Årsrapport Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger."

Transkript

1

2 Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: Bestyrelsen Gideon Ertner (Formand) Carina Winkler Sørensen (Generalsekretær) Jane Brandt Sørensen Sidsel Lykke af Rosenborg Iben Rasmine Østergaard Marcussen Liv Nanna Hansson Kate Bruun Lunding Vibe Maria Rasmussen Ib Bygbjerg Suppleanter Kajsa Stade Aarønæs Marianne Kjærtinge Forsidebillede Forsidebillede er taget af GL medlem, Anne Holm, i Rwanda 2

3 Om Globale Læger Globale Læger er en non-profit organisation, der arbejder tværfagligt og er partipolitisk uafhængig. Globale Læger ønsker at sætte global sundhed på dagsordenen at styrke sundhed globalt ved at sikre at politiske beslutninger er baseret på den bedste viden på området at sikre langsigtede sundhedsløsninger gennem forebyggelse at bygge bro mellem videnskab, civilsamfund og beslutningstagere at gøre lokale aktører i stand til at arbejde for at styrke sundhed at den globale pulje af sundhedsarbejdere understøttes, udvikles og anvendes optimalt

4 Indhold Bestyrelses beretning for Mål for bestyrelsesåret Resultatoversigt Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde Kapacitetsopbygning og partnerskaber Organisations og kapacitetsopbygning af Globale Læger GL i medierne Planer for året Program for det kommende bestyrelsesår Økonomi Tak til 4

5 Bestyrelsens beretning for Generalforsamlingen 2013 kommer til at stå i jubilæets tegn. Til maj er det nemlig fem år siden Globale Læger (GL) afholdt sin stiftende generalforsamling. Siden har vi arbejdet os op til at være en respekteret aktør på den danske udviklingsscene. Vi har været en af de få, der har talt den globale sundheds sag både i Danmark og internationalt gennem vores politiske arbejde og vores konferencer og seminarer. Vi har arbejdet hårdt på at bygge bro mellem beslutningstagere, forskere og civilsamfund og på at styrke andre organisationer af sundhedsprofessionelle i Syd. GL er fortsat den eneste organisation i Danmark, der udelukkende sætter fokus på behovet for at styrke de menneskelige ressourcer i sundhedssystemer som en nødvendig forudsætning for at forbedre global sundhed. Vi vil gerne benytte pladsen her til at rette en varm tak til alle medlemmer af GL og vores samarbejdspartnere, der har hjulpet os de sidste fem år. Det forgange bestyrelsesår har først og fremmest budt på afslutningen af GL s første længerevarende projekt i Syd, nemlig vores samarbejde med Rwanda Medical Association (RMA). Siden 2010 har GL, i samarbejde med Lægeforeningen i Danmark, hjulpet RMA med at udvikle sig til en stærk og professionel aktør, der er i stand til at sætte sundhedsarbejderes forhold på dagsordenen i Rwanda. Vi takker RMA og Lægeforeningen for et godt samarbejde, og vi håber, at der vil komme nye muligheder for samarbejde i nær fremtid. Bestræbelserne på at få startet et projekt om mental sundhed i Etiopien har været ramt af flere udfordringer, men projektet har heldigvis fået tilført friske kræfter og er i dialog med SIND om et samarbejde, så det ser nu ud til at kunne videreføres. GL har også, via et bredt netværk, engageret sig i et omfattende oplysningsarbejde om global sundhed. Vi har bl.a. arrangeret seminarer om sammenhænge mellem smitsomme og kroniske sygdomme og været medarrangør af International Medical Cooperation Committee s (IMCC) konference i efteråret om udokumenterede migranters adgang til det offentlige sundhedssystem i Danmark. Yderligere har Globale Læger indgået en aftale med Copenhagen School of Global Health på Københavns Universitet om at varetage undervisningen af studerende, der skal udsendes til udlandet. På den internationale scene har vi givet input til WHO og UNICEF s offentlige debat om de fremtidige udviklingsmål efter målsætningen for Millennium Development Goals udløber i Hovedprojektet har dog uden tvivl været at forberede den 8. europæiske kongres for tropemedicin og international sundhed (8th ECTMIH), som finder sted i København september 2013 og som GL er medarrangør af. Vi vil opfordre alle medlemmer til at sætte kryds i kalenderen og melde sig til denne spændende kongres, som vil dække et bredt udsnit af emner indenfor global sundhed. Endelig er GL s kommunikation blevet styrket både indadtil og udadtil. For eksempel er hjemmesiden og nyhedsbrevet blevet videreudviklet og strømlinet og vi er blevet tiltagende aktive på de sociale medier. 5

6 Alt i alt har GL altså fortsat den gode udvikling fra de foregående fire år. Da GL blev dannet i 2008 blev der imidlertid udformet en meget ambitiøs vision for, hvordan organisationen skulle tage sig ud på dette tidspunkt, og denne har det på mange punkter ikke vist sig muligt at indfri. For eksempel har det vist sig vanskeligt at danne os et økonomisk og institutionelt grundlag for at ansætte et professionelt sekretariat og for at udvide organisationen til udlandet. En af opgaverne for det kommende bestyrelsesår vil derfor være at udarbejde en fortsat ambitiøs, men mere realistisk vision og strategi for GL s udvikling de kommende år. Mål for bestyrelsesåret 1. Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere. 2. Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere. 3.. Resultatoversigt Advocacy RMA-projekt (Rwanda) Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere HRH seminar til European Congress for Tropical Medicine and International Health (september 2013) under udarbejdelse Events med eksterne partnere planlagt/afholdt (FKFSV, IMCC, Netværk for Sundhed og Udvikling) Høringssvar om ny udviklingsstrategi afgivet GL fortsat høringspart på udviklingsområdet GL fortsat aktivt repræsenteret i Netværk for Sundhed og Udvikling Input til post MDGs debatten WorldWeWant2015 afgivet RMA-projektet afsluttet Revision og afrapportering undervejs Fortsat kontakt med RMA, videre plan for fremtidigt projekt afventer Mental Health- Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører Ansøgning til CISU indsendt (afslag) 6

7 projekt (Etiopien) Hjemmeside Nyhedsbrev internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere Styrke intern og ekstern kommunikation Styrke GL s brand Styrke intern kommunikation Samarbejde med SIND påbegyndt Ny revideret udgave af ansøgning klar Ny strømlinet hjemmeside opdateret regelmæssigt Tilmelding til GL mulig via hjemmesiden Donationsmulighed på hjemmesiden oprettet Nyt format for nyhedsbrevet implementeret med direkte links til hjemmesiden Nyhedsbrev udsendt 3 gange Mulighed for at modtage nyhedsbrev ved tilmelding på hjemmesiden oprettet Branding Medlemsrekruttering og medlemspleje Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL Sikre at PR-materiale afspejler GL s værdier, vision og formål Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL PR-materiale opdateret Plakater udviklet Roll-up indkøbt GL eksponeret på læreanstalter Facebook og hjemmesiden opdateret regelmæssigt Gruppe på LinkedIn oprettet Indhold og layout på hjemmeside, i nyhedsbrev og på facebook og LinkedIn standardiseret Film om Rwanda projekt udarbejdet Profil oprettet på U-landsnyt og Global Health workforce alliance Medlemstallet stabilt Event mellem FKFSV og GL planlagt Event mellem IMCC og GL afholdt Event via Netværk for Sundhed og Udvikling planlagt GL underviser fast på pre-departure training i samarbejde med CSGH Regelmæssige tilbud formidlet til medlemmerne om kurser, workshops mm. Systematisk opfølgning på nye medlemmer Julefrokost afholdt Deltagelse i Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling Sekretariat Aftale med Lægeforeningen Hovedstaden 7

8 Overordnet organisationsudvikling GL internationalt Økonomi Sikre fysiske rammer til GL s arbejde Styrke GL s brand internationalt Kapacitetsopbygge GL Sikre midler til GL s arbejde om brug af lokaler i Stockholmsgade LinkedIn gruppe med ressourcepersoner oprettet Promotion gruppe med tidligere aktive GL medlemmer oprettet Møde mellem projektgrupper og bestyrelsen afholdt og retningslinjer for projektarbejde opdateret Mapping af relevante interesseorganisationer Medlem af Global Health Workforce Alliance Donationsmulighed på hjemmesiden oprettet Indstilling til Prince Mahidol Award (GL blev ikke taget i betragtning) Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde Formål: Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere. GL har i fortsat indsatsen for at sætte global sundhed og HRH på den nationale og internationale dagsorden, bl.a. gennem arrangementer for egne medlemmer, civilsamfundsaktører, akademikere, studerende og andre interessenter. GL engagerer sig aktivt i arrangørgruppen for det relativt nystiftede Sundhedsnetværk en paraplyorganisation for danske ngo er der arbejder med sundhed i en udviklingskontekst. Med støtte fra CISU arrangerer netværket større fællesmøder med emner som Sundhed på dagsordenen efter 2015 og Kan ngo er forske?, samt mindre fyraftensmøder om mere specifikke emner, fx mor og barn sundhed. Se mere om Sundhedsnetværket her: I foråret 2012 indgik GL ligeledes et samarbejde med FKFSV, Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab, om et fælles arrangement, der havde til formål at problematisere den dobbelte sygdomsbyrde af smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme i verdens fattige lande. GL og FKFSV satte her tre professorer i stævne: Professor Maximilian de Courten (CSGH), Professor Ib Bygbjerg (CSGH og GL), samt Per Kallestrup (Center for Global Health, Aarhus Universitet) der med hver deres indgangsvinkel udforskede udfordringer såvel som muligheder ved denne udvikling i sygdomsmønstre. Arrangementet blev faciliteret af Marlene Krag (GL) og samlede omkring 40 deltagere. Som en opfølgning på succesen er GL ved at forberede en efterfølger denne gang i samarbejde med Sundhedsnetværket og Aids Fondet. Formålet er at tage debatten et skridt videre, bl.a. ved at pege på konkrete løsningsforslag og muligheder for at intervenere over for den dobbelte sygdomsbyrde. Seminaret vil inkludere talere fra et bredt spektrum af 8

9 interessenter, heriblandt Danida og WHO, og finder sted den 23. April I november samlede IMCC og GL mere end 120 læger, sygeplejersker jordemødre, professorer, studerende og andre interessenter til en konference om udokumenterede migranters adgang til det offentlige sundhedssystem. Udgangspunktet for konferencen var udokumenterede migranters begrænsede adgang til sundhedsydelser og retten til sundhed for alle. GL fortsatte i det forgangne år også indsatsen for at sætte HRH på den internationale politiske dagsorden. I forbindelse med WHO og UNICEF s åbne proces med at definere nye udviklingsmål efter 2015, spiller GL en aktiv rolle ved at bidrage med oplægget: Strengthening Human Resources for Health a cornerstone of achieving Health for All. GL er, som før skrevet, også medarrangør af den 8. europæiske kongres for tropemedicin og international sundhed (8th ECTMIH), der finder sted i København september Ditte Hjorth Laursen, FKFSV og Gideon Ertner, GL, byder velkommen til det fælles arrangement 9

10 Kongressen afholdes i Tivoli Congress Center og forventes at samle over forskere og studerende fra hele Europa. Det overordnede tema er MDG 2015 connecting research and implementation dvs. hvordan omsættes forskning i praksis for at nå FN s sundhedsmål for GL sidder med i den centrale organisationskomité og har endvidere dannet en arbejdsgruppe, der koordinerer kongressens spor om health systems and resources. Heri indgår bl.a. spørgsmål om sundhedsarbejderes uddannelse, fordeling og arbejdsvilkår, som er hovedfokus for GL s arbejde. Gruppen står for at udvikle og koordinere programmet samt holde kontakt til samarbejdspartnere, talere og ressourcepersoner. GL vil desuden selv stå for en paneldebat med relation til kongressens hovedtema, om hvordan forskning i global sundhed omdannes til politiske initiativer og til praksis i felten. Paneldebatten bliver arrangeret i samarbejde med den nye danske tænketank for global sundhed, Global Health Minders. Kapacitetsopbygning og partnerskaber Formål: Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere. Kapacitetsopbygning er et vigtigt arbejdsområde i Globale Læger, og spiller især en central rolle for vores samarbejde med partnere i Etiopien og Rwanda. Etiopien I Etiopien-samarbejdet har målet i det forgangne år været at opbygge et samarbejde om mental sundhed med Mental Health Society Ethiopia (MHSE) og Jimma University. I foråret sendte gruppen en ansøgning ind til CISU, men fik desværre afslag. Gruppen er pt. i gang med at revidere ansøgningen og har samtidig påbegyndt et samarbejde med den danske organisation SIND. Landsforeningen SIND arbejder for større forståelse og tolerance for mennesker med psykiske problemer og sygdomme samt deres pårørende. Hvis dette samarbejde bærer frugt, skal SIND være samarbejdspartner på projektet og målet er at sende den reviderede ansøgning til CISU i løbet af foråret. Hvis ansøgningen bliver godkendt vil det første besøg i Etiopien finde sted i det tidlige efterår, hvor det videre projektforløb vil blive planlagt. Gruppen har desværre været plaget af mandefald i det forløbne år, men heldigvis har nye kræfter meldt sig på banen. Der er dog stadig rig mulighed for at lægge frivilligt arbejde i en engageret gruppe. Rwanda I GL s projektsamarbejde med den rwandiske Lægeforening (RMA) er det målet at styrke kapaciteten i RMA til bl.a. at løse den problemstilling, at læger på distriktshospitaler ofte føler sig isoleret og har begrænset mulighed for faglig udvikling. Lægeforeningen i Danmark har været en vigtig partner i dette samarbejde. I løbet af projektperioden har RMA skabt en platform for kommunikation mellem læger i Rwanda, og derved kan læger på distriktshospitaler inddrages. RMA har i 2012 fortsat haft succes med brug af hjemmeside og intranet og antallet af betalende medlemmer er steget. 10

11 Ved udgangen af 2012 var kontingentindbetalingen høj nok til at RMA kan bibeholde deres sekretariat og administrative medarbejder. Dette er et stort skridt mod at gøre RMA til en økonomisk bæredygtig organisation. Projektet har haft en såkaldt no-cost extension på 6 måneder fra CISU frem til 15. december 2012, hvor projektet er blevet afsluttet. I forbindelse med evaluering af projektet i efteråret 2012 var GL på projektbesøg i Rwanda, og der blev foretaget både en intern og ekstern evaluering af projektet. Arbejdet med den eksterne evaluator og den efterfølgende rapport var en positiv oplevelse og vil blive brugt til at strukturere et fremtidigt samarbejde. Samarbejde med CSGH GL har udvidet samarbejdet med Copenhagen School of Global Health (CSGH) ved at deltage i undervisning og planlægning af en-dags workshoppen Pre-Departure Training for studerende, som planlægger udvekslingsophold i lav- og middelindkomstlande. GL mener, at det er vigtigt at studerende (og andre), som tager et ophold i udlandet, er klædt på til såvel praktiske foranstaltninger som kulturelle forskelle og kulturchok. GL har været involveret i at arrangere workshoppen to gange i 2012 og den forventes fremover afholdt minimum en gang årligt. Første workshop i 2013 er netop afholdt 17. marts. Workshoppen er åben for GLs medlemmer. Vibe Maria Rasmussen og Christiane Gam på projektbesøg i Rwanda 11

12 Organisationsudvikling af Globale Læger Formål: Etablere Globale Læger som professionel organisation Bestyrelsen har i det forgangne år især fokuseret på at udvikle såvel den eksterne som den interne kommunikation. Hjemmesiden er blevet videreudviklet og strømlinet, og der er nu mulighed for at donere penge til Globale Læger via en PayPal-account på hjemmesiden. Nyhedsbrevet har fået et nyt interaktivt format med direkte links til hjemmesiden. Der er desuden blevet udviklet PR-materiale i form af plakater, der skal hænges op på uddannelsesinstitutioner, hospitaler mv. Bestyrelsen har taget hul på processen med at udarbejde en langsigtet vision og strategi for GL. Det er blevet konkluderet, at der ikke har været tid og ressourcer til at gennemføre denne proces i det indeværende bestyrelsesår, men der lægges op til at det sker i det næste. Af samme grund er det besluttet at udsætte dannelsen af et rådgivende panel bestående af interne og eksterne ressourcepersoner indtil der er større klarhed om GL s fremtidige vision og strategi. Der er til gengæld blevet oprettet en gruppe bestående af interne ressourcepersoner, bl.a. tidligere bestyrelsesmedlemmer (promotiongruppen), der både kan videreføre Også på de sociale medier er GL godt med. Aktiviteten på GL s Facebook-side er blevet intensiveret, og siden tjener både til at gøre opmærksom på GL og på arrangementer om global sundhed. Der er endvidere oprettet en LinkedIn-gruppe, der især har til formål at styrke GL s faglige netværk. Siden 2011 har GL fået stillet et lokale til rådighed af Kræftens Bekæmpelse. Lokalet har været flittigt brugt som mødelokale for bestyrelsen og arbejdsgrupperne. Bygningen, der indeholder dette lokale, bliver imidlertid solgt fra sommeren 2013, og aftalen med Kræftens Bekæmpelse kan derfor ikke forlænges. Lægeforeningen i Region Hovedstaden har meget venligt budt os velkommen til at få adgang til deres mødelokaler i Stockholmsgade samt have postadresse og mulighed for opbevaring af GL s PR-materiale. Vi vil således ikke have vores eget lokale fremover, men vi vil fortsat have en fast base for vores arbejde. Se GL s nye lay-out på hjemmesiden Stor tak til webdesigner Tim Holmvard og grafiker Ditte Hamo. 12

13 organisationens institutionelle hukommelse og medvirke til at promote GL i konkrete sammenhænge. Igen i år har vi fået regnskabsmæssig og juridisk assistance af hhv. revisionsfirmaet Addere Revision og advokatfirmaet Eversheds og vi er meget taknemmelige for samarbejdet med disse. Eversheds er ved at lukke deres kontor i København, men vores kontaktperson her, advokat Nikolaj Juhl Hansen, er flyttet til Magnusson og har tilbudt os fortsat at være vores advokat pro bono. For fremtiden vil GL derfor samarbejde med Magnusson. GL s nye plakat. Stor tak til grafisk designer, Mikkel Vincentz Pedersen. 13

14 Globale Læger i medierne Udfordringer og løsninger i global sundhed, Ib Bygbjerg, Ugeskrift for Læger, nr. 173, 28. maj Løsninger på den globale mangel på sundhedspersonale, Schriver M, Ertner G, Aabenhus MM et al. Ugeskrift for Læger, nr.174, 2012 I forbindelse med WHO-UNICEF processen med at identificere globale sundheds prioriteringer post- 2015, udarbejdede Globale Læger et oplæg Strengthening Human Resources for Health a cornerstone of achieving Health for All, som bidrag til debatten. Artiklen er på nuværende tidspunkt i review. GL har i samarbejde med lokale læger fra Rwanda udarbejdet filmen District Doctors, som portrætterer yngre læger i Danmark og Rwanda og deres udfordringer, som nyuddannet læge i turnus på små distriktshospitaler i udkantsområder. Se filmen her: På de sociale medier bruges Facebook aktivt til at promovere GL s arbejde, interessante websider samt relevante kurser og arrangementer. GL s facebook side har i dag 231 likes. GL s nystartede LinkedIn gruppe har 33 medlemmer og forventes at blive brugt som ressource bank, hvor GL nemt kan få kontakt og vidensdele med interessenter. 14

15 Planer for bestyrelsesåret Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere. 2. Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere. 3.. GL programmer for det kommende bestyrelsesår Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde Kapacitetsopbygning og partnerskaber Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere European Congress for Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) afholdt GL har været tovholder på Health Systems and Resources spor Debat-session afholdt med temaet Implementing research into policy and practice HRH session afholdt GL har samarbejdet med bl.a. Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed, Copenhagen School of Global Health, Bandim Health Project, Queen Margaret University, Edinburgh og Centre for Global Mental Health, London Fagligt materiale udviklet Events med eksterne partnere planlagt/afholdt (FKFSV, IMCC, Netværk for Sundhed og Udvikling) GL fortsat høringspart på udviklingsområdet GL fortsat aktivt repræsenteret i Netværk for Sundhed og Udvikling Rwandagruppen: Plan for fremtidigt samarbejde med RMA foreligger Etiopiensgruppen: Penge fra CISU bevilliget Forbesøg afholdt Partnerskab med SIND etableret Plan for fremtidigt projekt udarbejdet Nye projektaktiviteter opstartet GL fast underviser på pre-departure training i samarbejde med Copenhagen School of Global Health (CSGH) Kommunikation Hjemmeside opdateret regelmæssigt 15

16 Branding Medlemsrekruttering og medlemspleje Overordnet organisationsudvikling GL internationalt Økonomi Styrke intern og ekstern kommunikation Styrke GL s brand Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL Sikre at PR-materiale afspejler GL s værdier, vision og formål Styrke GL s brand Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL Netværk Sekretariat Styrke GL s brand internationalt Kapacitetsopbygge GL Sikre midler til GL s arbejde Flere likes og regelmæssige opdateringer på Facebook Øget to-vejs kommunikation på Facebook GL regelmæssigt i medierne Nyhedsbrev udsendt min. 3 gange Styrket tværgående kommunikation mellem projektgrupper PR-materiale regelmæssigt opdateret GL eksponeret på uddannelsesinstitutioner, hospitaler og andre relevante steder Indhold og layout på hjemmeside, i nyhedsbrev og på facebook og LinkedIn standardiseret Lydbilleder til YouTube publiceret Branding af GL på ECTMIH Medlemstallet fordoblet Flere aktive medlemmer Faglige arrangementer for medlemmer afholdt (nuværende og potentielle) Regelmæssige tilbud formidlet til medlemmerne om eksterne kurser, workshops mm. Øget medlemskendskab mhp. flere aktive medlemmer Sociale arrangementer afholdt Langsigtet vision for GL som organisation opdateret Langsigtet strategi for GL udarbejdet LinkedIn gruppe med ressourcepersoner aktiveret Promotiongruppe med tidligere aktive GL medlemmer aktiveret Mapping over relevante interesseorganisationer udarbejdet Møde mellem projektgrupper og bestyrelsen afholdt Adgang til mødelokaler fastholdt Deltagelse i Global Health Workforce Alliances årlige summit i Brasilien Mulighed for samarbejde med internationale samarbejdspartnere afsøgt Mulighed for fradrag for kontingent til GL undersøgt Økonomisk afklaring af GL s pre-departure training ydelse 16

17 Økonomi Regnskab 2012 De primære indtægter i Globale Læger går direkte til vores projekter igennem støtte fra Civilsamfund i Udvikling(CISU) og Europa- Kommissionens Leonardo da Vinci-program. Indtægter til hovedorganisationen kommer primært fra medlemskontingenter. Indtægter til Globale Lægers hovedorganisation var i 2012 ca dkr. Dette stemmer godt overens med en forventet indtægt på ca dkr. I forhold til budgettet, har vi haft en lidt mindre indtægt fra medlemskontingenter og rente, og til gengæld, har vi modtaget mere ifm. Medical Peace Workprojektet (MPW) end forventet. Ved sidste generalforsamling, var der egenbetaling til den efterfølgende middag, og dette indgår også som en del af indtægterne. Der blev budgetteret med udgifter for i alt dkr. Hvilket ville medføre et forventet underskud på omkring dkr. Dette var et bevidst valg fra den tidligere bestyrelse, da der var planlagt en tilbagebetaling på ca dkr til donor ifm. MPW-projektet, idet der var blevet udbetalt løn, hvilket senere har vist sig ikke at være i overensstemmelse med de nuværende regler for EU-støttede projekter. Endvidere blev det prioriteret at støtte opstarten af Mental Health-projektet (Etiopien) med dkr. Derudover blev der afsat dkr. til, at Globale Læger skulle have en ny hjemmeside. blandt andet ny hjemmeside, intern kapacitetsopbygning, informationsmateriale, bestyrelsesmøder og diverse, på et lavere niveau end forventet. Ved udgangen af 2012 havde Globale Læger en samlet formue på ca dkr. Globale Lægers drift udgifter kan holdes på et lavt niveau, da størstedelen af vores aktiviteter udføres ved en stor og flot indsat fra frivillige. RMA-projektet har modtaget midler fra CISU. Det endelige resultatet af RMA-projektet vil indgå i det samlede GL-regnskab, når projektet er afsluttet. Mental Health-projektet(Etiopien) ansøgte i 2012 om midler fra CISU til et projektbesøg med henblik på at styrke samarbejdet med deres partner, samt udarbejde en ansøgning om et partnerskabsprojekt. Desværre fik gruppen et afslag og har derfor ikke modtaget midler i 2012, og arbejder i stedet på at indsende en ny ansøgning i Travel to Teach (TTT) er et inaktivt projekt, der primært har udgift med at opretholde et domænenavn, såfremt projektet på et senere tidspunkt genoptager aktiviteter. MPW-projektet er afsluttet, med et mindre overskud, der er overført til Globale Lægers egenkapital. De samlede udgifter blev dog noget mindre end budgetteret med, samlet ca dkr, og resulterede i et underskud på ca dkr. Den store forskel skyldes især, at budgetposten til opstart af projektet i Etiopien, kun i begrænset omfang blev brugt i 2012, da projekt som beskrevet tidligere, endnu er i udviklingsfasen. Derudover har vi formået at holde udgifter til 17

18 Projektnavn: Globale Læger - alle projekter Resultatopgørelse for tiden til INDTÆGTER Budget Bogført A Globale Læger drift kr ,15 kr ,26 B TTT indtægter i alt kr 6.623,00 kr 2.065,00 Budget Bogført INDTÆGTER I ALT kr ,15 kr ,26 UDGIFTER Budget Bogført A Globale Læger drift kr ,87 kr ,29 B TTT udgifter i alt kr 4.180,00 kr 3.978,00 Budget Bogført UDGIFTER I ALT kr ,87 kr ,29 ÅRSRESULTAT ÅRETS RESULTAT -kr ,72 -kr ,03 DER OVERFØRES TIL NÆSTE ÅR SAMLET REGNSKAB FOR MPW ( ) Indtægter( tilskud mm.) kr ,00 Udgifter kr ,00 Overskud, der er overført til Globale Læger egenkapital kr 4.092,00 18

19 Projektnavn: Globale Læger - alle projekter Balance per AKTIVER Formue ved periodens slutning Globale Læger Saldo på konto LPK den kr 0,15 Saldo på konto Merkur den kr ,44 Kontanter den kr 0,00 Formue ved periodens slutning Travel To Teach Saldo på konto Merkur den kr ,65 Kontanter den kr 0,00 Formue ved periodens slutning RMA Saldo på konto Merkur den kr ,86 Kontanter den kr 0,00 AKTIVER I ALT kr ,10 PASSIVER Egenkapital: Formue ved perodens start Globale Læger Saldo på konto LPK den ,15 Saldo på konto Merkur den ,92 Kontanter den kr 0,00 Formue ved periodens start Travel To Teach Saldo på konto Merkur den kr ,35 Kontanter den kr 0,00 Periodens resultat -kr ,03 Egenkapital kr ,39 Gældsforpligtelser: RMA, ikke afsluttet projekt kr ,86 PASSIVER I ALT kr ,25 19

20 Tak til... HRH-gruppen Marianne Kjærtinge Jane Brandt Sørensen Karoline Kragelund Nielsen Lisa Nørrelykke Nissen Sidsel Lykke af Rosenborg Gideon Ertner Kristine Garn René Christensen ECTMIH-gruppen Gideon Ertner Louise Borst Maria Sundgaard Ertner Line Neerup Handlos Jim Innocent Ngoga Tine Jorsal Stine Byberg Birgitte Zwicky-Hauschild Mie Lembke Regnskab Carina Winkler Sørensen Louise Suku Karoline Kragelund Nielsen Jane Brandt Sørensen Anne Holm Jacob Hejmdal Gren Marie Bruun Rwanda-gruppen Michael Schriver Anne Holm Kristoffer Barfod Jacob Hejmdal Gren Stine Skovgaard Christiane Gam Vibe Rasmussen Marie Busk Carina Winkler Sørensen Hans Jakob Hartling Post-2015-gruppen Kate Bruun Lunding Liv Hansson Gideon Ertner Kajsa Stade Aarønæs Bjarke Lund Sørensen Lisa Nørrelykke Nissen Louise Borst Sidsel Lykke af Rosenborg Etiopien-gruppen Marlene Krag Jane Brandt Sørensen Kajsa Stade Aarønæs Catherine Wohlert Samarbejdspartnere og bidragsydere Copenhagen School of Global Health Rwanda Medical Association Lægeforeningen, Bente Hyldahl Fogh, Yves Michel Sales Kræftens Bekæmpelse Addere Revision Foreningen af Speciallæger Bevica Fonden Eversheds IMCC Foreningen af Kandidater i Folkesundhedsvidenskab Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed Dansk Selskab for Parasitologi Bandim Health Project Scandinavian-Baltic Society for Parasitology Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health Europa- Kommissionen CISU - Civilsamfund i Udvikling Markos Tesfaye, Jimma University Mental Health Society Ethiopia Global Health Minders Global Health Workforce Alliance NGO-Forum Netværk for Sundhed og Udvikling Flemming Konradsen, Københavns Universitet Maximilian de Courten, Københavns Universitet Per Kallestrup, Centre for Global Health, Aarhus Universitet Grafisk designer, Mikkel Vincentz Pedersen Web-designer, Tim Holmvard Grafiker Ditte Hamo 20

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter 2014-2017 12 Forventet forbrug 2014-2017 14 AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr.

Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. UM j.nr. Dette ansøgningsskema anvendes ved

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere