Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen 2011 med de tre tunge fagområder - efteruddannelse, ophavsret og overenskomster. Samtidig er der lagt kræfter i at varetage medlemsskarens interesser på en lang række andre områder, hvor det har været påkrævet. Bestyrelsen har haft travlt året igennem, og ydet en særlig indsats i det forgangne år, hvor to ildsjæle, tidligere formand Kristian Melgaard og tidligere webredaktør, Pernille Nørregaard, valgte at forlade bestyrelsen; Kristian Melgaard efter mange års utrætteligt og betydningsfuldt arbejde. Tusind tak til Kristian, vi arbejder videre i de rammer, som du har været med til at forme igennem en lang årrække. De garvede bestyrelsesmedlemmer bakkede op, og de nye lagde sig ekstra i selen for at sætte sig ind i stoffet, så alle er kampklare til endnu en tørn for at optimere freelancernes, de selvstændiges og de selvbeskæftigedes vilkår. Den vigtige efteruddannelse Efteruddannelse har været og er fremadrettet højt prioriteret. For med god og tilstrækkelig efteruddannelse står FreelanceGruppens medlemmer bedre rustet til at klare sig og få succes i den omskiftelige medieverden. Mange fastansatte har ret til betalt efteruddannelse i overenskomsterne, fordelagtige vilkår, som de selvbeskæftigede af gode grunde må skaffe sig på anden vis. Og indtil udgangen af 2011 var der efteruddannelsesmidler at få fra både Ophavsretsfondens Copydan-midler og en særlig efteruddannelsespulje på 1 mio. kr. forsøgsmæssigt etableret af Dansk Journalistforbund (DJ) for de, der ikke havde adgang til økonomisk støtte andetsteds. 167 DJ-medlemmer søgte puljen, 116 personer fik midler til efteruddannelse, og af dem var 82 pct. freelancere. Med et knebent flertal besluttede hovedbestyrelsen i november, at forsøget ikke skulle gøres permanent eller videreføres på anden måde. Forsøgsordningen blev nedlagt med argumenter om økonomi og løfter om at der nok skulle findes andre muligheder for at støtte. Det har vi endnu til gode at se forslag til, så derfor fremsætter bestyrelsen på generalforsamlingen forslag til en efteruddannelsespulje i FreelanceGruppens eget regi. Der skal nemlig holdes gang i hjulene, for vores uddannelse, faglighed, dygtighed og kunnen er de varer vi må have på hylderne. Og det ved mange, for tilslutningen til FreelanceGruppens egne kurser og efteruddannelse er stor. Ophavsret og videreudnyttelse En anden hovedarbejdsopgave i 2011 såvel som i de foregående år - har været ophavsretten. En meget stor stigning i det antal ophavsretslige sager, DJs jurister har

2 måttet kæmpe for FreelanceGruppens medlemmer, dokumenterer vigtigheden. Og i det faglige arbejde står Aller-kendelsen og den Aller-kontrakt som stadig sendes ud til freelancere som et stigma på ophavsrettighedskampen og arbejdet for gode vilkår for freelancere. Den kontrakt lægger et uacceptabelt etisk og juridisk ansvar i forhold til kilder over på freelancere og selvbeskæftigede, en kontrakt som vi fremadrettet må arbejde for at bevidstgøre omkring og forhindre udbredelsen af. Også på nordisk plan, hvor vi har samarbejdet med vores nordiske kollegaer for at imødegå lignende problemer. FreelanceGruppen har på mange fronter gjort opmærksom på, at indsatsen for at få aftaledækket det digitale kopimarked og sikre især freelancernes økonomiske ophavsrettigheder gennem aftaler og lovgivning skal styrkes. Og det er glædeligt at kunne konstatere, at DJ også arbejder for aftaledækning af digital kopiering. Derfor har vi da også bedt forbundet se nærmere på den norske model, ligesom vi fortsat vil følge de nye tiltag for digital kopiering i Norge og Finland. Overenskomster og arbejdsvilkår Vi har i 2011 sat mange kræfter ind på at sikre gode betalings og arbejdsvilkår for freelancere. Der er fra forskellig side rejst tvivl om, hvilke medlemmer Dansk Journalistforbund har ret til at repræsentere i en kollektiv forhandlingssituation. Der skal ikke herske tvivl om, at FreelanceGruppens indstilling er, at forbundet skal kunne repræsentere alle medlemmer i forhandlinger uanset det enkelte medlems skattemæssige status. Forhandlingerne med Danske Mediers Arbejdsgiverforening om overenskomster for de faste på dagbladsområdet blev løbet i gang i 2011, og da disse overenskomster også omfatter aftaler for freelancere sidder vi med i det store forhandlingsudvalg på freelancernes vegne og ser optimistisk hen mod forbedringer. Foråret var præget af overenskomstforhandlingerne med TV2/Danmark og TV2/ Regionerne, hvor medlemmerne af elektronisk hold har gjort et stort arbejde for at gøde jorden for freelanceaftaler på arbejdspladser, der som udgangspunkt ikke ønsker aftaler på området. Overenskomster har stor betydning for vore arbejdsvilkår, og det samme har arbejdsprogrampunkterne pension og økonomisk sikkerhed under barsel og sygdom. Der har været øget fokus på love, regler og administration, der forskelsbehandler freelancere med status som selvstændige eller lønmodtagere. Nogle af disse problemstillinger blev forelagt et panel af folketingspolitikere af DJ på Freelanceforum 2011, og vi vil holde skarpt øje med, at det efterfølgende lobbyarbejde på Christiansborg holdes oppe i høj kadence, så det bliver lettere og mere attraktivt at drive forretning som freelancer. Det er et langt stræk, men en barselsordning for selvstændige er ved at tage form og vi kan kun opfordre til solidaritet på området. I 2011 gik FreelanceGruppen med DJs fulde opbakning også aktivt ind efter en henvendelse fra SKAT om freelanceforhold. Det er i den slags sammenhænge, at vi beder forbundsledelsen styrke arbejdet for at sikre muligheden for individuelt valg

3 af status som henholdsvis lønmodtager eller selvstændig. Undersøgelse afdækkede behov På foranledning af Freelanceudvalget blev der i 2011 sat en gennemgribende medlemsundersøgelse i gang blandt alle ikke-fastansatte. Det handlede om arbejdsvilkår, indtjening, arbejdstid, arbejdsglæde, beskæftigelse, stress og samarbejde. Svarprocenten var ikke imponerende, og derfor kan vi kun opfordre til, at alle besvarer en sådan undersøgelse en anden gang. Undersøgelsen har direkte betydet, at vi har gjort en ny indsats for at lægge oplysninger på nettet om vilkår og støtte, at vi er gået aktivt ind i arbejdet for en billigere gruppelivsforsikring og at vi satser endnu mere på kurser og efteruddannelse. Vi er også opmærksomme på at vi skal kommunikere tydeligere, da en række freelancere efterspørger services, som vi allerede har. Undersøgelsen understregede at gruppen af freelancere er stadig mere sammensat. De som i DJ sammenhænge kaldes freelancere, fordi de har det til fælles, at de ikke har en fast arbejdsgiver kalder gerne sig selv alt muligt andet fra projektansatte, tilkaldevikarer, tidsbegrænset ansatte, deltidsansatte, fastlancere, selvstændige med og uden momspligt og virksomhedsejere eller bare frie fugle og selvbeskæftigede. Uanset hvad, er faktum at hvert 5. af DJs medlemmer er freelancer, og at vi bliver stadigt flere. Derfor har vi mere end nogensinde krav på DJs opmærksomhed, og vil fortsat arbejde målrettet på at få den ved at stille bestyrelsens viden og arbejdsindsats samt medlemmernes ønsker til rådighed for forbundet. Økonomiske medlemsfordele: Flere fordelagtige medlemstilbud Af Mikael Hjuler I sommeren 2011 indgik FreelanceGruppen en forsøgsaftale med Mandag Morgen om et prøveabonnement til vores medlemmer. Desværre var den første prøveperiode midt i sommerferietiden, så bestyrelsen indgik efterfølgende en aftale om, at medlemmer af FreelanceGruppen kan få et gratis abonnement indtil 6. måned Hvad der derefter sker, kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Det afhænger af om forsøget har været en succes og om vi kan opnå en fornuftig aftale. dknyt har gruppen igen i år haft en aftale med, så medlemmer kan få et gratis abonnement. Det samme gælder MediaWatch, og begge muligheder finder man vej til via freelancegruppen.dk. Infomedia har vi også en aftale med, men det har ikke været muligt at forhandle gode vilkår hjem i seneste runde, og efterhånden er der mange muligheder for at få gratis adgang til den database i hjemkommunerne.

4 Penge til efteruddannelse Af Mikael Hjuler Der kommer fortsat rigtigt mange penge ind til efteruddannelse i den del af fonden der vedrører radio og tv-området, og det giver igennem året en del debat i medlemskredsen, hvor de trykte medlemmer føler sig snydt i forhold til de elektroniske. Det er der dog ingen grund til. Copydan sender fra trykt kasse penge direkte til den enkelte rettighedshaver, og de midler, der indgår i vores fælles kasse til fordeling, er restmidler der ikke kan sættes navn på. Fra Verdens TV, som ophavsretskassen for radio og tv hedder, sendes der ikke penge direkte til den enkelte, og derfor er AV-kassen så meget større. Forsikring Af Elon Cohn I sidste kvartal af 2009 drøftede FreelanceGruppens bestyrelse de efterhånden mange henvendelser fra medlemmer om forsikring af indtægter under kortere sygdomsforløb. For en del år siden var det muligt at forsikre sig mod indtægtstab netop under kortere sygdom, men samarbejdet blev afbrudt af forsikringsmæglerne, der dengang ikke længere kunne tilbyde denne forsikring. Det var vort håb, at DJs forsikring hos Danica ville være dækkende nok om ikke for kortere sygdom så dog som sikkerhedsnettet, der individuelt kunne dække i forhold til hidtidig indtægt, når det gik rigtig galt. Det har dog vist sig, at Danicas forsikring ikke kan dække freelancernes behov, og i samarbejde med DJs daværende næstformand Fred Jacobsen og juridisk afdelings Lone Hamborg indledtes et arbejde med at finde alternative muligheder. Den største hurdle for at etablere en passende forsikringsdækning er nu afsløret som kritisk masse, altså at der skal være et meget rundt antal medlemmer der ønsker en sådan forsikring, før det kan betale sig for forsikringsselskaberne at gå ind i forretningen. Samtidig er de løbende forhandlinger blevet overhalet af en assuranceudvikling i DJ. Forbundet har opsagt aftalen med Danica og overfører gruppeliv og andre pensioner til et nyt selskab per årsskiftet 2012/13. Vi undersøger derfor nu, om der i tilslutning til den nye aftale vil kunne etableres de ønskede forsikringer eller om de sideløbende undersøgelser og forhandlinger skal fortsætte. Barselsfonden 2011 Af Mikael Hjuler Fire af vores kvindelige og tre af vore mandlige medlemmer fik glæde af fonden i 2011, men det holdt ellers hårdt. Først efter omtale på websiden kom der gang i udbetalingerne, og der blev i alt udbetalt kr. Til gengæld ser 2012 ud til at

5 begynde godt, for der er allerede i 2011 bevilget penge til udbetaling i januar og februar. Så husk at gøre freelancekolleger opmærksom på fonden, hvis de venter familieforøgelse. Afrika-projekt udskudt Af Iben Danielsen FreelanceGruppen valgte kort efter generalforsamlingen 2011 at udskyde samarbejdet med journalist Lars Møller fra Games, Gambia Media Support. Ved generalforsamlingen var der ellers opbakning til de forestående kollega-til-kollega missioner i Gambia, men en debat om finansieringen af projektet gik i hårdknude og derfor blev det taget af bordet i Projektet byggede på kollega-til-kollegabegrebet, hvor en dansk kollega kunne deltage i en gruppe gambiske journalisters hverdag på jobbet og giver sparring og feedback. Men arbejdet har ikke været forgæves, FLG vil, hvis der er opbakning ved generalforsamlingen, tage projektet op igen på et senere tidspunkt, for tanken om at udveksle erfaringer og faglighed med afrikanske kollegaer står vores hjerte nær. FreelanceGruppens hold Hold trykte medier Af Jens Rossen, holdleder Hold trykte medier består af Jens Rossen, holdleder, Sus Falch, Ota Tiefenböck og Lea K. Andersen. Arbejdet har bestået i holdmøder, og i at levere folk til forhandlingsudvalg, deltage i arbejdet med at udvikle ny prisvejledning og deltage i de relevante fagpolitiske diskussioner i forskellige fora herunder også pingpong. Aktuelt er Sus Falch og Jens Rossen FreelanceGruppens repræsentanter i forhandlingerne om nye overenskomster på dagbladsområdet. De trykte medier er økonomisk pressede og det smitter af på freelancemarkedet, hvor udgivere presser priserne og forsøger at erhverve det hele for det halve. Det ser vi blandt andet på Aller, hvor selvstændige freelancere presset på levebrødet har skrevet under på kontrakter, hvor de overlader deres ophavsret til Aller! Hold trykte medier mener, der navnlig er to ting vi kan gøre for at dæmme op for en tendens, hvor dikterede arbejdsvilkår træder i stedet for ligeværdigt aftalte. Vi skal klæde den enkelte freelancer bedre på til forhandling gennem kurser og prisvejledninger. Målet er at flytte kolleger mentalt fra at tænke, hvad kan jeg få? Til at tænke, hvad vil jeg have? Sus Falch og Jens Rossen deltager i en arbejdsgruppe nedsat af forbundets Freelanceudvalg men på grund af politiske prioriteringer af indsatserne i en travl

6 faglig afdeling, er arbejdet ikke kommet i gang. Gruppen skal udvikle forslag til den fremtidige prisvejledning, og vi er i den grad klar til at trække i arbejdstøjet. Vi skal indgå kollektive aftaler overalt, hvor det er muligt. O-aftalen er en tiltrædelsesaftale for henholdsvis skrivende og fotograferende, der leverer til fagpressen. Aftalerne regulerer gennem timesatser og retningslinjer for videreudnyttelse løn- og arbejdsforhold på et fornuftigt niveau og anses som en fordel i et ligeværdigt samarbejdsforhold af både freelancerne og de redaktører, der har tiltrådt den. At det er en tiltrædelsesaftale betyder, at de enkelte fagblade med en underskrift, tiltræder aftalen, der er blevet til gennem en forhandling mellem to fagbladsredaktører og Dansk Journalistforbund. Af FreelanceGruppens hjemmeside fremgår det, hvilke medier der har tiltrådt aftalerne for henholdsvis journalister og fotografer. FreelanceGruppen og hold trykte medier ønsker O-aftalen eller lignende aftaler udbredt til langt flere medier indenfor fag- og magasinpressen. I perioden er antallet af medier, der har tiltrådt aftalen udvidet med bladene Offentlig ledelse og Tandlægeforeningen, og faglig afdeling medbringer forslag om at dække freelancerne ind gennem O-aftalen, når de forhandler overenskomster for fastansatte. I denne periode uden held. FreelanceGruppen har udarbejdet en liste til faglig afdeling med medier, vi mener det vil være oplagt at kontakte for at få dem til at tiltræde O-aftalen. Vi mener, at gensidige aftaler er den bedste forudsætning for et ligeværdigt og professionelt samarbejde, og vi opfordrer også Dansk Journalistforbunds faglige afdeling til at opprioritere den indsats. Elektronisk hold Af Hanne Fokdal Barnekow, holdleder Elektronisk hold udgøres af Hanne Fokdal Barnekow, Anja Dybris og Jens Anders Wejsmark Sørensen. To store udfordringer præger arbejdet: 1) at forbedre netværket for freelancere i de store mediehuse og de friere fugle på det elektroniske område, 2) at forbedre samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og freelancere. Ad 1)Vi styrker derfor tilbuddene til freelancere ved elektroniske medier. I årets løb har en række kurser og også årets seminar haft tv-, radio- og web-arbejde med i fokus, en linje som også kan ses i programmerne for Vores kursustilbud skal gerne matche kravene i de store elektroniske mediehuse både teknisk og programmæssigt. Ad 2) Vi gør hvad vi kan for at informere tillidsrepræsentanterne om freelancevilkårene. Foråret var præget af overenskomstforhandlingerne med TV2/Danmark og TV2/Regionerne. TV2 har ikke overenskomst med freelancerne og ønsker det fortsat ikke. Samarbejdet med freelancere er baseret på TV 2 s erklæringer. Målet er

7 at ændre det. Den store uløste hurdle ved årets forhandlinger var spørgsmålene om videreudnyttelse. De er nu gået videre i en faglig voldgift. Vi fulgte de langstrakte forhandlinger på begge områder helt tæt, deltog stort set i alle forhandlingerne og er enige med forhandlingsdelegationerne i, at det er godt anvendte kræfter. Om muligt bør vi være med fra de første forberedelser af forhandlingerne, mener TV 2-forhandlerne. Vi var glade for at have en lille flok enkeltstående freelancere som en slags backinggruppe. Vi håber at det inden forhandlingerne i 2013 udvikles til deciderede netværk. Radio24syvs journalister er omfattet af fællesoverenskomsten mellem DMA og DJ. På freelanceområdet er der ingen aftaler, og det kan der i princip kun blive i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger på DMA-området. Radio24syv har samme overenskomst som Nordjyske Medier, Fynske Medier osv., så det i er i denne sammenhæng, at forståelsen for freelancernes forhold skal skabes. Dvs. at hold trykte medier er opmærksomme på evt. freelancekolleger på Radio24syv. Freelancere i DR diskuterer primært forholdene for de frieste fugle, indslagsleverandørerne. For indenrigs-freelancere, som får timelønsbaserede honorarer, er det dels DRs modstand mod at forhandle tillæg til timelønnen og dels det ensidigt fastsatte timetal for en leverance uanset dens kompleksitet eller form. For udenrigs-freelancere som aflønnes med faste honorarer er det den manglende udvikling eller negative udvikling af honorarerne, der er i fokus. En sag vedrørende DRs rapportering til DJ om indgåede aftaler med udenrigsfreelancere/stringere løstes med et forlig og en bod fra DR på kr. DR-freelancere har holdt et første forberedende møde til OK-forhandlingerne Kravene til forhandlingerne er i skrivende stund ( ) under udvikling i et samarbejde med DJs chefforhandler Claus Iwersen og Anne Serlev, DR- Journalistgruppens nye formand. Vi glæder os over, at forholdet mellem DR-repræsentantskabet, de enkelte tillidsrepræsentanter og FreelanceGruppens hold er i en god udvikling. Producentforeningen Af Lone Amtrup, juridisk konsulent Der er nu tænkepause i forhandlingerne. Vi indledte forhandlingerne (om både freelance- og ansatte-overenskomsten), fordi begge parter sådan set var enige i, at der er elementer i overenskomsten, der ikke er hensigtsmæssige, idet branchen ikke benytter sig af dem. Det handlede om arbejdstidsbestemmelsen, efteruddannelsesbestemmelsen og det DJ

8 kalder social ansvarlighed (barsel, sygdom, efteruddannelse) især for freelancere, der jo ikke har noget sikkerhedsnet, når barsel, sygdom eller efteruddannelsestrang rammer dem. Efter en række møder, hvor Producentforeningen gentagne gange var kommet med oplæg til kraftige forringelser på arbejdstid og efteruddannelse, men uden forståelse for og imødekommenhed ift. DJs krav om væsentlige forbedringer på barsel, sygdom og i det hele taget social ansvarlighed for freelancere og løstansatte, valgte DJ og Film- og tv-arbejderforeningen, FAF, før sommerferien at aflyse to planlagte møder. Producentforeningens direktør Klaus Hansen og Mogens Blicher Bjerregård har siden haft et møde om, hvordan vi kan komme videre. DJ og FAF har dog ikke travlt. Markedet er stærkt presset og Producentforeningens holdning har hidtil været, at de skal have nogle forringelser igennem uden at anerkende, at vi på den anden side skal have nogle forbedringer på de blødere områder. Forbedringer, der vil stille især vores freelancere og tidsbegrænset ansatte medlemmer langt bedre. Freelancer Kenneth Wöhlisfelt deltager for FreelanceGruppen. Hold Kommunikation Af Elon Cohn, holdleder for hold kommunikation, og Iben Danielsen Hold Kommunikation udgøres af ovennævnte. Efter den seneste generalforsamling har ændringer i bestyrelsen ført til, at også Hold Kommunikation er blevet rekonstitueret, ganske som de andre specialhold, der mellem bestyrelsesmøderne varetager særlige opgaver. Holdet består i dag af FLGformand Iben Danielsen og Elon Cohn, der er holdleder. Hold Kommunikation har gennem bestyrelsesåret haft en række opgaver, der umiddelbart alle kan vægtes som lige vigtige for medlemmerne og bestyrelsesarbejdet. Og holdet har løbende opdateret FLGs bestyrelses kommunikationspolitik, hver gang bestyrelsen har drøftet en egentlig kommunikation til særlige interessenter i Dansk Journalistforbund eller uden for organisationen. Hold Kommunikation har løbende vejledt medlemmer om prissætning på kommunikationsopgaver, og om hvornår en given opgave falder ind under den vedtagne kommunikationsparaply. Denne vejledning er gennemført dels ved medlemmernes direkte henvendelser til bestyrelsen og især udfarende efter spørgsmål eller debat på Pingpong. I løbet af det seneste bestyrelsesår har det vist sig, at flere medlemmer af FLG end tidligere har løst myndighedskontaktopgaver, og her har Hold Kommunikation også vejledt om rammer og prissætning. Stadig flere danske journalister freelancer fra EU kernebyerne Bruxelles og Strasbourg om EU-relaterede emner. FLGs hold kommunikation har modtaget henvendelser om prissætning og ophavsret på leveringer til både danske og andre

9 europæiske medier, og på prissætning på leverancer til EU-institutioner. Hold kommunikation har her dels oplyst om de indgåede aftaler om ophavsret og dels henvist til DJs faglige og juridiske afdelinger om prissætning. Hold kommunikation ser frem til drøftelser med andre europæiske freelancegrupper om vilkår for arbejde på tværs af de indre grænser i EU. Det har også været Hold Kommunikations opgave at administrere tilmeldingen til to af Freelancegruppens netværk, netværket for kommunikation og netværket for forfattere. En debat om forfatteres rettigheder på Pingpong udløste heldigvis massive tilmeldinger til først forfatternetværket og siden også til kommunikationsnetværket, der nu står rustet til at kommunikere information til en stadig større kreds, når behovet opstår. Hold Kommunikation har deltaget i den løbende debat om grænser og form på Pingpong både på nettet og i FLGs bestyrelse. Beslutningen indtil videre er at vi fortsat vil være gennemført liberale. Vi ihukommer, at en beslutning på generalforsamlingen dog kan ændre dette. Hold Foto Hold foto består af Mikael Hjuler og Helene Bagger. Sidste års sag omkring bortkomne arkivbilleder spøger stadig i kulissen, nu med spørgsmål omkring mærkning af billederne, så der ikke kan herske tvivl om ejendomsretten og spørgsmål om forbundets jurister skal hjælpe efterladte, når et medlem afgår ved døden og der kan være behov for afklaring af rettighederne til billederne. Juristerne arbejder på Copyright-mærkningsspørgsmålet, og spørgsmålet om hjælp til efterladte er afklaret med en positiv tilkendegivelse om at juridisk afdeling vil hjælpe i ophavsrets-/ejendomsrets-spørgsmål. Desværre har året også budt på et par tilfælde, hvor kolleger søgte hjælp til at lukke og slukke. En trist udvikling, at flere og flere ikke længere kan få til dagen og vejen og en anskueliggørelse af, at det er vigtigt, at fotograferende journalister tager sig ordentligt betalt, når de fotograferer. Det lovmæssige krav til fotografer om, at de skal være skattemæssigt selvstændige, er også konkurrenceforvridende, når skrivende kolleger bare regner billederne ind i deres timetakster og lader hånt om, at lovgivningen kræver, at der opkræves moms for billeder. For fotokolleger på supplerende dagpenge har vi gjort opmærksom på et andet misforhold, når de for at opretholde dagpenge nødvendigvis må afregne deres fotoopgaver som var det lønmodtager timer. Det afstedkommer endnu engang en rabat til kunden på 25 % i manglende momsopkrævning. Udover de alment gyldige indsatsområder, er der også ydet hjælp i adskillige

10 personsager. Kursusgruppen Af Helene Bagger og Iben Danielsen Kursusgruppen udgøres af Helene Bagger, Mikael Hjuler, Lea Andersen, Hanne Fokdal Barnekow og Iben Danielsen. Det har på mange måder været et rigtig godt år med mange kurser både i Århus og København. Der er ingen tvivl om at vores medlemmer har et stort behov for og ønske om kurser og efteruddannelse, da der som regel har været ventelister på de fleste af de kurser vi har haft i gang i Vi har med succes trukket en del nye yngre undervisere ind, for at få anderledes input og lade de nye tværfaglige inspirere os og jer. DJ Uddannelse & Kompetence (DJUK) hjælper os med at holde styr på tilmeldinger og lokaler i et rigtig godt samarbejde. En del af kurserne fra 2011 gentages i 2012, da der har været stor rift om pladserne og ventelister. Kursusliste for 2011 så således ud. Flere af kurserne har været afholdt flere gange og nogle har strakt sig over flere dage: Fotokursus tre dage - Johnny Frederiksen Lyssætning - Anders Bach Freelanceseminar faglighed Webinar - Karin Høgh Ghostwritingkurser - Jette Hvidtfeldt og Pernille Nørregaard Webinar - Lisbeth Scharling Video til web - Johnny Frederiksen Pitching for tv-folk gå hjem-møde Anders Riis-Hansen Nordisk freelanceseminar - at rejse og leve Kommunikation - Karen Lumholt Hindenburger - Karin Høgh Vi har støttet Abelone Glahns sommerskole Salgskursus - Hanne Bros Kommunikation 2. del - Karen Lumholt Video til web - Stine Matthieu Skriv og sælg tekst Strup&Strup Når jeg bliver gammel Marianne Bom Virkelighedsvinklings-workshop Dan Larsen Vi har haft stor succes med et fælles kursus med Pressefotografforbundet omkring video til web, som blev overtegnet straks det blev udbudt. Det har vist, at det er

11 muligt at lave kurser for både skrivende og fotografer, og at det lykkes bedst, når de skrivende har et rimeligt teknisk udgangspunkt. I 2011 har FreelanceGruppen iværksat 1:1 samtaler for medlemmerne, der har været hele dage med de såkaldte FUS FreelanceUdviklingsSamtaler - med arbejdspsykolog og coach Hanne Rude i København 4 gange, i Århus 3 gange og i Odense 1 gang. Og mange valgte at betale for en time med coachen om et arbejdsområde, en gennemgang af arbejdslivet, en ide, et problem eller en forestående rejse eller bog. Hanne Rude har fortalt, at samtalerne og udbytte har været meget varieret, men at bare det at medlemmerne inden samtalen er blevet bedt om at skrive et par ord om deres ide, har været grundlæggende godt og igangsættende. Nordisk udvalg Af Hanne Fokdal Barnekow I dette udvalg sidder Mikael Hjuler, Hanne Fokdal Barnekow og Sus Falch. Samarbejdet med de nordiske søsterorganisationer har i året fortsat haft fokus på freelancekontrakter og kampen for ophavsretten. Vore arbejdsgivere udvikler sig henover grænserne som store nordiske medieforetagender. Vi er overbevist om at vi derfor også står os bedst ved et fortsat grænseløst samarbejde. Ved at deltage i årsmøderne hos de andre følger vi den nordiske freelancesituation tæt. Årets nordiske freelancetopmøde blev holdt i maj i Helsingør, mens minitopmødet var i Oslo i november. På novembermødet udvekslede vi erfaringer på en lang række områder, herunder den norske freelance-kalkulator/lønberegner og de gode danske erfaringer med kurser af mange slags, bl.a. webinarerne. Der nedsattes et udvalg med repræsentation fra alle fire lande med henblik på en fælles nordisk aktionsdag. Den svenske freelancegruppe er begrænset af nedskæringer i sit budget for nordisk samarbejde. Frilans Riks endte desuden med et underskud på SEK ved arrangementet af Nordisk Seminar 2010 i Stockholm og har som konsekvens valgt i en overgangsperiode at beskære deres deltagelse i de nordiske møder og seminarer. I maj fik det nordiske samarbejde ny koordinator. Finlands Heikki Jokinen blev afløst af Malin Wahlstedt fra Sverige. De journalistiske opgaver ude i verden og uden for lands lov og ret var temaet på årets meget vellykkede nordiske seminar i Helsingør. Erfaringer og muligheder for freelance-korrespondenter, såvel journalister som fotografer blev præsenteret og diskuteret. Møderne med andre kulturer, den basale research, vilkårene for afsætning, prissætning og også opfindelsen af nye genrer og medier - blev endevendt. Ligesom arbejdet med at omsætte journalistisk kunnen til gavn for kolleger i andre lande Inspirerende og fascinerende erfaringer fra kollegers daglige arbejde ude i verden

12 fyldte de 3 dage. Det drejede sig om rejser til de mest lukkede områder af Afrika for at få fat i de positive historier, om at slå sig ned i Pakistan og Afghanistan og få bedre greb om stammesamfundene og religionens betydning, om at ligge på lur i en trætop for at få det rigtige billede og om at gøre mødet med dagligdagens mennesker til en del af en rejsebeskrivelse. Omkring 100 nordiske kolleger deltog i seminaret, der blev afholdt på LO-højskolen fra den Maj med udflugt til Kronborg og Hamlet i den lettere ende af programmet. Den traditionsrige sangkonkurrence blev vundet af det norske hold, som også tog konsekvensen og stafetten med sig og nu er i gang med at forberede Nordisk Seminar i juni For første gang spændte vejret ben for den traditionelle rundboldturnering. Internationalt udvalg Af Ota Tiefenböck Udvalget består af Elon Cohn, Jens Rossen, Jens Anders Wejsmark Sørensen, Lea Andersen og Ota Tiefenböek Internationalt udvalg har i 2011 haft fokus på journalistisk arbejde tværs over de europæiske grænser, og det vil fortsætte i Det er vores opfattelse, at et stigende antal af vores medlemmer leverer journalistisk arbejde eller foto til udenlandske medier, samt at et stigende antal udenlandske journalister/fotografer leverer til de danske medier. Vi forventer, at tendensen vil fortsætte i fremtiden og vil derfor gerne være forberedt på den kommende udvikling på området. Alle undersøgelser af fremtidens mediemarked peger på behovet for specialviden. Vores medlemmer er i besiddelse af en lang række særkompetencer og har specialviden på områder, som kan åbne op for afsætningsmuligheder udenfor Danmarks grænser. Vi vil derfor skaffe os endnu mere viden på området og dermed være med til at sikre, at FreelanceGruppens medlemmer får den bedste information om mulighederne, samt at salget til udenlandske medier ikke er konkurrenceforvridende i forhold til kollegaerne i udlandet. Konkret har vi aftalt at mødes med kolleger og ansatte fra det største af de to tyske journalistforbund Deutscher Journalisten-Verband i foråret. Freelanceseminar 2011 Af Jens Anders Wejsmark Sørensen Sidst i februar drog omkring 100 entusiastiske freelancere og fem engagerede foredragsholdere til Comwell Kellers Park ved Vejle for at deltage i Freelance- Gruppens årlige seminar. Programmet bød på workshops, hvor professor Jens Normann Jørgensen lagde op til sprogdebat, forfatter Kristian Ditlev Jensen gav fif til litterære virkemidler i journalistikken, og videojournalist Johnny Frederiksen lærte deltagerne at producere video til web. Søren Kaster instruerede i

13 medietræning, og Per Roholt kastede deltagerne ud i en konkurrence, hvor de skulle give det bedste bud på løsningen af en kommunikationsopgave. Alt samme veldokumenteret på vores hjemmeside. Efter at Jacob Elkjær havde givet et bud på fremtidens journalistik, afholdtes FreelanceGruppens generalforsamling. Ved middagen om aftenen uddeltes FreelancePrisen FreelancePrisen 2011 blev givet til Lisbeth Maindal, redaktør på Ergoterapeuten. Såvel journalister som fotografer og en grafisk designer havde nomineret hende, og i deres begrundelse kalde de bl.a. Lisbeth Maindal for en drøm af en redaktør. Prisen blev indstiftet i 2009, hvor den gik til forbundsformand Poul Monggaard, Dansk Frisørforbund og Steen-Lynge Pedersen, fagbladet TIB. I 2010 gik prisen til Anna-Lise Aaen, Idényt. Udover æren fik Lisbeth Maindal et portræt, tegnet af Bob Katzenelson. Websiden relanceres Af Jens Anders Wejsmark Sørensen Den 1. april 2011 ansatte bestyrelsen journalist Jens Anders Wejsmark Sørensen som ny webredaktør, da Pernille Nørregaard efter tre års udviklings-arbejde som webredaktør, havde besluttet sig for, at det skulle nye kræfter til. Der var i forbindelse med skiftet et ønske om, at websiden skulle blive endnu mere nyhedsorienteret. Den umiddelbare ambition var, at siden fremover skulle yde en endnu større dækning af alle nyheder og forhold, der berører tilværelsen som freelancer, samt at videodelen med tiden skal have en endnu mere fremtrædende rolle. Webredaktørens udviklingsforslag og bestyrelsens drøftelser har afstedkommet en beslutning om at konvertere til forbundets nye platform, hvilket bliver en realitet i første halvdel af Der er en del fordele ved en flytning. Blandt andet vil siden fremstå mere professionel og nyhedsorienteret. Artiklerne kan tagges, således at alt relateret indhold listes automatisk, og vores aktivitetskalender kan automatisk koordineres med forbundets. For ikke at nævne, at man som bruger kan abonnere på RSS feeds samt dele artikler og andet indhold på Facebook, Twitter og Linkedin. Det er gjort klart overfor DJ, at FreelanceGruppen skal have fuld bestemmelse over platformen, og at medlemsdel/login ikke må lide skade ved en flytning. Til at følge projektet til dørs har bestyrelsen nedsat et web-udvalg bestående af Sus Falch, Lea Klæstrup Andersen og Jens Anders Wejsmark Sørensen. Forbundet og os: Delegerede vælges nu på generalforsamlingen Af Anja Dybris

14 FreelanceGruppens delegerede til forbundets faglige topmøder Delegeretmøde i ulige år og Fagligt Forum i lige år skal nu vælges i en landsdækkende valggruppe. Det besluttede generalforsamlingen i 2011 efter forslag fra bestyrelsen for at tilstræbe, at gruppen udnytter alle sine delegeret-pladser. FreelanceGruppen havde sidste år ret til 65 delegerede, og vi kan vælge et tilsvarende antal delegerede til Fagligt Forum i år. På den kommende generalforsamling i marts 2012 skal systemet stå sin prøve, og det er muligt at opstille via fuldmagt, hvis man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Det er vigtigt, at vi bruger alle vore pladser, og dermed får den maksimale indflydelse på, hvordan Dansk Journalistforbund skal udvikles. Mange flere sager om ophavsret Af Iben Danielsen Dansk Journalistforbund hjælper sine medlemmer med at få udestående fordringer hjem og i 2011 behandlede DJs jurister 55 ophavsretssager, som resulterede i en erstatningssum på kr. Det er 21 sager mere end året før, og en stigning fra 34 til 55, men den samlede sum er mindre. I samme periode behandlede juristerne 34 inkassosager - et lille fald i forhold til året før - og det resulterede i en sum på kr. til de involverede. Men DJs jurister registrerer ikke alle henvendelser, de tal der optræder her er alene de sager, hvor DJ har været direkte involveret og det har resulteret i en betaling. Tallene fra de seneste tre år ser således ud iflg. juridisk konsulent Christian Dølpher: Ophavsretssager: 2011: 55 sager - sum i alt kr. 2010: 34 sager - sum i alt kr. 2009: 38 sager - sum i alt kr. Inkassosager: 2011: 34 indbetalinger - sum i alt kr. 2010: 38 indbetalinger - sum i alt kr. 2009: 21 indbetalinger - sum i alt kr. Ledighed Af Mikael Hjuler Selv om krisen rammer alle, så ligger freelancerne i DJ en smule højere, når det gælder arbejdsløshed, og gruppen er også ramt af underbeskæftigelse. Den betegnelse dækker over freelancere, som har mindre at arbejde med end tidligere og har ingen/mindre indtjening, men fortsat driver sin freelanceforretning.

15 I 2011 har ledigheden lagt sig i et stabilt leje, der har ikke været de store udsving I april 2011 var der i alt medlemmer i FreelanceGruppen, og de fordelte sig på O-medlemmer, 179 I-medlemmer, fem elev-medlemmer og 109 pensionist medlemmer. Af de medlemmer var i A-kassen. Heraf var 94 fuldtidsledige (5,6 %), men i alt 151 berørt af ledighed (9,0 %), 34 i uddannelsesydelses-job og 10 i jobtræning. I alt 195 medlemmer var altså i berøring med A-kassen, og det gav en reel ledighed på 8,2 %. I november 2011 var den reelle ledighed 6,5 % - altså en lille forbedring. Men tager man udgangspunkt i FreelanceGruppens samlede medlemstal på medlemmer, var den reelle ledighed 16 %. Det bunder i, at det kun er fuldtidsledige freelancere, der optræder i DJs statistik. Medlemmer i tilskudsordning eller på supplerende dagpenge medregnes altså ikke, men de er reelt også en del af ledigheden. Særlig indsats for langtidsledige Af Iben Danielsen I 2011 stod Dansk Journalistforbund - Uddannelse og Kompetence, DJUK, igen for et beskæftigelsesprojekt for FreelanceGruppen. Projektet var del af FreelanceGruppens Not Good Enough-kampagne og var målrettet gruppen af freelancere, der ikke har kunnet leve af at være freelancere i flere år. Tanken om at kickstarte arbejdslivet i eller uden for faget har ikke rigtig båret frugt her i anden omgang af projektet. Det har vist sig at være svært at målrette indsatsen, da gruppen har behov for helt personlige forløb. FreelanceGruppen vil fremover følge arbejdet nøje i tæt samarbejde med DJUK og arbejdspsykolog Hanne Rude, men bestyrelsens oplæg til den kommende generalforsamling er, at de kroner der plejer at gå til området fjernes i FreelanceGruppens bestyrelse har derfor vurderet at indsatsen ikke har båret frugt, og at vi fremover skal støtte de svageste i vores gruppe på en anden måde. Vi vil blandt andet lægge en ABC på gruppens webside om systemet og hvordan man lever med A-kasse, understøttelse, bierhverv og andet, så de ledige bliver medspillere og ikke passive i det forløb som kræves af dem. Indsatsen for de langtids-arbejdsløse tager forbundet sig af fremover, og bestyrelsen foreslår, at de kr. lægges i en ny pulje til efteruddannelse. DJs nye udvalgsstruktur og vores repræsentation Af Iben Danielsen Ved delegeretmødet i foråret 2011 blev en række freelancere valgt ind i hovedbestyrelsen. FreelanceGruppen blev repræsenteret af Jens Rossen og Iben Danielsen, og Sus Falch blev gruppens observatør til hovedbestyrelsesmøderne. Med en ny forbundsledelse blev hovedbestyrelsen præsenteret for en ny og forenklet

16 opbygning med kun tre politiske udvalg samt et forretningsudvalg. De tre politiske udvalg er Fagpolitisk udvalg, Beskæftigelses- og uddannelsespolitisk udvalg og Mediepolitisk udvalg. Andre udvalg som Ligestillingsudvalget var fjernet og punkterne skulle indgå i de øvrige udvalgs opgaver. Det samme var tilfældet med Freelanceudvalget. Nedenfor forklares hvordan dette udvalg alligevel blev etableret og fandt sin plads. Ved den følgende konstituering viste det sig at kun en freelancer fik plads som eksternt medlem i udvalgene. Det skabte en del kritik i freelancekredse, der frygtede at vores indflydelse på det politiske arbejde ville blive forringet fremover. Vi er dog opmærksomme på at der er en del freelancere i hovedbestyrelsen og i udvalgene. Freelanceudvalget Af Jens Rossen, formand for Freelanceudvalget Freelanceudvalget er et repræsentantskab, der består af formænd eller repræsentanter fra de specialgrupper og -foreninger, der organiserer freelancere. For FreelanceGruppen deltager formand Iben Danielsen. Herudover består udvalget af næstformand i DJ, Lars Werge, formand for fagpolitisk udvalg Marianne Molin og freelanceudvalgets sekretær Kirstine Baloti, som bl.a. er ansvarlig for DJ Freelance, FreelanceForum og indsatsen for gennem påvirkning af politikere at få en lovgivning, der tager højde for det nye arbejdsmarked. Freelanceudvalget har eksisteret siden 2007 og i 2011ønskede forretningsudvalget helt at nedlægge freelanceudvalget og lægge dets ansvarsområder ind under fagpolitisk udvalg. Men kompromisset blev, at udvalget fortsætter under fagpolitisk udvalg, og at vi søger at skabe et så stærkt samarbejde som muligt mellem de to udvalg. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet, at fagpolitisk udvalgs formand er født medlem af freelanceudvalget. En udmærket ide, der i praksis endnu ikke har fungeret på grund af forskellige misforståelser og et nyligt formandsskifte i fagpolitisk udvalg. Men ved et møde mellem formandskabet i DJ og de to udvalgsformænd er der nu lagt rammer for samarbejdet forud for de kommende udvalgsmøder. Og med tre hovedbestyrelsesmedlemmer Lars Werge, Marianne Molin og Jens Rossen i begge udvalg bør det være muligt at få skabt en kontinuitet i samarbejdet. Desværre har en af freelanceudvalgets mærkesager i perioden været politisk nedprioriteret på grund af travlhed i faglig afdeling. Derfor er der endnu ikke kommet gang i arbejdsgruppen, der skal skabe nye vejledninger for prissætning og opruste freelancerne i individuelle forhandlinger. Og en af den kommende tids store udfordringer er netop at udvikle rammerne for, hvordan vi vejleder og rådgiver medlemmerne om prissætning, så de står stærkere i mødet med kunderne.

17 Beskæftigelses- og uddannelsespolitisk udvalg Af Iben Danielsen, formand for beskæftigelses- og uddannelsespolitisk udvalg Beskæftigelses- og uddannelsespolitisk udvalg består af fem hovedbestyrelsesmedlemmer, daglig forbundsledelse og seks eksterne, som er udpeget til udvalget på grund af deres særlige viden, erfaring eller indfaldsvinkel til arbejdet. Det nye i udvalget er, at de store uddannelsesinstitutioner kun har en repræsentant, og at der sideløbende er oprettet et udvalg for studerende, som fra tid til anden kan komme med forslag til udvalget. I det første halve år af sit virke har udvalget haft fokus på uddannelserne og de store centrale skoler, på beskæftigelsessituationen samt etablering af et uddannelsestilbud til arbejdspladsernes praktikvejledere fra DJ. Og fremtiden bringer flere møder med punkter af interesse for freelancere. Medie- og kommunikationspolitisk udvalg Af Iben Danielsen Medie- og kommunikationspolitisk udvalg har ansvaret for medie- og kommunikationspolitik. Her har året haft nogle store sager, den nye mediestøtteordnings udformning og behandling, kildebeskyttelse, pressefrihed og pressenævn. Det er i medie- og kommunikationspolitisk udvalg, at sager der går til domstole og voldgifter ender. Efter at ligestillingsudvalget er blevet nedlagt som selvstændigt udvalg under hovedbestyrelsen, er det også medie- og kommunikationspolitisk udvalg, der tager sig af ligestillingsspørgsmål. Frem til 2013 vil udvalget ud over de nævnte områder have fokus på etik i kommunikation og journalistik. Det er også her udvalgets medlemmer holder øje med anvendelsen af DJs indsamlede safety midler. Fagpolitisk udvalg Af Jens Rossen og Sus Falch Fagpolitisk udvalg er et af tre politiske udvalg, der er nedsat af hovedbestyrelsen og består af henholdsvis hovedbestyrelsesmedlemmer og eksterne, der er indstillet af kredse og specialgrupper og udpeget på baggrund af deres kompetencer. Jens Rossen er i fagpolitisk udvalg som hovedbestyrelsesmedlem, mens FreelanceGruppens næstformand Sus Falch er eksternt medlem. I praksis har status kun betydning, hvis der er flertalsafstemninger, og det har ikke været tilfældet i perioden. Udvalgets opgaver er blandt andet at godkende overenskomster, forberede faglige temaer til hovedbestyrelsen og lægge retningslinjerne for uddannelse af forbundets tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Gennem de senere år har medarbejderforeninger for at værne om deres

18 arbejdspladser indgået talrige aftaler om videreudnyttelse, flermedialitet (stoffet udnyttes på flere platforme) og flerfunktionalitet (den enkelte arbejder på flere platforme). Vores strategi har været at kræve særskilte aftaler for freelancere og i de tilfælde, hvor det ikke er lykkedes, så at få præciseret at freelancere ikke er omfattet af aftalerne, hvilket er blevet hørt. Strategien er imidlertid slået fejl, eftersom mange freelancere stiltiende har accepteret, at deres stof videreudnyttes uden at kræve ekstra betaling (dagbladsundersøgelsen 2007). Derfor har vi lagt en ny strategi og vil nu have præciseret i de lokale aftaler, at freelancestof ikke må videreudnyttes med mindre der er indgået en individuel aftale og falder en betaling. Den nye strategi blev født af inspiration fra tillidsrepræsentanter på Berlingske, der fik indført en nogenlunde tilsvarende præcisering som ovenstående i en lokal aftale. Freelance Rights Expert Group Af Jens Rossen, DJs medlem af FREG (Freelance Rights Expert Group) European Foundation of Journalists, EFJ, er en sammenslutning af europæiske journalistforbund, der samarbejder indenfor en treårig kongresperiode. Arbejdet styres politisk af EFJ Steering Committee og administreres i det daglige fra hovedkvarteret i Bruxelles. Dansk Journalistforbund har i denne kongresperiode ingen repræsentant i EFJ Steering Committee, men en suppleant, Didde Elnif, hovedbestyrelsen. For at understøtte arbejdet har Steering Committee nedsat en række ekspertgrupper. Landene bestemmer selv, hvem de indstiller til arbejdet i ekspertgrupperne, og hovedbestyrelsen har indstillet Jens Rossen til arbejdet i freelancernes ekspertgruppe, FREG. Vi mødes et par gange om året og er i øjeblikket ved at eksperimentere os til en supplerende mødeform med videokonferencer. FREG har blandt andet bistået EFJ med at udvikle to forskellige modeller, hvor forbundene kan hjælpe hinanden lokalt, hvis et medlem har brug for juridisk bistand i forbindelse med arbejde i udlandet. FREG har også deltaget i møder med EU kommissionen i forbindelse med udarbejdelse af et Late Payment Directive, der gør livet surt for dårlige betalere og nu skal implementeres i de nationale lovgivninger. I oktober var vi medarrangører af en konference, EFJ og det europæiske fagforeningsinstitut, ETUI, arrangerede i Firenze. Her var omkring 40 fagforeningsmedarbejdere og -politikere fra 13 lande samlet omkring oplæg diskussioner og workshops under temaet, hvordan vi håndterer de ændringer i nyhedsindustrien, der fører til nye ansættelsesformer og flere løst ansatte. Arbejdssprogene var engelsk, fransk, tysk og italiensk, og der blev simultantolket til den store guldmedalje. Konferencen mundede ud i et foreløbigt slutpapir med en række anbefalinger.

19 Blandt andet opfordres alle til at udarbejde freelancestrategier og til at lave påvirkningsarbejde nationalt og internationalt. Her tænkes især på, at fagforeningerne skal sikres retten til kollektiv forhandling på vegne af freelancerne, og på, at den enkelte skal beskyttes mod at blive løbet over ende af ensidigt fastsatte kontrakter, som vi har set det blandt selvstændige freelancere på Aller. Her blev også opfordret til at uddanne tillidsrepræsentanterne til at få større indsigt i freelanceforhold og til at arbejde for solidaritet mellem de forskellige medlemsgrupper i forbundene. Meningen er, at der skal arbejdes videre med baggrund i anbefalingerne i EFJ sekunderet af FREG og i de nationale forbunds politiske organer. Safety Fund På grund af smøl med uddeling af de midler, der gennem årene er blevet indbetalt til International Federation of Journalists Safety fund, blev det på DJs delegeretmøde 2011 vedtaget at lade International Media Support administrere og videreformidle de donationer på godt og vel en mio. kr., som DJs medlemmer indtil nu har indbetalt. I 2011 er dog kun godt og vel kr. kommet ud at arbejde. En succes lukker ned Af Jens Rossen Det snævrest mulige flertal i hovedbestyrelsen besluttede 18. november at lukke efteruddannelsespuljen efter to års uddelinger. Delegeretmødet havde bevilget en million kroner til puljen, der i løbet af den toårige forsøgsperiode blev uddelt til DJ-medlemmer, der ikke havde andre muligheder for at få penge til efteruddannelse. Puljen blev administreret af en bestyrelse nedsat af hovedbestyrelsen og efter hovedbestyrelsens retningslinjer. Bestyrelsen bestod af Lars Lindskov, Allan Boye Thulstrup, Lars Werge, Karen Hedegaard og undertegnede. Ud over at lege julemand, hvad der er rart, når børnene bliver så glade, brugte vi tid på at stramme op på retningslinjerne for tildeling ud fra den fælles grundholdning, at vi ville give så mange penge som muligt til efteruddannelse. Et spændende arbejde der sluttede 17. november med den sidste uddeling, dagen før hovedbestyrelsen besluttede at lade puljen dø ved udløbet af forsøgsperioden. I september evaluerede efteruddannelsespuljens bestyrelse ordningen, der på alle tænkelige planer har været en stor succes. Pengene var stort set brugt, fordelt på 116 bevillinger ud af 167 ansøgninger. De DJ-medlemmer, der fik mulighed for at efteruddanne sig var yderst tilfredse. I bevillingsfeltet var der to skarpe tendenser. Her var en overvægt af kvinder og en overvægt af skrivende freelancere. De fastansatte, der søgte og fik midler fra puljen

20 var i overvejende grad kommunikationsfolk fra små arbejdspladser. I evalueringen var efteruddannelsesfondens bestyrelse enige om at foreslå hovedbestyrelsen at gøre ordningen permanent; med motiverede ansøgninger, en karenstid på to år og et begrænset puljebeløb til hver person på kroner. Men da vi nåede til afstemningen i hovedbestyrelsen var der i mellemtiden kommet budgettal, der gjorde, at Lars Werge og Lars Lindskov stemte mod en permanent ordning. Jeg mente, pengene til en fortsat pulje kan findes i øgede kontingentindtægter, eftersom hovedbestyrelsen dagen før besluttede at investere i en hvervekampagne. Villy Dall foreslog, at pengene kunne tages af Dansk Journalistforbunds formue. Og Karen Hedegaard stillede forslag om at fortsætte puljen et år mere. For dette forslag stemte: Karen Hedegaard, Iben Danielsen, Jens Rossen Allan Thulstrup Boye, Lotte Dahlmann og Villy Dall. Imod stemte: Frederik M. Juel, Mogens Blicher Bjerregård, Troels Gadegård Fröhlich, Lars Werge, Lars Lindskov, Peter Thornvig, Didde Elnif og Per Roholt, Marianne Molin var ikke til stede. Hermed var efteruddannelsespuljen nedlagt.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl. 10-16 hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen og

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt.

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde DFDS Oslo-færgen, Dampfærgevej 30 kl. 13:30-19:00 Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen byder velkommen og orienterer

Læs mere

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand Dagsorden Deltagelse: Referat fra seneste møde Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt B1, bilag B1a, B1b, B1c, B1d,

Læs mere

Forslag til arbejdsprogram 2016

Forslag til arbejdsprogram 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Forslag til arbejdsprogram 2016 Bestyrelsen anbefaler følgende arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet i FreelanceGruppen

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted. Dagsorden Mødt: Referat Sus Falch, Morten Bergholt, Vagn

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2012, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2012, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen Sikke et år for os freelancere. Først og fremmest har hele debatten om freelancebegrebet igen været

Læs mere

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler 22. jan 13 KONSTITUERINGSLISTE HOVEDBESTYRELSEN HB-medlemmer HB-suppleanter, Lars Werge, Lars Lindskov, Peter Thornvig, Per Roholt, Villy Dall, Jens Rossen, Iben Danielsen, Karen Hedegaard, Frederik M.

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde og -seminar

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde og -seminar Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde og -seminar 30.9.-1.10.2015 Dagsorden Deltagelse: Referat fra seneste møde Godkendelse af dagsorden Tema 1: Arbejdet i en politisk valgt bestyrelse v/linda Garlov,

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl og fredag d. 11. april kl

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl og fredag d. 11. april kl FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl. 10.00-17.00 og fredag d. 11. april kl. 9.30-16. Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Referat Mødt: Hanne Fokdal Barnekow

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET 1. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET (PF) er en specialforening under Dansk Journalistforbund (DJ). 2. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET`s formål

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Lars Werge Andersen. Tine Johansen

Lars Werge Andersen. Tine Johansen Konstitueringsliste 22. september 2015 Hovedbestyrelse Næstformand, 1., 2., 3., 4., 5., 6. Henrik Friis Vilmar Rasmus Mark Pedersen Mathias Bay Lynggaard Lene Sparsø Thygesen Allan Secher Boye Thulstrup

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Indledning Af Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen Aller trækker dybe spor Den 6. marts 2010 holdt vi generalforsamling, og det skete kun en uge

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 13 1. BRUG DEMOKRATIET Her beskrives, hvordan der vælges delegerede til delegeretmødet. Reglerne for valg af delegerede fremgår af forbundslovene, bilag 5. Forbundslovene

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017 Dagsorden Deltagelse: FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 26.-27. april 2017 Referat Mødt: Anne Anthon Andersen Jørgen Laurvig Katrine Nadia Jørgensen Lise Møller Schilder Marianne Bækbøl Marie Bille Morten

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2004. HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ændret ledelsesstil i TDC? Resultatet af medlemsundersøgelsen af de individuelle lønsamtaler

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Der blev luftet gevaldigt ud i bestyrelsen på generalforsamlingen 2014. Ikke mindre end 7 nye bestyrelsesmedlemmer og en nyvalgt formand blev det til, før dagen var omme. Vi

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser om videre... Journalistiske arbejdspladskurser Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet JOURNALISTISKE ARBEJDSPLADSKURSER Kom videre... Som noget nyt tilbyder Center for Journalistik på

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Beretning fra FreelanceGruppens bestyrelse 2013

Beretning fra FreelanceGruppens bestyrelse 2013 Beretning fra FreelanceGruppens bestyrelse 2013 Den korte version Med foråret kom det nye styreredskab for vores arbejde Den fornyede Freelancestrategi blev et holdepunkt for os i FreelanceGruppen og for

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

2. Valg af referent Gordon Vahle blev valgt som referent. Majbritt Lund og Niels Bjørn Pedersen meldte sig som stemmetællere.

2. Valg af referent Gordon Vahle blev valgt som referent. Majbritt Lund og Niels Bjørn Pedersen meldte sig som stemmetællere. Referat af ordinær generalforsamling i FreelanceGruppen, specialgruppe i Dansk Journalistforbund. Lørdag 26. februar 2011 kl. 14:00 Comwell Kellers Park i Brejning, 7080 Børkop Dagsorden i følge vedtægterne:

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Profil for forbundsformand

Profil for forbundsformand Profil for forbundsformand Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne og skabe synlighed

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade O-foto-aftalen Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade 1. november 2014 31. oktober 2015 Mellem Dansk Journalistforbund og en række blade/organisationer

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev februar 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev februar 2013 SeniORientering Nyhedsbrev februar 2013 Vi kan komme tættere på Forbundsformand Kim Simonsen skriver I en af sine seneste klummer, at HK stadig vil være en klassisk fagforening, men vil også gerne være

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen i Dansk Journalistforbunds Kreds 4 den 14. marts 2013 2012 blev igen et år, hvor vi har haft succes med at lave arrangementer for kredsens medlemmer, og det store

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund 1 Fokusgrupper Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund Fokusgrupper med almindelige og fagligt aktive medlemmer 2 Indhold Metode Overordnede konklusioner Medlemmerne om Dansk Journalistforbund

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere