ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel"

Transkript

1 UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken, maj 2012 Side 1 af 8

2 Indhold A. Baggrund B. Mål C. Forventede resultater D. Aktiviteter for at opnå forventede resultater E. Organisation og udførelse F. Handlingsplan G. Budget og finansiering H. Bilag Baggrund Delprojektet Alken Købmandshandel tager udgangspunkt i visionen, som beskrevet af Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt, Alken* Bjedstrup* Boes* Illerup* Svejstrup (se bilag 1). Fra visionen: Centralt i Alken by, ved Alken Station, ligger fælleshuset Alken Mejeri som siden 1994 er ejet, vedligeholdt og drevet af lokalsamfundets borgere. Alken Mejeri samt et lille udeareal vender ud mod gaden og vil være ideel til Alken Købmandshandel: en social købmand med prioritering af et lokalt og bæredygtigt varesortiment, men også med et hensyn til dem, der på vej hjem fra arbejde stopper op for en fyraftensøl og en lotto kupon. Ved det runde bord ud mod gaden er der altid kaffe på kanden og en frisk avis, og opslagstavlen oplyser om arrangementer mv.. I direkte forlængelse af butikken indrettes et multi-funktionelt lokale, der skal fungere som kontor, personale- og møderum, med adgang til internet, og til nogle af de mere stille aktiviteter, som f.eks. håndarbejde. Udenfor indrettes et siddeområde smykket med blomster og buske, og på den lille plads bibeholdes den ugentlige markedsdag. I det følgende omtales Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt, Alken* Bjedstrup* Boes* Illerup* Svejstrup som Liv i Landsbyen. Som beskrevet i visionen, forestiller vi os at den sociale købmand, Alken Købmandshandel vil være det centrale omdrejningspunkt for udviklingen af mange af de andre aktiviteter i lokalområdet. Udførelsen af delprojektet Alken Købmandshandel har derfor en meget høj prioritet. Denne projektbeskrivelse skal i første omgang tjene som en præsentation for mulige interesserede, som f.eks. fonde og virksomheder, der kunne tænke sig at støtte realiseringen af Alken Købmandshandel og for andre samarbejdspartnere, bl.a. initiativer under Skanderborg Kommune. Derudover skal det være en rettesnor til gavn for alle de frivillige fra lokalsamfundet, der kunne tænkes at blive involverede i projektet. Side 2 af 8

3 Mål Formålet med Alken Købmandshandel er: - ved hjælp af frivillig arbejdskraft i løbet af ét år at etablere og drive en lokal købmandshandel, der på sigt skaber rammerne til at forbedre livskvaliteten for udsatte borgere gennem meningsfulde aktiviteter og arbejdspladser, samt styrker fællesskabet i lokalsamfundet. Forventede resultater I. Projektbeskrivelse, inkl. arbejdsplaner og arbejdsgrupper II. Lokaler på Alken Mejeri renoveret III. Købmandsbutik indrettet IV. Driftsplan og driftsbudget udarbejdet V. Alken Købmandshandel i drift VI. Forhandlinger med Skanderborg Kommune indledt Aktiviteter for at opnå forventede resultater Borgermøder Etablering af forening (Foreningen Liv i Landsbyen) Etablering af samarbejdsaftaler mellem Foreningen Alken Mejeri og Foreningen Liv i Landsbyen og eventuelle andre Udarbejdelse af skitseforslag for byggeri Udarbejdelse af projektbeskrivelse Udarbejdelse af projektplan Udarbejdelse af budgetoverslag Etablering af arbejdsgrupper Beskrivelse af nødvendige beslutnings- og kommunikationsprocedurer for etableringsfasen Beskrivelse af fundraisingstrategi/aktiviteter Løbende fundraising Afdækning af krav i forhold til ombygning og drift Indhentning af nødvendige tilladelser og forsikringer Ombygning og renovation, herunder løbende materialeindkøb Anskaffelse af inventar Udarbejdelse af driftsplan, inkl. arbejdsgange, procedurer, osv. Opbygning af regnskabssystem Side 3 af 8

4 Udvikling af Den Omvendte Købmandsbog og anskaffelse af likvide midler til varelager Indretning og anskaffelse af varelager Etablering af vagthold Drift Indlede forhandlinger med Skanderborg Kommune Organisation og udførelse Som også beskrevet i visionen, tager gennemførelsen af delprojektet Alken Købmandshandel udgangspunkt i de betydelige ressourcer, der er tilgængelige i lokalsamfundene. Dette er bl.a. illustreret i det store forarbejde, der danner baggrund for visionen og denne projektbeskrivelse. Lokale borgere foran den nu nedlagte Kwik Spar i Alken Da det allerede er lykkedes at samle en del midler ind hos borgerne i lokalområderne, kan flere af aktiviteterne påbegyndes parallelt (se Budget og finansiering nedenfor). Det overordnede ansvar for gennemførelsen af delprojektet Alken Købmandshandel har Bestyrelsen for Foreningen Liv i Landsbyen. Gennem samarbejdsaftaler mellem Foreningen Liv i Landsbyen og Foreningen Alken Mejeri vil ansvaret og specifikke ejerforhold af etableringsaktiverne blive defineret. De dele af renoveringen, der direkte er varige forbedringer af Mejeriet, vil blive ejet af Foreningen Alken Mejeri. På lignende måde vil de anskaffelser, der udelukkende knytter sig til fremtidig drift af købmandsforretningen, være Foreningen Liv i Landsbyens eje. Side 4 af 8

5 Skitseforslag, renovering og indretning af bygninger, samt driften er tænkt gennemført udelukkende i form af gratis professionelt arbejde og frivillig arbejdskraft, eventuelt med honorering af specifik ekspertise udefra. Da der er en stor mangfoldighed af kompetencer til rådighed i lokalområdet, bliver det dog meget begrænset, hvad der skal tilkøbes. En projektkoordinator skal koordinere gennemførelsen af projektet. Der søges midler til at aflønne vedkommende. Det overordnede ansvar ligger hos bestyrelsen. Organiseringen af etableringsfasen vil foregå gennem etableringen af arbejdsgrupper, der hver især har afgrænsede ansvarsområder (f.eks. budgetstyring, materialeindkøb, byggeledelse, inventaranskaffelse, indretning, fundraising, opbygning af regnskabssystem). Organiseringen af driften af Alken Købmandshandel vil som udgangspunkt være med ansvar i Bestyrelsen for Liv i Landsbyen og det daglige arbejde udført af frivillig arbejdskraft. I forlængelse af vedtagelsen af foreningens vedtægter, skal der udarbejdes en specifik beskrivelse af prokura i forhold til beslutninger og drift af Alken Købmandshandel. Endvidere vil den udarbejdede driftsplan indeholde de vigtigste elementer af arbejdsfordeling, procedurebeskrivelser, o.l.. Organiseringen af den daglige drift vil også foregå gennem etableringen af konkrete arbejdshold, der hver især har afgrænsede arbejdsområder og en udpeget tovholder hver (f.eks. regnskab, moms og skat, EDB, vareindkøb opdelt i varegrupper, rengøring, vagthold, reklame, indretning, vedligehold og forskønnelse). Bestyrelsen skal sikre, at nye idéer og nye initiativer, får den opmærksomhed, der er nødvendig. Alken Købmandshandel og de aktiviteter, der foregår omkring den i begyndelsen, skal jo netop sikre et inspirerende og udviklende miljø, hvorfra Liv i Landsbyen skal udvikle sige yderligere. Handlingsplan Nedenstående handlingsplan er en generel oversigt over det ideelle forløb med anslåede tidsrammer. På hvilket tidspunkt vigtige dele af planen bliver sat i værk, kommer helt an på, hvornår og hvordan finansieringen af elementerne opnås. Side 5 af 8

6 Aktiviteter Borgermøder Etablering af forening (Foreningen Liv i Landsbyen) Etablering af samarbejdsaftaler mellem Foreningen Alken Mejeri og Foreningen Liv i Landsbyen og eventuelle andre foreninger Udarbejdelse af skitseforslag for byggeri Udarbejdelse af projektbeskrivelse Udarbejdelse af budgetoverslag Beskrivelse af fundraisingstrategi/aktiviteter Løbende fundraising Udarbejdelse af projektplan Etablering af arbejdsgrupper Beskrivelse af nødvendige beslutnings- og kommunikationsprocedurer for etableringsfasen Afdækning af krav i forhold til ombygning og drift Indhentning af nødvendige tilladelser Anskaffelse af inventar Ombygning og renovation, herunder løbende materialeindkøb Udarbejdelse af driftsplan, inkl. arbejdsgange, procedurer, osv. Opbygning af regnskabssystem Udvikling af Den Omvendte Købmandsbog og anskaffelse af likvide midler til varelager Indretning og anskaffelse af varelager Etablering af vagthold Drift Indlede forhandlinger med Skanderborg Kommune Aprmaj Junijuli Augsept Oktnov Decjan Febmar Aprmaj Side 6 af 8

7 Budget og finansiering Nedenstående budget gælder kun for etableringsfasen af Alken Købmandshandel, indtil forretningen tages i drift, dog uden et startvarelager. (Alle priser inkl. moms). Egenfinansiering, inkl. gratis ydelser Indsamling, lokalområdet Finansieringsbehov (evt. i materialer) Støtte, Budgetpost Totalbudget div. fonde Arkitekt, skitseforslag Materialer til ombygning Købmandsinventar Frivillig arbejdskraft * Advokatbistand, forening, div Husleje, el og vand ved ombygn Kontorhold+div. under ombygn Total * Værdien er udregnet ud fra flg. forudsætninger: - I alt ,4 200 kr. inkl. moms Side 7 af 8

8 Bilag 1. Vision for Foreningen LIV I LANDSBYEN, et social-økonomisk projekt, Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup 2. Vedtægter for Foreningen LIV I LANDSBYEN, et social-økonomisk projekt, Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup 3. Referat fra stiftende generalforsamling for Foreningen LIV I LANDSBYEN, et socialøkonomisk projekt, Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup 4. Vedtægter for Foreningen Alken Mejeri 5. Interessetilkendegivelse fra Skanderborg Kommune 6. Skitseforslag for byggeri (3 dokumenter) 7. Dokumentation fra Merkur Bank (allerede indsamlede midler) 8. Folder til brug ved fundraising Side 8 af 8

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere