Danish Design Award udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard Copenhagen V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V"

Transkript

1 2012

2 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard Copenhagen V T F isbn oversættelse/translation Dorte Herholt Silver layout Susanne Schenstrøm, DDC tryk SL Møller A/S

3 Danish Design Award 2012 Med 128 indsendte designløsninger af høj kvalitet har juryen haft en spændende og udfordrende opgave med at nominere og udpege vinderne af Danish Design Award Løsningerne afspejler den udvikling, som designområdet har gennemgået i de senere år, hvor arbejdsfeltet er blevet bredere og mere internationalt orienteret. Det er tydeligt, at designerne evner at navigere i en virkelighed, hvor rollefordeling og efterspørgsel konstant skifter. Tilsvarende synes der at være en større interesse blandt virksomhederne for at integrere designere på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen. Juryen har med glæde kunnet konstatere, at klassiske designdyder lever i bedste velgående side om side med nye designområder og i berigende samarbejde med tekniske udviklingsaspekter og målrettet markedsorientering. Samtidig er interessen for at udforske anvendelse af nye materialer og for bæredygtighed tydelig. Endelig har juryen også bemærket, at danske virksomheders design parallelt med en global orientering bærer et intakt nordisk design-dna. Enkelhed i udtrykket og god funktionalitet præger billedet og bidrager til at differentiere produkter og løsninger i forhold til konkurrenter. Det er kort sagt glædeligt at se, at det danske designlandskab formår at revitalisere sig gennem et fornyende syn på designs rolle og ved at finde innovative veje uden at kaste en værdifuld designarv overbord. Danish Design Award 2012 viser, at virksomheders og designeres seneste indsats lover godt for dansk designs fremtid. Juryen Danish Design Award 2012 The 128 high-quality design solutions that had been submitted presented the jury with an exciting and challenging task in nominating and selecting the winners of the Danish Design Award The solutions reflect the development that design has undergone in recent years, as the field has expanded and embraced a more international outlook. Designers are clearly striving to navigate in a world where demand and the distribution of roles are constantly changing. Similarly, companies seem to be showing a growing interest in integrating designers at an early stage in the development process. The jury has been pleased to note that classic design virtues continue to thrive alongside new design areas and in an enriching exchange with technical development aspects and a targeted market focus. Furthermore, there is also a clear interest in sustainability and in exploring the use of new materials. Finally, the jury also notes that design coming from Danish companies carries an intact Nordic design DNA parallel to a global outlook. Danish design is characterised by simplicity in expression and a strong functional profile, which helps differentiate products and solutions in relation to the competition. It is in brief a pleasure to see that the Danish design landscape is capable of revitalisation by applying a new perception of the role of design and by discovering innovative possibilities without abandoning a valuable design heritage. Danish Design Award 2012 demonstrates that the most recent efforts of companies and designers point to a promising future for Danish design. The Jury

4 Juryen Designløsningerne bedømmes af en uvildig jury med eksperter inden for virksomhedsledelse og forskellige designfaglige områder. The Jury The design solutions are judged by an impartial jury of experts in business management and various design areas. 4

5 Peter Bysted Formand, arkitekt Chairman, Architect ICONO A/S Amanda Betz Arkitekt Architect Foto: Jens Ulrich Christian Nicholas Stadil Bestyrelsesformand Chairman of the Board hummel International Sport & Leisure A/S Lars Sandahl Sørensen Professional non-executive board member & PE investor Søren Rose Kjær designer og ejer af designer and owner of Søren Rose Studio, Copenhagen and New York Thomas Harrit Partner, industriel designer Partner, Industrial Designer Harrit-Sørensen A/S Vinay Venkatraman Partner, designer Partner, Designer CIID, Copenhagen Institute of Interaction Design

6

7 WINNERS 2012

8 kategori: Industrielt design, business-to-consumer Category: Industrial design, business-to-consumer Oticon Intiga Virksomhed: Oticon A/S. Design: Christian Lockenwitz. Juryen siger: Oticon har i udviklingen af Intiga kombineret den seneste tilgængelige teknologi med en god forståelse for brugernes særlige behov og et funktionelt og elegant design, som virker inspireret af smykkekunsten. Produktet leveres i en række hårtone- og modefarver, og der er med dette produkt lagt op til endnu en vellykket produktlancering, hvor brugerbehov og en stærk designløsning går hånd i hånd. Oticon Intiga Company: Oticon A/S. Design: Christian Lockenwitz. The Jury s statement: In developing Intiga, Oticon has combined the most recent available technology with a good understanding of the users special needs and a functional and elegant design that seems to draw on inspiration from jewellery design. The product is available in a range of hair tones and trendy colours and forms the basis for yet another successful product launch, where user needs and a strong design solution go hand in hand. Oticon Intiga er et høreapparat særligt udviklet for førstegangsbrugere. Det hører til blandt verdens mindste trådløse høreapparater og har samtidig bevaret en høj ydeevne gennem et minimalt strømforbrug. I designet har man lagt særlig vægt på brugernes ønske om et lille og diskret apparat med behagelig naturlig pasform og en naturlig lydgengivelse. Oticon Intiga is a hearing aid especially developed for first-time users. It is one of the world s smallest wireless hearing aids, and it features high performance with minimal power consumption. In the design process, priority has been placed on the users desire for a small, discreet device with a pleasant and natural fit and natural reproduction of sound. 8

9

10 kategori: Industrielt design, business-to-business Category: Industrial design, business-to-business MAGNA3 Virksomhed: Grundfos. Hoveddesigner: Morten Sofusen, Grundfos. Designgodkendere: Uffe Stæhr, Steen Tøffner-Clausen og Sara Schøler Lass, Grundfos. Juryen siger: Med MAGNA3 giver Grundfos sit meget konkrete bidrag til reduktion i energiforbruget. Cirkulationspumper kan være upåagtede, store energislugere. MAGNA3-pumpeserien er designet, så pumperne har en hidtil uset høj virkningsgrad og effekt, der konstant tilpasses efter behov. Yderligere er der fokus på brugervenlighed ved installation, indstilling og overvågning, der understøttes af interaktion mellem pumpe og f.eks. smartphones. MAGNA3 er med til at konsolidere Grundfos som en virksomhed, der omsætter fokus på innovation, bæredygtighed og design til handling. MAGNA3 Company: Grundfos. Chief designer: Morten Sofusen, Grundfos. Design approval: Uffe Stæhr, Steen Tøffner-Clausen and Sara Schøler Lass, Grundfos. The Jury s statement: With MAGNA3, Grundfos offers a very tangible contribution to the efforts to reduce power consumption. Circulation pumps may be unnoticed power guzzlers. The MAGNA3 pump series is designed to offer unprecedented high performance and effect, which is continuously adjusted to match the need. The pump series is also characterised by a strong focus on user-friendliness in installation, settings and monitoring, which is facilitated by an interaction link between the pump and, for example, a smartphone. MAGNA3 helps consolidate Grundfos status as a company that is able to translate its focus on innovation, sustainability and design into action. Grundfos nye MAGNA3 er i sin størrelse den mest energieffektive cirkulationspumpe på markedet. Vælger man eksempelvis at erstatte en D-mærket cirkulationspumpe med en MAGNA3, vil man kunne reducere elforbruget med op til 75%. Grundfos new MAGNA3 is the most energy-efficient circulation pump in its size on the market. For example, replacing a D-labelled circulation pump with a MAGNA3 will reduce power consumption by up to 75%. 10

11

12 kategori: Møbler & tekstiler Category: Furniture & Textiles GRIP Virksomhed: Randers+Radius. Design: Troels Grum-Schwensen. Juryen siger: GRIP-bordet er et godt eksempel på fornyelse inden for dansk møbeldesign. Nytænkningen ses ikke blot i bordets/systemets udtryk, men også i dets produktionsform. Materialerne er velvalgte og detaljerne er gennemarbejdede. GRIP-bordet er et godt eksempel på et designprodukt med internationalt format, som samtidig bærer på typiske nordiske designkarakteristika. Bordet er robust og har som enkeltstående møbel et skulpturelt og enkelt formsprog. GRIP Company: Randers+Radius. Design: Troels Grum-Schwensen. The Jury s statement: The GRIP table is a good example of renewal in Danish furniture design. The innovation is not only reflected in the expression of the table/system but also in the production method. The materials are well chosen, and the detailing is excellent. The GRIP table is a good example of a world-class design product with typical Nordic design characteristics. The table is robust, and as a free-standing piece of furniture it has a sculptural and simple expression. GRIP-bordet har en central bjælke i ekstruderet aluminium, der bærer bordpladen. Når bjælken belastes, strammes grebet om bjælken, og konstruktionen låses yderligere. Denne værktøjsfri monteringsmåde gør, at brugeren selv vælger, hvor benene skal stå; de kan stå helt ude ved gavlen eller længere inde. Endelig muliggør systemet, at man kan lave meget lange borde, fordi der blot indsættes flere bensæt på den lange bjælke efter behov. The GRIP table has a central beam in extruded aluminium, which supports the tabletop. When the beam is exposed to a load, the grip around the beam tightens, which further locks the construction into place. This tool-free installation method lets the user choose where to place the table legs; at the very end of the table or closer to the centre of the table. The system also makes it possible to construct very long tables, as additional sets of legs can simply be added to the long beam as needed. 12

13

14 Kategori: service- og oplevelsesdesign Category: Service and experience design Tårnlegeplads Institution: Københavns Kommune. Design: MONSTRUM Aps, GHB Landskabsarkitekter a/s Elektronik: PlayAlive a/s. Juryen siger: Tårnlegepladsen i Fælledparken pirrer nysgerrigheden og fantasien og byder på en masse sjove og udfordrende oplevelser. Den viser en ny og spændende måde at lave en legeplads på, hvor børnene via legen oplever og får et forhold til nogle af Københavns mest karakteristiske bygninger. Spire playground Institution: Københavns Kommune. Design: MONSTRUM Aps, GHB Landskabsarkitekter a/s Elektronics: PlayAlive a/s. The Jury s statement: The spire playground in Fælledparken piques children s curiosity and imagination and offers many fun and challenging experiences. It is a new and exciting approach to playground design, encouraging children to experience and relate to some of Copenhagen s most characteristic buildings through play. Tårnlegepladsen er bygget op omkring fem af Københavns mest kendte tårne: Rådhustårnet, Vor Frelsers Kirke, Rundetårn, Marmorkirken og Børstårnet. Tårnene udgør rammerne for en motorisk udfordrende legeplads, der lægger op til høj fysisk aktivitet. Tårnene snor og vrider sig med et utal af krinkelkroge, guld, spir, figurer, rutsche- og klatreruter. The spire playground is constructed around five of Copenhagen s best-known towers and spires: the Town Hall tower, the spire on the Church of Our Saviour, the Round Tower, the Marble Church and the spire on the Stock Exchange building. The towers and spires form the setting for a playground that challenges the children s motor skills and encourages physical activity. The towers twist and turn with countless nooks and crannies, gold, spires, shapes, slides and climbing routes. 14

15

16 Kategori: Grafisk design Category: Graphic design 2050 Der bli r et yndigt land Virksomhed: Realdania. Design: Designit A/S. Juryen siger: Designet af publikationen til Realdanias topmøde er et fint eksempel på, at det kan lade sig gøre at kommunikere komplekse problemstillinger i en frugtbar interaktion mellem tekst og visualisering. Rapportens sammenkædning af tekst og illustration gør den lettilgængelig uden at forfladige budskabet Der bli r et yndigt land Company: Realdania. Design: Designit A/S. The Jury s statement: The design of the publication for Realdania s summit meeting is a beautiful example of the possibility of conveying complex issues in a fruitful interaction between text and visualisation. The report links text and illustrations in a way that makes the content accessible without trivialising the message. Realdanias visuelle identitet til publikationen 2050 Der bli r et yndigt land er bygget op omkring grafiske illustrationer af data og skematiske scenarier. Realdania s graphic identity for the publication 2050 Der bli r et yndigt land is constructed around graphic illustrations of data and schematic scenarios. 16

17

18 Kategori: Digitalt design Category: Digital design Endomondo Virksomhed: Endomondo. Design: Ali Tabatabai, WEM3. Juryen siger: Endomondo er et fremragende eksempel på aktiv inddragelse af brugerne, uden det går ud over overskueligheden. Designet er intuitivt, levende og ambitiøst. På blot fire år har Endomondo udviklet sig til at være et af de største sportscommunities i verden. Det er imponerende, og det er dejligt at se, hvordan en lille dansk virksomhed formår at placere sig på verdenskortet, når det handler om veldesignede, digitale løsninger. Endomondo Company: Endomondo. Design: Ali Tabatabai, WEM3. The Jury s statement: Endomondo is an excellent example of active user involvement without any compromise on clarity. The design is intuitive, dynamic and ambitious. In only four years, Endomondo has become one of the largest sports communities in the world. That is impressive, and it is nice to see a small Danish firm earning a place on the world map of well-designed digital solutions. Endomondo er et sportscommunity baseret på gratis GPS-tracking af løb, cykling mv. Man kan vælge, om man blot vil bruge Endomondo til at holde styr på sine egne personlige udfordringer og mål, eller man vil indgå i et større netværk af sportsentusiaster, hvor man kan udfordre hinanden. Endomondo is a sports community based on free GPS-tracking of running, cycling etc. The user can use Endomondo simply to keep track of their own personal challenges and goals or join a larger network of sports enthusiasts with the option of mutual challenges. 18

19

20

21 NOMINEES 2012

22 Kategori: Industrielt design, business-to-consumer Category: Industrial design, business-to-consumer BeoLit 12 Virksomhed: Bang & Olufsen A/S. Design: Cecilie Manz. Juryen siger: B&O har med Beolit 12 formået at kombinere et uhøjtideligt og elegant designmæssigt link til virksomhedens historie med en ambition om at skabe state-of-the-art interaktion med andet udstyr. Aluminiumsskallens mønster med det farvede tekstil giver en subtil og smuk dybde i en ellers ganske enkel form, og bæreremmen i læder og den praktiske gummibakke, hvor smartphonen kan placeres, afmonterer kærligt fokus på det tekniske. BeoLit 12 Company: Bang & Olufsen A/S. Design: Cecilie Manz. The Jury s statement: With Beolit 12, Bang & Olufsen has managed to combine an unpretentious and elegant design link to the company s history with an ambition of creating state-of-the-art interaction with other equipment. The pattern on the aluminium shell with the coloured textile adds subtle and beautiful depth to an otherwise clean and simple form, and the leather carrying strap and the practical rubber tray for the smartphone gently dismantle the technical focus. BeoLit 12 er en bærbar højtaler. Dens grundform er en afrundet aluminiumsramme med en gummibakke på toppen, hvor man eksempelvis kan lægge en iphone. Der er desuden monteret en læderrem, så man let kan flytte rundt på den. BeoLit 12 is a portable loudspeaker. Its basic shape is a rounded aluminium frame with a rubber tray on top, for example for an iphone. It also has a leather strap to make it easy to move around. 22

23

24 kategori: Industrielt design, business-to-consumer Category: Industrial design, business-to-consumer Nordisk Bering -3 Virksomhed: Nordisk Company A/S. Design: Nordisk Design Team. Juryen siger: Nordisk Bering -3 -soveposen er en designløsning med fokus på sikker funktion og anvendelse af nye materialer. Black Yarn-teknologien, hvor mikro-kulpartikler er integreret i tyndt stof, udnyttes til at optimere produktets funktionalitet, så f.eks. isoleringsevnen forbedres betydeligt. I den visuelle fremtoning toner det mørke kulstof gennem stoffets klare farve og giver et karakteristisk mørkt skær. Med sine mange gennemarbejdede detaljer og begavede brug af ny teknologi er Nordisk Beringsoveposen et godt eksempel på design, der tør gå nye veje. Nordisk Bering -3 Company: Nordisk Company A/S. Design: Nordisk Design Team. The Jury s statement: The sleeping bag Nordisk Bering -3 is a design solution that is focused on reliable function and the use of new materials. The Black Yarn technology, where micro carbon particles are integrated into a thin fabric, is used to optimise the functional features of the product, including significant improvement of insulation. Visually, the dark carbon shines through the bright colours of the fabric and adds a characteristic dark sheen. With its many carefully designed details and its intelligent use of new technology, the Nordisk Bering sleeping bag is a good example of design that dares to explore new possibilities. Soveposen Nordisk Bering -3 løser to af de største udfordringer ved en sovepose. Den minimerer varmetabet og optimerer den bedst mulige transport af fugt og kondens ud af posen. The sleeping bag Nordisk Bering -3 addresses two of the main challenges for a sleeping bag: It minimises heat loss and optimises the transportation of moisture and condensation out of the bag. 24

25

26 kategori: Industrielt design, business-to-consumer Category: Industrial design, business-to-consumer LINDBERG brilleserie Virksomhed: LINDBERG. Design: LINDBERG Design team. Juryen siger: Med LINDBERGs nye letvægtsbrilleserie viderefører virksomheden sit fokus på produkter i høj kvalitet og har med denne brilleserie formået at differentiere sig fra andre produkter på markedet med et sofistikeret design og begavet udnyttelse af nye materialer. Designets elementer forstærker visuelt hinanden på en overbevisende måde, hvor stellet er en del af selve brillen, og udtrykket på den måde elegant forenkles. LINDBERG spectacle series Company: LINDBERG. Design: LINDBERG Design team. The Jury s statement: With this new lightweight spectacle series, LINDBERG continues its emphasis on high-quality products and manages to stand out from other products on the market with a sophisticated design and an intelligent use of new materials. The design elements visually enhance each other in a convincing solution where the frame is part of the spectacle itself, thus elegantly simplifying the expression. LINDBERG 6500 n.o.w. Strip 9800 LINDBERG Horn LINDBERGs seneste tre nyheder inden for sortimentet af letvægtsbriller er lavet i kompositmateriale, acetat og horn. De er monteret med justerbare næsepuder og titaniumstænger og kan tilpasses det enkelte individ. Fronten af brillerne findes i over 10 forskellige modeller og farver. Lindberg s latest three additions to their series of lightweight spectacles are made of a composite material, acetate and horn. They have adjustable nose pads and titanium side bars and can be fitted to the individual user. The front of the frames is available in more than ten different models and colours. 26

27

28 Kategori: Industrielt design, business-to-business Category: Industrial design, business-to-business EYEAID Virksomhed: INNOVAIDER. Design: Steen Pedersen, Jesper Sandholt. Juryen siger: EYEAID giver et innovativt bud på en lille men vigtig detalje i sikring af arbejdsmiljøet. Øjenskyl i forbindelse med arbejdsskader foretages intuitivt, er énhåndsbetjent og foregår med et minimalt væskeforbrug. En god detalje er også, at øjet holdes åbent under skylleprocessen på en enkel og effektiv vis. EYEAID Company: INNOVAIDER. Design: Steen Pedersen, Jesper Sandholt. The Jury s statement: EYEAID is an innovative solution for a small but crucial aspect of providing a safe working environment. Eyerinsing in connection with work-related injuries can be done intuitively, requiring the use of only one hand and a minimal amount of liquid. Another good detail is the simple and effective solution for keeping the eye open during the rinsing process. Med EYEAID kan man sikkert, effektivt og let skylle øjet i forbindelse med øjenskader. EYEAID er markedets eneste enhåndsbetjente øjenskyller. Den anvender 4-5 gange mindre væske end lignende referenceprodukter på markedet. EYEAID offers a safe, efficient and simple eye wash solution to be used in connection with eye injuries. EYEAID is the only eye-rinsing device on the market that can be operated with one hand. It uses 4-5 times less liquid than similar reference products on the market. 28

29

30 kategori: Industrielt design, business-to-business Category: Industrial design, business-to-business Letvægt bredspartelserie Virksomhed: Flügger. Designer: Anne B. Christensen. Ingeniør: Niels Bartholin. Udviklingschef: Helle Lund. Juryen siger: Flügger har med udgangspunkt i brugerens behov skabt et design, der er gennemtænkt, brugervenligt og ergonomisk korrekt. Der er lagt vægt på at skabe et produkt, som giver mulighed for variation i arbejdsmåde, og som ikke belaster med unødig vægt. Flügger viser med bredspartelserien, at det er muligt at forny og udvikle traditionelle arbejdsredskaber ved hjælp af design. Lightweight filling knife series Company: Flügger. Designer: Anne B. Christensen. Engineer: Niels Bartholin. Head of development: Helle Lund. The Jury s statement: Based on the users needs, Flügger has created a design that is carefully considered, user-friendly and ergonomically correct. Care has been taken to create a product that enables variation in use, and which avoids creating fatigue due to unnecessary weight. With this series of filling knives, Flügger demonstrates that it is possible to renew and develop traditional tools by means of design. Bredspartelserien består af 7 varianter fra 80 mm til 450 mm. Bredspartlen er 2/3 lettere end tilsvarende produkter på markedet. Spartlen er lavet ved at sammensætte to hule skaller dels for at gøre den lettere og dels for at spare på brugen af plastik. The series features seven types of filling knives, ranging from 80 mm to 450 mm in width. The filling knife is two thirds lighter than similar products on the market. It is made by combining two hollow shells, a solution that makes it lighter and reduces the amount of plastic needed. 30

31

32 Kategori: Industrielt design, business-to-business Category: Industrial design, business-to-business SafeAir Smoke Evacuation System Virksomhed: SafeAir AG. Design: Irene Kornerup og Jesper Simonsen. Juryen siger: SafeAir Smoke Evacuation System er en gennemført designløsning med fokus på funktion og kvalitet, som er med til at løse en arbejdsmiljøudfordring i krævende omgivelser. Den har et overskueligt og velfungerende design, der er fleksibelt, og som matcher kravene i et sterilt miljø. Farverne grøn og hvid signalerer og understreger et klinisk og hygiejnisk miljø. SafeAir Smoke Evacuation System Company: SafeAir AG. Design: Irene Kornerup and Jesper Simonsen. The Jury s statement: SafeAir Smoke Evacuation System is a thorough design solution with an emphasis on function and quality that helps address a working environment challenge in a demanding setting. It has a clear and functional design, which is flexible and meets the demands pertaining to a sterile environment. The colours, green and white, reflect and underscore the clinical and hygienic context. SafeAir Smoke Evacuation System er en effektiv udsugning til operationsstuen. Den sørger for, at der hele tiden er god luft i operationsrummet. Desuden er den fuldstændig lydløs. SafeAir Smoke Evacuation System is an efficient exhaust system for operating rooms. It maintains good air quality in the operating room and does so completely silently. 32

33

34 kategori: Møbler & tekstiler Category: Furniture & Textiles HAIKU Virksomhed: Fredericia Furniture A/S. Design: GamFratesi. Juryen siger: Med HAIKU viser Fredericia Furniture en imponerende flot bearbejdelse af helhed, materialer og detaljer. Formen er helstøbt og klar, men med en interessant finurlighed i udtrykket. Den tekstile kombination er unik og vellykket. HAIKU er både klassisk og moderne i sin fremtoning. Det er en sød sofa i ordets bedste betydning. HAIKU Company: Fredericia Furniture A/S. Design: GamFratesi. The Jury s statement: With HAIKU, Fredericia Furniture demonstrates an impressive and excellent grasp of the product as a whole as well as its materials and details. The form is coherent and clear but with an interesting quirkiness in expression. The textile combination is unique and successful. HAIKU is both classic and modern in appearance. It is a cute sofa in the best sense of the word. HAIKU-sofaen er bygget op om en støbt skumskal og med ben i sortlakeret stål. Sofaen har en variation af stoffet i den ydre og indre skal, hvilket giver sofaen et stramt og omsluttende ydre og et blødere og mere intimt indre. The HAIKU sofa is constructed around a cast foam shell with steel legs that are painted black. The inner shell features a variation on the fabric used for the outer shell, which gives it a tight and embracing exterior and a softer, more intimate interior. 34

35

36 kategori: Møbler & tekstiler Category: Furniture & Textiles HOSOO Virksomhed: HOSOO, Japan. Design: OeO. Juryen siger: Tekstilet har en magisk dybde i sin vævning og står nærmest camouflageagtige frem i kollektionen. Øjet kan konstant vandre og opdage nye figurer og sammensætninger i vævningen, og stadig står helheden klart og klassisk frem. Her er et design, der tør give slip på den skandinaviske æstetik og lege med andre kulturreferencer på en meget vellykket måde. Designet er ambitiøst, moderne og internationalt. HOSOO Company: HOSOO, Japan. Design: OeO. The Jury s statement: There is a magical sense of depth to the weave of the textile, which gives the collection an almost camouflagelike character. The eye is constantly encouraged to explore and discover new figures and combinations in the weave, yet the coherent whole maintains its clear and classic appearance. Here is a design that dares to let go of the Scandinavian aesthetic and play with other cultural references in a very successful expression. The design is ambitious, modern and international. HOSOO Collection tager udgangspunkt i den 2000 år gamle, japanske væveteknik. Kollektionen er et unikt og æstetisk møde mellem en gammel tradition og nye, sofistikerede tekstiler. HOSOO Collection has roots in a 2000-year-old Japanese weaving technique. The collection marks a unique and aesthetic encounter between an ancient tradition and new, sophisticated textiles. 36

37

38 kategori: Møbler & tekstiler Category: Furniture & Textiles SWAY Virksomhed: Trip Trap Denmark A/S. Design: Rikke Frost. Juryen siger: Gyngestolen SWAY står med sin lave og brede form solidt og indbyder til afslapning og ro, i haven eller på stranden. Det enkle formsprog understreges af en enkel sammensætning af robuste materialer, der sender venlige hilsener til danske møbeltraditioner, men som opdaterer dem og tilføjer sin helt egen tone. Sway udtrykker nytænkning og bærer samtidig på klassiske designdyder som enkelhed, funktionalitet og fokus på detaljen. SWAY Company: Trip Trap Denmark A/S. Design: Rikke Frost. The Jury s statement: With its low, wide shape, the rocking chair SWAY stands firm, inviting rest and relaxation in the garden or on the beach. The simple idiom is underscored by a simple combination of robust materials that gives a nod to Danish furniture traditions while also updating them and adding its own unique tone. Sway reflects innovation as well as classic design virtues such as simplicity, functionality and a focus on details. Gyngestolen SWAY kan bruges både ude og inde. Den er lavet i teaktræ kombineret med gjorder, som udgør sæde og ryglæn. The rocking chair SWAY can be used both indoors and outdoors. It is made in teak with webbing used for the seat and back rest. 38

39

40 Kategori: service- og oplevelsesdesign Category: Service and experience design BRANDSERVICEKONCEPT TIL AARHUS UNIVERSITET Institution: Aarhus Universitet. Design: Hatch & Bloom A/S. Juryen siger: Aarhus Universitets fokus på at kvalificere studievalg er udmøntet i en indbydende og sammenhængende form, hvor designet på enkel, ligefrem og klar måde understøtter målet: At støtte og inspirere kommende studerende i deres studievalg. Designet er på en gang levende og stringent og inviterer til dialog i en form, hvor drømme, tvivl og overvejelser tages alvorligt. BRAND SERVICE CONCEPT FOR AARHUS UNIVERSITY Institution: Aarhus University. Design: Hatch & Bloom A/S. The Jury s statement: Aarhus University s emphasis on enabling prospective students to make a more qualified choice is expressed in an inviting and coherent form, where the design promotes the goal in a simple, clear and straightforward manner: supporting and inspiring prospective students in their choice of degree programme. The design is both dynamic and stringent and encourages dialogue in a form where dreams, doubts and considerations are taken seriously. 22% af alle, der vælger en videregående uddannelse, bruger mindre end en time på at afsøge, hvilken uddannelse de skal bruge de næste 5 6 år af deres liv på. 17% vælger om inden for de første to år. 12% dropper helt ud og mere end 50% gennemfører ikke uddannelserne på normeret tid. Aarhus Universitet har derfor lavet en brandingkampagne. Helt konkret ses det udtrykt gennem et nyt kommunikations- og indretningskoncept for studievejledningen samt en række nye vejledningsservices i form af en chatservice, applikation, afklaringsguide samt nye vejledningsroller. 22% of the students embarking on a higher education programme spend less than an hour determining which degree they intend to spend the next five to six years of their life pursuing. 17% make a new choice within the first two years. 12% drop out entirely, and more than 50% do not complete their studies within the allotted time frame. Aarhus University has therefore launched a branding campaign. The campaign is reflected in a new communication and design concept for the student guidance service and in new counselling services in the form of a chat service, an app, a decision-making guide and new counsellor roles. 40

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

MODO by Skovby your personal ideas

MODO by Skovby your personal ideas MODO by Skovby your personal ideas Endless possibilities MODO has a simple and exclusive design that contributes with both form and flexibility. The MODO line comprises a number of modules, which you can

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH

BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH 22 CM 16 CM > HENNING KOPPEL 1918-1981 Henning Koppel, the world-famous Danish designer of the BUBI lamp, was first and foremost an artist. He was trained in drawing

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

HECTOR design Anderssen & Voll

HECTOR design Anderssen & Voll HECTOR design Anderssen & Voll HECTOR design Anderssen & Voll DK: Det er arketypisk Erik Jørgensen-design, som den norske designduo Anderssen & Voll har nyfortolket i sofaen 'Hector'. Sofaen er bygget

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and The BCI Steel Shelving System is the essence of many years of experience and success. Designed for use in libraries, the shelving system meets the functional and aesthetic requirements of all kinds of

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Design education and research at The Danish Design School, Anne-Louise Sommer, rector Danmarks Design education Designskole and research Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for at The Danish Design

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 100 cm Seat height: 41 cm Total height (frame): 60 cm Slanting arm Center section 60 x 120 cm Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame):

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

HOLMRIS INSPIRATION. office collection 2015. version1.0 INNOVATORS BY NATURE

HOLMRIS INSPIRATION. office collection 2015. version1.0 INNOVATORS BY NATURE HOLMRIS INSPIRATION office collection 2015 version1.0 INNOVATORS BY NATURE > nordic roots global view < 2 //inspiration//office collection 2015, ver. I 3 We bring excitement to work Virksomhedens visuelle

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

o f Danish design for generations

o f Danish design for generations o f Danish design for generations PIECE of DENMARK bevæger sig i grænselandet mellem design og det skulpturelle, og mange oplever, at produkternes udtryk gør indtryk. Glæden ved godt håndværk såvel som

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors.

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors. PIPES TRADITION & QUALITY Stanwell blev grundlagt i 1942, hvor Poul Stanwell drevet af sin store kærlighed til piber lagde grunden til det, som i dag er en af verdens førende pibefabrikker. Gennem årene

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Program for DMLF Årsmøde 2017

Program for DMLF Årsmøde 2017 Program for DMLF Årsmøde 2017 Torsdag den 28. september 09.00 Ankomst og indskrivning (kaffe/te med rundstykke) Bogudstillingen er åben 10.00 Velkomst, v/ Bent H. Pedersen, formand for DMLF 10.15 Den indledende

Læs mere