En del af hinandens verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En del af hinandens verden"

Transkript

1 SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011

2 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM: Her er man bare den, man er Et pusterum side 6 side 9 FRITIDSJOBFORMIDLINGEN: Bygger bro til en fremtid med arbejde Ambassadører og rollemodeller Mange unge hjælper andre i deres fritid side 12 side 14 side 16 OPLEVELSESBANKEN: En bank med overskud til andre De støtter Oplevelsesbanken side 20 side 22 Om Susi og Peter Robinsohns Fond side 23 Artikler og fotos: Journalist (DJ) Lissen Jacobsen Forord og afslutning: Bestyrelsen for Susi og Peter Robinsohns Fond Grafisk design: Christina Bruun Olsson Forsidefoto og fotos side 19 og 21: Oplevelsesbanken. 2

3 En del af hinandens verden Tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge I 2011 har Susi og Peter Robinsohns Fond valgt at sætte fokus på støtte til frivillige sociale forebyggelsesprojekter. Det er projekter, der medvirker til, at børn og unge, der er udsatte, sårbare og fattige, kan få en oplevelse af at være en del af et samfundsmæssigt fællesskab på linje med andre børn og unge. Fonden har udvalgt tre perspektivrige projekter som eksempler på en sådan form for forebyggelse. Fondens årsrapport vil også rumme forskellige informationer om fondens virke i Generelt trives langt de fleste børn i Danmark godt. Men en relativt stor gruppe, omkring 15 procent, er særligt udsatte. Aktuelle og tidligere undersøgelser har understreget vigtig heden af en tidlig social indsats i forhold til potentielt udsatte børn og unges trivsel. Udsatheden kan vise sig på forskellige måder. Det er ofte børn, der mistrives, fungerer dårligt i sociale sammenhænge, har symptomer af forskellig slags eller kan opleve sig isolerede. Ofte er der tale om komplekse problemprocesser, som bringer børn og unge i risikosituationer. Det kan dreje sig om opvækst med fattigdom, konflikter i familien, misbrug og måske også mistrivsel i skolen. Det kan indebære en proces, hvor de grad vist mister fodfæste i forhold til at føle sig som en ligeværdig del af et større fællesskab med andre børn og unge. Der er et samfundsmæssigt behov for at forebygge truende livsprocesser, som kan indebære risiko for social eksklusion. Det gælder om at udvikle en både tidlig og aktiv forebyggelses indsats Derfor gælder det om at udvikle en både tidlig og aktiv forebyggelsesindsats, som kan være med til at sikre børnene og de unge et socialt og trygt ståsted og give dem gode og udviklende rammer for opvæksten. I årsrapporten ser vi nærmere på tre konkrete, frivillige forebyg gelsesprojekter. Hver på deres måde gør de en stor indsats for, at udsatte børn og unge skal føle sig værdsatte og mærke, at de på lige fod med deres jævnaldrende kammerater kan gøre sig gældende og kan være aktive deltagere i et oplevelsesmæssigt fællesskab. Fælles for projekterne er, at de opbygger et socialt selvværd og derved bidrager til at mindske risikoen for dem og os følelser og i stedet for skabe en del af hinanden -følelser. Præsentation De tre forebyggelsesprojekter, som fonden har ydet støtte til i 2011 og fortsat støtter i 2012, er: SIND Ungdom, som hører ind under hovedorganisationen SIND og er på vej til at blive landsdækkende, har til formål at skabe øget livskvalitet for psykisk sårbare unge og unge pårørende og 3

4 udvikle sociale netværk. Det sker ved at arrangere aktiviteter, som giver positivt indhold i hverdagen. FritidsJobFormidlingen, der er en del af Værestedet Fisken på Vesterbro, har til formål at hjælpe kriminalitetstruede børn og unge med anden etnisk baggrund med at få et fritidsjob. FJF hjælper blandt andet de unge via personlig jobtræning og en målrettet beskæftigelses- og integrationsindsats og er et aktivt alternativ til gaden. Oplevelsesbanken er en non-profit forening, der har til formål at give børn i fattige familier mulighed for på lige fod med deres jævnaldrende kammerater at få oplevelser i hverdagen. I sam arbejde med organisationer som f.eks. Ungdommens Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp gør Oplevelsesbanken det muligt, at oplevelserne når ud til de børn, der har behovet. Fælles for de tre projekter er, at de bygger på en høj grad af frivillighed og har tilknyttet engagerede og kompetente medarbejdere. Fonden har inden for det forløbne år registreret en stigning i ansøgninger om støtte til forebyggende projekter for børn og unge i frivilligt regi. Disse projekter er ikke kun formuleret som værende et alternativ til en anbringelse på børne- og ungeområdet, men tager et mere generelt afsæt i forebyggende tilbud. Disse er målrettet imod nogle sociale problemområder og sårbarhedsskabende livssituationer i børns og unges opvækstvilkår og hverdagsliv. 4 Udover at være centrale og væsentlige tilbud til udsatte børn og unge i kritiske livsfaser og -situationer kan projekterne være en inspirationskilde til den offentlige sektors indsats og danne grundlag for en konstruktiv erfaringsudveksling. Journalist Lissen Jacobsen (DJ) har skrevet artiklerne og ud-arbejdet årsberetningen. Desuden har hun bidraget med fotos fra to af forebyggelses projekterne. Grafisk designer Christina Bruun Olsson har stået for den layoutmæssige side af årsberetningen. Bestyrelsen for Susi og Peter Robinsohns Fond, maj 2012: Birthe Gamst, Gert Hallig, Niels Michelsen og Per Schultz Jørgensen.

5 Kapitel 1 SIND Ungdom HER ER MAN BARE DEN, MAN ER Et pusterum 5

6 HER ER MAN BARE DEN, MAN ER Siden marts 2011 har SIND Ungdom budt unge psykisk sårbare velkommen i en hyggelig kælder i København K. Her skabes netværk og fællesskab, som kan være svært at finde andre steder. Alle unge og alle mennesker i det hele taget har brug for at blive set, føle sig værdsat og være med i fællesskaber. Det gælder naturligvis i lige så høj grad for unge, som har en psykisk sygdom, er psykisk sårbare eller er pårørende. Men de har ofte lidt sværere ved at håndtere dét at møde andre unge, eller de har svært ved at finde nogen at tale med, som forstår deres situation. I kælderen i Sølvgade går det nemmere. Her kan man dumpe ind og være sikker på at møde ligesindede eller frivillige medarbejdere, der er åbne og interesserede. Man kan komme, når man har lyst og samles om forskellige aktiviteter. Det hele foregår i en afslappet atmosfære sammen med de unge frivillige, der gerne giver noget af deres fritid til andre, som kan have det svært med at gå ud og møde nye mennesker. Flere af de frivillige er selv pårørende til psykisk sårbare eller er De unge føler sig tilpas hos os, og de har taget ejerskab for SIND Ungdom selv kommet ud på den anden side af psykiske problemer. I den lyse kælder, hvor de store, orange sofaer i det ene rum og kæmpebordet i alrummet inviterer til samvær og snak, er der masser af hygge denne onsdag aften. Ja, faktisk hver onsdag, 6 når der er klubaften, som det kaldes, og i det hele taget på de fleste hverdage. Her synes nærmest møbleret med hjertevarme. Et par stykker er i færd med at lave mad, en anden dækker bord, to piger er her for første gang og sætter sig sammen ved bordenden, og lidt efter lidt er alle bænket. Snakken er i gang i det tempo, som passer den enkelte. Formidling er vigtig Det er frivillige unge og en enkelt ansat, der sørger for den indbyggede varme og for de aktiviteter, der foregår. Projektleder og koordinator Tina Blicher er ansat 20 timer om ugen og en psykolog i 15 timer. Resten af holdet på personer arbejder frivilligt. Det er jo ikke sådan, at man uden videre kan spotte, om folk har en psykisk sygdom, eller hvad de fejler, før de selv taler om det. Men det er nok sandsynligt, at det er de mere vel fungerende, som tager initiativet til at komme herind, fortæller Tina, som selv har en maniodepressiv far. Det har bl.a. ansporet hende til at arbejde i SIND Ungdom. Men hun gør det også, fordi hun brænder for det og kan bruge sin kommunikationsuddannelse her. At formidle viden om stedet og arbejdet her er vigtigt. Ifølge tal fra Dansk Sundhedsinstitut lever danskere f.eks. med en eller anden form for angst. Fra man hører om tilbuddet fra SIND Ungdom, til man måske kommer ned ad kældertrappen og indenfor, kan der sagtens gå et stykke tid. Men det bliver lettere, når man ikke behøver forklare så meget, men bare accepteres uden videre. Fordi alle de andre også har eller har haft deres at kæmpe med. Den svære overgang Ofte er det, når unge skal i gang med livet igen efter endt behandling og måske indlæggelse, at de mangler nogle at snakke med og komme videre med. I sygdomsperioder er det endnu sværere at deltage i ting og være sammen med ven ner, og måske mister man venskaber, fordi man ikke magter dem, når man har det dårligst. Det er netop på psykiatriske afdelinger, at der holdes oplæg og deles foldere ud, så de unge ved, hvor de kan henvende sig, ligesom opslag på uddannel sesinstitutioner kan bruges til at rekruttere flere unge frivillige. Desuden er der også det åbenlyse medie i vores tid, nemlig Facebook og hjemmeside, som er endog meget gode til at sprede budskabet. Både som en måde at reklamere for sine tilbud, men også fordi mange unge kan sidde derhjemme og i ro og mag læse, kommentere og blande sig i de ting, som ligesindede diskuterer i cyberspace. Men det er vigtigt også at tage skridtet ud i den virkelige verden. At have et socialt netværk er meget betydningsfuldt. Hos SIND Ungdom får den unge kontakt med nogle, der forstår og ved, hvordan det er. Uanset om man har samme psykiske sygdom eller vidt forskellige.

7 Kreative aktiviteter SIND Ungdom startede i 2008 og fik egne lokaler i marts Tina, frivillige og nogle af de første brugere satte rummene i stand, men få måneder efter blev det meste ødelagt af vand skader under det store uvejr i starten af juli måned. Men så var det bare om at gå i gang igen. De magelige orange sofaer er et af de trods alt positive resultater af vandet i kælderen. Husleje og drift betales af Landsforeningen SIND, der har eksisteret siden 1960, og af PUF-midler. Denne puljes formål er at støtte projekter, som styrker den frivillige, ulønnede indsats og forebygger og afhjælper problemer for socialt truede mennesker. Donationer som eksempelvis den fra Susi og Peter Robinsohns Fond betyder rigtig meget, for det giver muligheden for at etablere og udvide aktiviteterne. Indtil nu har omkring 90 unge haft glæde af SIND Ungdoms tilbud, som bl.a. er klub aften, kreativt værksted, meditation og healing, drama, musik og bevægelse, skriveværksted og skuespilteknik. Derudover afholdes diverse arrangementer, også uden for huset, som f.eks. lejrtur, Skt.Hans Aften og sommerbio. Aktiviteter, der giver positivt indhold i en hverdag, som kan være svær. Et frirum De unge føler sig godt tilpas hos os, og de har taget ejerskab for SIND Ungdom. De er inkluderet i planlægningen af aktivite ter og bidrager med at udføre konkrete opgaver som indkøb og madlavning.vores visioner for 2012 er at give de helt unge ned til 16 år (eller yngre) de samme muligheder som de 18-35årige og inkludere dem i vores kreative aktiviteter. Vi er i gang med at starte pige- og drengeaftener. Vi har et til to tilbud om dagen, så de unge virkelig har en reel mulighed for at fylde deres Man kan ikke uden videre spotte, om folk har en psykisk sygdom hverdag og danne netværk med hinanden. De skal ud af deres isolation og leve et aktivt liv, og vi giver dem opbakning til at starte og drive nogle aktiviteter, som de selv tager initiativet til, f.eks. løbeklub, fotoklub eller et musikstudie, siger Tina Blicher. erfaringer konstruktivt. Vi har også unge, der læser psykologi og derfor har en stor faglig interesse og ønsker noget erfaring. De pårørende giver også gerne noget igen, og de lærer meget. Vi vil gerne lave flere arrangementer for dem, men til daglig skal det mest være de psykisk sårbare. Jeg kan se, at de frivillige får energi ud af det her, ikke det modsatte! Man kan føle sig træt, men man bliver glad, og det er rart at mærke, at folk er søde ved hinanden. Her er en let stemning, og jeg tror, vi har skabt et frirum her. Også for pårørende, for her er ingen tabuer. Det er en fed måde at være sammen med mennesker på, det er ligesom at være med venner, og man kan se, at folk finder ud af det og slapper af. Man mærker ikke det spænd i alder, der kan være. I nu mere end 50 år har Landsforeningen SIND arbejdet for at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Både for at forbedre forholdene for dem og for at modvirke tabuisering og ensomhed. Det gælder om at skabe et frirum, bryde ensomheden og tomrummet. Trivsel og netværk er nøgleord. Tina Blicher fortæller: Vores mål er at skabe øget livskvalitet for de helt unge psykisk sårbare, fra 16 år og op. Og for deres unge pårørende. De frivillige her har måske selv haft den sårbarhed, men har mere overskud nu og kan bruge deres Særligt sensitive mennesker I Aalborg er man godt i gang med at starte en afdeling af SIND Ungdom. Bestyrelsesformand i SIND Ungdom, idrætskonsulent Lasse Rosenkjær Andersen, har været i Aalborg og tale med Måske mister man venskaber, fordi man ikke magter dem, når man har det dårligst 7

8 unge der, og sammen med ham var Peter Larsen, som også sid der med i bestyrelsen og arbejder som frivillig. Han er 25 år og ved at uddanne sig som revisorassistent. Jeg har selv været bruger af psykiatrien, og det var syv et halvt års helvede, som jeg nu er kommet igennem. Hvis jeg kan bruge mine erfaringer her og hjælpe andre, som har det svært, så er det trods alt ikke for ingenting, dét jeg har gennemgået, siger Peter, der fik skizofreni som 17-årig, men nu har været rask i over et år. Jeg kender systemet og ved, hvordan det er at være psykisk syg og sårbar. Det ved behandlere ikke på egen krop. Jeg ønsker ikke, at nogen gentager eller oplever de samme fejltagelser som jeg. Her kan vi tage snakken om alt det, der er svært, og jeg har allerede set en rigtig god udvikling. Mange, der kommer her, har social angst som en følgesygdom af de andre. Men at søge hjælp er en styrke, siger Peter. Jeg tror, at de fleste gerne vil glæde andre, fordi det også giver én selv mening og indhold. Min erfaring er også, at det giver en selv et overskud. Selv om fritid er kostbar, så har man det godt med at give noget af sig selv og mærker en dyb glæde ved det. Det ser sikkert også godt ud på CV et, siger Peter. Men man mærker umiddelbart, at det slet ikke handler om pæne ord på CV et, men snarere om at det nyligt fundne over skud skal bruges til noget godt. Peter bruger i øvrigt udtrykket 8 At glæde andre giver også én selv mening og indhold særligt sensitive mennesker om psykisk syge og sårbare. Han er tydeligvis meget involveret inde i Sølvgade og som aktiv i bestyrelsen også i gang med at brede SIND Ungdom ud til unge i Aalborg og senere Aarhus og Odense, så endnu flere kan få glæde af samværet med andre sårbare unge. Peter Larsen arbejder frivilligt og Tina Blicher er ansat som projektleder.

9 Et pusterum Peter Harris er glad for at have SIND Ungdom med i sit liv. For os unge med psykiske problemer føles det som et frirum at komme her og være sammen med andre, der selv ved noget om, hvordan det er. Det giver et pusterum i forhold til, når man går ud og er sammen med andre unge, men ikke rigtig har overskud til at fortælle, hvorfor man måske er lidt nede eller meget stille i dag. Jeg orker måske ikke lige at fortælle, at jeg har Asper gers Syndrom (AS), kan få depressive dyk og for nogle år siden også fik epilepsi. Sådan siger Peter på 32 år, som er kommet i Sølvgade stort set fra starten i begyndelsen af 2011 og holder af rummeligheden hos de, der arbejder her og de andre brugere. Jeg har gang i to musikprojekter og har indspillet et album sammen med en ven. Vi håber at få det udgivet, men ved godt, at det er meget svært at få den nødvendige opmærksomhed. Måske ender det med, at vi selv udgiver det, og indtil videre har vi en single på YouTube. Man kan læse mere om os på De depressive dyk fik jeg i takt med min større bevidsthed om, at jeg er anderledes og har det sværere end så mange andre med at skabe netværk i mit liv. Jeg har en større utryghed i forhold til andre mennesker, især til piger, og det piner mig da, at jeg i min alder ikke har en kæreste og den slags. Men det positive er, at jeg har det markant bedre end før, og det prøver jeg at fokusere på, og i perioder har jeg større overskud, ikke mindst takket være aktiviteterne her. Aspergers Syndrom (AS) er ikke i sig selv en sygdom eller et handicap, men en mental afvigelse fra det neurotypiske spek trum (normale), som gør det svært for at indgå i almindelige opgaver. AS er derfor en forstyrrelse, en medfødt tilstand og anderledeshed. Peter arbejder på et plejehjem, hvor han hjælper beboerne med at være i gang med diverse aktiviteter som f.eks. motion. Det er han meget glad for. Men det er, når han synker ind i sig selv, at det kan være svært at gå ud og møde andre almindelige unge. I Sølvgade kan han komme, uanset hvordan han har det. Her er tryghed. Han tager også gerne med i biograf og teater, og så spiller han selv guitar og laver elektronisk musik. Peter Harris har en psykisk sygdom og er mere sårbar end så mange andre, men han har også gåpåmod og styrke. Det spiller SIND Ungdom nok også en rolle i. Peter Harris har ligesom de andre brugere fundet et frirum i Sølvgade 34. Det positive er, at jeg har det markant bedre end før 9

10 En hyggelig klubaften med fælles spisning. 10

11 Kapitel 2 FritidsJobFormidlingen Bygger bro til en fremtid med arbejde Ambassadører og rollemodeller Mange unge hjælper andre i deres fritid 11

12 Bygger bro til en fremtid med arbejde Når FritidsJobFormidlingen hjælper helt unge med anden etnisk baggrund med at få et job efter skoletid, fungerer det også som en forebyggende indsats mod en kriminel løbebane. Det er aktiv hjælp til selvhjælp. I mere end 25 år har Værestedet Fisken på Vesterbro været et tilbud til de lokale beboere. Det har Susi og Peter Robinsohns Fond tidligere støttet og beskrevet i en pjece fra Efter nogle år med uformel hjælp fra Fiskens medarbejdere blev FJF, FritidsJobFormidlingen, etableret i FJFs indsats er blevet en vigtig del af arbejdet med den enga gerede og dygtige projektleder Muneeza Rosendahl i front for et dusin unge, frivillige medarbejdere. De hjælper med noget, der kan synes ganske enkelt, men som er rigtig svært for mange unge mennesker. For det at skrive jobansøgninger, udarbejde sit CV og møde forberedt op til jobsamtaler er ikke noget, man lige har lært i skolen, og det er heller ikke alle forældre, der formår at hjælpe med den slags. Især de unge med anden etnisk bag grund kender ikke de sociale koder, som arbejdsgivere forventer, og har derfor svært ved selv at søge jobs. Nogle har allerede en plettet straffeattest. Men at kunne sælge sig selv via ansøgning og CV er en vigtig disciplin i tidens vanskelige jobmarked. Så nogle år med fritids job, mens man går i de sidste klasser af folkeskolen, kan ikke blot være vejen frem mod bedre inklusion og integration i det danske samfund, men også en direkte indgang til arbejdsmarke det. For indblik i og erfaringer med at passe et job kan blive lige præcis dét skub, der skal til mod uddannelse og job i stedet for kontanthjælp og kriminalitet. 12 Siden projektets start har FJF formidlet omkring 160 jobs. Uofficielt kan tallet være højere, for nogle af de unge er efter det første job måske gået solo, fordi de nu ved, hvordan man griber det an. Hvert år er FJF i kontakt med op mod 80 udsatte unge og udvider løbende netværket af virksomheder, der kan og vil rumme de unge. FJF har to primære målgrupper: Drenge og piger mellem 13 og 20 år med anden etnisk bag grund. Nogle på kant med loven eller tidligere straffet, nogle bogligt svage og uden særlige håb om at komme ind på arbejds markedet. Den anden primære målgruppe er de unges familie og venner, der oplever, at de unge får job, fortæller det videre og lader det sprede sig som ringe i vandet. FJF har endnu aldrig selv haft brug for at opsøge de unge. De kommer af sig selv til de trygge rammer i Fisken. De to sekundære målgrupper er dels de arbejdspladser, der tager de unge ind og kommer til at fungere som rollemodel for andre virksomheder. Og dels de frivillige i projektet, der igennem deres værdifulde arbejde møder både de unge og de pårørende og samtidig selv beskæftiger sig med noget meningsfuldt. Vores målsætning er, at de enkelte unge ikke behøver komme igen, når de har fået deres første job

13 Khalid er en af de skoleelever, som har fået et job med Muneeza Rosendahl og de frivillige medarbejderes hjælp. 13

14 Ambassadører og rollemodeller De unge får værktøjer til at klare sig godt på fritidsjobbet og tager selv en stor del af ansvaret. Hver måned afholder FJF et fire timers jobkursus, hvor de unge lærer om det danske arbejds marked, om regler og rettig heder, god opførsel på jobbet og den slags ting. Jobkurset giver de unge et diplom, som de kan sende med deres ansøgning, og når de unge har fået job, følger mentoren op med vejledning om løn, skat og andre relevante jobting. FJF står også til rådig hed for virksomheden, hvis der er brug for det. 14 Man kan straks mærke, at Muneeza Rosendahl kender sine unge, og at de kender og respekterer hende. Fisken fungerer både som en udvidet dagligstue for de lokale unge og som en form for ungdomsklub, men i høj grad også som et sted, hvor man kan tale med en voksen, blive set og hørt og lære noget. Og her kan man blive klædt bedre på til en god fremtid. Vi tilbyder de unge en personlig samtale, hvor vi afklarer hvilke kompetencer og ønsker, den unge har. En af de ca. 12 frivil lige unge voksne, der er studerende eller i arbejde og har god erfaring med jobsøgning bliver fast mentor for den unge job søger, og sammen udarbejder de en ansøgning og et CV. Senere følger øvelser og rollespil til en jobsamtale. Vi taler også om kropssprog, fremtoning og i det hele taget om, hvordan man opfører sig og samtaler med den evt. kommende arbejdsgiver. Vi lægger meget vægt på, at de unge forstår, at de skal være gode ambassadører for FJF, når de søger job gennem os. Bliver de gode medarbejdere, øger de også chancen for deres venner. De får et realistisk billede af situationen og værktøj til at klare det, forklarer Muneeza Rosendahl. Vi har et godt samarbejde med Københavns kommune, som er god til at skaffe jobs, og vi har kontakt med en masse andre virksomheder. Vores kompetence er ikke mindst det relationelle, fordi vi kender vores unge. Vi er rummelige og gør selvfølgelig rigtig meget for at få de helt rigtige frivillige til at arbejde her. Min chef Ena Juhl, der er leder af Fisken, giver mig mulighed for at udfolde alle mine kompetencer, så det er et meget fleksibelt job, der passer godt til mig, fortæller Muneeza, som egentlig er cand.mag. i fransk og har dansk far og pakistansk mor. Hun er opvokset i Danmark, dog med to år i Pakistan, og fra en anden baggrund end de unge, hun arbejder med. Det har givet mig en masse at være her og opleve noget helt anderledes, end jeg havde forestillet mig. Jeg har mødt rigtig mange unge mennesker her, som har slået mig omkuld på den gode måde! Og min relation til drengene, som der er flest af her, er blevet rigtig stærk. Vi afklarer hvilke kompetencer og ønsker, den unge har To med succes En stor del af hendes arbejde er fundraising, kontakt til arbejds pladser og formidling, mens de frivillige påtager sig det meste af mentorarbejdet. FJF har oparbejdet en stor og værdifuld erfa ring og udviklet succesfulde metoder til at hjælpe de unge og er det eneste fritidsjobformidlende tilbud på Vesterbro. De fleste andre tilbud er som regel forankret i afgrænsede boligområder.

15 Vi siger ikke nej til nogen, selv om de kommer fra den anden ende af byen, og vi har hjulpet unge fra hele Storkøbenhavn. Vi oplever endda, at andre kommuner og ungeinstitutioner sender deres unge til os, og vi tror fuldt og fast på, at jobs til de unge og et sted som Fisken er med til at holde dem væk fra gade hjørnerne og potentiel kriminalitet. FJF har etableret Fritidsjobnetværket, hvor man kan udveksle erfaringer og metoder med andre tilbud og hjælpe hinanden. Men derudover tager Muneeza ud og holder foredrag, der fremover skal indgå som en indtægtskilde til det fortsatte arbejde. Det samme gælder hendes konsulentbistand og salg af jobkursus til skoler og andre interessenter. Den lidt ældre målgruppe over 18 år har også brug for sparring og vejledning, så FJF arbejder også med tilbud til dem. Mens vi sidder og taler sammen, kommer både en meget ung og en lidt ældre dreng ind og siger hej. Khalid på nu 15 år er kommet her, siden han var 13, og han har godt nyt med, for han har fået ikke bare ét, men to fritidsjobs, dels i TIGER-butikken otte timer om ugen og dels på et hotel i 10 timer hver anden weekend. Han ser rigtig glad ud, mens Muneeza spørger, om det ikke er for mange timer, når han også skal passe sin skole. Men det synes han ikke. Jeg har sendt 38 ansøgninger og har brugt den ansøgning, som jeg har lært her, siger Khalid og er både genert og stolt på én gang. Sezer på 19 år har også en succeshistorie, for han har haft job både i Superbest og i Fakta, men fik sidste år job som sommervikar i lufthavnens taxfree shop. Uden hjælp fra FJF er det meget svært at få job i lufthavnen, for mange af os ved ikke selv, hvordan man søger på den rigtige måde. Men nu har jeg fast 45 timers arbejde om måneden ved siden af mit studium på VUC, fortæller en glad Sezer. Vores målsætning er bl.a., at vi sammen med de enkelte unge gør vores arbejde så godt, at de ikke behøver komme igen, når Jeg har mødt rigtig mange unge mennesker, der har slået mig omkuld på den gode måde de har fået deres første job, og vi vil meget gerne have, at de beholder det i mindst et halvt år. Desuden gør vi vores bedste for, at de frivillige bliver en fasttømret gruppe, som kan bruge deres kompetncer endnu bedre, end de allerede gør. Og det er også vigtigt, at vores eksistensberettigelse bliver endnu større, siger Muneeza med overbevisning. Fisken er bl.a. af Socialforskningsinstituttet udpeget som et af de bedste 10 steder for socialt, frivilligt arbejde og integration i Danmark. Værestedet fik i 2008 Vesterbros Ildsjælspris. Rapporten Fra fritid til job, udarbejdet af Rambøll Management Comnsulting for Arbejdsmarkeds styrelsen i 2009, har bl.a. disse konklusioner: Sandsynligheden for beskæftigelse er næsten 2½ gange højere for de unge indvandrere og efter kommere, der har haft et fritidsjob. Ni ud af 10 føler, at de har fået et positivt udbytte af fritidsjobbet, og at det bidrager til øget selvtillid og anerkendelse. Fritidsjob påvirker uddannelse positivt. Der er enighed om, at beskæftigelse og integration på arbejdsmarkedet har betydning for den generelle integration i samfundet. 69 procent af de unge med fritidsjob følger sig i høj grad som en del af sam fundet, mens det kun gør sig gældende for 44 procent, der ikke har haft fritidsjob. 15

16 Mange unge hjælper andre i deres fritid Louise Kjær Jensen og Andrea Lund har overskud og lyst til at arbejde frivilligt og ulønnet. De er mentorer for de unge jobsøgere hos FritidsJobFormidlingen på Vesterbro. Når man spørger unge, hvorfor de arbejder på frivillig basis med at hjælpe, ønsker de hverken at fremstå som hellige eller bedre end andre. De synes, at det er en win-win-situation, fordi de selv får så meget ud af det, både menneskeligt og som et ekstra plus på deres CV. Både Louise og Andrea synes, at de trods studier har tid nok i kalenderen, og begge vil de gerne bruge den til noget konstruktivt, nemlig ved at være noget for andre. Jeg havde et ønske om at bruge de kompetencer, jeg har fået i mit studium og studiejob til at hjælpe unge, som har svært ved at finde deres plads i det danske samfund eller behøver hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Jeg så det også som en chance for at udvide mit eget netværk, fortæller Louise. Andrea er enig: Det er vigtigt, at vi alle hjælper, hvor vi kan. Jeg har ikke sær lig mange timer på mit studium og synes derfor, at det er oplagt at bruge min ekstra fritid på frivilligt arbejde. Jeg har valgt at bruge tid i FritidsJobFormidlingen, fordi jeg synes, at det også er ekstremt vigtigt at hjælpe folk i sit eget land. Jeg tror, at vi ofte glemmer, hvor svært det er at være ung med anden etnisk baggrund. I FritidsJobFormidlingen er en stor del af brugerne netop unge med anden etnisk baggrund. Louise fortæller, at hun aldrig har haft med unge med en anden etnisk baggrund at gøre før, men at det er vigtigt at vise dem, at der er plads til alle i det danske 16 samfund, uanset om man heder Peter eller Muhammed. Hun er kun blevet positivt overrasket. Andrea kommer fra Albertslund, hvor der bor en del unge med anden etnisk baggrund: hjælpe en gruppe unge, der til tider kan have lidt svært ved at integrere sig. Samtidig får jeg en mulighed for at bruge mine tillærte kompetencer i praksis og det er jo pynt på mit CV. Jeg har været tæt på mange og har set hvilke fordomme, de møder. Min fornemmelse er, at de skal kæmpe ekstra meget for at få et job, og det er ikke fair. Jeg ved fra Muneeza, at mange unge med anden etnisk baggrund ikke har samme hjælp at hente derhjemme, fordi deres forældre ikke altid har erfaring med jobsøgning eller jobsamtaler. Hvad laver du især? Jeg har en lidt udvidet frivillig rolle. Arbejdet med de unge er min primære opgave, men jeg er også en slags frivillig koordi nator, dvs. at jeg er med til at holde lidt styr på de frivillige. Jeg arbejder derfor tæt sammen med Muneeza på at sikre, at alle frivillige er motiverede, og at vi får de rigtige frivillige. Nogle, der er engagerede og virkelig har lyst til at bruge noget krudt på de unge, fortæller Louise og fortsætter. Hver frivillig er tilknyttet en ung, som vi skal hjælpe hele vejen igennem job søgningsprocessen, dvs. med alt fra CV og ansøgningsskrivning til jobsamtaler og efterfølgende fastholdelse i jobbet. Desuden har vi startet et nyt initiativ, hvor vi frivillige kommer til at have faste vagter i FJF. Her er det meningen, at de unge, som endnu ikke har en mentor, eller som ikke har lyst til at have en, kan komme forbi og blive registreret i vores unge-kartotek. Så har de altid muligheden for at få en mentor eller måske bare et CV, som de selv kan bruge til at søge job med. Den relation, man opbygger med de unge, er for det meste utroligt givende Hvorfor lige FJF? Louise svarer: FJF er sådan et vigtigt og relevant projekt, og jeg kan virkelig stå inde for vores arbejde. Vi hjælper alle unge, der henvender sig, med at finde et fritidsjob, og jeg ved af egen erfaring, hvor vigtigt det kan være for både selvværd, læring og den videre færd frem i livet. Det er en rigtig god mulighed for specifikt at Hvad får du selv ud af det? Louise: Meget. Den relation, man opbygger med de unge, er for det meste utroligt givende. Når du kan se, at de begynder at have tillid til dig og stoler på, at du ønsker at hjælpe dem, så føler

17 man virkelig, at man gør en forskel for dem. Når de så kommer til samtale og måske i job, så bliver man næsten mere glad end dem, fordi man kan se, at man er lykkedes med det, man har sat i gang. Så er der også det sociale med de andre frivillige, og for mig giver det rigtig meget at få lov til at arbejde behind the scene med det mere administrative. Desuden giver det mig selv noget erfaring, som kan hjælpe mig i min egen jobsøg ning. Andrea: Jeg får rigtig meget ud af mit job. For jeg møder nogle meget søde, unge mennesker, som har drømme og håb for fremtiden. Det er inspirerende. Derudover er de meget taknemlige for, at vi har lyst til at hjælpe dem, hvilket gør det hele værd at bruge tid på. Det er også et frivilligt job, som giver én et stort ansvar over for et andet menneske, og det er med til at styrke mig som person. Og hvad tror du, det giver de unge? Til det svarer Louise: Det er meget forskelligt, hvad mentor-relationen giver de unge, nogle mere end andre. For nogle handler det bare om at finde et job og hjælp til CV et, mens det for andre i lige så høj grad bliver en relation, som kan bruges til andre aktuelle problemstil linger. Jeg håber, at nogle af dem via vores arbejde ser, at de er mere værd, end de umiddlebart tror. Som frivillig er du ansat til at hjælpe med jobsøgning, og det er ikke et krav, at du taler med de unge om alt, hvad der ellers rører sig i deres liv. Men det følger ofte naturligt med, at man lærer dem lidt bedre at kende. Hvis vi skal tale med en virksomhed om, hvorfor de skal ansætte den unge, er det jo også nødvendigt, at vi kender dem så godt, at vi ikke sælger dem på et forkert grundlag. Hvorfor er FJF vigtig? Fritidsjob er en vej ud af dårlige mønstre, som nogle af vores unge er på vej ind i. Og det er en måde at integrere sig i det danske samfund og få en fod inden for på arbejdsmarkedet. For de unge, der ikke af sig selv kan finde et fritidsjob, er FJF en håndsrækning til, at de kan opnå de fordele, som et job giver dem, svarer Louise, og Andrea supplerer: Det er med til at styrke mig som person Jeg synes, at FJF er enormt vigtig for at skabe en bedre integration og give unge med anden etnisk baggrund flere muligheder i fremtiden. Især nu med finanskrisen, hvor jobs ikke lige hænger på træerne, er det rigtig vigtigt, at man tidligt begynder at få et indblik i arbejdslivet. Det vil give mange flere muligheder for at finde et job senere hen. 17

18 Kapitel 3 Oplevelsesbanken En bank med overskud til andre de støtter oplevelsesbanken 18

19 Fine resultater fra en maleraften i Mjølnerparken. Foto fra Oplevelsesbanken. 19

20 En bank med overskud til andre I Oplevelsesbanken kan virksomheder indskyde billetter og andre donationer, og dermed giver de gratis adgang til oplevelser for børn i Danmark, der ikke er så privilegerede som de fleste andre. Denne anderledes bank er et vigtigt initiativ, der i 2011 og også her i 2012 har fået sat gode oplevelser ind på sin konto, som sociale organisationer og foreninger kan hæve på og dele ud af. Ifølge Arbejdernes Erhvervs råds undersøgelser lever ca børn i Danmark i relativ fattigdom, og tallet er ikke på vej ned. Derfor ønsker folkene bag Oplevelsesbanken at samle gode oplevelser sammen og sætte dem ind på kontoen. Det er oplevelser, som de fleste tager for givet, men som mange børn og familier ikke har råd til eller tradition for. Oplevelses banken er den eneste portal til danske oplevelsesvirksomheder for sociale organisationer. 20 Kultur-, sports- og naturoplevelser skulle jo være en helt naturlig del af ethvert barns hverdag, men er det ikke altid ikke engang i det danske velfærdssamfund. Masser af børn må undvære dét, som for de fleste er helt normalt: At komme i biografen, i cirkus, på museum, til sportsbegivenheder. Men den slags har mange familier ikke råd til. For nogle handler det samtidig om, at der ikke er tradition for det. Initiativtager til og bestyrelsesformand for Oplevelsesbanken Henrik Appel Esbensen siger: Ofte er det de små ting i livet, der får væsentlig betydning. En særlig oplevelse, man husker, og som blev en øjenåbner for nogle af de ting i livet, man ikke vidste noget om før. Også her i det 21. århundrede har mange børn i Danmark en barndom i fat tige kår. Det gælder om at få disse børn ud af deres vante ram mer, vise dem nogle andre ting, som de ellers ikke har chance for. Da jeg selv kom ind og høre opera som 11-årig sammen med en kammerat og hans forældre, fik det en enorm betydning for mig, og det er noget, jeg stadig husker. Vi i Oplevelsesban ken tror på, at der nogle gange skal forholdsvis lidt til for at yde en forebyggende indsats. At blive mødt med noget positivt og få en chance kan give større selvværd, og mange vil nok kunne huske én person eller begivenhed i deres barndom, som gjorde en positiv forskel. Helst landsdækkende Henrik Esbensen er souschef i Blå Kors, hvor han i 20 år har arbejdet med hjemløse, og han er også medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Ideen om at etablere Oplevelses banken kom oprindeligt fra Jordi Roig fra AG København (og nu bestyrelsesmedlem), og den lå og simrede hos ham og Henrik Esbensen et stykke tid. I november 2010 gjorde de alvor af den gode tanke ved en stiftende generalforsamling. Det er sindssygt vigtigt at vise generøsitet Målet var og er at samle oplevelser fra danske oplevelsesvirk somheder, som socialt engagerede organisationer kan hæve til børn, der har brug for det. Modtagende organisationer er bl.a. Ungdommens Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, donorer af oplevelser er eksempelvis håndboldklubben AG København, Experimentarium og restaurant Custom House. Sådan noget som at opleve at spise brunch et sted, har mange ikke råd til, så det er helt klart relevant at sponsere brunchbil letter det er vi meget glade for. Hvis rigtig mange virksom heder går ind i det her, så er der nærmest ingen grænser. Vi satser på, at Oplevelsesbanken bliver landsdækkende og arbej

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 92 Offentligt SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge Aktivitets-, behandlingsog samværstilbud til unge Personalet på Perronen: Laila Lunddorf, Susse Sylvest Jeppesen, Mirjam Jelgren, Peter Frederiksen, Tine Lange Udarbejdet i 2012 Artiklerne er udarbejdet

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber

Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber Ofte er unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, nervøse for at fortælle deres venner, hvordan de har det. Det har de dog i mange tilfælde ikke

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN.

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGER: Værestedet for børn og unge Fisken Adresse: Dybbølsgade 61, st. 1721 København V Tlf. nr. (til kontaktperson): 22 48 33

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne

Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne Sjette netværksmøde i: Sammen om de unge implementering af ungepakken Onsdag d. 26. oktober 2011 Munkebjerg Hotel, Vejle Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne Jens Christian

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...!

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Side 1 Når børn er pårørende! Paradoks: Trods HØJ politisk prioritering gennem 20 år Der er fortsat ALT for mange oversete børn: Der var ingen, der

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere