Introduktion. God læselyst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. God læselyst."

Transkript

1 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI

2 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI Introduktion Fire kommunale ungdomsskoler samles dette år under samme fane Ungdomsskolen-Skive, og i sammenhæng med sammenlægningen har der været et ønske om at lave et stort fælles teaterprojekt igen, hvor det er de unge i kommunen som er den bærende kraft. Men hvad er det der gør dette projekt til noget specielt? Og hvad skal ==/ UBU ROI kunne lære os i dag? Efter vores mening er det specielle og eksperimenterende, at det er knyttet til en speciel arbejdsmetode, hvor der dels arbejdes ambitiøst mod et resultat og dels arbejdes med en lokaludveksling, og endelig at det er en ungdommens refleksion over, hvad magt er og betyder. Endvidere er hele projektet ledet og lavet af unge mennesker i alderen år. Denne sponsormappe har til formål, at give et billede af projektets størrelse, ambitionsniveau, og hvad I som sponsorer får ud af at støtte ==/ UBU ROI. God læselyst.

3 ==/ UBU ROI ==/ UBU ROI For anden gang står en gruppe unge mennesker sammen om et eksperimenterende kultur- og teaterprojekt i Skive. Efter sidste års projekt, Passage Comedia, er gruppen af unge ledere nu i fuld gang med det nye projekt ==/ UBU ROI. Den kunstneriske ledelse varetages af Per Bech Jensen, som også stod bag iscenesættelsen af Passage Comedia. Per Bech Jensen og resten af ledergruppen bakkes op af Ungdomsskolen-Skive, der ligeledes bakker 100 % op omkring grundtanken i projektet. Grundtanken består i et møde mellem kunst og pædagogik, hvor kvalitet såvel som fælles ansvar og ejerskab vægtes højt. Selve projektet løber fra december 2006 til marts 2007, hvor der afsluttes med eftermiddags- og aftenforestillinger fra mandag d. 19. marts til lørdag d. 24. marts Der vil gennem projektets forløb være cirka 100 involverede (skuespillere, musikere, teknikere, designere, ledere m.fl.), og op til 1600 tilskuere får muligheden for at se forestillingen. TIL SPONSORERNE Støtte fra sponsorer vil gå til, at et ungdomsstyret kultur- og teaterprojekt kan fuldføres og forhåbentlig over tid kunne etableres som en tradition i Skive og omegn. Med et bidrag til kultur- og teaterprojektet ==/ UBU ROI støtter du og din virksomhed et ungestyret projekt, der lægger vægt på unges udvikling både kunstnerisk og personligt. I processen såvel som selve forestillingen er det vigtigste for os, at alle har det sjovt og føler sig trygge. Men det er også vigtigt at alle (både deltagere og ledere) bliver udfordret og enten udvikler nye eller videreudvikler gamle kompetencer. Ligeledes er ansvar et centralt punkt i processen, hvilket giver de unge en ansvars- og ejerskabsfølelse overfor produktet, som resulterer i et personligt og kreativt udviklende tilhørsforhold. Et bidrag til ==/ UBU ROI viser at du og din virksomhed aktivt støtter udviklingen på børne- og ungeområdet samt kulturen i dit lokalområde.

4 TANKERNE BAG PROJEKTET Efter det sidste års erfaringer bestående af det vellykkede kulturprojekt i foråret 2006, Passage Comedia, følte vi os mere end klar til at gennemføre et nyt kulturprojekt i Kulturprojektet ==/ UBU ROI er ligesom sidste års projekt en amatørteaterkoncert i samarbejde med semiprofessionelle og professionelle koreografer, teknikere samt teater- og musikfolk. Baggrunden for kulturprojektet i 2007 er som i 2006, at projektet skal skabe sammenhæng mellem forskellige kulturtilbud og virke engagerende på egnens befolkning i Skive Storkommune. ==/ UBU ROI er et todelt projekt med ét center: På den ene side centreres hele projektet om selve teater-, musik- og danseforestillingen, som løber af stablen i slutningen af marts 2007, hvor den skabende, kreative og kunstneriske proces er i fokus. Og på den anden side arbejdes der sideordnet med mindre underprojekter, hvor det kulturelle aspekt er det vigtigste, og hvor det handler om de unges udvikling rent pædagogisk samt hvordan projektet kan intervenere med lokalsamfundet og dets forskellige kulturer. Kongstanken i ==/ UBU ROI er, at alle unge kan bruges, og alle som gerne vil bidrage med noget, får lejlighed til det, om det så er som skuespiller, danser, musiker, sanger, tekniker, syerske, sminkør eller andet. Alle besidder kompetencer og alle kompetencer kan bruges. Via den kunstneriske leders arbejde etableres nogle kunstneriske og pædagogiske rammer med stor rummelighed, hvor de unge selv er med til at skabe elementerne til processen og forestillingen. I tråd med den øvrige proces vil Andreas Halgreen Eiset som komponist og orkesterleder lægge vægt på den enkelte unges input og spontane ideer til musikken. Dette udmønter sig i første omgang i kompositioner, der i høj grad fungerer som en ramme indenfor hvilken ideer kan spire frem fx via improvisation. Det endelige resultat bliver meget personlige musikstykker af høj kvalitet. Da forestillingen består af de fleste kunstarter (musik, dans, drama etc.), er der ansat en gruppe af unge lokale ledere og instruktører på hvert af disse områder, som skal varetage en pædagogisk og kunstnerisk træning og bearbejdelse af de unge. Disse unge ledere er blevet ansat efter egenskaber naturligvis, men også efter interesse for at lave projektarbejde på en anden og udfordrende måde. Selve forestillingen vil ikke blive opført i en traditionel setting frontalspil og en almindelig scene. Forestillingen vil som resten af projektet være medvirkende til en eller anden form for udveksling med Skive by samt med regionen. Forestillingen vil tage sit udgangspunkt i en lagerhal, hvor processen og forestillingen vil få frie udfoldelsesmuligheder. MÅLSÆTNING Målsætningen med kulturprojektet ==/ UBU ROI er at skabe en interesse for teater, musik og dans lokalt i Salling og endvidere rumme bredden frem for eliten; dermed ikke sagt, at ambitionsniveauet sænkes. Niveauet højnes tværtimod gennem en bredere vifte af kompetencer, Det er et mål for os, at denne kulturproduktion skal være med til at give publikum et andet tilbud end de normalt får. Vores mål er en nyopsætning af Kong Ubu gennem et tværæstetisk laboratorium for musik, sang, dans og performance samt arkitektur og design. Med en sammenblanding af disse elementer vil vi forsøge at udfordre indholdet og formen og dermed skabe et resultat, der vil udfordre publikum og udvikle deltagerne.

5

6 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI OM =/ UBU ROI

7 HISTORIEN OM UBU!()& Vi befinder os i Polen et intetsteds sted, hvor intetheden hersker. FAR UBU og MOR UBU forbereder et attentat mod Kong Nokkenik. Til det formål skal de bruge hjælp fra kongens kaptajn og hans mænd. Derfor har de inviteret til et overdådigt middagsselskab, hvor de kan få kaptajnen med i attentatet mod kongen. Kaptajnen går med til det, og samtidig med aftalen falder på plads bliver FAR UBU kaldt til kongen, hvor FAR UBU tror han skal massakreres, men han bliver derimod forfremmet og tildelt mere land. Kongen vil dagen efter, til ære for FAR UBU, holde en ceremoni, hvor FAR UBU skal hyldes. Samme aften mødes FAR UBU med de revolutionære venner for at forberede attentatet mod kongen. Mange måder at dø på kommer op, men de revolutionære aftaler at overfuse kongen efter FAR UBU har trådt kongen over foden. Kongen væltes og to af kongens sønner må lade livet under ceremonien. Dronningen og Skrubbelik (søn 3) formår at flygte til en hule, mens FAR UBU og hans mænd overtager kongemagten. Overtagelsen af magten bliver, efter overtalelse, fejret med en overdådig fest for folket, hvor der ødsles ud af rigets rigdomme. Denne festivitas varer dog kun kort, og efter magten er blevet FAR UBUs er det tid til at vise, hvem der ikke bare har magten, men er magten i egen person. FAR UBU opkræver umenneskelige skatter og inddrager alle landets rigdomme. Smider herremænd, dommere og finansmænd direkte i fangehullet efter at have frataget dem alle privilegier. Således starter KONG UBU sin egen æra, hvor han bliver den dømmende og udøvende magt, og han sætter endvidere landets skatte op gange 3. Folket vender sig snart mod KONG UBU og hans uhyrlige urimeligheder. Intet ryster dog FAR UBU og de der ikke vil betale må miste deres hjem. Devisen er: enten underkaster de sig, eller også er de imod KONG UBU, og dette gælder ALLE. Selv Kaptajn Baldyr, der var en af hjernerne bag attentatet, ryger i kachotten og magten er endelig FAR UBUs - UBU Rige. Det lykkes dog Kaptajn Baldyr at flygte, og han opsøger derfor tsaren i Rusland, hvor han indvilliger i at gå i krig mod KONG UBU. KONG UBU, der er ude at opkræve skatter og udbrede frygt i sit rige, får dog hurtigt at vide, at den russiske bjørn er på vej mod UBU Riget, og rykker prompte mod den russiske hær. Magten overlader KONG UBU til MOR UBU, der pønser på at stikke halen mellem benene og stikke alle landets rigdomme i hendes egen lomme. MOR UBUs planer forpurres dog af befolkningen, ført an af Skrubbelik, der er rykket ind i Polen. Kommandant Rensky prøver samtidig at få KONG UBU til at overgive sig, men KONG UBU gør hæren klar til kamp. KONG UBU taber slaget og må søge ly i en hule sammen med sine to sønner. Her i hulen bliver de overfaldet af en bjørn, og efter at sønnerne alene har slået bjørnen ned tager de af sted, da KONG UBU af bare frygt begynder at bede og messe til alle mulige guder. MOR UBU kommer i hendes flugt til hulen, og FAR UBU tror det er et genfærd. Skrubbelik kommer senere til selv samme hule og det ender med at FAR UBU og MOR UBU samt deres medsvorne må tage flugten til søs. KONG UBU må overgive magten igen. Han tog den, han fik den, han mistede den.

8 FORESTILLINGEN =/ UBU ROI ==/ UBU ROI vil blive en blanding af ordets teater, musikteater og energetiskteater med fundament i laboratorium tanken, hvor det på den ene side er en koncert og på den anden side resultatet af en udforskning af kroppens muligheder i rum. ==/ UBU ROI reproducerer ikke scenisk liv; men den skaber et andet scenisk liv for folks øjne. F.eks. kan en lillefinger pludselig indeholde en sådan intensitet, at hele livet øjnes i dens repræsentation. Repræsentationen udfordres således og mimer hele ideen om temaet magt. Endvidere vil rummet blive et levende rum, hvor der er mulighed for at isolere ordene for sig og ligeledes lade rummet eksplodere i det uendelige, hvor man ikke længere kan skelne mellem nærhed og distance, ven eller fjende, skuespiller eller publikum. Det bliver således også et sammenspil mellem det velkendte og det ukendte. I skrivende stund er location for forestillingen 100% fastlagt, og det bliver et utraditionelt sted, hvor man ikke forventer at finde teater eller lave teater Det bliver gammel Dantherm og til og med en gammel del af Skive Kaserne. Opførelserne vil finde sted d. 19/ /3-2007, hvor der vil være to forestillinger pr. dag. Én om eftermiddagen for kommunens skoler og én om aftenen for alle. Endvidere vil der forinden premieren være en prøveforestilling for et indbudt publikum og en generalprøve for et publikum, hvor der kan inviteres specielle gæster, familie, skoler etc. Det er et mål for os, at denne produktion skal være med til at give publikum et andet tilbud end lige tekstlig teater. Med en sammenblanding af musik, teater og dans vil vi forsøge at udfordre indholdet og formen samt opbygge en simpel scenografi, der skal sætte publikums egen fantasi i gang. Ligeledes vil der blive indført regler og fordele i processen, ligesom Lars Von Trier indførte regler og fordele i hans dogmefilm. At Magt behandles igennem æstetiske erfaringsprocesser og dialog er et formål. Visionen er således for projektet at inddrage andre dele af befolkningen i problematikken, bl.a. ved at invitere foredragsholdere, lave kulturudveklinger o.l., for derved at prøve at give befolkningen et nyt perspektiv på sig selv; hvordan det faste opløses, og hvordan det løse bliver fast. Eller sagt på en anden måde: ved at magt ikke er en entydig eller endegyldig størrelse. At ligestille processen og produktet via væksthustanken er ligeledes et formål. På den ene side kræves en pædagogik i forhold til de unge, og på den anden side en kunstnerisk udvikling mod et endeligt slutresultat. Tanken er i denne form for arbejdsmetode, at det er igennem modsætninger man bliver udfordret, og netop ved at sidestille pædagogikken og kunsten vil der opstå noget, der ikke kommer via prioriteringer, handlingsplaner, analyser; men via et sammenstød mellem to ligestillede størrelser.

9 TOTAL ISCENESÆTTELSE ==/ UBU ROI er en total iscenesættelse, hvor spillet allerede er gået i gang inden publikum kommer ind til selve scenen. Allerede ude ved deres biler og på vejen ind til teaterrummet vil spillet være i gang. Fiktion vs. virkelighed Således vil man hele tiden blive konfronteret med fiktionen: kan man stole på, at det er en skuespiller eller er det en anden tilskuer? Således er det et grænsested denne iscenesættelse ønsker at bevæge sig i. Et sted hvor fiktionen og virkeligheden blandes op med hinanden, og hvor publikum først vil være på det levende Museum a la MAGT, hvor de frit kan iagttage og bevæge sig rundt i mellem magtens objekter og symboler. Danne sig en egen erfaring og forundring, hvorefter de ledes ind til forestillingen om ==/ UBU ROI. En forestilling der vil udfordre og gøre op med den vante måde at modtage og opleve teater på, da scenen det ene øjeblik er firkantet med alle publikummer rundt om den, og det næste øjeblik rektangulær med publikum på hver langside. Der er således ikke nogen boks man kigger ind i, der er derimod en risiko for at komme skræmmende tæt på magten, få den, miste den og glemme den. AFSLUTTENDE Således blotter KONG UBU den dybe drift i teateret, som består i overbydelsen af tilværelsen i al dens pomp og pragt. UBU blev til en efterabelse af virkelighedens skævhed, og ud af dette dukkede der en fantasiverden op den nærmest smeltede ud. Således var der ikke langt fra en femten år gammel knægts kruseduller til teatret - fiktionen - overbudet. Historien om UBU overtrumfede dengang al samtidens flirt med anarkismen og intethed, og var navnlig helt umuligt at oversætte til litterære begreber, der ville give mening.»far UBU eksisterer«, har en kritiker skrevet engang, og selvom det er nok så intetsigende, var det samtidig det mest fornuftige der blev sagt om stykket for lang tid siden. Det er derfor med håb om, at vi kan vække den grufulde og uhumske UBU, at vi nu vil begive os ud på grænselandets stepper, hvor magten vendes, drejes og udkrystalliserer sig i alverdens former, farver og nye historier om magt. Lad spillet begynde!!

10 Personerne bag projektet

11 Fakta Navn: Per Bech Jensen Fødselsdato: Uddannelse: Bachelor i Dramaturgi Lederrolle: Kunstnerisk leder og iscenesætter Curriculum vitae UDDANNELSE: : Kandidatuddannelsen på Dramaturgi Århus Universitet : Suppleringsuddannelse på Æstetik og Kultur - Århus Universitet : Bacheloruddannelsen på Dramaturgi - Århus Universitet Indledende Igennem hele sit liv har Per Bech Jensen været fascineret af iscenesættelsens kunst her forstået meget bredt og én måde at se verden på. Det kan være iscenesættelse af teater, institutioner, kulturprojekter, grupper, individer, ting og sågar sig selv. Alt er kort sagt oplagte objekter og indeholdende deres egen kvalitet. At se iscenesættelse som mere end én ting, har således åbnet op for en kreativ legeplads, hvor idéen, afprøvningen og nye måder at tænke anvendelses/iscenesættelses muligheder sættes i højsædet. Resultatmæssigt har det udmøntet sig i, at projekter og initiativer ikke direkte kan omsættes til én ting, men tit søger grænserne og det tværgående element i projekterne. Dette vil også fremgå af de projekter der er beskrevet i dette CV, der spænder lige fra kultur initiativer til oplæg og undervisning. PROJEKTER OG ISCENESÆTTELSER: : Iscenesætter af teaterprojektet Passage Comedia for Skive, Sund søre, Salling og Spøttrup Ungdomsskoler. 2005: Produktionsleder på Operaen: Ezra, der opføres i sammenhæng med Holstebro Festuge. 2005: Opstart af samarbejde med Martin Pihl i foreningen: Passage! Kultur Laboratorium. Foreningen har til formål at fremme Kultur(er) i Danmark. 2005: Opstart af enkeltmandsfirmaet Spontant, der har til huse i Lystrup udenfor Århus 2004: Konceptudvikler og iscenesætter af åbningsshow Ung i Norden 2004: Instruktør og producer på Message in a bottle - Mors2004: Bestyrelses Formand for Impuls - Dramapædagogisk Studieforening på Dramaturgi - Århus Universitet. 2003: Instruktørassistent på Cooking with Elvis - Teatret Svalegangen 2002: Projektansvarlig for Under The Sky musikprojekt med Under Byen - Prag

12 Fakta Navn: Andreas Halgreen Eiset Fødselsdato: Uddannelse: Musikalsk Grundkursus Lederrolle: Komponist og orkesterleder Indledende Andreas Halgreen Eiset afsluttede i 2006 Musikalsk Grundkursus (MGK) i Skive. Han har en bred musikalsk baggrund og spiller således de fleste gængse instrumenter såsom klaver, guitar og bas. Hans hovedinstrument er trommer, med hvilket han spiller i flere vidt forskellige sammenhænge - bl.a. i 60 er/70 er rock-bandet Moby Dick, som spillede på Skive Beach Party Ud over at være udøvende musiker, har Andreas komponeret og instrueret musik til div. musicals og teaterprojekter, og han underviser i musik på Salling-Fjends Musikskole og på Ungdomsskolen-Skive. Andreas har boet i Skive i 4 år, hvor han deltager aktivt i kulturmiljøet. Curriculum vitae 2006: Leder af flere samba-workshops. Bl.a. i forbindelse med Youth Jam boree i Skive 2006: Komponist og orkesterleder for teaterstykket Prins Buris og Liden Kirsten - opsat af teaterforeningen Teutonerne med forestillinger i København og Thy. 2006: Komponist og orkesterleder for kulturprojekt Passage Comedia 2005: Koncert-arrangør i Skive Festuge : Musikinstruktør på Tambohus, Ungdomsskolen-Skive. Underviser i sammenspil : Musikinstruktør på Salling-Fjends Musikskole i Skive. Underviser i trommer og sammenspil : Musikalsk Grundkursus på Skive MGK

13 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI DE ANDRE UNGLEDERE

14 Nina Ry-Mikkelsen Lederrolle: Producer Fødselsdato: Nina Ry-Mikkelsen har efter mange års erfaring med teater herunder to års grunduddannelse på dramaturgi ved Århus Universitet nu bosat sig på Mors. Her er hun glad for at beskæftige sig med nogle af de nærmere lokalområders børne- og ungekultur som producer og som lærervikar. Nina har gennem de sidste fire år bevæget sig rundt i teater- og filmmiljøet i Århus både på og bag scenen. Her har hun fået stor erfaring indenfor administration, pædagogik mv. i forbindelse med lignende projekter. Udover teater har Nina ligeledes stor erfaring indenfor dans, hvor hun har modtaget undervisning i stort set alle dansegenrer i 20 år. Desuden har hun spillet musik og sunget siden hun var barn og synger nu i det rytmiske kor, Vocal Art, der er tilknyttet Limfjordsteatret i Nykøbing Mors. Nina har på denne måde samlet den mængde alsidige erfaring indenfor denne type projekter, så hun forstår at indgå i relation til alle dele og aspekter i et projekt som =/ UBU ROI. Thomas Sørensen Lederrolle: Produktionsleder og tekniker Fødselsdato: Gennem de sidste 10 år har Thomas beskæftiget sig med teater- og musikproduktioner. Han har blandt andet studeret musik i Århus, arbejdet for Limfjordsteatret og Morsø Teater samt arbejdet som freelance teknikersupport og som administrator for et øvekompleks. På Thomas CV befinder sig mange forskellige projekter både i og udenfor ungdomsskole sammenhænge samt i og uden for landets grænser - bl.a.: OZ-faktoren, Message in a Bottle, Help Me If You Can, Passage Comedia og mange andre. I disse projekter har han fungeret som komponist, orkesterleder, underviser, skuespiller, sanger, musiker, iscenesætter mv. Han er desuden en del af det rytmiske kor, Vocal Art, der hører under Limfjordsteateret. Thomas vil i dette års teaterproduktion ved Ungdomsskolen-Skive arbejde som produktionsleder samt undervise et teknikerhold, der vil stå for selve afviklingen af stykket ==/ UBU ROI.

15 Søren Martin Mark Andersen Lederrolle: Visuel kommunikationskoordinator Fødselsdato: Pia Helene Grovn Nissen Lederrolle: Instruktør assistent og fysisk teater-instruktør Fødselsdato: Søren er uddannet grafisk designer og har et passioneret forhold til grafisk design og layout. Hans interesser og arbejdsområde indenfor det grafiske er stort, og strækker sig fra opsætning af traditionelle grafiske opgaver over webdesign og videre til at eksperimentere med mediet i kunstneriske sammenhænge. Det er med disse kompetencer at Søren deltager i ==/ UBU ROI, hvor han varetager det grafiske omfang af projektet. Til daglig går Søren på Aalborg Universitet, hvor han studerer Humanistisk Informatik. Ved siden sit studie og sine freelance opgaver er Søren engageret i en række selvstændige og frivillige kulturorienterede projekter, hvor han arbejder med Hip Hop, fotografi samt teater og kunst. Pias interesse for teateret startede for alvor i forbindelse med et ophold på Herning Højskoles teater- og dramalederlinie, hvor hun bl.a. er blevet undervist i skuespilteknik, fortælleteknik, fysisk teater og dramapædagogik. Derudover modtog hun undervisning i børneteater, performance, stomp og kunst. Pia blev efter opholdet medstifter og medlem af teatergruppen TeateR GRoMaDa, hvor hun bl.a. er medinstruktør og skuespiller i forestillingen Det spiller ingen rolle... samt skuespiller i forestillingen Fist Full of Love. Hun bliver desuden undervist af skuespiller Klaus Tange og er sangkanin på musikkonservatoriet. Laura Eiset Halgreen Lederrolle: Korleder Fødselsdato: Laura Eiset Halgreen har bevæget sig indenfor musik siden hun som helt ung folkeskole-elev begyndte at spille blokfløjte. Hun har derfor allerede som 20-årig opnået en del erfaring med blokfløjten som hovedinstrument. Derudover har hun brede kundskaber på klaveret både som rytmisk og klassisk musiker. Hun blev i 2006 optaget på Randers MGK s AM-linie, hvor hun udover undervisning i sine hovedinstrumenter blokfløjte og klaver, bl.a. modtager undervisning i kor- og ensembleledelse samt almene musikkundskaber. Stine Elisabeth Vestergaard Lederrolle: Korleder Fødselsdato: Stine Elisabeth Vestergaard bor mellem Skive og Viborg og er 1. års elev på Musikalsk Grundkursus (MGK) i Skive. Hun har cello som hovedfag og spiller derudover saxofon og klaver. Hun er fastansat som sanger i voksenkoret ved Skive Kirke og har sunget i kor siden hun var 6 år. Stine har dyrket standard-, latin- og showdans på turneringsplan i 10 år og har desuden før medvirket i forskellige musicals og teaterprojekter. Hun har derfor stor erfaring indenfor hendes felt i projektet.

16 Mille Gori Lederrolle: Koreograf Fødselsdato: Sara Fink Lederrolle: Multiassistent og koreograf Fødselsdato: Mille Gori går på musik linjen på Skive Gymnasium og har medvirket i musicals som Peter Pan, The Scarlet Pimpernel, Hair, Aida og i foråret 2007 vil hun være at se i Musikteatret Holstebros opsætning af Cats. Hun var sidste år koreograf på ungdomsskolens teaterprojekt, Passage Comedia. Mille har undervist i dans gennem 2 år og er selv blevet undervist af bl.a. Vickie Jo Ringgaard og Marianne Eihilt. Dans og teater er en stor del af hendes liv, og hun har derfor stor interesse i at se andre unge nyde det og få lige så meget glæde af det, som hun selv gør. Til daglig bor Sara Fink i Århus, hvor hun er medejer af og skuespiller i Teater GroMaDa, en ung teatergruppe som bl.a. arbejder med børne- og ungdomsteater. Desuden går hun på lærerseminariet. Sara har taget teater-dramaleder linjen på Herning Højskole og har flere års erfaring med teaterprojekter og dans i kommunalt ungdomsskole regi. I projektet skal hun forsøge at favne bredt, da hun både skal arbejde med bevægelse, teatertræning, de unges trivsel, som instruktørassistent og hvor der ellers dukker noget op. Santana Malling Lederrolle: Pædagogisk vejleder Fødselsdato: Santana Malling er ansat som pædagogisk vejleder i dette projekt. Det betyder at hun skal varetage de unges ve og vel både personligt og gennem lektiehjælp. Santana er ved at uddanne sig til lærer på Skive Seminarium og er færdig til sommer. Desuden er hun bosat i Skive og har allerede kontakt til nogle af de unge gennem hendes arbejde på Jebjerg Ungdomsskole, som er en underafdeling af Ungdomsskolen-Skive. Anne Mardal Lederrolle: Tekniker Fødselsdato: Anne Mardal har gennem flere år beskæftiget sig med teknik på mange forskellige måder. Hun har bland andet arbejdet ved TV Midt/Vest, været med til opsætningen af musicalen Tommy på Fredericia Teater. Medvirket til teknisk opsætning og afvikling af kultur- og teaterprojekterne Message in a Bottle og Passage Comedia samt åbningsceremonien på Ung i Norden år Anne er uddannet fysiurgisk massør og har egen Klinik i Århus.

17 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI KONTAKT OS Producer Nina Ry-Mikkelsen Tlf.:

18 vendiam vulput iuscipisi. vendiam vulput ==/ iuscipisi. UBU ROI

19 SPONSORPAKKER Et bidrag til ==/ UBU ROI viser at du og din virksomhed aktivt støtter udviklingen på både børne- og ungeområdet samt den spirende kultur i dit lokalområde. Hovedsponsorer ,- - Navn i program (navn/logo på forsiden) - Større annoncer på hjemmesidens profilside - Større plads på reklameskiltning for sponsorer ved location - Navn på plakat - Evt. nævnelse ved pressemeddelelser (annoncer el. radiospots) - 6 billetter til forestilling - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Større sponsorer ,- - Navn i program - Større logo/navn på hjemmeside - Plads på reklameskiltning ved location - Navn på plakat - 4 billetter til forestilling - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Mellem sponsorer ,- - Navn i program - Mindre logo/navn på hjemmeside - Mindre plads på reklameskiltning ved location - 2 billetter til forestilling - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Mindre sponsorer ,- - Navn i program - Navn på hjemmeside - Plakater samt eksemplar af evt. anden udgivelse i forbindelse med forestillingen Ved anvendelse af jeres logo, må vi bede jer om at sende det i bedst mulige kvalitet til Ved al annoncering eller anden promovering af sponsorer, beder vi sponsorerne selv udarbejde ønsket materiale.

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

I projektet Billeder af vand vil et sammensat musikskole-symfoniorkester og kor fusionerer med dansere og musikere fra Burkina Faso.

I projektet Billeder af vand vil et sammensat musikskole-symfoniorkester og kor fusionerer med dansere og musikere fra Burkina Faso. Billeder af Vand I projektet Billeder af vand vil et sammensat musikskole-symfoniorkester og kor fusionerer med dansere og musikere fra Burkina Faso. Projektets sigte er en kunstnerisk oplevelse, der bryder

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180

Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180 Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180 Ung Scene er et uddannelsesprogram for elever i 7. til 10.klasse, som har til hensigt

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse Undervisningsmateriale : INDHOLDSFORTEGNELSE Ark 1) Om forestillingen... s. 3 Ark 2) Introduktion til underviseren... s. 4 Ark 3) At åbne for teateroplevelsen - En

Læs mere

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Foreningens navn: Teatergruppen Syvstjernen Foreningstype: Kultur Hvor mange: 50-250 Kontaktperson: Tue Bertelsen Mail: tue.bertelsen@gmail.com

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Lørdag den 30. august 2014 kl byder Hvidovre Kulturråd velkommen til

Lørdag den 30. august 2014 kl byder Hvidovre Kulturråd velkommen til Lørdag den 30. august 2014 kl. 12.00-17.30 byder Hvidovre Kulturråd velkommen til Denne dag vil børn og voksne få mulighed for at opleve, hvad der rører sig i Hvidovres teaterliv... Hvidovre Teaterforening

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

14 nye børnehaveklassesange

14 nye børnehaveklassesange 14 nye børnehaveklassesange Tekster: 0.A, 0,B og 0.Y Søndersøskolen 2007-2008 Indspilning af alle instrumenter: John Syberg Arrangement: John Syberg og Carton Sønder Teknik: John Syberg Guitar: Carton

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Hovedsponsor............ 4 Guldsponsor.............

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN

Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN Læringsmål: Kære studerende på hold F14-UMD Velkommen til UMD-linjefags-ugeforløbet, som strækker sig fra uge 6 til og med uge 16. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim Dialogisk læsning - Lotte Salling Trolderim DIALOG OG AKTIV DELTAGELSE I OPLÆSNINGEN Samtaleideer og sprogaktiviteter til bogen Trolderim af Lotte Salling. For børn i indskolingsalderen. RIMORD: Eksempel:

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Mixholdet Frederiksberg Teater

Mixholdet Frederiksberg Teater Mixholdet Frederiksberg Teater Reglement for Mixholdet Opdateret 8/7-2007 Forord... 3 Optagelse kriterier til mixholdet for børn unge og voksne der i forvejen er medlemmer i Frederiksberg Teater... 3 Medlemmer

Læs mere

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det kunstneriske amatørarbejde og det professionelle teaterarbejde.

Læs mere

Mozarts symfoni nr. 34

Mozarts symfoni nr. 34 Mozarts symfoni nr. 34 På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Mozart Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du,

Læs mere

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER SGK NOGET FOR DIG? Scenisk GrundKursus (SGK) er et 3-årig scenisk uddannelsesforløb, hvor du udvikler dit talent for drama, skuespil og formidling i samspil

Læs mere

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE DRØMMER DU OM AT BLIVE SKUESPILLER? Vil du dele din gymnasietid med andre, der brænder for det samme som dig? Vil du udvikle dine talenter

Læs mere

SANG! Sangteknik. Et større. korværk en gang imellem. Mere forberedelse hjemme således at korprøverne forløber lettere. Et større klassisk værk

SANG! Sangteknik. Et større. korværk en gang imellem. Mere forberedelse hjemme således at korprøverne forløber lettere. Et større klassisk værk SANG! forberedelse hjemme således at korprøverne forløber lettere Sangteknik Et større klassisk værk fokus på dynamik Dansesessioner fast menueber, lancier, folkedans etc. Et større klassisk værk Flere

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt Fordybelsesmoduler 2015 Læreruddannelsen University College Lillebælt 1 2 Indholdsfortegnelse Social inklusion at arbejde med udvikling af elevers sociale trivsel og kompetencer i folkeskolen... 4 Musical

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Generel introduktion til. rederiksberg eater. Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.

Generel introduktion til. rederiksberg eater. Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater. Generel introduktion til rederiksberg eater Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.dk Indhold Forord 3 Foreningen Forældresamarbejdet Produktionsgruppen

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere

Indholdsplan Musik og teater

Indholdsplan Musik og teater Linjens formål: at eleven uanset forudsætninger og evner oplever musik og teater som et vedkommende og skabende fællesskab. at eleverne erkender værdien af samarbejde. at eleven bidrager til egen og andres

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Som en start på vores dialog, ønsker jeg at give dig mine tre bedste kulturledelses redskaber. Jeg bruger også mange andre forskellige redskaber i

Som en start på vores dialog, ønsker jeg at give dig mine tre bedste kulturledelses redskaber. Jeg bruger også mange andre forskellige redskaber i 1 Som en start på vores dialog, ønsker jeg at give dig mine tre bedste kulturledelses redskaber. Jeg bruger også mange andre forskellige redskaber i mit daglige arbejde, men de tre som jeg har valgt at

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 PRESSEMATERIALE LUKKETID ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 Lukketid er støttet af Bikubenfonden S. 2 LUKKETID Aarhus Teater & ARoS

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen.

Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen. Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen. Februar 2010 UHL og JWK 1 Formål for faget drama Undervisningen i drama på Davidskolen bygger på skolens kristne værdigrundlag. Formålet med

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

SPONSORSHIP. Drama Skuespil Musical Dramaskole

SPONSORSHIP. Drama Skuespil Musical Dramaskole SPONSORSHIP Drama Skuespil Musical Dramaskole SPONSORSHIP Jørn Pedersen, Borgmester EN FLOT INDSATS En lang række frivillige leverer en utrættelig indsats i Dronning Dorothea Teatret. En indsats, der ikke

Læs mere

NYCIRKUS DANS TEATER&PERFORMANCE MUSIK

NYCIRKUS DANS TEATER&PERFORMANCE MUSIK NYCIRKUS DANS TEATER&PERFORMANCE MUSIK NyCirkus...4 Dans.... 5 Teater & Performance...6 Musik... 7 Fælles aktiviteter...8 Praktisk info...9 Om Kulturhus Kappelborg...11 Velkommen Kom til Skagen, hvor havene

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet BRF på turné Koncert for mellemtrinnet Body Rhythm Factory blev i 2010 nomineret som en af verdens fem bedste koncertproduktioner for børn og unge af Young Audiences Music Award. I 2011 blev gruppen nomineret

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2014-15

Musik i Tide skolekoncerter 2014-15 Frederiksberg Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

OVERBYGNINGEN. Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N

OVERBYGNINGEN. Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N OVERBYGNINGEN Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N Indhold Kort om profilfag... side 2 Drama... side 3 Emma Gad... side 4 Innovation, design og billedkunst... side

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn eller barnebarn Vær med i Teatergruppens traditionsrige

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere