Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport"

Transkript

1 Undersøgelse blandt humanister Sammenfatningsrapport

2 Er du: Svarprocent: 95% (N=744)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 406 Kvinde 338 Svar i alt Er du: Mand Kvinde

3 Hvor gammel er du? Svarprocent: 00% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en år år år år år 0 70 år eller derover 4 Svar i alt Hvor gammel er du? år år år år år 70 år eller derover

4 Hvor har du læst? (sæt gerne flere kryds) Svarprocent: 00% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg flere Aarhus Universitet 585 Københavns Universitet 773 Roskilde Universitet 25 Syddansk Universitet 94 Aalborg Universitet 67 IT-Universitetet 4 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 53 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 2 Det Kongelige Danske Kunstakademi 2 Copenhagen Business School 26 Andet, skriv: 96 Svar i alt 2227

5 Hvor har du læst? (sæt gerne flere kryds)

6 Dansk mm. Svarprocent: 7% (N=306)Spørgsmålstype: Vælg flere dansk 209 nordisk 32 nordisk sprog og litteratur 0 Svar i alt Dansk mm dansk nordisk nordisk sprog og litteratur

7 Medie-, kommunikations-, og informationsvidenskab Svarprocent: 22% (N=406)Spørgsmålstype: Vælg flere multimedier 4 humanistisk datalogi 5 IT, læring og organisatorisk omstilling 4 informationsvidenskab 27 medievidenskab 88 webkommunikation retorik 59 film- og medievidenskab 65 journalistik 9 kommunikation 69 humanistisk informatik 36 interaktive digitale medier Svar i alt 508

8 Medie-, kommunikations-, og informationsvidenskab

9 Humanistisk uddannelse med merkantilt indhold: Svarprocent: 6% (N=0)Spørgsmålstype: Vælg flere arabisk og kommunikation 3 cand.ling.merc. uddannelserne 2 cand.merc.int. communication 2 design og kulturøkonomi designledelse 0 erhvervssprog og international erhvervskommunikation European master in Tourism Management 0 international virksomhedskommunikation 2 kultur, kommunikation og globalisering 39 MSc in Business, Language and Culture negot uddannelserne 0 sprog og internationale forhold 9 sprog og int. virksomhedskommunikation 2 sprog og int. studier 9 Svar i alt 3

10 Humanistisk uddannelse med merkantilt indhold:

11 Større gymnasiesprogfag: Svarprocent: 2% (N=385)Spørgsmålstype: Vælg flere engelsk 28 tysk 24 fransk 98 spansk 55 Svar i alt Større gymnasiesprogfag: engelsk tysk fransk spansk

12 Øvrige sprogfag: Svarprocent: 6% (N=)Spørgsmålstype: Vælg flere arabisk 4 assyriologi 0 brasiliansk bulgarsk 0 eskimologi 5 finsk 3 græsk 4 hebraisk sprog og kultur 7 indologi 3 italiensk 32 japansk 2 kinesisk 0 koreansk 0 latinamerikanske studier 4 moderne græsk 0 Svar i alt 95

13 35 Øvrige sprogfag:

14 Historie mm.: Svarprocent: 24% (N=44)Spørgsmålstype: Vælg flere historie 33 filosofi 00 idehistorie 32 videnskabsteori 53 Svar i alt Historie mm.: historie filosofi idehistorie videnskabsteori

15 Professionsuddannelser: Svarprocent: 5% (N=92)Spørgsmålstype: Vælg flere psykologi 79 audiologi audiologopædi 3 logopædi Svar i alt Professionsuddannelser: psykologi audiologi audiologopædi logopædi

16 Musik/æstetiske fag: Svarprocent: 20% (N=369)Spørgsmålstype: Vælg flere dramaturgi 3 kunsthistorie 0 litteraturhistorie 45 litteraturvidenskab 87 musikvidenskab 73 musikpædagogik/musikformidling 7 musikterapi 8 performancedesign populærmusik og lydproduktion 0 teatervidenskab 25 æstetik og kultur 49 Svar i alt 436

17 Musik/æstetiske fag:

18 Kulturstudier: Svarprocent: 32% (N=584)Spørgsmålstype: Vælg flere amerikanske studier 0 antropologi og etnografi 06 europastudier 26 europæisk etnologi 28 indianske sprog og kulturer 2 klassisk filologi 6 klassiske studier 6 kognitiv semiotik 5 kultur og formidling kultur og innovativ læring 6 kultur- og sprogmødestudier 45 lingvistik 22 mellemøststudier 7 oplevelsesdesign 4 pædagogik 92 Svar i alt 486

19 20 Kulturstudier:

20 Arkæologiske fag: Svarprocent: 6% (N=0)Spørgsmålstype: Vælg flere forhistorisk arkæologi 54 klassisk arkæologi 3 marinarkæologi 3 middelalderarkæologi 30 nærorientalsk arkæologi 8 Svar i alt Arkæologiske fag:

21 Hvornår dimitterede du? Svarprocent: 98% (N=799)Spørgsmålstype: Vælg en Andet, skriv: 37 Svar i alt Hvornår dimitterede du? Andet, skriv:

22 Hvis du skulle vælge uddannelse i dag - ville du så vælge den samme, som du har læst? Svarprocent: 99% (N=88)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 739 Ved ikke 563 Nej, jeg havde valgt (skriv): 56 Svar i alt Hvis du skulle vælge uddannelse i dag - ville du så vælge den samme, som du har læst? Ja Ved ikke Nej, jeg havde valgt (skriv):

23 Svar fra "andet" Statskundskab 3 psykologi 20 Kommunikation 4 sociologi 4 Medicin 3 journalistik Jura samfundsfag 5 CBS 4? 3 Engelsk 3 Historie 3 Journalist 3 Økonomi 3 Samfundsvidenskab 3??? 2 Arkitektur 2 cand. merc. 2 cand.merc. 2 cand.merc.hrm 2 dansk 2 Datalogi 2 folkesundhedsvidenskab 2 Geografi 2 ITU 2

24 kunsthistorie 2 marketing 2 pædagogik 2 retorik 2 sociologi eller samfundsvidenskab 2 Teologi 2 ved ikke 2 Virksomhedsstudier 2...?? alt andet andet end sprog, evt. IT-universitet andet tilvalg fx. idræt Antropolog eller sociologii antropologi eller statskundskab Antropologi kombineret med It-universitetet anvendt filosofi og kommunikation arabisk Arkæologi eller museologi som sidefag isf. tysk Audiodesign audiologopædi audiolokopædi Både og. Lit.vid. ville jeg vælge med hjertet, men ud fra et karrieremæssigt synspunkt havde jeg måske valgt noget mere erhvervsrettet. Bæredygtig udvikling

25 Bibliotikar biologi biologi - måske biologi/natur ca det samme men knap så meget musik lidt mere medie can.mag. cand mag i tysk alene cand merc cand scient pol eller jura cand. comm. Cand. IT cand. IT. cand. merc cand. merc. komm. Cand. Merc. SOL cand. polit, samfundsfag el. lign. Cand. Psych cand. psyk. cand.comm. cand.merc eller ejendomsmægler cand.merc HRM Cand.merc. eller Datalogi cand.merc. eller ingeniør Cand.merc/scient.pol cand.polit/samfundsvidenskab

26 cand.psych. cand.psyk cand.scient.adm CBS, cand merc Dansk + journalistik dansk el kulturhistorie Dansk men også timer på andre fag eller skoler Datalog ell lign Datalogi som hovedfag og tysk som sidefag. Der ligger problemet - jeg vidste ikke hvad jeg hellere skulle læse. designskolen En kombination med et andet fag i stedet for en magisterkonferens, der er meget snæver jobmæssigt. en mere erhvervsrettet udd En mere erhvervsrettet uddannelse En mere konkret uddannelse. Dansk er desværre et skraldespandsfag, hvor ens kompetencer flyver i øst og vest. Alt for bred. en mere metode orienteret uddannelse, med mere undervisning og samfunds relevans. En professionsuddannelse En udd rettet mod et bestemt erhverv En uddannelse med større chance for job endyrket film eller et naturvidenskabeligt fagområde Engelsk med Nordisk eller et medie/kommunikationsfag som sidefag Enten statskundskab eller journalistik

27 Erhversrettet / job ikke uddannelse erhvervspsykologi, læring og forandring erhvervssprog Ernæring og sundhed et andet sidefag - evt. samfundsfag et ekstra gymnasierelevant fag Et mere erhvervsrettet fag på handelshøjskolen. Et mere praktisk anvendligt fag Et sprog - fransk eller tysk kombineret med komunikation/ituddannelse. Men det er lidt i bagklogsskabens lys og i forhold til det jeg arbejder med i dag og et ønske om at kunne et andet sprog flydende. Jeg er glad for mine valg. Et sprog i stedet for filosofien et studie med bedre job-muligheder europæisk etnologi Evt. turisme og oplevelsesøkonomi, eller kultur og æstetik Evt.: arkitektur eller designuddannelse filosofi filosofi eller ren lingvistik filosofi og et forvaltningsfag filosofi og kunsthistorie folkeskolelærer Forhistorisk arkæologi Formentig mere forretningsorienteret, eller et sidefag som supplement til mit hovedfag. Jeg er et-faglig. Forvaltning eller en CBS uddannelse Fransk og engelsk (eller noget fra CBS)

28 HA.JUR handelshoejskolen eller naturvidsk. Handelshøjskolen Handselshøjskolen Hardcore it Havde fravalgt tysk historie dansk Historie og Kunsthistorie Historie og medievidenskab el kommunikation el it Historie/sociologi historie/tysk HRM Hvad som helst Idræt Idræt og Sundhed Ikke akademisk ikke hun manistisk fag ikke sikker, men ikke humaniora Imv informatik Informationsvidenskab Informationsvidenskab i stedet for nordisk informationsvidenskab, humanistisk datalogi Ingeniør Internationale studier og sprog, CBS

29 it eller jra IT, web-kommunikation, programmering IT/kommunikation/journalistik italiensk It-relateret, organisationsledelse/forvaltning, It-Universitetet IT-universitetsstudier Jeg har læst både Historie og Internatinale Udviklingsstudier. Istedet for Historie ville jeg have kommunikation Jeg havde bestemt ikke valgt at læse på pædagogseminariet først! Jeg havde ikke valgt italiensk som tilvalg, og jeg havde nok valgt at tage hele min uddannelse på IT-Universitetet i stedet. jeg havde ikke valgt virksmhedsstudier, men istedet pædagogik Jeg havde valgt de samme fag, men som hovedfag og tilvalg i stedet for hovedfag og sidefag, og på overbygningen havde jeg valgt praktik samt et andet mere praktisk orienteret fag. jeg havde valgt engelsk fra Jeg havde valgt noget andet end Kommuikation Jeg ville have valgt et sidefag der kunne bruges i gymnasiet Jordemoder Journalist eller it Journalist eller medievidenskab (evt. kombi med dramaturgi) journalisthøjskolen Journalistik / større sprogfag journalistik/kommunikation Journalistisk eller fotograf

30 Jura med sproglig profil/juristlingvist kandidat i psykologi Klinisk psykolog Kommunikation eller journalistik kommunikation eller statskundskab Kommunikation og it kommunikation, ledelse eller virksomhedslære kommunikation/journalistik Kommunikation/Mediegrafiker kulturformidling Kun historie Kun tilvalget ville jeg vælge om. Havde taget Film og medievidenskab eller noget administrativt eller IU studier på RUC kunsterisk uddannelse Kunsthistorie kombineret med et økonomisk perspektiv: salg, markedsføring eller lign. med henblik på galleri-arbejde Kunsthistorie som hovedfag lægesekretær Lærer Læreruddannelsen, kultuformidling eller turisme landskabsarkitekt langt mere erhvervsrettet litteratvidenskab på bachelor i stedet for engelsk Mange andre ting mange andre uddannelser Måske journalistik

31 matematik/musik Medicin eller arabisk medicin og antropologi medicin, erhvervspsykologi medicine medie, filosofi, engelsk mediefag medievidenskab, biologi Meget andet. mere erhvervsrettet mere human ressourcerelateret eller erhvervsrelateret Mere retorik, kommunikation mere samfundsfagligt Mere udviklingsorienteret og organisatorisk mere vægt på det samfundsfaglige-politologiske-økonomiske moderne kultur og IT moderne kulturformidling eller antropologi Muligvis psykologi eller andet på min bachelordel (i stedet for sprogvidenskab) musik og biologi Musik/musikterapi Naturvidenskab eller merkantile fag. Negot el. oecon Noget andet noget andet end Kultur og Formidling og muligvis fortsatte med religionsstudiet istedet.

32 noget andet end magister noget der er mere virksomhedsorienteret Noget der ikke ville føre til et kontorarbejde! Noget der kunne bruges til at få job med noget ikke-akademisk Noget IT-relateret noget it-værk noget man kan leve af Noget med bedre ansættelsesmuligheder. Et mere "værdsat" fag noget med bedre jobmuligheder noget med kommunikation, markedsføring og globalisering noget med lidt lettere adgang til arb.markedet/eller som giver mulighed for selvstændigt arbejde Noget med mere it/datalogi Noget med sprog Noget med Web. noget mere arbejdsmarkedsrettet Noget mere erhvervsrettet Noget mere erhvervsrettet på CBS noget mere handelsorienteret fra Handelshøjskolen Noget mere konkret Noget mere kreativt, fx landskabsarkitekt eller tekstilkunstner noget mere samfundsfagligt Noget på IT universitetet Noget uden for universitetet

33 Nomads, Dansevidenskablig master Nordisk Nordisk (Dansk) + italiensk nordisk eller engelsk som hovedfag og/eller medievidenskab nordisk eller psykologi Nordisk på BA nordisk som sidefag i stedet for suppleringsfag i litteraturhistorie Offentlig administration Økonomi og projektledelse Økonomi/ SPRØK/Grafisk design/sociologi old i stedet for psykologi Oldtidskundskab, dansk eller andet gymnasiefag Oplevelsesøkonomi Organisation og ledelse Organisationspsykologi organisationsudvikling sammen med et hovedfag OVerbygning på ITU overbygning på ITU (sociale medier-linjen) Overbygningsfag på ITU oversættelse pædagogik eller antropologi pædagogik i stedet for psykologi pædagogik på RUC eller socialvidenskab og psykologi Performance design RUC Pilot

34 Pol.adm. eller cand.merc måske PR professionsbachelor som lærer + samme overbygning Psykolog Psykologi eller lingvistik Psykologi eller maa psykologi eller medicin psykologi eller sociologi Psykologi Københavns Universitet Psykologi på KUA Psykologi, filosofi Psykologi, hvis muligt psykologi/sociologi religionsvidenskab Ren retorikuddannelse - eller jura retorik hovedfag retorik som hovedfag Retorik/ et samfundsfagligt studie Retorik/lingvistik Ruc eller CBS Russisk Russisk på CBS, evt jura. Samfundsfag el. lign samfundsfag eller statsvidenskab samfundsfag som sidefag

35 Samfundsfag/statskundskab Samfundsfaglig samfundsvidenskabeligt samfundvidenskabelig uddannelse samme fag, men plus forhistoriskarkæologi sandsynligvis CBS scient pol socialrådgiver sociologi eller antropologi Sociologi eller psykologi Sociologi eller Statskundskab Sociologi også som bachelor uddannelse (læste socialrådgiver inden jeg startede på uni) sociologi som sidefag i stedet for psykologi sociologi, samfundsvidenskab sociologi/psykologi eller lign sociologi; antropologi SOL - Stategi, organisation og ledelse ved Copenhagen buisinesschool sprog og kommunikation statskundskab el. lign. statskundskab ell. samfundsfag Statskundskab eller CSR/HR på CBS statskundskab i stedet for BA i engelsk statskundskab, kommunikation statskundskab, kommunikation, offentlig forvaltning

36 statskundskab/samfundsfag statsvidenskab Studeret historie i udlandet sygeplejerske eller noget andet "praktisk" tandlæge teaterskolen eller filmvidenskab Tillægsuddannelse i journalistik tilvalg i internationale udviklingsstudier i stedet for etnologi Tysk var nok gået handelsvejen i stedet. ved ikke - dansk, cbs? Veterinærudd. videnskabshistorie ville have valgt et sidefag, nok organisationsstudier e.l. på ASB virksomhedskommunikation yderligere kultur/sociologi-studier Svar i alt 472

37 Hvilke kompetencer/færdigheder synes du, du mangler? (F.eks. ITfærdigheder, sprogfærdigheder, formidlingsfærdigheder). Skriv her: Svarprocent: 58% (N=070)Spørgsmålstype: Kommentar felter Temmelig vagt eller ledende spørgsmål... formidlings- og undervisningskompetence, dansksproglige kompetencer, derudover mere indsigt i mine allerede erhvervede faglige kompetencers anvendelsesmuligheder På dansk/nordisk får man en meget overfladisk viden. Jeg savner en langt mere dybdegående viden. konkrete metoder som faktisk bruges i virkelighedens arbejdsliv. forståelse for hvoledes de danske arbejdspladser er struktureret, herunder noget om offentlig forvaltning, vidensarbejde og politisk administration. Mange af os ender jo med at administrerer indenfor ét eller andet område i det offentlige. Kvantitative metodefærdigheder Praktiske erfaring fra erhvervslivet Sproglige kompetencer og et større teoretisk fundament Praktisk formidling, f.eks. hvordan man faktisk får publiceret bøger, artikler m.v. eller får mulighed for at afholde undervisning/foredrag i foreninger, folkeoplysningsforbund m.v. projektstyring, videnskabsteori, sprogfærdigheder it-færdigheder,noget mere håndgribeligt for andre at forstå i forhold til opgaver i en virksomhed. Formidlingsfærdigheder Metode og teori på engelsk-studiet formidlingsfærdigheder og projektstyring Formidling, IT-færdigheder, projektledelse, web It færdigheder, projektleder færdigheder, Ingen. IT-færdigheder samarbejde på tværs af faggrupper Klassiske AC-færdigheder omkring økonomi og organisationstænkning, politik mm. djøf'ere er ofte mere attraktive for arbejdsgiver, så det er ikke så meget mangel på

38 kompetence - den tilegner jeg mig efterfølgende Konkrete formidlingsfærdigheder IT-færdigheder, undervisningskompetence Professionelle redskaber for udviklingsbranchen, evalueringsværktøjer, statistiske metoder IT-færdigheder Kendskab til fondsansøgninger Sproglige færdigheder til at gøre mine erhvervskompetencer tydelige. I forhold til min uddannelse som cand. pæd i pædagogisk - antropologi fra DPU, ikke er en typsik (aner- )kendt akademisk udd, når man søæger arbejde i det pædagogiske og uddannelsesmæssige felt. Artikelskrivnings færdigheder. Generel viden om museumsverdenen. It erhvervsøkonomi og organisationsteori Praktik En idé om arbejdsmarkedet. sprogfærdigheder Projektledelse, IT, Engelsk skriftlighed Ville nok have valgt kommunikation i en eller anden form istedet for historie, som var et rent interesse-valg EN fagforening der synligt repræsenterer/forhandler for de færdiguddannet magistremedlemmer der arbejder indenfor offentlig forvaltning Mundtlig formidling Praksis-anvendelighed. At kunne omsætte teorien. Forståelse for offentlig forvaltning og økonomi konkrete håndværksmæssige færdigheder inden for kommunikation og IT Formidlingsfærdigheder Nu er jeg ikke blevet gymnasielærer, men arbejder meget med kommunikation. Jeg kunne godt have brugt, at der var mere end blot ét (meget kedeligt) fag om kommunikation på

39 engelsk. Især IT har jeg manglet. samfundsvidenskabelige konkrete metoderfærdigheder Virksomhedsforståelse Faget var hverken akademisk velfunderet eller praktisk anlagt og studiet burde være mindre "skizofrent". IT-færdigheder, formidlingsfærdigheder, fakta Økonomisk viden og naturfaglig viden Projektledelse Ledelse i praksis bla Mere marketing og kommunikation IT-færdigheder en total update på IT havde været en god ballast Sprogfærdigheder, grundlæggende pædagogisk teori økonomi Formidlingsfærdigheder, kommunikationsfærdigheder,viden om HR, udvikling og innovation i teori og praksis formidlingsfærdigheder,virksomhedsforståelse Formidlingsfærdigheder økonomi,kommunikationsfaglighed. IT-færdigheder, generel viden om det arbejdsmarked, jeg skulle ud til, hvor kan man arbejde som sproglig humanist hvis ikke undervisning, Formidlingsfærdigheder. Jeg synes ikke, at der er konkrete færdigheder, jeg mangler - men det kan ind imellem være lidt svært at formidle, præcis hvad man kan som cand.mag. i medievidenskab og psykologi, så folk i erhvervslivet kan forstå, hvad de kan bruge én til! Ingen, inden mit fag... dog der mangler lærer i hele EU! Testning med almene psykiatriske testredskaber

40 it Projektledelse, fundraising Kommunikation og formidling. Ville godt styrke sprogfærdighederne med tilbud om efteruddannelse. Kunne godt have ønsket mig mere fokus på metode og undersøgelsesdesign i løbet af uddannelsen. Formidlingsfærdigheder,samtalefærdigheder Det afhænger af situationen. Det er svært at generalisere. Man vil jo altid gerne være klogere. Færdigheder inden for marketing og kommunikation, men er blevet godt klædt på via efteruddannelse sprogfærdigheder og ledelse Konkrete kompetencer indenfor kommunikation som fx kommunikationsstrategier, redigering, grammatiske færdigheder til anvendelse i praksis samt mere erhvervsrettede færdigheder som fx mødefacilitering, proces- og projektledelse og lignende Ledelsesværktøjer Generelt: Undervosning. På kandidatuddannelsen havde vi 4 timer ugentligt. Desuden mere fokus på projektarbejde og metode. Kvantitative undersøgelses metoder, Excel, lovgivning, evaluerings-metoder. Jeg har taget en humanistisk uddannelse, men har brug for lidt mere samfunds orienteret viden, bl.a. om en kommunes organisatoriske opbygning, de forskellige arbejdsområder osv. Derudover mere viden om mulighederne for at kunne bruge sin viden i forbindelse med undervisning. Kompetencer inden for økonomi, forretningsforståelse - Offentlig administration, indføring i museumsloven, fundraising,museologi Programmeringsfærdigheder teoretiske redskaber skulle man selv opdage på mit hovedfag, engelsk. Juridiske og forhandlingsfærdigheder engelsk

41 Formidlingsfærdigheder, It-færdigheder, projektledelse, virksomhedsforståelse IT Projekt implementerings færdigheder, kommunikation, offentlig organisation. Sprogkundskaber (engelsk) IT-færdigheder - hjemmesider, InDesign m.m. Flydende engelskkundskaber it Formidlingsfærdigheder men mest af alt en mere praktisk og erhvervsrettet vinkling af uddannelsen. ikke nogen IT og ledelse politisk erfaring - det er hvad jeg får at vide ved samtalerne jeg mangler erhvervsforståelse, herunder økonomi Organisationsforståelse Formidlingsfærdigheder IT-færdigheder Generelt bredere færdigheder, da mine fag begge er snævre. IT-færdigheder IT Teoretiske formidlingsfærdigheder, praktiske formidlingsfærdigheder it-færdigheder (excel), it systemkendskab mere konkret uddannelse der rette sig bedre mod arbejdsmarkedet Formidlingsfærdigheder, herunder journalistisk formidling. Sprog- og skrivefærdigheder it-færdigheder IT, digitale medier, formidling Jeg mangler konkrete formuleringer/at få sat ord på hvad mine kompetencer egentligt er. Det handler meget om at definere sig selv og sine kompetencer - det er nogle gange lidt

42 svært at beskrive lige præcis hvad det er jeg kan som cand. mag i kunsthistorie og litteraturhistorie. Nogen gange ville jeg ænske at jeg kunne sige at jeg er eksempelvis brandmand - det er mere konkret :-) Til min nuværende situation; marketingstrategier, kommunikationsuddannelse Mangler nogle mere "hårde" spidskompetencer. It færdigheder, færdighed i at navigere i arbejdsløshed. Projektledelse mere specifik viden som kan bruges på arb.markedet Større kontakt med erhvervslivet statistik undervisningskompetencer Viden om den offentlige sektor. Projektledelsesmodeller. Sådan noget... mangler intet i dag. Som dimittent manglede jeg forståelse for den almindelige hverdag i en virksomhed, samt IT færdigheder IT-færdigheder Formidlingsfærdigheder til "ikke-indviede", dvs. folk uden for mine fag eller ikkeakademikere. IT færdigheder, Praktiske kompetencer inden for filmproduktion. Klipning, lyd etc. Webdesign. Samtaleteknik, viden om psykologiske processer i grupper, (udenfor psykologifaget: basal økonomi, projektledelse, (personale)ledelse,) personalejura, IT-færdigheder i form af grafiske- og layoutmæssige kompetencer, Projektstyring. Kompetenceafklaring i det hele taget Direkte kobling mellem uddannelse og erhvervsliv Mere praktisk orienteret undervisning statestik, organisationsteori IT, Latin, Økonomi i relation til museumsarbejde, hvor budgetlægning er en god og væsentlig kvalifikation Formidlingsfærdigheder. IT. Generelle kompetencer inden for it, formidling og først og fremmest at være stærkere i det

43 sprog jeg har læst. kommunikation, formidling Formidlingsfærdigheder - hvordan den akademiske viden oversættes til andre faggrupper Færdigheder i praktisk analyse af sprog og sprogbrug. Ville gerne kunne undervise i gymnasium Kommunikation, relevante praktiske færdigheder ift. fagene (f.eks. i forhold til regnskab) noget mere konkret at bidrage med til arbejdsmarkedet, viden som ikke kun er rettet mod at være gymnasielærer Jeg synes RUC har mange forcer, men jeg synes på nogle områder at min uddannelse har været for bred og for lidt hardcore faglig. Det skyldes måske også til dels at jeg selv har shoppet en del rundt på studiet, men jeg savner at have massiv viden inden for ét fagområde, istedet for en masse småoverfladisk viden på mange områder. Kommunikationsfærdigheder Formidling IT færdigheder sprogfærdigheder (andet end dansk) IT-færdigheder mest pga af den gængse undervisningsformen på humanistiske studier, hvor der ikke er så meget fokus på IT. Almene feltarkæologiske færdigheder Merkantile færdigheder/viden IT-færdigheder, projektstyring/planlægning formidlingsfærdigheder - sproglige som skriftlige samt færdigheder indenfor jura og administration. Desuden synes jeg at periodestoffet er trængt alt for hårdt i baggrunden af temaundervisningen. Det er essentiel at en arkæolog kan sine perioder og sine kronologier og det kan hverken jeg eller senere uddannede arkæologer. Det kunne de tidliger! Jeg synes mine færdigheder er for generelle og stort set kan varetages af alle akademiker. Ville gerne have haft nogle specifikke kompetencer. Ingen jeg mangler, jeg har blot fået andre interesser qua mit job IT færdigheder fx i forhold til sociale medier osv. men det var jo ikke så relevant da jeg

44 læste! viden om organisationsudvikling - salgorienterede værktøjer IT-færdigheder, Økonomi, konkret erfaring. Humanister står langt nede på listen, når der skal ansættes, særligt pt. Formidling og markedsføring! it-færdigheder Økonomi Flere praktiske færdigheder Retorik, formidling Tillid til egne faglige kompetencer...hvis man kan kalde det en kompetence? it, formidling Både IT og formidlingsfærdigheder mangler, grundet alt for lidt undervisning. Praksiskompetencer. Mangler primært konkrete redskaber til at omsætte min teoreteiske viden til praksis. Økonomi, marketing, IT og journalistik. Formidlingsfærdigheder kvantitativ metode og engelsk skriftlig på et højt akademisk niveau. (det kunne med fordel have været anvendt i afleveringer gennem studiet, ikke mindst når (alt) litteratur og undervisning (ofte) foregik på engelsk. Sprogfærdighezer, mundtlig formidling it IT erfaring, programmering, webdesign, billedbehandling. samfundsfaglige metode og teori Undervisningsfærdigheder, it færdigheder... Økonomiske færdigheder, IT-færdigheder på højere niveau end brugerniveau Projektledelse

45 Mere undervisning i fx power point og andre IT-færdigheder mangler også lidt økonomiske færdigheder It-færdigheder. Projektledelse i praksis IT-færdigheder, journalistiske færdigheder Web-kommunikation, innovative digitale medier, ifølge arbejdsmarkedet: erfaring og i nogle tilfælde en professionsuddannelse (man ønsker i mange tilfælde person med professionsuddannelse og akademisk overbygning frem for en "fuld akademiker", oplever jeg) Ja, formidling og mere praktiske redskaber indenfor markedsføring, hvis jeg ser på min uddannelse efterfølgende, dog ikke i mit nuværende job. Hårde fag som jura og medicin Samfundsvidenskab Økonomi, projektledelse, organisationsteori, organisationspsykologi Ikke umiddelbart færdigheder jeg ville have kunnet erhverve via universitetet. formidlingsfærdigheder statistik, kvantitative metoder en professionsuddannelse IT-færdigheder, regnskabs-viden, organisationsteori, journalistisk, pædagogisk formidling (at tale / skrive til ikke akademikere) økonomi Mere relevant erhvervserfaring i forbindelse med studiet. It og at fagene var mere praktiske og dermed var mere målrettede arbejdsmarkedet. Jeg synes jeg har fået det med mig jeg skulle og har haft mulighed for at tilegne mig nyttig viden via ansættelser - en din balancegang. Jeg savner en klarere faglighed - hvilket delvist hænger sammen med, at jeg har valgt at satse på mine generalist-kompetencer frem for at bruge min faglighed meget aktivt i undervisningssammenhænge. Formidlingsfærdigheder, mere kendskab til arbejdsmarkedet, mulighed for at målrette

46 uddannelsen mere Forretningsforståelse, undervisningsmetode formidlingsfærdigheder - at kunne skrive og formidle "populær-videnskabeligt" IT-færdigheder arabisk Praktisk erfaring historie og samfund - hvor det ikke blot er analytisk viden men empirisk MBA-lignende færdigheder ift. at arbejde som konsulent for store, kommercielle, private virksomheder it- og økonomi-færdigheder Kommunikation (f.eks. webtekster) (journalistisk skrivning), konkrete færdigheder ift. evaluering, kvalitetssikring, effektmåling osv. engelsk, evt. statistik IT formidling og it-didaktik! Statistik IT-færdigheder, projektledelse Praktiske redskaber såsom kommunikation (særligt kommunikere til flere målgrupper og medier), projektledelse og -styring, budgetkendskab. Formidlinsfærdigheder at være autoriseret psykolog Vigtigst mangler faget flere undervisningstimer, da det i vid udstrækning må betegnes som selvstudie. IT-færdigheder. færdigheder i talt sprog Formidlingsfærdigheder it-færdigheder, projektledelseskompetencer, statistisk analysemetode Jeg kunne godt have brugt flere kompetencer inden for ikke-akademisk formidling it-faerdigheder

47 IT-færdigheder, færdigheder i kvantitative metoder færdigheder i at overføre min teoretiske viden til den virkelige praktiske verden - at se og finde muligheder på det danske jobmarked marketing Merkantile kompetencer + kunne godt tænke mig bedre IT-færdigheder. Kobling mellem det teoretiske og det praktiske. formidlingsfærdigheder et tvist af økonomi (drift) ifht at al den bløde psykologi, som man ikke kan se på bundlinien. Formidlingsfærdigheder Universitetet generelt mangler at uddanne i kompetencer der kan anvendes direkte i praktisk arbejde. Dette kunne eksempelvis være projektledelse, ikke-akademisk skriftlig formidling målrettet staten eller kommunerne, fondssøgning eller lignende IT færdigheder (trods overbygning på visuel kultur - nu nedlagt overbygning på KU) Undervisningskompetence Jeg kan stadig ikke stå på hænder IT-færdigheder kommerciel tilgang til IT faget Tekniske it-færdigheder Formidlingsfærdigheder, sprogfærdigheder, analyse-tilgange, metodik Statistikfærdigheder jura, statskundskab kvalitativ og kvantitativ analyse, flere teorier om kommunikation, flere konkrete færdigheder inden for formidling og kommunikation Markedsforståelse, viden og forståelse af fundraising og især hvilke muligheder der ligger i EU-regi (følgen funding, markedsforståelse, samarbejdsmuligheder m.m) Som skolepsykolog Formidlingsfærdigheder. Måske også sprogfærdigheder, især da meget af litteraturen var

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg Oktober 2012 Side 1 af 8 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark? VI

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om efteruddannelse, 213 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 91% (N=134)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 78 Mand 632 Svar i alt 134 8 Er du: 7 6 5 4 3 78 632 2 1 Kvinde Mand Hvor gammel

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring EKSPERTER I OFFENTLIGE RELATIONER JENS BLOM-HANSEN INSTITUTLEDER, Institut for statskundskab

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Humanistundersøgelsen 2007. Humanisternes veje fra uddannelse til job HOVEDRAPPORT

Humanistundersøgelsen 2007. Humanisternes veje fra uddannelse til job HOVEDRAPPORT Humanistundersøgelsen 2007 Humanisternes veje fra uddannelse til job HOVEDRAPPORT Indhold Forord 3 Historiske muligheder 4 Universiteternes rolle 4 Nogle resultater 3 1. Indledning 5 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Praksis / Praktik i uddannelserne på Humaniora

Praksis / Praktik i uddannelserne på Humaniora Praksis / Praktik i uddannelserne på Humaniora Praksis koordinator, Dorthe Rozalia Horvath Horup Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Humaniora Oslo praktikoplæg, 10.11.2011 Præsentation af

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ENGELSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...16

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde Rikke Andersen ArtsMusicProjectManagement er en konsulentydelse indenfor projektledelse, kommunikation, markedsføring, hjemmesider, eventbranchen mm. En kombination af erfaring inden for musik- og kulturbranchen

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg September 2010 Seite 1 von 6 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

CV Simon Lambrecht Finne

CV Simon Lambrecht Finne CV Simon Lambrecht Finne Dedikeret, socialt bevidst og ansvarsfuld projektleder med akademisk baggrund og projektlederuddannelse. TITEL CAND. COMM. med speciale i PÆDAGOGIK OG UDDANNELSESSTUDIER & PERFORMANCE

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere