KONDENSTØRRETUMBLER D18K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONDENSTØRRETUMBLER D18K"

Transkript

1 KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger... 2 Installation... 7 Tumblerens hoveddele... 7 Instruktioner... 9 Kontrolpanelet Brug Programmer Specielle tørrefunktioner Rengøring og normal vedligeholdelse Alarmfunktioner Problemløsning Tekniske specifikationer Teknisk datablad

3 SIKKERHEDSANVISNINGER Vær opmærksom på, at ikke alt tøj kan tørres i tumbleren. Tjek symbolernes betydning: Tørretumbling ved lav temperatur Tørretumbling ved normal temperatur Tør ikke i tumbler Tør ikke i tumbler Hængetørring Dryptørring Liggetørring Tørring i skyggen Kemisk rens Ingen kemisk rens Kemisk rens, alle opløsningsmidler Kemisk rens, kun petroleumsopløsningsmiddel For at undgå skader på dig, andre personer eller ejendom, skal nedenstående sikkerhedsanvisninger følges. 1. Denne maskine hører til kategori I i elektriske hjælpemidler og må kun bruges til tørring af tøj, der er vasket med vand i husholdningen. 2. Maskinen skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Nulleder og jordleder må ikke forbindes sammen. 3. Tilslutningskablet skal kunne bære en strøm over 16 A. 4. Maskinen er beregnet til en tøjmængde af tørt tøj på max. 8 kg. 5. Tøj, der er blevet kemisk renset, må ikke tørres i maskinen. 6. Fnullerfilteret skal rengøres efter hver portion. 2

4 7. Der må ikke samle sig fnuller og snavs rundt om maskinen. 8. Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet, så der ikke kan samle sig gasser fra fyr eller åben ild. 9. Tør ikke uvasket tøj i maskinen. 10. Tøj, der er blevet tilsmudset af substanser som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal vaskes med ekstra vaskemiddel, før det tørres i tumbleren. 11. Ting som skumgummi, badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummioverflade eller med skumgummiindlæg, må ikke tørres i tumbleren. 12. Blødgørings- og skyllemidler skal anvendes som angivet af producenten. 13. Den sidste del af en tørrecyklus foregår uden varme (nedkølingscyklus) for at sikre, at tøjet efterlades med en temperatur, så det ikke bliver ødelagt. 14. ADVARSEL: Stop ikke tumbleren før tørretiden er udløbet, med mindre tøjet tages ud hurtigt og bredes ud, så varmen kan afledes. 15. Udblæsningsluften må ikke ledes ind i et aftræk, der bruges til aftræk for indretninger, der forbrænder gas eller andre brændstoffer. 16. Tumbleren må ikke installeres bag døre, der hindrer en fuld åbning af tumblerdøren. 17. Tøj, der er inficeret med olie kan selvantænde, specielt når det udsættes for varmekilder som i en tumbler. Tøjet bliver varmt, hvilket starter en 3

5 oxidering i olien. Oxidering udvikler varme, og hvis varmen ikke kan afledes, kan tingene blive varme nok til selvantændelse. Opbevaring af tøjet i bunker kan forhindre afledning af varme, så selvantændelse kan ske. 18. Hvis det ikke er muligt at undgå tørring af tøj, der er forurenet med madolie eller hårplejeprodukter, skal tøjet først vaskes med ekstra vaskemiddel. Dette reducerer, men eliminerer ikke faren for brand. 19. Tumbleren må ikke væltes ved normal brug eller vedligeholdelse. 20. Fjern alle ting som lightere og tændstikker fra lommerne. 21. Denne tumbler må bruges af børn fra 8 år og af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner samt mangel på erfaring, hvis de er blevet instrueret i brugen af tumbleren og risici ved at bruge den. Børn må ikke lege med tumbleren. 22. Hvis strømkablet beskadiges eller ødelægges, skal det udskiftes af en fagmand. 23. Tumbleren må kun anvendes indendørs. 24. Ventilationsåbninger i bunden må ikke spærres af gulvtæpper. 25. Børn under 3 år skal holdes væk fra tumbleren, med mindre de er under opsyn. 26. Hold kæledyr væk fra maskinen. 27. Hvis tumbleren har en unormalt høj temperatur, skal strømstikket straks tages ud af kontakten. 4

6 Bortskaffelse af tumbleren Dette mærke indikerer, at produktet ikke må bortskaffes med husholdningsaffald. For at undgå miljøskader eller sundhedsrisici, skal produktet afleveres på en genbrugsplads. Dette sikrer, at genanvendelige dele bliver oparbejdet til genbrug og ikke anvendelige dele bortskaffes på miljømæssig korrekt måde. Fare for elektrisk stød 1. Træk ikke stikproppen ud ved at trække i ledningen. 2. Rør ikke stikproppen med våde hænder. 3. Pas på ikke at beskadige ledning og stikprop. Fare for personskader 1. Installer eller adskil ikke maskinen uden tilstrækkelig instruktion eller opsyn. 2. Sæt ikke maskinen oven på en vaskemaskine uden de rigtige samlebeslag. Hvis maskinen skal sættes oven på en vaskemaskine, skal samlebeslagene monteres af en fagmand. 3. Støt eller læn dig ikke til tumblerens åbne dør. 4. Læg ikke brændbare ting (f.eks. stearinlys) i tumbleren. Fare for beskadigelser 1. Tør ikke mere tøj end den maksimale mængde for maskinen. 2. Brug ikke maskinen uden filter eller med åben dør. 5

7 3. Tør ikke tøj, før det er centrifugeret. 4. Udsæt ikke maskinen for direkte sollys, og installer den kun indendørs. 5. Installer ikke maskinen i fugtige eller våde rum. 6. Ved rengøring og vedligeholdelse skal strømmen til maskinen afbrydes. Rengør ikke maskinen ved at sprøjte vand på den. Eksplosionfare Tør ikke tøj med eksplosionsfarlige substanser som alkohol, benzin og petroleum. 6

8 INSTALLATION Transport Transporter maskinen med forsigtighed. Løft ikke i fremspringende dele på maskinen. Løft ikke i maskinens dør. Opstillingspositioner 1. Opstil maskinen på et plant og fast underlag. 2. Placer ikke maskinen på et skrånende underlag, på et gulvtæppe eller på et trægulv. 3. Placer ikke maskinen udendørs. Den kan få frostskader, der ødelægger den. Sæt maskinen i vater Hvis gulvet er tydeligt skævt, skal det rettes op. Et skævt underlag får maskinen til at vibrere, så den kan flytte sig. Brug værktøj til at justere maskinens ben, så den kan bringes til at stå i vater. Strømforsyning og jordforbindelse 1. Vær sikker på, at maskinen tilsluttes til en spænding som vist på maskinens mærkeplade. 2. Tilslut maskinen direkte til en stikkontakt eller tilslutningsdåse, og ikke via en forlængerledning. 3. Stikkontakten skal være jordforbundet, så den passer til tumblerens stikprop med jordforbindelse. Stikproppen skal tilsluttes et tilsvarende stik, som er jordforbundet efter lokale love og regler. TUMBLERENS HOVEDDELE Vandbeholder Kontrolpanel Strømledning Dør Filter Håndtag Vedligeholdelsesklap Luftindgang 7

9 Tilbehør Nedenstående tilbehør leveres med visse modeller. Hvis disse dele er medleveret, så tag handsker på og montér dem som vist på instruktionen. Slangeholder Kondensslange Trin 1: Tag drænslangen af slangeforbindelsen med en tang. Trin 2: Sæt den eksterne drænslange i. Trin 3: Sæt slangeholderen på en håndvask eller anden vask. Hurtig start 1. Åbn døren og læg tøjet i 10. Sluk for strømmen 2. Luk døren 9. Tryk på On/Off knappen 3. Tænd for strømmen 8. Rens filteret og tøm vandbeholderen 4. Tryk på On/Off knappen 7. Tag tøjet ud, når det er færdigt 5. Vælg det ønskede program 6. Tryk på Start/Pause knappen 8

10 INSTRUKTIONER Før den første portion tøj skal tørres, skal det eventuelle snavs og støv, der er kommet ved fremstillingen og transporten, fjernes. Gør følgende: 1. Kom nogle rene klude i tromlen. 2. Tænd for strømmen. 3. Tryk på On/Off knappen og vælg Lyn-programmet. Tryk på Start/Pause knappen. 4. Efter at programmet er kørt til ende, renses filteret og luftkondensatoren som vist i afsnittet Rengøring og Vedligeholdelse. Råd 1. Før tørring i tumbleren, skal tøjet centrifugeres i vaskemaskinen. Centrifugering nedsætter tørretiden og sparer energi. 2. For at opnå det bedste tørreresultat anbefales det at sortere tøjet efter tekstiltype og tørreprogram. 3. Før tumbling skal lynlåse, hægter, knapper samt bælter af stof lukkes. 4. Overtør ikke tøjet. Det kan let blive krøllet ved overtørring. 5. Tør ikke ting, der indeholder gummi og tilsvarende elastiske materialer. 6. Døren kan kun åbnes, når programmet er kørt færdigt. Pas på ikke at blive skoldet af damp og varme, når døren åbnes. 7. Rengør filteret og tøm beholderen efter hver brug. 8. Tumbl ikke tøj efter kemisk rensning. 9. Tøjets omtrentlige vægt fremgår af nedenstående skema. Cirka vægte for tørt tøj Tøj af blandet stof (ca. 800 g) Jakke (ca. 800 g) Bukser (ca. 800 g) Håndklæder (ca. 900 g) Sengetøj, enkelt sæt (ca. 600 g) Arbejdstøj (ca g) Nattøj (ca. 200 g) Skjorter, lange ærmer, bomuld (ca. 300 g) Skjorter, korte ærmer, bomuld (ca. 180 g) Underbenklæder, bomuld (ca. 70 g) Sokker, blandede (ca. 50 g) 9

11 KONTROLPANELET On/off knap : Skifter mellem On og Off. Start/pause knap : Skifter mellem Start og Pause ved tryk. Anti-krøl : Beskytter følsomme tekstiler mod at krølle. Nænsom : Beskytter sart tøj mod høje temperaturer. Udsat start : Start kan udsættes 1-24 timer ved tryk på Udsat start. Tid : Tørretid. Indstil minutter ved tryk på Tid. Status display: De 4 LED lamper viser status på tørreproceduren. Tørring Strygetørt Normal Luft Displayet: Der vil kun være lys i de symboler ( Udsat start/delay / REMAIN ), som er relevante for den igangværende cyklus under tørreprocessen. Når programmet starter viser REMAIN den resterende programtid som [x:xx]. Når displayet viser - er programmet i Standby status. Programmet bliver aktivt ved tryk på enhver knap, og hvis døren åbnes. Symboler i displayet: Filter : Rens filteret, når symbolet blinker. Tank : Tøm beholderen, når symbolet blinker. Børnelås : Børnelås er aktiveret, når symbolet er tændt. Dette symbol betyder det energieffektive testprogram standard bomuld program, som er det bedste til normalt bomuld ved tumblerens max. tøjkapacitet. 10

12 BRUG Programvælgeren 1. Tryk på <On/Off> knappen. 2. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede program. 3. Vælg <Udsat start> - <Anti-krøl> eller <Nænsom> funktioner som ekstra tilvalg. 4. Tryk på <Start/Pause> knappen Når tørreprogrammet stopper Tumbleren giver en lyd, når det valgte program er færdigt. Tryk på <On/Off> knappen. Programtabel Bomuld Bomuld og kulørt tøj af bomuld Program Strygetørt Mindre Standard Ekstra Max. vægt (tørt tøj) 8,0 kg Forklaring/muligheder Tøj af bomuld Tørhedsgrad: Strygetørt Tøj af bomuld Tørhedsgrad: Klar til at hænge op Tøj af bomuld Tørhedsgrad: Klar til at hænge i skab Tøj af bomuld Tørhedsgrad: Ekstra tørt Syntetisk Mindre Syntetisk, der også skal stryges og hænges op, f.eks. strik og skjorter Tørhedsgrad: Strygetørt og til ophængning Syntetisk og blandet stof, strygefrit tøj Standard Ekstra 3,5 kg Syntetisk, der ikke skal stryges, f.eks. skjorter, duge, babytøj, sokker Tørhedsgrad: Klar til at hænge i skab Tørring af tykt, flerlags syntetisk tøj Tørhedsgrad: Ekstra tørt Sart tøj 3,0 kg For uld vaskbart i maskine. Tøjet er blødt, men ikke tørt. Tag tøjet ud og hæng det op, så snart programmet er færdigt Varm /Kold (20 min./30 min.) Lyn 3,0 kg 3,0 kg Timer-programmer, til sarte tekstiler af akryl eller småt tøj Brug <Tid> til at indstille <Varm> tiden For vasketøj, der skal tørres hurtigt, tøj af akryl eller mindre stykker tøj Også for senere tørring 1,0 kg Opfriskning eller tørring af sart tøj Opfrisk OBS! Ovenstående programmer er kun anbefalinger. Brugeren kan vælge de rigtige programmer efter ønske. Tykke flerlagsstoffer som sengelinned, jeans, jakker o.l. er ikke lette at tørre. Brug Bomuld Ekstra programmet. 11

13 SPECIELLE TØRREFUNKTIONER 1. Fugtighedssensoren Denne funktion kan automatisk føle tøjets fugtighedsgrad, og den justerer automatisk tørretiden alt efter, hvor meget tøj der er i maskinen. Denne funktion aktiveres automatisk undtagen ved <Varm>, <Kold> eller <Opfrisk> programmerne. 2. Funktion for indstilling af ekstra tørretid Her kan tørretiden indstilles manuelt. Tiden kan indstilles fra 20 til 60 minutter ved at trykke på <Tid> knappen. Denne funktion er specielt egnet til få stykker tøj, f.eks. et stykke tøj og 2 par sokker. Timeren kan bruges til at kontrollere tørreprocessen, men kun for <Varm> programmet. 3. Udsat start Udsat start funktionen kan udsætte start af et tørreprogram op til 24 timer. Holdes <Udsat start> knappen inde, kan der vælges fra 1 til 24 timer. Det betyder, at tørreprogrammet vil starte om det valgte antal timer. Når udsat start proceduren begynder, vises starttidspunktet og <Delay> symbolet blinker. Efter 30 sekunder viser displayet -. De enkelte trin: 1. Læg tøjet i maskinen og luk døren. 2. Tryk på <On/Off> knappen, og drej programvælgeren til det ønskede program. 3. <Anti-krøl> og <Nænsom> kan vælges efter behov. 4. Tryk på <Udsat start> knappen. 5. Hold <Udsat start> knappen nede for at vælge forsinkelsestiden. 6. Efter at der er trykket på <Start/Pause> knappen, er maskinen klar til at starte. 7. Hvis der trykkes på <Start/Pause> knappen igen, sættes forsinkelsesfunktionen på pause. 8. Hvis du ønsker at annullere udsat start, så tryk på <On/Off> knappen igen. 4. Børnesikring Maskinen har en børnelås funktion, der kan forhindre, at børn utilsigtet kommer til at forstyrre maskinens funktion ved at trykke på knapperne. Når maskinen har strøm, så tryk samtidigt på knapperne <Anti-krøl> og <Nænsom> i mere end 3 sekunder. Så er børnelåsen aktiv, og i displayet vil Child lock symbolet lyse. Nu kan kun <On/Off> knappen fungere. Når knapperne <Anti-krøl> og <Nænsom> igen samtidig holdes nede i mere end 3 sekunder, annulleres børnelåsen. 5. <Anti-krøl> funktionen Ved slutningen af et tørreprogram, er anti-krøl tiden 30 minutter (normalt) og 120 minutter, hvis Anti-krøl funktionen er valgt. Anti-krøl LED lampen vil lyse, og tromlen vil køre intermitterende under tørreprogrammet, så sarte tekstiler ikke krymper. Anti-krøl kan ikke vælges i <Varm>, <Kold> og <Opfrisk> programmerne. 6. <Nænsom> funktionen Når Nænsom funktionen er valgt, vil den viste tid blive forøget med 20 minutter (undtagen i Opfrisk, Kold og Varm programmerne). Nænsom LED lampen lyser, og programmet reducerer varmen for at beskytte sarte tekstiler mod for høj temperatur, så de ikke beskadiges. 7. Lys i tromlen Når døren åbnes, tændes der lys i tromlen, for at man bedre kan se at fylde og tømme maskinen. 12

14 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af filteret Lad tumbleren køle af. 1. Åbn døren. 2. Træk filteret opad og træk det ud. 3. Børst fnuller og tråde af filteret enten med hånden eller rens det med vand. 4. Sæt filteret i igen. OBS! 1. Ophobning af fnuller og tråde i filteret vil hindre luftcirkulationen, hvilket betyder forøget tørretid og energiforbrug. Rengør derfor filteret efter hver brug. 2. Afbryd strømmen før rengøring. 3. Brug ikke tumbleren uden filteret isat. 4. Rens filteret efter hver brug, også for at hindre ophobning af fnuller og tråde indvendigt i tumbleren. Vask kondensatoren Lad døren stå åben, så tumbleren kan køle helt af. Tilbageværende vand skal væk, så hold en klud under vedligeholdelsesklappen. 1. Lås vedligeholdelsesklappen op. 2. Luk klappen helt op. 3. Drej begge låsegreb mod hinanden. 4. Træk kondensatoren ud. 5. Rengør kondensatoren helt. Lad alt vandet løbe af den. 6. Rengør pakningerne. 7. Sæt kondensatoren i igen. Hold den under bunden. 8. Drej låsegrebene på plads. 9. Luk vedligeholdelsesklappen og tryk den i position, så den låser. Rengør kondensatoren ca. hver 3. måned. Pas på ikke at beskadige kondensatoren. OBS! Rengør kun med vand. Brug ikke hårde eller skarpe genstande. Når tumbleren kører, kan der danne sig vand mellem ruden og tætningen. Det betyder ikke noget og har ingen indflydelse på funktionen. Tømning af vandbeholderen 1. Træk vandbeholderen ud. Hold den med to hænder. 2. Vend vandbeholderen, og tøm kondensvandet ud. 3. Sæt vandbeholderen i igen. ADVARSEL! Tøm vandbeholderen efter hver brug. Programmet stopper og Tank symbolet lyser, hvis vandbeholderen er fuld. Efter tømning startes maskinen igen ved at trykke på <Start/Pause> knappen. Drik ikke kondensvandet. 13

15 ALARMFUNKTIONER Alarm/Fejlkode Årsag Lydalarm Mulig problemløsning Blinker Vandtank fuld eller pumpefejl Kontroller vandtank og pumpe Blinker Luftcirkulation blokeret Kontroller filter og luftcirkulation E30 Varmeproblem Kontroller varme og termostat E32 E33 E34 Fejl i fugtighedssensor Fejl i temperatursensorer Fejlkoden blinker i displayet. Lydsignalet lyder hvert 15. minut Kontroller fugtighedssensor og printkort Kontroller forreste temperatursensor Kontroller bageste temperatursensor PROBLEMLØSNING Kun autoriserede fagfolk kan foretage reparationer. Før du tilkalder service, så kontroller, om du selv kan rette fejlen ved at følge nedenstående instruktioner. Display lyser ikke Blinker Blinker Problem Tumbleren starter ikke Vand løber ud Døren åbner af sig selv Fugtigheden i rummet tiltager drastisk Tørhedsgraden opnås ikke og tørretiden er for lang Mulig løsning Er strømmen tændt? Kontroller, hvilket program der er valgt Kontroller sikring i strømtavlen Tøm kondensvandbeholderen Kontroller udløbsslangen Rens luftkøleren Rens filteret Kontroller, at der er trykket start Kontroller, at døren er lukket Kontroller, om der er valgt program Ret tumbleren op vandret (i vater) Kontroller pakninger ved kondensvandbeholder og ved døren Tryk på døren, indtil låseklikket høres Kontroller, at max. vægten af tøj ikke er overskredet Ventilationen i rummet er ikke tilstrækkelig Rens køleribberne Kontroller, at kondensatoren er isat Rens filteret og vask kondensatoren Tøm kondensvandbeholderen Kontroller vandudgangen Installationen af tumbleren er forkert Rens fugtighedssensorerne Brug næste højere program Brug timerprogrammet Hvis du ikke selv kan rette fejlen, så tryk på <On/Off> knappen og tilkald service. 14

16 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Strømforsyning Optaget effekt V~ 50 Hz 2700 W Omgivelsestemperatur +5 C C Max. kapacitet (tørt tøj) Dimensioner Vægt, netto 8,0 kg 595 x 615 x 845 mm 43 kg Note: 1. Den angivne kapacitet er den maksimale kapacitet af tørt tøj. Sørg hver gang for, at tøjmængden, der lægges i maskinen, ikke overskrider den angivne kapacitet. 2. Installér ikke maskinen i et rum, hvor der er risiko for frost. Ved temperaturer omkring frysepunktet, kan maskinen muligvis ikke fungere korrekt. 3. Der er risiko for beskadigelse af maskinen, hvis kondensvandet fryser til is i pumpen, slangerne og/eller kondensvandbeholderen. Importeret af: Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 DK-5250 Odense SV Der tages forbehold for trykfejl. 15

17 TEKNISK DATABLAD Varemærke Type Nominel kapacitet Type tørretumbler til husholdningsbrug Energiklasse Årligt energiforbrug Note: WASCO A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse). HN D18K Energiforbrug 561 kwh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes. Bomuld standard ved hel og halv fyldning er det normale tørreprogram, som energimærket og databladet henviser til. Dette program er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld. 8 kg Kondenstørretumbler Tørreevneklasse B på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv). B 561 kwh Automatisk tørretumbler Ja Energiforbrug for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning 4,74 kwh Energiforbrug for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning 2,56 kwh Strømforbrug i slukket tilstand 0,28W Strømforbrug i left on-tilstand 0,8W Varighed af left on-tilstand Standardprogram Vægtet programvarighed for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning Programvarighed for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning Programvarighed for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning Tørreevneklasse Gennemsnitlig tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning Gennemsnitlig tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning Vægtet tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning Lydeffektniveau i tørrefasen for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning 10 min. Bomuld standard 112 min. 140 min. 90 min. B 80,1% 80,1% 80,1% 69 db(a) 16

KONDENSTØRRETUMBLER D19K

KONDENSTØRRETUMBLER D19K KONDENSTØRRETUMBLER D19K HN 8653 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare! INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

TØRRETUMBLER D17A HN 10212 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

TØRRETUMBLER D17A HN 10212 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. TØRRETUMBLER D17A HN 10212 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare! INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER MED VARMEPUMPETEKNOLOGI MODEL DK23A

KONDENSTØRRETUMBLER MED VARMEPUMPETEKNOLOGI MODEL DK23A KONDENSTØRRETUMBLER MED VARMEPUMPETEKNOLOGI MODEL DK23A Best.nr. 8318 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

VASKEMASKINE LS1407E

VASKEMASKINE LS1407E VASKEMASKINE LS1407E HN 10210 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før vaskemaskinen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger... 2 Vaskemaskinens

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF223W

KØLE/FRYSESKAB KF223W KØLE/FRYSESKAB KF223W HN 8163 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning TØRRETUMBLER HN 8919 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt før tumbleren tages i brug. Brugervejledningen indeholder vigtige informationer om tumblerens funktioner og brug samt løsning

Læs mere

DHT82EIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559

DHT82EIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559 DHT82EIN Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Smeg produkt. Vi håber, at dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning PARTYKØLER HN 10170 Brugervejledning For at sikre pålidelig og sikker brug af køleren, skal alle instruktioner i denne brugermanual læses omhyggeligt og overholdes. SIKKERHEDSANVISNINGER Vigtigt! Køleren

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DHT83LIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311115_DA/010615.0908

DHT83LIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311115_DA/010615.0908 DHT83LIN Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311115_DA/010615.0908 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Smeg produkt. Vi håber, at dit

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER DK BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe denne tørretumbler. Din nye tørretumbler opfylder kravene til moderne håndtering af vasketøj. Den tørrer tøjet

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere