Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter til Djurs Sommerland for kunder med sæsonkort til Djurs Sommerland 6 3 Rejseregler vedr. e-cigaretter 9 4 Undersøgelse om brug af pensionistkort i Randers Kommune 10 5 Bestillertilfredshedsundersøgelse Forventet regnskab 2013 efter 3. kvartal 15 7 Orientering om udviklingen i indtægter i Aarhus-området Orientering om passagerudvikling på Odderbanen 19 9 Orientering om nøgletal for trafikselskabernes udgifter til administrion og indtægter Orientering om indførelse af nyt zonesystem i Midttrafik Orientering om analyse af X-busser på tværs til Nordjyllands Trafikselskab Orientering om timepriser for flextrafik gældende fra 1. marts Orientering om betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Orientering om svar fra Transportministeren om takstudvikling i København, Odense og Aarhus Orientering om evaluering af samarbejdet i Midttrafiks MED-udvalg Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Eventuelt 38

3 Rejsekort og rabruter Resumé I flere kommuner er der åbne skolebusruter, hvor der i dag billetteres efter Midttrafiks takster. Andre kommuner har valgt gøre de åbne skolebusruter gris for alle. På grund af særlige krav til da og opgaveløsning kan skolebusruterne ikke blive omftet af rejsekort, så længe kommunerne selv står for planlægningen. Kommunerne kan beslutte, tilbyde gris kørsel, eller efter aftale lade planlægningen af enkelte åbne skolebusruter med væsentlige indtægter overgå til Midttrafik. Sagsfremstilling Baggrund I 15 midtjyske kommuner er en række skolebusruter gjort åbne, så de kan benyttes af andre borgere end skoleelever. I samarbejdet med kommunerne kaldes disse ruter for rabruter, idet Midttrafik står for bl.a. udbud og afregning, mens kommunerne selv står for planlægningen, og hvor kommunerne betaler halvt administrionsbidrag til Midttrafik pr. køreplantime sammenlignet med øvrige ruter../. I 7 ud af 15 kommuner er der billettering på rabruterne efter Midttrafiks takster. Skoleelever får udstedt skolebuskort, mens øvrige kunder køber billet, benytter klippekort eller pendlerkort. I 8 kommuner er der gris kørsel eller 0-takst på rabruterne. Enten har dette altid været praksis, eller det er på et tidspunkt blevet vurderet, udgifterne til administrion og vedligeholdelse ikke har stået mål med indtægterne. I vedlagte bilag "Stus for takster - gris kørsel i Midttrafiks område 2013", fremgår en aktuel oversigt for takster og lokale produkter indenfor Midttrafiks område. Rabruterne indgik ikke i Midttrafiks business case om indførelse af rejsekort. Vurderingen var, rejsekort på rabruter er en dyr og uhensigtsmæssig løsning for kommunerne. Som en del af Bestyrelsens beslutning på mødet 12. april 2013 om indføre rejsekort, blev det herunder besluttet, det konkrete omfang og dækning på ruter og i busser fastlægges af den enkelte bestiller i dialog med Midttrafik. Flere kommuner med billettering på rabruterne, bl.a. Herning, Holstebro, Horsens, Odder og Silkeborg kommuner har i forbindelse med høringen om rejsekort i starten af 2013 eller senere tilkendegivet, de forts forventer billettering på rabruterne. Hedensted og Struer kommuner afventer administrivt behandling af sagen i Bestyrelsen../. Generelt er det kommunernes ønske opretholde indtægterne fra salg af billetter og kort, som i givet fald mistes ved indførelse af 0-takst. I vedlagte bilag "Effekt af hhv. 0- takst og billettering" vises en opgørelse over indtægterne på rabruterne og heraf effekten ved 0-takst. Bilaget viser også, hvad effekten er, hvis samtlige rabruter opgraderes til lokalruter og bliver omftet af rejsekort. Kun for Odder Kommune vil indtægterne overstige merudgifterne til rejsekort. For Hedensted, Horsens, Herning, Holstebro, Silkeborg og Struer kan det ikke forsvares økonomisk indføre rejsekort på de nuværende rabruter.

4 2 Fra kommunernes side er der også blevet henvist til det kommunalretlige almennyttekriterium, hvor det vurderes, 0-takst på nogle åbne ruter kan være problemisk, hvis der er billettering på andre kommunale ruter. De pågældende kommuner peger på, de i givet fald vil være nødsaget til lukke ruterne for andre end skoleelever for overholde lovgivningen. På den måde mister nogle borgere kollektiv trafikbetjening. Som et sidste punkt, har der været henvist til, evt. 0-takst på rabruterne kan resultere i kapacitetsproblemer på grund af, flere vil benytte skoleruterne, bl.a. elever som ikke efter folkeskoleloven er berettiget til transport, og det kan medvirke til underminere andre ruter med billettering. Det har hidtil ikke været et problem med billetsalg og billettering på rabruterne, idet der ikke tidligere har været krav om eller behov for ensartet billetteringsudstyr på busruterne i Midttrafik. På alle de regionale ruter og på nogle lokalruter anvendes i dag en elektronisk billetmaskine (Scanpoint), som er en del af et ældre billetsalgssystem, som skal udfases samtidig med indførelse af rejsekort. I bybusserne anvendes forskelligt udstyr. På nogle lokalruter og på alle rabruter med billettering anvendes mekaniske billetmaskiner, som er år gamle, primært til salg af kontantbillet. Chaufførerne bruger en klippe-tang til validering af klippekort. Hvis der tidligere havde været krav om ensartet udstyr i busserne for være omftet af Midttrafiks takster, var det ikke sandsynligt, fx Scanpoint løsningen var blevet indført på rabruterne på grund af større investering, øgede driftsudgifter, krav til daudveksling mv. Ved indførelse af rejsekort i Midttrafik i løbet af og ved indførelse af det landsdækkende enkeltbilletsystem planlagt til januar 2015, et det et krav, billettering i den kollektive trafik bliver gennemført på nyt elektronisk udstyr i busser, på stioner og salgssteder, som er ens i hele landet, og som er koblet op til centrale rejsekortsystem. Det vil ikke være muligt anvende det nuværende udstyr, hvis ruterne skal være omftet af rejsekort og Midttrafiks takster. Som eneste undtagelse kan billetautomerne i Aarhus omstilles til det nye kontantbilletsystem. Rejsekort og krav til da Med indførelse af rejsekort skal kunderne ikke længere forholde sig til zoneafstande, administrive grænser eller rejseregler men har med et optanket rejsekort altid gyldig rejsehjemmel til den kollektive trafik. Det er visionen, det skal være nemt for kunderne, men det stiller til gengæld en række særlige krav til administrionen af den kollektive trafik, som skal være omftet af rejsekort. I busserne skal der installeres særligt rejsekortudstyr, og der skal være adgang til dagligt aflevere og modtage rejseda ved netværk på garageanlæg eller ved en rutebilstion. Dette kan blive en udfordring for mange lokale busser, som holder for nten forskellige steder, og ikke nødvendigvis kommer forbi et centralt garageanlæg dagligt for synkronisering af da. For være omftet af rejsekort stilles særlige krav til dagrundlag og procedure vedrørende daoverførsel og vedligeholdelse. Bl.a. skal ruteforløb være nøjagtig fastlagt, og alle stoppe- og standsningssteder skal GPS-positioneres. Samtidig skal der knyttes en række takstrelerede da og oplysninger sammen med de til enhver tid gældende køreplaner, tider, turtyper, dagtyper, grundkalender mv. Det er et krav, da sendes samlet for alle ruter. Dette kan kun foregå via et centralt køreplan- og administrions-

5 3 system, som Midttrafik anvender. I det omfang, der forekommer ændringer i ture, ruteforløb eller den bagvedliggende kalender, eller hvis der oprettes eller nedlægges stoppesteder, skal der laves ny daeksport. Hvis der er fejl i da, kan det medføre fejl i prisen for kunder, som benytter rejsekort. Kommunerne planlægger skolebusruterne i regneark eller tekstdokumenter, og det kan ikke danne grundlag for daeksport. Der er enkelte kommuner, som anvender et planlægningsværktøj, men hvor kravene forts ikke kan opfyldes. Det svarer til situionen i dag, hvor ruter planlagt af kommunerne ikke kan komme på rejseplanen.dk. Andre trafikselskaber Problemstillingen omkring rejsekort og rabruter optræder ikke i andre trafikselskaber. Hos Movia, NT og Sydtrafik kommer rejsekort til omfte de ruter, som trafikselskabet administrerer og planlægger for kommunerne. Rabrutebegrebet findes kun i Midttrafik. Forslag fra kommunerne. Horsens Kommune har foreslået, planlægningen af de åbne skolebusruter fors skal ligge hos kommunerne, men Midttrafik vedligeholder køreplanerne i det centrale køreplansystem, så det vil være muligt, ruterne kan være omftet af rejsekort. Der kan i givet fald aftales en særlig pris for administrionen af køreplanerne. Administrionen vurderer, løsningen vil påvirke fleksibiliteten i forhold til de lokale behov, fx busserne skal følge nogle på forhånd fastlagte ruteforløb og standsningssteder, og der vil følge krav om lang varslingstid i forhold til lokale ændringer. Hvis den faktiske udførte kørsel ikke svarer 100 % til den forventede, vil prisberegningen ved brug af rejsekort ikke være korrekt overfor kunderne. Evaluering af Lov om Trafikselskaber Administrionen skal henvise til den aktuelle proces omkring evaluering af Lov om Trafikselskaber, hvor der er stillet forslag om, alle kommuner får mulighed for åbne skolebuskørslen for andre grupper af passagerer. Kommunen skal således selv bestemme, hvem der må køre med kommunalt drevne skolebusser. Kørslen skal være gris for alle passagerer. Kommunerne skal stadig overholde betingelserne i folkeskoleloven i forhold til sikre et kørselstilbud til de folkeskoleelever, der er berettigede hertil. Løsningsmuligheder Administrionen peger på følgende løsninger i forhold til rejsekort og rabruter. 0-takst Kommuner, der i dag har billettering på rabruter, kan vælge indføre 0-takst eller gris kørsel. Som følge heraf skal der i budgetterne tages højde for den manglende indtægt fra salg af billetter og kort og anden indtægt. Samtidig bortfalder bl.a. den administrion, som har været forbundet med bestilling, koordinering og udstedelse af skolekort, og opgaver for busselskab/chauffører omkring salg og billettering, optælling af penge/afregning, kontroltjek af gyldig rejsehjemmel. Opgradering til lokalrute Der er i dag enkelte rabruter, som i praksis indgår i den overordnede rutestruktur, og som har et indtægtsgrundlag svarende til en lokalrute. Der kan være fornuft i, disse ruter fastholder billettering og bliver omftet af rejsekort. Det vil forudsætte, ruterne opgraderes til lokalruter, hvor Midttrafik overtager den fulde planlægning og administra-

6 4 tion og modtager 100 % administrionsbidrag. Ud over blive omftet af rejsekort, vil de pågældende ruter også kunne blive omftet af rejseplanen.dk, og hermed blive tilgængelig for en bredere kundegruppe. Andet Flere kommuner har spurgt, hvorfor de ikke kan videreføre billettering på rabruterne med det nuværende udstyr eller anvende andet simpelt billetsystem. Administrionen vurderer, der ikke er noget, som hindrer, en kommune kan vælge indføre fx en 10 kr. kontantbillet til kørsel på rabruterne. Med beslutningen om indføre rejsekort, lagde Bestyrelsen vægt på, takster og rejseprincipper skal blive mere ensartet. Det er foruds, det nye rejsekortudstyr skal erstte det nuværende forskelligartede udstyr, med undtagelse af billetautomerne i Aarhus. I januar 2015 indføres parallelt med rejsekort et landsdækkende kontantbilletsystem, hvor priserne bliver ens pr. zone i hele Jylland, og hvor øvrige takstprincipper og regler bliver ens i hele landet. Det understøtter et generelt politisk ønske om, takster og priser skal forenkles, så det er mere gennemskueligt være kunde i den kollektive trafik. Det står i modstrid med et lokalt ønske om særlige tiltag. Spørgsmålet er i givet fald hvilket område og ruter, der skal være omftet, hvis en kommune vælger indføre fx en lokal 10 kr. billet. Billetten vil ikke være gyldig på tilslutningsrejser med tog og på regionale ruter. På de øvrige af kommunens lokalruter og bybusser vil der være installeret nyt rejsekortudstyr, som ikke understøtter muligheden for lokale rabter og billettyper. Hvis særbilletten skal dække alle kommunens ruter, skal der installeres en særlig billetmaskine ved siden af rejsekortudstyret på lokalruter og i bybusserne. I givet fald skal kommunen afsætte midler til vedligeholdelse af flere billetteringsløsninger ud over den, som følger med rejsekort. Juridisk vurdering./. Midttrafik har indhentet juridisk rådgivning i forhold til den tvivl om lovligheden ved indføre 0-takst, som har været rejst af flere kommuner. I vedlagte "Responsum vedr. rejsekort og rabruter", er det blevet vurderet, 1. Hvorvidt Midttrafik er berettiget til træffe beslutning om ikke indføre rejsekort på rabruterne. 2. Hvorvidt kommunerne kan vælge indføre 0-takst på rabruter. Det vurderes, Midttrafik er berettiget til træffe beslutningen om ikke indføre rejsekort på ruter, som ønskes opretholdt som rabruter, og indførelse af 0-takst på rabruter ikke er i strid med kommunalfuldmagten, foruds af indførelsen efter en konkret vurdering opfylder det kommunalretlige almennyttekriterium.

7 5 Direktøren indstiller, rejsekort ikke indføres på skolebusruter (rabruter), hvor planlægningen ligger hos kommunerne. rabruter med væsentlige indtægter efter aftale med Midttrafik kan opgraderes til lokalruter og blive omftet af rejsekort, og kommunen skal betale fuldt administrionsbidrag. kommunerne kan vælge indføre 0-takst, og herunder sikre, det opfylder det kommunalretlige almennyttekriterium. måtte kommunerne indføre særlige lokale billetter, får de ikke sammenhæng med øvrig kollektiv trafik, og udgifterne hertil finansieres af de pågældende kommuner. Bilag Stus for takster - gris kørsel i Midttrafiks område 2013 Effekt af hhv. 0-takst og billettering Responsum vedr. rejsekort og rabruter

8 Billige busbilletter til Djurs Sommerland for kunder med sæsonkort til Djurs Sommerland Resumé Djurs Sommerland og Midttrafik sælger en kombinionsbillet, som giver rab på entré og bus til Sommerlandet. Djurs Sommerland har foreslået, også sæsonkortholdere kan få rab på buskørslen. Administrionen indstiller en mulighed herfor. Sagsfremstilling Djurs Sommerland har kontaktet Midttrafik og gjort opmærksom på, de har stor succes med sælge sæsonkort til kunderne. Djurs Sommerland vil gerne kunne tilbyde sæsonkortholderne, der vælger køre i bus til Djurs Sommerland, et traktivt tilbud med bussen. Midttrafik og Djurs Sommerland har i forvejen et samarbejde om en kombinionsbillet, som giver rab på bus og entré til Sommerlandet ved et samlet køb. Det er også en succes, hvor man i 2013 har solgt over af disse kombinionsbilletter. Administrionen ved Midttrafik har vurderet, det er et godt tiltag tilbyde en rab til sæsonkortkunderne og foreslår en løsning, som giver mulighed for billigere busbilletter til og fra Djurs Sommerland for kunder med sæsonkort til Djurs Sommerland fra Det giver en god markedsføringsværdi være knyttet sammen med et succesfuldt fritidstilbud som Djurs Sommerland. Djurs Sommerland har i 2013 haft gæster og er den næststørste turisttraktion i Danmark uden for København. Administrionen har sammen med Djurs Sommerland overvejet flere forskellige løsningsforslag om tilbyde rab på bustransporten for sæsonkort holderne. Administrionen vurderer, den bedste løsning er, voksne og pensionister kan købe busbilletten til børnepris. Denne løsning er en nem løsning iværksætte og administrere, da den blot indebærer, voksne og pensionister med sæsonkort kan købe børnebilletter. Med dette forslag gives der ingen rab til børn, idet det vurderes, der er få børn der rejser alene til Djurs Sommerland. Hvis de rejser meget kan de rejse billigt på klippekort. Desuden er der den generelle ordning i den kollektive trafik, to børn under 12 år rejser gris sammen med en betalende voksen eller pensionist, og et barn kan også rejse gris sammen med et betalende barn. De mest solgte billetter til Djurs Sommerland er billetter til 8 zoner, som er afstanden fra Aarhus og Randers til Djurs Sommerland. Fra Grenå og Auning er der 4 zoner.

9 7 I 2014 er priserne følgende: Efter forslaget vil voksne og pensionister, der kan vise et sæsonkort til Djurs Sommerland, når de køber en busbillet til eller fra Djurs Sommerland, kunne købe billetten til børnepris. Det vil for en billet til 8 zoner give en rab på 46,7 procent for voksne og en rab på 42 procent for pensionister. Hvis kunderne i forvejen benytter klippekort til bussen, er rabten væsentligt lavere (16,7 procent og 2,4 procent). Rabten gives kun, hvis kunden kan vise et gyldigt sæsonkort og køber en kontantbillet til eller fra Djurs Sommerland. De kunder, der i dag køber en kombinionsbillet med entré og bus til Djurs Sommerland, får også en rabpris på bustransporten. Andelen til Midttrafik er i 2014 aftalt til 85 kr. tur/retur. Hvis nogen af kunderne vælger konvertere til sæsonkort med billige busbilletter, mister Midttrafik 5 kroner pr. gang. Til gengæld er det meget sandsynligt, de vil besøge Djurs Sommerland flere gange end tidligere, og dermed samlet set give større omsætning. Djurs Sommerland oplyser, der i 2013 er solgt ca sæsonkort til voksne og ca. 300 sæsonkort til pensionister. Midttrafik kan ikke opgøre hvor mange billetter, der er solgt til og fra Djurs Sommerland på samtlige ruter, idet der er mulighed for købe billetter til Djurs Sommerland fra samtlige regionale ruter i Midttrafik. Det vurderes være et godt markedsføringstiltag tilbyde rab til kunder med sæsonkort. Det vil give omtale og gøre en potentiel kundegruppe opmærksom på, der kører 4 busruter til Djurs Sommerland, nemlig ruterne 400 (Aarhus-Djurs Sommerland), 214 (Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa), 121 (Aarhus-Skødstrup-Løgten-Rønde- Ryomgård) og 352 (Ryomgård-Glesborg-Bønnerup Grenaa). Mange af sæsonkortkunderne er givetvis familier, der normalt kører i bil til Djurs Sommerland, men de kan måske lokkes over i bussen én eller flere gange ved dette tiltag. Djurs Sommerland har oplevet, gæster har fravalgt købe sæsonkort til Djurs Sommerland på grund af, de ingen bil havde, og kørsel 4-5 gange i løbet af sæsonen med bus vurderedes til være for dyrt. Der vurderes ikke være nævneværdige mindre indtægter forbundet med dette tiltag. Det skal evalueres efter sæsonen i 2014, om ordningen har været en succes, og hvordan

10 8 det har påvirket indtægterne på rute 400, som er en speciel rute, der er oprettet til betjene Djurs Sommerland. Direktøren indstiller, kunder med sæsonkort til Djurs Sommerland fra 2014 kan køre på børnebillet til og fra Djurs Sommerland.

11 Rejseregler vedr. e-cigaretter Resumé På baggrund af drøftelse på bestyrelsesmødet 11. oktober 2013 om forbud mod brug af e-cigaretter i vogne, der kører for Midttrafiks flextrafik, har administrionen vurderet et forbud i forhold til bustrafikken. Sagsfremstilling Midttrafik har i sine rejseregler forbud mod, kunder og chauffører ryger tobak i busserne. Midttrafik har ikke forholdt sig til brugen af e-cigaretter, men Midttrafik er bekendt med, nogle vognmænd har forbudt sine chauffører bruge e-cigaretter i busserne. Midttrafik har modtaget enkelte kundeklager om brug af e-cigaretter i busserne. Midttrafik har også modtaget henvendelser fra busselskaber og chauffører, som efterlyser retningslinjer i forhold til brug af e-cigaretter i busserne. Bestyrelsen har 11. oktober 2013 taget til efterretning, e-cigaretter ikke må anvendes i de vogne, der udfører flextrafikkørsel for Midttrafik. Praksis i kollektiv trafik Hos Movia, FynBus, NT og DSB er der taget stilling til brugen af e-cigaretter i busser og tog. Hos disse selskaber er alle former for rygning, herunder e-cigaretter, forbudt i busser og tog. Sundhedsstyrelsens anbefaling Sundhedsstyrelsen har i marts 2013 udarbejdet et not, hvori de lægger sig op af WHO's anbefalinger for brug af e-cigaretter: Verdenssundhedsorganisionen WHO og et anerkendt tysk stsinstitut for risikovurdering anbefaler, e-cigaretter indtil videre behandles som konventionelle cigaretter i relion til gældende regler og love om røgfri miljøer. Denne anbefaling skal også ses i lyset af, det endnu er uafklaret hvilke sundhedsskadelige virkninger, der er ved passiv rygning af e-cigaretter. Administrionens anbefaling På baggrund heraf anbefales det, e-cigaretter behandles på samme måde som konventionelle cigaretter, og det hermed tilføjes i Midttrafiks rejseregler, det ikke er tilladt bruge e-cigaretter i Midttrafiks busser eller i ventefaciliteterne på de to rutebilstioner (Aarhus og Randers), Midttrafik driver. Direktøren indstiller, det snarest tilføjes i rejsereglerne, det ikke er tilladt bruge e-cigaretter i Midttrafiks busser eller i ventefaciliteterne på de rutebilstioner, Midttrafik driver.

12 Undersøgelse om brug af pensionistkort i Randers Kommune Resumé Randers Kommune har siden 2011 haft en forsøgsordning med et særligt billigt buskort til pensionister i kommunen. Pensionistkortene har været en succes, og der udstedes årligt ca kort. Midttrafiks passagertælling fra 2012 viser, antallet af rejser pr. køreplantime i bybusserne i Randers er højere end tilsvarende passagertal fra andre sammenlignelige byer i Midttrafik. Sammen med Randers Kommune og Region Midtjylland har Midttrafik fået udarbejdet en rapport om benyttelsesgraden m.m. vedrørende disse kort. Sagsfremstilling Der udstedes særlige billige årskort til alle alderspensionister i Randers Kommune, hvor egenbetalingen er 300 kr. pr. år. Kortet er gyldigt i hele Randers Kommune, dvs. både bybusser, lokalruter og regionale ruter. Kortet er ikke gyldigt til togrejser med DSB eller Arriva. Randers Kommune kompenserer Region Midtjylland for mistede indtægter, når kunderne rejser i en regional busrute med pensionistkortet. Undersøgelsen om brug af det billige pensionistkort i Randers er gennemført som et telefoninterview. Der er gennemført 772 interviews, som er repræsentivt geografisk fordelt i Randers Kommune. Undersøgelsens primære formål har været fremskaffe et beregningsgrundlag for kompensionen fra Randers Kommune til regionen, når pensionister rejser i regionale ruter. Desuden giver undersøgelsen en række andre informioner om benyttelsesgrad, rejseformål, hyppighed mm. Undersøgelsen giver følgende interessante resulter: 69 % oplyser, de bruger kortet færre end 3-5 gange om ugen. 54 % benytter kortet til bybusrejser og 15 % til Randers Kommunes lokalruter. 63 % anfører, de vælger bussen som transportmiddel pga. pensionistkortet. 51 % oplyser ville foretage færre busrejser, hvis pensionistkortet ikke fandtes. 71 % oplyser, de er meget villige til eventuelt betale 400 kr. for pensionistkortet. 73 % af besvarelserne er kvinder. Resulterne viser pensionistkortet er traktivt, fordi det er billigt og mange kunder vælger anskaffe kortet, selv om rejsehyppigheden er lav. En justering af prisen vil ikke være en barriere for køb af pensionistkortet. Undersøgelsen danner grundlag for, administrion undersøger mulighederne for indføre en tilsvarende ordning i andre lignende kommuner i Midttrafik med bybuskørsel

13 11 af samme omfang som i Randers. Det kræver bl.a., der er et salgsappar, der kan håndtere pensionistkortene. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. administrionen undersøger mulighederne for indføre samme model i andre bybus-kommuner i Midttrafik.

14 Bestillertilfredshedsundersøgelse 2013 Resumé Et af Midttrafiks overordnede mål i Stregiplan er tilfredse bestillere. Bestillertilfredsheden måles ved en undersøgelse. Undersøgelsen af de 19 kommuners og regionens tilfredshed med Midttrafik blev gennemført i november De overordnede resulter præsenteres, og Direktionen peger på de væsentligste indssområder for forbedre tilfredsheden. Sagsfremstilling I 2009 blev den første bestillertilfredshedsundersøgelse i Midttrafik gennemført. Undersøgelsen er blevet gentaget i november 2011 og nu i november 2013 Undersøgelsen belyser de 19 kommuners og regionens tilfredshed med Midttrafik på sagsbehandlerniveau. Fra 2011 og 2013, indgår de tekniske direktører samt direktører for de områder, der dækker flextrafik/handicapkørsel også i undersøgelsen. Undersøgelsen blev udført af et analysebureau, som foretog telefoninterviews. Undersøgelsen behandlede både bestillertilfredshed på buskørsel og på handicapkørsel. Tilfredsheden med øvrige opgaver, som fx letbanen og Rejsekort, er ikke blevet belyst, men vil indgå i kommende undersøgelser. Telefoninterviewene blev foretaget med en person fra hver kommune beskæftiget med buskørsel og en person fra hver kommune beskæftiget med handicapkørsel samt en direktør fra hvert område. Svarprocenten var i 2013 på 81,3 %. I 2011 var svarprocenten på 90 %, mens den i 2009 var på 95 %. På sagsbehandlerniveau er der ikke svaret fra følgende bestillere: Buskørsel: Samsø Handicapkørsel: Hedensted, Horsens, Odder, Randers, Syddjurs På direktionsniveau er der ikke svaret fra følgende bestillere: Buskørsel: Favrskov, Viborg Handicapkørsel: Favrskov, Aarhus, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs Bestillertilfredshedsundersøgelsen i 2009 viste, økonomi, især på buskørsel, var et særligt indssområde. Resulterne fra 2011 viste, der var sket en markant, positiv ændring på dette område. Resulterne fra 2013 viser, den positive udvikling i forhold til økonomien på buskørsel holder. Således er andelen af meget tilfredse steget markant. Result af undersøgelsen./. I vedlagte "Not om resulter af bestillertilfredshedsundersøgelsen 2013" gennemgås resultet og de væsentligste indssområder udpeges. Rapporten fra analysebureauet kan findes på som et baggrundsbilag.

15 13 Den overordnede konklusion af bestillertilfredshedsundersøgelsen er, de 19 deltagende respondenter på sagsbehandlerniveau vedrørende buskørsel er tilfredse eller meget tilfredse samlet set med det daglige samarbejde, hvilket giver en tilfredshed på 100 %. I handicapkørsel er de 15 deltagende respondenter på sagsbehandlerniveau tilfredse eller meget tilfredse samlet set med det daglige samarbejde med Midttrafik, hvilket giver en samlet tilfredshed på 94 %. På langt de fleste emner, der spørges til i tilfredshedsundersøgelsen, er det et fåtal af bestillerne, der er utilfredse. Der er nogle besvarelser, der viser, Midttrafik skal gøre det bedre. Både på sagsbehandler og direktørniveau er der plads til forbedring på følgende områder: Økonomi: Rådgivning om takster på buskørsel Rådgivning om økonomi på flextur/telekørsel Oplysning til handicapkørsel om informioner på extranettet Generelt: Der ønskes faglig rådgivning på disse områder samt oplysning om, der kan findes relevante informioner på extranettet. Køreplanlægning: Utilfredshed hos 3 bestillere med køreplanprocessen (Lemvig, Norddjurs, Struer) Oplysning om service overfor buskunder Håndtering af bestillernes ønsker til flexkørsel/handicapkørsel Generelt: Der ønskes rådgivning om køreplanprocessen samt hvilket serviceniveau/tilbud, kunderne kan tilbydes indenfor den økonomiske ramme, bestillerne stiller til rådighed. Udbud: Rådgivning om udbud, buskørsel Generelt: Der ønskes faglig rådgivning om udbud herunder hvilke økonomiske konsekvenser, der er forbundet med udbuddets result. Markedsføring: Produktmarkedsføring flexkørsel/handicapkørsel Markedsføring af nye produkter, buskørsel Generelt: Der ønskes rådgivning om markedsføring herunder, hvordan nye produkter bedst markedsføres. Andet: Fremskaffe dokumention på bestillernes ønsker Generelt: Det er et ønske, dokumention i forhold til bestillernes ønsker og behov kan fremskaffes, når det efterspørges.

16 14 Direktøren indstiller, Direktionen laver en handlingsplan, der sikrer, der sker forbedringer på de nævnte områder. Direktionen tager kontakt til de utilfredse sagsbehandlere og direktører og i øvrigt tager initiiv til drøfte tilfredsheden med samarbejdet med hver enkelt bestiller inden for det kommende halve år. Bilag Not om resulter af bestillertilfredshedsundersøgelsen 2013

17 Forventet regnskab 2013 efter 3. kvartal Resumé Administrionen præsenterer en beskrivelse af den økonomiske situion for Midttrafik udarbejdet på baggrund af en vurdering af de foreliggende da pr. 30. september Sagsfremstilling Som led i økonomiopfølgningen, har administrionen foretaget et skøn over det forventede regnskab for Midttrafik for /. Budgetafvigelserne for de enkelte forretningsområder er gennemgået i vedlagte not Forventet regnskab 2013 efter 3 kvartal, mens de forventede budgetafvigelser for de enkelte bestillere fremgår af oversigterne i notet. I hovedtræk forventes følgende budgetafvigelser for forretningsområderne. Buskørsel På busområdet forventes der en netto mindreudgift på 16,7 mio. kr. Mindreudgifterne er sammens af forventede merindtægter på 24,0 mio. kr., og en forventet merudgift på 7,2 mio. kr. De samlede udgifter forventes blive på 1.427,5 mio. kr. Størstedelen af den forventede merudgift på 7,2 mio. kr. vedrører Region Midtjylland og skyldes effekten af 33. og 34. udbud med højere priser. Indtægterne forventes blive på 712,8 mio. kr. Merindtægter i 2013 skyldes hovedsageligt fremgang i salget af HyperCard/Ungdomskort og flere indtægter fra Bus & Tog omstigere. Flextrafik På handicapområdet forventes der samlet set netto mindreudgifter på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antal ture i forhold til det budgetterede. Kan-kørsel forventes udvise merudgifter i forhold til det budgetterede på ca. 14,0 mio. kr. Størsteparten af merudgifterne vedrører regionen samt kørslen for Fynbus og Sydtrafik. Disse tegner sig alene for merudgifter på 11,2 mio. kr. Baggrunden herfor er generelt større kørselsomfang end foruds. Togdrift På togdriften forventes netto mindreudgifter til driften på 2,7 mio. kr., mens anlæg forventes balancere. Trafikselskabets budget og øvrige Der forventes et mindreforbrug i Trafikselskabet administrion og fællesaktiviteter i Mindreforbruget ønskes anvendt til rejsekortprojektet i 2014.

18 16 Billetkontrollen inklusive kontrolafgifter vedrører udekukkende Aarhus Kommune. Der er merindtægter på 3,8 mio. kr. som modsvares af tilsvarende merudgifter. Udgifterne til Letbanesekretari forventes balancere i forhold til budgettet. Udgifterne til operørudbuddet forventes overført til det nyoprettede Driftsselskab Aarhus Letbane ved udgangen af Udgifterne til Rejsekort finansieres i 2013 delvist som udgangspunkt af Midttrafiks opsparede midler fra 2012-regnskabet, således bestillerne ikke får udgifter til projektet i Undtaget herfra er Silkeborg og Horsens kommuner, som har ønsket indbetale i alt 12,9 mio. kr. i 2013, finansieret af opsparede midler i kommunerne. Direktøren indstiller, Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. Bilag Forventet regnskab 2013 efter 3 kvartal

19 Orientering om udviklingen i indtægter i Aarhus-området 2013 Resumé Administrionen laver en månedlig opfølgning, som viser indtægtsudviklingen i Aarhusområdet. I perioden januar-oktober 2013 har der været en stigning i indtægterne på 5,1 % i forhold til samme periode Den gennemsnitlige takststigning i 2013 var 3,5 %. Fra juli måned 2013 har der været en fremgang i salget af kontantbilletter fra billetautomerne i bybusserne. Denne stigning skyldes væsentligst, der er gennemført flere kontroller i bybusserne. Sagsfremstilling Indtægtsudviklingen registreres på grundlag af omsætningen af kontantbilletter fra billetautomerne i bybusserne, fra salget af klippekort til salgssteder/forhandlere i Aarhusområdet og fra omsætningen på salg af periodekort fra 10 udvalgte salgssteder i Aarhus. Denne måling er identisk fra 2012 til 2013 og derfor umiddelbar sammenlignelig. Indtægtsudviklingen i årets 3 første kvartaler i forhold til samme kvartal 2012, er vist i nedenstående tabel. Salg af klippekort viser en stor fremgang i hele perioden. Salg af periodekort steg i 2. og 3. kvartal. Omsætningen fra kontantbilletter viser fald i 1. og 2. kvartal, men fra 3. kvartal var der en stor stigning i indtægterne, hvilket kan tilskrives den forøgede kontrolindss. Udvikling i indtægter i forhold til 2012 Indtægter fra salg af klippekort og periodekort kan ikke udelukkende henføres til Aarhus Kommune. Klippekort og periodekort fra de omhandlede salgssteder benyttes i stort omfang også i de regionale busruter i Aarhus samt i Aarhus Nærbane (Odderbanen og Grenaabanen). I Midttrafiks indtægtsfordeling skal en andel af indtægterne i Aarhus-området således henføres til Region Midtjylland. Tendensen med stigende indtægter i 3. kvartal forsætter i oktober måned. Der er lignende fremgang i omsætningen fra kontantbilletter, klippekort og periodekort.

20 18 Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning.

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 12:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 12:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 12:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2009

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Off-Peak klippekort // Aarhus Nærbane // SMS- og mobilbilletter // Ændring på Scanpoint maskiner i SYD // Nye priser i januar // Nyt extranet for chauffører og konkurrence! Klippekort med

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10. Der var afbud fra Finn Stengel

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 25. februar 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 25. februar 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 25. februar 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. september 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. september 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. september 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidige priser på kontantbilletter for pensionister

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden sprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl. 14.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Budget 2008 og oprettelse af en udviklingspulje

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt)

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt) Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 03 Meddelelser fra direktionen a). Status for rejsekort (mundtligt). b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 12.15 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Indstilling vedrørende sammenlægning

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Rabih Azad-Ahmad og Torben Nørregaard var

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Side 1 af 4 9-1-1-06 4. Forslag til overordnet organisering samt geografisk placering af

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere