Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen"

Transkript

1 Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér

2

3 3

4 4

5 Indhold Dette nummer af Forkant har fokus på, hvad man som leder kan bruge sygeplejeforskning til. 7 Lederkommentar: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne 8 Interview: Kvittede lederkarriere for forskning I dag regnes Yrsa Andersen for én af sygeplejeforskningens pionerer. Hun mener, det er nødvendigt at bruge videnskabelige undersøgelser til at dokumentere effekten af plejen. 14 Et ledigt øjeblik: Vi skal holde fokus på kerneydelsen Der skal være handlerum og økonomisk råderum for ledelserne, hvis det nordjyske sygehusvæsen skal fastholdes og tiltrække velkvalificeret personale fremover. 16 Strømninger: flere sygeplejersker tager en ph.d.-grad Flere og flere danske sygeplejersker vælger i disse år en forskerkarriere. Tendensen bekræftes af kliniske forskningsledere landet over. 20 3X3: Ny viden STYRKER Det FAGLige MILjø Tre chefsygeplejersker fortæller, hvilke vilkår sygeplejeforskning har på deres arbejdspladser. >> 08 interview: Tog en Ph.D. som 67-årig >> 24 ny viden fremmer sundheden >> 16 Populært at forske i sygepleje 22 Kronik: Døden er kommet for at blive Der er brug for en national strategi og offentlighed omkring den palliative indsats. Heldigvis er palliation et voksende fagfelt i Danmark. 24 Chefen på gulvet: Forskning skal gavne patienten Chefsygeplejerske på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Kirsten Bruun, forlod chefgangen for at få føling med forsknings- og udviklingsaktiviteterne på sygehusets neurokirurgiske afdeling. 28 Refleks: Hverdag i hjemmeplejen igen På få dage styrtdykkede tilliden til landets hjemmehjælpere efter afsløring af systematisk snyd i Københavns Kommune. Nu forsøger lederne at samle hjemmeplejen op. 33 På kanten: Slip fantasien løs Sygeplejersker må i dag ofte bruge deres fantasi til at tilrettelægge den bedst mulige eller rettere den mindst ringe form for behandling og omsorg. Det gør noget ved én. Udgiver: Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K Telefon: Web: Ansvarshavende redaktør Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. LEDERFORENINGEN I DANSK SYGEPLEJERÅD Formand: Irene Hesselberg. Redaktion Susanne Bloch Kjeldsen, Lotte Havemann. Grafisk design & layout Tone Thoresen. FOrsidefoto: Simon Klein-Knudsen Annoncesalg: Dansk Mediaforsyning, Tryk: Color Print (Svanemærket trykkeri nr ). Oplag: issn (online: ISSN ) PrIS: Løssalg 75,00 kr. pr. nr., årsabonnement 250,00 kr., for 4 numre. 5

6 Deltag i konkurrencen Opfinderprisen 2011 Fagbladet Sygeplejersken søsætter i efteråret en konkurrence, der bl.a. skal folde den innovative ledelse ud. Af Evy Ravn, fagredaktør på Sygeplejersken Har du opfundet en ny måde at være leder på? Så grib chancen og vær med i dysten om Opfinderprisen 2011, som lanceres sammen med Dansk Sygeplejeråds nye portal i begyndelsen af november. Alle sygeplejersker kan deltage i konkurrencen, og man kan indstille kolleger. Vinderen kåres af en jury, og prisen er på kr. 2.- og 3.-pladsen kåres af læserne, og prisen er på kr. Indsendte ideer eller opfindelser kan omfatte såvel fysiske redskaber, måden arbejdet udføres eller organiseres på, eller det kan være en ny måde at bruge viden eller sig selv på. Konkurrencen løber over seks måneder. Indsendte godkendte forslag vil blive omtalt løbende på alle Dansk Sygeplejeråds medier. Rekruttering: 10 fejl du skal undgå Skal du ansætte en ny medarbejder? Her er 10 fejl, du skal undgå: 1. kandidaten ligner dig selv Du har for meget tillid til de kandidater, som ligner dig selv. 2. urealistiske forventninger Du stiller for høje og modstridende krav til den, som skal ansættes. F.eks.: Vi søger en person, som er både hurtig og analytisk. 3. Du vurderer medarbejdere i absolutte termer F.eks. siger du: Hans er en god medarbejder i stedet for at konkretisere, hvad du mener, og fortælle, at han er dygtig til procesarbejde, men ikke til at arbejde med mennesker. 4. førsteindtryk vejer for tungt Du bedømmer mennesker ud fra førsteindtrykket i stedet for nøje at undersøge deres baggrund. 5. Du går i den modsatte grøft Du ansætter en person, der er den komplette modsætning til den besværlige medarbejder, som du lige har opsagt. 6. Du stoler blindt på referencer Du stoler for meget på kandidatens referencepersoner og sætter ikke spørgsmålstegn ved deres troværdighed. 7. Delegationsfælden Du uddelegerer kritiske dele af rekrutteringsprocessen til medarbejdere, der ikke er klædt på til opgaven. 8. ustrukturerede interviews Du har ikke forberedt spørgsmålene ordentligt og kan derfor ikke sammenligne og bedømme kandidatens kompetencer. 9. Du blæser på de sociale kompetencer Du vurderer ikke kandidatens selverkendelse, motivation, empati og sociale færdigheder. 10. Du lader dig styre Du lader andre interesser end firmaets bedste påvirke rekrutteringen f.eks. hvis en af de øverste chefer vil have sin bedste ven ansat. (kb) Kilde: 6 FORKANTaktuelt NR. 3 oktober 2010

7 Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Lederkommentar Foto: lizette kabré [ Af Irene Hesselberg, FOrmand for Lederforeningen i DSR ] Lederforeningen har oprettet et nyt ledelsescenter, som på tværs af landet skal varetage ledernes struktur uanset ledelsesniveau og ansættelsessted. Det skyldes bl.a., at den lokale forhandlings- og aftaleret for de ledende sygeplejersker pr. 1. januar 2011 overgår til Lederforeningen. Derfor har vi brug for en struktur, hvor der indgår ledertillidsrepræsentanter. Vi har brug for, at ledelsescenteret kan understøtte det lokale arbejde. At vi er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt med de bedst mulige betingelser for at sikre dine vilkår og muligheder som leder, uanset på hvilket ledelsesniveau du befinder dig. Og uanset om du er leder i det kommunale, regionale, statslige eller i det private område af social- og sundhedsvæsenet i Danmark. I den tid, Lederforeningen har eksisteret, har det været et stadigt stigende ønske at skabe en leder-tr eller talspersonstruktur til at støtte ledende sygeplejersker i hverdagen i bestræbelserne på bedre løn- og arbejdsvilkår for lederne, men også som et netværk til ledelsessparring og til informationsudveksling. Med udviklingen af lederrollen og de øgede funktioner og ansvarsområder, moderne ledere står med, er der også et øget behov for at skabe en struktur, der kan sikre indflydelse såvel i sundhedsvæsenets dagsordener, internt i vores egen organisation DSR som i forhold til professionsudvikling og den faglige ledelse. Lederforeningens bestyrelse har derfor besluttet at være lidt eksperimenterende. I perioden 1. oktober til 31. december 2010 laver vi et eksperiment på henholdsvis Aalborg Sygehus og i Ballerup Kommune, der i al sin enkelhed går ud på, at vi lader som om, vi allerede har en leder-tr-struktur. Bistået af ledende sygeplejersker på Aalborg Sygehus og i Ballerup Kommune vil vi danne os erfaring fra praksis: Hvad virker, hvad virker ikke. Hvem vil deltage, og hvad får forsøgsledertillidsrepræsentanterne ud af det? Hvad får de øvrige ledende sygeplejersker ud af at kunne bruge en leder-tr, og vil vores arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere få nogle andre sparrings- og samarbejdsmuligheder med ledende sygeplejersker? Læs mere om, hvad vi har tænkt os med en leder-tr på side 28 under Nyt fra Lederforeningen. Husk også Lederforeningens generalforsamling den 27. oktober giv din mening til kende om, hvad en leder-tr skal bruges til. Irene Hesselberg FORKANTaktueltintervie 7

8 Kvittede lederkarriere Hvis vi tror, at plejen er god nok som den er, så er jeg bange for, at sygeplejen står i stampe, siger den 76-årige sygeplejerske Yrsa Andersen. Hun tog en ph.d. for ni år siden og kæmper stadig for at få mere evidens sygeplejen. [af BriTTa Søndergaard, journalist FOTO: SiMOn Klein-Knudsen] Fra sit skrivebord kan Yrsa Andersen se ud på høje fyrretræer, som omkranser de gule murstensbygninger med flade tage i et fredfyldt hjørne af hospitalskomplekset i Glostrup. På det lillebitte, velordnede kontor med linoleumsgulv, computer og ringbind på reolerne, passer den 76-årige sygeplejerske og ph.d. Yrsa Andersen den såkaldte sygeplejerskekohorte. Den ranke kvinde med det gråblonde hår og den statelige udstråling ligner ikke en sygeplejerske på vej på pension. Fire dage om ugen tager hun bilen fra hjemmet i Hillerød til Glostrup sygeplejersker, som i 1993 var fyldt 44 år, indgår i en unik database, der de seneste 17 år har kortlagt danske kvinders helbred og risiko for sygdom. F.eks. sammenhængen mellem indtagelse af hormoner og sygdomme som osteoporose, hjertesygdom og brystkræft. På baggrund af data fra kohorten er det bl.a. dokumenteret, at hormoner ikke som forventet forebygger hjertesygdom, men øger risikoen for brystkræft. Og senest er det påvist, at kvinders stress og belastninger i arbejdslivet øger risikoen for hjertesygdom, når de bliver ældre. >> 8 FORKANTinterview NR.3. oktober 2010

9 for forskning FORKANTinterview 9

10 Vi støder på problemer med f.eks. underernæring og pleje af kræftpatienter. Hvad gør vi f.eks. med de gamle, der ikke kan spise af fysiske og mentale grunde? Skal vi bare lade dem dø? I Frankrig giver man f.eks. ældre underernærede ekstra protein med sonde. Der er nogle områder, hvor vi går som katten om den varme grød og ikke gør noget ved det. Yrsa Andersen, sygeplejeforsker. Lige for tiden er der megen diskussion om kvinder og hjertesygdomme. Meget af den viden, vi har om hjertesygdom, er baseret på data indsamlet fra mænd. Kohorten er enestående, fordi vi kan undersøge de særlige faktorer omkring kvinders helbred, siger Yrsa Andersen og henviser til, at der er udpeget en arvtager: Sygeplejerske og ph.d.-stipendiat Mette Kildevæld Simonsen skal føre kohorten videre, når hun har afsluttet sin ph.d. I øjeblikket er Yrsa Andersens arbejde for sygeplejerskekohorten delvis ulønnet: Men jeg får også meget igen. Lysten til at stå op hver dag, siger Yrsa Andersen. For et par år siden mistede hun sin mand, og det var en medvirkende årsag til hendes beslutning om at fortsætte. Den flittige diplomat Yrsa Andersen fortæller kronologisk og nøgternt om sin karriere. Hun var viceforstander på Hillerød Sygehus og aspirerede til at blive chefsygeplejerske, da hun som 51-årig opgav sin lederkarriere for at satse på forskning og udvikling af sygeplejen. I 10 år var hun ansat som forskningskonsulent i Dansk Sygeplejeråd, og senere blev hun fuldtidsforsker. I 1990 tog hun som en af de første danske sygeplejersker en mastergrad i klinisk sygepleje i Canada, og som 67-årig færdiggjorde hun sin ph.d. Jeg trivedes egentlig godt som leder. Men i forbindelse med et WHOprojekt kunne jeg se, at hvis sygeplejen for alvor skulle udvikles, så var det nødvendigt med videnskabelige undersøgelser af effekten af plejen og færdigheder i at dokumentere sygeplejerskers handlinger. Yrsa Andersen er forbillede for mange unge ph.d.-studerende. Kolleger fremhæver hende som en arbejdsbi, der er kommet langt med flid og diplomati i en verden, hvor kampen om forskningspengene giver spidse albuer. Eller som overlæge Erik Obel, der oprindelig tog initiativ til sygeplejerskekohorten, udtrykker det: Blå bog Yrsa Andersen Hundrup er 76 år. Hun voksede op under beskedne kår som den ældste af otte søskende. Fik mellemskoleeksamen og skulle tidligt forsørge sig selv. Opnåede autorisation som sygeplejerske i Tog senere studentereksamen på aftenkursus. Som ung sygeplejerske arbejdede hun et år i England. Ansat som sygeplejerske på Hillerød Sygehus fra Afdelingssygeplejerske fra og oversygeplejerske fra Blev i 1976 udpeget som viceforstanderinde i Sygeplejeadministrationen på Hillerød Sygehus. Fra forskningskonsulent i Dansk Sygeplejeråd. Derefter var hun ph.d.-stipendiat ved Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning frem til Fra projektkoordinator ved Statens Institut for Folkesundhed. Og fra 2007 projektkoordinator ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden. 10 FORKANTinterview NR.3. oktober 2010

11 Hun er en dygtig forsker. Ikke af den innovative og fantasifulde slags, men den type, der lægger murstenene. Den registerforskning, hun udfører, er et slid og slæb. Samtidig er hun diplomatisk, vedholdende og god til ikke at optrappe konflikter. Selv fortæller Yrsa Andersen, at hendes engagement i høj grad hænger sammen med, at hun finder det spændende at få udledt en videnskabelig konklusion af undersøgelserne. Bedre pension som leder Jeg kom sent i gang med forskningen, og derfor har jeg haft meget, jeg skulle nå. Jeg har fået stor opbakning fra min familie, og de vil nok sige, at arbejdet er flydt ind i dagligdagen. Det kommer vel af, at man synes, det er sjovt. Men det er hårdt arbejde. Det kan tage et år at lave en videnskabelig artikel, og det kræver blod, sved og tårer at lave ansøgninger om penge, og mange gange får man nej. Hvis jeg var fortsat som ledende sygeplejerske, havde jeg nok haft en bedre pension. Men det har været spændende at lære at forske, og det er stadig en dejlig fornemmelse, når det lykkes at få data ned i en tabel, og når den videnskabelige artikel endelig er skrevet. Yrsa Andersen blev for alvor tunet ind på betydningen af forskning i sygepleje, da Verdenssundhedsorganisationen, WHO, i begyndelsen af firserne lancerede et ambitiøst sygeplejeprogram i Europa med titlen: People s Need for Nursing Care, og hun blev kontaktperson for projektet. Sygeplejeforskning i Europa har traditionelt ikke haft samme status som i USA og Canada. Og WHO kunne se, at forskning var nødvendigt for at udvikle faget. Vi skulle vurdere, om de konkrete handlinger i sygeplejen ændrede noget ved patientens tilstand. Dengang kunne vi konstatere, at det var et problem at beskrive patientens tilstand systematisk og objektivt. Vi manglede et fælles fagsprog, og det er nok et problem, som sygeplejen stadig kæmper med, fortæller Yrsa Andersen. Erfaringerne fra WHO-projektet gav hende blod på tanden. Der var på det tidspunkt ingen sygeplejeuddannelse på masterniveau i Danmark. Hun fik et stipendium af Dansk Sygeplejeråd og søgte optagelse på universitetet i Calgary i Canada. I 1985 tog hun af sted i 10 måneder, mens hendes mand og to halvvoksne børn blev hjemme. I 1990 rejste hun igen fem måneder til Canada og fik en mastergrad. Opholdet i Canada gav for alvor indsigt i den dokumenterede sygepleje og kvalitetssikring. Yrsa Andersen udarbejdede f.eks. et accelereret forløb for en hoftepatient med kun 12 dages indlæggelse. Det provokerede mange sygeplejersker. Yrsa Andersens anbefalinger kom på et tidspunkt, hvor den humanistiske sygeplejeforskning baseret på kvalitative interviews om patienternes oplevelser af behandlingen var i højsædet. Kritikerne mente, at man med den standardiserede plejeplan fjernede den individuelle pleje fra patienterne. Men selvom patienter er forskellige, ved vi, at de får tryksår, hvis de ligger for længe. Mange sygeplejersker er glade for den kvalitative metode, fordi man kommer så tæt på patienten. Og den metode er god til at fortælle om patientens oplevelser, men som sygeplejersker skal vi dække hele paletten af forskningsmetoder, lyder det fra Yrsa Andersen, der understreger, at hun er metodepluralist. Valget af forskningsmetode bestemmes af, hvilken problematik der skal afdækkes. Men den dokumentation, hun har kæmpet for, har en bagside. Mange sygeplejersker oplever, at skemaer stjæler tiden fra patienterne: Det er virkelig et dilemma. Jeg forven- >> FORKANTinterview 11

12 Hvis jeg var fortsat som ledende sygeplejerske, havde jeg nok haft en bedre pension. Men det har været spændende at lære at forske, og det er stadig en dejlig fornemmelse, når det lykkes at få data ned i en tabel, og når den videnskabelige artikel endelig er skrevet. Yrsa Andersen, sygeplejeforsker. 12 FORKANTinterview NR.3. september 2010

13 ter, at de evidensbaserede kliniske retningslinjer, der nu er på vej, kan være en hjælp til at forenkle dokumentationen. Med disse retningslinjer burde det være muligt at udvikle en elektronisk plejeplan, der kan hentes på computeren. Og hvad der er endnu mere vigtigt: At vi hele tiden retter et kritisk blik på det, vi gør, og spørger, om det nu også er det rigtige. Men det er som om, teknologien hidtil ikke har hjulpet os tilstrækkeligt på det område. Håb om 10 pct. på masterniveau Siden 2007 har Yrsa Andersen arbejdet som forsker ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden. Ud over sygeplejerskekohorten tæller hendes CV et væld af forskningsartikler om f.eks. ældre og hoftebrud og ældre og ernæring. I øjeblikket er hun f.eks. ved at få publiceret en artikel om ældres ernæring efter en undersøgelse af, hvordan 38 såkaldte måltidspiloter på et københavnsk plejehjem har hjulpet ældre med at spise og dermed knække den nedadgående vægtkurve. Én af konklusionerne er, at det ikke er nok at give ældre demente plejehjemsbeboere god kost. Det er mindst lige så vigtigt at hjælpe dem med at føre skeen op til munden, fortæller Yrsa Andersen. I dag mener Yrsa Andersen, at udfordringerne i sygeplejen på mange måder er de samme, som da hun startede sin forskerkarriere: de ældres ernæring at undgå tryksår og urinvejsinfektioner at sørge for et mere værdigt forløb for de ældre helt grundlæggende at skaffe bedre evidens for effekten af pleje og behandling. Her spiller de sygeplejefaglige ledere en afgørende rolle. De skal være med til at understøtte, at forskningsresultaterne kommer ud i praksis. Rigtig mange ledere har gjort meget for at fremme forskningen ved f.eks. at skaffe ressourcer til at uddanne forskere på ph.d-niveau, men det store problem i dag er at få forskningen ud i første række. Sygeplejersker skal blive bedre til at læse de videnskabelige artikler og gå bag om tallene, så de kan bruge forskningen i deres praksis. Inden for den medicinske forskning sker der en voldsom udvikling, og vi er som sygeplejersker nødt til at følge med. Vi støder på problemer med f.eks. underernæring og pleje af kræftpatienter. Hvad gør vi f.eks. med de gamle, der ikke kan spise af fysiske og mentale grunde? Skal vi bare lade dem dø? I Frankrig giver man f.eks. ældre underernærede ekstra protein med sonde. Der er nogle områder, hvor vi går som katten om den varme grød og ikke gør noget ved det. Ét af svarene på udfordringerne er efter Yrsa Andersens opfattelse nysgerrige sygeplejersker, der hele tiden stiller spørgsmål til gængse måder at udføre pleje og behandling på: Hvis vi mener, at plejen er god nok, som den er, så er jeg rigtig bange for, at vi står i stampe. Jeg håber, vi når derhen, hvor 10 pct. af alle sygeplejersker får en uddannelse på masterniveau, og 5 pct. bliver ph.d.er. Det tror jeg vil kunne give sygeplejen et løft. Ledere kan udmønte forskning i praksis Sygeplejeforsker Yrsa Andersen mener, at lederne spiller en afgørende rolle, når resultaterne fra sygeplejeforskningen skal udmøntes i praksis. Hun anbefaler derfor, at: lederne styrker opbygningen af gode forskningsmiljøer i klinikken. lederne understøtter initiativer, der kan få ny forskning implementeret, og får vurderet, om kvaliteten af plejen bliver bedre og mere cost-effektiv. sygeplejerskers interesse for forskning understøttes ved at etablere journal clubs, hvor man støtter og vejleder sygeplejersker i at læse og fortolke videnskabelig forskning. Det sker allerede nogle steder. klare kliniske retningslinjer følges, når forskningsresultaterne skal udmøntes i praksis. FORKANTinterview 13

14 Vi skal holde fokus på Det nordjyske sygehusvæsen skal organiseres efter patientforløb. Konsulenter foreslår, at behandlinger fremover bliver planlagt i pakker, afdelingsledelser skal nedlægges og erstattes af forløbsledelse med budgetansvar. Øjenafdelingen har allerede i dag stor erfaring i at planlægge efter patientforløb, og min påstand er, at ledelsesbehovet ikke bliver mindre. [af Lene Berg, oversygeplejerske FOTO: Søren Svendsen] Kan der være mere end ét sygehus og én sygehusledelse i en region med indbyggere, hvis der skal være konkurrencedygtige, højt specialiserede funktioner? Det er det befolkningsunderlag, der er forudsætningen for et universitetshospital, og som svarer til Sundhedsstyrelsens specialeudmelding. Men en analyserapport fra konsulentfirmaerne Muusmann og 4IMPROVE vil dele sygehusene op. Ifølge konsulentfirmaerne skal sygehusene deles op i et Aalborg Universitetshospital af samme størrelse som det nuværende Aalborg Sygehus, der ledes af en tredelt sygehusledelse. I rapporten foreslår konsulenterne, at resten af sygehusene i regionen bliver samlet i Regionssygehus Nordjylland under ledelse af en direktør og vicedirektør. Endvidere skal der være sundhedsfaglige centerledere på de enkelte geografiske enheder i Regionssygehuset, patientforløbsorientering og sammenhængende patientforløb som princip for organisering af væsentlige dele af behandling og pleje på tværs af specialerne. Behandlinger planlægges i pakker (som kræftpakkerne). Sektorerne nedlægges og integreres i de eksisterende sygehuses afdelinger. Over tid bliver afdelingsledelserne nedlagt og erstattet med forløbsledelse med budgetansvar. Lægerne skal ifølge planen organiseres i specialeråd uden ledelsesansvar. Det rejser nogle spørgsmål: Hvordan bliver Sundhedsstyrelsens nye specialeudmelding implementeret i en struktur, der er bundet op på patientforløb? Hvordan rekrutterer vi speciallæger til specialer, som ikke har et tilstrækkeligt patientunderlag i forhold til Sundhedsstyrelsens krav? Hvordan bevarer vi det faglige miljø i specialerne? Det faglige miljø i anæstesi- og ortopædisektoren i den nuværende sektororganisering bliver fremhævet positivt i rapporten, men hvad skal det erstattes af? Hvordan skal den akutte funktion FAM i Regionssygehuset, som dækker Himmerland, Thyområdet og Nordvendsyssel, varetages? Hvordan rekrutterer vi læger til undervisning af lægestuderende? Hvordan kommer ledelsesstrukturen til at se ud på afdelings/behandlingsenhedsniveau? Hvor ligger personaleledelsen af de mange forskellige faggrupper i sygehusene? Hvordan bliver brugerindflydelsen for borgerne? Farligt at dele specialer op Jeg antager, at der ikke er plads til mere end ét sygehus med én ledelse i Region Nordjylland, som er landets mindste målt på indbyggertal. Og den antagelse vil jeg forsøge at illustrere på mikroplan ud fra min egen arbejdsplads, hvor jeg er ledende oversygeplejerske og den ene part af afdelingsledelsen på Øjenafdelingen på Aalborg Sygehus. I 2004 blev afdelingen en funktionsbærende enhed med det store afsnit i Aalborg og en mindre enhed i Hjørring, Sygehus Vendsyssel, hvor der havde været manglende speciallægedækning igennem flere år. Over de sidste ca. 10 år er afdelingen i Aalborg vokset med mere end 100 pct. Flere læger, lægesekretærer, fotografer og sygeplejersker; årsagen er gode muligheder for faglig udvikling og flere behandlingsmodaliteter inden for øjenspecialet. Afdelingsledelsen er ansvarlig for patientbehandling og pleje, den faglige udvikling, organisering, arbejdstilrettelæggelse mv. Vi har bl.a. iværksat et fortløbende projekt med medstyrende grupper på tværs af afdelingens faggrupper. Det var med til at sikre faglig udvikling i alle dele af afdelingen, høj kvalitet, patientsikkerhed, fyldestgørende dokumentation og god information til patienterne. Ca. 90 pct. af øjenpatienternes forløb involverer ikke andre afdelinger. Øjenafdelingen kan ses som en organisatorisk 14 FORKANTET LEDIGT ØJEBLIK NR. 3 oktober 2010

15 kerneydelsen enhed, som har brug for at involvere andre afdelinger ved ca. 10 pct. af forløbene. I eksempelvis akutmodtagelse FAM, diagnostiske enheder, sengeafdeling og sammedagskirurgi. Hvis Øjenafdelingen bliver delt op i to adskilte afdelinger, som beskrevet i Muusmann-rapporten, er der stor risiko for, at vi kommer under det kritiske antal speciallæger, og at patientgrundlaget bliver for lille. Dermed er der også stor risiko for, at speciallægerne finder mere udfordrende job i andre regioner. Patientforløbsorganisering fungerer allerede i dag i Øjenafdelingen i og med, at afdelingens medstyrende grupper hver især arbejder tværfagligt med netop løbende justering af patientforløb, herunder visitation, administration, planlægning, registrering, PRI-dokumenter, klinisk indsats etc. På Øjenafdelingen er det også en solidt funderet erfaring, at forløbsorienteringen giver planlægningsmæssige udfordringer især i den udstrækning, planlægningen involverer ressourcer, der trækkes på i forbindelse med flere forskellige forløb. Afdelingens erfaringer med ledelsesbehovet er, at det ikke bliver mindre tværtimod. Hvis jeg vover at overføre Øjenafdelingens erfaringer til indførelsen af forløbsorienteret organisation som grundprincip for et helt regionalt sygehusvæsen, så skal man nok regne med, at det bliver aktuelt at indføre nye, forbedrede planlægningsværktøjer i forhold til patientforløb mv. I organiseringen af fremtidens sygehusstruktur bliver det meget vigtigt af have fokus på kerneydelsen, den faglige udvikling. At der er handlerum og økonomisk råderum for ledelserne på forskellige niveauer, hvis vi skal fastholde og tiltrække velkvalificeret personale til det nordjyske sygehusvæsen fremover. Blå bog Lene Berg er ledende oversygeplejerske på Øjenafdelingen på Aalborg Sygehus. Bestyrelsesmedlem i Lederforeningen, Dansk Sygeplejeråd. Har diplomuddannelse i ledelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole og diplomlederuddannelse i Sundhedsvæsenet. Har arbejdet med ledelse siden 1980 i København og Aalborg, dels afdelingssygeplejerske indtil 1991 og derefter oversygeplejerske. Er gift og har to voksne børn og et barnebarn. Deltager i revisionen af 2. generation af Sundhedsaftaler mellem kommunerne og Regionen. Arbejder med revisionen af Samarbejdshåndbog mellem Aalborg Sygehus og de fire nærmeste kommuner. Et ledigt øjeblik FORKANTET LEDIGT ØJEBLIK 15

16 Kliniske forskningsenheder og universiteter melder om en stigende interesse for sygeplejeforskning. Sygeplejersker ønsker i stigende grad at dokumentere behandling og pleje. Flere sygeplejersker tager [af AnneTTe Hagerup, journalist] Flere og flere danske sygeplejersker vælger i disse år en forskerkarriere. Tendensen bekræftes af kliniske forskningsledere landet over. Lederen af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus, ph.d., cand.cur. Charlotte Delmar fortæller, at produktionen af ph.d.'er i 2010 foreløbig er helt oppe på seks styk. Samtidig er syv sygeplejersker i gang med et ph.d.-projekt med udgangspunkt i forskningsenheden, i daglig tale kaldet FoKSy. Forskningslysten stiger Til sammenligning var Charlotte Delmar selv den eneste ph.d.-uddannede forsker i sygepleje fra enhedens start i 2000 og frem til I efteråret 2004 blev FoKSy s første egne ph.d.'er færdige, således at man fra 2004 var to forskere på stedet. For at en forskningsenhed som vores skal blive en succes, må vi have en kontinuerlig produktion af ph.d.- sygeplejersker, som er kvalificeret til at virke selvstændigt som kliniske sygeplejeforskere. Forskningsenheden 94 danske sygeplejersker har siden 1976 taget en ph.d.-grad. Tallet fremgår af en opgørelse over danske ph.d.-studerende sygeplejersker, som Aarhus Universitet (Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed) og SDU (Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut) har foretaget i fællesskab. Det fremgår også, at 54 danske sygeplejersker p.t. er i gang med et ph.d.-projekt. Professor, doktor i folkesundhedsvidenskab Lis Wagner har været forskningsleder af Enheden for Sygeplejeforskning på Syddansk Universitet, SDU, siden starten for fem år siden. Hun fortæller, at enheden desværre ikke har en nøjagtig opgørelse over antallet af ph.d.-studerende sygeplejersker på landsplan, da sygeplejerskerne ikke har pligt til at indberette, at de er gået i gang med et ph.d.-studium. Men det er mit indtryk, at der er en stigning i antallet af sygeplejersker, der har lyst til at gå i gang med en ph.d.-uddannelse. Således har vi hvert år mærket en fremgang i antallet af sygeplejersker, der ønsker at tage en forskeruddannelse her hos os, og for øjeblikket er 15 indskrevet ved Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet. er en integreret del af Aalborg Sygehus daglige drift, og den synlighed betyder, at der er en stærk sammenhængskraft mellem klinisk sygepleje, forskning, udvikling og uddannelse. Vi har bl.a. udarbejdet en kompetenceprofil af en forsker, og med den i hånden har oversygeplejerskerne fået et redskab, som sætter dem i stand til at spotte kommende forskertalenter. Aalborg Sygehus består i dag af fire centre, og Charlotte Delmar forventer, at der vil være en postdoc.-sygeplejerske (sygeplejeforsker med ph.d.- grad) på hvert center senest i Med tiden skulle der gerne være kliniske sygeplejeforskere inden for alle sygehusets mange fagspecialer. Vi er allerede i gang med at uddanne afdelingsspecifikke ph.d.'er, fortæller Charlotte Delmar. Evidens til gavn for patienten Kirsten Lomborg, afdelingsleder, lektor, ph.d. på Afdeling for Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet, kan også notere en stigende interesse blandt sygeplejersker for at gå forskervejen. Vi har haft en stor tilgang af ph.d.-studerende gennem de seneste fem år, og den tendens ser ud til at fortsætte. Ved Afdeling for Sygeplejevidenskab er 17 sygeplejersker i øjeblikket i gang med et ph.d.-projekt og følger afdelingens ph.d.-program. 16 FORKANTStrømninger Nr. 3. oktober 2010

17 en ph.d.-grad Kirsten Lomborg forklarer, hvorfor sygeplejersker vil forske: ArkivFOTO: istock Rent metodisk adskiller sygeplejeforskning sig ikke fra andre forskningsdiscipliner. Men vi interesserer os primært for sygeplejefaglige spørgsmål som f.eks., hvordan vi kan forbedre plejen af en bestemt gruppe patienter? Noget af det, vi er særlig gode til, er at få patientperspektivet frem. Hvordan klarer patienten eksempelvis selv at leve med sin sygdom og konsekvenserne af den? Tidens krav om evidensbaseret praksis spiller nok også ind på interessen for at forske, siger Kirsten Lomborg. I dag er det ikke nok, at vi har en fornemmelse eller erfaring for, hvad der gavner patienten. Vi skal vide, hvad der gavner, og hvorfor det gavner. Det, vi foretager os som sygeplejersker, skal bygge på god kontakt med og inddragelse af den enkelte patient, men bestemt også på bedst mulige generelle viden og evidens. Bispebjergs strategi På Bispebjerg Hospital satser man i disse år målrettet på forskning. Leder af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, ph.d. Susan FORKANTStrømninger 17

18 Ny forskningsstrategi Rydahl-Hansen, startede i 1999 sin egen forskerkarriere som ph.d.-studerende på Aarhus Universitet. Hun var dengang klinisk oversygeplejerske på Bispebjerg Hospital. På det tidspunkt var der en gryende interesse for at ansætte forskningsledere rundt om på nogle sygehuse, selvom ressourcerne ikke altid rakte til at opfylde ambitionerne, som var høje. I dag er alle heldigvis enige om, at sygeplejeforskning tager tid og kræver strategisk planlægning, siger Susan Rydahl-Hansen, som har været leder af Forskningsenheden på Bispebjerg siden Enheden har siden 2008 også omfattet Frederiksberg Hospital, som er Bispebjergs parhospital. Betingelsen for at starte et ph.d.- projekt er, at det skal være klinisk relevant. Klinik og forskning hænger mere og mere sammen. Vi skal ikke bedrive forskning for forskningens skyld I Dansk Sygeplejeråd har man i eftersommeren vedtaget en handleplan, der skal resultere i en ny forskningsstrategi til foråret næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg, fortæller, at formålet vil være at synliggøre sygeplejeforskningen og sikre den øget politisk bevågenhed. I dag går langt de fleste forskningsmidler til den lægevidenskabelige forskning. Vi vil gerne have kanaliseret flere penge over i sygeplejeforskning, som bl.a. giver os stor viden om, hvordan patienten selv oplever sin sygdom. Sygeplejeforskning fokuserer på elementer som den patientnære pleje og behandling, som kommer meget tæt på borgerne. Vi vil også arbejde for at sikre karriereforløb til sygeplejeforskere, så de forskningsresultater, de skaber, kan blive brugt til gavn for patienterne i klinikken. Ifølge Dorte Steenberg skal der derfor sættes flere penge af til ph.d.-projekter til sygeplejersker, som ønsker at uddanne sig til forskere. Endvidere skal sygehusene skabe det nødvendige antal stillinger til sygeplejeforskerne. I øjeblikket lider sygeplejeforskningen af en mangel på faste statslige forskningsmidler. Sygeplejeforskerne er i stedet henvist til at søge støtte fra eksterne fonde. Ikke nok med at det er spild af ressourcer, at højtuddannede forskere skal bruge deres tid på at søge diverse fonde om penge. Det kan også være en barriere for potentielle forskerspirer, som undlader at gå i gang af samme årsag, siger Dorte Steenberg. Hun forklarer, at Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil skal: medvirke til udpegning af strategiske satsningsområder for sygeplejeforskning øge antallet af sygeplejersker med forskerkompetence og erfaring bidrage til netværksdannelse mellem de forskellige forskningsmiljøer og institutioner inden for sygeplejen arbejde for økonomiske ressourcer til sygeplejeforskning medvirke til at øge antallet af stillinger, hvor sygeplejeforskeres kompetencer kan udfoldes. alene. Vi er nødt til at tænke forskning i forhold til klinisk praksis, og her er det en forudsætning, at vi praktiserer evidensbaseret sygepleje og uddannelse. Det, jeg ser som en styrke, er, at vi får udviklet forskningsbaseret viden, som er relevant for den kliniske praksis. At vi bruger ressourcerne der, hvor behovet for ny viden er størst, siger Susan Rydahl-Hansen. Forskningsenheden lagde ud med ganske få ph.d.-projekter, men antallet er stigende. Alene i 2010 afslutter tre sygeplejersker deres ph.d.-projekter. Herudover er fem andre i gang med et ph.d.-forløb og yderligere seks er på vej. Vores dilemma her er, at al forskning er finansieret via eksterne fonde. Det er kun min løn, der betales af hospitalet. Det afholder dog ikke Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje fra at have en ambitiøs forskningsstrategi, som revideres hvert andet år. Af strategien fremgår det, at samtlige sygehusets 11 specialer i 2017 skal have mindst én ph.d.-uddannet sygeplejerske. Og det når vi også, forsikrer Susan Rydahl-Hansen. 18 FORKANTStrømninger NR.3. oktober 2010

19 Konference: Ledelse af det udliciterede plejehjem Dansk Sygeplejeråds Lederforum og DI Service arrangerer en konference, der handler om, hvordan du i praksis håndterer ledelse og udlicitering af plejehjem. Konferencen bliver afholdt den 2. november 2010 kl på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, København. Her kan du få svar på: Hvordan du sikrer et godt forløb i forbindelse med udliciteringen. Hvordan du sikrer god medarbejderinddragelse i forløbet. Hvad der sker med medarbejdernes overenskomster i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Hvordan fremtiden ser ud som privatansat. Hvordan bliver brugerne påvirket. Deltagelse er gratis. Tilmelding senest den 26. oktober på eller på hvor du også kan finde programmet. Kom til generalforsamling i Lederforeningen Lederforeningen afholder generalforsamling den 27. oktober 2010 kl Inden generalforsamlingen afholdes en scenarieworkshop På udflugt med fremtidens leder-tr. Workshoppen er en invitation og en udfordring til alle ledende sygeplejersker, som vil sætte deres fingeraftryk på fremtidens leder-tr i Lederforeningen. Workshoppen gennemføres som optakt til den drøftelse og beslutning, som generalforsamlingen skal foretage om leder-tr. Resultaterne fra workshoppen vil blive inddraget i selve generalforsamlingen. Både generalforsamling og workshop holdes på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret, indgang 50, Tuborgvej 235, København. Forslag til dagsorden til generalforsamlingen: Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forretningsorden Beretning om Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds virksomhed Forelæggelse af regnskab og budget til orientering Bestyrelsens forslag Forslag til Lederforeningens fremtidige lokale struktur, herunder en TR-ordning Forslag til vedtægtsændring Indkomne forslag Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Lederforeningen i hænde senest den 13. oktober 2010 på Af hensyn til forplejning skal du senest den 19. oktober tilmelde dig pr. mail til og angive navn, DSR-medlemsnummer, samt om du deltager i både generalforsamling og workshop eller kun den ene del. FORKANTaktuelt 19

20 [af AnneTTe Hagerup, journalist] Ny viden til gavn for patienter Et aktivt forskningsmiljø virker stimulerende på alle niveauer og kan være med til at tiltrække både sygeplejersker og økonomiske ressourcer. Forkant har talt med tre chefsygeplejersker for at høre, hvilke vilkår sygeplejeforskning har på deres arbejdspladser. 1 Bliver sygeplejeforskning prioriteret? 2 Hvilken betydning har det for klinikken, at man ansætter forskere? 3 Hvordan gavner det dig som leder, at I har sygeplejeforskere ansat? Hvad kan du bruge forskerne til? 20 FORKANT3X3 NR. 3 oktober 2010

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

Når du først er afsted, er der kaos. Claus Bakke står i spidsen for felthospitalet i Afghanistan: SKAL, SKAL IKKE KARMALEDELSE LEV LIVET NU

Når du først er afsted, er der kaos. Claus Bakke står i spidsen for felthospitalet i Afghanistan: SKAL, SKAL IKKE KARMALEDELSE LEV LIVET NU NR 3 10/09 SKAL, SKAL IKKE Gør lederuddannelse dig til en bedre leder? KARMALEDELSE Christian Stadil forener buddhisme og benhård business LEV LIVET NU På hospice sætter patienterne dagsordenen Claus Bakke

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

SUNDHEDSLEDER I DUBAI TEMA: MUS MED MENING TIPS TIL APPS LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2013. Danske sygeplejersker i høj kurs 38

SUNDHEDSLEDER I DUBAI TEMA: MUS MED MENING TIPS TIL APPS LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2013. Danske sygeplejersker i høj kurs 38 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2013 SUNDHEDSLEDER I DUBAI Danske sygeplejersker i høj kurs 38 TEMA: MUS MED MENING Har du ordentlig tid til samtalerne? 12 TIPS TIL APPS Der letter dit lederarbejde 10

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

BEDSTEMOR, VI MÅ EKSPORTERE DIG

BEDSTEMOR, VI MÅ EKSPORTERE DIG LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 3 SEPTEMBER 2013 HAR DU STYR PÅ DE FRIVILLIGE? Tema om ledelse af de ulønnede medarbejdere 10 FRA BILER TIL PATIENTER Lean rykker ind i psykiatrien 30 BEDSTEMOR, VI MÅ EKSPORTERE

Læs mere

Psykiatriens kamp mod ventelister er uforsvarlig

Psykiatriens kamp mod ventelister er uforsvarlig SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 8 22. JUNI 2015 115. ÅRGANG Vinder af Kirsten Stallknecht Prisen Psykiatriens kamp mod ventelister er uforsvarlig Hjælp patienter med apopleksi og inkontinens

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN 5. Sygeplejersker tør ikke yde åndelig omsorg 48-58. Nyuddannede fravælger ikke-specialiserede afdelinger 4

SYGEPLEJERSKEN 5. Sygeplejersker tør ikke yde åndelig omsorg 48-58. Nyuddannede fravælger ikke-specialiserede afdelinger 4 Nyuddannede fravælger ikke-specialiserede afdelinger 4 Ekstraordinær kongres: Begge strukturforslag bortfaldt 12 DSR støtter sundhedscenter for hiv-smittede sygeplejersker i Swaziland 18 Insulininfiltrater

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Ny teknologi løfter kvaliteten af hjemmesygeplejen Tanker energi før aftenvagten

Ny teknologi løfter kvaliteten af hjemmesygeplejen Tanker energi før aftenvagten Ny teknologi løfter kvaliteten af hjemmesygeplejen Tanker energi før aftenvagten ÅDAN SÅDAN SÅDAN 3 enkle øvelser Sådan undgår du dårlig ryg SÅDAN Danish Journal of Nursing nr. 5 6. Marts 2009 109. årgang

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Mennesker med ICD behøver individuel støtte

Mennesker med ICD behøver individuel støtte Lær at håndtere konflikter På job Sygepleje på gadeplan Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 11 27. september 2013 113. årgang Mennesker med ICD behøver individuel støtte Implementering kræver

Læs mere

Sygeplejersker prioriterer familien

Sygeplejersker prioriterer familien farlig bakterie på spil i børnehave spar kostbar tid med en sepsisvogn Danish Journal of Nursing nr. 22 31. oktober 2008 108. årgang Sygeplejersker prioriterer familien kort nyt Sundhedscentrene har haft

Læs mere