Helhedsplan for Trigeparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for Trigeparken"

Transkript

1 Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20

2 Udarbejdet for: Udarbejdet af: Oktober

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse af Trigeparken og Trige 6 3. Formålet med helhedsplan for Trigeparken 7 4. Aktivitetsmedarbejderen og netværket i Trigeparken Aktivitetsmedarbejderen (beboerrådgiveren) Netværk/samarbejde 8 5. Proces for udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan 9 6. Processen fra foreløbig til endelig helhedsplan Vision og indsatsområder for Trigeparken Visionen Indsatsområder Børnekulturfestival Succeskriterier Milepæle Indsatsområde Vores Sted - projekter Kulturformidlere Velkomstpakke Boliger til alle opfølgning på fleksible udlejningsregler Organisering Forankring, opstart, opfølgning og evaluering Opstart af helhedsplanen Evalueringsaktiviteter Tidsplan Budget Indsatsområde fællesskab/beboerdemokrati - projekter Samarbejdet mellem afd. 19 og afd Kompetenceløft og kurser for nye beboerdemokrater Projektleder og projektmedarbejder Succeskriterier Milepæle Indsatsområde fællesskab/fysik og aktiviteter - projekter Styrkelse og videreudvikling af aktiviteter Forarbejde til Masterplan for Parken Beskæftigelsesprojekt(er) i samarbejde med Århus Kommune Succeskriterier Milepæle Indsatsområde Godt Image - projekter Fælles profil for Trigeparken De gode historier et PR-team 20 Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

4 4 Trigeparken

5 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen Boligforeningen Ringgården ser et stort behov for, at der gennemføres en sammenhængende indsats for afd. 19 og afd. 20 i Trige (Trigeparken), som kan fastholde og videreføre den positive udvikling, afdelingerne har været inde i. Samtidig er der brug for en mere målrettet indsats i forhold til forskellige grupper i området, bl.a. grupper af utilpassede unge helt ned til otteårs alderen. Der er mange både positive og negative årsager til, at der er behov for en indsats. Det positive er, at der er behov for at videreføre og videreudvikle de mange aktiviteter, der er kommet op at stå i Trigeparken som en udløber at aktivitetsmedarbejderens mangeårgie tilstedeværelse i området., ligesom der er brug for at videreudvikle samarbvejdet med interessenterne i området. Det negative er, at der er problemer i samrbejdet mellem afdelingerne internt og mellem Trigeparken og den øvrige by. Det negative er også, at beboersammensætningen er skæv, og at der i stigende grad er problemer med grupper af utilpassede unge i området. Hivs der ikke sættes ind med en målrettet indsats nu, kan den negatvie spiral forstærkes med yderligere sociale problemer, dårligt image og udlejningsproblemer i begge afdelinger. En anden central udfordring hænger sammen med boligafdelingernes placering i forstaden Trige. Forstaden er over de sidste 35 år vokset op omkring et lille landsbysamfund og består i dag af tre adskilte områder Trigeparken, landsbyen og de store parcelkvarterer. Sammenhængen og den positive interaktion mellem de tre områder er i dag meget ringe, hvilket er med til at understøtte og optrappe mytedannelser og fordomme områderne imellem. Derfor ønsker Ringgården, at en social helhedsplan sætter fokus på at forbedre sammenhængskraften, integrationen og trivslen i bysamfundet som helhed. Sidst, men ikke mindst er der brug for, at Trigeparken bliver et mere eftertragtet boligområde at bo i med et godt image og en afbalanceret sammensætning af beboere, der tager ansvar for bebyggelsens fremtid. En af hovedudfordringerne er, at få afdeling 19 og 20 til at arbejde tættere sammen og være fælles om de initiativer og aktiviteter, der sættes i værk. Udarbejdelsen af den boligsociale helhedsplan skal samtidig ses i en nøje sammenhæng med en ansøgning om forlængelse af beboerrådgivningsordningen (aktivitetsmedarbejderen). Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

6 2. Beskrivelse af Trigeparken og Trige Trigeparken er beliggende i forstaden (landsbyen) Trige, ca. 11 km uden for Århus Centrum. Trige er beliggende i et naturskønt og kuperet landskab. Byens samlede indbyggertal er på ca Byen er selvforsynende hvad angår kommunale institutioner, såsom vuggestue, børnehave, skole og bibliotek. I Trige findes der flere muligheder for fritidsfaciliteter, idræt m.v., ligesom der findes indkøbsmuligheder i byen. Umiddelbart ligger der ingen aktuelle planer om store udbygninger eller ændringer af Trige. Det er dog på tale, at der kommer en ny dagligvarebutik til byen i nærmeste fremtid. Forsyningen med offentlig transport til Trige er ringe, og i aftentimerne er der kun én afgang i timen til Århus Centrum. Ringgårdens afdeling 19 og 20 er opført i henholdsvis og Afdelingerne består af henholdsvis 281 og 170 lejemål, fortrinsvis 2- og 3-rums boliger, og der bor ca beboere i afdelingerne tilsammen. Der er i dag stor forskel i huslejeniveauet mellem de to afdelinger. Afdeling 19 har en m2-leje på 525 kr., og afd. 20 har en m2-leje på 655 kr. Lejen er steget fra 480 kr. i 2002 til 525 kr. pr. m2 i 2006 i afd. 19 svarende til en stigning på 9,4 %. I afd. 20 er den steget fra 557 kr. i 2002 til 655 kr. pr. m2 i 2006 svarende til en stigning på 17,6 %. Der er en meget stor gennemstrømning af beboere i begge afdelinger, og genudlejningsprocenten ligger på mellem 23 og 35 % i 2006, hvilket må betragtes som værende alt for højt for Trigeparken. Genudlejningsprocenten har svinget mellem 16 og 25 % fra i afd. 19, og den har svinget mellem 25 og 35 % i afd. 20 fra Den store gennemstrømning af beboere betyder store udgifter til fraflytninger, hvilket er med til at belaste afdelingernes økonomi. Tab ved fraflytninger udgjorde kr. i afd. 19 i 2006 og kr. i afd. 20 i 2006, og her skal det bemærkes, at afd. 20 er væsentlig mindre end afd. 19, hvorfor det forholdsmæssigt belaster afdelingens økonomi i højere grad i denne afdeling. Beboersammensætningen i de 2 afdelinger set i forhold til kommunen er bl.a. karakteriseret ved: Afd. 19 Der bor dobbelt så mange børn mellem 0 17 år Der bor 3 gange så mange enlige med børn Der er 3 gange så mange husstande med indvandrere/efterkommere (42 %) Der bor dobbelt så mange førtidspensionister Halvdelen af beboerne er uden for arbejdsstyrken (34 % i kommunen) Den gennemsnitlige indkomst er kr. ( kr. i kommunen) Der er højere indkomster ved fraflyttere end ved tilflyttere Afd. 20 Der bor ca. 1/3 flere børn mellem 0 17 år Der bor 3 gange så mange enlige med børn Der er dobbelt så mange husstande med indvandrere/efterkommere (35,6 %) Der bor næsten 3 gange så mange førtidspensionister 6

7 Ca. 44 % er uden for arbejdsstyrken (34 % i kommunen) Den gennemsnitlige indkomst er kr. ( kr. i kommunen) Der er højere indkomster ved tilflyttere end ved fraflyttere (positivt) Konklusion: - der er en skæv beboersammensætning i forhold til både Århus Kommune generelt og i forhold til øvrige almene boligafdelinger Der er mange personer uden for arbejdsmarkedet, og der er en høj repræsentation af indvandrere/efterkommere med ca. 40 % i alt i de 2 afdelinger Lejen er meget forskellig i de 2 afdelinger, og den er alt for høj i afd. 20 i forhold til at fastholde beboerne i længere tid Gennemstrømningen af beboere er meget stor og tabet ved fraflyttere belaster afdelingernes økonomi i væsentlig grad 3. Formålet med helhedsplan for Trigeparken Helhedsplanen skal fungere som et fælles fundament for de to boligafdelinger, og planen skal danne grundlag for fremtidige fælles initiativer i hele området. Det overordnede formål med handlingsplanen er gennem aktiv inddragelse af beboere og interessenter i området at skabe et attraktivt og bæredygtigt boligområde, som i fremtiden undgår: En stor gennemstrømning af beboere Store udgifter i forbindelse med fraflytninger En forøget skævvridning af beboersammensætningen En voksende adskillelse mellem afd. 19 og 20 med deraf følgende skævheder i forhold til beboersammensætning, mulighed for aktiviteter, husleje og økonomi En voksende adskillelse mellem Trigeparken og den øvrige by med deraf følgende isolation af Trigeparken Grupperinger af unge som udøver kriminalitet og hærværk med deraf følgende utryghed i området Formålet er også at få skabt en sammenhængende og langtidsholdbar indsats med en stærk forankring hos både professionelle og frivillige aktører fra området. Opgaven er i første omgang at få skabt et fælles billede og nogle fælles mål, der kan fungere som pejlemærker for fremtidens aktiviteter i Trigeparken. Det er naturligt, at omdrejningspunktet for helhedsplanen bliver den nuværende aktivitetsmedarbejder og en ny projektmedarbejder i et tæt samarbejde med de to afdelingsbestyrelser og kommunikationschefen i Ringgården. De overordnede succeskriterier for helhedsplanen er følgende: Inden udgangen af 2009 er der udarbejdet en fælles vision, strategi og handleplan for det beboerdemokratiske arbejde i Trigeparken og i den forbindelse er der udarbejdet en ny model/nye metoder til inddragelse af beboere i det beboerdemokratiske arbejde Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

8 Nedbringelse af genudlejningsprocenten til under 20 for afdelingerne under ét inden udgangen af 2010 og under 15 inden udgangen af 2013 Reduktion af udgifterne i forbindelse med fraflytning på 50 % inden udgangen af 2013 En mere afbalanceret beboersammensætning, hvor bl.a. andelen af indvandrere/efterkommere ikke stiger inden udgangen af 2010 og er nedbragt til 30 % inden udgangen af 2013 At antallet uden for arbejdsstyrken er nedbragt fra % inden udgangen af Aktivitetsmedarbejderen og netværket i Trigeparken 4.1. Aktivitetsmedarbejderen (beboerrådgiveren) Trigeparken har i over 10 år haft en aktivitetsmedarbejder, som har været igangsætter og koordinator for utroligt mange aktiviteter i området. Aktivitetsmedarbejderen har til huse i afd. 19 s beboerhus, som er beliggende midt i området mellem de 2 afdelinger. I beboerhuset afholdes størstedelen af de aktiviteter, der er tilknyttet medarbejderen. I ca. 1 års tid har der været tilknyttet en ekstra medhjælp på deltid til aktivitetsmedarbejderen til afvikling af aktiviteter og til opsøgende arbejde blandt beboerne. Den nuværende medarbejder har været ansat i godt 1 år, og er ansat til udgangen af 2008, hvor beboerrådgivningsordningen ophører. Aktivitetsmedarbejderen er et utrolig vigtigt omdrejningspunkt i Trigeparken, og der vil være en meget stor sandsynlighed for, at mange af de aktiviteter, der i dag findes i området vil falde på gulvet, hvis aktivitetsmedarbejderens ansættelse ikke forlænges ved udgangen af For at anskueliggøre de mange aktiviteter, der er iværksat, vedlægges et bilag (bilag 1), som viser ugens forløb af aktiviteter i Trigeparken/Beboerhuset. Samtidig vedlægges et bilag (bilag 2) som anskueliggør organiseringen bag de mange aktiviteter Netværk/samarbejde Samarbejdet mellem Trigeparken og de lokale institutioner, foreninger og klubber er inden for de seneste år øget betydeligt. Nedenstående er en kort beskrivelse af de samarbejder, der er forankret i Trige, og som aktivitetsmedarbejderen er en del af. Skoledistriktssamarbejdsgruppen Skolen, institutionerne, sundhedsplejersken, socialcenter Nord og aktivitetsmedarbejderen mødes i gruppen ca. 3 gange om året. Møderne bruges til at udveksle erfaringer, typisk omkring børn og unge i Trige. Som udløber af dette samarbejde, er der opstået samarbejder på tværs af gruppen. Udenlandske nybagte mødre Sundhedsplejersken, vuggestuerne, dagplejen og beboerrådgiveren har udarbejdet en folder til specielt udenlandske nybagte mødre, som oplyser dem om alle mulige forhold ved at have deres barn i en institution. Samarbejdet har medført, at en institution kan kontakte aktivitetsmedarbejderen, hvis et barn fra Trigeparken udebliver fra en institution i en længere periode. Aktivitetsmedarbejderen tager da på et uformelt besøg i familien for at komme i dialog med familien om årsagen til fraværet. Store Legedag I mange år har det været et samarbejde om Store Legedag, hvor alle institutionernes børn én dag om året inviteres til en dag fuld af udfordringer og bevægelse på området ved Beboerhuset Oasen. Dagen arrangeres af institutionerne 8

9 på tværs med hjælp fra Aktivitetsmedarbejderen og typisk Idrætshøjskolen i Århus eller Idrætsdaghøjskolen i Århus. Sundhedsplejersken åbent hus i Beboerhuset Oasen Èn gang om måneden holdes der åbent hus for alle i byen, der har brug for en ekstra snak med sundhedsplejersken. Sundhedsplejerskens tilknytning til Beboerhuset giver et tæt samarbejde med aktivitetsmedarbejderen, specielt omkring familier med nyfødte i Trigeparken, men også omkring børn med andre problemer og specielt omkring de udenlandske nybagte mødre. 5. Proces for udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan Processen for udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan er udarbejdet i nøje samarbejde med Boligforeningen Ringgården. Som grundlag for udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan er følgende proces gennemført: Debataftener I et tæt samarbejde mellem Sognegården i Trige/sognepræsten, lokalcentret Bjørnshøj s aktivitetsmedarbejder og Trigeparkens aktivitetsmedarbejder afholdes der løbende debataftener. Formålet er at åbne dørene for alle i Trige, men også at forskellige kulturer mødes og sættes ind i hinandens verdener. Dette samarbejde har bl.a. ført til opstart af en tamilsk ældregruppe, som kommer og benytter Bjørnshøj s tilbud. DUI-samarbejde DUI har lokale i Trigeparken, og bliver derfor også betragtet som en forening med aktiviteter i Trigeparken. Af aktiviteter kan bl.a. nævnes Fakkeltog til Skt. Hans, nisser til juletræsfesten eller maling af tønder til fastelavn. Samarbejde med Trige Kombi-Bibliotek Det seneste samarbejde, der er opstået, er med Trige Kombi- Bibliotek. Tanken i samarbejdet er tematiserede aktiviteter for børn i området få sat fokus på børnekultur i Trige. Tanken er bl.a. at opstarte det rullende bibliotek, som er en omdannet pølsevogn fuld af bøger. Pølsevognen skal komme til Triges institutioner, når børnene bliver afhentet, for at skabe læsetraditioner hos børnefamilierne og skabe øget opmærksomhed om muligheden for lån af bøger. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

10 Som det illustreres i diagrammet på forrige side, er vægten lagt på en tæt inddragelse af forskellige nære aktører i forløbet frem til den endelige helhedsplan. Planlægningsgruppen, som har forberedt seminaret (FREM- TIDSdagen) samt oplæg til styregruppemøderne har bestået af Aktivitetsmedarbejderen i Trigeparken, Kommunikationschefen for Boligforeningen Ringgården samt NIRAS Konsulenterne. Styregruppen har bestået af: Forretningsføreren for Ringgården, Formanden for Ringgården, Afdelingsformænd for afd. 19 og 20, Lederen af Fællessekretariatet i Århus Kommune, Aktivitetsmedarbejderen, Kommunikationschefen i Ringgården samt NIRAS Konsulenterne. Processen har taget udgangspunkt i at få skabt et ejerskab til helhedsplanen, at få opsat en fælles vision for Trigeparken, som understøttes af nogle mål/indsatser og projekter, der fører frem til realisering af visionen. I diagramform ser rammen for udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan således ud: VISIONER/VÆRDIER Processen er gennemført på forholdsvis kort tid i løbet af september og oktober måned Processen har været tilrettelagt således, at der ved udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan er lagt vægt på inddragelse af de nære interessenter, dvs. primært beboerrepræsentanter for afdelingsbestyrelserne, medarbejdere og ledelse fra Boligforeningen Ringgården, ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra aktiviteterne i området. INDSATSER Formålet har i første omgang været at skabe en konsensus og en enighed i det nære, dvs. hovedsageligt mellem de 2 afdelinger og Boligforeningen Ringgården, før en inddragelse af en bredere kreds af eksterne interessenter kan ske. PROJEKTER 10

11 6. Vision og indsatsområder for Trigeparken Søndag den 7. oktober 2007 blev der afholdt en FREMTIDSdag for forskellige interessenter omkring Trigeparken. Formålet med dagen var, at få skabt et fælles billede/en fælles vision for Trigeparkens fremtid. Samtidig var det formålet, at få sat fokus på, hvilke indsatser og projekter, der kan være med til at understøtte visionen. Både visionen og indsatsområderne blev fastlagt på FREMTIDSdagen Visionen I Trigeparken står vi sammen om at skabe et attraktivt boligområde. Vi udvikler og igangsætter aktiviteter, der kommer egne beboere og hele Trige til gode. Aktiviteterne er med til at bygge bro både internt mellem afdelingerne og til hele Trige, og samtidig er aktiviteterne med til at give Trigeparken et godt image. Visionen indeholder mange forskellige elementer, og der er derfor flere forskellige forhold der forudsættes for at visionen skal blive til virkelighed. Blandt står der: I Trigeparken står vi sammen. Den allerførste forudsætning for, at der kan skabes et godt og solidt fundament for forandring er, at Trigeparken står sammen. I dag opleves en vis splittelse mellem de 2 afdelinger, både holdningsmæssigt, ressourcemæssigt m.v., hvilket er en barriere for forandring. Denne barriere skal nedbrydes, og vendes til en styrke for området. Af visionen fremgår det også, at der skal udvikles og igangsættes aktiviteter, der kommer egne beboere og hele Trige til gode. Hvis visionen skal blive til virkelighed, skal det nuværende aktivitetsniveau opretholdes, styrkes og videreudvikles. Aktiviteterne skal først og fremmest målrettes egne beboere, men tanken er også, at aktiviteterne på sigt bliver et brand for Trigeparken i hele Trige og gerne udover Triges grænser. Hvis dette lykkes, vil det være med til i fremtiden at give Trigeparken et godt image som minimum i Trige, men gerne i hele Århus Indsatsområder På baggrund af en drøftelse og prioritering af værdier på FREMTIDSdagen sammenholdt med den faktuelle viden om Trigeparken er følgende indsatsområder udvalgt for Trigeparkens fremtid: Fællesskab I Trigeparken er der en opfattelse af, at fællesskabet kan blive meget bedre. Et stærkt fællesskab er som beskrevet under visionen et vigtigt fundament for at skabe forandring. I helhedsplanen vælger vi at sætte fokus på både det lille og det store fællesskab. Det lille fællesskab = fællesskabet mellem beboerne og de 2 afdelinger i Trigeparken, og det store fællesskab = fællesskabet mellem Trigeparken og resten af Trige. Hvis det store fællesskab skal lykkes, er det en forudsætning, at det lille fællesskab fungerer og er intakt. Der er brug for at arbejde med en markant styrkelse af det lille fællesskab, og det afspejler sig i de projekter, der er udvalgt og peget på i denne helhedsplan. I forhold til det store fællesskab indeholder helhedsplanen projekter, der i højere grad kan være med til at binde Trigeparken sammen med resten af Trige. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

12 I Trigeparken står vi sammen om at skabe et attraktivt boligområde. Vi udvikler og igangsætter aktiviteter, der kommer egne beboere og hele Trige til gode. Aktiviteterne er med et at bygge bro både internt mellem afdelingerne og til hele Trige, og samtidig er aktiviteterne med til at give Trigeparken et godt image. FÆLLESSKAB sammenlægninig af afdelingenerne GODT IMAGE PROJEKTER Børnekulturfestival VORES STED Kulturformidler Godt image I Trigeparken er der en opfattelse af, at områdets image ikke er godt. Det bevirker på den ene side, at folk ikke ønsker at bo i Trigeparken, og at de flytter derfra, så snart de kan komme til det. På den anden side er der mange beboere, der har boet i Trigeparken i både 20 og 30 år, og som er utroligt glade for at bo der. Hvis det skal lykkes at vende den negative spiral, som området er inde i, er det nødvendigt, at der arbejdes aktivt med at skabe et bedre image af Trigeparken. Det gode image skal skabes gennem igangsætning af mange - gerne opmærksomhedsskabende - aktiviteter i området, samt gennem fortællingen af alle de gode historier, der i tidens løb trods alt er opstået om området. Vores sted I Trigeparken fraflytter 30 % deres bolig hvert år. Hvis det på sigt skal lykkes at fastholde beboerne i Trigeparken og få skabt en følelse hos alle af, at Trigeparken er vores sted, et sted, hvor man har lyst til at bo og leve i mange år og måske resten af livet, så skal der ske indsats på flere områder. Det handler om alt lige fra velkomsten til din nye bolig/dit nye sted, til netværket og naboskabet i området, udbuddet af forskellige boligtyper til forskellige behov og aldre samt den generelle tryghed og glæde ved at bo i Trigeparken. 7. Processen fra foreløbig til endelig helhedsplan På baggrund af Landsbyggefondens udmelding i breve af 31. marts og 16. maj 2008 blev der i maj og juni måned afholdt møder i arbejdsgruppen, styregruppen og møde mellem repræsentanter fra Boligforeningen Ringgården, NIRAS Konsulenterne og Landsbyggefonden. Denne møderække førte frem til, at Landsbyggefonden forhøjede deres udmelding om støttetilsagn til Trigeparkens helhedsplan til i alt kr på betingelse af, at der i det endelige budget beskæres i udgifterne til konsulentstøtte, masterplan for parken og imageundersøgelser. masterplan for Parken styrkelse og videreudvikling af aktiviteter projektmedarbejder fælles profil for Trigeparken PR-team velkomstpakke boliger til alle aldre Styregruppen godkendte i juni måned ligeledes processen, som er ført frem til udarbejdelsen af den endelige helhedsplan. Det blev besluttet, at nedsætte 4 arbejdsgrupper med bred inddragelse af lokale aktører fra Trige og Trigeparken. Temaerne for de 4 arbejdsgrupper relaterer sig til de 3 indsatsområder, som er opstillet i helhedsplanen: 12

13 1) Fællesskab Beboerdemokrati 2) Fællesskab Fysik og aktiviteter 3) Godt Image 4) Vores Sted Der har i august og september måned været afholdt 2 møderækker i de 4 arbejdsgrupper, hvor de i et kort, målrettet forløb har lavet detailbeskrivelser af de enkelte indsatsområder med tilhørende delprojekter samt beskrivelse af succeskriterier, milepæle m.v. for de enkelte projekter. 8. Indsatsområde fællesskab/beboerdemokrati - projekter 8.1. Samarbejdet mellem afd. 19 og afd. 20 Der igangsættes en proces for de 2 afdelingsbestyrelser i Trigeparken, hvor målet er at undersøge mulighederne for et udvidet samarbejde i fremtiden, der på sigt kan føre frem til en sammenlægning af de 2 afdelinger. Arbejdet starter op med fælles møder mellem de 2 afdelingsbestyrelser i efteråret I 2009 gennemføres der er proces (med professionel bistand), hvor målet er at få opstillet en vision, strategi og handleplan for det samlede beboerdemokratiske arbejde i Trigeparken. Som en del af denne proces skal der afholdes weekend-workshop(s) og studieture til andre boligområder i Danmark, hvor man har udviklet nye former og metoder i det beboerdemokratiske arbejde. Boligforeningen Ringgården v/kommunikationschefen er tovholder på opgaven med at få udarbejdet et projektforslag for processen for de 2 afdelingsbestyrelser i Projektforslaget udarbejdes i samarbejde med eksterne konsulenter. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

14 8.2. Kompetenceløft og kurser for nye beboerdemokrater. Som en udløber af processen for de 2 afdelingsbestyrelser, udvikles der kurser og uddannelsesforløb for gamle og nye beboerdemokrater, hvor vægten er at undervise i nye metoder i det beboerdemokratiske arbejde. Kurserne skal samtidig fungere som et rekrutteringsgrundlag for nye beboerdemokrater Projektleder og projektmedarbejder Aktivitetsmedarbejderen (beboerrådgiveren) er i dag omdrejningspunktet for aktiviteterne i Trigeparken. I fremtiden er der brug for 2 personer til at understøtte det arbejde, der dels skal fortsættes og videreudvikles og dels skal igangsættes som følge af helhedsplanen for Trigeparken. Projektlederen skal: Have det overordnede ansvar for helhedsplanen, evaluering og målopfyldelse Sikre en administration og budgetstyring i samarbejde med Boligforeningen Ringgården Sikre en tæt koordinering og samarbejde med alle samarbejdsparter i Trige Søge eksterne midler, fundraising m.v. til projekter i Trigeparken Deltagelse i og sekretariat for styregruppen. Indgå i et samarbejde i forhold til Fællessekretariatet med henblik på at sikre en koordineret indsats i hele Århus 14

15 Projektmedarbejderen skal: Sikre en drift af de aktiviteter der er igangsat samt sikre en igangsætning af nye aktiviteter i et tæt samarbejde med Projektlederen Opsøgende arbejde i forhold til forskellige grupper af beboere med vægten på de utilpassede unge Stimulere lysten og muligheden for deltagelse i aktiviteter m.v. blandt beboerne i Trigeparken Indgå i forskellige netværk internt i området Deltagelse i og sekretariat for arrangementsudvalget i Trigeparken 8.4. Succeskriterier Følgende succeskriterier opsættes for indsatsområde fællesskab/beboerdemokrati: Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 oplever beboerne en stigning i tilfredsheden med det beboerdemokratiske arbejde. Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 oplever beboerne en større mulighed for deltagelse i fællesaktiviteter i hele Trigeparken. Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 deltager markant flere personer i det beboerdemokratiske arbejde. Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 kender 90 % af beboerne både Projektlederen og Projektmedarbejderen Milepæle Følgende milepæle opsættes for indsatsområde fællesskab/ beboerdemokrati: De to boligafdelinger starter samarbejde op i efteråret 2008 og inden udgangen af 2009 er der udarbejdet en fælles vision, strategi og handleplan for det beboerdemokratiske arbejde i afdeling 19 og 20. Senest i januar/februar er der udarbejdet et projektforslag til processen for 2009, som forelægges de 2 afdelingsbestyrelser på et fællesmøde til beslutning inden udgangen af februar måned Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

16 Ved udgangen af 2009 er der foretaget en undersøgelse af styrkerne, svaghederne og mulighederne for en sammenlægning af afd. 19 og 20. I 2010 gennemføres kurser i nye metoder og kompetenceløft for nye og gamle beboerdemokrater. Der skal være ansat en projektleder og en projektmedarbejder ved årsskiftet Indsatsområde fællesskab/fysik og aktiviteter - projekter 9.1. Styrkelse og videreudvikling af aktiviteter Der løftes i dag allerede mange aktiviteter i området, og disse aktiviteter forventes fra 2009 at indgå som en integreret del af den samlede boligsociale helhedsplan. Herudover forventes der ligeledes iværksat nye aktiviteter, som især er målrettet de unge i området. Det er overordnet hensigten med styrkelsen og videreudviklingen af aktiviteter, at tilbudene fungerer som indlemmende og supplerende i forhold til byens eksisterende aktivitetstilbud og etablerede foreninger, og ikke konkurrerer med dem. Følgende aktiviteter indgår i helhedsplanen: Målgruppe: Flygtninge/indvandrere Arabisk Kvindeklub, Tamilsk familieklub og Somalisk Klub Lektiehjælp for fremmedsprogede Dansk og kultur for voksne Kulturarrangementer i samarbejde med den lokale kirke og Lokalcentret Bjørnshøj Indslusningsarrangementer for ældre af anden etnisk herkomst på Lokalcentret International markedsdag, hvor alle kulturer fra Trigeparken præsenteres gennem mad, dans, sang og andre kulturelle traditioner Håndarbejdsklub for kvinder Målgruppe: Børn og Unge Efterfødselsgymnastik Åbent hus med den lokale sundhedsplejerske Legestue PC-klub for børn Billard og børn og unge Fastelavnsfest m. karneval 16

17 Store legedag med lokale institutioner Sommerudflugt Julearrangement Sommeraktiviteter for børn Sommerferietilbud for svage børnefamilier Efterårsaktiviteter Børnecafé i samarbejde med det lokale bibliotek Etablering af tilbud om udfoldelses- og opholdsmuligheder for unge tre aftener om ugen (hvor sportshallen i Trige ikke holder åbent) 9.2. Forarbejde til Masterplan for Parken Det er målet, at der skal udarbejdes en ny masterplan for alle fællesarealerne (Parken) i Trigeparken. Masterplanen skal indeholde en nytænkning af fællesarealernes indretning med forslag til nye og spændende opholdssteder og aktiviteter, hvor der er plads til både liv og fordybelse. Masterplanen skal også indeholde en fælles vedligeholdelsesplan af området på et meget højt niveau, som støtter op om den nye indretning af Parken. Målgrupper: Mindre stærke grupper af beboere og ældre Vise/vers sang og musik Seniordans Onsdagsklub PC-café for voksne Fællesspisninger Heldagsudflugt Stavgang Målgruppe: Frivillige Kurser og uddannelsestilbud Udarbejdelse af handlingsplaner, værdisæt og vedtægter for de enkelte aktiviteter og klubber Udarbejdelse af idé-bank for arrangementer i Trigeparken Sociale arrangementer for de frivillige Målgruppe: Alle PR-arbejde for alle aktiviteter/klubber gennem lokalbladet Treklang, annoncer, flyers, plakater o.l. samt på borgerportalen ( se indsatsområde Godt Image) Pulje til videreudvikling af faste aktiviteter. Fællesmøder og arrangementer for alle på tværs af aktiviteter og arrangementer Som et forarbejde til udarbejdelse af masterplanen, skal der inden udgangen af 2009 udarbejdes et idékatalog for omdannelse/nyindretning af parkens fællesarealer. Idékataloget skal blive til via en inddragelsesproces af mange forskellige parter (beboere, ejendomsfunktionærer og måske naboerne (institutionerne) i området Beskæftigelsesprojekt(er) i samarbejde med Århus Kommune I samarbejde med Århus Kommune etableres der beskæftigelsesprojekter i Trige hos de lokale virksomheder. Bl.a. etablerer Århus Kommune i december 2008 et storkøkken i Trige og det undersøges, om der i den forbindelse kan etableres et beskæftigelsesprojekt med lokal arbejdskraft fra Trigeparken. Det undersøges også, om der evt. kan etableres et beskæftigelsesprojekt omkring den lokale genbrugsstation i et tæt samarbejde med rådgivningscentret NYVIRK, målrettet beboere i Trigeparken. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen En fælles platform for samarbejde mellem Vejle Kommune og boligselskaberne Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen FOKUS PÅ UDVIKLING AF GODE BOLIGOMRÅDER

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Medborgercenter Dalum, Odense SV

Medborgercenter Dalum, Odense SV Medborgercenter Dalum, Odense SV Velkommen til dialog om Medborgercentres betydning for beboere Når det umulige lykkes og det mærkes på boligområdet Kulturhuset Vollsmose 26. sep. 2012 Medborgercenter

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart Effektevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Kort & klart Om evalueringen Evalueringens fire dele Evalueringen har fire fokusområder, som søger at besvare følgende spørgsmål: Landsbyggefonden

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation Ansøgning om prækvalifikation Højvangen i Skanderborg Grønnedalsparken/ Poul La Cours Vej Skanderborg Andelsboligforening & Midtjysk Boligselskab Ansøgning til Landsbyggefonden - oktober 2011 - Udarbejdet

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008

Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Erfaringsrapport - Brug Folkeskolen på Bispebjerg Resume På Bispebjerg vælger 48% af forældrene distriktsskolen fra. 25% af forældrene vælger

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Visionen og målsætning Når dette projekt er afsluttet har unge og ældre ildsjæles allerede eksisterende aktiviteter og interessesfære

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere