Grønland i verdens centrum. TELE sikrer. fremtiden. Mere internet for pengene til alle Et syvmileskridt mod. Søkablet et teknisk vidunder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønland i verdens centrum. TELE sikrer. fremtiden. Mere internet for pengene til alle Et syvmileskridt mod. Søkablet et teknisk vidunder."

Transkript

1 E T M AG A SIN OM KOMMUNIK ATION I HVERDAGEN 9. ÅRGANG TEMANUMMER 2008 Grønland i verdens centrum TELE sikrer fremtiden Søkablet et teknisk vidunder Mere internet for pengene til alle Et syvmileskridt mod fremtiden

2 Kære læser TELE investerer mere i forbedring af telekommunikationen i hele Grønland end nogensinde før. Blandt de mange nye investeringer er søkablet til Island og Canada det største projekt i TELE s historie. Søkablet er rygraden i kommunikationen til og fra Grønland, men kan ikke ses isoleret fra infrastrukturen til lands, hvor udviklingen skal følge med. Vi vil med dette særnummer af Online fortælle om TELE s vision og fremtidsplaner. I forskellige artikler håber vi at give svar på nogle af de spørgsmål, du evt. har om søkablet, og hvordan kablet hænger sammen med vores andre udbygningsplaner i hele landet. Målet er hele Grønland i verdens centrum god læselyst! Med venlig hilsen Brian Buus Pedersen, Adm. direktør Indhold Grønland i verdens centrum side 3 Grønlands søkabelforbindelse med Europa og Nordamerika betyder stor hastighed på internet Et syvmileskridt mod fremtiden side 5 Med søkabel og opgraderet radiokæde rykker Grønland op i Superligaen, når det gælder brug af internet Søkablet - et teknisk vidunder side 6 TELE bruger cirka 750 millioner kroner på et søkabel fra Island til Grønland Mere internet for pengene til alle side 8 Prisen for at bruge internet vil ikke stige på trods af de milliardstore investeringer i ny infrastruktur Tre dage om fremtiden side 9 Den august kan nysgerrige smugkigge ind i fremtiden TELE sikrer fremtiden side 10 TELE investerer 1,2 milliard kroner i ny teknologi TMA DOO Husstandsomdelt bl ad i Grønl and - Tem anummer Udgiver: TELE Greenland A/S Postboks Nuuk, Tlf.: Redaktion: Brian Buus Pedersen (ansvarshavende redaktør), Dorit Olsen, Thomas Pedersen, Anders Læsøe, Henriette Qvistgaard Krarup Fotos: DeLuxus, TELE-POST Grafisk produktion: Dorit Olsen, TELE-POST Tryk: Naqitat A/S. Forbehold for leveringssituation, trykfejl og prisændringer tages Forsidefoto: DeLuxus ISSN:

3 Grønland i verdens centrum Grønlands søkabelforbindelse med Europa og Nordamerika betyder stor hastighed på internet, masser af kapacitet, bedre kvalitet og stor sikkerhed for landets kommunikation med udlandet i mange år. Søkablet afleveres til TELE til endelig afprøvning i december Den teletrafik, der i dag sendes via satellit og videre i radiokæden langs vestkysten, flyttes herefter i begyndelsen af næste år over på søkablet. - Søkablet betyder, at hastigheden for telekommunikation mellem Grønland og udlandet bliver 10 gange hurtigere end med satellitforbindelsen i dag, både når vi taler om telefoni, data og internet, siger adm. dir. Brian Buus Pedersen. Grønland er ved at løbe tør for kapacitet til og fra udlandet, fordi satellitterne ikke i de kommende år kan tilfredsstille Grønlands behov. Søkablet er en garanti for, at vi i de næste mange år vil have rigelig kapacitet til alle. - Sammenlignet med alle verdens lande bliver Grønland ét af dem med størst tilgængelig kapacitet pr. indbygger, så vi kan roligt sige, at vi investerer i fremtiden, siger Brian Buus Pedersen. Byer og bygder uden for radiokæden har dog stadig forbindelse med resten af Grønland og udlandet via satellitforbindelsen. Brian Buus Pedersen fremhæver, at en fordel for denne del af landet er, at der til gengæld bliver rigelig ny kapacitet til rådighed, fordi trafik til vestkysten langs radiokæden ikke længere beslaglægger kapacitet i satellitterne. Langs hele vestkysten fra Nanortalik til Uummannaq kommer man nærmest direkte på informationernes motorvej, da søkabel og ny radiokæde giver markant hurtigere internet, datakommunikation og telefoni. Med søkablet bliver Grønlands byer og bygder her i princippet placeret lige så centralt i det globale telenet som New York. - Vi virkeliggør vores vision om Grønland i verdens centrum ved at investere i moderne telekommunikation. En ordentlig teleinfrastruktur betyder mere og mere for landets erhvervsliv, samfundets grønl and i verdens centrum -

4 Sammenlignet med alle verdens lande bliver Grønland ét af dem med størst tilgængelig kapacitet pr. indbygger institutioner, borgerne og hele vores økonomiske udvikling, siger Brian Buus Pedersen Dataforbindelser af enhver art, internet og alt moderne informationsteknologi stiller store krav til kvaliteten af kommunikationsforbindelserne. Her vil søkablet, den ny radiokæde og mange andre investeringer tilsammen betyde bedre kvalitet og stabilitet i vores forbindelse med omverden. Vi kender alle ulemperne og besværet, når der er knas på linjen, eller telekommunikationen bryder helt ned. - Afhængigheden vokser endnu mere i de kommende år, og hele samfundet går i stå, når der ikke kan kommunikeres. Derfor har søkablet forbindelse med både Europa og Nordamerika. Når der opstår driftsforstyrrelser, som aldrig helt kan undgås, har vi nu to veje til og fra Grønland og altså en reserveforbindelse, fremhæver Brian Buus Pedersen. En ekstragevinst ved søkablet er, at forbindelsen mellem Nuuk og Qaqortoq gør forbindelsen mellem Sydgrønland og resten af landet endnu mere sikker end i dag. Med både et kabel i vandet og telestationer på fjeldene har vi nu på strækningen Nuuk - Qaqortoq en reservevej, hvis trafikken afbrydes på én af forbindelserne. Brian Buus Pedersen understreger, at man ikke kan se isoleret på søkablet, når det handler om at forbedre Grønlands adgang til kommunikation og information: - Vi bruger også omkring 100 millioner kroner, så byerne langs radiokæden får bedre forbindelser. Og vi stopper ikke her, men har et program i gang for udskiftning af radiokædeforbindelserne til bygderne. Vores vision er ikke kun begrænset til nogle få større byer. - Hertil kommer store investeringer i mobiltelefoni, IP-telefoni osv. (VoIP) og dataprodukter til erhvervslivet. Som samfundsejet virksomhed med en koncession har vi et stort ansvar at leve op til. Foruden tidssvarende produkter, skal vores kunder også mærke fortsatte prisfald i de kommende år i takt med øget forbrug og afhængighed ellers får man jo ikke råd til at udnytte de mange nye spændende muligheder, afslutter adm. dir. Brian Buus Pedersen. - grønl and i verdens centrum

5 Et syvmileskridt mod fremtiden Eksempelvis har sundhedsvæsnet ladet sig inspirere af Alaska, så fra oktober kan patienter i bygderne konsultere lægen via internet. Med søkabel og ny radiokæde rykker Grønland op i Superligaen, når det gælder brug af internet. Bygder ved Paamiut, Aasiaat og Qaqortoq begynder fra oktober at bruge Pipaluk. Det er en computer, som lægerne på de store sygehuse kan bruge til at undersøge patienter i bygderne. Ude ved patienten skal sundhedsmedarbejderen se på borgeren, og hvis der er noget galt, kan de medicinske informationer sendes til en læge ved distriktssygehuset. Gennem apparatet har lægen mulighed for at undersøge eksempelvis blodtryk, puls, iltmætning i blodet og hjerterytme. Dermed bliver patienten i højere grad tjekket af en fagperson, og det er en hjælp til alle. - Vi vil kunne fange mange sygdomme i opløbet, siger cheflæge på Dronning Ingrids Hospital, Birgitte Asmin Schurizek. Hun glæder sig til de mange forbedringer af TELE s infrastruktur. Det vil nemlig betyde, at de oplysninger, som hun får om patienten, når frem til Sana eller distrikts-sygehuset hurtigere og mere sikkert. - Jeg kan være mere sikker på, at informationerne kommer frem, siger Birgitte Asmin Schurizek. I dag tager det tid at se billeder og lyd over nettet, fordi en stor del af trafikken skal ud af atmosfæren til en satellit, før den når frem til modtageren. Det tager tid og fungerer som en flaskehals i vores kontakt med omverdenen, når der er så meget trafik som i dag. Men det er slut, når TELE tager søkablet i brug. Så flyttes meget af trafikken over i kablet, og hastigheden til og fra Grønland sættes voldsomt op. I forhold til byer og bygder uden for radiokæden er fordelen, at der bliver endnu mere plads i satellitten. Også skoler vil kunne bruge de hurtige hastigheder på internettet. På sprogskolen i Sisimiut venter de på den hurtigere forbindelse, for det vil give dem meget bedre mulighed for at undervise elever. - Når søkablet kommer, bliver det pludselig lige meget om serveren står i Nuuk eller Hongkong, siger Johan Meyer, der er centerleder på skolen. Han fortæller, at de har kæmpet meget med de langsomme forbindelser, fordi deres kurser i udbredt grad bruger video og lyd. - Der findes masser af programmer til undervisning på internettet, men forbindelsen har indtil videre været for langsom. Derfor ser vi frem til, at der kommer et søkabel, siger Johan Meyer. Skolen er også formand for et E-forum under Erhvervsdirektoratet, så de følger med i udviklingen i internethastigheder. Forummet skal sørge for, at mulighederne indenfor undervisning ved hjælp af internettet bruges optimalt. - Det er jo oplagt, at Grønland bruger internettet til uddannelse, siger Johan Meyer. grønl and i verdens centrum -

6 Søkablet et teknisk vidunder TELE bruger cirka 750 millioner kroner på et søkabel fra Island til Grønland og videre til Canada. Der lægges km på havbunden i en nøje planlagt rute, som er grundigt undersøgt på forhånd. Men hvad består det lange kabel egentlig af? Du vil aldrig opdage det, men når du til næste år klikker dig ind på Facebook, Arto eller YouTube, så bliver internetsiden hentet gennem en meget lang ledning, der løber på havets bund fra Island i øst til New Foundland, Canada i vest og videre fra disse lande med søkabler og landkabler til andre internationale knudepunkter for udveksling af teletrafik. TELE s nye kabel, Greenland Connect, er cirka kilometer langt. Det indeholder inde i midten en lil- lebitte klase af glastråde i alt to fiberpar, hvor hver fiber har en tykkelse som et hår. Det er igennem disse mikromillimeter tynde tråde, at elektroniske data, internet, lyd og billeder suser frem og tilbage med lysets hastighed. Søkablet er specialdesignet til forholdene på den nøje udvalgte ruteføring. Uden om fibrene er der flere lag beskyttelse, der varierer alt efter de præcise dybde- og terrænforhold på havbunden. Er der for eksempel forholdsvist lavt, dvs. under m og frem til landingsstederne, hvor risikoen for menneskeskabte skader er størst ved trawlfiskeri, ankring osv., skal kablet være ekstra stærkt. For at give yderligere sikkerhed, graver man kablet ned i havbunden, når det er muligt, dog kun fra ca meters dybde og frem til landingspunktet. Skibet trækker bogstaveligt talt en plov, der pløjer en rende, som kablet lægger sig i. Derefter bliver renden dækket til. Udlægning af søkabel Ill.: Nikolai Themothæussen Når der er klippefyldt og kuperet i det undersøiske fjeldterræn, som kablet skal følge nøje, for ikke at hænge udspændt nogen steder, kræves naturligvis mere forstærkning end på blød sandbund. Er der dybere end m lægges kablet frit på havbunden her er der nemlig ikke noget, der kan gribe fat i kablet. Kabelruten blev i sommeren 2007 kortlagt af et særligt undersøgelsesskib efter 6 gennemsejlinger med avanceret sonar, så man er sikker på at have fundet det mest sikre sted at lægge kablet. Kablets inderste beskyttelse er et lille, svejset og fleksibelt rør af - grønl and i verdens centrum

7 rustfrit stål kun et par millimeter i diameter. Heri ligger de kommunikationsførende fibertråde sammen med en kerne af gelé. Uden på stålrøret kommer de første lag af tråde af rustfrit stål. Uden om denne stålwirebeskyttelse lægges et lag plast, der isolerer og beskytter mod vandindtrængning. Udenom kommer igen mere stål, og yderst er der et lag beskyttelse af stærkt garn blandet med asfalt. I alt bliver den samlede tykkelse på mellem 17 og 43 millimeter alt efter hvor meget beskyttelse, der er nødvendig. I midten af juli føres kablet de første ca km fra Milton, New Foundland i Canada til Nuuk, hvor skibet forventes at ankomme omkring begyndelsen af september. I Nuuk landes kablet af sikkerhedsmæssige årsager to steder ved Sanabugten og Saqqarliit. Fra Nuuk går turen 800 km videre med samme skib til en forgreningsenhed, som er nedlagt uden for Qaqortoq. Et andet kabelskib afsejler i midten af august fra Landeyarsandur i Island og lægger ca km kabel frem til et punkt ca. 200 km uden for Qaqortoq. Fra en forgreningshenhed her føres det af samme skib i land til bagsiden af fjeldryggen, Prinsessen. Søkablets opbygning Europa og 1,9 Tbit/s mod Nordamerika. Til sammenligning bruger hele Europa og Nordamerika i 2008 i alt ca. 2 Tbit/s til at transportere al telekommunikation i søkabel mellem de to kontinenter. Film på YouTube Hvis du går ind på så kan du se et 7 minutter langt indslag fra Discovery om, hvordan et søkabel bliver konstrueret og lagt. Du kan finde videoen, hvis du søger på undersea, cable og fiber Greenland Connect - det grønlandske søkabel Ill.: Nuka Themothæussen I midten af september splejses de to kabler ud for Qaqortoq, og forbindelsen øst-vest er en realitet. Herefter skal en række andre opgaver færdiggøres. Bl.a. skal kablet føres over land til kabelstationerne. Ifølge planen skal søkablet overdrages til TELE til endelig accepttest den 29. december Nuuk Qaqortoq Greenland Connect Landeyarsandur FarIce Vagar DanIce Har vi så nok kapacitet? Ja vi får gange den kapacitet vi har i dag. I teknisk sprog svarer det til, at vi kan bruge op til mindst 96 bølgelænger á 10 GBit/s i hvert fiber. Der er i alt ca. 1,9 Tbit/s mod Hiberni-Atlantic CANUS New York Halifax Persona Milton TAT-14 Hibernia-Atlantic London Copenhagen Amsterdam Frankfurt grønl and i verdens centrum -

8 Mere internet for pengene til alle Prisen for at bruge internet vil ikke stige på trods af den milliardstore investering i ny infrastruktur. Tværtimod skal prisen pr. MB sættes ned, når forbruget vokser. Alle skal have råd til at komme på internet, og prisen må ikke medvirke til at skabe et A- og B-hold. TELE gennemfører fornuftige investeringer, der skal give kunderne mærkbare fordele i de kommende år. Den tradition blev indledt i begyndelsen af 1990 erne, hvor TELE var blandt de første i verden til at digitalisere teleinfrastrukturen. Det blev den gang startskuddet til mange år med bedre kvalitet og faldende telepriser over hele Grønland. Faktaboks: Den tradition vil vi gerne videreføre. De allernyeste store investeringer skal derfor ses som en garanti for, at øget kapacitet, højere hastigheder og bedre kvalitet også ledsages af nye prisfald i de kommende år. Det vil ske, når forbruget af de forskellige teletjenester og især internet vokser. Økonomisk teori beskriver de principper, som gør flatrate økonomisk mulig. To grundlæggende forudsætninger skal begge være opfyldt: Kapaciteten er uendelig og Marginalomkostningen, dvs. omkostningen ved at levere yderligere én MB, skal være nul. Disse to forudsætninger er ikke opfyldt i Grønland. 1) Kapaciteten på radiokæden og satellitsystemet er ikke uendelig, og når kapaciteten udvides øges omkostningerne marginalomkostninger er ikke nul. Både radiokæde og satellitforbindelsen er forsat vigtige i Grønland teleinfrastruktur - også selvom søkablet klarer den eksterne trafik. 2) Når søkablet når Island og Canada, skal TELE købe kapacitet i begge landes telenet for at komme videre ud i verden. Jo mere kapacitet der skal købes her, jo højere omkostninger. Mange kunder i Grønland ønsker flatrate som i Nordamerika og Europa. Det betyder, at man for et fast beløb hver måned kan downloade og uploade ubegrænset. En vigtig betingelse for at tilbyde flatrate er, at teleudbyderen ikke påføres stigende omkostninger, når kunderne øger forbruget. Det er ikke tilfældet i Grønland, hvor øget forbrug hurtigt kræver nye udvidelser af infrastrukturen, som skal helt frem til hver eneste bygd og husstand i hele landet. Det er dyrt i Grønland, men vi kan ikke nøjes med kun at levere i Nuuk, Qaqortoq og nogle få tættere befolkede områder. Det kan godt være, at vi får rigelig kapacitet i søkablet, men man må ikke glemme, at kapaciteten i hele den øvrige infrastruktur i og mellem byer og bygder skal følge med. I dag kommer 14 % af teleomsætningen fra internet, men brugen af internet lægger beslag på 80 % af kapaciteten. Der skal være bedre balance mellem indtægter og udgifter, og det vil der komme, når for- 8 - grønl and i verdens centrum

9 Tre dage om fremtiden Den august kan nysgerrige smugkigge ind i fremtiden. TELE er vært for en konference i Katuaq i Nuuk, hvor spændende foredragsholdere giver deres bud på fremtidens utallige muligheder, når det handler om at udnytte telekommunikation og internet. bruget vokser. Hvis man skulle indføre flatrate i hele landet, skulle prisen sættes så højt, at langt de fleste kunder ikke ville have råd. Det ville skabe et A- og B-hold. En anden fremgangsmåde er at tilbyde flere nye internetprodukter, som har et fast forbrug og rabatter inkluderet i prisen. Et nyt ADSL-produkt, som TELE ønsker at indføre, indeholder f.eks. 6 GB i det månedlige abonnement og en hastighed på 4/0,7 Mbit/s til 995 kroner. Dvs. at man får en rabat ved et forbrug af de første 6 GB om måneden på mellem 43 % og 60 % i forhold til ADSL Basis og ADSL Gold foruden naturligvis en langt højere hastighed. TELE planlægger også at indføre et produkt med forbrugsmaksimum i Det betyder, at du kan sætte en automatisk bremse på det maksimale forbrug per måned. Dermed får du større kontrol og sikkerhed for størrelsen af din teleregning. I virkeligheden er det kun fantasien, der sætter grænsen for alt det telekommunikation og et hurtigere og bedre internet kan bruges til. Det vil du kunne se til august, hvor TELE sætter fokus på de muligheder, som en tip-top moderne teleinfrastruktur kan give alle adgang til. En lang række talere giver fra vidt forskellige vinkler et bud på, hvad søkablet og moderne teleinfrastruktur i Grønland vil betyde for dig. - På konferencen får vi et indblik i fremtidens Grønland, og hvordan flest mulige mennesker i samfundet kan få det største udbytte af TELE s store investeringer. Det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på den bagvedliggende teknologi. Det handler om mennesker og praktiske udnyttelsesmuligheder siger adm. direktør, Brian Buus Pedersen. På konferencen vil blandt andre en af internettets opfindere, John Patrick, fortælle om sine visioner. Han skal sammen med eksempelvis IT-spåmanden og stifteren af Innovationlab, Preben Mejer, samt teleanalytiker John Strand, Strand Consult, sætte ord på og håndgri- beliggøre den udvikling, som Grønland løber i møde. Hele konferencen bliver krydret med en stor udstilling, hvor du vil kunne se og røre nogle af de teknologier, som vi tager i brug i de kommende år. Event i Nuuk Mandag den 18. august kan borgere og skoler komme ind i Katuaq til udstilling. Tirsdag og onsdag løber så selve konferencen af stablen. På udstillingen er der eksempler på fremtidens teknik. Det kan være en skjorte, der kalder på hjælp, hvis der sker et uheld, et stykke elektronisk papir eller en printer, der kan lave udskrifter i 3 dimensioner. Deltagerne på konferencen kan også være med i en af fem workshops om eksempelvis handel, undervisning og medicin. Du kan læse mere om talere og udstilling på grønl and i verdens centrum - 9

10 TELE sikrer fremtiden TELE investerer i 2007/2008 1,2 mia. kr. i ny teknologi. Størstedelen går til søkablet, men der gennemføres andre markante investeringer, der skal gøre hverdagen lettere for alle i Grønland. Inden nytår får TELE overdraget søkablet og dermed en ny nøgle til fremtiden. Hvis man sammenligner kapaciteten på søkablet med den nuværende kapacitet via satellitforbindelserne, så får Grønland gange mere kapacitet til rådighed. Det svarer til den kapacitet, der i dag bruges til at transportere al telekommunikation og internet over Atlanterhavet mellem Europa og Nordamerika. Det er rigtig meget kapacitet, som Grønland får til rådighed. Faktisk er det så meget, at vi formentlig sætter verdensrekord i tilgængelig båndbredde per indbygger. Men søkablet er ikke den eneste investering, som TELE bruger penge på. Radiokæden Kapaciteten på radiokæden er under voldsom udvidelse, fordi TELE forudser en stor stigning i trafikbehovet især drevet af internet. I 2007 blev radiokæden fra Uummannaq til Nuuk opgraderet, og i 2008 bliver radiokæden fra Nanortalik til Nuuk tilsvarende forbedret. Det betyder, at vi er sikre på at være klar til søkablet, når nøglen lægges i vores hænder. Bygderadiokæderne bliver også opgraderet. I 2008 og 2009 gør vi forbindelserne bedre, så også bygderne får glæde af hurtigere internet og bedre telefoni grønl and i verdens centrum

11 Grønland får IP-telefoni Den teknologi, der i dag ligger bag dine telefonsamtaler over fastnettet, er snart forældet. Derfor er TELE i disse år i gang med at udskifte til en ny og moderne teknologi. Mange mennesker kender udtrykket IP-telefoni, som blot betyder, at din telefonsamtale løber gennem internettet. I fremtiden vil Grønland også få leveret vores telefonsamtaler ved hjælp af denne teknologi. Et af de første produkter indenfor IP-telefoni vil være et erhvervsprodukt, der muliggør, at TELE kan administrere og servicere et firmas interne telefonanlæg. Det bliver med denne teknologi også muligt at få en med talebeskeden, når folk har lagt besked på din telefonsvarer. I første omgang er det en service, som TELE tilbyder erhvervskunderne, men på længere sigt vil også almindelige borgere kunne bruge denne og mange andre af de muligheder, som følger med IP-telefoni. Datanettet Datanettet, der understøtter produkterne ADSL, MPLS og LAN Link er ved at være gammelt, og visse steder nærmer det sig maksimal udnyttelse. Derfor har TELE med henblik på forberedelse til søkablets højere kapacitet indgået en kontrakt om levering af nye elementer til opgradering af datanettet. Opgraderingen foretages i 2008 og Kunderne vil bl.a. opleve forbedringerne som højere hastigheder på internettet. Mobiltelefoni I 2006 og 2007 installerede TELE langtrækkende GSM-mobiltelefoni på udvalgte steder i Grønland. Det betyder, at sendeafstanden fra en mast disse steder til din mobiltelefon er fordoblet. Funktionen blev installeret på Lyngmarksfjeld ved Qeqertarsuaq, Qingaaq i Godthaabsfjorden, ARTA ved Arsuk, TREF lige nord for Nanortalik og Blackridge i Kangerlussuaq. Den langtrækkende GSM-service på disse udvalgte steder er specielt en hjælp for det kystnære fiskeri, turisme, fritidssejlere og jægere, da der med GSM-service er større sandsynlighed for at have dækning, når du er i naturen. TELE har i løbet af 2007 opgraderet mobilsystemet i hele Grønland og fortsætter i 2008 med en udskiftning af mobiltelefoncentralen. Det er en omfattende opgradering, som betyder, at kunderne får bedre dækning og generelt bedre GSM-service i form af færre udfald, bedre talekvalitet og øget tilgængelighed. grønl and i verdens centrum - 11

Telekommunikation til miner i Grønland

Telekommunikation til miner i Grønland Telekommunikation til miner i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 Faser 3 Forundersøgelser 3 Efterforskningsfasen 3 Anlægsfasen 4 Produktionsfasen............................. 4 Afviklingsfasen 4

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Relevant nr. 1, april 2005. Varenr. 107287. Nokia 9300 smartphone Udviklet til fremtidens ledere.

Relevant nr. 1, april 2005. Varenr. 107287. Nokia 9300 smartphone Udviklet til fremtidens ledere. Relevant nr. 1, april 2005 Airport Lounge Nokia 9300 smartphone Udviklet til fremtidens ledere. Elegant og kompakt udenpå, ekstrem smart indeni. Nokia 9300 er udformet til at udvikle og effektivisere dit

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Store krav til fremtidens netværk

Store krav til fremtidens netværk Solar Kommunikation INFO Nr. 2 2002 Sådan får du flere kunder side 10 Nyt katalog mere brugervenligt side 11 Store krav til fremtidens netværk Tema om dataelektronik side 2-7 Netværket er basis for udvikling...

Læs mere

Kolding Bibliotek. kasserer papirnusseriet. TEMPO+ Nemmere og hurtigere boglevering. Biblioteksmedier halverer leveringstiderne

Kolding Bibliotek. kasserer papirnusseriet. TEMPO+ Nemmere og hurtigere boglevering. Biblioteksmedier halverer leveringstiderne l.a: Nyt fra Biblioteksmedier TEMPO+ Nemmere og hurtigere boglevering Biblioteksmedier halverer leveringstiderne Kopisikring lægger en dæmper på spiludvalget Kolding Bibliotek kasserer papirnusseriet Sæt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning

Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonce Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning august 2006 Leder Ifølge videnskabsminister Helge Sander har Danmark

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Betal med mobiltelefonen

Betal med mobiltelefonen Nr. 158 juni 2001 Betal med mobiltelefonen Kombination af Internet, telefon og chipkort åbner nye muligheder for at betale, gøre forretninger og betjene borgere Mobiltelefonen kan blive fremtidens betalingsmiddel

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere