betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema:"

Transkript

1 betonnummer 4 November 2013 Tema: Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri 16 i aalborg 26 Højt og stort ved Limfjorden Megafedt at montere Montør elsker jobbet 34 Beton ude og inde Gennemført betonhus i Randbøl

2 2+2=5 Avanceret analyse af delmaterialer og hærdnet beton Det stærke hold med cement- og betontekniske kompetencer de tekniske konsulenter: Søren H. Rasmussen, Brian Dürr, Erik Pram Nielsen, Thorkild Rasmussen, Jacob Thrysøe, Niels Erik Jensen. Få en kompetent dialog om beton..! Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Kvalitetscement Aalborg fra Aalborg Portland gør det ikke Telefon altid +45 alene I 77 nogle 77 tilfælde kræver det viden og Telefax kompetence for 86at sikre stærke betonløsninger. Teoretisk og praktisk erfaring er værktøjerne. Og dialog med præcis rådgivning iværksætter handlinger, der sigter mod bedre resultater med beton både teknisk og kommercielt mere værdi, fordi 2+2 bliver til 5 Vi er klar...! Aalborg Portland A/S Telefon Telefax

3 Samfundets behov for funktionelle bygninger Universiteter, folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler, SOSU-skoler Byggeri til uddannelse skyder op i hastigt tempo som et svar på de voksende kvalifikationskrav, samfundet stiller til danskerne. Her er der ingen krise landet over opføres markante, spændende og byggeteknisk avancerede bygninger. Svimlende flotte atrier, lavenergibyggeri, højhuse Det er umuligt at vise det hele i denne udgave af magasinet Beton, så vi bringer blot nogle smagsprøver. Man kan altid diskutere, hvor meget bygningskvalitet betyder for uddannelseskvalitet. Men naturligvis har de fysiske rammer betydning. I det mindste ville det være mærkeligt, hvis nedslidte og utidssvarende bygninger gjorde noget godt for indlæringen. Moderne læringsformer kræver noget andet end firkantede klasseværelser til 24 elever og kæmpestore auditorier, der mest udmærker sig ved god mulighed for at slumre på de bageste rækker. Her er der en klar parallel at trække fra uddannelsesbyggeri til fx kommunalt og almennyttigt byggeri. På Dansk Betondag 2013 i Aarhus blev deltagerne præsenteret for et nyt simuleringsværktøj, der kan hjælpe kommuner og boligselskaber med at vælge mellem renovering eller nedrivning af en bygning. Her viser det sig tydeligt, at nedrivning og genopbygning har fordele for totaløkonomien, der hidtil er blevet overset. Ikke mindst er der store gevinster at høste ved lavere energiforbrug og bedre funktionalitet. Både universiteter, boliger, plejeinstitutioner, virksomheder og rådhuse har i dag helt andre krav og ønsker til funktionaliteten end for 50 år siden. Kvalitetsbyggeri handler med andre ord om meget mere end tag over hovedet det gælder også indlæring, livskvalitet, sundhed, effektivitet, trivsel og tryghed. For blot at nævne nogle eksempler. Forhåbentlig kan det nye simuleringsværktøj blive en øjenåbner for mange ved at sætte tal på andet og mere end de basale omkostninger ved at bygge. Funktionelt kvalitetsbyggeri er også en kilde til velfærd. Jan Broch Nielsen Redaktør Indhold: Samfundets behov for funktionelle bygninger 3 tema: Heftig byggeaktivitet på danske universiteter 4 tema: Udfordrende at bygge campus i CeresByen 10 tema: Rådgiver tøvende over for bobledæk 12 tema: Amfitrappe af betonelementer på ny skole 14 tema: Masser af studiebyggeri i Aalborg 16 tema: Tværfagligt studiemiljø i beton og stål 20 tema: Masser af byggeri på DTU 22 Teknikkens højborg 24 Megafedt at montere elementer 26 Renovere eller nedrive? 28 Permeable belægninger i fokus på Have & Landskab 30 Konference om Byens Gulv 31 Så til søs på betonelementer 32 Vellykket betonworkshop i aalborg 33 Godt indeklima i robust betonhus 34 nyt fra: Fabriksbetongruppen 36 nyt fra: Betonelement-foreningen 38 nyt fra: TEKNOLOGISK INSTITUT 42 nyt fra: Aalborg Portland 44 nyt fra: Dansk Betonforening 48 beton Nr. 4 Nov årgang Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen inden for betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på Udgiver: Samvirket for udgivelse af bladet Beton Redaktion: Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Tlf Abonnement og administration: Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106, postboks København K Anette Berrig, Tlf Annoncer: Media-People Ole Bolvig Hansen Tlf , fax Grafisk produktion: KLS Grafisk Hus A/S Forsidefoto: Jan Broch Nielsen Abonnementspris: Indland, kr. 210,- ekskl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) Løssalg, kr. 65,- ekskl. moms ISSN DANSK BETONFORENING november

4 Tema Byggeri til Uddannelse Heftig byggeaktivitet på danske universiteter Campus-tanken er på hastig fremmarch. Det medfører nye krav til universitetsbyggeri, som skal understøtte synergiskabelsen mellem forskere, studerende, administration og eksterne parter. ærsk Bygningen på kvadratmeter til Panum Instituttet på Nørrebro i København, Niels Bohr Bygningen på kvadratmeter til Vidensbydelen Nørre Campus i København, et nybyggeri på kvadratmeter til Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet i Odense og en ny forsknings- og uddannelsesbygning til Aalborg Universitet på kvadratmeter. Det er bare fire af de 14 byggeprojekter, der dukker op på skærmen ved en søgning på igangværende vidensbyggerier på Bygningsstyrelsens hjemmeside. Hertil kommer en række ombygninger og renoveringer, der skal give universiteterne tidssvarende faciliteter. Kontorchef Anniken Kirsebom fra Bygningsstyrelsen bekræfter, at aktivitetsniveauet for byggeri til universiteterne er højt.»aktiviteten er en konsekvens af, at regeringen i satsede stort på uddannelse. Vi er nu i gang med projekter for cirka seks mia. kroner til nye laboratoriefaciliteter på universiteterne. Cirka halvdelen af midlerne går til nybyggeri og den anden halvdel til renoveringsprojekter«, oplyser Anniken Kirsebom. Rådgiver og bygherre Bygningsstyrelsens rolle over for universiteterne er dels at rådgive og opsamle erfaringer om moderne universitetsbyggeri, dels at være bygherre for konkrete byggeprojekter, som senere lejes ud til universiteterne. Dog minus Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Copenhagen Business School (CBS), som har selveje, og derfor selv står for byggeprojekter.»vi skal være i front med tanker om fremtidens vidensbyggeri, så bygningerne både fysisk og på det sociale plan kan understøtte universiteternes opgave«, tilføjer Anniken Kirsebom, som ser en klar politisk opbakning til indsatsen og forventer et højt aktivitetsniveau i årene fremover. Fortsætter på side 6 4 Beton

5 Niels Bohr Bygningen på i alt ca kvadratmeter er Bygningsstyrelsen største opgave som bygherre hidtil. Bygningen skal bruges af Københavns Universitet, når den står færdig i Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Tema: Byggeri til uddannelse Danmark skal leve af viden. Byggeri til uddannelse er i vækst, og der stilles særlige krav til universiteters og skolers bygninger. Læs mere om vidensbyggeri, nye projekter i Aalborg, en helt speciel trappe til en folkeskole og en ny undervisningsbygning på DTU i dette tema. november

6 Tema Byggeri til Uddannelse Tema Byggeri til uddannelse Fremtidens universitet har masser af glasvægge og -døre simpelthen så de forskellige aktører kan få øje på og opsøge hinanden. Ejendomsvirksomhed og bygherre Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre. Styrelsen har ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer til nogle af landets vigtigste statslige institutioner fx universiteterne, politiet, domstolene og ministerierne. Bygningsstyrelsen har igangværende byggesager for 14 mia. kroner, holder styr på 4 mio. kvadratmeter bygninger og administrerer over lejemål. Fortsat fra side 4 Chefkonsulent Klaus Kofod-Hansen fra Bygningsstyrelsen uddyber, at campus-tankegangen er på hastig fremmarch på danske universiteter. Det skaber grundlag for synergi mellem forskere, studerende og eksterne parter samt rationel udnyttelse af faciliteter og administration. Fremover vil universiteterne i stigende grad integrere forskning, uddannelse, bolig, fritidsaktiviteter og måske endda erhvervsliv i campusområder, som skal være en del af den omliggende by og have tilbud til indbyggerne.»campus-tanken er aldrig før rigtigt ført til ende i Danmark, men det bliver den nu. Der skal være liv hele døgnet på campus. Alle erfaringer viser, at det også gør de studerende mere studiemindede, så frafaldet formindskes. Og samtidig får universitet en nærhed til omgivelserne, der giver bedre muligheder for at formidle, hvad der sker«, siger Klaus Kofod-Hansen. Fx kan boliger på campus være et plus, når det i stigende grad gælder om at tiltrække udenlandske gæstelærere i global konkurrence med andre universiteter. Det samme gælder børnehave og måske endda en international skole. Multifunktionelle lokaler Samtidig opstår nye krav til bygningernes design og indretning, idet fremtidens universitet snarere har færre kvadratmeter pr. person end flere. Multifunktionalitet er derfor et nøgleord. Universitets lokaler skal så vidt muligt være fleksible og hurtigt kunne skifte opstilling, så fx auditorier også kan anvendes til andre formål. Derfor kan Klaus Kofod-Hansen også udpege en række tekniske nøgleprincipper for fleksibelt universitetsbyggeri. Fortsætter på side 8 6 Beton

7 Fabriksbeton Færdige betonelementer Betonvarer Dyckerhoff PZ Dreifach DK CEM I 52,5 N DS/INF Dyckerhoff har specielt for Danmark udviklet denne særlige cement. Stor ensartethed Ved hjælp af moderne produktionsteknik Universelt anvendelig Ved hjælp af et bevidst valg af udgangsmaterialer Økonomiske betonrecepter På grund af et aktivt samvirke mellem cement og tilsætningsmidler Dyckerhoff NANODUR for UHPC Ultra High Performance Concrete without Silica fume Dyckerhoff AG Distribution Danmark, Postboks 2247, Wiesbaden, Tyskland telefon , fax , november

8 Tema Byggeri til Uddannelse Fortsat fra side 6»Dimensionerne har betydning. Undervisningsbygninger skal af hensyn til fleksibiliteten være brede. En smal bygning kan være udmærket til cellekontorer, men det er svært at indrette den til større forsamlinger, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er også vigtigt med en forholdsvis stor lofthøjde, lige som godt indeklima og god akustik er meget afgørende«, siger han. Hertil kommer muligheden for at kunne fremføre installationer frit, hvis der senere fx skal indrettes laboratorier et nyt sted.»bjælkefri lofter er en stor fordel. Vi bygger derfor ofte med in-situ støbte betondæk«, uddyber Klaus Kofod-Hansen. Ny bog om campusudvikling Med antropolog Cathrine Schmidt som hovedredaktør har Bygningsstyrelsen i september 2013 udgivet en bog på 250 sider med titlen Campusudvikling Metode og proces. Bogen er nyttig læsning for alle i byggebranchen, der interesserer sig for undervisningsbyggeri.»i disse år vokser campus på danske universiteter og skifter karakter. En udvikling fra monofunktionelle undervisning- og forskningsfaciliteter til levende område. Bogen beskriver den udvikling og giver inspiration til udvikling af campus og læringsmiljøer«, siger Cathrine Schmidt. Her spiller en række bløde områder også en vigtig rolle. Ideer opstår ofte i det sociale samvær, og derfor skal samlingssteder som fx kaffebarer placeres centralt og med omtanke, fordi de er vigtige omdrejningspunkter. Det kan være med til at skabe større samspil mellem administration, forskning og studerende samt fremme læring og samarbejde på tværs af universitetets institutter og fakulteter. Samtidig kommer det uformelle møde i fokus. Derfor vil man på fremtidens universitet møde transportzoner, der er nemme at overskue, og masser af glasvægge og døre simpelthen så de forskellige aktører kan få øje på og opsøge hinanden. jbn Syv temaer for campusudvikling 1 Vidensbyen universitetet åbner sig mod omverdenen 2 Universitetet som drivkraft for udvikling, regionalt og internationalt 3 Universiteter i kommunalt samarbejde 4 Mulighed for at bo og leve på og omkring campus 5 Erhvervsliv på campus 6 Campus som et læringslandskab på tværs af universitetets fagmiljøer For at fremme det uformelle og ofte tilfældige møde har fremtidens universitet overskuelige transportzoner. Her den kommende Niels Bohr Bygning. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter. 7 Øget fokus på bæredygtighed i social, økonomisk og miljømæssig forstand. Kilde: Campusudvikling Metode og proces. Bygningsstyrelsen, september Campusudvikling Metode og proces kan fås hos Bygningsstyrelsen mod betaling af et forsendelsesgebyr. Bogen kan også hentes ved at scanne koden eller klikke ind på 8 Beton

9 noter: Belægningssten renser luften IBF har i samarbejde med Photocat A/S udviklet et belægningsprodukt til særligt trafikerede områder. Den nye belægningssten efterbehandles i produktionsprocessen med en væske, der nedbryder NO x er fotokatalytisk. De behandlede sten lægges på helt normal vis. Behandlingen kan hverken ses eller lugtes og bevarer sin effektivitet i hele stenens levetid. Knust beton beskytter vandmiljø Når regnvand løber hen over et stykke jord, der har været gødet med bl.a. fosfor, bærer regnvandet fosfor med sig til regnvandsbassiner, hvorfra det senere løber ud i søer og vandløb. Men det kan nedknust beton let og billigt forhindre, vurderer forskere fra Syddansk Universitet.»Ved at lade bassinets vand passere gennem et filter af knust beton, kan vi fjerne op til 90 pct. af fosforen«, siger ph.d.-studerende og civilingeniør i miljøteknologi, Melanie Sønderup fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet. At fosforen binder så godt til beton skyldes cementens indhold af kalcium, aluminium og jern, der alle tre kan binde fosfor. Klar med 3D-modeller af elementer Som den første betonelementleverandør har Spæncom valgt at udarbejde samtlige elementvarianter som 3D-modeller i programmet Revit klar til at indarbejde i de digitale bygningsmodeller, som i stigende grad finder anvendelse. Formålet er at effektivisere projekteringen, så det er muligt i den tidlige fase at minimere risikoen for fejl, mangler og kollisioner. 3D-modellerne er tilgængelige på Spæncoms hjemmeside. { Ny betonfabrik i Sønderborg Unicon har åbnet en ny færdigbetonfabrik i Ragebøl ved Sønderborg. Den ny fabrik har en kapacitet på 75 kubikmeter færdigbeton i timen, svarende til 10 betonbiler. Fabrikken erstatter en ældre fabrik på havnen i Sønderborg. { Wiking polypropylen-fibre til betonindustrien Wiking polypropylen-fibre er et alternativ til revnekontrollerende stålfibre, uden risiko for korrodering. Fibrene øger slagstyrken, bøjestyrken og strækevnen i betonen og fungerer som brandhæmmer i tunnelbyggeri. Danish Fibres har mere end 40 års erfaring med polypropylen-fibre. Vi er særdeles fleksible og kan tilpasse produktionen hurtigt efter kundernes behov og krav - både hvad angår leveringssikkerhed og logistik m.m. Danish Fibres A/S producerer til følgende områder: l Betonelementer (mikro- og makrofibre) l Spartelmasse og fugefylder l Betongulve l Tunneler l Betonrenovering l Mørtel l Fliseklæber l Grundpuds Wiking 18 µm og 4050 er CE-certificerede. Kontakt salgschef Bo Gyldenberg på eller Danish Fibres A/S Snedkervej Varde Tlf november

10 Tema Byggeri til Uddannelse Udfordrende at bygge campus i CeresByen Uddannelsesbyggeri kommer til at stå for kvadratmeter af arealet i CeresByen, der ligger centralt i Aarhus på bryggeriets gamle grund. Det samlede etageareral på kvadratmeter skal desuden rumme erhverv, boliger og butikker. I øjeblikket opfører A. Enggaard A/S et stort campus til professionshøjskolen VIA University College, hvor ikke mindre end studerende skal have deres gang fra 2015.»En af udfordringerne ved projektet er, at det store, seksetages elementbyggeri funderes direkte på en underliggende, toetages parkeringskælders topdæk«, oplyste afdelingschef Peter Thorsgaard fra A. Enggaard A/S på Dansk Betondag i Aarhus. Parkeringskælderes øverste dæk er derfor hårdt armeret og udført med integrerede bjælker. Det har en tykkelse på 70 centimeter. Kælderen står på funderingspæle. VIA-campus bliver på kvadratmeter og er tegnet af Arkitema. jbn Den seksetages bygning skal danne rammen om undervisning af studerende. Illustration: Arkitema. 10 Beton

11 Mapecrete System Mapei-teknologi til betonkonstruktioner uden fuger Beton med lavt totalt svind. Reduktion eller eliminering af svindrevner. Fugefrie konstruktioner med stor tæthed og holdbarhed. MINSK ARENA, HVIDERUSLAND BETONDÆK UDEN FUGER VED ANVENDELSE AF MAPECRETE SYSTEM Mapei. Vore erfaringer - dine løsninger Kontakt os for et tilbud - Tlf: LIM FUGEMASSER KEMISKE PRODUKTER TIL BYGGEBRANCHEN november

12 Tema Byggeri til Uddannelse Den trekantede bygning har et stort og kompliceret atrium, der skaber lys og muliggør naturlig ventilation. Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects. Rådgiver tøvende over for bobledæk Syddansk Universitets Campus Kolding er opført med bobledæk. Efterfølgende er byggeriets rådgivende ingeniør ikke overbevist om, at fordelene opvejer ulemperne.»jeg er ikke sikker på, jeg ville gøre det igen«. Sådan lød svaret fra projektchef Carsten Olsen fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon, da han på Dansk Betondag blev spurgt om brugen af bobledæk til Syddansk Universitets Campus Kolding. Campus Kolding er en trekantet, seksetages atriumbygning med en sidelængde på 80 meter. Atriet roterer 60 grader pr. etage, hvilket fører til en kompliceret geometri med dæk, der har store spænd på op til 18 meter. Løsningen blev in-situ støbte, krydsspændte bobledæk med en tykkelse på 45 cm. Bobledækket blev udført med 36 cm hule plastkugler placeret så tæt, at det sparer 30 procent af betonen. I alt er der brugt kugler til bygningen. Det ene af Carsten Olsens forbehold er økonomisk. Udbuddet i forbindelse med Campus Kolding viste, at adskillige entreprenører dels krævede ekstra arbejdstid, dels beregnede høje priser for den utraditionelle opgave.»vi var heldige, at en enkelt entreprenør både kunne møde vores budget og tidsplan. Men generelt vil jeg mene, at 12 Beton

13 Fordele og ulemper Bobledæk i Kolding klar til den endelige udstøbning. Fakta om bobledæk i Kolding Besparelse på kubikmeter beton og noget armering Lidt armering sparet i søjler Sparet 50 armeringspæle Areal: Tidsforbrug: Pris: kvadratmeter dæk. 0,7 mandtime pr. kvadratmeter kr. pr. kvadratmeter. man løber en forholdsvis stor risiko i udbudssituationen«, sagde Carsten Olsen. Det andet forbehold er teknisk; at bygherren ikke opnår store fordele med bobledæk i forhold til et massivt dæk.»på grund af nyttelasten er den reelle vægtbesparelse i forhold til regningsmæssig last kun 15 procent, og samtidig fik vi en række praktiske udfordringer«, fastslår Carsten Olsen. Udfordringerne er blandt andet en mere kompliceret armering. Hertil kommer mindre modstand mod gennemlokning, som kræver et forholdsvis stort område uden kugler omkring konstruktionens søjler. Desuden kan kuglerne gå i stykker og blive fyldt med vand. Det kan føre til frostsprængninger i dækkene. Campus Kolding er Danmarks første lavenergiuniversitet, idet bygningen er i Lavenergiklasse 1. Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects. jbn Mindre egenvægtsnedbøjninger Transport af kugler fra Norge Transport af armeringsnet Kompliceret armering Støbning i to omgange Bobledæk optager gennemlokningskræfter dårligt Defekte kugler kan indeholde vand, frostsprængninger Komplicerede udbudsforhold og meget lille konkurrence kilde: Orbicon Carsten Olsen med en af de kugler, som der blev brugt af i Kolding. november AUGUST

14 Tema Byggeri til Uddannelse Amfitrappe af betonelementer på ny skole n amfitrappe af betonelementer bliver samlingspunktet for den nye Sydmors Skole og Ungdomshus, som skal erstatte Vils Skole i Morsø Kommune. Trappen er beregnet til både at gå og sidde på. Elementerne kommer fra Leth Beton, som også har leveret og monteret råhuset. Arkitektgruppen Limfjorden har tegnet byggeriet.»trappen var oprindelig planlagt som pladsstøbt beton, men for at spare tid blev vi spurgt, om vi kunne lave den og passe det ind i leverancen af de øvrige elementer«, fortæller salgskonsulent Bendt Dyrholm Madsen fra Leth Beton. Ud over trappen får skolen spændende løsninger som multisal, et fællesrum med rutsjebane og svalegang. Skolen har et areal på kvadratmeter, og den forventes færdig i slutningen af jbn Amfitrappen bliver et samlingspunkt for Sydmors Skole og Ungdomshus. Illustration: Arkitektgruppen Limfjorden. 14 Beton

15 X-SEED anvendes bl.a hos Spæncom til produktion af tunnelelementer til Norge Hurtigere styrke til betonelementer. Er din betonproduktion tunet? X-SEED 100 er en patenteret styrkeaccelerator til beton. Produktet anvendes bl.a. i Spæncoms produktion af tunnelelementer til Norge, og det har givet Spæncom en lang række stærke fordele i deres produktion: Hurtig færdiggørelse/finish af betonoverflader Tidligere afformningsstyrke Markant hurtigere styrkeudvikling inden for de første timer Reduktion af udgifter til varmehærdning Mulighed for at anvende formudstyr flere gange dagligt Bedre udnyttelse af hele produktionsapparatet. X-SEED 100 er en afgørende ingrediens i vores produktion af tunnelelementer, fordi produktet sparer os for kostbar tid og samtidig reducerer vores produktionsomkostninger betragteligt. Erik Westergaard, Fabrikschef hos Spæncom A/S Læs mere på eller ring til os direkte på

16 Tema Byggeri til Uddannelse Masser af studiebyggeri i Aalborg Aalborg satser på undervisning og viden. Det skaber masser af byggeopgaver, som den lokale entreprenør A. Enggaard A/S har været dygtig til at få del i. City Campus har form som et ottetal. Mod Limfjorden er bygningen i fem plan, mod byen i tre. Til venstre på tegningen ses det store, dobbelthøje auditorium med panoramavinduer mod vandet. Illustration: Henning Larsen Architects. 16 Beton

17 City Campus i september 2013 set fra det 16 etagers højhus med ungdomsboliger lige ved siden af. t skolefællesskab med arkitektonisk inspiration fra DSB s gamle stykgodsterminal, et 16 etagers højhus med ungdomsboliger på havnefronten og en undervisningsbygning med et stort, offentligt atrium til såvel koncerter som udstillinger og modelbygning for designstuderende. Det er tre store projekter, som entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S er i fuld gang med at opføre i Aalborg, der er en af Danmarks store studiebyer. Cirka 10 procent af indbyggerne i Aalborg er studerende og flere kommer sandsynligvis til fremover i takt med, at Aalborg Kommune satser på uddannelse. City Campus Aalborg Universitet glæder sig derfor til det nye City Campus på havnefronten mellem Utzon Center og Musikkens Hus. Bygningen er på kvadratmeter, og den skal være klar til brug i juli 2014.»Det skal den også nok blive, selv om byggetiden er en af udfordringerne ved dette ret komplicerede projekt«, siger projektleder Ole Jul fra A. Enggaard A/S. City Campus skal huse de kreative uddannelser Arkitektur & Design, Medialogi, Humanistisk Informatik og Art & Technology med i alt cirka 900 studerende. Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects og opføres som elementbyggeri med udvendig isolering og facadepuds. Formen er som et ottetal, hvor det ene atrium er overdækket med ovenlys. Indvendigt er etagerne åbne ud mod atriet, hvor altanbrøstninger med særlige akustikplader sørger for gode lydforhold. Af hensyn til lydforholdene får bygningen desuden svømmende betongulve og lofter af træbetonplader. Det andet atrium er åbent mod himlen og i forbindelse med de studerendes værksteder. Her kan der bygges modeller, spilles koncerter og vises film og sikkert meget andet. Mod Limfjorden er City Campus i fem plan, mod byen i tre. Fjordfacaden domineres af et dobbelthøjt auditorium med panoramavinduer fra gulv til loft. Auditoriet får plads til 250 personer. Alle indvendige betonvægge fremstår rå. Det samme gælder betongulvet i stueetagen, som dog støvbindes. På de øvrige etager er gulvbelægningen linoleum. Fortsætter på side 18 november

18 Tema Byggeri til Uddannelse Bygningerne beklædes med strækmetal i en gylden farve. Fortsat fra side 17 Bygningen installationer fremføres synligt under loftet.»det er også en udfordring at udføre synlige installationer pænt. Ikke mindst i en bygning, hvor ikke alle vinkler er rette«, siger Ole Jul. Ungdomsboliger Umiddelbart ved siden af City Campus opfører Himmerland Boligforening 254 ungdomsboliger på en af Aalborg mest attraktive grunde i første række mod Limfjorden. Byggeriet består af to bygninger, der er henholdsvis V- og Z-formede. Den ene af de i alt fem fløje bliver et højhus på 48 meter med 16 etager og en enestående udsigt over såvel Aalborg som Limfjorden. På øverste etage får bygningen fest- og fælleslokaler.»det er den højeste bygning, vi nogen sinde har opført, men alligevel ligger den store udfordring under jorden«, fortæller projektleder Thomas C. Cleyton fra A. Enggaard A/S. Det skyldes en stor parkeringskælder, som bl.a. andet skal benyttes af gæsterne i Musikkens Hus lige ved siden af ungdomsboligerne. Parkeringskælderen med et én meter tykt filigrandæk øverst strækker sig ind under ungdomsboligerne, som derfor er funderet på bjælker og søjler, der går ned gennem parkeringskælderen. Det samlede bruttoareal er på kvadratmeter, og ungdomsboligerne skal være klar til indflytning i sommeren Elementfacaderne beklædes med plader af strækmetal, hvor der etableres store åbninger for at give udsyn. Skolefællesskab På de gamle godsbanearealer i Aalborg opfører A. Enggaard A/S et skolefællesskab En del af ungdomsboligerne befinder sig i højhuset med 16 etager og en højde på 48 meter. 18 Beton

19 De to atriumbygninger set modsat hovedindgangen. Til venstre de oprindelige buehaller. De to atriumbygninger er forbundet med buehaller, der er stort set identiske med DSB s stykgodsterminaler fra 1960 erne. Illustration: Friis & Moltke. I baggrunden ses nogle af de oprindelige godsterminaler. Mellem de to atriumbygninger bliver en tilsvarende buehal opført som strøggade mellem bygningerne og med fællesfaciliteter som administration, kantine og fredagsbar. bestående af to atriumbygninger, der bindes sammen af genopførte buehaller med samme geometri og placering som DSB s gamle stykgodsterminaler. Skolefællesskabet skal huse SOSU Nord og VUC + HF Nordjylland, som hver får en atriumbygning. Fælles faciliteter som kantine og administration placeres i buehallen mellem bygningerne. I alt skal Skolefællesskabet huse op mod elever og 500 ansatte.»de gamle godsterminaler bliver genopført med betonsøjler og hårdt armerede betonbuer. I forhold til den oprindelige konstruktion har det dog været nødvendigt at forstærke søjlernes konsoller på grund af nye normkrav til snelast«, fortæller projektleder Morten Løgsted fra A. Enggaard. Byggeriet er på kvadratmeter, hvortil kommer en idrætshal og et parkeringshus. Alt beliggende på det gamle godsbaneterræn, som i de kommende år udbygges til en ny bydel med boliger, uddannelsesinstitutioner, kontorer, idræts- og fritidsfaciliteter, bypark og lokal håndtering af regnvand. Arkitektfirmaet Friis & Moltke har tegnet projektet, der opføres med betonelementer. Facaderne beklæder med aluminiumplader. Bygningerne er pælefunderet på cirka pæle. Skolefællesskabet skal tages i brug den 1. oktober jbn november

20 Tema Byggeri til Uddannelse De eloxerede plader af strækmetal skal harmonere med de klassiske gule murstensfacader på DTU. Bygning 127 på DTU sætter nye standarder for undervisning af kommende bygningsingeniører Tværfagligt studiemiljø i beton og stål asser af lys, højt til loftet og indbydende møbelgrupper. Det er det første indtryk, når man træder ind i den ny Bygning 127 på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor undervisningen denne dag er i fuld gang i to lyse lokaler. I pauserne kan de studerende kaste sig over moderne borde og siddemøbler af krydsfiner i den dobbelthøje indre gade, der går tværs gennem bygningen i den ene side. Bygning 127 udspringer af den succes, som uddannelsen til civilingeniør i bygningsdesign oplever. Flere og flere studerende vælger denne linje, som kombinerer klassisk byggeteknisk viden med arkitektur og design. Den ny undervisningsbygning lægger derfor op til tværfaglighed og åbenhed med bl.a. undervisningslokaler og grupperum i forskellige størrelser samt et designlaboratorium til modelbygning. Samtidig er der masser af plads til socialt samvær på opholdsarealerne.»vores opgave er generelt at skabe kvalitet og gode rammer om undervisningen, fordi det giver det bedste resultat. I Bygning 127 tilgodeser vi i høj grad både de studerendes og undervisernes behov«, siger projektleder Nils Møller fra DTU Campus Service, der er bygherre. Stueetagen rummer modelværksted og to undervisningslokaler til hver 60 studerende ud over den dobbelthøje gade. På første sal ligger endnu et undervisningslokale til 90 studerende samt mindre holdrum og projektnicher. Som en industrihal Bygningen på i alt kvadratmeter er designet som en kombineret stål- og betonbygning med fleksibilitet for øje. Overordnet er princippet som i en industrihal med et 22 meter bredt tag af stålkassetter med indbyggede bjælker, der spænder fra facade til facade. Facaderne er hvor de ikke består af glas - beklædt med plader i gyldent, eloxeret strækmetal, der 20 Beton

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/6 På en pragtfuld solskinsdag med skyfri himmel var 40 medlemmer af Byens Netværk samlet på Frederiksberg til

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen

Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen NYHEDSBREV 5 december 2013 Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen Læs mere om borgermødet på onsdag den 4. december i dette nyhedsbrev I forslaget til lokalplan

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Niels Bohr ville have frydet sig, hvis han havde været gæst ved denne begivenhed. Ikke fordi bygningen kommer til at bære hans navn, for han var

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

ERFARING STOR SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED

ERFARING STOR SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED TADION STOR ERFARING SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED S amtidig er Spæncoms store viden og erfaring med byggeri sportsarenaer en garanti for at der er styr på selv de mindste detaljer og projekterne

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

VM Bjerget. Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen

VM Bjerget. Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen VM Bjerget Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen Det kølige blæsevejr netværket mødtes i uden for en byggeplads i Ørestad City fredag den 11. april var en passende

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Ryparken Lille Skole. VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø. An energy renovation project

Ryparken Lille Skole. VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø. An energy renovation project Ryparken Lille Skole VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø An energy renovation project Fra tøj og tekstiler til dansk og matematik Nye tider for Ryparken Lille Skole Ryparken Lille

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton CASE NYBYG FACADESKÆRME Stærk arkitektur med højstyrkebeton MED HULLER I FACADEN Fakultetsbygning til Syddansk Universitet Syddansk Universitet har med deres nye fakultetsbygning skabt et stykke markant

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Kampagnebog til medarbejdere. Hvor der handles, der bygges

Kampagnebog til medarbejdere. Hvor der handles, der bygges Kampagnebog til medarbejdere Hvor der handles, der bygges 1 Nu skal støvet rystes af vingerne Der er mange ting, vi er rigtig gode til i alle de danske trælasthandler og byggemarkeder, men at vise flaget

Læs mere

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 Strandvejen 49 Grunden er på 910 m² og fra den nye villa er der udsigt over fjorden og Vejle bakker. Strandevejen hører til det mondæne

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER SBI-ANVISNING 181 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1994 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

Isokorb referencer WE KNOWHOW

Isokorb referencer WE KNOWHOW Isokorb referencer KNOWHOW WE Lighthouse Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. Byggeriet består af 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter almene boliger samt

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg

Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg Idéelle rammer for vækst og udvikling v/peter Gath, KPMG Transportøkonomisk forening Flintholm - Optimering af et trafikknudepunkt 1. marts 2012 Det næststørste

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe. det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.dk Side 2 Velkommen Velkommen til ArkiTegnRibe, hvor arkitekt

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i praksis

Miljørigtigt byggeri i praksis Miljørigtigt byggeri i praksis Præsentation ArkitektGruppen Hvorfor gik AG ind i lavenergibyggeri? Erfaringer lavenergibyggeri Stenløse Syd AGs holdning til lavenergibyggeri NU! Hvordan sikres lavenergibyggeris

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt

SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt Byens Netværk 27.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Først skød 9 slanke betonsiloer i vejret på havnefronten ved Kalvebod Brygge og mange

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere