Grønland i verdens centrum. TELE sikrer. fremtiden. Mere internet for pengene til alle Et syvmileskridt mod. Søkablet et teknisk vidunder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønland i verdens centrum. TELE sikrer. fremtiden. Mere internet for pengene til alle Et syvmileskridt mod. Søkablet et teknisk vidunder."

Transkript

1 E T M AG A SIN OM KOMMUNIK ATION I HVERDAGEN 9. ÅRGANG TEMANUMMER 2008 Grønland i verdens centrum TELE sikrer fremtiden Søkablet et teknisk vidunder Mere internet for pengene til alle Et syvmileskridt mod fremtiden

2 Kære læser TELE investerer mere i forbedring af telekommunikationen i hele Grønland end nogensinde før. Blandt de mange nye investeringer er søkablet til Island og Canada det største projekt i TELE s historie. Søkablet er rygraden i kommunikationen til og fra Grønland, men kan ikke ses isoleret fra infrastrukturen til lands, hvor udviklingen skal følge med. Vi vil med dette særnummer af Online fortælle om TELE s vision og fremtidsplaner. I forskellige artikler håber vi at give svar på nogle af de spørgsmål, du evt. har om søkablet, og hvordan kablet hænger sammen med vores andre udbygningsplaner i hele landet. Målet er hele Grønland i verdens centrum god læselyst! Med venlig hilsen Brian Buus Pedersen, Adm. direktør Indhold Grønland i verdens centrum side 3 Grønlands søkabelforbindelse med Europa og Nordamerika betyder stor hastighed på internet Et syvmileskridt mod fremtiden side 5 Med søkabel og opgraderet radiokæde rykker Grønland op i Superligaen, når det gælder brug af internet Søkablet - et teknisk vidunder side 6 TELE bruger cirka 750 millioner kroner på et søkabel fra Island til Grønland Mere internet for pengene til alle side 8 Prisen for at bruge internet vil ikke stige på trods af de milliardstore investeringer i ny infrastruktur Tre dage om fremtiden side 9 Den august kan nysgerrige smugkigge ind i fremtiden TELE sikrer fremtiden side 10 TELE investerer 1,2 milliard kroner i ny teknologi TMA DOO Husstandsomdelt bl ad i Grønl and - Tem anummer Udgiver: TELE Greenland A/S Postboks Nuuk, Tlf.: Redaktion: Brian Buus Pedersen (ansvarshavende redaktør), Dorit Olsen, Thomas Pedersen, Anders Læsøe, Henriette Qvistgaard Krarup Fotos: DeLuxus, TELE-POST Grafisk produktion: Dorit Olsen, TELE-POST Tryk: Naqitat A/S. Forbehold for leveringssituation, trykfejl og prisændringer tages Forsidefoto: DeLuxus ISSN:

3 Grønland i verdens centrum Grønlands søkabelforbindelse med Europa og Nordamerika betyder stor hastighed på internet, masser af kapacitet, bedre kvalitet og stor sikkerhed for landets kommunikation med udlandet i mange år. Søkablet afleveres til TELE til endelig afprøvning i december Den teletrafik, der i dag sendes via satellit og videre i radiokæden langs vestkysten, flyttes herefter i begyndelsen af næste år over på søkablet. - Søkablet betyder, at hastigheden for telekommunikation mellem Grønland og udlandet bliver 10 gange hurtigere end med satellitforbindelsen i dag, både når vi taler om telefoni, data og internet, siger adm. dir. Brian Buus Pedersen. Grønland er ved at løbe tør for kapacitet til og fra udlandet, fordi satellitterne ikke i de kommende år kan tilfredsstille Grønlands behov. Søkablet er en garanti for, at vi i de næste mange år vil have rigelig kapacitet til alle. - Sammenlignet med alle verdens lande bliver Grønland ét af dem med størst tilgængelig kapacitet pr. indbygger, så vi kan roligt sige, at vi investerer i fremtiden, siger Brian Buus Pedersen. Byer og bygder uden for radiokæden har dog stadig forbindelse med resten af Grønland og udlandet via satellitforbindelsen. Brian Buus Pedersen fremhæver, at en fordel for denne del af landet er, at der til gengæld bliver rigelig ny kapacitet til rådighed, fordi trafik til vestkysten langs radiokæden ikke længere beslaglægger kapacitet i satellitterne. Langs hele vestkysten fra Nanortalik til Uummannaq kommer man nærmest direkte på informationernes motorvej, da søkabel og ny radiokæde giver markant hurtigere internet, datakommunikation og telefoni. Med søkablet bliver Grønlands byer og bygder her i princippet placeret lige så centralt i det globale telenet som New York. - Vi virkeliggør vores vision om Grønland i verdens centrum ved at investere i moderne telekommunikation. En ordentlig teleinfrastruktur betyder mere og mere for landets erhvervsliv, samfundets grønl and i verdens centrum -

4 Sammenlignet med alle verdens lande bliver Grønland ét af dem med størst tilgængelig kapacitet pr. indbygger institutioner, borgerne og hele vores økonomiske udvikling, siger Brian Buus Pedersen Dataforbindelser af enhver art, internet og alt moderne informationsteknologi stiller store krav til kvaliteten af kommunikationsforbindelserne. Her vil søkablet, den ny radiokæde og mange andre investeringer tilsammen betyde bedre kvalitet og stabilitet i vores forbindelse med omverden. Vi kender alle ulemperne og besværet, når der er knas på linjen, eller telekommunikationen bryder helt ned. - Afhængigheden vokser endnu mere i de kommende år, og hele samfundet går i stå, når der ikke kan kommunikeres. Derfor har søkablet forbindelse med både Europa og Nordamerika. Når der opstår driftsforstyrrelser, som aldrig helt kan undgås, har vi nu to veje til og fra Grønland og altså en reserveforbindelse, fremhæver Brian Buus Pedersen. En ekstragevinst ved søkablet er, at forbindelsen mellem Nuuk og Qaqortoq gør forbindelsen mellem Sydgrønland og resten af landet endnu mere sikker end i dag. Med både et kabel i vandet og telestationer på fjeldene har vi nu på strækningen Nuuk - Qaqortoq en reservevej, hvis trafikken afbrydes på én af forbindelserne. Brian Buus Pedersen understreger, at man ikke kan se isoleret på søkablet, når det handler om at forbedre Grønlands adgang til kommunikation og information: - Vi bruger også omkring 100 millioner kroner, så byerne langs radiokæden får bedre forbindelser. Og vi stopper ikke her, men har et program i gang for udskiftning af radiokædeforbindelserne til bygderne. Vores vision er ikke kun begrænset til nogle få større byer. - Hertil kommer store investeringer i mobiltelefoni, IP-telefoni osv. (VoIP) og dataprodukter til erhvervslivet. Som samfundsejet virksomhed med en koncession har vi et stort ansvar at leve op til. Foruden tidssvarende produkter, skal vores kunder også mærke fortsatte prisfald i de kommende år i takt med øget forbrug og afhængighed ellers får man jo ikke råd til at udnytte de mange nye spændende muligheder, afslutter adm. dir. Brian Buus Pedersen. - grønl and i verdens centrum

5 Et syvmileskridt mod fremtiden Eksempelvis har sundhedsvæsnet ladet sig inspirere af Alaska, så fra oktober kan patienter i bygderne konsultere lægen via internet. Med søkabel og ny radiokæde rykker Grønland op i Superligaen, når det gælder brug af internet. Bygder ved Paamiut, Aasiaat og Qaqortoq begynder fra oktober at bruge Pipaluk. Det er en computer, som lægerne på de store sygehuse kan bruge til at undersøge patienter i bygderne. Ude ved patienten skal sundhedsmedarbejderen se på borgeren, og hvis der er noget galt, kan de medicinske informationer sendes til en læge ved distriktssygehuset. Gennem apparatet har lægen mulighed for at undersøge eksempelvis blodtryk, puls, iltmætning i blodet og hjerterytme. Dermed bliver patienten i højere grad tjekket af en fagperson, og det er en hjælp til alle. - Vi vil kunne fange mange sygdomme i opløbet, siger cheflæge på Dronning Ingrids Hospital, Birgitte Asmin Schurizek. Hun glæder sig til de mange forbedringer af TELE s infrastruktur. Det vil nemlig betyde, at de oplysninger, som hun får om patienten, når frem til Sana eller distrikts-sygehuset hurtigere og mere sikkert. - Jeg kan være mere sikker på, at informationerne kommer frem, siger Birgitte Asmin Schurizek. I dag tager det tid at se billeder og lyd over nettet, fordi en stor del af trafikken skal ud af atmosfæren til en satellit, før den når frem til modtageren. Det tager tid og fungerer som en flaskehals i vores kontakt med omverdenen, når der er så meget trafik som i dag. Men det er slut, når TELE tager søkablet i brug. Så flyttes meget af trafikken over i kablet, og hastigheden til og fra Grønland sættes voldsomt op. I forhold til byer og bygder uden for radiokæden er fordelen, at der bliver endnu mere plads i satellitten. Også skoler vil kunne bruge de hurtige hastigheder på internettet. På sprogskolen i Sisimiut venter de på den hurtigere forbindelse, for det vil give dem meget bedre mulighed for at undervise elever. - Når søkablet kommer, bliver det pludselig lige meget om serveren står i Nuuk eller Hongkong, siger Johan Meyer, der er centerleder på skolen. Han fortæller, at de har kæmpet meget med de langsomme forbindelser, fordi deres kurser i udbredt grad bruger video og lyd. - Der findes masser af programmer til undervisning på internettet, men forbindelsen har indtil videre været for langsom. Derfor ser vi frem til, at der kommer et søkabel, siger Johan Meyer. Skolen er også formand for et E-forum under Erhvervsdirektoratet, så de følger med i udviklingen i internethastigheder. Forummet skal sørge for, at mulighederne indenfor undervisning ved hjælp af internettet bruges optimalt. - Det er jo oplagt, at Grønland bruger internettet til uddannelse, siger Johan Meyer. grønl and i verdens centrum -

6 Søkablet et teknisk vidunder TELE bruger cirka 750 millioner kroner på et søkabel fra Island til Grønland og videre til Canada. Der lægges km på havbunden i en nøje planlagt rute, som er grundigt undersøgt på forhånd. Men hvad består det lange kabel egentlig af? Du vil aldrig opdage det, men når du til næste år klikker dig ind på Facebook, Arto eller YouTube, så bliver internetsiden hentet gennem en meget lang ledning, der løber på havets bund fra Island i øst til New Foundland, Canada i vest og videre fra disse lande med søkabler og landkabler til andre internationale knudepunkter for udveksling af teletrafik. TELE s nye kabel, Greenland Connect, er cirka kilometer langt. Det indeholder inde i midten en lil- lebitte klase af glastråde i alt to fiberpar, hvor hver fiber har en tykkelse som et hår. Det er igennem disse mikromillimeter tynde tråde, at elektroniske data, internet, lyd og billeder suser frem og tilbage med lysets hastighed. Søkablet er specialdesignet til forholdene på den nøje udvalgte ruteføring. Uden om fibrene er der flere lag beskyttelse, der varierer alt efter de præcise dybde- og terrænforhold på havbunden. Er der for eksempel forholdsvist lavt, dvs. under m og frem til landingsstederne, hvor risikoen for menneskeskabte skader er størst ved trawlfiskeri, ankring osv., skal kablet være ekstra stærkt. For at give yderligere sikkerhed, graver man kablet ned i havbunden, når det er muligt, dog kun fra ca meters dybde og frem til landingspunktet. Skibet trækker bogstaveligt talt en plov, der pløjer en rende, som kablet lægger sig i. Derefter bliver renden dækket til. Udlægning af søkabel Ill.: Nikolai Themothæussen Når der er klippefyldt og kuperet i det undersøiske fjeldterræn, som kablet skal følge nøje, for ikke at hænge udspændt nogen steder, kræves naturligvis mere forstærkning end på blød sandbund. Er der dybere end m lægges kablet frit på havbunden her er der nemlig ikke noget, der kan gribe fat i kablet. Kabelruten blev i sommeren 2007 kortlagt af et særligt undersøgelsesskib efter 6 gennemsejlinger med avanceret sonar, så man er sikker på at have fundet det mest sikre sted at lægge kablet. Kablets inderste beskyttelse er et lille, svejset og fleksibelt rør af - grønl and i verdens centrum

7 rustfrit stål kun et par millimeter i diameter. Heri ligger de kommunikationsførende fibertråde sammen med en kerne af gelé. Uden på stålrøret kommer de første lag af tråde af rustfrit stål. Uden om denne stålwirebeskyttelse lægges et lag plast, der isolerer og beskytter mod vandindtrængning. Udenom kommer igen mere stål, og yderst er der et lag beskyttelse af stærkt garn blandet med asfalt. I alt bliver den samlede tykkelse på mellem 17 og 43 millimeter alt efter hvor meget beskyttelse, der er nødvendig. I midten af juli føres kablet de første ca km fra Milton, New Foundland i Canada til Nuuk, hvor skibet forventes at ankomme omkring begyndelsen af september. I Nuuk landes kablet af sikkerhedsmæssige årsager to steder ved Sanabugten og Saqqarliit. Fra Nuuk går turen 800 km videre med samme skib til en forgreningsenhed, som er nedlagt uden for Qaqortoq. Et andet kabelskib afsejler i midten af august fra Landeyarsandur i Island og lægger ca km kabel frem til et punkt ca. 200 km uden for Qaqortoq. Fra en forgreningshenhed her føres det af samme skib i land til bagsiden af fjeldryggen, Prinsessen. Søkablets opbygning Europa og 1,9 Tbit/s mod Nordamerika. Til sammenligning bruger hele Europa og Nordamerika i 2008 i alt ca. 2 Tbit/s til at transportere al telekommunikation i søkabel mellem de to kontinenter. Film på YouTube Hvis du går ind på så kan du se et 7 minutter langt indslag fra Discovery om, hvordan et søkabel bliver konstrueret og lagt. Du kan finde videoen, hvis du søger på undersea, cable og fiber Greenland Connect - det grønlandske søkabel Ill.: Nuka Themothæussen I midten af september splejses de to kabler ud for Qaqortoq, og forbindelsen øst-vest er en realitet. Herefter skal en række andre opgaver færdiggøres. Bl.a. skal kablet føres over land til kabelstationerne. Ifølge planen skal søkablet overdrages til TELE til endelig accepttest den 29. december Nuuk Qaqortoq Greenland Connect Landeyarsandur FarIce Vagar DanIce Har vi så nok kapacitet? Ja vi får gange den kapacitet vi har i dag. I teknisk sprog svarer det til, at vi kan bruge op til mindst 96 bølgelænger á 10 GBit/s i hvert fiber. Der er i alt ca. 1,9 Tbit/s mod Hiberni-Atlantic CANUS New York Halifax Persona Milton TAT-14 Hibernia-Atlantic London Copenhagen Amsterdam Frankfurt grønl and i verdens centrum -

8 Mere internet for pengene til alle Prisen for at bruge internet vil ikke stige på trods af den milliardstore investering i ny infrastruktur. Tværtimod skal prisen pr. MB sættes ned, når forbruget vokser. Alle skal have råd til at komme på internet, og prisen må ikke medvirke til at skabe et A- og B-hold. TELE gennemfører fornuftige investeringer, der skal give kunderne mærkbare fordele i de kommende år. Den tradition blev indledt i begyndelsen af 1990 erne, hvor TELE var blandt de første i verden til at digitalisere teleinfrastrukturen. Det blev den gang startskuddet til mange år med bedre kvalitet og faldende telepriser over hele Grønland. Faktaboks: Den tradition vil vi gerne videreføre. De allernyeste store investeringer skal derfor ses som en garanti for, at øget kapacitet, højere hastigheder og bedre kvalitet også ledsages af nye prisfald i de kommende år. Det vil ske, når forbruget af de forskellige teletjenester og især internet vokser. Økonomisk teori beskriver de principper, som gør flatrate økonomisk mulig. To grundlæggende forudsætninger skal begge være opfyldt: Kapaciteten er uendelig og Marginalomkostningen, dvs. omkostningen ved at levere yderligere én MB, skal være nul. Disse to forudsætninger er ikke opfyldt i Grønland. 1) Kapaciteten på radiokæden og satellitsystemet er ikke uendelig, og når kapaciteten udvides øges omkostningerne marginalomkostninger er ikke nul. Både radiokæde og satellitforbindelsen er forsat vigtige i Grønland teleinfrastruktur - også selvom søkablet klarer den eksterne trafik. 2) Når søkablet når Island og Canada, skal TELE købe kapacitet i begge landes telenet for at komme videre ud i verden. Jo mere kapacitet der skal købes her, jo højere omkostninger. Mange kunder i Grønland ønsker flatrate som i Nordamerika og Europa. Det betyder, at man for et fast beløb hver måned kan downloade og uploade ubegrænset. En vigtig betingelse for at tilbyde flatrate er, at teleudbyderen ikke påføres stigende omkostninger, når kunderne øger forbruget. Det er ikke tilfældet i Grønland, hvor øget forbrug hurtigt kræver nye udvidelser af infrastrukturen, som skal helt frem til hver eneste bygd og husstand i hele landet. Det er dyrt i Grønland, men vi kan ikke nøjes med kun at levere i Nuuk, Qaqortoq og nogle få tættere befolkede områder. Det kan godt være, at vi får rigelig kapacitet i søkablet, men man må ikke glemme, at kapaciteten i hele den øvrige infrastruktur i og mellem byer og bygder skal følge med. I dag kommer 14 % af teleomsætningen fra internet, men brugen af internet lægger beslag på 80 % af kapaciteten. Der skal være bedre balance mellem indtægter og udgifter, og det vil der komme, når for- 8 - grønl and i verdens centrum

9 Tre dage om fremtiden Den august kan nysgerrige smugkigge ind i fremtiden. TELE er vært for en konference i Katuaq i Nuuk, hvor spændende foredragsholdere giver deres bud på fremtidens utallige muligheder, når det handler om at udnytte telekommunikation og internet. bruget vokser. Hvis man skulle indføre flatrate i hele landet, skulle prisen sættes så højt, at langt de fleste kunder ikke ville have råd. Det ville skabe et A- og B-hold. En anden fremgangsmåde er at tilbyde flere nye internetprodukter, som har et fast forbrug og rabatter inkluderet i prisen. Et nyt ADSL-produkt, som TELE ønsker at indføre, indeholder f.eks. 6 GB i det månedlige abonnement og en hastighed på 4/0,7 Mbit/s til 995 kroner. Dvs. at man får en rabat ved et forbrug af de første 6 GB om måneden på mellem 43 % og 60 % i forhold til ADSL Basis og ADSL Gold foruden naturligvis en langt højere hastighed. TELE planlægger også at indføre et produkt med forbrugsmaksimum i Det betyder, at du kan sætte en automatisk bremse på det maksimale forbrug per måned. Dermed får du større kontrol og sikkerhed for størrelsen af din teleregning. I virkeligheden er det kun fantasien, der sætter grænsen for alt det telekommunikation og et hurtigere og bedre internet kan bruges til. Det vil du kunne se til august, hvor TELE sætter fokus på de muligheder, som en tip-top moderne teleinfrastruktur kan give alle adgang til. En lang række talere giver fra vidt forskellige vinkler et bud på, hvad søkablet og moderne teleinfrastruktur i Grønland vil betyde for dig. - På konferencen får vi et indblik i fremtidens Grønland, og hvordan flest mulige mennesker i samfundet kan få det største udbytte af TELE s store investeringer. Det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på den bagvedliggende teknologi. Det handler om mennesker og praktiske udnyttelsesmuligheder siger adm. direktør, Brian Buus Pedersen. På konferencen vil blandt andre en af internettets opfindere, John Patrick, fortælle om sine visioner. Han skal sammen med eksempelvis IT-spåmanden og stifteren af Innovationlab, Preben Mejer, samt teleanalytiker John Strand, Strand Consult, sætte ord på og håndgri- beliggøre den udvikling, som Grønland løber i møde. Hele konferencen bliver krydret med en stor udstilling, hvor du vil kunne se og røre nogle af de teknologier, som vi tager i brug i de kommende år. Event i Nuuk Mandag den 18. august kan borgere og skoler komme ind i Katuaq til udstilling. Tirsdag og onsdag løber så selve konferencen af stablen. På udstillingen er der eksempler på fremtidens teknik. Det kan være en skjorte, der kalder på hjælp, hvis der sker et uheld, et stykke elektronisk papir eller en printer, der kan lave udskrifter i 3 dimensioner. Deltagerne på konferencen kan også være med i en af fem workshops om eksempelvis handel, undervisning og medicin. Du kan læse mere om talere og udstilling på grønl and i verdens centrum - 9

10 TELE sikrer fremtiden TELE investerer i 2007/2008 1,2 mia. kr. i ny teknologi. Størstedelen går til søkablet, men der gennemføres andre markante investeringer, der skal gøre hverdagen lettere for alle i Grønland. Inden nytår får TELE overdraget søkablet og dermed en ny nøgle til fremtiden. Hvis man sammenligner kapaciteten på søkablet med den nuværende kapacitet via satellitforbindelserne, så får Grønland gange mere kapacitet til rådighed. Det svarer til den kapacitet, der i dag bruges til at transportere al telekommunikation og internet over Atlanterhavet mellem Europa og Nordamerika. Det er rigtig meget kapacitet, som Grønland får til rådighed. Faktisk er det så meget, at vi formentlig sætter verdensrekord i tilgængelig båndbredde per indbygger. Men søkablet er ikke den eneste investering, som TELE bruger penge på. Radiokæden Kapaciteten på radiokæden er under voldsom udvidelse, fordi TELE forudser en stor stigning i trafikbehovet især drevet af internet. I 2007 blev radiokæden fra Uummannaq til Nuuk opgraderet, og i 2008 bliver radiokæden fra Nanortalik til Nuuk tilsvarende forbedret. Det betyder, at vi er sikre på at være klar til søkablet, når nøglen lægges i vores hænder. Bygderadiokæderne bliver også opgraderet. I 2008 og 2009 gør vi forbindelserne bedre, så også bygderne får glæde af hurtigere internet og bedre telefoni grønl and i verdens centrum

11 Grønland får IP-telefoni Den teknologi, der i dag ligger bag dine telefonsamtaler over fastnettet, er snart forældet. Derfor er TELE i disse år i gang med at udskifte til en ny og moderne teknologi. Mange mennesker kender udtrykket IP-telefoni, som blot betyder, at din telefonsamtale løber gennem internettet. I fremtiden vil Grønland også få leveret vores telefonsamtaler ved hjælp af denne teknologi. Et af de første produkter indenfor IP-telefoni vil være et erhvervsprodukt, der muliggør, at TELE kan administrere og servicere et firmas interne telefonanlæg. Det bliver med denne teknologi også muligt at få en med talebeskeden, når folk har lagt besked på din telefonsvarer. I første omgang er det en service, som TELE tilbyder erhvervskunderne, men på længere sigt vil også almindelige borgere kunne bruge denne og mange andre af de muligheder, som følger med IP-telefoni. Datanettet Datanettet, der understøtter produkterne ADSL, MPLS og LAN Link er ved at være gammelt, og visse steder nærmer det sig maksimal udnyttelse. Derfor har TELE med henblik på forberedelse til søkablets højere kapacitet indgået en kontrakt om levering af nye elementer til opgradering af datanettet. Opgraderingen foretages i 2008 og Kunderne vil bl.a. opleve forbedringerne som højere hastigheder på internettet. Mobiltelefoni I 2006 og 2007 installerede TELE langtrækkende GSM-mobiltelefoni på udvalgte steder i Grønland. Det betyder, at sendeafstanden fra en mast disse steder til din mobiltelefon er fordoblet. Funktionen blev installeret på Lyngmarksfjeld ved Qeqertarsuaq, Qingaaq i Godthaabsfjorden, ARTA ved Arsuk, TREF lige nord for Nanortalik og Blackridge i Kangerlussuaq. Den langtrækkende GSM-service på disse udvalgte steder er specielt en hjælp for det kystnære fiskeri, turisme, fritidssejlere og jægere, da der med GSM-service er større sandsynlighed for at have dækning, når du er i naturen. TELE har i løbet af 2007 opgraderet mobilsystemet i hele Grønland og fortsætter i 2008 med en udskiftning af mobiltelefoncentralen. Det er en omfattende opgradering, som betyder, at kunderne får bedre dækning og generelt bedre GSM-service i form af færre udfald, bedre talekvalitet og øget tilgængelighed. grønl and i verdens centrum - 11

Telekommunikation til miner i Grønland

Telekommunikation til miner i Grønland Telekommunikation til miner i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 Faser 3 Forundersøgelser 3 Efterforskningsfasen 3 Anlægsfasen 4 Produktionsfasen............................. 4 Afviklingsfasen 4

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Figur 9. Hybrid kabel

Figur 9. Hybrid kabel Fiber i andre lande Der bliver lagt fiber ud i mange lande, men her kan vi se, at der bruges mange forskellige installationsmaterialer. Så her er nogle billeder fra den store verden. Fiber i Grønland Der

Læs mere

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen Telemedicin i Grønland Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen 3 Hovedbudskaber 1. Telemedicin kan sikre at sundhedsydelserne når ud til borgeren i de yderste distrikter

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU Modul 2 maj 2010 (syge) Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1277 + 549 = 2. 4028 26 =. 4 154 = 12. 700 kg = ton 1. 64 dl = l 14. 87,54 m = cm 4. 114 : 6 = Løs ligningen 5. x - 8 = 6 x = 6. 18x =

Læs mere

Vejledning om liberalisering

Vejledning om liberalisering Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Vejledning om liberalisering Vejledning om liberalisering til teleforordningens 2 Vejledning 22-06-2014 Sags nr. 2014-097749 Dok.

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Maritim kommunikation hvor står vi?

Maritim kommunikation hvor står vi? Maritim kommunikation hvor står vi? I hele skibsfartens historie har der været et behov for kommunikation mellem rederen og skibet. Indtil opfindelsen af telegrafen, måtte rederen vente på efterretninger

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar telefoncentral Avancerede kundeservice-funktioner Ubegra nset ind- og udgaende bylinier

Læs mere

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Indhold Hvordan kommer jeg på Internettet?... 2 Kan jeg rette mit netværksnavn og koden?... 2 Hvad koster det at være på nettet?... 2 Min trådløse

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed.

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed. Spørgsmål & svar - ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Du har brug for følgende, for at kunne nyde godt af fordelene ved denne

Læs mere

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger En verden af oplevelser Fem gode grunde til at vi er billigere 1: Andels.net ejer selv vores fiberring og lejer os ikke ind på andres. Andels.net står selv for installationerne af netværk og for trækning

Læs mere

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Opgrader til fiberbre og få den ultimative løsning Lynhurtigt internet gør mere for dig Selvom du allerede har en internetforbindelse

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret.

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. Nu kan du ikke mærke forskel på ude og inde. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. 3 har tunet det mobile bredbånd med Turbo3G og er blevet endnu hurtigere.

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Rapport Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Formål: Det har været projekts formål at afprøve de

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 46 + 3546 = 2. 354 214 = 3. 32 18 = Afrund til 1 decimal 14. 2,38 15. 1 6 4 4. 215 : 5 = Løs ligningen 5. x + 9 = 18 x = 6. 7 x = 35 x = 16. 17.

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt 6/11-2006 Som bekendt skifter SBF og A/B Knivholt udbyder fra Digginet til bolig:net a/s. Skiftet udføres tirsdag d. 7. november 2006, hvorefter alle beboere

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 24. september 2013 Dagsorden Internet TV Dørtelefoni og adgangskontrol Vejledende afstemning om dørtelefoni Spørgsmål og svar Evt. Dagsorden Internet TV Dørtelefoni

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Erhverv. Mobil Pro til foreninger. Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner

Erhverv. Mobil Pro til foreninger. Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner Erhverv Mobil Pro til foreninger Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner Mobil Pro Pakker til dit behov Selvfølgelig får du mere end bare et abonnement Mobil Pro Mobil Pro er det perfekte

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd MW 1 Forr til Cybercity brochurere rettet til erhvervslivet, såvel ledelse som ansatte Hjemmearbejdspladser Erhverv for medarbejder og virksomhed & Surf og ring - så meget du vil Skattefrit Internet til

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr.

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. - Min tryghed Medlemstilbud Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. Alt det med småt Hos dukapc behandler vi folk pænt, og vi regner med, at vores kunder gør det samme. Derfor

Læs mere

God mobilstil 4JUNIOR

God mobilstil 4JUNIOR God mobilstil 4JUNIOR Hvad er cool at bruge mobilen til, og hvad skal du undgå? Varenr. 9045418 Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din mobil til Verden

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Digital sundhed Status og perspektiver v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Hvad er digitaliseret i Sundhedsvæsenet? Laboratorie systemet Røntgen systemet Elektronisk patient journal (EPJ) i primær sektoren

Læs mere

EMC Program. DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program

EMC Program. DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program EMC Program DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program Danmarks Motor Union har i 2013 udviklet et elektronisk tilmeldings- og registreringsprogram, som et værktøj til klubberne. Programmet

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere