Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 28 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 28 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød, døgnafsnit for unge, afsnit B303, fredag den 25. april 2014 Ref Indledning 71-tilsynet var fredag den 25. april 2014 på et anmeldt tilsynsbesøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, afdeling Hillerød, døgnafsnit B303. Besøget startede med et indledende møde med ledelsen. Tilsynet fik en generel orientering om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, og særligt om afdelingen i Hillerød. Fra tilsynet deltog: Formand Liselott Blixt (DF), Camilla Hersom (RV), Thyra Frank (LA) og Julie Skovsby (S). Desuden deltog udvalgssekretær Kirsten Hermansen og udvalgsassistent Gitte Ravn Jensen. Forud for besøget havde 71-tilsynet modtaget en oversigt over Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, en plantegning for afsnit B303, et ugeskema, en oversigt over personalesammensætningen, belægningsprocent, tvangsforanstaltninger samt en husorden. Efter tilsynsbesøget har 71-tilsynet stillet en række spørgsmål til Region Hovedstaden, som er blevet besvaret. 2. Tilsynet udtaler Tilsynet finder det positivt, at tvangsanvendelsen på afsnit B303 i 2014 ser ud til at være væsentligt lavere end i tidligere år. Tilsynet finder det positivt, at personalet er opmærksomt på, at øvrige patienter ikke bør overvære tvangsanvendelse, og at såfremt dette alligevel skulle ske, at der følges op med en drøftelse af oplevelsen.

2 Tilsynet finder det uheldigt, at der på afsnittet anvendes medicin, der ikke er godkendt i Danmark til anvendelse på børn og unge. Også selv om det ikke forekommer i stort omfang. Tilsynet finder det uheldigt, at nogle patienter gav udtryk for at have haft meget dårlige oplevelser i forbindelse med henholdsvis tvangsanvendelse og tvangsopfølgning samt meddelelse af diagnose og medicinering, og at der blev givet udtryk for et ønske om større forudsigelighed og bedre planlægning af møder. 3. Kort om afsnit B303 Afsnit B303 er et åbent ungepsykiatrisk døgnafsnit, der modtager patienter i alderen 14 til 17 år med alle typer af diagnoser. Der er i alt 10 sengepladser, hvoraf en sengeplads kan omdannes til en afskærmet enhed. Derudover er der to dagpladser. Afsnittet har til huse i en bygning fra 1970 erne, som oprindeligt var udformet til voksenpsykiatrien og med henblik på langvarige indlæggelser. Den blev i 1990 erne ombygget med henblik på anvendelse for børne- og ungepsykiatrien. 4. Tilsynets rundgang Alle patienter har eget værelse. Værelserne er forskellige i størrelse, og patienterne deler badeværelse med 1-2 andre patienter. Det blev oplyst, at patienterne har det ok med at skulle dele badeværelse med andre. På besøgsdagen var der indlagt i alt 9 patienter, hvoraf ingen var administrativt frihedsberøvede (tvangstilbageholdt). Der var generelt stille og roligt på afsnittet ved tilsynets rundgang, hvilket skyldes, at patienterne modtager undervisning om formiddagen. Der var derfor kun få patienter til stede på afsnittet. Gangareal Gangene var brede og lyse. Der var grønne planter og billeder på væggene. Der var opstillet sofa, borde og stole, samt motionscykel, bordfodbold og bordtennisbord. Der var ophængt en tavle med billeder af personalet og angivelse af, hvem der er kontaktpersoner. Af en anden tavle fremgik ugens planlagte aktiviteter mv. Patientværelser Tilsynet så to patientværelser, som fremstod lyse, rummelige og indrettet med standardmøblement. Der var store vinduer med udsigt. Patienterne har 2/11

3 i vidt omfang mulighed for selv at indrette værelserne med deres personlige ting. Badeværelserne var lyse, rummelige og indrettet med toilet, håndvask, spejl og bruser. Tilsynet så også det skærmede patientværelse, som var stort og lyst og indrettet med standardmøblement. Foran det skærmede patientværelse var der et opholdsrum med sofa, bord og tv. Dertil også et lille thekøkken, spisebord med stole, en motionscykel, to sofastole med bord samt en reol med spil og blade. Der var fra opholdsrummet udgang til en lille indhegnet have med ca. 160 cm højt hegn omkring. Haveadgang. Der var en stor åben gårdhave midt i afsnittet med masser af grønt og solide haveborde med stole omkring. Rygehave Der var en lille have særskilt for rygere. Det blev oplyst, at rygning kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver. Det blev tillige oplyst, at personalet ikke oplever problemer med hash. Indhegnet gårdhave Der var endnu en have, som afsnittet deler med de øvrige afsnit. Her var der græs, buske, kuperet terræn, cykler, gynger, klatrestativ, volleyballnet, en plæne med to mål samt et bålhus. Personalet gav udtryk for, at patienterne er glade for at benytte bålhuset. Køkken I tilknytning til spisestuen var et anretter køkken, som fremstod pænt og rent. Anretter køkkenet bliver også anvendt til at tilberede mindre måltider (morgenmad og frokost) og til at bage kager mv. om aftenen. Patienterne inddrages i indkøb, tilberedning m.v. Spisestue Spisestuen fremstod pæn og ren. Der var billeder på væggene, et radiomusik anlæg, en grøn gulvplante og lidt blomster på bordene. Der var fast bordplan, og der var navne på stolene. Opholdsstue Opholdsstuen var stor og lys og fremstod pæn og ren. Den var møbleret med sofagruppe, sofabord og lænestole. Der var en speciel beroligende sækkestol, et lille bord med stole og et tv. 3/11

4 Nogle reoler delte rummet lidt op. På den anden side af reolerne var der et bord med stole, keyboard, små trommer, og en guitar. I reolen var der spil, bøger og blade. Der var også et bord med to computere. Lille rum Tilsynet så et lille rum indrettet med en speciel beroligende sækkestol og et par stole. Medicinrum Personalet oplyste, at medicinrummet er klimastyret. 5. Tvang Anvendelse af tvang på afsnittet udgør samlet set 152 episoder fordelt på 26 patienter i perioden 1. januar juni Der er i afsnittet fokus på selvskade- og selvmordsforebyggelse, og det er ofte i disse situationer, at tvang anvendes. Af opgørelsen over tvangsforanstaltninger på afdelingen fremgår hverken et fald eller en stigning i perioden Anvendelsen af tvang i 2014 ser ud til at være væsentlig lavere end tidligere år, hvilket skyldes oprettelsen af akutafsnit på afdeling Glostrup i 2013 samt fusionen af Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatriske centre i 2013, hvorved det er blevet lettere at flytte patienter til lukkede afsnit. Tidspunktet for tvangsanvendelse ligger spredt over dag- og aftentimerne. Der har ikke fundet tvang sted i nattetimerne. Ligeledes fordeler tvangsanvendelse sig spredt over hele ugen, dog med en tendens til at hverdage er lidt mere udsatte end weekender. Bæltefiksering foregår i eget værelse. Særligt vedrørende døraflåsning oplyser afsnittet, at denne form for tvangsforanstaltning indebærer, at yderdørene til afsnittet aflåses. En aflåsning er altid relateret til én patient, og de øvrige patienter kan således frit komme og gå på afsnittet. De øvrige patienter skal blot anmode personalet om at låse yderdøren op. Forældre til patienter under 15 år informeres altid om døraflåsning. De øvrige forældre orienteres, når de ankommer på afsnittet. Trods døraflåsning kan den patient, foranstaltningen vedrører, godt ordineres ledsaget udgang, således at vedkommende periodevis kan komme ud af afsnittet. Ved enhver anvendelse af tvang bliver patienten/forældrene informeret mundtligt om formålet, om at patienten bliver beskikket en patientvejleder 4/11

5 samt at der er mulighed for at klage over indgrebet. Tillige udleveres pjecen Tvang og psykiatri udgivet af Region Hovedstaden. Ved enhver anvendelse af tvang, også når den udøves efter Forældreansvarsloven, afholdes en eftersamtale med patienten. Forældrene informeres herom telefonisk eller ved personligt fremmøde. Eftersamtalerne gennemføres systematisk ved brug af et dokumentationsskema, som er fælles for hele regionen. Systematikken i samtalen følger skemaet. Skemaet udfyldes og lægges efter samtalen på patientens journal. Da afsnittet har meget få tvangsepisoder, har de ikke så stort et erfaringsgrundlag at trække på i forhold til effekt af samtalerne. Ikke alle indlagte patienter informeres på forhånd om rettigheder ved tvangsanvendelse, da det alene er en ganske lille andel, for hvem det bliver aktuelt. Så vidt muligt sørger personalet for, at de øvrige patienter ikke overværer tvangsanvendelse. Såfremt det alligevel skulle hænde, drøftes oplevelsen med de enkelte patienter individuelt og/eller i patientgruppen. 6. Medicin Medicinforbruget på afsnittet har været stabilt gennem de sidste tre år. I foråret 2014 har Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin udsendt en ny behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge. Afsnittet er ved at implementere denne vejledning. Men selv når personalet følger vejledningen, vil der opstå situationer, hvor personalet må anvende antipsykotisk medicin, der i Danmark ikke er godkendt til børn og unge. I 2013 var der tale om to patienter med psykotisk sygdom, der blev sat i behandling med antipsykotisk medicin, der udelukkende var godkendt til voksne. Ligeledes var der to patienter i antidepressiv medicinsk behandling, der blev sat i behandling med medicin, der udelukkende var godkendt til voksne. I de tilfælde, hvor der er iværksat medicinsk behandling, der ikke er godkendt til børn og unge, er det sket efter nøje vurdering ved overlægen, da patienterne ikke havde tilstrækkelig gavn af den vanlige behandling. For indlagte børn og unge med akut svær angst og uro, hvor der i den akutte fase skal ordineres beroligende medicin, anvendes præparater der ikke er godkendt til børn og unge i Danmark. Medicin der anvendes mod ADHD er godkendt til børn og unge. 5/11

6 Regionen finder, at der er brug for forskning i lægemidler til børn og unge indenfor psykiatrien. 7. Akutindlæggelser, genindlæggelser og indlæggelsestid Der er meget få akutte indlæggelser på afsnittet. Langt de fleste akutte patienter indlægges på afdeling Glostrup, akutafsnit. I 2013 var der 6 akutte indlæggelser og 99 ambulante (planlagte) indlæggelser. I 2014 (1. jan til medio juni) har alle 42 indlæggelser været ambulante. Der er meget få genindlæggelser på afsnittet. I 2011 var der én, i 2012 var der ingen, i 2013 var der én. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på afsnittet er, for patienter udskrevet i 2014, 82 dage. Indlæggelse på et døgnafsnit indbefatter ofte både en udredningsfase og en behandlingsfase, hvorfor den gennemsnitlige indlæggelsestid vil have en vis varighed. 8. Reduktion af sengepladser i ferieperioder Der lukkes sengepladser på afsnittet i forbindelse med skolernes sommerferie. Lukningen sker for at kunne afvikle ferie for personalet. Afviklingen af personalets ferie afstemmes med de behov, der erfaringsmæssigt er for indlæggelse af børn og unge i psykiatrien. Antallet af indlæggelser er faldende hen over sommeren på de åbne børne- og ungdomsafsnit i regionen. 9. Tilstedeværelse af forældre ved samtaler, hvor der informeres om indgribende beslutninger Der er sædvanligvis forældre til stede, når diagnoser drøftes og meddeles den unge. Forud for forslag om medicinering drøftes dette altid grundigt med forældrene. I mere akutte situationer kan det være nødvendigt, at dette sker telefonisk. Det er anbefalingen, at diagnostiske overvejelser foretages med den unge og forældrene i fællesskab. 10. Beroligelse af en ulykkelig patient Størstedelen af patienterne har, sammen med deres kontaktpersoner, udarbejdet en plejeplan og krisekort / ressourceplan, der angiver, hvordan patienten bedst håndterer og mestrer f.eks, triste tanker. Der lægges vægt på at styrke den unges egne ressourcer. Personalet er opmærksomt på patienter, som er ved at blive ulykkelige og har lyst til at isolere sig på værelset. I de situationer sørger personalet altid 6/11

7 for hyppig kontakt med patienten. Der er mulighed for, at personalemedlemmet bliver hos den unge til bedring eller at vedkommende, hvad mange unge foretrækker, aftaler hyppige tilsyn. 11. Skole og aktiviteter Der er egen skole tilknyttet afdelingen Stubbevangsskolen hvor der hver formiddag er undervisning. Skolen betjener afsnittets 10 døgnindlagte og 2 dagindlagte patienter. Aktuelt var der 3 andre patienter i skolen. Disse er alle i ambulant behandling i ambulatoriet. Det er praksis, at der, udover de indlagte patienter, kan tilbydes undervisning til enkelte ambulant tilknyttede. Der arrangeres forskellige fælles aktiviteter, som fremgår af et ugeskema. Alle patienter følger et individuelt ugeskema, der beskriver de aktiviteter, de skal deltage i. Udover de faste aktiviteter tilbydes der aktiviteter alt efter den unges behov og efter ungegruppens behov og sammensætning. Kontinuitet og forudsigelighed er nogle af kerneværdierne i det miljøterapeutiske arbejde på afsnittet. Af samme grund er det utrolig sjældent, at planlagte aktiviteter aflyses. 6. Mad Maden tilberedes i et storkøkken, og der er faste spisetider. Patienterne hjælper med at dække bord og rydde af. Patienterne har indflydelse på kostplanen. Således vælger patienterne på et fællesmøde selv menu for den kommende uge den forudgående fredag. Der vælges mellem menuer med fisk, kød og vegetar. Der serveres ikke dessert til hverdag. Patienterne er med til at udvælge og indkøbe kold mad til aftensmaden på hverdage. Såfremt de patienter, der er i afsnittet i weekenden, magter det, laver personalet varm mad til aften sammen med dem. Ellers bestilles fra køkkenet. 7. Rygepolitik Rygning kræver tilladelse fra forældremyndighedsindehaver, og skal foregå i den lille rygehave. 8. Telefon og andre medier mv. Der er internetadgang på afsnittet. Mobiltelefoner, ipads og computere må anvendes på egen stue eller uden for afsnittet i tidsrummet /11

8 Personalet vil vejlede og sætte rammer for brug af computerspil og hjemmesider, hvis der bliver behov for det. 9. Besøgstider og døgnrytme Der er en fast døgnrytme med faste spisetider, fælles møder, aktiviteter og pligter. Der er besøgstid mandag, onsdag og torsdag kl og Tirsdag fra kl og fredag fra og I weekenden fra kl Yderdørene er åbne om dagen, men låst om natten for at skabe en tryg stemning. Patienterne kan dog komme ind og ud også om natten. 10. Lukket/intensivt afsnit og åbent afsnit med låste døre På et lukket / intensivt afsnit er dørene til afsnittet låst døgnet rundt og patienterne kan som udgangspunkt ikke forlade afsnittet. Patienter, der er frivilligt indlagt på et intensivt afsnit, kan dog efter anmodning forlade afsnittet. Såfremt en patient, der er frivilligt indlagt, vurderes at være til fare for sig selv eller andre, hvis vedkommende forlader afsnittet, kan denne dog tilbageholdes. På et åbent afsnit er dørene ikke låst, og patienterne kan, efter aftale med personalet, komme og gå. I perioder kan det dog, af hensyn til enkelte patienters behandling, være nødvendigt at låse døren. Det vil altid være en midlertidig løsning. De øvrige patienter kan i en sådan periode frit forlade afsnittet. 11. Personale Normering for lægeligt personale: 1 overlæge, 1 afdelingslæge og 1 læge i uddannelsesstilling. Normering for sygeplejersker: 1 afdelingssygeplejerske, 15 sygeplejersker, 1 klinisk sygeplejespecialist Normering for øvrigt personale: 1 psykolog, 1 socialrådgiver, 1 fysioterapeut, 3 pædagoger, 3 sosu-assistenter, 2 lægesekretærer. Plejepersonalet har følgende normering i vagt: Hverdage: weekenden: dag 4 dag 2 aften 3 aften 2 nat 2 nat 2 8/11

9 Afsnittet oplever ikke rekrutteringsproblemer. Brugen af vikarer er minimal. Afsnittet har dog rådighed over kompetente vikarer tilsluttet Psykiatriens Vikarkorps, som tidligere har arbejdet i eller haft anden relation til afsnittet. Det vurderes ikke, at brugen af vikar har en negativ konsekvens for brugen af tvang, behandlings- og aktivitetstilbud til patienterne. 12. Efteruddannelse Personalet deltager løbende i kurser om konflikthåndtering. I det omfang I det omfang det har været muligt, har personalet deltaget i lægerevarende miljøterapeutisk uddannelse. 9 ud af 23 har gennemgået længere uddannelse. Der har været afholdt miljøterapeutiske temadage. Endvidere arbejdes der med konflikthåndtering og voldsforebyggelse ved ugentlige konferencer - supervision og løbende undervisning om de forskellige psykiske lidelser. Supervision og undervisning er tværfaglig med deltagelse af alle faggrupper, også skolens lærere. 13. Voldsepisoder Der har ikke været voldsepisoder mod personalet på afsnittet. 14. Udslusning af færdigbehandlede patienter Så tidligt som muligt i undersøgelses- og behandlingsforløbet vurderes behovet for støtteforanstaltninger, efterbehandling og eventuel anbringelse i døgnregi. Afsnittets socialrådgiver har i forløbet telefonisk kontakt med patientens sagsbehandler med henblik på at informere om, hvor langt i forløbet patienten er, og hvilke overvejelser der gøres om fremtidige behandlingsbehov. I indlæggelsesforløbet aftales netværksmøder med patient, forældre, forvaltningen samt andre relevante samarbejdspartnere. Efterfølgende udfærdiges sædvanligvis en erklæring, der beskriver patientens psykiske lidelse og dennes betydning for patientens psykiske og sociale funktionsniveau. Udskrivelse planlægges sædvanligvis i god tid. De hyppigste problemer der forekommer er, at de nødvendige støtte- og efterbehandlingsforanstaltninger ikke har kunnet etableres tids nok. Det betyder, at der f.eks. ikke er plads, når patienten udskrives. I ventetiden kan der være risiko for tilbagefald. Personalet sørger altid for at følge patienten ambulant i afsnittet, indtil patienten er påbegyndt opfølgende støtte andet steds. 9/11

10 Det er ligeledes et problem såfremt personalet af pladsmæssige hensyn er nødsaget til at udskrive en patient før tid. Sådanne udskrivelser vil altid følges af et ambulant tilbud. 15. Samarbejde med forældre Der er i hele forløbet nært samarbejde med forældrene. Der afholdes fællesmøder med patient og forældre ca. hver 14 dag. I møderne deltager behandleren og kontaktpersonen. Herudover samtaler med forældrene i nødvendigt omfang. Forældrene orienteres løbende af personalet telefonisk, ligesom de kan ringe og tale med plejepersonalet og behandler. I forbidnelse med hjemmebesøg er der oftest en kortere samtale med personalet, når patienten kommer tilbage til afsnittet. Forældre tilbydes kontakt til skolens lærere. I enkelte tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, kan forældre være i afsnittet udover besøgstiderne. 16. Samtale med en gruppe patienter Tilsynet talte med seks patienter, som havde givet udtrykt for et ønske om at tale med tilsynet som en samlet gruppe. Samtalen foregik i opholdsstuen og udover patienterne var der repræsentanter for ledelsen og personalet til stede. Patienterne fortalte, at de overvejende er glade for at være indlagt på afsnittet. Det føles som en stor lettelse at være sammen med andre, som også har forskellige psykiske lidelser. Nogle patienter havde oplevet at blive drillet i deres almindelige skole, men på afsnittets skole er der en rummelighed og gensidig forståelse patienterne imellem. En patient gav udtryk for at have oplevet tvangsanvendelse og medicinering, og at det havde været en meget voldsom oplevelse. En anden patient fortalte, at hun havde oplevet at få meddelt diagnose og beslutning om medicinering uden at forældrene var til stede. Og at det havde skabt utryghed. Der blev også givet udtryk for, at der mangler langtidsplanlægning og forudsigelighed, f.eks. vil patienterne gerne på forhånd have at vide, hvad møder/ samtaler skal omhandle, da de derved bedre vil kunne forberede sig til mødet/samtalen. Der blev givet udtryk for, at ambulatoriet ikke fungerer særlig effektivt med mange aflysninger og ventetid. Der blev udtrykt ønske om, at dette kommer til at fungere bedre. 10/11

11 71-tilsynet skrev efterfølgende et brev til de seks patienter og takkede for samtalen samt gjorde opmærksom på muligheden for den enkelte til at kontakte tilsynet, hvis man ikke følte, man havde nået at få sagt det, man gerne ville i løbet af den fælles samtale. 11/11

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Psykiatrisk Afdeling Svendborg Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 71 Offentligt Patientinformation Psykiatrisk Afdeling Svendborg Marts 2013 Valdemarsgade 53 5700 Svendborg Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bygningsmæssige forhold mv.

Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden...

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere