Voldspolitik. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldspolitik. Indledning"

Transkript

1 Voldspolitik

2 Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen omstændigheder tolerer vold eller trusler om vold overfor Kommunens ansatte. Det er Kommunens holdning, at vi altid anmelder voldelige overfald til politiet. Voldspolitikken indgår som et led i Sundheds- og Arbejdsmiljøpolitikken. Voldspolitikken består af to dele: Første del er selve politikken. Anden del er en vejledning til den enkelte arbejdsplads om, hvordan man lokalt på arbejdspladsen kan forebygge og håndtere vold, trusler om vold og voldsomme hændelser. 2

3 Voldspolitikken og vejledningen beskriver fire elementer: 1. Silkeborg Kommunes definition af vold og voldsomme handlinger 2. målsætningen for det forebyggende arbejde 3. en vejledning til, hvordan man kan følge op på voldsepisoder 4. et overblik over ledelsens og medarbejdernes ansvar på den lokale arbejdsplads i forbindelse med voldsepisoden Politikken skal bruges, når de enkelte arbejdspladser planlægger og evaluerer aktiviteter og tiltag i forbindelse med at forebygge vold, håndtering af vold og voldsomme hændelser. Voldspolitikken skal være med til at skabe synlighed, ensartethed og sammenhæng i arbejdet med at forebygge vold, trusler om vold og håndtering af voldsomme hændelser i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune forpligter sig til at følge udviklingen og vurdere behovet for yderligere tiltag eller forebyggende indsatser på et overordnet niveau. 1. Definition på vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Der er tale om vold, trusler om vold eller voldsomme hændelser, når en ansat: lider fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark og bid eller lignende. reagerer psykisk på risiko for fysisk vold og trusler om vold føler sig truet - fysisk eller psykisk overværer chokerende og voldsomme hændelser, som fx ulykker 3

4 2. Målet med Voldspolitikken er: at forebygge og mindske vold og trusler om vold på arbejdspladsen at mindske følgevirkningerne af voldsomme hændelser at sikre tryghed for alle ansatte. at sikre, at alle ansatte har kendskab til værktøjer til at imødegå vold og trusler at udvikle arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler. at sikre, at ansatte der udsættes for vold og trusler om vold, tilbydes krisehjælp og får mulighed for at bearbejde voldelige episoder at inddrage brugerne og borgere i arbejdet med at forebygge vold. 3. Lokal forebyggelse På den lokale arbejdsplads har ledelsen og medarbejderne et fælles ansvar for at vurdere risikoen for de ansatte. På baggrund af den vurdering skal ledelsen og medarbejderne arbejde med at forebygge og fjerne eventuelle risici. Det betyder blandt andet, at den enkelte arbejdsplads skal forholde sig til, hvor og hvordan der er risiko for, at der kan opstå situationer med vold og voldsomme oplevelser. Hvis arbejdspladsen skønner, at det er nødvendigt, skal der udarbejdes handlingsplan for, hvordan man vil forebygge evt. overgreb. Handlingsplanen bør tage udgangspunkt i en række punkter, som samlet medvirker til at nedbringe risikoen for vold. Punkterne er beskrevet i vejledningen 4

5 5

6 Under og efter overgrebet Når arbejdspladsen skal udarbejde en handlingsplan for, hvordan man forebygger vold og, hvordan man reagerer, hvis der opstår situationer med vold, trusler om vold og voldsomme hændelser, så skal den lokale arbejdsplads forholde sig til følgende: A. Fastlæggelse af ansvar Hvem der gør hvad og hvornår. B. Under overgrebet Det er vigtigt, at der lokalt udarbejdes klare retningslinier for, hvad den udsatte og de omkringstående kollegaer bør gøre i situationen. Det er vigtigt, at retningslinierne bliver godt indarbejdet, så de ansatte ikke er i tvivl, om hvordan de skal reagere i en tilspidset situation. C. Efter overgrebet eller den voldsomme hændelse Silkeborg Kommune har etableret en krisehjælpsordning, for at mindske følgevirkningerne af et eventuelt overgreb. Ordningen giver mulighed for, at ansatte, der har været udsat for vold, trusler om vold eller har overværet voldsomme hændelser, får tilbud om samtale hos en krisepsykolog, som rekvireres via Falck Healthcare på nummer Du kan læse mere om ordningen på internettet og i folderen vejledning i forbindelse med psykologisk krisehjælp. Det er også vigtigt, at retningslinierne på arbejdspladserne beskriver, hvordan arbejdspladsen håndterer hændelsen lokalt. Hvordan følger arbejdspladsen op på den udsatte kollega og selve hændelsen med hensyn til samtaler, registreringer og forebyggelse af lignende situationer? Retningslinierne bør også beskrive, at alle situationer med vold anmeldes til politiet. 6

7 4. Lederens ansvar Lederen på den enkelte arbejdsplads er i første omgang forpligtet til at sørge for, at arbejdspladsen forholder sig til, om der en risiko for vold og voldsomme oplevelser. Hvis lederen vurderer, at der er risiko for, at der kan opstå vold eller voldsomme situationer, skal lederen sørge for i samarbejde med medarbejderne at udarbejde retningslinier for forebyggelse: Hvad skal man gøre under situationen og hvordan skal der samles op efter overgrebet? Det er også lederens ansvar, at retningslinierne bliver implementeret på arbejdspladsen. 7

8 Voldpolitik - vejledning Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Med denne vejledning ønsker Silkeborg Kommune at beskrive, hvordan vold, trusler om vold og voldsomme hændelser skal håndteres. Vold og trusler kan og skal forebygges. Ønsket er, at LokalMED eller sikkerhedsgruppen på den lokale arbejdsplads bliver inspireret og finder redskaber til at fortsætte med at skabe den sunde arbejdsplads for alle ansatte. Hvorfor arbejde med voldsforebyggelse? Vold og trusler er en stor belastning for den, der udsættes for det. Og vold er et forekommende og konkret problem. Derfor skal redskaberne til håndtering af vold, trusler og voldsomme hændelser også være konkrete. Silkeborg Kommunes voldspolitik forpligter den lokale arbejdsplads til at vurdere risikoen for vold. På baggrund af denne vurdering skal arbejdspladsen arbejde med at forebygge og fjerne eventuelle risici. Det vil blandt andet betyde, at I på jeres arbejdsplads skal forholde jer til, hvor og hvordan der er risiko for vold og voldsomme hændelser. 8

9 Hvis I på jeres arbejdsplads gør en indsats for at forebygge, at vold og voldsomme hændelser opstår, så giver det en tryggere hverdag for alle. Ansatte, der arbejder med voldsforebyggelse, bliver desuden bedre til at analysere og handle i vanskelige situationer. Desuden får I mere overskud til at være nærværende og mærke, at egne og andres grænser forbedres. Voldsproblematikken løser sig ikke en gang for alle. Det er en tilbagevendende proces at mødes om problemerne og løse dem sammen. Det gælder generelt for det gode psykiske arbejdsmiljø, og det gælder for problemer med vold og trusler. Lederens ansvar Lederen på arbejdspladsen, har ansvaret for: at arbejdspladsen forholder sig til trusselsbilledet og sikrer, at det forebyggende arbejde bliver sat i gang. at der bliver udarbejdet retningslinier på arbejdspladsen for, hvad skal man gøre under situationen og hvordan man samler op, efter et overgreb. at retningslinierne bliver kendt og indarbejdet af alle på hele arbejdspladsen. Indhold Denne vejledning giver inspiration til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan arbejde med vold og forebyggelse af vold og voldsomme hændelser på følgende tre niveauer: 1. Før volden eller trusler om vold 2. Under volden eller trusler om vold 3. Efter volden, trusler om vold eller voldsomme hændelser 1. Før volden eller trusler om vold For at undgå, at der opstår situationer med vold eller voldsomme hændelser, er der en række forhold, som der skal tages stilling til. Sammen kan de hjælpe til at forebygge og fjerne eller minimere nogle af de risici, der er for, at vold eller trusler om vold opstår. Forebyggelse af vold eller trusler om vold er en proces, der kan tage tid. Først skal I - både medarbejdere og ledelse se i øjnene, at der kan opstå situationer, hvor I bliver udsat for vold og trusler. Vold vækker mange stærke følelser, som er vanskelige at håndtere. Det er ikke kun brugernes eller borgernes adfærd, der kan styres af angst og vrede. I som ansatte, kan også blive presset af egen frustration eller aggression. Selvom vold og trusler vækker stærke følelser, skal de forebygges på samme måde som andre arbejdsmiljøproblemer. Derfor skal det gribes an på samme måde ved at I: arbejder systematisk med løsninger finder løsninger tæt ved årsagerne (hvorfor handler brugeren/borgerne sådan?) 9

10 fastholder ansvaret hos ledelsen sikrer alle ansattes aktive involvering Det er lokalmed eller sikkerhedsgruppens opgave at skabe rammerne for dialog, nedskrive de aftaler I laver, samt at følge op. LokalMED eller sikkerhedsgruppen skal bruge deres viden fra arbejdspladsvurdering og arbejdsskadesanmeldelser til at evaluere og forbedre indsatsen. Hvad er risikoen? Start med at skabe jer et overblik over trusselsbilledet på arbejdspladsen - er der en risiko for vold og trusler om vold, som I skal arbejde på at fjerne? Skab overblik over trusselsbilledet ved at indkalde til et møde i personalegruppen, MEDudvalget eller sikkerhedsgruppen. Dagsordenen for mødet kan være: Hvad findes der af situationer med vold og trusler? Hvilke situationer opfattes som psykisk og fysisk vold? Når I arbejder med at vurdere trusselsbilledet, så husk, at I sandsynligvis har forskellige holdninger til, hvad I opfatter som vold og trusler. Oplevelser er ikke til diskussion. Vi opfatter forskelligt og det skaber den forskellighed, som enhver arbejdsplads har brug for. Til gengæld er det vigtigt, at I bliver enige om, hvordan situationerne skal håndteres. En splittet medarbejdergruppe risikerer flere voldssituationer, da uenighed om håndtering af situationerne kan skabe tøven og usikkerhed, som medvirker til, at konfliktepisoder ikke standses. Hvis I skønner, at der en risiko for vold eller trusler om vold, skal I udarbejde handlingsplan for, hvordan I vil forebygge eventuelle overgreb. Handlingsplanen bør tage udgangspunkt i en række elementer, som samlet medvirker til, at I nedbringer risikoen for vold. Hvilke idéer har vi til at forebygge disse situationer? Hvordan arbejder vi videre med disse idéer? Handlingsplanen kan tage udgangspunkt i: Instruktion/uddannelse Arbejdets organisering Adgangsforhold og arbejdsstedets indretning Tekniske sikkerhedsforanstaltninger Registrering af episoder med vold og trusler om vold, herunder eventuel anmeldelse til Arbejdstilsynet og politi Instruktion/uddannelse Uddannelse i nedtrapning af konflikter Kurser i kommunikation, konflikthåndtering, psykisk førstehjælp samt frigørelses- og fastholdelsesteknikker hjælper i arbejdet med at forebygge vold. Faglig udvikling handler også om at kunne se og tale om styrker og svagheder hos hinanden og bruge dialogen konstruktivt og afbalanceret. Husk, at erfarne medarbejdere, der er frontløbere i svære opgaver med borgere/brugere, også har behov for at trække sig eller på anden måde at få ladet batterierne op. 10

11 Supervision Supervision er en metode til systematisk at analysere vanskelige situationer og udvikle den enkeltes faglighed i praksis. Supervision øger muligheden for, at krænkede følelser ikke hober sig op, men får afløb og bliver omsat til læring. Etablering af supervision kræver tid og faglig kunnen. En god supervisor skaber også et tillidsfyldt rum, hvor dagsorden og spilleregler er tydelige, og hvor nysgerrighed og nænsomhed er nøgleord. Supervision og krisehjælp er ikke det samme. Ved krisehjælp følger og støtter man en voldsramt, som bearbejder en allerede oplevet hændelse. Supervision adskiller sig fra krisehjælp ved at være forandrings- og udviklingsorienteret. Derfor skal supervision ikke gives til nyligt voldsramte, men derimod til ansatte, som er i udviklingsforløb, og som ikke skal bruge deres psykiske ressourcer på at bearbejde en voldsom oplevelse. Andre emner Andre redskaber, I kan arbejde med under instruktion og uddannelse, kan være: Samtaleteknik Den vanskelige samtale Psykologi Førstehjælp Arbejdets organisering Jeres arbejde med ideer til at forebygge vold kan føre til, at I må se nærmere på, hvordan jeres arbejde er tilrettelagt. Er det i vagtskiftet, der opstår uro? Er der mulighed for at ændre i afviklingen af vagtskifte? Er det, når borgeren/brugeren skal vente? Er det, når I ikke kan give information? Ved at arbejde med disse spørgsmål kan der vise sig nogle hensigtsmæssige muligheder i, at I tilrettelægger det daglige arbejde på en anden måde. Det kan måske gavne både jer som medarbejdere og jeres brugere eller borgerne. Hvis det er relevant, kan I fx arbejde med at forkorte ventetiden for borgeren og være bevidste om at give relevant information - det kunne give borgeren en god oplevelse og dermed mindske evt. frustration. Håndtering af tilspidsede situationer Når en situation er under optræk, skal der være retningslinjer, som beskriver, hvordan I som ansatte skal agere. Hvem skal I kunne tilkalde, og skal de holde sig i baggrunden eller overtage situationen? Andre emner Andre emner, I kan arbejde med under arbejdets organisering, kan være: Samarbejde med det øvrige personale Alenearbejde 11

12 Adgangsforhold og arbejdsstedets indretning De fleste har brug for plads, når de bliver vrede eller ophidsede. Selvom det måske føles naturligt at gå tæt hen til en aggressiv borger eller bruger for at skabe kontakt, vil personen måske føle sig truet. Det er derfor vigtigt, at sikre muligheden for at komme ud af en tilspidset situation. Hvis det er fysisk muligt at komme væk fra situationen, vil den blive oplevet som mindre klemt og fastlåst både for dig selv og brugeren/borgeren. Arbejdspladsens indretning er også med til at skabe rammer for god kommunikation og behandling, og dermed kan det være med til at reducere konflikter. Gennemgangsrum eller for lidt plads skaber grobund for konflikter, det samme gør sterile omgivelser og forskansning bag ruder og skranker. Sikkerhed i de fysiske rammer er også at have forholdsregler mod skarpe instrumenter og ting, man kan kaste med. Andre emner Andre emner, I kan arbejde med under adgangsforhold og arbejdsstedets indretning, kan være: Hensigtsmæssig indretning i forhold til arbejdsopgaven Tekniske sikkerhedsforanstaltninger I kan gøre det lettere at tilkalde hjælp ved at bruge tekniske hjælpemidler fx mobiltelefoner, overfaldsalarmer eller lignende. I skal være sikre på, at nødkaldsprocedurer er gennemtænkt, og alle involverede skal være enige i fremgangsmåden. Som med andre tekniske løsninger er de kun brugbare, hvis de bliver vedligeholdt, og hvis der bliver reageret på nødsignalet. Hvis nogen skal agere bodyguards, skal de være uddannet gennem kurser i konflikthåndtering og frigørelses- og fastholdelsesteknikker. Andre emner Andre redskaber, I kan arbejde med under tekniske sikkerhedsforanstaltninger, kan være: Hvordan tilkaldes kollegaer og evt. politi/ vagt? Hvornår tilkaldes politi/vagt/kollegaer Eventuel vedligeholdelse af teknisk udstyr Registrering af episoder med vold og trusler om vold herunder anmeldelse til Arbejdstilsynet og eventuelt politi Registrering af situationer med trusler og vold er en hjælp til at få hændelserne konkretiseret og er med til at aflive myter. I skal afklare, hvad I ønsker mere viden om, hvad registreringerne skal bruges til, og hvornår de skal diskuteres. Det er vigtigt, at I hele tiden forholder jer til registreringerne, analyserer informationerne og udarbejder handlingsplaner. 12

13 I Arbejdsmiljøhåndbogen på internettet/hjemmesiden kan I læse, hvordan man anmelder situationerne til Arbejdstilsynet. Der kan I også finde procedure og skema for registrering af trusler om vold (nærved ulykker). Registreringer kan med fordel skræddersys til jeres formål: Fx udfylder alle medarbejdere et skema efter en konfliktepisode en døgnrapport over tilstanden i afdelingen eller en observation af en enkelt eller en gruppe borgere/brugere. En god registrering giver ikke kun informationer om konfliktepisoder, men også om de gode oplevelser med borgere/brugere. Dermed får I viden om, hvilke betingelser der giver en god stemning og positive oplevelser med borgere/brugere. 2. Under volden eller trusler om vold I skal udarbejde en procedure, som beskriver, hvordan ledere og øvrige kollegaer skal forholde sig. Læs signalerne Hvis I er gode til at aflæse borgerens/brugernes signaler rigtigt, er det nemmere at standse en konflikt i opstarten. Signalerne kan fx være stemningen, som virker stresset eller hektisk, eller brugeren/ borgeren kan vise tegn på stress og frustration. Kropsproget er vigtigt at lægge mærke til, men kan også være svært at tolke. Men træning kan øge evnen til opmærksomhed og vurdering af situationen. Kommunikation er det vigtigste redskab til at håndtere en begyndende konflikt. 3. Efter volden, trusler om vold eller voldsomme hændelser Kriseplan Omsorgsplan, kriseplan, kriseberedskab eller ambulancetjeneste. Kært barn har mange navne. Ordene dækker over en plan, hvor arbejdsstedet sørger for, at den ansatte får psykologisk og praktisk støtte til at bearbejde en voldsepisode, trusler om vold og voldsomme hændelser. Hvis hjælpen udebliver, kan den voldsramte føle sig dobbelt krænket og afvist af arbejdsstedet. Kriseplanen skal beskrive: I hvilke situationer den skal træde i kraft Den nærmeste kollegas og lederens rolle Hvem giver psykisk førstehjælp og følger op med at kontakte Falck Healthcare, hvis det er nødvendigt? Anvendelse af debriefing Henvisning til krisepsykolog Hvem informerer efterfølgende om situationen, hvem skal have besked og hvornår? 13

14 Psykologisk debriefing Psykologisk debriefing anvendes som krisehjælp til mennesker ( ofre ), der har været udsat for voldsomme oplevelser eller har overværet - bl.a. trafikulykker, vold, voldtægt og naturkatastrofer. Ofrene kan for eksempel være de direkte involverede, redningsmandskabet eller tilskuere til begivenheden. Psykologisk debriefing kan består af en samtale, der skal understøtte efterbearbejdningen af en belastende oplevelse. Debriefing kan bl.a. være med til: at diskutere indtryk, følelser og reaktioner at mindske spændinger at mindske jeres opfattelse af, at jeres reaktioner er unormale at mobilisere ressourcer til, at I kan hjælpe og støtte hinanden. at forberede på symptomer og reaktioner, som kan optræde i fremtiden at rådgive om, hvordan I håndterer stresssymptomer. En psykologisk debriefing finder typisk sted et par dage efter, at den traumatiske oplevelse har fundet sted, og den varer normalt et par timer. Metoden er et supplement til individuel krisehjælp og kan derfor ikke erstatte krisehjælpen. I kriseplanen skal der være en liste over de personer, som den enkelte ansatte ønsker skal yde psykisk førstehjælp, og nogle retningslinjer for, hvordan hjælpen skal gives. En kriseplan tager tid. Detaljer, tvivl og usikkerhed skal drøftes igennem. Lederens ansvar er at holde fast i, at en kriseplan skal laves. Medarbejdernes opgave er at blive enige om indholdet i den. Anmeldelse Vold og trusler, som har medført arbejdsudygtighed i en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal altid anmeldes til Arbejdstilsynet inden ni dage efter første fraværsdag. I Arbejdsmiljøhåndbogen på internettet/hjemmesiden kan I læse, hvordan man anmelder situationerne til Arbejdstilsynet. Vold og trusler skal anmeldes til politiet efter de retningslinier, som I har udformet på jeres arbejdsplads. Samtidig skal der ske en intern registrering hvor I indsamler informationer om hændelser med vold og trusler. Selv om situationerne ikke anmeldes, er de stadig belastninger i arbejdsmiljøet, som skal behandles og forebygges. 14

15 Hvor kan I hente yderligere hjælp? Ønsker I yderligere hjælp til arbejdet med forebyggelse af vold, trusler om vold og voldsomme hændelser kan I kontakte HR/Udvikling i Organisation og Personale. 15

16 Organisation og personale Rådhuset, Søvej 1, DK-8600 Silkeborg, Telefon DTP og tryk: Silkeborg Kommune O&P

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie Temamagasin juni 2008 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie 2 Indhold Voldspolitik før video.............................. 5 Vænnet til teknologi.............................. 9 Etik når der handles

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag Kurser og foredrag Få del i den nyeste viden sfortegnelse 1 Din sunde fremtid fra intention til handling 2 Praktisk sundhed i din hverdag 3 Spis og sov dig i balance 4 Vejen til mere energi og overskud

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere