Rev.1 November Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL"

Transkript

1 Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL

2 Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD

3 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4 Stik for tilslutning af fejlfindingsudstyr / stetoskop. 5 Stik for høretelefoner. RD7000 tryk knapper 6 Tænd/Sluk knap. Bruges også til at åbne for menu. 7 ƒ knap: Vælg frekvens. Retur fra undermenu. 8 Op og ned pile: Juster signal styrke. Vælg mellem menu muligheder. 9 Antenne knap: Bruges til at aktivere / de-aktivere pile indikering. På RD7000PL & TL kan nul-signal også vælges. Bruges også til at åbne undermenu. Ved at holde knappen nede vælges mellem, at dybdemåling og strømstyrkemåling vises på displayet. Skærm ikoner på RD Visersignal. Viser signalets styrke og det højst opnåede signal. 11 Numerisk indikering. Viser signalets styrke. Følger visersignalet. 12 Signal pile, viser retning til kabel, rør, mm. Kan kun bruges, når der påføres sendersignal. 13 Batteri ikon: Viser batteri niveau 14 Volumen ikon: Viser lydstyrken. 15 Fejlfindings pile ( kun på RD7000PL og TL ) 16 Radio Mode: Viser når Radio funktionen er valgt. 17 Power Mode: Viser når Power funktionen er valgt. 18 Tilbehørs ikon: Viser når der tilsluttes ekstra udstyr i stikket, f.eks. stetoskop. 19 A-Frame ikon: Viser når kablet til fejlfindingsramme er tilsluttet. 20 Ikon for operationsområde. 21 Maksimum - / Maksimum med pile - / Nul signal ( kun RD7000PL & TL ): Viser antennevalg. 22 Sonde ikon: Viser at sondesøger-funktion er valgt. 23 Kabel ikon: Viser at kabelsøger-funktion er valgt. 24 Dybdemåling / strømstyrkemåling.

4 Beskrivelse af Tx-1,Tx3 & Tx-10 sender Tx Sender Beskrivelse af Tx-1, Tx-3 & Tx-10 sender Funktioner på Tx sender

5 1. Tryk knapper. 2. LCD - display 3. Aftagelig tilbehørs bakke. Tryk knapper på Tx sender 4. Tænd/Sluk knap. Bruges også til at åbne for menu. 5. f knap: Vælg frekvens. Retur fra undermenu. 6. Op og ned pile: Indstil udgangseffekten. Vælg mellem menu muligheder. 7. Måle knap: vælg mellem strøm ( ma ), volt, og modstand ( impedance ). OBS: Viste måleenheder er baseret på den valgte frekvens / funktion og det tilsluttede tilbehør ( f.eks. rød / sort ledning eller signalklemme ). Bruges også til at åbne undermenu. Skærm ikoner på Tx sender 8. Batteri ikon: Viser batteri nievau. 9. Viser den valgte frekvens / function. 10. Standby ikon: Vises når sender er i Standby ( sender ikke noget signal ). 11. Udgangs effekt: Viser senderens udgangs effekt. 12. Signalklemme ikon: Vises når signalklemmen tilsluttes senderen. 13. DC ikon: Vises når senderen strømforsynes fra en 12 V strømkilde. ( fra bilen ). 14. Induktion ikon: Vises når senderen bruges i induktionsområde. 15. A-frame ikon: Viser når senderen er indstillet til fejlfinding ( med fejlfindingramme ) ( kun Tx-3 / Tx-3B / Tx-10 / Tx-10B ) 16. CD ikon ( current direction / strømretning ): Viser når senderen er indstillet til Strømretning ( kun Tx-10 / Tx-10B ). 17. Advarsels ikon: Viser når senderen sender et potentielt farligt spændingsniveau. 18. Volumen ikon: Viser lydstyrken. 19. Synkroniserings ikon ( kun Tx3B og Tx10B ). Vises når senderen og RD8000 modtageren er forbundet via iloc. 20. Bluetooth ikon ( kun Tx3B og Tx10B ). Viser status af Bluetooth forbindelse. Ikonet blinker, imens parring mellem modtager og sender finder sted. Før du starter! Opstart for RD 7000 og Tx- 1, 3, 10

6 Både søger og modtager kører på batteri. Brug en god kvalitet D-cell Li-ion, NiMH eller Alkaline batterier på både sender og modtager. Senderen kan både køre på 220V og 12V, ved begge måder skal bruges en spec. adapter fra Radiodetection. Radiodetection kan levere en opladelig bat. bakke til senderen. Denne bat. bakke kan både lades fra 12V og 220V og består af Li-ion batterier. For at tænde for modtager og sender, tryk på knappen og hold den nede i to sekunder. OBS : Når udstyret er tændt, vil et enkelt tryk på hoved menu. knappen aktivere modtagerens og senderens Sluk for RD 7000 og Tx -1, 3, 10 For at slukke for modtager og sender, tryk på knappen og hold den nede i to sekunder. System setup Det er vigtigt at din modtager og sender er indstillet korrekt. For at ændre indstillinger i RD7000 menuen, følg beskrivelsen nedenfor. Før indstillingerne ændres, er det vigtigt, at sender og modtager er tændt. Dette gøres ved at trykke på knappen og holde den nede i to sekunder. Power / mains frekvenser ( kun modtager ) Vælg den korrekte frekvens (50 eller 60Hz) tilpasset dit land. I Danmark er frekvensen 50 Hz. For at vælge den korrekte frekvens på RD 7000 modtageren gøres følgende: 1. Tryk på tænd/sluk knappen èn gang for at komme ind i hovedmenuen. 2. Gå til POWER ved hjælp af pile knapperne. 3. Tryk på knappen for at gå ind i POWER-undermenuen 4. Kør op og ned ved hjælp af eller knapperne for at vælge den korrekte frekvens. 5. Tryk på knappen for at acceptere valg af frekvens og returnere til hovedmenuen. 6. Tryk på knappen for at komme ud af menuen og vende tilbage til lokaliseringsområde. På samme vis kan man på modtageren vælge mellem enhederne meter og fod, ved at gå til UNITS i hovedmenuen. På samme vis kan man på modtager og sender vælge sprog, ved at gå til LANG i hovedmenuen. På samme vis kan man på modtager og sender vælge mellem opladelige batterier Li-ion, NiMH og Alkaline batterier ALK, ved at gå til BATT i hovedmenuen. Denne indstilling er vigtig, hvis batteriindikatoren skal vise korrekt. Brug af menuen RD7000 modtager- og sender-menuer giver mulighed for at vælge eller ændre indstillinger og

7 opsætning. Inde i menuen bruges piltasterne til vælge mellem undermenuerne. Betjeningen er den samme på modtager og sender. Når menuen aktiveres, forsvinder de fleste ikoner fra displayet og de forskellige menupunkter vises i det nederste venstre hjørne. I menuen på RD 7000 modtageren har og knapperne venstre og højre funktionen. I menuen på Tx-1,3 og 10 senderen har og knapperne venstre og højre funktion. Højre funktions knappen giver mulighed for at gå ind I undermenuen og venstre funktions knappen returnerer fra undermenuen. OBS:Når der vælges en option og der trykkes på den venstre piltast, godkendes valget automatisk. For at navigere rundt i Modtager menuen. Tænd for modtageren Tryk på knappen for at komme ind i menuen. Brug eller piltasterne for at vælge imellem menuens muligheder. Tryk på Tryk på Tryk på knappen for at gå ind i undermenuen. knappen for at vende tilbage til hoved menuen knappen for at gå ud af menuen. Modtager menuens muligheder - VOL: Juster lydstyrken fra volume 0 (lavest) til 3 (Højeste). - UNIT: Vælg meter eller fod. ( I DK vælges meter ). - LANG: Vælg sprog. ( I DK vælges normalt Engelsk ). - POWER: Indstil den nationale power frekvens: 50 eller 60Hz. ( I DK vælges 50Hz ). - FREQ: Aktiver eller deaktiver individuelle frekvenser. ( 512Hz, 640Hz, 8kHz, 33kHz, 65kHz, Radio, Power, CPS ). Ved alle aktive frekvenser skal der også vælges mellem kabelsøgning og sondesøgning. - ALERT: Aktiver eller deaktiver StrikeAlert. ( Alarm, der fremkommer, hvis der er elkabler i nærheden, der ligger mellem 0-30 cm. i dybden ). - BATT: Vælg batteri type. Opladeligt NiMH, eller alm. alkaline batteri ALK. - ANT: Aktiver eller deaktiver antennerne maksimumsignal med pile og nulsignal. For at navigere rundt i Sender menuen. Tænd for senderen Tryk på knappen for at komme ind i menuen.

8 Brug eller piltasterne for at vælge imellem menuens muligheder. Tryk på Tryk på Tryk på knappen for at gå ind i undermenuen. knappen for at vende tilbage til hoved menuen knappen en gang mere for at gå ud af menuen. Sender menuens muligheder - VOL: Juster lydstyrken fra volume 0 (lavest) til 3 (Højeste). - BT: Aktiver, deaktiver eller parre Bluetooth forbindelser ( kun TX-3B & TX-10B ). - MAX V: Vælg udgangseffekt, LAV ( LOW ) eller HØJ ( HIGH ). - MODEL: Vælg hvilken type RD7000 modtager, senderen skal bruges sammen med. - MAX P: Vælg højest ønskede udgangseffekt. ( gælder ikke TX-1 ) - BATT: Vælg batteritype. Opladeligt Li-ion eller alm. alkaline batterier ALK - LANG: Vælg sprog. ( I DK vælges normalt Engelsk ). - BOOST: Brug højest mulige udgangseffekt i en vis periode ( vælg antal minutter ). - FREQ: Aktiver eller deaktiver individuelle frekvenser. ( 512Hz, 640Hz, 8kHz, 33kHz, 65kHz ). Lokalisering med

9 maksimumsignal Kabelsøgning med Maksimumsignal. Vælg den ønskede frekvens Juster følsomheden, så skalaen slår ud til ca. 50%. Hold modtageren lodret og gennemsøg det ønskede område med rolige bevægelser. Hvis nødvendigt, juster følsomheden, så skalaen ikke går i bund. Når et signal er opfanget, så forsæt bevægelsesretningen indtil signalets styrke aftager. Gå derefter tilbage til positionen, hvor signalet er stærkest. Drej modtageren om sin egen akse, indtil signalet er stærkest. Modtagerens håndtag vil nu være parallelt med kablet. Bevæg modtageren fra side til side med små rolige bevægelser indtil et klart maksimum signal er fundet. Modtagerens blad er nu direkte over og vinkelret på kablet. Dybde og strømstyrke kan nu måles præcist. (Se afsnit om dybde og strømstyrke) Du kan nu følge kablet ved at bevæge dig fremad og samtidig bevæge modtageren fra side til side, mens du holder øje med hvor signalet er stærkest. Dybde og strømstyrke (Sendersignal påkrævet) Lokaliser kablet, som tidligere beskrevet, og placer modtageren lodret på jordoverfladen, der hvor signalet er størst. Dybden fremkommer nu automatisk på displayet. Der skiftes mellem dybdemåling og strømstyrkemåling, ved at trykke på knappen yderst til højre på displayet og holde den nede i 2 sekunder. Hvis senderens signal er påført ved Induktion skal der være mindst 10 meter mellem senderen og modtageren. I Strømstyrke-funktionen måles den aktuelle strømstyrke i kablet, uanset dybden. Det kan forekomme, at modtagerens stærkeste viser-signal ikke kommer fra målledningen, men fra et højere liggende kabel som signalet er sprunget over i. Det kabel, der bærer den største strømstyrke, er normalt målledningen.

10 Lokaliserings Funktioner Passive Frekvenser: Der er 2 typer af passive frekvenser, Radio og EL. Disse signaler forefindes på de fleste eksisterende kabler og rør, så brug af sender er unødvendig i disse tilfælde. EL: Mange elkabler udstråler 50Hz signaler. Disse kabler kan lokaliseres, hvis forbruget er stort nok. Det er typisk hovedkabler / forsyningskabler, man kan lokalisere på denne funktion. Stikledninger skal normalt påføres et sendersignal. RADIO: Andre typer kabler udstråler VLF/Radiosignaler. Disse kabler kan lokaliseres på Radiofunktion, hvis kablets diameter og længde er stor nok. På denne funktion kan man normalt lokalisere: Telefonkabler, antennekabler, signalkabler, elkabler, fjernvarmerør o.s.v. Men det er typisk hovedkabler, man lokaliserer på denne funktion. Stikledninger skal normalt påføres et sendersignal.

11 Lokalisering af sonde En Sonde er en lille batteridreven sender, som kan lokaliseres med en modtager, når sonden er ført ind i et ikke-metallisk rør, f.eks. Kloakrør, drænrør, plast vandledning, trækrør osv. Vælg sonde-søgning og frekvens ( normalt 33kHz ). Hold modtageren lodret med bladet parallelt med Sonden. Bevæg modtageren fra side til side over den forventede position af sonden, for at opnå det største signal i længderetningen. Skygge signaler forefindes på begge sider af hovedsignalet i længderetningen. Bevæg modtageren frem og tilbage i sondens tværretning (stadig med bladet parallelt med sonden), for at opnå det største signal i tværretningen. Drej nu modtageren om sin egen akse, for at opnå det største signal. Modtageren er nu direkte over og parallelt med sonden, og dybdemåling kan nu fortages. Check at modtageren er indstillet til sondesøgning, placer modtageren på jorden og dybden vil nu automatisk fremkomme på displayet.

12 Lokaliserings Funktioner Aktive Frekvenser: Der kræves et sendersignal på kablet, for at dybde og strømstyrke kan måles nøjagtigt. Frekvenserne fra senderen kan spores over store afstande, og kan være en hjælp til at identificere et bestemt kabel. Husk: sender og modtager skal være indstillet til samme frekvens. Der er 4 måder at påføre Sender-signalet på: n Induktion: Senderen skal placeres på jorden lige over det område, hvor man mener, kablet/røret er beliggende, med håndtaget parallelt med. Tænd senderen på en passende frekvens (normalt 33kHz 8 eller 65kHz kan også anvendes ). Et signal vil så blive induceret ned i det/de kabler/rør, der er beliggende lige under eller tæt ved senderen. Direkte Forbindelse: Den rød-sorte forbindelsesledning tilsluttes i stikket på senderen. Den røde forbindes direkte til ledningen, som man vil lokalisere. Den sorte forbindes til jord-spydet (helst i en vinkel på ca. 90 grader.) Dermed er kreds-løbet sluttet. Denne metode sikrer et stærkt, klart signal på et bestemt kabel/rør. Passende frekvenser: CD, 640 Hz, 8 khz el. 33 khz NB: De lave frekvensen ( CD, 640Hz ) fungerer kun, hvis kablet er jordet i den modsatte ende. Signalklemme: Tilslut signalklemmen til senderen. Klemmen skal monteres rundt om det kabel/rør, der skal påføres et signal og skal være lukket helt sammen. Signalklemmer kan fås i forskellige størrelser. 220V ledning: Tilslut 220V ledningen til senderen, og til en stikkontakt i f.eks. huset. Tænd derefter for stikkontakten. Herved bliver sendersignalet overført til el-stikledningen og videre ud i hovedledningen.

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

FEJLFINDINGSPROCEDURE SD-NAVI MED ANC (version 1.00) - Se forfra -

FEJLFINDINGSPROCEDURE SD-NAVI MED ANC (version 1.00) - Se forfra - 1 - INDHOLD Kundereklamation Fejlfinding Oversigt og afmærkning Kap. 2 FUNGERER SLET IKKE, TIL/FRA (ingen lyd og intet display) Kap. 3-1 INGEN LYD (display FUNGERER) Kap. 3-2 INTET DISPLAY (lyd FUNGERER)

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328 Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger El.nr. 63 98 964 328 Seba VM-880 side 2 Indhold Seba VM-880 introduktion... 2 Seba VM-880 standardudstyr... 2 Tekniske specifikationer... 3 Kontrol og indikatorer...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba Easyloc Kabel og rør søger. El.nr. 63 98 964 043

Betjeningsvejledning Seba Easyloc Kabel og rør søger. El.nr. 63 98 964 043 Betjeningsvejledning Seba Easyloc Kabel og rør søger El.nr. 63 98 964 043 Seba Easyloc side 1 Garanti...2 Beskrivelse af sikkerhedsprocedurer...3 Tekniske data...4 Systemoversigt...6 Egenskaber for Easyloc

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING

LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER-LKS1000 ULTRALYDSKAMERA (PATENTERET) LKS1000 VERSION1.5 BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER LKS1000 Leakshooter LKS1000 er en bærbar enhed, der giver mulighed for at høre,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning SEBA 9800XT Kabel- og fejl søger. El.nr. 63 98 964 218

Betjeningsvejledning SEBA 9800XT Kabel- og fejl søger. El.nr. 63 98 964 218 Betjeningsvejledning SEBA 9800XT Kabel- og fejl søger El.nr. 63 98 964 218 Introduktion...3 Seba 9800XT kvik start guide for den erfarne bruger...4 Tjek batterierne før brug...4 Advarsel!...4 Forbind transmitter

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter Hvis du har ris/ros, forslag eller kommentarer er du meget velkommen til at skrive til os på info@rcfun.dk. Der er et væld af muligheder med en RC helikopter,

Læs mere

Betjeningsvejledning. SeekTech SR-20 FARE. Generelle sikkerhedsoplysninger. ADVARSEL! Læs disse anvisninger

Betjeningsvejledning. SeekTech SR-20 FARE. Generelle sikkerhedsoplysninger. ADVARSEL! Læs disse anvisninger DA SeekTech SR-20 Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsoplysninger ADVARSEL! Læs disse anvisninger og den medfølgende sikkerhedsfolder omhyggeligt, inden udstyret tages i brug. Hvis du er i tvivl om

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

SeekTech SR-60 ADVARSEL! Søger til rør, kabler og sonder. Ansøgte patenter. SeekTech SR-60

SeekTech SR-60 ADVARSEL! Søger til rør, kabler og sonder. Ansøgte patenter. SeekTech SR-60 Søger til rør, kabler og sonder Ansøgte patenter ADVARSEL! Læs denne brugervejledning grun digt, før du bruger værktøjet. Det kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade, hvis indholdet

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 En brik til en lettere hverdag Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 Jadea v/ergoterapeut Janne Mottlau Frederiksborgvej 5, baghuset. 3450 Allerød mobil 2323 0055 fax 3536 3559 e-mail: post@jadea.dk www.jadea.dk

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 6600 kortplotter/fishfinder! NAVMAN TRACKFISH 6600 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation,

Læs mere

I NV4000 Som broderimaskine.

I NV4000 Som broderimaskine. Hvis du kun ønsker at sætte et broderi på. Sådan påbegynder du et broderi: 1. Løft nålen ved at aktivere knappen på maskinen (billede nr. 1). 2. Tryk på knappen for at skifte til anden trykfod (billede

Læs mere

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Støjkilder: Fejlkilde Fejl Løsning F-connector F-connector

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Brugsanvisning til itag

Brugsanvisning til itag Brugsanvisning til itag Tak fordi du har valgt den smarte nøglefinder, itag, der anvender Bluetooth-teknologi. itag er et lavenergiprodukt, der er baseret på den nyeste Bluetooth 4.0 version. Den kan fastgøres

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Tovejs radio Model MT 600 DANSK

Tovejs radio Model MT 600 DANSK Tovejs radio Model MT 600 DANSK 9 1 10 2 3 4 1. Antenne 2. Udvendig højttaler/ mikrofon/opladningsstik 3. Mode/Power-knappen 4. Låseknap 5. Kanal-vælgerknapper 6. Højttaler/mikrofon 7. Lys/maks. rækkeviddeknap

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor El.nr. 63 98 401 551 Indhold Generelt... 1 Installering af batteri... 1 Bliv fortrolig med instrumentet... 1 Tænd og sluk for instrumentet... 2 Genscanning

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

Håndskanner & Skannerpen Tjekliste

Håndskanner & Skannerpen Tjekliste Håndskanner & Skannerpen Tjekliste Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C Pen 1 Scan tekster med IRISPen 2 Håndskanner Gennemgået Øvelse Klargøring af din skanner 3 Sådan virker din håndskanner

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere