 indianske sprog og kulturer 2 klassisk filologi 6 klassiske studier 6 kognitiv semiotik 5 kultur og formidling kultur og innovativ læring 6 kultur- og sprogmødestudier 45 lingvistik 22 mellemøststudier 7 oplevelsesdesign 4 pædagogik 92 Svar i alt 486

19 20 Kulturstudier:

20 Arkæologiske fag: Svarprocent: 6% (N=0)Spørgsmålstype: Vælg flere forhistorisk arkæologi 54 klassisk arkæologi 3 marinarkæologi 3 middelalderarkæologi 30 nærorientalsk arkæologi 8 Svar i alt Arkæologiske fag:

21 Hvornår dimitterede du? Svarprocent: 98% (N=799)Spørgsmålstype: Vælg en Andet, skriv: 37 Svar i alt Hvornår dimitterede du? Andet, skriv:

22 Hvis du skulle vælge uddannelse i dag - ville du så vælge den samme, som du har læst? Svarprocent: 99% (N=88)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 739 Ved ikke 563 Nej, jeg havde valgt (skriv): 56 Svar i alt Hvis du skulle vælge uddannelse i dag - ville du så vælge den samme, som du har læst? Ja Ved ikke Nej, jeg havde valgt (skriv):

23 Svar fra "andet" Statskundskab 3 psykologi 20 Kommunikation 4 sociologi 4 Medicin 3 journalistik Jura samfundsfag 5 CBS 4? 3 Engelsk 3 Historie 3 Journalist 3 Økonomi 3 Samfundsvidenskab 3??? 2 Arkitektur 2 cand. merc. 2 cand.merc. 2 cand.merc.hrm 2 dansk 2 Datalogi 2 folkesundhedsvidenskab 2 Geografi 2 ITU 2

24 kunsthistorie 2 marketing 2 pædagogik 2 retorik 2 sociologi eller samfundsvidenskab 2 Teologi 2 ved ikke 2 Virksomhedsstudier 2...?? alt andet andet end sprog, evt. IT-universitet andet tilvalg fx. idræt Antropolog eller sociologii antropologi eller statskundskab Antropologi kombineret med It-universitetet anvendt filosofi og kommunikation arabisk Arkæologi eller museologi som sidefag isf. tysk Audiodesign audiologopædi audiolokopædi Både og. Lit.vid. ville jeg vælge med hjertet, men ud fra et karrieremæssigt synspunkt havde jeg måske valgt noget mere erhvervsrettet. Bæredygtig udvikling

25 Bibliotikar biologi biologi - måske biologi/natur ca det samme men knap så meget musik lidt mere medie can.mag. cand mag i tysk alene cand merc cand scient pol eller jura cand. comm. Cand. IT cand. IT. cand. merc cand. merc. komm. Cand. Merc. SOL cand. polit, samfundsfag el. lign. Cand. Psych cand. psyk. cand.comm. cand.merc eller ejendomsmægler cand.merc HRM Cand.merc. eller Datalogi cand.merc. eller ingeniør Cand.merc/scient.pol cand.polit/samfundsvidenskab

26 cand.psych. cand.psyk cand.scient.adm CBS, cand merc Dansk + journalistik dansk el kulturhistorie Dansk men også timer på andre fag eller skoler Datalog ell lign Datalogi som hovedfag og tysk som sidefag. Der ligger problemet - jeg vidste ikke hvad jeg hellere skulle læse. designskolen En kombination med et andet fag i stedet for en magisterkonferens, der er meget snæver jobmæssigt. en mere erhvervsrettet udd En mere erhvervsrettet uddannelse En mere konkret uddannelse. Dansk er desværre et skraldespandsfag, hvor ens kompetencer flyver i øst og vest. Alt for bred. en mere metode orienteret uddannelse, med mere undervisning og samfunds relevans. En professionsuddannelse En udd rettet mod et bestemt erhverv En uddannelse med større chance for job endyrket film eller et naturvidenskabeligt fagområde Engelsk med Nordisk eller et medie/kommunikationsfag som sidefag Enten statskundskab eller journalistik

27 Erhversrettet / job ikke uddannelse erhvervspsykologi, læring og forandring erhvervssprog Ernæring og sundhed et andet sidefag - evt. samfundsfag et ekstra gymnasierelevant fag Et mere erhvervsrettet fag på handelshøjskolen. Et mere praktisk anvendligt fag Et sprog - fransk eller tysk kombineret med komunikation/ituddannelse. Men det er lidt i bagklogsskabens lys og i forhold til det jeg arbejder med i dag og et ønske om at kunne et andet sprog flydende. Jeg er glad for mine valg. Et sprog i stedet for filosofien et studie med bedre job-muligheder europæisk etnologi Evt. turisme og oplevelsesøkonomi, eller kultur og æstetik Evt.: arkitektur eller designuddannelse filosofi filosofi eller ren lingvistik filosofi og et forvaltningsfag filosofi og kunsthistorie folkeskolelærer Forhistorisk arkæologi Formentig mere forretningsorienteret, eller et sidefag som supplement til mit hovedfag. Jeg er et-faglig. Forvaltning eller en CBS uddannelse Fransk og engelsk (eller noget fra CBS)

28 HA.JUR handelshoejskolen eller naturvidsk. Handelshøjskolen Handselshøjskolen Hardcore it Havde fravalgt tysk historie dansk Historie og Kunsthistorie Historie og medievidenskab el kommunikation el it Historie/sociologi historie/tysk HRM Hvad som helst Idræt Idræt og Sundhed Ikke akademisk ikke hun manistisk fag ikke sikker, men ikke humaniora Imv informatik Informationsvidenskab Informationsvidenskab i stedet for nordisk informationsvidenskab, humanistisk datalogi Ingeniør Internationale studier og sprog, CBS

29 it eller jra IT, web-kommunikation, programmering IT/kommunikation/journalistik italiensk It-relateret, organisationsledelse/forvaltning, It-Universitetet IT-universitetsstudier Jeg har læst både Historie og Internatinale Udviklingsstudier. Istedet for Historie ville jeg have kommunikation Jeg havde bestemt ikke valgt at læse på pædagogseminariet først! Jeg havde ikke valgt italiensk som tilvalg, og jeg havde nok valgt at tage hele min uddannelse på IT-Universitetet i stedet. jeg havde ikke valgt virksmhedsstudier, men istedet pædagogik Jeg havde valgt de samme fag, men som hovedfag og tilvalg i stedet for hovedfag og sidefag, og på overbygningen havde jeg valgt praktik samt et andet mere praktisk orienteret fag. jeg havde valgt engelsk fra Jeg havde valgt noget andet end Kommuikation Jeg ville have valgt et sidefag der kunne bruges i gymnasiet Jordemoder Journalist eller it Journalist eller medievidenskab (evt. kombi med dramaturgi) journalisthøjskolen Journalistik / større sprogfag journalistik/kommunikation Journalistisk eller fotograf

30 Jura med sproglig profil/juristlingvist kandidat i psykologi Klinisk psykolog Kommunikation eller journalistik kommunikation eller statskundskab Kommunikation og it kommunikation, ledelse eller virksomhedslære kommunikation/journalistik Kommunikation/Mediegrafiker kulturformidling Kun historie Kun tilvalget ville jeg vælge om. Havde taget Film og medievidenskab eller noget administrativt eller IU studier på RUC kunsterisk uddannelse Kunsthistorie kombineret med et økonomisk perspektiv: salg, markedsføring eller lign. med henblik på galleri-arbejde Kunsthistorie som hovedfag lægesekretær Lærer Læreruddannelsen, kultuformidling eller turisme landskabsarkitekt langt mere erhvervsrettet litteratvidenskab på bachelor i stedet for engelsk Mange andre ting mange andre uddannelser Måske journalistik

31 matematik/musik Medicin eller arabisk medicin og antropologi medicin, erhvervspsykologi medicine medie, filosofi, engelsk mediefag medievidenskab, biologi Meget andet. mere erhvervsrettet mere human ressourcerelateret eller erhvervsrelateret Mere retorik, kommunikation mere samfundsfagligt Mere udviklingsorienteret og organisatorisk mere vægt på det samfundsfaglige-politologiske-økonomiske moderne kultur og IT moderne kulturformidling eller antropologi Muligvis psykologi eller andet på min bachelordel (i stedet for sprogvidenskab) musik og biologi Musik/musikterapi Naturvidenskab eller merkantile fag. Negot el. oecon Noget andet noget andet end Kultur og Formidling og muligvis fortsatte med religionsstudiet istedet.

32 noget andet end magister noget der er mere virksomhedsorienteret Noget der ikke ville føre til et kontorarbejde! Noget der kunne bruges til at få job med noget ikke-akademisk Noget IT-relateret noget it-værk noget man kan leve af Noget med bedre ansættelsesmuligheder. Et mere "værdsat" fag noget med bedre jobmuligheder noget med kommunikation, markedsføring og globalisering noget med lidt lettere adgang til arb.markedet/eller som giver mulighed for selvstændigt arbejde Noget med mere it/datalogi Noget med sprog Noget med Web. noget mere arbejdsmarkedsrettet Noget mere erhvervsrettet Noget mere erhvervsrettet på CBS noget mere handelsorienteret fra Handelshøjskolen Noget mere konkret Noget mere kreativt, fx landskabsarkitekt eller tekstilkunstner noget mere samfundsfagligt Noget på IT universitetet Noget uden for universitetet

33 Nomads, Dansevidenskablig master Nordisk Nordisk (Dansk) + italiensk nordisk eller engelsk som hovedfag og/eller medievidenskab nordisk eller psykologi Nordisk på BA nordisk som sidefag i stedet for suppleringsfag i litteraturhistorie Offentlig administration Økonomi og projektledelse Økonomi/ SPRØK/Grafisk design/sociologi old i stedet for psykologi Oldtidskundskab, dansk eller andet gymnasiefag Oplevelsesøkonomi Organisation og ledelse Organisationspsykologi organisationsudvikling sammen med et hovedfag OVerbygning på ITU overbygning på ITU (sociale medier-linjen) Overbygningsfag på ITU oversættelse pædagogik eller antropologi pædagogik i stedet for psykologi pædagogik på RUC eller socialvidenskab og psykologi Performance design RUC Pilot

34 Pol.adm. eller cand.merc måske PR professionsbachelor som lærer + samme overbygning Psykolog Psykologi eller lingvistik Psykologi eller maa psykologi eller medicin psykologi eller sociologi Psykologi Københavns Universitet Psykologi på KUA Psykologi, filosofi Psykologi, hvis muligt psykologi/sociologi religionsvidenskab Ren retorikuddannelse - eller jura retorik hovedfag retorik som hovedfag Retorik/ et samfundsfagligt studie Retorik/lingvistik Ruc eller CBS Russisk Russisk på CBS, evt jura. Samfundsfag el. lign samfundsfag eller statsvidenskab samfundsfag som sidefag

35 Samfundsfag/statskundskab Samfundsfaglig samfundsvidenskabeligt samfundvidenskabelig uddannelse samme fag, men plus forhistoriskarkæologi sandsynligvis CBS scient pol socialrådgiver sociologi eller antropologi Sociologi eller psykologi Sociologi eller Statskundskab Sociologi også som bachelor uddannelse (læste socialrådgiver inden jeg startede på uni) sociologi som sidefag i stedet for psykologi sociologi, samfundsvidenskab sociologi/psykologi eller lign sociologi; antropologi SOL - Stategi, organisation og ledelse ved Copenhagen buisinesschool sprog og kommunikation statskundskab el. lign. statskundskab ell. samfundsfag Statskundskab eller CSR/HR på CBS statskundskab i stedet for BA i engelsk statskundskab, kommunikation statskundskab, kommunikation, offentlig forvaltning

36 statskundskab/samfundsfag statsvidenskab Studeret historie i udlandet sygeplejerske eller noget andet "praktisk" tandlæge teaterskolen eller filmvidenskab Tillægsuddannelse i journalistik tilvalg i internationale udviklingsstudier i stedet for etnologi Tysk var nok gået handelsvejen i stedet. ved ikke - dansk, cbs? Veterinærudd. videnskabshistorie ville have valgt et sidefag, nok organisationsstudier e.l. på ASB virksomhedskommunikation yderligere kultur/sociologi-studier Svar i alt 472

37 Hvilke kompetencer/færdigheder synes du, du mangler? (F.eks. ITfærdigheder, sprogfærdigheder, formidlingsfærdigheder). Skriv her: Svarprocent: 58% (N=070)Spørgsmålstype: Kommentar felter Temmelig vagt eller ledende spørgsmål... formidlings- og undervisningskompetence, dansksproglige kompetencer, derudover mere indsigt i mine allerede erhvervede faglige kompetencers anvendelsesmuligheder På dansk/nordisk får man en meget overfladisk viden. Jeg savner en langt mere dybdegående viden. konkrete metoder som faktisk bruges i virkelighedens arbejdsliv. forståelse for hvoledes de danske arbejdspladser er struktureret, herunder noget om offentlig forvaltning, vidensarbejde og politisk administration. Mange af os ender jo med at administrerer indenfor ét eller andet område i det offentlige. Kvantitative metodefærdigheder Praktiske erfaring fra erhvervslivet Sproglige kompetencer og et større teoretisk fundament Praktisk formidling, f.eks. hvordan man faktisk får publiceret bøger, artikler m.v. eller får mulighed for at afholde undervisning/foredrag i foreninger, folkeoplysningsforbund m.v. projektstyring, videnskabsteori, sprogfærdigheder it-færdigheder,noget mere håndgribeligt for andre at forstå i forhold til opgaver i en virksomhed. Formidlingsfærdigheder Metode og teori på engelsk-studiet formidlingsfærdigheder og projektstyring Formidling, IT-færdigheder, projektledelse, web It færdigheder, projektleder færdigheder, Ingen. IT-færdigheder samarbejde på tværs af faggrupper Klassiske AC-færdigheder omkring økonomi og organisationstænkning, politik mm. djøf'ere er ofte mere attraktive for arbejdsgiver, så det er ikke så meget mangel på

38 kompetence - den tilegner jeg mig efterfølgende Konkrete formidlingsfærdigheder IT-færdigheder, undervisningskompetence Professionelle redskaber for udviklingsbranchen, evalueringsværktøjer, statistiske metoder IT-færdigheder Kendskab til fondsansøgninger Sproglige færdigheder til at gøre mine erhvervskompetencer tydelige. I forhold til min uddannelse som cand. pæd i pædagogisk - antropologi fra DPU, ikke er en typsik (aner- )kendt akademisk udd, når man søæger arbejde i det pædagogiske og uddannelsesmæssige felt. Artikelskrivnings færdigheder. Generel viden om museumsverdenen. It erhvervsøkonomi og organisationsteori Praktik En idé om arbejdsmarkedet. sprogfærdigheder Projektledelse, IT, Engelsk skriftlighed Ville nok have valgt kommunikation i en eller anden form istedet for historie, som var et rent interesse-valg EN fagforening der synligt repræsenterer/forhandler for de færdiguddannet magistremedlemmer der arbejder indenfor offentlig forvaltning Mundtlig formidling Praksis-anvendelighed. At kunne omsætte teorien. Forståelse for offentlig forvaltning og økonomi konkrete håndværksmæssige færdigheder inden for kommunikation og IT Formidlingsfærdigheder Nu er jeg ikke blevet gymnasielærer, men arbejder meget med kommunikation. Jeg kunne godt have brugt, at der var mere end blot ét (meget kedeligt) fag om kommunikation på

39 engelsk. Især IT har jeg manglet. samfundsvidenskabelige konkrete metoderfærdigheder Virksomhedsforståelse Faget var hverken akademisk velfunderet eller praktisk anlagt og studiet burde være mindre "skizofrent". IT-færdigheder, formidlingsfærdigheder, fakta Økonomisk viden og naturfaglig viden Projektledelse Ledelse i praksis bla Mere marketing og kommunikation IT-færdigheder en total update på IT havde været en god ballast Sprogfærdigheder, grundlæggende pædagogisk teori økonomi Formidlingsfærdigheder, kommunikationsfærdigheder,viden om HR, udvikling og innovation i teori og praksis formidlingsfærdigheder,virksomhedsforståelse Formidlingsfærdigheder økonomi,kommunikationsfaglighed. IT-færdigheder, generel viden om det arbejdsmarked, jeg skulle ud til, hvor kan man arbejde som sproglig humanist hvis ikke undervisning, Formidlingsfærdigheder. Jeg synes ikke, at der er konkrete færdigheder, jeg mangler - men det kan ind imellem være lidt svært at formidle, præcis hvad man kan som cand.mag. i medievidenskab og psykologi, så folk i erhvervslivet kan forstå, hvad de kan bruge én til! Ingen, inden mit fag... dog der mangler lærer i hele EU! Testning med almene psykiatriske testredskaber

40 it Projektledelse, fundraising Kommunikation og formidling. Ville godt styrke sprogfærdighederne med tilbud om efteruddannelse. Kunne godt have ønsket mig mere fokus på metode og undersøgelsesdesign i løbet af uddannelsen. Formidlingsfærdigheder,samtalefærdigheder Det afhænger af situationen. Det er svært at generalisere. Man vil jo altid gerne være klogere. Færdigheder inden for marketing og kommunikation, men er blevet godt klædt på via efteruddannelse sprogfærdigheder og ledelse Konkrete kompetencer indenfor kommunikation som fx kommunikationsstrategier, redigering, grammatiske færdigheder til anvendelse i praksis samt mere erhvervsrettede færdigheder som fx mødefacilitering, proces- og projektledelse og lignende Ledelsesværktøjer Generelt: Undervosning. På kandidatuddannelsen havde vi 4 timer ugentligt. Desuden mere fokus på projektarbejde og metode. Kvantitative undersøgelses metoder, Excel, lovgivning, evaluerings-metoder. Jeg har taget en humanistisk uddannelse, men har brug for lidt mere samfunds orienteret viden, bl.a. om en kommunes organisatoriske opbygning, de forskellige arbejdsområder osv. Derudover mere viden om mulighederne for at kunne bruge sin viden i forbindelse med undervisning. Kompetencer inden for økonomi, forretningsforståelse - Offentlig administration, indføring i museumsloven, fundraising,museologi Programmeringsfærdigheder teoretiske redskaber skulle man selv opdage på mit hovedfag, engelsk. Juridiske og forhandlingsfærdigheder engelsk

41 Formidlingsfærdigheder, It-færdigheder, projektledelse, virksomhedsforståelse IT Projekt implementerings færdigheder, kommunikation, offentlig organisation. Sprogkundskaber (engelsk) IT-færdigheder - hjemmesider, InDesign m.m. Flydende engelskkundskaber it Formidlingsfærdigheder men mest af alt en mere praktisk og erhvervsrettet vinkling af uddannelsen. ikke nogen IT og ledelse politisk erfaring - det er hvad jeg får at vide ved samtalerne jeg mangler erhvervsforståelse, herunder økonomi Organisationsforståelse Formidlingsfærdigheder IT-færdigheder Generelt bredere færdigheder, da mine fag begge er snævre. IT-færdigheder IT Teoretiske formidlingsfærdigheder, praktiske formidlingsfærdigheder it-færdigheder (excel), it systemkendskab mere konkret uddannelse der rette sig bedre mod arbejdsmarkedet Formidlingsfærdigheder, herunder journalistisk formidling. Sprog- og skrivefærdigheder it-færdigheder IT, digitale medier, formidling Jeg mangler konkrete formuleringer/at få sat ord på hvad mine kompetencer egentligt er. Det handler meget om at definere sig selv og sine kompetencer - det er nogle gange lidt

42 svært at beskrive lige præcis hvad det er jeg kan som cand. mag i kunsthistorie og litteraturhistorie. Nogen gange ville jeg ænske at jeg kunne sige at jeg er eksempelvis brandmand - det er mere konkret :-) Til min nuværende situation; marketingstrategier, kommunikationsuddannelse Mangler nogle mere "hårde" spidskompetencer. It færdigheder, færdighed i at navigere i arbejdsløshed. Projektledelse mere specifik viden som kan bruges på arb.markedet Større kontakt med erhvervslivet statistik undervisningskompetencer Viden om den offentlige sektor. Projektledelsesmodeller. Sådan noget... mangler intet i dag. Som dimittent manglede jeg forståelse for den almindelige hverdag i en virksomhed, samt IT færdigheder IT-færdigheder Formidlingsfærdigheder til "ikke-indviede", dvs. folk uden for mine fag eller ikkeakademikere. IT færdigheder, Praktiske kompetencer inden for filmproduktion. Klipning, lyd etc. Webdesign. Samtaleteknik, viden om psykologiske processer i grupper, (udenfor psykologifaget: basal økonomi, projektledelse, (personale)ledelse,) personalejura, IT-færdigheder i form af grafiske- og layoutmæssige kompetencer, Projektstyring. Kompetenceafklaring i det hele taget Direkte kobling mellem uddannelse og erhvervsliv Mere praktisk orienteret undervisning statestik, organisationsteori IT, Latin, Økonomi i relation til museumsarbejde, hvor budgetlægning er en god og væsentlig kvalifikation Formidlingsfærdigheder. IT. Generelle kompetencer inden for it, formidling og først og fremmest at være stærkere i det

43 sprog jeg har læst. kommunikation, formidling Formidlingsfærdigheder - hvordan den akademiske viden oversættes til andre faggrupper Færdigheder i praktisk analyse af sprog og sprogbrug. Ville gerne kunne undervise i gymnasium Kommunikation, relevante praktiske færdigheder ift. fagene (f.eks. i forhold til regnskab) noget mere konkret at bidrage med til arbejdsmarkedet, viden som ikke kun er rettet mod at være gymnasielærer Jeg synes RUC har mange forcer, men jeg synes på nogle områder at min uddannelse har været for bred og for lidt hardcore faglig. Det skyldes måske også til dels at jeg selv har shoppet en del rundt på studiet, men jeg savner at have massiv viden inden for ét fagområde, istedet for en masse småoverfladisk viden på mange områder. Kommunikationsfærdigheder Formidling IT færdigheder sprogfærdigheder (andet end dansk) IT-færdigheder mest pga af den gængse undervisningsformen på humanistiske studier, hvor der ikke er så meget fokus på IT. Almene feltarkæologiske færdigheder Merkantile færdigheder/viden IT-færdigheder, projektstyring/planlægning formidlingsfærdigheder - sproglige som skriftlige samt færdigheder indenfor jura og administration. Desuden synes jeg at periodestoffet er trængt alt for hårdt i baggrunden af temaundervisningen. Det er essentiel at en arkæolog kan sine perioder og sine kronologier og det kan hverken jeg eller senere uddannede arkæologer. Det kunne de tidliger! Jeg synes mine færdigheder er for generelle og stort set kan varetages af alle akademiker. Ville gerne have haft nogle specifikke kompetencer. Ingen jeg mangler, jeg har blot fået andre interesser qua mit job IT færdigheder fx i forhold til sociale medier osv. men det var jo ikke så relevant da jeg

44 læste! viden om organisationsudvikling - salgorienterede værktøjer IT-færdigheder, Økonomi, konkret erfaring. Humanister står langt nede på listen, når der skal ansættes, særligt pt. Formidling og markedsføring! it-færdigheder Økonomi Flere praktiske færdigheder Retorik, formidling Tillid til egne faglige kompetencer...hvis man kan kalde det en kompetence? it, formidling Både IT og formidlingsfærdigheder mangler, grundet alt for lidt undervisning. Praksiskompetencer. Mangler primært konkrete redskaber til at omsætte min teoreteiske viden til praksis. Økonomi, marketing, IT og journalistik. Formidlingsfærdigheder kvantitativ metode og engelsk skriftlig på et højt akademisk niveau. (det kunne med fordel have været anvendt i afleveringer gennem studiet, ikke mindst når (alt) litteratur og undervisning (ofte) foregik på engelsk. Sprogfærdighezer, mundtlig formidling it IT erfaring, programmering, webdesign, billedbehandling. samfundsfaglige metode og teori Undervisningsfærdigheder, it færdigheder... Økonomiske færdigheder, IT-færdigheder på højere niveau end brugerniveau Projektledelse

45 Mere undervisning i fx power point og andre IT-færdigheder mangler også lidt økonomiske færdigheder It-færdigheder. Projektledelse i praksis IT-færdigheder, journalistiske færdigheder Web-kommunikation, innovative digitale medier, ifølge arbejdsmarkedet: erfaring og i nogle tilfælde en professionsuddannelse (man ønsker i mange tilfælde person med professionsuddannelse og akademisk overbygning frem for en "fuld akademiker", oplever jeg) Ja, formidling og mere praktiske redskaber indenfor markedsføring, hvis jeg ser på min uddannelse efterfølgende, dog ikke i mit nuværende job. Hårde fag som jura og medicin Samfundsvidenskab Økonomi, projektledelse, organisationsteori, organisationspsykologi Ikke umiddelbart færdigheder jeg ville have kunnet erhverve via universitetet. formidlingsfærdigheder statistik, kvantitative metoder en professionsuddannelse IT-færdigheder, regnskabs-viden, organisationsteori, journalistisk, pædagogisk formidling (at tale / skrive til ikke akademikere) økonomi Mere relevant erhvervserfaring i forbindelse med studiet. It og at fagene var mere praktiske og dermed var mere målrettede arbejdsmarkedet. Jeg synes jeg har fået det med mig jeg skulle og har haft mulighed for at tilegne mig nyttig viden via ansættelser - en din balancegang. Jeg savner en klarere faglighed - hvilket delvist hænger sammen med, at jeg har valgt at satse på mine generalist-kompetencer frem for at bruge min faglighed meget aktivt i undervisningssammenhænge. Formidlingsfærdigheder, mere kendskab til arbejdsmarkedet, mulighed for at målrette

46 uddannelsen mere Forretningsforståelse, undervisningsmetode formidlingsfærdigheder - at kunne skrive og formidle "populær-videnskabeligt" IT-færdigheder arabisk Praktisk erfaring historie og samfund - hvor det ikke blot er analytisk viden men empirisk MBA-lignende færdigheder ift. at arbejde som konsulent for store, kommercielle, private virksomheder it- og økonomi-færdigheder Kommunikation (f.eks. webtekster) (journalistisk skrivning), konkrete færdigheder ift. evaluering, kvalitetssikring, effektmåling osv. engelsk, evt. statistik IT formidling og it-didaktik! Statistik IT-færdigheder, projektledelse Praktiske redskaber såsom kommunikation (særligt kommunikere til flere målgrupper og medier), projektledelse og -styring, budgetkendskab. Formidlinsfærdigheder at være autoriseret psykolog Vigtigst mangler faget flere undervisningstimer, da det i vid udstrækning må betegnes som selvstudie. IT-færdigheder. færdigheder i talt sprog Formidlingsfærdigheder it-færdigheder, projektledelseskompetencer, statistisk analysemetode Jeg kunne godt have brugt flere kompetencer inden for ikke-akademisk formidling it-faerdigheder

47 IT-færdigheder, færdigheder i kvantitative metoder færdigheder i at overføre min teoretiske viden til den virkelige praktiske verden - at se og finde muligheder på det danske jobmarked marketing Merkantile kompetencer + kunne godt tænke mig bedre IT-færdigheder. Kobling mellem det teoretiske og det praktiske. formidlingsfærdigheder et tvist af økonomi (drift) ifht at al den bløde psykologi, som man ikke kan se på bundlinien. Formidlingsfærdigheder Universitetet generelt mangler at uddanne i kompetencer der kan anvendes direkte i praktisk arbejde. Dette kunne eksempelvis være projektledelse, ikke-akademisk skriftlig formidling målrettet staten eller kommunerne, fondssøgning eller lignende IT færdigheder (trods overbygning på visuel kultur - nu nedlagt overbygning på KU) Undervisningskompetence Jeg kan stadig ikke stå på hænder IT-færdigheder kommerciel tilgang til IT faget Tekniske it-færdigheder Formidlingsfærdigheder, sprogfærdigheder, analyse-tilgange, metodik Statistikfærdigheder jura, statskundskab kvalitativ og kvantitativ analyse, flere teorier om kommunikation, flere konkrete færdigheder inden for formidling og kommunikation Markedsforståelse, viden og forståelse af fundraising og især hvilke muligheder der ligger i EU-regi (følgen funding, markedsforståelse, samarbejdsmuligheder m.m) Som skolepsykolog Formidlingsfærdigheder. Måske også sprogfærdigheder, især da meget af litteraturen var

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

til arbejdsmarked En toneangivende forsker Læs interviewet med Torben Sangild, som forsker i elektronisk musik.

til arbejdsmarked En toneangivende forsker Læs interviewet med Torben Sangild, som forsker i elektronisk musik. En toneangivende forsker Læs interviewet med Torben Sangild, som forsker i elektronisk musik. Humanisten som hofnar? Hvilken rolle skal humaniora spille i fremtiden? Læs reportagen fra debatarrangementet.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Akademikere skaber vækst i private virksomheder. 68 fortællinger om et Danmark i udvikling

Akademikere skaber vækst i private virksomheder. 68 fortællinger om et Danmark i udvikling Akademikere skaber vækst i private virksomheder 68 fortællinger om et Danmark i udvikling Akademikere skaber vækst i private virksomheder 68 fortællinger om et Danmark i udvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014

Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014 Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014 Dimissionsår: 2013. Svarprocent for hele undersøgelsen: 67 % Rapport for studieretningen: Human

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

dm privat Portræt af en branche: Salg og marketing SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE NR. 1 12. APRIL 2013

dm privat Portræt af en branche: Salg og marketing SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE NR. 1 12. APRIL 2013 dm privat NR. 1 12. APRIL 2013 SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE Brancher kan udskiftes 3 Magistre får mere i løn 5 Viden sælger 6 Bryd søjletænkningen 8 Udvikling er eftertragtet 9 Menneskelig tillid 10 Prøv

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisationer

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

Akademiet for Talentfulde Unge

Akademiet for Talentfulde Unge Akademiet for Talentfulde Unge Rapport baseret på kvalitativ undersøgelse af 30 deltagere fra årgangene 2007-2010 Den 17. marts 2014 Eva Elisabeth Roland 2013 Side 1 Indhold Executive Summary og anbefalinger

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n o k t o b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 7 Cand.ling.merc barberes ned Fra 202 eksisterer den gamle cand.ling.merc.

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet...

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere