Årsrapport Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger."

Transkript

1

2 Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: Bestyrelsen Gideon Ertner (Formand) Carina Winkler Sørensen (Generalsekretær) Jane Brandt Sørensen Sidsel Lykke af Rosenborg Iben Rasmine Østergaard Marcussen Liv Nanna Hansson Kate Bruun Lunding Vibe Maria Rasmussen Ib Bygbjerg Suppleanter Kajsa Stade Aarønæs Marianne Kjærtinge Forsidebillede Forsidebillede er taget af GL medlem, Anne Holm, i Rwanda 2

3 Om Globale Læger Globale Læger er en non-profit organisation, der arbejder tværfagligt og er partipolitisk uafhængig. Globale Læger ønsker at sætte global sundhed på dagsordenen at styrke sundhed globalt ved at sikre at politiske beslutninger er baseret på den bedste viden på området at sikre langsigtede sundhedsløsninger gennem forebyggelse at bygge bro mellem videnskab, civilsamfund og beslutningstagere at gøre lokale aktører i stand til at arbejde for at styrke sundhed at den globale pulje af sundhedsarbejdere understøttes, udvikles og anvendes optimalt

4 Indhold Bestyrelses beretning for Mål for bestyrelsesåret Resultatoversigt Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde Kapacitetsopbygning og partnerskaber Organisations og kapacitetsopbygning af Globale Læger GL i medierne Planer for året Program for det kommende bestyrelsesår Økonomi Tak til 4

5 Bestyrelsens beretning for Generalforsamlingen 2013 kommer til at stå i jubilæets tegn. Til maj er det nemlig fem år siden Globale Læger (GL) afholdt sin stiftende generalforsamling. Siden har vi arbejdet os op til at være en respekteret aktør på den danske udviklingsscene. Vi har været en af de få, der har talt den globale sundheds sag både i Danmark og internationalt gennem vores politiske arbejde og vores konferencer og seminarer. Vi har arbejdet hårdt på at bygge bro mellem beslutningstagere, forskere og civilsamfund og på at styrke andre organisationer af sundhedsprofessionelle i Syd. GL er fortsat den eneste organisation i Danmark, der udelukkende sætter fokus på behovet for at styrke de menneskelige ressourcer i sundhedssystemer som en nødvendig forudsætning for at forbedre global sundhed. Vi vil gerne benytte pladsen her til at rette en varm tak til alle medlemmer af GL og vores samarbejdspartnere, der har hjulpet os de sidste fem år. Det forgange bestyrelsesår har først og fremmest budt på afslutningen af GL s første længerevarende projekt i Syd, nemlig vores samarbejde med Rwanda Medical Association (RMA). Siden 2010 har GL, i samarbejde med Lægeforeningen i Danmark, hjulpet RMA med at udvikle sig til en stærk og professionel aktør, der er i stand til at sætte sundhedsarbejderes forhold på dagsordenen i Rwanda. Vi takker RMA og Lægeforeningen for et godt samarbejde, og vi håber, at der vil komme nye muligheder for samarbejde i nær fremtid. Bestræbelserne på at få startet et projekt om mental sundhed i Etiopien har været ramt af flere udfordringer, men projektet har heldigvis fået tilført friske kræfter og er i dialog med SIND om et samarbejde, så det ser nu ud til at kunne videreføres. GL har også, via et bredt netværk, engageret sig i et omfattende oplysningsarbejde om global sundhed. Vi har bl.a. arrangeret seminarer om sammenhænge mellem smitsomme og kroniske sygdomme og været medarrangør af International Medical Cooperation Committee s (IMCC) konference i efteråret om udokumenterede migranters adgang til det offentlige sundhedssystem i Danmark. Yderligere har Globale Læger indgået en aftale med Copenhagen School of Global Health på Københavns Universitet om at varetage undervisningen af studerende, der skal udsendes til udlandet. På den internationale scene har vi givet input til WHO og UNICEF s offentlige debat om de fremtidige udviklingsmål efter målsætningen for Millennium Development Goals udløber i Hovedprojektet har dog uden tvivl været at forberede den 8. europæiske kongres for tropemedicin og international sundhed (8th ECTMIH), som finder sted i København september 2013 og som GL er medarrangør af. Vi vil opfordre alle medlemmer til at sætte kryds i kalenderen og melde sig til denne spændende kongres, som vil dække et bredt udsnit af emner indenfor global sundhed. Endelig er GL s kommunikation blevet styrket både indadtil og udadtil. For eksempel er hjemmesiden og nyhedsbrevet blevet videreudviklet og strømlinet og vi er blevet tiltagende aktive på de sociale medier. 5

6 Alt i alt har GL altså fortsat den gode udvikling fra de foregående fire år. Da GL blev dannet i 2008 blev der imidlertid udformet en meget ambitiøs vision for, hvordan organisationen skulle tage sig ud på dette tidspunkt, og denne har det på mange punkter ikke vist sig muligt at indfri. For eksempel har det vist sig vanskeligt at danne os et økonomisk og institutionelt grundlag for at ansætte et professionelt sekretariat og for at udvide organisationen til udlandet. En af opgaverne for det kommende bestyrelsesår vil derfor være at udarbejde en fortsat ambitiøs, men mere realistisk vision og strategi for GL s udvikling de kommende år. Mål for bestyrelsesåret 1. Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere. 2. Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere. 3.. Resultatoversigt Advocacy RMA-projekt (Rwanda) Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere HRH seminar til European Congress for Tropical Medicine and International Health (september 2013) under udarbejdelse Events med eksterne partnere planlagt/afholdt (FKFSV, IMCC, Netværk for Sundhed og Udvikling) Høringssvar om ny udviklingsstrategi afgivet GL fortsat høringspart på udviklingsområdet GL fortsat aktivt repræsenteret i Netværk for Sundhed og Udvikling Input til post MDGs debatten WorldWeWant2015 afgivet RMA-projektet afsluttet Revision og afrapportering undervejs Fortsat kontakt med RMA, videre plan for fremtidigt projekt afventer Mental Health- Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører Ansøgning til CISU indsendt (afslag) 6

7 projekt (Etiopien) Hjemmeside Nyhedsbrev internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere Styrke intern og ekstern kommunikation Styrke GL s brand Styrke intern kommunikation Samarbejde med SIND påbegyndt Ny revideret udgave af ansøgning klar Ny strømlinet hjemmeside opdateret regelmæssigt Tilmelding til GL mulig via hjemmesiden Donationsmulighed på hjemmesiden oprettet Nyt format for nyhedsbrevet implementeret med direkte links til hjemmesiden Nyhedsbrev udsendt 3 gange Mulighed for at modtage nyhedsbrev ved tilmelding på hjemmesiden oprettet Branding Medlemsrekruttering og medlemspleje Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL Sikre at PR-materiale afspejler GL s værdier, vision og formål Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL PR-materiale opdateret Plakater udviklet Roll-up indkøbt GL eksponeret på læreanstalter Facebook og hjemmesiden opdateret regelmæssigt Gruppe på LinkedIn oprettet Indhold og layout på hjemmeside, i nyhedsbrev og på facebook og LinkedIn standardiseret Film om Rwanda projekt udarbejdet Profil oprettet på U-landsnyt og Global Health workforce alliance Medlemstallet stabilt Event mellem FKFSV og GL planlagt Event mellem IMCC og GL afholdt Event via Netværk for Sundhed og Udvikling planlagt GL underviser fast på pre-departure training i samarbejde med CSGH Regelmæssige tilbud formidlet til medlemmerne om kurser, workshops mm. Systematisk opfølgning på nye medlemmer Julefrokost afholdt Deltagelse i Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling Sekretariat Aftale med Lægeforeningen Hovedstaden 7

8 Overordnet organisationsudvikling GL internationalt Økonomi Sikre fysiske rammer til GL s arbejde Styrke GL s brand internationalt Kapacitetsopbygge GL Sikre midler til GL s arbejde om brug af lokaler i Stockholmsgade LinkedIn gruppe med ressourcepersoner oprettet Promotion gruppe med tidligere aktive GL medlemmer oprettet Møde mellem projektgrupper og bestyrelsen afholdt og retningslinjer for projektarbejde opdateret Mapping af relevante interesseorganisationer Medlem af Global Health Workforce Alliance Donationsmulighed på hjemmesiden oprettet Indstilling til Prince Mahidol Award (GL blev ikke taget i betragtning) Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde Formål: Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere. GL har i fortsat indsatsen for at sætte global sundhed og HRH på den nationale og internationale dagsorden, bl.a. gennem arrangementer for egne medlemmer, civilsamfundsaktører, akademikere, studerende og andre interessenter. GL engagerer sig aktivt i arrangørgruppen for det relativt nystiftede Sundhedsnetværk en paraplyorganisation for danske ngo er der arbejder med sundhed i en udviklingskontekst. Med støtte fra CISU arrangerer netværket større fællesmøder med emner som Sundhed på dagsordenen efter 2015 og Kan ngo er forske?, samt mindre fyraftensmøder om mere specifikke emner, fx mor og barn sundhed. Se mere om Sundhedsnetværket her: I foråret 2012 indgik GL ligeledes et samarbejde med FKFSV, Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab, om et fælles arrangement, der havde til formål at problematisere den dobbelte sygdomsbyrde af smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme i verdens fattige lande. GL og FKFSV satte her tre professorer i stævne: Professor Maximilian de Courten (CSGH), Professor Ib Bygbjerg (CSGH og GL), samt Per Kallestrup (Center for Global Health, Aarhus Universitet) der med hver deres indgangsvinkel udforskede udfordringer såvel som muligheder ved denne udvikling i sygdomsmønstre. Arrangementet blev faciliteret af Marlene Krag (GL) og samlede omkring 40 deltagere. Som en opfølgning på succesen er GL ved at forberede en efterfølger denne gang i samarbejde med Sundhedsnetværket og Aids Fondet. Formålet er at tage debatten et skridt videre, bl.a. ved at pege på konkrete løsningsforslag og muligheder for at intervenere over for den dobbelte sygdomsbyrde. Seminaret vil inkludere talere fra et bredt spektrum af 8

9 interessenter, heriblandt Danida og WHO, og finder sted den 23. April I november samlede IMCC og GL mere end 120 læger, sygeplejersker jordemødre, professorer, studerende og andre interessenter til en konference om udokumenterede migranters adgang til det offentlige sundhedssystem. Udgangspunktet for konferencen var udokumenterede migranters begrænsede adgang til sundhedsydelser og retten til sundhed for alle. GL fortsatte i det forgangne år også indsatsen for at sætte HRH på den internationale politiske dagsorden. I forbindelse med WHO og UNICEF s åbne proces med at definere nye udviklingsmål efter 2015, spiller GL en aktiv rolle ved at bidrage med oplægget: Strengthening Human Resources for Health a cornerstone of achieving Health for All. GL er, som før skrevet, også medarrangør af den 8. europæiske kongres for tropemedicin og international sundhed (8th ECTMIH), der finder sted i København september Ditte Hjorth Laursen, FKFSV og Gideon Ertner, GL, byder velkommen til det fælles arrangement 9

10 Kongressen afholdes i Tivoli Congress Center og forventes at samle over forskere og studerende fra hele Europa. Det overordnede tema er MDG 2015 connecting research and implementation dvs. hvordan omsættes forskning i praksis for at nå FN s sundhedsmål for GL sidder med i den centrale organisationskomité og har endvidere dannet en arbejdsgruppe, der koordinerer kongressens spor om health systems and resources. Heri indgår bl.a. spørgsmål om sundhedsarbejderes uddannelse, fordeling og arbejdsvilkår, som er hovedfokus for GL s arbejde. Gruppen står for at udvikle og koordinere programmet samt holde kontakt til samarbejdspartnere, talere og ressourcepersoner. GL vil desuden selv stå for en paneldebat med relation til kongressens hovedtema, om hvordan forskning i global sundhed omdannes til politiske initiativer og til praksis i felten. Paneldebatten bliver arrangeret i samarbejde med den nye danske tænketank for global sundhed, Global Health Minders. Kapacitetsopbygning og partnerskaber Formål: Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere. Kapacitetsopbygning er et vigtigt arbejdsområde i Globale Læger, og spiller især en central rolle for vores samarbejde med partnere i Etiopien og Rwanda. Etiopien I Etiopien-samarbejdet har målet i det forgangne år været at opbygge et samarbejde om mental sundhed med Mental Health Society Ethiopia (MHSE) og Jimma University. I foråret sendte gruppen en ansøgning ind til CISU, men fik desværre afslag. Gruppen er pt. i gang med at revidere ansøgningen og har samtidig påbegyndt et samarbejde med den danske organisation SIND. Landsforeningen SIND arbejder for større forståelse og tolerance for mennesker med psykiske problemer og sygdomme samt deres pårørende. Hvis dette samarbejde bærer frugt, skal SIND være samarbejdspartner på projektet og målet er at sende den reviderede ansøgning til CISU i løbet af foråret. Hvis ansøgningen bliver godkendt vil det første besøg i Etiopien finde sted i det tidlige efterår, hvor det videre projektforløb vil blive planlagt. Gruppen har desværre været plaget af mandefald i det forløbne år, men heldigvis har nye kræfter meldt sig på banen. Der er dog stadig rig mulighed for at lægge frivilligt arbejde i en engageret gruppe. Rwanda I GL s projektsamarbejde med den rwandiske Lægeforening (RMA) er det målet at styrke kapaciteten i RMA til bl.a. at løse den problemstilling, at læger på distriktshospitaler ofte føler sig isoleret og har begrænset mulighed for faglig udvikling. Lægeforeningen i Danmark har været en vigtig partner i dette samarbejde. I løbet af projektperioden har RMA skabt en platform for kommunikation mellem læger i Rwanda, og derved kan læger på distriktshospitaler inddrages. RMA har i 2012 fortsat haft succes med brug af hjemmeside og intranet og antallet af betalende medlemmer er steget. 10

11 Ved udgangen af 2012 var kontingentindbetalingen høj nok til at RMA kan bibeholde deres sekretariat og administrative medarbejder. Dette er et stort skridt mod at gøre RMA til en økonomisk bæredygtig organisation. Projektet har haft en såkaldt no-cost extension på 6 måneder fra CISU frem til 15. december 2012, hvor projektet er blevet afsluttet. I forbindelse med evaluering af projektet i efteråret 2012 var GL på projektbesøg i Rwanda, og der blev foretaget både en intern og ekstern evaluering af projektet. Arbejdet med den eksterne evaluator og den efterfølgende rapport var en positiv oplevelse og vil blive brugt til at strukturere et fremtidigt samarbejde. Samarbejde med CSGH GL har udvidet samarbejdet med Copenhagen School of Global Health (CSGH) ved at deltage i undervisning og planlægning af en-dags workshoppen Pre-Departure Training for studerende, som planlægger udvekslingsophold i lav- og middelindkomstlande. GL mener, at det er vigtigt at studerende (og andre), som tager et ophold i udlandet, er klædt på til såvel praktiske foranstaltninger som kulturelle forskelle og kulturchok. GL har været involveret i at arrangere workshoppen to gange i 2012 og den forventes fremover afholdt minimum en gang årligt. Første workshop i 2013 er netop afholdt 17. marts. Workshoppen er åben for GLs medlemmer. Vibe Maria Rasmussen og Christiane Gam på projektbesøg i Rwanda 11

12 Organisationsudvikling af Globale Læger Formål: Etablere Globale Læger som professionel organisation Bestyrelsen har i det forgangne år især fokuseret på at udvikle såvel den eksterne som den interne kommunikation. Hjemmesiden er blevet videreudviklet og strømlinet, og der er nu mulighed for at donere penge til Globale Læger via en PayPal-account på hjemmesiden. Nyhedsbrevet har fået et nyt interaktivt format med direkte links til hjemmesiden. Der er desuden blevet udviklet PR-materiale i form af plakater, der skal hænges op på uddannelsesinstitutioner, hospitaler mv. Bestyrelsen har taget hul på processen med at udarbejde en langsigtet vision og strategi for GL. Det er blevet konkluderet, at der ikke har været tid og ressourcer til at gennemføre denne proces i det indeværende bestyrelsesår, men der lægges op til at det sker i det næste. Af samme grund er det besluttet at udsætte dannelsen af et rådgivende panel bestående af interne og eksterne ressourcepersoner indtil der er større klarhed om GL s fremtidige vision og strategi. Der er til gengæld blevet oprettet en gruppe bestående af interne ressourcepersoner, bl.a. tidligere bestyrelsesmedlemmer (promotiongruppen), der både kan videreføre Også på de sociale medier er GL godt med. Aktiviteten på GL s Facebook-side er blevet intensiveret, og siden tjener både til at gøre opmærksom på GL og på arrangementer om global sundhed. Der er endvidere oprettet en LinkedIn-gruppe, der især har til formål at styrke GL s faglige netværk. Siden 2011 har GL fået stillet et lokale til rådighed af Kræftens Bekæmpelse. Lokalet har været flittigt brugt som mødelokale for bestyrelsen og arbejdsgrupperne. Bygningen, der indeholder dette lokale, bliver imidlertid solgt fra sommeren 2013, og aftalen med Kræftens Bekæmpelse kan derfor ikke forlænges. Lægeforeningen i Region Hovedstaden har meget venligt budt os velkommen til at få adgang til deres mødelokaler i Stockholmsgade samt have postadresse og mulighed for opbevaring af GL s PR-materiale. Vi vil således ikke have vores eget lokale fremover, men vi vil fortsat have en fast base for vores arbejde. Se GL s nye lay-out på hjemmesiden Stor tak til webdesigner Tim Holmvard og grafiker Ditte Hamo. 12

13 organisationens institutionelle hukommelse og medvirke til at promote GL i konkrete sammenhænge. Igen i år har vi fået regnskabsmæssig og juridisk assistance af hhv. revisionsfirmaet Addere Revision og advokatfirmaet Eversheds og vi er meget taknemmelige for samarbejdet med disse. Eversheds er ved at lukke deres kontor i København, men vores kontaktperson her, advokat Nikolaj Juhl Hansen, er flyttet til Magnusson og har tilbudt os fortsat at være vores advokat pro bono. For fremtiden vil GL derfor samarbejde med Magnusson. GL s nye plakat. Stor tak til grafisk designer, Mikkel Vincentz Pedersen. 13

14 Globale Læger i medierne Udfordringer og løsninger i global sundhed, Ib Bygbjerg, Ugeskrift for Læger, nr. 173, 28. maj Løsninger på den globale mangel på sundhedspersonale, Schriver M, Ertner G, Aabenhus MM et al. Ugeskrift for Læger, nr.174, 2012 I forbindelse med WHO-UNICEF processen med at identificere globale sundheds prioriteringer post- 2015, udarbejdede Globale Læger et oplæg Strengthening Human Resources for Health a cornerstone of achieving Health for All, som bidrag til debatten. Artiklen er på nuværende tidspunkt i review. GL har i samarbejde med lokale læger fra Rwanda udarbejdet filmen District Doctors, som portrætterer yngre læger i Danmark og Rwanda og deres udfordringer, som nyuddannet læge i turnus på små distriktshospitaler i udkantsområder. Se filmen her: På de sociale medier bruges Facebook aktivt til at promovere GL s arbejde, interessante websider samt relevante kurser og arrangementer. GL s facebook side har i dag 231 likes. GL s nystartede LinkedIn gruppe har 33 medlemmer og forventes at blive brugt som ressource bank, hvor GL nemt kan få kontakt og vidensdele med interessenter. 14

15 Planer for bestyrelsesåret Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere. 2. Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere. 3.. GL programmer for det kommende bestyrelsesår Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde Kapacitetsopbygning og partnerskaber Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere European Congress for Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) afholdt GL har været tovholder på Health Systems and Resources spor Debat-session afholdt med temaet Implementing research into policy and practice HRH session afholdt GL har samarbejdet med bl.a. Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed, Copenhagen School of Global Health, Bandim Health Project, Queen Margaret University, Edinburgh og Centre for Global Mental Health, London Fagligt materiale udviklet Events med eksterne partnere planlagt/afholdt (FKFSV, IMCC, Netværk for Sundhed og Udvikling) GL fortsat høringspart på udviklingsområdet GL fortsat aktivt repræsenteret i Netværk for Sundhed og Udvikling Rwandagruppen: Plan for fremtidigt samarbejde med RMA foreligger Etiopiensgruppen: Penge fra CISU bevilliget Forbesøg afholdt Partnerskab med SIND etableret Plan for fremtidigt projekt udarbejdet Nye projektaktiviteter opstartet GL fast underviser på pre-departure training i samarbejde med Copenhagen School of Global Health (CSGH) Kommunikation Hjemmeside opdateret regelmæssigt 15

16 Branding Medlemsrekruttering og medlemspleje Overordnet organisationsudvikling GL internationalt Økonomi Styrke intern og ekstern kommunikation Styrke GL s brand Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL Sikre at PR-materiale afspejler GL s værdier, vision og formål Styrke GL s brand Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL Netværk Sekretariat Styrke GL s brand internationalt Kapacitetsopbygge GL Sikre midler til GL s arbejde Flere likes og regelmæssige opdateringer på Facebook Øget to-vejs kommunikation på Facebook GL regelmæssigt i medierne Nyhedsbrev udsendt min. 3 gange Styrket tværgående kommunikation mellem projektgrupper PR-materiale regelmæssigt opdateret GL eksponeret på uddannelsesinstitutioner, hospitaler og andre relevante steder Indhold og layout på hjemmeside, i nyhedsbrev og på facebook og LinkedIn standardiseret Lydbilleder til YouTube publiceret Branding af GL på ECTMIH Medlemstallet fordoblet Flere aktive medlemmer Faglige arrangementer for medlemmer afholdt (nuværende og potentielle) Regelmæssige tilbud formidlet til medlemmerne om eksterne kurser, workshops mm. Øget medlemskendskab mhp. flere aktive medlemmer Sociale arrangementer afholdt Langsigtet vision for GL som organisation opdateret Langsigtet strategi for GL udarbejdet LinkedIn gruppe med ressourcepersoner aktiveret Promotiongruppe med tidligere aktive GL medlemmer aktiveret Mapping over relevante interesseorganisationer udarbejdet Møde mellem projektgrupper og bestyrelsen afholdt Adgang til mødelokaler fastholdt Deltagelse i Global Health Workforce Alliances årlige summit i Brasilien Mulighed for samarbejde med internationale samarbejdspartnere afsøgt Mulighed for fradrag for kontingent til GL undersøgt Økonomisk afklaring af GL s pre-departure training ydelse 16

17 Økonomi Regnskab 2012 De primære indtægter i Globale Læger går direkte til vores projekter igennem støtte fra Civilsamfund i Udvikling(CISU) og Europa- Kommissionens Leonardo da Vinci-program. Indtægter til hovedorganisationen kommer primært fra medlemskontingenter. Indtægter til Globale Lægers hovedorganisation var i 2012 ca dkr. Dette stemmer godt overens med en forventet indtægt på ca dkr. I forhold til budgettet, har vi haft en lidt mindre indtægt fra medlemskontingenter og rente, og til gengæld, har vi modtaget mere ifm. Medical Peace Workprojektet (MPW) end forventet. Ved sidste generalforsamling, var der egenbetaling til den efterfølgende middag, og dette indgår også som en del af indtægterne. Der blev budgetteret med udgifter for i alt dkr. Hvilket ville medføre et forventet underskud på omkring dkr. Dette var et bevidst valg fra den tidligere bestyrelse, da der var planlagt en tilbagebetaling på ca dkr til donor ifm. MPW-projektet, idet der var blevet udbetalt løn, hvilket senere har vist sig ikke at være i overensstemmelse med de nuværende regler for EU-støttede projekter. Endvidere blev det prioriteret at støtte opstarten af Mental Health-projektet (Etiopien) med dkr. Derudover blev der afsat dkr. til, at Globale Læger skulle have en ny hjemmeside. blandt andet ny hjemmeside, intern kapacitetsopbygning, informationsmateriale, bestyrelsesmøder og diverse, på et lavere niveau end forventet. Ved udgangen af 2012 havde Globale Læger en samlet formue på ca dkr. Globale Lægers drift udgifter kan holdes på et lavt niveau, da størstedelen af vores aktiviteter udføres ved en stor og flot indsat fra frivillige. RMA-projektet har modtaget midler fra CISU. Det endelige resultatet af RMA-projektet vil indgå i det samlede GL-regnskab, når projektet er afsluttet. Mental Health-projektet(Etiopien) ansøgte i 2012 om midler fra CISU til et projektbesøg med henblik på at styrke samarbejdet med deres partner, samt udarbejde en ansøgning om et partnerskabsprojekt. Desværre fik gruppen et afslag og har derfor ikke modtaget midler i 2012, og arbejder i stedet på at indsende en ny ansøgning i Travel to Teach (TTT) er et inaktivt projekt, der primært har udgift med at opretholde et domænenavn, såfremt projektet på et senere tidspunkt genoptager aktiviteter. MPW-projektet er afsluttet, med et mindre overskud, der er overført til Globale Lægers egenkapital. De samlede udgifter blev dog noget mindre end budgetteret med, samlet ca dkr, og resulterede i et underskud på ca dkr. Den store forskel skyldes især, at budgetposten til opstart af projektet i Etiopien, kun i begrænset omfang blev brugt i 2012, da projekt som beskrevet tidligere, endnu er i udviklingsfasen. Derudover har vi formået at holde udgifter til 17

18 Projektnavn: Globale Læger - alle projekter Resultatopgørelse for tiden til INDTÆGTER Budget Bogført A Globale Læger drift kr ,15 kr ,26 B TTT indtægter i alt kr 6.623,00 kr 2.065,00 Budget Bogført INDTÆGTER I ALT kr ,15 kr ,26 UDGIFTER Budget Bogført A Globale Læger drift kr ,87 kr ,29 B TTT udgifter i alt kr 4.180,00 kr 3.978,00 Budget Bogført UDGIFTER I ALT kr ,87 kr ,29 ÅRSRESULTAT ÅRETS RESULTAT -kr ,72 -kr ,03 DER OVERFØRES TIL NÆSTE ÅR SAMLET REGNSKAB FOR MPW ( ) Indtægter( tilskud mm.) kr ,00 Udgifter kr ,00 Overskud, der er overført til Globale Læger egenkapital kr 4.092,00 18

19 Projektnavn: Globale Læger - alle projekter Balance per AKTIVER Formue ved periodens slutning Globale Læger Saldo på konto LPK den kr 0,15 Saldo på konto Merkur den kr ,44 Kontanter den kr 0,00 Formue ved periodens slutning Travel To Teach Saldo på konto Merkur den kr ,65 Kontanter den kr 0,00 Formue ved periodens slutning RMA Saldo på konto Merkur den kr ,86 Kontanter den kr 0,00 AKTIVER I ALT kr ,10 PASSIVER Egenkapital: Formue ved perodens start Globale Læger Saldo på konto LPK den ,15 Saldo på konto Merkur den ,92 Kontanter den kr 0,00 Formue ved periodens start Travel To Teach Saldo på konto Merkur den kr ,35 Kontanter den kr 0,00 Periodens resultat -kr ,03 Egenkapital kr ,39 Gældsforpligtelser: RMA, ikke afsluttet projekt kr ,86 PASSIVER I ALT kr ,25 19

20 Tak til... HRH-gruppen Marianne Kjærtinge Jane Brandt Sørensen Karoline Kragelund Nielsen Lisa Nørrelykke Nissen Sidsel Lykke af Rosenborg Gideon Ertner Kristine Garn René Christensen ECTMIH-gruppen Gideon Ertner Louise Borst Maria Sundgaard Ertner Line Neerup Handlos Jim Innocent Ngoga Tine Jorsal Stine Byberg Birgitte Zwicky-Hauschild Mie Lembke Regnskab Carina Winkler Sørensen Louise Suku Karoline Kragelund Nielsen Jane Brandt Sørensen Anne Holm Jacob Hejmdal Gren Marie Bruun Rwanda-gruppen Michael Schriver Anne Holm Kristoffer Barfod Jacob Hejmdal Gren Stine Skovgaard Christiane Gam Vibe Rasmussen Marie Busk Carina Winkler Sørensen Hans Jakob Hartling Post-2015-gruppen Kate Bruun Lunding Liv Hansson Gideon Ertner Kajsa Stade Aarønæs Bjarke Lund Sørensen Lisa Nørrelykke Nissen Louise Borst Sidsel Lykke af Rosenborg Etiopien-gruppen Marlene Krag Jane Brandt Sørensen Kajsa Stade Aarønæs Catherine Wohlert Samarbejdspartnere og bidragsydere Copenhagen School of Global Health Rwanda Medical Association Lægeforeningen, Bente Hyldahl Fogh, Yves Michel Sales Kræftens Bekæmpelse Addere Revision Foreningen af Speciallæger Bevica Fonden Eversheds IMCC Foreningen af Kandidater i Folkesundhedsvidenskab Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed Dansk Selskab for Parasitologi Bandim Health Project Scandinavian-Baltic Society for Parasitology Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health Europa- Kommissionen CISU - Civilsamfund i Udvikling Markos Tesfaye, Jimma University Mental Health Society Ethiopia Global Health Minders Global Health Workforce Alliance NGO-Forum Netværk for Sundhed og Udvikling Flemming Konradsen, Københavns Universitet Maximilian de Courten, Københavns Universitet Per Kallestrup, Centre for Global Health, Aarhus Universitet Grafisk designer, Mikkel Vincentz Pedersen Web-designer, Tim Holmvard Grafiker Ditte Hamo 20

Globale Læger. Årsrapport 2011-2012

Globale Læger. Årsrapport 2011-2012 Globale Læger Årsrapport Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.dk Bestyrelsen Gideon Ertner (formand) Karoline Kragelund Nielsen

Læs mere

Fremtidsplan 2014-2017

Fremtidsplan 2014-2017 Globale Læger Fremtidsplan 2014-2017 1 Fremtidsplan 2014-2017 Indhold 1.0 Indledning (s. 1) 1.1 Baggrund for Fremtidsplan 2014-2017 1.2 Baggrund for GL s fokusområder og arbejde 2.0 Fortalervirksomhed

Læs mere

Reportage fra seminaret Beyond the MDGs: Opportunities and challenges for Human Resources for Health side 3

Reportage fra seminaret Beyond the MDGs: Opportunities and challenges for Human Resources for Health side 3 Nyhedsbrev Juli 2011 Generalforsamling 2011 side 3 Nyt fra arbejdsgrupperne side 7 Reportage fra seminaret Beyond the MDGs: Opportunities and challenges for Human Resources for Health side 3 Rwandan Medical

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Globale Læger. Årsrapport 2009-2010

Globale Læger. Årsrapport 2009-2010 Globale Læger Årsrapport Globale Læger Øster Farimagsgade 5 / Bygning 9 / 1014 København K Hjemmeside: www.globalelaeger.dk E-mail: mail@globalelaeger.dk Bestyrelsen Cæcilie Buhmann (formand) Jacob Hejmdal

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig på sit første møde d. 21. januar 2016 således, at Kirstine Fabricius blev nyvalgt formand, Henning

Læs mere

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst David Alexander Gryesten, Monica Kujabi, Morten Wørmer, Caroline Arnbjerg, Stine

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital Globale sundhedsmæssige udfordringer Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital 1 07-11-2012 Global sundhed i et historisk perspektiv Ulige adgang til uddannelse Institutionel

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningsoplysninger... 3 Formandens

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Torsdag den 6. september 2012 Sted: Haraldsgade 47 (Morten) Tid: 17.30 Afbud/Forsinkelser: Rikke (orlov), Camilla (orlov), Line (Højskole) 1. Velkomst

Læs mere

Foreningen Dansk Byøkologi

Foreningen Dansk Byøkologi Generalforsamling i Foreningen Dansk Byøkologi 19.marts 2004 19. Marts 2004 Foreningen Dansk Byøkologi 1 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab v. indtrådt kasser

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse YNNN Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Indholdsfortegnelse Kassererens beretning 1 Resultatopgørelse 2015 2 Balance 2015 3 Budget 2016 4 Kassererens beretning Bestyrelsen har

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Aarhus Kommune på Folkemødet 2017

Aarhus Kommune på Folkemødet 2017 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. januar 2017 Aarhus Kommune på Folkemødet 2017 Planlægning af Aarhus Kommunes fælles deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2017. 1. Resumé

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

IMCC. Årsberetning 2011

IMCC. Årsberetning 2011 IMCC Årsberetning 2011 Følgende har bidraget til IMCC s årsberetning 2011: Sashia Bak-Nielsen - National Exchange Formand (NEO) Robin Lohse - Førstehjælp for folkeskoler, København Søren Knudsen - Lokalformand,

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

UDKAST. Vedtægter. Filmtalent. for. Fonden. Navn og stifter. Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut.

UDKAST. Vedtægter. Filmtalent. for. Fonden. Navn og stifter. Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut. UDKAST Vedtægter for Fonden Filmtalent Navn og stifter 1 Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut. Knud Foldschack Christian Dahlager Lulla Forchhammer Line Barfod

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014-2015

Bestyrelsens beretning 2014-2015 CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Bestyrelsens beretning 2014-2015 Introduktion

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere