Internetstrategi for supermarkedsbranchen. E-strategy for the groceries business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetstrategi for supermarkedsbranchen. E-strategy for the groceries business"

Transkript

1 Kandidatafhandling på Cand.merc.it studiet Copenhagen Business School Internetstrategi for supermarkedsbranchen E-strategy for the groceries business Antal anslag = nm sider eksklusiv bilag Afleveret den 19. august Afleveringsfrist senest den 14. september 2011 Udarbejdet af: Henrik Bjørn Hansen XXXXXX-XXXX Vejleder: Jesper Heller O Neill XXXXXX-XXXX Professor Karlheinz Kautz Institut for Informatik

2 Forord Denne kandidatafhandling af Henrik Hansen og Jesper O Neill er skrevet på Cand.merc.it s fjerde semester ved Copenhagen Business School (CBS). Projektet strækker sig over hele semestret og tager udgangspunkt i den danske dagligvarebranche. Detailhandelskæderne står over for strategiske udfordringer i relation til nethandel, der kan løses med metoder og teori, gennemgået i pensum på studiets femårige forløb. I forbindelse med udarbejdelsen af projektet vil vi gerne sige tak for kvalificeret og god vejledning af Karlheinz Kautz. Endvidere en stor tak til Karsten Rimmer, direktør for CoopPlus og Nethandel, for medvirken og en stor tak til familie og venner for deres hjælpsomhed samt tålmodighed. Ordoptælling Kandidatafhandlingen indeholder karakterer samt 19 figurer á 700 tegn pr. stk. Dette giver i alt karakterer, svarende til 114,48 normalsider. Executive summary indeholder karakterer, hvilket svarer til 1,37 normalside. I alt indeholder denne kandidatafhandling karakterer eksklusiv bilag, hvilket svarer til 115,85 normalsider. Vi erklærer ved vores underskrift på forsiden, at kandidatafhandling ikke overstiger de tilladte 120 normalsider. Antal sider i alt inkl. bilag = 126 Forfattere Ved Copenhagen Business School, d. 19. august 2011 Navn Telefon Cpr-nummer Henrik Bjørn Hansen XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX Jesper Heller O Neill XXXXXX XXXXXX XXXXXX - XXXX Side 2 af 126

3 Executive summary This master thesis starts out with exploring the development within the online grocery sector throughout the last decade, both foreign and domestic. On this basis the thesis identifies the attractiveness of the market in Denmark and deduces a strategy for the three largest grocery retailers to successfully access the online grocery market. The three largest grocery retailers are: Coop Danmark A/S SuperBest A/S, who co-owns Dagrofa S-Engors A/S Dansk Supermarked A/S The technological development and the change in consumer behavior over the last decade has made online shopping growing rapidly. UK retailers have utilized this development and have had great success in the online grocery market. This indicates and demands not only that the consumers are willing to make their purchases online, but also that the technological infrastructure is fully in place, both on the retailer side and the consumer side. The thesis, therefore, concludes that the market for online groceries is accessible and ready, but that there are still obstacles which the three largest grocery retailers need to overcome. The online grocery market is still quite small, and the knowledge of this way of shopping amongst the consumers is still low. All three retailers are fighting for the same consumers and, therefore, there is a high level of rivalry within the industry meaning that the consumers have a lot of power. In order for the retailers' online shop to be successful the thesis deduces that the retailers need to spread awareness about online shopping of groceries among consumers and abide by their high standards when it comes to quality, convenience and price. Price is an important factor and in order to keep the price level down retailers must use their already established infrastructure, and utilize existing supermarkets as a basis for distribution. In order to spread the knowledge of online shopping of groceries retailers must use not only traditional TV campaigns, but also the marketing opportunities that the internet and the social media provide. As for convenience, retailers must focus on making their websites easy to access, delivery must be fast and on time and the quality of the goods must be high. As far as the designing of the website functionalities is concerned, retailers need to look into various actions, such as switching costs because of customized offerings and switching costs resulting from customer incentive programs, in order to increase consumer loyalty. In order to reduce the conflict between online and offline shopping possibilities retailers must implement different actions for each of the two ways of shopping and market them to different consumer segments. The thesis concludes that the optimal strategy for retailers' online supermarkets is an outpacing strategy. The outpacing strategy focuses on lowering the costs whilst offering the consumers convenience through differentiation. Therefore, an outpacing strategy makes retailers capable of incorporating the above-mentioned factors and by using in-store picking retailers will be able to keep the price level down. Side 3 af 126

4 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ordoptælling... 2 Forfattere... 2 Executive summary Indledning Læsevejledning Problemfelt Afgrænsninger Teknologi Økonomi Logistik Metode og teori Forskningsmetode Three part e-business strategy framework Teori Five Forces-analyse SWOT-analyse Early-mover advantages vs. Early-mover disadvantages Cost leader strategy, differentiation strategy eller outpacing strategy The channel conflict matrix Richness vs. reach Balanced scorecard Videnskabsteoretisk tilgang Undersøgelsestilgang Undersøgelsestype Dataindsamling Begrundelse forvalg af data Primære data Interview Spørgeskemaer Artikler og rapporter Statistikker Sekundære data Data validitet Datareliabilitet Redegørelse for spørgeskema Litteraturgennemgang Kandidatafhandlingens udgangspunkt Analyse Markedsudvikling Part 1: Strategic analysis Ekstern analyse Side 4 af 126

5 5.2.2 Intern analyse Sammenfatning på Strategic analysis Part 2: Strategy formulation First-mover-fordele og -ulemper Strategiske udgangspunkt Håndtering af konflikt mellem slagskanaler Markedsføringsstrategi Sammenfatning på Strategy formulation Part 3: Strategy Implementation Strategiimplementering Konklusion Markedsudvikling Three part e-business strategy framework Strategic analysis Strategy formulation Strategis implementation Kildefortegnelse Bøger Videnskabelige artikler Artikler Hjemmesider Andet Bilag... Error! Bookmark not defined. Side 5 af 126

6 Indeks over figurer Figur The cannel conflict matrix 16 Figur Undersøgelsestyper. 20 Figur Internetkøb inden for det seneste år fordelt på køn 35 Figur Familiernes besiddelse af it- og forbrugerelektronisk udstyr Figur Hvad kan få forbrugerne til at overveje et netsupermarked. 38 Figur Numerisk værdi af styrken.. 40 Figur Netsupermarkedernes leveringstidspunkter 47 Figur Five forces model.. 51 Figur Leveringsperioder. 55 Figur SWOT diagram. 57 Figur Risikoniveauet af mulighederne og truslerne 63 Figur Prissætning. 74 Figur Prissætning for et netsupermarked..75 Figur Værdiskabende strategi Figur The strategic gameboard. 79 Figur Detailhandelskædernes kanalkonflikt. 83 Figur Richness vs. reach. 87 Figur Kendskab til og erfaring med netsupermarkeder 87 Figur Balanced scorecard.. 93 Side 6 af 126

7 1 Indledning Med opfindelsen af internettet blev en ny handelskanal åbnet op. I starten da internettet var nyt, var mulighederne begrænset, men efterhånden som flere lande og borgere kom på internettet, er potentialet vokset. Det er ikke længere nødvendigt at sende fysisk post, gå i banken eller i butikker; det hele kan i stedet i dag foretages bag computeren i eget hjem. I takt med at teknologien har udviklet sig, og internettet har bevæget sig fra den første generation web 1,0 til anden generation web 2,0 og med web 3,0 for døren, er der løbende også kommet nye, mere sikre og smartere løsninger for både forbrugerne og for de erhvervsdrivende. Det har medvirket til, at frygten, som er forbundet med nethandel og det at indtaste sine kreditkortoplysninger på en hjemmeside, efterhånden er forsvundet [DST, 2009]. Resultatet af nethandel er, at det er blevet muligt for forbrugerne at nå mere i en travl hverdag, ligesom nethandel har skærpet den frie konkurrence. Det har medført, at forbrugerne nu kan få produkter og tjenester til lavere priser. De oprindelige forventninger til nethandel er blevet indfriet, men i takt med udviklingen er der opstået nye muligheder, hvilket har medført, at potentialet fortsat er stort. Bekvemmelighed og pris er nøgleord, når forbrugerne vælger at flytte deres handelsmønster ud på internettet. Det har medført, at nethandlen er vokset stabilt siden halvfemserne [DST, 2010], og mange virksomheder og butikker sælger i dag deres produkter over internettet. På trods af den hurtige udvikling for den generelle nethandel, så halter nethandlen inden for dagligvareområdet efter [FID, 2011, s. 4]. Det kan vække undren, at nethandlen for dagligvarer ikke har slået igennem, eftersom der på dette marked i teorien er et stort potentiale i at tilbyde forbrugerne mere bekvemmelighed i en travl hverdag. Således er nethandel med dagligvarer det sidste årti blevet spået et stort gennembrud af årsager som blandt andet bekvemmelighed for børnefamilier, karrieremennesker og ældre, som enten ikke kan eller har tid til at foretage deres indkøb i supermarkederne [FID, 2011, s. 4]. Den teknologiske infrastruktur er på plads [Jørgensen, 2000, s. 41], men på områder som logistik og prisniveau står dagligvareudbydere over for udfordringer, som udbydere af nonfood-produkter ikke er begrænset af [FID, 2011, s. 55]. Disse udfordringer gør, at dagligvarer er unikke i forhold til andre varer, der bliver solgt over internettet. Gennem tiden har forskellige dagligvareudbydere forsøgt sig på internetmarkedet. Det første forsøg fra to af de større kæder i Danmark kom fra ISO og Favør, der i år 1998 og 1999 åbnede et netsupermarked med salg af dagligvarer. Allerede fire år efter i år 2002 måtte de dog lukke grundet et for stort underskud [Kornum & Bjerre, 2007, s. 403]. Uden for Danmarks grænser er det blevet bevist i praksis, at der er muligheder og profit i salg af dagligvarer via internettet. I Schweiz har butikskæden Migros [Schubert, 2010, s. 3] haft stor succes med deres netsupermarked LeShop, der så dagens lys i år 1998, og som de seneste år har rapporteret en kraftig vækst. Således oplevede LeShop i år 2009 en forøgelse i deres omsætning på 17 % [Schubert, 2010, s. 4]. Ligeledes har supermarkedsgiganten Tesco i Storbritannien haft stor succes med salg af dagligvarer over internettet, siden de lancerede Tesco.com tilbage i år 1994 [Kornum & Bjerre, 2007, s. 304]. Alligevel har de danske detailhandelskæder kun vist en beskeden interesse for nethandlen. Den beskedne interesse, selvom potentialet teoretisk set er stort i Danmark, kan begrundes af flere Side 7 af 126

8 årsager. Indtil videre er det kun lykkedes for de små nichevirksomheder som blandt andet Aarstiderne.com at knække koden til salg af dagligvarer over internettet, hvor de større netsupermarkeder som Irmatorvet.dk aktuelt ikke genererer noget profit [Rimmer, 2011, 28.40]. Undersøgelser har peget på, at det danske marked på nogle faktorer er unikt i forhold til andre europæiske markeder [Rimmer, 2011, 23.10], og at det givetvis kan forklare udeblivelsen af danske succeshistorier. Det er dog ikke slået fast, at det danske dagligvaremarked er uegnet til nethandel, eller om koden til succes bare endnu ikke er fundet. Side 8 af 126

9 1.1 Læsevejledning I dette kapitel vil vi redegøre for, hvorledes opsætning, ord og forkortelser i den videre afhandling skal læses samt redegøre for vores kildehenvisninger. I afhandlingen refererer vi flere gange til de tre store detailhandelskæder, som omfatter: Coop Danmark A/S SuperBest-kæden Dansk Supermarked A/S Forkortelser: For de navne på virksomheder og kilder, som optræder gentagende gange i afhandlingen, gælder følgende: Coop Danmark A/S, herefter Coop Dagrofa S-Engros A/S, herefter Dagrofa Dansk Supermarked A/S, herefter Dansk Supermarked Danmarks Statistik, herefter DST Retail Institute Scandinavia, herefter RIS Fremtidens interaktive dagligvarehandel, herefter FID Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herefter KFS For læsevenlighedens skyld har vi ligeledes forkortet internetsupermarked med netsupermarked. Kildehenvisninger: Kildehenvisninger til videnskabelige forskere samt fagfolk og eksperter inden for detailhandelsbranchen vil første gang blive nævnt ved fulde navn, og herefter blot med forbogstavet for fornavnet og det fulde efternavn. Alle kilder, om end det er til artikler, videnskabelige artikler, statistikker eller vores egne interviews og spørgeskemaundersøgelse, vil blive angivet i teksten i firkantet parenteser [forfatter, årstal, sidetal], umiddelbart efter udsagnet, sætningen eller afsnittet, som de agerer som kilde til. Kursiv: Alle forfatternavne, rapport- og litteraturnavne, der ikke er angivet i en firkantet parentes i afhandlingen, vil blive skrevet med kursiv. Ord og udtryk på engelsk vil ligeledes blive skrevet med kursiv i afhandlingen. Side 9 af 126

10 1.2 Problemfelt Dagligvarebranchen i Danmark er domineret af tre store detailhandelskæder, Coop, Dansk Supermarked og SuperBest-kæden, der er medejer af Dagrofa. Tilsammen besidder de tre aktører 95 % af markedet [Dansk handelsblad, 8/4 2008]. Inden for de sidste to år har to af de store detailhandelskæder i Danmark valgt at investere i hver deres netsupermarked, Irmatorvet.dk (Coop) og Superbest.dk (SuperBest-kæden), men uden endnu at have opnået succes. Den generelle nethandel i Danmark for andre varetyper end dagligvarer indikerer dog, at der kan være et potentiale i dette marked. På trods af dette er der endnu ikke oplevet et stor fremryk inden for dagligvarehandel via internettet, og detailhandelskæderne virker tilbageholdne med at investere yderligere i nethandel. Er det en strategisk rigtig beslutning for detailhandelskæderne at være afventende, eller står vi over for en forskydning af markedet fra de fysiske dagligvarebutikker til nethandel, som betyder, at detailhandelskæderne skal investere nu for derved at sikre deres position fremadrettet på dagligvareområdet? Formålet med kandidatafhandlingen er at udarbejde en strategi for de tre store detailhandelskæder i den danske dagligvarebranche og derigennem klarlægge, hvordan detailhandelskæderne skal agere i forhold til udviklingen af markedet. Først vil vi foretage en markedsanalyse, der skal redegøre for de muligheder og begrænsninger, der eksisterer for nethandel med dagligvarer i Danmark. Formålet med redegørelsen er at identificere tendenser i udviklingen og på baggrund heraf give et kvalificeret bud på den fremtidige udvikling. På baggrund af markedsanalysen vil vi efterfølgende udarbejde en strategi for dagligvarebranchen. For at kunne fortage en fyldestgørende strategianalyse af de udfordringer, dette marked giver, vil vi basere vores strategianalyse på Three part e-business strategy framework af Tawfik Jelassi og Albrecht Enders. På baggrund af ovenstående ønsker vi at undersøge følgende: Hvordan har nethandel med dagligvarer udviklet sig gennem det sidste årti? o Hvilken tendens viser det fremadrettet? Hvad er den optimale strategi for de tre store detailhandelskæders netsupermarkeder? Side 10 af 126

11 1.3 Afgrænsninger I dette kapitel vil vi beskrive de områder i afhandlingen, som vi afgrænser os fra at beskrive eller gå i detaljer med samt årsagen hertil Teknologi Perspektivet i afhandlingen vil være strategisk og ikke teknologisk. Med det menes, at når vi vurderer udfordringerne i forbindelse med nethandel med dagligvarer, er det ud fra et strategisk synspunkt og ikke et teknologisk synspunkt. Derfor afgrænses afhandlingen fra at undersøge og analysere problemstillingerne vedrørende de bagvedliggende systemer samt integrationen mellem nethandlen og deres allerede eksisterende ERP-systemer. Hele den bagvedliggende it-infrastruktur, herunder SuperBest, Coop og Dansk Supermarkeds ERP-systemer, er et omfattende område i sig selv, og ville derfor kunne udgøre en afhandling i sig selv. I forbindelse med at klarlægge de tre store detailhandelskæders kompetencer er det dog nødvendigt, at vi forholder os til it-infrastrukturen, men da SuperBest ikke har besvaret vores henvendelser, og Coop har været sparsomme med deres oplysninger, har det vist sig mere end vanskeligt at få relevante informationer om de forskellige detailhandelskæders it-systemer. Karsten Rimmer, direktør for CoopPlus og Nethandel, oplyste dog under vores interview, at it-infrastrukturen i et vist omfang var på plads, idet de allerede har et fungerende netsupermarked i form af Irmatorvet.dk, og at Irmatorvet.dk s it-infrastruktur var integreret samt fuld skalerbart til en lang højere kapacitet. Vi er derfor bekendte med, at SuperBest og Coop har et eksisterende netsupermarked, men yderligere detaljer har vi ikke kunnet få oplyst. Vi har derfor været nødsaget til at black boxe Coop og SuperBests it-infrastruktur med den antagelse, at den er operationel og klar til at blive skaleret op til en højere kapacitet Økonomi Da afhandlingen udarbejder en generel strategi for de tre store detailhandelskæder og ikke for en konkret aktør, afgrænses afhandlingen fra at beskrive en konkret detailhandelskædes omkostningsog indtægtsstruktur. Det økonomiske perspektiv vil i stedet beskrive, hvilke strategiske tiltag de tre store detailhandelskæder kan iværksætte for at sænke deres omkostninger og hæve deres indtægter Logistik Eftersom de tre store detailhandelskæder har opereret i mange år, antager vi, at den logistiske infrastruktur fra dagligvareproducenten til detailhandelskædernes logistikcentre og videre ud til butikkerne er velfungerende, og derfor afgrænses afhandlingen fra at beskæftige sig med dette. Vi antager derfor også, på baggrund af deres lange eksistens og deres aktuelt gode logistiske infrastruktur, at alle tre detailhandelskæder alt andet lige har nemmere ved at imødekomme udfordringerne, når det kommer til levering af dagligvarer til forbrugernes dør, end hvis de skulle starte fra bunden. Afhandlingen er ligeledes afgrænset fra at undersøge den logistiske infrastruktur i forhold til, om detailhandelskæderne vælger at benytte egne biler til at bringe varerne ud eller Side 11 af 126

12 samarbejde med eksterne vognmænd, samt om de skal benytte kølebiler eller på anden vis temperaturbevarende emballage. 2 Metode og teori I dette kapitel vil vi redegøre for den teoretiske og videnskabelige forskningsmetode, der anvendes i kandidatafhandlingen. 2.1 Forskningsmetode Vi har i vores analyse valgt at anvende et framework baseret på T. Jelassi og A. Enders Three part e- business strategy framework [Jelassi & Enders, 2007, s. 38], som vi har tilpasset til denne afhandlings kontekst Three part e-business strategy framework Frameworket består af tre delanalyser: strategic analysis, strategy formulation og strategy implementation. Hver delanalyse består af en række metoder og teorier, som kronologisk skal følges. Strategic analysis består af to forskellige perspektiver, én ekstern analyse og én intern analyse. Formålet med den eksterne analyse er at opnå en forståelse for den teknologiske udvikling, den økonomiske udvikling og den samfundsmæssige udvikling i det marked, hvor virksomheden befinder sig, og som derved potentielt kan have en påvirkning på e-business-strategien. Herunder vil Michael Porters Five forces-analyse blive benyttet til at belyse de eksterne faktorer. Formålet med den interne analyse er at opnå en forståelse for de ressourcer og kompetencer, som virksomheden besidder for derved at kunne implementere og bevare en specifik e-businessstrategi. De eksterne og interne faktorer vil blive sammenfattet i en SWOT-analyse. Strategy formulation omhandler overvejelserne i forbindelse med at vælge en strategisk retning for virksomheden samt at fastholde værdien. De strategiske overvejelser bør fokusere på, at virksomheden skal forsøge at opretholde konkurrencemæssige fordele, samtidig med at den skal forholde sig til trusler fra konkurrenter. I strategy formulation undersøges virksomhedens interne organisation, og hvordan virksomheden internt skal organisere sine e-businessaktiviteter, hvordan virksomheden prissætter sit produkt over for forbrugeren, samt hvordan virksomheden bør forholde sig til supply chain management og eksterne leverandører. Sidst behandles, hvordan virksomheden skal forholde sig til interaktionen med forbrugerne, herunder markedsføring, og hvordan virksomheden bedst udnytter styrken i brugergenereret indhold til at skabe og erobre værdi. Strategy implementation omhandler operationelle spørgsmål i forbindelse med implementeringen af en e-business-strategi. Derved redegøres der for de væsentligste trin i formuleringen og implementeringen af en e-business-strategi. Side 12 af 126

13 Kandidatafhandlingens tilpasning af frameworket Vi har tilpasset Three part e-business strategy framework til vores afhandlings kontekst, således at: Under Part 1: Strategic analysis vil afhandlingen koncentrere sig om nethandel med dagligvarer på brancheniveau og ikke om strategianalyse for én specifik detailhandelskæde. Vi vil derfor udarbejde en generel SWOT-analyse over de tre store detailhandelskæder i branchen og ikke over én konkret detailhandelskæde. I den forbindelse vil vi udlede SWOT-analysens eksterne muligheder og trusler ved at benytte Michael Porters Five forces-analyse til at identificere de eksterne faktorer, der påvirker detailhandelskæderne. SWOT-analysens interne faktorer defineres som de generelt gældende interne faktorer for de tre store detailhandelskæder. Under Part 2: Strategy formulation ses nethandel som et nyt marked, og afhandlingen er derfor afgrænset fra at identificere nye markeder til i stedet at fokusere på de mulighederne og udfordringer, der er i forbindelse med at bevæge sig ind på nethandelsmarkedet. Da frameworket er tilpasset undersøgelsesfeltet, vil vi ikke undersøge en konkret detailhandelskædes interne organisation, men vi vil i stedet analysere, hvordan detailhandelskæderne internt bør organisere sine e-business-aktiviteter. Afhandlingen vil derfor undersøge udfordringerne, der er forbundet med konflikten mellem online og offline distributionskanaler, varesortiment, demografi, markedsføring og prissætning. Under Part 3: Strategy implementation vil afhandlingen overordnet beskrive, hvorledes de tre store detailhandelskæder bedst adresserer udfordringer forbundet med implementering og eksekveringen af en e-business-strategi. Part 3 i frameworket vil benytte balanced scorecard til at samle de konklusioner, som analysen i Part 1 og Part 2 er kommet frem til og udarbejde et best practiceløsningsforslag over de tiltag, som detailhandelskæderne skal foretage i forbindelse med udviklingen og implementeringen af den optimale strategi til at tilgå markedet for nethandel med dagligvarer. Side 13 af 126

14 2.2 Teori Three part e-business strategy frameworket inkluderer en række teorier og metoder, som vil blive anvendt i vores analyse, og som vi derfor kort vil redegøre for Five Forces-analyse Five forces-analyse er udviklet af M.Porter [Bensoussan & Fleisher, 2009, s. 89], og giver en forståelse af attraktiviteten af et givent marked. Five forces-analyse definerer følgende fem kræfter. Barriers to entry. Bargaining power of suppliers. Bargaining power of customers. Threats of substitute products. Competitive rivalry within the industry. Fordelen ved Five forces-analyse er, at den giver et holistisk billede over de muligheder og trusler, som eksisterer i markedet, og derved er analysen en indikator for hvilken strategi, der er optimal til at udnytte konkurrencefordele eller til at forsvare virksomhedens position. Ligeledes kan en ændring i en af de fem kræfter påvirke de andre fire, og Five forces-analyse kan derfor være med til at forudsige eventuelle markedsændringer. Kritikken af Five force-analyse går på, at den ikke tager højde for de sociale og politiske kræfter, ligesom den ikke inkorporerer aktørernes interne styrker og svagheder. Da vi i analysen applicerer T. Jelassi og A. Enders Three part e-business strategy framework, vil Five forces-analyse blive appliceret sammen med SWOT-analysen. Derved vil vi anvende Five forcesanalysen til at udlede de fem kræfter i samfundet, således at de kan indgå i vores SWOT-analyse som de eksterne faktorer. Det betyder ligeledes, at de interne faktorer, som Five forces-analysen er beskyldt for at mangle, vil blive behandlet i SWOT-analysen. Således er det vores vurdering, at i vores kontekst er kritikken af Five forces-analysen ikke væsentlig, da den vil blive kombineret med andre teorier. Ligeledes har afhandlingens undersøgelsesfelt ikke fået meget politisk opmærksomhed, og derfor vurderes den manglende hensyntagen til denne kræft ligeledes som værende ikke væsentlig. Det sociale aspekt vurderes derimod for værende af betydning for undersøgelsesfeltet, og det vil derfor blive behandlet i afhandlingen (kap ) SWOT-analyse SWOT-analysen er udviklet og benyttes til at danne et overblik over de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som en given virksomhed besidder eller er influeret af [Bensoussan & Fleisher, 2009, s.159]. Fordelen ved en SWOT-analyse er, at den er god til at organisere store mængder af data, således at den skaber et godt holistisk billede af situationen. Ligeledes er den god til at identificere de initiativer og problemstillinger, der vil have den største indvirkning på virksomheden, i vores tilfælde branchen. SWOT-analysen beskæftiger sig med en kort tidshorisont, og den er derfor Side 14 af 126

15 blevet kritiseret for manglende kompleksitet, da SWOT-analysens brede anbefalinger ikke giver nogle retningslinjer for, hvad virksomheden skal gøre efterfølgende, og den definerer derved ikke en strategi på længere sigt. SWOT-analysen er ligeledes blevet kritiseret for, at den er mere subjektiv end objektiv, da den ikke definerer et klart skel mellem, hvornår noget eksempelvis er en trussel eller en mulighed, og således kan virksomheder have en tendens til at overvurdere deres egne styrker. Vi vil benytte SWOT-analysen til at analysere, hvordan de tre store detailhandelskæder bedst håndterer deres styrker og svagheder til at adressere de muligheder og trusler, som er blevet identificeret i Five forces-analyse. For at kunne gøre dette vil vi i SWOT-analysen udlede fire strategispørgsmål: SO question: Besidder netsupermarkederne de nødvendige styrker til at udnytte mulighederne i markedet? WO question: Hvilke muligheder formår netsupermarkederne ikke at udnytte grundet deres svagheder? ST question: Besidder netsupermarkederne de nødvendige styrker til at forsvare sig imod potentielle trusler på markedet? WT question: Hvilke svagheder gør netsupermarkederne mest sårbare over for truslerne? Hensigten med strategispørgsmålene er at ende ud i de nøgleområder, som detailhandelskæderne skal fokusere på, og som vores videre strategianalyse skal imødekomme. Vi mener ikke, at kritikken af SWOT-analysen er væsentlig i vores kontekst, eftersom SWOT-analysen ikke vil stå alene, men vil blive kombineret med Five forces-analysen, og derved vil vi få den kompleksitet, som SWOT-analysen givetvis mangler. Ligeledes har vi ikke et personligt tilhørsforhold til undersøgelsesfeltets aktører, samt vi benytter os af en videnskabelig metodeopbygning. Det bevirker, at risikoen for at analysen bærer præg af vores egne subjektive holdninger og meninger, samt at risikoen for at vi over- eller undervurderer detailhandelskædernes styrker og svagheder, vil være begrænset Early-mover advantages vs. Early-mover disadvantages Teorien omhandler, hvornår det er det rette tidspunkt at bevæge sig ind på et nyt marked. For vores problemfelt er det aktuelt at analysere fordele og ulemper ved at være den første detailhandelskæde til at bevæge sig ind på markedet for nethandel med dagligvarer, eftersom det kan have fatale konsekvenser, hvis markedet endnu ikke er klar. Omvendt kan det ligeledes have konsekvenser, hvis en detailhandelskæde venter for længe, da first-movers, hvis de har succes, kan hæve barriererne for at komme ind på markedet Cost leader strategy, differentiation strategy eller outpacing strategy I forbindelse med at bevæge sig ind på et marked bør en virksomhed overveje, hvad formålet med at bevæge sig ind på dette marked er. Der er forskellige strategier, som en virksomhed kan forfølge i Side 15 af 126

16 forhold til at skabe værdi for forbrugerne og dem selv, og derved opnå en god og førende position på e-business-markedet. M. Porter har foreslået to overordnede strategier, som bygger på to særskilte typer af fordele, og en tredje strategi, som er baseret på en kombination af de to [Jelassi & Enders, 2008, s. 99]. Den første er cost leader-strategi og er baseret på prisfordele. Vælger en virksomhed en cost leader-strategi, så ønsker virksomheden at fokusere på reducering af omkostningerne og derved tilpasse sin omkostningsstruktur til at være konkurrencedygtig på prisniveauet på slutproduktet. Den anden strategi er differentiation-strategi og er baseret på servicefordele. Vælger en virksomhed en differentiation-strategi, så er priseniveauet ikke det vigtigste, men det vigtigste er derimod at differentiere sig fra konkurrenterne ved at tilbyde forbrugerne noget unikt, som stiller aktøren bedst på markedet. Den tredje strategi er outpacing-strategi og går ud på at kombinere fordelene fra de to andre strategier. Vælger en virksomhed en outpacing-strategi, så sigtes der både efter at differentiere sig på service og kvalitet samt at være prisdygtige, hvilket også udgør en risiko for at blive fanget i midten. Vi vil benytte teorien om cost leader, differantiation og outpacing til at analysere hvilken strategi, der er bedst egnet til at skabe værdi for detailhandelskædernes netsupermarkeder The channel conflict matrix Hvorledes en virksomhed skal forholde sig i forhold til konflikten mellem deres offline og online salgskanaler er adresseret med the channel conflict matrix. Matrixen, illustreret i figur 2.2.1, består af hoveddemissionerne X og Y: X: Udgør, hvor vigtig den eksisterende salgskanal er i forhold til aktualitet samt volumen og profitabilitet. Y: Udgør, hvor stor risikoen er for en ødelæggende konflikt mellem de forskellige salgskanaler. Figur The channel conflict matrix Kilde: Christine B. Bucklin et al. 1997, s. 40 Side 16 af 126

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Metode og modeller En grundlæggende introduktion Videnskabsteori Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Grundlæggende antagelser Normalt (relativt) ubevidste Eksempel: Et system kan ikke leve

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Besvarelse af spørgsmål 42

Læs mere

Velkommen til. Projektstyring

Velkommen til. Projektstyring Velkommen til Dag 2 på Akademifaget Projektstyring m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Projektfaser Ide / behov Analyse Planlægning

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT:

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Oktoberklummen 2010 AT og eksamen for en elev/selvstuderende Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Information om prøven i almen studieforberedelse, stx

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Reducér risikoen for falske mails

Reducér risikoen for falske mails Reducér risikoen for falske mails Center for Cybersikkerhed 1 November 2017 Indledning Center for Cybersikkerhed oplever i stigende grad, at danske myndigheder og virksomheder udsættes for cyberangreb.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Fra krisevalg til jordskredsvalg

Fra krisevalg til jordskredsvalg Fra krisevalg til jordskredsvalg Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen (red.), 2016 Fra krisevalg til jordskredsvalg: Vælgere på vandring 2011-2015 Frydenlund Academic, Frederiksberg 383 sider,

Læs mere