Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57"

Transkript

1 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012

2 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget side 38 Udarbejdet: 2012 Forelagt for lejer 2013 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport omhandler Bo42 Afdeling 13, Børnehuset Nordstjernen, der er opført i Rapporten har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Formålet er endvidere på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT (10) - Primære bygningsdele, som: Fundamenter (20)- Primære bygningsdele, som: Ydervægge Hegnsmure Indervægge Etagedæk Udvendige trapper Terrasser (30)- Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer og døre Ovenlysvinduer Fuger Tagrender- og nedløb (40)- Belægninger, som: Belagte arealer Tagdækning Overdækning Kviste (50)- VVS-installationer, som: Kloakanlæg Sanitet (toilet, blandingsbatterier, ventiler) Brugsvandsinstallationer (rør og isolering) Centralvarmeanlæg (rør, radiatorer og isolering) Ventilation (60)- Elektriske og mekaniske anlæg, som: Eltavler Afbrydere og stikkontakter Belysningsarmaturer (70)- Inventar, som: Komfurer Køkkener Postkasseanlæg Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene. Der er ikke i rapporten medtaget bygninger, skure mv. opført af lejer.

4 0.3 SAMMENFATNING side (12) Fundamenter: Fundamenter støbt på stedet fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning. Helhedsindtryk: Fundamenter er i god stand (21) Ydervægge: Facader fremstår intakte, med mindre revner og afskalninger. Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand (22) Indervægge: Helhedsindtryk: Væggene fremtræder i god stand (23) Etagedæk: Lofter (undersider af dæk/lofter) fremtræder i god stand uden revner af betydning. Helhedsindtryk: Dækkonstruktioner er uden tegn på svigt (31) Vinduer og døre: Vinduer og døre af træ fremstår i varierende kvalitet, ca. 50% er udskiftet. Helhedsindtryk: Vinduer og døre er i rimelig stand (37) Ovenlysvinduer: Ovenlysvinduer af træ fremstår i varierende kvalitet og anbefales udskiftet i vedligeholdelsesperioden. Helhedsindtryk: Ovenlysvinduer er i ringe stand (31)Fuger: Fuger er elastiske fuger. Fuger er nedbrudte og defekte og det anbefales at foretage udskiftning af disse. Helhedsindtryk: Fuger er i ringe stand (40) Belagte arealer: (47) Tage: Adgangsvej og p-plads er belagt med Sf-sten. Pladser, stier mv. i gård er belagt med asfalt eller fliser. Adgangsvej er stærkt sporkørt og med sætningsskader, der kan medføre faldulykker. Opretning bør foretages. Helhedsindtryk: Adgangsvej og p-plads er i ringe stand og bør omlægges. Flad tagkonstruktion afsluttet med tagfolie fremstår i god stand Rensning ved tagbrønde foretages 2 gange om året. Helhedsindtryk: Tagdækning er i god stand

5 (50) Kloakledninger: side 5 Kloakledningerne i jord bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion. Helhedsindtryk: Kloakledninger er i god stand (50)02-04 Kloakbrønde: Helhedsindtryk: Kloakbrønde er i god stand (52) Faldstammer: Faldstammer er udskiftet i kælder. Helhedsindtryk: Faldstammer er i god stand (52) Toiletter: Toiletter er lavtskyllende kombinations-toiletter af fabrikat Ifø med 2-skyl. Dog er børnetoiletter kun med stort skyl. Helhedsindtryk: Toiletter er i god funktionsdygtig stand (53) Brugsvandsrør: Vandledningsnettet fremtræder generelt i god stand og, i det omfang det kan inspiceres, uden væsentlige tæringsskader. Restlevetid tyder dog på at rørene indvendigt er ved at "gro til med kalk- og okkerbelægninger. Helhedsindtryk: Brugsvandsrør er i rimelig stand, men levetid er opbrugt. Udskiftning bør foretages i vedligeholdelsesperioden (56) Varmecentral: Varmecentral placeret i kælder, betjener alene børnehaven. Der er monteret ny automatik for styring af varmeforbrug. Helhedsindtryk: Varmecentral er i god stand (56) Centralvarme: Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Gulvvarme i grupperum i gavle er i funktionsdygtig stand. Radiatorerne er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Helhedsindtryk: Radiatorer og termostatventiler er fundet i god stand (57) Ventilation: Ventilationsanlæggene er i god vedligeholdt stand. Emhætter og ventilatorer med afkast udskiftes løbende ved defekter. Helhedsindtryk: Ventilation er i rimelig stand.

6 side (63) Belysningsarmaturer: Belysninger er generelt i god stand. Lamper bliver løbende vedligeholdt/udskiftet. Belysninger i tertræn med lang og konstant brændtid er forsynet med lavenergipære. Helhedsindtryk: Belysninger er i god stand (63) El-installationer: Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK NES i varierende alder og typer. Gruppeskab er med HFI relæer. Relæer skal afprøves årligt. Helhedsindtryk: Installationer er i rimelig stand (73)01-02 Hårde hvidevarer: Komfurer og køle-fryseskabe er i forhold til alder i god stand. Der foretages løbende udskiftning af hvidevarer ved defekter. Helhedsindtryk: Hårde hvidevarer er i god stand Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

7 side KONKLUSION Gennemgang: Efter gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres, at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået efterfølgende (31)02 Vinduer og døre: Der konstateres i øget grad svigt af tætningslister og lukkebeslag. Vinduernes levetid er ved at være opbrugt. Det vurderes at de resterende vinduer bør skiftes i sidste del af vedligeholdelsesperioden (37)02 Baldakin: Baldakin ved hoveddør er stærk nedbrudt og bør snarest udskiftes (40)01 Belægninger: Adgangsvej/p-pladser, der samtidig fungerer til af- og pålæsning, er neget sporkørt. I vinterperioder er der risiko for personskade grundet vandsamlinger/islag. Mindre reparationer bør foretages på øvrige belagte arealer. Adgangsvej forslås omlagt (73)03 Køkkener: Skabe, låger og bordplader er ikke i nutidig standard, og bør udskiftes inden for den 10 årige vedligeholdelsesperiode. Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelse vil være sund og med gode konstruktioner, der svarer til nutidig standard.

8 side 8 (12) 01 Fundamenter (12)01 Fundamenter Totalmængde: 120 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: år Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2087 Eksisterende fundamenter støbt på stedet fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. Sokler er malerbehandlet. KO: Revner og afskallinger er ikke af betydning for konstruktioner. Løs puds afhugges og pudsreparationer udføres. Malerbehandling af sokler udføres hvert 5-8 år. Pudsreparation af sokler(åbning af riste, anslået kr Malerbehandling af sokler og kældertrapper kr

9 side 9 (21) 01 Ydervægge (21) 01 Ydervægge Totalmængde: 45 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: år Levetid Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2083 Murede gavle fremstår malede og med mindre revner og afskalninger. I henhold til tegninger er gavle udført som 35 cm kanalmur, isoleret med 125 mm mineraluld. KO: Afskallinger er af kosmetisk karakter, og ikke skadelige for konstruktionen. Gavle malerbehandles hvert 5-8 år. Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger samt omfugning af disse kr Maling af gavle 45 m 2 á kr. 400 kr Genopretning: Opmuring af nye gavle (21) m 2 á kr kr

10 side 10 Bo42 (21) 02 Lette facader (21) 02 Lette facader Totalmængde: 100 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: år Levetid Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2083 Træbeklædte lette facader fremstår malede. I henhold til tegninger er lette facader isoleret med mm mineraluld. K1: Begyndende rådangreb i nederste del af træbeklædning forekommer. Lette facader malerbehandles hvert 5-8 år. Gennemgang af træbeklædninger og udbedring af rådskader kr Maling af facader 100 m 2 á kr. 400 kr Genopretning, etablering af nye facader (21) m 2 á kr. 700 kr

11 side 11 (22) 01 Indervægge (22)01 Indervægge Totalmængde: Kældervægge 120 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: År Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2087 Indervægge i kældre er betonvægge, der malerbehandles. Øvrige vægge, der er af varierende materialer, vedligeholdes af lejer. KO: Mindre revner forekommer i skillevægge. Revnerne skønnes ikke at have betydning for bygningens stabilitet, men udbedres af æstetiske årsager. Revner udbedres i forbindelse med istandsættelse af lejemål. Malerbehandling efter behov udføres af lejer eller i forbindelse med fraflytninger. Malerbehandling af kældervægge (120 m 2 ) udføres hver 6-8 år. Malerbehandling af kældervægge 120 m 2 á kr. 75 kr

12 side 12 (23) 01 Etagedæk (23)01 Etagedæk Totalmængde: 55 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: År Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2087 Etagedæk af beton, støbt på stedet over kælder, malerbehandles. Lofter i øvrige lokaler vedligeholdes af lejer. IB: Lofter (dækundersider) fremtræder i god vedligeholdt stand. Mindre svindrevner kan iagttages, disse skønnes ikke at have betydning for konstruktionerne. Malerbehandling af kælder, udføres efter behov ca. hvert 10 år. Malerbehandling af kælderlofter 55 m 2 á kr. 100 kr Forsøges udført delvis af ejendomsfunktionærer 6.000

13 side 13 (31) 01 Vinduer og døre (31)01 Vinduer og døre Totalmængde: 24 stk. 68 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: År Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2041 Eksisterende vinduer er af træ, monteret med termoglas. Vinduer fremstår i rimelig stand med rimelig funktion. Vinduer er løbende blevet vedligeholdt eller udskiftet. K2: Glaslister er generelt i dårlig stand, med gearede samlinger med bundlister. Begyndende råd kan konstateres. Det anbefales at bundglaslister udskiftes i forbindelse med malerbehandling, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister mv. Ved udskiftning af vinduer bør det overvejes at udskifte til vedligeholdelsesfrie elementer af træ/aluminium. Årlig reparation gennemgang, justering og smøring kr Udskiftning af tætningslister (31)46.41,03 80 m. á kr. 50 kr Udskifte glaslister (31) m. á kr. 200 kr Malerbehandling af vinduer kr Udskiftning af vinduer og døre (31) stk. (50% er udskiftet) kr

14 side 14 (31) 02 Fuger (31)02 Fuger Totalmængde: 140 lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: 1991 Restlevetid: 0-9 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2035 Eksisterende fuger omkring vinduer og døre er udført med elastiske fuger. Fugeslip mod omgivende bygningsdele kan forekomme. Speciel opmærksomhed iagttages ved syd og vestvendte facader, der er stærkt påvirket af vejrlig. K2: Fugeslip kan konstateres mellem murværk og elastiske fuger. Slip kan medføre fugtskader i murværk. Specielt er fuger omkring terrassepartier nedbrudte. Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger. Eksisterende elastiske fuger udkradses, ny stopning udføres og nye elastiske fuger udføres. Udskiftning af fuger ved døre og vinduer (31) m kr

15 side 15 (37) 01 Ovenlysvinduer (37)01 Ovenlysvinduer Totalmængde: 9 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-5 År Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2017 Eksisterende vinduer er ovenlys-kupler med trækarme og lysninger, monteret med termoglas. Vinduer fremstår i varierende stand, begyndende nedbrydning kan konstateres. K1: Acryl i ovenlys er ved at være nedbrudt. Almindelig rengøring af acrylplader samt kontrol af inddækninger i tagflade foretages årligt. Indvendige karme og rammer malerbehandles. Ved udskiftning af vinduer bør det overvejes af udskifte til vedligeholdelsesfrie elementer. Udskiftning af vinduespartier 9 stk. kr

16 side 16 (37) 02 Baldakin (37)02 Baldakin Totalmængde: 1 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-5 År Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2017 Baldakin ved hoveddør fremstår i dårlig stand. Tagpap er forvitret og begyndende råd i konstruktion kan konstateres. K2: Råd i konstruktion kan medføre svampeangreb. Baldakin vedligeholdes løbende med maling, i samme takt som vinduer. Endvidere kontrolleres tagpapdækning for skader, som udbedres. Udskiftning af baldakin kr

17 side 17 (40) 01 Belagte arealer (40)01 Belagte arealer Totalmængde: Sf-sten 640 m 2 Fliser 370 m 2 Asfalt 600 m 2 Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-20 år Levetid år Vedligehold 1-2 % Udbedres senest år: 2031 Indkørselsvej samt parkering belagt med Sf-sten fremstår med mange sætninger. Asfaltbelagte arealer i gård fremstår med rodskud ved træer mod øst. Flisebelægninger i gård fremstår med nogle sætninger og rodskud ved træer. K2: Arealer med Sf-sten er meget sporkørt og med store sætninger. I vinterperioder er der risiko for person skade grundet vandsamlinger/islag. Løbende vedligeholdelse ved udskiftning af defekte og nedbrudte fliser. Opretning af arealer: Årlig udgift til vedligehold Opretning af sætninger rod skud mv. i gård kr Total udskiftning af Sf-sten belægninger 640 m 2 á kr. 900 kr Opretning af sætninger, rod skud mv. i gård kr

18 side 18 (47) 01 Tage (47)01 Tage Totalmængde: 315 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1998 Restlevetid: 0-16 år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2028 Tagflade er belagt med tag folie oplagt på oprindeligt tagpap. Tagflade er udført med fald til tagbrønde. MB: Der er ikke konstateret svigt i konstruktion ved besigtigelse, men årlig besigtigelse og oprensning ved tagbrønde bør foretages. Årlig gennemgang og oprensning kr Etablering af ny tagdækning 315 m 2. á kr. 300 kr

19 side 19 (50) 01 Kloakledninger (50)01 Kloakledninger Totalmængde: 20 lbm. Spildevand. 80 lbm. Regnvand. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-34 år Levetid år Vedligehold 0-½ % Udbedres senest år: 2043 Kloaksystem for spildevand og regnvand (separatsystem) er udført med betonrør. Regn og spildevandssystem er tilsluttet eksisterende brønde i fællesareal og p-plads ved Afdeling 7. K1: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Ledninger gennemspules efter behov. Speciel opmærksomhed iagttages på asfaltplads, hvor øget oprensning er påkrævet. Årligt vedligehold anslået kr

20 side 20 (50) 02 Rensebrønde (50)02 Rensebrønde Totalmængde: Rensebrønde 3 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-25 år Levetid år Vedligehold 0-½ % Udbedres senest år: 2033 Rensebrønde er udført som nedgangsbrønde i beton med bundløb af flækket lerrør samt spulebrønde af pvc. Brønde er forsynet med dæksel af støbejern. IB: Brøndene er generelt i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Rensebrønde renses/spules, når ledningsanlæg i øvrigt skal højtryksspules. Pumpebrønd i kælder efterses 2 gange årligt, og repareres/udskiftes ved konstateret defekt. Årligt vedligehold ½% á kr kr Udskiftning af brønde 3 stk. á kr kr

21 side 21 (50) 03 Nedløbsbrønde (50)03 Nedløbsbrønde Totalmængde: 2 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-36 år Levetid år Vedligehold 0-½ % Udbedres senest år: 2047 Nedløbsbrønde for terrænafvanding er udført i beton med rendestensrist(årg. 1967). K1: Mindre alvorlige UN: Bør undersøges nærmere MB: Nedløbsbrønde er efter alder i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Nedløbsbrønde oprenses hvert 2 år, eventuel ved slamsugning. Årligt vedligehold ½% á kr kr Rensning af nedløbsbrønde kr Reetablering af ø 30 bt. rendestensbrønde 2 stk. kr

22 side 22 (50) 04 Pumpebrønd (50)04 Pumpebrønd Totalmængde:1 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-36 år Levetid år Vedligehold 0-½ % Udbedres senest år: 2047 Pumpebrønd placeret i kælder er tilsluttet omfangsdræn. Pumpe er forsynet med alarmlampe placeret udvendigt på bygning. K1: Mindre alvorlige UN: Bør undersøges nærmere MB: Pumpebrønd er efter alder i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Pumpebrønd tilses jævnligt og niveau vipper afprøves. Årligt vedligehold ½% á kr kr Reetablering af pumpe kr

23 side 23 (52) 01 Faldstammer (52)01 Faldstammer Totalmængde: ca. 362 m. Registrering: Dec Indbygningsår: Restlevetid: 39 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2050 Faldstammer er udført med mufferør af støbejern med fugede samlinger. Faldstammerne er overvejende monteret synligt i kælder. Alle faldstammer er ført til udluftning over tag. MB: Faldstammerne fremtræder generelt i pæn stand, er udskiftet i kælder. Faldstammer renses i fornødendt omfang. Ved eventuel gennemtæring repareres om muligt med spændebånd, alternativt lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af faldstammer, ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr Total udskiftning af faldstammer, ekskl. følgeomkostninger kr

24 side 24 (52) 02 Toiletter (52)02 Toiletter Totalmængde: 5 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-40 år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: Voksen-toiletter er lavtskyllende kombinations-toiletter af fabrikat Ifø med 2-skyl. Børne-toiletter er kun med stort skyl. IB: Toiletter fremtræder i god stand, men bør ved udskiftning udskiftes til toiletter med 2-skyl. Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold/udskiftning af toiletter Samlet omkostning pr. år kr Omkostning til udskiftning af toiletter kr

25 side 25 (52) 03 Blandingsbatterier (52)03 Blandingsbatterier Totalmængde: 10 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-20 år Levetid år Vedligehold 1-3 % Udbedres senest år: 2036 Blandingsbatterier i køkken og bad er overalt nyere termostat-blandingsbatterier. I køkken er monteret som 1-grebs blandingsbatteri. IB: Blandingsbatterier er generelt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Blandingsbatterier foreslås udskiftet til termostat-blandingsbatterier i takt med nedslidning. Løbende vedligehold/udskiftning af blandingsbatterier Samlet omkostning pr. år. 2% á kr kr Nye blandingsbatterier 10 stk. á kr kr Udskiftning ved anslået levetid 20 år kr

26 side 26 (53) 01 Brugsvandsrør (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: 100 lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2017 Ledninger for koldt- og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør. Ledningsnettet er generelt monteret synligt. Der forekommer ikke skjulte rør i væg eller gulv. MB: Vandledningsnettet fremtræder generelt i god stand og, i det omfang det kan inspiceres, uden væsentlige tæringsskader. Rørenes alder gør at kalk- og okkerbelægninger forekommer. Almindeligt vedligehold med maling. Ved eventuel gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring og lignende ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning kr Total udskiftning af brugsvandsrør til rør af rustfrit stål, inkl. rørisolering, men ekskl. huller og øvrige følgearbejder kr

27 side 27 (56) 01 Varmerør (56)01 Varmerør Totalmængde: 200 lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2017 Teoretisk levetid er ved at være opbrugt, men der er ikke konstateret svigt af betydning. Ledninger for centralvarme er udført med glatte sømløse stålrør, henholdsvis med middelsvære sorte gevindrør. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling af stik fra gulv til radiator. Månedlig kontrol af installationer i kælder. Ved eventuel gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring og lignende ekskl. eventuelle følgeomkostninger. Samlet omkostning pr. år kr Total udskiftning af rør kr

28 side 28 (56) 02 Varmecentral (56)02 Varmecentral Totalmængde: 1 stk. Registrering: Sept Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-10 år Levetid år Vedligehold 1-3 % Udbedres senest år: Varmecentral, der er placeret i kælder, er forsynet med fjernvarme. Anlæg kører som selvstændigt anlæg med egen styring. Anlæg bliver løbende vedligeholdt, således er der i 2012 monteret ny Danfoss styring med vejr kompensering. Årlige reparationer/eftersyn anslået iht. V&S 3% af nypris. Det anbefales at foretage udskiftning af pumper, vekslere og styringer ved defekter. Ved skift af pumper skal anvendes energibesparende komponenter. Årlige reparationer, anslået kr

29 side 29 (56) 03 Radiatorer (56)03 Radiatorer Totalmængde: 13 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2017 Radiatorer er ældre pladejernsradiatorer i god stand. Der er etableret gulvvarme i grupperum, disse virker efter hensigten. MB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. udskiftning af radiatorer, f.eks. i forbindelse med tæringsskader,bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektforøgelse på min. 100% i forhold til eksisterende radiator (hvis pladsforholdene tillader det). Løbende udskiftning af radiatorer ved gennemtæring og lignende Samlet omkostning pr. år ved evetid 50 år kr Nyinstallation anslået iht. V&S. kr

30 side 30 (56) 04 Radiatorventiler (56)04 Radiatorventiler Totalmængde: 15 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Var. Restlevetid: 3-17 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2021 Radiatorventiler- og termostater er fabrikat Danfoss. Termostater er generelt med indbygget føler. IB: Termostater og ventiler fremtræder generelt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekt. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Løbende vedligehold af defekte komponenter samt fornyelse Samlet omkostning pr. år kr Total udskiftning ventiler 15 á kr. 550 kr

31 side 31 (57) 01 Ventilation (57)01 Ventilation Totalmængde: 7 anlæg. Registrering: Dec Indbygningsår: 2011 Restlevetid: Levetid år Vedligehold 5-10% Udbedres senest år: Aftræk fra køkkener og baderum er udført som mekanisk udsugning via emhætte eller ventilatorer. I gruppe- og opholdsrum er udført decentrale ventilationsanlæg, Airmaster. MB: Generelt er Airmaster anlæggene i god stand. Anlæggene serviceres årligt af ventilationsfirma. Kanaler bør rengøres og holdes i brugbar stand. Anlæg vedligeholdes og renholdes. Emhætter og ventilatorer vedligeholdes løbende. Årlig service og eftersyn af motorer(service kontrakt) kr Rensning af kanaler anbefales udført hvert 5 år kr Etablering af nye udsugningsanlæg kr

32 side 32 (63) 01 Gruppeskabe (63)01 Gruppeskabe Totalmængde: 1 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-6 Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2017 Gruppetavler er fabrikat LK, monteret med HFI-relæ og med smeltesikringer for lys- og kraftgrupper. Måler er afregningsmåler (Østkraft). MB: Gruppetavler er ældre tavler med HFI relæer HFI-relæ skal afprøves mindst 1 gang pr. år. Løbende vedligehold af gruppetavle og komponenter Samlet omkostning pr. år kr

33 side 33 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2017 Afbrydere og stikkontakter er af fabrikat LK NES i varierende alder og typer. IB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder generelt i god stand. Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Ved renoveringer bør antal af stik øges. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år kr

34 side 34 (63) 03 Belysningsarmaturer (63)03 Belysningsarmaturer Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0-18 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: 2016 Belysningsarmaturer forekommer i badeværelser og køkkener, i fælles adgangsvej, og udvendigt på facader ved indgang. K1: Belysninger er generelt i god stand, lamper bliver løbende vedligeholdt/ udskiftet. Belysninger med lang og konstant brændtid er forsynet med lavenergipære. Ved defekt udskiftes armatur/komponent. Vedligehold af belysningsarmaturer Samlet omkostning pr. år kr

35 side 35 (73) 01 Komfurer og emhætter (73)01 Komfurer og emhætter Totalmængde: 2 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-08 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: Komfurer er fabrikat Voss. IB: Generelt set er komfurerne i pæn og funktionsdygtig stand. Ved defekt udskiftes komfurer og emhætter løbende såfremt reparation ikke er muligt. Totaludskiftning af komfurer vil høre sammen med en generel modernisering af køkken. Henlæggelse til nye komfurer kr Komfurer nyanskaffelse 2 stk. kr

36 side 36 (73) 02 Køle-fryseskabe (73)02 Køle-fryseskabe Totalmængde: 2 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-08 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: Var. Køle-fryseskabe, der er af forskellige fabrikater, fremstår i rimelig stand. K1: Generelt set er køle-fryse i pæn stand efter alder, men kan ikke leve op til dagens standard hvad angår isolering og lavt strømforbrug. Ved defekt udskiftes køle-fryseskabe løbende, såfremt reparation ikke er mulig. Total udskiftning af køle-fryseskabe vil høre sammen med en generel modernisering af køkkener. Henlæggelse til fornyelse af køle-fryseskabe kr Nyanskaffelse af køle-fryseskabe 2 stk. kr

37 side 37 (73) 03 Køkkener (73)03 Køkkener Totalmængde: 2 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1967 Restlevetid: 0 - år Levetid år Vedligehold ½-1½% Udbedres senest år: 2016 Køkkenskabe er ældre forramme-køkkener med laminat bordplader. K1: Skabe, låger og bordplader er ikke i nutidig standard, og bør overvejes udskiftet. Reparation udføres, hvor låger osv. er defekte. Udskiftning af låger er ikke mulig, da disse er udgået af produktion. Reparation af låger, bordplader mv. Årlig udgift anslået til kr Udskiftning af køkkenelementer anslået kr

38 Afdeling 13 side 38 Vedligeholdelsesbudget Nr. Bygningsbasis (12) 01 Fundamenter I alt Nr. Primære bygningsdele (21) 01 Ydervægge (21) 02 Lette facader (22) 01 Indervægge (23) 01 Etagedæk I alt Nr. Kompl. bygningsdele (31) 01 Vinduer og døre (31) 02 Fuger (37) 01 Ovenlysvinduer (37) 02 Baldakin I alt Nr. Belægninger (40) 01 Belagte arealer (47) 01 Tage I alt Nr. VVS (50) 01 Kloakledninger (50) 02 Rensebrønde (50) 03 Nedløbsbrønde (50) 04 Pumpebrønd (52) 01 Faldstammer (52) 02 Toiletter (52) 03 Blandingsbatterier (53) 01 Brugsvandsrør (56) 01 Varmerør (56) 02 Varmecentral (56) 03 Radiatorer (56) 04 Radiatorventiler (57) 01 Ventilation I alt Nr. El og mekaniske anlæg (63) 01 Gruppeskab (63) 02 Afbrydere, stikkontakter (63) 03 Belysningsarmaturer I alt Nr. Inventar (73) 01 Komfurer og emhætter (73) 02 Køle- fryseskabe (73) 03 Køkkener I alt Nr. Oversigt (10) Bygningsbasis (20) Primære bygningsdele (30) Kompl. bygningsdele (40) Belægninger (50) VVS (60) El og mekaniske anlæg (70) Inventar I alt

Bo42. Afdeling 12. Thorkildsvej 59-65

Bo42. Afdeling 12. Thorkildsvej 59-65 Afdeling 12 Thorkildsvej 59-65 Tilstandsrapport 2011 Afdeling 12 Thorkildsvej 59-65 Tilstandsrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side

Læs mere

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side

Læs mere

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport 2014 Kommandanthøjen 1-51/Torneværksvej 41-71 2-60/Holger Lundgrens Vej 1-54 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 3 3. Konklusion side 6 4. side 7 5.

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Bo42. Afdeling 19. Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 19. Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 19 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 19 Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bo42. Støberigården. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Støberigården. Tilstandsrapport 2014 Støberigården Tilstandsrapport 2014 Støberigården Østergade 72 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4. side 7 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Ågården. Ågården 1-34

Bo42. Ågården. Ågården 1-34 Ågården Tilstandsrapport 2012 Ågården Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget side 41

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Bo42. Strandgården. Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52

Bo42. Strandgården. Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2014 Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Bo42. Afdeling 7. NordParken. Gartnervangen 24-64

Bo42. Afdeling 7. NordParken. Gartnervangen 24-64 Afdeling 7 NordParken Gartnervangen 24-64 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 7 Gartnervangen 24-64 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Søndergården II afdeling 39. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Søndergården II afdeling 39. Tilstandsrapport 2013 Søndergården II afdeling 39 Tilstandsrapport 2013 side 2 Bo42 Søndergården II afdeling 39 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Bo42. Midgården II. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Midgården II. Tilstandsrapport 2014 Midgården II Tilstandsrapport 2014 Midgården II Midgårdsvej 20-66 / Asavej 27-37 / Willumsvej 2-12 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side 9

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Bo42 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Rosenvej 1-15/Rosenvej 2-24 Thorkildsvej 35-43/Gartnervangen 16-22 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Grænsevej 50 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-08 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16799149 Matr. nr./ejerla 6GÆ / vedøre By, vedøre

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9106/10083 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. TV-stik - udgår 2. Regulering af gulvvarme 3. VVS-installation nyistandsat 4. Tryk på varmt vand - udgår 5. Temperaturregulator

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje Dato: 25.01.2014 Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje (ekskl. 4 m 2 skur) Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg N Parklampe

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrebro 88 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-020396 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Laksen 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9480 Løkken BBR-nr.: 860-031901 Energikonsulent: Bertel Jespersen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye pumper 1.349 kwh el 2.100 kr. 16.000 kr. 7,9 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye pumper 1.349 kwh el 2.100 kr. 16.000 kr. 7,9 år SIDE 1 AF 9 Adresse: Thrigesvej 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014129-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.15 Lundeparken, Malling 17 boliger á type 108 med 21 m 2 redskabsskur/carport Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail:

Læs mere

Bo42. Afdeling 2. Pæretræsdalen & 25-39

Bo42. Afdeling 2. Pæretræsdalen & 25-39 Afdeling 2 Pæretræsdalen 26-40 & 25-39 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 2 Pæretræsdalen 26-40 & 25-39 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932

Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932 Pkt.nr. 29 Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget 1. at tage orientering vedrørende

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016 Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 7 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) Januar 2016 1. Generelt om vedligeholdelse 2. GEMINOX gasfyr og den øvrige del af varmesystemet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Grønnegade 5A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-008084 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 43 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014451 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-014 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Allegade 36A 5000 Odense C 461-009433-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2.186,21 m³ fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 2.186,21 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Hindehøjen 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-597815-001 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Frank Scholkman 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lillevangen 7 4600 Køge Dato: 3-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 259-96952 Matr. nr./ejerlav 13hc ØLSEMGLE BY, ØLSEMGLE EBS sagsnr. 47657

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Henning Smiths Vej 11A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-009345 Energikonsulent: Ole Kinnerup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-570950 Energimærkning nr.: 200004038 Gyldigt 5 år fra: 17-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570950 Energimærkning nr.: 200004038 Gyldigt 5 år fra: 17-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570950 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 MANØVEJ Manøvej 1-12 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. juli 2012 Til den 16. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021649-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Side 1 af 26 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Besigtigelsesdato: 17.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rugkobbel 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rugkobbel 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Rugkobbel 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-020395-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE 19.06.2008 AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på skoleområdet

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerkobbel 1 6400 Sønderborg 540-028333-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Ahornvej 31 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-007880-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Plovmarksvej 16, 2605 Brøndby 17. september 2015 H-15-0366-0124 153-10943 0366 Steen Robert Olsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere