Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eget fibernetværk til TV, radio og internet"

Transkript

1 Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev. 0, Udført: PRO Kontrolleret: CHA Godkendt: PS

2 Side 1 1. Notatets formål og indhold Dette notat beskriver hvordan et nyt netværk til distribution af TV signal, radio og internetforbindelse kan opsættes i Strandvejskvarteret. Netværket skal erstatte det nuværende YouSee netværk, der kræver en væsentlig opgradering af det nuværende netværk for at fortsætte leveringen af TV- og radiosignaler til bebyggelsen. Den foreslåede netværksløsning er opbygget, så den kan afløse det nuværende TV brug; men yderligere sikre en kapacitet, der muliggør højhastighedsinternet både nu og fremover. Notatet indeholder to alternativer til netværksopbygning, et overslag over investering og drift samt en beskrivelse af de nuværende og fremtidige muligheder i et eget netværk. Vurderingen er udarbejdet efter et besøg i Strandvejskvarteret, der omfattede 1 hus og baghave samt 3 porte/gårde. I besøget deltog både netværksekspert og installations entreprenør. Dette besøg danner grundlag for vurderingen af opbygningen af et nyt netværk og en evt. udnyttelse af eksisterende føringsveje. Da vurderingen er opbygget på gennemsyn af en lille del af Strandvejskvarteret vil resultatet ikke kunne anvendes som et endeligt prisestimat; men som et foreløbigt overslag, der kan danne grundlag for en vurdering af projektets relevans for Strandvejskvarteret. Hvis Strandvejskvarteret på baggrund af denne indledende vurdering ønsker at gå videre, bør en nærmere detaljeret beregning af specielt kabelinstallationen udføres evt. i format af et endeligt tilbud fra mulige leverandører. De i notatet angivne priser er derfor et foreløbigt overslag, der kan benyttes til en vurdering af løsningens relevans for Strandvejskvarteret og er ikke et endeligt tilbud på opbygning af et nyt fibernetværk 2. YouSee opgradering Det er vores forståelse at den planlagte YouSee opgradering primært løser YouSees adgangsproblem til fordelingsenhederne, der i dag er installeret i enkelte grundejeres haver. Løsningen vil fortsat være baseret på coaxialkabler og ikke give nogen ny funktionalitet til beboerne i Strandvejskvarteret. Løsningen vil derfor fortsat kunne give adgang til YouSee s ydelser på TV, radio, internet og telefoni med de kapacitetsmuligheder der er i et coaxialkabel netværk. YouSee opgraderingsprisen for Strandvejskvarteret, der er oplyst til dkk må derfor anses som relativ høj i forhold til den merværdi den giver beboerne. Prisen på 80 dkk pr. husstand pr. måned for YouSee s basispakke, der købes som en fælles ydelse må anses som værende attraktivt prissat sammenlignet med både YouSee s individuelle priser og priser fra andre leverandører.

3 Side 2 Til sammenligning er standardprisen på YouSee s standardpakke 189,- dkk pr. måned leveret via coaxialkabel (som nuværende installation i Strandvejskvarteret) og 288,- dkk pr måned leveret via fibernetværk. 3. Opbygning af eget fibernetværk 3.1 Alternativ 1 YouSee kopi fibernetværk En mulig løsning vil være at opbygge et eget net i føringsvejene der benyttes til YouSee coaxialkabel netværket. En sådan implementering vil anslået beløbe sig til: Opgave Estimeret pris DKK excl moms Gravearbejde ,-DKK Installations arbejde ,-DKK Kabel ,-DKK El fremføring ,-DKK HW udstyr ,-DKK Skabe ,-DKK Oprettelse af netværksforbindelse ,-DKK Total ,-DKK Umiddelbart vil en anvendelse af YouSee netværkets føringsveje ikke gøre implementeringen af en ny fiber løsning lettere, da der ikke vurderes at være brugt føringsrør til trækning af de nedgravede forbindelser mellem husblokkene. Dette vil nødvendiggøre at en ny fiberløsning kræver en del gravearbejde. Ligeledes er føringsvejene på husenes bagside ikke optimale til trækning af fiberkabler; hvorfor der vil skulle anvendes CAT7 kobber kabling de sidste meter til de enkelte huse, hvorved et rent fibernetværk ikke vil kunne opnås. Yderligere er føringsveje og infrastruktur oplyst at være YouSee s ejendom, så brug af disse vil kræve enighed med YouSee om dette. 3.2 Alternativ 2 direkte opkoblet fibernetværk En alternativ løsning vil være at opbygge et fibernetværk med helt ny optimal trækning af kabler. Det optimale vil være at trække nye kabler gennem husblokkenes kælderrum eller lofter. Omkostningen ved de 2 alternativer vurderes til at være identiske, hvorfor en nærmere undersøgelse af de fysiske forhold bør afklare hvilken trækningsvej der er bedst. Denne løsning minimerer både gravearbejde, el-arbejde og kabeltrækning i forhold til alternativ 1 og giver samtidig en bedre og simplere løsning. Opgave Gravearbejde Installationsarbejde Kabel Estimeret pris DKK ekskl. moms ,-DKK ,-DKK ,-DKK

4 Side 3 El fremføring HW udstyr Skabe Oprettelse af netværksforbindelse Total ,-DKK ,-DKK ,-DKK ,-DKK ,-DKK En sådan løsning vil give fuld fibernetværks adgang til alle ejendomme. Ligeledes vil den nuværende kabelføring i kabelskabe og de galvaniserede kabelbokse langs husmurene kunne nedtages. Dette vil forudsætte en aftale med YouSee, da de ejer infrastrukturen i dag. 3.3 Alternativ 2a fibernetværk med kobber de sidste meter Alternativ 2 har på baggrund af den rene fiberløsning en højere investering i HW. Hvis man i stedet anvender kobber kabler på det sidste stykke til de enkelte ejendomme vil denne investering falde væsentligt. Dette vil dog kræve en ekstra switch midt i hver blok. Opgave Estimeret pris DKK ekskl. moms Gravearbejde ,-DKK Installations arbejde ,-DKK Kabel ,-DKK El fremføring ,-DKK HW udstyr ,-DKK Skabe ,-DKK Oprettelse af netværksforbindelse ,-DKK Total ,-DKK En sådan løsning vil ikke give ren fibernetværksadgang. Ligeledes vil der fortsat være krævet fælles installationer midt i blokkene; hvorfor den ikke vil løse problemet omkring fælles installationer hos enkelt grundejere. 3.4 Trådløst alternativ Den nuværende trådløse teknologi vurderes ikke at være et alternativ, da den nødvendige kapacitet til TV og højhastighedsnetværk for Strandvejskvarteret ikke vil kunne opnås i dag. Ligeledes vurderes denne teknologi ikke - efter vores bedste opfattelse - at være tilgængelig indenfor de kommende år til en for Strandvejskvarteret økonomisk attraktiv pris.

5 Side 4 4. Drift Efter installation af netværk og switche samt valg og opstart af leverancer fra indholdsleverandører vil der umiddelbart ikke være behov for nogen daglig driftshåndtering. Der kan dog opstå fejl i switche og routere, der vil kræve en opdatering eller reparation. Ligeledes kan kabler blive beskadiget ved andet arbejde så disse skal repareres. Disse opgaver kan evt. outsources til en leverandør. Yderligere vil der være løbende omkostninger til løsningsleverandørerne for indholdsleveringer samt strømforbrug til HW udstyr. Element Estimeret pris DKK ekskl. moms/år Netværksforbindelse ,-DKK Basis levering (internet) ,-DKK Basis levering (TV) ,-DKK Elforbrug ,-DKK Service/drift ,-DKK Kabelbrud Efter regning Total ,-DKK Omkostningen for levering af internet, TV og radio kan alt efter valg af løsningsleverandør være en fælles udgift eller betales direkte af de enkelte grundejere. 5. Nødvendigt udstyr hos den enkelte husejer De enkelte huse vil have en forbindelse til fibernetværket via en SetTop boks. Denne boks vil være forbindelsespunkt for de enheder, der skal forbindes til netværket og udnytte de services de valgte leverandører stiller til rådighed på netværket. SetTop boksen skal ud over fibernetværket have forbindelse til normal elinstallation i det enkelte hus. En SetTop boks pr. hus kan betyde at flere husstande i samme hus kommer til at dele enheden. Element Estimeret pris DKK ekskl. moms SetTop boks Ca. 600,-DKK Estimeret strømforbrug Op til 600,-DKK/år Kabeltrækning i hus Individuelt efter behov Ekstra TV kanaler, båndbredde Individuelt efter behov 6. Værdien af eget netværk Vælger Strandvejskvarteret at investere i opbygningen af eget netværk som foreslået vil der være en række fordele og omkostninger forbundet med dette.

6 Side Fordele Uafhængighed af leverandør(er) o Hurtig internetforbindelse o Mulighed for eget valg af en eller flere leverandører ud fra pris, kvalitet og indhold i ydelsen. o Udskiftning af leverandører, hvor bedre alternativer forefindes. o Anvendelse af flere leverandører o Forøget netværkskapacitet i forhold til YouSee løsning Mulighed for opgradering af udstyr (switche) så fremtidige teknologiske muligheder kan udnyttes på det opbyggede fibernetværk (fremtidssikker løsning). 6.2 Omkostninger Større investering i infrastruktur specielt installation af kabling er en væsentlig startomkostning Eget ansvar for drift og vedligehold kan evt. outsources til en leverandør 6.3 Eksempler på nye muligheder for TV signal Valg af en eller flere TV- og radiosignalleverandører Udnyttelse af internetkapacitet til Tv-signal over internettet. 7. Forslag til netværksopbygning Det forslås at man opbygger et lokal WAN i Strandvejskvarteret på følgende måde. Der etableres en gigabit backbone langs Kildevældsgade. Denne backbone forbinder switche placeret i en række skabe for enden af de enkelte husrækker, på gavlene. Fra disse switche på backbonen trækkes en fiberforbindelse gennem kældre eller loft i de enkelte rækker. Fra denne gennemgående fiberforbindelse skabes der en forbindelse i den enkelte bolig via en SetTop boks. Hver bolig får dermed en gigabit forbindelse til netværket. SetTop boksen i hver bolig vil være den enkeltes indgang til TV, radio og internet. Forbindelsen fra Strandvejskvarterets fibernetværk til omverdenen etableres ved at, der på et centralt punkt ved Østerbrogade, etableres en fiberforbindelse via en netværksleverandør (f.eks. Global-

7 Side 6 Connect) til deres central. Via denne forbindelse kan indholdsleverandørerne levere Internet og TV. I nedenstående figur ses et eksempel på hvordan opbygningen af backbone med forbindelse til netværksleverandøren kan tænkes opbygget. Placering af forbindelsespunkter er kun et eksempel og en endelig planlægning og placering, der tager hensyn til bebyggelsen vil være en del af et videre projekt. Figur 1 Oplæg til opkobling af backbone Eksempel på komponenter der kan danne grundlag for fibernetværket hos Strandvejskvarteret: Komponent ZyXEL XGS-4528F ZyXEL GS-4024 Beskrivelse 24-port Stackable Managed L3 Gigabit Switch with 10G Interfaces 24-port Managed L3+ Gigabit Ethernet Switch Der findes en række forskellige leverandører af muligt udstyr, så en del af et endeligt projekt vil være valg af HW leverandør og dermed de endelige produkter.

8 Side 7 8. Eksempel på indholdsleverandør Priseksempler er indhentet hos udvalgte leverandører for at give et indtryk af prisniveau, der kan danne baggrund for omkostningsestimeringen. Beslutter Strandvejskvarteret at gå videre, bør disse forhandles yderligere for at sikre optimalt indhold/pris. 8.1 Netværksleverandør GlobalConnect GlobalConnect vil kunne levere forbindelse fra Strandvejskvarterets fibernetværk til deres hovedknudepunkt, hvor andre løsningsleverandører er forbundet og kan levere Tv-signal, internetbredbånd m.v. Priseksempler: Oprettelse af 1GB forbindelse: Ca ,- dkk ekskl. moms Årlig afgift for 1GB forbindelse: ca dkk ekskl. moms Årlig afgift for bulk internetforbindelse på 1GB forbindelsen: ca ,- dkk ekskl. moms Det skal bemærkes at en bulk internetforbindelse fra en netværksleverandør vil kræve lokal fordeling og administration af kapaciteten. Det estimeres at drift og vedligehold vil kunne gøres for ca ,- dkk ekskl. moms pr. år Alternativt kan vælges internetforbindelse fra en internetleverandør. 8.2 TV og internetleverandør Dansk bredbånd Dansk Bredbånd vil kunne levere indhold i form af både TV kanaler og internet til Strandvejskvarteret. Dette vil kunne ske i form af enten individuelle aftaler eller aftaler dækkende samtlige husstande. TV basis pakke fra ca. 120,- DKK pr. måned for en husstand Internet 5/5MB forbindelse fra ca. 100,- DKK pr måned for en husstand Yderligere kanaler og kapacitet kan leveres til højere priser 8.3 Eksempel på andre mulige leverandører Viasat Canal+ ComX 9. Anbefaling Hvis Strandvejskvarteret ønsker at investere i de yderligere muligheder, der er i opbygningen af et eget fibernetværk må alternativ 2. med ny kabelføring og fuld fibertræk anbefales, da løsningen giver et mere moderne netværk og ikke har brug for fælles installationer på de enkelte grundejeres ejendomme. Specielt må det fremhæves

9 Side 8 at den væsentligste del af investeringen er i selve opbygningen af fiberinfrastrukturen, der vil have en kapacitet og levetid, der kan udnyttes ved udskiftning af HW når ny teknologi her giver nye muligheder, Strandvejskvarteret ønsker at udnytte. En fiber infrastruktur har således et væsentligt større kapacitets potentiale end den nuværende coaxial installation fra YouSee. Investeringen må således anses som værende en langvarig infrastrukturinvestering. Fordeling af investeringen i fiber, infrastruktur og HW kan ses i nedenstående graf. Fordeling af opstartsomkostninger i DKK (Alternativ 2) Kabel infrastuktur Installationsskabe Opstartsgebyrer HW infrastruktur Figur 2. Fordeling af investeringsomkostningerne for Alternativ 2 Priserne der er benyttet i dette dokument er baseret på estimater for de enkelte elementer og specielt omkostningen til kabeltrækning er behæftet med en større usikkerhed. Hvis Strandvejskvarteret derfor ønsker at arbejde videre med projektet må det derfor anbefales at der udarbejdes en detaljeret plan med fastpristilbud for de enkelte elementer, der kan danne grundlag for en endelig beslutning fra foreningens medlemmer om projektets gennemførelse. 9.1 Andre overvejelser til erstatning af YouSee Andre leverandører vil evt. investere helt eller delvis i en ny infrastruktur mod i en given periode at være leverandør af TV, radio og internetforbindelse. Under en sådan aftale vil det være den enkelte leverandørs netværksopsætning, der vil bliver anvendt Vurdere mulighed for brug af det normale fasttelefon netværk til dækning af behov for TV, radio og internet. Dette vil ikke kræve ny kabeltrækning, til de enkelte huse i Strandvejskvarteret; men kan kun leveres af YouSee s søsterselskab TDC. En sådan løsning vil antagelig kun kunne oprettes individuelt.

10 Side 9 Vurdere brug af det trådløse digitale TV signal leveret af Boxer. Her kan en række kanaler gratis modtages med antenne, der kan installeres i huset. Yderligere kanaler kan købes mod betaling. En sådan løsning vil være individuel og vil ikke kunne levere samme funktionalitet som YouSee s netværk eller en ny fiber løsning. Vurdere brug af parabol antenner til modtagelse af TV signal. Dette kan gøres individuelt eller fælles; men vurderes ikke umiddelbart at passe ind i bebyggelsen. Vurdere brug af TV signal via internettet. En række TV stationer leverer TV signal over internettet. DR gør dette gratis, andre kanaler har kombination af gratis og betalings kanaler. En sådan løsning vil kræve en internetforbindelse, være individuel og vil ikke kunne levere samme funktionalitet som YouSee s netværk eller en ny fiber løsning. 10. Begrebsliste Følgende afsnit indeholder en liste over forskellige begreber der bruges i forbindelse med netværk og indholds levering. Alle er ikke anvendt i notatet; men medtaget for at udbygge forståelsen for netværk. Access point Antenneforstærker Backbone Basispakke Bulk (internetforbindelse) Bundle Båndbredde CATx kabel Coaxialkabel Content Provider (CP) Forbindelse punkt, f.eks. en trådløs WiFi Enhed, der forstærker TV signal så forringelse undgås. Anvendes i eksisterende YouSee skabe, sammen med splitter Det centrale del af et netværk, hovedvejen for datatransporten Mindste leverance fra en leverandør. Eksempelvis den mindste pakke af TV kanaler Uadministrerede forbindelse til internettet Sammenkædning af produkter. Eksempelvis en pris for både TV signal og Internetforbindelse. Bundle bruges også ved sammenbinding af flere ledere, der deles om transmissionen. Kapaciteten på et datanetværk, måles i bit pr. sekund f.eks. Mb/s, eller Gb/s. CAT5, CAT6 etc. Kobberkabel kvaliteter. Jo højere kvalitet jo mere kapacitet/båndbredde. Type af skærmet kobber kabel, der typisk anvendes til antennesignaler. Anvendt i den nuværende installation fra YouSee Indholdsleverandør. Indhold kan være

11 Side 10 TV signaler, radio, internet kapacitet og telefoni. Dataskab Fysisk skab hvor udstyr er installeret Føringsvej Den fysiske vej kabler er ført i Føringsrør Rør, kabler kan trækkes i. HD High Definition. Høj kvalitets TV signal 1920 x 1080 for fuld HD HW Hardware. De enkelte komponenter routere, switche Komprimering Optimeret signal der fylder mindre og derfor bruger mindre kapacitet i et netværk ved overførsel Multicast Levering af samme indhold til flere modtagere. Sparer kapacitet i et netværk Network Provider (NP) Netværksleverandør. Leverandøren af forbindelsen fra fibernetværket til indholdsleverandørerne PAL Standard for farve-tv signal der bruges i Danmark Router Enhed, der forbinder forskellige netværk og distribuerer data SetTop boks Modtager af signalet fra netværket, der viderefordeler til de enkelte enheder i hjemmet. Kan f.eks. have en fiberindgang og antenne, Ethernet, telefon udgang. Streaming Distribution af data, der løbende bruges. Eksempelvis film, der ses mens den modtages Switch Enhed med 2 eller flere dataporte, der modtager data og distribuerer dem til de rette modtagere i samme netværk. WAN Wide Area Network 3G 3. generations trådløst data og telefon netværk

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Rapport til Det Digitale Midtsønderjylland om trådløse løsninger som alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Indhold side side 1 2 Informationssamfundet Danmark som IT-nation Bolignet og boligorganisationerne Hvad er bolignet?

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia.

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia. Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09

Læs mere

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd.

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd. Afd. 54 Bolignet frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54 AAB afd. 54 April 2003 1 Forhistorien: Hvorfor Bolignet? Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer

Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer Fremtiden indenfor hurtigt internet banker på døren, og selv vores regering lancer et initiativ med fibernet til hele Danmarks befolkning. Der

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Asbjørn Brygger Poulsen 24. februar 2009 02-04-2009 1 Dagsorden Infrastruktur i Danmark Markedet for kabel-tv Bred orientering om digitalt tv Individuelt valg af tv-kanaler

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger En verden af oplevelser Fem gode grunde til at vi er billigere 1: Andels.net ejer selv vores fiberring og lejer os ikke ind på andres. Andels.net står selv for installationerne af netværk og for trækning

Læs mere