Voldspolitik. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldspolitik. Indledning"

Transkript

1 Voldspolitik

2 Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen omstændigheder tolerer vold eller trusler om vold overfor Kommunens ansatte. Det er Kommunens holdning, at vi altid anmelder voldelige overfald til politiet. Voldspolitikken indgår som et led i Sundheds- og Arbejdsmiljøpolitikken. Voldspolitikken består af to dele: Første del er selve politikken. Anden del er en vejledning til den enkelte arbejdsplads om, hvordan man lokalt på arbejdspladsen kan forebygge og håndtere vold, trusler om vold og voldsomme hændelser. 2

3 Voldspolitikken og vejledningen beskriver fire elementer: 1. Silkeborg Kommunes definition af vold og voldsomme handlinger 2. målsætningen for det forebyggende arbejde 3. en vejledning til, hvordan man kan følge op på voldsepisoder 4. et overblik over ledelsens og medarbejdernes ansvar på den lokale arbejdsplads i forbindelse med voldsepisoden Politikken skal bruges, når de enkelte arbejdspladser planlægger og evaluerer aktiviteter og tiltag i forbindelse med at forebygge vold, håndtering af vold og voldsomme hændelser. Voldspolitikken skal være med til at skabe synlighed, ensartethed og sammenhæng i arbejdet med at forebygge vold, trusler om vold og håndtering af voldsomme hændelser i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune forpligter sig til at følge udviklingen og vurdere behovet for yderligere tiltag eller forebyggende indsatser på et overordnet niveau. 1. Definition på vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Der er tale om vold, trusler om vold eller voldsomme hændelser, når en ansat: lider fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark og bid eller lignende. reagerer psykisk på risiko for fysisk vold og trusler om vold føler sig truet - fysisk eller psykisk overværer chokerende og voldsomme hændelser, som fx ulykker 3

4 2. Målet med Voldspolitikken er: at forebygge og mindske vold og trusler om vold på arbejdspladsen at mindske følgevirkningerne af voldsomme hændelser at sikre tryghed for alle ansatte. at sikre, at alle ansatte har kendskab til værktøjer til at imødegå vold og trusler at udvikle arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler. at sikre, at ansatte der udsættes for vold og trusler om vold, tilbydes krisehjælp og får mulighed for at bearbejde voldelige episoder at inddrage brugerne og borgere i arbejdet med at forebygge vold. 3. Lokal forebyggelse På den lokale arbejdsplads har ledelsen og medarbejderne et fælles ansvar for at vurdere risikoen for de ansatte. På baggrund af den vurdering skal ledelsen og medarbejderne arbejde med at forebygge og fjerne eventuelle risici. Det betyder blandt andet, at den enkelte arbejdsplads skal forholde sig til, hvor og hvordan der er risiko for, at der kan opstå situationer med vold og voldsomme oplevelser. Hvis arbejdspladsen skønner, at det er nødvendigt, skal der udarbejdes handlingsplan for, hvordan man vil forebygge evt. overgreb. Handlingsplanen bør tage udgangspunkt i en række punkter, som samlet medvirker til at nedbringe risikoen for vold. Punkterne er beskrevet i vejledningen 4

5 5

6 Under og efter overgrebet Når arbejdspladsen skal udarbejde en handlingsplan for, hvordan man forebygger vold og, hvordan man reagerer, hvis der opstår situationer med vold, trusler om vold og voldsomme hændelser, så skal den lokale arbejdsplads forholde sig til følgende: A. Fastlæggelse af ansvar Hvem der gør hvad og hvornår. B. Under overgrebet Det er vigtigt, at der lokalt udarbejdes klare retningslinier for, hvad den udsatte og de omkringstående kollegaer bør gøre i situationen. Det er vigtigt, at retningslinierne bliver godt indarbejdet, så de ansatte ikke er i tvivl, om hvordan de skal reagere i en tilspidset situation. C. Efter overgrebet eller den voldsomme hændelse Silkeborg Kommune har etableret en krisehjælpsordning, for at mindske følgevirkningerne af et eventuelt overgreb. Ordningen giver mulighed for, at ansatte, der har været udsat for vold, trusler om vold eller har overværet voldsomme hændelser, får tilbud om samtale hos en krisepsykolog, som rekvireres via Falck Healthcare på nummer Du kan læse mere om ordningen på internettet og i folderen vejledning i forbindelse med psykologisk krisehjælp. Det er også vigtigt, at retningslinierne på arbejdspladserne beskriver, hvordan arbejdspladsen håndterer hændelsen lokalt. Hvordan følger arbejdspladsen op på den udsatte kollega og selve hændelsen med hensyn til samtaler, registreringer og forebyggelse af lignende situationer? Retningslinierne bør også beskrive, at alle situationer med vold anmeldes til politiet. 6

7 4. Lederens ansvar Lederen på den enkelte arbejdsplads er i første omgang forpligtet til at sørge for, at arbejdspladsen forholder sig til, om der en risiko for vold og voldsomme oplevelser. Hvis lederen vurderer, at der er risiko for, at der kan opstå vold eller voldsomme situationer, skal lederen sørge for i samarbejde med medarbejderne at udarbejde retningslinier for forebyggelse: Hvad skal man gøre under situationen og hvordan skal der samles op efter overgrebet? Det er også lederens ansvar, at retningslinierne bliver implementeret på arbejdspladsen. 7

8 Voldpolitik - vejledning Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Med denne vejledning ønsker Silkeborg Kommune at beskrive, hvordan vold, trusler om vold og voldsomme hændelser skal håndteres. Vold og trusler kan og skal forebygges. Ønsket er, at LokalMED eller sikkerhedsgruppen på den lokale arbejdsplads bliver inspireret og finder redskaber til at fortsætte med at skabe den sunde arbejdsplads for alle ansatte. Hvorfor arbejde med voldsforebyggelse? Vold og trusler er en stor belastning for den, der udsættes for det. Og vold er et forekommende og konkret problem. Derfor skal redskaberne til håndtering af vold, trusler og voldsomme hændelser også være konkrete. Silkeborg Kommunes voldspolitik forpligter den lokale arbejdsplads til at vurdere risikoen for vold. På baggrund af denne vurdering skal arbejdspladsen arbejde med at forebygge og fjerne eventuelle risici. Det vil blandt andet betyde, at I på jeres arbejdsplads skal forholde jer til, hvor og hvordan der er risiko for vold og voldsomme hændelser. 8

9 Hvis I på jeres arbejdsplads gør en indsats for at forebygge, at vold og voldsomme hændelser opstår, så giver det en tryggere hverdag for alle. Ansatte, der arbejder med voldsforebyggelse, bliver desuden bedre til at analysere og handle i vanskelige situationer. Desuden får I mere overskud til at være nærværende og mærke, at egne og andres grænser forbedres. Voldsproblematikken løser sig ikke en gang for alle. Det er en tilbagevendende proces at mødes om problemerne og løse dem sammen. Det gælder generelt for det gode psykiske arbejdsmiljø, og det gælder for problemer med vold og trusler. Lederens ansvar Lederen på arbejdspladsen, har ansvaret for: at arbejdspladsen forholder sig til trusselsbilledet og sikrer, at det forebyggende arbejde bliver sat i gang. at der bliver udarbejdet retningslinier på arbejdspladsen for, hvad skal man gøre under situationen og hvordan man samler op, efter et overgreb. at retningslinierne bliver kendt og indarbejdet af alle på hele arbejdspladsen. Indhold Denne vejledning giver inspiration til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan arbejde med vold og forebyggelse af vold og voldsomme hændelser på følgende tre niveauer: 1. Før volden eller trusler om vold 2. Under volden eller trusler om vold 3. Efter volden, trusler om vold eller voldsomme hændelser 1. Før volden eller trusler om vold For at undgå, at der opstår situationer med vold eller voldsomme hændelser, er der en række forhold, som der skal tages stilling til. Sammen kan de hjælpe til at forebygge og fjerne eller minimere nogle af de risici, der er for, at vold eller trusler om vold opstår. Forebyggelse af vold eller trusler om vold er en proces, der kan tage tid. Først skal I - både medarbejdere og ledelse se i øjnene, at der kan opstå situationer, hvor I bliver udsat for vold og trusler. Vold vækker mange stærke følelser, som er vanskelige at håndtere. Det er ikke kun brugernes eller borgernes adfærd, der kan styres af angst og vrede. I som ansatte, kan også blive presset af egen frustration eller aggression. Selvom vold og trusler vækker stærke følelser, skal de forebygges på samme måde som andre arbejdsmiljøproblemer. Derfor skal det gribes an på samme måde ved at I: arbejder systematisk med løsninger finder løsninger tæt ved årsagerne (hvorfor handler brugeren/borgerne sådan?) 9

10 fastholder ansvaret hos ledelsen sikrer alle ansattes aktive involvering Det er lokalmed eller sikkerhedsgruppens opgave at skabe rammerne for dialog, nedskrive de aftaler I laver, samt at følge op. LokalMED eller sikkerhedsgruppen skal bruge deres viden fra arbejdspladsvurdering og arbejdsskadesanmeldelser til at evaluere og forbedre indsatsen. Hvad er risikoen? Start med at skabe jer et overblik over trusselsbilledet på arbejdspladsen - er der en risiko for vold og trusler om vold, som I skal arbejde på at fjerne? Skab overblik over trusselsbilledet ved at indkalde til et møde i personalegruppen, MEDudvalget eller sikkerhedsgruppen. Dagsordenen for mødet kan være: Hvad findes der af situationer med vold og trusler? Hvilke situationer opfattes som psykisk og fysisk vold? Når I arbejder med at vurdere trusselsbilledet, så husk, at I sandsynligvis har forskellige holdninger til, hvad I opfatter som vold og trusler. Oplevelser er ikke til diskussion. Vi opfatter forskelligt og det skaber den forskellighed, som enhver arbejdsplads har brug for. Til gengæld er det vigtigt, at I bliver enige om, hvordan situationerne skal håndteres. En splittet medarbejdergruppe risikerer flere voldssituationer, da uenighed om håndtering af situationerne kan skabe tøven og usikkerhed, som medvirker til, at konfliktepisoder ikke standses. Hvis I skønner, at der en risiko for vold eller trusler om vold, skal I udarbejde handlingsplan for, hvordan I vil forebygge eventuelle overgreb. Handlingsplanen bør tage udgangspunkt i en række elementer, som samlet medvirker til, at I nedbringer risikoen for vold. Hvilke idéer har vi til at forebygge disse situationer? Hvordan arbejder vi videre med disse idéer? Handlingsplanen kan tage udgangspunkt i: Instruktion/uddannelse Arbejdets organisering Adgangsforhold og arbejdsstedets indretning Tekniske sikkerhedsforanstaltninger Registrering af episoder med vold og trusler om vold, herunder eventuel anmeldelse til Arbejdstilsynet og politi Instruktion/uddannelse Uddannelse i nedtrapning af konflikter Kurser i kommunikation, konflikthåndtering, psykisk førstehjælp samt frigørelses- og fastholdelsesteknikker hjælper i arbejdet med at forebygge vold. Faglig udvikling handler også om at kunne se og tale om styrker og svagheder hos hinanden og bruge dialogen konstruktivt og afbalanceret. Husk, at erfarne medarbejdere, der er frontløbere i svære opgaver med borgere/brugere, også har behov for at trække sig eller på anden måde at få ladet batterierne op. 10

11 Supervision Supervision er en metode til systematisk at analysere vanskelige situationer og udvikle den enkeltes faglighed i praksis. Supervision øger muligheden for, at krænkede følelser ikke hober sig op, men får afløb og bliver omsat til læring. Etablering af supervision kræver tid og faglig kunnen. En god supervisor skaber også et tillidsfyldt rum, hvor dagsorden og spilleregler er tydelige, og hvor nysgerrighed og nænsomhed er nøgleord. Supervision og krisehjælp er ikke det samme. Ved krisehjælp følger og støtter man en voldsramt, som bearbejder en allerede oplevet hændelse. Supervision adskiller sig fra krisehjælp ved at være forandrings- og udviklingsorienteret. Derfor skal supervision ikke gives til nyligt voldsramte, men derimod til ansatte, som er i udviklingsforløb, og som ikke skal bruge deres psykiske ressourcer på at bearbejde en voldsom oplevelse. Andre emner Andre redskaber, I kan arbejde med under instruktion og uddannelse, kan være: Samtaleteknik Den vanskelige samtale Psykologi Førstehjælp Arbejdets organisering Jeres arbejde med ideer til at forebygge vold kan føre til, at I må se nærmere på, hvordan jeres arbejde er tilrettelagt. Er det i vagtskiftet, der opstår uro? Er der mulighed for at ændre i afviklingen af vagtskifte? Er det, når borgeren/brugeren skal vente? Er det, når I ikke kan give information? Ved at arbejde med disse spørgsmål kan der vise sig nogle hensigtsmæssige muligheder i, at I tilrettelægger det daglige arbejde på en anden måde. Det kan måske gavne både jer som medarbejdere og jeres brugere eller borgerne. Hvis det er relevant, kan I fx arbejde med at forkorte ventetiden for borgeren og være bevidste om at give relevant information - det kunne give borgeren en god oplevelse og dermed mindske evt. frustration. Håndtering af tilspidsede situationer Når en situation er under optræk, skal der være retningslinjer, som beskriver, hvordan I som ansatte skal agere. Hvem skal I kunne tilkalde, og skal de holde sig i baggrunden eller overtage situationen? Andre emner Andre emner, I kan arbejde med under arbejdets organisering, kan være: Samarbejde med det øvrige personale Alenearbejde 11

12 Adgangsforhold og arbejdsstedets indretning De fleste har brug for plads, når de bliver vrede eller ophidsede. Selvom det måske føles naturligt at gå tæt hen til en aggressiv borger eller bruger for at skabe kontakt, vil personen måske føle sig truet. Det er derfor vigtigt, at sikre muligheden for at komme ud af en tilspidset situation. Hvis det er fysisk muligt at komme væk fra situationen, vil den blive oplevet som mindre klemt og fastlåst både for dig selv og brugeren/borgeren. Arbejdspladsens indretning er også med til at skabe rammer for god kommunikation og behandling, og dermed kan det være med til at reducere konflikter. Gennemgangsrum eller for lidt plads skaber grobund for konflikter, det samme gør sterile omgivelser og forskansning bag ruder og skranker. Sikkerhed i de fysiske rammer er også at have forholdsregler mod skarpe instrumenter og ting, man kan kaste med. Andre emner Andre emner, I kan arbejde med under adgangsforhold og arbejdsstedets indretning, kan være: Hensigtsmæssig indretning i forhold til arbejdsopgaven Tekniske sikkerhedsforanstaltninger I kan gøre det lettere at tilkalde hjælp ved at bruge tekniske hjælpemidler fx mobiltelefoner, overfaldsalarmer eller lignende. I skal være sikre på, at nødkaldsprocedurer er gennemtænkt, og alle involverede skal være enige i fremgangsmåden. Som med andre tekniske løsninger er de kun brugbare, hvis de bliver vedligeholdt, og hvis der bliver reageret på nødsignalet. Hvis nogen skal agere bodyguards, skal de være uddannet gennem kurser i konflikthåndtering og frigørelses- og fastholdelsesteknikker. Andre emner Andre redskaber, I kan arbejde med under tekniske sikkerhedsforanstaltninger, kan være: Hvordan tilkaldes kollegaer og evt. politi/ vagt? Hvornår tilkaldes politi/vagt/kollegaer Eventuel vedligeholdelse af teknisk udstyr Registrering af episoder med vold og trusler om vold herunder anmeldelse til Arbejdstilsynet og eventuelt politi Registrering af situationer med trusler og vold er en hjælp til at få hændelserne konkretiseret og er med til at aflive myter. I skal afklare, hvad I ønsker mere viden om, hvad registreringerne skal bruges til, og hvornår de skal diskuteres. Det er vigtigt, at I hele tiden forholder jer til registreringerne, analyserer informationerne og udarbejder handlingsplaner. 12

13 I Arbejdsmiljøhåndbogen på internettet/hjemmesiden kan I læse, hvordan man anmelder situationerne til Arbejdstilsynet. Der kan I også finde procedure og skema for registrering af trusler om vold (nærved ulykker). Registreringer kan med fordel skræddersys til jeres formål: Fx udfylder alle medarbejdere et skema efter en konfliktepisode en døgnrapport over tilstanden i afdelingen eller en observation af en enkelt eller en gruppe borgere/brugere. En god registrering giver ikke kun informationer om konfliktepisoder, men også om de gode oplevelser med borgere/brugere. Dermed får I viden om, hvilke betingelser der giver en god stemning og positive oplevelser med borgere/brugere. 2. Under volden eller trusler om vold I skal udarbejde en procedure, som beskriver, hvordan ledere og øvrige kollegaer skal forholde sig. Læs signalerne Hvis I er gode til at aflæse borgerens/brugernes signaler rigtigt, er det nemmere at standse en konflikt i opstarten. Signalerne kan fx være stemningen, som virker stresset eller hektisk, eller brugeren/ borgeren kan vise tegn på stress og frustration. Kropsproget er vigtigt at lægge mærke til, men kan også være svært at tolke. Men træning kan øge evnen til opmærksomhed og vurdering af situationen. Kommunikation er det vigtigste redskab til at håndtere en begyndende konflikt. 3. Efter volden, trusler om vold eller voldsomme hændelser Kriseplan Omsorgsplan, kriseplan, kriseberedskab eller ambulancetjeneste. Kært barn har mange navne. Ordene dækker over en plan, hvor arbejdsstedet sørger for, at den ansatte får psykologisk og praktisk støtte til at bearbejde en voldsepisode, trusler om vold og voldsomme hændelser. Hvis hjælpen udebliver, kan den voldsramte føle sig dobbelt krænket og afvist af arbejdsstedet. Kriseplanen skal beskrive: I hvilke situationer den skal træde i kraft Den nærmeste kollegas og lederens rolle Hvem giver psykisk førstehjælp og følger op med at kontakte Falck Healthcare, hvis det er nødvendigt? Anvendelse af debriefing Henvisning til krisepsykolog Hvem informerer efterfølgende om situationen, hvem skal have besked og hvornår? 13

14 Psykologisk debriefing Psykologisk debriefing anvendes som krisehjælp til mennesker ( ofre ), der har været udsat for voldsomme oplevelser eller har overværet - bl.a. trafikulykker, vold, voldtægt og naturkatastrofer. Ofrene kan for eksempel være de direkte involverede, redningsmandskabet eller tilskuere til begivenheden. Psykologisk debriefing kan består af en samtale, der skal understøtte efterbearbejdningen af en belastende oplevelse. Debriefing kan bl.a. være med til: at diskutere indtryk, følelser og reaktioner at mindske spændinger at mindske jeres opfattelse af, at jeres reaktioner er unormale at mobilisere ressourcer til, at I kan hjælpe og støtte hinanden. at forberede på symptomer og reaktioner, som kan optræde i fremtiden at rådgive om, hvordan I håndterer stresssymptomer. En psykologisk debriefing finder typisk sted et par dage efter, at den traumatiske oplevelse har fundet sted, og den varer normalt et par timer. Metoden er et supplement til individuel krisehjælp og kan derfor ikke erstatte krisehjælpen. I kriseplanen skal der være en liste over de personer, som den enkelte ansatte ønsker skal yde psykisk førstehjælp, og nogle retningslinjer for, hvordan hjælpen skal gives. En kriseplan tager tid. Detaljer, tvivl og usikkerhed skal drøftes igennem. Lederens ansvar er at holde fast i, at en kriseplan skal laves. Medarbejdernes opgave er at blive enige om indholdet i den. Anmeldelse Vold og trusler, som har medført arbejdsudygtighed i en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal altid anmeldes til Arbejdstilsynet inden ni dage efter første fraværsdag. I Arbejdsmiljøhåndbogen på internettet/hjemmesiden kan I læse, hvordan man anmelder situationerne til Arbejdstilsynet. Vold og trusler skal anmeldes til politiet efter de retningslinier, som I har udformet på jeres arbejdsplads. Samtidig skal der ske en intern registrering hvor I indsamler informationer om hændelser med vold og trusler. Selv om situationerne ikke anmeldes, er de stadig belastninger i arbejdsmiljøet, som skal behandles og forebygges. 14

15 Hvor kan I hente yderligere hjælp? Ønsker I yderligere hjælp til arbejdet med forebyggelse af vold, trusler om vold og voldsomme hændelser kan I kontakte HR/Udvikling i Organisation og Personale. 15

16 Organisation og personale Rådhuset, Søvej 1, DK-8600 Silkeborg, Telefon DTP og tryk: Silkeborg Kommune O&P

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold En vejledning til ledere og sikkerhedsrepræsentanter om forebyggelse i hjemmepleje og bofællesskaber

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold En vejledning til ledere og sikkerhedsrepræsentanter om forebyggelse i hjemmepleje og bofællesskaber Saml brikkerne - forebyg trusler og vold En vejledning til ledere og sikkerhedsrepræsentanter om forebyggelse i hjemmepleje og bofællesskaber Ingen skal udsættes for fysisk eller psykisk vold Vold og trusler

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Personalemøde med MED-status

Personalemøde med MED-status Cafémøder er for alle beboere, familiemedlemmer og medarbejdere og afholdes hver 4.onsdag kl. 14.00 16.00 Dagsordenspunkter kan sættes på under mødet. Personalemøde med MED-status Dato: 22. april 2015

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Personaleperspektiv Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 DEFINITION...

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold INDHOLD Indledning...3 Forebyggende foranstaltninger...4 Low arousal konflikt uden konfrontation...5 Håndtering af aggressive personer...6

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

HVIS BORGEREN ER TRUENDE...

HVIS BORGEREN ER TRUENDE... HVIS BORGEREN ER TRUENDE... De gode redskaber før, under og efter voldsepisoder En vejledning til sikkerhedsorganisationen _INDHOLD 03 03 03 03 04 04 04 Vold og trusler kan og skal forebygges Hvornår

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Forord Konflikter er en del af livets vilkår. Som udgangspunkt er uenighed og konflikter uundgåeligt, ikke mindst i en skolesammenhæng,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

God fornøjelse! Vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem

God fornøjelse! Vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem Vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem Skemaet har formål at gøre det lettere at vurdere arbejdsmiljøet i et konkret hjem. Udgangspunktet er, at APV-tjeklisten er blevet brugt ved starten

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne

Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne Vold på skoleskemaet - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne For mange medarbejdere på social- og sundhedsområdet hører vold og trusler fra brugere, beboere og patienter med til det at

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Det gode arbejde rummer indflydelse og udviklingsmuligheder og en tilpas mængde krav og udfordringer. Indflydelse handler både om at være med til at udvikle det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere