Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler"

Transkript

1 Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen af 2014? Vejledning til skoler

2 Indhold 1 Indledning Hvad sker der, hvis vi ikke foretager os noget? Hvilke IP-adresser benyttes? Løsning 1: Sektornet IP-adresser uden NAT (TDC linje) Løsning 2: Sektornet IP-adresser med NAT (TDC linje) Løsning 3: TDC-linje med TDC IP-adresser Løsning 4: Anden internetleverandør end TDC Drift af Cisco firewall Selv overtage driften Privat leverandør Driftsfællesskab Support Bilag: Vejledning i skift til private IP-adresser Forløb Vær opmærksom på disse forhold IP-plan baseret på private IP-adresser Evt. DHCP-plan Udarbejd NAT-plan Oversigt over firewall-åbninger Ændring af DNS-registreringer

3 1 Indledning Som tidligere udmeldt har UNI C besluttet at udfase en række produkter, herunder UNI- Sikkerhed samt de tilhørende tillægsprodukter som Sektornet, UNI-VPN, Sektornet VPN, FW-tilpasning mv. Abonnementerne ophører pr. 31/ , men kan fra skolens side altid opsiges i henhold til UNI C s generelle abonnementsbetingelser, der kan ses på I forbindelse med udfasningen af UNI-Sikkerhed vil mange skoler i løbet af 2014 stå med en række overvejelser og spørgsmål for at finde et passende alternativ. Det er i den forbindelse, at denne vejledning er udarbejdet. Vejledningen forudsætter et vist teknisk kendskab til skolens net, hvorfor målgruppen primært er skolens IT-ansvarlige. Afhængig af skolens eksisterende netværksopsætning, kan det være en større opgave at få omlagt til en ny løsning, og UNI C anbefaler derfor, at skolen snarest får lagt en plan for en alternativ løsning, og gennemfører omlægning til denne i god tid inden årsskiftet. I den forbindelse skal det understreges, at UNI-C i tilfælde af mange samtidige henvendelser, behandler disse i den rækkefølge de er modtaget. Vejledningen består af i alt 5 kapitler samt et bilag. I kapitel 2 gives et kort rids af hvorfor det er vigtigt, at skolen reagerer. I kapitel 3 og 4 gennemgås de spørgsmål skolen skal undersøge og tage stilling til. Kapitel 5 er kontaktoplysninger på supporten og endelig er der et bilag med en (teknisk) vejledning i skift til private IP-adresser og NAT (Network Address Translation). 3

4 2 Hvad sker der, hvis vi ikke foretager os noget? Afhængig af den måde skolen bruger UNI-Sikkerhed på kan abonnementsophøret pr. 31/ betyde omfattende driftsproblemer. Mange skoler vil opleve, at internetforbindelsen helt holder op med at virke fra januar 2015, hvis der ikke reageres og findes en anden løsning. Andre vil ikke umiddelbart opleve problemer, men ved et senere driftsproblem kan det i værste fald tage dagevis inden skolens internetforbindelse er reetableret. Alle der ikke foretager sig noget vil dog med stor sandsynlighed løbe ind i kritiske problemer på et tidspunkt, da det er kernen i skolens infrastruktur der rammes. Hvordan skolen kan blive ramt afhænger af hvordan UNI-Sikkerhed benyttes. Det betyder, at det er vigtigt at man i løbet af foråret 2014 gennemgår sin nuværende netværkog sikkerhedsløsning med henblik på at finde alternative løsninger. Fokus skal rettes på følgende to spørgsmål: Hvilke IP-adresser benyttes? Drift af Cisco-firewall Det er disse spørgsmål, der behandles i de to følgende kapitler. 4

5 3 Hvilke IP-adresser benyttes? Det afgørende spørgsmål er her om skolen benytter Sektornet IP-adresser. Disse IPadresser inddrages nemlig pr. 31/ , hvorefter de ikke kan længere kan anvendes. Skoler der ikke har taget andre IP-adresser i anvendelse inden da, vil derfor stå uden internetforbindelse fra januar Ved at benytte nedenstående fremgangsmåde fastslås hvilke IP-adresser skolen benytter og om der anvendes NAT eller ej. Herefter kan skolens løsning kategoriseres under en af løsningerne 1 4 nedenfor, og de præcise konsekvenser og nødvendige tiltag fastslås. Fremgangsmåden er som følger 1) Anden internetleverandør end TDC? Hvis skolen har en anden internetleverandør end TDC (fx Nianet) har skolen IKKE Sektornet IP-adresser. I så fald læses straks videre under punkt ) Sektornet IP-adresser? Hvis skolen har TDC som internetleverandør er det overvejende sandsynligt, at skolen har Sektornet IP-adresser. Det er dog også en mulighed, at skolen har TDC IP-adresser. For at afklare dette spørgsmål kan man gøre følgende: a. Log ind i Værktøjskassen: b. Gå ind under Sikkerhed Sikkerhedsløsning c. Notér de IP-adresser, der står under de forskellige ben, dvs. A:, P:, X: osv. d. Gå til siden e. I søgefeltet under punktet RIPE Database (IKKE det øverste Search Site Søgefelt) indtastes en af IP-adresserne og der klikkes på Search f. I søgeresultatet vil ordet SEKTORNET fremgå, hvis der er tale om Sektornet IP-adresser. Er dette ikke tilfældet, er der formentlig tale om TDC IP-adresser, hvilket i givet fald vil fremgå af søgeresultatet. Hvis skolen har TDC IP-adresser læses videre under punkt 3.3 nedenfor. 3) Benytter skolen NAT (Network Address Translation)? Hvis skolen har Sektornet IP-adresser skal det afklares om skolen anvender NAT. Hvis alle skolens interne IP-adresser (på alle net) er på formen 10.x.x.x eller x.x eller x.x (vejledning på Wikipedia: er der tale om private IPadresser, og der anvendes NAT på alle net. Hvis kun nogle af skolens net anvender NAT, men andre ikke, er udgangspunktet i forhold til det følgende, at skolen ikke anvender NAT. Går man i stå, eller kommer i tvivl, under arbejdet med en af ovenstående punkter bør man kontakte UNI C Support. Kontaktinfo findes i kapitel 5. 5

6 Efter dette arbejde er afsluttet vil man kunne kategorisere skolens internet i en af følgende løsninger. 3.1 Løsning 1: Sektornet IP-adresser uden NAT (TDC linje) Er skolen i denne kategori er der større tekniske og administrative opgaver der skal løses. Sektornet IP-adresser vil ikke være brugbare efter 31/ , og derfor er der to vigtige opgaver skolen skal have løst inden da: Skolen skal overgå til private IP-adresser og NAT, da man således nemt kan skifte Sektornet IP-adresserne (de offentlige) efterfølgende. Mere om skift til private IP-adresser og NAT i bilaget. Skolen skal have nye offentlige IP-adresser til erstatning for Sektornet IPadresserne. For at kunne fastslå behovet er det afgørende, at man først undersøger om man på skolen har servere der skal nås udefra, hvor mange er der og hvilke tjenester ligger på dem. Det sidste punkt kan UNI C Support som udgangspunkt ikke hjælpe med, men efter dette arbejde er gjort vil UNI C Support kunne hjælpe med det videre forløb med omlægning til NAT og uafhængighed af Sektornet IP-adresserne. 3.2 Løsning 2: Sektornet IP-adresser med NAT (TDC linje) Har man denne løsning er opgaven lidt mindre, men der er stadig et afgørende stykke arbejde der skal laves, da det ikke er muligt at benytte Sektornet IP-adresser efter 31/ Den primære opgave er at finde nye IP-adresser der skal NAT es til. Har man servere på lokalnettet der skal nås udefra, fx mail eller web, så bør man kontakte TDC eller finde en ny internetudbyder, der tilbyder faste registrerede IP-adresser. Herefter kan man bestille en NAT-ændring via bestillingsformularen på selvbetjening.emu.dk. Er man i tvivl om hvordan man kommer videre, kan man kontakte UNI C Support. 3.3 Løsning 3: TDC-linje med TDC IP-adresser Denne løsning er mindst kritisk, da man ikke benytter Sektornet IP-adresser. Dog skal man stadig finde en løsning ang. driften af sin UNI-Sikkerhedsrouter, da den ikke er supporteret efter 31/ Dette behandles yderligere i kapitel 4. Er man ikke 100% sikker på at man er i denne kategori vil UNI C s support også kunne være behjælpelige med at afgøre om dette er tilfældet. 3.4 Løsning 4: Anden internetleverandør end TDC Denne løsning er mindst kritisk, da man ikke benytter Sektornet IP-adresser. Dog skal man stadig finde en løsning ang. driften af sin UNI-Sikkerhedsrouter, da den ikke er supporteret efter 31/ Dette behandles yderligere i kapitel 4. Er man ikke 100% sikker på at man er i denne kategori vil UNI C s support også kunne være behjælpelige med at afgøre om dette er tilfældet. 6

7 4 Drift af Cisco firewall Angående administration og drift af skolens Cisco firewall, er det vigtigt at skolen får placeret det fremtidige ansvar hos betroede og kvalificerede medarbejdere eller samarbejdspartnere. Skoler med UNI-Sikkerhed har en Cisco IOS-router eller en Cisco ASA firewall og evt. en eller flere Cisco IOS-switche som i dag er vedligeholdt af UNI C som en del af UNI- Sikkerhed. UNI-C vil senest i forbindelse med udfasningen 31/ overdrage loginoplysningerne til skolen, men opfordrer som tidligere nævnt skolen til at foretage omlægningen i god tid inden årsskiftet, og vil i forbindelse hermed få overdraget loginoplysningerne. I forbindelse hermed overtager skolen selv ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse af udstyret. UNI C ser forskellige løsninger der kan overvejes, men det afgørende er at skolen, eller skolens ejere, selv tager beslutningen om hvordan udstyret skal driftes fremover. 4.1 Selv overtage driften Har skolen personale der har kendskab til den eller de platforme UNI-Sikkerhedsudstyret består af kan man vælge selv at tage driften. Måske har skolen allerede lignende platforme som en del af deres øvrige infrastruktur. Det vil oftest være den billigste løsning, men det kan også være risikabelt at det ender fx hos en enkelt medarbejder og driften vil således være sårbar i forhold til sygdom, barsel, ferier, fratrædelser osv. Selvom man selv har bemanding til at vælge denne løsning bør man tegne serviceaftaler på udstyret så man kan opdatere operativsystemet på Cisco-udstyret i forbindelse med fejl og sårbarheder. 4.2 Privat leverandør Har man ikke bemanding til selv at overtage driften af udstyret kan man vælge at kontakte en privat leverandør. UNI C kan ikke anbefale nogen, men har man virksomheder i lokalområdet der kan hjælpe eller foretager man allerede indkøb på Statens Indkøbs aftaler vedr. andet IT-udstyr kan man overveje at genbruge denne leverandør. 4.3 Driftsfællesskab Skoler der i forvejen indgår i administrative fællesskaber (folkeskoler i samme kommune, en gruppe efterskoler eller erhvervsskoler) eller måske allerede har ITdriftsfællesskaber på computere, printer eller andet kan overveje fælles administration af deres tidligere UNI-Sikkerhedsudstyr. Der kan være administrative, sikkerhedsmæssige, økonomiske og måske andre stordriftsfordele hvis man har denne mulighed. Afhængig af lokalområde, ejerforhold mv. kan det være relevant at overveje andre muligheder. 7

8 5 Support Har man behov for kontakt med UNI C s support kan det ske på: Telefon Man-tor: 8:00-16:00 Fre: 8:00-15:00 8

9 6 Bilag: Vejledning i skift til private IP-adresser Har man Sektornet IP-adresser uden NAT (kapitel 3.1 ovenfor) skal man efter at have fået nye IP-adresser - i gang med at planlægge overgangen til brug af private IP-adresser og NAT. I den forbindelse kan vejledningen herunder være en hjælp. Skift af IP-adresser kan, afhængigt af setup, medføre en større eller mindre arbejdsopgave for skolen, og der vil være risiko for uforudsete problemer, medmindre skolen forbereder og planlægger skiftet. Skoler med abonnementet Firewall-tilpasning kan som udgangspunkt forvente, at UNI C omlægger skolens router/firewall uden yderligere omkostninger Forløb Forløbet i forbindelse med omlægning vil overordnet være: 1. Skolen udarbejder den nødvendige dokumentation til UNI C med udgangspunkt i de følgende afsnit. Oplysningerne sendes via selvbetjening.emu.dk UNI- Sikkerhed Bestillinger Bestil ændringer til UNI-Sikkerhed, hvorefter skolen bliver kontaktes af UNI C Support. 2. UNI C s tekniker og skolens IT-ansvarlige foretager i fællesskab omlægningen på det aftalte tidspunkt. Skolen bør på forhånd have lagt en plan for de ændringer, den selv er ansvarlig for at foretage på skolens lokale net, herunder ny IPkonfiguration af skolens maskiner, servere, printere mv. Skolen bør desuden på forhånd have lagt en plan for aftestning af det nye setup. 3. Skolen kontakter efterfølgende og oplyser institutionsnummer og at man ønsker at opsige sit abonnement på UNI-Sikkerhed og FW-tilpasning 6.2 Vær opmærksom på disse forhold I forhold til den nuværende løsning, bør være opmærksom på flg. områder: Ejer skolen deres eget dk-domæne bør det tjekkes at der ikke er pegninger mod nogle af de IP er der nedlægges. Er domænet DNS-hostet hos UNI C kan UNI C hjælpe med at tjekke dette. DNS-cache-servere nedlægges: bruger skolen Sektornet-navneservene og skal man skifte til dem man har hos sin nuværende eller kommende ISP. Dette er relevant både hvis man benytter IP-tildeling via DHCP og statisk tildelte IP er. Benytter man sektornets udgående postserver mail-relay.sektornet.dk skal dette ændres. Den udfases også 31/ Det gælder dog ikke specialløsninger som fx en VPN-forbindelse til en leverandør. 9

10 Sektornet VPN: Dette produkt er løst tilknyttet UNI Sikkerhed og Sektornet, men mange skoler bruger det og er ikke opmærksomme på at det også stopper 31/ Tidsserveren ntp.sektornet.dk benyttes af få skoler og stopper også 31/ Benytter skolen eksterne administrative systemer der kun kan nås fra fx IP erne på skolens A-ben kan det være nødvendigt at kontakte leverandøren af det administrative system og lukke op i deres firewall for de nye IP er som fremover benyttes af skolens administrative personale. Der kan være andre vigtige forhold som ikke er omfattet af listen og derfor er det afgørende at sætte processen i gang snarest så man fanger problemer i opløbet. 6.3 IP-plan baseret på private IP-adresser Private IP-adresser er adresser, der ligger inden for et af følgende IP-adresseområder: UNI C skal bruge en IP-plan, der indeholder en angivelse af, hvilke subnet der skal anvendes på de enkelte netværkstyper, samt for hvert net en angivelse af den IP-adresse, der skal tildeles routeren/firewallen (bliver default gateway for skolens maskiner). Eksempel Nettype Netværk Netmaske Default gateway Evt. vlan A-ben P-ben osv. Man kan med fordel overveje at bygge lidt logik ind i IP-planen, så fx vlanid eller lokation indgår direkte i IP-adresserne. Ovenfor kunne fx referere til, at A-benet er vlan 2. I forbindelse med udarbejdelse af IP-planen kan skolen med fordel lave en skitse af topologien, der illustrerer de vigtigste elementer af skolens netværk, herunder bl.a. internetforbindelse, firewall, netværkstyper, evt. routere og centrale switche, servere mv. Skitsen er ikke en nødvendighed for UNI C, men den kan være et simpelt redskab, der er med til at skabe overblik over og dokumentere skolens netværk 10

11 6.4 Evt. DHCP-plan Hvis skolen ønsker, at UNI C skal konfigurere DHCP i skolens CPE, er det nødvendigt med en oversigt over, hvilke IP-adresseområder der skal tildeles dynamisk via DHCP 2. Det gælder, uanset om DHCP allerede er konfigureret i CPE eller ej. Hvis skolen selv driver DHCP, har UNI C kun behov for DHCP-serverens IP-adresse. Og kun hvis serveren står på et andet net end det, klienterne befinder sig på. UNI C konfigurerer så en såkaldt helper address/dhcp-relay, der sikrer at DHCP-trafikken flyder som den skal. Husk at de DNS-servere, der tildeles til klienterne hænger sammen med den ISP skolen har. Når skolen skifter ISP eller frigør Sektornet IP-adresserne, skal DHCP-serveren derfor ændres så den fremover tildeler den nye ISPs DNS-servere til klienterne. I forhold til skolens egen dokumentation kan man med fordel udvide oversigten til at omfatte en oversigt over statisk tildelte IP-adresser til servere, printere mv. Eksempel: Net / server IP-adresseområde / IP-adresse DHCP-server P-ben Egen server: X-ben Skolens router Filserver Statisk tildelt Wifi controller Statisk tildelt Osv. 6.5 Udarbejd NAT-plan Der skal udarbejdes en oversigt over, hvorledes de private IP-adresser skal NAT es til de nye offentlige IP-adresser. Planen kan først udarbejdes, når skolen kender de offentlige IP-adresser som skolens ISP har tildelt. Der skelnes mellem statisk og dynamisk NAT. Statisk NAT anvendes til de af skolens servere og tjenester, der evt. skal kunne nås fra internettet - fx webservere, mailservere. Statisk NAT kaldes også en-til-en-nat, da en privat IP svarer til præcis en offentlig IP og ikke andre. Hvis skolen ikke har udstyr, der skal kunne tilgås fra internettet, er statisk NAT ikke nødvendigt. 2 Bemærk i den forbindelse, at en Cisco ASA maksimalt kan tildele 256 IP-adresser via DHCP pr. net/vlan. 11

12 Dynamisk NAT anvendes til alt andet dvs. klienter og servere, der blot skal kunne tilgå internettet. Generelt foretrækker man dynamisk NAT hvis det er muligt da det i dag kan være meget dyrt at få mere end nogle ganske få offentlige IP-adresser. UNI C har behov for en plan for NAT, der fastlægger såvel dynamisk som statisk NAT. Eksempel på både statisk og dynamisk NAT. Offentlig IP Evt. portnr. Privat IP (statisk NAT) Evt. portnr Offentlig IP Privat IP-net (dynamisk NAT) Osv. Det er vigtigt, at der opsamles log af de dynamiske NAT-sessioner. NAT-loggen er nemlig ofte en forudsætning for, at skolen har mulighed for entydigt at knytte en konkret bruger til en sag om misbrug fra skolens netværk. I praksis giver NAT-loggen mulighed for at se, hvilken privat IP-adresse der har benyttet en given offentlig IP-adresse på et bestemt tidspunkt. NAT-log sendes fra skolens firewall i form af syslog til en syslog-server. Skolen bør derfor sikre, at den har en syslog-server til rådighed, og at sysloggen opsamles. 6.6 Oversigt over firewall-åbninger De eksisterende regler i skolens firewall er bundet op på de eksisterende IP-adresser. Skift af IP-adresser betyder derfor, at firewallreglerne skal tilpasses de nye IP-adresser. FW-åbningerne omfatter åbninger, der giver adgang til udvalgte lokale servere og tjenester fra internettet, og interne åbninger på tværs af de lokale net. Bemærk at firewall-reglerne skal baseres på de private IP-adresser. En åbning fra internettet mod en lokal server skal altså dokumenteres i form af den private IP-adresse som serveren er tildelt. Hvis UNI C skal etablere åbningerne, er der behov for et skema, der dokumenterer åbningerne i stil med nedenstående. Fra IP-adresse /subnet /internet Til IP-adresse / subnet Evt. begrænset til tcp/udp portnummer 12

13 Internet /tcp /tcp /udp Osv. 6.7 Ændring af DNS-registreringer DNS-registreringer af lokale servere og tjenester skal ændres i forbindelse med skiftet, så de peger på de nye offentlige IP-adresser. Hvis skolens domæne er administreret på/delegeret til UNI Cs navneservere, kan skolen selv foretage de nødvendige ændringer via Værktøjskassen ( under punktet Domænevedligehold. Det er muligt at forudbestille DNS-ændringerne, så de slår igennem på præcis det ønskede tidspunkt. 13

UNI-VPN Brugeradministration

UNI-VPN Brugeradministration UNI-VPN Brugeradministration Version 1.1 Af Jesper Skou Jensen 1 Indledning 1 1 Indledning I denne vejledning gennemgås hvordan UNI-VPN-brugere administreres. UNI- VPN er baseret på UNI Login, der er fælles

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. NC Service Desk FLIS Version: 0.1 Status: Godkender: Forfatter: Udkast [Manager] Philip Engberg Nielsen [Company E-mail] Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning KOMBIT FLIS ipad-app Version: 0.1 Status: Godkender: Forfatter: Udkast [Manager] Philip Engberg Nielsen pen@netcompany.com Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone Cisco ASA 5505 Vejledning Opsætning af DMZ-zone Hvad er en DMZ-zone??? En demilitariseret zone eller ingen mands land! http://en.wikipedia.org/wiki/dmz_%28computing%29 3-legged network DMZ Dual firewall

Læs mere

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5 Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL HOSTED FIREWALL... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 3. FIREWALL MODELLER... 4 3.1. LILLE FIREWALL... 4 3.2. MELLEM FIREWALL... 5 3.3. STOR FIREWALL... 5 4. KONFIGURATIONER FOR

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere

Produktspecifikationer Anti DDOS Version 1.2. Anti DDOS. Side 1 af 8

Produktspecifikationer Anti DDOS Version 1.2. Anti DDOS. Side 1 af 8 Anti DDOS Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL ANTI DDOS... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Anti DDOS Remote Control... 4 2.1.2. Anti DDOS Resistant... 4 2.1.3. Anti DDOS Resilient...

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Indhold 1. Firewall profiler for TDC Managed Firewall 2. White liste over printere 1. Firewall profiler for Managed Firewall Standard firewall profilerne bygger

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

TDC MultiBase Fiber. Godt i gang guide

TDC MultiBase Fiber. Godt i gang guide TDC MultiBase Fiber Godt i gang guide Februar 2014 Indhold Velkommen på TDC MultiBase Fiber...3 Service og support...3 Service...3 Fejlklassificering...3 Overvågning...4 QoS Quality of Service... 4 Erhvervssupport...4

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0 Brugermanual til Internetbestillingen Version 1.0 Hvordan fungerer Internetbestillingen? Internetbestillingen installerer to komponenter i klubben. Dels et nyt instillingsprogram, som er en del af Eagle,

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Version 6.2 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Sektornet VPN Med NemID 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af

Læs mere

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0 Brugermanual til Internetbestillingen Version 1.0 Hvordan fungerer Internetbestillingen? Internetbestillingen installerer to komponenter i klubben. Dels et nyt instillingsprogram, som er en del af Eagle,

Læs mere

DNS teknisk set. Netteknik 1

DNS teknisk set. Netteknik 1 DNS teknisk set - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1 DNS systemet lidt dybere Som vi tidligere har set er DNS (Domain Name System) et navneoversættelsessystem som er designet til at oversætte

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Statens Intranet. Koncern

Statens Intranet. Koncern CSC Proprietary 6360/6419 SDN Statens Intranet 12/03 1 Koncern Infrastruktur Lokation 1 Lokation 2 Fast linie MPLS Koncern IT Statens Intranet CSC/SDN FWA Fiber VMData KMD Andre Lokation 3 Lokation 4 CSC

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Netværks opsætning af IP modulet:

Netværks opsætning af IP modulet: Netværks opsætning af IP modulet: Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. Efter installation start VCOM programmet Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg Search Registrer

Læs mere

Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle

Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle...1 Konfigurér terminalen...2 Konfigurér Cradlen til netværket....3 Modtageprogrammet...7 Til lokal modtager...7 Til fjern modtager

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Opgavehæfte til kursus i Netteknik7

Opgavehæfte til kursus i Netteknik7 1) Installation af server 2003 Del 1: basalinstallation Tænd for PC,en og stik Server CD-rom en i drevet, eller ditto og genstart maskinen. Tidligt i opstarten skal boot på CD accepteres ved at trykke

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. Side 1 af 5 IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. IP0027 IP telefon med 5 SIP-konti Side 2 af 5 1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m. Tilslut

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet.

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. 1 FØR DU STARTER 1.1 JAR fil formatet De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. Har du installeret Winzip 9.0

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI QUICK GUIDE Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på ipad... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 AirPlay... 16 FAQ... 18 Kontaktinformation... 20 VELKOMMEN TIL

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / 1 0 0 m b p s B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 2 d a n s k b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Først og fremmest tak,

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på Android telefoner og tablets Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din Android... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere