Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015"

Transkript

1 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke, 305 stk. med mellempakke og 379 stk. med fuldpakke. Antallet af husstande som abonnerer på foreningens internet udgør ved udgangen af 2013 i alt 630 medlemmer, hvilket i forhold til år 2012 er en fremgang på 40 medlemmer, og vi har nu en tilslutningsprocent på 64 procent. Udviklingen i antal medlemmer og internet tilslutninger har siden 2002 har været følgende: Antal medlemmer Antal internetbrugere Hvilke ydelser og honorarer modtager bestyrelsen Bestyrelsen honoreres årligt af foreningen med følgende beløb: Formand kr Teknik og pakkeskift kr Internet teknik m.m. kr Kasserer kr Øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 personer) kr Herudover har bestyrelsen vederlagsfrit fået stillet adgang til antenneforeningens fuldpakke og internet. Fra YouSee har samtlige bestyrelsesmedlemmer fået stillet en Samsung boks til rådighed til test af hvilke muligheder som kan tilkøbes via af denne boks. Forsikringsforhold Foreningen har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsen. Bestyrelsesansvar dækningssum kr. 2,5 mill. pr. skade og pr. år. Selvrisiko kr. 0 pr. skade. Rådgiveransvar dækningssum kr pr. skade pr. år. Selvrisiko pr. skade kr Kriminalitet dækningssum kr. 1,0 mill. pr. skade pr. år. Foreningens kabelnet og installationer er dækket via serviceaftale med Stofa. Foreningens udstyr placeret i vores masterum er erhvervsforsikret i Codan i form af løsøreforsikring af vores udstyr på kaskoskader op til kr. 1,5 mill. og ansvarsforsikring på kr. 10 mill. heraf tingskade kr. 7,2 mill. Faaborg Vest Antenneforening - Side 1 af 5

2 Gennemførte aktiviteter i 2014 Faaborg Vest Antenneforening Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i kalenderåret. Vi har deltaget i arrangementer omkring fremtidens antenneforening estyrelse har besluttet at vi hele tiden vil investere i forbedring af udstyr og kabelnet via indtægterne fra vores salg af internet til medlemmerne. I årets løb har vi foretaget følgende forbedringer: Flere fiberforbindelser og ny teknik i kabelnettet Vi har fået gravet meter ny fiber ind i vores kabelnet, og har nu 7 noder (punkter med modtagelse af tv og internet via fiber). I den forbindelse er der samtidig foretaget nedlægning af nye coax kabler på visse strækninger. Dette betyder at vi har reduceret antal af forstærkerskabe til mellem 2-3 inden vi når frem den enkelte husstand, og dermed forbedres kvaliteten af signalet som modtages. I forbindelse med ombygningen har vi samtidig fået skiftet samtlige forstærkere for at højne signalets stabilitet sommer og vinter. Den samlede investering er på lidt over kr som er afholdt af foreningens formue. Ny kabelforsyning af Hans Rasmussens Have Faaborg Fjernvarme foretog i 2013 en fuldstændig udskiftning af fjernvarmeforsyningen i området. Antenneforeningen forsøgte at få mulighed for at lægge nye kabler sammen med fjernvarmen, men prisen for vores deltagelse var dyrere end selv efterfølgende at nedlægge nye kabler. Vi kunne konstatere at kvaliteten af kabelnettet var utilfredsstillende, og at gravearbejdet med nye fjernvarmerør gav yderligere kabelskader på medlemmernes kabelnet. I forbindelse med nedlæggelse af nye coax kabler har vi samtidig nedlagt et ekstra tomrør i hele udstykningen, hvilket giver mulighed for efterfølgende nedlæggelse af fiber hvis dette skulle blive nødvendigt. Al elektronik er udskiftet i Hans Rasmussens Have, og vores løbende målinger viser at kvaliteten at tv-signal og internet ligger helt i top. I forbindelse med gravearbejdet har vi tilbudt medlemmerne fremføring af ny stikledning til en fordelagtig pris. Ca. 25 pct. af medlemmerne har taget mod dette tilbud, så vi håber at dette skyldes at tv signalet hos den enkelte er i orden. Hvis der er medlemmer som oplever problemer med tv eller internet skyldes det fremover egne installationer eller problemer med deres stikledning fra fortov og frem til ejendommen. Den samlede investering er på lidt over kr Vores internet er klar til højere hastigheder Samtlige modemer er ombyttet, og vi er klar til at øge hastigheden på nettet. Regeringen har en politisk målsætning om 100 Mbit download og 30 Mbit upload i Denne målsætning kan vi opfylde inden. Vi har i dag etableret en ny internet pakke som vi kalder internet Mega. Vi tilbyder medlemmerne en hastighed på 75 Mbit i download og 20 Mbit i upload til en månedlig pris på kr. 250,00. Når vi mener at behovet fra medlemmerne er til stede vil vi løbende forhøje hastigheden for alle internetbrugerne, således at vi både er foran på pris og hastighed i forhold til andre udbydere. Tilslutning til internet er gratis, og vi giver et månedlig tilskud på kr. 29,00 hvis man ønsker at få sin fastnettelefon flyttet til IP-telefoni. Faaborg Vest Antenneforening - Side 2 af 5

3 Vi har udvidet supporten således at denne kan kontakte alle ugens dage. Hverdage fra kl , og weekender fra kl I samme forbindelse har vi udvidet mulighederne for hjælp til opsætning af din pc er eller tablet. Supporten kan med jeres godkendelse logge sig på jeres computere og hjælpe med oprettelse af mailkonti, samt hjælpe med opsætning af mail på smartphones. Fornyelse af forsyningskontrakt med YouSee eller ny tv leverandør Vores nuværende forsyningskontrakt med YouSee udløber pr , og bestyrelsen er gået i gang med at undersøge mulighederne for at eventuelt at finde en anden leverandør at tv-signaler til foreningen. Da vi forsynes med tv-signaler via fiber er der principielt ingen begrænsninger i vores valg af ny leverandør. Bestyrelsen vil i løbet af 2014 undersøge mulighederne for ny tv-forsyning ud fra parametrene pris, kvalitet og sikkerhed, og på næste års generalforsamling vil vi fremlægge vores forslag til ny leverandør af tv. Ophævelse af tilslutningspligt Miljøministeren har med virkning fra indeværende år fjernet tilslutningspligten til landets antenneforeninger. Vi har i vores antenneforening arbejdet med frit medlemskab de sidste 2 år, og det enkelte medlem kan opsige sit medlemskab med udgangen af det enkelte kalenderår. Vi har dog praktiseret, at medlemskab kan opsiges med et varsel på 3 måneder, hvilket er i strid med vore vedtægter, men jeg håber på forståelse for dette idet vi ikke ønsker at binde et medlem yderligere. For at vedtægterne også følger dette regelsæt vil vi på næste års generalforsamling fremlægge forslag til tilpasning af vedtægterne. Et medlem kan fremover også vælge alene at købe internet, og dermed fravælge køb af tvkanaler. Det første medlemmer har allerede gjort brug af denne mulighed, og bestyrelsen ser det som en naturlig udvikling. Den enkelte kan dermed vælge fuldstændigt frit i forhold til antenneforeningen. Fortsat en fordel ved at være medlem af antenneforeningen Medlemsskabet af vores antenneforening giver det enkelte medlem en række økonomiske fordele. Hvis vi sammenligner prisen for køb af tv-kanaler med andre udbydere sparer det enkelte medlem mellem kr årligt ved at vi køber ind i fællesskab. Hvis du også køber internet via antenneforeningen sparer du yderligere kr årligt. Oven i dette beløb skal tillægges den fortjeneste som antenneforeningen opsamler ved at opkræve et højere beløb end de faktiske udgifter ved at drive egen internetforretning. Dette beløb udgør ca. kr årligt, som antenneforeningen bruger til at investere i nyt udstyr og forbedring af vores kabelnet m.m. Vi har de sidste 10 år investeret kr. 6,0 mill. i vores kabelnet og udstyr, og disse penge er fremskaffet via medlemmernes køb af internet. Samtidig har vi kunne fastholde en uændret medlemsbetaling til driften af foreningen. Beløbet er fortsat på kr. 500,00 og indgår som en del af prisen for tv-pakken. Faaborg Vest Antenneforening - Side 3 af 5

4 Medieudviklingen i 2014 Danskerne så dagligt i gennemsnit tv i 2 timer og 53 minutter i 2014 et fald på 7 minutter i forhold til En væsentlig årsag til det fortsatte fald i tv-forbruget skyldes at de nye streamingtjenester. Undersøgelser viser at 17% af husstandene nu streamer tv. Dette bevirker at Netflix nu den 6. største tv-kanal målt på seertid, og ca. 25 pct. af husstandene har adgang til denne udbyder. Vi har også bemærket at anvendelsen af vores internet er steget, og forbrug af båndbredde er øget markant. Jeg vil gerne oplyse, at antenneforeningen både stiller både tv, radio og internet til rådighed for medlemmerne. Og der findes ikke en løsning som vi ikke kan hjælpe jer med. Ved køb af tv afleverer antenneforeningen alle pengene til tv-leverandøren og CopyDan Verdens tv, så dette er en nulsums forretning for os. Hvis den enkelte hellere alene vil modtage internet via antenneforeningen, syntes vi det er en god idé. Medlemmet kan via Smart TV eller andre løsninger modtage tv via internetforbindelsen, og købe streaming tv via Netflix, HBO eller andre udbydere. Hermed kan den enkelte selv sammensætte sin tv-pakke til en pris som måske er billigere end at købe en af de dyrere tv-pakker. Ved årsskiftet havde 4 medlemmer alene internet via antenneforeningen. TV er jo bare tv, uanset om det hives hjem som tv via en tv-pakke eller husstandens internetforbindelse. I antenneforeningen har vi fremtidssikret vores kabel- og internet, således at valget af tv kan ske på den måde som det enkelte medlem ønsker det. Fladskærmene er efterhånden blev udbredt til samtlige husstande. I 2012 har 87% af husstandene en fladskærm og 50% har to eller flere fladskærme. Vi tilbyder fortsat analog tv i antenneforeningen på et pænt udvalgt af tv-kanaler, men udviklingen går i retning af det analoge sluk nok kommer i løbet af et par år. I den øvrige del af byens hvor Stofa ejer kabelnettet skete det analoge sluk i januar måned. Det har indtil dette forår været småt med mulighederne for større valgfrihed ved sammensætning af vores tv-pakker. Den manglende valgfrihed har til gengæld givet en billigere pris for tvkanalerne i tv-pakkerne. Som noget nyt har YouSee åbnet op for valgfrihed ved mellem- og fuldpakken, og muligheden hedder Bland selv TV med Bland Selv betyder, at man frit kan udskifte op til 10 kanaler i Mellempakken og 35 kanaler i Fuldpakken. Man kan vælge blandt flere end 100 kanaler i i alt. Tv med Bland Selv er krypteret, og du skal have et programkort og kortlæser pr. tvapparat (pris pr. kort kr. 100 og pr. programlæser ca. kr. 500). Faaborg Vest Antenneforening - Side 4 af 5

5 Kanalerne i den obligatoriske Grundpakke kan ikke udskiftes. De er fortsat ukrypterede og kan derfor ses på alle jeres fjernsyn uden kort. Planer for 2014 Efter opgraderingen i 2013 af kabelnettet med fiber og yderligere opdeling i mindre øer, har vi taget et stort dyk af kassebeholdningen. Investeringerne i 2014 vil derfor ske med hensyntagen til opbygning af vores kassebeholdning. Dog har vi besluttet at vores nye forstærkere i kabelnettet skal forsynes med overvågning via internettet. Det betyder vi kan foretage en tættere overvågning af signalkvaliteten for både tv og internet, og teknologien giver os mulighed for at Stofa kan fjernovervåge og rette via internettet. Herudover vil vi igangsætte vurdering af næste generation af modemer, og disse bliver udgangspunkt med en trådløs router som kan håndtere de større hastigheder som nu udbydes i vores internetpakker. Gert Holm Jensen/formand for Faaborg Vest Antenneforening. Faaborg Vest Antenneforening - Side 5 af 5

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Indhold A million ways to die in the West, 17/10-2014 Universal 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Waoo! Forening fyldt med fordele til dig Du vælger

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Asbjørn Brygger Poulsen 24. februar 2009 02-04-2009 1 Dagsorden Infrastruktur i Danmark Markedet for kabel-tv Bred orientering om digitalt tv Individuelt valg af tv-kanaler

Læs mere

Kære antenneforeninger

Kære antenneforeninger ContentCo skal være dem, der sætter agendaen. Det vil være tv, der både nu og senere, er skabt af antenneforeningerne til antenneforeningerne. ContentCo vil være dem, som får det gamle BoxDanmark til at

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere