betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema:"

Transkript

1 betonnummer 4 November 2013 Tema: Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri 16 i aalborg 26 Højt og stort ved Limfjorden Megafedt at montere Montør elsker jobbet 34 Beton ude og inde Gennemført betonhus i Randbøl

2 2+2=5 Avanceret analyse af delmaterialer og hærdnet beton Det stærke hold med cement- og betontekniske kompetencer de tekniske konsulenter: Søren H. Rasmussen, Brian Dürr, Erik Pram Nielsen, Thorkild Rasmussen, Jacob Thrysøe, Niels Erik Jensen. Få en kompetent dialog om beton..! Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Kvalitetscement Aalborg fra Aalborg Portland gør det ikke Telefon altid +45 alene I 77 nogle 77 tilfælde kræver det viden og Telefax kompetence for 86at sikre stærke betonløsninger. Teoretisk og praktisk erfaring er værktøjerne. Og dialog med præcis rådgivning iværksætter handlinger, der sigter mod bedre resultater med beton både teknisk og kommercielt mere værdi, fordi 2+2 bliver til 5 Vi er klar...! Aalborg Portland A/S Telefon Telefax

3 Samfundets behov for funktionelle bygninger Universiteter, folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler, SOSU-skoler Byggeri til uddannelse skyder op i hastigt tempo som et svar på de voksende kvalifikationskrav, samfundet stiller til danskerne. Her er der ingen krise landet over opføres markante, spændende og byggeteknisk avancerede bygninger. Svimlende flotte atrier, lavenergibyggeri, højhuse Det er umuligt at vise det hele i denne udgave af magasinet Beton, så vi bringer blot nogle smagsprøver. Man kan altid diskutere, hvor meget bygningskvalitet betyder for uddannelseskvalitet. Men naturligvis har de fysiske rammer betydning. I det mindste ville det være mærkeligt, hvis nedslidte og utidssvarende bygninger gjorde noget godt for indlæringen. Moderne læringsformer kræver noget andet end firkantede klasseværelser til 24 elever og kæmpestore auditorier, der mest udmærker sig ved god mulighed for at slumre på de bageste rækker. Her er der en klar parallel at trække fra uddannelsesbyggeri til fx kommunalt og almennyttigt byggeri. På Dansk Betondag 2013 i Aarhus blev deltagerne præsenteret for et nyt simuleringsværktøj, der kan hjælpe kommuner og boligselskaber med at vælge mellem renovering eller nedrivning af en bygning. Her viser det sig tydeligt, at nedrivning og genopbygning har fordele for totaløkonomien, der hidtil er blevet overset. Ikke mindst er der store gevinster at høste ved lavere energiforbrug og bedre funktionalitet. Både universiteter, boliger, plejeinstitutioner, virksomheder og rådhuse har i dag helt andre krav og ønsker til funktionaliteten end for 50 år siden. Kvalitetsbyggeri handler med andre ord om meget mere end tag over hovedet det gælder også indlæring, livskvalitet, sundhed, effektivitet, trivsel og tryghed. For blot at nævne nogle eksempler. Forhåbentlig kan det nye simuleringsværktøj blive en øjenåbner for mange ved at sætte tal på andet og mere end de basale omkostninger ved at bygge. Funktionelt kvalitetsbyggeri er også en kilde til velfærd. Jan Broch Nielsen Redaktør Indhold: Samfundets behov for funktionelle bygninger 3 tema: Heftig byggeaktivitet på danske universiteter 4 tema: Udfordrende at bygge campus i CeresByen 10 tema: Rådgiver tøvende over for bobledæk 12 tema: Amfitrappe af betonelementer på ny skole 14 tema: Masser af studiebyggeri i Aalborg 16 tema: Tværfagligt studiemiljø i beton og stål 20 tema: Masser af byggeri på DTU 22 Teknikkens højborg 24 Megafedt at montere elementer 26 Renovere eller nedrive? 28 Permeable belægninger i fokus på Have & Landskab 30 Konference om Byens Gulv 31 Så til søs på betonelementer 32 Vellykket betonworkshop i aalborg 33 Godt indeklima i robust betonhus 34 nyt fra: Fabriksbetongruppen 36 nyt fra: Betonelement-foreningen 38 nyt fra: TEKNOLOGISK INSTITUT 42 nyt fra: Aalborg Portland 44 nyt fra: Dansk Betonforening 48 beton Nr. 4 Nov årgang Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen inden for betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på Udgiver: Samvirket for udgivelse af bladet Beton Redaktion: Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Tlf Abonnement og administration: Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106, postboks København K Anette Berrig, Tlf Annoncer: Media-People Ole Bolvig Hansen Tlf , fax Grafisk produktion: KLS Grafisk Hus A/S Forsidefoto: Jan Broch Nielsen Abonnementspris: Indland, kr. 210,- ekskl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) Løssalg, kr. 65,- ekskl. moms ISSN DANSK BETONFORENING november

4 Tema Byggeri til Uddannelse Heftig byggeaktivitet på danske universiteter Campus-tanken er på hastig fremmarch. Det medfører nye krav til universitetsbyggeri, som skal understøtte synergiskabelsen mellem forskere, studerende, administration og eksterne parter. ærsk Bygningen på kvadratmeter til Panum Instituttet på Nørrebro i København, Niels Bohr Bygningen på kvadratmeter til Vidensbydelen Nørre Campus i København, et nybyggeri på kvadratmeter til Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet i Odense og en ny forsknings- og uddannelsesbygning til Aalborg Universitet på kvadratmeter. Det er bare fire af de 14 byggeprojekter, der dukker op på skærmen ved en søgning på igangværende vidensbyggerier på Bygningsstyrelsens hjemmeside. Hertil kommer en række ombygninger og renoveringer, der skal give universiteterne tidssvarende faciliteter. Kontorchef Anniken Kirsebom fra Bygningsstyrelsen bekræfter, at aktivitetsniveauet for byggeri til universiteterne er højt.»aktiviteten er en konsekvens af, at regeringen i satsede stort på uddannelse. Vi er nu i gang med projekter for cirka seks mia. kroner til nye laboratoriefaciliteter på universiteterne. Cirka halvdelen af midlerne går til nybyggeri og den anden halvdel til renoveringsprojekter«, oplyser Anniken Kirsebom. Rådgiver og bygherre Bygningsstyrelsens rolle over for universiteterne er dels at rådgive og opsamle erfaringer om moderne universitetsbyggeri, dels at være bygherre for konkrete byggeprojekter, som senere lejes ud til universiteterne. Dog minus Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Copenhagen Business School (CBS), som har selveje, og derfor selv står for byggeprojekter.»vi skal være i front med tanker om fremtidens vidensbyggeri, så bygningerne både fysisk og på det sociale plan kan understøtte universiteternes opgave«, tilføjer Anniken Kirsebom, som ser en klar politisk opbakning til indsatsen og forventer et højt aktivitetsniveau i årene fremover. Fortsætter på side 6 4 Beton

5 Niels Bohr Bygningen på i alt ca kvadratmeter er Bygningsstyrelsen største opgave som bygherre hidtil. Bygningen skal bruges af Københavns Universitet, når den står færdig i Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Tema: Byggeri til uddannelse Danmark skal leve af viden. Byggeri til uddannelse er i vækst, og der stilles særlige krav til universiteters og skolers bygninger. Læs mere om vidensbyggeri, nye projekter i Aalborg, en helt speciel trappe til en folkeskole og en ny undervisningsbygning på DTU i dette tema. november

6 Tema Byggeri til Uddannelse Tema Byggeri til uddannelse Fremtidens universitet har masser af glasvægge og -døre simpelthen så de forskellige aktører kan få øje på og opsøge hinanden. Ejendomsvirksomhed og bygherre Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre. Styrelsen har ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer til nogle af landets vigtigste statslige institutioner fx universiteterne, politiet, domstolene og ministerierne. Bygningsstyrelsen har igangværende byggesager for 14 mia. kroner, holder styr på 4 mio. kvadratmeter bygninger og administrerer over lejemål. Fortsat fra side 4 Chefkonsulent Klaus Kofod-Hansen fra Bygningsstyrelsen uddyber, at campus-tankegangen er på hastig fremmarch på danske universiteter. Det skaber grundlag for synergi mellem forskere, studerende og eksterne parter samt rationel udnyttelse af faciliteter og administration. Fremover vil universiteterne i stigende grad integrere forskning, uddannelse, bolig, fritidsaktiviteter og måske endda erhvervsliv i campusområder, som skal være en del af den omliggende by og have tilbud til indbyggerne.»campus-tanken er aldrig før rigtigt ført til ende i Danmark, men det bliver den nu. Der skal være liv hele døgnet på campus. Alle erfaringer viser, at det også gør de studerende mere studiemindede, så frafaldet formindskes. Og samtidig får universitet en nærhed til omgivelserne, der giver bedre muligheder for at formidle, hvad der sker«, siger Klaus Kofod-Hansen. Fx kan boliger på campus være et plus, når det i stigende grad gælder om at tiltrække udenlandske gæstelærere i global konkurrence med andre universiteter. Det samme gælder børnehave og måske endda en international skole. Multifunktionelle lokaler Samtidig opstår nye krav til bygningernes design og indretning, idet fremtidens universitet snarere har færre kvadratmeter pr. person end flere. Multifunktionalitet er derfor et nøgleord. Universitets lokaler skal så vidt muligt være fleksible og hurtigt kunne skifte opstilling, så fx auditorier også kan anvendes til andre formål. Derfor kan Klaus Kofod-Hansen også udpege en række tekniske nøgleprincipper for fleksibelt universitetsbyggeri. Fortsætter på side 8 6 Beton

7 Fabriksbeton Færdige betonelementer Betonvarer Dyckerhoff PZ Dreifach DK CEM I 52,5 N DS/INF Dyckerhoff har specielt for Danmark udviklet denne særlige cement. Stor ensartethed Ved hjælp af moderne produktionsteknik Universelt anvendelig Ved hjælp af et bevidst valg af udgangsmaterialer Økonomiske betonrecepter På grund af et aktivt samvirke mellem cement og tilsætningsmidler Dyckerhoff NANODUR for UHPC Ultra High Performance Concrete without Silica fume Dyckerhoff AG Distribution Danmark, Postboks 2247, Wiesbaden, Tyskland telefon , fax , november

8 Tema Byggeri til Uddannelse Fortsat fra side 6»Dimensionerne har betydning. Undervisningsbygninger skal af hensyn til fleksibiliteten være brede. En smal bygning kan være udmærket til cellekontorer, men det er svært at indrette den til større forsamlinger, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er også vigtigt med en forholdsvis stor lofthøjde, lige som godt indeklima og god akustik er meget afgørende«, siger han. Hertil kommer muligheden for at kunne fremføre installationer frit, hvis der senere fx skal indrettes laboratorier et nyt sted.»bjælkefri lofter er en stor fordel. Vi bygger derfor ofte med in-situ støbte betondæk«, uddyber Klaus Kofod-Hansen. Ny bog om campusudvikling Med antropolog Cathrine Schmidt som hovedredaktør har Bygningsstyrelsen i september 2013 udgivet en bog på 250 sider med titlen Campusudvikling Metode og proces. Bogen er nyttig læsning for alle i byggebranchen, der interesserer sig for undervisningsbyggeri.»i disse år vokser campus på danske universiteter og skifter karakter. En udvikling fra monofunktionelle undervisning- og forskningsfaciliteter til levende område. Bogen beskriver den udvikling og giver inspiration til udvikling af campus og læringsmiljøer«, siger Cathrine Schmidt. Her spiller en række bløde områder også en vigtig rolle. Ideer opstår ofte i det sociale samvær, og derfor skal samlingssteder som fx kaffebarer placeres centralt og med omtanke, fordi de er vigtige omdrejningspunkter. Det kan være med til at skabe større samspil mellem administration, forskning og studerende samt fremme læring og samarbejde på tværs af universitetets institutter og fakulteter. Samtidig kommer det uformelle møde i fokus. Derfor vil man på fremtidens universitet møde transportzoner, der er nemme at overskue, og masser af glasvægge og døre simpelthen så de forskellige aktører kan få øje på og opsøge hinanden. jbn Syv temaer for campusudvikling 1 Vidensbyen universitetet åbner sig mod omverdenen 2 Universitetet som drivkraft for udvikling, regionalt og internationalt 3 Universiteter i kommunalt samarbejde 4 Mulighed for at bo og leve på og omkring campus 5 Erhvervsliv på campus 6 Campus som et læringslandskab på tværs af universitetets fagmiljøer For at fremme det uformelle og ofte tilfældige møde har fremtidens universitet overskuelige transportzoner. Her den kommende Niels Bohr Bygning. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter. 7 Øget fokus på bæredygtighed i social, økonomisk og miljømæssig forstand. Kilde: Campusudvikling Metode og proces. Bygningsstyrelsen, september Campusudvikling Metode og proces kan fås hos Bygningsstyrelsen mod betaling af et forsendelsesgebyr. Bogen kan også hentes ved at scanne koden eller klikke ind på 8 Beton

9 noter: Belægningssten renser luften IBF har i samarbejde med Photocat A/S udviklet et belægningsprodukt til særligt trafikerede områder. Den nye belægningssten efterbehandles i produktionsprocessen med en væske, der nedbryder NO x er fotokatalytisk. De behandlede sten lægges på helt normal vis. Behandlingen kan hverken ses eller lugtes og bevarer sin effektivitet i hele stenens levetid. Knust beton beskytter vandmiljø Når regnvand løber hen over et stykke jord, der har været gødet med bl.a. fosfor, bærer regnvandet fosfor med sig til regnvandsbassiner, hvorfra det senere løber ud i søer og vandløb. Men det kan nedknust beton let og billigt forhindre, vurderer forskere fra Syddansk Universitet.»Ved at lade bassinets vand passere gennem et filter af knust beton, kan vi fjerne op til 90 pct. af fosforen«, siger ph.d.-studerende og civilingeniør i miljøteknologi, Melanie Sønderup fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet. At fosforen binder så godt til beton skyldes cementens indhold af kalcium, aluminium og jern, der alle tre kan binde fosfor. Klar med 3D-modeller af elementer Som den første betonelementleverandør har Spæncom valgt at udarbejde samtlige elementvarianter som 3D-modeller i programmet Revit klar til at indarbejde i de digitale bygningsmodeller, som i stigende grad finder anvendelse. Formålet er at effektivisere projekteringen, så det er muligt i den tidlige fase at minimere risikoen for fejl, mangler og kollisioner. 3D-modellerne er tilgængelige på Spæncoms hjemmeside. { Ny betonfabrik i Sønderborg Unicon har åbnet en ny færdigbetonfabrik i Ragebøl ved Sønderborg. Den ny fabrik har en kapacitet på 75 kubikmeter færdigbeton i timen, svarende til 10 betonbiler. Fabrikken erstatter en ældre fabrik på havnen i Sønderborg. { Wiking polypropylen-fibre til betonindustrien Wiking polypropylen-fibre er et alternativ til revnekontrollerende stålfibre, uden risiko for korrodering. Fibrene øger slagstyrken, bøjestyrken og strækevnen i betonen og fungerer som brandhæmmer i tunnelbyggeri. Danish Fibres har mere end 40 års erfaring med polypropylen-fibre. Vi er særdeles fleksible og kan tilpasse produktionen hurtigt efter kundernes behov og krav - både hvad angår leveringssikkerhed og logistik m.m. Danish Fibres A/S producerer til følgende områder: l Betonelementer (mikro- og makrofibre) l Spartelmasse og fugefylder l Betongulve l Tunneler l Betonrenovering l Mørtel l Fliseklæber l Grundpuds Wiking 18 µm og 4050 er CE-certificerede. Kontakt salgschef Bo Gyldenberg på eller Danish Fibres A/S Snedkervej Varde Tlf november

10 Tema Byggeri til Uddannelse Udfordrende at bygge campus i CeresByen Uddannelsesbyggeri kommer til at stå for kvadratmeter af arealet i CeresByen, der ligger centralt i Aarhus på bryggeriets gamle grund. Det samlede etageareral på kvadratmeter skal desuden rumme erhverv, boliger og butikker. I øjeblikket opfører A. Enggaard A/S et stort campus til professionshøjskolen VIA University College, hvor ikke mindre end studerende skal have deres gang fra 2015.»En af udfordringerne ved projektet er, at det store, seksetages elementbyggeri funderes direkte på en underliggende, toetages parkeringskælders topdæk«, oplyste afdelingschef Peter Thorsgaard fra A. Enggaard A/S på Dansk Betondag i Aarhus. Parkeringskælderes øverste dæk er derfor hårdt armeret og udført med integrerede bjælker. Det har en tykkelse på 70 centimeter. Kælderen står på funderingspæle. VIA-campus bliver på kvadratmeter og er tegnet af Arkitema. jbn Den seksetages bygning skal danne rammen om undervisning af studerende. Illustration: Arkitema. 10 Beton

11 Mapecrete System Mapei-teknologi til betonkonstruktioner uden fuger Beton med lavt totalt svind. Reduktion eller eliminering af svindrevner. Fugefrie konstruktioner med stor tæthed og holdbarhed. MINSK ARENA, HVIDERUSLAND BETONDÆK UDEN FUGER VED ANVENDELSE AF MAPECRETE SYSTEM Mapei. Vore erfaringer - dine løsninger Kontakt os for et tilbud - Tlf: LIM FUGEMASSER KEMISKE PRODUKTER TIL BYGGEBRANCHEN november

12 Tema Byggeri til Uddannelse Den trekantede bygning har et stort og kompliceret atrium, der skaber lys og muliggør naturlig ventilation. Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects. Rådgiver tøvende over for bobledæk Syddansk Universitets Campus Kolding er opført med bobledæk. Efterfølgende er byggeriets rådgivende ingeniør ikke overbevist om, at fordelene opvejer ulemperne.»jeg er ikke sikker på, jeg ville gøre det igen«. Sådan lød svaret fra projektchef Carsten Olsen fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon, da han på Dansk Betondag blev spurgt om brugen af bobledæk til Syddansk Universitets Campus Kolding. Campus Kolding er en trekantet, seksetages atriumbygning med en sidelængde på 80 meter. Atriet roterer 60 grader pr. etage, hvilket fører til en kompliceret geometri med dæk, der har store spænd på op til 18 meter. Løsningen blev in-situ støbte, krydsspændte bobledæk med en tykkelse på 45 cm. Bobledækket blev udført med 36 cm hule plastkugler placeret så tæt, at det sparer 30 procent af betonen. I alt er der brugt kugler til bygningen. Det ene af Carsten Olsens forbehold er økonomisk. Udbuddet i forbindelse med Campus Kolding viste, at adskillige entreprenører dels krævede ekstra arbejdstid, dels beregnede høje priser for den utraditionelle opgave.»vi var heldige, at en enkelt entreprenør både kunne møde vores budget og tidsplan. Men generelt vil jeg mene, at 12 Beton

13 Fordele og ulemper Bobledæk i Kolding klar til den endelige udstøbning. Fakta om bobledæk i Kolding Besparelse på kubikmeter beton og noget armering Lidt armering sparet i søjler Sparet 50 armeringspæle Areal: Tidsforbrug: Pris: kvadratmeter dæk. 0,7 mandtime pr. kvadratmeter kr. pr. kvadratmeter. man løber en forholdsvis stor risiko i udbudssituationen«, sagde Carsten Olsen. Det andet forbehold er teknisk; at bygherren ikke opnår store fordele med bobledæk i forhold til et massivt dæk.»på grund af nyttelasten er den reelle vægtbesparelse i forhold til regningsmæssig last kun 15 procent, og samtidig fik vi en række praktiske udfordringer«, fastslår Carsten Olsen. Udfordringerne er blandt andet en mere kompliceret armering. Hertil kommer mindre modstand mod gennemlokning, som kræver et forholdsvis stort område uden kugler omkring konstruktionens søjler. Desuden kan kuglerne gå i stykker og blive fyldt med vand. Det kan føre til frostsprængninger i dækkene. Campus Kolding er Danmarks første lavenergiuniversitet, idet bygningen er i Lavenergiklasse 1. Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects. jbn Mindre egenvægtsnedbøjninger Transport af kugler fra Norge Transport af armeringsnet Kompliceret armering Støbning i to omgange Bobledæk optager gennemlokningskræfter dårligt Defekte kugler kan indeholde vand, frostsprængninger Komplicerede udbudsforhold og meget lille konkurrence kilde: Orbicon Carsten Olsen med en af de kugler, som der blev brugt af i Kolding. november AUGUST

14 Tema Byggeri til Uddannelse Amfitrappe af betonelementer på ny skole n amfitrappe af betonelementer bliver samlingspunktet for den nye Sydmors Skole og Ungdomshus, som skal erstatte Vils Skole i Morsø Kommune. Trappen er beregnet til både at gå og sidde på. Elementerne kommer fra Leth Beton, som også har leveret og monteret råhuset. Arkitektgruppen Limfjorden har tegnet byggeriet.»trappen var oprindelig planlagt som pladsstøbt beton, men for at spare tid blev vi spurgt, om vi kunne lave den og passe det ind i leverancen af de øvrige elementer«, fortæller salgskonsulent Bendt Dyrholm Madsen fra Leth Beton. Ud over trappen får skolen spændende løsninger som multisal, et fællesrum med rutsjebane og svalegang. Skolen har et areal på kvadratmeter, og den forventes færdig i slutningen af jbn Amfitrappen bliver et samlingspunkt for Sydmors Skole og Ungdomshus. Illustration: Arkitektgruppen Limfjorden. 14 Beton

15 X-SEED anvendes bl.a hos Spæncom til produktion af tunnelelementer til Norge Hurtigere styrke til betonelementer. Er din betonproduktion tunet? X-SEED 100 er en patenteret styrkeaccelerator til beton. Produktet anvendes bl.a. i Spæncoms produktion af tunnelelementer til Norge, og det har givet Spæncom en lang række stærke fordele i deres produktion: Hurtig færdiggørelse/finish af betonoverflader Tidligere afformningsstyrke Markant hurtigere styrkeudvikling inden for de første timer Reduktion af udgifter til varmehærdning Mulighed for at anvende formudstyr flere gange dagligt Bedre udnyttelse af hele produktionsapparatet. X-SEED 100 er en afgørende ingrediens i vores produktion af tunnelelementer, fordi produktet sparer os for kostbar tid og samtidig reducerer vores produktionsomkostninger betragteligt. Erik Westergaard, Fabrikschef hos Spæncom A/S Læs mere på eller ring til os direkte på

16 Tema Byggeri til Uddannelse Masser af studiebyggeri i Aalborg Aalborg satser på undervisning og viden. Det skaber masser af byggeopgaver, som den lokale entreprenør A. Enggaard A/S har været dygtig til at få del i. City Campus har form som et ottetal. Mod Limfjorden er bygningen i fem plan, mod byen i tre. Til venstre på tegningen ses det store, dobbelthøje auditorium med panoramavinduer mod vandet. Illustration: Henning Larsen Architects. 16 Beton

17 City Campus i september 2013 set fra det 16 etagers højhus med ungdomsboliger lige ved siden af. t skolefællesskab med arkitektonisk inspiration fra DSB s gamle stykgodsterminal, et 16 etagers højhus med ungdomsboliger på havnefronten og en undervisningsbygning med et stort, offentligt atrium til såvel koncerter som udstillinger og modelbygning for designstuderende. Det er tre store projekter, som entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S er i fuld gang med at opføre i Aalborg, der er en af Danmarks store studiebyer. Cirka 10 procent af indbyggerne i Aalborg er studerende og flere kommer sandsynligvis til fremover i takt med, at Aalborg Kommune satser på uddannelse. City Campus Aalborg Universitet glæder sig derfor til det nye City Campus på havnefronten mellem Utzon Center og Musikkens Hus. Bygningen er på kvadratmeter, og den skal være klar til brug i juli 2014.»Det skal den også nok blive, selv om byggetiden er en af udfordringerne ved dette ret komplicerede projekt«, siger projektleder Ole Jul fra A. Enggaard A/S. City Campus skal huse de kreative uddannelser Arkitektur & Design, Medialogi, Humanistisk Informatik og Art & Technology med i alt cirka 900 studerende. Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects og opføres som elementbyggeri med udvendig isolering og facadepuds. Formen er som et ottetal, hvor det ene atrium er overdækket med ovenlys. Indvendigt er etagerne åbne ud mod atriet, hvor altanbrøstninger med særlige akustikplader sørger for gode lydforhold. Af hensyn til lydforholdene får bygningen desuden svømmende betongulve og lofter af træbetonplader. Det andet atrium er åbent mod himlen og i forbindelse med de studerendes værksteder. Her kan der bygges modeller, spilles koncerter og vises film og sikkert meget andet. Mod Limfjorden er City Campus i fem plan, mod byen i tre. Fjordfacaden domineres af et dobbelthøjt auditorium med panoramavinduer fra gulv til loft. Auditoriet får plads til 250 personer. Alle indvendige betonvægge fremstår rå. Det samme gælder betongulvet i stueetagen, som dog støvbindes. På de øvrige etager er gulvbelægningen linoleum. Fortsætter på side 18 november

18 Tema Byggeri til Uddannelse Bygningerne beklædes med strækmetal i en gylden farve. Fortsat fra side 17 Bygningen installationer fremføres synligt under loftet.»det er også en udfordring at udføre synlige installationer pænt. Ikke mindst i en bygning, hvor ikke alle vinkler er rette«, siger Ole Jul. Ungdomsboliger Umiddelbart ved siden af City Campus opfører Himmerland Boligforening 254 ungdomsboliger på en af Aalborg mest attraktive grunde i første række mod Limfjorden. Byggeriet består af to bygninger, der er henholdsvis V- og Z-formede. Den ene af de i alt fem fløje bliver et højhus på 48 meter med 16 etager og en enestående udsigt over såvel Aalborg som Limfjorden. På øverste etage får bygningen fest- og fælleslokaler.»det er den højeste bygning, vi nogen sinde har opført, men alligevel ligger den store udfordring under jorden«, fortæller projektleder Thomas C. Cleyton fra A. Enggaard A/S. Det skyldes en stor parkeringskælder, som bl.a. andet skal benyttes af gæsterne i Musikkens Hus lige ved siden af ungdomsboligerne. Parkeringskælderen med et én meter tykt filigrandæk øverst strækker sig ind under ungdomsboligerne, som derfor er funderet på bjælker og søjler, der går ned gennem parkeringskælderen. Det samlede bruttoareal er på kvadratmeter, og ungdomsboligerne skal være klar til indflytning i sommeren Elementfacaderne beklædes med plader af strækmetal, hvor der etableres store åbninger for at give udsyn. Skolefællesskab På de gamle godsbanearealer i Aalborg opfører A. Enggaard A/S et skolefællesskab En del af ungdomsboligerne befinder sig i højhuset med 16 etager og en højde på 48 meter. 18 Beton

19 De to atriumbygninger set modsat hovedindgangen. Til venstre de oprindelige buehaller. De to atriumbygninger er forbundet med buehaller, der er stort set identiske med DSB s stykgodsterminaler fra 1960 erne. Illustration: Friis & Moltke. I baggrunden ses nogle af de oprindelige godsterminaler. Mellem de to atriumbygninger bliver en tilsvarende buehal opført som strøggade mellem bygningerne og med fællesfaciliteter som administration, kantine og fredagsbar. bestående af to atriumbygninger, der bindes sammen af genopførte buehaller med samme geometri og placering som DSB s gamle stykgodsterminaler. Skolefællesskabet skal huse SOSU Nord og VUC + HF Nordjylland, som hver får en atriumbygning. Fælles faciliteter som kantine og administration placeres i buehallen mellem bygningerne. I alt skal Skolefællesskabet huse op mod elever og 500 ansatte.»de gamle godsterminaler bliver genopført med betonsøjler og hårdt armerede betonbuer. I forhold til den oprindelige konstruktion har det dog været nødvendigt at forstærke søjlernes konsoller på grund af nye normkrav til snelast«, fortæller projektleder Morten Løgsted fra A. Enggaard. Byggeriet er på kvadratmeter, hvortil kommer en idrætshal og et parkeringshus. Alt beliggende på det gamle godsbaneterræn, som i de kommende år udbygges til en ny bydel med boliger, uddannelsesinstitutioner, kontorer, idræts- og fritidsfaciliteter, bypark og lokal håndtering af regnvand. Arkitektfirmaet Friis & Moltke har tegnet projektet, der opføres med betonelementer. Facaderne beklæder med aluminiumplader. Bygningerne er pælefunderet på cirka pæle. Skolefællesskabet skal tages i brug den 1. oktober jbn november

20 Tema Byggeri til Uddannelse De eloxerede plader af strækmetal skal harmonere med de klassiske gule murstensfacader på DTU. Bygning 127 på DTU sætter nye standarder for undervisning af kommende bygningsingeniører Tværfagligt studiemiljø i beton og stål asser af lys, højt til loftet og indbydende møbelgrupper. Det er det første indtryk, når man træder ind i den ny Bygning 127 på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor undervisningen denne dag er i fuld gang i to lyse lokaler. I pauserne kan de studerende kaste sig over moderne borde og siddemøbler af krydsfiner i den dobbelthøje indre gade, der går tværs gennem bygningen i den ene side. Bygning 127 udspringer af den succes, som uddannelsen til civilingeniør i bygningsdesign oplever. Flere og flere studerende vælger denne linje, som kombinerer klassisk byggeteknisk viden med arkitektur og design. Den ny undervisningsbygning lægger derfor op til tværfaglighed og åbenhed med bl.a. undervisningslokaler og grupperum i forskellige størrelser samt et designlaboratorium til modelbygning. Samtidig er der masser af plads til socialt samvær på opholdsarealerne.»vores opgave er generelt at skabe kvalitet og gode rammer om undervisningen, fordi det giver det bedste resultat. I Bygning 127 tilgodeser vi i høj grad både de studerendes og undervisernes behov«, siger projektleder Nils Møller fra DTU Campus Service, der er bygherre. Stueetagen rummer modelværksted og to undervisningslokaler til hver 60 studerende ud over den dobbelthøje gade. På første sal ligger endnu et undervisningslokale til 90 studerende samt mindre holdrum og projektnicher. Som en industrihal Bygningen på i alt kvadratmeter er designet som en kombineret stål- og betonbygning med fleksibilitet for øje. Overordnet er princippet som i en industrihal med et 22 meter bredt tag af stålkassetter med indbyggede bjælker, der spænder fra facade til facade. Facaderne er hvor de ikke består af glas - beklædt med plader i gyldent, eloxeret strækmetal, der 20 Beton

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Isokorb referencer WE KNOWHOW

Isokorb referencer WE KNOWHOW Isokorb referencer KNOWHOW WE Lighthouse Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. Byggeriet består af 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter almene boliger samt

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter

Kassetter. i stål og aluminium. Kassetter Kassetter i stål og aluminium Kassetter 3 Introduktion Stål og aluminium udformet som kassetter indtager i dag en central placering i mange bygningskonstruktioner, og anvendelsen forventes at blive stærkt

Læs mere

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering vi tilbyder Et hav af naturlige og energieffektive løsninger I Saint-Gobain Weber A/S producerer vi kvalitetsbyggematerialer og -løsninger til dig som professionel

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Etageejendommenes haute couture

Etageejendommenes haute couture ROCKPANEL CASE STUDY 1/2013 Etageejendommenes haute couture Renovering af facaden på en måde, så bygningen blev til en tidssvarende perle Vi har erstattet en funktionel overflade med et virkelig udtryksfuldt

Læs mere

Vægelementer. www.elementer.dk

Vægelementer. www.elementer.dk Vægelementer www.elementer.dk Om Give Elementfabrik Profil Give Elementfabrik A/S er en sund og moderne virksomhed med over 40 års erfaring i byggebranchen. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede

Læs mere

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os.

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. Hvor der handles, der bygges Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. 1 Hvor der handles, der bygges I Danske Byggecentre arbejder vi hver

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere