BÄLTESSTOL BELTESTOL TURVAVYÖTYYNY SELESTOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÄLTESSTOL BELTESTOL TURVAVYÖTYYNY SELESTOL"

Transkript

1 BÄLTESSTOL BELTESTOL TURVAVYÖTYYNY SELESTOL UNIVERSAL kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual E ECE R44/ Biltema Nordic Services AB

2 SE BÄLTESSTOL Vikt: kg. Ålder: 4-12 år. Tack för att ni har inhandlat denna bältesstol. Bältesstolen har utformats för att ge maximal bekvämlighet och säkerhet åt ert barn. För att garantera bästa möjliga skydd, måste den användas korrekt. Forskningen visar att många barnstolar inte monteras och används på rätt sätt, vilket minskar deras effektivitet vid en olycka. VARNING! Detta är en säkerhetsanordning för barn av typen Universell, godkänd enligt föreskrift nr 44, ändringar i serie 04. Den är lämplig för allmänt bruk i passagerarfordon och kompatibel med de flesta, dock inte alla, säten i nämnda fordon. Läs instruktionerna noga innan bältesstolen installeras och används, följ dem noga och spara dem för framtida behov. Användning av bältesstolen minskar avsevärt risken för skador vid olycka. Större delen av olyckorna sker i städer: använd alltid bilbarnstolen, även vid kortare bilfärder. Låt aldrig barnet sitta i ditt knä: vid olycka, kan det vara omöjligt att hålla kvar barnet. VARNING! Använd aldrig bältesstolen på säten med aktiverad airbag. VIKTIGT Fara, Varning och OBS indikerar graden av möjliga skador på person eller material om instruktionerna inte följs noga. FARA Placera aldrig ett barn som inte uppfyller användningsvillkoren i bältesstolen. Använd aldrig bältesstolen som ett vanligt säte. VARNING När nackstödet är monterat får inte styrskenorna för säkerhetsbältet vara lägre eller högre än 3 cm från barnets axlar. Barnet måste sitta upprätt. Låt aldrig barnet sitta framåtlutad. Lämna aldrig barnet ensamt i bilen. Säkerhetsbältet får aldrig placeras över nacke eller mage. Utsätt aldrig bältesstolen för direkt solljus. Montera aldrig bältesstolen på ett löst eller skadat bilsäte. Låt aldrig mer än ett barn sitta i bältesstolen Biltema Nordic Services AB 2

3 SE Dra åt säkerhetsbältet ordentligt. Säkerhetsbältet ska sitta över axel och nedre delen av bäckenet. Använd aldrig bältesstolen till annat än anvisad användning. Justera aldrig bältesstolen under körning. Låt aldrig barn montera bältesstolen. Lägg aldrig något mellan sätet och bältesstolen. Se till att bältesstolen inte kläms i vridbara säten eller dörrar. Montera aldrig bältesstolen på ett vridbart säte. Placera aldrig tunga saker i bältesstolen. Använd aldrig ryggstödet för sig själv eller i annan kombination än beskrivet i denna bruksanvisning. Se till att bagage och andra föremål är ordentligt fastspända i bilen. OBS Montera inte bältesstolen direkt på lädersäten. Lägg en gummiduk mellan sätet och bältesstolen. Montera aldrig bältesstolen så att den hindrar åtkomst av växelspaken. Utsätt aldrig bältesstolen öppen eld. Placera aldrig bältesstolen där den inte kan sättas fast med säkerhetsbälte. Utsätt aldrig bältesstolen för regn, vind, värme eller fuktiga miljöer Biltema Nordic Services AB

4 SE FÖRBUD Fortsätt inte använda en bältesstol som utsatts för skada eller slitage. MONTERA BÄLTESSTOLEN Bältesstolen bör monteras i baksätet. Placering i passagerarsätet kan möjliggöra att barnet kommer åt körutrustning vilket kan orsaka olycka. Använd aldrig en bältesstol som skadats vid en kollision. VARNING! Har bilen sidoluftkuddar se bilens instruktionsbok för korrekt montering av bältesstol. SÄKERHETSBÄLTE Bältesstolen skall monteras med bilens trepunktsbälte. Använd aldrig en bältesstol som varit genomvåt. Använd aldrig en bältesstol med skadad eller modifierad sittkudde. FARA! Montera aldrig bältesstolen i säten med automatiskt säkerhetsbälte eller med säkerhetsbälte som inte kan fästa bältesstolen ordentligt. VARNING! Dra åt säkerhetsbältet ordentligt. Montera aldrig bältesstolen i följande säten: Säten smalare än 38 cm. <38 cm Använd aldrig en bältesstol som modifierats eller inte hanterats enligt bruksanvisningen. Säten som är monterade åt sidan eller bakåt. Låt aldrig barnet ha leksaker eller andra saker i fickorna. <40 cm Säten med mindre djup än 40 cm. Bältesstolen är inte avsedd för vuxna. <38 cm Säten med mindre plan bredd än 38 cm. Bältesstolen är ingen leksak. Spännet är mer än 15 cm över säteskanten. Använd inte bältesstolen om den inte kan monteras enligt instruktionerna Biltema Nordic Services AB 4

5 SE FUNKTIONER Bältesstolen används för att avsevärt minska risken för skador vid olycka. Större delen av olyckorna sker i städer: använd alltid bältesstolen även vid kortare bilfärder. Låt aldrig barnet sitta i ditt knä: vid olycka, kan det vara omöjligt att hålla kvar barnet. Bältesstolen är lätt och enkel att montera, den är mjuk och välventilerad med justerbart ryggstöd. BÄLTESSTOLENS OLIKA DELAR Nackstöd Bältesstyrning Justeringshandtag Ryggstöd Etikett Sittdyna Armstöd Botten I EN NÖDSITUATION Knäpp upp spännet till säkerhetsbältet och ta snabbt ur barnet från bältesstolen och lämna bilen kg kg PRODUKTETIKETT Group 2: For children from 15 to 25 kg Group 3: For children from 22 to 36 kg FARA Barn som väger över 36 kg ska inte använda denna bältesstol. Då ryggstödet är monterat får inte bältesstyrningen vara 3 cm högre eller lägre än barnets axlar. Använd inte bältesstolen om säkerhetsbältet inte passar i bältesstyrningen. Se till att bältet är ordentligt spänt och inte snurrat. Höftbältet ska ligga över den nedre delen av bäckenet Biltema Nordic Services AB

6 SE MONTERA/TA BORT RYGGSTÖDET MONTERING OCH ANVÄNDNING MED RYGGSTÖD Bältesstolen ska monteras framåtvänd med ett trepunktsbälte. Vikt: kg. Ålder: 4 6 år. Övre delen på barnets öron får inte vara över nackstödskanten. VARNING! Använd inte bältesstolen på säte med trasigt eller skadat säkerhetsbälte. Rätt position JUSTERA HÖJDEN PÅ NACKSTÖDET Håll in handtaget på baksidan av nackstödet och dra eller tryck för att höja respektive sänka nackstödet. Bältesstyrningen mer än 3 cm under barnets axlar. Bältesstyrningen 0 3 cm över eller under barnets axlar. FARA! Justera höjden så att barnets axlar är 3 cm under eller över bältesstyrningen. VARNING! Se till att bältet är ordentligt spänt. OBS! Övre delen på barnets öron får inte vara över kanten på nackstödet. Bältesstyrningen mer än 3 cm över barnets axlar. Justera bältesstolen efter barnets längd. Ställ in sätets ryggstöd så att bältesstolens ryggstöd lutar 15 grader Biltema Nordic Services AB 6

7 SE VARNING! Bältesstolen tappar sin skyddsfunktion om ryggstödet lutar mycket bakåt. Barnet ska sitta rakt i bältesstolen med benen parallella. Råd: Bältet ska sitta 1 2 fingrar från barnets hals. Fixera bältesstolen med säkerhetsbältet i bältesstyrningen. Efterjustera placeringen Justera placeringen av bältesstolen så att säkerhetsbältet sitter korrekt. l FARA! Se till att bältesstyrningen är i rätt position i förhållande till barnets axlar. Trä säkerhetsbältet under armstöden på sittkudden och fäst spännet Biltema Nordic Services AB

8 SE MONTERING OCH ANVÄNDNING UTAN RYGGSTÖD Bältesstolen ska monteras framåtvänd med ett trepunktsbälte. Vikt: kg. Ålder: 6 12 år. Barnet ska sitta rakt på bälteskudden med benen parallella. Efterjustera placeringen Justera placeringen av bältesstolen så att säkerhetsbältet sitter korrekt. Dra säkerhetsbältet under armstöden på bälteskudden och fäst spännet. Se till att bältet sitter över axel och på nedre delen av bäckenet. UNDERHÅLL Ta av klädseln 1. Lossa kardborrefästena på nackstödet. Råd: Bältet ska sitta 1 2 fingrar från barnets hals. 2. Öppna dragkedjan på nackstödet och trä av klädseln. Se till att säkerhetsbältet är ordentligt spänt. 3. Öppna kardborrefästet på ryggstödet och trä av klädseln Biltema Nordic Services AB 8

9 SE 4. Öppna tryckknappen på baksidan av armstödet och trä av klädseln. 5. Lossa tryckknappar och kardborrefäste på sittkudden och trä av klädseln. VARNING! Tvätta aldrig själva sittkudden. Sittkudden ska vara komplett med innerkudde och klädsel då bältesstolen används. Tvättråd Handtvätt 30. Torkas plant. Ej blekning. Ej strykning. Ej kemtvätt. Vrides lätt. Torka av plasthöljet med en fuktig trasa. Använd ett milt rengöringsmedel vid behov. TEKNISKA DATA Mått (BxDxH): 38 x 47 x cm Vikt: 5 kg Material: Polypropylen och polyester Biltema Nordic Services AB

10 NO BELTESTOL Vekt: kg. Alder: 4-12 år. Takk for at du har kjøpt denne beltestolen. Beltestolen er utformet for å gi maksimal komfort og sikkerhet for barnet ditt. For at best mulig beskyttelse skal kunne garanteres, må den brukes korrekt. Forskning viser at mange barneseter ikke monteres og brukes på riktig måte, noe som reduserer effektiviteten i en ulykke. ADVARSEL! Dette er en festeanordning for barn som er Universell, godkjent etter regelverk 44, tilleggsserie 04. Egnet til generell bruk i kjøretøyer, og kompatibel med de fleste, men ikke alle typer bilseter. Les instruksjonene nøye før beltestolen installeres og tas i bruk, følg dem omhyggelig, og ta vare på dem for å kunne slå opp i dem senere. Bruk av beltestolen reduserer betraktelig risikoen for skader i en ulykke. De fleste ulykkene skjer i byer: Bruk alltid bilbarnestolen, også på kortere bilturer. La aldri barnet sitte på fanget: I en ulykke kan det være umulig å holde barnet fast. ADVARSEL! Bruk aldri beltestolen på seter med aktivert luftpute. VIKTIG Fare, Advarsel og OBS indikerer graden av mulige skader på person eller materiell dersom instruksjonene ikke følges nøye. FARE Plasser aldri et barn som ikke oppfyller bruksvilkårene i beltestolen. Bruk aldri beltestolen som et vanlig sete. ADVARSEL Når nakkestøtte er montert, må styreskinnene for sikkerhetsbeltet ikke være lavere eller høyere enn 3 cm fra barnets skuldre. Barnet må sitte oppreist. La aldri barnet sitte foroverlent. Gå aldri fra barnet alene i bilen. Sikkerhetsbeltet må aldri plasseres over nakke eller mage. Utsett aldri beltestolen for direkte sollys. Monter aldri beltestolen på et løst eller skadet bilsete. La aldri mer enn ett barn sitte i beltestolen Biltema Nordic Services AB 10

11 NO Stram sikkerhetsbeltet ordentlig. Sikkerhetsbeltet skal sitte over skulder og nedre del av bekkenet. Bruk aldri beltestolen til annet enn tiltenkt bruk. Juster aldri beltestolen under kjøring. La aldri barn montere beltestolen. Legg aldri noe mellom setet og beltestolen. Se til at beltestolen ikke kommer i klem i svingbare seter eller dører. Monter aldri beltestolen på et svingbart sete. Plasser aldri tunge gjenstander i beltestolen. Bruk aldri ryggstøet for seg selv eller i annen kombinasjon enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Pass på at bagasje og andre gjenstander er ordentlig fastspent i bilen. OBS Monter ikke beltestolen direkte på et skinnsete. Legg en gummiduk mellom sete og beltestol. Utsett aldri beltestolen for åpen ild. Monter aldri beltestolen slik at den hindrer adkomst til girspak. Plasser aldri beltestolen der den ikke kan festes med sikkerhetsbelte. Utsett aldri beltestolen for regn, vind, varme eller fuktige miljøer Biltema Nordic Services AB

12 NO FORBUD Bruk ikke en beltestol som har blitt utsatt for skade eller slitasje. MONTERE BELTESTOLEN Beltestolen bør monteres i baksetet. Plassering i passasjersetet kan føre til at barnet kommer borti kjøreutstyr, noe som kan forårsake en ulykke. Bruk aldri en beltestol som har blitt skadet i en kollisjon. ADVARSEL! For bil med sidekollisjonsputer, se bilens instruksjonsbok for korrekt montering av beltestol. SIKKERHETSBELTE Beltestolen skal monteres med bilens trepunktsbelte. Bruk aldri en beltestol som har vært gjennomvåt. Bruk aldri en beltestol med skadet eller modifisert sittepute. FARE! Monter aldri beltestolen i seter med automatisk sikkerhetsbelte eller med sikkerhetsbelte som ikke kan feste beltestolen ordentlig. ADVARSEL! Stram sikkerhetsbeltet ordentlig. Monter aldri beltestolen i følgende seter: Sete smalere enn 38 cm. <38 cm Bruk aldri en beltestol som har blitt modifisert, eller som ikke har blitt håndtert i samsvar med bruksanvisningen. Sete som er montert til siden eller bakover. La aldri barnet ha leker eller andre ting i lommene. <40 cm Sete med mindre dybde enn 40 cm. Beltestolen er ikke beregnet for voksne personer. <38 cm Sete med mindre plan bredde enn 38 cm. Beltestolen er ikke et leketøy. Spennen er mer enn 15 cm over setekanten. Bruk ikke beltestolen om den ikke kan monteres i samsvar med instruksjonene Biltema Nordic Services AB 12

13 NO FUNKSJONER Beltestolen brukes for å betraktelig redusere risikoen for skader i en ulykke. De fleste ulykkene skjer i byer: Bruk alltid beltestolen selv på korte bilturer. La aldri barnet sitte på fanget: I en ulykke kan det bli umulig å holde barnet fast. Beltestolen er lett og enkel å montere, og den er myk og godt ventilert med justerbart ryggstø. BELTESTOLENS ULIKE DELER Nakkestøtte Beltestyring Justeringshåndtak Ryggstø Etikett Sittepute Armlene Bunn I EN NØDSITUASJON Knepp opp spennen til sikkerhetsbeltet, ta barnet raskt ut av beltestolen, og gå ut av bilen. PRODUKTETIKETT FARE Barn som veier over 36 kg, skal ikke bruke denne beltestolen. Når ryggstøet er montert, må ikke beltestyringen være 3 cm høyere eller lavere enn barnets skuldre. Bruk ikke beltestolen dersom sikkerhetsbeltet ikke passer i beltestyringen. Se til at beltet er ordentlig spent og ikke har vridd seg. Hoftebeltet skal ligge over den nedre delen av bekkenet kg kg Biltema Nordic Services AB

14 NO MONTERE/DEMONTERE RYGGSTØ MONTERING OG BRUK MED RYGGSTØ Beltestolen skal monteres forovervendt med et trepunktsbelte. Vekt: kg. Alder: 4 6 år. Den øvre delen på barnets ører må ikke være over nakkestøttens kant. ADVARSEL! Bruk ikke beltestolen på sete med slitt eller skadd sikkerhetsbelte. JUSTERE HØYDE PÅ NAKKESTØTTE Hold inn håndtaket på baksiden av nakkestøtten, og dra eller trykk for å heve eller senke nakkestøtten. Riktig posisjon Beltestyring mer enn 3 cm under barnets skuldre. Beltestyring 0 3 cm over eller under barnets skuldre. FARE! Juster høyden slik at barnets skuldre er 3 cm under eller over beltestyringen. ADVARSEL! Se til at beltet er ordentlig fastspent. OBS! Den øvre delen av barnets ører må ikke være over kanten på nakkestøtten. Beltestyring mer enn 3 cm over barnets skuldre. Juster beltestolen etter barnets høyde. Still inn setets ryggstø slik at beltestolens ryggstø skrår 15 grader Biltema Nordic Services AB 14

15 NO ADVARSEL! Beltestolen mister sin beskyttelsesfunksjon dersom ryggstøet skrår mye bakover. Barnet skal sitte rett i beltestolen med bena parallelle. Råd: Beltet skal sitte 1 2 fingerbredder fra barnets hals. Fest beltestolen med sikkerhetsbeltet i beltestyringen. Etterjuster plasseringen Juster plasseringen av beltestolen slik at sikkerhetsbeltet sitter korrekt. l FARE! Se til at beltestyringen er i riktig posisjon i forhold til barnets skuldre. Træ sikkerhetsbeltet under armlenene på sitteputen, og fest spennen Biltema Nordic Services AB

16 NO MONTERING OG BRUK UTEN RYGGSTØ Beltestolen skal monteres forovervendt med et trepunktsbelte. Vekt: kg. Alder: 6 12 år. Barnet skal sitte rett i beltestolen med bena parallelle. Etterjuster plasseringen Juster plasseringen av beltestolen slik at sikkerhetsbeltet sitter korrekt. Dra sikkerhetsbeltet under armlenene på belteputen, og fest spennen. Se til at beltet sitter over skulderen og på den nedre delen av bekkenet. VEDLIKEHOLD Ta av trekket 1. Løsne borrelåsen på nakkestøtten. Råd: Beltet skal sitte 1 2 fingerbredder fra barnets hals. 2. Åpne glidelåsen på nakkestøtten, og ta av trekket. Se til at sikkerhetsbeltet er ordentlig fastspent. 3. Åpne borrelåsen på ryggstøet, og ta av trekket Biltema Nordic Services AB 16

17 NO 4. Åpne trykknappen på baksiden av armlenene, og ta av trekket. 5. Løsne trykknapper og borrelås på sitteputen, og ta av trekket. ADVARSEL! Vask aldri selve sitteputen. Sitteputen skal være komplett med innerpute og trekk når beltestolen brukes. Vaskeråd Håndvask 30. Tørkes flatt. Ikke bleking. Ikke stryking. Ikke rensing. Vris lett. Tørk av plastdekselet med en fuktig klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. TEKNISKE DATA Mål (BxDxH): 38 x 47 x cm Vekt: 5 kg Materiale: polypropylen og polyester Biltema Nordic Services AB

18 FI TURVAVYÖTYYNY Paino: kg. Ikä: 4-12 vuotta. Kiitos tämän turvavyötyynyn ostamisesta. Turvavyötyyny on muotoiltu erittäin mukavaksi ja turvalliseksi lapsellesi. Parhaan mahdollisen suojan varmistamiseksi sitä on käytettävä oikein. Tutkimusten mukaan turvavyötyynyt asennetaan usein väärin, joten niiden teho heikkenee onnettomuustilanteessa. VAROITUS! Tämä yleiskäyttöinen lasten turvalaite on 44-hyväksytty sarjan 04 muutoksin. Se on soveltuu käytettäväksi matkustaja-ajoneuvoissa. Sitä voi käyttää lähes kaikilla autonistuimilla mutta ei kaikilla. Lue ohjeet huolellisesti ennen turvavyötyynyn asentamista ja käyttämistä. Noudata niitä huolellisesti ja säästä ne tulevaa käyttöä varten. Turvavyötyynyn käyttäminen vähentää huomattavasti vahinkojen vaaraa onnettomuustilanteessa. Suuri osa onnettomuuksista sattuu kaupunkiajossa. Käytä turvavyötyynyä aina, myös lyhyillä automatkoilla. Älä koskaan anna lapsen istua sylissäsi. Onnettomuustilanteessa voi olla mahdotonta pitää lasta paikallaan. VAROITUS! Älä käytä turvavyötyynyä istuimella, jonka turvatyyny on käytössä. TÄRKEÄÄ Vaara, Varoitus ja Huomio ilmaisevat mahdollisten vammojen tai omaisuusvahinkojen vakavuutta, jos ohjeita ei noudateta huolellisesti. VAARA Älä aseta turvavyötyynylle lasta, joka ei täytä sen käyttöehtoja. Älä käytä turvavyötyynyä tavallisena istuimena. VAROITUS Jos istuimessa on niskatuki, turvavyön ohjauskiskot eivät saa olla yli 3 cm korkeammalla tai matalalla kuin lapsen olkapäät. Lapsen on istuttava pystysuorassa. Älä anna lapsen istua nojaten eteenpäin. Älä jätä lasta autoon yksin. Turvavyötä ei saa asettaa kaulan tai vatsan päälle. Älä altista turvavyötyynyä suoralle auringonpaisteelle. Älä kiinnitä turvavyötyynyä löysästi kiinnitetylle tai vaurioituneelle istuimelle. Turvavyötyynyllä saa istua vain yksi lapsi kerrallaan Biltema Nordic Services AB 18

19 FI Kiristä turvavyö kunnolla. Turvavyön tulee kulkea olkapään ja lantion alaosan yli. Älä käytä turvavyötyynyä muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. Älä säädä turvavyötyynyä ajamisen aikana. Älä anna lapsen asentaa turvavyötyynyä. Älä anna minkään esineen joutua turvavyötyynyn ja istuimen väliin. Varmista, että turvavyötyyny ei joudu puristuksiin käännettävän istuimen tai oven väliin. Älä asenna turvavyötyynyä käännettävälle istuimelle. Älä aseta mitään raskaita esineitä turvavyötyynyn päälle. Älä käytä turvavyötyynyä koskaan yksinään tai muutoin kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Varmista, että matkatavarat ja muut esineet on kiinnitetty autoon kunnolla. HUOMIO Älä asenna turvavyötyynyä suoraan nahkaistuimen päälle. Aseta kumikangas turvavyötyynyn ja istuimen väliin. Älä asenna turvavyötyynyä siten, että se estää vaihdevivun käyttämisen. Älä altista turvavyötyynyä avotulelle. Älä asenna turvavyötyynylle siten, että sillä istuvaa lasta ei voi kiinnittää paikalleen turvavyöllä. Älä koskaan altista turvavyötyynyä sateelle, tuulelle, lämmölle tai kosteudelle Biltema Nordic Services AB

20 FI KIELLOT Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta turvavyöistuinta. TURVAVYÖTYYNYN ASENTAMINEN Turvavyötyyny on asennettava takaistuimeen. Jos se asennetaan etumatkustajan istuimeen, lapsi voi päästä käsiksi auton hallintalaitteisiin, jolloin voi aiheutua onnettomuus. Älä koskaan käytä kolarissa vahingoittunutta turvavyötyynyä. VAROITUS! Jos autossa on sivuturvatyynyt, katso auton käsikirjasta, kuinka turvavyötyyny on asennettava. TURVAVYÖ Turvavyötyyny on asennettava käyttämällä auton kolmipisteturvavyötä. Älä koskaan käytä läpeensä kastunutta turvavyötyynyä. VAARA! Älä asenna turvavyötyynyä istuimeen automaattisen turvavyön avulla tai turvavyöhön, jota ei voi kiinnittää kunnolla turvavyöistuimeen. Använd aldrig en bältesstol med skadad eller modifierad sittkudde. VAROITUS! Kiristä turvavyö kunnolla. Älä asenna turvavyötyynyä seuraavanlaisille istuimille: Istuimet, jotka ovat kapeammat kuin 38 cm. <38 cm Älä koskaan käytä turvavyötyynyä, jos se on vaurioitunut tai siihen on tehty muutoksia. Istuimet, jotka on kiinnitetty sivuttain tai selkä menosuuntaan. Älä koskaan anna lapsen pitää taskuissaan leluja tai muita esineitä. <40 cm Istuimet, jotka syvyys on pienempi kuin 40 cm. Turvavyötyynyä ei ole tarkoitettu aikuisille Istuimet, jotka ovat kapeammat kuin 38 cm. <38 cm Turvavyötyyny ei ole leikkikalu. Jos solki on 15 cm istuimen reunaa korkeammalla Älä käytä turvavyötyynyä, jos sitä ei voi asentaa ohjeiden mukaisesti Biltema Nordic Services AB 20

21 FI TOIMINNOT Turvavyötyynyä käytetään vahinkojen vaaran vähentämiseksi huomattavasti onnettomuustilanteessa. Suuri osa onnettomuuksista sattuu kaupunkiajossa. Käytä turvavyötyynyä aina, myös lyhyillä automatkoilla. Älä koskaan anna lapsen istua sylissäsi. Onnettomuustilanteessa voi olla mahdotonta pitää lasta paikallaan. Turvavyötyynyn asentaminen sujuu helposti. Se on pehmeä, ja ilma kiertää siinä. Selkänojaa voi säätää. TURVAVYÖTYYNYN OSAT Niskatuki Turvavyönohjain Säätökahva Selkätuki Etiketti Istuintyyny Käsinoja Pohja HÄTÄTILANTEESSA Irrota turvavyön solki. Nosta lapsi nopeasti pois turvavyötyynyltä, ja poistukaa auton luota. TUOTTEEN MERKINNÄT VAARA Yli 36 kg painava lapsi ei saa käyttää tätä turvavyötyynyä. Jos selkätuki on paikallaan, turvavyö ei saa kulkea yli 3 cm lapsen olkapäitä korkeammalta tai matalammalta. Älä käytä turvavyötyynyä, jos turvavyö ei sovi kulkemaan turvavyötyynyn ohjaimista. Varmista, että turvavyö ei ole liian löysällä eikä liian kireällä. Lantiovyön tulee kulkea lantion alaosan yli kg kg Biltema Nordic Services AB

22 FI SELKÄTUEN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN ASENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN YHDESSÄ SELKÄTUEN KANSSA Turvavyötyyny on asennettava kasvot menosuuntaan käyttämällä auton kolmipisteturvavyötä. Paino: kg. Ikä: 4 6 vuotta. Lapsen korvien yläosat eivät saa ulottua niskatuen reunan yläpuolelle. VAROITUS! Älä käytä turvavyötyynyä yhdessä vahingoittuneen tai vaurioituneen turvavyön kanssa. NISKATUEN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN Tartu niskatuen takaosan kahvaan. Laske tai nosta niskatukea vetämällä tai painamalla kahvaa. Oikea asento Turvavyön ohjaimet yli 3 cm lapsen olkapäiden alapuolella. VAARA! Säädä korkeutta siten, että lapsen olkapäät ovat 3 cm matalammalla tai korkeammalla kuin turvavyön ohjaimet. Turvavyön ohjaimet 0 3 cm lapsen olkapäiden ylä- tai alapuolella. VAROITUS! Varmista, että turvavyö on kiristetty oikein. HUOMIO! Lapsen korvien yläosat eivät saa ulottua niskatuen reunan yläpuolelle. Turvavyön ohjaimet yli 3 cm lapsen olkapäiden yläpuolella. Säädä turvavyötyyny lapsen pituuden mukaan. Aseta autonistuimen selkänoja siten, että turvavyötyynyn selkätuki nojaa 15 asteen kulmassa Biltema Nordic Services AB 22

23 FI VAROITUS! Jos selkätukea kallistetaan liikaa taaksepäin, turvavyötyyny ei enää suojaa. Lapsen tulee istua turvavyötyynyllä suoraan eteenpäin jalat vierekkäin. Neuvo: Turvavyön tulee kulkea 1 2 sormenleveyden päässä lapsen kaulasta. Kiinnitä turvavyötyyny sen ohjaimien kautta kulkevan turvavyön avulla. Asennon jälkisäätäminen Säädä turvavyötyynyn asentoa siten, että turvavyö on oikeassa paikassa. VAARA! Varmista, että turvavyöohjaimet ovat oikeassa asennossa lapsen olkapäihin nähden. l Pujota kolmipisteturvavyö turvavyötyynyn käsinojien alta ja kiinnitä solki Biltema Nordic Services AB

24 FI ASENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN ILMAN SELKÄTUKEA Turvavyötyyny on asennettava kasvot menosuuntaan käyttämällä auton kolmipisteturvavyötä. Paino: kg. Ikä: 6-12 vuotta. Lapsen tulee istua turvavyötyynyllä suoraan eteenpäin jalat vierekkäin. Asennon jälkisäätäminen Säädä turvavyötyynyn asentoa siten, että turvavyö on oikeassa paikassa. Pujota kolmipisteturvavyö turvavyötyynyn käsinojien alta ja kiinnitä solki. Varmista, että turvavyö kulkee olkapään ja lantion alaosan yli. KUNNOSSAPITO Verhoilun irrottaminen 1. Irrota niskatuen tarrakiinnitys. Neuvo: Turvavyön tulee kulkea 1 2 sormenleveyden päässä lapsen kaulasta. 2. Avaa niskatuen vetoketju ja irrota verhoilu. Varmista, että turvavyö on kiristetty oikein. 3. Avaa selkätuen tarrakiinnitys ja irrota verhoilu Biltema Nordic Services AB 24

25 FI 4. Avaa nepparit käsinojien takapuolelta ja irrota verhoilu. 5. Irrota nepparit ja tarrakiinnitys turvavyötyynystä ja irrota verhoilu. VAROITUS! Älä koskaan pese turvavyötyynyä. Kun sitä käytetään, sisätyynyn ja verhoilun tulee olla paikallaan. Pesuohje Käsinpesu 30. Anna kuivua vaakatasossa. Ei saa valkaista. Ei saa silittää. Kemiallinen pesu kielletty. Väännetään kuivaksi kevyesti. Pyyhi muovirunko kostealla kankaalla. Käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. TEKNISET TIEDOT Mitat (L x S x K): 38 x 47 x cm Paino: 5 kg Materiaali: Polypropeeni ja polyesteri Biltema Nordic Services AB

26 DK SELESTOL Vægt: kg. Alder: 4-12 år. Tak fordi I har købt denne selestol. Selestolen er udformet til at give barnet maksimal sikkerhed og komfort. For at sikre den bedst mulige beskyttelse, skal den anvendes korrekt. Forskning viser, at mange børnesæder ikke monteres og anvendes rigtigt, hvilket mindsker deres effektivitet, hvis ulykken sker. ADVARSEL! Dette er en Universal autostol, typegodkendt i henhold til forskrift nr. 44 med ændringer for serie 04. Stolen er generelt egnet til anvendelse i biler og passer til størsteparten - men ikke alle - bilsæder. Læs instruktionerne omhyggeligt før installation og ibrugtagning af selestolen, overhold dem nøje og gem dem til senere brug. Brug af selestolen formindsker ligeledes risikoen for skader i en ulykke. De fleste ulykker sker i byerne. Brug altid selestolen, også på kortere ture. Lad aldrig barnet sidde på knæet. Hvis ulykken sker, kan det være svært at holde fast om barnet. ADVARSEL! Brug aldrig selestolen på sæder, hvor der er aktiverede airbags. VIGTIGT Fare, Advarsel og OBS indikerer graden af mulige skader på mennesker eller materiel, hvis instruktionerne ikke følges omhyggeligt. ADVARSEL Når nakkestøtten er monteret, må sikkerhedsselens styreskinner ikke være under eller over 3 cm fra barnets skuldre. Barnet skal sidde opret. Lad aldrig barnet læne sig frem. Lad aldrig et barn være alene i bilen. Sikkerhedsselen må aldrig placeres over nakken eller maven. FARE Placer aldrig et barn, som ikke opfylder betingelserne for brug, i selestolen. Brug aldrig selestolen som et almindeligt sæde. Udsæt aldrig selestolen for direkte sollys. Monter aldrig selestolen på et løstsiddende eller beskadiget sæde. Lad aldrig mere end ét barn sidde i selestolen Biltema Nordic Services AB 26

27 DK Spænd sikkerhedsselen ordentligt til. Sikkerhedsselen skal sidde over skulderen og den nederste del af bækkenet. Brug aldrig selestolen til andet end det angivne. Juster aldrig selestolen under kørslen. Lad aldrig et barn montere selestolen. Der må ikke lægges noget mellem selestolen og sædet. Sørg for, at selestolen ikke bliver klemt i drejelige sæder eller døre. Monter aldrig selestolen på et drejeligt sæde. Placer aldrig tunge genstande i selestolen. Brug aldrig ryglænet for sig selv eller i anden kombination end beskrevet i denne brugsvejledning. Sørg for, at bagage og andre genstande er ordentligt spændt fast i bilen. OBS Monter ikke selestolen direkte på lædersæder. Læg en gummidug mellem selestolen og sædet. Monter aldrig selestolen, så den forhindrer adgang til gearstangen. Udsæt aldrig selestolen for åben ild. Placer aldrig selestolen, hvor den ikke kan fastgøres med en sikkerhedssele. Udsæt aldrig selestolen for regn, vind, varme eller fugtige omgivelser Biltema Nordic Services AB

28 DK FORBUD Brug ikke selestolen, hvis den er beskadiget eller slidt. MONTERING AF SELESTOLEN Selestolen bør monteres på bagsædet. Placering på passagersædet kan bevirke, at barnet kan få fat i bilens instrumenter, hvilket kan forårsage uheld. Brug aldrig en selestol, som er beskadiget efter en kollision. ADVARSEL! Hvis bilen har sideairbags, skal du benytte bilens instruktionsbog for at montere selestolen korrekt. SIKKERHEDSSELE Selestolen skal monteres med bilens trepunktssele. Brug aldrig en selestol, som har været gennemvædet. FARE! Monter aldrig selestolen på sæder med automatisk sikkerhedssele eller med sikkerhedssele, som ikke kan fastgøre selestolen ordentligt. Brug aldrig en selestol med modificeret pude. ADVARSEL! Spænd sikkerhedsselen ordentligt til. Monter aldrig selestolen på følgende sæder: Sæder, der er smallere end 38 cm. Brug aldrig en selestol, som er modificeret, eller som ikke er behandlet i henhold til brugsvejledningen. <38 cm Sæder, som er monteret til siden eller bagud. Lad aldrig barnet have legetøj eller andre ting i lommerne. <40 cm Sæder med mindre dybde end 40 cm. Selestolen er ikke beregnet til voksne. <38 cm Sæder med mindre plan bredde end 38 cm. Selestolen er ikke legetøj. Spændet er mere end 15 cm over sædets kant. Brug ikke selestolen, hvis den ikke kan monteres i henhold til instruktionerne Biltema Nordic Services AB 28

29 DK FUNKTIONER Selestolen bruges til at formindske risikoen for skader i en ulykke betydeligt. De fleste ulykker sker i byerne. Brug altid selestolen, også på kortere ture. Lad aldrig barnet sidde på knæet. Hvis ulykken sker, kan det være umuligt at holde fast om barnet. Selestolen er let og nem at montere. Den er blød og velventileret med justerbart ryglæn. SELESTOLENS FORSKELLIGE DELE Nakkestøtte Selestyr Justeringshåndtag Rygstød Etiket Sædepude Armlæn Bund I EN NØDSITUATION Åben sikkerhedsselens spænde og tag hurtigt barnet ud af selestolen og forlad bilen. PRODUKTETIKET FARE Børn, som vejer mere end 36 kg, må ikke bruge denne selestol. Når ryglænet er monteret, må selestyringen ikke være under eller over 3 cm fra barnets skuldre. Brug ikke selestolen, hvis sikkerhedsselen ikke passer til selestyringen. Sørg for, at selen er spændt ordentligt uden at være drejet rundt. Hofteselen skal ligge over den nederste del af bækkenet kg kg Biltema Nordic Services AB

30 DK MONTERE/FJERNE RYGLÆNET MONTERING OG BRUG MED RYGLÆN Selestolen skal monteres vendende fremad med en trepunktssele. Vægt: kg. Alder: 4-6 år. Det øverste af barnets ører må ikke være over nakkestøttens kant. ADVARSEL! Brug ikke selestolen på sæder, hvor sikkerhedsselen er slidt eller beskadiget. JUSTERING AF NAKKESTØTTENS HØJDE Hold håndtaget på bagsiden af nakkestøtten ind og træk eller tryk for at hæve eller sænke nakkestøtten. Korrekt position Selestyringen mere end 3 cm under barnets skuldre. Selestyringen 0-3 cm over eller under barnets skuldre. FARE! Juster højden, så barnets skuldre er 3 cm under eller over selestyringen. til. ADVARSEL! Sørg for, at selen er spændt ordentligt Selestyringen mere end 3 cm over barnets skuldre. Juster selestolen efter barnets længde. Indstil sædets ryglæn, så selestolens ryglæn hælder 15 grader. OBS! Det øverste af barnets ører må ikke være over nakkestøttens kant Biltema Nordic Services AB 30

31 DK ADVARSEL! Selestolen mister sin beskyttelsesfunktion, hvis ryglænet hælder meget bagud. Barnet skal sidde ret op i selestolen med parallelle ben. Råd: Selen skal sidde 1 2 fingre fra barnets hals. Gør selestolen fast med sikkerhedsselen i selestyringen. Efterjuster placeringen Juster placeringen af selestolen, så sikkerhedsselen sidder korrekt. l FARE! Sørg for, at selestyringen har den rigtige position i forhold til barnets alder. Træk sikkerhedsselen under armlænet på puden og gør spændet fast Biltema Nordic Services AB

32 DK MONTERING OG BRUG UDEN RYGLÆN Selestolen skal monteres vendende fremad med en trepunktssele. Vægt: kg. Alder: 6-12 år. Barnet skal sidde ret op på selepuden med parallelle ben. Efterjuster placeringen Juster placeringen af selestolen, så sikkerhedsselen sidder korrekt. Træk sikkerhedsselen under armlænet på selepuden og gør spændet fast. Sørg for, at selen ligger hen over skulderen og over den nederste del af bækkenet. VEDLIGEHOLDELSE Afmonter betrækket 1. Løsn velcrolukningen på nakkestøtten. Råd: Selen skal sidde 1 2 fingre fra barnets hals. 2. Åbn lynlåsen på nakkestøtten og tag betrækket af. Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt ordentligt til. 3. Åbn velcrolukningen på nakkestøtten og tag betrækket af Biltema Nordic Services AB 32

33 DK 4. Åbn trykknappen på armlænets bagside og tag betrækket af. 5. Åbn trykknapper og velcrolukning på siddepuden og tag betrækket af. ADVARSEL! Vask aldrig selve siddepuden. Siddepuden skal være komplet med inderpude og betræk, når selestolen anvendes. Vaskeråd Vaskes i hånden ved 30. Tørres plant. Må ikke bleges. Må ikke stryges. Tåler ikke kemisk rens. Vrides let. Tør plastskallen med en fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt. TEKNISKE DATA Mål (BxDxH): 38 x 47 x cm Vægt: 5 kg Materiale: Polypropylen og polyester Biltema Nordic Services AB

34 2013 Biltema Nordic Services AB

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

babyskydd Spedbarnssete Turvakaukalo Babystol

babyskydd Spedbarnssete Turvakaukalo Babystol babyskydd Spedbarnssete Turvakaukalo Babystol UNIVERSAL 0-13 kg E9 042022 ECE R44/04 SE babyskydd VIKTIGT Detta babyskydd har utformats för att ge maximal bekvämlighet och säkerhet åt ditt barn. För att

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Børn under 135 cm skal være spændt fast

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 44-226 Manual.indd 2012-10-5, 08.56.03 Art. 44-226 Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 1 2012-10-05 Biltema Nordic Services AB Skovärmare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Brugermanual. Gruppe I (9-18 kg) Kvalitets garanti. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk. Bemærk

Brugermanual. Gruppe I (9-18 kg) Kvalitets garanti. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk. Bemærk Bemærk 1. Dette er en ISOFIX barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse Nr: 44,04, til almindelig brug i køretøjer, og passer til biler med ISOFIX-beslag. 2. Den passer i biler med ISOFIX-beslag

Læs mere

Brugsanvisning for: Big Star Lift

Brugsanvisning for: Big Star Lift Brugsanvisning for: Big Star Lift VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG. LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER PRODUKTET! Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2012, EN 1466:2014

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 Art. 19-1503 MONTERINGSVERKTYG FÖR DRIVKNUTSDAMASK MONTERINGSVERKTØY FOR DRIVKNUTEMANSJETT VETONIVELEN SUOJAKUMIEN ASENNUSTYÖKALU MONTERINGSVÆRKTØJ TIL KARDANMANCHET

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

EVO QUATRO. ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 1 2014-07-01 09:53:04

EVO QUATRO. ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 1 2014-07-01 09:53:04 EVO QUATRO 28192 ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 1 2014-07-01 09:53:04 ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 2 2014-07-01 09:53:04 SVENSKA Användningsområden/Indikationer Akut eller långvarig fotledsinstabilitet, preventivt

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05 www.stigagames.com SE MONTERINGSanvisning DK Monteringsvejledning NO MONTERINGSanvisning SF Kokoamisohje GB ASSEMBLE Instruction manual KICK SCOOTER Creator 200 8280-0300-05 Svenska SE Justerbar höjd 90-100

Læs mere

Carrot III IND HO LD 3:1 BRUGSANVISNING. Barne-autostolen Carrot III giver barnet en sikker og komfortabel rejse.

Carrot III IND HO LD 3:1 BRUGSANVISNING. Barne-autostolen Carrot III giver barnet en sikker og komfortabel rejse. 3:1 BRUGSANVISNING Produktet må kun anvendes som autostol. Ønskes anden anvendelse kontakt da Anatomic SITT A/S. Vare nr. BR201204-01, udgave 2-2012-06-04 Carrot III Producent: RehaNorm Bingen GmbH Am

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

the Grab-and-Go Booster

the Grab-and-Go Booster the Grab-and-Go Booster 4 til 12 år Gruppe 2/3 (15-36 kg) Godkendt i overensstemmelse med ECE R44.04 P/N - 1097 Rev. A DK Til lykke med dit valg af mifold Grab-and- Go selepuden. mifold er markedets mest

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog

Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog 2008 Biltema Nordic Services AB SE Trehjuling med dragkrok VARNING Trehjulingen får bara användas

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

BRUGERMANUAL. Gruppe 2+3 (15-36 kg) Kvalitets garanti. Info. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk

BRUGERMANUAL. Gruppe 2+3 (15-36 kg) Kvalitets garanti. Info. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk BRUGERMANUAL Info 1. Dette er en universal barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse Nr: 44,04, til almindelig brug i køretøjer, og passer til de fleste, men ikke alle bilsæder. 2. Korrekt pasform

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV 82-096 manual.indd 2014-04-25, 10.30.10 Art. 82-096 Snöplog till ATV Snøplog for ATV Lumiaura ATV-ajoneuvoihin Sneplov til ATV Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Lotus F1. Assembly Manual & User s Guide WARNING: WARNING: Contains small parts, sharp points and sharp edges. Adult assembly required.

Lotus F1. Assembly Manual & User s Guide WARNING: WARNING: Contains small parts, sharp points and sharp edges. Adult assembly required. CHILDREN S PRODUCTS Battery Operated Ride-On Art. 26-9901 Vehicle Assembly Manual & User s Guide Lotus F1 RIDE ON F1 LOTUS CAR Item No.: KL-9003 WARNING: To reduce the risk of injury, adult supervision

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

SodaStream Suomi Teknobulevardi 3-5

SodaStream Suomi Teknobulevardi 3-5 SodaStream Suomi Teknobulevardi 3-5 FRISK DANSKVAND. UDEN AT SLÆBE FLASKER. Er du også træt af at slæbe tunge flasker hjem fra supermarkedet, opbevare dem for derefter at returnere dem, når de er tomme?

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

Kvalitets garanti. Gruppe 2+3 (15-36 kg) OBS. IMPORTØR: Avant Denmark - dansk biludstyr a/s Tel.:

Kvalitets garanti. Gruppe 2+3 (15-36 kg) OBS. IMPORTØR: Avant Denmark - dansk biludstyr a/s Tel.: OBS 1. Dette er en universal barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse nr: 44,04 til almindel brug i køretøjer, og passer til de fleste, men ikke alle, bilsæder. 2. Korrekt pasform er sandsynlig,

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas.

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. HALOGENSTRÅLKASTARE Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. Strålkastaren måste monteras av en behörig el-installatör. Denna

Læs mere

formstøbt sæde Brugervejledning

formstøbt sæde Brugervejledning Brugervejledning formstøbt sæde Indholdsfortegnelse Anvendelse af Anatomic formstøbt sæde Indlæg Vedligeholdelse Håndtag Montering af Anatomic formstøbt sæde Montering af formstøbt sæde med fastgørelsesremme

Læs mere