Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Jette Jespersen, Inga Blom Afbud: Carl Jørgen Heide, Pia Dam, Karina Jørgensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Årshjul Centerråd Godkendelse af budget Halvårsstatistik november Evaluering af gældende virksomhedsplan årsrapport Virksomhedsplan Love og reformtiltag Centerrådsmøder Evt...6

2 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Godkendelse af dagsorden 15/24971 Beslutningstema: Godkendelse af dagsorden. Sagsfremstilling: Godkendelse af dagsorden jf Årshjulet Centerrådet 2015 Bilag: Åben - Årshjul 2015 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Godkendt. 2. Årshjul Centerråd /27229 Beslutningstema: Årshjul Centerråd 2016 Indstilling: Det indstilles, at Årshjulet for Centerrådet 2016 ændres således at mødet i november i stedet afholdes i december. Sagsfremstilling: Centerrådet afholder 3 årlige møder, samt dialogmøder i kommunerne. Iflg. årshjul 2015 afholdes det sidste møde i november. Dagsorden for årets sidste møde indeholder blandt andet evaluering af gældende virksomhedsplan, godkendelse af ny virksomhedsplan, samt halvårsstatistik november. Mødet kan ses som Centerrådets årsafslutning. I den forbindelse ønskes det, at mødet flyttes fra november til december, dette for at kunne give en så præcis årsafslutning som muligt i forhold til årsrapport samt halvårsstatistik. Bilag: Åben - Årshjul 2016 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Godkendt. 1

3 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Godkendelse af budget /5403 Beslutningstema: Budget 2016 Indstilling: Det indstilles, at Budget 2016 tages til efterretning. Sagsfremstilling: Centerrådet for UU-Center Sydfyn godkendte udkast til budget 2016 på mødet d Taksten for 2016 udgør 70,80 kr. i 2015 priser og antal vejledere vil udgøre 14 personer. Der er en positiv overførsel fra 2014 på kr. Der anvendes i kr. af overførslen, således at der resterer kr. på overførslen Bilag: Åben - Budget 2016 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Godkendt. 4. Halvårsstatistik november /26564 Beslutningstema: Halvårsstatistik november 2015 Indstilling: Det indstilles, at Halvårsstatistik november 2015 tages til efterretning. Sagsfremstilling: Jf. årshjul orienteres politikerne i Centerrådet om, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyn er i gang med. 2

4 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Tallene er opgjort i 2 aldersgrupper, de årige og årige. Desuden er der oversigter over, hvordan de tidligere års afgangselevers status er pr. november Således fremgår det af bilagsmaterialet, hvilken uddannelse/aktivitet afgangseleverne i og 2015 pt. er i gang med eller har afsluttet. Bilag: Åben - Halvårsstatistik november 2015 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. 5. Evaluering af gældende virksomhedsplan årsrapport /19758 Beslutningstema: Samlet status på virksomhedsplan 2015 Indstilling: Det indstilles, at Status tages til efterretning. Sagsfremstilling: Efter et år med vejledningsreformen er der fokus på opsamling af erfaringer med arbejdet i folkeskolerne. På baggrund af dette videreudvikles samarbejdet mellem folkeskoler og UU-Center Sydfyn, med særligt fokus på indsatserne i forhold til de ikke uddannelsesparate. Disse samarbejdsfora skal fremadrettet arbejde med at udvikle værktøjer og dokumentation af indsatserne, så vi i 2016 får et samlet overblik. Desuden skal der fortsat være fokus på præcisering af, hvilke opgaver der varetages af UU-Center Sydfyn, og hvilke opgaver grundskolerne er ansvarlige for, samt fokus på de opgaver vi skal samarbejde om. Den nationale målsætning om at 25 % af en ungdomsårgang skal starte på en erhvervsuddannelse i 2020, sætter krav til brobygning, kollektiv vejledning, samt intensiveret samarbejde med det lokale erhvervsliv og erhvervsuddannelserne. Dette har vi fokus på i 2015, men intensiverer indsatsen i Der fokuseres fremadrettet på at udvikle samarbejdet mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og UU-Center Sydfyn, så antallet af unge der søger erhvervsuddannelser øges. De unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Her er UU s mentorordning og garantimodellen med at fastholde unge i ungdomsuddannelse. Disse ordninger styrkes fremadrettet, og der måles på resultaterne. UU-Center Sydfyn er i gang med at implementere ny organisationsform med to teams, der hver især har fokus på skoler og unge. Organisering i 3

5 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den teams skal skabe bedre mulighed for udvikling til områder, såsom kollektiv vejledning, vejledning af unge med særlige behov, samt unge der er ikkeuddannelsesparate. Dette under hensyntagen til de 4 center kommuners specifikke behov jf. virksomhedsplanen. Bilag: Åben - Virksomhedsplan med status juni og november 2015 Åben - Ydelseskatalog Åben - E-vejledning - bilag til Centerrådets møde d Åben - Målgruppeskema UU og PSF (aug 2015) Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. 6. Virksomhedsplan /14484 Beslutningstema: Godkendelse af Virksomhedsplan 2016 Indstilling: Det indstilles, at Virksomhedsplan 2016 tages til efterretning. Sagsfremstilling: Virksomhedsplan 2016 afspejler de fælles indsatsområder for UU-Center Sydfyn samt en synliggørelse specifikt for de 4 center kommuner. Virksomhedsplan 2016 har opstillet mål og succeskriterier for de fælles indsatsområder. Der er status i juni 2016 og december De fælles indsatsområder er: Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Fokuseret vejledning Nyskabelse og fastholdelse af uddannelsestilbud til de særligt udfordrede Garantimodellen UU-Center Sydfyn som organisation Bilag: Åben - Virksomhedsplan UU-Center Sydfyn 2016 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : 4

6 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Godkendt. 7. Love og reformtiltag 11/17090 Beslutningstema: Love og reformtiltag. Indstilling: Det indstilles, at Orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Der er ikke nye love og reformtiltag på UU-Center Sydfyns område. Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. 8. Centerrådsmøder /24971 Beslutningstema: Centerrådsmøder 2016 Indstilling: Det indstilles, at Møderækken godkendes. Sagsfremstilling: Forslag til møder i Centerrådet 2016: Onsdag d Onsdag d Onsdag d Møderne afholdes fra kl

7 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Møde d godkendt. Øvrige 2 mødedatoer kolliderer med politiske møder, hvorfor nye mødedatoforslag skal frembringes. 9. Evt. 15/24971 Beslutningstema: Evt. Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Hæftet Fremtidsparat omdelt. A3-oversigten Målgruppeafgrænsning omdelt. 6

8 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Mette Kristensen Jakob Holm Søren Sønderlund Hansen Jan Ole Jakobsen Carl Jørgen Heide Inger-Marie Albertsen Pia Dam Karina Jørgensen Jette Jespersen 7

9 Bilag: 1.1. Årshjul 2015 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 04. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

10 Årshjul Centerråd 2015 X = Ny virksomhedsplan X = Gældende virksomhedsplan X = Budget / Regnskab X = Statistik X = Love og reformtiltag Godkendelse af budget 2016 Evaluering af gældende virksomhedsplan - Årsrapport 2015 Love og reformtiltag Godkendelse af ny virksomhedsplan 2016 Halvårsstatistik november 2015 Møderække 2016 Regnskab 2014 Budgetplanlægning 2016 Love og reformtiltag 1. drøftelse af ny virksomhedsplan 2016 November 2015 Centerrådsmøde Marts 2015 Centerrådsmøde September / Halvårsstatistik fra juni 2015 Midtvejsevaluering gældende virksomhedsplan 2015 Drøftelse af ny virksomhedsplan 2016 Dialog om lokale forhold oktober 2015 dialogmøder i kommunerne Juni 2015 Centerrådsmøde Budgetindstilling 2016 Midtvejsevaluering gældende virksomhedsplan 2015 Love og reformtiltag 2. drøftelse af ny virksomhedsplan 2016 Halvårsstatistik fra juni 2015

11 Bilag: 2.1. Årshjul 2016 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 04. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

12 Årshjul Centerråd 2016 X = Ny virksomhedsplan X = Gældende virksomhedsplan X = Budget / Regnskab X = Statistik X = Love og reformtiltag Godkendelse af budget 2017 Evaluering af gældende virksomhedsplan - Årsrapport 2016 Love og reformtiltag Godkendelse af ny virksomhedsplan 2017 Halvårsstatistik november 2016 Møderække 2017 Regnskab 2015 Budgetplanlægning 2017 Love og reformtiltag 1. drøftelse af ny virksomhedsplan 2017 December 2016 Centerrådsmøde Marts 2016 Centerrådsmøde September / oktober 2016 dialogmøder i Halvårsstatistik fra juni 2016 kommunerne Midtvejsevaluering gældende virksomhedsplan 2016 Drøftelse af ny virksomhedsplan 2017 Dialog om lokale forhold Juni 2016 Centerrådsmøde Halvårsstatistik fra juni 2016 Budgetindstilling 2017 Midtvejsevaluering gældende virksomhedsplan 2016 Love og reformtiltag 2. drøftelse af ny virksomhedsplan 2017

13 Bilag: 3.1. Budget 2016 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 04. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

14 Økonomi for UU-Center Sydfyn Budget 2016 Antal indbyggere i alt Til rådighed pr. indbygger (excl. tilkøbsydelser) 2015 priser kr. 70,80 Indtægter: Indtægt fra kommunerne i alt Overførsel fra Samlet indtægt Udgifter: Lønninger til vejledere 14,00 vejledere à kr Administration og ledelse 11,23 kr. pr. indb Udgift til kørsel 0,99 kr. pr. indb Udgift til efteruddannelse 1,57 kr. pr. indb IT programmer, udstyr og kvalitetssikring 4,44 kr. pr. indb Husleje, el, vand og varme til Ungekontakten 2,46 kr. pr. indb Samlet udgift Balance 0 Overførsel fra kr. heraf disponeret jf. ovenstående kr. Restsaldo på overførsel kr.

15 Bilag: 4.1. Halvårsstatistik november 2015 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 04. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

16 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 1

17 Indhold Forord til halvårsstatistik november Aktuel placering på unge ml år (inkl.) i hele UU-Center Sydfyn...4 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Faaborg-Midtfyn Kommune...5 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Langeland Kommune...6 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Svendborg Kommune...7 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Ærø Kommune...8 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) i UU-Center Sydfyn hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse er medregnet...9 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) i UU-Center Sydfyn hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse ikke er medregnet...10 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Faaborg-Midtfyn Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse er medregnet...11 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Faaborg-Midtfyn Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse ikke er medregnet...12 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Langeland Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse er medregnet...13 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Langeland Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse ikke er medregnet...14 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Svendborg Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse er medregnet...15 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Svendborg Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse ikke er medregnet...16 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Ærø Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse er medregnet...17 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Ærø Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse ikke er medregnet...18 Tallene bag diagrammerne aktuel placering årige...19 Tallene bag diagrammerne aktuel placering årige inkl. gennemført ungdomsuddannelse...20 Tallene bag diagrammerne aktuel placering årige eksl. gennemført ungdomsuddannelse...21 Definition af placeringsgrupper...22 Aktuel status for elever, der har afsluttet 9. klasse i Aktuel status for elever, der har afsluttet 9. klasse i Aktuel status for elever, der har afsluttet 9. klasse i Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 2

18 Forord til halvårsstatistik november 2015 På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med. Tallene er opgjort samlet for UU-Center Sydfyn samt enkeltvis for de 4 kommuner. Tallene er opgjort i 2 aldersgrupper, nemlig år og år. Ligeledes findes en oversigt, som viser hvilken uddannelse/aktivitet elever fra 9. klasse årgang 2013, 2014 og 2015 pt. er i gang med. Tallene er trukket fra UU-Center Sydfyns database UV-Vej Så snart en ung begynder, afbryder eller afslutter en aktivitet (uddannelse, job o.a.) opdaterer UU-Center Sydfyn databasen ved hjælp af systemoverførsler fra skoler, uddannelsesinstitutioner, SKAT o.a. eller af uu-vejlederen selv. Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 3

19 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) i hele UU-Center Sydfyn Midlertidige aktiviteter 0,2% Pt. Ikke i gang 1,5% Gymnasiale uddannelser 29,2% Grundskolen 57,3% Forberedende og udviklende aktiviteter 3,9% Erhvervsuddannelser 7,3% Andre ungdomsuddannelser 0,6% Grundskolen 57,3% Andre ungdomsuddannelser 0,6% Erhvervsuddannelser 7,3% Forberedende og udviklende aktiviteter 3,9% Gymnasiale uddannelser 29,2% Midlertidige aktiviteter 0,2% Pt. Ikke i gang 1,5% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 4

20 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Faaborg-Midtfyn Kommune Midlertidige aktiviteter 0,2% Pt. Ikke i gang 1,1% Gymnasiale uddannelser 28,7% Grundskolen 57,1% Forberedende og udviklende aktiviteter 4% Erhvervsuddannelser 8,4% Andre ungdomsuddannelser 0,7% Grundskolen 57,1% Andre ungdomsuddannelser 0,7% Erhvervsuddannelser 8,4% Forberedende og udviklende aktiviteter 4% Gymnasiale uddannelser 28,7% Midlertidige aktiviteter 0,2% Pt. Ikke i gang 1,1% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 5

21 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Langeland Kommune Midlertidige aktiviteter 0,2% Pt. Ikke i gang 2,6% Gymnasiale uddannelser 24,4% Grundskolen 56% Forberedende og udviklende aktiviteter 5,3% Erhvervsuddannelser 11,2% Andre ungdomsuddannelser 0,2% Grundskolen 56% Andre ungdomsuddannelser 0,2% Erhvervsuddannelser 11,2% Forberedende og udviklende aktiviteter 5,3% Gymnasiale uddannelser 24,4% Midlertidige aktiviteter 0,2% Pt. Ikke i gang 2,6% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 6

22 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Svendborg Kommune Midlertidige aktiviteter 0,1% Pt. Ikke i gang 1,6% Gymnasiale uddannelser 30,3% Grundskolen 57,5% Forberedende og udviklende aktiviteter 3,9% Erhvervsuddannelser 5,8% Andre ungdomsuddannelser 0,8% Grundskolen 57,5% Andre ungdomsuddannelser 0,8% Erhvervsuddannelser 5,8% Forberedende og udviklende aktiviteter 3,9% Gymnasiale uddannelser 30,3% Midlertidige aktiviteter 0,1% Pt. Ikke i gang 1,6% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 7

23 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Ærø Kommune Midlertidige aktiviteter 0,8% Pt. Ikke i gang 1,7% Gymnasiale uddannelser 31,8% Grundskolen 59,8% Forberedende og udviklende aktiviteter 1,7% Erhvervsuddannelser 4,2% Andre ungdomsuddannelser 0% Grundskolen 59,8% Andre ungdomsuddannelser 0% Erhvervsuddannelser 4,2% Forberedende og udviklende aktiviteter 1,7% Gymnasiale uddannelser 31,8% Midlertidige aktiviteter 0,8% Pt. Ikke i gang 1,7% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 8

24 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) i UU-Center Sydfyn hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse er medregnet Pt. Ikke i gang 4,4% Midlertidige aktiviteter 6,3% Gymnasiale uddannelser 18,7% Gennemført ungdomsuddannelse 43,5% Grundskolen 0,2% Forberedende og udviklende aktiviteter 10,8% Erhvervsuddannelser 14,5% Andre ungdomsuddannelser 1,7% Gennemført ungdomsuddannelse 43,5% Andre ungdomsuddannelser 1,7% Erhvervsuddannelser 14,5% Forberedende og udviklende aktiviteter 10,8% Grundskolen 0,2% Gymnasiale uddannelser 18,7% Midlertidige aktiviteter 6,3% Pt. Ikke i gang 4,4% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 9

25 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) i UU-Center Sydfyn hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse ikke er medregnet Pt. Ikke i gang 7,7% Andre ungdomsuddannelser 3,1% Midlertidige aktiviteter 11,1% Erhvervsuddannelser 25,6% Gymnasiale uddannelser 33,1% Forberedende og udviklende aktiviteter 19,1% Grundskolen 0,3% Andre ungdomsuddannelser 3,1% Erhvervsuddannelser 25,6% Forberedende og udviklende aktiviteter 19,1% Grundskolen 0,3% Gymnasiale uddannelser 33,1% Midlertidige aktiviteter 11,1% Pt. Ikke i gang 7,7% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 10

26 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Faaborg-Midtfyn Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse er medregnet Midlertidige aktiviteter 4,8% Pt. Ikke i gang 4,5% Gymnasiale uddannelser 18,1% Gennemført ungdomsuddannelse 40,8% Grundskolen 0,2% Forberedende og udviklende aktiviteter 11,9% Erhvervsuddannelser 17,8% Andre ungdomsuddannelser 1,9% Gennemført ungdomsuddannelse 40,8% Andre ungdomsuddannelser 1,9% Erhvervsuddannelser 17,8% Forberedende og udviklende aktiviteter 11,9% Grundskolen 0,2% Gymnasiale uddannelser 18,1% Midlertidige aktiviteter 4,8% Pt. Ikke i gang 4,5% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 11

27 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Faaborg-Midtfyn Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse ikke er medregnet Pt. Ikke i gang 7,5% Andre ungdomsuddannelser 3,3% Midlertidige aktiviteter 8,1% Erhvervsuddannelser 30,1% Gymnasiale uddannelser 30,6% Grundskolen 0,3% Forberedende og udviklende aktiviteter 20% Andre ungdomsuddannelser 3,3% Erhvervsuddannelser 30,1% Forberedende og udviklende aktiviteter 20% Grundskolen 0,3% Gymnasiale uddannelser 30,6% Midlertidige aktiviteter 8,1% Pt. Ikke i gang 7,5% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 12

28 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Langeland Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse er medregnet Midlertidige aktiviteter 10,2% Pt. Ikke i gang 3,8% Gymnasiale uddannelser 15% Gennemført ungdomsuddannelse 37% Grundskolen 0% Forberedende og udviklende aktiviteter 13,9% Andre ungdomsuddannelser 1,4% Erhvervsuddannelser 18,8% Gennemført ungdomsuddannelse 37% Andre ungdomsuddannelser 1,4% Erhvervsuddannelser 18,8% Forberedende og udviklende aktiviteter 13,9% Grundskolen 0% Gymnasiale uddannelser 15% Midlertidige aktiviteter 10,2% Pt. Ikke i gang 3,8% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 13

29 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Langeland Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse ikke er medregnet Pt. Ikke i gang 6% Andre ungdomsuddannelser 2,2% Midlertidige aktiviteter 16,1% Erhvervsuddannelser 29,8% Gymnasiale uddannelser 23,8% Grundskolen 0% Forberedende og udviklende aktiviteter 22,1% Andre ungdomsuddannelser 2,2% Erhvervsuddannelser 29,8% Forberedende og udviklende aktiviteter 22,1% Grundskolen 0% Gymnasiale uddannelser 23,8% Midlertidige aktiviteter 16,1% Pt. Ikke i gang 6% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 14

