Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Takster TAKSTER FOR (side )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303)"

Transkript

1 TAKSTER FOR 2013 (side ) 278

2 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel lovgivning er taksterne prisfremskrevet i henhold til KLs anbefaling, som er 1,53 % fra 2012 til På langt de fleste områder er der foretaget afrunding af taksterne. Lovhjemmel Der eksisterer flere forskellige regelsæt i forhold til beregning af takster, hvilket afhænger af det enkelte område, eksempelvis: Vejledning om omkostningskalkulationer (Økonomi- og Indenrigsministeriets Budgetog Regnskabssystem for kommuner) Bilag til takstprincipper fra Region Syddanmark (herunder indregning af over- og underskud vedrørende tidligere år) Takstberegningscirkulære på daginstitutioner Takstberegning på ældreområdet KLs pris- og takstberegninger i køkkener Lønsumsberegning Lønsummerne i beregningerne omfatter følgende: Ledere Fagpersonale Øvrigt personale (Ikke personale med tilskud, vikarer og refusioner) Puljer I beregningerne kan der være indregnet lønudgifter, som er budgetlagt central. Disse udgifter omfatter følgende: Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje Direktionspulje Lokal løndannelse Sundhedsordninger Forsikringer Afskrivninger og forrentning af anlægs- og driftskapital Hvis takstberegningerne er foretaget med udgangspunkt i langsigtede investeringer, er de faktuelle afskrivninger for det seneste regnskabsår anvendt. Ved forrentning af anlægs- og driftskapital, er der taget udgangspunkt i den bogførte værdi i kommunens anlægskartotek. 279

3 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget I nedenstående oversigter er taksterne på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2013 oplyst. Til brug for sammenligning med tidligere års niveau, er taksterne for 2012 også vist. Nordfynshallen Leje af hallen for godkendte frivillige folkeoplysende foreninger: Leje til idrætsformål: Haltimepris 240,00 250,00 Leje til halfester, møder, kongresser, udstillinger o.lign.: Timepris 370,00 380,00 Pris pr. haldag (8-23) 4.690, ,00 for andre brugere: Haltimepris 500,00 510,00 Pris pr. haldag (8-23) 6.250, ,00 Leje af diverse udstyr for godkendte frivillige folkeoplysende foreninger: Borde: Pris pr. stk. pr. dag 10,00 10,00 Pris pr. stk. pr. uge 20,00 20,00 Stole: Pris pr. stk. pr. dag 5,00 5,00 Pris pr. stk. pr. uge 10,00 10,00 Lyskæder: Pris pr. stk. pr. uge 30,00 30,00 Erstatning for elpærer 25,00 25,00 for andre brugere: Borde: Pris pr. stk. pr. dag 20,00 20,00 Pris pr. stk. pr. uge 40,00 40,00 Stole: Pris pr. stk. pr. dag 10,00 10,00 Pris pr. stk. pr. uge 20,00 20,00 Lyskæder: Pris pr stk. pr. uge 50,00 50,00 Erstatning for elpærer 25,00 25,00 Ovenstående priser er oplyst incl. moms. 280

4 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Nordfyns biblioteker Bibliotekstakster Børn Overskridelse af lånetid 1. dag 5,00 5,00 Overskridelse af lånetid 8. dag 10,00 10,00 Overskridelse af lånetid dage 15,00 15,00 1. hjemkaldelse, efter 23 dage 25,00 25,00 2. hjemkaldelse, efter 37 dage 50,00 50,00 Regning, over 51 dage 100,00 100,00 Rykker for regning 100,00 100,00 Voksne Overskridelse af lånetid 1. dag 10,00 10,00 Overskridelse af lånetid 8. dag 20,00 20,00 Overskridelse af lånetid dage 30,00 30,00 1. hjemkaldelse, efter 23 dage 50,00 50,00 2. hjemkaldelse, efter 37 dage 100,00 100,00 Regning, over 51 dage 200,00 200,00 Rykker for regning 200,00 200,00 Ovenstående priser er oplyst incl. moms. 281

5 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Vejledning til takster på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets områder Nordfynshallen Haltimeprisen for godkendte frivillige folkeoplysende foreninger er baseret på Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune. Haltimeprisen for privat udlejning er fastsat på baggrund af haltimepriser for tilsvarende haller. Haltaksterne er fremskrevet jf. KLs vejledning. Der er foretaget afrunding af taksterne til nærmest hele 10 kr. Prisen for leje af borde, stole og lyskæder er uændret i forhold til tidligere år. Bibliotekstakster ne er uændret i forhold til tidligere år. 282

6 Familieudvalget Familieudvalget I nedenstående oversigt er taksterne på Familieudvalgets område for 2013 oplyst. Til brug for sammenligning med tidligere års niveau, er taksterne for 2012 også vist. Forældrebetaling for kommunale dagtilbud Dagpleje Indtil 48 timer egenbetaling på 25 % 2.270, ,00 Månedlig betaling i 11 måneder Børnehave Heltids egenbetaling på 25 % 1.850, ,00 Månedlig betaling i 11 måneder Småbørnsgruppe Egenbetaling på 25 % 3.380, ,00 Månedlig betaling i 11 måneder SFO Morgen 690,00 700,00 Eftermiddagsmodul, kl , ,00 Fuldtidsplads 2.060, ,00 Sommerferiepasning pr. uge 515,00 520,00 Førskolebørn 1.850, ,00 Driftstilskud til privatskolers førskolebørn 2.410, ,00 Ovenstående takster udgør alle månedlig betaling i 11 måneder SFO-klubber Eftermiddagsmodul, kl ,00 700,00 Månedlig betaling i 11 måneder. Klubber efter dagtilbudsloven 360,00 380,00 Månedlig betaling i 11 måneder Brugerbetaling i Ungdomsskolen Knallertbevis 100,00 420,00 Traktorkørekort 2.500, ,00 283

7 Familieudvalget Brugerbetaling i Nordfyns Musikskole Soloundervisning 15 min. 11 måneder 205,00 220,00 Soloundervisning 25 min. 11 måneder (specialtilbud) 350,00 360,00 Soloundervisning 40 min. 11 måneder 560,00 580,00 Soloundervisning 50 min. 11 måneder 700,00 720,00 Fællesaktiviteter (gratis for soloelever) 8 måneder 175,00 180,00 Førskoleundervisning 10 lektioner 350,00 360,00 Indskrivningsgebyr til dækning af copydanafgift m.m. 100,00 100,00 Instrumentleje halvårligt 470,00 470,00 Kor halvårligt 420,00 430,00 Tilskudstakster for pulje- og privatinstitutioner Tilskud til puljeinstitutioner (excl. forældrebetaling) Tilskud 0-2-årige pr. måned i 12 måneder 7.950, ,00 Tilskud 3-5-årige pr. måned i 12 måneder 4.380, ,00 Tilskud til privatinstitutioner (excl. forældrebetaling) Tilskud 0-2-årige pr. måned i 12 måneder 8.649, ,00 Tilskud 3-5 årige pr. måned i 12 måneder 4.686, ,00 Tilskud til privat pasning max. pr. måned i 12 måneder til børn i alderen fra 24 uger til og med 2 år , ,00 Ovenstående priser er oplyst incl. moms. Taster for øvrige kommunale tilbud på Familieudvalgets områder PPR PPR takst 1.240, ,00 Langebyhus Takst pr. dag 2.017, ,00 Floravænget Takst pr. dag 1.001, ,00 Ovenstående takster anvendes til mellemkommunal afregning og er derfor oplyst excl. moms. 284

8 Familieudvalget Vejledning til takster på Familieudvalgets områder Dagpleje Beregning af forældrebetalingen foretages med udgangspunkt i dagtilbudsloven. Alle udgifter vedrørende dagplejen og dagplejetilsynet indgår i beregningen af taksten. Lederen af dagpleje og daginstitutioner samt pædagogisk konsulent indgår med 50 %. En andel af puljeordningerne til f.eks. sygdom, barsel, arbejdsskadeforsikring og sundhedsordning indgår ligeledes i beregningerne. Egenbetalingen udgør 25 % og der betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). Børnehaver Beregning af forældrebetaling foretages med udgangspunkt i dagtilbudsloven. Alle udgifter bortset fra forsikringer på fast ejendom vedrørende børnehaverne indgår i beregningen af taksten. Lederen af dagpleje og daginstitutioner samt pædagogisk konsulent indgår med 50 %. Støttepædagogerne indgår 100 % i takstberegningen. PPRs tale-hørekonsulenter indgår med 74 %, PPRs psykologer medtages med 10 % og sundhedsplejen med 5 %. En andel af puljeordningerne til f.eks. sygdom, barsel, arbejdsskadeforsikring og sundhedsordning indgår ligeledes i beregningerne. Egenbetalingen udgør 25 % og der betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). Hvis forældrene vælger, at der skal tilbydes mad i institutionen, vil egenbetalingen hertil udgøre 100%. Småbørnsgrupper Metoden for beregning af egenbetaling for småbørnsgrupper er identisk med beregning af takster for børnehaver, dog er normeringen pr. barn højere i småbørnsgrupperne. Egenbetalingen udgør 25 % og der betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). Hvis forældrene vælger, at der skal tilbydes mad i institutionen, vil egenbetalingen hertil udgøre 100%. Skolefritidsordning (SFO) I Nordfyns Kommune er der en skolefritidsordning tilknyttet hver skole, hvor alle børn fra 0. til 3. klasse tilbydes en plads. SFO drives med hjemmel i folkeskoleloven, og der er ingen lovkrav i relation til fastsættelse af egenbetalingen. I forbindelse med budgetaftalen 2012 blev det vedtaget, at fastholde taksterne på niveau med 2011-taksten. Der er foretaget fremskrivning af taksten i f.t. de generelle pris- og lønfremskrivninger. I takstberegningen indgår andele af lønpuljer, barsels- og sygdomspuljer, sundhedsordning, lokal løndannelse samt en andel af løn til pædagogisk konsulent. Taksten for 2013 betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). Taksten for sommerferiepasning i SFO er en ugebetaling og er beregnet som en ¼ af taksten for en fuldtidsplads i SFO. SFO-klubber I Nordfyns Kommune er der en SFO-klub tilknyttet hver skole, bortset fra Bogense Skole, Otterup Skole, Nordvestskolen og Søndersøskolen. SFO-klubber er et tilbud for børn fra 3. til 6. klasse. 285

9 Familieudvalget SFO-klubber drives med hjemmel i folkeskoleloven og der er ingen lovkrav i relation til fastsættelse af egenbetalingen. I forbindelse med budgetaftalen 2012 blev det vedtaget, at fastholde taksterne på niveau med 2011-taksten. Der er foretaget fremskrivning af taksten i f.t. de generelle pris- og lønfremskrivninger. I takstberegningen indgår andele af lønpuljer, barsels- og sygdomspuljer, sundhedsordning, lokal løndannelse samt en andel af løn til pædagogisk konsulent. Taksten for 2012 betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). Klubber efter dagtilbudsloven I Nordfyns Kommune er der etableret 3 klubber Klubben i Søndersø, Aktivitetshuset i Otterup og Klubben i Bogense. Klubberne drives med hjemmel i dagtilbudsloven, hvor formålet er at skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkelte alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse af demokrati. Klubberne skal bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. Jf. dagtilbudslovens 71 må forældrenes egenbetaling højst udgøre 20 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter, bortset fra materialer og forplejning samt ejendomsudgifter. Udgifter til materialer medtages med 50 % inkl. moms og udgifter til forplejning medtages med 100 % inkl. moms. Desuden indgår andele af lønpuljer såsom barsels- og sygdomspuljer, sundhedsordning, lokal løndannelse samt en andel af løn til pædagogisk konsulent. Der betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). Ungdomsskolen, knallert- og traktorkørekort Det er lovbestemt, hvad der må opkræves i forbindelse med udstedelsen af et knallertkørekort. Nordfyns Kommune anvender lovens maksimum. Taksten for Traktorkørekort er politisk vedtaget og er fra 2012 til 2013 prisfremskrevet. Musikskolen ne er fremsendt af Musikskolens bestyrelse. Tilskud til puljeinstitutioner Nordfyns Kommune har 2 puljeinstitutioner, der får tilskud efter indgåede driftsoverenskomster og dagtilbudslovens 102. Tilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodrifts-udgifter inkl. moms og terminsydelse for selvejende børnehave samt andele af de centrale fællespuljer, som institutionen ikke har del i. Tilskuddet er beregnet pr. måned i 12 måneder. Tilskud til privatinstitutioner Tilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter inkl. moms, men eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende tilbud i kommunen. Jf. dagtilbudsloven indeholder tilskuddet endvidere et; bygningtilskud administrationsbidrag Tilskuddet er beregnet pr. måned i 12 måneder. PPR I takstberegningen indgår andele af lønpuljer så som barsels- og sygdomspuljer m.v. Der tages udgangspunkt i de økonomiske rammer for PPR og ergoterapeuter, de nordfynske børn og unge i alderen 0-16 år samt et skøn over PPRs berøringsflade med disse børn og unge svarende til 10 %. 286

10 Familieudvalget Floravænget og Langbyhus Taksten for 2013 er beregnet ud fra reglerne i rammeaftalen på det sociale område. Taksten indeholder tillæg til videreudvikling på 0,5 %, tillæg til central ledelse og administration på 4,5 % samt tillæg til tilsyn med 0,5 %. En andel af puljeordningerne til f.eks. sygdom, barsel, arbejdsskadeforsikring og sundhedsordning indgår ligeledes i taksten fordelt efter lønsum. Ved takstberegningen er der forudsat en belægning på 95 %. 287

11 Socialudvalget Socialudvalget I nedenstående oversigt er taksterne på Socialudvalgets område for 2013 oplyst. Til brug for sammenligning med tidligere års niveau, er taksterne for 2012 også vist. på ældre- og handicapområdet Frit valg indenfor ældreområdet Praktisk hjælp 434,39 363,07 Personlig pleje i hverdagstimerne 445,99 386,41 Personlig pleje ubekvemme tider 568,45 519,96 Madleverance til ældre og handicappede Borgere i eget hjem Hovedret stor 40,00 40,76 Hovedret alm. 36,00 36,68 Hovedret diætkost alm. portion 36,00 36,68 Biret, suppe, øllebrød, råkost 9,00 9,17 Madpakke, 3 x ½ stk. rugbrød samt ½ franskbrød med ost 26,00 26,49 Plejecentre Fuld døgnforplejning, beregnet som lille portion pr. måned 3.262, ,00 Fuld døgnforplejning, beregnet som lille portion pr. dag 107,24 108,95 Mulige fravalg: Morgenmad pr. dag 16,09 16,34 Drikkelse, mellemmåltider og frugt pr. dag 16,09 16,34 Alm. hovedret inkl. biret pr. dag 48,25 49,03 Aftensmad/madpakker pr. dag 26,81 27,24 Øvrig servicepakker (Plejecentre) Vask, vinduespudsning m.m. (pr. md.) 400,00 400,00 Aflastningspladser Fuld døgnforplejning, beregnet som lille portion pr. dag 107,24 108,95 Vask pr. dag 10,00 10,00 Plejecentre, aflastningspladser, botilbud (Takst pr. dag for betalingskommuner) Vesterbo, senhjerneskadede 2.351, ,00 * Vesterbo, udviklingshæmmede ældre 1.351, ,00 * Kommunens plejecentre 1.492, ,00 * Kommunens aflastningspladser 1.854, ,00 * Psykiatricenter, boenhed 508,00 544,00 * Psykiatricenter, dagcenter 226,00 242,00 * 288

12 Socialudvalget på ældre- og handicapområdet Botilbuddene 544,00 547,00 * Otterupgården, dagcenter 464,00 468,00 * Otterupgården, værksted 315,00 327,00 * 85-foranstaltninger (pr. visiteret time) 239,00 245,00 * Ovenstående priser er oplyst incl. moms. market med * anvendes til mellemkommunal afregning og er derfor oplyst excl. moms. Aktivitets- og træningsområdet Aktivitetshuse (Huset i Otterup, Aktivitetshuset i Veflinge og aktivitetscentret på Solgården) Transport pr. dag 40,00 40,00 Huset i Otterup, kontingent pr. måned 107,00 107,00 Aktivitetshuset i Veflinge, kontingent pr. måned 65,00 65,00 Aktivitetscentre Aktivitetscentre på Solgården og Bryggergården Transport pr. dag 40,00 40,00 Kaffe, saft og frugt pr. dag 18,00 18,00 Frokost 28,00 28,00 Ovenstående priser er oplyst incl. moms. 289

13 Socialudvalget Vejledning til takster på Socialudvalgets områder Frit valg priser på ældreområdet Takstberegningen er foretaget med udgangspunkt i bekendtgørelsen for det frie leverandørvalg af personlig og praktisk bistand for borgere i eget hjem. KL har udsendt en vejledning til beregning af taksterne, der anvendes som grundlag for beregning af frit valgs taksten. Timeprisen er beregnet på baggrund af regnskabstallene for I timeberegningen indgår tidsstudium for Nordfyns Kommunes ældrepleje, der definerer brugertidsprocenten. Tidsstudiet har fundet sted i Madleverance til ældre og handicappede ne til madleverance til hjemmeboende er identiske med den pris, kommunen betaler til den private leverandør af mad. ne til beboere på plejecenter følger loftet for betaling for madservice. Betalingen udkonteres til de enkelte afdelinger/huses kostkasser. Det er så op til beboerne og personalet at tilrettelægge indkøb og sammensætte maden til hele dagen. For plejehjemsbeboere dækker taksten til madservice både over personaleudgifter til tilberedning samt udgifter til råvarer til mad og drikkevarer hele dagen. Aflastningspladser Nordfyns kommune har 18 aflastningspladser. Bryggergården har 6 pladser og Søbo har 12 aflastningspladser. Taksten for døgnkost følger loftet for betaling af madservice. Taksten for tøjvask er 10 kr. pr. dag. Aktivitetshuse og aktivitetscentre Aktivitetstilbuddene i Huset i Otterup, Aktivitetshuset i Veflinge samt Aktivitetscentret i Bogense fortsætter uændret, og dermed er taksterne ligeledes uændret. Der betales for transport til samtlige aktivitetshuse og aktivitetscentre. Transport til Huset i Otterup, aktivitetstilbuddet på Solgården samt Aktivitetshuset i Veflinge koster 40 kr. tur/retur. Transport til aktivitetscentrene på Solgården og Bryggergården koster 40 kr. tur/retur. I dagcentrene serveres der kaffe, saft og frugt for 18 kr. pr. dag samt frokost for 28 kr. pr. dag. Plejecentre, aflastningspladser, botilbud Socialministeriet har udsendt en bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Bekendtgørelsen er brugt som grundlag vedr. beregning af takster for andre kommuner, der har borgere anbragt i plejecentre og botilbud i Nordfyns Kommune. I beregningen indgår bl.a. institutionernes driftsbudget for 2012 samt andel af fællespuljer, som er medtaget i forhold til lønsummerne. Endvidere indgår andel af centraladministration og overhead, der er beregnet som en procentdel af det enkelte driftsbudget. Med undtagelse af plejecentrene er der i taksterne endvidere indregnet over- eller underskud fra tidligere år. Årsagen hertil er, at Plejecentrene ikke er omfattet af bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster. Beregning af takster vedr. botilbud er foretaget med udgangspunkt i Rammeaftale 2011 mellem kommuner og regioner. 290

14 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget I nedenstående oversigt er taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for 2013 oplyst. Til brug for sammenligning med tidligere års niveau, er taksterne for 2012 også vist. Ejendoms- og byggesagsgebyrer Ejendomsoplysninger og -attester Ejendomsoplysninger 430,00 440,00 Byggesagsgebyrer Simple konstruktioner Minimumsgebyr Areal >50 m 2 Helhedsvurdering Afslag , ,00-500, ,00 Enfamilie-, række- og sommerhuse Minimumsgebyr ,00 Nye boliger Pr. bolig: ,00 Nye ens rækkeboliger Pr. bolig: ,00 Om- og tilbygninger Minimumsgebyr+takst pr. m 2 : - 40,00 dog maks Helhedsvurdering Nedrivning - 500, ,00 Dispensation kap ,00 Afslag ,00 Industri-, lager- og driftsbyg. af begrænset kompleksitet Minimumsgebyr ,00 Væksthuse samt avls- og driftsbygninger Pr. m 2 : - 15,00 dog maks Øvrige ny- og tilbygninger minimumsgebyr+takst pr. m 2 : - 30,00 dog maks Dispensation kap ,00 Afslag ,00 Andre faste konstruktioner Minimumsgebyr (fx antenner, fritstående skilte/flagstænger) ,00 Fritstående master/husstandsvindmøller ,00 Industri vindmøller ,00 Legepladser ,00 Dispensation kap ,00 Afslag ,00 291

15 Teknik- og Miljøudvalget Ejendoms- og byggesagsgebyrer Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Minimumsgebyr ,00 Erhverv/bolig og om- og tilbygninger Minimumsgebyr+takst pr. m 2 : - 20,00 dog maks Dispensation kap ,00 Afslag Ovenstående priser er oplyst incl. moms ,00 Takstfastsættelsen for Byggesagsgebyrer er ændret væsentligt fra 2012 til 2013, hvorfor taksterne for 2012 ikke er oplyst, idet de ikke er direkte sammenlignelige. Spildevandsområdet Offentlig kloak Tilslutning af spildevandsanlæg , ,00 Tilslutning af spildevandsanlæg ekskl. regnvand (60 %) , ,00 Vandafledning, fast afgift 625,00 625,00 Vandafledningsafgift pr. m3 28,56 32,38 Vejbidrag max. 8 % af faktiske afholdte udgifter til kloakanlæg 8,0 % 8,0 % Tømningsordning Pris pr. tømning af septiktank, uden statsafgift 637,50 656,25 Ekstratømning 637,50 656,25 Forgæves kørsel 312,50 325,00 Samletanke < 3000 l (8 tømn.) årligt gebyr 2.837, ,50 Samletanke 3000 l (4 tømn.) årligt gebyr 2.837, ,50 Ovenstående priser er oplyst incl. moms. 292

16 Teknik- og Miljøudvalget Renovationsområdet Genbrugsplads, Nordfyns Kommune Fast afgift pr. husstand helårs 850,00 925,00 Fast afgift pr. husstand sommerhus 687,50 737,50 Fast afgift pr. husstand lejlighed 687,50 737,50 Fast afgift pr. husstand værelser på plejecentre 212,50 237,50 Erhvervsaffald, klippekort Enkeltklip - 400,00 Et kort med 5 klip 1.875, ,00 Et kort med 10 klip 3.750, ,00 Dagrenovation Beholder helårsbeboelse Afhentning skel/skel: 140 l. spand 14 dagstømning 860,00 810, l. spand 14 dagstømning 950,00 890, l. spand 14 dagstømning 1.030,00 980, l. container ugetømning 2.530, , l. container ugetømning 3.490, , l. container ugetømning 4.450, , l. container 14 dagstømning 1.630, , l. container 14 dagstømning 2.220, , l. container 14 dagstømning 2.810, ,00 Afhentning stand/stand 110 l. sæk ugetømning 1.390, , l. spand 14 dagstømning 1.200, , l. spand 14 dagstømning 1.290, , l. spand 14 dagstømning 1.370, , l. container ugetømning 3.090, , l. container ugetømning 4.050, , l. container ugetømning 5.010, , l. container 14 dagstømning 1.970, , l. container 14 dagstømning 2.560, , l. container 14 dagstømning 3.160, ,00 Beholder sommerhus Afhentning skel/skel 140 l. spand 14 dagstømning 650,00 600, l. spand 14 dagstømning 710,00 660, l. spand 14 dagstømning 770,00 710,00 293

17 Teknik- og Miljøudvalget Renovationsområdet Afhentning stand/stand 110 l. sæk ugetømning 880,00 830, l. spand 14 dagstømning 890,00 840, l. spand 14 dagstømning 940,00 890, l. spand 14 dagstømning 1.000,00 950,00 Ekstra ydelser Ekstra tømning sække ordinær rute 40,00 40,00 Ekstraordinær tømn. 140, 190 og 240 l. 190,00 200,00 Ekstraordinær tømn. 400, 600 og 800 l. 250,00 260,00 Skift af renovationsordning 280,00 290,00 Ovenstående priser er oplyst incl. moms. 294

18 Teknik- og Miljøudvalget Bogense Havn og Marina Leje for faste bådpladser fra 1. januar til 31. december - incl. vinterplads på land Bro 21 - lige numre 5.325, ,00 Bro 21 - ulige numre 5.325, ,00 Bro 21 endepladser , ,00 Bro 22 små pladser (ulige numre) 6.625, ,00 Bro 22 store pladser (ulige numre) 7.500, ,00 Bro 22 - små pladser (lige numre) 6.400, ,00 Bro 22 - store pladser (lige numre) 7.100, ,00 Bro 23 - små pladser (ulige numre) 6.625, ,00 Bro 23 - små pladser (lige numre) 5.900, ,00 Bro 23 - store pladser (ulige numre) 7.900, ,00 Bro 23 - store pladser (lige numre) 6.925, ,00 Bro 24 - små pladser - (lige numre) 6.825, ,00 Bro 24 - store pladser (lige numre) 7.900, ,00 Bro 24 - små pladser - (ulige numre) 6.825, ,00 Bro 24 - store pladser (ulige numre) 7.900, ,00 Bro 25 - små pladser (lige numre) 6.825, ,00 Bro 25 - store pladser (ulige numre) 7.650, ,00 Bro 25 - endepladser , ,00 Bro , ,00 Bro 26 - endepladser , ,00 Bro 27 små pladser (lige numre) 8.925, ,00 Bro 27 store pladser (ulige numre) 9.425, ,00 Bro , ,00 Bro 32 ulige numre 4.100, ,00 Bro 32 lige numre 2.400, ,00 Bro 33 - joller 2.400, ,00 Bro 34 ulige numre 5.425, ,00 Bro 34 lige numre 5.175, ,00 Bro 34 - endepladser 7.225, ,00 Bro 35 små pladser 5.975, ,00 Bro 35 store pladser 6.750, ,00 Bro 35 endepladser , ,00 Bro 36 små pladser 8.350, ,00 Bro 36 store pladser 8.650, ,00 Bro 36 endepladser , ,00 Bro , ,00 Bro 38 lige numre 7.625, ,00 Bro 38 ulige numre 7.925, ,00 Bro 39 små pladser 9.575, ,00 Bro 39 store pladser , ,00 Bro 40 små pladser , ,00 295

19 Teknik- og Miljøudvalget Bogense Havn og Marina Bro 40 store pladser , ,00 Bro , ,00 Bro 11 små pladser , ,00 Bro 11 store pladser , ,00 Bro 12 små pladser , ,00 Bro 12 store pladser , ,00 Bro 12 - store pladser , ,00 bro 12 - store pladser , ,00 Bro 13 (jollepladser) 2.625, ,00 Bro 14 små pladser 7.200, ,00 Bro 14 store pladser , ,00 Både på land 925,00 940,00 Vinterplads på land (1. oktober 1. maj) ,00 Brug af slæbested Depositum for kort 40,00 40,00 Betjening af bom pr. gang 30,00 30,00 Årskort (betjening bom max 30 gange) 600,00 - Sommerplads (1. maj 30. september) Halvårlig leje + 10% + evt. krankørsel Benyttelse af ophalerbedding, jolleslisk og forbrug af vand samt el under ophold i båden (dog ikke til opvarmning) er inkluderet i de anførte takster. El El-forbrug afregnes pr. kw 2,25 2,28 Vedvarende forbrug af el er kun tilladt efter aftale, og skal afregnes efter måler. Pladsskifte i marina eller havn 325,00 330,00 Gæstepladser pr. døgn Både på 0-10 meter 140,00 140,00 Både på meter 160,00 160,00 Både over 15 meter og katemaraner 250,00 250,00 Tillæg/gebyr ved opkrævning af gæsteleje på broerne 50,00 50,00 Havnepladsleje - Erhvervsfiskere Erhvervsfiskere betaler 3,5% af omsætningen i havnepladsleje, dog minimum den til enhver tid gældende pladsleje for den benyttede plads pr. døgn. 296

20 Teknik- og Miljøudvalget Bogense Havn og Marina Krankørsel mv. For både med fast liggeplads 425,00 435,00 Betaling pr. time udover 30 min. 800,00 815,00 For øvrige både samt gæstebåde 800,00 815,00 Midlertidig leje af stativ pr. uge 300,00 305,00 Leje af spuler 100,00 105,00 Årligt gebyr for leje af bådstativ Sejlbåde under 5 ton (S1) 775,00 790,00 Motorbåde under 5 ton (S2) 775,00 790,00 Sejlbåde 5-10 ton (S3) 775,00 790,00 Motorbåde 5-10 ton (S4) 775,00 790,00 Store motorbåde (S5) 775,00 790,00 Ovenstående priser er oplyst incl. moms. 297

21 Teknik- og Miljøudvalget Øvrige takster på Teknik- og Miljøudvalgets områder Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven Brugerbetalingen er fritaget for moms. 295,22 300,25 1) Jordflytningsgebyr (pr. ejendom) 36,00 36,00 Redningsberedskab Forgæves udrykning 3.805, ,00 Vejafdelingen, vejvisningsskilte Beløb ved ansøgning pr. skilt 1.262, ,00 Opsætning og nedtagning pr. skilt 4.987, ,00 Taxi og hyrevognskørsel Behandling af ansøgning 647,00 459,00 Udstedelse af tilladelse eller godkendelse 1.424, ,00 Udstedelse af førerkort 104,00 106,00 Påtegning af toldattest 144,00 147,00 Udlevering af trafikbog 67,00 68,00 Udlevering af tilladelsesnummerplade Kostpris +: 30,00 31,00 Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdierne 0,0246 0,0225 Øvrige takster Stadepladser på Torvet i Bogense: En stor plads (7 lbm) pr. år 2.260, ,00 En lille plads (3½ lbm) pr. år 1.130, ,00 Cirkusplads pr. døgn 230,00 230,00 1) Virksomhederne skal betale for godkendelser og tilsyn i forhold til myndighedernes anvendte tid. I tidsforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden, og tid udenfor virksomheden anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning mv. Ovenstående priser er oplyst incl. moms. 298

22 Teknik- og Miljøudvalget Vejledning til takster på Teknik- og Miljøudvalgets områder Ejendomsoplysninger og attester ne er fremskrevet i h.t. KLs vejledning. Der er foretaget afrunding af taksterne til nærmest hele 10 kr. Byggesagsgebyrer I henhold til byggeloven kan Kommunalbestyrelsen opkræve gebyrer for byggesagsbehandling. Spildevandsområdet Nordfyns Spildevand A/S er fusioneret med Vandcenter Syd A/S. på spildevandsområdet beregnes og vedtages af bestyrelsen for Vandcenter Syd A/S. Det er Odense Kommune, som godkender taksterne for spildevandsområdet. Renovation Området skal hvile i sig selv og taksterne beregnes med udgangspunkt i de budgetterede udgifter, planlagte anlægsinvesteringer og mellemværende mellem renovationsområdet og Nordfyns Kommune. Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven I henhold til bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal virksomheder betale for godkendelser og tilsyn i forhold til myndighedernes anvendte tid. Miljøstyrelsen fremskriver og offentliggør timeprisen på Jordflytningsgebyr Regler om jordflytning er vedtaget for at sikre at jord, der kan være forurenet, ikke bliver spredt på steder, hvor det kan udgøre en risiko for jord og grundvand, men i stedet bliver kørt til et godkendt modtageanlæg. Fra 2010 er der indført et jordflytningsgebyr pr. ejendom. Gebyret pålægges som et fast gebyr pr. ejendom, der opkræves sammen med ejendomsskatten. Gebyret skal betales uanset, om der skal flyttes jord fra ejendommen eller ej, og uanset om jorden på en ejendom er ren, lettere forurenet eller forurenet. Redningsberedskab I Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer er det i 1, stk. 1 fastsat, at kommunalbestyrelsen kan opkræve et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifter i forbindelse med redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg. Efter bekendtgørelsens 1, stk. 3, regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb. Vejafdelingen, vejvisningsskilte ne er fremskrevet i h.t. KLs vejledning. Der er foretaget afrunding af gebyret til nærmest hele 10 kr. Taxi og hyrevognskørsel I henhold til bekendtgørelse om taxikørsel m.v. kan Kommunalbestyrelsen fastsætte takster for behandling af ansøgninger, udstedelse af tilladelser, godkendelser eller førerkort mv., samt for udlevering af kontroldokumenter. 299

23 Teknik- og Miljøudvalget reguleres på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne, udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for september året forud. Beløbene afrundes til hele kroner. Rottebekæmpelse Udgiften til rottebekæmpelse er finansieret via opkrævning af 0,0225 promille af ejendomsværdierne. Øvrige takster ne er fremskrevet med 1,53 % jf. KLs vejledning. Der er foretaget afrunding af taksterne til nærmest hele 10 kr. Bogense Havn og marina ne for faste bådpladser er fremskrevet med 1,53 % jf. KLs vejledning, og efterfølgende afrundet til nærmest hele 10 kr. Øvrige takster er ligeledes fremskrevet jf. KL og oprundet til nærmest 5 kr. 300

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere