Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 28 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 28 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød, døgnafsnit for unge, afsnit B303, fredag den 25. april 2014 Ref Indledning 71-tilsynet var fredag den 25. april 2014 på et anmeldt tilsynsbesøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, afdeling Hillerød, døgnafsnit B303. Besøget startede med et indledende møde med ledelsen. Tilsynet fik en generel orientering om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, og særligt om afdelingen i Hillerød. Fra tilsynet deltog: Formand Liselott Blixt (DF), Camilla Hersom (RV), Thyra Frank (LA) og Julie Skovsby (S). Desuden deltog udvalgssekretær Kirsten Hermansen og udvalgsassistent Gitte Ravn Jensen. Forud for besøget havde 71-tilsynet modtaget en oversigt over Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, en plantegning for afsnit B303, et ugeskema, en oversigt over personalesammensætningen, belægningsprocent, tvangsforanstaltninger samt en husorden. Efter tilsynsbesøget har 71-tilsynet stillet en række spørgsmål til Region Hovedstaden, som er blevet besvaret. 2. Tilsynet udtaler Tilsynet finder det positivt, at tvangsanvendelsen på afsnit B303 i 2014 ser ud til at være væsentligt lavere end i tidligere år. Tilsynet finder det positivt, at personalet er opmærksomt på, at øvrige patienter ikke bør overvære tvangsanvendelse, og at såfremt dette alligevel skulle ske, at der følges op med en drøftelse af oplevelsen.

2 Tilsynet finder det uheldigt, at der på afsnittet anvendes medicin, der ikke er godkendt i Danmark til anvendelse på børn og unge. Også selv om det ikke forekommer i stort omfang. Tilsynet finder det uheldigt, at nogle patienter gav udtryk for at have haft meget dårlige oplevelser i forbindelse med henholdsvis tvangsanvendelse og tvangsopfølgning samt meddelelse af diagnose og medicinering, og at der blev givet udtryk for et ønske om større forudsigelighed og bedre planlægning af møder. 3. Kort om afsnit B303 Afsnit B303 er et åbent ungepsykiatrisk døgnafsnit, der modtager patienter i alderen 14 til 17 år med alle typer af diagnoser. Der er i alt 10 sengepladser, hvoraf en sengeplads kan omdannes til en afskærmet enhed. Derudover er der to dagpladser. Afsnittet har til huse i en bygning fra 1970 erne, som oprindeligt var udformet til voksenpsykiatrien og med henblik på langvarige indlæggelser. Den blev i 1990 erne ombygget med henblik på anvendelse for børne- og ungepsykiatrien. 4. Tilsynets rundgang Alle patienter har eget værelse. Værelserne er forskellige i størrelse, og patienterne deler badeværelse med 1-2 andre patienter. Det blev oplyst, at patienterne har det ok med at skulle dele badeværelse med andre. På besøgsdagen var der indlagt i alt 9 patienter, hvoraf ingen var administrativt frihedsberøvede (tvangstilbageholdt). Der var generelt stille og roligt på afsnittet ved tilsynets rundgang, hvilket skyldes, at patienterne modtager undervisning om formiddagen. Der var derfor kun få patienter til stede på afsnittet. Gangareal Gangene var brede og lyse. Der var grønne planter og billeder på væggene. Der var opstillet sofa, borde og stole, samt motionscykel, bordfodbold og bordtennisbord. Der var ophængt en tavle med billeder af personalet og angivelse af, hvem der er kontaktpersoner. Af en anden tavle fremgik ugens planlagte aktiviteter mv. Patientværelser Tilsynet så to patientværelser, som fremstod lyse, rummelige og indrettet med standardmøblement. Der var store vinduer med udsigt. Patienterne har 2/11

3 i vidt omfang mulighed for selv at indrette værelserne med deres personlige ting. Badeværelserne var lyse, rummelige og indrettet med toilet, håndvask, spejl og bruser. Tilsynet så også det skærmede patientværelse, som var stort og lyst og indrettet med standardmøblement. Foran det skærmede patientværelse var der et opholdsrum med sofa, bord og tv. Dertil også et lille thekøkken, spisebord med stole, en motionscykel, to sofastole med bord samt en reol med spil og blade. Der var fra opholdsrummet udgang til en lille indhegnet have med ca. 160 cm højt hegn omkring. Haveadgang. Der var en stor åben gårdhave midt i afsnittet med masser af grønt og solide haveborde med stole omkring. Rygehave Der var en lille have særskilt for rygere. Det blev oplyst, at rygning kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver. Det blev tillige oplyst, at personalet ikke oplever problemer med hash. Indhegnet gårdhave Der var endnu en have, som afsnittet deler med de øvrige afsnit. Her var der græs, buske, kuperet terræn, cykler, gynger, klatrestativ, volleyballnet, en plæne med to mål samt et bålhus. Personalet gav udtryk for, at patienterne er glade for at benytte bålhuset. Køkken I tilknytning til spisestuen var et anretter køkken, som fremstod pænt og rent. Anretter køkkenet bliver også anvendt til at tilberede mindre måltider (morgenmad og frokost) og til at bage kager mv. om aftenen. Patienterne inddrages i indkøb, tilberedning m.v. Spisestue Spisestuen fremstod pæn og ren. Der var billeder på væggene, et radiomusik anlæg, en grøn gulvplante og lidt blomster på bordene. Der var fast bordplan, og der var navne på stolene. Opholdsstue Opholdsstuen var stor og lys og fremstod pæn og ren. Den var møbleret med sofagruppe, sofabord og lænestole. Der var en speciel beroligende sækkestol, et lille bord med stole og et tv. 3/11

4 Nogle reoler delte rummet lidt op. På den anden side af reolerne var der et bord med stole, keyboard, små trommer, og en guitar. I reolen var der spil, bøger og blade. Der var også et bord med to computere. Lille rum Tilsynet så et lille rum indrettet med en speciel beroligende sækkestol og et par stole. Medicinrum Personalet oplyste, at medicinrummet er klimastyret. 5. Tvang Anvendelse af tvang på afsnittet udgør samlet set 152 episoder fordelt på 26 patienter i perioden 1. januar juni Der er i afsnittet fokus på selvskade- og selvmordsforebyggelse, og det er ofte i disse situationer, at tvang anvendes. Af opgørelsen over tvangsforanstaltninger på afdelingen fremgår hverken et fald eller en stigning i perioden Anvendelsen af tvang i 2014 ser ud til at være væsentlig lavere end tidligere år, hvilket skyldes oprettelsen af akutafsnit på afdeling Glostrup i 2013 samt fusionen af Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatriske centre i 2013, hvorved det er blevet lettere at flytte patienter til lukkede afsnit. Tidspunktet for tvangsanvendelse ligger spredt over dag- og aftentimerne. Der har ikke fundet tvang sted i nattetimerne. Ligeledes fordeler tvangsanvendelse sig spredt over hele ugen, dog med en tendens til at hverdage er lidt mere udsatte end weekender. Bæltefiksering foregår i eget værelse. Særligt vedrørende døraflåsning oplyser afsnittet, at denne form for tvangsforanstaltning indebærer, at yderdørene til afsnittet aflåses. En aflåsning er altid relateret til én patient, og de øvrige patienter kan således frit komme og gå på afsnittet. De øvrige patienter skal blot anmode personalet om at låse yderdøren op. Forældre til patienter under 15 år informeres altid om døraflåsning. De øvrige forældre orienteres, når de ankommer på afsnittet. Trods døraflåsning kan den patient, foranstaltningen vedrører, godt ordineres ledsaget udgang, således at vedkommende periodevis kan komme ud af afsnittet. Ved enhver anvendelse af tvang bliver patienten/forældrene informeret mundtligt om formålet, om at patienten bliver beskikket en patientvejleder 4/11

5 samt at der er mulighed for at klage over indgrebet. Tillige udleveres pjecen Tvang og psykiatri udgivet af Region Hovedstaden. Ved enhver anvendelse af tvang, også når den udøves efter Forældreansvarsloven, afholdes en eftersamtale med patienten. Forældrene informeres herom telefonisk eller ved personligt fremmøde. Eftersamtalerne gennemføres systematisk ved brug af et dokumentationsskema, som er fælles for hele regionen. Systematikken i samtalen følger skemaet. Skemaet udfyldes og lægges efter samtalen på patientens journal. Da afsnittet har meget få tvangsepisoder, har de ikke så stort et erfaringsgrundlag at trække på i forhold til effekt af samtalerne. Ikke alle indlagte patienter informeres på forhånd om rettigheder ved tvangsanvendelse, da det alene er en ganske lille andel, for hvem det bliver aktuelt. Så vidt muligt sørger personalet for, at de øvrige patienter ikke overværer tvangsanvendelse. Såfremt det alligevel skulle hænde, drøftes oplevelsen med de enkelte patienter individuelt og/eller i patientgruppen. 6. Medicin Medicinforbruget på afsnittet har været stabilt gennem de sidste tre år. I foråret 2014 har Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin udsendt en ny behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge. Afsnittet er ved at implementere denne vejledning. Men selv når personalet følger vejledningen, vil der opstå situationer, hvor personalet må anvende antipsykotisk medicin, der i Danmark ikke er godkendt til børn og unge. I 2013 var der tale om to patienter med psykotisk sygdom, der blev sat i behandling med antipsykotisk medicin, der udelukkende var godkendt til voksne. Ligeledes var der to patienter i antidepressiv medicinsk behandling, der blev sat i behandling med medicin, der udelukkende var godkendt til voksne. I de tilfælde, hvor der er iværksat medicinsk behandling, der ikke er godkendt til børn og unge, er det sket efter nøje vurdering ved overlægen, da patienterne ikke havde tilstrækkelig gavn af den vanlige behandling. For indlagte børn og unge med akut svær angst og uro, hvor der i den akutte fase skal ordineres beroligende medicin, anvendes præparater der ikke er godkendt til børn og unge i Danmark. Medicin der anvendes mod ADHD er godkendt til børn og unge. 5/11

6 Regionen finder, at der er brug for forskning i lægemidler til børn og unge indenfor psykiatrien. 7. Akutindlæggelser, genindlæggelser og indlæggelsestid Der er meget få akutte indlæggelser på afsnittet. Langt de fleste akutte patienter indlægges på afdeling Glostrup, akutafsnit. I 2013 var der 6 akutte indlæggelser og 99 ambulante (planlagte) indlæggelser. I 2014 (1. jan til medio juni) har alle 42 indlæggelser været ambulante. Der er meget få genindlæggelser på afsnittet. I 2011 var der én, i 2012 var der ingen, i 2013 var der én. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på afsnittet er, for patienter udskrevet i 2014, 82 dage. Indlæggelse på et døgnafsnit indbefatter ofte både en udredningsfase og en behandlingsfase, hvorfor den gennemsnitlige indlæggelsestid vil have en vis varighed. 8. Reduktion af sengepladser i ferieperioder Der lukkes sengepladser på afsnittet i forbindelse med skolernes sommerferie. Lukningen sker for at kunne afvikle ferie for personalet. Afviklingen af personalets ferie afstemmes med de behov, der erfaringsmæssigt er for indlæggelse af børn og unge i psykiatrien. Antallet af indlæggelser er faldende hen over sommeren på de åbne børne- og ungdomsafsnit i regionen. 9. Tilstedeværelse af forældre ved samtaler, hvor der informeres om indgribende beslutninger Der er sædvanligvis forældre til stede, når diagnoser drøftes og meddeles den unge. Forud for forslag om medicinering drøftes dette altid grundigt med forældrene. I mere akutte situationer kan det være nødvendigt, at dette sker telefonisk. Det er anbefalingen, at diagnostiske overvejelser foretages med den unge og forældrene i fællesskab. 10. Beroligelse af en ulykkelig patient Størstedelen af patienterne har, sammen med deres kontaktpersoner, udarbejdet en plejeplan og krisekort / ressourceplan, der angiver, hvordan patienten bedst håndterer og mestrer f.eks, triste tanker. Der lægges vægt på at styrke den unges egne ressourcer. Personalet er opmærksomt på patienter, som er ved at blive ulykkelige og har lyst til at isolere sig på værelset. I de situationer sørger personalet altid 6/11

7 for hyppig kontakt med patienten. Der er mulighed for, at personalemedlemmet bliver hos den unge til bedring eller at vedkommende, hvad mange unge foretrækker, aftaler hyppige tilsyn. 11. Skole og aktiviteter Der er egen skole tilknyttet afdelingen Stubbevangsskolen hvor der hver formiddag er undervisning. Skolen betjener afsnittets 10 døgnindlagte og 2 dagindlagte patienter. Aktuelt var der 3 andre patienter i skolen. Disse er alle i ambulant behandling i ambulatoriet. Det er praksis, at der, udover de indlagte patienter, kan tilbydes undervisning til enkelte ambulant tilknyttede. Der arrangeres forskellige fælles aktiviteter, som fremgår af et ugeskema. Alle patienter følger et individuelt ugeskema, der beskriver de aktiviteter, de skal deltage i. Udover de faste aktiviteter tilbydes der aktiviteter alt efter den unges behov og efter ungegruppens behov og sammensætning. Kontinuitet og forudsigelighed er nogle af kerneværdierne i det miljøterapeutiske arbejde på afsnittet. Af samme grund er det utrolig sjældent, at planlagte aktiviteter aflyses. 6. Mad Maden tilberedes i et storkøkken, og der er faste spisetider. Patienterne hjælper med at dække bord og rydde af. Patienterne har indflydelse på kostplanen. Således vælger patienterne på et fællesmøde selv menu for den kommende uge den forudgående fredag. Der vælges mellem menuer med fisk, kød og vegetar. Der serveres ikke dessert til hverdag. Patienterne er med til at udvælge og indkøbe kold mad til aftensmaden på hverdage. Såfremt de patienter, der er i afsnittet i weekenden, magter det, laver personalet varm mad til aften sammen med dem. Ellers bestilles fra køkkenet. 7. Rygepolitik Rygning kræver tilladelse fra forældremyndighedsindehaver, og skal foregå i den lille rygehave. 8. Telefon og andre medier mv. Der er internetadgang på afsnittet. Mobiltelefoner, ipads og computere må anvendes på egen stue eller uden for afsnittet i tidsrummet /11

8 Personalet vil vejlede og sætte rammer for brug af computerspil og hjemmesider, hvis der bliver behov for det. 9. Besøgstider og døgnrytme Der er en fast døgnrytme med faste spisetider, fælles møder, aktiviteter og pligter. Der er besøgstid mandag, onsdag og torsdag kl og Tirsdag fra kl og fredag fra og I weekenden fra kl Yderdørene er åbne om dagen, men låst om natten for at skabe en tryg stemning. Patienterne kan dog komme ind og ud også om natten. 10. Lukket/intensivt afsnit og åbent afsnit med låste døre På et lukket / intensivt afsnit er dørene til afsnittet låst døgnet rundt og patienterne kan som udgangspunkt ikke forlade afsnittet. Patienter, der er frivilligt indlagt på et intensivt afsnit, kan dog efter anmodning forlade afsnittet. Såfremt en patient, der er frivilligt indlagt, vurderes at være til fare for sig selv eller andre, hvis vedkommende forlader afsnittet, kan denne dog tilbageholdes. På et åbent afsnit er dørene ikke låst, og patienterne kan, efter aftale med personalet, komme og gå. I perioder kan det dog, af hensyn til enkelte patienters behandling, være nødvendigt at låse døren. Det vil altid være en midlertidig løsning. De øvrige patienter kan i en sådan periode frit forlade afsnittet. 11. Personale Normering for lægeligt personale: 1 overlæge, 1 afdelingslæge og 1 læge i uddannelsesstilling. Normering for sygeplejersker: 1 afdelingssygeplejerske, 15 sygeplejersker, 1 klinisk sygeplejespecialist Normering for øvrigt personale: 1 psykolog, 1 socialrådgiver, 1 fysioterapeut, 3 pædagoger, 3 sosu-assistenter, 2 lægesekretærer. Plejepersonalet har følgende normering i vagt: Hverdage: weekenden: dag 4 dag 2 aften 3 aften 2 nat 2 nat 2 8/11

9 Afsnittet oplever ikke rekrutteringsproblemer. Brugen af vikarer er minimal. Afsnittet har dog rådighed over kompetente vikarer tilsluttet Psykiatriens Vikarkorps, som tidligere har arbejdet i eller haft anden relation til afsnittet. Det vurderes ikke, at brugen af vikar har en negativ konsekvens for brugen af tvang, behandlings- og aktivitetstilbud til patienterne. 12. Efteruddannelse Personalet deltager løbende i kurser om konflikthåndtering. I det omfang I det omfang det har været muligt, har personalet deltaget i lægerevarende miljøterapeutisk uddannelse. 9 ud af 23 har gennemgået længere uddannelse. Der har været afholdt miljøterapeutiske temadage. Endvidere arbejdes der med konflikthåndtering og voldsforebyggelse ved ugentlige konferencer - supervision og løbende undervisning om de forskellige psykiske lidelser. Supervision og undervisning er tværfaglig med deltagelse af alle faggrupper, også skolens lærere. 13. Voldsepisoder Der har ikke været voldsepisoder mod personalet på afsnittet. 14. Udslusning af færdigbehandlede patienter Så tidligt som muligt i undersøgelses- og behandlingsforløbet vurderes behovet for støtteforanstaltninger, efterbehandling og eventuel anbringelse i døgnregi. Afsnittets socialrådgiver har i forløbet telefonisk kontakt med patientens sagsbehandler med henblik på at informere om, hvor langt i forløbet patienten er, og hvilke overvejelser der gøres om fremtidige behandlingsbehov. I indlæggelsesforløbet aftales netværksmøder med patient, forældre, forvaltningen samt andre relevante samarbejdspartnere. Efterfølgende udfærdiges sædvanligvis en erklæring, der beskriver patientens psykiske lidelse og dennes betydning for patientens psykiske og sociale funktionsniveau. Udskrivelse planlægges sædvanligvis i god tid. De hyppigste problemer der forekommer er, at de nødvendige støtte- og efterbehandlingsforanstaltninger ikke har kunnet etableres tids nok. Det betyder, at der f.eks. ikke er plads, når patienten udskrives. I ventetiden kan der være risiko for tilbagefald. Personalet sørger altid for at følge patienten ambulant i afsnittet, indtil patienten er påbegyndt opfølgende støtte andet steds. 9/11

10 Det er ligeledes et problem såfremt personalet af pladsmæssige hensyn er nødsaget til at udskrive en patient før tid. Sådanne udskrivelser vil altid følges af et ambulant tilbud. 15. Samarbejde med forældre Der er i hele forløbet nært samarbejde med forældrene. Der afholdes fællesmøder med patient og forældre ca. hver 14 dag. I møderne deltager behandleren og kontaktpersonen. Herudover samtaler med forældrene i nødvendigt omfang. Forældrene orienteres løbende af personalet telefonisk, ligesom de kan ringe og tale med plejepersonalet og behandler. I forbidnelse med hjemmebesøg er der oftest en kortere samtale med personalet, når patienten kommer tilbage til afsnittet. Forældre tilbydes kontakt til skolens lærere. I enkelte tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, kan forældre være i afsnittet udover besøgstiderne. 16. Samtale med en gruppe patienter Tilsynet talte med seks patienter, som havde givet udtrykt for et ønske om at tale med tilsynet som en samlet gruppe. Samtalen foregik i opholdsstuen og udover patienterne var der repræsentanter for ledelsen og personalet til stede. Patienterne fortalte, at de overvejende er glade for at være indlagt på afsnittet. Det føles som en stor lettelse at være sammen med andre, som også har forskellige psykiske lidelser. Nogle patienter havde oplevet at blive drillet i deres almindelige skole, men på afsnittets skole er der en rummelighed og gensidig forståelse patienterne imellem. En patient gav udtryk for at have oplevet tvangsanvendelse og medicinering, og at det havde været en meget voldsom oplevelse. En anden patient fortalte, at hun havde oplevet at få meddelt diagnose og beslutning om medicinering uden at forældrene var til stede. Og at det havde skabt utryghed. Der blev også givet udtryk for, at der mangler langtidsplanlægning og forudsigelighed, f.eks. vil patienterne gerne på forhånd have at vide, hvad møder/ samtaler skal omhandle, da de derved bedre vil kunne forberede sig til mødet/samtalen. Der blev givet udtryk for, at ambulatoriet ikke fungerer særlig effektivt med mange aflysninger og ventetid. Der blev udtrykt ønske om, at dette kommer til at fungere bedre. 10/11

11 71-tilsynet skrev efterfølgende et brev til de seks patienter og takkede for samtalen samt gjorde opmærksom på muligheden for den enkelte til at kontakte tilsynet, hvis man ikke følte, man havde nået at få sagt det, man gerne ville i løbet af den fælles samtale. 11/11

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, B104

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, afsnit B204,

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 39 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 39 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 39 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde, afsnit U1 og U3, fredag den 14.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt afsnit M01, den 31.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til den unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8 døgnindlagte

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 10 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 10 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 10 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding, Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 og Børnepsykiatrisk

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 8 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 8 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 8 Offentligt Endelig rapport til 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og ungdomspsykiatrien, sengeafsnit BU1, i Aalborg, den 13. marts

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Behandling under indlæggelse

Behandling under indlæggelse Til unge Behandling under indlæggelse Ungdomspsykiatrisk afsnit, Augustenborg Vælg farve Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa Denne folder beskriver en række forhold omkring døgn- og dagindlæggelse i ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 11 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 11 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 11 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Regionspsykiatrien i Horsens, lukket sengeafsnit 02, fredag den 24. januar

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 101 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 9 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 9 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 9 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Døgn-dagafsnit BUP-O, fredag den 30. januar

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del Bilag 29 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE Indhold 1. Patientrejse med tilhørende brugerrejser.... 1 1.Patientrejse med tilhørende brugerrejser. Persona Den psykiatriske

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Velkommen til Ernæringsenheden

Velkommen til Ernæringsenheden Til patienter og pårørende Velkommen til Ernæringsenheden Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Velkommen til Ernæringsenheden Velkommen til Ernæringsenheden, som er placeret på Patienthotellet.

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle afsnit H2, Kolding Juni 2015 1 Præsentation af

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 Rev. aug. 2011 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120H Afdelingens adresse Vejle Sygehus

Læs mere

Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund

Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen på afsnittet. Pjecen indeholder information til dig og dine pårørende omkring træningen og de

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Afdelingen: Ortopædkirurgisk børneafsnit modtager patienter i alderen 0-18 år. Afsnittet er placeret på Ortopædkirurgisk sengeafdeling

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg. Psykiatrisk Center København. Bispebjerg Hospital den 22. april 2013

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg. Psykiatrisk Center København. Bispebjerg Hospital den 22. april 2013 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2013-14 71 Alm.del Bilag 44 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, afd. A, Bispebjerg Hospital den 22. april 2013

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Organisation mv.... 3 3. Behandling mv.... 3 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv.... 7 6. Vold mv.... 8 7. Patienternes økonomiske

Læs mere

Børnepsykiatrisk Afsnit U2

Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Velkommen til Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Afsnit U2 Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Børnepsykiatrisk

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til forældre/pårørende www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg den 7. juni 2010

Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg den 7. juni 2010 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2009-10 71 alm. del Bilag 165 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg den 7. juni 2010 1. Indledning

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 100 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 100 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 100 Offentligt ENDELIG RAPPORT PSYKIATRISK CENTER MIDDELFART 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport vedr. 71-tilsynets uanmeldte

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Patientinformation Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Velkommen til Vejle Sygehus Onkologisk Afdeling 1 2 Velkommen til Onkologisk sengeafsnit A270 Hos os vil du møde patienter, der som du selv

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliterings ophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

Supplerende forhold til afdeling Ps husorden gældende for afsnit P501 åbent afsnit

Supplerende forhold til afdeling Ps husorden gældende for afsnit P501 åbent afsnit Revideret oktober 2012 Supplerende forhold til afdeling Ps husorden gældende for afsnit P501 åbent afsnit Adgang til køkken og andre faciliteter : 1) Vedr. køkken : Er aflåst. Der er kun adgang for patienter

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus Patientinformation PATIENTHOTELLET - et alternativ til sygehusindlæggelse Velkommen til Vejle Sygehus 1 Patienthotellet Patienthotellet ved Vejle Sygehus tilbyder overnatning til selvhjulpne patienter

Læs mere