Hvad gør de i ind- og udland?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad gør de i ind- og udland?"

Transkript

1 Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet i Vordingborg. Det handler om at indhente viden, så vi kan tage beslutninger på det bedst mulige grundlag. Nedenfor beskriver vi derfor fire relevante projekter. Projekterne handler på hver sin måde om udvikling af købstæder eller landsbyer med udgangspunkt i kulturarven. Mulighedernes Land: Mulighedernes Land er et partnerskab mellem Realdania og Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune. Sammen med Realdania udvælger og realiserer kommunerne i perioden en række konkrete demonstrations-projekter i dialog med borgerne. Disse projekter skal demonstrere nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer. Inden for projektet er der formuleret syv kategorier, som skal belyses i projektperioden: 1. Øget bosætning gennem turisme - hvordan øger man bosætningen ved at vise Lolland frem fra sin bedste side? 2. Skønnere landsbyer - hvordan bliver landsbyerne bedre og mere indbydende at bo og bosætte sig i? 3. Herregårde i udvikling - hvordan kan Lollands herregårde udvikles til fordel for Lolland 4. Øget adgang mellem naturen og mellem landsbyerne - hvordan får landsbyerne bedre adgang til naturen og hinanden? 5. Landsbyen i børnehøjde - hvordan skaber man gode rammer for børnefamilier i Lollands landsbyer? 6. Nye fællesskaber - hvordan kan fællesskaber gøre landsbyerne mere attraktive? 7. Energiens Lolland - hvordan kan Lollands position på energiområdet være med til at gøre landsbyerne mere attraktive? Ni små landsbyer: Ni små landsbyer blev sat på danmarkskortet i et forsøg, der skulle medvirke til at gøre landsbyerne mere attraktive at bo, leve og arbejde i. Projektet var støttet af By- og Boligministeriet og fandt sted i perioden Borgere og kommunale embedsmænd samarbejdede om at udvikle et antal projekter, der rettede sig mod forbedring af det fysiske miljø. Borgerinddragelse indgik som et centralt element i alle ni landsbyer. De ni landsbyer er Rakkeby / Gjøl / Balling / Hammershøj / Grønbjerg / Herslev / Vester Skerninge / Torup 10 gode historier: Vejle Kommune har igangsat en række projekter i lokalsamfundene. Projekternes formål er at bidrage til og bakke op om den lokale udvikling i samarbejde med det enkelte lokalsamfund. Et af projekterne er en samling af 10 gode historier. I 10 små film om kommunens lokalsamfund fortæller borgerne fra forskellige vinkler om værdien af at bo lige netop dér, hvor filmen er lavet. Filmene er lavet med borgeres egne ord, idéer og billeder. De 10 gode historier foregår i Vonge Kollemorten / Vejle Vesteregn / Gadbjerg / Thyregod / Engum / Randbøldal / Farre / Grønbjerg / Smidstrup-Skærup / Højen

2 Shrinking Cities / skrumpende byer: Den nationale tyske kulturstiftelse Kulturstiftung des Bundes og kunst- og arkitekturskolen Bauhaus Dessau har i perioden arbejdet med projektet Shrinking Cities / Skrumpende Byer. Projektet viser, at de skrumpende byer findes overalt i verden et forhold, som udfordrer en kultur med fokus på vækst. I projektet har arkitekter, videnskabsfolk og kunstnere undersøgt udviklingen i såvel store som små byer og landsbyer, og er kommet med nye og overraskende forslag til, hvordan den negative udvikling kan vendes til noget positivt. Oplevelsesøkonomi Vordingborg Kommune er rig på oplevelser og attraktioner. Nogle er velkendte, også internationalt, andre kræver lokalt kendskab. I Kulturarvskommuneprojekter vil vi bl.a. sætte fokus på, hvordan de mange attraktioner kan indgå i den kommunale planlægning som et aktiv, der bidrager til en positiv udvikling af købstæder og landsbyer. Både når det gælder turisme og med henblik på bosætning. Oplevelsesøkonomi er i den forbindelse et centralt begreb. Oplevelsesøkonomi handler groft sagt om salg af oplevelser, som fx når man ved hjælp af kulturarven tiltrækker mennesker eller ressourcer til et område, og på den måde skaber ny udvikling. Oplevelsesøkonomi handler om værdi på to niveauer. Dels den hårde, der kan aflæses på bundlinjen. Dels den immaterielle, der er grundlag for oplevelsen. Fx rummer de danske herregårde store immaterielle værdi, herunder kulturhistoriske, arkitektoniske og identitetsmæssige værdi. Den immaterielle værdi kan i oplevelsesøkonomiens logik potentielt set omsættes til hårde værdi. En stor del af den danske kulturarv står netop over for denne udfordring: Hvordan omstiller man sig fra industrisamfundets produktion til fremtiden produktion med fokus på oplevelser. Nedenfor skitserer vi en række temaer, som er relevante for udviklingen af en oplevelsesøkonomi i forbindelse med Kulturarvskommuneprojektet i Vordingborg. Natur- og kulturlandskabet: Vordingborg Kommunes kulturhistoriske og landskabelige værdier rummer et stort potentiale som grundlag for udviklingen af oplevelsesøkonomien i kommunen. Det handler ikke mindst om at identificere disse værdier og anskue dem som en ressource for udviklingen, særligt mht. mindre kendte værdier i landskabet, købstæderne eller landsbyerne. Natur- og kulturlandskabet giver oplevelser og en følelse af identitet. For at kunne udnytte disse værdier er det vigtigt at etablere netværkssamarbejder i de enkelte områder på tværs af interessentgrupper. Desuden bør man fokusere på, hvordan man får bevaring og benyttelse af natur- og kulturlandskabet til at gå op i en højere enhed. Velvære: Der er allerede i dag stor efterspørgsel på oplevelser med fokus på velvære og livskvalitet. Mange såvel turister som bosættere ønsker at koble af, være sammen med venner og familie og nyde det gode liv. Attraktionerne kan dække over alt fra kvalitetsovernatning, spa og kropsbehandling med fokus på sundhed til kulinariske oplevelser, kunst og vederkvægende natur. At opleve et sted, hvor man lever et godt, enkelt og sundt liv, hvad enten det er for få dage eller hele livet.

3 Helhedsoplevelser: Der er stigende efterspørgsel på helhedsoplevelser, hvor kulturhistorie og tilbud inden for overnatning, bespisning, underholdning mv. smelter sammen. Fremover vil vi se en stigende efterspørgsel på oplevelser, der er lidt ud over det sædvanlige. Tematurisme handler om, at tilbyde turisten et univers af oplevelser, der samlet set tegnet et tema som fx middelalderen, kunst, aktiv ferie eller bæredygtighed. Tematuristen ønsker ofte at deltage aktivt i oplevelserne og går gerne efter den autentiske oplevelse i mødet med det lokale og særegne. Aktiv ferie: Flere og flere mennesker ønsker at koble af fra et stillesiddende arbejdsliv ved at være fysisk aktive. Landskabet i Vordingborg Kommune rummer mange muligheder og potentialer for kropslig udfoldelse, enten som turist eller som en del af den fastboendes hverdag: Sejlads på havet, løbe-, gå- og cykelture eller golf i landskabet eller mere krævende aktiviteter som windsurfing, kitesurfing, dykning eller træklatring. Økoturisme: Handler om at sætte tilbyde oplevelser og attraktioner med fokus på bæredygtighed og velvære. Hvor sundheden, bevægelse og socialt samvær er centrale temaer. Økoturismen har et stort potentiale for at tiltrække såvel danske som internationale gæster, ikke mindst familier med børn.

4 3 udvalgte nedslagspunkter De tre kulturmiljøer vurderes og betragtes ved hjælp af kategoriserende parametre: social ressource landskab bygninger bystruktur landmark turisme Kvaliteter oplagte indsatsområder uudnyttede potentialer effekter Lundby - UDLEVELSE af kulturarv bearbejdning af gaderum tilflytning Borre/Østmøn - OMRÅDE som kulturarv adgang til landskabet øget turisme Vordingborg by- MONUMENTAL kulturarv bearbejdning af torv øget turisme og tilflytning

5 Nedslagspunkt: Lundby / i morgen Kan nye bebyggelser placeres i bedre sammenhæng med landskabet? Og kan man åbne op til det landskab, som ligger lige udenfor, men ikke er tilgængeligt? Lundby har en fin hovedgade, med kønne bygninger og forhaver. Kan man forstille sig, at de kunne komme bedre til deres ret og byen fremstå pænere, hvis den blev forskønnet og knyttet tættere til medborgerhuset og stationen? Kan man forestille sig, at tilgængeligheden til landskabet kan forøges og sætte kulturarven yderligere i scene? Kan det ske samtidig med, at den naturmæssige værdi og Lundbys bymæssige kvaliteter forøges? Sagnet os fortælle vil, her Svend Gønge hen holdt til, Lundby dengang var Gøngernes lejr... Tiden hurtig far af sted, vi i Lundby følger med, helt moderne vor by sikkert bli r, vi har vandværk, teglværk, Coma, pizza, skole og station. Kun på møllen der stenene nu tier,... fra Lundbysangen Tekst og Melodi: Johnnie Christensen

6 Nedslagspunkt: Borre/Østmøn / i morgen Fortællingen om Borres fortid som fjordby ligger i landskabet, der rummer helt egne kvaliteter med kanaler og grøfter. Tænk om man kunne færdes langs disse? Og tænk om man kunne stoppe i gennemkørslen og opleve de flotte kig ud over Sømosen - samtidig med at der er mulighed for aktiviteter med respekt for det særlige landskab? Kan man forestille sig, at en bedre tilknytning til landskabet skaber flere kvaliteter, som får folk til at flytte til Borre - og at flere huse blev nænsomt renoveret som det Gamle Posthus? Kan man skabe et grundlag for udbud af lokale produkter, der kan stimulere det rekreative og oplevelsesorienterede med fokus på velvære? BORRE FJORD

7 Nedslagspunkt: Vordingborg By / i morgen Kulturarven i Vordingborg indgår på pragmatisk og usentimental vis i byens stadige udvikling som center på Sydsjælland. Måske kan byen vinde ved at lade den poesi, der ligger tilgængelig, komme frem? Kan Slotstorvet blive det fornemme rum, der præsenterer byen og borgen i dét samspil, som altid har været der? Poesien blomstrer på gader og torve. Kan man forestille sig, at der kommer nye vinkler på Vordingborgs landskabelige værdier - det helbredende landskab på Oringe, de gamle lægeplanter i botanisk have? Kan den store fortid samle byen i en fælles forståelse - bundet sammen af rekreative stiforbindelser, der inviterer til fysisk aktivitet og tilbyder helt særlige naturoplevelser?

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Lad os vise, hvad vi gør

Lad os vise, hvad vi gør Lad os vise, hvad vi gør Puls er et udtryk for, hvor mange gange hjertet trækker sig sammen og pumper blod ud i minuttet. Bevægelsen kaldes også for et hjerteslag. At få pulsen op forebygger sygdomme og

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Opsummering på analysens første del

Opsummering på analysens første del Opsummering på analysens første del De instrumentelle sider af livet i Ørbæk vedrører først og fremmest det mest nødvendige såsom social- og boligforhold, indkøbsmuligheder og transportforhold. Faktisk

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

DU SKAL VÆRE VÆRT OGSÅ

DU SKAL VÆRE VÆRT OGSÅ LÆR LÆR DINE DINE GÆSTER AT AT KENDE KENDE SAMARBEJDE GIVER VÆRDI BRUG BRUG FACEBOOK TIL AT GIVE TIL AT GIVE GÆSTERNE VÆRDI HVAD KAN VI VI TILBYDE DU SKAL VÆRE VÆRT OGSÅ DIGITALT! DIGITALT! DU ER OGSÅ

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere