KON & ARBEJDE IFILM&TV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KON & ARBEJDE IFILM&TV 1992-2002"

Transkript

1 / KON & ARBEJDE IFILM&TV

2 WIFT /DK C/O NORDISK FILM MOSEDALVEJ 14 DK-2500 VALBY TEL

3 KØN & ARBEJDE I FILM & TV

4 KØN & ARBEJDE I FILM & TV WIFT /DK, København 2004 Omslag og grafisk tilrettelæggelse: mkj/kontor Produktion/ tryk: Mediefabrikken ApS. Kopiering eller anden udnyttelse må kun finde sted med WIFT's skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Bogen er udgivet med støtte fra: Det Danske Filminstitut Filmkopi v/båndkopimidlerne Film- og TV-Arbejderforeningen v/båndkopimidlerne Danske Filminstruktører v/båndkopimidlerne Dansk Journalistforbund Dansk Skuespillerforbund Tuborgfondet De Bergske Blade

5 KØN & ARBEJDE I FILM & TV AF METTE KNUDSEN & JANE ROWLEY

6 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 TAK TIL S. 06 FORORD S. 08 KVINDER I FILM DENGANG OG NU S. 10 METODE S. 14 KVINDER OG MÆND I TAL S. 18 KVINDER, MÆND OG TV S. 22 TOP 5-STILLINGER PÅ SPILLEFILM S. 28 TOP 5-STILLINGER PÅ NOVELLEFILM S. 34 TOP 5-STILLINGER PÅ DOKUMENTARFILM S. 38 DEN DANSKE FILMSKOLE S. 44 KVINDER OG MÆND SOM FILMKONSULENTER S. 52 KVINDER, MÆND OG PRISER S. 60 KVINDER, MÆND OG LEDELSE S. 62 KVINDER OG MÆND SOM FILMINSTRUKTØRER S. 70

7 05 INDHOLDSFORTEGNELSE KVINDER OG MÆND SOM SKUESPILLERE S. 76 KVINDER OG MÆND I TALE S. 80 BRANCHEVILKÅR GENERELT S. 81 BESKÆFTIGELSE OG ANSÆTTELSESFORHOLD S. 81 RETNINGSLINIER OG ØKONOMI S. 83 KVINDERS VILKÅR I BRANCHEN S. 85 THE BOYS' GAME S. 85 FAR, MOR, FILM OG BØRN S. 87 KVINDER OG LEDELSE S. 90 KUNST OG KØN S. 93 KONKLUSION S. 98 NØGLETAL S. 100 OM WIFT S. 108 LITTERATURLISTE OG LINKS S. 112

8 TAK TIL 06 WOMEN IN FILM & TV /DK ønsker i forbindelse med udgivelsen af "Køn & Arbejde i Film & TV " at rette en varm tak til følgende personer: Fabiana Giraldi og Line Schiermacher fra Institut for Kommunikation & Medier, RUC, for brug af deres branche-interviews og nogle afsnit af deres speciale En Køn Historie. Katrine Borre for uddrag fra Danske Filminstruktørers Brugerundersøgelse. Christina Krøll for uddrag fra Danske Skuespillere i et Erhvervsøkonomisk Perspektiv. Dernæst alle de personer der undervejs har ydet påskønnelsesværdig hjælp med at finde frem til de ofte meget tidskrævende 10-årige statistikker bl.a.: Anders Geertsen, Lone Hey, Sanne Kristensen, Eva Baadsgaard, Nina Caroc, Lars Fiil- Jensen, Anette Kjær, Morten Udsen og Per Årman (Det Danske Filminstitut), Lone Amtrup, Mette Eeg og Merete Jeilman (Dansk Journalistforbund), Bente Elvert (Bodilsekretariatet), Michael Rostock (Filmakademiet), Peter Kyhler og Nina Schougaard (DR's direktionssekretariat), Randi Delbæk og Kirsten Larsen (TV2), Bibi Skousen (Danske Filminstruktører), Annie Worsøe, Julie Tarding, Charlotte Oman og Hanne Høyberg (Den Danske Filmskole). Ligeledes vil vi gerne rette en stor tak til de personer i den danske film- og TVbranche, der tog sig tid til at medvirke i de helt nødvendige interviews. Samt til Merete Borker for fundraising til rapporten. Sidst men ikke mindst ønsker WIFT at udtrykke sin påskønnelse af de instanser, der har ydet økonomisk støtte til fremstilling og udgivelse af undersøgelsen: Det Danske Filminstitut, Filmkopi, Film- og TV-Arbejderforeningen, Danske Filminstruktører (alle v/båndkopimidlerne), Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Tuborgfondet og De Bergske Blade. Filminstruktør, cand.mag. Mette Knudsen og filminstruktør, MA i kønsstudier Jane Rowley

9 07 TAK TIL

10 FORORD 08 MANDLIG REKTOR /50 ÅR De fortællinger, som bliver skabt gennem film og TV, er med til at præge tiden og skabe billeder af tiden, som vi skal forholde os til og leve efter. Med denne rapport foreligger der for første gang i Danmark en undersøgelse af kønsfordelingen i film- og TV-branchen. Hvor mange henholdvis kvinder og mænd arbejder inden for film og TV? Hvor mange af hvert køn sidder på de ledende stillinger? På bevillingerne? I pris-juryerne? Som filmkonsulenter? Som instruktører og manuskriptforfattere? Som fotografer og klippere? Kort sagt: Hvor kønnet er den danske film- og TV-branche? WIFT arbejder for at forbedre kvinders position foran og bag kameraet. Indtil nu har vi måttet arbejde ud fra en formodning om, at der er noget at forbedre; at de film og de TV-programmer, der bliver produceret i overvejende grad bliver produceret af mænd, frem for af en nogenlunde ligelig fordeling af mænd og kvinder. På baggrund af det statistiske materiale i denne rapport behøver vi ikke længere at arbejde ud fra en formodning, men kan arbejde ud fra en viden en viden, som vi håber, at også andre dele af branchen vil benytte sig af. Årsagen, til at WIFT finder det af afgørende betydning at kortlægge afsendernes køn, er, at kønnet kan have en betydning for de færdige produkter, publikum møder i biografen, og som seerne møder på skærmen. TV-programmer og film er ikke blot afspejlinger af vores kultur, de er også med til at skabe vores kultur. Som Anders Toftgaard og Ian Halvdan Hawkesworth formulerer det i forordet til bogen Nationale spejlinger tendenser i ny dansk film: Filmene gengiver hver for sig dele af samtidens virkelighed, mens de samtidig virker tilbage på folks liv som fortællinger, man kan spejle sig selv i og handle ud fra. Film og TV er populære medier, der når ud til et bredt publikum. Dansk film tegner sig i 2003 for tredje år i træk for et salg på over 3 mio. solgte billetter, og enkelte titler blev set af mere end personer. På TV er seertallene endnu højere: Hver dag ser ca. en million danskere de samme nyheder eller de samme TV-serier. Et afsnit af Rejseholdet eller Nikolaj og Julie fik eksempelvis over halvanden million seere, mens Krøniken når helt op over 2,5 million seere. I kraft af deres gennemslagskraft har de visuelle medier en stærk stemme i det kulturelle landskab og er med til at skabe vores opfattelse af vores liv, os selv og hinanden. Selvom halvdelen af alle danskere er kvinder, er det i overvejende grad mænd, der tolker billederne af vores samfund og vores kultur. Som filminstruktør Anders Gustafsson formulerer det i WIFTs prisuddelingsblad 2003: "Alt, hvad jeg har lavet, har været med drenge eller mænd i hovedrollen...det har ikke været bevidst, jeg har bare fulgt mine umiddelbare interesser, og så kom det til at handle om klassiske

11 09 FORORD mandeting som fodbold og boksning.... Hvordan påvirker det dansk spillefilm, at der i løbet af 30 år kun har været ansat 2 kvindelige spillefilmkonsulenter? Hvordan påvirker det programudbuddet, at DR de sidste 10 år har haft en direktion med 22 mænd (96%) og kun 1 kvinde (4%)? Og hvordan påvirker det de historier, som publikum møder på lærredet, at kun 20% af samtlige ansatte i Top 5-stillinger (instruktører, manuskriptforfattere, fotografer, klippere og producere) i år 2002 var kvinder? Hvordan påvirker det dansk børnedokumentarfilm, at området i sammenlagt 17 år har været uden en mandlig konsulent? Dette er nogle af de spørgsmål, som vi håber, rapporten vil inspirere til at reflektere over. Udover en udførlig statistisk gennemgang af kønsfordelingen på de enkelte fagområder, indeholder rapporten uddrag af en række interviews med film- og TV-arbejdere. Denne del af rapporten undersøger branchens selvforståelse og opfattelse af, hvilken rolle kønnet spiller for medarbejdere i mediebranchen. Udsagnene giver bl.a. et billede af nogle af de ydre og indre barrierer, som kvindelige film- og TV-arbejdere møder, samt nogle af de fremherskende opfattelser af kønnets betydning i branchen. Denne del af rapporten kan bruges som redskab til at vurdere, hvilke initiativer der er grobund for at tage. Med rapporten håber WIFT at starte en debat om kønnets betydning i film- og TVbranchen. En nuanceret debat, som forhåbentlig vil inspirere til initiativer, der kan ændre på status quo og udvikle den danske mediebranche fra overordnet at være et traditionelt kønnet univers til at blive en mere moderne arbejdsplads med en større mangfoldighed i udbuddet af film- og TV-produkter. BESTYRELSEN FOR WIFT /DK (WOMEN IN FILM & TV /DANMARK)

12 KVINDER I FILM DENGANG OG NU 10

13 11 KVINDER I FILM DENGANG OG NU DE FØRSTE KVINDELIGE FILMINSTRUKTØRER I 1934 var der premiere på den første danske spillefilm instrueret af en kvinde, og i de følgende år vandt et voksende antal kvindelige spillefilminstruktører indpas. At dette blev muligt, hang nøje sammen med den første kvindebevægelses kamp for stemmerettens indførelse i 1915, hvor kvinder gik fra at være umyndiggjorte til at være selvbestemmende. Hermed startede den gradvise gennemførelse af større formel lighed mellem mænd og kvinder juridisk, arbejdsmæssigt og inden for kunstens verden. Fra 1934 og frem til slutningen af 1960'erne tegnede de følgende instruktører sig for bemærkelsesværdigt mange spillefilm - hvis man tager i betragtning, at de befandt sig i en branche, der ellers udelukkende beskæftigede mandlige instruktører: I 1934 instruerede Grete Frische sin første spillefilm. Derefter fulgte 3 spillefilm og 17 manuskripter. På kun 9 år ( ) instruerede Bodil Ipsen 9 spillefilm. På 21 år ( ) formåede Annelise Reenberg at instruere 23 spillefilm. I 1960 erne stod Lisbeth Movin sammen med Lau Lauritzen bag 3 film. Fra instruerede Annelise Hovmand 7 spillefilm Fra instruerede Annelise Meineche 7 spillefilm. Astrid Henning-Jensens produktion kan ganske vist ikke måle sig i antal med et par af de nævnte topscorere, men til gengæld markerer hun sig ved at være den eneste af dette første hold kvindelige spillefilminstruktør, der kommer til at arbejde kontinuerligt igennem hele seks årtier af det 20. årh. (den første film i 1940'erne og den sidste i 1990'erne). Sidst men ikke mindst er der fænomenet Alice O'Fredericks, der i løbet af 33 år er instruktør på ikke mindre end 66 spillefilm (den første i 1934 og den sidste i 1967). Dette er en helt igennem bemærkelsesværdig karriere for en kvindelig spillefilminstruktør såvel inden for den danske som den internationale filmverden. Udover de ovenstående filminstruktører var der i faggrupper som klippere knap halvt så mange kvinder som mænd. Men groft sagt fandt man kun kvinder i faggrupperne sminke, script og kostume. Til gengæld beskæftigede de udelukkende kvinder og ingen mænd. Resten af faggrupperne indeholdt næsten udelukkende mænd. NÆSTE HOLD KVINDELIGE FILMFOLK Med det store økonomiske opsving i 1960'erne strømmede kvinderne ud på uddannelsesstederne og arbejdspladserne. I lighed med kvinderne i den øvrige vestlige verden rejste danske kvinder sig også i protest mod de stadigt store uligheder, og den

14 KVINDER I FILM DENGANG OG NU 12 anden kvindebevægelse (rødstrømperne) så dagens lys. Nogle fagområder havde mere åbne arme end andre, men ligestilling blev udviklet som begreb og nyt politikområde. Retten til fri abort blev indført sammen med loven om lige løn for lige arbejde, og de traditionelle kønsroller kom under analyse og kritik. Der var et voldsomt behov for at komme igang med at skildre den dokumentariske virkelighed, som et sydende antal græsrods-bevægelser rørte rundt i med historiens store forandringsske. Også kvinderne. Mange af dem producerede super8 eller 16mm film om dele af kvinders liv, som aldrig tidligere var blevet fremstillet på film. Og kvindebevægelsen blev eksempelvis den mest filmende græsrodsbevægelse nogensinde. For at skabe mulighed for at se alle disse film blev den første internationale filmfestival arrangeret i New York i starten af 1970'erne, og derefter gik startskuddet til en lang række internationale kvindefilmfestivaler i bl.a. Los Angeles, San Francisco, Paris, London og København (1976) m.fl. Mens de fleste andre festivaler forsvandt, fortsatte Festival des Films de Femme i Paris, og er i dag blevet en institution på linie med andre internationale filmfestivaler. I Danmark fik især to forhold betydning for, at et voksende antal kvinder inden for kortog dokumentarfilmen begyndte at instruere, fotografere og optage lyd. For det første gik Det Danske Filminstitut (herefter DFI) og Danmarks Radio (DR) i 1970 sammen om oprettelsen af Workshoppen - det senere Filmværksted. Den oprindelige intention var, at film- og TV-folk her kunne eksperimentere med mediet uden krav om at skulle "producere". Det andet forhold var, at Den Danske Filmskole samtidig oprettede en stribe åbne, korte filmfaglige kurser inden for foto, lyd og klipning, som alle kunne søge ind på. Hele tidsånden var præget af nytænkning inden for både politik og kunst. Filmkunsten skulle ikke mere være elitær. Mediet skulle været åbent for de mange. Kvindernes krav om øget samfundsmæssig medbestemmelse og tidens fokus på ligestillingsproblematikker resulterede også i ændringer inden for den administrative filmpolitiske virkelighed. I DR blev der holdt et stort kvindeseminar, der tydeliggjorde, hvor få kvinder der var ansat i institutionen (bortset fra HK-området), samt påpegede den betydning, dette havde for udsendelsernes kønnede indhold. Derefter blev der ansat en ligelønskonsulent.

15 13 KVINDER I FILM DENGANG OG NU Også på DFI blæste forandringens vind: I 1976 indtog den første kvinde i Filminstituttets historie sin plads i bestyrelsen. Men der skulle gå yderligere syv år, før den første kvinde i 1982 satte sin fod i Statens Filmcentrals (SFC) bestyrelseslokale. Da det skete, havde SFC eksisteret i 44 år. I 1983 tiltrådte den første kvindelige kortfilmkonsulent efter 10 år med udelukkende mandlige konsulenter. På DFI kunne den første kvindelige spillefilmkonsulent for børn sætte sig i stolen i Og i 1987 blev den første kvinde ansat som spillefilmkonsulent for voksne. DET SENESTE HOLD KVINDELIGE FILMFOLK Men udvikling er ikke bare noget, der sker af sig selv. Efter 70 ernes fremskridt med at skaffe mere ligeværdige livsbetingelser, vender billedet fra midten af 1980 erne. Modreaktionen sætter ind. Mange giver udtryk for en voksende lede og aggression ved enhver tale om ligestilling. Dette tilbageslag fortsætter stadig mere udtalt op gennem 1990'erne, hvor de fleste betragter ligestillingen som en realitet, selvom de officielle statistikker viser det modsatte. Samtidig har 1970 erne og kampen for ligestilling sat sine tydelige spor. I disse år oplever vi, at den næste generations kvinder, der er børn af den emancipatoriske udvikling, sætter deres markante præg på dansk film med en række spillefilm, der har både kunstnerisk og kommerciel succes. Ligesom i tidligere tider har vi også i dag en række succesfulde kvindelige filmarbejdere. Ud over de store og etablerede navne som Susanne Bier, Lone Scherfig, Jytte Rex og Vibeke Windeløv m.fl., kan vi i 2004 glæde os over et historisk højt antal premierer på film af kvindelige instruktører. Ud af de 20 film, som i skrivende stund er premieresat for 2004, er de 7 film instrueret af kvindelige instruktører, hvilket er en fordeling på 35% film instrueret af kvindelige instruktører og 65% instrueret af mandlige instruktører. Der er god grund til at glædes over disse tal, og god grund til at arbejde for at sikre, at 2004 ikke bliver et enkelt succesår, men i stedet starten på en blivende udvikling. Samtidig har historien vist os, at tilstedeværelsen af et forholdsmæssigt stort antal af succesfulde, kvindelige instruktører ikke nødvendigvis afspejler kvinders arbejdsforhold generelt i film- og TV-branchen. Vi har derfor fundet det vigtigt at få nogle tal på bordet, der dokumenterer, hvordan det store billede ser ud.

16 METODE 14

17 15 METODE For at belyse om vilkår er gode eller dårlige, undersøger rapporten, hvordan kvinder og mænd er repræsenteret i antal. Rapporten belyser således kvinders repræsentation i de stillinger, der er defineret ud fra Film- og TV-Arbejderforeningens (FAF) opdeling i løngrupper, hvor de 5 bedst lønnede herefter benævnes Top 5-stillinger. Gruppen består af: Instruktører, manuskriptforfattere, klippere, fotografer og producere. UNDERSØGELSESOMRÅDER DER ER FORETAGET UNDERSØGELSER AF: Kønsfordelingen i faggrupper baseret på DFI-bogen, FAF, Dansk Journalistforbund og Danske Filminstruktører. Top 5-stillingerne på danske spillefilm , produceret og distribueret af DFI. Top 5-stillingerne på danske kort- og dokumentarfilm , produceret og distribueret af DFI. Top 5-stillingerne på danske novellefilm , produceret og distribueret af Novellefilm. Elev- og lærer-sammensætningen på Den Danske Filmskole. Konsulentsammensætningen i SFC og DFI Kønsfordelingen på lederniveau i DFI, DR, TV2, SFC og Producentforeningen. Kønssammensætningen blandt modtagerne af filmpriserne Robert og Bodil. INDSAMLING AF DATA Rapportens data er hentet fra mange forskellige kilder: bl.a. DFI, Novellefilm, DR, TV2, Producentforeningen, Filmskolen, Danske Filminstruktører, Bodil-sekretariatet, Danmarks Film Akademi og internettet. Rapporten koncentrerer sig pga. tids- og ressource-faktorer hovedsageligt om forholdene i filmbranchen med udgangspunkt i film produceret og distribueret af DFI. Værkstedsproduktioner og film produceret uden for DFI's regi er ikke medtaget. WIFT opfordrer andre instanser til på et senere tidspunkt at foretage en lignende tilbundsgående undersøgelse af TV-branchen. INTERVIEWS Undersøgelsens statistiske materiale er suppleret med interviews med 16 kvinder og 4 mænd fra forskellige områder inden for den danske film og TV-branche. Målet med interviewene er at få indblik i de problemstillinger og tendenser, der, set fra interviewpersonernes synspunkter og erfaringer, gør sig gældende i forhold til kvinders

18 METODE 16 vilkår i film- og TV-branchen. Interview-personerne er valgt ud fra fem overordnede kriterier: Køn, alder, børn, faggrupper, status. INTERVIEWENE ER OPTAGET I 2002 KØN Interviewpersonerne består både af mænd og kvinder, da det er vigtigt også at undersøge, om mænd har andre opfattelser af og perspektiver på kønnenes vilkår i branchen. Størstedelen af de interviewede er dog kvinder, da undersøgelsens primære interesse er kvinders arbejdsforhold. ALDER Der er valgt repræsentanter fra begge ender af aldersskalaen, idet alder kan afspejle forskelligheder både i forhold til karriere- og familieforhold. BØRN Da det drejer sig om en branche med specielle arbejdsvilkår - skæve arbejdstider, projektansættelser etc. - er der medtaget kvinder både med og uden børn. De interviewede mænd har alle børn. FAGGRUPPER Da ønsket er at belyse branchen fra forskellige perspektiver, er det relevant at repræsentere et bredt udsnit af faggrupper. Da rammerne for undersøgelsen ikke rummer mulighed for at undersøge alle faggrupper, er der prioriteret i udvælgelsen. Det har ligeledes været vigtigt at få repræsenteret personer fra Top 5-stillingerne inden for spillefilm, dokumentarfilm og novellefilm, idet disse professioner har betydelig indflydelse på de kreative og bestemmende processer. STATUS I udvælgelsen af personer har et yderligere kriterium været at medtage personer fra forskellige niveauer i hierarkiet. I praksis betyder det, at der er udvalgt både relativt unge, uerfarne personer og erfarne ledere på topplan samt personer med forskellige ansættelsesforhold. Da branchen er præget af voldsom usikkerhed i kraft af få fastansatte og mange freelancere, har det været relevant at skitsere den frie og forholdsvis usikre arbejdsform sammenholdt med den mere faste og sikre ansættelses-form.

19 17 METODE PÅ BAGGRUND AF OVENSTÅENDE KRITERIER SER GRUPPEN AF INTERVIEWPERSONER UD SOM FØLGER: KØN ALDER BØRN FAGGRUPPE K 39 0 PRODUCENT/FILMINSTRUKTØR K 30 1 PRODUCER K 59 1 FILMINSTRUKTØR K 45 0 INSTRUKTØR/SKUESPILLER K 31 1 FILMSKOLE-ELEV K 40 1 TIDLIGERE FILMKONSULENT K 55 4 TV-REDAKTØR K 60 1 FILMINSTRUKTØR K 43 0 KLIPPER K 33 0 FILMINSTRUKTØR K 32 0 FILMFOTOGRAF K 53 2 SEKRETÆR K 49 3 KLIPPER/FILMINSTRUKTØR K 36 0 FILMINSTRUKTØR K 32 1 TV-TILRETTELÆGGER K 31 0 PRODUCER M 50 2 REKTOR M 55 2 PRODUCENT M 42 4 PRODUCENT M 57 2 FILMINSTRUKTØR

20 KVINDER OG MÆND I TAL 18 MANDLIG PRODUCENT /55 ÅR Denne her branche er jo som så mange andre brancher mandsdomineret. Den er vel et eller andet sted udsprunget af en branche der har sin rod i nogle gamle kortfilmselskaber som var, så vidt jeg husker, udelukkende drevet af mænd eller en mediebranche, som er voldsomt domineret af mænd og altid har været det.

21 19 KVINDER OG MÆND I TAL ANTAL OG FAGGRUPPER I det følgende undersøges kvinder og mænds fordeling i antal og i faggrupper i branchen ud fra følgende spørgsmål: Hvor mange kvinder er der i branchen? Hvordan fordeler kvinder sig på de forskellige faggrupper? Hvad er den procentvise fordeling af mænd og kvinder? Hvor mange kvinder besætter Top 5-stillinger (instruktør, manuskriptforfatter, fotograf, klipper, og producer)? Således er der i 2002 ca. 64% mænd i film- og TV-branchen og 36% kvinder. SAMMENTÆLLING AF KVINDER OG MÆND I FILM- OG TV-BRANCHEN MÆND KVINDER Kilde: DFI-bogen, FAF, Dansk Journalistforbund, Danske Filminstruktører, 2002, i En Køn Historie, speciale af Giraldi og Schiermacher. Institut for Kommunikation & Medier, RUC 2002.

22 KVINDER OG MÆND I TAL 20 FAGGRUPPER KVINDER MÆND GRIP BELYSNINGSMESTRE BELYSERE AV-TEKNIKERE/ ASSISTENTER FOTOGRAFER TONE/ LYD BELYSNINGSASSISTENTER RUNNERE CLAPPERS/ LOADERS LOCATION MANAGERS REDIGERINGSTEKNIKERE/ EDITORS INSTRUKTØRER MANUSKRIPTFORFATTERE STILL-FOTOGRAFER PRODUCERE REKVISITØRER/ REGISSØRER ANIMATORER KLIPPERE TV-JOURNALISTER KLIPPEASSISTENTER INDSPILNINGSLEDERE SCENOGRAFER INSTRUKTØRASSISTENTER PRODUKTIONSLEDERE PRODUKTIONSASSISTENTER SMINKØRER KOSTUMIERER CASTING SCRIPTERE PROCENT 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: DFI-bogen, FAF. Dansk Journalistforbund, Danske Filminstruktører, 2002, i En Køn Historie, speciale af Giraldi og Schiermacher. Institut for Kommunikation & Medier, RUC Ovenstående figur viser, at der inden for de enkelte faggrupper er en ulige fordeling af mænd og kvinder i film- og TV-branchen. Eksempelvis har faggrupper som scriptere, castere, kostumierer, sminkører, produktionsassistenter og produktionsledere en overvægt af kvinder, hvor de teknisk betonede fag som grip, lys, lyd og foto har en overvægt af mænd.

23 21 KVINDER OG MÆND I TAL Derudover viser figuren også, at mændene er dominerende i ca. to tredjedele af faggrupperne, og at kvinderne i antal ikke er så godt repræsenterede i Top 5-stillinger. Det følgende afsnit vil se nærmere på fordelingen af køn og faggruppe blandt medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på DR og TV2, som begge har hel og delvis public service forpligtelse.

24 KVINDER, MÆND OG TV 22

25 23 KVINDER, MÆND OG TV DR- JOURNALISTER I KØN & TAL 2003 Opmærksomheden henledes på, at dette afsnit kun dækker et enkelt år (2003) i modsætning til de efterfølgende afsnit, der dækker 10 år ( ). Dansk Journalistforbund har opgjort antallet af deres medlemmer ansat i DR i 2003 til 535 personer. Journalisterne er ansat i en række forskellige faggrupper, og fordelt efter køn ser billedet således ud: FAGGRUPPE MÆND KVINDER %MÆND %KVINDER REPORTER PROGRAMMEDARBEJDER REDAKTIONSSEKRETÆR REDAKTØR/FAGREDAKTØR REDAKTIONSCHEF WEBREDAKTØR/MULTIMEDIEPRODUCER STUDIEVÆRT PRODUCER PRODUCENT TV-FOTOGRAF TEKSTER/VERSIONIST REDIGERINGSTEKNIKER/KLIPPER ANDET I ALT % 37% Kilde: Dansk Journalistforbund Den største gruppe udgøres af reporterne med 136 mænd (60%) og 91 kvinder (40%). Dernæst følger programmedarbejderne med 70 mænd (63%) og 41 kvinder (37%). Den eneste gruppe, der fremviser en næsten ligelig fordeling af kønnene er redaktionssekretærerne. Her er der ansat 13 mænd (52%) og 12 kvinder (48%). Kun faggruppen webredaktør/multimedieproducer udviser en lige repræsentation af de to køn. TV-Film-,ENG- og video-fotograf falder med sine fire mænd og ingen kvinder som den eneste gruppe ind under kategorien traditionelt "mandefag". Heri ligner den fotografgruppen på spillefilm, hvor der heller ikke er ansat nogen kvinder. Dog gælder statistikken på spillefilm for 10 år, mens nærværende statistik kun omfatter Sammenfattende viser tallene for journalister ansat på DR således, at der er en mere

26 KVINDER, MÆND OG TV 24 eller mindre stor spredning af mænd og kvinder inden for de forskellige faggrupper. Men ingen af grupperne omfatter flere kvinder end mænd. Tværtimod indeholder samtlige faggrupper flere mandlige journalister end kvindelige. Når det drejer sig om ledelsesplanet her redaktionscheferne er posterne udelukkende besat med mænd. Dette svarer næsten til billedet af den øverste ledelse i DR, som over en ti-årig periode har en markant underrepræsentation af kvinder med 30 mænd (83%) og 6 kvinder (17%) i bestyrelsen , og 22 mænd (96%) og 1 kvinde (4%) i direktionen TV2-JOURNALISTER I KØN & TAL 2003 I 2003 udgør Dansk Journalistforbunds medlemmer ansat på TV2 514 personer. Heraf er 356 mænd og 158 kvinder. FAGGRUPPE MÆND KVINDER %MÆND %KVINDER REPORTER PROGRAMMEDARBEJDER REDAKTIONSSEKRETÆR LOKALREDAKTØR FAGREDAKTØR INFORMATIONSMEDARBEJDER INFORMATIONSCHEF LAYOUT/GRAFIKER/DESIGNER VISUALIZER/NYHEDSGRAFIKER WEBREDAKTØR/MULTIMEDIEPRODUCER WEBMASTER/IT-KONSULENT RESEARCHER TILRETTELÆGGER/TV-INSTRUKTØR PRODUKTIONSMEDARBEJDER STUDIEVÆRT PRODUCER TV-FOTOGRAF REDIGERINGSTEKNIKKER/KLIPPER ANDET I ALT % 31% Kilde: Dansk Journalistforbund 2003

27 25 KVINDER, MÆND OG TV Der er ansat næsten det samme antal journalister på henholdsvis TV2 og DR, nemlig 514 og 535 personer. Fordelingen af køn er nogenlunde den samme på de to TV-stationer, dog med en større andel kvindelige journalister på DR (37%) end på TV2 (31%). Til gengæld er der langt flere faggrupper på TV2, hvor der slet ikke er ansat kvindelige journalister, nemlig blandt redaktionssekretærer, layoutere, informationschefer og webredaktører. I modsætning til DR, hvor der ikke findes en eneste faggruppe med flere kvindelige journalister end mandlige, er der på TV2 en række faggrupper, hvor der er ansat flere kvindelige journalister end mandlige, nemlig i grupperne visualizer (3 kvinder og 2 mænd), researcher (6 kvinder og 1 mand), studievært (9 kvinder og 5 mænd), samt blandt TV-tilrettelæggerne, hvor der er 8 kvinder og 2 mænd. Hvor der ingen kvindelige journalister er på film-, ENG- og videohold på DR (4 mænd og 0 kvinder), har TV2 6 kvindelige journalister på disse poster, mens antallet af mandlige journalister er 61. På TV2 er den største gruppe journalister ansat som programmedarbejdere med 165 mænd (66%) og 86 kvinder (34%). Opmærksomheden skal også henledes på, at der inden for de forskellige faggrupper kan være markante forskelle på de to TV-stationers ansættelse af kvindelige journalister. Hvis vi f.eks. ser på redaktionssekretærerne har DR en næsten lige fordeling på 13 mænd og 12 kvinder, mens TV2 er helt i den modsatte grøft med 4 mænd og ingen kvinder. Hvad angår webredaktørerne/multimedieproducere har DR en lige fordeling med to af hvert køn, mens TV2 udelukkende beskæftiger mænd. Til gengæld har DR en overvægt af mandlige journalister som studieværter på 5 over for 3 kvinder, mens TV2 her har valgt en overvægt på 9 kvinder over for 5 mænd. KONKLUSION Mens alle faggrupperne på DR indeholder flere mandlige journalister end kvindelige, udviser TV2 et meget mere ujævnt billede, der går fra den ene yderlighed til den anden. På den ene side er der en række faggrupper helt uden kvindelige journalister (informationschefer, redaktionssekretærer, web-redaktører og layoutere). Og på den anden side flere grupper med en overvægt af kvindelige journalister (TV-tilrettelæggere, studieværter, researchere og visualizere). Da film og TV ellers alt overvejende stadig er en branche med flere ansatte mænd end kvinder, vil det være af betydning at undersøge, hvorfor lige netop en enkelt faggruppe

28 KVINDER, MÆND OG TV 26 som f.eks. TV-tilrettelæggere udviser et iøjnefaldende større antal kvinder. Det har ikke været muligt inden for denne undersøgelses ressourcemæssige rammer at afdække grundene. Sammenfattende viser tallene, at der ialt er ansat journalister på landets to største TV-stationer med henholdsvis fuld public service-forpligtelse og delvis public service-forpligtelse. Heraf er de 357 kvinder (34%) og de 692 mænd (66%). Alle disse mænd og kvinder besætter stillinger, der på hver deres måde er med til at tegne såvel det visuelle som det indholdsmæssige programresultat, der sendes ud til seerne. Men kun halvt så mange kvindelige journalister som mandlige er med til at bestemme indhold og udseende af de udsendelser, publikum præsenteres for. De følgende afsnit vil beskrive og analysere Top 5-stillinger inden for danske spillefilm, dokumentarfilm og novellefilm i perioden

29 27 KVINDER, MÆND OG TV

30 TOP 5-STILLINGER I SPILLEFILM MANDLIG INSTRUKTØR /57 ÅR Da jeg startede i branchen i 1970'erne, var pigerne meget kække producerassistenter med solbriller oppe i håret og gik til hånde. Det var service- modellen, og så var der nogle hard-core undtagelser... men det var - og er sikkert stadig - et mandsdomineret univers.

31 29 TOP 5-STILLINGER I SPILLEFILM Top 5-stillingerne er defineret ud fra FAF's opdeling i de 5 højestliggende løngrupper herefter benævnt Top 5-stillinger. De omfatter instruktører, manuskriptforfattere, fotografer, klippere og producere. For at belyse udviklingen før vi går over til statistikken over Top 5-stillinger , undersøger vi instruktørernes faggruppe i perioden umiddelbart inden 1992, nemlig : SPILLEFILMINSTRUKTØRER ÅRSTAL FILM INSTRUKTØR /M INSTRUKTØR /K %INSTRUKTØR /M %INSTRUKTØR /K I ALT % 10% Kilde: Ib Bondebjerg et al. Dansk Film Som det fremgår, blev der i løbet af 20 år produceret ikke færre end 274 danske spillefilm. Heraf var de 246 instrueret af mandlige instruktører, mens kun 28 var instrueret af kvindelige instruktører, hvilket svarer til 10% af filmene. Oversigten viser også, at der ikke sker nogen mærkbar forbedring af de kvindelige filminstruktørers arbejdssituation. I 1972 arbejder kun en enkelt kvinde som instruk-

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES 18frames optager 18 nye elever fordelt på faglinjerne med 3 elever på hver linje. Linjerne er; instruktør, manuskriptforfatter, producer, klipper, tonemester & fotograf.

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

BAGGRUND LUDVIG OG JULEMANDEN OMKRING 1,5 MILLIONER SEERE PR. DAG. TVILLINGERNE OG JULEMANDEN SAMME HØJE SEERTAL.

BAGGRUND LUDVIG OG JULEMANDEN OMKRING 1,5 MILLIONER SEERE PR. DAG. TVILLINGERNE OG JULEMANDEN SAMME HØJE SEERTAL. PRÆSENTERER BAGGRUND LUDVIG OG JULEMANDEN OMKRING 1,5 MILLIONER SEERE PR. DAG. TVILLINGERNE OG JULEMANDEN SAMME HØJE SEERTAL. REKORD FOR JULEKALENDERE: GENNEMSNITLIG KVALITETSVURDERING PÅ 4,3 AF 5 MULIGE.

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

III. Politik/Dogmatik/Samfundslære/Pragmatik. med i en arbejdsgruppe, som søgte Filminstituttet om støtte til at udvikle projektet.

III. Politik/Dogmatik/Samfundslære/Pragmatik. med i en arbejdsgruppe, som søgte Filminstituttet om støtte til at udvikle projektet. Politik/Dogmatik/Samfundslære/Pragmatik Af Jakob Høgel og Allan Berg Nielsen I Det handlede om politik, det begyndte med politikerne, stedet var Folketinget, hvor det blev vedtaget at lade magtforholdene

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER - Filmgalla for unge i hele Region Syddanmark kan fra 2015 afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune! Baggrund I de seneste 7 år har Oregon Filmfestival været

Læs mere

Rambøll Management. Dansk Skuespillerforbund. Løn og Køn. Lønanalyse med fokus på køn

Rambøll Management. Dansk Skuespillerforbund. Løn og Køn. Lønanalyse med fokus på køn Rambøll Management Dansk Skuespillerforbund Løn og Køn Lønanalyse med fokus på køn August 2007 Dansk Skuespillerforbund Lønanalyse med fokus på køn Ref Udg. Dato 31-08-2007 Godk. Kontrol Udarb. Rambøll

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

DRs KREDITERINGS- REGLER FOR TV. Juni 2010

DRs KREDITERINGS- REGLER FOR TV. Juni 2010 DRs KREDITERINGS- REGLER FOR TV Juni 2010 indhold 0.0 quick guide S. 3 1.0 kreditregler S. 4 2.0 designregler S. 8 3.0 særligt for eksterne produktioner S. 11 4.0 HVEM SKAL KREDITERES? S. 14 5.0 SUPPLERENDE

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Lars Skree - The Look of Silence DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale INDLEDNING Dansk dokumentarfilm er en massiv dansk og international succes både hvad angår den

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

DR krediteringsmanual JUNI 2013. DR Krediteringsmanual

DR krediteringsmanual JUNI 2013. DR Krediteringsmanual DR Krediteringsmanual 1 0. Indhold 1. Quick guide 2. Kreditregler 3. Designregler 4. Særligt for eksterne produktioner 5. Kan kan/skal krediteres? 6. Supplerende kredit ved dramatik og større events 7.

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere