Årsrapport Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger."

Transkript

1

2 Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: Bestyrelsen Gideon Ertner (Formand) Carina Winkler Sørensen (Generalsekretær) Jane Brandt Sørensen Sidsel Lykke af Rosenborg Iben Rasmine Østergaard Marcussen Liv Nanna Hansson Kate Bruun Lunding Vibe Maria Rasmussen Ib Bygbjerg Suppleanter Kajsa Stade Aarønæs Marianne Kjærtinge Forsidebillede Forsidebillede er taget af GL medlem, Anne Holm, i Rwanda 2

3 Om Globale Læger Globale Læger er en non-profit organisation, der arbejder tværfagligt og er partipolitisk uafhængig. Globale Læger ønsker at sætte global sundhed på dagsordenen at styrke sundhed globalt ved at sikre at politiske beslutninger er baseret på den bedste viden på området at sikre langsigtede sundhedsløsninger gennem forebyggelse at bygge bro mellem videnskab, civilsamfund og beslutningstagere at gøre lokale aktører i stand til at arbejde for at styrke sundhed at den globale pulje af sundhedsarbejdere understøttes, udvikles og anvendes optimalt

4 Indhold Bestyrelses beretning for Mål for bestyrelsesåret Resultatoversigt Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde Kapacitetsopbygning og partnerskaber Organisations og kapacitetsopbygning af Globale Læger GL i medierne Planer for året Program for det kommende bestyrelsesår Økonomi Tak til 4

5 Bestyrelsens beretning for Generalforsamlingen 2013 kommer til at stå i jubilæets tegn. Til maj er det nemlig fem år siden Globale Læger (GL) afholdt sin stiftende generalforsamling. Siden har vi arbejdet os op til at være en respekteret aktør på den danske udviklingsscene. Vi har været en af de få, der har talt den globale sundheds sag både i Danmark og internationalt gennem vores politiske arbejde og vores konferencer og seminarer. Vi har arbejdet hårdt på at bygge bro mellem beslutningstagere, forskere og civilsamfund og på at styrke andre organisationer af sundhedsprofessionelle i Syd. GL er fortsat den eneste organisation i Danmark, der udelukkende sætter fokus på behovet for at styrke de menneskelige ressourcer i sundhedssystemer som en nødvendig forudsætning for at forbedre global sundhed. Vi vil gerne benytte pladsen her til at rette en varm tak til alle medlemmer af GL og vores samarbejdspartnere, der har hjulpet os de sidste fem år. Det forgange bestyrelsesår har først og fremmest budt på afslutningen af GL s første længerevarende projekt i Syd, nemlig vores samarbejde med Rwanda Medical Association (RMA). Siden 2010 har GL, i samarbejde med Lægeforeningen i Danmark, hjulpet RMA med at udvikle sig til en stærk og professionel aktør, der er i stand til at sætte sundhedsarbejderes forhold på dagsordenen i Rwanda. Vi takker RMA og Lægeforeningen for et godt samarbejde, og vi håber, at der vil komme nye muligheder for samarbejde i nær fremtid. Bestræbelserne på at få startet et projekt om mental sundhed i Etiopien har været ramt af flere udfordringer, men projektet har heldigvis fået tilført friske kræfter og er i dialog med SIND om et samarbejde, så det ser nu ud til at kunne videreføres. GL har også, via et bredt netværk, engageret sig i et omfattende oplysningsarbejde om global sundhed. Vi har bl.a. arrangeret seminarer om sammenhænge mellem smitsomme og kroniske sygdomme og været medarrangør af International Medical Cooperation Committee s (IMCC) konference i efteråret om udokumenterede migranters adgang til det offentlige sundhedssystem i Danmark. Yderligere har Globale Læger indgået en aftale med Copenhagen School of Global Health på Københavns Universitet om at varetage undervisningen af studerende, der skal udsendes til udlandet. På den internationale scene har vi givet input til WHO og UNICEF s offentlige debat om de fremtidige udviklingsmål efter målsætningen for Millennium Development Goals udløber i Hovedprojektet har dog uden tvivl været at forberede den 8. europæiske kongres for tropemedicin og international sundhed (8th ECTMIH), som finder sted i København september 2013 og som GL er medarrangør af. Vi vil opfordre alle medlemmer til at sætte kryds i kalenderen og melde sig til denne spændende kongres, som vil dække et bredt udsnit af emner indenfor global sundhed. Endelig er GL s kommunikation blevet styrket både indadtil og udadtil. For eksempel er hjemmesiden og nyhedsbrevet blevet videreudviklet og strømlinet og vi er blevet tiltagende aktive på de sociale medier. 5

6 Alt i alt har GL altså fortsat den gode udvikling fra de foregående fire år. Da GL blev dannet i 2008 blev der imidlertid udformet en meget ambitiøs vision for, hvordan organisationen skulle tage sig ud på dette tidspunkt, og denne har det på mange punkter ikke vist sig muligt at indfri. For eksempel har det vist sig vanskeligt at danne os et økonomisk og institutionelt grundlag for at ansætte et professionelt sekretariat og for at udvide organisationen til udlandet. En af opgaverne for det kommende bestyrelsesår vil derfor være at udarbejde en fortsat ambitiøs, men mere realistisk vision og strategi for GL s udvikling de kommende år. Mål for bestyrelsesåret 1. Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere. 2. Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere. 3.. Resultatoversigt Advocacy RMA-projekt (Rwanda) Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere HRH seminar til European Congress for Tropical Medicine and International Health (september 2013) under udarbejdelse Events med eksterne partnere planlagt/afholdt (FKFSV, IMCC, Netværk for Sundhed og Udvikling) Høringssvar om ny udviklingsstrategi afgivet GL fortsat høringspart på udviklingsområdet GL fortsat aktivt repræsenteret i Netværk for Sundhed og Udvikling Input til post MDGs debatten WorldWeWant2015 afgivet RMA-projektet afsluttet Revision og afrapportering undervejs Fortsat kontakt med RMA, videre plan for fremtidigt projekt afventer Mental Health- Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører Ansøgning til CISU indsendt (afslag) 6

7 projekt (Etiopien) Hjemmeside Nyhedsbrev internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere Styrke intern og ekstern kommunikation Styrke GL s brand Styrke intern kommunikation Samarbejde med SIND påbegyndt Ny revideret udgave af ansøgning klar Ny strømlinet hjemmeside opdateret regelmæssigt Tilmelding til GL mulig via hjemmesiden Donationsmulighed på hjemmesiden oprettet Nyt format for nyhedsbrevet implementeret med direkte links til hjemmesiden Nyhedsbrev udsendt 3 gange Mulighed for at modtage nyhedsbrev ved tilmelding på hjemmesiden oprettet Branding Medlemsrekruttering og medlemspleje Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL Sikre at PR-materiale afspejler GL s værdier, vision og formål Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL PR-materiale opdateret Plakater udviklet Roll-up indkøbt GL eksponeret på læreanstalter Facebook og hjemmesiden opdateret regelmæssigt Gruppe på LinkedIn oprettet Indhold og layout på hjemmeside, i nyhedsbrev og på facebook og LinkedIn standardiseret Film om Rwanda projekt udarbejdet Profil oprettet på U-landsnyt og Global Health workforce alliance Medlemstallet stabilt Event mellem FKFSV og GL planlagt Event mellem IMCC og GL afholdt Event via Netværk for Sundhed og Udvikling planlagt GL underviser fast på pre-departure training i samarbejde med CSGH Regelmæssige tilbud formidlet til medlemmerne om kurser, workshops mm. Systematisk opfølgning på nye medlemmer Julefrokost afholdt Deltagelse i Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling Sekretariat Aftale med Lægeforeningen Hovedstaden 7

8 Overordnet organisationsudvikling GL internationalt Økonomi Sikre fysiske rammer til GL s arbejde Styrke GL s brand internationalt Kapacitetsopbygge GL Sikre midler til GL s arbejde om brug af lokaler i Stockholmsgade LinkedIn gruppe med ressourcepersoner oprettet Promotion gruppe med tidligere aktive GL medlemmer oprettet Møde mellem projektgrupper og bestyrelsen afholdt og retningslinjer for projektarbejde opdateret Mapping af relevante interesseorganisationer Medlem af Global Health Workforce Alliance Donationsmulighed på hjemmesiden oprettet Indstilling til Prince Mahidol Award (GL blev ikke taget i betragtning) Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde Formål: Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere. GL har i fortsat indsatsen for at sætte global sundhed og HRH på den nationale og internationale dagsorden, bl.a. gennem arrangementer for egne medlemmer, civilsamfundsaktører, akademikere, studerende og andre interessenter. GL engagerer sig aktivt i arrangørgruppen for det relativt nystiftede Sundhedsnetværk en paraplyorganisation for danske ngo er der arbejder med sundhed i en udviklingskontekst. Med støtte fra CISU arrangerer netværket større fællesmøder med emner som Sundhed på dagsordenen efter 2015 og Kan ngo er forske?, samt mindre fyraftensmøder om mere specifikke emner, fx mor og barn sundhed. Se mere om Sundhedsnetværket her: I foråret 2012 indgik GL ligeledes et samarbejde med FKFSV, Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab, om et fælles arrangement, der havde til formål at problematisere den dobbelte sygdomsbyrde af smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme i verdens fattige lande. GL og FKFSV satte her tre professorer i stævne: Professor Maximilian de Courten (CSGH), Professor Ib Bygbjerg (CSGH og GL), samt Per Kallestrup (Center for Global Health, Aarhus Universitet) der med hver deres indgangsvinkel udforskede udfordringer såvel som muligheder ved denne udvikling i sygdomsmønstre. Arrangementet blev faciliteret af Marlene Krag (GL) og samlede omkring 40 deltagere. Som en opfølgning på succesen er GL ved at forberede en efterfølger denne gang i samarbejde med Sundhedsnetværket og Aids Fondet. Formålet er at tage debatten et skridt videre, bl.a. ved at pege på konkrete løsningsforslag og muligheder for at intervenere over for den dobbelte sygdomsbyrde. Seminaret vil inkludere talere fra et bredt spektrum af 8

9 interessenter, heriblandt Danida og WHO, og finder sted den 23. April I november samlede IMCC og GL mere end 120 læger, sygeplejersker jordemødre, professorer, studerende og andre interessenter til en konference om udokumenterede migranters adgang til det offentlige sundhedssystem. Udgangspunktet for konferencen var udokumenterede migranters begrænsede adgang til sundhedsydelser og retten til sundhed for alle. GL fortsatte i det forgangne år også indsatsen for at sætte HRH på den internationale politiske dagsorden. I forbindelse med WHO og UNICEF s åbne proces med at definere nye udviklingsmål efter 2015, spiller GL en aktiv rolle ved at bidrage med oplægget: Strengthening Human Resources for Health a cornerstone of achieving Health for All. GL er, som før skrevet, også medarrangør af den 8. europæiske kongres for tropemedicin og international sundhed (8th ECTMIH), der finder sted i København september Ditte Hjorth Laursen, FKFSV og Gideon Ertner, GL, byder velkommen til det fælles arrangement 9

10 Kongressen afholdes i Tivoli Congress Center og forventes at samle over forskere og studerende fra hele Europa. Det overordnede tema er MDG 2015 connecting research and implementation dvs. hvordan omsættes forskning i praksis for at nå FN s sundhedsmål for GL sidder med i den centrale organisationskomité og har endvidere dannet en arbejdsgruppe, der koordinerer kongressens spor om health systems and resources. Heri indgår bl.a. spørgsmål om sundhedsarbejderes uddannelse, fordeling og arbejdsvilkår, som er hovedfokus for GL s arbejde. Gruppen står for at udvikle og koordinere programmet samt holde kontakt til samarbejdspartnere, talere og ressourcepersoner. GL vil desuden selv stå for en paneldebat med relation til kongressens hovedtema, om hvordan forskning i global sundhed omdannes til politiske initiativer og til praksis i felten. Paneldebatten bliver arrangeret i samarbejde med den nye danske tænketank for global sundhed, Global Health Minders. Kapacitetsopbygning og partnerskaber Formål: Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere. Kapacitetsopbygning er et vigtigt arbejdsområde i Globale Læger, og spiller især en central rolle for vores samarbejde med partnere i Etiopien og Rwanda. Etiopien I Etiopien-samarbejdet har målet i det forgangne år været at opbygge et samarbejde om mental sundhed med Mental Health Society Ethiopia (MHSE) og Jimma University. I foråret sendte gruppen en ansøgning ind til CISU, men fik desværre afslag. Gruppen er pt. i gang med at revidere ansøgningen og har samtidig påbegyndt et samarbejde med den danske organisation SIND. Landsforeningen SIND arbejder for større forståelse og tolerance for mennesker med psykiske problemer og sygdomme samt deres pårørende. Hvis dette samarbejde bærer frugt, skal SIND være samarbejdspartner på projektet og målet er at sende den reviderede ansøgning til CISU i løbet af foråret. Hvis ansøgningen bliver godkendt vil det første besøg i Etiopien finde sted i det tidlige efterår, hvor det videre projektforløb vil blive planlagt. Gruppen har desværre været plaget af mandefald i det forløbne år, men heldigvis har nye kræfter meldt sig på banen. Der er dog stadig rig mulighed for at lægge frivilligt arbejde i en engageret gruppe. Rwanda I GL s projektsamarbejde med den rwandiske Lægeforening (RMA) er det målet at styrke kapaciteten i RMA til bl.a. at løse den problemstilling, at læger på distriktshospitaler ofte føler sig isoleret og har begrænset mulighed for faglig udvikling. Lægeforeningen i Danmark har været en vigtig partner i dette samarbejde. I løbet af projektperioden har RMA skabt en platform for kommunikation mellem læger i Rwanda, og derved kan læger på distriktshospitaler inddrages. RMA har i 2012 fortsat haft succes med brug af hjemmeside og intranet og antallet af betalende medlemmer er steget. 10

11 Ved udgangen af 2012 var kontingentindbetalingen høj nok til at RMA kan bibeholde deres sekretariat og administrative medarbejder. Dette er et stort skridt mod at gøre RMA til en økonomisk bæredygtig organisation. Projektet har haft en såkaldt no-cost extension på 6 måneder fra CISU frem til 15. december 2012, hvor projektet er blevet afsluttet. I forbindelse med evaluering af projektet i efteråret 2012 var GL på projektbesøg i Rwanda, og der blev foretaget både en intern og ekstern evaluering af projektet. Arbejdet med den eksterne evaluator og den efterfølgende rapport var en positiv oplevelse og vil blive brugt til at strukturere et fremtidigt samarbejde. Samarbejde med CSGH GL har udvidet samarbejdet med Copenhagen School of Global Health (CSGH) ved at deltage i undervisning og planlægning af en-dags workshoppen Pre-Departure Training for studerende, som planlægger udvekslingsophold i lav- og middelindkomstlande. GL mener, at det er vigtigt at studerende (og andre), som tager et ophold i udlandet, er klædt på til såvel praktiske foranstaltninger som kulturelle forskelle og kulturchok. GL har været involveret i at arrangere workshoppen to gange i 2012 og den forventes fremover afholdt minimum en gang årligt. Første workshop i 2013 er netop afholdt 17. marts. Workshoppen er åben for GLs medlemmer. Vibe Maria Rasmussen og Christiane Gam på projektbesøg i Rwanda 11

12 Organisationsudvikling af Globale Læger Formål: Etablere Globale Læger som professionel organisation Bestyrelsen har i det forgangne år især fokuseret på at udvikle såvel den eksterne som den interne kommunikation. Hjemmesiden er blevet videreudviklet og strømlinet, og der er nu mulighed for at donere penge til Globale Læger via en PayPal-account på hjemmesiden. Nyhedsbrevet har fået et nyt interaktivt format med direkte links til hjemmesiden. Der er desuden blevet udviklet PR-materiale i form af plakater, der skal hænges op på uddannelsesinstitutioner, hospitaler mv. Bestyrelsen har taget hul på processen med at udarbejde en langsigtet vision og strategi for GL. Det er blevet konkluderet, at der ikke har været tid og ressourcer til at gennemføre denne proces i det indeværende bestyrelsesår, men der lægges op til at det sker i det næste. Af samme grund er det besluttet at udsætte dannelsen af et rådgivende panel bestående af interne og eksterne ressourcepersoner indtil der er større klarhed om GL s fremtidige vision og strategi. Der er til gengæld blevet oprettet en gruppe bestående af interne ressourcepersoner, bl.a. tidligere bestyrelsesmedlemmer (promotiongruppen), der både kan videreføre Også på de sociale medier er GL godt med. Aktiviteten på GL s Facebook-side er blevet intensiveret, og siden tjener både til at gøre opmærksom på GL og på arrangementer om global sundhed. Der er endvidere oprettet en LinkedIn-gruppe, der især har til formål at styrke GL s faglige netværk. Siden 2011 har GL fået stillet et lokale til rådighed af Kræftens Bekæmpelse. Lokalet har været flittigt brugt som mødelokale for bestyrelsen og arbejdsgrupperne. Bygningen, der indeholder dette lokale, bliver imidlertid solgt fra sommeren 2013, og aftalen med Kræftens Bekæmpelse kan derfor ikke forlænges. Lægeforeningen i Region Hovedstaden har meget venligt budt os velkommen til at få adgang til deres mødelokaler i Stockholmsgade samt have postadresse og mulighed for opbevaring af GL s PR-materiale. Vi vil således ikke have vores eget lokale fremover, men vi vil fortsat have en fast base for vores arbejde. Se GL s nye lay-out på hjemmesiden Stor tak til webdesigner Tim Holmvard og grafiker Ditte Hamo. 12

13 organisationens institutionelle hukommelse og medvirke til at promote GL i konkrete sammenhænge. Igen i år har vi fået regnskabsmæssig og juridisk assistance af hhv. revisionsfirmaet Addere Revision og advokatfirmaet Eversheds og vi er meget taknemmelige for samarbejdet med disse. Eversheds er ved at lukke deres kontor i København, men vores kontaktperson her, advokat Nikolaj Juhl Hansen, er flyttet til Magnusson og har tilbudt os fortsat at være vores advokat pro bono. For fremtiden vil GL derfor samarbejde med Magnusson. GL s nye plakat. Stor tak til grafisk designer, Mikkel Vincentz Pedersen. 13

14 Globale Læger i medierne Udfordringer og løsninger i global sundhed, Ib Bygbjerg, Ugeskrift for Læger, nr. 173, 28. maj Løsninger på den globale mangel på sundhedspersonale, Schriver M, Ertner G, Aabenhus MM et al. Ugeskrift for Læger, nr.174, 2012 I forbindelse med WHO-UNICEF processen med at identificere globale sundheds prioriteringer post- 2015, udarbejdede Globale Læger et oplæg Strengthening Human Resources for Health a cornerstone of achieving Health for All, som bidrag til debatten. Artiklen er på nuværende tidspunkt i review. GL har i samarbejde med lokale læger fra Rwanda udarbejdet filmen District Doctors, som portrætterer yngre læger i Danmark og Rwanda og deres udfordringer, som nyuddannet læge i turnus på små distriktshospitaler i udkantsområder. Se filmen her: På de sociale medier bruges Facebook aktivt til at promovere GL s arbejde, interessante websider samt relevante kurser og arrangementer. GL s facebook side har i dag 231 likes. GL s nystartede LinkedIn gruppe har 33 medlemmer og forventes at blive brugt som ressource bank, hvor GL nemt kan få kontakt og vidensdele med interessenter. 14

15 Planer for bestyrelsesåret Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere. 2. Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere. 3.. GL programmer for det kommende bestyrelsesår Fortalervirksomhed og oplysningsarbejde Kapacitetsopbygning og partnerskaber Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere European Congress for Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) afholdt GL har været tovholder på Health Systems and Resources spor Debat-session afholdt med temaet Implementing research into policy and practice HRH session afholdt GL har samarbejdet med bl.a. Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed, Copenhagen School of Global Health, Bandim Health Project, Queen Margaret University, Edinburgh og Centre for Global Mental Health, London Fagligt materiale udviklet Events med eksterne partnere planlagt/afholdt (FKFSV, IMCC, Netværk for Sundhed og Udvikling) GL fortsat høringspart på udviklingsområdet GL fortsat aktivt repræsenteret i Netværk for Sundhed og Udvikling Rwandagruppen: Plan for fremtidigt samarbejde med RMA foreligger Etiopiensgruppen: Penge fra CISU bevilliget Forbesøg afholdt Partnerskab med SIND etableret Plan for fremtidigt projekt udarbejdet Nye projektaktiviteter opstartet GL fast underviser på pre-departure training i samarbejde med Copenhagen School of Global Health (CSGH) Kommunikation Hjemmeside opdateret regelmæssigt 15

16 Branding Medlemsrekruttering og medlemspleje Overordnet organisationsudvikling GL internationalt Økonomi Styrke intern og ekstern kommunikation Styrke GL s brand Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL Sikre at PR-materiale afspejler GL s værdier, vision og formål Styrke GL s brand Fremme medlemsrekruttering Styrke medlemmers fælles forståelse af GL Netværk Sekretariat Styrke GL s brand internationalt Kapacitetsopbygge GL Sikre midler til GL s arbejde Flere likes og regelmæssige opdateringer på Facebook Øget to-vejs kommunikation på Facebook GL regelmæssigt i medierne Nyhedsbrev udsendt min. 3 gange Styrket tværgående kommunikation mellem projektgrupper PR-materiale regelmæssigt opdateret GL eksponeret på uddannelsesinstitutioner, hospitaler og andre relevante steder Indhold og layout på hjemmeside, i nyhedsbrev og på facebook og LinkedIn standardiseret Lydbilleder til YouTube publiceret Branding af GL på ECTMIH Medlemstallet fordoblet Flere aktive medlemmer Faglige arrangementer for medlemmer afholdt (nuværende og potentielle) Regelmæssige tilbud formidlet til medlemmerne om eksterne kurser, workshops mm. Øget medlemskendskab mhp. flere aktive medlemmer Sociale arrangementer afholdt Langsigtet vision for GL som organisation opdateret Langsigtet strategi for GL udarbejdet LinkedIn gruppe med ressourcepersoner aktiveret Promotiongruppe med tidligere aktive GL medlemmer aktiveret Mapping over relevante interesseorganisationer udarbejdet Møde mellem projektgrupper og bestyrelsen afholdt Adgang til mødelokaler fastholdt Deltagelse i Global Health Workforce Alliances årlige summit i Brasilien Mulighed for samarbejde med internationale samarbejdspartnere afsøgt Mulighed for fradrag for kontingent til GL undersøgt Økonomisk afklaring af GL s pre-departure training ydelse 16

17 Økonomi Regnskab 2012 De primære indtægter i Globale Læger går direkte til vores projekter igennem støtte fra Civilsamfund i Udvikling(CISU) og Europa- Kommissionens Leonardo da Vinci-program. Indtægter til hovedorganisationen kommer primært fra medlemskontingenter. Indtægter til Globale Lægers hovedorganisation var i 2012 ca dkr. Dette stemmer godt overens med en forventet indtægt på ca dkr. I forhold til budgettet, har vi haft en lidt mindre indtægt fra medlemskontingenter og rente, og til gengæld, har vi modtaget mere ifm. Medical Peace Workprojektet (MPW) end forventet. Ved sidste generalforsamling, var der egenbetaling til den efterfølgende middag, og dette indgår også som en del af indtægterne. Der blev budgetteret med udgifter for i alt dkr. Hvilket ville medføre et forventet underskud på omkring dkr. Dette var et bevidst valg fra den tidligere bestyrelse, da der var planlagt en tilbagebetaling på ca dkr til donor ifm. MPW-projektet, idet der var blevet udbetalt løn, hvilket senere har vist sig ikke at være i overensstemmelse med de nuværende regler for EU-støttede projekter. Endvidere blev det prioriteret at støtte opstarten af Mental Health-projektet (Etiopien) med dkr. Derudover blev der afsat dkr. til, at Globale Læger skulle have en ny hjemmeside. blandt andet ny hjemmeside, intern kapacitetsopbygning, informationsmateriale, bestyrelsesmøder og diverse, på et lavere niveau end forventet. Ved udgangen af 2012 havde Globale Læger en samlet formue på ca dkr. Globale Lægers drift udgifter kan holdes på et lavt niveau, da størstedelen af vores aktiviteter udføres ved en stor og flot indsat fra frivillige. RMA-projektet har modtaget midler fra CISU. Det endelige resultatet af RMA-projektet vil indgå i det samlede GL-regnskab, når projektet er afsluttet. Mental Health-projektet(Etiopien) ansøgte i 2012 om midler fra CISU til et projektbesøg med henblik på at styrke samarbejdet med deres partner, samt udarbejde en ansøgning om et partnerskabsprojekt. Desværre fik gruppen et afslag og har derfor ikke modtaget midler i 2012, og arbejder i stedet på at indsende en ny ansøgning i Travel to Teach (TTT) er et inaktivt projekt, der primært har udgift med at opretholde et domænenavn, såfremt projektet på et senere tidspunkt genoptager aktiviteter. MPW-projektet er afsluttet, med et mindre overskud, der er overført til Globale Lægers egenkapital. De samlede udgifter blev dog noget mindre end budgetteret med, samlet ca dkr, og resulterede i et underskud på ca dkr. Den store forskel skyldes især, at budgetposten til opstart af projektet i Etiopien, kun i begrænset omfang blev brugt i 2012, da projekt som beskrevet tidligere, endnu er i udviklingsfasen. Derudover har vi formået at holde udgifter til 17

18 Projektnavn: Globale Læger - alle projekter Resultatopgørelse for tiden til INDTÆGTER Budget Bogført A Globale Læger drift kr ,15 kr ,26 B TTT indtægter i alt kr 6.623,00 kr 2.065,00 Budget Bogført INDTÆGTER I ALT kr ,15 kr ,26 UDGIFTER Budget Bogført A Globale Læger drift kr ,87 kr ,29 B TTT udgifter i alt kr 4.180,00 kr 3.978,00 Budget Bogført UDGIFTER I ALT kr ,87 kr ,29 ÅRSRESULTAT ÅRETS RESULTAT -kr ,72 -kr ,03 DER OVERFØRES TIL NÆSTE ÅR SAMLET REGNSKAB FOR MPW ( ) Indtægter( tilskud mm.) kr ,00 Udgifter kr ,00 Overskud, der er overført til Globale Læger egenkapital kr 4.092,00 18

19 Projektnavn: Globale Læger - alle projekter Balance per AKTIVER Formue ved periodens slutning Globale Læger Saldo på konto LPK den kr 0,15 Saldo på konto Merkur den kr ,44 Kontanter den kr 0,00 Formue ved periodens slutning Travel To Teach Saldo på konto Merkur den kr ,65 Kontanter den kr 0,00 Formue ved periodens slutning RMA Saldo på konto Merkur den kr ,86 Kontanter den kr 0,00 AKTIVER I ALT kr ,10 PASSIVER Egenkapital: Formue ved perodens start Globale Læger Saldo på konto LPK den ,15 Saldo på konto Merkur den ,92 Kontanter den kr 0,00 Formue ved periodens start Travel To Teach Saldo på konto Merkur den kr ,35 Kontanter den kr 0,00 Periodens resultat -kr ,03 Egenkapital kr ,39 Gældsforpligtelser: RMA, ikke afsluttet projekt kr ,86 PASSIVER I ALT kr ,25 19

20 Tak til... HRH-gruppen Marianne Kjærtinge Jane Brandt Sørensen Karoline Kragelund Nielsen Lisa Nørrelykke Nissen Sidsel Lykke af Rosenborg Gideon Ertner Kristine Garn René Christensen ECTMIH-gruppen Gideon Ertner Louise Borst Maria Sundgaard Ertner Line Neerup Handlos Jim Innocent Ngoga Tine Jorsal Stine Byberg Birgitte Zwicky-Hauschild Mie Lembke Regnskab Carina Winkler Sørensen Louise Suku Karoline Kragelund Nielsen Jane Brandt Sørensen Anne Holm Jacob Hejmdal Gren Marie Bruun Rwanda-gruppen Michael Schriver Anne Holm Kristoffer Barfod Jacob Hejmdal Gren Stine Skovgaard Christiane Gam Vibe Rasmussen Marie Busk Carina Winkler Sørensen Hans Jakob Hartling Post-2015-gruppen Kate Bruun Lunding Liv Hansson Gideon Ertner Kajsa Stade Aarønæs Bjarke Lund Sørensen Lisa Nørrelykke Nissen Louise Borst Sidsel Lykke af Rosenborg Etiopien-gruppen Marlene Krag Jane Brandt Sørensen Kajsa Stade Aarønæs Catherine Wohlert Samarbejdspartnere og bidragsydere Copenhagen School of Global Health Rwanda Medical Association Lægeforeningen, Bente Hyldahl Fogh, Yves Michel Sales Kræftens Bekæmpelse Addere Revision Foreningen af Speciallæger Bevica Fonden Eversheds IMCC Foreningen af Kandidater i Folkesundhedsvidenskab Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed Dansk Selskab for Parasitologi Bandim Health Project Scandinavian-Baltic Society for Parasitology Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health Europa- Kommissionen CISU - Civilsamfund i Udvikling Markos Tesfaye, Jimma University Mental Health Society Ethiopia Global Health Minders Global Health Workforce Alliance NGO-Forum Netværk for Sundhed og Udvikling Flemming Konradsen, Københavns Universitet Maximilian de Courten, Københavns Universitet Per Kallestrup, Centre for Global Health, Aarhus Universitet Grafisk designer, Mikkel Vincentz Pedersen Web-designer, Tim Holmvard Grafiker Ditte Hamo 20

Reportage fra seminaret Beyond the MDGs: Opportunities and challenges for Human Resources for Health side 3

Reportage fra seminaret Beyond the MDGs: Opportunities and challenges for Human Resources for Health side 3 Nyhedsbrev Juli 2011 Generalforsamling 2011 side 3 Nyt fra arbejdsgrupperne side 7 Reportage fra seminaret Beyond the MDGs: Opportunities and challenges for Human Resources for Health side 3 Rwandan Medical

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Workshop - Advocacy for Global Sundhed

Workshop - Advocacy for Global Sundhed Workshop - Advocacy for Global Sundhed Hvad: Globale Læger workshop: Advocacy for global sundhed hvordan sætter man global sundhed på dagsordenen Hvor: Københavns Universitet, CSS, Øster Farimagsgade 5,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde Copenhagen Watersports DATO: 10-02-2015 TID 20.00-22.30

REFERAT. Bestyrelsesmøde Copenhagen Watersports DATO: 10-02-2015 TID 20.00-22.30 REFERAT Bestyrelsesmøde Copenhagen Watersports DATO: 10-02-2015 TID 20.00-22.30 Deltagere indkaldt: Michael Lindberg, Jakob Færch, Anne Fritzner (skype), Nikolaj Mølkjær, Kasper Brix, Charlotte Olsen.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013.

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Lokalformand Stine Frost Hedegaard åbner Aarhus Lokalafdelings ordinære generalforsamling 2013, kl. 19.00-20.30. Tilstedeværende:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere