Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013"

Transkript

1 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Bestyrelsen for Aarhus Vand har den 7. november 2013 behandlet budgettet for I denne forbindelse har bestyrelsen godkendt taksterne, som fremgår af vedlagte bilag. Aarhus Vand A/S Bautavej Århus V Ref.: Per Dinesen Afd.: Økonomi Resume Samlet set stiger prisen for vand inkl. afledning og afgifter fra kr. 50,04 til 51,09 kr. svarende til 1,05 kr. pr. m3 inkl. moms. Tel Dir Der er indarbejdet konsekvenserne af to nye forhold i budgettet: Selskabsskat 10 mio. kr. Indførelse af trappemodel vedr. spildevandsafledning. Tilslutningsbidrag er justeret i henhold til betalingsvedtægterne, mens øvrige takster og gebyrer generelt er fastholdt uændret med undtagelse af de tilfælde, hvor erfaringerne har begrundet en justering (tidsforbrug, ændring materialepriser m.v.). Evt. konsekvenser af mulige ændringer i lovgivningen er ikke indarbejdet. Prisloft 2013 Vi har modtaget udkast til prisloftet for 2013 for vand den 30. august og for spildevand den 13. september. Vi har efterfølgende afgivet høringssvar til udkastet. Pr. 14. november 2013 har vi endnu ikke modtaget endeligt prisloft for 2014, da Forsyningssekretariatet er forsinkede i deres sagsbehandling. Som det fremgår nedenfor, forventer vi at holde os inden for det prisloft, vi forventer at blive tildelt for såvel vand som spildevand. I de vedtagene budgetter udnyttes prisloftet fuldt ud på vand, mens der er et ikke udnyttet prisloft vedrørende spildevand på 0,11 kr. pr. m3. c:\users\aztnbme\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\om69jbft\notat vedr takster til aarhus kommune.docx

2 Når endelige prisloftsafgørelser foreligger, vil vi fremsendes notat herom. Side 2 af 5

3 Prisloftet, som Konkurrencestyrelsen fastsætter, er inddelt i de nedenstående elementer: Driftsomkostninger Driftsomkostninger prisfremskrivning Generelt effektiviseringskrav Individuelt effektiviseringskrav Nettofinansielle poster Renter og garantiprovision 1:1 omkostninger Tjenestemandspensioner, ejendomsskatter, afgift af ledningsført vand, revisionshonorar, kontingent DANVA Anlægsinvesteringer Tillæg for afskrivning af historiske investeringer frem til Tillæg for gennemførte investeringer i Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014 Underdækning Pr Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2012 Miljø og Servicemål Udgifter til disse områder underlægges ikke benchmarking. Skal være godkendt/fastsat af byråd eller bestyrelse efter nærmere regler. Aarhus Vand A/S har fået godkendt miljø&servicemål på tkr vedr. vand (grundvandsbeskyttelse og tilbagestrømssikring) og tkr vedr. spildevand (klimatilpasning) Prisloft og budget Taksterne kan vises således for vand og spildevand i forhold til udkast til prislofter for 2014 inkl. indmeldte korrektioner: Vand Spildevand Udkast til prisloft for ,98 25,42 Heraf anvendt til vejafvandingsbidrag og særbidrag - -0,99 Heraf anvendt til fast bidrag (målerabonnement) -2,36 - Heraf anvendt til andre indtægter -0,20 - Rest af prisloft til variabel takst for ,42 24,43 Budgetteret vand- og spildevandstakst for ,42 24,32 Side 3 af 5

4 Taksterne 2014 Priser i 2013 Priser i 2014 Vandpris 10,81 10,42 Vandafgift til staten inkl. vandindvindingsafgift 6,13 6,13 Vandafledningsbidrag 23,09 24,32 Moms 10,01 10,22 Samlet vandpris pr. m 3 inkl. moms 50,04 51,09 Trappemodel Fra 1. januar 2014 er der indført differentierede takster på spildevandsområdet, således større vandforbrugende erhvervskunder får en billigere takst end private forbrugere. Modellen medfører, at når den er fuldt ud indfaset i 2018, så vil erhvervskunder med et forbrug over 500 m3/år spare 20 % i forhold til privatkunder, mens erhvervskunder med et forbrug over m3/år vil spare 60 %. Frem til medio oktober kunne erhvervskunderne tilmelde sig ordningen, som har været administreret af Naturstyrelsen. For Aarhus Vand ser resultatet af indførslen af trappemodellen således ud: m3 Takst Kr./m3 Omsætning tkr. Vandforbrug m , Vandforbrug m , Vandforbrug > m , Variabel omsætning i alt Driftsbudgetter Hovedtallene ser således ud: tkr. Vand Spildevand Samlet Indtægter inkl. tilslutningsbidrag Omkostninger Resultat af primær drift Afskrivninger Andre driftsposter, netto Resultat før finansielle poster Renter Årets resultat før skat Det kan supplerende oplyses, at selskabets likvide årsresultat er budgetteret til -176,4 mio. kr. Side 4 af 5

5 Tømningsordningen Tømningsordningen er et selvstændigt takstområde. Der er tale om tømning af bundfældningstanke og samletanke, ligesom sommerhuse og kolonihavehuse, der ikke kan anvendes til helårsbeboelse, betaler tømningstakst under denne ordning. Budgettet for tømningsordningen indgår i det samlede budget for spildevand, men som et hvile i sig selv område. I budgettet for 2014 for spildevand fremgår tømningsordningen særskilt under såvel indtægter som omkostninger. Der er budgetteret med indtægter på i alt tkr. og omkostninger på tkr. altså et lille overskud. Taksterne er nedsat fra 609 kr. pr. tømning til 525 kr. pr. tømning da der er oparbejdet et overskud på 630 tkr. At taksten ikke nedsættes yderligere skyldes en forventning om stigende tømningspriser i fremtiden. Kommunegaranti Selskabets investeringsplan for 2014 er ligeledes behandlet og godkendt af selskabets bestyrelse den 7. november Som tidligere år vil der med hensyn til at minimere selskabets udgifter til lån være behov for en kommunegaranti til optagelse af lån hos Kommunekredit af Aarhus Kommune. For 2014 ønskes en rammebevilling til optagelse af anlægslån. Som følge af de store investeringer, der forventes på både vand og spildevandsområdet i 2014, vil det være formålstjenligt med en ramme (kommunegaranti) på 250 mio.kr samlet for vand og spildevand (lånene optages i marts 2015). Låneoptagelsen har ikke betydning for Aarhus Kommunes muligheder for låneoptagelse i øvrigt. Efter aftale med Borgmesterens Afdeling er dette forhold indarbejdet i indstillingen om forventet regnskab for Side 5 af 5

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Forbrugerejede vandværker og prisregulering

Forbrugerejede vandværker og prisregulering Forbrugerejede vandværker og prisregulering Foreningen af Vandværker i Danmark 11. september 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Hannah Marie Holm Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere