slagter Den lille elevvejleder NNF-Ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "slagter Den lille elevvejleder 2007-2009 NNF-Ungdom"

Transkript

1 slagter Den lille elevvejleder NNF-Ungdom Få tjek på overenskomstens elevparagraffer ferielovsbestemmelser uddannelsesregler og meget mere...

2 Udgivet af: Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Miljø- og kompetencesekretariatet Ungdomsansvarlig Helle Thomsen Sekretær Karin Granau Foto: Hanne Loop Layout og produktion: Westring + Welling A/S Udgivet: November 2007 Oplag: eks. Indholdsfortegnelse Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 7 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 8 NNF specielt for unge 10 Vil du vide mere om NNF? 10 Overenskomstforhold for elever 11 Uddannelsesforløb detailslagter, industrislagter, tarmrenser 11 Elevforhold gældende for samtlige andels-, privat- og kreaturslagterier i Danmark 14 - uddannelsesaftaler 14 - generelle uddannelsesbestemmelser 14 - arbejdstid 16 - aflønning 17 - overarbejde 18 - hovedferie 18 - anciennitet og opsigelsesregler 19 - rejsegodtgørelse 19 - søgnehelligdagsaftale for elever 19 - optjening af fridage NNF-ungdom

3 Elevforhold gældende for Dansk Handel & Service (BKA Supermarkeder) 22 - arbejdstid 22 - løn 25 - overarbejde for svende og elever over 18 år 26 - arbejdstøj 27 - ferie og frihed 27 - særlige regler om elever 28 - protokollat om elevers ret til befordringsgodtgørelse 29 Elevforhold gældende for Danske Slagtermestres Landsforening / Danske Håndværksslagtere - butiksområdet 31 - læretid 31 - løn og reguleringsbestemmelser 31 - arbejdstiden 32 - befordringsgodtgørelse ved skoleophold 32 - elevens ferieforhold 32 Elevforhold gældende for Danske Slagtermestres Landsforening / Danske Håndværksslagtere - industriområdet 35 - læretid 35 - løn og reguleringsbestemmelser 35 - arbejdstid 36 - overarbejde 36 - befordringsgodtgørelse ved skoleophold 36 - elevens ferieforhold 37 - aftale vedrørende voksenelever 39 Adresseliste over NNF-Ungdoms Landsudvalg 40 Adresseliste over NNF-afdelinger Den lille elevvejleder NNF-ungdom

4 Hej elev Som medlem af NNF vil du under din uddannelse være sikret på en lang række områder. Desværre ser vi ofte overtrædelser af de aftaler, som NNF og arbejdsgiverorganisationerne har indgået. Det gælder blandt andet områder som: Overenskomstens elevparagraffer. Ferielovsbestemmelser. Uddannelsesreglerne. For at styrke din situation under uddannelsesforløbet har Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) udgivet denne folder, hvor du kan læse om de mest nødvendige love og regler, som beskytter dig som elev. Bagerst i folderen finder du en oversigt over samtlige NNF-afdelinger. Du kan kontakte din lokale NNF-afdeling, hvis du er i tvivl om dine uddannelses-/overenskomstforhold. Venlig hilsen Ole Wehlast Formand NNF Den lille elevvejleder NNF-ungdom

5 Forbundets specielle elevunderstøttelse Af erfaring ved vi, at mange elever opsiges efter læretidens udløb. Derfor tilbyder vi dig at blive medlem af Forbundet. Som elevmedlem er du omfattet af den specielle forbundsunderstøttelse, som svarer til dimittendsatsen, der for tiden udgør 560 kr. pr. dag fra første ledighedsdag. Vi forlanger blot, at du i 2 år har været elevmedlem i NNF. Påtænker du at begynde en erhvervsuddannelse indenfor NNF, hvor elevtiden er kortere end 2 år, skal du være elevmedlem hele uddannelsestiden. Prisen for et medlemskab kan ses på eller spørg i en af NNF s lokale afdelinger. Hvis du ikke ønsker at være elevmedlem i NNF, så husk alligevel at henvende dig i din lokale NNF afdeling inden 2 uger efter uddannelsens afslutning for at blive medlem af a-kassen. Du vil da vil være berettiget til dagpenge efter en måneds ledighed. Er du nyudlært og har været elevmedlem af Forbundet i 2 år eller hele uddannelsestiden, hvis din uddannelses er kortere end 2 år, så husk, at du også inden 2 uger efter uddannelsens afslutning skal henvende dig i afdelingen, for at blive meldt ind i A-kassen. Elever uden elevkontrakt Som elev uden elevkontrakt på grundforløbet Jord til bord, har du mulighed for at blive medlem. Er du medlem af NNF, får du automatisk tilsendt fagbladet NNF-Arbejderen. Udover dette har du mulighed for at deltage i NNF ungdoms mange aktiviteter. For at blive meldt ind i NNF, skal du henvende dig i din lokale NNF-afdeling og få en indmeldelsesblanket. Oversigt over NNF-afdelinger finder du bagerst i denne folder. HUSK, at når du får en elevkontrakt, er det vigtigt, at du melder dig ind i NNF, som elevmedlem - se hvorfor i afsnittet Forbundets specielle elevunderstøttelse. NNF - din fagforening NNF står for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. Bag de lange ord gemmer sig folk, der laver en stor del af det, vi spiser, drikker og ryger. De arbejder i bagerier, konditorier, slagterier, mejerier eller på fabrikker, hvor man producerer brød, kager, slik og cigaretter Den lille elevvejleder NNF-ungdom

6 Det gælder ikke mindst hvis din elevplads er et lille sted, hvor du ikke har mange kolleger eller en tillidsrepræsentant at tale med. Din fagforening er til for at blive brugt. NNF kan hjælpe dig, når du har problemer med din uddannelse, eller hvis du ikke får det, som du har ret til. Det kan for eksempel være hvis din arbejdsgiver ikke betaler dig, hvad han skal, eller hvis de forhold du arbejder under ikke er i orden. Vi er cirka medlemmer i NNF. Medlemmerne er fordelt på 25 lokalafdelinger over hele landet. Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF Det er en misforståelse, hvis man tror, at elever ikke har brug for en fagforening. Som elev er du underlagt endnu flere regler og love end som udlært. Erfaringerne viser desværre, at som elev er det specielt vigtigt, at være medlem af en fagforening. Hvis du er uheldig og får en arbejdsskade, eller hvis du kommer ud for en ulykke på din arbejdsplads, er NNF parat til at hjælpe dig. I din lokale NNF afdeling kan du også få råd og vejledning. Blandt andet vil afdelingen typisk have information om jobsituationen inden for netop din branche eller rådgivning om forskellige uddannelser. I NNF kan du også altid få svar på eventuelle spørgsmål om din uddannelse - f.eks. om du lærer det du skal, eller hvad dine muligheder er, når du er udlært Den lille elevvejleder NNF-ungdom

7 NNF - specielt for unge Du er langt fra den eneste unge i NNF. Faktisk er der cirka medlemmer af forbundet, som er under 31 år. Der bliver lavet ting specielt rettet mod elever og vores unge medlemmer. Det meste er gennem NNFs ungdomsorganisation, NNF-Ungdom, hvor man kan være med så længe man er elev eller under 31 år. Vil du vide mere om NNF? Hvis du er nysgerrig og vil vide mere om de fede tilbud NNF har til dig, så ring til NNF på telefonnummer og spørg efter den ungdomsansvarlige, eller du kan gå ind på NNF s hjemmeside hvor du finder de nyeste tiltag og arrangementer. Overenskomstforhold for elever Du skal vide, at der for slagterområdet er flere gældende overenskomster. Eksempelvis kan nævnes overenskomster mellem NNF og Dansk Industri Dansk Erhverv & Arbejdsgiver (DE supermarkeder) Danske Slagtermestres Landsforening - butiksområdet Danske Slagtermestres Landsforening - industri På de følgende sider, kan du læse om de fire ovennævnte store overenskomster på industriområdet og butiksområdet. Er du i tvivl om du arbejder under en af de følgende overenskomster, så skal du kontakte din afdeling (se listen bagerst i denne folder). NNF afdelingen vil så være dig behjælpelig med at fremskaffe en elevoverenskomst for dit område. Uddannelsesforløb Detailslagter Den fulde uddannelsen tager 3 år og 6 måneder, men er trindelt. Trin 1 som detailslagteraspirant tager 2 år inklusiv grundforløb. På grundforløbet er der 20 uger på skole (jord til bord indgangen) samt 9 ugers skoleophold på hovedforløbet Den lille elevvejleder NNF-ungdom

8 For at blive fuld færdig detailslagter, skal der bygges et speciale oven på de 2 år, som tager 1 år og 6 måneder heraf er de 6 uger på skole. Du kan vælge mellem følgende specialer: butik, delikatesse, fisk og vildt samt slagtning. Industrislagter Den fulde uddannelse tager 3 år, men er trindelt. Trin 1 som industrislagter tager 2 år inklusiv grundforløb. På grundforløbet er der 10 uger på skole (jord til bord indgangen) samt 14 ugers skoleophold på hovedforløbet. For at blive fuld færdig industrislagter, skal der bygges et speciale oven på de 2 år, som tager 1 år heraf er de 10 uger på skole. Du kan vælge mellem følgende specialer: Forædler, svineslagter eller kreaturslagter. Tarmrenser Den fulde uddannelse tager 2 ½ år, men er trindelt. Trin 1 som industritarmrenser tager 1 ½ år inklusiv grundforløbet. På grundforløbet er der 10 uger på skole (jord til bord indgangen) samt 14 ugers skoleophold på hovedforløbet. For at få en fuld færdig uddannelse som tarmrenser, skal der bygges 1 år oven på, heraf 10 uger på skole Den lille elevvejleder NNF-ungdom

9 Elevforhold gældende for samtlige andels-, privatog kreaturslagterier i Danmark og de dertil knyttede virksomheders beskæftigede medarbejdere 47 Uddannelsesaftaler Elever skal i henhold til lov om erhvervsuddannelser være kontraktmæssigt antagne på den af det faglige fællesudvalg fastsatte læretid. 48 Generelle uddannelsesbestemmelser Det er slagteriets pligt at sikre, at der ydes eleven forsvarlig fagmæssig uddannelse, og en elev kan kun beskæftiges ved det fag denne skal oplæres i. I læretiden skal mesteren drage omsorg for, at der ydes eleven en alsidig undervisning. Før læretiden er tilendebragt, skal eleven aflægge prøve efter de for faget gældende regler. Hvis eleven består prøven, drager virksomheden omsorg for, at det af svendeprøvekommissionen udfærdigede svendebrev tilstilles vedkommende. Virksomheden skal holde eleven til på forsvarlig måde at deltage i den for faget godkendte undervisning, jfr. lov om erhvervsuddannelser. Organisationerne er enige om at anbefale, at elever, hvor det er praktisk muligt, ydes hjælp til det teoretiske arbejde med brevskolen. Organisationerne er enige om, at der ved voksenelever forstås elever, der indgår en uddannelsesaftale efter det fyldte 25. år. Voksenelever er omfattet af overenskomstens 29 Delvis fraværsdag, 30 Suppleringsydelse ved arbejdsulykker, 31 Løn under sygdom, 32 Løn under barsel og adoption og 33 Frihed ved børns sygdom. Øvrige elever med mere end 12 måneders anciennitet er omfattet af 32 Løn under barsel og adoption, der udbetales fuld løn Den lille elevvejleder NNF-ungdom

10 For elever mellem 18 og under 25 år indrømmes frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af elevens syge hjemmeværende barn/børn under 12 år. Betalingen udgør per time: 1. marts marts marts 2009 Elever over 18 år 82,59 kr. 85,48 kr. 88,47 kr. Elever over 20 år 94,39 kr. 97,69 kr. 101,12 kr. 50 Aflønning Lønnen til elever er Pr 1. marts 2007 Elever Grundløn Akk.afs. Timetillæg Pr. time Pr. uge Under 18 år 31,54 kr. 4,09 kr. 23,37 kr. 59,00 kr ,00 kr. Over 18 år 44,16 kr. 5,72 kr. 32,71 kr. 82,59 kr ,83 kr. Over 20 år 50,47 kr. 6,54 kr. 37,38 kr. 94,39 kr ,43 kr. Voksenelever 60,95 kr. 7,90 kr. 46,73 kr. 115,58 kr ,46 kr. Frihed kan kun gives til den ene af barnets forældre og kun indtil anden pasningsmulighed etableres og kan højst omfatte barnets første sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af en tro- og loveerklæring. 49 Arbejdstid Arbejdstiden for elever er den samme som den for voksne medarbejdere gældende arbejdstid. Lønnen til elever er Pr 1. marts 2008 Elever Grundløn Akk.afs. Timetillæg Pr. time Pr. uge Under 18 år 32,65 kr. 4,23 kr. 24,18 kr. 61,06 kr ,22 kr. Over 18 år 45,70 kr. 5,92 kr. 33,86 kr. 85,48 kr ,76 kr. Over 20 år 52,23 kr. 6,77 kr. 38,69 kr. 97,69 kr ,53 kr. Voksenelever 60,95 kr. 7,90 kr. 48,37 kr. 117,22 kr ,14 kr. Lønnen til elever er Pr 1. marts 2009 Elever Grundløn Akk.afs. Timetillæg Pr. time Pr. uge Under 18 år 33,79 kr. 4,38 kr. 25,03 kr. 63,20 kr ,40 kr. Over 18 år 47,30 kr. 6,13 kr. 35,04 kr. 88,47 kr ,39 kr. Over 20 år 54,06 kr. 7,01 kr. 40,05 kr. 101,12 kr ,44 kr. Voksenelever 60,95 kr. 7,90 kr. 50,06 kr. 118,91 kr ,67 kr Den lille elevvejleder NNF-ungdom

11 51 Overarbejde Elever, som i særlige tilfælde deltager i overarbejde, erholder herfor et tillæg til lønnen pr. time: Elever Pr. 1. marts 2007 Pr. 1. marts 2008 Pr. 1. marts 2009 Over 18 år 50,85 kr. pr. time 52,63 kr. pr. time 54,47 kr. pr. time Over 20 år 60,45 kr. pr. time 62,56 kr. pr. time 64,75 kr. pr. time Voksenelever 67,29 kr. pr. time 69,31 kr. pr. time 71,39 kr. pr. time Pr. 1. juli 2007 indføres et branchetillæg på kr. 1,05 pr. time til voksenelever, der har 6 måneders anciennitet eller derover i virksomheden Det er en forudsætning for elevers deltagelse i overarbejde, at dette kun finder sted sammen med voksne medarbejdere. 52 Hovedferie Ved afholdelse af hovedferie udbetales 1 uges ekstra elevløn. Hvis eleven er færdig med sin uddannelse inden ferien kan afholdes, og i øvrigt forbliver i fusionen/virksomheden, betales der ligeledes 1 uges ekstra elevløn, når ferien afholdes. 53 Anciennitet og opsigelsesregler Elever, der fortsætter i virksomheden efter endt læretid, får læretiden medregnet i anciennitetsberegningen og kan ikke opsiges til fratrædelse på grund af arbejdsmangel før efter 13 ugers beskæftigelse. Elever, der ikke skal fortsætte på virksomheden efter uddannelsesaftalens udløb, skal opsiges med et varsel, jfr. overenskomstens 24, stk. 1, p.t. 28 dage. 54 Rejsegodtgørelse Stk. 1. Arbejdsgiveren betaler rejser mellem skole og hjemby. Stk. 2. Elever, der på grund af omlægning i driften får flere arbejdssteder, eller hvor arbejdsstedet flyttes permanent, skal have dækket sine rejseudgifter. Rejsetiden indgår ikke i arbejdstiden. 55 Søgnehelligdagsaftale for elever Da elever under uddannelse ikke er omfattet af en søgnehelligdagsopsparingsordning, vil eleverne i det løbende år, hvor de efter endt uddannelse påbegynder opsparing i henhold til overenskomstens bestemmelser 42-46, være dårligere stillet end de øvrige medarbejdere Den lille elevvejleder NNF-ungdom

12 For at afbøde dette forhold er der ved forhandlinger mellem Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet og Dansk Industri opnået enighed om, at følgende særregler er gældende, men i øvrigt under iagttagelse af bestemmelserne i overenskomsten. a. Der henlægges 3,5 % af al indtjent løn i det år, hvori læretiden udløber. b. Såfremt der har været søgnehelligdage i læretiden inden for det løbende år, fradrages et beløb svarende til den løn, der er udbetalt for den (de) gældende søgnehelligdag(e). Der kan dog aldrig fratrækkes større beløb end svarende til 3,5 % af lønnen i læretiden. c. Efter endt uddannelse betales inden for det løbende år altid det normale forskudsbeløb, uanset om der på kontoen er dækning dertil. Eventuelt overtræk inddækkes af senere indtjening (se dog stk. f). d. Resttilgodehavende udbetales i uge 28. e. Ved fratrædelse udbetales eventuelt resttilgodehavende sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden. f. Underskud ved uddannelsesårets udløb eller ved fratrædelse i løbet af dette kan ikke kræves inddækket. 56 Optjening af fridage Elever optjener ret til fridage. Betalingen for fridage udgør normal løn, dog max.: Under 18 år Over 18 år. Over 20 år. Voksenelever 66,50 kr. per time 93,10 kr. per time 106,40 kr. per time 133,00 kr. per time Den lille elevvejleder NNF-ungdom

13 Elevforhold gældende for Dansk Erhverv & Arbejdsgiver (DE - Supermarkeder) 1 Arbejdstiden a. Den normale effektive arbejdstid andrager 37 timer per uge. Arbejdstidens placering aftales lokalt og kan lægges i tiden indtil 1/2 time efter forretningens lukketid. b. Arbejdstiden kan lokalt aftales således, at det af en fast plan fremgår, at den enkelte medarbejder opnår en arbejdstid, der gennemsnitlig ikke overstiger 37 timer per uge efter den fastlagte plan. Fritidsordningen Fritidsordningen etableres således, at overskydende timer samles til hele eller til halve fridage som samlet fritid inden for planens perioder og skal så vidt muligt påbegynde eller afslutte arbejdstiden. Manglende udnyttelse af fast tilrettelagt fritid, for eksempel under ferie og sygdom, berettiger ikke til fritid på andet tidspunkt. Pauser Medarbejderne skal have en samlet pause på mindst en halv time per dag. Den daglige tid til pauser kan ikke overstige 1 time, dog mindst 1 ½ time på dage, hvor åbningstiden slutter senere end kl På lørdage og andre dage med åbningstid af lignende længde kan det lokalt aftales, at der ikke holdes pauser Den lille elevvejleder NNF-ungdom

14 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter For arbejde inden for normal, effektiv, ugentlig arbejdstid på 1. marts marts marts 2009 Hverdage kl : 10,83 kr. per time 11,16 kr. pr time 11,49 kr. pr. time Lørdage kl : 21,66 kr. per time 22,31 kr. pr. time 22,98 kr. pr. time Søndage kl : 24,56 kr. per time 25,29 kr. pr. time 26,05 kr. pr. time 37 timer betales følgende tillæg pr. præsteret normaltime: Tillægget ydes ikke ved overarbejde, sygdom, ferie og fridag, og der regnes ved udbetaling af tillægget med kvarte timer. Tillægget ydes dog ikke til personer, der specielt er antaget til arbejde på bestemte tidspunkter uden for den på arbejdsområdet gældende arbejdstid. 2 Løn Pr. uge Pr. måned 1. læreår 1.860,67 kr ,91 kr. 2. læreår 2.169,49 kr ,12 kr. Restlæretid 2.645,50 kr ,18 kr. For elever udgør minimallønnen pr. 1. marts 2008: Pr. uge Pr. måned 1. læreår 1.925,79 kr ,11 kr. 2. læreår 2.245,42 kr ,16 kr. Restlæretid 2.738,09 kr ,43 kr. For elever udgør minimallønnen pr. 1. marts 2009: Pr. uge Pr. måned 1. læreår 1.993,19 kr ,19 kr. 2. læreår 2.324,01 kr ,72 kr. Restlæretid 2.833,92 kr ,72 kr Den lille elevvejleder NNF-ungdom

15 For elever udgør minimallønnen pr. 1. marts 2007: Hvis en elev begynder den praktiske uddannelse efter det fyldte 21. år, aftales lønnen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. Hvis en af parterne ønsker det, kan lønforholdene aftales under Dansk Handel & Service og med Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundets medvirken. Der er ret til lønforhandlinger 1 gang i hvert overenskomstår. 4 Overarbejde for svende og elever over 18 år a. Alt overarbejde betales med et tillæg af 50 % af timelønnen de første 3 timer dagligt. b. Derefter samt på søn- og helligdage 100 %. c. Enkelttimer efter lukketid og før normal arbejdstid 70 %. d. Alle overtimer ud over 6 per uge betales med 100 %. Overarbejde på fridage holdes uden for beregningen. e. Ved overarbejde efter normal arbejdstid holdes der ½ times pause inden overarbejdets påbegyndelse, ligesom der gøres et ophold på ½ time for hver 3 timers overarbejde. f. Ved påbegyndelse af arbejdet før og efter den normale arbejdstid regnes med hele timer. For spisetider, som indtræffer ved overarbejde samt arbejde på søn- og helligdag afkortes intet i timebetalingen. 5 Arbejdstøj Virksomheden udleverer det nødvendige arbejdstøj, herunder termotøj og fodtøj med skridsikre såler i henhold til de til enhver tid af veterinærmyndighederne og Arbejdstilsynet fastsatte krav. Endvidere udleveres nødvendigt værktøj og om fornødent olietøj til alt vådt arbejde. 8 Ferie og frihed a. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 % af lønnen i optjeningsåret. b. Såfremt den i et optjeningsår indtjente løn ikke dækker elevens overenskomstmæssige ugeløn på ferietidspunktet, er arbejdsgiveren forpligtet til at supplere godtgørelsen op hertil. Som ferietilskud ydes der eleven halv overenskomstmæssig ugeløn i forbindelse med sommerferien Den lille elevvejleder NNF-ungdom

16 c. Ifølge ferielovens 7 stk. 3 har elever, der påbegynder elev-/ansættelsesforholdet den 1. juli eller senere, ikke ret til ferie med løn i det ferieår (2. maj til 1. maj), hvori elev-/ansættelsesforholdet indgås. d. Såfremt der på elevstedet holdes samlet ferielukning i perioden 1. oktober til 2. maj er eleven berettiget til løn for de feriedage, hvortil han ikke har optjent ret til feriegodtgørelse gennem tidligere beskæftigelse - dog højst én uge. e. I øvrigt gælder ferieforlængelsen og tidspunkterne herfor også for de elever, som i henhold til ferielovens 7 har ret til ferie i det første hele ferieår efter elev/-ansættelsesforholdets påbegyndelse, selvom der ikke måtte være optjent ret hertil. 10 Særlige regler om elever Der henvises til gældende lovgivning (erhvervsuddannelsesloven). Protokollat om elevers ret til befordringsgodtgørelse Virksomheden godtgør elevens udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted eller elevsted til skole og tilbage til enten bopæl/indkvarteringssted eller elevsted. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at eleven ikke kunne deltage i undervisningen på en skole, der ligger nærmere ved elevens bopæl eller lærested end den skole, hvor den pågældende går. Såfremt virksomheden, efter aftale med eleven vælger en anden skole end den i forhold til arbejdspladsen nærmeste beliggende, og rejselængden ikke overstiger 20 km, betaler virksomheden elevens transportomkostninger. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes Den lille elevvejleder NNF-ungdom

17 Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktiske afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lignende. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en befordringsgodtgørelse på 40 øre pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Til indkvarterede elever ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend, påske- og juleferie, såfremt den samlede skolevej er 20 km eller derover. Bestemmelserne i afsnit 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette afsnit. Er befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset afstand. Elevoverenskomst gældende for Danske Slagtermestres Landsforening Butiksområdet 1 Læretid Slagterelever og delikatesseassistentelever skal i henhold til Erhvervsuddannelsesloven være kontraktmæssigt antagne på den af det faglige fællesudvalg fastsatte læretid. 2 Løn- og reguleringsbestemmelser Slagterelever og delikatesseassistentelever beregnes efter normallønnen for faglærte slagtersvende efter følgende skala: Aftale for kost og logi aftales mellem læremesteren og elevens værge, men kan ikke overstige en tredjedel af vedkommendes løn. Overarbejde 1. april april læreår 45% 2.014,65 kr ,41 kr. 2. læreår 55% 2.462,35 kr ,94 kr. Restlæretid 65% 2.910,05 kr ,48 kr. Over 24 år 85% kr ,55 kr Den lille elevvejleder NNF-ungdom

18 De første 3 timers overarbejde per uge betales med et tillæg på 50 % af den oppebårne løn. Derefter, samt på søn- og helligdage, med et tillæg på 100 % pr. time. For de elevers vedkommende, der ved nærværende overenskomsts ikrafttræden oppebærer højere løn, må denne ikke forringes. 3 Arbejdstiden Den ugentlige arbejdstid for elever er den samme, som er gældende for de voksne arbejdere. Alle øvrige forhold skal være i overensstemmelse med Erhvervsuddannelsesloven. Alle uoverensstemmelser vedrørende uddannelsesaftaler henvises til det ifølge erhvervsuddannel-sesloven nedsatte udvalg. 4 Befordringsgodtgørelse ved skoleophold Virksomheden godtgør elevens udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/ indkvarteringssted eller praktikplads til skole og tilbage til enten bopæl/indkvarteringssted eller praktikplads. udgifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lignende. Godtgørelse af befordringsudgifter ydes eleven ved hjemrejse i forbindelse med weekend og helligdage. 5 Elevens ferieforhold Feriegodtgørelse udgør 12,5 % af al indtjent løn. Såfremt ovennævnte feriegodtgørelse efter indtjeningsårets afslutning ikke dækker elevens overenskomstmæssige ugeløn på ferietidspunktet, er arbejdsgiveren forpligtet til at supplere godtgørelsen op hertil. Eventuel overskydende feriegodtgørelse udbetales eleven ved feriens afholdelse. Som ferietilskud ydes der samtlige elever 1/2 overenskomstmæssig ugeløn i forbindelse med sommerferien. Dette glæder ikke for voksenelever som har indgået uddannelsesaftale efter 1. april Der hensættes 10,00 kr. pr. uge til afholdelse af ferie for nyud- Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte Den lille elevvejleder NNF-ungdom

19 dannede elever. Det opsparede beløb udbetales til eleven i forbindelse med den nyuddannedes første hovedferieperiode. Optjening af fridage Elever optjener ret til 5 fridage pr. år i perioden 1. april 2007 til 1. april Lærlingeoverenskomst gældende for Danske Slagtermestres Landsforening Industriområdet 1 Læretid Elever skal i henhold til Erhvervsuddannelsesloven være kontraktmæssigt antagne på den af det faglige fællesudvalg fastsatte læretid. 2 Løn og reguleringsbestemmelser Elevlønnen beregnes efter normallønnen for slagtersvende efter følgende skala: 1. april april april læreår 45% 2.132,53 kr ,95 kr ,37 kr. 2. læreår 55% 2.606,43 kr ,16 kr ,89 kr. Restlæretid 65% 3.080,32 kr ,37 kr ,42 kr. Over 24 år - 85% 4.028,12 kr ,79 kr ,47 kr. For de elevers vedkommende, der ved nærværende overenskomsts ikrafttræden oppebærer en højere løn, må denne ikke forringes Den lille elevvejleder NNF-ungdom

20 Elevens sidste læreår tæller med ved anciennitetsberegningen, såfremt vedkommende fortsætter i virksomheden efter udstået læretid. 3 Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid for elever er den samme, som er gældende for de voksne medarbejdere. Alle øvrige forhold skal være i overensstemmelse med Erhvervsuddannelsesloven. Alle uoverensstemmelser vedrørende uddannelsesaftaler henvises til det ifølge Erhvervsuddannelsesloven nedsatte udvalg. 4 Overarbejde De første 4 timers overarbejde per uge betales med et tillæg på 50 % af den oppebårne løn. Derefter, samt på søn- og helligdage, med et tillæg på 100 % per time. 5 Befordringsgodtgørelse ved skoleophold Virksomheden godtgør elevens udgifter ved befordring når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted eller praktikplads til skole og tilbage til enten bopæl/indkvarteringssted eller praktikplads. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktiske afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lignende. Godtgørelse af befordringsudgifter ydes eleven ved hjemrejse i forbindelse med weekend og helligdage. 6 Elevens ferieforhold Feriegodtgørelse udgør 12,5 % af al indtjent løn. Som ferietilskud ydes der samtlige elever en halv overenskomstmæssig ugeløn i forbindelse med hovedferien. Dette gælder ikke for voksenelever. Der hensættes 10,00 kr. per uge til afholdelse af ferie for nyuddannede elever. Det opsparede beløb udbetales til eleven i forbindelse med den nyuddannedes første hovedferieperiode. Optjening af fridage Der optjenes frihed i overensstemmelse med nedenstående regler: Den lille elevvejleder NNF-ungdom

21 1. Der optjenes ret til 5 fridage per år i perioden 1. april 2007 til 1. april Fridagen betales med normal løn for 7,4 timer. Normal løn beregnes af de seneste 4 ugers indtjening, eksklusiv overarbejdstillæg. Der ydes feriegodtgørelse og pensionsbidrag af ovennævnte beløb. 3. Fridagen afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv og så vidt muligt efter den enkelte lønmodtagers ønske. 4. Fridagen skal afholdes senest 1 år efter optjening. Fridagene skal afholdes inden for afviklingsperioden. Frihed, der ikke kan opgøres til hele dage, kan udbetales i forbindelse med fratrædelse. 5. Hvis friheden begrundet i sygdom, fødsel, overgang til selvstændig erhvervsdrivende, overgang til arbejde i hjemmet, ophold i udlandet, fængsling eller tvangsanbringelse, aftjening af værnepligt eller anden tilsvarende omstændighed ikke kan afholdes, kan optjent løn for fridagene udbetales. 6. Såfremt eleven ved uddannelsens afslutning ikke har afholdt optjente feriefridage, udbetales disse i forbindelse med fratrædelsen. Omregningsfaktor: Der optjenes feriefrihed, som følger: 1. april april ,7115 timer per uge Aftale vedrørende voksenelever Mellem Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet og Danske Slagtermestres Landsforening er der indgået følgende aftale vedrørende løn til elever, der indgår en uddannelsesaftale efter deres fyldte 25. år i henhold til lov om erhvervsuddannelse inden for det uddannelsesområde, som NNF og DSL tilsammen repræsenterer. Aftalen betyder, at voksenelever, hvoraf forstås elever, der er fyldt 25 år, skal aflønnes med den til enhver tid gældende overenskomstmæssige timeløn samt tillæg for slagtersvende. Dette gælder under såvel praktik som skoleophold. Voksenelever er omfattet af fritvalgsordningen. Se bestemmelserne herom i kapitel 1, Den lille elevvejleder NNF-ungdom

22 Adresseliste over NNF-Ungdoms Landsudvalg Jylland Mette Teglhus Hansborg Lollandsgade Horsens NNF Horsens, mobil Theresa Olesen Sultenkrog 1, Bregninge, 4450 Jyderup NNF Holstebro, mobil Heidi Kofoed Rødding Tværvej Rødding NNF Sydvestjylland, mobil Marck Villadsen Peder Skrams Gade 19 1 th Esbjerg NNF Sydvestjylland, mobil Sjælland Pernille Ditte Larsen Østervej 5, 4100 Ringsted, tlf NNF Ringsted NNF s ungdomsansvarlig Helle Thomsen NNF, C.F. Richs Vej 103, 2000 Frederiksberg, tlf mobil Adresseliste over NNF-afdelinger NNF Fyn Lisesmindevej 1, 5230 Odense M, tlf NNF Hjørring Odinsvej 1, 9800 Hjørring, tlf NNF Hobro/Aars Jernbanegade 12, 9500 Hobro, tlf NNF Holbæk-Slagelse Rugvænget 26, 4200 Slagelse, tlf NNF Holstebro Struervej 31, 7500 Holstebro, tlf NNF Horsens Fælledvej 30, 8700 Horsens, tlf NNF Kolding/Vojens Grønningen 41, 6000 Kolding, tlf NNF København Alhambravej 7, 1826 Frederiksberg C, tlf NNF Lillebælt Vejlevej 37, 7000 Fredericia, tlf NNF Midtvest Banegårdsvej 51, 7200 Grindsted, tlf NNF Midtjylland Haraldsgade 19, 7400 Herning, tlf NNF Nord Øst Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby, tlf NNF Nordvest Strandvejen 9, 7700 Thisted, tlf NNF Randers Østervold 18, 2., 8900 Randers, tlf NNF Ringsted Vibevej 10, 4100 Ringsted, tlf NNF Roskilde Allehelgensgade 22, 4000 Roskilde, tlf NNF Rønne Slagtergade 1, 3700 Rønne, tlf NNF Skive Reberbanen 9, 7800 Skive, tlf NNF Storstrøm Solvang 13, 4760 Vordingborg, tlf NNF Syd Bergensvej Rødekro, tlf NNF Sydvestjylland,Rørkjærsgade 42, 6700 Esbjerg, tlf NNF Sønderborg Åbenråvej 11, 6400 Sønderborg, tlf NNF Vejle Ørstedsgade 15., 7100 Vejle, tlf NNF Aalborg Hjørringvej 156, 9400 Nørresundby, tlf NNF Århus Paludan-Müllers Vej 227, 8200 Århus N, tlf Den lille elevvejleder NNF-ungdom

23 Notater Den lille elevvejleder NNF-ungdom

24 Notater Den lille elevvejleder

25

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3 Indholdsfortegnelse Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 8 NNF specielt

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

bager Den lille elevvejleder 2007-2009 NNF-Ungdom Få tjek på overenskomstens elevparagraffer ferielovsbestemmelser uddannelsesregler og meget mere...

bager Den lille elevvejleder 2007-2009 NNF-Ungdom Få tjek på overenskomstens elevparagraffer ferielovsbestemmelser uddannelsesregler og meget mere... bager Den lille elevvejleder 2007-2009 NNF-Ungdom Få tjek på overenskomstens elevparagraffer ferielovsbestemmelser uddannelsesregler og meget mere... Udgivet af: Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper Elevguide Ernæringsassistent Ernæringshjælper Kære elev Du er i gang med at blive mester i mad og sundhed. Som kommende ernæringsassistent eller ernæringshjælper har du stor indflydelse på menneskers sundhed

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN

LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN LÆRLINGEGUIDE 2014-2017 GUIDEN TIL DIG, SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN lærlingeguiden / SIDE 3 Hej lærling V elkommen som lærling i Blik og RørUngdom. Når man er i lære har man ofte mange

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Slagter overenskomst

Slagter overenskomst 3.56.0 2012/2014 Slagter overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Denne overenskomst er gældende for slagtermestre, butiksslagtersvende, butiksslagterelever

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og SØFARTENS LEDERE For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse... 1 2

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere