REFERAT GENERALFORSAMLING / Nørhalne forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus"

Transkript

1 REFERAT GENERALFORSAMLING / Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af betalingsvedtægter for det kommende år. 6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 7) Valg af to revisorer og revisorsuppleant. 8) Eventuelt. Valg af dirigent Lars Holt valgt enstemmigt til dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Til generalforsamlingen var der fremmødt 51 stemmeberettigede, heraf to fuldmagter.

2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. Herefter følger formandens beretning: Generalforsamling i Nørhalne Antenneforening 8. marts Beretning om foreningens virke i årets løb. Vi er nu 452 medlemmer vi har i år fået 11 nye medlemmer. Vi har over 90% tilslutning i de etablerede områder i byen.. Da vi etablerede nettet for 25 år siden sprang vi over nogle steder, fordi det ville være for dyrt at lave. Det kommer til at svige til os nu. Så flere nye tilslutninger bliver forholds dyre. Vores Antenneforening kører rigtig godt, Vi har et rigtig godt udvalg af programmer. Både analogt, digitalt og i HD kvalitet. Vi har muligheder for startforfra, film leje, program guide, arkiv, prøve-programmer og lokalt tv i digital kvalitet. Og med Yousee exterakanaler har vi mulighed for selv at sammensætte vores program pakker. Desuden er der kommet danske undertekster på mange af de tyske og svenske programmer. På verdenstv.dk kan man finde programmerne. Vores Internet kører stabilt og der mulighed for at vælge den hastighed der passer til ens behov. Der findes sikkerheds pakker, vores egen adresse, ubegrænset musik-download og mobilt bredbånd til 69kr. Alt sammen til de rigtige priser det er svært at finde et tilbud der matcher vores. Vi har forlænget kontrakten med Dansk Kabel tv. Med den nye kontrakt får vi FEE fra DKTV, det betyder at DKTV betaler antenneforeningen, for at benytte vores net til Internet. Derfor er det nu i vores alle sammens interesse, at så mange som mulig benytter sig af Internettet fra Dansk kabel tv. Og det er ikke små penge det drejer sig om. Vores 25 års jubilæum blev fejret på behørig vis. Alle vore leverandører var villige til at hjælpe til med at gøre dagen festlig. Og rigtig mange medlemmer var mødt op. Per Nøhr var primus motor for arrangementet og gjorde en kæmpe indsats for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Se billeder. Programafstemning: Hvert andet år laver vi en vejledende bruger afstemning. I år har 106 medlemmer afgivet deres stemme. Hvis vi skal holde en linie med et godt og alsidigt progran udbud, er der ikke behov for de store ændringer. Der er dog et par programmer, der skiller sig lidt ud, så dem har vi valgt at sætte til afstemning. Resultatet af brugerafstemningen har ligget på hjemmesiden siden afstemningen sluttede, så det er kendt af alle. Vi har hyret en Journalist til at lave det rundsendte blad med annoncer fra vore leverandører. Bladet har givet et pænt overskud,- så det er en rigtig god ide.

3 Den 11. januar skete der en del ting i antenne nettet. TV2 blev betalings kanal, vi fik flere nye HD programmer og DVB-T Mpeg-2 signalet forsvandt. Der var lidt kludder med at få alle de digitale kanaler på plads, men I modsætning til så mange andre havde vi ingen problemer med at få kørt TV2 på plads. Desuden fik vi et nyt digitalt progran: TV2Nord. Da det er et nyt program har vi valgt ikke at ofre tusind på at konverterer det til det gamle analoge signal. Vi må jo se i øjnene at efterhånden, som der kommer flere digitale programmer og internet hastighederne bliver højere, bliver de analoge kanaler lige så stille udfaset. For at være på forkant med udviklingen skal vi regne med at vi skal investere omkring kr i at ø-opdele antenne netet i løbet af det næste år. Det vil blandt andet give mulig for 100/20 mbit internet. 50/10mbit er på vej allerede. Det kan lade snildt sig gøre at se digitaltv på sit gamle tv med en lille boks til 400kr. Den skal blot tilsluttes tv et med scartsstik eller HDMI kabel, så skal der køres en netværks søgning med nr 300. Så får man alle programmer, i meget bedre billede kvalitet. Desuden er der programguide og radio programmer. Til foråret åbner der sig mulig hed for at vi kan skifte vores inter net fra Dansk Kabel TV til YouSee Internet. Det endelige koncept er ikke helt klart endnu. Men det tyder på at vi så bliver tilbudt de spændende tjenester som YouSee nuværende internet kunder har blandt andet web-tv. Samtidig beholder vi de fordele vi har ved DKTV. Endvidere arbejder YouSee også på at lave tv overalt. I forbindelse med formandens beretning blev der stillet følgende spørgsmål: 1) Hvor længe er serviceaftalen med Dansk Kabeltv forlænget? Indtil den 31/ ) Hvad er koblingen mellem Dansk Kabeltv og Yousee? For eftertiden vil Dansk Kabeltv være et serviceorgan, hvor alt service på anlægget vil foretages fra, og Yousee vil være programudbyderen. 3) Hvis vi skal have Yousee som internetudbyder, hvornår vil det ske? Forventet overgang vil ske engang i løbet af efteråret. Det forlyder fra Dansk Kabeltv at hvis man opretter vil man blive tilbudt modem med indbygget trådløs router. Det holder desværre ikke ifølge et medlem der ikke er blevet tilbudt dette.

4 Aflæggelse af regnskab. Regnskabet kan ses andetsteds på hjemmesiden. Det viste regnskab kontra det udsendte variere på grund af at fee fra internet ikke var kendt da regnskabet blev sendt ud i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. Derudover variere FDA kontingent da dette er steget i løbet af året. Spørgsmål i forbindelse med regnskabet. 1. Hvad der FDA? FDA er interesseorganisation for antenneforeninger i <Danmark. 2. Det ses i regnskabet at indgåede programpakker udgør kr. men der kun er betalt kr. har antenneforeningen tjent penge her? Nej grundet til at tallene variere er på grund af skæve terminer. 3. Kan vi forvente en lignede leverandørrabat (fee) i fremtiden? Ja så længe vi får internet hos Dansk Kabeltv. Bestyrelsen ser det som en god ting at der opbygges lidt kapital på bogen, da vi skal forvente en Ø opdeling inden alt for længe, dette er nødvendigt i forbindelse med de interaktive tjenester vi har, og en kommende øget hastighed på internet. Regnskabet blev godkendt.

5 Eventuelle forslag Der er blevet stillet følgende forslag: TV2 sport TV2 news DK4 Fjernes fra FP Fjernes fra FP Tilføjes FP 24 Nordjyske Tilføjes FP Canal 9 Dantoto TV2 nord digital Fjernes fra FP Tilføjes som analogt program Konverteres og tilføjes som analogt program. Alle afstemninger blev foretaget ved håndsoprækning. TV2 sport & TV2 News forbliver i FP. DK4 & 24 Nordjyske kommer ikke i FP. Canal 9 fjernes fra FP. Forslaget angående Dantoto blev trukket af forslagsstiller.

6 Problematikken med TV2 nord er at det kræver en investering i omegnen af kr. for at dette kan lades sig gøre, og det var der ikke stemning for at foretage en investering i denne prisklasse. Fastsættelse af betalingsvedtægter for det kommende år. NØRHALNE ANTENNEFORENING 1. Tilslutningspris: 1. Tilslutningspris. 2. Medlemsbidrag og pakkepris 3. Opkrævning 4. Rykkere og lukning 5. Pakkeændring 6. Åbne/lukke-pris Betalingsvedtægt for 2012/2013 Alle priser er inkl. moms og er fastsat på generalforsamlingen. Tilslutningsprisen som skal være betalt inden tilslutningen foretages er kr , dog udgør tilslutningsprisen for Gustav Zimmersvej og samt nye udstykninger på Bøgevej er kr ,- Ved nyudstykninger er prisen efter regning + kr. 650 til foreningen. 2. Medlemsbidrag og pakkepriser: Medlemsbidrag: kr. 350 for året 2012, som opkræves hos alle medlemmer. Pakkepriser: Grundpakke: kr Mellempakke: kr Fuldpakke: kr opkrævning:

7 Grundet overgang til to årlige opkrævninger af antenneafgift foretages opkrævningen således: Pr. 1. april 2012 udsendes opkrævninger for antenneafgift for perioden 1. januar 31. december 2012 og afgift til Copydan i henhold til valgt programpakke. For de nytegnede medlemmer i DOMEA s ejendomme på Vadumvej udsendes pr. 1. april 2012 opkrævning på et halvt års antenneafgift for perioden 1. januar 30. juni Opkrævning for sidste halvår 2012 udsendes pr. 1. september Den 1. februar 2013 udsendes a contoopkrævning for 2013 til alle medlemmer, og pr. 1. august 2013 udsendes opkrævningen for 2013 reguleret med den betalte a conto. 4. Rykning for manglende betaling og lukning for signalet: Er det opkrævede beløb ikke indbetalt rettidigt, fremsendes en rykkerskrivelse indeholdende et rykkergebyr på kr Er kontingent + gebyr ikke indbetalt inden 14 dage, vil tilslutningen blive lukket uden yderligere varsel (dette vil samtidig medføre tab af eventuel Internet-forbindelse). 5. Pakkeændring: Pakkeskift koster kr (det kræver tekniker indgreb i tv standeren). Pakkeskift kan ske pr. 1. januar, og 1. juli. Ønske om pakkeskift skal meddeles bestyrelsen senest den 1. i måneden forud. 6. Åbne/lukke-pris: Kr. 475, som opkræves forud for handlingen. Vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2012 For at lette og billiggøre administrationen med opkrævningerne, opfordres antenneforeningens medlemmer at tilslutte sig betalingsservice via netbank eller pengeinstitut. Til brug for tilmeldelse til betalingsservice skal anvendes følgende: PBS nr.: Debitorgruppe: Medlemsnummer: fremgår af opkrævningen

8 Betalingsvedtægter blev gennemgået af kasseren, og det gav en del diskussion angående bestyrelsen forslag om at overgå til halvårlig betaling i stedet for den nuværende helårlig betaling, hertil kon der nogle spørgsmål/kommentarer. Der ønsket tilføjet at pakkeskift kan ske to gange om året den 1/1 og 1/7, sidste dato for pakkeskift ændringer er en måned før. 1/12 og 1/6 Det skal undersøges om rykkergebyret kan forhøjes indenfor lovens rammer. Betalingsvedtægterne vedtages. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. På valg er Ulf Jessen og Bent Saabye begge ønsker genvalg og begge vælges enstemmigt Peter Andreasen vælges som bestyrelsessuppleant. Generalforsamlingen fandt det mærkeligt at både formand og kasserer var på valg samtidig. Valg af to revisorer og revisorsuppleant. Orla Stenkær & Gunnar Lundtoft genvælges som revisorer og Poul Erik Jensen genvælges som revisorsuppleant. Eventuelt. I forbindelse med eventuelt præsenterede Per antenneforeningens nye hjemmeside, og der blev delt gaver ud fra diverse leverandører.

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere