Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide udgave DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA"

Transkript

1 Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide udgave DA

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-10-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES. MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

3 Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt /1. udgave DA

4 Indhold SIKKERHED Introduktion... 7 Læs brugervejledningen til programmet Nokia Internet Modem... 8 Understøttet hardware og software Kom godt i gang... 9 Dele... 9 Antenneplaceringer... 9 Isættelse af SIM-kort Førstegangsinstallation Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Vista Apple Mac OS 10.4 eller nyere Indikatorlys til netværksforbindelse Fastgørelse af strop Oprettelse af forbindelse Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Vista Apple Mac OS 10.4 eller nyere Redigering og håndtering af forbindelsesindstillinger Visning af detaljer om tidligere forbindelser Service og vedligeholdelse Yderligere sikkerhedsoplysninger

5 SIKKERHED SIKKERHED Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. TÆND ENHEDEN SIKKERT Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. VANDTÆTHED Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. Om enheden Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på netværkene GSM 850, 900, 1800 og 1900, samt UMTS 900 og Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk. 5

6 SIKKERHED Ved længerevarende brug, f.eks. en højhastighedsdataforbindelse, kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler. Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. Netværkstjenester Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. På andre netværk kan det være nødvendigt, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Når du bruger netværkstjenester, overføres der data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og ved roaming på andre netværk. Du kan få vejledning og oplysninger om priser af tjenesteudbyderen. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenesterne. 6

7 1. Introduktion Introduktion Nokia Internet Stick CS-15 er et trådløst modem, som gør det muligt for dig at overføre data via mobilnetværk. For at bruge enheden med computeren skal du bruge programmet Nokia Internet Modem, som automatisk installeres, når enheden tilsluttes computeren første gang. Når enheden er forbundet med en kompatibel computer og et mobilnetværk, er det muligt f.eks. at få vist websider, bruge , overføre filer eller streame videoer. Læs vejledningen grundigt, før enheden tages i brug. Læs også brugervejledninger til programmet Nokia Internet Modem, computeren, operativsystemet og andet software, som bruges med internetforbindelsen, der er sat op via enheden. Gå ind på eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de nyeste brugervejledninger samt yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, der er relateret til dit Nokia-produkt. Enheden kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn. Enhedens overflade er nikkelfri. Metaldelen til stroppen kan indeholde små mængder nikkel. Personer med nikkelallergi kan få symptomer ved længerevarende kontakt mellem disse dele og huden. 7

8 Introduktion Læs brugervejledningen til programmet Nokia Internet Modem For at læse brugervejledningen til Windows-versionen af programmet Nokia Internet Modem skal du have et program, som kan vise PDF-filer. Programmet kan f.eks. hentes fra Adobes webside. Vælg Hjælp i oversigten til programmet Nokia Internet Modem for at få adgang til brugervejledningen. Brugervejledningen vises på det sprog, der blev valgt under installationen af programmet. Understøttet hardware og software USB-stikket på enheden understøtter de dataoverførselshastigheder, der er angivet i USB-specifikationen version 2.0. For at bruge enheden til dataoverførsel via computeren kræver det en 500 MHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor eller hurtigere, en kompatibel USB-port samt 350 ledig plads på harddisken. Et af følgende operativsystemer skal også være installeret: Microsoft Windows XP (Service Pack 2 med Hotfix KB eller Service Pack 3 eller nyere) eller Microsoft Windows Vista, eller Apple Mac OS 10.4 eller nyere. Microsoft Windows XP 64-bit-versionen understøttes ikke. 8

9 2. Kom godt i gang Kom godt i gang Dele Enheden indeholder følgende dele: 1. Indikatorlys 2. USB-stik med beskyttelseshætte 3. Bagcover Øje til bærestrop Antenneplaceringer Enheden er udstyret med interne antenner. Undgå, som med alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Dette kan nedsætte batteriets levetid. 9

10 Kom godt i gang Isættelse af SIM-kort Bemærk! Enheden understøtter ikke 5-volt SIM-kort. 1. Fjern beskyttelseshætten ved at trække USB-stikket og hætten i hver sin retning (1). 1 Advarsel! Opbevar hætten utilgængeligt for små børn. 2. Fjern bagcoveret ved at skyde det mod USB-stikket og løfte det (2) Skyd SIM-kortholderen mod USB-stikket (3) og åbn holderen (4) Placer SIM-kortet i enheden (5). Kontroller, at det guldfarvede kontaktområde på kortet vender nedad, og at det skrå hjørne vender mod øjet. 5 10

11 Kom godt i gang 5. Drej holderen på plads, og skyd den mod øjet for at lukke den (6) Skyd bagcoveret mod øjet, indtil det klikker på plads (7). 7 Førstegangsinstallation Du skal muligvis have administratorrettigheder til operativsystemet for at kunne installere enheden på computeren. Det kan også være nødvendigt at ændre firewall-indstillingerne i operativsystemet, så enheden kan få adgang til internettet. Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Vista Hvis du har en understøttet version af Microsoft Windowsoperativsystemet (se Understøttet hardware og software, på s. 8), skal du gøre følgende: 1. Kontroller, at der er indsat et SIM-kort i enheden. 2. Fjern beskyttelseshætten fra USB-stikket. 3. Tænd computeren, og tilslut enheden til USB-porten på computeren. Nokia-logoet skal vende opad. Tip: Enheden kan også tilsluttes en kompatibel computer via et Nokia Tilslutningskabel CA-150D. Tilslut den ene ende af kablet til USB-stikket og den anden ende til USB-porten på computeren. 11

12 Kom godt i gang Hvis Autorun-funktionen er aktiveret i Windows, installeres programmet Nokia Internet Modem og de nødvendige drivere på computeren. Når operativsystemet finder enheden, skal softwaren til enheden blot installeres automatisk. Installationen kan vare flere minutter. 4. Når du bliver spurgt, skal du vælge det ønskede sprog på listen samt OK. Følg instruktionerne på skærmen. Læs slutbrugerlicensaftalen, når du bliver bedt om det. Marker feltet, og vælg Næste > for at acceptere aftalen og tage enheden i brug. 5. Med udgangspunkt i SIM-kortet prøver enheden automatisk at definere indstillingerne for tjenesteudbyderens (operatørens) mobilnetværk. Enheden indeholder foruddefinerede indstillinger til mange tjenesteudbydere. Hvis enheden ikke registrerer tjenesteudbyderen, kan indstillingerne defineres manuelt i programmet Nokia Internet Modem. Læs mere i brugervejledningen til programmet. 6. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden (personal identification number) eller UPIN-koden (universal personal identification number) til SIM-kortet. Nu vises oversigten til programmet Nokia Internet Modem. (U)PIN-koden hjælper med at beskytte dit SIM-kort og leveres normalt sammen med kortet. 7. Klik på programikonet på proceslinjen i Windows, og vælg Afslut for at afslutte Nokia Internet Modem. 12

13 Kom godt i gang 8. Træk USB-stikket ud af computeren for at afbryde forbindelsen mellem enheden og computeren. Det kan være nødvendigt at stoppe enheden i operativsystemet, før forbindelsen afbrydes. Læs mere i brugervejledningen til operativsystemet. Læs mere om, hvordan du opretter forbindelse til internettet under Oprettelse af forbindelse, på s. 16. Vælg Hjælp i oversigten til programmet for at definere indstillinger, der er relateret til enheden (fx anmodning om PIN-kode), netværksforbindelser samt programmet Nokia Internet Modem. Apple Mac OS 10.4 eller nyere Gør følgende, hvis du har en Apple Mac OS 10.4 eller nyere: 1. Kontroller, at der er indsat et SIM-kort i enheden. 2. Fjern beskyttelseshætten fra USB-stikket. 3. Tænd computeren, og tilslut enheden til USB-porten på computeren. Nokia-logoet skal vende opad. Tip: Enheden kan også tilsluttes en kompatibel computer via et Nokia Tilslutningskabel CA-150D. Tilslut den ene ende af kablet til USB-stikket og den anden ende til USB-porten på computeren. 4. Dobbeltklik på opsætningsikonet for Nokia Internet Stick CS-15, som vises på Skrivebordet, og dobbeltklik på ikonet Nokia Internet Modem. 13

14 Kom godt i gang Installationsprogrammet åbnes, og programmet Nokia Internet Modem og de nødvendige drivere installeres på computeren. Følg instruktionerne på skærmen. Installationen kan vare flere minutter. Læs slutbrugerlicensaftalen, og accepter betingelserne, hvis du ønsker at bruge programmet og enheden. 5. Klik på knappen Find, så installationsprogrammet kan genkende enheden og SIM-kortet. Med udgangspunkt i SIM-kortet prøver enheden automatisk at definere indstillingerne for tjenesteudbyderens (operatørens) mobilnetværk. Enheden indeholder foruddefinerede indstillinger til mange tjenesteudbydere. Hvis enheden ikke registrerer din tjenesteudbyder, kan indstillingerne defineres manuelt. Se Redigering og håndtering af forbindelsesindstillinger, på s Når programmet Nokia Internet Modem åbnes, skal PIN-koden eller UPIN-koden til SIM-kortet indtastes. Koden hjælper med at beskytte dit SIM-kort og leveres normalt sammen med kortet. 7. Klik på den røde knap for at afslutte programmet. 8. Træk USB-stikket ud af computeren for at afbryde forbindelsen mellem enheden og computeren, når programmet er afsluttet. Læs mere om, hvordan du opretter forbindelse til internettet under Oprettelse af forbindelse, på s. 16. Hvis du vil afinstallere programmet Nokia Internet Modem, skal du klikke på afinstallationsikonet i mappen Nokia. 14

15 Indikatorlys til netværksforbindelse Kom godt i gang Hvis indikatorlyset er rødt, registrerer enheden ikke mobilnetværket, da SIM-kortet er ugyldigt eller sat forkert i. Kontroller, at SIM-kortet er gyldigt og sat korrekt i. Hvis det røde lys blinker, registrerer enheden ikke noget mobilt netværk, fordi der ikke er indtastet nogen PIN- eller UPINkode, hvis PIN-kodeanmodningen er aktiveret i programmet Nokia Internet Modem (kun tilgængelig i Windows-versionen). Hvis indikatorlyset er grønt, registrerer enheden et GSM-netværk og overfører data. Hvis det grønne lys blinker, registrerer enheden et GSMnetværk, men dataforbindelsen er ikke aktiveret. Hvis indikatorlyset er blåt, registrerer enheden et UMTS-netværk og overfører data. Hvis det blå lys blinker, registrerer enheden et UMTSnetværk, men dataforbindelsen er ikke aktiveret. Fastgørelse af strop 1. Fjern beskyttelseshætten og bagcoveret. Læs mere under Isættelse af SIM-kort, på s Stik en strop gennem hullet øverst i enheden, så der laves en løkke omkring den lille plade i enheden. Stram stroppen. 3. Skyd bagcoveret på plads. 15

16 Oprettelse af forbindelse 3. Oprettelse af forbindelse Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed af datatjenester, priser og takster. Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Vista Sådan opretter du forbindelse til internettet, hvis du har en understøttet version af Microsoft Windows-operativsystem (se Understøttet hardware og software, på s. 8): 1. Når SIM-kortet er indsat i enheden, skal du tænde for computeren og tilslutte enheden til computeren. Hvis programmet Nokia Internet Modem ikke åbnes automatisk, skal du starte programmet på normal vis via operativsystemet (i Microsoft Windows XP vælges fx Start > Programmer > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem). 2. Indtast PIN- eller UPIN-koden til SIM-kortet, hvis du bliver bedt om det. Nu vises oversigten til programmet Nokia Internet Modem. 3. Kontroller netværksindikatorlyset for at se, om netværksforbindelsen er tilgængelig. Læs mere under Indikatorlys til netværksforbindelse, på s

17 Oprettelse af forbindelse 4. Vælg i programmet Nokia Internet Modem for at oprette forbindelse til internettet via standardforbindelsesprofilen. Begynd at bruge forbindelsen med den ønskede software. Hvis computeren går i standby eller dvaletilstand, kan dataoverførslen blive afbrudt. Når enheden bruges til dataoverførsler, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres. 5. Vælg Statistik i pop-op-vinduet, som vises under dataoverførslen, for at få vist detaljerede oplysninger om forbindelsen. 6. Vælg i Nokia Internet Modem eller Afbryd i pop-op-vinduet for at afbryde forbindelsen. Klik på programikonet på proceslinjen i Windows, og vælg Afslut for at afslutte Nokia Internet Modem. Apple Mac OS 10.4 eller nyere Sådan opretter du forbindelse til internettet, hvis du har en Apple Mac OS 10.4 eller nyere: 1. Når SIM-kortet er indsat i enheden, skal du tænde for computeren og tilslutte enheden til computeren. Hvis Nokia Internet Modem ikke åbnes automatisk, kan du vælge programmet via Finder eller vælge mappen Nokia og Nokia Internet Modem. 2. Indtast PIN- eller UPIN-koden til SIM-kortet, hvis du bliver bedt om det. Nu vises oversigten til programmet Nokia Internet Modem. 17

18 Oprettelse af forbindelse 3. Kontroller netværksindikatorlyset for at se, om netværksforbindelsen er tilgængelig. Læs mere under Indikatorlys til netværksforbindelse, på s Klik på knappen Tilslut for at oprette forbindelse til internettet. Begynd at bruge forbindelsen med den ønskede software. Hvis computeren går i standby eller dvaletilstand, kan dataoverførslen blive afbrudt. Når enheden bruges til dataoverførsler, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres. Under dataoverførslen vises mængden af data, som sendes og modtages i forbindelse med den aktuelle session. 5. Klik på knappen Afbryd for at afbryde forbindelsen. Klik på den røde knap for at afslutte Nokia Internet Modem. Vælg for at minimere programmet uden at afbryde den aktive forbindelse. Klik på programikonet nederst på skærmen for at åbne programvinduet. Redigering og håndtering af forbindelsesindstillinger Forbindelsesindstillingerne er grupperet i operatørprofiler. Klik på hjulikonet i oversigten i Nokia Internet Modem og vælg den ønskede indstilling, hvis du vil redigere eller tilføje en profil eller administrere profilerne. Følg instruktionerne på skærmen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger. 18

19 Oprettelse af forbindelse Visning af detaljer om tidligere forbindelser For at få vist oplysninger om tidligere forbindelser skal du klikke på urikonet i oversigten i Nokia Internet Modem. Klik på knappen Ryd for at slette indholdet i oversigten. Klik på knappen Eksportér for at gemme indholdet i oversigten som en fil på computeren. 19

20 Service og vedligeholdelse Service og vedligeholdelse Enheden er et produkt i førsteklasses design og håndværksmæssig udførelse, og den skal behandles forsigtigt. Følgende forslag vil hjælpe dig med at beskytte dækningen fra garantien. Hold enheden tør. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb. Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning. Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken. Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Ovennævnte gælder for både enhed og tilbehør. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler. 20

21 Service og vedligeholdelse Genbrug Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på for at få yderligere miljøoplysninger. Aflever altid brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Se, hvordan du kan genbruge Nokia-produkterne, på eller hvis du søger på internettet med mobilenheden 21

22 Yderligere sikkerhedsoplysninger Yderligere sikkerhedsoplysninger Små børn Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn. Driftsomgivelser Denne enhed er testet og overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering ved direkte tilslutning i en USB-port på værtsenheden eller ved tilslutning til Nokia Tilslutningskabel CA-150D, som medfølger i salgspakken. Hospitalsudstyr Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi. Implanterede medicinske enheder Producenter af medicinsk udstyr anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende: 22

23 Yderligere sikkerhedsoplysninger Opbevar altid den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr, når den trådløse enhed er tændt. Sluk straks den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser. Læs og følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr. Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr. Høreapparater Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Køretøjer Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden. Forkert service kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig. Potentielt eksplosive omgivelser Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, 23

24 Yderligere sikkerhedsoplysninger som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om enheden kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer. Oplysninger om certificering (SAR) Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger. Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand. I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRPretningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. 24

25 Yderligere sikkerhedsoplysninger SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på Denne enhedsmodel overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering ved placering i en afstand på mindst 0,5 centimeter fra kroppen. 25

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N95 8GB. 4. udgave

Brugervejledning til Nokia N95 8GB. 4. udgave Brugervejledning til Nokia N95 8GB 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-320 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere