Danish Design Award udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard Copenhagen V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V"

Transkript

1 2012

2 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard Copenhagen V T F isbn oversættelse/translation Dorte Herholt Silver layout Susanne Schenstrøm, DDC tryk SL Møller A/S

3 Danish Design Award 2012 Med 128 indsendte designløsninger af høj kvalitet har juryen haft en spændende og udfordrende opgave med at nominere og udpege vinderne af Danish Design Award Løsningerne afspejler den udvikling, som designområdet har gennemgået i de senere år, hvor arbejdsfeltet er blevet bredere og mere internationalt orienteret. Det er tydeligt, at designerne evner at navigere i en virkelighed, hvor rollefordeling og efterspørgsel konstant skifter. Tilsvarende synes der at være en større interesse blandt virksomhederne for at integrere designere på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen. Juryen har med glæde kunnet konstatere, at klassiske designdyder lever i bedste velgående side om side med nye designområder og i berigende samarbejde med tekniske udviklingsaspekter og målrettet markedsorientering. Samtidig er interessen for at udforske anvendelse af nye materialer og for bæredygtighed tydelig. Endelig har juryen også bemærket, at danske virksomheders design parallelt med en global orientering bærer et intakt nordisk design-dna. Enkelhed i udtrykket og god funktionalitet præger billedet og bidrager til at differentiere produkter og løsninger i forhold til konkurrenter. Det er kort sagt glædeligt at se, at det danske designlandskab formår at revitalisere sig gennem et fornyende syn på designs rolle og ved at finde innovative veje uden at kaste en værdifuld designarv overbord. Danish Design Award 2012 viser, at virksomheders og designeres seneste indsats lover godt for dansk designs fremtid. Juryen Danish Design Award 2012 The 128 high-quality design solutions that had been submitted presented the jury with an exciting and challenging task in nominating and selecting the winners of the Danish Design Award The solutions reflect the development that design has undergone in recent years, as the field has expanded and embraced a more international outlook. Designers are clearly striving to navigate in a world where demand and the distribution of roles are constantly changing. Similarly, companies seem to be showing a growing interest in integrating designers at an early stage in the development process. The jury has been pleased to note that classic design virtues continue to thrive alongside new design areas and in an enriching exchange with technical development aspects and a targeted market focus. Furthermore, there is also a clear interest in sustainability and in exploring the use of new materials. Finally, the jury also notes that design coming from Danish companies carries an intact Nordic design DNA parallel to a global outlook. Danish design is characterised by simplicity in expression and a strong functional profile, which helps differentiate products and solutions in relation to the competition. It is in brief a pleasure to see that the Danish design landscape is capable of revitalisation by applying a new perception of the role of design and by discovering innovative possibilities without abandoning a valuable design heritage. Danish Design Award 2012 demonstrates that the most recent efforts of companies and designers point to a promising future for Danish design. The Jury

4 Juryen Designløsningerne bedømmes af en uvildig jury med eksperter inden for virksomhedsledelse og forskellige designfaglige områder. The Jury The design solutions are judged by an impartial jury of experts in business management and various design areas. 4

5 Peter Bysted Formand, arkitekt Chairman, Architect ICONO A/S Amanda Betz Arkitekt Architect Foto: Jens Ulrich Christian Nicholas Stadil Bestyrelsesformand Chairman of the Board hummel International Sport & Leisure A/S Lars Sandahl Sørensen Professional non-executive board member & PE investor Søren Rose Kjær designer og ejer af designer and owner of Søren Rose Studio, Copenhagen and New York Thomas Harrit Partner, industriel designer Partner, Industrial Designer Harrit-Sørensen A/S Vinay Venkatraman Partner, designer Partner, Designer CIID, Copenhagen Institute of Interaction Design

6

7 WINNERS 2012

8 kategori: Industrielt design, business-to-consumer Category: Industrial design, business-to-consumer Oticon Intiga Virksomhed: Oticon A/S. Design: Christian Lockenwitz. Juryen siger: Oticon har i udviklingen af Intiga kombineret den seneste tilgængelige teknologi med en god forståelse for brugernes særlige behov og et funktionelt og elegant design, som virker inspireret af smykkekunsten. Produktet leveres i en række hårtone- og modefarver, og der er med dette produkt lagt op til endnu en vellykket produktlancering, hvor brugerbehov og en stærk designløsning går hånd i hånd. Oticon Intiga Company: Oticon A/S. Design: Christian Lockenwitz. The Jury s statement: In developing Intiga, Oticon has combined the most recent available technology with a good understanding of the users special needs and a functional and elegant design that seems to draw on inspiration from jewellery design. The product is available in a range of hair tones and trendy colours and forms the basis for yet another successful product launch, where user needs and a strong design solution go hand in hand. Oticon Intiga er et høreapparat særligt udviklet for førstegangsbrugere. Det hører til blandt verdens mindste trådløse høreapparater og har samtidig bevaret en høj ydeevne gennem et minimalt strømforbrug. I designet har man lagt særlig vægt på brugernes ønske om et lille og diskret apparat med behagelig naturlig pasform og en naturlig lydgengivelse. Oticon Intiga is a hearing aid especially developed for first-time users. It is one of the world s smallest wireless hearing aids, and it features high performance with minimal power consumption. In the design process, priority has been placed on the users desire for a small, discreet device with a pleasant and natural fit and natural reproduction of sound. 8

9

10 kategori: Industrielt design, business-to-business Category: Industrial design, business-to-business MAGNA3 Virksomhed: Grundfos. Hoveddesigner: Morten Sofusen, Grundfos. Designgodkendere: Uffe Stæhr, Steen Tøffner-Clausen og Sara Schøler Lass, Grundfos. Juryen siger: Med MAGNA3 giver Grundfos sit meget konkrete bidrag til reduktion i energiforbruget. Cirkulationspumper kan være upåagtede, store energislugere. MAGNA3-pumpeserien er designet, så pumperne har en hidtil uset høj virkningsgrad og effekt, der konstant tilpasses efter behov. Yderligere er der fokus på brugervenlighed ved installation, indstilling og overvågning, der understøttes af interaktion mellem pumpe og f.eks. smartphones. MAGNA3 er med til at konsolidere Grundfos som en virksomhed, der omsætter fokus på innovation, bæredygtighed og design til handling. MAGNA3 Company: Grundfos. Chief designer: Morten Sofusen, Grundfos. Design approval: Uffe Stæhr, Steen Tøffner-Clausen and Sara Schøler Lass, Grundfos. The Jury s statement: With MAGNA3, Grundfos offers a very tangible contribution to the efforts to reduce power consumption. Circulation pumps may be unnoticed power guzzlers. The MAGNA3 pump series is designed to offer unprecedented high performance and effect, which is continuously adjusted to match the need. The pump series is also characterised by a strong focus on user-friendliness in installation, settings and monitoring, which is facilitated by an interaction link between the pump and, for example, a smartphone. MAGNA3 helps consolidate Grundfos status as a company that is able to translate its focus on innovation, sustainability and design into action. Grundfos nye MAGNA3 er i sin størrelse den mest energieffektive cirkulationspumpe på markedet. Vælger man eksempelvis at erstatte en D-mærket cirkulationspumpe med en MAGNA3, vil man kunne reducere elforbruget med op til 75%. Grundfos new MAGNA3 is the most energy-efficient circulation pump in its size on the market. For example, replacing a D-labelled circulation pump with a MAGNA3 will reduce power consumption by up to 75%. 10

11

12 kategori: Møbler & tekstiler Category: Furniture & Textiles GRIP Virksomhed: Randers+Radius. Design: Troels Grum-Schwensen. Juryen siger: GRIP-bordet er et godt eksempel på fornyelse inden for dansk møbeldesign. Nytænkningen ses ikke blot i bordets/systemets udtryk, men også i dets produktionsform. Materialerne er velvalgte og detaljerne er gennemarbejdede. GRIP-bordet er et godt eksempel på et designprodukt med internationalt format, som samtidig bærer på typiske nordiske designkarakteristika. Bordet er robust og har som enkeltstående møbel et skulpturelt og enkelt formsprog. GRIP Company: Randers+Radius. Design: Troels Grum-Schwensen. The Jury s statement: The GRIP table is a good example of renewal in Danish furniture design. The innovation is not only reflected in the expression of the table/system but also in the production method. The materials are well chosen, and the detailing is excellent. The GRIP table is a good example of a world-class design product with typical Nordic design characteristics. The table is robust, and as a free-standing piece of furniture it has a sculptural and simple expression. GRIP-bordet har en central bjælke i ekstruderet aluminium, der bærer bordpladen. Når bjælken belastes, strammes grebet om bjælken, og konstruktionen låses yderligere. Denne værktøjsfri monteringsmåde gør, at brugeren selv vælger, hvor benene skal stå; de kan stå helt ude ved gavlen eller længere inde. Endelig muliggør systemet, at man kan lave meget lange borde, fordi der blot indsættes flere bensæt på den lange bjælke efter behov. The GRIP table has a central beam in extruded aluminium, which supports the tabletop. When the beam is exposed to a load, the grip around the beam tightens, which further locks the construction into place. This tool-free installation method lets the user choose where to place the table legs; at the very end of the table or closer to the centre of the table. The system also makes it possible to construct very long tables, as additional sets of legs can simply be added to the long beam as needed. 12

13

14 Kategori: service- og oplevelsesdesign Category: Service and experience design Tårnlegeplads Institution: Københavns Kommune. Design: MONSTRUM Aps, GHB Landskabsarkitekter a/s Elektronik: PlayAlive a/s. Juryen siger: Tårnlegepladsen i Fælledparken pirrer nysgerrigheden og fantasien og byder på en masse sjove og udfordrende oplevelser. Den viser en ny og spændende måde at lave en legeplads på, hvor børnene via legen oplever og får et forhold til nogle af Københavns mest karakteristiske bygninger. Spire playground Institution: Københavns Kommune. Design: MONSTRUM Aps, GHB Landskabsarkitekter a/s Elektronics: PlayAlive a/s. The Jury s statement: The spire playground in Fælledparken piques children s curiosity and imagination and offers many fun and challenging experiences. It is a new and exciting approach to playground design, encouraging children to experience and relate to some of Copenhagen s most characteristic buildings through play. Tårnlegepladsen er bygget op omkring fem af Københavns mest kendte tårne: Rådhustårnet, Vor Frelsers Kirke, Rundetårn, Marmorkirken og Børstårnet. Tårnene udgør rammerne for en motorisk udfordrende legeplads, der lægger op til høj fysisk aktivitet. Tårnene snor og vrider sig med et utal af krinkelkroge, guld, spir, figurer, rutsche- og klatreruter. The spire playground is constructed around five of Copenhagen s best-known towers and spires: the Town Hall tower, the spire on the Church of Our Saviour, the Round Tower, the Marble Church and the spire on the Stock Exchange building. The towers and spires form the setting for a playground that challenges the children s motor skills and encourages physical activity. The towers twist and turn with countless nooks and crannies, gold, spires, shapes, slides and climbing routes. 14

15

16 Kategori: Grafisk design Category: Graphic design 2050 Der bli r et yndigt land Virksomhed: Realdania. Design: Designit A/S. Juryen siger: Designet af publikationen til Realdanias topmøde er et fint eksempel på, at det kan lade sig gøre at kommunikere komplekse problemstillinger i en frugtbar interaktion mellem tekst og visualisering. Rapportens sammenkædning af tekst og illustration gør den lettilgængelig uden at forfladige budskabet Der bli r et yndigt land Company: Realdania. Design: Designit A/S. The Jury s statement: The design of the publication for Realdania s summit meeting is a beautiful example of the possibility of conveying complex issues in a fruitful interaction between text and visualisation. The report links text and illustrations in a way that makes the content accessible without trivialising the message. Realdanias visuelle identitet til publikationen 2050 Der bli r et yndigt land er bygget op omkring grafiske illustrationer af data og skematiske scenarier. Realdania s graphic identity for the publication 2050 Der bli r et yndigt land is constructed around graphic illustrations of data and schematic scenarios. 16

17

18 Kategori: Digitalt design Category: Digital design Endomondo Virksomhed: Endomondo. Design: Ali Tabatabai, WEM3. Juryen siger: Endomondo er et fremragende eksempel på aktiv inddragelse af brugerne, uden det går ud over overskueligheden. Designet er intuitivt, levende og ambitiøst. På blot fire år har Endomondo udviklet sig til at være et af de største sportscommunities i verden. Det er imponerende, og det er dejligt at se, hvordan en lille dansk virksomhed formår at placere sig på verdenskortet, når det handler om veldesignede, digitale løsninger. Endomondo Company: Endomondo. Design: Ali Tabatabai, WEM3. The Jury s statement: Endomondo is an excellent example of active user involvement without any compromise on clarity. The design is intuitive, dynamic and ambitious. In only four years, Endomondo has become one of the largest sports communities in the world. That is impressive, and it is nice to see a small Danish firm earning a place on the world map of well-designed digital solutions. Endomondo er et sportscommunity baseret på gratis GPS-tracking af løb, cykling mv. Man kan vælge, om man blot vil bruge Endomondo til at holde styr på sine egne personlige udfordringer og mål, eller man vil indgå i et større netværk af sportsentusiaster, hvor man kan udfordre hinanden. Endomondo is a sports community based on free GPS-tracking of running, cycling etc. The user can use Endomondo simply to keep track of their own personal challenges and goals or join a larger network of sports enthusiasts with the option of mutual challenges. 18

19

20

21 NOMINEES 2012

22 Kategori: Industrielt design, business-to-consumer Category: Industrial design, business-to-consumer BeoLit 12 Virksomhed: Bang & Olufsen A/S. Design: Cecilie Manz. Juryen siger: B&O har med Beolit 12 formået at kombinere et uhøjtideligt og elegant designmæssigt link til virksomhedens historie med en ambition om at skabe state-of-the-art interaktion med andet udstyr. Aluminiumsskallens mønster med det farvede tekstil giver en subtil og smuk dybde i en ellers ganske enkel form, og bæreremmen i læder og den praktiske gummibakke, hvor smartphonen kan placeres, afmonterer kærligt fokus på det tekniske. BeoLit 12 Company: Bang & Olufsen A/S. Design: Cecilie Manz. The Jury s statement: With Beolit 12, Bang & Olufsen has managed to combine an unpretentious and elegant design link to the company s history with an ambition of creating state-of-the-art interaction with other equipment. The pattern on the aluminium shell with the coloured textile adds subtle and beautiful depth to an otherwise clean and simple form, and the leather carrying strap and the practical rubber tray for the smartphone gently dismantle the technical focus. BeoLit 12 er en bærbar højtaler. Dens grundform er en afrundet aluminiumsramme med en gummibakke på toppen, hvor man eksempelvis kan lægge en iphone. Der er desuden monteret en læderrem, så man let kan flytte rundt på den. BeoLit 12 is a portable loudspeaker. Its basic shape is a rounded aluminium frame with a rubber tray on top, for example for an iphone. It also has a leather strap to make it easy to move around. 22

23

24 kategori: Industrielt design, business-to-consumer Category: Industrial design, business-to-consumer Nordisk Bering -3 Virksomhed: Nordisk Company A/S. Design: Nordisk Design Team. Juryen siger: Nordisk Bering -3 -soveposen er en designløsning med fokus på sikker funktion og anvendelse af nye materialer. Black Yarn-teknologien, hvor mikro-kulpartikler er integreret i tyndt stof, udnyttes til at optimere produktets funktionalitet, så f.eks. isoleringsevnen forbedres betydeligt. I den visuelle fremtoning toner det mørke kulstof gennem stoffets klare farve og giver et karakteristisk mørkt skær. Med sine mange gennemarbejdede detaljer og begavede brug af ny teknologi er Nordisk Beringsoveposen et godt eksempel på design, der tør gå nye veje. Nordisk Bering -3 Company: Nordisk Company A/S. Design: Nordisk Design Team. The Jury s statement: The sleeping bag Nordisk Bering -3 is a design solution that is focused on reliable function and the use of new materials. The Black Yarn technology, where micro carbon particles are integrated into a thin fabric, is used to optimise the functional features of the product, including significant improvement of insulation. Visually, the dark carbon shines through the bright colours of the fabric and adds a characteristic dark sheen. With its many carefully designed details and its intelligent use of new technology, the Nordisk Bering sleeping bag is a good example of design that dares to explore new possibilities. Soveposen Nordisk Bering -3 løser to af de største udfordringer ved en sovepose. Den minimerer varmetabet og optimerer den bedst mulige transport af fugt og kondens ud af posen. The sleeping bag Nordisk Bering -3 addresses two of the main challenges for a sleeping bag: It minimises heat loss and optimises the transportation of moisture and condensation out of the bag. 24

25

26 kategori: Industrielt design, business-to-consumer Category: Industrial design, business-to-consumer LINDBERG brilleserie Virksomhed: LINDBERG. Design: LINDBERG Design team. Juryen siger: Med LINDBERGs nye letvægtsbrilleserie viderefører virksomheden sit fokus på produkter i høj kvalitet og har med denne brilleserie formået at differentiere sig fra andre produkter på markedet med et sofistikeret design og begavet udnyttelse af nye materialer. Designets elementer forstærker visuelt hinanden på en overbevisende måde, hvor stellet er en del af selve brillen, og udtrykket på den måde elegant forenkles. LINDBERG spectacle series Company: LINDBERG. Design: LINDBERG Design team. The Jury s statement: With this new lightweight spectacle series, LINDBERG continues its emphasis on high-quality products and manages to stand out from other products on the market with a sophisticated design and an intelligent use of new materials. The design elements visually enhance each other in a convincing solution where the frame is part of the spectacle itself, thus elegantly simplifying the expression. LINDBERG 6500 n.o.w. Strip 9800 LINDBERG Horn LINDBERGs seneste tre nyheder inden for sortimentet af letvægtsbriller er lavet i kompositmateriale, acetat og horn. De er monteret med justerbare næsepuder og titaniumstænger og kan tilpasses det enkelte individ. Fronten af brillerne findes i over 10 forskellige modeller og farver. Lindberg s latest three additions to their series of lightweight spectacles are made of a composite material, acetate and horn. They have adjustable nose pads and titanium side bars and can be fitted to the individual user. The front of the frames is available in more than ten different models and colours. 26

27

28 Kategori: Industrielt design, business-to-business Category: Industrial design, business-to-business EYEAID Virksomhed: INNOVAIDER. Design: Steen Pedersen, Jesper Sandholt. Juryen siger: EYEAID giver et innovativt bud på en lille men vigtig detalje i sikring af arbejdsmiljøet. Øjenskyl i forbindelse med arbejdsskader foretages intuitivt, er énhåndsbetjent og foregår med et minimalt væskeforbrug. En god detalje er også, at øjet holdes åbent under skylleprocessen på en enkel og effektiv vis. EYEAID Company: INNOVAIDER. Design: Steen Pedersen, Jesper Sandholt. The Jury s statement: EYEAID is an innovative solution for a small but crucial aspect of providing a safe working environment. Eyerinsing in connection with work-related injuries can be done intuitively, requiring the use of only one hand and a minimal amount of liquid. Another good detail is the simple and effective solution for keeping the eye open during the rinsing process. Med EYEAID kan man sikkert, effektivt og let skylle øjet i forbindelse med øjenskader. EYEAID er markedets eneste enhåndsbetjente øjenskyller. Den anvender 4-5 gange mindre væske end lignende referenceprodukter på markedet. EYEAID offers a safe, efficient and simple eye wash solution to be used in connection with eye injuries. EYEAID is the only eye-rinsing device on the market that can be operated with one hand. It uses 4-5 times less liquid than similar reference products on the market. 28

29

30 kategori: Industrielt design, business-to-business Category: Industrial design, business-to-business Letvægt bredspartelserie Virksomhed: Flügger. Designer: Anne B. Christensen. Ingeniør: Niels Bartholin. Udviklingschef: Helle Lund. Juryen siger: Flügger har med udgangspunkt i brugerens behov skabt et design, der er gennemtænkt, brugervenligt og ergonomisk korrekt. Der er lagt vægt på at skabe et produkt, som giver mulighed for variation i arbejdsmåde, og som ikke belaster med unødig vægt. Flügger viser med bredspartelserien, at det er muligt at forny og udvikle traditionelle arbejdsredskaber ved hjælp af design. Lightweight filling knife series Company: Flügger. Designer: Anne B. Christensen. Engineer: Niels Bartholin. Head of development: Helle Lund. The Jury s statement: Based on the users needs, Flügger has created a design that is carefully considered, user-friendly and ergonomically correct. Care has been taken to create a product that enables variation in use, and which avoids creating fatigue due to unnecessary weight. With this series of filling knives, Flügger demonstrates that it is possible to renew and develop traditional tools by means of design. Bredspartelserien består af 7 varianter fra 80 mm til 450 mm. Bredspartlen er 2/3 lettere end tilsvarende produkter på markedet. Spartlen er lavet ved at sammensætte to hule skaller dels for at gøre den lettere og dels for at spare på brugen af plastik. The series features seven types of filling knives, ranging from 80 mm to 450 mm in width. The filling knife is two thirds lighter than similar products on the market. It is made by combining two hollow shells, a solution that makes it lighter and reduces the amount of plastic needed. 30

31

32 Kategori: Industrielt design, business-to-business Category: Industrial design, business-to-business SafeAir Smoke Evacuation System Virksomhed: SafeAir AG. Design: Irene Kornerup og Jesper Simonsen. Juryen siger: SafeAir Smoke Evacuation System er en gennemført designløsning med fokus på funktion og kvalitet, som er med til at løse en arbejdsmiljøudfordring i krævende omgivelser. Den har et overskueligt og velfungerende design, der er fleksibelt, og som matcher kravene i et sterilt miljø. Farverne grøn og hvid signalerer og understreger et klinisk og hygiejnisk miljø. SafeAir Smoke Evacuation System Company: SafeAir AG. Design: Irene Kornerup and Jesper Simonsen. The Jury s statement: SafeAir Smoke Evacuation System is a thorough design solution with an emphasis on function and quality that helps address a working environment challenge in a demanding setting. It has a clear and functional design, which is flexible and meets the demands pertaining to a sterile environment. The colours, green and white, reflect and underscore the clinical and hygienic context. SafeAir Smoke Evacuation System er en effektiv udsugning til operationsstuen. Den sørger for, at der hele tiden er god luft i operationsrummet. Desuden er den fuldstændig lydløs. SafeAir Smoke Evacuation System is an efficient exhaust system for operating rooms. It maintains good air quality in the operating room and does so completely silently. 32

33

34 kategori: Møbler & tekstiler Category: Furniture & Textiles HAIKU Virksomhed: Fredericia Furniture A/S. Design: GamFratesi. Juryen siger: Med HAIKU viser Fredericia Furniture en imponerende flot bearbejdelse af helhed, materialer og detaljer. Formen er helstøbt og klar, men med en interessant finurlighed i udtrykket. Den tekstile kombination er unik og vellykket. HAIKU er både klassisk og moderne i sin fremtoning. Det er en sød sofa i ordets bedste betydning. HAIKU Company: Fredericia Furniture A/S. Design: GamFratesi. The Jury s statement: With HAIKU, Fredericia Furniture demonstrates an impressive and excellent grasp of the product as a whole as well as its materials and details. The form is coherent and clear but with an interesting quirkiness in expression. The textile combination is unique and successful. HAIKU is both classic and modern in appearance. It is a cute sofa in the best sense of the word. HAIKU-sofaen er bygget op om en støbt skumskal og med ben i sortlakeret stål. Sofaen har en variation af stoffet i den ydre og indre skal, hvilket giver sofaen et stramt og omsluttende ydre og et blødere og mere intimt indre. The HAIKU sofa is constructed around a cast foam shell with steel legs that are painted black. The inner shell features a variation on the fabric used for the outer shell, which gives it a tight and embracing exterior and a softer, more intimate interior. 34

35

36 kategori: Møbler & tekstiler Category: Furniture & Textiles HOSOO Virksomhed: HOSOO, Japan. Design: OeO. Juryen siger: Tekstilet har en magisk dybde i sin vævning og står nærmest camouflageagtige frem i kollektionen. Øjet kan konstant vandre og opdage nye figurer og sammensætninger i vævningen, og stadig står helheden klart og klassisk frem. Her er et design, der tør give slip på den skandinaviske æstetik og lege med andre kulturreferencer på en meget vellykket måde. Designet er ambitiøst, moderne og internationalt. HOSOO Company: HOSOO, Japan. Design: OeO. The Jury s statement: There is a magical sense of depth to the weave of the textile, which gives the collection an almost camouflagelike character. The eye is constantly encouraged to explore and discover new figures and combinations in the weave, yet the coherent whole maintains its clear and classic appearance. Here is a design that dares to let go of the Scandinavian aesthetic and play with other cultural references in a very successful expression. The design is ambitious, modern and international. HOSOO Collection tager udgangspunkt i den 2000 år gamle, japanske væveteknik. Kollektionen er et unikt og æstetisk møde mellem en gammel tradition og nye, sofistikerede tekstiler. HOSOO Collection has roots in a 2000-year-old Japanese weaving technique. The collection marks a unique and aesthetic encounter between an ancient tradition and new, sophisticated textiles. 36

37

38 kategori: Møbler & tekstiler Category: Furniture & Textiles SWAY Virksomhed: Trip Trap Denmark A/S. Design: Rikke Frost. Juryen siger: Gyngestolen SWAY står med sin lave og brede form solidt og indbyder til afslapning og ro, i haven eller på stranden. Det enkle formsprog understreges af en enkel sammensætning af robuste materialer, der sender venlige hilsener til danske møbeltraditioner, men som opdaterer dem og tilføjer sin helt egen tone. Sway udtrykker nytænkning og bærer samtidig på klassiske designdyder som enkelhed, funktionalitet og fokus på detaljen. SWAY Company: Trip Trap Denmark A/S. Design: Rikke Frost. The Jury s statement: With its low, wide shape, the rocking chair SWAY stands firm, inviting rest and relaxation in the garden or on the beach. The simple idiom is underscored by a simple combination of robust materials that gives a nod to Danish furniture traditions while also updating them and adding its own unique tone. Sway reflects innovation as well as classic design virtues such as simplicity, functionality and a focus on details. Gyngestolen SWAY kan bruges både ude og inde. Den er lavet i teaktræ kombineret med gjorder, som udgør sæde og ryglæn. The rocking chair SWAY can be used both indoors and outdoors. It is made in teak with webbing used for the seat and back rest. 38

39

40 Kategori: service- og oplevelsesdesign Category: Service and experience design BRANDSERVICEKONCEPT TIL AARHUS UNIVERSITET Institution: Aarhus Universitet. Design: Hatch & Bloom A/S. Juryen siger: Aarhus Universitets fokus på at kvalificere studievalg er udmøntet i en indbydende og sammenhængende form, hvor designet på enkel, ligefrem og klar måde understøtter målet: At støtte og inspirere kommende studerende i deres studievalg. Designet er på en gang levende og stringent og inviterer til dialog i en form, hvor drømme, tvivl og overvejelser tages alvorligt. BRAND SERVICE CONCEPT FOR AARHUS UNIVERSITY Institution: Aarhus University. Design: Hatch & Bloom A/S. The Jury s statement: Aarhus University s emphasis on enabling prospective students to make a more qualified choice is expressed in an inviting and coherent form, where the design promotes the goal in a simple, clear and straightforward manner: supporting and inspiring prospective students in their choice of degree programme. The design is both dynamic and stringent and encourages dialogue in a form where dreams, doubts and considerations are taken seriously. 22% af alle, der vælger en videregående uddannelse, bruger mindre end en time på at afsøge, hvilken uddannelse de skal bruge de næste 5 6 år af deres liv på. 17% vælger om inden for de første to år. 12% dropper helt ud og mere end 50% gennemfører ikke uddannelserne på normeret tid. Aarhus Universitet har derfor lavet en brandingkampagne. Helt konkret ses det udtrykt gennem et nyt kommunikations- og indretningskoncept for studievejledningen samt en række nye vejledningsservices i form af en chatservice, applikation, afklaringsguide samt nye vejledningsroller. 22% of the students embarking on a higher education programme spend less than an hour determining which degree they intend to spend the next five to six years of their life pursuing. 17% make a new choice within the first two years. 12% drop out entirely, and more than 50% do not complete their studies within the allotted time frame. Aarhus University has therefore launched a branding campaign. The campaign is reflected in a new communication and design concept for the student guidance service and in new counselling services in the form of a chat service, an app, a decision-making guide and new counsellor roles. 40

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015 CSR Rapport / Communication on progress. Arkitekter 2015 Executive Statement of Continuing Commitment Vi bekræfter hermed vore fortsatte engagement og opbakning til Global Compact og de 10 principper.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Fra Design til Funktionel prototype

Fra Design til Funktionel prototype Fra Design til Funktionel prototype Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@daimi.au.dk Friday, February 11, 2011

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere