Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse."

Transkript

1 Søndag d Søndagen stod i funktionens tegn. Torben Poulsen (TP) var inviteret til at give deltagerne et indblik i det danske prøve system og hvilke egenskaber hos hundene, der er ønskeværdige på en dansk markprøve. TP har stor erfaring med racen, både som hundefører, opdrætter og dommer og har herudover lagt mange timer i DRK på forskellige tillidsposter. Arbejdet med hund og især jagten med hund har optaget TP igennem alle årene. Han har selv haft stor succes med sine egne hunde, med blandt andet en Champion og en Brugschampion af racen i bagagen. TP lagde ud med at gennemgå det danske markprøvesystem. Da systemet er bygget noget anderledes op en i de øvrige nordiske lande, var det meget vigtigt at få en beskrivelse af alle delene af prøvesystemet. TP gav først et overblik over de forskellige slags prøver der findes i DRK regi. Brugsprøven: En test som i bund og grund viser hvor langt hunden er i sin lydighedstræning. Apporterings opgaven fylder forholdsvis lidt i prøven, men er dog et af bedømmelsespunkterne som vægtes højt. Kvalifikationsprøven: En prøve, der opgavemæssigt ligger mellem brugsprøven og markprøverne. Der er stillet opgaver med vildt, og der er krav til hundens lydighedsniveau. Desuden er der en eksteriørbedømmelse med i prøven. Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse. A- Prøver: Der kræves kvalifikation fra B- prøver for at kunne deltage på A-prøver. Inddeles i 2 klasser: Åben klasse og vinder klasse. 1 præmie på en åben A prøve, er adgangskravet for at kunne stille på en Vinder A prøve. Workingtests: Der arrangeres flere workingtests i Danmark end tidligere. Prøverne er inddelt i 3 niveauer: Begynder klasse, åben klasse og vinderklasse. Prøverne afvikles på dummier. Danske mesterskaber (særlige prøver): Unghundemesterskabet. Opbygget med 6 poster, hvor der gives point på hver post. Der kræves et vist niveau for at kunne gå videre til næste post. Hundene placeres med en vinder på prøven. Prøven afvikles på vildt som på en B-prøve. Retrievermesterskab. Opbygges over poster. Afvikles på vinderklasseniveau. Afvikles på koldt vildt, som en B-prøve. Prøven foregår over 2 dage. Eliteprøven: Hundene kvalificerer sig til at deltage på prøven. Prøven afvikles over to dage på varmt vildt, som en almindelig Vinder A-prøve.

2 Herefter gav TP en gennemgang af hvad der er dommerne kigger på når de bedømmer en hunds præstation på en prøve. Til formålet havde han fundet de relevante dele af DRK s dommervejledning. Han gennemgik vejledningen og kom med praktiske eksempler på situationer som kunne hjælp med at forklare hvorfor hundene fik de forskellige præmieringer. Regelstof er altid en kende tørt, men TP formåede at gøre stoffet spændene og relevant, med de mange eksempler han har samlet ind igennem et langt liv som dommer. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige jagtsæson. Prøverne tilrettelægges og gennemføres således, at de på bedst mulig vis simulerer situationer fra praktisk jagt alt med henblik på, at hundene efter forholdene med rimelighed kan bedømmes som jagthunde. Vildt, der anvendes på B-prøver, er i forvejen skudt eller på anden måde aflivet og har ofte været opbevaret i dybfryser. B-prøver tilrettelægges i praksis som en række situationer, der i en tilstræbt jagtrealistisk form danner grundlag for vurdering af hundenes dressur og egenskaber som apporterende jagthunde. Det sker i form af en kvalitetsbedømmelse af de enkelte hunde i begynderklasse og åben klasse og en konkurrencebedømmelse i vinderklasse. Generelt. I begynderklasse og åben klasse er bedømmelsen en kvalitetsbedømmelse, hvor de enkelte hunde vurderet udfra et jagtmæssigt perspektiv præmieres og tildeles 1. præmie, 2. præmie, 3. præmie, 0. præmie eller et D for at have begået en diskvalificerende fejl. Vinderklassen afholdes som en konkurrenceklasse, hvor ekvipagerne (hund og fører) konkurrerer mod hinanden, for udfra en tilsvarende jagtlig vurdering at finde frem til og placere de bedste som vindere. Præmieringerne / placeringerne er 1. vinder, 2. vinder, 3. vinder og 4. vinder, hvis dommeren finder kvaliteten høj nok. 1. vinderen kan tildeles certifikat, hvis hundens kvalitet gør den værdig til brugschampionatstitel. Hvis flere hunde viser certifikatkvalitet kan de tildeles CK. Dette gælder også hunde der ikke er vinderplaceret. Øvrige hunde som gennemfører prøven kan tildeles et UDM for udmærkelse. I begynderklassen er prøverne enkle i omfang. Det er frem for alt hundenes arbejdsvilje og apporteringslyst, der afprøves og vurderes. I åben klasse er prøverne mere omfattende og fordringerne til hund og fører større. Der lægges særlig vægt på samarbejdet mellem hund og fører. Kombinationen af hundens selvstændighed og lydighed, dens vildtfindende egenskaber samt dens spontane- og korrekte apporteringer prioriteres som væsentlige egenskaber.

3 I vinderklasse er kravene til de deltagende ekvipager væsentlig højere end i åben klasse. Selvom prøvernes situationer ofte kan sammenlignes med åben klasse så er konkurrencemomentet en afgørende faktor i bedømmelse af de bedste hunde til præmiering og placering i vinderklassen. Vejledning i bedømmelse af begynderklasse og åben klasse. Nedenstående vejledning i bedømmelse af begynderklasse og åben klasse er beskrevet i en sammenfattende form. Dommerne bør naturligvis graduere kravene og dømme mildere i begynderklasse end i åben klasse. De almindeligt forekommende bedømmelsesmomenter omfatter: Fri ved fod. Det forventes at en jagthund lydigt og roligt bevæger sig gennem terrænet sammen med sin fører. Gentagne kommandoer og korrektioner fra føreren for at holde hunden på plads skal belaste den endelige præmiering. Går hunden af hånd er det dobbeltbelastende i kvalitetsklasserne (udløser et nul) og eliminerende i vinderklassen. Frit søg. Den hund, der selvstændigt gennemfører søget og dækker området effektivt, vurderes højt. Opgaven skal løses selvstændigt og vildtet skal apporteres direkte og uden væsentlig støtte fra fører. Et ineffektivt eller uselvstændigt søg belaster den endelige præmiering. Decideret ulyst eller manglende vilje til at udføre et selvstændigt søg er belastende i kvalitetsklasserne og eliminerende i vinderklassen. Fart og udholdenhed. Hunden bør arbejde i en fart der er i overensstemmelse med færtforholdene på stedet og terrænets beskaffenhed. Hunden skal vise mod og kløgt over for bevoksning og andre former for forhindringer. Den skal være energisk og udholdende til opgaven er løst i modsat fald vil det være belastende for den endelige præmiering. Vildtfindende egenskaber. Hunden skal vise god næse og dermed evne til at finde vildtet. Den intelligente kombination af fært og god næse, samt evnen til at udrede og fastholde fært af vildt skal vurderes højt. Markering. Hunden skal kunne observere og huske hvor et eller flere stykker vildt er faldet og derefter finde og apportere vildtet uden dirigering eller omfattende søg. Selvstændigt og direkte markeringsarbejde skal vurderes højt. Hvis hunden støttes af føreren kan det belaste den endelige præmiering. Ro på post. Den opmærksomme hund, der følger med i hvad der sker og husker hvor vildtet er faldet, skal bedømmes højt. Den hund, der blot sidder roligt på sin post og derefter viser sig afhængig af førerens støtte for at løse markeringsopgaverne, skal belastes.

4 Hunden må ikke lade sig distrahere af skydning. Viser hunden sig at være skudræd er det en diskvalificerende fejl og dommeren skal afbryde den videre deltagelse på prøven. Viser en hund uro på post skal det være belastende for præmieringen. Gentagen eller vedvarende piben, hylen eller gøen er diskvalificerende i kvalitetsklasserne og eliminerende i vinderklassen. Knaldapportering. Hvis en hund uden førerens tilladelse ved afgivelse af skud eller ved visuel kontakt med vildt forlader sin plads ved føreren. Knaldapportering er belastende i kvalitetsklasserne og eliminerende i vinderklassen. Gentagne knaldapporteringer udelukker hunden fra præmiering (udløser et nul). Dirigering. I åben klasse indgår dirigering som et element i prøven og hunden skal bedømmes efter dens evne og vilje til at lade sig dirigere derhen, hvor vildtet er faldet. Hunden skal villigt følge førerens anvisninger. Viser den manglende lydighed belaster det præmieringen. Går den af hånd er det dobbeltbelastende i kvalitetsklasserne (udløser et nul) og eliminerende i vinderklassen. I en dirigering i åben klasse skal der være indlagt mindst eet terrænskift. Ved lydighed forstås, at hunden viser den har forstået dirigeringsdisciplinerne, således at den let dirigeres over dette / disse terrænskift. Af hånd vil sige at hunden efter gentagne forsøg ikke reagerer på førerens kommandoer. Vandarbejde. Hunden skal bedømmes højt når den uden tøven går i vand og effektivt løser opgaverne. Dårlige svømmere (plasken m. v.) skal belastes. Nægter hunden at gå i vand er det en diskvalificerende fejl i kvalitetsklasserne og eliminerende i vinderklassen. Apportering. Hunden skal apportere vildtet spontant, bære det i et blødt men sikkert greb og i god fart bringe det hjem til fører. Det skal ufortrødent afleveres til førers hånd på dennes kommando. Bytter den vildt er det belastende i kvalitetsklasserne og eliminerende i vinderklassen. Gentagne bytninger udelukker hunden fra præmiering. Hårdt greb eller tygning, der skader vildtet, er en diskvalificerende / eliminerende fejl. Hvis der er tvivl om hvorvidt hunden har skadet vildtet, skal tvivlen komme hunden til gode og den bør gives flere chancer. Er vildtet skadet skal føreren omgående have besked. Forhold til andre hunde. I åben klasse skal hunden vise at den koncentreret kan udføre sine apporteringsopgaver samtidig med, at en anden hund arbejder i samme område. Hunden må ikke genere den anden hunds arbejde f. eks. ved at løbe efter den ( halesøge og stjæle fært ) eller ved forsøg på at stjæle vildt. Når flere hunde samarbejder er det belastende for en hunds præmiering dersom den pågældende hundefører ved råb, overdreven brug af fløjte eller på anden måde unødigt forstyrrer hundenes arbejde. Demonstrerer en hund direkte aggression overfor en anden hund udelukkes den fra videre deltagelse på prøven, idet det er en diskvalificerende / eliminerende fejl. Hvis den fysisk overfalder den anden hund skal dommeren indberette hændelsen til markprøveudvalget.

5 Vurdering og præmiering i begynderklasse og åben klasse. Som nævnt indledningsvis er bedømmelsen i begynderklasse og åben klasse en kvalitetsbedømmelse af de enkelte hunde. Med de beskrevne situationer som grundlag vurderes hundens vilje til at samarbejde med føreren, dens vildtfindende egenskaber, stil, temperament, intelligens og evne til at arbejde selvstændigt. Præmiering. På denne baggrund afvejer dommeren fortrin og mangler hos hund og fører. Denne afvejning danner grundlag for den endelige præmiering af de enkelte hunde. Vejledning i bedømmelse af vinderklasse. Som nævnt omfatter vinderklassen generelt set de samme situationer, som kan forekomme i åben klasse, men kravene, der stilles til hundene, er væsentlig højere. Endvidere indgår konkurrencen mellem deltagerne som et væsentligt moment i denne klasse. Følgende fortrin skal gives høj prioritet: Hundenes vildtfindende egenskaber skal tillægges meget stor værdi. Markeringsevne og selvstændigt arbejde skal vurderes højt. Fart og stil kombineret med spontane apporteringer og direkte afleveringer skal vurderes højt. Hundens lydighed og samarbejdsvilje samt en rolig og diskret føring skal indgå som væsentlige aktiver i den samlede bedømmelse. Begås der belastende fejl i et omfang der udelukker muligheden for præmiering skal den videre deltagelse ophøre. Eksempler på belastende fejl: Der fejles på en opgave og en konkurrent løser opgaven. Der udvises slapt og utilfredsstillende apporteringsarbejde. Der forekommer uro på post eller hunden går dårligt fri ved fod. Der vises dårlig kontrol over hunden eller larmende føring. Tilsvarende udelukkes muligheden for præmiering og videre deltagelse kan ophøre ved eliminerende fejl. Eksempler på eliminerende fejl: Knaldapportering. Markant ulydighed.

6 Hårdmundethed. Bytter vildt. Gentagen eller vedvarende piben, hylen eller gøen. Nægter at udføre vandarbejde. Dårligt temperament. Præmiering og placering. Blandt de hunde der har gennemført prøven, afvejer dommeren / dommerne fortrin og eventuelle mangler. Denne afvejning danner grundlag for hundenes indbyrdes placering, samt for tildeling af certifikat, CK og udmærkelser. Bedømmelser: TP fik spørgsmål og bemærkninger til pointsystemet i vinderklasse og det skema som viser hvilke fejl og mangler som belaster hundene på forskellig måde i de forskellige klasser. Nedenstående er kopieret fra DRK s hjemmeside. Point-vejledning 0 point - diskvalifikation. 1-5 point - den meget usikre og mangelfulde præstation og opgaven løses ikke point - den usikre præstation, hvor hunden får løst opgaven med besvær point - den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven. Mindre fejl kan accepteres point - den overbevisende præstation, hvor hund og fører fungerer effektivt sammen. Opgaven løses fejlfrit og præstationen er præget af hundens fortrin. Vejledning ved brug af pointsystem: 1. Først indplaceres hundens præstation i en af de 4 grupper: 1-5 point - opgaven ikke løst 6-10 point - opgave løst - med besvær point - opgave løst sikkert - mindre fejl point - opgave løst overbevisende - fejlfrit 2. Herefter tildeles hunden sit pointtal i den valgte gruppe. 3. Til en eventuel finale - går de hunde som har gennemført prøven, og samlet på dagen har opnået flest point, uanset point på de enkelte poster. Antallet af hunde til finalen afgøres af dommerne på dagen. Dommerne afgør efterfølgende hvor mange af de gennemførende hunde der kan opnå CK. Først bedømmes hundenes løsning af opgaven indenfor grupperingen, siden lægges der point. Point systemet er åbent for alle.

7 Markprøveskema Vejledende skema for bedømmelse af fejl på DRK's markprøver. B betyder belastende fejl. BB betyder kan ikke præmieres og udløser et nul. D betyder diskvalificerende fejl (begynder og åben klasse). E betyder eliminerende fejl (vinderklasse). Fejl Begynder Åben A Åben B Vinder A Nægter at gå i vand D D D E E Gentagen piben / gøen D D D E E Går af hånd BB BB BB E E Aggressiv adfærd D D D E E Skudrædhed D D D E E Hårdmundethed D D D E E Knaldapportering B B B E E Gentagen knaldapportering BB BB BB BB BB Vægring ved apportering af dødt eller anskudt vildt B B B E E Bytter vildt B B B E E Stjæler vildt fra anden hund D D E E First dog down B Går dårligt fri ved fod B B B B B Løber væk fra fører uden tilladelse B B B E E Langsomt og initiativløst arbejde B B B B B Eye-wipe B Ineffektivt søg B B B E E Dårlig / sjusket vildtbehandling B B B B B Låser ved aflevering B B B B B Jagter levende vildt B B Højlydt / støjende handling B B B B B Ulydighed B B B B B Mangel på vandpassion B B B B B Dårlig markeringsevne B B B B B Manglende lyst til arbejde i skrub B B B B B Dansk Retriever Klub - marts 2008 Vinder B Udtrykket first dog down bruges på A-prøver om den situation, hvor en hund sendes på en fugle som med al rimelighed bør kunne findes, men som ikke lykkes med at finde fuglen og bringe den. Eye wipe bruges om den hund der finder en fugl som en anden hund har fejlet på. En hund, der arbejder langsomt og ineffektivt bliver belastet. Støjende handling er belastende for hunden i bedømmelsen.

8 Praktik: Efter gennemgangen af de forskellige regler og principper for bedømmelserne i de forskellige klasser, gik alle ud for at se den praktiske del af dagen. Der var inviteret hunde til at demonstrerer øvelser i alle 3 klasser og TP gav herefter en bedømmelse og en anvisning i hvad der blev lagt til grund og hvad der evt. havde været ønsket bedre. Begynderhunden lagde ud, med to enkeltmarkeringer og et frit søg. Terrænets begrænsning gjorde at der ikke var mulighed for at teste hunden på vand, men alle deltagerne blev informeret om at vand er et element som er obligatorisk i både begynder og åben klasse i Danmark. Hunden udførte alle øvelserne til punkt og prikke og dommer og tilskuere var meget tilfredse. Her efter var det åbenklasse hundenes tur. En dirigering, en enkeltmarkering, en dobbeltmarkering og et frit søg med makker. Igen var vandet ikke muligt at få afprøvet. Af hensyn til tiden, fik den ene hund i parret lov til at vise alle øvelserne, mens makkerhunden først kom på banen i det frie søg. Igen gik øvelserne fint og deltagerne havde rig lejlighed til at nyde godt hundearbejde fra første parket. Det er helt specielt for danske prøver at hundene sendes ud sammen i det frie søg, og her fik vores nordiske gæster set samarbejde af fineste karat. Begge hunde arbejdede koncentrerede og systematisk og gik på ingen måde i vejen for hinanden. Søget blev derfor tømt effektivt på den tid der var sat af til opgaven. Det sværeste var at vise en vinderklasse som var svær nok. Det blev dog til en trippelmarkering, en dirigering med distraktion og et stort søg. Hundene var igen opgaven voksne og alt så meget let ud, men terrænet satte sine begrænsninger for hvad de kunne blive budt. Der var dog ingen tvivl om at alle deltagerne på dagen, fik rig lejlighed til at se godt hunde arbejde på 3 niveauer, så med det i bagagen, vendte deltagerne tilbage til DKK s lokaler, hvor frokosten var serveret. Efter frokost var det så tid til refleksion. De forskellige delegerede fra de andre lande gav deres bud på, hvad de bedømte på deres prøver. Sverige: Begynderklassen indeholder et større søg end de danske prøver, en dobbeltmarkering, nærsøg og et retningsbestemt frit søg. Hundene kan deltage på svenske prøver fra de er 9 mdr. gamle. Der er ingen kvalifikation forud for tilmelding i unghundeklasse/begynderklasse. Åben klasse: 2 hunde afprøves under hele prøven. Når den ene hund arbejder, testes den anden hunds passivitet. Der er ofte indslag af Walk Up øvelser, og hundene testes altid på både en vand og en land dirigering. Der er som på danske prøver også dobbeltmarkeringer i åben klasse i Sverige. I frit søg, arbejder de 2 hunde ikke sammen, men søger hver for sig. Hundene skal bestå et spor, en gang for at kunne præmieres i åben klasse. Vinderklasse (elitklass):

9 Mange af øvelserne fra åben klasse går igen, men med større sværhedsgrad og krav til handling/lydighed. Hundenes arbejde bedømmes som kvalitetsbedømmelser, modsat Danmark, hvor der er tale om en mere konkurrencepræget klasse. For at opnå titlen som Svensk Jagt Champion skal hundene bestå en praktisk prøve på jagt (altså på varmt vildt). Denne prøve kan man enten bestå eller ikke bestå. Der gives altså ikke præmieringer. Elitklass afvikles kun om efteråret i Sverige. Hundene afprøves på dummier i eliteklasse. Finland: Prøvesystemet er langt hen af vejen bygget op som det svenske. Den mest markante forskel er at Finland har indført en kvalifikationsprøve (anlägsprov) som skal bestås inden hunden kan stilles på markprøver. Desuden afprøves hundene på vildt i alle klasser. I Finland aflægger hundene en sporprøve i begynderklasse. Der er meget få flatcoats i vinderklasse i Finland. Norge: Nordmændene har som finnerne lånt meget fra Sverige, da de byggede deres prøvesystem op. Dog er sporet taget helt ud af prøven. I Norge har de også en kvalifikationsprøve, som skal bestås inden man kan stille på prøve. Hundene afprøves på dummier i begynderklasse, på vildt i Åben klasse og på dummier i eliteklasse. Der er store forskellige i hvorledes de forskellige nordiske landes indstillinger til prøver, koblinger til udstillingschampionater og til bedømmelsen af brugsegenskaber. Danmark er forgangsland i den bemærkelse at her holder vi fast i at et udstillingschampionat kræver en præmiering på markprøve for at blive udløst. Her findes ingen andre måder at blive dansk champion på. På samme måde er der koblet en udstillingspræmiering til udløsningen af et dansk brugs og jagt championat. Vi har desuden krav til at en hund skal have opnået et brugsmæssigt resultat for at kunne stilles i brugsklassen på udstilling, hvor der konkurreres om certifikater. Så i Danmark er ambitionen om en brugbar hund med et funktionelt eksteriør tydelig i vores prøvesystem. I Finland er der også krav om en markprøve præmiering, for at kunne blive Finsk Champion. Der er ingen krav om at kvalificere sig brugsmæssigt for at kunne konkurrere om certifikater på udstilling. I Sverige er man gået i en anden retning og har skabt championater for de hunde som ikke kan opnå en præmiering i den anden disciplin. Her er paranteschampionater Både til de hunde som kun opnår meriter på udstilling, og tilsvarende til de hunde som kun opnår meriter på markprøve. Det koblede championat findes stadig, så der er flere måder at lave en champion på, i begge discipliner. Norge har ingen kobling mellem udstillingschampionat og markprøve resultater. Brenda Hutchison havde været med hele dagen og gav til slut sit bidrag med hvad krav englænderne havde til deres champions. Der er to slags champions i England. Show champion og Full champion. En Full Champion har også en merit på markprøve. Systemet er meget anderledes I England, da de fleste prøver er A prøver, som man skal kvalificerer sig til at deltage på. Der er indført et Gundog working certifikate, som kan

10 opnås på en jagtdag. Der stilles ca 4 hunde til afprøvningen og prøven går i alt sin enkelthed ud på at teste om hundene besidder de mest basale retrieveregenskaber. Der gives et A eller et B certifikat til de hunde der består. Forskellen er om hunden har gennemført afprøvningen med eller uden snor. Dirigering indgår ikke i afprøvningen. På engelske fieldtrials (A-prøver), tildeles hundene A, B eller C som præmiering. BH fortalte at der er rigtigt mange hunde rundt omkring, som ikke deltager på prøver. Visse kommer på workingtests og afprøves her på enten dummier eller vildt, men langt de fleste kommer aldrig på prøve. Der er tegn på at racen er ved at dele sig i to. Mange ejere og opdrættere er anti markprøve eller jagt folk, men beskæftiger sig i stedet med Agility, Lydighed og udstilling. En del tager også af sted på workingtests på dummier. Nordmændene kunne nikke genkendende til denne beskrivelse. Det var efter BH s mening vigtigt at gøre sig det klart som opdrætter om man ønskede at opdrætte specialister eller generalister. Og altid at holde sig for øje, at en titel og en hunds DNA ikke er det samme. Titler nedarves ikke med samme konsekvens som DNA gør. Genpuljen er så forsvindende lille i racen, at man skal være meget forsigtig med kun at bruge de samme hanner/linjer i avlen. Ansvaret for racens genetiske udvikling ligger hos opdrætterne, så der lød en kraftig opfordring fra flere blandt tilhørerne om at opdrætterne kiggede nærmere på genetisk variation i en kombination, frem for titler, for at sikre den alsidige flatcoat også i fremtiden. Opfordringen er hermed givet videre. Dagen gik på hæld og en lang, intensiv weekend i flatcoatens tegn var forbi. Personligt tror jeg ikke at en eneste af deltagerne gik derfra uden at have ny viden og inspiration med hjem. Det var helt fantastisk at kunne diskuterer racen og principper for fremtiden, med delegerede fra hele norden og fra racens hjemland. Alle var erfarne, kvalificerede kræfter, som stillede op og gjorde weekenden noget helt specielt. Tak til alle som bakkede op om arrangementet, og gav deres bidrag i det internationale forum.

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog Medlemsmøde lørdag d.9.2.2019 DRK s Markprøver: Information & dialog Dagsorden 1. DRK s prøvetilbud 2. DRK s fagudvalg Frokost 3. MU indlæg 4. DU indlæg 5. Debat og dialog Fakta - tilmeldinger 1. DRK s

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016.

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Dansk Retriever Klub VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE A. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Indledning. A-prøver afholdes i

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

Derbyminder ved. Jan Marinussen

Derbyminder ved. Jan Marinussen Derbyminder ved Jan Marinussen Min første jagthund var en Breton, Sydkystens Dixi, købt af Tove og Hans-Jørgen Nielsen i Karlslunde i 1978. En hanhund i største størrelse og en fantastisk alsidig jagthund,

Læs mere

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland Retriever training Calmness leads to reward Keith Mathews, Irland Fjeldsted Skov Kro er rammen om erfaringsudvekslingsdagen, som TU afholder i 2012. Smukt koldt vejr og mange glade hundemennesker. Keith

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Indtryk fra pro- testvinderprøve eller protestvinderprøve ved Tvis 2.marts

Indtryk fra pro- testvinderprøve eller protestvinderprøve ved Tvis 2.marts Indtryk fra pro- testvinderprøve eller protestvinderprøve ved Tvis 2.marts Alt efter, hvordan man vælger at læse ovennævnte - lægge trykket forstås - deler meningen sig om samme prøve. Primus motor, Carlo

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Dansk Gordon Setters efterårs vinderklasse d.25-9-11. Dommer Martin Clausen Hold 1.

Dansk Gordon Setters efterårs vinderklasse d.25-9-11. Dommer Martin Clausen Hold 1. Dansk Gordon Setters efterårs vinderklasse d.25-9-11 Dommer Martin Clausen Hold 1. Nørre Løgums Beckham Lorens Clemmesen Beckham slippes på stubmark hvor den i starten af slippet anlægger et stort og noget

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Dobbelt DKK rally konkurrence. 15. februar 2014. Sponsorer ved konkurrencen. hos Nr. Broby Agility Forening. www.husse.dk. www.minddog.

Dobbelt DKK rally konkurrence. 15. februar 2014. Sponsorer ved konkurrencen. hos Nr. Broby Agility Forening. www.husse.dk. www.minddog. Sponsorer ved konkurrencen www.husse.dk Dobbelt DKK rally konkurrence hos Nr. Broby Agility Forening www.minddog.dk www.dalumdyrehandel.dk www.mindandcoach.com www.heden-fyn.dk 15. februar 2014 Nr. Broby

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

Finder markprøverne de bedste jagthunde? Tekst: Ole Geert Dam Fotos: Bent Jørgensen

Finder markprøverne de bedste jagthunde? Tekst: Ole Geert Dam Fotos: Bent Jørgensen Finder markprøverne de bedste jagthunde? Tekst: Ole Geert Dam Fotos: Bent Jørgensen Som nogle af de meget få hunderacer i verden, fik Retrieverracerne navn efter de egenskaber som var grundlaget for deres

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011

Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011 Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011 a. Valg af dirigent KK foreslået af raceledelsen og valgt med applaus. KK startede med at erklære årsmødet lovligt indkaldt. Konstaterede at der var 51 stemmeberettigede

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 2 Ruhåren spænder vidt - Typen, den ruhårede hønsehund tilhører, stammer fra Spanien og Italien, fortæller Henning Gregersen,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Samlet træningsplan Vinter 2016

Samlet træningsplan Vinter 2016 Samlet træningsplan Vinter 2016 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

Nordisk Avlsrå dsmøde 2014, Sverige.

Nordisk Avlsrå dsmøde 2014, Sverige. Nordisk Avlsrå dsmøde 2014, Sverige. Den 15.-16. marts 2014 var den svenske Flatcoated Retrieverklub (FRK) værter for en nordisk avlsrådskonference. Danmark havde værtskabet for den seneste konference,

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Gældende fra: 01.01.2018 Vinderne udråbes og tildeles racens ærespræmie, for hhv. Årets Curly, Årets Brugs-Curly og

Læs mere

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013 Bommelunds Freja DK17658/2009 Finn Kjeldstrøm 0001 Freja slippes i roer i god vind. Arbejder med god energi. Søget er passende stort og velanlagt, udnytter den svage vind godt og fornuftigt i et godt samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Faktorer med indflydelse på skrigeri

Faktorer med indflydelse på skrigeri Skrigeri Alle fugle kan være støjende store som små det er en naturlig del af deres adfærd. Fugle udtrykker sig gennem lyde. Alle større fugle larmer. Når vi taler om skrigeri er det vigtigt at skelne

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Hvalpetest hos Kennel Brown Hunt F kuldet d. 06.07.13

Hvalpetest hos Kennel Brown Hunt F kuldet d. 06.07.13 Hvalpetest hos Kennel Brown Hunt F kuldet d. 06.07.13 Et meget homogent hvalpekuld på 9 hvalpe. Alle hvalpe virkede sunde og raske. Alle hvalpe var glade, sociale og tillidsfulde. Der er ingen tvivl om,

Læs mere

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder.

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder. Indledning s hvalpetræning 2-10 måneder. Spaniels er lærenemme; men især FT spaniels er ekstrem lærenemme i de jagtlige discipliner. Derfor er ens fejlmargen for indlæring med disse hunde ekstrem lille.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 1 2011

WACHTELHUNDENYT NR 1 2011 WACHTELHUNDENYT NR 1 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagtsæsonen er forbi, hundene er vel konditioneret og I har forhåbentlig alle haft mange gode oplevelser med

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

nr.1 å rgang: 16 Undgå frygt hos hvalpen TEMA Superkræfter Klikpunkt LEG Forebyggelse og behandling Når du behøver det!

nr.1 å rgang: 16 Undgå frygt hos hvalpen TEMA Superkræfter Klikpunkt LEG Forebyggelse og behandling Når du behøver det! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeejere Undgå frygt hos hvalpen Forebyggelse og behandling Superkræfter Når du behøver det! Klikpunkt Et nyt begreb TEMA LEG Kom i gang med legen! Vi

Læs mere

Samlet træningsplan Forår 2016

Samlet træningsplan Forår 2016 Samlet træningsplan Forår 2016 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. lydighed samt evt. apportering. BASIS 2 Efter -kurset fortsætter vi nu med den grundlæggende lydighed

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Er der nogen der genkender det her? Dårlig opførsel = ofte en stresset hund Når din hund.. gør ad andre, trækker i linen, springer forstørret rundt, springer op ad folk,

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Den fjerde og sidste del af skemaet indeholder en liste over særlige symptomer og adfærdsmøstrer, der kan karakteriseres som stressindikatorer.

Den fjerde og sidste del af skemaet indeholder en liste over særlige symptomer og adfærdsmøstrer, der kan karakteriseres som stressindikatorer. Undersøgelse af hundes livsbetingelser og symptomer på stress. Oversættelse af afsnit fra bogen Stress bei Hunden af Martin Nagel og Clarissa v. Reinhardt, Animal Learn Verlag, 3. Indledning til undersøgelsen.

Læs mere