Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 28 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 28 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød, døgnafsnit for unge, afsnit B303, fredag den 25. april 2014 Ref Indledning 71-tilsynet var fredag den 25. april 2014 på et anmeldt tilsynsbesøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, afdeling Hillerød, døgnafsnit B303. Besøget startede med et indledende møde med ledelsen. Tilsynet fik en generel orientering om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, og særligt om afdelingen i Hillerød. Fra tilsynet deltog: Formand Liselott Blixt (DF), Camilla Hersom (RV), Thyra Frank (LA) og Julie Skovsby (S). Desuden deltog udvalgssekretær Kirsten Hermansen og udvalgsassistent Gitte Ravn Jensen. Forud for besøget havde 71-tilsynet modtaget en oversigt over Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, en plantegning for afsnit B303, et ugeskema, en oversigt over personalesammensætningen, belægningsprocent, tvangsforanstaltninger samt en husorden. Efter tilsynsbesøget har 71-tilsynet stillet en række spørgsmål til Region Hovedstaden, som er blevet besvaret. 2. Tilsynet udtaler Tilsynet finder det positivt, at tvangsanvendelsen på afsnit B303 i 2014 ser ud til at være væsentligt lavere end i tidligere år. Tilsynet finder det positivt, at personalet er opmærksomt på, at øvrige patienter ikke bør overvære tvangsanvendelse, og at såfremt dette alligevel skulle ske, at der følges op med en drøftelse af oplevelsen.

2 Tilsynet finder det uheldigt, at der på afsnittet anvendes medicin, der ikke er godkendt i Danmark til anvendelse på børn og unge. Også selv om det ikke forekommer i stort omfang. Tilsynet finder det uheldigt, at nogle patienter gav udtryk for at have haft meget dårlige oplevelser i forbindelse med henholdsvis tvangsanvendelse og tvangsopfølgning samt meddelelse af diagnose og medicinering, og at der blev givet udtryk for et ønske om større forudsigelighed og bedre planlægning af møder. 3. Kort om afsnit B303 Afsnit B303 er et åbent ungepsykiatrisk døgnafsnit, der modtager patienter i alderen 14 til 17 år med alle typer af diagnoser. Der er i alt 10 sengepladser, hvoraf en sengeplads kan omdannes til en afskærmet enhed. Derudover er der to dagpladser. Afsnittet har til huse i en bygning fra 1970 erne, som oprindeligt var udformet til voksenpsykiatrien og med henblik på langvarige indlæggelser. Den blev i 1990 erne ombygget med henblik på anvendelse for børne- og ungepsykiatrien. 4. Tilsynets rundgang Alle patienter har eget værelse. Værelserne er forskellige i størrelse, og patienterne deler badeværelse med 1-2 andre patienter. Det blev oplyst, at patienterne har det ok med at skulle dele badeværelse med andre. På besøgsdagen var der indlagt i alt 9 patienter, hvoraf ingen var administrativt frihedsberøvede (tvangstilbageholdt). Der var generelt stille og roligt på afsnittet ved tilsynets rundgang, hvilket skyldes, at patienterne modtager undervisning om formiddagen. Der var derfor kun få patienter til stede på afsnittet. Gangareal Gangene var brede og lyse. Der var grønne planter og billeder på væggene. Der var opstillet sofa, borde og stole, samt motionscykel, bordfodbold og bordtennisbord. Der var ophængt en tavle med billeder af personalet og angivelse af, hvem der er kontaktpersoner. Af en anden tavle fremgik ugens planlagte aktiviteter mv. Patientværelser Tilsynet så to patientværelser, som fremstod lyse, rummelige og indrettet med standardmøblement. Der var store vinduer med udsigt. Patienterne har 2/11

3 i vidt omfang mulighed for selv at indrette værelserne med deres personlige ting. Badeværelserne var lyse, rummelige og indrettet med toilet, håndvask, spejl og bruser. Tilsynet så også det skærmede patientværelse, som var stort og lyst og indrettet med standardmøblement. Foran det skærmede patientværelse var der et opholdsrum med sofa, bord og tv. Dertil også et lille thekøkken, spisebord med stole, en motionscykel, to sofastole med bord samt en reol med spil og blade. Der var fra opholdsrummet udgang til en lille indhegnet have med ca. 160 cm højt hegn omkring. Haveadgang. Der var en stor åben gårdhave midt i afsnittet med masser af grønt og solide haveborde med stole omkring. Rygehave Der var en lille have særskilt for rygere. Det blev oplyst, at rygning kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver. Det blev tillige oplyst, at personalet ikke oplever problemer med hash. Indhegnet gårdhave Der var endnu en have, som afsnittet deler med de øvrige afsnit. Her var der græs, buske, kuperet terræn, cykler, gynger, klatrestativ, volleyballnet, en plæne med to mål samt et bålhus. Personalet gav udtryk for, at patienterne er glade for at benytte bålhuset. Køkken I tilknytning til spisestuen var et anretter køkken, som fremstod pænt og rent. Anretter køkkenet bliver også anvendt til at tilberede mindre måltider (morgenmad og frokost) og til at bage kager mv. om aftenen. Patienterne inddrages i indkøb, tilberedning m.v. Spisestue Spisestuen fremstod pæn og ren. Der var billeder på væggene, et radiomusik anlæg, en grøn gulvplante og lidt blomster på bordene. Der var fast bordplan, og der var navne på stolene. Opholdsstue Opholdsstuen var stor og lys og fremstod pæn og ren. Den var møbleret med sofagruppe, sofabord og lænestole. Der var en speciel beroligende sækkestol, et lille bord med stole og et tv. 3/11

4 Nogle reoler delte rummet lidt op. På den anden side af reolerne var der et bord med stole, keyboard, små trommer, og en guitar. I reolen var der spil, bøger og blade. Der var også et bord med to computere. Lille rum Tilsynet så et lille rum indrettet med en speciel beroligende sækkestol og et par stole. Medicinrum Personalet oplyste, at medicinrummet er klimastyret. 5. Tvang Anvendelse af tvang på afsnittet udgør samlet set 152 episoder fordelt på 26 patienter i perioden 1. januar juni Der er i afsnittet fokus på selvskade- og selvmordsforebyggelse, og det er ofte i disse situationer, at tvang anvendes. Af opgørelsen over tvangsforanstaltninger på afdelingen fremgår hverken et fald eller en stigning i perioden Anvendelsen af tvang i 2014 ser ud til at være væsentlig lavere end tidligere år, hvilket skyldes oprettelsen af akutafsnit på afdeling Glostrup i 2013 samt fusionen af Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatriske centre i 2013, hvorved det er blevet lettere at flytte patienter til lukkede afsnit. Tidspunktet for tvangsanvendelse ligger spredt over dag- og aftentimerne. Der har ikke fundet tvang sted i nattetimerne. Ligeledes fordeler tvangsanvendelse sig spredt over hele ugen, dog med en tendens til at hverdage er lidt mere udsatte end weekender. Bæltefiksering foregår i eget værelse. Særligt vedrørende døraflåsning oplyser afsnittet, at denne form for tvangsforanstaltning indebærer, at yderdørene til afsnittet aflåses. En aflåsning er altid relateret til én patient, og de øvrige patienter kan således frit komme og gå på afsnittet. De øvrige patienter skal blot anmode personalet om at låse yderdøren op. Forældre til patienter under 15 år informeres altid om døraflåsning. De øvrige forældre orienteres, når de ankommer på afsnittet. Trods døraflåsning kan den patient, foranstaltningen vedrører, godt ordineres ledsaget udgang, således at vedkommende periodevis kan komme ud af afsnittet. Ved enhver anvendelse af tvang bliver patienten/forældrene informeret mundtligt om formålet, om at patienten bliver beskikket en patientvejleder 4/11

5 samt at der er mulighed for at klage over indgrebet. Tillige udleveres pjecen Tvang og psykiatri udgivet af Region Hovedstaden. Ved enhver anvendelse af tvang, også når den udøves efter Forældreansvarsloven, afholdes en eftersamtale med patienten. Forældrene informeres herom telefonisk eller ved personligt fremmøde. Eftersamtalerne gennemføres systematisk ved brug af et dokumentationsskema, som er fælles for hele regionen. Systematikken i samtalen følger skemaet. Skemaet udfyldes og lægges efter samtalen på patientens journal. Da afsnittet har meget få tvangsepisoder, har de ikke så stort et erfaringsgrundlag at trække på i forhold til effekt af samtalerne. Ikke alle indlagte patienter informeres på forhånd om rettigheder ved tvangsanvendelse, da det alene er en ganske lille andel, for hvem det bliver aktuelt. Så vidt muligt sørger personalet for, at de øvrige patienter ikke overværer tvangsanvendelse. Såfremt det alligevel skulle hænde, drøftes oplevelsen med de enkelte patienter individuelt og/eller i patientgruppen. 6. Medicin Medicinforbruget på afsnittet har været stabilt gennem de sidste tre år. I foråret 2014 har Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin udsendt en ny behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge. Afsnittet er ved at implementere denne vejledning. Men selv når personalet følger vejledningen, vil der opstå situationer, hvor personalet må anvende antipsykotisk medicin, der i Danmark ikke er godkendt til børn og unge. I 2013 var der tale om to patienter med psykotisk sygdom, der blev sat i behandling med antipsykotisk medicin, der udelukkende var godkendt til voksne. Ligeledes var der to patienter i antidepressiv medicinsk behandling, der blev sat i behandling med medicin, der udelukkende var godkendt til voksne. I de tilfælde, hvor der er iværksat medicinsk behandling, der ikke er godkendt til børn og unge, er det sket efter nøje vurdering ved overlægen, da patienterne ikke havde tilstrækkelig gavn af den vanlige behandling. For indlagte børn og unge med akut svær angst og uro, hvor der i den akutte fase skal ordineres beroligende medicin, anvendes præparater der ikke er godkendt til børn og unge i Danmark. Medicin der anvendes mod ADHD er godkendt til børn og unge. 5/11

6 Regionen finder, at der er brug for forskning i lægemidler til børn og unge indenfor psykiatrien. 7. Akutindlæggelser, genindlæggelser og indlæggelsestid Der er meget få akutte indlæggelser på afsnittet. Langt de fleste akutte patienter indlægges på afdeling Glostrup, akutafsnit. I 2013 var der 6 akutte indlæggelser og 99 ambulante (planlagte) indlæggelser. I 2014 (1. jan til medio juni) har alle 42 indlæggelser været ambulante. Der er meget få genindlæggelser på afsnittet. I 2011 var der én, i 2012 var der ingen, i 2013 var der én. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på afsnittet er, for patienter udskrevet i 2014, 82 dage. Indlæggelse på et døgnafsnit indbefatter ofte både en udredningsfase og en behandlingsfase, hvorfor den gennemsnitlige indlæggelsestid vil have en vis varighed. 8. Reduktion af sengepladser i ferieperioder Der lukkes sengepladser på afsnittet i forbindelse med skolernes sommerferie. Lukningen sker for at kunne afvikle ferie for personalet. Afviklingen af personalets ferie afstemmes med de behov, der erfaringsmæssigt er for indlæggelse af børn og unge i psykiatrien. Antallet af indlæggelser er faldende hen over sommeren på de åbne børne- og ungdomsafsnit i regionen. 9. Tilstedeværelse af forældre ved samtaler, hvor der informeres om indgribende beslutninger Der er sædvanligvis forældre til stede, når diagnoser drøftes og meddeles den unge. Forud for forslag om medicinering drøftes dette altid grundigt med forældrene. I mere akutte situationer kan det være nødvendigt, at dette sker telefonisk. Det er anbefalingen, at diagnostiske overvejelser foretages med den unge og forældrene i fællesskab. 10. Beroligelse af en ulykkelig patient Størstedelen af patienterne har, sammen med deres kontaktpersoner, udarbejdet en plejeplan og krisekort / ressourceplan, der angiver, hvordan patienten bedst håndterer og mestrer f.eks, triste tanker. Der lægges vægt på at styrke den unges egne ressourcer. Personalet er opmærksomt på patienter, som er ved at blive ulykkelige og har lyst til at isolere sig på værelset. I de situationer sørger personalet altid 6/11

7 for hyppig kontakt med patienten. Der er mulighed for, at personalemedlemmet bliver hos den unge til bedring eller at vedkommende, hvad mange unge foretrækker, aftaler hyppige tilsyn. 11. Skole og aktiviteter Der er egen skole tilknyttet afdelingen Stubbevangsskolen hvor der hver formiddag er undervisning. Skolen betjener afsnittets 10 døgnindlagte og 2 dagindlagte patienter. Aktuelt var der 3 andre patienter i skolen. Disse er alle i ambulant behandling i ambulatoriet. Det er praksis, at der, udover de indlagte patienter, kan tilbydes undervisning til enkelte ambulant tilknyttede. Der arrangeres forskellige fælles aktiviteter, som fremgår af et ugeskema. Alle patienter følger et individuelt ugeskema, der beskriver de aktiviteter, de skal deltage i. Udover de faste aktiviteter tilbydes der aktiviteter alt efter den unges behov og efter ungegruppens behov og sammensætning. Kontinuitet og forudsigelighed er nogle af kerneværdierne i det miljøterapeutiske arbejde på afsnittet. Af samme grund er det utrolig sjældent, at planlagte aktiviteter aflyses. 6. Mad Maden tilberedes i et storkøkken, og der er faste spisetider. Patienterne hjælper med at dække bord og rydde af. Patienterne har indflydelse på kostplanen. Således vælger patienterne på et fællesmøde selv menu for den kommende uge den forudgående fredag. Der vælges mellem menuer med fisk, kød og vegetar. Der serveres ikke dessert til hverdag. Patienterne er med til at udvælge og indkøbe kold mad til aftensmaden på hverdage. Såfremt de patienter, der er i afsnittet i weekenden, magter det, laver personalet varm mad til aften sammen med dem. Ellers bestilles fra køkkenet. 7. Rygepolitik Rygning kræver tilladelse fra forældremyndighedsindehaver, og skal foregå i den lille rygehave. 8. Telefon og andre medier mv. Der er internetadgang på afsnittet. Mobiltelefoner, ipads og computere må anvendes på egen stue eller uden for afsnittet i tidsrummet /11

8 Personalet vil vejlede og sætte rammer for brug af computerspil og hjemmesider, hvis der bliver behov for det. 9. Besøgstider og døgnrytme Der er en fast døgnrytme med faste spisetider, fælles møder, aktiviteter og pligter. Der er besøgstid mandag, onsdag og torsdag kl og Tirsdag fra kl og fredag fra og I weekenden fra kl Yderdørene er åbne om dagen, men låst om natten for at skabe en tryg stemning. Patienterne kan dog komme ind og ud også om natten. 10. Lukket/intensivt afsnit og åbent afsnit med låste døre På et lukket / intensivt afsnit er dørene til afsnittet låst døgnet rundt og patienterne kan som udgangspunkt ikke forlade afsnittet. Patienter, der er frivilligt indlagt på et intensivt afsnit, kan dog efter anmodning forlade afsnittet. Såfremt en patient, der er frivilligt indlagt, vurderes at være til fare for sig selv eller andre, hvis vedkommende forlader afsnittet, kan denne dog tilbageholdes. På et åbent afsnit er dørene ikke låst, og patienterne kan, efter aftale med personalet, komme og gå. I perioder kan det dog, af hensyn til enkelte patienters behandling, være nødvendigt at låse døren. Det vil altid være en midlertidig løsning. De øvrige patienter kan i en sådan periode frit forlade afsnittet. 11. Personale Normering for lægeligt personale: 1 overlæge, 1 afdelingslæge og 1 læge i uddannelsesstilling. Normering for sygeplejersker: 1 afdelingssygeplejerske, 15 sygeplejersker, 1 klinisk sygeplejespecialist Normering for øvrigt personale: 1 psykolog, 1 socialrådgiver, 1 fysioterapeut, 3 pædagoger, 3 sosu-assistenter, 2 lægesekretærer. Plejepersonalet har følgende normering i vagt: Hverdage: weekenden: dag 4 dag 2 aften 3 aften 2 nat 2 nat 2 8/11

9 Afsnittet oplever ikke rekrutteringsproblemer. Brugen af vikarer er minimal. Afsnittet har dog rådighed over kompetente vikarer tilsluttet Psykiatriens Vikarkorps, som tidligere har arbejdet i eller haft anden relation til afsnittet. Det vurderes ikke, at brugen af vikar har en negativ konsekvens for brugen af tvang, behandlings- og aktivitetstilbud til patienterne. 12. Efteruddannelse Personalet deltager løbende i kurser om konflikthåndtering. I det omfang I det omfang det har været muligt, har personalet deltaget i lægerevarende miljøterapeutisk uddannelse. 9 ud af 23 har gennemgået længere uddannelse. Der har været afholdt miljøterapeutiske temadage. Endvidere arbejdes der med konflikthåndtering og voldsforebyggelse ved ugentlige konferencer - supervision og løbende undervisning om de forskellige psykiske lidelser. Supervision og undervisning er tværfaglig med deltagelse af alle faggrupper, også skolens lærere. 13. Voldsepisoder Der har ikke været voldsepisoder mod personalet på afsnittet. 14. Udslusning af færdigbehandlede patienter Så tidligt som muligt i undersøgelses- og behandlingsforløbet vurderes behovet for støtteforanstaltninger, efterbehandling og eventuel anbringelse i døgnregi. Afsnittets socialrådgiver har i forløbet telefonisk kontakt med patientens sagsbehandler med henblik på at informere om, hvor langt i forløbet patienten er, og hvilke overvejelser der gøres om fremtidige behandlingsbehov. I indlæggelsesforløbet aftales netværksmøder med patient, forældre, forvaltningen samt andre relevante samarbejdspartnere. Efterfølgende udfærdiges sædvanligvis en erklæring, der beskriver patientens psykiske lidelse og dennes betydning for patientens psykiske og sociale funktionsniveau. Udskrivelse planlægges sædvanligvis i god tid. De hyppigste problemer der forekommer er, at de nødvendige støtte- og efterbehandlingsforanstaltninger ikke har kunnet etableres tids nok. Det betyder, at der f.eks. ikke er plads, når patienten udskrives. I ventetiden kan der være risiko for tilbagefald. Personalet sørger altid for at følge patienten ambulant i afsnittet, indtil patienten er påbegyndt opfølgende støtte andet steds. 9/11

10 Det er ligeledes et problem såfremt personalet af pladsmæssige hensyn er nødsaget til at udskrive en patient før tid. Sådanne udskrivelser vil altid følges af et ambulant tilbud. 15. Samarbejde med forældre Der er i hele forløbet nært samarbejde med forældrene. Der afholdes fællesmøder med patient og forældre ca. hver 14 dag. I møderne deltager behandleren og kontaktpersonen. Herudover samtaler med forældrene i nødvendigt omfang. Forældrene orienteres løbende af personalet telefonisk, ligesom de kan ringe og tale med plejepersonalet og behandler. I forbidnelse med hjemmebesøg er der oftest en kortere samtale med personalet, når patienten kommer tilbage til afsnittet. Forældre tilbydes kontakt til skolens lærere. I enkelte tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, kan forældre være i afsnittet udover besøgstiderne. 16. Samtale med en gruppe patienter Tilsynet talte med seks patienter, som havde givet udtrykt for et ønske om at tale med tilsynet som en samlet gruppe. Samtalen foregik i opholdsstuen og udover patienterne var der repræsentanter for ledelsen og personalet til stede. Patienterne fortalte, at de overvejende er glade for at være indlagt på afsnittet. Det føles som en stor lettelse at være sammen med andre, som også har forskellige psykiske lidelser. Nogle patienter havde oplevet at blive drillet i deres almindelige skole, men på afsnittets skole er der en rummelighed og gensidig forståelse patienterne imellem. En patient gav udtryk for at have oplevet tvangsanvendelse og medicinering, og at det havde været en meget voldsom oplevelse. En anden patient fortalte, at hun havde oplevet at få meddelt diagnose og beslutning om medicinering uden at forældrene var til stede. Og at det havde skabt utryghed. Der blev også givet udtryk for, at der mangler langtidsplanlægning og forudsigelighed, f.eks. vil patienterne gerne på forhånd have at vide, hvad møder/ samtaler skal omhandle, da de derved bedre vil kunne forberede sig til mødet/samtalen. Der blev givet udtryk for, at ambulatoriet ikke fungerer særlig effektivt med mange aflysninger og ventetid. Der blev udtrykt ønske om, at dette kommer til at fungere bedre. 10/11

11 71-tilsynet skrev efterfølgende et brev til de seks patienter og takkede for samtalen samt gjorde opmærksom på muligheden for den enkelte til at kontakte tilsynet, hvis man ikke følte, man havde nået at få sagt det, man gerne ville i løbet af den fælles samtale. 11/11

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt afsnit M01, den 31.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj 2012

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj 2012 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni 2011

Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni 2011 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 71 Alm.del Bilag 61 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni 2011 1. Indledning Den 8. juni 2011

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Ifølge ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 3.2.4 og 3.2.5. Birkehus (afsnit 31) og

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup den 23. november 2007

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup den 23. november 2007 Den 4. juni 2010 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup den 23. november 2007 ENDELIG J.nr. 2007-4055-424/MV3 1/82 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation og lovgrundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen og Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Baggrund

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på ældrepsykiatrisk afsnit G1 og G2, Vordingborg den 1. oktober 2012

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på ældrepsykiatrisk afsnit G1 og G2, Vordingborg den 1. oktober 2012 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 61 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på ældrepsykiatrisk afsnit G1 og G2, Vordingborg den 1. oktober 2012 1. Indledning

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

VELKOMMEN INDLÆGGELSE. Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner

VELKOMMEN INDLÆGGELSE. Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner VELKOMMEN INDLÆGGELSE Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner Velkommen til Aalborg Sygehus På Aalborg Sygehus er vi parate

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Respiratorisk overvågning i eget hjem

Respiratorisk overvågning i eget hjem Respiratorisk overvågning i eget hjem Orientering til forældre med barn, der har behov for midlertidig vikardækning Region Midt Aarhus Universitetshospital Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I Respirationsteamet

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere