BBU Medarbejderhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBU Medarbejderhåndbog"

Transkript

1 BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12

2 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog erstatter alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMST BEGREBER IT, TELEFON OG INTERNET... 6 Ansatte... 6 IT-udstyr... 6 Telefon... 6 Internet... 6 Formandskabet... 7 IT-udstyr... 7 Telefon... 7 Internet... 7 Landsledelsen... 7 IT-udstyr... 7 Telefon... 7 Internet... 7 Projektgrupper... 7 IT-udstyr... 7 Telefon... 7 Internet DELTAGELSE I KONFERENCER... 8 Ansatte... 8 Formandskab... 8 Landsledelsen... 8 Projektgrupper... 8 Medlemmer REJSER OG TRANSPORT... 9 Ansatte... 9 Formandskab... 9 Landsledelsen... 9 Projektgrupper Medlemmer FORTÆRRING TIL MØDER BRUG AF PENGE Ansatte Formandskab Landsledelsen Projektgrupper PERSONALEFORHOLD Barsel BBU Medarbejderhåndbog Side 2 af 12

3 Ferie Sygdom BBU Medarbejderhåndbog Side 3 af 12

4 1. VELKOMST Mange tak fordi du har valgt at gøre en ekstra indsats i BBU s arbejde. Det er dejligt, når nogen finder tid og overskud til at dele deres kvalifikationer med mange andre. BBU eksisterer for at samle, styrke og udvikle det børne-, ungdoms- og musikarbejde, der udgår fra danske baptistmenigheder. Vi ønsker, at: Lede børn og unge til personlig tro og levende fællesskab med Gud. Hjælpe børn og unge til at finde ind i et kristent fællesskab, hvor de kan vokse, udrustes og udvikle deres fulde potentiale som en aktiv del af Guds økumeniske familie. Inspirere til et aktivt engagement i tråd med det evangeliske kald både lokalt, nationalt og globalt. For at lette introduktionen til arbejdet i BBU har vi udarbejdet denne medarbejderhåndbog, som et værktøj til ansatte, valgte og frivillige medarbejdere. Det er hensigten, at håndbogen skal kunne give svar på praktiske spørgsmål, der måtte opstå i forhold til fx refundering af udgifter, rejsegodtgørelser, personaleforhold etc. Er der uklarheder, eller noget du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte BBU s sekretariat eller Formandskabet. Velkommen til arbejdet og god fornøjelse med dine opgaver! København, 12. september 2010 Landsledelsen BBU Medarbejderhåndbog Side 4 af 12

5 2. BEGREBER Ansatte Med ansat forstås en medarbejder, der er tilknyttet BBU i en fast ansættelse. Der kan sondres mellem timeansat (under 8 timer om ugen) og funktionæransat (mere end 8 timer om ugen). Formandskab Med formandskab forstås BBU s formand og de to næstformænd, der vælges på det årlige Landsmøde. Landsledelsen Med Landsledelsen forstås den på Landsmødet valgte Landsledelse. Udover formandskabet består Landsledelsen af 4 valgte medlemmer, hvoraf et medlem bør være mellem 15 og 18 år. Projektgrupper Med en projektgruppe forstås en gruppe frivillige medarbejdere, der er nedsat/godkendt af Landsledelsen for at styrke, støtte og inspirere lokalforeningerne regionalt, nationalt eller globalt. Projektgrupperne har alle et arbejdsområde og et budget, der er godkendt af Landsledelsen, samt en kontaktperson fra Landsledelsen. Medlemmer Med medlemmer forstås medlemmer af BBU s lokalforeninger eller BBU s landsmedlemmer. BBU Medarbejderhåndbog Side 5 af 12

6 3. IT, TELEFON OG INTERNET Ansatte IT-udstyr Den ansatte får stillet IT-udstyr til rådighed i det omfang, det skønnes nødvendigt af Landsledelsen. Udstyret vil være tidssvarende men ikke nødvendigvis nyt. Medarbejdere, der jfr. deres ansættelseskontrakt ikke hverken helt eller delvist har arbejdsplads på BBU s sekretariat, vil efter behov få stillet hjemmekontor til rådighed bestående af PC og printer. Øvrige anskaffelser til kontor, herunder møbler, dækkes ikke af BBU. IT-udstyret udlånes til medarbejderen, og er BBU s ejendom. Udstyret kan efter endt ansættelse købes af den ansatte til gældende markedspris, såfremt der ikke er behov for udstyret andetsteds. Telefon BBU refunderer udgifter i forbindelse med brug af privat telefon i arbejdsmæssige øjemed efter regning. Der kan i den ansattes ansættelseskontrakt træffes aftale om, at BBU dækker alle telefonudgifter over kr pr. år. Internet Ansatte tilbydes medarbejderbredbånd i en valgfri hastighed og hos en valgfri udbyder. Udgiften fratrækkes den ansattes bruttoløn i henhold til gældende skatteregler. BBU afholder udgift til oprettelse af forbindelsen. BBU betaler ikke eventuelle omkostninger i forbindelse med flytning, ligesom omkostninger i forbindelse med skift af udbyder ikke dækkes af BBU. Ansatte får stillet en -adresse til rådighed med formen Adressen kan frit bruges også til private formål, men idet adressen repræsenterer BBU, forventes det, at den kun anvendes i sammenhænge, der er forenelige med BBU s værdier. BBU Medarbejderhåndbog Side 6 af 12

7 Formandskabet IT-udstyr Der stilles ikke IT-udstyr til rådighed for formandskabet. Telefon Der refunderes årligt telefonudgifter for kr. 500,- Internet Der refunderes årligt udgifter i forbindelse med Internet for kr. 500,- Formandskabet får stillet -adresser til rådighed med formen Adressen kan frit bruges også til private formål, men idet adressen repræsenterer BBU, forventes det, at den kun anvendes i sammenhænge, der er forenelige med BBU s værdier. Landsledelsen IT-udstyr Der stilles ikke IT-udstyr til rådighed for Landsledelsen. Telefon Der refunderes udgifter i forbindelse med telefonmøder, afholdt i Landsledelsen, efter regning. Internet Der refunderes årligt udgifter i forbindelse med Internet for kr. 500,- Landsledelsen får stillet -adresser til rådighed med formen Adressen kan frit bruges også til private formål, men idet adressen repræsenterer BBU, forventes det, at den kun anvendes i sammenhænge, der er forenelige med BBU s værdier. Projektgrupper IT-udstyr Der stilles ikke IT-udstyr til rådighed for projektgrupper. Telefon Der refunderes udgifter i forbindelse med telefonmøder, afholdt i projektgrupper, efter regning. Internet Der refunderes ikke udgifter i forbindelse med Internet. BBU Medarbejderhåndbog Side 7 af 12

8 4. DELTAGELSE I KONFERENCER Ansatte BBU betaler den ansattes deltagelse i arrangementer, hvor den ansatte, efter aftale med Formandskabet, repræsenterer BBU. Ved arrangementer, hvor kost og logi ikke er inkluderet i arrangementet, dækker BBU de billigst mulige omkostninger. Formandskab BBU betaler formandskabets deltagelse i arrangementer, hvor formandskabet repræsenterer BBU. Ved arrangementer, hvor kost og logi ikke er inkluderet i arrangementet, dækker BBU de billigst mulige omkostninger. Landsledelsen BBU betaler Landsledelsens deltagelse i arrangementer, hvor Landsledelsen repræsenterer BBU. Ved arrangementer, hvor kost og logi ikke er inkluderet i arrangementet, dækker BBU de billigst mulige omkostninger. Projektgrupper BBU betaler projektgruppers deltagelse i arrangementer, hvor medlemmer af projektgrupper, efter aftale med Formandskabet, repræsenterer BBU. Ved arrangementer, hvor kost og logi ikke er inkluderet i arrangementet, dækker BBU de billigst mulige omkostninger. Medlemmer BBU betaler medlemmers deltagelse i arrangementer, hvor medlemmer, efter aftale med projektgrupper eller Formandskabet, deltager. Såfremt aftalen er lavet med en projektgruppe, vil udgiften blive trukket af den pågældende projektgruppes budget. Ved arrangementer, hvor kost og logi ikke er inkluderet i arrangementet, dækker BBU de billigst mulige omkostninger. BBU Medarbejderhåndbog Side 8 af 12

9 5. REJSER OG TRANSPORT Ansatte Der refunderes transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel for den ansattes transport i arbejds-regi, når transporten overstiger 20 km fra enten den ansattes hjem eller arbejdsplads, som defineret i ansættelseskontrakten. Egen bil kan benyttes, hvis det ikke er dyrere, eller efter forudgående aftale med Formandskabet. Kørte kilometer refunderes efter statens høje takst for kørsel. Der kan indkøbes rabatkort (fx DSB WildCard), når dette skønnes fordelagtigt for BBU. Fly må benyttes hvor det forekommer mest hensigtsmæssigt mht. tid og pris. Det tilstræbes, at billetterne indkøbes i god tid, så der kan flyves til fordelagtige priser. Der refunderes ikke udgifter til fortæring under rejser. Transportudgifter fra hjem til arbejdsplads refunderes ikke af BBU. Formandskab Der refunderes transportudgifter for formandskabet i forbindelse med møder i formandskabet, Landsledelsen, projektgrupper og i sammenhænge, hvor formandskabet repræsenterer BBU. Der refunderes ikke udgifter til fortæring under rejser. Formandskabets transportudgifter aftales årligt med Landsledelsen som en del af budgetlægningen. Der kan indkøbes rabatkort (fx DSB WildCard), når dette skønnes fordelagtigt for BBU. Fly må benyttes hvor det forekommer mest hensigtsmæssigt mht. tid og pris. hvis billetterne er indkøbt i så god tid, at der kan rejses til den billigst mulige pris. Egen bil kan benyttes inden for rimelighedens grænser. Kørte kilometer refunderes efter statens lave takst for kørsel. Landsledelsen Der refunderes transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel for Landsledelsen i forbindelse med møder i Landsledelsen, projektgrupper og i sammenhænge, hvor Landsledelsen repræsenterer BBU. Egen bil kan benyttes, hvis det ikke er dyrere, eller efter forudgående aftale med Formandskabet. Kørte kilometer refunderes efter statens lave takst for kørsel. Der kan indkøbes rabatkort (fx DSB WildCard), når dette skønnes fordelagtigt for BBU. Fly må benyttes hvor det forekommer mest hensigtsmæssigt mht. tid og pris. hvis billetterne er indkøbt i så god tid, at der kan rejses til den billigst mulige pris. BBU Medarbejderhåndbog Side 9 af 12

10 Projektgrupper Der refunderes transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel for projektgrupper i forbindelse med projektgruppemøder og i sammenhænge, hvor projektgrupper repræsenterer BBU. Egen bil kan benyttes, hvis det ikke er dyrere, eller efter forudgående aftale med Formandskabet. Kørte kilometer refunderes efter statens lave takst for kørsel. Der kan indkøbes rabatkort (fx DSB WildCard), når dette skønnes fordelagtigt for BBU. Fly må benyttes hvor det forekommer mest hensigtsmæssigt mht. tid og pris. hvis billetterne er indkøbt i så god tid, at der kan rejses til den billigst mulige pris. Udgifter til projektgrupper skal holdes inden for gruppens eget budget. Medlemmer Ved deltagelse i et BBU-arrangement, der er omfattet af tilbudet for rejserefusion (se brochuren for arrangementet) refunderes rejseomkostninger med billigst offentlige transportmiddel, der overstiger kr. 150,- mod fremvisning af kvittering. Regninger skal godkendes af sekretariatslederen og indsendes senest en måned efter arrangementet er afholdt. 6. FORTÆRRING TIL MØDER Til stabsmøder, formandskabsmøder, Landsledelsesmøder eller projektgruppemøder betaler BBU fortæring. Udgifter til projektgrupper skal holdes inden for gruppens eget budget. 7. BRUG AF PENGE Ansatte Udgifter i forbindelse med arbejdet refunderes af BBU, såfremt der fremvises en kvittering. Alle regninger skal godkendes af sekretariatslederen, og indsendes senest en måned efter afholdelse. I tvivlsformål kontaktes formanden. Sekretariatslederen får godkendt sine udgifter af formanden. Formandskab Udgifter i forbindelse med arbejdet refunderes af BBU, såfremt der fremvises en kvittering, senest en måned efter afholdelse. Alle regninger skal godkendes af sekretariatslederen. I tvivlsformål kontaktes formanden. Landsledelsen Udgifter i forbindelse med arbejdet refunderes af BBU, såfremt der fremvises en kvittering, senest en måned efter afholdelse. Alle regninger skal godkendes af sekretariatslederen. I tvivlsformål kontaktes formanden. Projektgrupper Udgifter i forbindelse med arbejdet fratrækkes den enkelte projektgruppe rådighedsbeløb som angivet i budgettet. Alle regninger skal godkendes af kontaktpersonen i Landsledelsen, og udbetales BBU Medarbejderhåndbog Side 10 af 12

11 af sekretariatslederen. Regninger skal indsendes senest en måned efter afholdelse, ellers vil de som udgangspunkt ikke blive refunderet. BBU Medarbejderhåndbog Side 11 af 12

12 8. PERSONALEFORHOLD Følgende afsnit gælder kun ansatte i BBU. Afsnittet er en vejledning, og i tvivlsspørgsmål er det altid ansættelseskontrakten, der er gældende. Barsel BBU følger de af BiD s personaleudvalg anbefalede regler for barsel. Ferie Alle ansatte har ret til 5 ugers ferie i henhold til ferieloven. Yderligere feriefridage aftales individuelt som del af ansættelseskontrakten. Den ansatte har krav på at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i ferieperioden d. 1. maj 30. september (hovedferien). Afholdes ferien uden for denne periode, har den ansatte krav på at afholde 2 ugers sammenhængende ferie. Afholdelse af hovedferien aftales 3 måneder inden feriens start med Formandskabet. Afholdelse af restferien aftales 1 måned inden feriens start med Formandskabet. Sygdom Ved sygdom skal Formandskabet og sekretariatet underrettes. Såfremt sygdommen får betydning for aftalte arrangementer, underrettes Formandskabet og sekretariatet på første sygedag, ellers underrettes Formandskabet og sekretariatet senest på sygdommens 3. dag. BBU Medarbejderhåndbog Side 12 af 12

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere