Internetstrategi for supermarkedsbranchen. E-strategy for the groceries business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetstrategi for supermarkedsbranchen. E-strategy for the groceries business"

Transkript

1 Kandidatafhandling på Cand.merc.it studiet Copenhagen Business School Internetstrategi for supermarkedsbranchen E-strategy for the groceries business Antal anslag = nm sider eksklusiv bilag Afleveret den 19. august Afleveringsfrist senest den 14. september 2011 Udarbejdet af: Henrik Bjørn Hansen XXXXXX-XXXX Vejleder: Jesper Heller O Neill XXXXXX-XXXX Professor Karlheinz Kautz Institut for Informatik

2 Forord Denne kandidatafhandling af Henrik Hansen og Jesper O Neill er skrevet på Cand.merc.it s fjerde semester ved Copenhagen Business School (CBS). Projektet strækker sig over hele semestret og tager udgangspunkt i den danske dagligvarebranche. Detailhandelskæderne står over for strategiske udfordringer i relation til nethandel, der kan løses med metoder og teori, gennemgået i pensum på studiets femårige forløb. I forbindelse med udarbejdelsen af projektet vil vi gerne sige tak for kvalificeret og god vejledning af Karlheinz Kautz. Endvidere en stor tak til Karsten Rimmer, direktør for CoopPlus og Nethandel, for medvirken og en stor tak til familie og venner for deres hjælpsomhed samt tålmodighed. Ordoptælling Kandidatafhandlingen indeholder karakterer samt 19 figurer á 700 tegn pr. stk. Dette giver i alt karakterer, svarende til 114,48 normalsider. Executive summary indeholder karakterer, hvilket svarer til 1,37 normalside. I alt indeholder denne kandidatafhandling karakterer eksklusiv bilag, hvilket svarer til 115,85 normalsider. Vi erklærer ved vores underskrift på forsiden, at kandidatafhandling ikke overstiger de tilladte 120 normalsider. Antal sider i alt inkl. bilag = 126 Forfattere Ved Copenhagen Business School, d. 19. august 2011 Navn Telefon Cpr-nummer Henrik Bjørn Hansen XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX Jesper Heller O Neill XXXXXX XXXXXX XXXXXX - XXXX Side 2 af 126

3 Executive summary This master thesis starts out with exploring the development within the online grocery sector throughout the last decade, both foreign and domestic. On this basis the thesis identifies the attractiveness of the market in Denmark and deduces a strategy for the three largest grocery retailers to successfully access the online grocery market. The three largest grocery retailers are: Coop Danmark A/S SuperBest A/S, who co-owns Dagrofa S-Engors A/S Dansk Supermarked A/S The technological development and the change in consumer behavior over the last decade has made online shopping growing rapidly. UK retailers have utilized this development and have had great success in the online grocery market. This indicates and demands not only that the consumers are willing to make their purchases online, but also that the technological infrastructure is fully in place, both on the retailer side and the consumer side. The thesis, therefore, concludes that the market for online groceries is accessible and ready, but that there are still obstacles which the three largest grocery retailers need to overcome. The online grocery market is still quite small, and the knowledge of this way of shopping amongst the consumers is still low. All three retailers are fighting for the same consumers and, therefore, there is a high level of rivalry within the industry meaning that the consumers have a lot of power. In order for the retailers' online shop to be successful the thesis deduces that the retailers need to spread awareness about online shopping of groceries among consumers and abide by their high standards when it comes to quality, convenience and price. Price is an important factor and in order to keep the price level down retailers must use their already established infrastructure, and utilize existing supermarkets as a basis for distribution. In order to spread the knowledge of online shopping of groceries retailers must use not only traditional TV campaigns, but also the marketing opportunities that the internet and the social media provide. As for convenience, retailers must focus on making their websites easy to access, delivery must be fast and on time and the quality of the goods must be high. As far as the designing of the website functionalities is concerned, retailers need to look into various actions, such as switching costs because of customized offerings and switching costs resulting from customer incentive programs, in order to increase consumer loyalty. In order to reduce the conflict between online and offline shopping possibilities retailers must implement different actions for each of the two ways of shopping and market them to different consumer segments. The thesis concludes that the optimal strategy for retailers' online supermarkets is an outpacing strategy. The outpacing strategy focuses on lowering the costs whilst offering the consumers convenience through differentiation. Therefore, an outpacing strategy makes retailers capable of incorporating the above-mentioned factors and by using in-store picking retailers will be able to keep the price level down. Side 3 af 126

4 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ordoptælling... 2 Forfattere... 2 Executive summary Indledning Læsevejledning Problemfelt Afgrænsninger Teknologi Økonomi Logistik Metode og teori Forskningsmetode Three part e-business strategy framework Teori Five Forces-analyse SWOT-analyse Early-mover advantages vs. Early-mover disadvantages Cost leader strategy, differentiation strategy eller outpacing strategy The channel conflict matrix Richness vs. reach Balanced scorecard Videnskabsteoretisk tilgang Undersøgelsestilgang Undersøgelsestype Dataindsamling Begrundelse forvalg af data Primære data Interview Spørgeskemaer Artikler og rapporter Statistikker Sekundære data Data validitet Datareliabilitet Redegørelse for spørgeskema Litteraturgennemgang Kandidatafhandlingens udgangspunkt Analyse Markedsudvikling Part 1: Strategic analysis Ekstern analyse Side 4 af 126

5 5.2.2 Intern analyse Sammenfatning på Strategic analysis Part 2: Strategy formulation First-mover-fordele og -ulemper Strategiske udgangspunkt Håndtering af konflikt mellem slagskanaler Markedsføringsstrategi Sammenfatning på Strategy formulation Part 3: Strategy Implementation Strategiimplementering Konklusion Markedsudvikling Three part e-business strategy framework Strategic analysis Strategy formulation Strategis implementation Kildefortegnelse Bøger Videnskabelige artikler Artikler Hjemmesider Andet Bilag... Error! Bookmark not defined. Side 5 af 126

6 Indeks over figurer Figur The cannel conflict matrix 16 Figur Undersøgelsestyper. 20 Figur Internetkøb inden for det seneste år fordelt på køn 35 Figur Familiernes besiddelse af it- og forbrugerelektronisk udstyr Figur Hvad kan få forbrugerne til at overveje et netsupermarked. 38 Figur Numerisk værdi af styrken.. 40 Figur Netsupermarkedernes leveringstidspunkter 47 Figur Five forces model.. 51 Figur Leveringsperioder. 55 Figur SWOT diagram. 57 Figur Risikoniveauet af mulighederne og truslerne 63 Figur Prissætning. 74 Figur Prissætning for et netsupermarked..75 Figur Værdiskabende strategi Figur The strategic gameboard. 79 Figur Detailhandelskædernes kanalkonflikt. 83 Figur Richness vs. reach. 87 Figur Kendskab til og erfaring med netsupermarkeder 87 Figur Balanced scorecard.. 93 Side 6 af 126

7 1 Indledning Med opfindelsen af internettet blev en ny handelskanal åbnet op. I starten da internettet var nyt, var mulighederne begrænset, men efterhånden som flere lande og borgere kom på internettet, er potentialet vokset. Det er ikke længere nødvendigt at sende fysisk post, gå i banken eller i butikker; det hele kan i stedet i dag foretages bag computeren i eget hjem. I takt med at teknologien har udviklet sig, og internettet har bevæget sig fra den første generation web 1,0 til anden generation web 2,0 og med web 3,0 for døren, er der løbende også kommet nye, mere sikre og smartere løsninger for både forbrugerne og for de erhvervsdrivende. Det har medvirket til, at frygten, som er forbundet med nethandel og det at indtaste sine kreditkortoplysninger på en hjemmeside, efterhånden er forsvundet [DST, 2009]. Resultatet af nethandel er, at det er blevet muligt for forbrugerne at nå mere i en travl hverdag, ligesom nethandel har skærpet den frie konkurrence. Det har medført, at forbrugerne nu kan få produkter og tjenester til lavere priser. De oprindelige forventninger til nethandel er blevet indfriet, men i takt med udviklingen er der opstået nye muligheder, hvilket har medført, at potentialet fortsat er stort. Bekvemmelighed og pris er nøgleord, når forbrugerne vælger at flytte deres handelsmønster ud på internettet. Det har medført, at nethandlen er vokset stabilt siden halvfemserne [DST, 2010], og mange virksomheder og butikker sælger i dag deres produkter over internettet. På trods af den hurtige udvikling for den generelle nethandel, så halter nethandlen inden for dagligvareområdet efter [FID, 2011, s. 4]. Det kan vække undren, at nethandlen for dagligvarer ikke har slået igennem, eftersom der på dette marked i teorien er et stort potentiale i at tilbyde forbrugerne mere bekvemmelighed i en travl hverdag. Således er nethandel med dagligvarer det sidste årti blevet spået et stort gennembrud af årsager som blandt andet bekvemmelighed for børnefamilier, karrieremennesker og ældre, som enten ikke kan eller har tid til at foretage deres indkøb i supermarkederne [FID, 2011, s. 4]. Den teknologiske infrastruktur er på plads [Jørgensen, 2000, s. 41], men på områder som logistik og prisniveau står dagligvareudbydere over for udfordringer, som udbydere af nonfood-produkter ikke er begrænset af [FID, 2011, s. 55]. Disse udfordringer gør, at dagligvarer er unikke i forhold til andre varer, der bliver solgt over internettet. Gennem tiden har forskellige dagligvareudbydere forsøgt sig på internetmarkedet. Det første forsøg fra to af de større kæder i Danmark kom fra ISO og Favør, der i år 1998 og 1999 åbnede et netsupermarked med salg af dagligvarer. Allerede fire år efter i år 2002 måtte de dog lukke grundet et for stort underskud [Kornum & Bjerre, 2007, s. 403]. Uden for Danmarks grænser er det blevet bevist i praksis, at der er muligheder og profit i salg af dagligvarer via internettet. I Schweiz har butikskæden Migros [Schubert, 2010, s. 3] haft stor succes med deres netsupermarked LeShop, der så dagens lys i år 1998, og som de seneste år har rapporteret en kraftig vækst. Således oplevede LeShop i år 2009 en forøgelse i deres omsætning på 17 % [Schubert, 2010, s. 4]. Ligeledes har supermarkedsgiganten Tesco i Storbritannien haft stor succes med salg af dagligvarer over internettet, siden de lancerede Tesco.com tilbage i år 1994 [Kornum & Bjerre, 2007, s. 304]. Alligevel har de danske detailhandelskæder kun vist en beskeden interesse for nethandlen. Den beskedne interesse, selvom potentialet teoretisk set er stort i Danmark, kan begrundes af flere Side 7 af 126

8 årsager. Indtil videre er det kun lykkedes for de små nichevirksomheder som blandt andet Aarstiderne.com at knække koden til salg af dagligvarer over internettet, hvor de større netsupermarkeder som Irmatorvet.dk aktuelt ikke genererer noget profit [Rimmer, 2011, 28.40]. Undersøgelser har peget på, at det danske marked på nogle faktorer er unikt i forhold til andre europæiske markeder [Rimmer, 2011, 23.10], og at det givetvis kan forklare udeblivelsen af danske succeshistorier. Det er dog ikke slået fast, at det danske dagligvaremarked er uegnet til nethandel, eller om koden til succes bare endnu ikke er fundet. Side 8 af 126

9 1.1 Læsevejledning I dette kapitel vil vi redegøre for, hvorledes opsætning, ord og forkortelser i den videre afhandling skal læses samt redegøre for vores kildehenvisninger. I afhandlingen refererer vi flere gange til de tre store detailhandelskæder, som omfatter: Coop Danmark A/S SuperBest-kæden Dansk Supermarked A/S Forkortelser: For de navne på virksomheder og kilder, som optræder gentagende gange i afhandlingen, gælder følgende: Coop Danmark A/S, herefter Coop Dagrofa S-Engros A/S, herefter Dagrofa Dansk Supermarked A/S, herefter Dansk Supermarked Danmarks Statistik, herefter DST Retail Institute Scandinavia, herefter RIS Fremtidens interaktive dagligvarehandel, herefter FID Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herefter KFS For læsevenlighedens skyld har vi ligeledes forkortet internetsupermarked med netsupermarked. Kildehenvisninger: Kildehenvisninger til videnskabelige forskere samt fagfolk og eksperter inden for detailhandelsbranchen vil første gang blive nævnt ved fulde navn, og herefter blot med forbogstavet for fornavnet og det fulde efternavn. Alle kilder, om end det er til artikler, videnskabelige artikler, statistikker eller vores egne interviews og spørgeskemaundersøgelse, vil blive angivet i teksten i firkantet parenteser [forfatter, årstal, sidetal], umiddelbart efter udsagnet, sætningen eller afsnittet, som de agerer som kilde til. Kursiv: Alle forfatternavne, rapport- og litteraturnavne, der ikke er angivet i en firkantet parentes i afhandlingen, vil blive skrevet med kursiv. Ord og udtryk på engelsk vil ligeledes blive skrevet med kursiv i afhandlingen. Side 9 af 126

10 1.2 Problemfelt Dagligvarebranchen i Danmark er domineret af tre store detailhandelskæder, Coop, Dansk Supermarked og SuperBest-kæden, der er medejer af Dagrofa. Tilsammen besidder de tre aktører 95 % af markedet [Dansk handelsblad, 8/4 2008]. Inden for de sidste to år har to af de store detailhandelskæder i Danmark valgt at investere i hver deres netsupermarked, Irmatorvet.dk (Coop) og Superbest.dk (SuperBest-kæden), men uden endnu at have opnået succes. Den generelle nethandel i Danmark for andre varetyper end dagligvarer indikerer dog, at der kan være et potentiale i dette marked. På trods af dette er der endnu ikke oplevet et stor fremryk inden for dagligvarehandel via internettet, og detailhandelskæderne virker tilbageholdne med at investere yderligere i nethandel. Er det en strategisk rigtig beslutning for detailhandelskæderne at være afventende, eller står vi over for en forskydning af markedet fra de fysiske dagligvarebutikker til nethandel, som betyder, at detailhandelskæderne skal investere nu for derved at sikre deres position fremadrettet på dagligvareområdet? Formålet med kandidatafhandlingen er at udarbejde en strategi for de tre store detailhandelskæder i den danske dagligvarebranche og derigennem klarlægge, hvordan detailhandelskæderne skal agere i forhold til udviklingen af markedet. Først vil vi foretage en markedsanalyse, der skal redegøre for de muligheder og begrænsninger, der eksisterer for nethandel med dagligvarer i Danmark. Formålet med redegørelsen er at identificere tendenser i udviklingen og på baggrund heraf give et kvalificeret bud på den fremtidige udvikling. På baggrund af markedsanalysen vil vi efterfølgende udarbejde en strategi for dagligvarebranchen. For at kunne fortage en fyldestgørende strategianalyse af de udfordringer, dette marked giver, vil vi basere vores strategianalyse på Three part e-business strategy framework af Tawfik Jelassi og Albrecht Enders. På baggrund af ovenstående ønsker vi at undersøge følgende: Hvordan har nethandel med dagligvarer udviklet sig gennem det sidste årti? o Hvilken tendens viser det fremadrettet? Hvad er den optimale strategi for de tre store detailhandelskæders netsupermarkeder? Side 10 af 126

11 1.3 Afgrænsninger I dette kapitel vil vi beskrive de områder i afhandlingen, som vi afgrænser os fra at beskrive eller gå i detaljer med samt årsagen hertil Teknologi Perspektivet i afhandlingen vil være strategisk og ikke teknologisk. Med det menes, at når vi vurderer udfordringerne i forbindelse med nethandel med dagligvarer, er det ud fra et strategisk synspunkt og ikke et teknologisk synspunkt. Derfor afgrænses afhandlingen fra at undersøge og analysere problemstillingerne vedrørende de bagvedliggende systemer samt integrationen mellem nethandlen og deres allerede eksisterende ERP-systemer. Hele den bagvedliggende it-infrastruktur, herunder SuperBest, Coop og Dansk Supermarkeds ERP-systemer, er et omfattende område i sig selv, og ville derfor kunne udgøre en afhandling i sig selv. I forbindelse med at klarlægge de tre store detailhandelskæders kompetencer er det dog nødvendigt, at vi forholder os til it-infrastrukturen, men da SuperBest ikke har besvaret vores henvendelser, og Coop har været sparsomme med deres oplysninger, har det vist sig mere end vanskeligt at få relevante informationer om de forskellige detailhandelskæders it-systemer. Karsten Rimmer, direktør for CoopPlus og Nethandel, oplyste dog under vores interview, at it-infrastrukturen i et vist omfang var på plads, idet de allerede har et fungerende netsupermarked i form af Irmatorvet.dk, og at Irmatorvet.dk s it-infrastruktur var integreret samt fuld skalerbart til en lang højere kapacitet. Vi er derfor bekendte med, at SuperBest og Coop har et eksisterende netsupermarked, men yderligere detaljer har vi ikke kunnet få oplyst. Vi har derfor været nødsaget til at black boxe Coop og SuperBests it-infrastruktur med den antagelse, at den er operationel og klar til at blive skaleret op til en højere kapacitet Økonomi Da afhandlingen udarbejder en generel strategi for de tre store detailhandelskæder og ikke for en konkret aktør, afgrænses afhandlingen fra at beskrive en konkret detailhandelskædes omkostningsog indtægtsstruktur. Det økonomiske perspektiv vil i stedet beskrive, hvilke strategiske tiltag de tre store detailhandelskæder kan iværksætte for at sænke deres omkostninger og hæve deres indtægter Logistik Eftersom de tre store detailhandelskæder har opereret i mange år, antager vi, at den logistiske infrastruktur fra dagligvareproducenten til detailhandelskædernes logistikcentre og videre ud til butikkerne er velfungerende, og derfor afgrænses afhandlingen fra at beskæftige sig med dette. Vi antager derfor også, på baggrund af deres lange eksistens og deres aktuelt gode logistiske infrastruktur, at alle tre detailhandelskæder alt andet lige har nemmere ved at imødekomme udfordringerne, når det kommer til levering af dagligvarer til forbrugernes dør, end hvis de skulle starte fra bunden. Afhandlingen er ligeledes afgrænset fra at undersøge den logistiske infrastruktur i forhold til, om detailhandelskæderne vælger at benytte egne biler til at bringe varerne ud eller Side 11 af 126

12 samarbejde med eksterne vognmænd, samt om de skal benytte kølebiler eller på anden vis temperaturbevarende emballage. 2 Metode og teori I dette kapitel vil vi redegøre for den teoretiske og videnskabelige forskningsmetode, der anvendes i kandidatafhandlingen. 2.1 Forskningsmetode Vi har i vores analyse valgt at anvende et framework baseret på T. Jelassi og A. Enders Three part e- business strategy framework [Jelassi & Enders, 2007, s. 38], som vi har tilpasset til denne afhandlings kontekst Three part e-business strategy framework Frameworket består af tre delanalyser: strategic analysis, strategy formulation og strategy implementation. Hver delanalyse består af en række metoder og teorier, som kronologisk skal følges. Strategic analysis består af to forskellige perspektiver, én ekstern analyse og én intern analyse. Formålet med den eksterne analyse er at opnå en forståelse for den teknologiske udvikling, den økonomiske udvikling og den samfundsmæssige udvikling i det marked, hvor virksomheden befinder sig, og som derved potentielt kan have en påvirkning på e-business-strategien. Herunder vil Michael Porters Five forces-analyse blive benyttet til at belyse de eksterne faktorer. Formålet med den interne analyse er at opnå en forståelse for de ressourcer og kompetencer, som virksomheden besidder for derved at kunne implementere og bevare en specifik e-businessstrategi. De eksterne og interne faktorer vil blive sammenfattet i en SWOT-analyse. Strategy formulation omhandler overvejelserne i forbindelse med at vælge en strategisk retning for virksomheden samt at fastholde værdien. De strategiske overvejelser bør fokusere på, at virksomheden skal forsøge at opretholde konkurrencemæssige fordele, samtidig med at den skal forholde sig til trusler fra konkurrenter. I strategy formulation undersøges virksomhedens interne organisation, og hvordan virksomheden internt skal organisere sine e-businessaktiviteter, hvordan virksomheden prissætter sit produkt over for forbrugeren, samt hvordan virksomheden bør forholde sig til supply chain management og eksterne leverandører. Sidst behandles, hvordan virksomheden skal forholde sig til interaktionen med forbrugerne, herunder markedsføring, og hvordan virksomheden bedst udnytter styrken i brugergenereret indhold til at skabe og erobre værdi. Strategy implementation omhandler operationelle spørgsmål i forbindelse med implementeringen af en e-business-strategi. Derved redegøres der for de væsentligste trin i formuleringen og implementeringen af en e-business-strategi. Side 12 af 126

13 Kandidatafhandlingens tilpasning af frameworket Vi har tilpasset Three part e-business strategy framework til vores afhandlings kontekst, således at: Under Part 1: Strategic analysis vil afhandlingen koncentrere sig om nethandel med dagligvarer på brancheniveau og ikke om strategianalyse for én specifik detailhandelskæde. Vi vil derfor udarbejde en generel SWOT-analyse over de tre store detailhandelskæder i branchen og ikke over én konkret detailhandelskæde. I den forbindelse vil vi udlede SWOT-analysens eksterne muligheder og trusler ved at benytte Michael Porters Five forces-analyse til at identificere de eksterne faktorer, der påvirker detailhandelskæderne. SWOT-analysens interne faktorer defineres som de generelt gældende interne faktorer for de tre store detailhandelskæder. Under Part 2: Strategy formulation ses nethandel som et nyt marked, og afhandlingen er derfor afgrænset fra at identificere nye markeder til i stedet at fokusere på de mulighederne og udfordringer, der er i forbindelse med at bevæge sig ind på nethandelsmarkedet. Da frameworket er tilpasset undersøgelsesfeltet, vil vi ikke undersøge en konkret detailhandelskædes interne organisation, men vi vil i stedet analysere, hvordan detailhandelskæderne internt bør organisere sine e-business-aktiviteter. Afhandlingen vil derfor undersøge udfordringerne, der er forbundet med konflikten mellem online og offline distributionskanaler, varesortiment, demografi, markedsføring og prissætning. Under Part 3: Strategy implementation vil afhandlingen overordnet beskrive, hvorledes de tre store detailhandelskæder bedst adresserer udfordringer forbundet med implementering og eksekveringen af en e-business-strategi. Part 3 i frameworket vil benytte balanced scorecard til at samle de konklusioner, som analysen i Part 1 og Part 2 er kommet frem til og udarbejde et best practiceløsningsforslag over de tiltag, som detailhandelskæderne skal foretage i forbindelse med udviklingen og implementeringen af den optimale strategi til at tilgå markedet for nethandel med dagligvarer. Side 13 af 126

14 2.2 Teori Three part e-business strategy frameworket inkluderer en række teorier og metoder, som vil blive anvendt i vores analyse, og som vi derfor kort vil redegøre for Five Forces-analyse Five forces-analyse er udviklet af M.Porter [Bensoussan & Fleisher, 2009, s. 89], og giver en forståelse af attraktiviteten af et givent marked. Five forces-analyse definerer følgende fem kræfter. Barriers to entry. Bargaining power of suppliers. Bargaining power of customers. Threats of substitute products. Competitive rivalry within the industry. Fordelen ved Five forces-analyse er, at den giver et holistisk billede over de muligheder og trusler, som eksisterer i markedet, og derved er analysen en indikator for hvilken strategi, der er optimal til at udnytte konkurrencefordele eller til at forsvare virksomhedens position. Ligeledes kan en ændring i en af de fem kræfter påvirke de andre fire, og Five forces-analyse kan derfor være med til at forudsige eventuelle markedsændringer. Kritikken af Five force-analyse går på, at den ikke tager højde for de sociale og politiske kræfter, ligesom den ikke inkorporerer aktørernes interne styrker og svagheder. Da vi i analysen applicerer T. Jelassi og A. Enders Three part e-business strategy framework, vil Five forces-analyse blive appliceret sammen med SWOT-analysen. Derved vil vi anvende Five forcesanalysen til at udlede de fem kræfter i samfundet, således at de kan indgå i vores SWOT-analyse som de eksterne faktorer. Det betyder ligeledes, at de interne faktorer, som Five forces-analysen er beskyldt for at mangle, vil blive behandlet i SWOT-analysen. Således er det vores vurdering, at i vores kontekst er kritikken af Five forces-analysen ikke væsentlig, da den vil blive kombineret med andre teorier. Ligeledes har afhandlingens undersøgelsesfelt ikke fået meget politisk opmærksomhed, og derfor vurderes den manglende hensyntagen til denne kræft ligeledes som værende ikke væsentlig. Det sociale aspekt vurderes derimod for værende af betydning for undersøgelsesfeltet, og det vil derfor blive behandlet i afhandlingen (kap ) SWOT-analyse SWOT-analysen er udviklet og benyttes til at danne et overblik over de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som en given virksomhed besidder eller er influeret af [Bensoussan & Fleisher, 2009, s.159]. Fordelen ved en SWOT-analyse er, at den er god til at organisere store mængder af data, således at den skaber et godt holistisk billede af situationen. Ligeledes er den god til at identificere de initiativer og problemstillinger, der vil have den største indvirkning på virksomheden, i vores tilfælde branchen. SWOT-analysen beskæftiger sig med en kort tidshorisont, og den er derfor Side 14 af 126

15 blevet kritiseret for manglende kompleksitet, da SWOT-analysens brede anbefalinger ikke giver nogle retningslinjer for, hvad virksomheden skal gøre efterfølgende, og den definerer derved ikke en strategi på længere sigt. SWOT-analysen er ligeledes blevet kritiseret for, at den er mere subjektiv end objektiv, da den ikke definerer et klart skel mellem, hvornår noget eksempelvis er en trussel eller en mulighed, og således kan virksomheder have en tendens til at overvurdere deres egne styrker. Vi vil benytte SWOT-analysen til at analysere, hvordan de tre store detailhandelskæder bedst håndterer deres styrker og svagheder til at adressere de muligheder og trusler, som er blevet identificeret i Five forces-analyse. For at kunne gøre dette vil vi i SWOT-analysen udlede fire strategispørgsmål: SO question: Besidder netsupermarkederne de nødvendige styrker til at udnytte mulighederne i markedet? WO question: Hvilke muligheder formår netsupermarkederne ikke at udnytte grundet deres svagheder? ST question: Besidder netsupermarkederne de nødvendige styrker til at forsvare sig imod potentielle trusler på markedet? WT question: Hvilke svagheder gør netsupermarkederne mest sårbare over for truslerne? Hensigten med strategispørgsmålene er at ende ud i de nøgleområder, som detailhandelskæderne skal fokusere på, og som vores videre strategianalyse skal imødekomme. Vi mener ikke, at kritikken af SWOT-analysen er væsentlig i vores kontekst, eftersom SWOT-analysen ikke vil stå alene, men vil blive kombineret med Five forces-analysen, og derved vil vi få den kompleksitet, som SWOT-analysen givetvis mangler. Ligeledes har vi ikke et personligt tilhørsforhold til undersøgelsesfeltets aktører, samt vi benytter os af en videnskabelig metodeopbygning. Det bevirker, at risikoen for at analysen bærer præg af vores egne subjektive holdninger og meninger, samt at risikoen for at vi over- eller undervurderer detailhandelskædernes styrker og svagheder, vil være begrænset Early-mover advantages vs. Early-mover disadvantages Teorien omhandler, hvornår det er det rette tidspunkt at bevæge sig ind på et nyt marked. For vores problemfelt er det aktuelt at analysere fordele og ulemper ved at være den første detailhandelskæde til at bevæge sig ind på markedet for nethandel med dagligvarer, eftersom det kan have fatale konsekvenser, hvis markedet endnu ikke er klar. Omvendt kan det ligeledes have konsekvenser, hvis en detailhandelskæde venter for længe, da first-movers, hvis de har succes, kan hæve barriererne for at komme ind på markedet Cost leader strategy, differentiation strategy eller outpacing strategy I forbindelse med at bevæge sig ind på et marked bør en virksomhed overveje, hvad formålet med at bevæge sig ind på dette marked er. Der er forskellige strategier, som en virksomhed kan forfølge i Side 15 af 126

16 forhold til at skabe værdi for forbrugerne og dem selv, og derved opnå en god og førende position på e-business-markedet. M. Porter har foreslået to overordnede strategier, som bygger på to særskilte typer af fordele, og en tredje strategi, som er baseret på en kombination af de to [Jelassi & Enders, 2008, s. 99]. Den første er cost leader-strategi og er baseret på prisfordele. Vælger en virksomhed en cost leader-strategi, så ønsker virksomheden at fokusere på reducering af omkostningerne og derved tilpasse sin omkostningsstruktur til at være konkurrencedygtig på prisniveauet på slutproduktet. Den anden strategi er differentiation-strategi og er baseret på servicefordele. Vælger en virksomhed en differentiation-strategi, så er priseniveauet ikke det vigtigste, men det vigtigste er derimod at differentiere sig fra konkurrenterne ved at tilbyde forbrugerne noget unikt, som stiller aktøren bedst på markedet. Den tredje strategi er outpacing-strategi og går ud på at kombinere fordelene fra de to andre strategier. Vælger en virksomhed en outpacing-strategi, så sigtes der både efter at differentiere sig på service og kvalitet samt at være prisdygtige, hvilket også udgør en risiko for at blive fanget i midten. Vi vil benytte teorien om cost leader, differantiation og outpacing til at analysere hvilken strategi, der er bedst egnet til at skabe værdi for detailhandelskædernes netsupermarkeder The channel conflict matrix Hvorledes en virksomhed skal forholde sig i forhold til konflikten mellem deres offline og online salgskanaler er adresseret med the channel conflict matrix. Matrixen, illustreret i figur 2.2.1, består af hoveddemissionerne X og Y: X: Udgør, hvor vigtig den eksisterende salgskanal er i forhold til aktualitet samt volumen og profitabilitet. Y: Udgør, hvor stor risikoen er for en ødelæggende konflikt mellem de forskellige salgskanaler. Figur The channel conflict matrix Kilde: Christine B. Bucklin et al. 1997, s. 40 Side 16 af 126

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning Kapitel 1 - Indledning I dette speciale vil jeg analysere grundliggende forudsætninger for og konkrete erfaringer med internethandel mellem virksomheder og forbrugere i Danmark. Baggrunden er min egen

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere