BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING:"

Transkript

1 BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2013 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Carlsgade 2 / Holmbladsgade / Cumberlandsgade Arnesvej 4-4A 3. Blåmejsevej 2-24 / Vibevej / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade Valdemarsgade INSTALLATIONSMANGLER OG ENERGIOPTIMERING: 5. Langebrogade 8-8A 6. Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade / Kronprinsessegade og Fiskedamsgade 30 / Næstvedgade KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 8. Højenhald 5-13 og / Svenskelejren Søllerødgade / Sorgenfrigade Frederikssundsvej 15-15A 11. Lærdalsgade 4-6A-B 12. Peblinge Dossering 44 / Thorupsgade 7 KLIMASKÆRM OG ENERGIOPTIMERING: 13. Strandgade 34 / Sankt Annæ Gade 1 A-B 14. Kastelsvej Augustagade Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade Marstalsgade Torvegade / Prinsessegade 17A-B 20. Boyesgade Vigerslevvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

2 INDHOLD 1. CARLSGADE 2 / HOLMBLADSGADE 99 OG 103 / CUMBERLANDSGADE ARNESVEJ 4-4A BLÅMEJSEVEJ 2-24 / VIBEVEJ / RØRSANGERVEJ 1-25 / HILLERØDGADE VALDEMARSGADE LANGEBROGADE 8-8A FREDERICIAGADE 82-82A / OLFERT FISCHERS GADE / KRONPRINSESSEGADE OG FISKEDAMSGADE 30 / NÆSTVEDGADE HØJENHALD 5-13 OG / SVENSKELEJREN SØLLERØDGADE / SORGENFRIGADE FREDERIKSSUNDSVEJ 15-15A LÆRDALSGADE 4-6A-B PEBLINGE DOSSERING 44 / THORUPSGADE STRANDGADE 34 / SANKT ANNÆ GADE 1 A-B KASTELSVEJ AUGUSTAGADE AMAGERBROGADE 151 / TYCHO BRAHES ALLÉ HOLBERGSGADE 9 / PEDER SKRAMS GADE MARSTALSGADE TORVEGADE / PRINSESSEGADE 17A-B BOYESGADE VIGERSLEVVEJ BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

3 IGANGVÆRENDE OMRÅDEFORNYELSE ANSØGTE OMRÅDEFORNYELSER TIDLIGERE OMRÅDEFORNYELSE x x PRIVAT UDLEJNING ANDELSBOLIGFORENING/EJERFORENING UDSAT BYOMRÅDE BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 3

4 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 1. CARLSGADE 2 / HOLMBLADSGADE 99 OG 103 / CUMBERLANDSGADE 1-7 INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: Tidl. Holmbladsgadekvarteret Amager / Sundby STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: EJERFORHOLD: Privat udlejning kr. KONDEMNABLE FORHOLD/INSTALLATIONSMANGLER: 5 boliger uden toilet, 58 boliger uden bad Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 315 m 2 Lokalplan Antal boliger 64 Opført / tilbygget 1904 Energimærke før/efter E/C STØTTEFORSLAG: Forbedring Indfasningsstøtte Vedligeholdelse Bidrag til BvB Genhusning kr kr kr kr kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Mindre istandsættelse. Facader / sokkel Renovering af udsmykninger og gesimsbånd samt pudsede felter omkring hoveddøre. Efterisolering af gavl. Isolering af gavl. Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Punkterede termoruder udskiftes til nye med tidssvarende U-værdi. Døre fra terræn til hoved- og bitrapper eftergås og malerbehandles. Hoved- og bitrapperum istandsættes. Defekte døre udskiftes, øvrige døre brandsikres. Trappeløb til kælder i træ udskiftes til beton. Bitrappelofter efterisoleres mod tag. Portvægge og -lofter efterisoleres, pudses og malerbehandles. Udbedring af evt. rådskader. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder. Etablering af 46 nye wc-baderum, herunder afhjælpning af kondemnable forhold i 5 lejligheder uden indeliggende toilet. Energioptimering af eksisterende vinduer. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Indvendig isolering af trappeopgang. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmede rum. Efterisolering af etageadskillelse. Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc-baderum. Køkken Der etableres 43 nye køkkener. Vandbesparende armaturer i køkkener. Energirigtige hvidevarer. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. FSC certificeret træ, Svanemærket). Varmeanlæg Etablering af radiatorer i nye wc-baderum og stigledninger m.m. hertil og til ventilationsanlæg på loft. Hovedpumpe udskiftes til ny med lavt energiforbrug. Etablering af termostatventiler. Isolering af varmefordelingsledninger. Efterisolering af varmerør. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. 4 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

5 Afløb Kloak Vand Der etableres ny afløbsinstallation til nye wcbaderum og køkkener. ANBEFALING: Etablering af rottestop på faldstammer. Tilpasning af anlægget til nye installationer. KRAV: Etablering af rottestop på kloak. Etablering af central varmtvandsforsyning, herunder varmtvandsbeholder, tilslutninger og hoved- og stigledninger. Etablering af central varmtvandsforsyning. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Isolering af vandrør. Gas Der etableres nye hoved- og stigledninger. Gas bibeholdes til madlavning. Ventilation Etablering af nyt anlæg for mekanisk udsugning med varmegenvinding samt kanalsystemer, kontrolventiler og emhætter. Varmegenvindingsanlæg. El / svagstrøm Fremføring af nyt hovedkabel til ejendommen. Nye elinstallationer i nye køkkener og wc-baderum. Renovering af installationer i øvrige rum. Øvrige ombygningsarbejder Sammenlægning af 34 primært 2-værelses til 17 4-værelses boliger. Energibesparende lysarmaturer / foranstaltninger. Etablering af HPFI-relæer. Optimering af lejlighedsplaner ift. dagslys og ressourcer. Facader mod Holmbladsgade og Cumberlandsgade Facadeudsnit Cumberlandsgade 5 Facade mod Carlsgade BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 5

6 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 2. ARNESVEJ 4-4A INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Bispebjerg / Nordvest Privat udlejning STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. INSTALLATIONSMANGLER: 19 boliger uden bad Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Antal boliger 19 Opført / tilbygget 1905 Energimærke før/efter D/D STØTTEFORSLAG: Forbedring Indfasningsstøtte Vedligeholdelse Bidrag til BvB Genhusning kr kr kr kr kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Renovering af brandkam og skorstene. Kælder / fundering Etablering af dræn samt fugtsikring og isolering af fundamenter. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Renovering og omfugning af murede gade- og gårdfacader. Pudsede detaljer og underfacader afrenses, repareres og males. Vinduer eftergås snedkermæssigt og malerbehandles udvendigt. Oprindelige døre til hovedtrapperum og nyere døre til bitrapper og kælder snedker- og maleristandsættes. Brandsikring af entrédøre eftergås og udbedres. Linoleum på bitrapper udskiftes og øvrige trin m.v. slibes og lakeres. Trappeløb til kælder udskiftes til nye i beton. Vægge og loft mod beboelse og trappe efterisoleres. Alle overflader malerbehandles. Tætning af facader ved omfugning. Miljøvenlig behandling af facader. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Efterisolering af portvægge og portloft mod beboelse. Etageadskillelser WC / bad Nye wc-baderum etableres i alle lejligheder. Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc-baderum. Køkken Varmeanlæg Varmerør og varmtvandsbeholder efterisoleres. Etablering af bimålere for varmt brugsvand. Cirkulationspumper udskiftes til nye A-pumper. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Afløb Nye afløbsinstallationer til nye wc-baderum. ANBEFALING: Etablering af rottestop på faldstammer. 6 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

7 Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Istandsættelse/udskiftning af kloak iht. kloakrapport. KRAV: Etablering af rottestop på kloak. Nye vandinstallationer til nye wc-baderum. Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt brugsvand. Ny mekanisk ventilation fra badeværelser og eksisterende køkkener. Indblæsning udføres med varmegenvinding. Elinstallation til nye wc-baderum. Etablering af lys i tagetage med automatik. Eftergang/udskiftning af eksisterende installationer Udskiftning af utætte kloakledninger. Etablering af højvandslukker. Retablering med permeable gårdbelægninger. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt brugsvand til energibesparende. Varmegenvindingsanlæg. Energibesparende lysarmaturer/foranstaltninger. Øvrige ombygningsarbejder Fællesvaskeri istandsættes og vådrumssikres. Miljørigtige materialer i fællesvaskeri. Gadefacade Facadeudsnit mod gade Detalje af murkrone og brandkam BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 7

8 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 3. BLÅMEJSEVEJ 2-24 / VIBEVEJ / RØRSANGERVEJ 1-25 / HILLERØDGADE INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Fuglekvarteret Bispebjerg / Nordvest Andelsboligforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. INSTALLATIONSMANGLER: 65 boliger uden bad Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 247 m 2 Lokalplan Antal boliger 160 Opført / tilbygget 1929 Energimærke før/efter D/C ANSØGT ØKONOMI: STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr kr kr kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbeklædning (rød tegl) og inddækninger. Etablering af fast undertag. Isolering af tag / tagflader. Istandsættelse af skorstene og brandkamme. Udskiftning af tagrender og tagnedløb. Etablering af solcelleanlæg på tag. KRAV: Retablering af eksisterende solfanger egenfinansieres. Efterisolering af tag. Evt. udvidelse af små boliger op i øverste etage (egenfinansieret). Eksisterende regnvandsopsamling bevares. Solceller på tag (op til 300 m 2 ) til fælles elforbrug. KRAV: Koordineret løsning, hvor nye solceller og retableret solfanger mht. udseende, størrelse og placering på de 5 fløje mod Blåmejsevej bliver så ens som muligt. Kælder / fundering Istandsættelse af kældertrapper. Etablering af omfangsdræn. KRAV: Arbejder i kælderen egenfinansieres. Facader / sokkel Istandsættelse af facader. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Etablering af 4 wc-baderum. Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer. Køkken Varmeanlæg Udskiftning af pumper til energibesparende. KRAV: Forbedring af solvarmeenhed egenfinansieres. Udskiftning af pumper til energibesparende. Afløb Kloak Vand Etablering af rottestop. Udbedring af utæt kloakledning. KRAV: Gårdrenovering egenfinansieres. Udskiftning af pumper til varmt brugsvand til energibesparende. Udskiftning af utætte kloakledninger. Etablering af højvandslukker i fællesvaskeri. Retablering med permeable belægninger. Udskiftning af pumper til varmt brugsvand til energibesparende. 8 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

9 Gas Ventilation El / svagstrøm Energibesparende facadebelysning. KRAV: Energibesparende lysarmaturer i kælder egenfinansieres. Energibesparende lysarmaturer på facader. Gårdrum / eksisterende solfangeranlæg Fløje mod Blåmejsevej Udsnit af tag / facade Facadeudsnit Opsamling af regnvand Opført 1928 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 9

10 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 4. VALDEMARSGADE INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Det Centrale Vesterbro Vesterbro / Kgs. Enghave Privat udlejning STØTTEBERRETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. INSTALLATIONSMANGLER: 23 boliger uden bad STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi SAVE 5 Boligareal m 2 Erhvervsareal 19 m 2 Lokalplan Antal boliger 23 Opført / tilbygget 1900 Energimærke før/efter E/C ANSØGT ØKONOMI: Forbedring kr. Indfasningsstøtte kr. Vedligeholdelse kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr kr. RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbelægning og opretning af spær, eftergang af brandkamme, udskiftning af inddækninger og nedløb, istandsættelse af sålbænke samt udskiftning af kviste, etablering af 36 m 2 solceller integreret i skifertag. Efterisolering af tag og kviste. Isolering mod beboelse. Regnvandsopsamling. 36 m 2 solceller. Kælder / fundering Istandsættelse, fugtsikring og isolering af kælder. Etablering af omfangsdræn, istandsættelse af lyskasser og udskiftning af vinduer. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og udskiftning af vinduer i lyskasser. Facader / sokkel Istandsættelse af gade- og gårdfacader. Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. Etablering af franske altaner. Miljøvenlig behandling af facader. Vinduer Snedkergennemgang af og udskiftning af punkterede ruder i ikke oprindelige termovinduer eller udskiftning af vinduer til kitfalsede vinduer med forsatsrammer. Istandsættelse og tætning af eksisterende vinduer eller udskiftning, energioptimering og lydisolering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Istandsættelse af eksisterende døre. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Istandsættelse af hoved- og bitrapper. Energibesparende lysarmaturer i trapperum. Porte / Gennemgange Istandsættelse og isolering af port og gennemgang. Etageadskillelser Afhjælpning af råd og svamp i etageadskillelse. Isolering af kælderdæk mod beboelse. WC / bad Etablering af 19 wc-baderum. Nedlægning af 4 wc-rum i forbindelse med sammenlægninger. Evt. forsøg med lette baderum. Køkken Istandsættelse/etablering af 4 køkkener i sammenlagte lejligheder. Varmeanlæg Afløb Kloak Cirkulationspumper og rør isoleres i henhold til energimærkerapport. Udskiftning af faldstammer. ANBEFALING: Etablering af rottestop på faldstammer. KRAV: Etablering af rottestop på kloak. ANBEFALING: Etablering af højvandslukker. Renovering af kloak i henhold til TV-inspektionsrapport. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum. Isolering af kælderloft mod beboelse. Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Vandbesparende armaturer i køkkener. Energirigtige hvidevarer. Bæredygtige og miljøvenlige materialer. Isolering af pumpe og rør. Udskiftning af utætte kloakledninger. Evt. retablering med permeable belægninger. 10 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

11 Vand Etablering af individuelle forbrugsmålere og Individuelle forbrugsmålere. nye vandinstallationer. Gas Udskiftning af gasinstallation. Gas bibeholdes til madlavning. Evt. gasdrevne tørretumblere. Ventilation Etablering af varmegenvindingsanlæg. Varmegenvindingsanlæg El / svagstrøm Udskiftning af elinstallationer. Energibesparende lysarmaturer/foranstaltninger. Etablering af HPFI-relæer. Øvrige ombygningsarbejder Etablering af fællesvaskeri med regnvandsopsamling. Sammenlægning af lejligheder fra 23 til 19 og udvidelse af femte sals lejligheder op i spidsloft. KRAV: Eksisterende døre og gulve skal i videst mulig omfang genbruges. Udnyttelse af spidsloft til tagboliger, etablering af altaner/ tagterrasse og vaskemaskiner i fællesvaskeri udføres som egenfinansierede arbejder. Fællesvaskeri med regnvandsopsamling Facade mod Valdemarsgade Facadeudsnit Ældre termovindue BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 11

12 INSTALLATIONSMANGLER OG ENERGIOPTIMERING 5. LANGEBROGADE 8-8A INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Privat udlejning STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. KONDEMNABLE FORHOLD/INSTALLATIONSMANGLER: 7 boliger uden toilet og bad Bevaringsværdi Fredet Boligareal 360 m 2 Erhvervsareal 220 m 2 Lokalplan nr. 220 Antal boliger 7 Opført / tilbygget 1727 Energimærke før/efter F/D STØTTEFORSLAG: Forbedring Indfasningsstøtte Vedligeholdelse Bidrag til BvB Genhusning kr kr kr kr kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Istandsættelse af tag og udskiftning af tagbeklædning (tegl). Indretning af pulterrum efter isolering af loftsrum mod beboelse. Isolering mod beboelse. Kælder / fundering Fugtsikring af ydervægge / fundamenter. Isolering af fundamenter/ydervægge under terræn. KRAV: Undersøgelse af funderingsforholdene. Facader / sokkel Vinduer Istandsættelser af facader. Indvendig isolering af gavl. Istandsættelse af vinduer. Energioptimering af vinduer i køkkener med energiglas i koblet ramme. Energioptimering af øvrige vinduer med energiglas i forsatsrammer. Tætning af facader ved udbedring af revner. Miljøvenlig behandling af facader. Isolering af gavl. DEMONSTRATIONSVÆRDI: Isolering af gavl med tynde superisolerende materialer. KRAV: Eksisterende ventilationskanal fra restauranten i stueetagen skal flyttes fra facaden (egenfinansiering). Istandsættelse af eksisterende vinduer. Energioptimering af eksisterende vinduer. FSC certificerede trævinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Istandsættelse af udvendige døre. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Istandsættelse af trætrapper og trapperum. Udskiftning af døre til boliger til fyldningsdøre. Istandsættelse af gulve (eller udskiftning, hvor nødvendigt). Isolering i etageadskillelser. Energibesparende lysarmaturer i trapperum. KRAV: Eksisterende gulve og ølandsten i trapperum skal genanvendes. KRAV: Gulve skal bevares mest muligt. Eksisterende indskud i etageadskillelse må ikke fjernes. Isolering i etageadskillelser. WC / bad Etablering af 5 wc-baderum. Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc-baderum. Køkken Udskiftning af 5 køkkener. Vandbesparende armaturer i køkkener. Energirigtige hvidevarer. Miljøvenlige materialer (f.eks. FSC certificeret træ, Svanemærket). Varmeanlæg Indvendig isolering af vinduesbrystninger (bag radiatorer). Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende. Energioptimering af varmeanlæg. Energioptimering af cirkulationspumpe. Indvendig isolering af vinduesbrystninger (bag radiatorer). Optimering af varmeanlæg. 12 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

13 Afløb Kloak Vand Udskiftning af faldstammer. Etablering af rottestop på faldstammer. Udbedring af skader på kloak. Etablering af højvandslukker. KRAV: Etablering af rottestop. Nye vandinstallationer vedr. etablering af badeværelser og udskiftning af køkkener. Udskiftning af cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Udskiftning af utætte kloakledninger. Etablering af højvandslukker. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende automatisk modulerende cirkulationspumpe. Gas Retablering af gas i boliger. Retablering af gas i boliger. Ventilation Etablering af ventilation i wc-baderum og køkkener i boligerne. Indlæggelse af ventilationskanal fra restaurant ind i bygningen. KRAV: Ventilationsanlægget placeres i loftsrum og eksisterende skorsten anvendes til udkast. El / svagstrøm Istandsættelse af el-installationer. Etablering af dørtelefoner og HPFI-relæer. Øvrige ombygningsarbejder Sammenlægning af 7 lejligheder til 5. KRAV: Alle arbejder skal godkendes af Kulturstyrelsen. Energibesparende lysarmaturer. Etablering af HPFI-relæer. Miljørigtige materialer. Genbrug af materialer. Facade mod Langebrogade Facade mod gården Gammelt vindue med 1 lag glas mod gaden Trappeopgang med ligeløbstrappe BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 13

14 INSTALLATIONSMANGLER OG ENERGIOPTIMERING 6. FREDERICIAGADE 82-82A / OLFERT FISCHERS GADE / KRONPRINSESSEGADE OG 64 INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Andelsboligforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: KONDEMNABLE FORHOLD/INSTALLATIONSMANGLER: 11 boliger uden toilet, 46 boliger uden bad Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 517 m 2 Lokalplan Antal boliger 82 Opført / tilbygget 1905 Energimærke før/efter D/C STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning kr kr kr kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Totaludskiftning af tagbelægning og inddækninger, kvistflunker og -platter, tagrender og -nedløb på tag og kviste samt efterisolering generelt. Renovering af frontispicer og brandkam, og opmuring af 2 nye brandkamme. Opsætning af solceller. Efterisolering af tag og kviste mod beboelse. Solceller på tag. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Renovering af facader ved afrensning, reparation af fuger, pudsede flader og udsmykning samt overfladebehandling. Istandsættelse og/eller udskiftning af alle vinduer mod gade og gård. KRAV: Evt. nye vinduer mod gade udføres som koblede trævinduer med ét lag glas i kitfals yderst og 2-lags energirude inderst. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig behandling af facader. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Isolering af kælderloft mod beboelse/erhverv. Efterisolering af etageadskillelse. WC / bad Etablering af 13 nye wc-baderum, herunder afhjælpning af kondemnable forhold i 11 lejligheder Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc-baderum. uden indeliggende toilet. Køkken Nødvendige følgearbejder til etablering af wcbaderum. Varmeanlæg Optimering af fjernvarmeanlægget. ANBEFALING: HOFOR-gennemgang af varmeanlægget. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. 14 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

15 Afløb Kloak Vand Faldstammer til nye wc-baderum udskiftes. ANBEFALING: Etablering af rottestop på faldstammer. Tilpasning og supplering af installationer til nye wc-baderum. Gas Flytning af stigstrenge ifm. nye wc-baderum. Gas bibeholdes til madlavning. Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Tilpasning og supplering af installationer til nye wc-baderum. Nødvendige følgearbejder til etablering af wcbaderum. Energibesparende lysarmaturer. Facader mod Olfert Fischers Gade Gårdfacader Kronprinsessegade 64 Udsnit af tagetage mod gaden Gårdfacade med nedslidte vinduer BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 15

16 INSTALLATIONSMANGLER OG ENERGIOPTIMERING 7. FISKEDAMSGADE 30 / NÆSTVEDGADE INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Privat udlejning STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. INSTALLATIONSMANGLER: 14 boliger uden bad Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Antal boliger 35 Opført / tilbygget 1900 Energimærke før/efter E/D STØTTEFORSLAG: Forbedring Indfasningsstøtte Vedligeholdelse Bidrag til BvB Genhusning kr kr kr kr kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Efterisolering af tag/isolering mod beboelse. Efterisolering af tag/isolering mod beboelse. Etablering af solcelleanlæg for fælles el. Solceller på tag (30 m 2 ). Kælder / fundering Fugtsikring mod gade. Etablering af omfangsdræn. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable gårdbelægninger. Facader / sokkel Istandsættelse af facade mod gård. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Vinduer Udvendige døre Istandsættelse af udvendige døre. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Istandsættelse af hoved- og bitrapper. Energibesparende lysarmaturer i trapperum. Porte / Gennemgange Istandsættelse (maling) af efterisoleret portgennemgang. Miljøvenlig maling af portloft og portvægge. Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse mod loftrum. Efterisolering af etageadskillelse. WC / bad Etablering af bad i 14 boliger. Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer. Køkken Udskiftning af 14 køkkener. Vandbesparende armaturer i køkkener. Energirigtige hvidevarer. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. FSC certificeret træ, Svanemærket). Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Etablering af varme i køkkener og badeværelser. Efterisolering af varmerør og uisolerede stigstrenge. Montering af isoleringskappe på varmtvandsbeholder. Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende. Flytning/etablering af faldstammer til nye badeværelser. Kloakarbejder vedr. nye badeværelser. Etablering af højvandslukker. Etablering af rottestop på kloak Vandinstallationer til nye badeværelser/køkkener. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Etablering af varme i uopvarmede køkkener. Efterisolering af varmerør, stigstrenge og varmtvandsbeholder. Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende. Etablering af højvandslukker. Isolering af vandrør. Etablering af individuelle forbrugsmålere. KRAV: Gas bevares til madlavning. 16 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

17 Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Omlægning af eksisterende ventilationskanaler i wc-rum og køkkener. Istandsættelse / udskiftning af elinstallationer i 14 lejligheder. Etablering af HPFI-relæer. Nye lysinstallationer på hoved- og bagtrapper. Energibesparende lysarmaturer/foranstaltninger. Etablering af HPFI-relæer. Gadefacade Hoveddør Næstvedgade 12 Fugtskadede bitrappevægge Hjørnedetalje, 5. sal og tagetagen BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 17

18 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 8. HØJENHALD 5-13 OG / SVENSKELEJREN 11 INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Bispebjerg / Nordvest Ejerforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 237 m 2 Lokalplan Antal boliger 63 Opført / tilbygget 1933 Energimærke før/efter D/C STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbelægning, ovenlysvinduer, inddækninger, tagrender og -nedløb samt renovering af skorstene. Efterisolering af tag og kviste mod beboelse. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Afrensning og istandsættelse af facader. Efterisolering af fri gavl. Udskiftning af vinduer til fællesarealer, herunder trapperum. KRAV: Nye vinduer udføres som energioptimerede trævinduer. Efterisolering af portvægge og -loft mod beboelse. Tætning af facader ved omfugning/istandsættelse af fuger. Isolering af gavl. Miljøvenlig behandling af facader. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmede rum. Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse mod kælder. Efterisolering af etageadskillelse. WC / bad Køkken Varmeanlæg Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Isolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Udskiftning af cirkulationspumpe. Efterisolering af vandrør. Udskiftning af taghætter. Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt brugsvand. Isolering af vandrør. 18 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

19 Gadefacade Højenhald / Svenskelejren 11 Gadefacade Højenhald 9-13 Nedbrudt skorsten og tagbelægning Afskallet sokkelpuds på gadefacade Uisoleret port Højenhald 12 Deformt kældervindue Højenhald 14 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 19

20 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 9. SØLLERØDGADE / SORGENFRIGADE 10 INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Tidligere Nørrebro Park Nørrebro Andelsboligforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 634 m 2 Lokalplan Antal boliger 20 Opført / tilbygget 1930 Energimærke før/efter D/D STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Istandsættelse af facader. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig behandling af facader. Vinduer Istandsættelse/udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer mod gade. Udskiftning og energioptimering af vinduer mod gård. Istandsættelse og energioptimering Istandsættelse og energioptimering samt lydisolering af vinduer. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. af vinduer i trappeopgange. Udvendige døre Istandsættelse af udvendige døre. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse mellem boliger Efterisolering af etageadskillelse. i stueetagen og uopvarmet kælder. WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Optimering af varmeanlæg (bl.a. justering af klimastatanlæg). Isolering af varmerør. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Optimering af varmeanlæg. Efterisolering af varmerør. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. 20 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

21 Gårdfacader Gadefacader Udsnit af gårdfacade Originalt vindue mod gade Port mod Stefansgade BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 21

22 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 10. FREDERIKSSUNDSVEJ 15-15A INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Fuglekvarteret Bispebjerg / Nordvest Andelsboligforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE Forhus: 4 / Baghus: 5 Boligareal m 2 Erhvervsareal 217 m 2 Lokalplan Nr. 165 Antal boliger 17 Opført / tilbygget 1900 Energimærke før/efter E/D STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af pap- og skiferbelægninger, ovenlysvinduer og inddækninger på baghuset. Kælder / fundering Facader / sokkel Istandsættelse af baghusets facader. Istandsættelse/isolering af baghusets vestgavl. KRAV: Efterisolering af baghusets østgavl. DEMONSTRATIONSVÆRDI: Begrønning af efterisolerede gavle. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Isolering af gavle. Begrønning af facader. Miljøvenlig behandling af facader. Vinduer Udskiftning/istandsættelse af vinduer i baghuset. KRAV: Nye vinduer udføres som energioptimerede trævinduer. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Isolering af portvæg og loft i forhuset. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum. Etageadskillelser KRAV iht. energimærkning: Efterisolering af etageadskillelser mod kælder og loft, for- og baghus. Efterisolering af etageadskillelser. WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Udskiftning af centralvarmepumper. Udskiftning af forsyningsrør til forhuset til bedre isolerede. Efterisolering af varmerør. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. 22 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

23 Forhusets gadefacade Baghusets facade mod forhuset Baghusets bagfacade og vestgavl Nedbrudt bramdkam på baghusets vestgavl BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 23

24 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 11. LÆRDALSGADE 4-6A-B INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Sundholmsvej Amager / Sundby Ejendomsaktieselskab STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE uden bevaringsværdi Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Nr. 171 Antal boliger 22 Opført / tilbygget 1976 Energimærke før/efter D/B STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/4 Bidrag til BvB Genhusning kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Udskiftning af lette facadepartier mod gade. Hulmursisolering af gårdfacade. Etablering af franske altaner. Isolering af vinduesbrystninger. Isolering af facader udvendig. Miljøvenlig behandling af facader. Vinduer Udskiftning af vinduer mod gade. Udskiftning af vinduer til boliger, trapperum og kælder mod gård. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Istandsættelse af udvendige døre. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Efterisolering i tagrum mod øverste etage. Isolering af etageadskillelse. WC / bad Køkken Varmeanlæg Efterisolering af varmerør. Efterisolering af varmerør. Afløb Kloak Vand Efterisolering af varmtvandsrør. Isolering af vandrør. Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder 24 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

25 Gårdfacade Gadefacade mod Lærdalsgade Trappevindue mod gården Udsnit af gadefacade Indgangsparti på gårdsiden BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 25

26 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 12. PEBLINGE DOSSERING 44 / THORUPSGADE 7 INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Indre Nørrebro Nørrebro Ejerforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Antal boliger 10 Opført / tilbygget 1862 Energimærke før/efter D/C STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Taget renoveres med nye belægninger og nye tagvinduer, inddækninger tagrender og nedløb. Konstruktionen efterisoleres. Efterisolering af tag og kviste. Isolering mod beboelse. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Sokler istandsættes. Facader mod Thorupsgade afrenses, repareres og overfladebehandles. Sålbænke renoveres/fornyes. Alle vinduer mod Thorupsgade udskiftes. KRAV: Nye vinduer udføres som koblede trævinduer med ét lag glas i kitfals yderst og 2-lags energirude inderst. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig behandling af facader. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Etageadskillelse mod kælder efterisoleres. Efterisolering af etageadskillelse. WC / bad Køkken Varmeanlæg Varmerør på spidsloft asbestsaneres og efterisoleres. KRAV: Cirkulationspumpe udskiftes til ny A- mærket pumpe. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Retablering af elinstallationer på spidsloft. Energibesparende lysarmaturer/foranstaltninger. Øvrige ombygningsarbejder Pulterrum retableres på spidsloft. 26 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

27 Facade mod Thorupsgade Facade mod Peblinge Dossering Facadedetalje med mansard mod Thorupsgade Adgangsdør fra Peblinge Dossering Facadedetalje mod Thorupsgade BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 27

28 KLIMASKÆRM OG ENERGIOPTIMERING 13. STRANDGADE 34 / SANKT ANNÆ GADE 1A-B INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Ejerforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi Fredet Boligareal m 2 Erhvervsareal 249 m 2 Lokalplan Antal boliger 20 Opført / tilbygget 1731 / 1778 Ejendommens rådgivers varmetabsberegning: HOFOR energirapport: ANSØGT ØKONOMI: CO 2 reduktion: kg/år ca kg/år STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbeklædning (falstagsten til vingetegl). Etablering af fast undertag. Efterisolering af tag. Istandsættelse af skorstene og kviste. Istandsættelse/udskiftning af Efterisolering af tag og kviste. Isolering mod beboelse. DEMONSTRATIONSVÆRDI: Anvendelse af nye ultra tynde isoleringsmaterialer. tagrender og tagnedløb. Kælder / fundering Facader / sokkel Udbedring af revner i facader. Istandsættelse af hovedgesims. Tætning af facader. Vinduer Udvendige døre Trapper Udskiftning og energioptimering af tagvinduer. Etablering af forsatsrammer på vinduer i trappeopgang og kælder. Udskiftning og energioptimering af tagvinduer. Istandsættelse og energioptimering af eksisterende vinduer i trapperum og kælder. Miljøvenlig maling af vinduer. KRAV: Energibesparende belysning i trappeopgange egenfinansieres. Porte / Gennemgange Isolering af portloft. Efterisolering af portloft mod opvarmet rum. Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse mellem uopvarmet rum i stueetagen og boliger på 1. sal. Isolering af uisoleret etageadskillelse mellem varmecentral og stueetagen. Efterisolering af etageadskillelse. WC / bad Køkken Varmeanlæg Udskiftning af 3 cirkulationspumper til trykregulerende sparepumper. Optimering af varmeanlæg. Rørisolering i varmekælder. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Optimering af varmeanlæg. Efterisolering af varmerør. Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Energibesparende facadebelysning. Energibesparende lysarmaturer. Øvrige ombygningsarbejder KRAV: Alle arbejder skal godkendes af Kulturstyrelsen. 28 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

29 Tagetage med kviste Gadefacader Varmecentral Gårdfacade mod Strandgade Gårdfacade på sidefløj BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 29

30 KLIMASKÆRM OG ENERGIOPTIMERING 14. KASTELSVEJ 9 INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Ejerforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Antal boliger 20 Opført / tilbygget 1891 Energimærke før/efter D/C STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: RAMMETRÆK: kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Fornyelse af tagbelægninger af skifer, tagvinduer, inddækninger, tagrender og nedløb. Renovering af skorstene og brandkamme. Efterisolering mod beboelse. Isolering mod beboelse. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Istandsættelse af gade- og gårdfacader, udsmykninger, ornamenter og sålbænke m.v. Udskiftning af alle vinduer til gade og gård. KRAV: Nye vinduer udføres som koblede trævinduer med ét lag glas i kitfals yderst og 2-lags energirude inderst. Istandsættelse/udskiftning af udvendige døre. Tætning af facader ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig behandling af facader. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Tætning/udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Efterisolering mod kælder og loft. Efterisolering af etageadskillelser. WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder 30 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

31 Facadeudsnit, øverste etage og tagetagen Gadefacader Udtjent vindue mod gaden Facadeudsnit 2. sal Gesims mellem stuen og 1. sal BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 31

32 KLIMASKÆRM OG ENERGIOPTIMERING 15. AUGUSTAGADE 9-13 INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Tidligere Øresundsvej Andelsboligforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Antal boliger 31 Opført / tilbygget 1932 Energimærke før/efter D/D ANSØGT ØKONOMI: STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbeklædning (tegl). Udskiftning af tagrender og tagnedløb. Efterisolering mod beboelse. Etablering af regnvandsopsamling til fællesvaskeri og vanding af fælles gårdhave. KRAV: Rensning af aftrækskanaler egenfinansieres. Efterisolering af tag og kviste. Isolering mod beboelse. Regnvandsopsamling til fællesvaskeri. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Istandsættelse af eksisterende vinduer. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Istandsættelse af udvendige døre mod gård. KRAV: Indvendige døre mellem kælder og trapperum egenfinansieres. Tætning af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Efterisolering af etageadskillelser mod kælder og loftsrum. Isolering/efterisolering af varmefordelingsrør i loftsrum og kælder. KRAV: Udskiftning af lysarmatur i kælder og trapperum til energibesparende egenfinansieres. Efterisolering af etageadskillelser. Efterisolering af varmerør. Energibesparende lysarmaturer/foranstaltninger (egenfinansieret). 32 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

33 Udsnit af gårdfacade Gadefacade Trappetårn og mansardtag mod gården Gårdfacade BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 33

34 KLIMASKÆRM OG ENERGIOPTIMERING 16. AMAGERBROGADE 151 / TYCHO BRAHES ALLÉ 1 INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Ejerforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 427 m 2 Lokalplan Nr. 158 Antal boliger 16 Opført / tilbygget 1902 Energimærke før/efter D/C ANSØGT ØKONOMI: STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Totaludskiftning af taget med nye belægninger, ovenlysvinduer og inddækninger m.v. Kælder / fundering Facader / sokkel Istandsættelse af gade- og gårdfacader. Tætning af facade ved renovering af pudsede overflader. Miljøvenlig behandling af facader. Vinduer Udskiftning af alle vinduer til boliger og trapper. KRAV: Lydisolerende vinduer mod gaden. Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Efterisolering af portloft og væg. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum. Etageadskillelser Efterisolering mellem 4. sal og loftsetagen. Efterisolering af etageadskillelse WC / bad Køkken Varmeanlæg Energioptimering af varmecentral. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder 34 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

35 Gadefacader Udsnit af gadefacade mod Tycho Brahes Allé Vindue på gårdside Udsnit af gårdfacade Gårdfacader BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 35

36 KLIMASKÆRM OG ENERGIOPTIMERING 17. HOLBERGSGADE 9 / PEDER SKRAMS GADE 12 INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Andelsboligforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 385 m 2 Lokalplan Antal boliger 19 Opført / tilbygget 1884 Energimærke før/efter D/D ANSØGT ØKONOMI: STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbeklædning (tegl). Etablering af fast undertag. Efterisolering mod beboelse. Istandsættelse af skorstene og brandkamme. Udskiftning af tagrender og tagnedløb i plast til zink. Efterisolering af tag og kviste. DEMONSTRATIONSVÆRDI: Genbrug af blådæmpede teglsten. Kælder / fundering Fugtsikring og isolering af kælderydervægge og fundamenter. Renovering af kælderydervægge og fundamenter i nødvendigt omfang. Skybrudssikring af bygningen (bl.a. etablering af højvandslukker i fyrrum ved ny kælderdør). KRAV: Omlægning af trapper, istandsættelse af indvendige vægge og ekstra fundering i kælder egenfinansieres. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Etablering af højvandslukker. KRAV: Fugtundersøgelse. DEMONSTRATIONSVÆRDI: Skybrudssikring af bygning. Facader / sokkel Istandsættelse af facader. Tætning af facader ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig behandling af facader. Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Istandsættelse/udskiftning og energioptimering/lydisolering af vinduer i boliger mod gade. Istandsættelse af termovinduer mod gård. Istandsættelse og energioptimering af vinduespartier i underfacaden mod gaden. Istandsættelse/udskiftning og energioptimering af udvendige døre. KRAV: Istandsættelse af trapper egenfinansieres. Istandsættelse og efterisolering af etageadskillelse mellem loftrum og 4. sals boliger samt mod kælder. Istandsættelse/udskiftning og energioptimering/lydisolering af vinduer. Istandsættelse af eksisterende vinduer mod gård. Istandsættelse og energioptimering af eksisterende vinduer i underfacaden mod gade. Miljøvenlig maling af vinduer. Tætning af udvendige døre. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Energibesparende lysarmaturer i trapperum (egenfinansieret). Efterisolering af etageadskillelser. WC / bad Køkken Varmeanlæg Isolering/efterisolering af varmerør. Efterisolering af varmerør. Afløb Kloak 36 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

37 Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Udskiftning af cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. KRAV: Udskiftning af brugsvandsrør og ny varmtvandsbeholder egenfinansieres. KRAV: Etablering af nyt mekanisk udsugningsanlæg egenfinansieres. Udskiftning af facadebelysning til energioptimeret. KRAV: Reparation af elanlæg og elarbejder på loft og i kælder egenfinansieres. KRAV: Forbedring af private friarealer egenfinansieres. Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende. Energibesparende lysarmaturer/foranstaltninger. Permeable belægninger i gården (egenfinansieret). Sætningsrevne (musetrappe) i gårdfacade Gadefacader Fugtskadet underfacade mod gården Sætningsrevne i gadefacade BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 37

38 KLIMASKÆRM OG ENERGIOPTIMERING 18. MARSTALSGADE INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Andelsboligforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Antal boliger 27 Opført / tilbygget 1903 Energimærke før/efter D/C ANSØGT ØKONOMI: STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Istandsættelse af facader. Udskiftning/efterisolering af lette vinduesbrystninger i stueetagen. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig behandling af facader. Isolering af vinduesbrystninger. Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Udskiftning og energioptimering af gamle termovinduer. Istandsættelse af nyere vinduer med lavenergiruder. KRAV: Udformning af vinduer i stueetage mod gaden skal tilpasses husets arkitektur. Optimering af varmeanlæg (energistyring, udskiftning af manuelle radiatorventiler og nye reguleringsventiler, energibesparende pumper). Isolering af varmerør og dæksel til varmtvandsbeholder. Udskiftning af brugsvandspumpe til energibesparende. Udskiftning og energioptimering af gamle termovinduer. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. DEMONSTRATIONSVÆRDI: Udskiftning af ikke oprindelige 3-fags vinduer til energiklasse mindst B i husets stil. Eventuel udformning af 2 tidligere butiksvinduer til ventilationsvinduer. Optimering af varmeanlæg. Efterisolering af varmerør. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. 38 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

39 Gadefacade Udsnit af gårdfacade Vindue med sålbænk på gadefacade Ældre udtjent termovindue Tidligere butik med uisoleret brystning BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN 39

40 KLIMASKÆRM OG ENERGIOPTIMERING 19. TORVEGADE / PRINSESSEGADE 17A-B INDSATSOMRÅDE: UDSAT BYOMRÅDE: EJERFORHOLD: Uden for indsatsområde Ejerforening STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 403 m 2 Lokalplan Nr. 155 Antal boliger 33 Opført / tilbygget 1903 Energimærke før/efter C/C ANSØGT ØKONOMI: STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr kr kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende/bæredygtige tiltag Tag Tagkonstruktioner oprettes og pålægges ny pap og skifer. Taget efterisoleres. Kviste, skorstene og brandkamme istandsættes. Efterisolering af tag og kviste. Isolering mod beboelse. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Etablering af omfangsdræn ved Prinsessegade 17A-B. Lyskasser nedlægges. Gade- og gårdfacader istandsættes gennemgribende. Oprindelige vinduer mod gade totalistandsættes og der monteres nye forsatsrammer. Vinduer mod gård malerbehandles. KRAV: Vinduer mod gade optimeres mht. støjisolering. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig behandling af facader. Istandsættelse og energioptimering samt lydisolering af eksisterende vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Eksisterende døre renoveres. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Portloft efterisoleres og overflader istandsættes. Efterisolering af portloft mod opvarmet rum. Etageadskillelser Etageadskillelse mod kælder efterisoleres. Efterisolering af etageadskillelse. WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Vinduesbrystninger efterisoleres. KRAV: Energioptimering iht. energimærkning. Efterisolering af varmerør. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Isolering af vinduesbrystninger. 40 BYGNINGSFORNYELSE 2013 CENTER FOR BYDESIGN

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 2. Baldersgade 67 3. Provstevej 10 4.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 EJ LLEDV D G ED IST E AD R E ND SØ VIGERSLEV ALLÉ SJÆLØ R BOU LEVAR D TEGLHOLMEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af det indstillede projekt fuglekvarteret vest - ekstraordinær pulje Projektet i denne indstilling vedrører en privat udlejningsejendom i Nordvest beliggende

Læs mere

Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret. Ejerforhold: Pivat udlejning. Der er ingen kondemnable. Egenfinansiering: Støtteforslag: Ansøgt økonomi

Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret. Ejerforhold: Pivat udlejning. Der er ingen kondemnable. Egenfinansiering: Støtteforslag: Ansøgt økonomi Bygningsfornyelse 2011 INDSATSOMRÅDE: SUNDHOLMSKVARTERET Bilag 2 1 Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1 Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret Ejerforhold: Pivat udlejning. Der

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den samlede mængde

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2017

BYGNINGSFORNYELSE 2017 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2017 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER EKSTRAORDINÆRE PULJER I SUNDBY OG NORDVEST Med bygningsfornyelsen i 2017 bliver der, på tværs af byfornyelsespuljerne, i alt energirenoveret

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af de indstillede projekter sydhavnen og fuglekvarteret Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver 27 ejendomme med 944 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kjellerupsgade 27 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Byfornyelse Bilag 2. vognmandsmarken. vibenshus runddel

Byfornyelse Bilag 2. vognmandsmarken. vibenshus runddel Byfornyelse 2013 INDSATSOMRÅDE: Bilag 2 vognmandsmarken vej s ård g y n j e byv g Lyn Skt. Kjeld PLADS ej v jagt vibenshus runddel INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE kort med udstillingsområde...3 1. Østerbrogade

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Marstrandsgade 9 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-303874-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Energimærke. Falstersgade 33A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-108583-001 Energimærkning nr.: 200028823 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Falstersgade 33A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-108583-001 Energimærkning nr.: 200028823 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Falstersgade 33A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-108583-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

37.603 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

37.603 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: P. Knudsens Vej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Vandværksvej 14 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-652492-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Nørregade 56A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-290787-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2016

BYGNINGSFORNYELSE 2016 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDRE NØRREBRO Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver der på tværs af byfornyelsespuljerne i alt energirenoveret og fremtidssikret 27

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lærkevej 36 U-X Lærkevej 36U 6600 Vejen Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. marts 2013 Til den 13. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Ringstedgade 70A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-083390-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -8 kwh el 26,65 MWh fjernvarme. -15 kwh el 7,55 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -8 kwh el 26,65 MWh fjernvarme. -15 kwh el 7,55 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Yrsavej 5 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-223536-001 Energikonsulent: Gert Halldén Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Danmarksgade 29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-042202-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kayerødsgade 9 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. maj 2013 Til den 6. maj 2023. Energimærkningsnummer 310038546

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Colbjørnsensvej 23 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2012 Til den 4. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strømgade 2 Strømgade 2 9330 Dronninglund Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. februar 2013 Til den 11. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Bentzonsvej 34 2000 Frederiksberg 147-008201-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Møllevej 17B 3630 Jægerspris BBR-nr.: 250-013575-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Stejlbjergvej 25 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-129023-001 Energikonsulent: Henrik Ludvigsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gaabensevej 286 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. oktober 2012 Til den 20. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vads Dal 4 6973 Ørnhøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. september 2015 Til den 22. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vivabolig Østparken Afd. 1, Saltholmsgade 2-12 Saltholmsgade 2 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. juli 2012

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thorvaldsvej 1A - 1D Thorvaldsvej 1A 5471 Søndersø Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. februar 2013 Til den 14. februar

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Kjellerupsgade 21A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-552936-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Ørnevej 043 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Ørnevej 043 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ørnevej 043 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-663418-001 Energikonsulent: Mahmoud Shekari Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Krabbesbrovej 24 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Krabbesbrovej 24 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Krabbesbrovej 24 Postnr./by: 9370 Hals BBR-nr.: 851-619135-001 Energikonsulent: Chresten Widt.Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J.nr.: 2295 Emiliehøj 1 8270 Højbjerg ens energimærke: Gyldig fra 8. oktober 2015 Til den 8. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Østerbro 84 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Galionsvej 76 1437 København K 101-001656-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-014 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ro 047 Stenvænget 1 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2012 Til den 29. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021649-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 394 kwh el 3,76 MWh fjernvarme. 481 kwh el 0,81 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 394 kwh el 3,76 MWh fjernvarme. 481 kwh el 0,81 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Rahbeks Allé 3A 1749 København V BBR-nr.: 101-072070-001 Energikonsulent: Kjeld Sivertsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brogade 2A 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. juni 2013 Til den 16. juni 2020. Energimærkningsnummer 311003900

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport over et stuehus til en landbrugsejendom beliggende Ågårdsvej 35A 9700 Brønderslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. april

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport for ejendommen Styrmandsvænget 149 6710 Esbjerg V Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. februar 2013 Til den 1. februar 2023.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højholt 29 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. september 2013 Til den 26. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere