Introduktion. God læselyst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. God læselyst."

Transkript

1 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI

2 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI Introduktion Fire kommunale ungdomsskoler samles dette år under samme fane Ungdomsskolen-Skive, og i sammenhæng med sammenlægningen har der været et ønske om at lave et stort fælles teaterprojekt igen, hvor det er de unge i kommunen som er den bærende kraft. Men hvad er det der gør dette projekt til noget specielt? Og hvad skal ==/ UBU ROI kunne lære os i dag? Efter vores mening er det specielle og eksperimenterende, at det er knyttet til en speciel arbejdsmetode, hvor der dels arbejdes ambitiøst mod et resultat og dels arbejdes med en lokaludveksling, og endelig at det er en ungdommens refleksion over, hvad magt er og betyder. Endvidere er hele projektet ledet og lavet af unge mennesker i alderen år. Denne sponsormappe har til formål, at give et billede af projektets størrelse, ambitionsniveau, og hvad I som sponsorer får ud af at støtte ==/ UBU ROI. God læselyst.

3 ==/ UBU ROI ==/ UBU ROI For anden gang står en gruppe unge mennesker sammen om et eksperimenterende kultur- og teaterprojekt i Skive. Efter sidste års projekt, Passage Comedia, er gruppen af unge ledere nu i fuld gang med det nye projekt ==/ UBU ROI. Den kunstneriske ledelse varetages af Per Bech Jensen, som også stod bag iscenesættelsen af Passage Comedia. Per Bech Jensen og resten af ledergruppen bakkes op af Ungdomsskolen-Skive, der ligeledes bakker 100 % op omkring grundtanken i projektet. Grundtanken består i et møde mellem kunst og pædagogik, hvor kvalitet såvel som fælles ansvar og ejerskab vægtes højt. Selve projektet løber fra december 2006 til marts 2007, hvor der afsluttes med eftermiddags- og aftenforestillinger fra mandag d. 19. marts til lørdag d. 24. marts Der vil gennem projektets forløb være cirka 100 involverede (skuespillere, musikere, teknikere, designere, ledere m.fl.), og op til 1600 tilskuere får muligheden for at se forestillingen. TIL SPONSORERNE Støtte fra sponsorer vil gå til, at et ungdomsstyret kultur- og teaterprojekt kan fuldføres og forhåbentlig over tid kunne etableres som en tradition i Skive og omegn. Med et bidrag til kultur- og teaterprojektet ==/ UBU ROI støtter du og din virksomhed et ungestyret projekt, der lægger vægt på unges udvikling både kunstnerisk og personligt. I processen såvel som selve forestillingen er det vigtigste for os, at alle har det sjovt og føler sig trygge. Men det er også vigtigt at alle (både deltagere og ledere) bliver udfordret og enten udvikler nye eller videreudvikler gamle kompetencer. Ligeledes er ansvar et centralt punkt i processen, hvilket giver de unge en ansvars- og ejerskabsfølelse overfor produktet, som resulterer i et personligt og kreativt udviklende tilhørsforhold. Et bidrag til ==/ UBU ROI viser at du og din virksomhed aktivt støtter udviklingen på børne- og ungeområdet samt kulturen i dit lokalområde.

4 TANKERNE BAG PROJEKTET Efter det sidste års erfaringer bestående af det vellykkede kulturprojekt i foråret 2006, Passage Comedia, følte vi os mere end klar til at gennemføre et nyt kulturprojekt i Kulturprojektet ==/ UBU ROI er ligesom sidste års projekt en amatørteaterkoncert i samarbejde med semiprofessionelle og professionelle koreografer, teknikere samt teater- og musikfolk. Baggrunden for kulturprojektet i 2007 er som i 2006, at projektet skal skabe sammenhæng mellem forskellige kulturtilbud og virke engagerende på egnens befolkning i Skive Storkommune. ==/ UBU ROI er et todelt projekt med ét center: På den ene side centreres hele projektet om selve teater-, musik- og danseforestillingen, som løber af stablen i slutningen af marts 2007, hvor den skabende, kreative og kunstneriske proces er i fokus. Og på den anden side arbejdes der sideordnet med mindre underprojekter, hvor det kulturelle aspekt er det vigtigste, og hvor det handler om de unges udvikling rent pædagogisk samt hvordan projektet kan intervenere med lokalsamfundet og dets forskellige kulturer. Kongstanken i ==/ UBU ROI er, at alle unge kan bruges, og alle som gerne vil bidrage med noget, får lejlighed til det, om det så er som skuespiller, danser, musiker, sanger, tekniker, syerske, sminkør eller andet. Alle besidder kompetencer og alle kompetencer kan bruges. Via den kunstneriske leders arbejde etableres nogle kunstneriske og pædagogiske rammer med stor rummelighed, hvor de unge selv er med til at skabe elementerne til processen og forestillingen. I tråd med den øvrige proces vil Andreas Halgreen Eiset som komponist og orkesterleder lægge vægt på den enkelte unges input og spontane ideer til musikken. Dette udmønter sig i første omgang i kompositioner, der i høj grad fungerer som en ramme indenfor hvilken ideer kan spire frem fx via improvisation. Det endelige resultat bliver meget personlige musikstykker af høj kvalitet. Da forestillingen består af de fleste kunstarter (musik, dans, drama etc.), er der ansat en gruppe af unge lokale ledere og instruktører på hvert af disse områder, som skal varetage en pædagogisk og kunstnerisk træning og bearbejdelse af de unge. Disse unge ledere er blevet ansat efter egenskaber naturligvis, men også efter interesse for at lave projektarbejde på en anden og udfordrende måde. Selve forestillingen vil ikke blive opført i en traditionel setting frontalspil og en almindelig scene. Forestillingen vil som resten af projektet være medvirkende til en eller anden form for udveksling med Skive by samt med regionen. Forestillingen vil tage sit udgangspunkt i en lagerhal, hvor processen og forestillingen vil få frie udfoldelsesmuligheder. MÅLSÆTNING Målsætningen med kulturprojektet ==/ UBU ROI er at skabe en interesse for teater, musik og dans lokalt i Salling og endvidere rumme bredden frem for eliten; dermed ikke sagt, at ambitionsniveauet sænkes. Niveauet højnes tværtimod gennem en bredere vifte af kompetencer, Det er et mål for os, at denne kulturproduktion skal være med til at give publikum et andet tilbud end de normalt får. Vores mål er en nyopsætning af Kong Ubu gennem et tværæstetisk laboratorium for musik, sang, dans og performance samt arkitektur og design. Med en sammenblanding af disse elementer vil vi forsøge at udfordre indholdet og formen og dermed skabe et resultat, der vil udfordre publikum og udvikle deltagerne.

5

6 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI OM =/ UBU ROI

7 HISTORIEN OM UBU!()& Vi befinder os i Polen et intetsteds sted, hvor intetheden hersker. FAR UBU og MOR UBU forbereder et attentat mod Kong Nokkenik. Til det formål skal de bruge hjælp fra kongens kaptajn og hans mænd. Derfor har de inviteret til et overdådigt middagsselskab, hvor de kan få kaptajnen med i attentatet mod kongen. Kaptajnen går med til det, og samtidig med aftalen falder på plads bliver FAR UBU kaldt til kongen, hvor FAR UBU tror han skal massakreres, men han bliver derimod forfremmet og tildelt mere land. Kongen vil dagen efter, til ære for FAR UBU, holde en ceremoni, hvor FAR UBU skal hyldes. Samme aften mødes FAR UBU med de revolutionære venner for at forberede attentatet mod kongen. Mange måder at dø på kommer op, men de revolutionære aftaler at overfuse kongen efter FAR UBU har trådt kongen over foden. Kongen væltes og to af kongens sønner må lade livet under ceremonien. Dronningen og Skrubbelik (søn 3) formår at flygte til en hule, mens FAR UBU og hans mænd overtager kongemagten. Overtagelsen af magten bliver, efter overtalelse, fejret med en overdådig fest for folket, hvor der ødsles ud af rigets rigdomme. Denne festivitas varer dog kun kort, og efter magten er blevet FAR UBUs er det tid til at vise, hvem der ikke bare har magten, men er magten i egen person. FAR UBU opkræver umenneskelige skatter og inddrager alle landets rigdomme. Smider herremænd, dommere og finansmænd direkte i fangehullet efter at have frataget dem alle privilegier. Således starter KONG UBU sin egen æra, hvor han bliver den dømmende og udøvende magt, og han sætter endvidere landets skatte op gange 3. Folket vender sig snart mod KONG UBU og hans uhyrlige urimeligheder. Intet ryster dog FAR UBU og de der ikke vil betale må miste deres hjem. Devisen er: enten underkaster de sig, eller også er de imod KONG UBU, og dette gælder ALLE. Selv Kaptajn Baldyr, der var en af hjernerne bag attentatet, ryger i kachotten og magten er endelig FAR UBUs - UBU Rige. Det lykkes dog Kaptajn Baldyr at flygte, og han opsøger derfor tsaren i Rusland, hvor han indvilliger i at gå i krig mod KONG UBU. KONG UBU, der er ude at opkræve skatter og udbrede frygt i sit rige, får dog hurtigt at vide, at den russiske bjørn er på vej mod UBU Riget, og rykker prompte mod den russiske hær. Magten overlader KONG UBU til MOR UBU, der pønser på at stikke halen mellem benene og stikke alle landets rigdomme i hendes egen lomme. MOR UBUs planer forpurres dog af befolkningen, ført an af Skrubbelik, der er rykket ind i Polen. Kommandant Rensky prøver samtidig at få KONG UBU til at overgive sig, men KONG UBU gør hæren klar til kamp. KONG UBU taber slaget og må søge ly i en hule sammen med sine to sønner. Her i hulen bliver de overfaldet af en bjørn, og efter at sønnerne alene har slået bjørnen ned tager de af sted, da KONG UBU af bare frygt begynder at bede og messe til alle mulige guder. MOR UBU kommer i hendes flugt til hulen, og FAR UBU tror det er et genfærd. Skrubbelik kommer senere til selv samme hule og det ender med at FAR UBU og MOR UBU samt deres medsvorne må tage flugten til søs. KONG UBU må overgive magten igen. Han tog den, han fik den, han mistede den.

8 FORESTILLINGEN =/ UBU ROI ==/ UBU ROI vil blive en blanding af ordets teater, musikteater og energetiskteater med fundament i laboratorium tanken, hvor det på den ene side er en koncert og på den anden side resultatet af en udforskning af kroppens muligheder i rum. ==/ UBU ROI reproducerer ikke scenisk liv; men den skaber et andet scenisk liv for folks øjne. F.eks. kan en lillefinger pludselig indeholde en sådan intensitet, at hele livet øjnes i dens repræsentation. Repræsentationen udfordres således og mimer hele ideen om temaet magt. Endvidere vil rummet blive et levende rum, hvor der er mulighed for at isolere ordene for sig og ligeledes lade rummet eksplodere i det uendelige, hvor man ikke længere kan skelne mellem nærhed og distance, ven eller fjende, skuespiller eller publikum. Det bliver således også et sammenspil mellem det velkendte og det ukendte. I skrivende stund er location for forestillingen 100% fastlagt, og det bliver et utraditionelt sted, hvor man ikke forventer at finde teater eller lave teater Det bliver gammel Dantherm og til og med en gammel del af Skive Kaserne. Opførelserne vil finde sted d. 19/ /3-2007, hvor der vil være to forestillinger pr. dag. Én om eftermiddagen for kommunens skoler og én om aftenen for alle. Endvidere vil der forinden premieren være en prøveforestilling for et indbudt publikum og en generalprøve for et publikum, hvor der kan inviteres specielle gæster, familie, skoler etc. Det er et mål for os, at denne produktion skal være med til at give publikum et andet tilbud end lige tekstlig teater. Med en sammenblanding af musik, teater og dans vil vi forsøge at udfordre indholdet og formen samt opbygge en simpel scenografi, der skal sætte publikums egen fantasi i gang. Ligeledes vil der blive indført regler og fordele i processen, ligesom Lars Von Trier indførte regler og fordele i hans dogmefilm. At Magt behandles igennem æstetiske erfaringsprocesser og dialog er et formål. Visionen er således for projektet at inddrage andre dele af befolkningen i problematikken, bl.a. ved at invitere foredragsholdere, lave kulturudveklinger o.l., for derved at prøve at give befolkningen et nyt perspektiv på sig selv; hvordan det faste opløses, og hvordan det løse bliver fast. Eller sagt på en anden måde: ved at magt ikke er en entydig eller endegyldig størrelse. At ligestille processen og produktet via væksthustanken er ligeledes et formål. På den ene side kræves en pædagogik i forhold til de unge, og på den anden side en kunstnerisk udvikling mod et endeligt slutresultat. Tanken er i denne form for arbejdsmetode, at det er igennem modsætninger man bliver udfordret, og netop ved at sidestille pædagogikken og kunsten vil der opstå noget, der ikke kommer via prioriteringer, handlingsplaner, analyser; men via et sammenstød mellem to ligestillede størrelser.

9 TOTAL ISCENESÆTTELSE ==/ UBU ROI er en total iscenesættelse, hvor spillet allerede er gået i gang inden publikum kommer ind til selve scenen. Allerede ude ved deres biler og på vejen ind til teaterrummet vil spillet være i gang. Fiktion vs. virkelighed Således vil man hele tiden blive konfronteret med fiktionen: kan man stole på, at det er en skuespiller eller er det en anden tilskuer? Således er det et grænsested denne iscenesættelse ønsker at bevæge sig i. Et sted hvor fiktionen og virkeligheden blandes op med hinanden, og hvor publikum først vil være på det levende Museum a la MAGT, hvor de frit kan iagttage og bevæge sig rundt i mellem magtens objekter og symboler. Danne sig en egen erfaring og forundring, hvorefter de ledes ind til forestillingen om ==/ UBU ROI. En forestilling der vil udfordre og gøre op med den vante måde at modtage og opleve teater på, da scenen det ene øjeblik er firkantet med alle publikummer rundt om den, og det næste øjeblik rektangulær med publikum på hver langside. Der er således ikke nogen boks man kigger ind i, der er derimod en risiko for at komme skræmmende tæt på magten, få den, miste den og glemme den. AFSLUTTENDE Således blotter KONG UBU den dybe drift i teateret, som består i overbydelsen af tilværelsen i al dens pomp og pragt. UBU blev til en efterabelse af virkelighedens skævhed, og ud af dette dukkede der en fantasiverden op den nærmest smeltede ud. Således var der ikke langt fra en femten år gammel knægts kruseduller til teatret - fiktionen - overbudet. Historien om UBU overtrumfede dengang al samtidens flirt med anarkismen og intethed, og var navnlig helt umuligt at oversætte til litterære begreber, der ville give mening.»far UBU eksisterer«, har en kritiker skrevet engang, og selvom det er nok så intetsigende, var det samtidig det mest fornuftige der blev sagt om stykket for lang tid siden. Det er derfor med håb om, at vi kan vække den grufulde og uhumske UBU, at vi nu vil begive os ud på grænselandets stepper, hvor magten vendes, drejes og udkrystalliserer sig i alverdens former, farver og nye historier om magt. Lad spillet begynde!!

10 Personerne bag projektet

11 Fakta Navn: Per Bech Jensen Fødselsdato: Uddannelse: Bachelor i Dramaturgi Lederrolle: Kunstnerisk leder og iscenesætter Curriculum vitae UDDANNELSE: : Kandidatuddannelsen på Dramaturgi Århus Universitet : Suppleringsuddannelse på Æstetik og Kultur - Århus Universitet : Bacheloruddannelsen på Dramaturgi - Århus Universitet Indledende Igennem hele sit liv har Per Bech Jensen været fascineret af iscenesættelsens kunst her forstået meget bredt og én måde at se verden på. Det kan være iscenesættelse af teater, institutioner, kulturprojekter, grupper, individer, ting og sågar sig selv. Alt er kort sagt oplagte objekter og indeholdende deres egen kvalitet. At se iscenesættelse som mere end én ting, har således åbnet op for en kreativ legeplads, hvor idéen, afprøvningen og nye måder at tænke anvendelses/iscenesættelses muligheder sættes i højsædet. Resultatmæssigt har det udmøntet sig i, at projekter og initiativer ikke direkte kan omsættes til én ting, men tit søger grænserne og det tværgående element i projekterne. Dette vil også fremgå af de projekter der er beskrevet i dette CV, der spænder lige fra kultur initiativer til oplæg og undervisning. PROJEKTER OG ISCENESÆTTELSER: : Iscenesætter af teaterprojektet Passage Comedia for Skive, Sund søre, Salling og Spøttrup Ungdomsskoler. 2005: Produktionsleder på Operaen: Ezra, der opføres i sammenhæng med Holstebro Festuge. 2005: Opstart af samarbejde med Martin Pihl i foreningen: Passage! Kultur Laboratorium. Foreningen har til formål at fremme Kultur(er) i Danmark. 2005: Opstart af enkeltmandsfirmaet Spontant, der har til huse i Lystrup udenfor Århus 2004: Konceptudvikler og iscenesætter af åbningsshow Ung i Norden 2004: Instruktør og producer på Message in a bottle - Mors2004: Bestyrelses Formand for Impuls - Dramapædagogisk Studieforening på Dramaturgi - Århus Universitet. 2003: Instruktørassistent på Cooking with Elvis - Teatret Svalegangen 2002: Projektansvarlig for Under The Sky musikprojekt med Under Byen - Prag

12 Fakta Navn: Andreas Halgreen Eiset Fødselsdato: Uddannelse: Musikalsk Grundkursus Lederrolle: Komponist og orkesterleder Indledende Andreas Halgreen Eiset afsluttede i 2006 Musikalsk Grundkursus (MGK) i Skive. Han har en bred musikalsk baggrund og spiller således de fleste gængse instrumenter såsom klaver, guitar og bas. Hans hovedinstrument er trommer, med hvilket han spiller i flere vidt forskellige sammenhænge - bl.a. i 60 er/70 er rock-bandet Moby Dick, som spillede på Skive Beach Party Ud over at være udøvende musiker, har Andreas komponeret og instrueret musik til div. musicals og teaterprojekter, og han underviser i musik på Salling-Fjends Musikskole og på Ungdomsskolen-Skive. Andreas har boet i Skive i 4 år, hvor han deltager aktivt i kulturmiljøet. Curriculum vitae 2006: Leder af flere samba-workshops. Bl.a. i forbindelse med Youth Jam boree i Skive 2006: Komponist og orkesterleder for teaterstykket Prins Buris og Liden Kirsten - opsat af teaterforeningen Teutonerne med forestillinger i København og Thy. 2006: Komponist og orkesterleder for kulturprojekt Passage Comedia 2005: Koncert-arrangør i Skive Festuge : Musikinstruktør på Tambohus, Ungdomsskolen-Skive. Underviser i sammenspil : Musikinstruktør på Salling-Fjends Musikskole i Skive. Underviser i trommer og sammenspil : Musikalsk Grundkursus på Skive MGK

13 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI DE ANDRE UNGLEDERE

14 Nina Ry-Mikkelsen Lederrolle: Producer Fødselsdato: Nina Ry-Mikkelsen har efter mange års erfaring med teater herunder to års grunduddannelse på dramaturgi ved Århus Universitet nu bosat sig på Mors. Her er hun glad for at beskæftige sig med nogle af de nærmere lokalområders børne- og ungekultur som producer og som lærervikar. Nina har gennem de sidste fire år bevæget sig rundt i teater- og filmmiljøet i Århus både på og bag scenen. Her har hun fået stor erfaring indenfor administration, pædagogik mv. i forbindelse med lignende projekter. Udover teater har Nina ligeledes stor erfaring indenfor dans, hvor hun har modtaget undervisning i stort set alle dansegenrer i 20 år. Desuden har hun spillet musik og sunget siden hun var barn og synger nu i det rytmiske kor, Vocal Art, der er tilknyttet Limfjordsteatret i Nykøbing Mors. Nina har på denne måde samlet den mængde alsidige erfaring indenfor denne type projekter, så hun forstår at indgå i relation til alle dele og aspekter i et projekt som =/ UBU ROI. Thomas Sørensen Lederrolle: Produktionsleder og tekniker Fødselsdato: Gennem de sidste 10 år har Thomas beskæftiget sig med teater- og musikproduktioner. Han har blandt andet studeret musik i Århus, arbejdet for Limfjordsteatret og Morsø Teater samt arbejdet som freelance teknikersupport og som administrator for et øvekompleks. På Thomas CV befinder sig mange forskellige projekter både i og udenfor ungdomsskole sammenhænge samt i og uden for landets grænser - bl.a.: OZ-faktoren, Message in a Bottle, Help Me If You Can, Passage Comedia og mange andre. I disse projekter har han fungeret som komponist, orkesterleder, underviser, skuespiller, sanger, musiker, iscenesætter mv. Han er desuden en del af det rytmiske kor, Vocal Art, der hører under Limfjordsteateret. Thomas vil i dette års teaterproduktion ved Ungdomsskolen-Skive arbejde som produktionsleder samt undervise et teknikerhold, der vil stå for selve afviklingen af stykket ==/ UBU ROI.

15 Søren Martin Mark Andersen Lederrolle: Visuel kommunikationskoordinator Fødselsdato: Pia Helene Grovn Nissen Lederrolle: Instruktør assistent og fysisk teater-instruktør Fødselsdato: Søren er uddannet grafisk designer og har et passioneret forhold til grafisk design og layout. Hans interesser og arbejdsområde indenfor det grafiske er stort, og strækker sig fra opsætning af traditionelle grafiske opgaver over webdesign og videre til at eksperimentere med mediet i kunstneriske sammenhænge. Det er med disse kompetencer at Søren deltager i ==/ UBU ROI, hvor han varetager det grafiske omfang af projektet. Til daglig går Søren på Aalborg Universitet, hvor han studerer Humanistisk Informatik. Ved siden sit studie og sine freelance opgaver er Søren engageret i en række selvstændige og frivillige kulturorienterede projekter, hvor han arbejder med Hip Hop, fotografi samt teater og kunst. Pias interesse for teateret startede for alvor i forbindelse med et ophold på Herning Højskoles teater- og dramalederlinie, hvor hun bl.a. er blevet undervist i skuespilteknik, fortælleteknik, fysisk teater og dramapædagogik. Derudover modtog hun undervisning i børneteater, performance, stomp og kunst. Pia blev efter opholdet medstifter og medlem af teatergruppen TeateR GRoMaDa, hvor hun bl.a. er medinstruktør og skuespiller i forestillingen Det spiller ingen rolle... samt skuespiller i forestillingen Fist Full of Love. Hun bliver desuden undervist af skuespiller Klaus Tange og er sangkanin på musikkonservatoriet. Laura Eiset Halgreen Lederrolle: Korleder Fødselsdato: Laura Eiset Halgreen har bevæget sig indenfor musik siden hun som helt ung folkeskole-elev begyndte at spille blokfløjte. Hun har derfor allerede som 20-årig opnået en del erfaring med blokfløjten som hovedinstrument. Derudover har hun brede kundskaber på klaveret både som rytmisk og klassisk musiker. Hun blev i 2006 optaget på Randers MGK s AM-linie, hvor hun udover undervisning i sine hovedinstrumenter blokfløjte og klaver, bl.a. modtager undervisning i kor- og ensembleledelse samt almene musikkundskaber. Stine Elisabeth Vestergaard Lederrolle: Korleder Fødselsdato: Stine Elisabeth Vestergaard bor mellem Skive og Viborg og er 1. års elev på Musikalsk Grundkursus (MGK) i Skive. Hun har cello som hovedfag og spiller derudover saxofon og klaver. Hun er fastansat som sanger i voksenkoret ved Skive Kirke og har sunget i kor siden hun var 6 år. Stine har dyrket standard-, latin- og showdans på turneringsplan i 10 år og har desuden før medvirket i forskellige musicals og teaterprojekter. Hun har derfor stor erfaring indenfor hendes felt i projektet.

16 Mille Gori Lederrolle: Koreograf Fødselsdato: Sara Fink Lederrolle: Multiassistent og koreograf Fødselsdato: Mille Gori går på musik linjen på Skive Gymnasium og har medvirket i musicals som Peter Pan, The Scarlet Pimpernel, Hair, Aida og i foråret 2007 vil hun være at se i Musikteatret Holstebros opsætning af Cats. Hun var sidste år koreograf på ungdomsskolens teaterprojekt, Passage Comedia. Mille har undervist i dans gennem 2 år og er selv blevet undervist af bl.a. Vickie Jo Ringgaard og Marianne Eihilt. Dans og teater er en stor del af hendes liv, og hun har derfor stor interesse i at se andre unge nyde det og få lige så meget glæde af det, som hun selv gør. Til daglig bor Sara Fink i Århus, hvor hun er medejer af og skuespiller i Teater GroMaDa, en ung teatergruppe som bl.a. arbejder med børne- og ungdomsteater. Desuden går hun på lærerseminariet. Sara har taget teater-dramaleder linjen på Herning Højskole og har flere års erfaring med teaterprojekter og dans i kommunalt ungdomsskole regi. I projektet skal hun forsøge at favne bredt, da hun både skal arbejde med bevægelse, teatertræning, de unges trivsel, som instruktørassistent og hvor der ellers dukker noget op. Santana Malling Lederrolle: Pædagogisk vejleder Fødselsdato: Santana Malling er ansat som pædagogisk vejleder i dette projekt. Det betyder at hun skal varetage de unges ve og vel både personligt og gennem lektiehjælp. Santana er ved at uddanne sig til lærer på Skive Seminarium og er færdig til sommer. Desuden er hun bosat i Skive og har allerede kontakt til nogle af de unge gennem hendes arbejde på Jebjerg Ungdomsskole, som er en underafdeling af Ungdomsskolen-Skive. Anne Mardal Lederrolle: Tekniker Fødselsdato: Anne Mardal har gennem flere år beskæftiget sig med teknik på mange forskellige måder. Hun har bland andet arbejdet ved TV Midt/Vest, været med til opsætningen af musicalen Tommy på Fredericia Teater. Medvirket til teknisk opsætning og afvikling af kultur- og teaterprojekterne Message in a Bottle og Passage Comedia samt åbningsceremonien på Ung i Norden år Anne er uddannet fysiurgisk massør og har egen Klinik i Århus.

17 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI KONTAKT OS Producer Nina Ry-Mikkelsen Tlf.:

18 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI

19 SPONSORPAKKER Et bidrag til ==/ UBU ROI viser at du og din virksomhed aktivt støtter udviklingen på både børne- og ungeområdet samt den spirende kultur i dit lokalområde. Hovedsponsorer ,- - Navn i program (navn/logo på forsiden) - Større annoncer på hjemmesidens profilside - Større plads på reklameskiltning for sponsorer ved location - Navn på plakat - Evt. nævnelse ved pressemeddelelser (annoncer el. radiospots) - 6 billetter til forestilling - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Større sponsorer ,- - Navn i program - Større logo/navn på hjemmeside - Plads på reklameskiltning ved location - Navn på plakat - 4 billetter til forestilling - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Mellem sponsorer ,- - Navn i program - Mindre logo/navn på hjemmeside - Mindre plads på reklameskiltning ved location - 2 billetter til forestilling - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Mindre sponsorer ,- - Navn i program - Navn på hjemmeside - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Ved anvendelse af jeres logo, må vi bede jer om at sende det i bedst mulige kvalitet til Ved al annoncering eller anden promovering af sponsorer, beder vi sponsorerne selv udarbejde ønsket materiale.

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini Side1 Af INSTRUKTION SKUESPIL DRAMATURGI kontakt@stefanpellegrini.dk http://www.stefanpellegrini.dk Tlf. 20 47 30 67 RETTIGHEDER OG BRUG: Du skal være meget velkommen til at downloade og benytte teoretisk

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder FOF Odder Else Elisabeth Andersen fof.odder@gmail.com Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder www.fof.dk Lær noget nyt - eller bliv bedre til noget du kan og interesserer

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

EN RÆV BAG ØRET. en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus

EN RÆV BAG ØRET. en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus EN RÆV BAG ØRET en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus Et tilbud til skoler, daginstitutioner, SFO er mv. i Århus Kommune i 2008 18 timers workshop med en professionel kunstner ude

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

CV Simon Lambrecht Finne

CV Simon Lambrecht Finne CV Simon Lambrecht Finne Dedikeret, socialt bevidst og ansvarsfuld projektleder med akademisk baggrund og projektlederuddannelse. TITEL CAND. COMM. med speciale i PÆDAGOGIK OG UDDANNELSESSTUDIER & PERFORMANCE

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget 2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE Jeppe på bjerget JEPPE PÅ BJERGET Bearbejdelse: Lise Sofie Houe Instruktør: Hans Henriksen Scenograf: Karin Betz Lysdesign: Ida Valsted Prag Lyddesign:

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole.

Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole. Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole. Det er en fornøjelse at byde jer velkommen til en ny sæson med musikalske oplevelser. Instrumentalundervisningen

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken Det Skrå Teater www.detskraateater.dk/teater Sommerkurser 2011 Teateroplevelser på gadeplan Teateriværksætter med stort T Moderne dans udfordre scenekunsten Længe leve komikken Tlf.: 50 47 63 60 kurser@detskraateater.dk

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9 INDHOLDSPLAN Musik, teater og design linjen 2014/2015 Lærere: Karin Bang-Møller, Bettina Beamson, Frits Bay og Jørgen Olsen Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 05/06 Marie Kruses Skole stx musik, niveau C

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Brug computeren som kreativt musikinstrumen Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

FILURENS TEATERSKOLE FORÅRET 2011

FILURENS TEATERSKOLE FORÅRET 2011 FILURENS TEATERSKOLE FORÅRET 2011 FILURENS TEATERSKOLE www.filuren.dk teaterskolen@filuren.dk tlf. 22 84 55 20 Telefontid: Hverdage 9:30-14 Musikhuset Aarhus Thomas Jensens allé 8000 Århus C Teaterhuset

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere