Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014"

Transkript

1 Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014 Skolens navn: Hedegård friskole Skole kode: Tilsynsførende: Brian Andersen (Certificeret tilsynsførende) Tilsyns besøg: Matematik 8. kl. Engelsk 8. kl. Dansk 7. kl. Engelsk 7. kl Dansk 6. kl. Matematik 2. kl. Dansk 7. kl Engelsk 7. kl Matematik 5. kl. Vurdering af skolens undervisning: Vurdering af elevernes faglighed: Matematik 2. kl. Engelsk 8. kl. Dansk 8 kl. Det vurderes at Hedegård Friskoles samlede undervisning lever op til hvad der almindeligvis kræves i den danske folkeskole. Det vurderes at eleverne på Hedegård Friskole fint lever op til hvad der kan forventes på andre skoler i området.

2 Undervisningssprog: Forberedes der til demokrati: Tilsynsberetning Dansk, med undtagelse af i sprogfagene, hvor der naturligvis undervises på det pågældende sprog. Det vurderes at eleverne på Hedegård Friskole forberedes til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Et stort samtaleemne i Danmark det sidste år, har været lærer lockouten i foråret. Denne lockout ramte naturligvis også Hedegård Friskole med de konsekvenser, der nu engang følger med en sådan konflikt for både personale, ledelse og ikke mindst eleverne. Når jeg kommer på tilsynsbesøg på Hedegård Friskole, oplever jeg at det virker som om, at denne konflikt er lagt bag alle, og at det igen er tid til at se konstruktivt fremad og se muligheder fremfor begrænsninger. At komme på tilsyns besøg her på Hedegård Friskole er altid en fornøjelse, for jeg bliver altid taget godt imod. Personalet virker stolte af deres arbejdsplads, og de nærmest plager mig til at følge netop deres timer, for der er så meget spændende undervisning, de gerne vil vise mig. Tonen personalet i blandt er venlig og imødekommende, og det virker som om at det sociale arbejdsklima er rigtig godt her på Hedegård Friskole. Det samme gør sig gældende i forholdet imellem elever og personale. Eleverne er trygge ved personalet, og eleverne ved der bliver taget hånd om den enkelte elev her på Hedegård Friskole. Det ses blandt andet ved, at ingen problemer og konflikter får lov til at vokse sig store, der er altid en voksen i nærheden til at tage hånd om og løse de problemer der opstår. Jeg er derfor ikke i tvivl om at skoleårets motto, plads til alle er et motto for i år i tanke, ord og handling det hele bedre går, bliver taget meget seriøst af både elever og personale. I den daglige undervisning hersker der generelt god ro og orden i de enkelte timer i alle klasser. Planlægning, afvikling og materialevalg virker både gennemtænkt og aldersvarende for den enkelte elev. Undervisningsmaterialerne, der benyttes på Hedegård Friskole består af anerkendte bogsystemer og lever fint op til folkeskolens krav og målsætninger. Undervisningen foregår selvsagt på dansk, med undtagelse af fremmedsprogsundervisningen, der naturligvis foregår på det sprog der undervises i. Eleverne på Hedegård Friskole er meget venlige og imødekommende, når jeg kommer på tilsynsbesøg. Der er intet unaturligt at mærke på eleverne, når jeg sidder og observerer i timerne. Tværtimod bliver jeg, som det mest naturlige inddraget i undervisningen, og eleverne spørger gerne mig om hjælp. Dette er i høj grad også med til, at give mig et godt indblik i skolens og elevernes hverdag.

3 Det faglige niveau på Hedegård Friskole stemmer, efter min vurdering, fint overens med hvad der kan forvendtes af andre skoler i området. Dette viser sig også i de evalueringer som Hedegård Friskole løbende foretager. Matematik evalueringen af 3. klasses matematik udbytte viser, at det faglige udbytte kan betegnes som meget højt. Ligeledes viser danskevalueringen af 8. klasse, at eleverne ligger i middelområdet, dette endda til trods for at prøvematerialet er beregnet til 9. klasses afgangsprøve. Det er også min vurdering at Hedegård Friskole lever op til kravet om, at undervisningen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Dette ses bl.a. i elevernes arbejde i elevrådet, hvor mange aktuelle og spændende emner og problemstillinger tages op, og eleverne ved at deres løsningsforslag bliver taget seriøst og alvorlig af skolen. Ligeledes undervises der på Hedegård Friskole også i samfundsfag i de ældste klasser. Min generelle vurdering af Hedegård Friskole er, at undervisningen og elevernes udbytte fint kan stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er ligeledes også min faste overbevisning, at Hedegård Friskole til fulde lever op til alle Undervisningsministeriets krav til de frie skoler. Tilsynserklæring for 2012/2013 Skolens navn: Hedegård Friskole Skolekode: Tilsynsførende: Brian Andersen (Certificeret tilsynsførende) Karin Jacobsen (Alm. Tilsynsførende) Tilsyns besøg: Læsebånd kl. Dansk 0.-2 kl. Matematik 7. kl. Dansk 6. kl Matematik 8. kl. Dansk 3. kl. Engelsk 4. kl. Engelsk 7. kl. Musik 0.-3 kl. Matematik 3. kl. Dansk 4 kl Engelsk 3. kl. Dansk 4 kl. Tysk 7. kl. Historie 7. kl Engelsk 5 kl. Matematik 5. kl. Dansk 5. kl Dansk 3 kl. Dansk 6. kl. Musik 0 kl Geografi 8 kl. Historie 7. kl.

4 Vurdering af elevernes Faglige standpunkt i Dansk, matematik, engelsk og historie: Vurdering af skolens samlede undervisning: Vi vurderer at elevernes standpunkt i de pågældende fag, på Hedegård Friskole, som minimum lever op til folkeskoler og andre frie skoler i området. Vi vurderer at Hedegård Friskoles undervisning som helhed minimum lever op til hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre: Undervisningssprog: Tilsynsberetning Hedegård Friskole forbereder, efter vores vurdering, eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre Den almindelige undervisning foregår på dansk. I sprogfagene undervises der dog på de sprog eleverne skal lære. Hedegård Friskoles motto for skoleåret 2012/2013 er At vide det rigtige er stort. At gøre det rigtige er større. Dette motto føler vi, som tilsynsførende, skal tages meget alvorligt, for hvad nytter der at eleverne, lærerne, ledelsen og andre ved hvad der er rigtig, hvis det ikke også bliver ført ud i livet. Men det bliver ført ud i livet på Hedegård Friskole. Dette kan man tydelig mærke i dagligdagen på skolen. Der bliver fra forældrenes side bakket op om skolens arrangementer, både til forældresamtaler, skole arrangementer og arbejdslørdage. Ligeledes det er også helt naturligt, at man ringer ind og melder sit barn syg. Fra de ansattes side bliver der sat mål for den enkelte elev, den enkelte klasse og det enkelte fag. Disse mål bliver udført gennem dygtige og stabile medarbejdere og fornuftige læseplaner der løbende bliver evalueret. Ligeledes oplever vi også, at den enkelte elev altid bliver taget alvorlig og forsøgt hjulpet på bedst mulig måde for den pågældende elev. Med andre ord de ansatte på Hedegård Friskole kender den enkelte elev, klasse og fag til bunds, og der tages individuelle hensyn til den enkelte elevs bedste. De ansatte har altid tid til en snak om hvad der rør sig på skolen og er lydhøre for nye ideer. Dette skaber i højgrad respekt og tryghed og gør Hedegård Friskole til et rart sted at være. Der hersker god ro og orden i de enkelte timer i alle klasser. Tonen eleverne i blandt venlig og rar. Det samme gør sig gældende imellem elever og ansatte. Eleverne på Hedegård Friskole er meget venlige og imødekommende, når vi kommer på tilsynsbesøg. Der er intet unaturligt at mærke på eleverne, når vi sidder og observere. Tværtimod bliver vi, som det mest naturlige, inddraget i undervisningen og eleverne spørger os gerne om hjælp. Dette er i høj grad også med til, at give os et indblik i hvad der forvendtes at eleverne og de ansatte.

5 Eleverne lærer også at tage ansvar for hinanden og skolen. Dette sker blandt andet igennem elevrådsarbejdet, hvor der kommer mange gode ideer til, hvordan man kan gøre dagligdagen på skolen bedre og gøre Hedegård Friskole til en bedre skole. Også igennem skolens tutorordning, hvor de nye elever i indskolingen kobles sammen med en ældre elev, lærer eleverne at tage hånd om hinanden. De fysiske rammer på Hedegård Friskole har også udviklet sig til det bedre i dette skoleår. 8. klasse er ved at blive gennemrenoveret. Biblioteket er blevet færdig og ser flot og indbydende ud. Flere klasser har fået nye elektroniske tavler. Disse tavler indgår nu som et naturligt og meget inspirerende element i undervisningen. Hedegård Friskole købte inventaret fra den konkursramte Hestkær Friskole, hvor der blandt andet var møbler og bøger der nu bruges på skolen. Men ikke uvæsentlig var der også inventar til et fuld funktionsdygtigt fysik lokale. Det bliver spændende at komme ud og se, når det nye fysik lokale står klar til brug i løbet af næste skole år. Vores vurdering af Hedegård Friskole er, at undervisningen fint kan stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det også er vores faste overbevisning, at Hedegaard Friskole til fulde lever op til Undervisningsministeriets krav til frie skoler. Tilsynserklæring for Hedegaard Friskole 2011/12. Skolekode: Tilsynsførende: Karin Jacobsen og Birgit Møller. I august 2011 kunne skolen fejre sit 50 års jubilæum. Og det blev gjort med manér. Mange, både nuværende og tidligere elever, forældre og personale, brugte anledningen til at vende tilbage til skolen, blive lidt nostalgiske, mødes med mange gode `gamle venner og sammen fejre dagen. Dagen blev fejret med mange forskellige tiltag. Om aftenen var der fest med en fantastisk revy, som blev opført at personalet. At dagen skulle fejres var man slet ikke i tvivl om. Det er nemlig ingen selvfølge, at en friskole opnår at fylde 50 år. Stigende krav og vanskeligere økonomiske vilkår har gjort det sværere at drive friskole. I dagens anledning udgav skolen også et jubilæumsskrift, hvor tidens lærere, ledere m.fl. fortalte om de oplevelser og kvaler det havde givet, at drive en friskole. Som et nyt tiltag i dette skoleår indførte man læsebånd i første modul om morgenen. Der starter eleverne stille og roligt med læsning og andre stille opgaver inden den fælles morgensang. Umiddelbart synes vi, at det er mest naturligt at starte med morgensangen og derefter gå ud i klasserne, så man ikke får det afbræk midt i det hele. Men tilsyneladende fungerer det rigtig fint og mange af eleverne nyder den stille start på dagen.

6 Årets motto er: Undervisning til tiden. Det er en god ting, at håndhæve for både elever og personale, at man rent fysisk er klar til timen, når klokken lyder. I lidt mere overført betydning, hentyder mottoet til, at undervisningen er tidssvarende. Man har formået at få elektroniske tavler i flere af klasserne og har også klassesæt af små computere, som eleverne laver opgaver på. Det betyder, at man kan lave en mere differentieret undervisning og læreren kan give feedback til eleven på computer hjemmefra. Selvom der ikke er noget i vejen med at læse Søren og Mette er det også vigtigt at videreudvikle sig. Et forholdsvis nyt pædagogisk tiltag på skolen er aldersintegreret indskoling, hvor de mindste klasser undervises på tværs af klassetrin. På den måde kan man bedre tilgodese både svage og stærke elever, så de dygtigste ikke keder sig og de, der har behov, får hjælp. At være skolens tilsynsførende betyder at vi er valgt af forældrekredsen til at varetage det eksterne, pligtige tilsyn med undervisningen. Vi synes det er en stor fornøjelse, at komme på skolen. Der er en dejlig atmosfære imellem de ansatte på skolen og vi føler aldrig, at vi kommer til ulejlighed. Lærere og skoleleder fortæller gerne om undervisningen, materialerne og nye tiltag. I løbet af skoleåret kommer vi på skolen så meget, som tiden tillader os. Vi bestræber os på at komme ind i så mange klasser og i så mange fag som muligt, dog altid med mest vægt på de pligtige fag, som er dansk, matematik og engelsk og historie. Skolen virker som en hektisk arbejdsplads, hvor der ofte er mange bolde i luften. Men til trods for dét, er der altid ro på i klasserne. Dejligt at se, at eleverne lærer disciplin fra de små klasser af, bl.a. lærer man at række hånden op, hvis man vil sige noget i stedet for at snakke i munden på hinanden. Man lærer, hvad demokrati vil sige og at det ikke er den, der råber højest, der bestemmer, men flertallet. Lærerne virker meget veloplagte og godt forberedte. Og det gør underværker i en klasse, hvis læreren formår at gøre undervisningen spændende eller man har emneuger med alternativ undervisning. Det er rigtig god skolepolitik, når man formår at lave skolegang med fællesskab og skoleglæde og samtidig fastholde de bløde værdier, der ikke kan måles og vejes. Undervisningsmaterialet, der bliver brugt, svarer til det, der bruges i folkeskolen og lærerne supplerer med egne materiale. Vores vurdering af Hedegård Friskole er, at undervisningen fint kan stå mål med hvad der kræves i folkeskolen. Undervisningssproget er dansk, og man forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

7 Det er vores faste overbevisning, at Hedegaard Friskole til fulde lever op til Undervisningsministeriets krav til frie skoler. Tilsynserklæring for Hedegaard Friskole 2010/11. Skolekode: Tilsynsførende: Karin Jacobsen og Birgit Møller. Skoleåret startede lidt hektisk. Det store renoverings-og byggeprojekt man havde været i gang med, var knap færdig til skoleårets start. Men med en positiv indstilling fra både elever og personale, lykkedes det at få skoleåret godt startet trods byggerod. Fornyelse med fornøjelse. Det er årets motto, og det lever virkelig op til forventningerne. De nye lokaler og ombygningen af de gamle er bare blevet fantastiske. Så det er en daglig nydelse for både elever og personale med både mere plads og tidssvarende lokaler. Selvom man som friskole er vant til at det ikke er de fysiske rammer, der giver en god friskole, så er det alligevel en stor tilfredsstillelse med nogle velfungerende lokaler. At være tilsynsførende, betyder, at man er valgt af forældrekredsen til at varetage det eksterne tilsyn med undervisningen. Det primære tilsyn ligger hos forældrene. Og som noget af det første, bliver nye forældre introduceret til det at være friskoleforældre. De får udleveret skolens pjece, hvor man kan se, hvad der forventes af dem som forældre. Man får en helt unik chance for at påvirke og tage aktivt del i sit barns skole. Så kære forældre: brug chancen. I årets løb kommer vi på skolen så meget, som tiden tillader det. Vi overværer primært timerne i dansk, matematik, engelsk og historie, som er de tilsynspligtige fag. Vi har delt fagene imellem os for at komme så vidt omkring som muligt, og bestræber os på at komme i alle klasser i alle fag. Undervisningen tager udgangspunkt i lærebøgerne, men suppleres af lærernes egne materialer. Nogle gange om året brydes skemaet ned, og man laver emneuger. Emnerne kan være vidt forskellige, lige fra kultur og teater til noget mere praktisk. Med disse uger tilgodeser man nok især de børn, som ikke er så bogligt stærke, og som har brug for det afbræk, som en anden form for undervisning giver. Det er dejligt, at mærke lærere, der brænder for skolen, og som er tydeligt stolte af deres elever. Som det også står i PISA undersøgelsen, så er det vigtigt, at lærerne har en høj undervisningsmoral og er entusiastiske, hvis standarden generelt skal højnes. Der er også med ganske få undtagelser ro i klasserne, og eleverne har en fin arbejdsmoral og en god omgangstone. Og som altid løber der en rød tråd igennem det hele, som er: regler, disciplin, respekt og at behandle hinanden ordentligt, alt sammen formidlet med kærlighed til børnene.

8 En ældgammel historie fortæller om en gammel indianer, der fortalte sine børnebørn at i ét hvert liv, var der en kamp mellem to ulve. Den ene ulv var ond: vred, grådig, misundelig, arrogant, og den anden var god: glad, ydmyg, tillidsfuld, blid og medfølende. Et af børnene spurgte: Bedstefar, hvilken ulv vinder kampen? Den gamle indianer svarede: Den, du fodrer. Denne lille historie, bare for at minde om, hvor vigtigt det er, at vi lærer børnene at fodre den rigtige ulv. Lærer dem at være glade, ydmyge og tillidsfulde i stedet for vrede, misundelige og arrogante. Så kommer man nu engang nemmest og bedst igennem livet. Det er også en fornøjelse, at komme over i det nye, lækre skolekøkken, når der laves mad til skoleboden. Der arbejdes ihærdigt og muntert, og maden er lækker og veltilberedt. Pengene der tjenes på boden, bruges til den store udlandstur. Det er et sundt princip, at lære eleverne, at hvis man vil nyde, så må man også yde. Og det ser de heller ikke ud til at have nogen problemer med. På skolen undervises der efter tidssvarende materialer, der svarer til det, man bruger i folkeskolen. Vi vurderer, at undervisningen på Hedegaard Friskole fint står mål med kravene i folkeskolen. Undervisningssproget er dansk, og man forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det er vores bedste overbevisning, at Hedegaard Friskole til fulde lever op til Undervisningsministeriets krav til frie skoler. Karin Jacobsen Birgit Møller Tilsynserklæring for Hedegaard Friskole 2009/2010 Skolekode: Tilsynsførende: Karin Jacobsen og Birgit Møller. I min barndoms stråtækte landsbyskole stod der over døren med store grønne bogstaver: For livets skyld. Tilsvarende står der på opslagstavlen i klasseværelserne på Hedegård Friskole årets motto: Vi bygger på fremtiden. Begge mottoer vidner om, at her vil man noget, man har en dybere mening med det man foretager sig. I år har mottoet på Hedegård Friskole dobbelt betydning. Der er jo helt naturligt eleverne, som er vores fremtid, man bygger på. Det er vigtigt, at de får udviklet en masse evner og færdigheder og får en masse lærdom suget til sig, så de træder ud i livet som hele og fornuftigt tænkende unge mennesker, der kan begå sig i livets skole.

9 Rent fysisk bygger man også på skolen. En meget tiltrængt udvidelse af skolen og en renovering af de bestående lokaler er i gang. Det bliver rigtig godt, både for elever og personale, at få bedre fysiske rammer i hverdagen. Som skolens tilsynsførende kommer vi på skolen, så ofte vi har tid. Vi bestræber os på at komme rundt i alle klasser og se så meget forskellig undervisning som muligt. Det er altid en stor glæde at komme på skolen. Vi føler os altid velkomne, og både lærere og leder er meget villige til at fortælle om undervisningen og visionerne for skolen. Christian Kold, der var friskoletankens grundlægger sagde engang: først oplive, så oplyse. Børnene skal være nysgerrige, og have lyst og motivation til at lære. Først når de er motiverede og klar til at lære, hænger lærdommen ved. Derfor er det vigtigt, at skolen giver gode og trygge rammer, så skal indlæringen nok komme. På skolen er man rigtig god til at motivere eleverne og gøre dem nysgerrige ved hjælp af en varieret undervisning, emneuger m.m. Samtidig er lærerne forældrenes forlængede arm; på godt og ondt. Det er dem der sørger for, at ingen mobber hinanden, og man behandler hinanden med respekt; nøjagtig som man gerne selv vil behandles. Men samtidig er det også dem, der står klar med råd og støtte, og dem der lærer dem pli og moral, så de kan begå sig i samfundet; nøjagtigt som forældrene ville gøre det. Et af de redskaber vi har at gøre brug af som tilsynsførende, er skolens læseplaner, som alle for øvrigt kan se på skolens hjemmeside. Der kan man for de forskellige fag se, hvordan og hvad børnene skal lære på de forskellige trin, og hvilket stof de skal igennem. Det er lige fra de mindste klasser, hvor det mest er leg og læring, til de midterste klasser, hvor de skal begynde at arbejde selvstændigt og selv finde oplysninger og træffe valg, for derefter at ende i de store klasser, hvor der virkelig skal fyldes stof på og de skal tænke selvstændigt, og lære at have deres egen mening om tingene. Og så skulle de jo gerne ende med at komme ud som nogle hele mennesker; selvstændige individer med en masse lærdom og gode, fornuftige holdninger i rygsækken. Det er også godt, at undervisningen veksler imellem almindelig klasseundervisning og emneuger, hvor der arbejdes med noget helt andet. Nogle elever er måske ikke så bogligt stærke, og har derfor brug for det friske pust det kan være, at skal arbejde med et emne i stedet, evt. på tværs af klasserne. Når vi kommer på skolen, er vi stadig imponeret over hvor hektisk der kan være på lærerværelset. Det kan være vikarer der lige skal orienteres eller det sidste der lige skal aftales til den kommende time, men når man kommer ud i klasserne, er der fin ro på og ingen stress. Det er dejligt at se, og selvfølgelig heller ikke uvæsentligt, at der er ro i klasserne, hvis eleverne skal lære noget. Samarbejdet imellem lærerne indbyrdes og med skolelederen synes at fungere fint. Der bliver undervist efter materialer der svarer til folkeskolens fint suppleret af lærerne eget materiale. Vi vurderer, at undervisningen på Hedegaard Friskole fint står mål med kravene i folkeskolen.

10 Undervisningssproget er dansk, og man forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det er vores faste overbevisning, at Hedegaard Friskole til fulde lever op til Undervisningsministeriets krav til frie skoler. Tilsynsførende Karin Jacobsen og Birgit Møller.

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Hoven Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Hoven Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Hoven Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 760004 Skolens navn: Hoven Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Brian Andersen 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hoven Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hoven Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hoven Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 760004 Skolens navn: Hoven Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn.

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Lene Due Madsen Skolekode: 400034 Rønne d. 28.2.2016 Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Tilsynet

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Christianshavns Døttreskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Christianshavns Døttreskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Christianshavns Døttreskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101079 Skolens navn: Christianshavns Døttreskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Slagelse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Slagelse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Slagelse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280540 Skolens navn: Slagelse Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Tilsynsrapport 2016/17

Tilsynsrapport 2016/17 Tilsynsrapport 2016/17 Langsø Friskole Haugårdsvej 4, Vammen 8830 Tjele Skolekode: 791027 Tilsynsførende: Karin Hyldebrandt Jeg, som den forældrevalgte eksterne tilsynsførende fører tilsyn med følgende:

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Herning Friskole H.C. Ørsteds Vej 68 7400 Herning Skolekode 657025 Tilsynsperiode 20.4.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280405 Skolens navn: Romalt Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Jens Chr. Pedersen

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING februar 2009

TILSYNSERKLÆRING februar 2009 Skolen skal ifølge loven have en tilsynsførende, som forældrene vælger på årets generalforsamling. Den tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i udvalgte og altid dansk, matematik og engelsk

Læs mere

Tilsynserklæring. for. Det Kongelige Vajsenhus. Skoleåret 2015-16. Ved Kirsten Hansen. Certificeret tilsynsførende

Tilsynserklæring. for. Det Kongelige Vajsenhus. Skoleåret 2015-16. Ved Kirsten Hansen. Certificeret tilsynsførende Kongelige Vajsenhus Nørre Farimagsgade 51 1364 København K Telefon3393 03 26 Skolekode: 101080 Skoleleder: Mathias Bruun Tilsynserklæring for Det Kongelige Vajsenhus Skoleåret 2015-16 Ved Kirsten Hansen

Læs mere

C-Licens Evaluering. 23. november 2013. Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF.

C-Licens Evaluering. 23. november 2013. Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF. 23. november 2013 C-Licens Evaluering Forløb fra 19. april 2013-12. november 2013 (Online Eksamen - 25 spørgsmål indenfor en time) Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF. December 2012 startede

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Humlebæk Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Humlebæk Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Humlebæk Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 208005 Skolens navn: Humlebæk Lille Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Malene

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Besøget omfattede skoledagen fra kl.8.00-13.45. Lige nu er der ca. 63 elever i alt. Førskole til og med 6.klasse.

Besøget omfattede skoledagen fra kl.8.00-13.45. Lige nu er der ca. 63 elever i alt. Førskole til og med 6.klasse. 1 Tilsynserklæring for Odense Privatskole i skoleåret 2015/2016 Af tilsynsførende Fadime Ekici Vejle d. 30 maj 2016 Skolens adresse: Åsumvej 21,5240 Odense NØ Skolekode:280656 Jeg, Fadime Ekici har fået

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vestegnens Privatskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vestegnens Privatskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vestegnens Privatskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 169018 Skolens navn: Vestegnens Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Allan Henriques

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bornholms Frie Idrætsskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bornholms Frie Idrætsskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bornholms Frie Idrætsskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 400037 Skolens navn: Bornholms Frie Idrætsskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Stevns Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Stevns Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Stevns Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 389009 Skolens navn: Stevns Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013.

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Samarbejde og dialog Skoleåret 2013 blev, som beskrevet i sidste års beretning, et år der på mange måder varslede nye tider. Der var lock out i april måned,

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hvidovre Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hvidovre Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hvidovre Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280643 Skolens navn: Hvidovre Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03. L0tL32. Tilsynsførende. Beskrivelse af skolen. Skolen.

Tilsynserklæring. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03. L0tL32. Tilsynsførende. Beskrivelse af skolen. Skolen. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03 Nick Stær Anderien Mail: nicksandersen@yahoo.dk Tlf: 50 43 4676 Tilsynserklæring Skolen Skolens navn Skolekode Nørrebro Lilleskole L0tL32 Skolens

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Odense Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Odense Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Odense Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 461044 Skolens navn: Odense Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Hejin Andreasen 2. Angivelse

Læs mere

Ugebrev 47 Indskolingen 2014

Ugebrev 47 Indskolingen 2014 Ugebrev 47 Indskolingen 2014 Fælles info: Ingen særlig fællesinfo i denne uge. Håber I alle får en god weekend! På indskolingens vegne Rengøring: Uge Børnehaveklassen 1. og 2. klasse 3. klasse 46 Malou

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Ud i naturen med misbrugere

Ud i naturen med misbrugere Ud i naturen med misbrugere Af Birgitte Juul Hansen, gadesygeplejerske Udsatte borgere er en gruppe, som kan være svære at motivere til at ændre livsstil. Om naturen kan bruges til at finde lyst og glæde

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Viby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Viby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Viby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 263003 Skolens navn: Viby Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stenløse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stenløse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stenløse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 235006 Skolens navn: Stenløse Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Karsten

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sct Ibs Skole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sct Ibs Skole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sct Ibs Skole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 615017 Skolens navn: Sct Ibs Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Birgitte Mikkelsen 2. Angivelse

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Oure Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Oure Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Oure Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 435006 Skolens navn: Oure Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Jette Olsen 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønne Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønne Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønne Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 400021 Skolens navn: Rønne Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Rud Sletterød

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Andreasskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Andreasskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Andreasskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 315013 Skolens navn: Andreasskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Carsten Overbeck 2. Angivelse

Læs mere

Pusterummet på Sengeløse Skole

Pusterummet på Sengeløse Skole Pusterummet på Sengeløse Skole Et pædagogisk lærings tilbud for børn fra 0-4 klasse, med fokus på anerkendelse og inklusion. På Sengeløse skole besluttede vi i 2005 at lave et tilbud til de børn, der måtte

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 217020 Skolens navn: Rudolf Steiner skolen Kvistgård 1.1 Navn på den eller de

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Thomasskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Thomasskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Thomasskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 151021 Skolens navn: Thomasskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Charles Dalton 2. Angivelse

Læs mere

Kommunalvalg 2009. Handling bag ordene

Kommunalvalg 2009. Handling bag ordene Kommunalvalg Socialdemokraterne 2009 i Århus I Århus er vi ambitiøse, når det gælder folkeskolen. Det er her, vi giver vores børn en solid grunduddannelse, der ruster dem til deres videre tilværelse. Og

Læs mere

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om alkohol. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015 Lovgrundlag for tilsyn 24-09-2015 Sagsnr. 2013-0170387 Dokumentnr. 2013-0170387-5 Sagsbehandler Søren

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 851052 Skolens navn: Solsideskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer for

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Spjellerup Friskole: 1. Skolens navn og skolekode. 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Spjellerup Friskole: 1. Skolens navn og skolekode. 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Spjellerup Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280038 Skolens navn: Spjellerup Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Andreasskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Andreasskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Andreasskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 315013 Skolens navn: Andreasskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Carsten Overbeck 2. Angivelse

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 259021 Skolens navn: Billesborgskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Ninna Braüner 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Esrum Kostskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Esrum Kostskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Esrum Kostskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 213010 Skolens navn: Esrum Kostskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Velkommen på Julemærkehjem

Velkommen på Julemærkehjem Velkommen på Julemærkehjem Hvad er et Julemærkehjem? Et Julemærkehjem er et tilbud til børn, der i løbet af et 10-ugers ophold får hjælp til at få styrket selvværdet, en sundere livsstil og muligheden

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Forberedelsesskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Forberedelsesskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Forberedelsesskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 731016 Skolens navn: Forberedelsesskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Horslunde Realskole Tilsynets årsberetning 2014/15

Horslunde Realskole Tilsynets årsberetning 2014/15 Til generalforsamlingen ved Horslunde Realskole I det forløbende skoleår har jeg besøgt Horslunde Realskole ved forskellige lejligheder. Det er blevet til to halve skoledage. Foruden deltagelse i lærermøde,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

SOMMER hold øje 2014 - uge 26

SOMMER hold øje 2014 - uge 26 SOMMER hold øje 2014 - uge 26 Kære alle. Så er det slut med skoleåret 2013-2014. Vi glæder os nok ALLE til ferien, men inden længe glæder vi os også til igen at se vore venner og de andre bøffer. Så er

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Birkerød Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Birkerød Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Birkerød Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 205006 Skolens navn: Birkerød Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Karsten

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Gladsaxe Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Gladsaxe Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Gladsaxe Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 159017 Skolens navn: Gladsaxe Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Jytte Vedel

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vejlernes NaturFriskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vejlernes NaturFriskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vejlernes NaturFriskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280220 Skolens navn: Vejlernes NaturFriskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2.

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Filskov Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Filskov Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Filskov Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280388 Skolens navn: Filskov Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejlernes Naturfriskole, 2013-2014

Tilsynserklæring for Vejlernes Naturfriskole, 2013-2014 Tilsynserklæring for Vejlernes Naturfriskole, 2013-2014 Skolens navn Vejlernes Naturfriskole Skolekode 280220 Tilsynsførende Søren Ladegaard Jensen Datoer for tilsynsbesøg 27., 28. og 29. januar, 2014

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Skolens undervisning og elevernes standpunkt Tilsynserklæring for skoleåret 2016/2017

Skolens undervisning og elevernes standpunkt Tilsynserklæring for skoleåret 2016/2017 København, d.23.4.2017 Til forældrekredsen / bestyrelsen ved Rudolf Steiner Skolen Odense, skolekode 461054 Skolens undervisning og elevernes standpunkt Tilsynserklæring for skoleåret 2016/2017 Mit tilsyn

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere