Introduktion. God læselyst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. God læselyst."

Transkript

1 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI

2 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI Introduktion Fire kommunale ungdomsskoler samles dette år under samme fane Ungdomsskolen-Skive, og i sammenhæng med sammenlægningen har der været et ønske om at lave et stort fælles teaterprojekt igen, hvor det er de unge i kommunen som er den bærende kraft. Men hvad er det der gør dette projekt til noget specielt? Og hvad skal ==/ UBU ROI kunne lære os i dag? Efter vores mening er det specielle og eksperimenterende, at det er knyttet til en speciel arbejdsmetode, hvor der dels arbejdes ambitiøst mod et resultat og dels arbejdes med en lokaludveksling, og endelig at det er en ungdommens refleksion over, hvad magt er og betyder. Endvidere er hele projektet ledet og lavet af unge mennesker i alderen år. Denne sponsormappe har til formål, at give et billede af projektets størrelse, ambitionsniveau, og hvad I som sponsorer får ud af at støtte ==/ UBU ROI. God læselyst.

3 ==/ UBU ROI ==/ UBU ROI For anden gang står en gruppe unge mennesker sammen om et eksperimenterende kultur- og teaterprojekt i Skive. Efter sidste års projekt, Passage Comedia, er gruppen af unge ledere nu i fuld gang med det nye projekt ==/ UBU ROI. Den kunstneriske ledelse varetages af Per Bech Jensen, som også stod bag iscenesættelsen af Passage Comedia. Per Bech Jensen og resten af ledergruppen bakkes op af Ungdomsskolen-Skive, der ligeledes bakker 100 % op omkring grundtanken i projektet. Grundtanken består i et møde mellem kunst og pædagogik, hvor kvalitet såvel som fælles ansvar og ejerskab vægtes højt. Selve projektet løber fra december 2006 til marts 2007, hvor der afsluttes med eftermiddags- og aftenforestillinger fra mandag d. 19. marts til lørdag d. 24. marts Der vil gennem projektets forløb være cirka 100 involverede (skuespillere, musikere, teknikere, designere, ledere m.fl.), og op til 1600 tilskuere får muligheden for at se forestillingen. TIL SPONSORERNE Støtte fra sponsorer vil gå til, at et ungdomsstyret kultur- og teaterprojekt kan fuldføres og forhåbentlig over tid kunne etableres som en tradition i Skive og omegn. Med et bidrag til kultur- og teaterprojektet ==/ UBU ROI støtter du og din virksomhed et ungestyret projekt, der lægger vægt på unges udvikling både kunstnerisk og personligt. I processen såvel som selve forestillingen er det vigtigste for os, at alle har det sjovt og føler sig trygge. Men det er også vigtigt at alle (både deltagere og ledere) bliver udfordret og enten udvikler nye eller videreudvikler gamle kompetencer. Ligeledes er ansvar et centralt punkt i processen, hvilket giver de unge en ansvars- og ejerskabsfølelse overfor produktet, som resulterer i et personligt og kreativt udviklende tilhørsforhold. Et bidrag til ==/ UBU ROI viser at du og din virksomhed aktivt støtter udviklingen på børne- og ungeområdet samt kulturen i dit lokalområde.

4 TANKERNE BAG PROJEKTET Efter det sidste års erfaringer bestående af det vellykkede kulturprojekt i foråret 2006, Passage Comedia, følte vi os mere end klar til at gennemføre et nyt kulturprojekt i Kulturprojektet ==/ UBU ROI er ligesom sidste års projekt en amatørteaterkoncert i samarbejde med semiprofessionelle og professionelle koreografer, teknikere samt teater- og musikfolk. Baggrunden for kulturprojektet i 2007 er som i 2006, at projektet skal skabe sammenhæng mellem forskellige kulturtilbud og virke engagerende på egnens befolkning i Skive Storkommune. ==/ UBU ROI er et todelt projekt med ét center: På den ene side centreres hele projektet om selve teater-, musik- og danseforestillingen, som løber af stablen i slutningen af marts 2007, hvor den skabende, kreative og kunstneriske proces er i fokus. Og på den anden side arbejdes der sideordnet med mindre underprojekter, hvor det kulturelle aspekt er det vigtigste, og hvor det handler om de unges udvikling rent pædagogisk samt hvordan projektet kan intervenere med lokalsamfundet og dets forskellige kulturer. Kongstanken i ==/ UBU ROI er, at alle unge kan bruges, og alle som gerne vil bidrage med noget, får lejlighed til det, om det så er som skuespiller, danser, musiker, sanger, tekniker, syerske, sminkør eller andet. Alle besidder kompetencer og alle kompetencer kan bruges. Via den kunstneriske leders arbejde etableres nogle kunstneriske og pædagogiske rammer med stor rummelighed, hvor de unge selv er med til at skabe elementerne til processen og forestillingen. I tråd med den øvrige proces vil Andreas Halgreen Eiset som komponist og orkesterleder lægge vægt på den enkelte unges input og spontane ideer til musikken. Dette udmønter sig i første omgang i kompositioner, der i høj grad fungerer som en ramme indenfor hvilken ideer kan spire frem fx via improvisation. Det endelige resultat bliver meget personlige musikstykker af høj kvalitet. Da forestillingen består af de fleste kunstarter (musik, dans, drama etc.), er der ansat en gruppe af unge lokale ledere og instruktører på hvert af disse områder, som skal varetage en pædagogisk og kunstnerisk træning og bearbejdelse af de unge. Disse unge ledere er blevet ansat efter egenskaber naturligvis, men også efter interesse for at lave projektarbejde på en anden og udfordrende måde. Selve forestillingen vil ikke blive opført i en traditionel setting frontalspil og en almindelig scene. Forestillingen vil som resten af projektet være medvirkende til en eller anden form for udveksling med Skive by samt med regionen. Forestillingen vil tage sit udgangspunkt i en lagerhal, hvor processen og forestillingen vil få frie udfoldelsesmuligheder. MÅLSÆTNING Målsætningen med kulturprojektet ==/ UBU ROI er at skabe en interesse for teater, musik og dans lokalt i Salling og endvidere rumme bredden frem for eliten; dermed ikke sagt, at ambitionsniveauet sænkes. Niveauet højnes tværtimod gennem en bredere vifte af kompetencer, Det er et mål for os, at denne kulturproduktion skal være med til at give publikum et andet tilbud end de normalt får. Vores mål er en nyopsætning af Kong Ubu gennem et tværæstetisk laboratorium for musik, sang, dans og performance samt arkitektur og design. Med en sammenblanding af disse elementer vil vi forsøge at udfordre indholdet og formen og dermed skabe et resultat, der vil udfordre publikum og udvikle deltagerne.

5

6 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI OM =/ UBU ROI

7 HISTORIEN OM UBU!()& Vi befinder os i Polen et intetsteds sted, hvor intetheden hersker. FAR UBU og MOR UBU forbereder et attentat mod Kong Nokkenik. Til det formål skal de bruge hjælp fra kongens kaptajn og hans mænd. Derfor har de inviteret til et overdådigt middagsselskab, hvor de kan få kaptajnen med i attentatet mod kongen. Kaptajnen går med til det, og samtidig med aftalen falder på plads bliver FAR UBU kaldt til kongen, hvor FAR UBU tror han skal massakreres, men han bliver derimod forfremmet og tildelt mere land. Kongen vil dagen efter, til ære for FAR UBU, holde en ceremoni, hvor FAR UBU skal hyldes. Samme aften mødes FAR UBU med de revolutionære venner for at forberede attentatet mod kongen. Mange måder at dø på kommer op, men de revolutionære aftaler at overfuse kongen efter FAR UBU har trådt kongen over foden. Kongen væltes og to af kongens sønner må lade livet under ceremonien. Dronningen og Skrubbelik (søn 3) formår at flygte til en hule, mens FAR UBU og hans mænd overtager kongemagten. Overtagelsen af magten bliver, efter overtalelse, fejret med en overdådig fest for folket, hvor der ødsles ud af rigets rigdomme. Denne festivitas varer dog kun kort, og efter magten er blevet FAR UBUs er det tid til at vise, hvem der ikke bare har magten, men er magten i egen person. FAR UBU opkræver umenneskelige skatter og inddrager alle landets rigdomme. Smider herremænd, dommere og finansmænd direkte i fangehullet efter at have frataget dem alle privilegier. Således starter KONG UBU sin egen æra, hvor han bliver den dømmende og udøvende magt, og han sætter endvidere landets skatte op gange 3. Folket vender sig snart mod KONG UBU og hans uhyrlige urimeligheder. Intet ryster dog FAR UBU og de der ikke vil betale må miste deres hjem. Devisen er: enten underkaster de sig, eller også er de imod KONG UBU, og dette gælder ALLE. Selv Kaptajn Baldyr, der var en af hjernerne bag attentatet, ryger i kachotten og magten er endelig FAR UBUs - UBU Rige. Det lykkes dog Kaptajn Baldyr at flygte, og han opsøger derfor tsaren i Rusland, hvor han indvilliger i at gå i krig mod KONG UBU. KONG UBU, der er ude at opkræve skatter og udbrede frygt i sit rige, får dog hurtigt at vide, at den russiske bjørn er på vej mod UBU Riget, og rykker prompte mod den russiske hær. Magten overlader KONG UBU til MOR UBU, der pønser på at stikke halen mellem benene og stikke alle landets rigdomme i hendes egen lomme. MOR UBUs planer forpurres dog af befolkningen, ført an af Skrubbelik, der er rykket ind i Polen. Kommandant Rensky prøver samtidig at få KONG UBU til at overgive sig, men KONG UBU gør hæren klar til kamp. KONG UBU taber slaget og må søge ly i en hule sammen med sine to sønner. Her i hulen bliver de overfaldet af en bjørn, og efter at sønnerne alene har slået bjørnen ned tager de af sted, da KONG UBU af bare frygt begynder at bede og messe til alle mulige guder. MOR UBU kommer i hendes flugt til hulen, og FAR UBU tror det er et genfærd. Skrubbelik kommer senere til selv samme hule og det ender med at FAR UBU og MOR UBU samt deres medsvorne må tage flugten til søs. KONG UBU må overgive magten igen. Han tog den, han fik den, han mistede den.

8 FORESTILLINGEN =/ UBU ROI ==/ UBU ROI vil blive en blanding af ordets teater, musikteater og energetiskteater med fundament i laboratorium tanken, hvor det på den ene side er en koncert og på den anden side resultatet af en udforskning af kroppens muligheder i rum. ==/ UBU ROI reproducerer ikke scenisk liv; men den skaber et andet scenisk liv for folks øjne. F.eks. kan en lillefinger pludselig indeholde en sådan intensitet, at hele livet øjnes i dens repræsentation. Repræsentationen udfordres således og mimer hele ideen om temaet magt. Endvidere vil rummet blive et levende rum, hvor der er mulighed for at isolere ordene for sig og ligeledes lade rummet eksplodere i det uendelige, hvor man ikke længere kan skelne mellem nærhed og distance, ven eller fjende, skuespiller eller publikum. Det bliver således også et sammenspil mellem det velkendte og det ukendte. I skrivende stund er location for forestillingen 100% fastlagt, og det bliver et utraditionelt sted, hvor man ikke forventer at finde teater eller lave teater Det bliver gammel Dantherm og til og med en gammel del af Skive Kaserne. Opførelserne vil finde sted d. 19/ /3-2007, hvor der vil være to forestillinger pr. dag. Én om eftermiddagen for kommunens skoler og én om aftenen for alle. Endvidere vil der forinden premieren være en prøveforestilling for et indbudt publikum og en generalprøve for et publikum, hvor der kan inviteres specielle gæster, familie, skoler etc. Det er et mål for os, at denne produktion skal være med til at give publikum et andet tilbud end lige tekstlig teater. Med en sammenblanding af musik, teater og dans vil vi forsøge at udfordre indholdet og formen samt opbygge en simpel scenografi, der skal sætte publikums egen fantasi i gang. Ligeledes vil der blive indført regler og fordele i processen, ligesom Lars Von Trier indførte regler og fordele i hans dogmefilm. At Magt behandles igennem æstetiske erfaringsprocesser og dialog er et formål. Visionen er således for projektet at inddrage andre dele af befolkningen i problematikken, bl.a. ved at invitere foredragsholdere, lave kulturudveklinger o.l., for derved at prøve at give befolkningen et nyt perspektiv på sig selv; hvordan det faste opløses, og hvordan det løse bliver fast. Eller sagt på en anden måde: ved at magt ikke er en entydig eller endegyldig størrelse. At ligestille processen og produktet via væksthustanken er ligeledes et formål. På den ene side kræves en pædagogik i forhold til de unge, og på den anden side en kunstnerisk udvikling mod et endeligt slutresultat. Tanken er i denne form for arbejdsmetode, at det er igennem modsætninger man bliver udfordret, og netop ved at sidestille pædagogikken og kunsten vil der opstå noget, der ikke kommer via prioriteringer, handlingsplaner, analyser; men via et sammenstød mellem to ligestillede størrelser.

9 TOTAL ISCENESÆTTELSE ==/ UBU ROI er en total iscenesættelse, hvor spillet allerede er gået i gang inden publikum kommer ind til selve scenen. Allerede ude ved deres biler og på vejen ind til teaterrummet vil spillet være i gang. Fiktion vs. virkelighed Således vil man hele tiden blive konfronteret med fiktionen: kan man stole på, at det er en skuespiller eller er det en anden tilskuer? Således er det et grænsested denne iscenesættelse ønsker at bevæge sig i. Et sted hvor fiktionen og virkeligheden blandes op med hinanden, og hvor publikum først vil være på det levende Museum a la MAGT, hvor de frit kan iagttage og bevæge sig rundt i mellem magtens objekter og symboler. Danne sig en egen erfaring og forundring, hvorefter de ledes ind til forestillingen om ==/ UBU ROI. En forestilling der vil udfordre og gøre op med den vante måde at modtage og opleve teater på, da scenen det ene øjeblik er firkantet med alle publikummer rundt om den, og det næste øjeblik rektangulær med publikum på hver langside. Der er således ikke nogen boks man kigger ind i, der er derimod en risiko for at komme skræmmende tæt på magten, få den, miste den og glemme den. AFSLUTTENDE Således blotter KONG UBU den dybe drift i teateret, som består i overbydelsen af tilværelsen i al dens pomp og pragt. UBU blev til en efterabelse af virkelighedens skævhed, og ud af dette dukkede der en fantasiverden op den nærmest smeltede ud. Således var der ikke langt fra en femten år gammel knægts kruseduller til teatret - fiktionen - overbudet. Historien om UBU overtrumfede dengang al samtidens flirt med anarkismen og intethed, og var navnlig helt umuligt at oversætte til litterære begreber, der ville give mening.»far UBU eksisterer«, har en kritiker skrevet engang, og selvom det er nok så intetsigende, var det samtidig det mest fornuftige der blev sagt om stykket for lang tid siden. Det er derfor med håb om, at vi kan vække den grufulde og uhumske UBU, at vi nu vil begive os ud på grænselandets stepper, hvor magten vendes, drejes og udkrystalliserer sig i alverdens former, farver og nye historier om magt. Lad spillet begynde!!

10 Personerne bag projektet

11 Fakta Navn: Per Bech Jensen Fødselsdato: Uddannelse: Bachelor i Dramaturgi Lederrolle: Kunstnerisk leder og iscenesætter Curriculum vitae UDDANNELSE: : Kandidatuddannelsen på Dramaturgi Århus Universitet : Suppleringsuddannelse på Æstetik og Kultur - Århus Universitet : Bacheloruddannelsen på Dramaturgi - Århus Universitet Indledende Igennem hele sit liv har Per Bech Jensen været fascineret af iscenesættelsens kunst her forstået meget bredt og én måde at se verden på. Det kan være iscenesættelse af teater, institutioner, kulturprojekter, grupper, individer, ting og sågar sig selv. Alt er kort sagt oplagte objekter og indeholdende deres egen kvalitet. At se iscenesættelse som mere end én ting, har således åbnet op for en kreativ legeplads, hvor idéen, afprøvningen og nye måder at tænke anvendelses/iscenesættelses muligheder sættes i højsædet. Resultatmæssigt har det udmøntet sig i, at projekter og initiativer ikke direkte kan omsættes til én ting, men tit søger grænserne og det tværgående element i projekterne. Dette vil også fremgå af de projekter der er beskrevet i dette CV, der spænder lige fra kultur initiativer til oplæg og undervisning. PROJEKTER OG ISCENESÆTTELSER: : Iscenesætter af teaterprojektet Passage Comedia for Skive, Sund søre, Salling og Spøttrup Ungdomsskoler. 2005: Produktionsleder på Operaen: Ezra, der opføres i sammenhæng med Holstebro Festuge. 2005: Opstart af samarbejde med Martin Pihl i foreningen: Passage! Kultur Laboratorium. Foreningen har til formål at fremme Kultur(er) i Danmark. 2005: Opstart af enkeltmandsfirmaet Spontant, der har til huse i Lystrup udenfor Århus 2004: Konceptudvikler og iscenesætter af åbningsshow Ung i Norden 2004: Instruktør og producer på Message in a bottle - Mors2004: Bestyrelses Formand for Impuls - Dramapædagogisk Studieforening på Dramaturgi - Århus Universitet. 2003: Instruktørassistent på Cooking with Elvis - Teatret Svalegangen 2002: Projektansvarlig for Under The Sky musikprojekt med Under Byen - Prag

12 Fakta Navn: Andreas Halgreen Eiset Fødselsdato: Uddannelse: Musikalsk Grundkursus Lederrolle: Komponist og orkesterleder Indledende Andreas Halgreen Eiset afsluttede i 2006 Musikalsk Grundkursus (MGK) i Skive. Han har en bred musikalsk baggrund og spiller således de fleste gængse instrumenter såsom klaver, guitar og bas. Hans hovedinstrument er trommer, med hvilket han spiller i flere vidt forskellige sammenhænge - bl.a. i 60 er/70 er rock-bandet Moby Dick, som spillede på Skive Beach Party Ud over at være udøvende musiker, har Andreas komponeret og instrueret musik til div. musicals og teaterprojekter, og han underviser i musik på Salling-Fjends Musikskole og på Ungdomsskolen-Skive. Andreas har boet i Skive i 4 år, hvor han deltager aktivt i kulturmiljøet. Curriculum vitae 2006: Leder af flere samba-workshops. Bl.a. i forbindelse med Youth Jam boree i Skive 2006: Komponist og orkesterleder for teaterstykket Prins Buris og Liden Kirsten - opsat af teaterforeningen Teutonerne med forestillinger i København og Thy. 2006: Komponist og orkesterleder for kulturprojekt Passage Comedia 2005: Koncert-arrangør i Skive Festuge : Musikinstruktør på Tambohus, Ungdomsskolen-Skive. Underviser i sammenspil : Musikinstruktør på Salling-Fjends Musikskole i Skive. Underviser i trommer og sammenspil : Musikalsk Grundkursus på Skive MGK

13 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI DE ANDRE UNGLEDERE

14 Nina Ry-Mikkelsen Lederrolle: Producer Fødselsdato: Nina Ry-Mikkelsen har efter mange års erfaring med teater herunder to års grunduddannelse på dramaturgi ved Århus Universitet nu bosat sig på Mors. Her er hun glad for at beskæftige sig med nogle af de nærmere lokalområders børne- og ungekultur som producer og som lærervikar. Nina har gennem de sidste fire år bevæget sig rundt i teater- og filmmiljøet i Århus både på og bag scenen. Her har hun fået stor erfaring indenfor administration, pædagogik mv. i forbindelse med lignende projekter. Udover teater har Nina ligeledes stor erfaring indenfor dans, hvor hun har modtaget undervisning i stort set alle dansegenrer i 20 år. Desuden har hun spillet musik og sunget siden hun var barn og synger nu i det rytmiske kor, Vocal Art, der er tilknyttet Limfjordsteatret i Nykøbing Mors. Nina har på denne måde samlet den mængde alsidige erfaring indenfor denne type projekter, så hun forstår at indgå i relation til alle dele og aspekter i et projekt som =/ UBU ROI. Thomas Sørensen Lederrolle: Produktionsleder og tekniker Fødselsdato: Gennem de sidste 10 år har Thomas beskæftiget sig med teater- og musikproduktioner. Han har blandt andet studeret musik i Århus, arbejdet for Limfjordsteatret og Morsø Teater samt arbejdet som freelance teknikersupport og som administrator for et øvekompleks. På Thomas CV befinder sig mange forskellige projekter både i og udenfor ungdomsskole sammenhænge samt i og uden for landets grænser - bl.a.: OZ-faktoren, Message in a Bottle, Help Me If You Can, Passage Comedia og mange andre. I disse projekter har han fungeret som komponist, orkesterleder, underviser, skuespiller, sanger, musiker, iscenesætter mv. Han er desuden en del af det rytmiske kor, Vocal Art, der hører under Limfjordsteateret. Thomas vil i dette års teaterproduktion ved Ungdomsskolen-Skive arbejde som produktionsleder samt undervise et teknikerhold, der vil stå for selve afviklingen af stykket ==/ UBU ROI.

15 Søren Martin Mark Andersen Lederrolle: Visuel kommunikationskoordinator Fødselsdato: Pia Helene Grovn Nissen Lederrolle: Instruktør assistent og fysisk teater-instruktør Fødselsdato: Søren er uddannet grafisk designer og har et passioneret forhold til grafisk design og layout. Hans interesser og arbejdsområde indenfor det grafiske er stort, og strækker sig fra opsætning af traditionelle grafiske opgaver over webdesign og videre til at eksperimentere med mediet i kunstneriske sammenhænge. Det er med disse kompetencer at Søren deltager i ==/ UBU ROI, hvor han varetager det grafiske omfang af projektet. Til daglig går Søren på Aalborg Universitet, hvor han studerer Humanistisk Informatik. Ved siden sit studie og sine freelance opgaver er Søren engageret i en række selvstændige og frivillige kulturorienterede projekter, hvor han arbejder med Hip Hop, fotografi samt teater og kunst. Pias interesse for teateret startede for alvor i forbindelse med et ophold på Herning Højskoles teater- og dramalederlinie, hvor hun bl.a. er blevet undervist i skuespilteknik, fortælleteknik, fysisk teater og dramapædagogik. Derudover modtog hun undervisning i børneteater, performance, stomp og kunst. Pia blev efter opholdet medstifter og medlem af teatergruppen TeateR GRoMaDa, hvor hun bl.a. er medinstruktør og skuespiller i forestillingen Det spiller ingen rolle... samt skuespiller i forestillingen Fist Full of Love. Hun bliver desuden undervist af skuespiller Klaus Tange og er sangkanin på musikkonservatoriet. Laura Eiset Halgreen Lederrolle: Korleder Fødselsdato: Laura Eiset Halgreen har bevæget sig indenfor musik siden hun som helt ung folkeskole-elev begyndte at spille blokfløjte. Hun har derfor allerede som 20-årig opnået en del erfaring med blokfløjten som hovedinstrument. Derudover har hun brede kundskaber på klaveret både som rytmisk og klassisk musiker. Hun blev i 2006 optaget på Randers MGK s AM-linie, hvor hun udover undervisning i sine hovedinstrumenter blokfløjte og klaver, bl.a. modtager undervisning i kor- og ensembleledelse samt almene musikkundskaber. Stine Elisabeth Vestergaard Lederrolle: Korleder Fødselsdato: Stine Elisabeth Vestergaard bor mellem Skive og Viborg og er 1. års elev på Musikalsk Grundkursus (MGK) i Skive. Hun har cello som hovedfag og spiller derudover saxofon og klaver. Hun er fastansat som sanger i voksenkoret ved Skive Kirke og har sunget i kor siden hun var 6 år. Stine har dyrket standard-, latin- og showdans på turneringsplan i 10 år og har desuden før medvirket i forskellige musicals og teaterprojekter. Hun har derfor stor erfaring indenfor hendes felt i projektet.

16 Mille Gori Lederrolle: Koreograf Fødselsdato: Sara Fink Lederrolle: Multiassistent og koreograf Fødselsdato: Mille Gori går på musik linjen på Skive Gymnasium og har medvirket i musicals som Peter Pan, The Scarlet Pimpernel, Hair, Aida og i foråret 2007 vil hun være at se i Musikteatret Holstebros opsætning af Cats. Hun var sidste år koreograf på ungdomsskolens teaterprojekt, Passage Comedia. Mille har undervist i dans gennem 2 år og er selv blevet undervist af bl.a. Vickie Jo Ringgaard og Marianne Eihilt. Dans og teater er en stor del af hendes liv, og hun har derfor stor interesse i at se andre unge nyde det og få lige så meget glæde af det, som hun selv gør. Til daglig bor Sara Fink i Århus, hvor hun er medejer af og skuespiller i Teater GroMaDa, en ung teatergruppe som bl.a. arbejder med børne- og ungdomsteater. Desuden går hun på lærerseminariet. Sara har taget teater-dramaleder linjen på Herning Højskole og har flere års erfaring med teaterprojekter og dans i kommunalt ungdomsskole regi. I projektet skal hun forsøge at favne bredt, da hun både skal arbejde med bevægelse, teatertræning, de unges trivsel, som instruktørassistent og hvor der ellers dukker noget op. Santana Malling Lederrolle: Pædagogisk vejleder Fødselsdato: Santana Malling er ansat som pædagogisk vejleder i dette projekt. Det betyder at hun skal varetage de unges ve og vel både personligt og gennem lektiehjælp. Santana er ved at uddanne sig til lærer på Skive Seminarium og er færdig til sommer. Desuden er hun bosat i Skive og har allerede kontakt til nogle af de unge gennem hendes arbejde på Jebjerg Ungdomsskole, som er en underafdeling af Ungdomsskolen-Skive. Anne Mardal Lederrolle: Tekniker Fødselsdato: Anne Mardal har gennem flere år beskæftiget sig med teknik på mange forskellige måder. Hun har bland andet arbejdet ved TV Midt/Vest, været med til opsætningen af musicalen Tommy på Fredericia Teater. Medvirket til teknisk opsætning og afvikling af kultur- og teaterprojekterne Message in a Bottle og Passage Comedia samt åbningsceremonien på Ung i Norden år Anne er uddannet fysiurgisk massør og har egen Klinik i Århus.

17 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI KONTAKT OS Producer Nina Ry-Mikkelsen Tlf.:

18 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI

19 SPONSORPAKKER Et bidrag til ==/ UBU ROI viser at du og din virksomhed aktivt støtter udviklingen på både børne- og ungeområdet samt den spirende kultur i dit lokalområde. Hovedsponsorer ,- - Navn i program (navn/logo på forsiden) - Større annoncer på hjemmesidens profilside - Større plads på reklameskiltning for sponsorer ved location - Navn på plakat - Evt. nævnelse ved pressemeddelelser (annoncer el. radiospots) - 6 billetter til forestilling - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Større sponsorer ,- - Navn i program - Større logo/navn på hjemmeside - Plads på reklameskiltning ved location - Navn på plakat - 4 billetter til forestilling - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Mellem sponsorer ,- - Navn i program - Mindre logo/navn på hjemmeside - Mindre plads på reklameskiltning ved location - 2 billetter til forestilling - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Mindre sponsorer ,- - Navn i program - Navn på hjemmeside - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Ved anvendelse af jeres logo, må vi bede jer om at sende det i bedst mulige kvalitet til Ved al annoncering eller anden promovering af sponsorer, beder vi sponsorerne selv udarbejde ønsket materiale.

DATS arrangementer i foråret 2015

DATS arrangementer i foråret 2015 2 Pige med kanin. Mathilde Højen fra Femmøller Efterskole. Foto: Lasse Andersen. 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Teater for tumlinge - af Gitte Gry Bech Ballesheim 4 Teater med dagpleje- og vuggestuebørn

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet EN D I T REM F L I T JEN VE HUSKUNSTNERKATALOG 2014 INTRODUKTION I uge 38 løber Spotlight igen af stablen med festivaler i Børkop og Jelling onsdag

Læs mere

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2015-2016 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Stjernerne og Bossen Stjernerne og Bossen Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Udarbejdet af Klaus G. Henriksen, Udviklings- og Formidlingscenter for Socialt Arbejde med Unge. Forsidefoto: Musikprojektet

Læs mere

OPERAEN IND I FREMTIDEN

OPERAEN IND I FREMTIDEN TØR VI SPØRGE PUBLIKUM? Publikumsudvikling er et varmt emne på mange teatre i disse år. I England har man lukket publikum meget langt ind i teatrets maskinrum. FAGLIGT FÆLLESSKAB Det handlede bl.a. om

Læs mere

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2014-2015 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces MGP skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces Et nyetableret samarbejde mellem DR, KODA, DAF samt 9 kommuner fordelt på hele landet

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

MAMMA - strategi. ... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces!

MAMMA - strategi. ... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces! MAMMA - strategi... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces! En masteropgave om ledelsesstrategi i en professionel devised teaterproduktion. af Charlotte Bøving 1370228 Master I teater og dramapædagogik

Læs mere