30 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Svendborg Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse er medregnet Midlertidige aktiviteter 6,9% Pt. Ikke i gang 4,4% Gymnasiale uddannelser 18,4% Gennemført ungdomsuddannelse 46,4% Grundskolen 0,2% Forberedende og udviklende aktiviteter 10,3% Erhvervsuddannelser 11,9% Andre ungdomsuddannelser 1,7% Gennemført ungdomsuddannelse 46,4% Andre ungdomsuddannelser 1,7% Erhvervsuddannelser 11,9% Forberedende og udviklende aktiviteter 10,3% Grundskolen 0,2% Gymnasiale uddannelser 18,4% Midlertidige aktiviteter 6,9% Pt. Ikke i gang 4,4% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 15

31 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Svendborg Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse ikke er medregnet Pt. Ikke i gang 8,2% Andre ungdomsuddannelser 3,1% Midlertidige aktiviteter 12,8% Erhvervsuddannelser 22,2% Gymnasiale uddannelser 34,3% Forberedende og udviklende aktiviteter 19,1% Grundskolen 0,3% Andre ungdomsuddannelser 3,1% Erhvervsuddannelser 22,2% Forberedende og udviklende aktiviteter 19,1% Grundskolen 0,3% Gymnasiale uddannelser 34,3% Midlertidige aktiviteter 12,8% Pt. Ikke i gang 8,2% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 16

32 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Ærø Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse er medregnet Midlertidige aktiviteter 5,1% Pt. Ikke i gang 3,8% Gennemført ungdomsuddannelse 39,7% Gymnasiale uddannelser 34,9% Grundskolen 0,5% Forberedende og udviklende aktiviteter 3,3% Andre ungdomsuddannelser 1,5% Erhvervsuddannelser 11% Gennemført ungdomsuddannelse 39,7% Andre ungdomsuddannelser 1,5% Erhvervsuddannelser 11% Forberedende og udviklende aktiviteter 3,3% Grundskolen 0,5% Gymnasiale uddannelser 34,9% Midlertidige aktiviteter 5,1% Pt. Ikke i gang 3,8% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 17

33 Aktuel placering på unge ml år (inkl.) Ærø Kommune hvor unge med gennemført ungdomsuddannelse ikke er medregnet Pt. Ikke i gang 6,4% Andre ungdomsuddannelser 2,6% Midlertidige aktiviteter 8,5% Erhvervsuddannelser 18,3% Forberedende og udviklende aktiviteter 5,5% Grundskolen 0,9% Gymnasiale uddannelser 57,9% Andre ungdomsuddannelser 2,6% Erhvervsuddannelser 18,3% Forberedende og udviklende aktiviteter 5,5% Grundskolen 0,9% Gymnasiale uddannelser 57,9% Midlertidige aktiviteter 8,5% Pt. Ikke i gang 6,4% Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 18

34 Tallene bag diagrammerne aktuel placering årige Aktuel placering årige UU år Langeland år Faaborg-Midtfyn år Svendborg år Ærø år procent tal procent tal procent tal procent tal procent tal Grundskolen 57,3% ,0% ,1% ,5% ,8% 143 Andre ungdomsuddannelser 0,6% 31 0,2% 1 0,7% 13 0,8% 17 0,0% 0 Erhvervsuddannelser 7,3% ,2% 47 8,4% 166 5,8% 127 4,2% 10 Forberedende og udviklende aktiviteter 3,9% 189 5,3% 22 4,0% 79 3,9% 84 1,7% 4 Gymnasiale uddannelser 29,2% ,4% ,7% ,3% ,8% 76 Midlertidige aktiviteter 0,2% 10 0,2% 1 0,2% 4 0,1% 3 0,8% 2 Pt. Ikke i gang 1,5% 70 2,6% 11 1,1% 21 1,6% 34 1,7% 4 I alt 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 239 Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 19

35 Tallene bag diagrammerne aktuel placering årige inkl. gennemført ungdomsuddannelse Aktuel placering årige inkl. unge med gennemført ungdomsuddanelse UU år Langeland år Faaborg-Midtfyn år Svendborg år Ærø år procent Tal procent tal procent tal procent tal procent tal Gennemført ungdomsuddannelse 43,5% ,0% ,8% ,4% ,7% 155 Andre ungdomsuddannelser 1,7% 166 1,4% 9 1,9% 67 1,7% 84 1,5% 6 Erhvervsuddannelser 14,5% ,8% ,8% ,9% ,0% 43 Forberedende og udviklende aktiviteter 10,8% ,9% 89 11,9% ,3% 521 3,3% 13 Grundskolen 0,2% 18 0,0% 0 0,2% 7 0,2% 9 0,5% 2 Gymnasiale uddannelser 18,7% ,0% 96 18,1% ,4% ,9% 136 Midlertidige aktiviteter 6,3% ,2% 65 4,8% 167 6,9% 348 5,1% 20 Pt. Ikke i gang 4,4% 418 3,8% 24 4,5% 155 4,4% 224 3,8% 15 I alt 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 390 Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 20

36 Tallene bag diagrammerne aktuel placering årige eksl. gennemført ungdomsuddannelse Aktuel placering årige eksl. unge med gennemført ungdomsuddanelse UU år Langeland år Faaborg-Midtfyn år Svendborg år Ærø år procent tal procent tal procent tal procent tal procent tal Andre ungdomsuddannelser 3,1% 166 2,2% 9 3,3% 67 3,1% 84 2,6% 6 Erhvervsuddannelser 25,6% ,8% ,1% ,2% ,3% 43 Forberedende og udviklende aktiviteter 19,1% ,1% 89 20,0% ,1% 521 5,5% 13 Grundskolen 0,3% 18 0,0% 0 0,3% 7 0,3% 9 0,9% 2 Gymnasiale uddannelser 33,1% ,8% 96 30,6% ,3% ,9% 136 Midlertidige aktiviteter 11,1% ,1% 65 8,1% ,8% 348 8,5% 20 Pt. Ikke i gang 7,7% 418 6,0% 24 7,5% 155 8,2% 224 6,4% 15 I alt 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 235 Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 21

37 Definition af placeringsgrupper Grundskolen Folkeskole, privatskole, friskole, efterskole til og med 12. skoleår Andre ungdomsuddannelser KUU, STU, Private uddannelser, Fisker, Skibsassistent, Ungdomsuddannelser i udlandet, Selvstændig erhvervsdrivende Erhvervsuddannelser EUD og EGU Forberedende og udviklende aktiviteter AMU, Daghøjskole, Højskole, TAMU, Praktik i ungevejledningen, Produktionsskole, Arbejde fuld tid, Ophold i udlandet, Danskuddannelse, Håndarbejds- og Husholdningsskoler, Øvrige uddannelser og kurser, VUC AVU-niveau, VUC HF-niveau, Anden SU-berettiget uddannelse, Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU, Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven, Voksenspecialundervisning, Arbejde deltid Gymnasiale uddannelser HF, HHX, HTX, IB, PRE-IB, STX, Studenterkursus, GSK, GIF Midlertidige aktiviteter Orlov, Strafafsoning, Sygdom, Værnepligt, Ledig, Fritagelse for uddannelsespligt i forhold til vejledningsloven, Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven, Offentlig forsørgelse, Ukendt Pt. ikke i gang Unge som pt. ikke har en i gang status. Eks. unge som har afsluttet et grundforløb men ikke har fået en uddannelsesaftale, Unge som er tilmeldt en uddannelse som endnu ikke er startet, Unge som d.d. har afbrudt en aktivitet og ikke er tilmeldt en ny endnu Afsluttet ungdomsuddannelse Unge som har gennemført en ungdomsuddannelse Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 22

38 Aktuel status for elever, der har afsluttet 9. klasse i 2013 UU-Center Sydfyn 9. klasse 2013 procent tal procent tal procent tal procent tal procent tal Gennemført ungdomsuddannelse 0,9% 14 0,3% 2 0,0% 0 0,9% 7 8,3% 5 Erhvervsuddannelser 17,1% ,8% ,0% 18 14,0% ,7% 10 Gymnasiale uddannelser 66,0% ,1% ,0% 57 68,7% ,7% 40 Andre ungdomsuddannelser 1,3% 20 1,2% 7 2,0% 2 1,3% 10 1,7% 1 Grundskolen 0,3% 4 0,5% 3 0,0% 0 0,1% 1 0,0% 0 Forberedende og udviklende aktiviteter 9,9% 151 9,0% 54 18,0% 18 10,4% 79 0,0% 0 Midlertidige aktiviteter 1,9% 29 1,5% 9 4,0% 4 2,0% 15 1,7% 1 Pt ikke i gang 2,6% 39 2,7% 16 1,0% 1 2,5% 19 5,0% 3 I alt 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 60 Faabog-Midtfyn Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 23

39 Aktuel status for elever, der har afsluttet 9. klasse i 2014 UU-Center Sydfyn 9. klasse 2014 procent tal procent tal procent tal procent tal procent tal Erhvervsuddannelser 19,0% ,5% ,4% 38 14,5% 97 12,0% 6 Gymnasiale uddannelser 67,5% ,6% ,8% 66 71,4% ,0% 37 Andre ungdomsuddannelser 0,8% 11 0,9% 5 0,0% 0 0,9% 6 0,0% 0 Grundskolen 1,6% 23 2,1% 12 0,0% 0 1,5% 10 2,0% 1 Forberedende og udviklende aktiviteter 8,2% 116 7,0% 40 11,2% 14 9,1% 61 2,0% 1 Midlertidige aktiviteter 0,7% 10 0,4% 2 1,6% 2 0,6% 4 4,0% 2 Pt ikke i gang 2,1% 30 1,6% 9 4,0% 5 1,9% 13 6,0% 3 I alt 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 50 Faabog-Midtfyn Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 24

40 Aktuel status for elever, der har afsluttet 9. klasse i 2015 UU-Center Sydfyn 9. klasse 2015 procent tal procent tal procent tal procent tal procent tal Erhvervsuddannelser 5,4% 83 6,9% 44 7,6% 10 3,8% 26 3,5% 3 Gymnasiale uddannelser 23,6% ,2% ,7% 26 22,4% ,6% 10 Andre ungdomsuddannelser 0,2% 3 0,0% 0 0,8% 1 0,3% 2 0,0% 0 Grundskolen 67,1% ,9% ,2% 90 70,0% ,4% 70 Forberedende og udviklende aktiviteter 2,5% 38 2,5% 16 2,3% 3 2,6% 18 1,2% 1 Midlertidige aktiviteter 0,1% 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 2,3% 2 Pt ikke i gang 1,1% 17 1,4% 9 1,5% 2 0,9% 6 0,0% 0 I alt 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 86 Faabog-Midtfyn Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune Halvårsstatisk november 2015 Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr Side 25

41 Bilag: 5.1. Virksomhedsplan med status juni og november 2015 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 04. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

42 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate. Dette fordrer et tæt samarbejde med grundskolens lærere og de relevante fagpersoner, som er knyttet til de unge under 18 år. I forbindelse med kontanthjælpsreformen skal UU-Center Sydfyn videreudvikle samarbejdet med de 4 Jobcentre, så færre unge kommer på uddannelseshjælp. Overordnede mål Succeskriterier Status juni 2015 Status november 2015 At igangsætte og løbende dokumentere indsatser for de ikke-uddannelsesparate i grundskolen Fremdrift UU-Center Sydfyn har indsamlet data i forhold til indsatser i grundskoleregi for ikke-uddannelsesparate. På baggrund af dette evalueres indsatserne Vi har ikke opnået et samlet overblik, arbejdet fortsætter i 2016 At etablere mentorordning, der bygger på erfaringer fra transitmentorprojektet Minimum 40 unge har fået mentorstøtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Pr har 25 unge fået en mentor Der er fortsat 25 unge, der har fået en mentor. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med ungdomsuddannelserne om forlængelse af forløb At udvikle det tværfaglige samarbejde mellem respektive familieafdelinger og UU-Center Sydfyn i alle 4 kommuner Fremdrift Fremdrift At øge andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse UU-Center Sydfyn tager initiativ til, at der udarbejdes værktøjer ifht måling af progression for de ikkeuddannelsesparate, således at flere unge vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse I de 2 samarbejdsfora med folkeskolernes dagsorden, sættes dette punkt i det nye år for at man sammen kan udvikle værktøjer og dokumentation 1

43 Fokuseret vejledning Med vedtagelsen af reformen af erhvervsuddannelserne skal vejledning i grundskolen fokuseres på de unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate samt på at udvikle et tæt samarbejde med grundskolerne i forhold til kollektiv vejledning og det timeløse fag Uddannelse og Job for alle elever. Samtidig skal andelen af unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse på landsplan øges. Kravet er at 25% af en ungdomsårgang i 2020 er i gang med en erhvervsuddannelse Overordnede mål Succeskriterier Status juni 2015 Status november 2015 At de i kommunerne etablerede arbejdsgrupper mellem grundskole og UU- Center Sydfyn udarbejder materialer løbende i forhold til Uddannelse og Job samt kollektiv vejledning UU-Center Sydfyn udarbejder en oversigt over inspirationsmaterialer til faget Uddannelse og Job til brug i de 4 kommuner Materiale er under udarbejdelse Oversigt over inspirationsmateriale lægges på UU s hjemmeside ultimo januar 2016 At samarbejdet mellem grundskoler og UU-Center Sydfyn udbygges i forhold til reformens krav for dermed at udvikle og sikre fælles standarder for vejledning af unge i de 4 kommuners grundskoler UU-Center Sydfyn udarbejder en matrix over fælles standarder for vejledning i de kommunale folkeskoler i de 4 center kommuner Matrix udsendes ult. juni/primo august Ydelseskataloget er udsendt til alle grundskoler. Revideres foråret 2016 (Bilag 2) At sætte fokus på digital vejledning UU-Center Sydfyn fokuserer på brugen af E-vejledning og måler på brugen af denne Fremdrift UU-Center Sydfyn har uddelt materiale til alle unge og forældre i grundskolerne ifht brugen af E-vejledning At UU-Center Sydfyn udvikler samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne og erhvervslivet i de 4 kommuner for at sikre at de unge bliver udfordret på deres uddannelsesvalg UU-Center Sydfyn udarbejder en oversigt over hvilke brobygningstiltag der er i de 4 center kommuner udover den obligatoriske brobygning. Dette med henblik på at vidensdele og koordinere de forskellige tiltag. Fremdrift Der foreligger ikke en samlet oversigt på nuværende tidspunkt 2

44 Der måles på om tilgangen til EUD uddannelserne er steget fra 2014 til 2015 Statistik baseret på optag 15.marts 2015 UU-Center Sydfyn total 9. klasse 2014: 7% % 10.klasse 2014: 21% % Samlet 2014: 13% % Beregnet på valg uden 10.klasse: % % Der udtrækkes 1. statistik efter optag 15.marts 3

45 Nyskabelse og fastholdelse af uddannelsestilbud til de særligt udfordrede Med fokus på de unge der vurderes ikke-uddannelsesparat, skal UU-Center Sydfyn være med til at tage initiativer, der sikrer, at unge med særlige udfordringer kan påbegynde og fastholdes i relevante tilbud. Det kan være ved at udvikle eksisterende tilbud samt ved at etablere nye. I den sammenhæng skal der være opmærksomhed på muligheden for at søge eksterne puljemidler. Overordnede mål Succeskriterier Status juni 2015 Status november 2015 At UU-Center Sydfyn indgår aktivt i arbejdet med udvikling og vejledning i forbindelse med Den Ny Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) start Der starter 29 elever på KUU pr Fremdrift Der er fortsat 29 elever på KUU At UU-Center Sydfyn har fokus på skærpede krav til målgruppevurdering ifht STU, EGU og Ny Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) UU-Center Sydfyn arbejder ud fra en samlet matrix udgivet af Produktionsskoleforeningen (Bilag 4) At UU-Center Sydfyn aktivt samarbejder med de mentorordninger, der er etableret i de 4 center kommuner UU-Center Sydfyn foretager måling af hvor mange unge, der har mentorstøtte i foråret Der forventes en øget brug af de mentorordninger for at sikre de særligt udfordrede i deres vej til uddannelse. Der måles på antallet i slutningen af 2015 Der er ikke foretaget måling af antallet 4

46 Garantimodellen Garantimodellen partnerskabet mellem ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og de fire center kommuner skal revitaliseres. Garantimodellen skal fremstå som et tydeligt og handlingsorienteret partnerskab, der medvirker til at undgå frafald fra ungdomsuddannelserne samt styrke indsatsen for de udfordringsramte. Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2015 Status november 2015 At UU-Center Sydfyn indkalder til første møde med samarbejdspartnere i første kvartal af 2015 og sikrer den fremadrettede proces Garantimodellen er operationaliseret og igangsat i løbet af foråret 2015 Kick-off møde afholdt Fremdrift At UU-Center Sydfyn og samarbejdspartnerne indgår et forpligtende partnerskab i løbet af første halvår 2015 UU-Center Sydfyn har udbredt kendskabet til modellen i de 4 kommuner Jobcenter Svendborg og Midtfyns Gymnasium inddrages aktivt i løbet af oktober Ved årets udgang forelægger en måling af effekten Der er pt. 5 unge i gang med garantiforløb 5

47 UU-Center Sydfyn som organisation Organisationen skal tilpasses de kommende udfordringer v.hj.a. strategi, mål og udviklingsarbejde internt i organisationen. Overordnet mål Succeskriterier Status juni 2015 Status november 2015 At UU-Center Sydfyn i 2015 påbegynder en organisationsudviklingsproces med ekstern konsulent. Den ny organisation har fokus på fleksibilitet, udvikling og håndtering af forandring set i relation til de nye krav, der stilles ifht reformer I det andet halvår af 2015 er der indført ny organisationsstruktur for UU- Center Sydfyn Ny struktur er fastsat UU-Center Sydfyn er pr opdelt i 2 teams: Team Skole og Team Unge. Lone Akselsen er teamkoordinator. Processen pågår. At UU-Center Sydfyn revitaliserer hjemmesiden samt udvikler brugen af de muligheder digitaliseringen giver At UU-Center Sydfyn bliver en central, aktiv og synlig medspiller i forhold til unge, uddannelse og erhverv på Sydfyn Revitalisering af hjemmesiden er påbegyndt og gennemført Der koordineres med Svendborg Kommunes kommunikationsafdeling Der er nedsat et udvalg, som samarbejder med Svendborg Kommunes kommunikationsafdeling. Arbejdet forventes afsluttet til nytår. UU-Center Sydfyn er medudgiver af Fremtidsparat, en håndbog om uddannelsesvalg, der uddeles til alle unge i grundskolens overbygning ide 4 centner kommuner. 6

48 Lokale initiativer i de respektive center kommuner Svendborg Kommune Overordnede mål Succeskriterier Status juni 2015 Status november 2015 At UU-Center Sydfyn aktivt indgår i arbejdet med udvikling af Campus Svendborg Der udvikles på systematisk brug af data ift. tilrettelæggelse af indsatser At UU-Center Sydfyn sammen med relevante samarbejdspartnere udvikler og afprøver nye måder at brobygge til erhvervsuddannelserne og til erhvervslivet UU-Center Sydfyn har skabt konkrete aktiviteter i forhold til brobygning og udvikling af samarbejder mellem erhvervsliv, skole og ungdomsuddannelser samt har påtaget opgaven at koordinere og informere herom. UU-Center Sydfyn forestår og koordinerer øget brobygning fra grundskole til erhvervsuddannelserne Åben Virksomhed Afvikling af Åben Virksomhed Planlægning af næste år er sat i gang Der er nedsat en arbejdsgruppe med fokus på at udvikle specialbrobygning At UU-Center Sydfyn aktivt deltager i arbejdet med at optimere 10. klassestilbuddet i Svendborg Kommune UU-Center Sydfyn har organiseret vejledningen i 10. klassestilbuddet, så det er tilpasset EUD10 samt udviklingen indenfor området Deltagelse i arbejdsgruppe vedr. 10. klasse UU-Center Sydfyn har bidraget i arbejdsgruppen vedr. 10. klasse 7

49 Faaborg-Midtfyn Kommune Konkretisering af indsatsområde Succeskriterier Status juni 2015 Status november 2015 At UU-Center Sydfyn indgår aktivt i opbygning og udvikling af Campus Faaborg Campus Faaborg i den oprindelige form er lukket ned. At UU-Center Sydfyn sætter indsatser ind overfor unge, som står i risiko for at blive eller er erklæret ikkeuddannelsesparate Der er etableret et tættere samarbejde med udskolingsskolerne i FMK i forhold til indsatserne for de ikke-uddannelsesparate Samarbejdet mellem UU- Center Sydfyn og BUR er rammesat og beskrevet Der oprettes en arbejdsgruppe med UU og deltagere fra FAU og overbygningsskolerne UU-Center Sydfyn deltager med leder og to vejledere i arbejdsgruppen. Der er afholdt 2 møder Leder af UU-Center Sydfyn og Ungeteamet i BUR har afholdt 2 møder og er i gang med at udvikle procedurer At UU-Center Sydfyn prioriterer vejledning og indsatser overfor unge, som frafalder en ungdomsuddannelse Samarbejdet med Jobcenter Faaborg-Midtfyn er evalueret og beskrevet Fremdrift Evaluering i november i november At UU-Center Sydfyn indgår aktivt i udviklingen af EUD10 samt i vejledningen af de unge, som tilmeldes EUD10 Der er 15 unge indskrevet i EUD10 på Tingagerskolen 8

50 Ærø Kommune Konkretisering af indsatsområde Succeskriterier Status juni 2015 Status november 2015 At styrke samarbejdet mellem UU-Center Sydfyn og Ærø Kommune i forhold til de unge, som har vanskeligheder ved at tage en ungdomsuddannelse Der er etableret mødefora med Marstal Skole, der sikrer implementering af vejledningsreformen med fokus på unge, der har vanskeligt ved at tage en Der skal aftales møde Afventer ansættelse af ny skoleleder på Marstal Skole ungdomsuddannelse At samarbejde om implementering af vejledningsreformen på Marstal Skole, herunder etablering af EUD10 med udgangspunkt i de eksisterende erfaringer med tæt samspil med erhvervslivet At have fokus på den maritime uddannelse (VUC og Navigationsskolen) og understøtte den kommende udbygning af uddannelsestilbuddene Der samarbejdes med VUC i forbindelse med Jobcenter Ærø. Elever på Marstal skole orienteres om de maritime uddannelser på Ærø. At unge på Ærø får mulighed for at blive introduceret til ungdomsuddannelser i Sønderjylland samt andre steder i Danmark Der bliver afholdt et arrangement i efteråret 2015 for unge med besøg på ungdomsuddannelser i Sønderjylland Fremdrift I forbindelse med 8. klassernes introkurser foråret 2016 er der en 1-dags tur til ungdomsuddannelserne i Sønderborg 9

51 Langeland Kommune Konkretisering af indsatsområde Succeskriterier Status juni 2015 Status november 2015 At jobcentrets forslag om, at UU-Center Sydfyn deltager i visitationen af de unge under 30 år samt samarbejder om rehabiliteringsteam på sygedagpengeområdet Der foreligger en evaluering af samarbejdet mellem Jobcenter Langeland og UU- Center Sydfyn Evaluering af samarbejdet mellem Jobcenter Langeland og UU-Center Sydfyn tænkes sammen i den kommende afdækning af området der pågår i At UU-Center Sydfyn følger tæt op på de unge under 25 år, der dropper ud af et uddannelsesforløb UU-Center Sydfyn d

52 Bilag: 5.2. Ydelseskatalog Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 04. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

53 Skoleåret UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

54 Ydelseskatalog for skoleåret Dette katalog er en oversigt over de opgaver, som UU-Center Sydfyn varetager i de 4 center kommuner i det kommende skoleår. Samtidig er det for grundskolernes vedkommende præciseret, hvad der er UU-Center Sydfyns ansvar og hvad der er skolens ansvar. Kataloget har lovmæssig hjemmel i følgende bekendtgørelser: LBK nr. 995 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. BEK nr. 839 Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr. 838 Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne LBK nr Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEK nr Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse LBK nr.665 Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen LBK nr.781 Bekendtgørelse om produktionsskoler UU-Center Sydfyn indgår desuden i forskellige aktiviteter, aftalt med samarbejdspartnere i de 4 center kommuner. Hvis man som skole/institution/ samarbejdspartner ønsker ændringer i ydelser, andre prioriteringer m.v. af indsatserne, tilkøb af ydelser m.m. kan det kun ske efter aftale med lederen af UU-Center Sydfyn. Anne Marie Nyborg Leder UU-Center Sydfyn UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 2

55 Vejledning i 8. klasse Fælles for alle elever AKTIVITETER UU-CENTER SYDFYN SKOLEN Kollektiv vejledning UU-Center Sydfyn har i samarbejde med skolen ansvaret for, at den kollektive vejledning udfordrer alle elevers ønsker og valg Uddannelse og job UU-Center Sydfyn samarbejder med skolen vedr. inspiration og materialer til undervisning i uddannelse og job; UU kan indgå i selve undervisningen Uddannelsesparathedsvurdering UU-Center Sydfyn har ansvaret for at revurdere elevernes uddannelsesparathed Introkurser UU-Center Sydfyn tilrettelægger og informerer om obligatoriske introkuser for alle 8.klasser og tilmelder eleverne i Afvikler kollektive vejledningsaktiviteter i samarbejde med og støtte fra UU- Center Sydfyn Sikrer, at uddannelse og job indgår i skolens kollektive vejledningsaktiviteter, og at faget støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg Informere forældre om deres ansvar for deres barns uddannelsesplan og optagelse.dk Har ansvar for planlægning og gennemførsel af uddannelse og job Inddrager og samarbejder med UU- Center Sydfyn om uddannelse og job Skolen har ansvaret for at foretage UPV. Skolen skal sikre, at standpunktskaraktererne og vurderingen af elevens personlige og sociale forudsætninger er indberettet til optagelse.dk senest 1.12 i skoleåret Skolen ansvaret for eleverne i introugen og sørger desuden for at en lærer deltager i hele forløbet sammen med klassen UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 3

56 Vejledning i 8. klasse Fælles for alle elever (fortsat) AKTIVITETER UU-CENTER SYDFYN SKOLEN Erhvervspraktik Har ansvar for at formalisere individuelle praktikforløb via Skolen afgør, om der skal være individuelle praktik for alle forsikringsordning Skolen orienterer UU-Center Sydfyn, Bistår med særpraktikker hvornår der er praktik i skoleåret Skolen forestår arbejdet med at iværksætte praktik, finde praktiksteder, forberedelse, kontakt og efterbehandling Skolen står for indsamling af praktiksedler og aflevering af disse til UU-Center Sydfyn, jvf. oprettelse og forsikring. Gældende regler. Der aftales deadlines for aflevering af praktik-sedler. Digital vejledning Understøtter skolen og elevgruppers kendskab til og brug af digitale vejledningsværktøjer som fx: E- vejledning, m.fl. Understøtter elevgruppers kendskab til og brug af digitale vejledningsværktøjer som fx: E-vejledning, m.fl. Forældresamarbejde Indgår i planlægningen af / deltager i forældremøder med kollektiv information om vejledningstilbud, uddannelsessystem, uddannelsesmuligheder, forældreansvar, uddannelsesforberedende aktiviteter Samarbejde generelt Kan efter aftale deltage i planlægningsmøder med ledelse/lærer/ kontaktpersoner i forhold til planlægning af vejledningsaktiviteter Forestår den generelle og individuelle vejledning i forhold til elevernes skolegang og uddannelsesplanlægning i forhold til alle elever og hjem. Inddrager UU-Center Sydfyn i samarbejde med forældre og ved forældremøder Inddrager UU-Center Sydfyn i planlægning af vejledningsaktiviteter UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 4

57 Vejledning i 8. klasse For elever i individuelle forløb og specialklasser AKTIVITETER UU-CENTER SYDFYN SKOLEN Individuel vejledning individuel uddannelsesplanlægning Gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper Sikrer at UU-Center Sydfyn har adgang til eleverne samt relevante dokumenter Introducerer til uddannelsessystemet, herunder EUD 10, EGU, KUU Støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg Har ansvar for udarbejdelse af uddannelsesplan Sikrer, at eleverne støttes og udfordres på deres ønsker og valg UPV Har ansvaret for at revurdere elevernes uddannelsesparathed Skolen har ansvaret for at foretage UPV. Skolen skal sikre, at standpunktskaraktererne og vurderingen af elevens personlige og sociale forudsætninger er indberettet til optagelse.dk senest 1.12 i skoleåret Revurdering af UPV Vurderer løbende i samarbejde med skolen elevernes uddannelsesparathed med henblik på at tilpasse undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne Uddannelsesplan/elevplan Har ansvar for udarbejdelse af elevernes uddannelsesplan Samarbejder med skolen om elevens uddannelsesplan Vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med skolen Vurderer løbende i samarbejde med UU-Center Sydfyn elevernes uddannelsesparathed med henblik på at tilpasse undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne Har ansvar for elevplan Sikrer at elevernes elevplan/uddannelsesplan løbende ajourføres UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 5

58 Vejledning i 8. klasse For elever i individuelle forløb og specialklasser (fortsat) AKTIVITETER UU-CENTER SYDFYN SKOLEN Særligt tilrettelagte vejledningsforløb og praktikker Samarbejder med skolen/lærerne om planlægning og gennemførelse af særlig tilrettelagte vejledningsaktiviteter og andre forløb, bl.a. brobygning, erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og tilbud efter Folkeskolelovens 9,4 og 33,4-7 Ansvar for tilrettelæggelse af vejledningsforløb for ikkeuddannelsesparate. Lærersamarbejde Deltager i proces-, statusmøder og dialog om individuelle elevers progression Har ansvar for tilrettelæggelse og gennemførsel af nødvendige og særligt tilrettelagte undervisningsforløb for gruppen(faglige, personlige og sociale udviklende forløb) Har ansvar for i samarbejde med UU- Center Sydfyn at følge op på den særlige indsats og uddannelsesplan. Inddrager UU-Center Sydfyn i relevante samarbejder og møder med skolens medarbejder og netværk. Skole-hjem samarbejde Tilbyder at deltage i netværksmøder og skole-hjem samtaler i forhold til afklaring/støtte, samarbejde i forhold til elevens afklaring af uddannelsesvalg efter grundskolen Forestår den generelle og individuelle vejledning i forhold til elevernes skolegang og uddannelsesparathed i forhold til elever og hjem Sikre at UU-Center Sydfyn inddrages i forælder samarbejdet i forhold til afklaring af uddannelsesvalg. UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 6

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 25-06-2014 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 25-06-2014 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 25-06-2014 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Lisa Pihl Jensen, Carl Jørgen Heide, Inger-Marie Albertsen

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 22-06-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Karina Jørgensen, Mette H. Frederiksen

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den 06-12-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Carl Jørgen Heide, Curt Sørensen, Karina Jørgensen

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Bo Petersen, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Bemærkninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere