Internetstrategi for supermarkedsbranchen. E-strategy for the groceries business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetstrategi for supermarkedsbranchen. E-strategy for the groceries business"

Transkript

1 Kandidatafhandling på Cand.merc.it studiet Copenhagen Business School Internetstrategi for supermarkedsbranchen E-strategy for the groceries business Antal anslag = nm sider eksklusiv bilag Afleveret den 19. august Afleveringsfrist senest den 14. september 2011 Udarbejdet af: Henrik Bjørn Hansen XXXXXX-XXXX Vejleder: Jesper Heller O Neill XXXXXX-XXXX Professor Karlheinz Kautz Institut for Informatik

2 Forord Denne kandidatafhandling af Henrik Hansen og Jesper O Neill er skrevet på Cand.merc.it s fjerde semester ved Copenhagen Business School (CBS). Projektet strækker sig over hele semestret og tager udgangspunkt i den danske dagligvarebranche. Detailhandelskæderne står over for strategiske udfordringer i relation til nethandel, der kan løses med metoder og teori, gennemgået i pensum på studiets femårige forløb. I forbindelse med udarbejdelsen af projektet vil vi gerne sige tak for kvalificeret og god vejledning af Karlheinz Kautz. Endvidere en stor tak til Karsten Rimmer, direktør for CoopPlus og Nethandel, for medvirken og en stor tak til familie og venner for deres hjælpsomhed samt tålmodighed. Ordoptælling Kandidatafhandlingen indeholder karakterer samt 19 figurer á 700 tegn pr. stk. Dette giver i alt karakterer, svarende til 114,48 normalsider. Executive summary indeholder karakterer, hvilket svarer til 1,37 normalside. I alt indeholder denne kandidatafhandling karakterer eksklusiv bilag, hvilket svarer til 115,85 normalsider. Vi erklærer ved vores underskrift på forsiden, at kandidatafhandling ikke overstiger de tilladte 120 normalsider. Antal sider i alt inkl. bilag = 126 Forfattere Ved Copenhagen Business School, d. 19. august 2011 Navn Telefon Cpr-nummer Henrik Bjørn Hansen XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX Jesper Heller O Neill XXXXXX XXXXXX XXXXXX - XXXX Side 2 af 126

3 Executive summary This master thesis starts out with exploring the development within the online grocery sector throughout the last decade, both foreign and domestic. On this basis the thesis identifies the attractiveness of the market in Denmark and deduces a strategy for the three largest grocery retailers to successfully access the online grocery market. The three largest grocery retailers are: Coop Danmark A/S SuperBest A/S, who co-owns Dagrofa S-Engors A/S Dansk Supermarked A/S The technological development and the change in consumer behavior over the last decade has made online shopping growing rapidly. UK retailers have utilized this development and have had great success in the online grocery market. This indicates and demands not only that the consumers are willing to make their purchases online, but also that the technological infrastructure is fully in place, both on the retailer side and the consumer side. The thesis, therefore, concludes that the market for online groceries is accessible and ready, but that there are still obstacles which the three largest grocery retailers need to overcome. The online grocery market is still quite small, and the knowledge of this way of shopping amongst the consumers is still low. All three retailers are fighting for the same consumers and, therefore, there is a high level of rivalry within the industry meaning that the consumers have a lot of power. In order for the retailers' online shop to be successful the thesis deduces that the retailers need to spread awareness about online shopping of groceries among consumers and abide by their high standards when it comes to quality, convenience and price. Price is an important factor and in order to keep the price level down retailers must use their already established infrastructure, and utilize existing supermarkets as a basis for distribution. In order to spread the knowledge of online shopping of groceries retailers must use not only traditional TV campaigns, but also the marketing opportunities that the internet and the social media provide. As for convenience, retailers must focus on making their websites easy to access, delivery must be fast and on time and the quality of the goods must be high. As far as the designing of the website functionalities is concerned, retailers need to look into various actions, such as switching costs because of customized offerings and switching costs resulting from customer incentive programs, in order to increase consumer loyalty. In order to reduce the conflict between online and offline shopping possibilities retailers must implement different actions for each of the two ways of shopping and market them to different consumer segments. The thesis concludes that the optimal strategy for retailers' online supermarkets is an outpacing strategy. The outpacing strategy focuses on lowering the costs whilst offering the consumers convenience through differentiation. Therefore, an outpacing strategy makes retailers capable of incorporating the above-mentioned factors and by using in-store picking retailers will be able to keep the price level down. Side 3 af 126

4 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ordoptælling... 2 Forfattere... 2 Executive summary Indledning Læsevejledning Problemfelt Afgrænsninger Teknologi Økonomi Logistik Metode og teori Forskningsmetode Three part e-business strategy framework Teori Five Forces-analyse SWOT-analyse Early-mover advantages vs. Early-mover disadvantages Cost leader strategy, differentiation strategy eller outpacing strategy The channel conflict matrix Richness vs. reach Balanced scorecard Videnskabsteoretisk tilgang Undersøgelsestilgang Undersøgelsestype Dataindsamling Begrundelse forvalg af data Primære data Interview Spørgeskemaer Artikler og rapporter Statistikker Sekundære data Data validitet Datareliabilitet Redegørelse for spørgeskema Litteraturgennemgang Kandidatafhandlingens udgangspunkt Analyse Markedsudvikling Part 1: Strategic analysis Ekstern analyse Side 4 af 126

5 5.2.2 Intern analyse Sammenfatning på Strategic analysis Part 2: Strategy formulation First-mover-fordele og -ulemper Strategiske udgangspunkt Håndtering af konflikt mellem slagskanaler Markedsføringsstrategi Sammenfatning på Strategy formulation Part 3: Strategy Implementation Strategiimplementering Konklusion Markedsudvikling Three part e-business strategy framework Strategic analysis Strategy formulation Strategis implementation Kildefortegnelse Bøger Videnskabelige artikler Artikler Hjemmesider Andet Bilag... Error! Bookmark not defined. Side 5 af 126

6 Indeks over figurer Figur The cannel conflict matrix 16 Figur Undersøgelsestyper. 20 Figur Internetkøb inden for det seneste år fordelt på køn 35 Figur Familiernes besiddelse af it- og forbrugerelektronisk udstyr Figur Hvad kan få forbrugerne til at overveje et netsupermarked. 38 Figur Numerisk værdi af styrken.. 40 Figur Netsupermarkedernes leveringstidspunkter 47 Figur Five forces model.. 51 Figur Leveringsperioder. 55 Figur SWOT diagram. 57 Figur Risikoniveauet af mulighederne og truslerne 63 Figur Prissætning. 74 Figur Prissætning for et netsupermarked..75 Figur Værdiskabende strategi Figur The strategic gameboard. 79 Figur Detailhandelskædernes kanalkonflikt. 83 Figur Richness vs. reach. 87 Figur Kendskab til og erfaring med netsupermarkeder 87 Figur Balanced scorecard.. 93 Side 6 af 126

7 1 Indledning Med opfindelsen af internettet blev en ny handelskanal åbnet op. I starten da internettet var nyt, var mulighederne begrænset, men efterhånden som flere lande og borgere kom på internettet, er potentialet vokset. Det er ikke længere nødvendigt at sende fysisk post, gå i banken eller i butikker; det hele kan i stedet i dag foretages bag computeren i eget hjem. I takt med at teknologien har udviklet sig, og internettet har bevæget sig fra den første generation web 1,0 til anden generation web 2,0 og med web 3,0 for døren, er der løbende også kommet nye, mere sikre og smartere løsninger for både forbrugerne og for de erhvervsdrivende. Det har medvirket til, at frygten, som er forbundet med nethandel og det at indtaste sine kreditkortoplysninger på en hjemmeside, efterhånden er forsvundet [DST, 2009]. Resultatet af nethandel er, at det er blevet muligt for forbrugerne at nå mere i en travl hverdag, ligesom nethandel har skærpet den frie konkurrence. Det har medført, at forbrugerne nu kan få produkter og tjenester til lavere priser. De oprindelige forventninger til nethandel er blevet indfriet, men i takt med udviklingen er der opstået nye muligheder, hvilket har medført, at potentialet fortsat er stort. Bekvemmelighed og pris er nøgleord, når forbrugerne vælger at flytte deres handelsmønster ud på internettet. Det har medført, at nethandlen er vokset stabilt siden halvfemserne [DST, 2010], og mange virksomheder og butikker sælger i dag deres produkter over internettet. På trods af den hurtige udvikling for den generelle nethandel, så halter nethandlen inden for dagligvareområdet efter [FID, 2011, s. 4]. Det kan vække undren, at nethandlen for dagligvarer ikke har slået igennem, eftersom der på dette marked i teorien er et stort potentiale i at tilbyde forbrugerne mere bekvemmelighed i en travl hverdag. Således er nethandel med dagligvarer det sidste årti blevet spået et stort gennembrud af årsager som blandt andet bekvemmelighed for børnefamilier, karrieremennesker og ældre, som enten ikke kan eller har tid til at foretage deres indkøb i supermarkederne [FID, 2011, s. 4]. Den teknologiske infrastruktur er på plads [Jørgensen, 2000, s. 41], men på områder som logistik og prisniveau står dagligvareudbydere over for udfordringer, som udbydere af nonfood-produkter ikke er begrænset af [FID, 2011, s. 55]. Disse udfordringer gør, at dagligvarer er unikke i forhold til andre varer, der bliver solgt over internettet. Gennem tiden har forskellige dagligvareudbydere forsøgt sig på internetmarkedet. Det første forsøg fra to af de større kæder i Danmark kom fra ISO og Favør, der i år 1998 og 1999 åbnede et netsupermarked med salg af dagligvarer. Allerede fire år efter i år 2002 måtte de dog lukke grundet et for stort underskud [Kornum & Bjerre, 2007, s. 403]. Uden for Danmarks grænser er det blevet bevist i praksis, at der er muligheder og profit i salg af dagligvarer via internettet. I Schweiz har butikskæden Migros [Schubert, 2010, s. 3] haft stor succes med deres netsupermarked LeShop, der så dagens lys i år 1998, og som de seneste år har rapporteret en kraftig vækst. Således oplevede LeShop i år 2009 en forøgelse i deres omsætning på 17 % [Schubert, 2010, s. 4]. Ligeledes har supermarkedsgiganten Tesco i Storbritannien haft stor succes med salg af dagligvarer over internettet, siden de lancerede Tesco.com tilbage i år 1994 [Kornum & Bjerre, 2007, s. 304]. Alligevel har de danske detailhandelskæder kun vist en beskeden interesse for nethandlen. Den beskedne interesse, selvom potentialet teoretisk set er stort i Danmark, kan begrundes af flere Side 7 af 126

8 årsager. Indtil videre er det kun lykkedes for de små nichevirksomheder som blandt andet Aarstiderne.com at knække koden til salg af dagligvarer over internettet, hvor de større netsupermarkeder som Irmatorvet.dk aktuelt ikke genererer noget profit [Rimmer, 2011, 28.40]. Undersøgelser har peget på, at det danske marked på nogle faktorer er unikt i forhold til andre europæiske markeder [Rimmer, 2011, 23.10], og at det givetvis kan forklare udeblivelsen af danske succeshistorier. Det er dog ikke slået fast, at det danske dagligvaremarked er uegnet til nethandel, eller om koden til succes bare endnu ikke er fundet. Side 8 af 126

9 1.1 Læsevejledning I dette kapitel vil vi redegøre for, hvorledes opsætning, ord og forkortelser i den videre afhandling skal læses samt redegøre for vores kildehenvisninger. I afhandlingen refererer vi flere gange til de tre store detailhandelskæder, som omfatter: Coop Danmark A/S SuperBest-kæden Dansk Supermarked A/S Forkortelser: For de navne på virksomheder og kilder, som optræder gentagende gange i afhandlingen, gælder følgende: Coop Danmark A/S, herefter Coop Dagrofa S-Engros A/S, herefter Dagrofa Dansk Supermarked A/S, herefter Dansk Supermarked Danmarks Statistik, herefter DST Retail Institute Scandinavia, herefter RIS Fremtidens interaktive dagligvarehandel, herefter FID Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herefter KFS For læsevenlighedens skyld har vi ligeledes forkortet internetsupermarked med netsupermarked. Kildehenvisninger: Kildehenvisninger til videnskabelige forskere samt fagfolk og eksperter inden for detailhandelsbranchen vil første gang blive nævnt ved fulde navn, og herefter blot med forbogstavet for fornavnet og det fulde efternavn. Alle kilder, om end det er til artikler, videnskabelige artikler, statistikker eller vores egne interviews og spørgeskemaundersøgelse, vil blive angivet i teksten i firkantet parenteser [forfatter, årstal, sidetal], umiddelbart efter udsagnet, sætningen eller afsnittet, som de agerer som kilde til. Kursiv: Alle forfatternavne, rapport- og litteraturnavne, der ikke er angivet i en firkantet parentes i afhandlingen, vil blive skrevet med kursiv. Ord og udtryk på engelsk vil ligeledes blive skrevet med kursiv i afhandlingen. Side 9 af 126

10 1.2 Problemfelt Dagligvarebranchen i Danmark er domineret af tre store detailhandelskæder, Coop, Dansk Supermarked og SuperBest-kæden, der er medejer af Dagrofa. Tilsammen besidder de tre aktører 95 % af markedet [Dansk handelsblad, 8/4 2008]. Inden for de sidste to år har to af de store detailhandelskæder i Danmark valgt at investere i hver deres netsupermarked, Irmatorvet.dk (Coop) og Superbest.dk (SuperBest-kæden), men uden endnu at have opnået succes. Den generelle nethandel i Danmark for andre varetyper end dagligvarer indikerer dog, at der kan være et potentiale i dette marked. På trods af dette er der endnu ikke oplevet et stor fremryk inden for dagligvarehandel via internettet, og detailhandelskæderne virker tilbageholdne med at investere yderligere i nethandel. Er det en strategisk rigtig beslutning for detailhandelskæderne at være afventende, eller står vi over for en forskydning af markedet fra de fysiske dagligvarebutikker til nethandel, som betyder, at detailhandelskæderne skal investere nu for derved at sikre deres position fremadrettet på dagligvareområdet? Formålet med kandidatafhandlingen er at udarbejde en strategi for de tre store detailhandelskæder i den danske dagligvarebranche og derigennem klarlægge, hvordan detailhandelskæderne skal agere i forhold til udviklingen af markedet. Først vil vi foretage en markedsanalyse, der skal redegøre for de muligheder og begrænsninger, der eksisterer for nethandel med dagligvarer i Danmark. Formålet med redegørelsen er at identificere tendenser i udviklingen og på baggrund heraf give et kvalificeret bud på den fremtidige udvikling. På baggrund af markedsanalysen vil vi efterfølgende udarbejde en strategi for dagligvarebranchen. For at kunne fortage en fyldestgørende strategianalyse af de udfordringer, dette marked giver, vil vi basere vores strategianalyse på Three part e-business strategy framework af Tawfik Jelassi og Albrecht Enders. På baggrund af ovenstående ønsker vi at undersøge følgende: Hvordan har nethandel med dagligvarer udviklet sig gennem det sidste årti? o Hvilken tendens viser det fremadrettet? Hvad er den optimale strategi for de tre store detailhandelskæders netsupermarkeder? Side 10 af 126

11 1.3 Afgrænsninger I dette kapitel vil vi beskrive de områder i afhandlingen, som vi afgrænser os fra at beskrive eller gå i detaljer med samt årsagen hertil Teknologi Perspektivet i afhandlingen vil være strategisk og ikke teknologisk. Med det menes, at når vi vurderer udfordringerne i forbindelse med nethandel med dagligvarer, er det ud fra et strategisk synspunkt og ikke et teknologisk synspunkt. Derfor afgrænses afhandlingen fra at undersøge og analysere problemstillingerne vedrørende de bagvedliggende systemer samt integrationen mellem nethandlen og deres allerede eksisterende ERP-systemer. Hele den bagvedliggende it-infrastruktur, herunder SuperBest, Coop og Dansk Supermarkeds ERP-systemer, er et omfattende område i sig selv, og ville derfor kunne udgøre en afhandling i sig selv. I forbindelse med at klarlægge de tre store detailhandelskæders kompetencer er det dog nødvendigt, at vi forholder os til it-infrastrukturen, men da SuperBest ikke har besvaret vores henvendelser, og Coop har været sparsomme med deres oplysninger, har det vist sig mere end vanskeligt at få relevante informationer om de forskellige detailhandelskæders it-systemer. Karsten Rimmer, direktør for CoopPlus og Nethandel, oplyste dog under vores interview, at it-infrastrukturen i et vist omfang var på plads, idet de allerede har et fungerende netsupermarked i form af Irmatorvet.dk, og at Irmatorvet.dk s it-infrastruktur var integreret samt fuld skalerbart til en lang højere kapacitet. Vi er derfor bekendte med, at SuperBest og Coop har et eksisterende netsupermarked, men yderligere detaljer har vi ikke kunnet få oplyst. Vi har derfor været nødsaget til at black boxe Coop og SuperBests it-infrastruktur med den antagelse, at den er operationel og klar til at blive skaleret op til en højere kapacitet Økonomi Da afhandlingen udarbejder en generel strategi for de tre store detailhandelskæder og ikke for en konkret aktør, afgrænses afhandlingen fra at beskrive en konkret detailhandelskædes omkostningsog indtægtsstruktur. Det økonomiske perspektiv vil i stedet beskrive, hvilke strategiske tiltag de tre store detailhandelskæder kan iværksætte for at sænke deres omkostninger og hæve deres indtægter Logistik Eftersom de tre store detailhandelskæder har opereret i mange år, antager vi, at den logistiske infrastruktur fra dagligvareproducenten til detailhandelskædernes logistikcentre og videre ud til butikkerne er velfungerende, og derfor afgrænses afhandlingen fra at beskæftige sig med dette. Vi antager derfor også, på baggrund af deres lange eksistens og deres aktuelt gode logistiske infrastruktur, at alle tre detailhandelskæder alt andet lige har nemmere ved at imødekomme udfordringerne, når det kommer til levering af dagligvarer til forbrugernes dør, end hvis de skulle starte fra bunden. Afhandlingen er ligeledes afgrænset fra at undersøge den logistiske infrastruktur i forhold til, om detailhandelskæderne vælger at benytte egne biler til at bringe varerne ud eller Side 11 af 126

12 samarbejde med eksterne vognmænd, samt om de skal benytte kølebiler eller på anden vis temperaturbevarende emballage. 2 Metode og teori I dette kapitel vil vi redegøre for den teoretiske og videnskabelige forskningsmetode, der anvendes i kandidatafhandlingen. 2.1 Forskningsmetode Vi har i vores analyse valgt at anvende et framework baseret på T. Jelassi og A. Enders Three part e- business strategy framework [Jelassi & Enders, 2007, s. 38], som vi har tilpasset til denne afhandlings kontekst Three part e-business strategy framework Frameworket består af tre delanalyser: strategic analysis, strategy formulation og strategy implementation. Hver delanalyse består af en række metoder og teorier, som kronologisk skal følges. Strategic analysis består af to forskellige perspektiver, én ekstern analyse og én intern analyse. Formålet med den eksterne analyse er at opnå en forståelse for den teknologiske udvikling, den økonomiske udvikling og den samfundsmæssige udvikling i det marked, hvor virksomheden befinder sig, og som derved potentielt kan have en påvirkning på e-business-strategien. Herunder vil Michael Porters Five forces-analyse blive benyttet til at belyse de eksterne faktorer. Formålet med den interne analyse er at opnå en forståelse for de ressourcer og kompetencer, som virksomheden besidder for derved at kunne implementere og bevare en specifik e-businessstrategi. De eksterne og interne faktorer vil blive sammenfattet i en SWOT-analyse. Strategy formulation omhandler overvejelserne i forbindelse med at vælge en strategisk retning for virksomheden samt at fastholde værdien. De strategiske overvejelser bør fokusere på, at virksomheden skal forsøge at opretholde konkurrencemæssige fordele, samtidig med at den skal forholde sig til trusler fra konkurrenter. I strategy formulation undersøges virksomhedens interne organisation, og hvordan virksomheden internt skal organisere sine e-businessaktiviteter, hvordan virksomheden prissætter sit produkt over for forbrugeren, samt hvordan virksomheden bør forholde sig til supply chain management og eksterne leverandører. Sidst behandles, hvordan virksomheden skal forholde sig til interaktionen med forbrugerne, herunder markedsføring, og hvordan virksomheden bedst udnytter styrken i brugergenereret indhold til at skabe og erobre værdi. Strategy implementation omhandler operationelle spørgsmål i forbindelse med implementeringen af en e-business-strategi. Derved redegøres der for de væsentligste trin i formuleringen og implementeringen af en e-business-strategi. Side 12 af 126

13 Kandidatafhandlingens tilpasning af frameworket Vi har tilpasset Three part e-business strategy framework til vores afhandlings kontekst, således at: Under Part 1: Strategic analysis vil afhandlingen koncentrere sig om nethandel med dagligvarer på brancheniveau og ikke om strategianalyse for én specifik detailhandelskæde. Vi vil derfor udarbejde en generel SWOT-analyse over de tre store detailhandelskæder i branchen og ikke over én konkret detailhandelskæde. I den forbindelse vil vi udlede SWOT-analysens eksterne muligheder og trusler ved at benytte Michael Porters Five forces-analyse til at identificere de eksterne faktorer, der påvirker detailhandelskæderne. SWOT-analysens interne faktorer defineres som de generelt gældende interne faktorer for de tre store detailhandelskæder. Under Part 2: Strategy formulation ses nethandel som et nyt marked, og afhandlingen er derfor afgrænset fra at identificere nye markeder til i stedet at fokusere på de mulighederne og udfordringer, der er i forbindelse med at bevæge sig ind på nethandelsmarkedet. Da frameworket er tilpasset undersøgelsesfeltet, vil vi ikke undersøge en konkret detailhandelskædes interne organisation, men vi vil i stedet analysere, hvordan detailhandelskæderne internt bør organisere sine e-business-aktiviteter. Afhandlingen vil derfor undersøge udfordringerne, der er forbundet med konflikten mellem online og offline distributionskanaler, varesortiment, demografi, markedsføring og prissætning. Under Part 3: Strategy implementation vil afhandlingen overordnet beskrive, hvorledes de tre store detailhandelskæder bedst adresserer udfordringer forbundet med implementering og eksekveringen af en e-business-strategi. Part 3 i frameworket vil benytte balanced scorecard til at samle de konklusioner, som analysen i Part 1 og Part 2 er kommet frem til og udarbejde et best practiceløsningsforslag over de tiltag, som detailhandelskæderne skal foretage i forbindelse med udviklingen og implementeringen af den optimale strategi til at tilgå markedet for nethandel med dagligvarer. Side 13 af 126

14 2.2 Teori Three part e-business strategy frameworket inkluderer en række teorier og metoder, som vil blive anvendt i vores analyse, og som vi derfor kort vil redegøre for Five Forces-analyse Five forces-analyse er udviklet af M.Porter [Bensoussan & Fleisher, 2009, s. 89], og giver en forståelse af attraktiviteten af et givent marked. Five forces-analyse definerer følgende fem kræfter. Barriers to entry. Bargaining power of suppliers. Bargaining power of customers. Threats of substitute products. Competitive rivalry within the industry. Fordelen ved Five forces-analyse er, at den giver et holistisk billede over de muligheder og trusler, som eksisterer i markedet, og derved er analysen en indikator for hvilken strategi, der er optimal til at udnytte konkurrencefordele eller til at forsvare virksomhedens position. Ligeledes kan en ændring i en af de fem kræfter påvirke de andre fire, og Five forces-analyse kan derfor være med til at forudsige eventuelle markedsændringer. Kritikken af Five force-analyse går på, at den ikke tager højde for de sociale og politiske kræfter, ligesom den ikke inkorporerer aktørernes interne styrker og svagheder. Da vi i analysen applicerer T. Jelassi og A. Enders Three part e-business strategy framework, vil Five forces-analyse blive appliceret sammen med SWOT-analysen. Derved vil vi anvende Five forcesanalysen til at udlede de fem kræfter i samfundet, således at de kan indgå i vores SWOT-analyse som de eksterne faktorer. Det betyder ligeledes, at de interne faktorer, som Five forces-analysen er beskyldt for at mangle, vil blive behandlet i SWOT-analysen. Således er det vores vurdering, at i vores kontekst er kritikken af Five forces-analysen ikke væsentlig, da den vil blive kombineret med andre teorier. Ligeledes har afhandlingens undersøgelsesfelt ikke fået meget politisk opmærksomhed, og derfor vurderes den manglende hensyntagen til denne kræft ligeledes som værende ikke væsentlig. Det sociale aspekt vurderes derimod for værende af betydning for undersøgelsesfeltet, og det vil derfor blive behandlet i afhandlingen (kap ) SWOT-analyse SWOT-analysen er udviklet og benyttes til at danne et overblik over de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som en given virksomhed besidder eller er influeret af [Bensoussan & Fleisher, 2009, s.159]. Fordelen ved en SWOT-analyse er, at den er god til at organisere store mængder af data, således at den skaber et godt holistisk billede af situationen. Ligeledes er den god til at identificere de initiativer og problemstillinger, der vil have den største indvirkning på virksomheden, i vores tilfælde branchen. SWOT-analysen beskæftiger sig med en kort tidshorisont, og den er derfor Side 14 af 126

15 blevet kritiseret for manglende kompleksitet, da SWOT-analysens brede anbefalinger ikke giver nogle retningslinjer for, hvad virksomheden skal gøre efterfølgende, og den definerer derved ikke en strategi på længere sigt. SWOT-analysen er ligeledes blevet kritiseret for, at den er mere subjektiv end objektiv, da den ikke definerer et klart skel mellem, hvornår noget eksempelvis er en trussel eller en mulighed, og således kan virksomheder have en tendens til at overvurdere deres egne styrker. Vi vil benytte SWOT-analysen til at analysere, hvordan de tre store detailhandelskæder bedst håndterer deres styrker og svagheder til at adressere de muligheder og trusler, som er blevet identificeret i Five forces-analyse. For at kunne gøre dette vil vi i SWOT-analysen udlede fire strategispørgsmål: SO question: Besidder netsupermarkederne de nødvendige styrker til at udnytte mulighederne i markedet? WO question: Hvilke muligheder formår netsupermarkederne ikke at udnytte grundet deres svagheder? ST question: Besidder netsupermarkederne de nødvendige styrker til at forsvare sig imod potentielle trusler på markedet? WT question: Hvilke svagheder gør netsupermarkederne mest sårbare over for truslerne? Hensigten med strategispørgsmålene er at ende ud i de nøgleområder, som detailhandelskæderne skal fokusere på, og som vores videre strategianalyse skal imødekomme. Vi mener ikke, at kritikken af SWOT-analysen er væsentlig i vores kontekst, eftersom SWOT-analysen ikke vil stå alene, men vil blive kombineret med Five forces-analysen, og derved vil vi få den kompleksitet, som SWOT-analysen givetvis mangler. Ligeledes har vi ikke et personligt tilhørsforhold til undersøgelsesfeltets aktører, samt vi benytter os af en videnskabelig metodeopbygning. Det bevirker, at risikoen for at analysen bærer præg af vores egne subjektive holdninger og meninger, samt at risikoen for at vi over- eller undervurderer detailhandelskædernes styrker og svagheder, vil være begrænset Early-mover advantages vs. Early-mover disadvantages Teorien omhandler, hvornår det er det rette tidspunkt at bevæge sig ind på et nyt marked. For vores problemfelt er det aktuelt at analysere fordele og ulemper ved at være den første detailhandelskæde til at bevæge sig ind på markedet for nethandel med dagligvarer, eftersom det kan have fatale konsekvenser, hvis markedet endnu ikke er klar. Omvendt kan det ligeledes have konsekvenser, hvis en detailhandelskæde venter for længe, da first-movers, hvis de har succes, kan hæve barriererne for at komme ind på markedet Cost leader strategy, differentiation strategy eller outpacing strategy I forbindelse med at bevæge sig ind på et marked bør en virksomhed overveje, hvad formålet med at bevæge sig ind på dette marked er. Der er forskellige strategier, som en virksomhed kan forfølge i Side 15 af 126

16 forhold til at skabe værdi for forbrugerne og dem selv, og derved opnå en god og førende position på e-business-markedet. M. Porter har foreslået to overordnede strategier, som bygger på to særskilte typer af fordele, og en tredje strategi, som er baseret på en kombination af de to [Jelassi & Enders, 2008, s. 99]. Den første er cost leader-strategi og er baseret på prisfordele. Vælger en virksomhed en cost leader-strategi, så ønsker virksomheden at fokusere på reducering af omkostningerne og derved tilpasse sin omkostningsstruktur til at være konkurrencedygtig på prisniveauet på slutproduktet. Den anden strategi er differentiation-strategi og er baseret på servicefordele. Vælger en virksomhed en differentiation-strategi, så er priseniveauet ikke det vigtigste, men det vigtigste er derimod at differentiere sig fra konkurrenterne ved at tilbyde forbrugerne noget unikt, som stiller aktøren bedst på markedet. Den tredje strategi er outpacing-strategi og går ud på at kombinere fordelene fra de to andre strategier. Vælger en virksomhed en outpacing-strategi, så sigtes der både efter at differentiere sig på service og kvalitet samt at være prisdygtige, hvilket også udgør en risiko for at blive fanget i midten. Vi vil benytte teorien om cost leader, differantiation og outpacing til at analysere hvilken strategi, der er bedst egnet til at skabe værdi for detailhandelskædernes netsupermarkeder The channel conflict matrix Hvorledes en virksomhed skal forholde sig i forhold til konflikten mellem deres offline og online salgskanaler er adresseret med the channel conflict matrix. Matrixen, illustreret i figur 2.2.1, består af hoveddemissionerne X og Y: X: Udgør, hvor vigtig den eksisterende salgskanal er i forhold til aktualitet samt volumen og profitabilitet. Y: Udgør, hvor stor risikoen er for en ødelæggende konflikt mellem de forskellige salgskanaler. Figur The channel conflict matrix Kilde: Christine B. Bucklin et al. 1997, s. 40 Side 16 af 126

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

Positionering på et globalt B2B marked

Positionering på et globalt B2B marked Forårssemesteret 2014 Virksomhedsstudier a Positionering på et globalt B2B marked Et casestudie af virksomheden Jema Autolife A/S Anton Tarabykin, Cecilie Berggreen, Christiane Rubow, Eloha Habibi, John

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Forbrugeradfærd på internettet

Forbrugeradfærd på internettet Institut for Marketing og Statistik HA Almen - Bachelorafhandling Forfattere: Nanna Juul Thomsen Peter Ravn Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Forbrugeradfærd på internettet Case: EDGE Boardshop Handelshøjskolen

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Kundeklubber vejen til kundens hjerte?

Kundeklubber vejen til kundens hjerte? Kundeklubber vejen til kundens hjerte? Forfatter: Bjørn Ejersbo Roesen Vejleder: Christian Linnelyst Studium: Cand.ling.merc i engelsk (Interkulturelle markedsstudier) Dato for aflevering: 13-08-2010 Anslag:

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere.

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. - incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. Speciale af Mads Pedersen Årskortnummer 19970401 Vejleder Dr. phil. Jens Christensen Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet,

Læs mere

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc:

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: År: 2014 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Mercedes- Benz s lancering af B- class Electric Drive på det danske marked. Engelsk projekttitel: Mercedes-

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Cloud tjenester i Danmark

Cloud tjenester i Danmark Cloud tjenester i Danmark En analyse af Atea A/S og mulighederne for at blive markedsførende udbyder af Cloud tjenester Forfatter: Rasmus Winston Rasmussen Institut for afsætningsøkonomi: HD Marketing

Læs mere

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S XXXX Uddannelse: xxxx Vejleder: xxxxx Bachelorprojekt 2012 En strategisk analyse af Alm. Brand A/S 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMSTILLING... 1 1.2 PROBLEMFORMULERING... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.3.1 Begrebsafklaring...

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere

Søgemaskineoptimering som positionerings strategi for nye brands

Søgemaskineoptimering som positionerings strategi for nye brands Søgemaskineoptimering som positionerings strategi for nye brands Kandidatafhandling Udarbejdet af: Nicolaj Hovmand Nielsen Cand.merc Marketing Vejleder: Tino Bech-Larsen Aarhus Universitet 1 - Business

Læs mere