Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler"

Transkript

1 Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen af 2014? Vejledning til skoler

2 Indhold 1 Indledning Hvad sker der, hvis vi ikke foretager os noget? Hvilke IP-adresser benyttes? Løsning 1: Sektornet IP-adresser uden NAT (TDC linje) Løsning 2: Sektornet IP-adresser med NAT (TDC linje) Løsning 3: TDC-linje med TDC IP-adresser Løsning 4: Anden internetleverandør end TDC Drift af Cisco firewall Selv overtage driften Privat leverandør Driftsfællesskab Support Bilag: Vejledning i skift til private IP-adresser Forløb Vær opmærksom på disse forhold IP-plan baseret på private IP-adresser Evt. DHCP-plan Udarbejd NAT-plan Oversigt over firewall-åbninger Ændring af DNS-registreringer

3 1 Indledning Som tidligere udmeldt har UNI C besluttet at udfase en række produkter, herunder UNI- Sikkerhed samt de tilhørende tillægsprodukter som Sektornet, UNI-VPN, Sektornet VPN, FW-tilpasning mv. Abonnementerne ophører pr. 31/ , men kan fra skolens side altid opsiges i henhold til UNI C s generelle abonnementsbetingelser, der kan ses på I forbindelse med udfasningen af UNI-Sikkerhed vil mange skoler i løbet af 2014 stå med en række overvejelser og spørgsmål for at finde et passende alternativ. Det er i den forbindelse, at denne vejledning er udarbejdet. Vejledningen forudsætter et vist teknisk kendskab til skolens net, hvorfor målgruppen primært er skolens IT-ansvarlige. Afhængig af skolens eksisterende netværksopsætning, kan det være en større opgave at få omlagt til en ny løsning, og UNI C anbefaler derfor, at skolen snarest får lagt en plan for en alternativ løsning, og gennemfører omlægning til denne i god tid inden årsskiftet. I den forbindelse skal det understreges, at UNI-C i tilfælde af mange samtidige henvendelser, behandler disse i den rækkefølge de er modtaget. Vejledningen består af i alt 5 kapitler samt et bilag. I kapitel 2 gives et kort rids af hvorfor det er vigtigt, at skolen reagerer. I kapitel 3 og 4 gennemgås de spørgsmål skolen skal undersøge og tage stilling til. Kapitel 5 er kontaktoplysninger på supporten og endelig er der et bilag med en (teknisk) vejledning i skift til private IP-adresser og NAT (Network Address Translation). 3

4 2 Hvad sker der, hvis vi ikke foretager os noget? Afhængig af den måde skolen bruger UNI-Sikkerhed på kan abonnementsophøret pr. 31/ betyde omfattende driftsproblemer. Mange skoler vil opleve, at internetforbindelsen helt holder op med at virke fra januar 2015, hvis der ikke reageres og findes en anden løsning. Andre vil ikke umiddelbart opleve problemer, men ved et senere driftsproblem kan det i værste fald tage dagevis inden skolens internetforbindelse er reetableret. Alle der ikke foretager sig noget vil dog med stor sandsynlighed løbe ind i kritiske problemer på et tidspunkt, da det er kernen i skolens infrastruktur der rammes. Hvordan skolen kan blive ramt afhænger af hvordan UNI-Sikkerhed benyttes. Det betyder, at det er vigtigt at man i løbet af foråret 2014 gennemgår sin nuværende netværkog sikkerhedsløsning med henblik på at finde alternative løsninger. Fokus skal rettes på følgende to spørgsmål: Hvilke IP-adresser benyttes? Drift af Cisco-firewall Det er disse spørgsmål, der behandles i de to følgende kapitler. 4

5 3 Hvilke IP-adresser benyttes? Det afgørende spørgsmål er her om skolen benytter Sektornet IP-adresser. Disse IPadresser inddrages nemlig pr. 31/ , hvorefter de ikke kan længere kan anvendes. Skoler der ikke har taget andre IP-adresser i anvendelse inden da, vil derfor stå uden internetforbindelse fra januar Ved at benytte nedenstående fremgangsmåde fastslås hvilke IP-adresser skolen benytter og om der anvendes NAT eller ej. Herefter kan skolens løsning kategoriseres under en af løsningerne 1 4 nedenfor, og de præcise konsekvenser og nødvendige tiltag fastslås. Fremgangsmåden er som følger 1) Anden internetleverandør end TDC? Hvis skolen har en anden internetleverandør end TDC (fx Nianet) har skolen IKKE Sektornet IP-adresser. I så fald læses straks videre under punkt ) Sektornet IP-adresser? Hvis skolen har TDC som internetleverandør er det overvejende sandsynligt, at skolen har Sektornet IP-adresser. Det er dog også en mulighed, at skolen har TDC IP-adresser. For at afklare dette spørgsmål kan man gøre følgende: a. Log ind i Værktøjskassen: b. Gå ind under Sikkerhed Sikkerhedsløsning c. Notér de IP-adresser, der står under de forskellige ben, dvs. A:, P:, X: osv. d. Gå til siden e. I søgefeltet under punktet RIPE Database (IKKE det øverste Search Site Søgefelt) indtastes en af IP-adresserne og der klikkes på Search f. I søgeresultatet vil ordet SEKTORNET fremgå, hvis der er tale om Sektornet IP-adresser. Er dette ikke tilfældet, er der formentlig tale om TDC IP-adresser, hvilket i givet fald vil fremgå af søgeresultatet. Hvis skolen har TDC IP-adresser læses videre under punkt 3.3 nedenfor. 3) Benytter skolen NAT (Network Address Translation)? Hvis skolen har Sektornet IP-adresser skal det afklares om skolen anvender NAT. Hvis alle skolens interne IP-adresser (på alle net) er på formen 10.x.x.x eller x.x eller x.x (vejledning på Wikipedia: er der tale om private IPadresser, og der anvendes NAT på alle net. Hvis kun nogle af skolens net anvender NAT, men andre ikke, er udgangspunktet i forhold til det følgende, at skolen ikke anvender NAT. Går man i stå, eller kommer i tvivl, under arbejdet med en af ovenstående punkter bør man kontakte UNI C Support. Kontaktinfo findes i kapitel 5. 5

6 Efter dette arbejde er afsluttet vil man kunne kategorisere skolens internet i en af følgende løsninger. 3.1 Løsning 1: Sektornet IP-adresser uden NAT (TDC linje) Er skolen i denne kategori er der større tekniske og administrative opgaver der skal løses. Sektornet IP-adresser vil ikke være brugbare efter 31/ , og derfor er der to vigtige opgaver skolen skal have løst inden da: Skolen skal overgå til private IP-adresser og NAT, da man således nemt kan skifte Sektornet IP-adresserne (de offentlige) efterfølgende. Mere om skift til private IP-adresser og NAT i bilaget. Skolen skal have nye offentlige IP-adresser til erstatning for Sektornet IPadresserne. For at kunne fastslå behovet er det afgørende, at man først undersøger om man på skolen har servere der skal nås udefra, hvor mange er der og hvilke tjenester ligger på dem. Det sidste punkt kan UNI C Support som udgangspunkt ikke hjælpe med, men efter dette arbejde er gjort vil UNI C Support kunne hjælpe med det videre forløb med omlægning til NAT og uafhængighed af Sektornet IP-adresserne. 3.2 Løsning 2: Sektornet IP-adresser med NAT (TDC linje) Har man denne løsning er opgaven lidt mindre, men der er stadig et afgørende stykke arbejde der skal laves, da det ikke er muligt at benytte Sektornet IP-adresser efter 31/ Den primære opgave er at finde nye IP-adresser der skal NAT es til. Har man servere på lokalnettet der skal nås udefra, fx mail eller web, så bør man kontakte TDC eller finde en ny internetudbyder, der tilbyder faste registrerede IP-adresser. Herefter kan man bestille en NAT-ændring via bestillingsformularen på selvbetjening.emu.dk. Er man i tvivl om hvordan man kommer videre, kan man kontakte UNI C Support. 3.3 Løsning 3: TDC-linje med TDC IP-adresser Denne løsning er mindst kritisk, da man ikke benytter Sektornet IP-adresser. Dog skal man stadig finde en løsning ang. driften af sin UNI-Sikkerhedsrouter, da den ikke er supporteret efter 31/ Dette behandles yderligere i kapitel 4. Er man ikke 100% sikker på at man er i denne kategori vil UNI C s support også kunne være behjælpelige med at afgøre om dette er tilfældet. 3.4 Løsning 4: Anden internetleverandør end TDC Denne løsning er mindst kritisk, da man ikke benytter Sektornet IP-adresser. Dog skal man stadig finde en løsning ang. driften af sin UNI-Sikkerhedsrouter, da den ikke er supporteret efter 31/ Dette behandles yderligere i kapitel 4. Er man ikke 100% sikker på at man er i denne kategori vil UNI C s support også kunne være behjælpelige med at afgøre om dette er tilfældet. 6

7 4 Drift af Cisco firewall Angående administration og drift af skolens Cisco firewall, er det vigtigt at skolen får placeret det fremtidige ansvar hos betroede og kvalificerede medarbejdere eller samarbejdspartnere. Skoler med UNI-Sikkerhed har en Cisco IOS-router eller en Cisco ASA firewall og evt. en eller flere Cisco IOS-switche som i dag er vedligeholdt af UNI C som en del af UNI- Sikkerhed. UNI-C vil senest i forbindelse med udfasningen 31/ overdrage loginoplysningerne til skolen, men opfordrer som tidligere nævnt skolen til at foretage omlægningen i god tid inden årsskiftet, og vil i forbindelse hermed få overdraget loginoplysningerne. I forbindelse hermed overtager skolen selv ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse af udstyret. UNI C ser forskellige løsninger der kan overvejes, men det afgørende er at skolen, eller skolens ejere, selv tager beslutningen om hvordan udstyret skal driftes fremover. 4.1 Selv overtage driften Har skolen personale der har kendskab til den eller de platforme UNI-Sikkerhedsudstyret består af kan man vælge selv at tage driften. Måske har skolen allerede lignende platforme som en del af deres øvrige infrastruktur. Det vil oftest være den billigste løsning, men det kan også være risikabelt at det ender fx hos en enkelt medarbejder og driften vil således være sårbar i forhold til sygdom, barsel, ferier, fratrædelser osv. Selvom man selv har bemanding til at vælge denne løsning bør man tegne serviceaftaler på udstyret så man kan opdatere operativsystemet på Cisco-udstyret i forbindelse med fejl og sårbarheder. 4.2 Privat leverandør Har man ikke bemanding til selv at overtage driften af udstyret kan man vælge at kontakte en privat leverandør. UNI C kan ikke anbefale nogen, men har man virksomheder i lokalområdet der kan hjælpe eller foretager man allerede indkøb på Statens Indkøbs aftaler vedr. andet IT-udstyr kan man overveje at genbruge denne leverandør. 4.3 Driftsfællesskab Skoler der i forvejen indgår i administrative fællesskaber (folkeskoler i samme kommune, en gruppe efterskoler eller erhvervsskoler) eller måske allerede har ITdriftsfællesskaber på computere, printer eller andet kan overveje fælles administration af deres tidligere UNI-Sikkerhedsudstyr. Der kan være administrative, sikkerhedsmæssige, økonomiske og måske andre stordriftsfordele hvis man har denne mulighed. Afhængig af lokalområde, ejerforhold mv. kan det være relevant at overveje andre muligheder. 7

8 5 Support Har man behov for kontakt med UNI C s support kan det ske på: Telefon Man-tor: 8:00-16:00 Fre: 8:00-15:00 8

9 6 Bilag: Vejledning i skift til private IP-adresser Har man Sektornet IP-adresser uden NAT (kapitel 3.1 ovenfor) skal man efter at have fået nye IP-adresser - i gang med at planlægge overgangen til brug af private IP-adresser og NAT. I den forbindelse kan vejledningen herunder være en hjælp. Skift af IP-adresser kan, afhængigt af setup, medføre en større eller mindre arbejdsopgave for skolen, og der vil være risiko for uforudsete problemer, medmindre skolen forbereder og planlægger skiftet. Skoler med abonnementet Firewall-tilpasning kan som udgangspunkt forvente, at UNI C omlægger skolens router/firewall uden yderligere omkostninger Forløb Forløbet i forbindelse med omlægning vil overordnet være: 1. Skolen udarbejder den nødvendige dokumentation til UNI C med udgangspunkt i de følgende afsnit. Oplysningerne sendes via selvbetjening.emu.dk UNI- Sikkerhed Bestillinger Bestil ændringer til UNI-Sikkerhed, hvorefter skolen bliver kontaktes af UNI C Support. 2. UNI C s tekniker og skolens IT-ansvarlige foretager i fællesskab omlægningen på det aftalte tidspunkt. Skolen bør på forhånd have lagt en plan for de ændringer, den selv er ansvarlig for at foretage på skolens lokale net, herunder ny IPkonfiguration af skolens maskiner, servere, printere mv. Skolen bør desuden på forhånd have lagt en plan for aftestning af det nye setup. 3. Skolen kontakter efterfølgende og oplyser institutionsnummer og at man ønsker at opsige sit abonnement på UNI-Sikkerhed og FW-tilpasning 6.2 Vær opmærksom på disse forhold I forhold til den nuværende løsning, bør være opmærksom på flg. områder: Ejer skolen deres eget dk-domæne bør det tjekkes at der ikke er pegninger mod nogle af de IP er der nedlægges. Er domænet DNS-hostet hos UNI C kan UNI C hjælpe med at tjekke dette. DNS-cache-servere nedlægges: bruger skolen Sektornet-navneservene og skal man skifte til dem man har hos sin nuværende eller kommende ISP. Dette er relevant både hvis man benytter IP-tildeling via DHCP og statisk tildelte IP er. Benytter man sektornets udgående postserver mail-relay.sektornet.dk skal dette ændres. Den udfases også 31/ Det gælder dog ikke specialløsninger som fx en VPN-forbindelse til en leverandør. 9

10 Sektornet VPN: Dette produkt er løst tilknyttet UNI Sikkerhed og Sektornet, men mange skoler bruger det og er ikke opmærksomme på at det også stopper 31/ Tidsserveren ntp.sektornet.dk benyttes af få skoler og stopper også 31/ Benytter skolen eksterne administrative systemer der kun kan nås fra fx IP erne på skolens A-ben kan det være nødvendigt at kontakte leverandøren af det administrative system og lukke op i deres firewall for de nye IP er som fremover benyttes af skolens administrative personale. Der kan være andre vigtige forhold som ikke er omfattet af listen og derfor er det afgørende at sætte processen i gang snarest så man fanger problemer i opløbet. 6.3 IP-plan baseret på private IP-adresser Private IP-adresser er adresser, der ligger inden for et af følgende IP-adresseområder: UNI C skal bruge en IP-plan, der indeholder en angivelse af, hvilke subnet der skal anvendes på de enkelte netværkstyper, samt for hvert net en angivelse af den IP-adresse, der skal tildeles routeren/firewallen (bliver default gateway for skolens maskiner). Eksempel Nettype Netværk Netmaske Default gateway Evt. vlan A-ben P-ben osv. Man kan med fordel overveje at bygge lidt logik ind i IP-planen, så fx vlanid eller lokation indgår direkte i IP-adresserne. Ovenfor kunne fx referere til, at A-benet er vlan 2. I forbindelse med udarbejdelse af IP-planen kan skolen med fordel lave en skitse af topologien, der illustrerer de vigtigste elementer af skolens netværk, herunder bl.a. internetforbindelse, firewall, netværkstyper, evt. routere og centrale switche, servere mv. Skitsen er ikke en nødvendighed for UNI C, men den kan være et simpelt redskab, der er med til at skabe overblik over og dokumentere skolens netværk 10

11 6.4 Evt. DHCP-plan Hvis skolen ønsker, at UNI C skal konfigurere DHCP i skolens CPE, er det nødvendigt med en oversigt over, hvilke IP-adresseområder der skal tildeles dynamisk via DHCP 2. Det gælder, uanset om DHCP allerede er konfigureret i CPE eller ej. Hvis skolen selv driver DHCP, har UNI C kun behov for DHCP-serverens IP-adresse. Og kun hvis serveren står på et andet net end det, klienterne befinder sig på. UNI C konfigurerer så en såkaldt helper address/dhcp-relay, der sikrer at DHCP-trafikken flyder som den skal. Husk at de DNS-servere, der tildeles til klienterne hænger sammen med den ISP skolen har. Når skolen skifter ISP eller frigør Sektornet IP-adresserne, skal DHCP-serveren derfor ændres så den fremover tildeler den nye ISPs DNS-servere til klienterne. I forhold til skolens egen dokumentation kan man med fordel udvide oversigten til at omfatte en oversigt over statisk tildelte IP-adresser til servere, printere mv. Eksempel: Net / server IP-adresseområde / IP-adresse DHCP-server P-ben Egen server: X-ben Skolens router Filserver Statisk tildelt Wifi controller Statisk tildelt Osv. 6.5 Udarbejd NAT-plan Der skal udarbejdes en oversigt over, hvorledes de private IP-adresser skal NAT es til de nye offentlige IP-adresser. Planen kan først udarbejdes, når skolen kender de offentlige IP-adresser som skolens ISP har tildelt. Der skelnes mellem statisk og dynamisk NAT. Statisk NAT anvendes til de af skolens servere og tjenester, der evt. skal kunne nås fra internettet - fx webservere, mailservere. Statisk NAT kaldes også en-til-en-nat, da en privat IP svarer til præcis en offentlig IP og ikke andre. Hvis skolen ikke har udstyr, der skal kunne tilgås fra internettet, er statisk NAT ikke nødvendigt. 2 Bemærk i den forbindelse, at en Cisco ASA maksimalt kan tildele 256 IP-adresser via DHCP pr. net/vlan. 11

12 Dynamisk NAT anvendes til alt andet dvs. klienter og servere, der blot skal kunne tilgå internettet. Generelt foretrækker man dynamisk NAT hvis det er muligt da det i dag kan være meget dyrt at få mere end nogle ganske få offentlige IP-adresser. UNI C har behov for en plan for NAT, der fastlægger såvel dynamisk som statisk NAT. Eksempel på både statisk og dynamisk NAT. Offentlig IP Evt. portnr. Privat IP (statisk NAT) Evt. portnr Offentlig IP Privat IP-net (dynamisk NAT) Osv. Det er vigtigt, at der opsamles log af de dynamiske NAT-sessioner. NAT-loggen er nemlig ofte en forudsætning for, at skolen har mulighed for entydigt at knytte en konkret bruger til en sag om misbrug fra skolens netværk. I praksis giver NAT-loggen mulighed for at se, hvilken privat IP-adresse der har benyttet en given offentlig IP-adresse på et bestemt tidspunkt. NAT-log sendes fra skolens firewall i form af syslog til en syslog-server. Skolen bør derfor sikre, at den har en syslog-server til rådighed, og at sysloggen opsamles. 6.6 Oversigt over firewall-åbninger De eksisterende regler i skolens firewall er bundet op på de eksisterende IP-adresser. Skift af IP-adresser betyder derfor, at firewallreglerne skal tilpasses de nye IP-adresser. FW-åbningerne omfatter åbninger, der giver adgang til udvalgte lokale servere og tjenester fra internettet, og interne åbninger på tværs af de lokale net. Bemærk at firewall-reglerne skal baseres på de private IP-adresser. En åbning fra internettet mod en lokal server skal altså dokumenteres i form af den private IP-adresse som serveren er tildelt. Hvis UNI C skal etablere åbningerne, er der behov for et skema, der dokumenterer åbningerne i stil med nedenstående. Fra IP-adresse /subnet /internet Til IP-adresse / subnet Evt. begrænset til tcp/udp portnummer 12

13 Internet /tcp /tcp /udp Osv. 6.7 Ændring af DNS-registreringer DNS-registreringer af lokale servere og tjenester skal ændres i forbindelse med skiftet, så de peger på de nye offentlige IP-adresser. Hvis skolens domæne er administreret på/delegeret til UNI Cs navneservere, kan skolen selv foretage de nødvendige ændringer via Værktøjskassen (https://netadm.sektornet.dk) under punktet Domænevedligehold. Det er muligt at forudbestille DNS-ændringerne, så de slår igennem på præcis det ønskede tidspunkt. 13

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone Cisco ASA 5505 Vejledning Opsætning af DMZ-zone Hvad er en DMZ-zone??? En demilitariseret zone eller ingen mands land! http://en.wikipedia.org/wiki/dmz_%28computing%29 3-legged network DMZ Dual firewall

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning KOMBIT FLIS ipad-app Version: 0.1 Status: Godkender: Forfatter: Udkast [Manager] Philip Engberg Nielsen pen@netcompany.com Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0 Brugermanual til Internetbestillingen Version 1.0 Hvordan fungerer Internetbestillingen? Internetbestillingen installerer to komponenter i klubben. Dels et nyt instillingsprogram, som er en del af Eagle,

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet.

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. 1 FØR DU STARTER 1.1 JAR fil formatet De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. Har du installeret Winzip 9.0

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0 Brugermanual til Internetbestillingen Version 1.0 Hvordan fungerer Internetbestillingen? Internetbestillingen installerer to komponenter i klubben. Dels et nyt instillingsprogram, som er en del af Eagle,

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

DNS teknisk set. Netteknik 1

DNS teknisk set. Netteknik 1 DNS teknisk set - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1 DNS systemet lidt dybere Som vi tidligere har set er DNS (Domain Name System) et navneoversættelsessystem som er designet til at oversætte

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Statens Intranet. Koncern

Statens Intranet. Koncern CSC Proprietary 6360/6419 SDN Statens Intranet 12/03 1 Koncern Infrastruktur Lokation 1 Lokation 2 Fast linie MPLS Koncern IT Statens Intranet CSC/SDN FWA Fiber VMData KMD Andre Lokation 3 Lokation 4 CSC

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0)

Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0) Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0) I denne vejledning kan du læse, hvordan du administrerer dine e-mailadresser hos Bricksite, samt hvordan du sender/modtager e-mails via webmail eller

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

IPv6 Hvor er vi i dag? Erik Løth el@nworks.dk

IPv6 Hvor er vi i dag? Erik Løth el@nworks.dk IPv6 Hvor er vi i dag? Erik Løth el@nworks.dk Om Nworks Historie: Økonomi: Etableret i 1999 af Henrik Blaaberg og Karsten Højer. Selvstændig virksomhed, som er 100% danskejet. Nworks medarbejderstab er

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du installerer en API-bruger fra Danske Bank. Indholdsfortegnelse Kvikguide

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger En verden af oplevelser Fem gode grunde til at vi er billigere 1: Andels.net ejer selv vores fiberring og lejer os ikke ind på andres. Andels.net står selv for installationerne af netværk og for trækning

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Security Center Et overblik

Security Center Et overblik 01.03.2012 Security Center Et overblik mailfence/spamfence... 2! Generelt om spamfence... 2! Generelt om mailfence... 2! Gennemse e-mails... 2! Overblik... 2! Statistik... 3! E-mail rapport... 3! Indstillinger...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Vejledning til brug af BWS arbejdsplads med Cisco VPN klient

Vejledning til brug af BWS arbejdsplads med Cisco VPN klient Vejledning til brug af BWS arbejdsplads med Cisco VPN klient - Tilslut din BWS computer til bankens netværk hjemmefra Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Niklas Petersen 24.08.2015 Oprettet Side

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

AtZNeT. Vejledning til opsætning af Deres postkasse i Outlook Express. ApS

AtZNeT. Vejledning til opsætning af Deres postkasse i Outlook Express. ApS AtZNeT ApS Lystrupvej 21B 8240 Risskov Tlf. 87415034 Fax 87419779 www.atznet.dk info@atznet.dk Vejledning til opsætning af Deres postkasse i Outlook Express Opsætning af Outlook Express til Deres postkasse

Læs mere

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET 8.8.2011 ERFA-Gruppe Internet: Emner en antenneforening skal tage stilling til, hvis foreningen

Læs mere

Kære Naboer i nummer «Username»

Kære Naboer i nummer «Username» Kære Naboer i nummer «Username» Dette er en lille hjælp til hvordan du kommer i gang med at bruge vores mail-system, samt vores interne hjemmeside i Teglværkshaven. Teglvaerkshaven.dk vil være en intern

Læs mere

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Side 1 af 14 Dato: 12-04-2004 Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Udarbejdet af: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Lærer: John Austin Fag: Virksomhedsøkonomi Dato: 12-04-2004 Dato Søren Guldbrand

Læs mere

Aktiveringsvejledning

Aktiveringsvejledning Aktiveringsvejledning Kontakt www./dk/support Tlf. 6312 6015 E-mail: support@mv-nordic.dk 1 Widgit Produktaktivering Widgit Produktaktivering giver dig mulighed for at aktivere og administrere licenserne

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Indhold Hvordan kommer jeg på Internettet?... 2 Kan jeg rette mit netværksnavn og koden?... 2 Hvad koster det at være på nettet?... 2 Min trådløse

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Vejledning i brug af Kollegienettet

Vejledning i brug af Kollegienettet Vejledning i brug af Kollegienettet Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket/internettet - side 2 Del II - Vejledning for intranetog internetadgang - side 16 Del III - Regler for Intranetog

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT SIGN-OFF DOKUMENT KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: 87 430 44086 222 740 www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDEKONFIGURATION PRINT SERVER

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Brugervejledning Pædagogisk IT (PIT) Webshop

Brugervejledning Pædagogisk IT (PIT) Webshop Brugervejledning Pædagogisk IT (PIT) Webshop Dato: 1. april 2014 Version 1.0 Brugervejledning PIT Webshop Side 2 af 14 Indhold Velkommen til PIT Webshop... 3 Bestillingsprocessen i ord... 4 Bestillingsprocessen

Læs mere