Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?"

Transkript

1 Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om i Danmark er der arbejdspladser, hvor man ved, at brugerinddragelse kan forebygge vold. Tekst: Socialt Udviklingscenter SUS Layout: Hofdamerne Tryk: Typografen 2009 På nogle arbejdspladser har man opdaget, at der opstår flere konflikter, når brugerne føler, at de ikke bliver hørt. Mens anerkendelse, dialog og ligeværdighed betyder færre konflikter. På andre arbejdspladser har man erfaret, at brugernes forståelse af konflikter, vold og magtanvendelse kan være en nøgle til at finde nye måder at forebygge vold. På de næste sider kan du læse om disse og andre erfaringer. Og måske få ideer til, hvordan I selv kan inddrage brugerne i at forebygge vold på DIN arbejdsplads. 2

2 Konfliktråd forebygger vold: Det socialpsykiatriske bosted Hedelund har et konfliktråd, hvor både medarbejdere og brugere er med. Det har nedbragt volden væsentligt. Side 4 og 5. Marte Meo forebygger vold: På plejecentret Lindegården bor der demente ældre. Gennem brug af Marte Meo-metoden er antallet af voldelige episoder blevet færre. Side 6 og 7. Indretning forebygger vold: Mændenes Hjem inddrager de hjemløse brugere aktivt i hverdagen, de har blandt andet været med til at indrette lokalerne. Side 10 og 11. Læs om, hvorfor brugerinddragelse forebyg ger vold side 8 og 9. Læs om kommunikation og relationer side 14 og 15. Læs et oplæg til dialog om vold og brugerinddragelse side 16 og 17. Læs mere om, hvordan I kommer i gang side 22 og 23. Beboervoldspolitik forebygger vold: De unge, der bor på Bramstrupkollegiet, har brug for socialpædagogisk støtte. Beboerne har selv udarbejdet en voldspolitik. Side 12 og 13. Samtale forebygger vold: På Børne- og Ungepsykiatrisk Center i Risskov fortæller personalet de unge om, hvordan deres voldelige adfærd påvirker andre mennesker. Side 18 og 19. Kommunikation forebygger vold: Kommunikation med udgangspunkt i det enkelte menneske forebygger vold. Det har man gode erfaringer med på Regnbuen, hvor brugerne er mennesker med udviklingshæmning. Side 20 og 21. 3

3 På det socialpsykiatriske bosted Hedelund i Greve er der et konfliktråd. De tre beboere og fire medarbejdere, som er med i konfliktrådet, kaldes mæg lere. Når en beboer eller en medarbejder oplever en konflikt, som de ikke selv kan løse, kan de bede en af mæglerne om hjælp. På et møde hjælper mægleren dem, der er uenige, med at tale sammen på en god måde. Mødet i konfliktrådet betyder ofte, at parterne finder en løsning. Konflikten forsvinder eller bliver mindre. På den måde forebygges vold. Konfliktdag: Kan vi blive bedre til at håndtere konflikter? Kan vi bruge konfliktrådet bedre? 4

4 [interview] På Hedelund har alle medarbejdere og en del af beboerne fået kurser i at håndtere konflikter. Tre beboere og fire medarbejdere er med i et konfliktråd, hvor de hjælper andre med at løse problemer. Konflikthåndtering bruges i praksis hele tiden også af dem, der ikke er med i konfliktrådet. Vi tager brodden af konflikten, før den udvikler sig til vold. Det handler i høj grad om at lytte og om at anerkende hinandens følelser, fortæller en teamleder fra Hedelund. De fælles kurser i konflikthåndtering har påvirket relationerne på Hedelund positivt. Teknikker fra kurserne har givet en ny tilgang til andre mennesker. En tilgang, der kan mærkes i hverdagen. Konflikter og uenigheder opstår stadig. Men nu taler man ligeværdigt og lige ud med hinanden. En medarbejder fortæller: Vi har skabt en højere grad af ligeværdighed mellem medarbejdere og beboere. Det har gjort en forskel for min om gang med andre. Specielt dem, der ikke er så opmærksomme på grænser. Jeg er bevidst om at tale folk ned, før en uenighed udvikler sig voldeligt, siger en beboer. Han fortsætter: Jeg føler mig hjemme i konfliktrådet. Jeg laver tit breaks og skaber ro. Og jeg har følt mig helt ligeværdig i de mæglinger, jeg har været med i. Leder Medarbejder Beboer Har konfliktrådet betydet mindre vold? Ja, den nye praksis omkring konflikthåndtering bre der sig som ringe i vandet i organisationen. Hvordan var det at komme på kurser sammen med beboerne? Det kunne godt være lidt svært i starten: Kunne jeg få lov til at sige det, jeg gerne ville, når beboerne var der? Men den skepsis vendte med det samme. Hvad har det betydet for dig at deltage i konfliktrådet og de fælles kurser? Jeg ser på problemerne på en anden måde end medarbejderne. Derfor kan jeg komme med nye og måske bedre løsninger. Jeg er med til at varetage beboernes interesser. Konfliktrådet har vist, at medarbejdere, ledere og beboere kan lære af hinanden. Konfliktrådet har været med til at nedbryde skellet mellem dem og os på Hedelund, siger lederen. Det nye og fælles fokus har skabt større rummelighed. Det er blevet mere legalt at være, som man er på Hedelund både som medarbejder og som beboer. Vi har opnået et mere åbent og ærligt miljø, og vi taler mere om, hvordan vi har det, fortæller en medarbejder. Der er lige så mange opfattelser af en konflikt, som der er deltagere i den. Den ene har ikke mere ret end den anden. Det er tit nødvendigt, at parterne får hjælp til at forstå hinanden. Neutral mægling udefra kan give parterne mulighed for selv at finde en løsning på konflikten. 5

5 Lindegården i Herning er et plejecenter for 101 ældre borgere ca. 80 pct. af dem har demens eller demenslignende symptomer. På Lindegården bruger man Marte Meo til at forebygge vold. Når et problem opstår, filmer medarbejderne situationen og analyserer den efter Marte Meo-metoden (se næste side). Det betyder, at en konflikt ofte løses, før den fører til vold: I starten var det lidt ubehageligt at blive filmet. Men man fandt hurtigt ud af, at det var noget, der kunne hjælpe en til at blive dygtigere til at se, hvad beboerne har brug for, fortæller en medarbejder. Med Marte Meo er personalet blevet bedre til at læse beboernes signaler og dermed også til at opfylde deres behov. Beboerne kommer ikke så ofte i situationer, hvor de føler afmagt. Det har været med til at ændre deres adfærd. Derfor opstår der ikke så mange voldelige episoder som tidligere. Ledelsen skal gå forrest, når Marte Meo-metoden skal indføres. Metoden skal prioriteres Mindst én medarbejder på arbejdspladsen skal uddannes som Marte Meo-terapeut. Mindst én medarbejder på hver afdeling skal uddannes som Marte Meo-vejleder. Det tekniske udstyr skal være lettilgængeligt i hver afdeling. Kilde: CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet. 6

6 I Marte Meo-metoden bruger man videooptagelser af hverdagssituationer til at få viden om brugernes oplevelser af situationen. Ved at analysere videooptagelserne får medarbejderne øje på den ældre dementes ønsker og behov og både samværet, kommunikationen og brugerindflydelsen forbedres. Leder Medarbejder Hvorfor skaber Marte Meo færre konflikter på arbejdspladsen? Personalet er blevet bedre til at arbejde ud fra beboerens behov. Marte Meo skaber en dybere forståelse for, hvordan beboerne oplever forskellige situationer. Hvordan er det at bruge Marte Meo-metoden? Det er rart at bruge en metode, der kommer beboeren til gode! Vi lærer ting, som gør, at arbejdet med den enkelte demente lykkes. Metoden er meget brugbar i hverdagen. Ved at analysere videooptagelserne kan medarbejderne bliver opmærksomme på: Hvad kan den ældre? og hvordan viser optagelsen, at han eller hun har brug for at blive mødt og anerkendt? Viser den ældre, at han eller hun har brug for noget, som medarbejderne ikke tidligere har lagt mærke til? Hvad gør medarbejderen allerede, som er støttende for den ældres udvikling? Hvad har medarbejderen brug for at lære for at hjælpe den ældre endnu mere? Ud fra analysen udvikles samværet og arbejdet med den ældre trin for trin. Marte Meo-metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er kendt og udbredt i pædagogisk arbejde i Danmark siden

7 at give patienter, gæster, klienter, beboere, borgere indflydelse på det offentlige tilbud, de bruger at spørge brugerne og tage svaret alvorligt at tro på, at brugerne ved, hvad de selv har brug for. Det er brugerinddragelse, når en kvinde med udviklingshæmning får støtte til at vælge, hvad hun gerne vil bruge sin arbejdsdag på. Her tager personalet udgangspunkt i kvindens behov for at kunne give hende en individuel og tilpasset støtte. Det er også brugerinddragelse, når brugere kan stille op og blive valgt til et brugerråd. I mange tilbud efter Serviceloven har brugerne ret til indflydelse på, hvordan tilbuddet er tilrettelagt. Brugerinddragelse kommer ikke af sig selv Ledelse og personale skal tage initiativ til brugerinddragelse. De skal opfinde og afprøve metoder til at inddrage brugerne. De skal lytte til og se brugernes behov. De skal turde afgive magt. 8

8 Leder Hvordan kan brugerinddragelse forebygge vold? Brugerinddragelse skaber ligeværd. Og jo mere ligeværdige brugere og personale er jo færre konflikter er der. Nogle brugere bliver voldelige, når de føler sig pressede. Når de er kede af det, frustrerede, bange og vrede. Personalet kan gøre mange ting for at forebygge vold. Medarbejder Hvordan kan brugerinddragelse forebygge vold? Gode relationer mellem brugere og personale giver et godt psykisk arbejdsmiljø. Og dét giver mig overskud til brugerne. At inddrage brugerne er en af dem: Brugerinddragelse anerkender brugerne og deres behov. Brugerinddragelse betyder dialog. Brugerinddragelse betyder, at personalet afgiver magt. Bruger Hvordan kan brugerinddragelse forebygge vold? Når de lytter til mig og respekterer, hvad jeg siger, bliver jeg ikke så vred. Det er også en god ide at inddrage brugerne i selve arbejdet med at forebygge vold: Når personale og brugere taler sammen om vold, opnår man en fælles forståelse af, hvad vold og trusler er. Brugernes forståelse af konflikter, vold og magtanvendelse kan være en nøgle til at finde nye måder at forebygge vold. Med andre ord: Anerkendelse, dialog og ligeværdighed kan fjerne roden til mange konflikter mellem medarbejdere og brugere. 9

9 Vold er en del af kulturen på Mændenes Hjem på Vesterbro i København. Her kommer dagligt mellem 200 og 500 hjemløse og stofmisbrugere. På Mændenes Hjem er der mange forskellige tilbud, blandt andet natcafé og sygeplejeklinik, tøjudlevering og gratis sprøjter, billig mad og sovemuligheder. Brugerne kommer fra subkulturer, hvor vold er hverdag og overlevelse. Men Mændenes Hjem har opnået noget stort: At få etableret en ikke-voldelig tilgang i et voldeligt miljø. Det har de gjort ved at fokusere på fællesskab og ligeværdighed og gennem en ny indretning med fælles faciliteter for brugere og medarbejdere. I dag færdes de i et åbent fællesskab. 10

10 En ombygning af Mændenes Hjem har ført til mindre vold. I samarbejde med en arkitekt og to kunstnere blev Mændenes Hjem bygget om, så rammerne passede til brugernes behov. Samtidig blev væggene mellem personalets kontorer og brugernes afdeling revet ned. I dag færdes brugere og medarbejdere i de samme rum. Man læser avis sammen, spiser sammen, foretager sig andre ting sammen. Medarbejderne møder det hele menneske ikke kun stofbrugeren og den hjemløse. Ombygningen har skabt mere fællesskab og ligeværdighed i hverdagen. Og det kan ses i antallet af voldsepisoder. På Mændenes Hjem har man også oplevet, at brugerinddragelse er med til at forebygge voldelig adfærd. Derfor foregår inddragelsen på mange måder: gennem beboermøder, brugermøder, workshops, brugertilfredsheds-undersøgelser og brugerundersøgelser udarbejdet af tidligere brugere. Da Mændenes Hjem blev bygget om, blev der i høj grad taget udgangspunkt i, hvilke rammer brugerne gerne ville færdes i og hvad der føles trygt for dem. Derfor er der blandt andet midt i opholdsstuen en campingvogn, der bruges til at holde møder i, og en lysekrone lavet af flasker, der hænger over en bardisk. Leder Medarbejder Bruger Hvad har brugerindflydelsen og de nye fysiske rammer betydet for voldsepisoderne? Vi har færre af dem, kort sagt. For eksempel er der efter ombygningen større åbne rum på Mændenes Hjem. Før kunne brugerne bogstaveligt talt godt føle sig klemt, og det kunne skabe konflikter. I dag har brugeren bedre muligheder for at vælge, hvilken service han eller hun ønsker. Vil jeg sove? Vil jeg drikke kaffe? Skal jeg tale med en sygeplejerske? osv. Har det ændret måden, du møder brugerne på? Det har ændret måden, vi møder hinanden på - jeg har en oplevelse af, at både medarbejdere og brugere føler en højere grad af ligeværd. Kan du bedre lide at være på Mændenes Hjem nu? Vi skal ikke ind og snakke med medarbejderne på små kontorer, der lugter langt væk af, at vi er klienter! Nu kan vi mødes i campingvognen, i cafeen ligesom vi også gør uden for Mændenes Hjem. De fysiske omgivelser kan have stor betydning for, om der opstår vold på arbejdspladsen. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i ønsker og behov fra både personale og brugere, når man bygger nyt og indretter lokaler. 11

11 Bramstrupkollegiet i Odense er et botilbud for unge, som ikke evner at bo for sig selv. Kollegiet accepterer ikke nogen former for vold imellem beboere på Bramstrupkollegiet. Det samme gælder for ansatte og gæster. Derfor har botilbuddet en beboervoldspolitik. Hvad gør du for at holde liv i beboervoldspolitikken? Leder Vi sørger for, at nye beboere får politikken udleveret i velkomstmappen. Kontaktpædagogen fortæller om, hvad den betyder i hverdagen. Vi er bevidste om at snakke om den og følge reglerne i den, når der opstår konflikter. Gør voldspolitikken en forskel for dit arbejdsmiljø? Medarbejder Ja! Voldspolitikken er lavet af beboerne. De føler, at det er deres og ikke bare nogle regler, som medarbejderne har påduttet dem. Vi har fået en fælles forståelse af, hvad vold er. Derfor opstår der færre konflikter mellem os. Hvordan bruger du voldspolitikken i din hverdag? Bruger Den giver klare retningslinjer. Personligt føler jeg mig tryg ved at diskutere holdninger og meninger omkring vold. Fordi det er nogle regler, som vi alle sammen har været med til at lave. 12

12 [interview] For at alle ved, hvad man kan gøre for at undgå vold, når en situation spidser til. På Bramstrupkollegiet har de unge beboere og medarbejderne brugt tid på at diskutere, hvad vold er og hvordan den kan forebygges. Det har de skrevet ned i en beboervoldspolitik. Det er fantastisk at have en beboervoldspolitik, fortæller den stedfortrædende leder. Specielt var det gavnligt med den snak, der var mellem beboerne og medarbejderne, da voldspolitikken blev lavet. Vi snakkede med beboerne om, hvad vi opfatter som vold. Vi har et fælles udgangspunkt og forstår hinandens synspunkter. Det er vigtigt for forholdet mellem beboere og medarbejdere og for forholdet mellem beboerne. Det er ikke altid, at de er enige om, hvad vold er og ikke er. Snakken i sig selv har været voldsforebyggende. For at skabe åbenhed, hvad mobning, vold og trusler er og hvordan man kan hjælpe hinanden. For at se, at der er to sider af en sag (mindst). For at de unge kan lære, hvordan man kan tackle konflikter med naboer og andre, når man bor for sig selv. For at de unge kan lære at styre deres vrede. Bramstrupkollegiet har brugt mange timer på at sørge for, at beboervoldspolitikken bliver brugt. Så det er rigtig dejligt at opleve, at beboerne bruger den aktivt og at de gør præcis det, der står i voldspolitikken, siger stedfortræderen. Det er også vigtigt, at nye beboere kender voldspolitikken. Vi var bange for, at det ville være svært at få nye beboere til at tage den til sig. Men vi oplever, at de gamle beboere hjælper de nye med at forstå voldspolitikken, og hvad den betyder i hverdagen. Den snak er uvurderlig. Ved at tale sammen får man indblik i, hvordan vold undgås her. En fælles snak er nødvendig for at lave en beboervolds politik. Alle beboere eller brugere skal føle sig hørt og skal være med til at definere indholdet. Den inddragelse skaber gensidig respekt, ejerskab og fælles fodslag. 13

13 En person, der slår eller truer, er næsten altid frustreret eller føler sig afmægtig. Vold opstår for eksempel: hvis man ikke kan udtrykke sig med sproget hvis man ikke forstår, hvad der foregår omkring én hvis man ikke føler, at man bliver set, hørt og forstået. Omvendt kan god kommunikation og gode relationer forebygge vold. 14

14 Leder Medarbejder Hvordan kan gode relationer forebygge vold? Fordi de ikke bygger på magt! Gode relationer bygger på et ønske om at se, høre og forstå den anden. Hvordan kan kommunikation forebygge vold? Jeg har lært, hvordan man kan undgå vold ved at tale på en bestemt måde med brugerne, når der er optræk til ballade. God kommunikation opstår, når brugerne forstår og bliver forstået. Gode relationer opstår, når personalet anerkender og respekterer brugerne, som de er. Når personalet møder brugerne der, hvor de er. Bruger Hvordan kan gode relationer forebygge vold? Altså, hvis de respekter mig, så respekterer jeg også dem, ikk? 15

15 Det bedste middel mod vold er åbenhed. Derfor er det vigtigt, at I taler om volden både i personalegruppen og med brugerne. Det er en god idé at tænke brugerne med, hvis I vil forebygge vold. Jo mere brugerne inddrages, jo mere ligeværdig bliver forholdet mellem personale og brugere. Og det betyder færre frustrationer og færre konflikter. Hvordan kan I forebygge vold ved at inddrage brugerne på DIN arbejdsplads? Spørg jer selv, hvordan I kan inddrage brugerne mere på jeres arbejdsplads og hvad det mon kunne betyde for vold og trusler hos jer. 16

16 Leder Medarbejder Bruger Hvorfor er brugerinddragelse vigtigt, når I vil forebygge vold? Fordi de to ting hænger sammen! Hvad kan du få ud af, at I inddrager brugerne, når I vil forebygge vold? Med tiden kan jeg få et bedre arbejdsmiljø med mindre vold og færre trusler. Det øger min arbejdsglæde. Gør det en forskel for dig, at personalet taler om at inddrage brugerne? Ja, hvis de også gør noget ved det! Tal om vold i personalegruppen. For eksempel ved at svare på spørgsmålene sammen. Hvad er vold? Hvad er fysisk vold? Hvad er trusler? Taler I om vold i personalegruppen? Hvornår og hvordan? Kan I blive bedre til at tale om vold, før volden opstår? Giver det mening at tale om vold med jeres brugere? Hvornår og hvordan? Kan I blive bedre til at tale med brugerne om vold, før volden opstår? Hvorfor ender nogle konflikter med vold? Prøv at komme med konkrete eksempler på konflikter, der endte med vold. Hvad skete der før volden? Hvad gjorde brugeren? Hvad gjorde I? Hvordan tror I, at brugeren oplevede det? Kan I gøre noget anderledes næste gang? Hvorfor ender nogle konflikter fredeligt? Prøv at komme med konkrete eksempler på konflikter. Hvad skete der undervejs? Hvad gjorde brugeren? Hvad gjorde I? Hvordan tror I, at brugeren oplevede det? Hvad kan I lære af de gode eksempler? I hvilke situationer opstår der især konflikter mellem brugere og medarbejdere hos jer? Hvorfor tror I, det sker? Prøv at se konflikten med brugerens øjne. Kan I gøre noget for at forebygge vold i de situationer? 17

17 Børne- og Ungepsykiatrisk Center i Risskov (BUC Risskov) modtager unge patienter med en adfærd, der kan være meget voldelig og truende. Derfor prøver personalet at give patienterne nogle strategier, så de kan bremse sig selv. De taler med de unge patienter om, hvad de selv kan gøre for at undgå at blive voldelige. Og om hvordan deres voldelige adfærd påvirker andre mennesker. Mange af de unge oplever, at det er første gang, at nogen taler med dem om de signaler, de udsender og om, hvordan andre opfatter dem. 18

18 [interview] Hvilken forskel gør det for dig, at I taler med patienterne om at forebygge vold? Medarbejderne på BUC Risskov forsøger at give de unge patienter nogle redskaber, så de kan vende deres vrede til noget brugbart og undgå at blive voldelige. Når de unge kommer her, sætter vi grænser. Vi fortæller dem, at vi ikke accepterer udadreagerende eller verbalt truende adfærd. Vi taler med dem om, hvad de selv kan gøre for at undgå at blive voldelige. Vi fortæller dem også, hvordan vi kan hjælpe dem, fortæller en sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på BUC Risskov. Medarbejder Bruger Vi snakker også med de unge for selv at holde fokus på grænserne, så de ikke skrider. Vi skal have præcise grænser for, hvad vi skal finde os i. Hvad kunne du bruge samtalen til? Det ved jeg sgu da ikke! Det handler om at give dem nogle andre strategier. Strategier, der kan hjælpe dem med at bremse sig selv, før de slår på os, kommer med trusler eller kald er os grimme ting. Vi taler med alle nye patienter om, at vi ikke accepterer den adfærd. At de må vende deres vrede til noget brugbart for eksempel ved at tage en snak med en medarbejder. Vi kan ikke dokumentere, hvor stor effekten er. Men vi får ofte en rigtig god dialog med de unge om, hvad det er, de gør. Det kan virke, som om det er første gang, nogen taler med dem om deres signaler. Personalet opfatter måske de unge som truende men de unge har slet ikke selv den opfattelse. I de situationer fortæller vi dem: Du virker sådan og sådan på andre mennesker og det har nogle konsekvenser. Nogle af de unge kan reflektere over det, vi siger. Andre synes, at vi er nogle fucking pædagoger. De mener måske ikke selv, at de har en andel i, hvordan tingene udarter sig. Den unge kan ikke rumme sig selv og sin vrede. Hjælp derfor med at få afklaret, hvad problemet er. Du er til stede for at hjælpe og støtte ikke for at komme til skade selv. Vær præcis og kontrolleret i dine budskaber til den unge. 19

19 Regnbuen er et samværs- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne i Hillerød Kommune. Brugerne af Regnbuen har blandt andet svært ved at kommunikere. Derfor har personalet beskrevet og analyseret, hvordan hver enkelt bruger opfatter bedst: Nogle lytter sig til, hvad der sker i verden. Nogle skal helst se, hvad der sker. Og nogle skal mærke verden ved at føle og røre. Den viden bruger personalet til at hjælpe brugerne med at vælge og få indflydelse. Det betyder mindre frustration og mindre vold. God kommunikation forebygger vold. 20

20 [interview] Leder Hvorfor skaber jeres metoder mindre vold på arbejdspladsen? Fordi vi giver plads til brugernes virkelighed på Regnbuen. Den enkelte oplever at blive set, hørt og anerkendt. Derfor er brugernes udadreagerende eller selvdestruktive adfærd forsvundet. På Regnbuen kommunikerer brugerne på mange forskellige måder så det gør medarbejderne også. Når brugerne oplever det, får de selvværd og lyst til at udtrykke deres ønsker og behov. Medarbejder Pårørende Hvad kan du gøre for at forebygge vold? Jeg kan give brugerne lyst til og mulighed for at udtrykke deres ønsker og behov. Brugernes afmagt bliver mindre. Hvilken forskel gør Regnbuens metoder for den bruger, som du er i familie med? Min pårørende tager initiativer i dag, som jeg aldrig havde troet, at hun ville tage. Andre brugere har tidligere haft en udadreagerende adfærd og derfor er de blevet flyttet mange gange. I dag er den adfærd væk. På Regnbuen matcher vi brugernes forskellige udtryk uanset hvordan de udtrykker sig. På den måde styrker vi den enkelte brugers selvværd. Brugerne bliver i stand til at give udtryk for, hvad de ønsker, ud fra deres virkelighed. Derfor er brugernes udadreagerende eller selvdestruktive adfærd forsvundet. Samtidig er brugen af medicin reduceret, siger en leder fra Regnbuen. Medarbejderne på Regnbuen arbejder ud fra en etik. Den går ud på at sætte sine egne opfattelser til side og i stedet prøve at leve sig ind i brugernes verden. En medarbejder fortæller: Min rolle er først og fremmest at arbejde med mig selv. Det etiske ståsted skal være udgangspunkt for ethvert møde med brugeren. Med vores etik undgår vi at tolke brugeren ind i vores egen opfattelse af virkeligheden. Brugernes afmagt bliver mindre. Erfaringerne viser, at metoden forebygger vold. En pårørende fortæller: Alle beboere på Regnbuen bliver forstået uanset hvordan de udtrykker deres ønsker og behov. Regnbuens tilgang til brugerne og deres arbejde med at styrke brugernes selvværd betyder mindre udadreagerende adfærd. 21

21 Lær mere Få mere at vide om vold på arbejdspladsen, og hvordan man forebygger vold og konflikter. Og lær mere om brugerindflydelse. Læs mere på hjemmesiderne på næste side. Tal sammen Man kan kun forebygge vold, hvis man taler om det. Brug spørgsmålene på side 17. Forstå For at undgå vold er det vigtigt at vide, i hvilke situationer den opstår. Registrer og analyser alle voldsepisoder. Det giver indsigt. Samtidig er det et godt udgangspunkt for at diskutere, hvordan I kan forebygge vold. Det er vigtigt at forstå alle sider af sagen. Husk derfor at lytte til brugernes oplevelser af vold, og diskuter oplevelserne med dem. Det skaber bedre gensidig forståelse og giver jer bedre muligheder for at forebygge vold på jeres arbejdsplads. 22

22 Bliv inspireret af jer selv Find i fællesskab de gode eksempler på, hvornår I har forebygget eller håndteret vold godt. Hvordan kan de inspirere jer til at forebygge vold yderligere? om brugerindflydelse: om vold på arbejdspladsen: Sæt mål Formuler en helt konkret plan for, hvordan I vil arbejde med at forebygge vold. Det er vigtigt, at planens mål er ambitiøse, men realistiske. Hvordan kan medarbejdere og brugerne hjælpe hinanden med at nå målet? Lad jer inspirere af ideerne i denne pjece. Prøv noget nyt! HUSK at fejre jeres succeser sammen med brugerne det holder energien oppe! 23

23 Vold som Udtryksform Socialt Udviklingscenter SUS Få inspiration til, hvordan man gennem brugerinddragelse kan forebygge vold på arbejdspladsen.

24 Brugerinddragelse kan forebygge vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

Tema: Projekt PARIS. Vold som Udtryksform. Psykisk arbejdsmilj pœ arbejdspladser med risiko for vold

Tema: Projekt PARIS. Vold som Udtryksform. Psykisk arbejdsmilj pœ arbejdspladser med risiko for vold Tema: Projekt PARIS Psykisk arbejdsmilj pœ arbejdspladser med risiko for vold Et nyhedsmagasin fra Vold som Udtryksform, 10. Œrgang, nr. 2, oktober 2004 ssssss Vold som Udtryksform Leder Det der var, og

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere